Hur tätar du hålet runt stigarna i taklocket?

Ju bättre att försegla hålet i lägenheten - en ny byggnad i tak och golv, för att garantera läckage och jämn isolering gör inte ont?

Efter att ha tittat på dina bilder kan jag säga att i princip är installationen av risers rätt. Plattor borras och inte stansas med en släthammare. Rörmokare på platsen för passage genom plattan är inslaget i rullmaterial. Rörledningar för kall och varmvattenförsörjning på platser där de passerar genom golvplattorna förs genom metallhylsor, som stiger över golv- och takplanet med ca 20 mm, vilket motsvarar regelverkets krav.

Den enda överträdelsen är ett försök att försegla öppningarna för stigaren för att passera genom ett monteringsskum, vilket inte är tillåtet, eftersom monteringsskummet är ett brännbart material. Vid brand kan flammorna sprida sig till överliggande golvet.

Mellanrummen i hålen mellan vattendragshöjaren och omkretsen av ärmarna är förseglade med M200-klasslösning. Du kan sandblåsa dem. Mellanrummen mellan stigarna och ärmarna är förseglade med ett icke brännbart ljudisoleringsmaterial som mineralull.

För att försegla dessa hål korrekt måste du veta följande:

Det finns regler om passage av risers genom taket.

Allt fungerar i ett komplex, det vill säga du och dina grannar måste göra allt på rätt sätt.

Hylsan ovanför golvytan är 30 mm, den kommer att spara från den lilla "översvämningen", om dina grannar gör det, kommer ingen att översvämma dig.

De hål som du skriver om ska fyllas med icke brännbara material.

Materialet ska inte vara styvt, rören förändras i storlek (termisk expansion), eventuellt cement och andra lösningar kommer att spricka.

Stigaren passerar genom taket, det här är inte en rörenhet i brunnen, det finns inget behov av fullständig tätning, speciella "penetrations" skulle vara nödvändiga.

Fyllning av hål ska skydda grannar från buller, lukter, insekter.

Som ett resultat kan du köpa eldbeständiga

Mineralull rekommenderas inte, de är vatten som drar som en svamp, en dag senare släppt av sådan isolering.

Zapenili, om du har en pistol och färdigheter att använda skum, kan du fixa taket i botten, om inte, klippa plywood, dra tråden genom den, fäst den och stubba genom grannarna ovan.

Ännu lättare, ge stöd (alla tillfälliga) och blåsa skum från toppen.

Skummet skars (efter torkning), du vill också gå runt med tätningsmedel, om du är orolig för täthet.

Och sedan taket trimma, screed på golven, etc.

Och i det övre fotot till vänster var avloppsröret "uppvärmt" (uppvärmt och anslutet) utan en klocka, läckor på denna plats tillhandahölls (speciellt grannröret utanför ditt rör), byt ut denna enhet, kopplingen kan inte installeras endast på horisontella sektioner.

Och mellan hylsan och ytan är det möjligt att täta lösningen, mellan hylsan och röret, skum.

Om det inte finns något skum kan du dra, du kan nylonbyxor och så vidare.

Trä eller tights, tätt inslagna mellan hylsan och röret.

Det övre fotot, den högra delen av det (VVS, riser), används kakel lim, det här är en logisk lösning, den är fuktbeständig (mellan hylsan och ytan).

Tätning av hål i rörledningsställen: i plasterade golv

FEDERAL ONE PRICE OF FERR 69-04-03


Kursen anger de direkta kostnaderna för arbetet för perioden 2000 (Federal priser), som beräknas på grundval av 2009 års standarder. Till det här värdet måste du tillämpa övergångsindexet till aktuella priser.

Du kan gå till prissidan, som bygger på standarderna för 2014-utgåvan med ändringar 1

TOTALT PÅ PRISLISTA: 966,02 Rub.

Se kostnaden för denna standard till aktuella priser. Öppna sidan.

Titta på resursdelen av priserna i standarden GESNr 69-04-03

När det används i uppskattningar kräver prissättning indexering att översätta till aktuella priser.
Prissättningen är sammanställd enligt standarderna för GESN-2001 2009-upplagan i 2000-priser.

Försegling av tekniska kommunikationsgångar

En utmärkt solid grund, goda väggar och högkvalitativa takläggningar är bara en olämplig låda om det är omöjligt att ta ett bad i huset, laga mat, titta på TV eller ansluta en dator. För att göra huset till en fullfjädrad och bekväm bostad, är det nödvändigt att tillhandahålla en teknikkommunikation som ger den allt som behövs. Och för att kommunikationspassager inte skulle orsaka fukt och förstörelse av husets botten, är deras högkvalitativa tätning nödvändig.

Placeringen av avloppsrör, vattenförsörjning, gas och spänningskabel var hela tiden den mest utsatta platsen i hela vattentätningssystemet. Därför utspelar sig kommunikationsförseglingen i en separat arbetsfas, som ökad uppmärksamhet ägnas åt. Carelessly isolerade leder av rör och väggar förnekar allt tidigare arbete med konstruktion och vattentätning av källaren, källaren, källaren och väggarna i själva byggnaden. Så hur exakt dessa leder faller under det förstörande inflytandet i första hand. Förutom från dem är det först och främst oönskade läckor, penetration av fukt i vardagsrum och tillväxt av mögel och svampar som förstör strukturens stödstrukturer.

Vattentätning av tekniska kommunikationsgångar

Vattentätning av de platser där kommunikationssystem kommer att utföras i framtiden är en viktig och nödvändig komponent i byggandet av en byggnad för något ändamål, vare sig det är ett bostadshus, kontor eller teknisk rum. Därför bör allt arbete som utförs vid installation av kommunikationslinjerna utföras i enlighet med alla tekniska krav och kvaliteten på vattentätningsställen för inbyggnad i byggnadens väggar har uppmärksammats.

Den moderna byggmarknaden har ett brett utbud av material som du kan göra en högkvalitativ och hållbar försegling av kommunikationsutgången. Dessa är monteringskum, kablar av sammansatta polymermaterial och andra tätningsmedel, framställda av hög kvalitet, med utmärkt vidhäftning och utmärkt elasticitet. På grund av deras kvaliteter kan allt material, förutsatt att de är korrekt utvalda och korrekt applicerade, säkerställa perfekt täthet av alla leder i olika strukturer, samtidigt som de bidrar till skyddet av stödstrukturer från förstörelse och avsevärt förlänger deras livslängd.

Skarvarna i olika material kräver noggrann vattentätning. Försegling av inlägg av inbyggda stålhylsor i byggnadens vägg görs genom injektion av elastiska polyuretanhartser. Polyuretanharts i kontakt med vatten ökar i volym och bildar en tät elastisk skumstruktur.

Vattentätning av kommunikationsingångar genom injektion av elastiska polyuretanhartser

En viktig fördel med de flesta tätningsmedel är deras miljövänliga grund, vilket möjliggör vattentätning både utanför och inuti byggnaden. Förutom ett tydligt ögonblick är ett bekvämt paket med en uppsättning speciella munstycken som underlättar åtkomst till de mest svårtillgängliga platserna i lederna.

Vattentätning av ingångar till kommunikationssystem

Av alla ögonblick av vattentäta kommunikationsgångar är den svåraste och mödosamma isoleringen av ingångarna. Oftast uppstår problem inom detta område på grund av användningen av traditionella metoder som använder cement- och bitumenmastik. En väsentlig nackdel med dessa material är oförmågan att ta hänsyn till skillnaden i expansion av olika ämnen, såsom plast, metall och cement, såväl som det låga motståndet mot signifikant yttre tryck av vatten.

Används i många årtionden kan tekniken förhindra att vatten och fukt penetreras i det fall att grundvattennivån och översvämningsvattnet är tillräckligt låga och kanalen försvinner från källaren. Om förslutningsenheten av föråldrade material ligger i fördjupade strukturer av betong, tegel eller armerad betong är det mycket snabbt att en läcka bildas på denna plats. Förklaringen till detta fenomen är enkel och banal, materialet för moderna rör och ärmar har absolut ingen vidhäftning till betong eller annat material i stödkonstruktionen, och i stället för deras fogar är kalla arbetssömmar oundvikligen oundvikliga.

Idag tillverkar tillverkare av vattentätningsmedel universella verktyg som kan göra alla kalla fogar starka och slitstarka, oavsett de råmaterial från vilka rör, ärmar och korrugeringar görs. Oavsett om det är plast, rostfritt stål eller annan metall, kommer kommunikationspassagen att vara lufttät och vattentät. Dessa är tätningsmedel baserade på en polyuretan substans.

Med hjälp av dessa material är det möjligt att vattentäta kommunikationsingångarna vid vilken konstruktion som helst. De är en flexibel sele som i direkt kontakt med vatten sväller och fyller allt ledigt utrymme.

Vattentätning av rörledningar

Rörledningens vattentäthet har sina egna egenskaper och svårigheter. Vid utförandet av sådant arbete är det nödvändigt att inte bara ta hänsyn till det starka trycket av vatten från utsidan, men också svarstrycket hos inre vätskor, samt en konstant temperaturskillnad. Konventionella tätningsmedel kommer inte att kunna klara en så stor belastning under lång tid. Därför används principen om en trekomponent hydraulisk tätning för rörledningarnas inlopp, gångjärn och bussningar.

Denna hydroplomb består av icke-krympbara betongblandningar och polyuretanskomposition. Särskilt effektiv är användningen av en sådan struktur i byggnader där betydande torkning och rörelse av strukturen förväntas. Som polyuretan fyllmedel används:

Vattentätande tekniska öppningar och monteringshål

Oavsiktligt, efter avlägsnande av formpanelerna, kvarstår skikt och band, tekniska öppningar och monteringshål, varvid tätning är ett obligatoriskt vattentätningssteg.

Det bästa alternativet att fylla dessa luckor och inte tillåta fukt eller vatten att läcka genom dem är att använda Quickstream eller Stream-Mix snabb-inställning torrvattensättningsblandning. Blandningens sammansättning är speciellt konstruerad för användning vid isolering av strukturer som kommer att utsättas för yttre och inre tryck av vatten, direkta och omvända effekter av temperaturen.

Kompositionen är lätt att använda, skapar ett slitstarkt lager som pålitligt binder kanterna på lederna, sprickorna och kalla sömmarna. Och användningen av detta verktyg i samband med injektionen av elastiska polyuretanhartser gör att du enkelt och effektivt kan bli av med sprickor och porer av stor storlek, samtidigt som du håller fast elasticiteten hos leden. Plastmaterialet i dessa tätningsmedel gör lagerstrukturen impregnerbar före det mest tillräckligt starka vattentrycket.

Kostnaden för att försegla genomgången av ingenjörskommunikation

Kostnaden för vattentätning av kommunikationskanalerna och varaktigheten av arbetet i varje enskilt fall bestäms individuellt - de beror på volymen och komplexiteten. Våra specialister kommer gärna att komma till din webbplats vid en tidpunkt som är lämplig för dig att bedöma situationen. De kommer att välja den mest optimala varianten av tätande tekniska öppningar och kommer att rekommendera ett eller annat material för vattentätning, gör en uppskattning. Vi är alltid glada att hjälpa dig!

Tätningshål i rörledningen

I trägolv

På planka golvet

§ E20-1-245. Olika VVS-arbete

Tids- och hastighetsstandarder för mätare som visas i tabellen

Manuell demontering av armerade betongplattor av en värmehuvud med en massa på upp till 70 kg med stapeln

Betongarbetare 2 razr.

Gör en blindfläns av 3 mm stål för en rörplugg

Rörmokare-installatör 4 razr.

Installera en gjutjärnsplugg i en avloppsrörsblock med caulking en klocka i 3/4 tjockdjursdjup med en tippad och caulking klocka med cement

Rörmokare 4 razr.

Demontering, rengöring och ommontering av spoltank på arbetsbänk med demontering och rengöring av huven, byte av

utan att ta bort och installera uttaget

gummi under locket och kulventilen och kontrollera vattentanken

med borttagning och montering av uttaget

Stålborstning av gamla gjutjärnsrör och fittings från uppbyggnad

Tätningshål i rörledningen

Tätningshål

De verktyg som används för att reparera produkten är för det första en tjock kvartartråd för tätningshål och för det andra flera elektroder från en ljusbågslampa; Alla andra svep tål inte temperaturen i gas-syreflammen och förorenar produkten med oxider. [46]

Epoxihjälpmedel är konstruerad för limning av metall, keramik, glas, trä och andra material för tätning av hål och sprickor. [47]

Plastering börjar efter en fullständig nederbörd av väggarna och skiljeväggar av byggnaden, montering och fastsättning av fönster- och dörrklossar, tätningshål, montering av sanitära anordningar och utförande av alla typer av ledningar. [48]

Liners från risers introduceras i laboratoriet genom öppningar i partitioner med montering av ärmar eller specialkörtlar, följt av förseglingshål. [49]

Orsaken till takets ljudledningsförmåga är ofta bristen på återfyllning mellan golv, den svaga kvaliteten på tätningen av förbindelserna av prefabricerade armerade betonggolvelement, dålig tätning av hål i rörledningarnas rörsystem, rörsystem och andra system. [50]

Placeringen av rör och annan intern kommunikation genom väggar som skiljer explosiva och icke-explosiva rum bör förseglas genom svetsning till membranrören och fyllning av hål i väggarna med betong på expanderande cement. Installation av acetylenrör genom stationens icke explosiva lokaler är inte tillåtet. [51]

Placeringen av rör och annan intern kommunikation genom väggar som skiljer explosiva och icke-explosiva rum bör förseglas genom svetsning till membranrören och fyllning av hål i väggarna med betong på expanderande cement. [52]

Därefter förklaras att på företag, institutioner, kollektiva gårdar, statliga gårdar och andra anläggningar utförs förberedelser för eventuell översvämning på förhand: arbete görs för att täta hål i byggnader, fixa dörrar och fönster i byggnader i öppen position för att fixa översvämmade strukturer och utrustning, att stänga av strömkällor och nätverk fastställer förfarandet för borttagning och export av materialvärden, återtagande av transport och destillation av djur. Det visar de enklaste metoderna och metoderna för vattentätning, utrustning och egendom som kan vara i vattnet. [53]

Vid konstruktion av nya centralvärmesystem, VVS, avlopps- och gasförsörjning i befintliga byggnader, bör installationen av dessa system ransoneras enligt SNiP IV-standarder och stansning med tätningshål för passage av rör i olika strukturer bör dessutom ransoneras enligt SANS. [54]

Vid korsning av ingångsväggarna i källare eller tekniska underfält bör skyddas: a) rörledningar från eventuell nederbörd av byggnaden, b) Källarens lokaler från penetrering av nederbörd och grundvatten. För detta görs i torra jordar röret med ett gap på 0-2 m med tätningshål i väggen med vattentäta elastiska material. För detta ändamål är det tillräckligt att använda tjärsträng och skrynklig smutsig lera. Efter att rörledningen är placerad, är den inre ytan av källarväggen plasterad med cementmortel. Vid placering av inmatning under väggen (under prefabricerade bandfundament) rekommenderas rörledningar att placeras under lossningsstrålen eller minst 0-2 m från väggens inre yta till ytterkanten av hylsans krage. [55]

Förberedelse av delar före kromplätering består av följande åtgärder utförda i följd: mekanisk ytbehandling (slipning eller polering); preliminär avfettning för att avlägsna huvuddelen av organiska föroreningar enligt standardtekniken genom att tvätta med organiska lösningsmedel eller bearbeta i en het alkalisk lösning eller i tvättlösningar; tätning av hål och isolering av områden som inte är förkromade monteringsdelar på upphängningen; avfettning; sköljning i vatten; aktivering; hängande delar i badet. [56]

Ska veta: Regler och tidpunkt för rengöring skorstenar, skorstenar och svin, deras enhet och plats; Tekniska och brandskyddskrav för skorstenar, skorstenar och björnar; Syftet och reglerna för användning av verktyg och anordningar för rengöring av skorstenar, skorstenar och svin för stansning och tätning av hål; murverk och metoder för att förbereda lösningar för tätning av hål i rör och vildsvin; regler och metoder för att bränna sot. [57]

Vid lyftning av enskilda plåtar säkerställer man att hålen i plåten är korrekt borrade (vanligen längs kanterna på ett avstånd av 1-7 m från varandra, 30 mm i diameter), kontrollera noggrannheten hos plåthissen, kvaliteten på att fylla utrymmet under plåten (tvinga magert cement eller kalk murbruk), tätningshål, öppningens tidpunkt. [58]

Ska veta: Regler och tidpunkt för rengöring skorstenar, skorstenar och svin, deras enhet och plats; Tekniska och brandskyddskrav för skorstenar, skorstenar och björnar; Syftet och reglerna för användning av verktyg och anordningar för rengöring av skorstenar, skorstenar och svin för stansning och tätning av hål; murverk och metoder för att förbereda lösningar för tätning av hål i rör och vildsvin; regler och metoder för att bränna sot. [59]

Sidor: 1 2 3 4

Ärm för passage av rör genom fundamentet

För att komma in i rörsystemet i huset och avlägsna avloppsrören i fundamentet, är det nödvändigt att tillhandahålla hål, de måste vara "reserverade" innan fundamentet hälls. För detta ändamål används skyddshylsor av stål eller asbestcementrör.

Försegling av tekniska kommunikationsgångar

Betydelsen av fodret är att det skyddar rörledningen från mekanisk skada och gör det möjligt att byta ut rörledningen utan att gräva ut det helt. Skyddsmuffar används inte bara för kommunikation genom stiftelsen, utan också när man lägger rörledningen i marken, såväl som inuti huset - mellan väggar och tak. Beroende på applikationen används linor av olika storlekar och material. I den här artikeln kommer vi att diskutera exakt de skyddshylsor som används för att passera genom stiftelsen av huset.


Skyddshylsa för passage av röret genom fundamentet.

Liner installation

Foderet måste installeras i förarbetet innan fundamentet hälls och det måste vara ordentligt fastsatt så att det inte kommer att falla ut eller flyttas när betongen hälls.


Ärm för passage av ett avloppsrör genom basen

Hylsans diameter

Hylsans diameter måste vara 4-6 cm större än rörledningen för att ge ett mellanrum mellan hylsans väggar och röret som ligger i det. Om det inte finns något sådant gap, då stiftet sjunker, kommer röret helt enkelt att bryta: röret som ligger i marken förblir stationärt och rörets del som passerar genom fundamentet går ner. Ett utkast av en stift på 1-2 cm är en vanlig sak, det kommer att inträffa när huset byggs, belastningen på marken ökar, och under denna vikt jorden är konsoliderad. För att undvika brist på rörledningen och behöver en lucka mellan den och skyddshylsan.


Klarningar mellan rör och ärm.

Till exempel för vattenrör (upp till 50 mm i diameter) kan du använda linjer med en diameter av 110 mm och för avloppsrör (D = 110 mm) är det bättre att använda en hylsa på 200 mm.

Vid återfyllning faller jorden inte i gapet mellan hylsan och röret, det måste bytas ut med monteringsskum - inte bara på kanterna, som visas i diagrammet:


Schemat för passage av röret i hylsan genom fundamentet.

För att förhindra att fukt kommer in i utsidan måste skummet skyddas med vattentätning.

Valsisolering för fundamentet

Valsetätande material har en flerskiktsstruktur: En bituminös beläggning appliceras på polymer- eller glasdukbasen på båda sidor, och det kan finnas ytterligare skyddande skikt på utsidan.

Bituminös mastic för vattentätning grunden

Bitumenmastic är en viskös substans, den är baserad på bitumen och ytterligare tillsatser: gummi, gummi, polymerer, latex, emulsioner. För vattentätning används mastik MGTN, MBR, MBU, MGH.

Publiceringsdatum: 01.05.2015 1:52:25 PM

Hur tätar du hålet runt stigarna i taklocket?

Rör i interfloor överlappningar för risers

Vi var tvungna att ta itu med olika installationslösningar vid installation av rör i golvtak för kabelläge på lågströmsledare. Och med våld också, men mindre ofta. Så när man arbetade på en flervåningshus byggdes ett enda plaströr i taket och hela bunten släpptes genom den. Tja, högst två - på de nedre våningarna redan monterade fasta kablarna, i ett rör passerade alla inte. Och nyligen, när man arbetade på ett kontorscenter, också en flera våningar, uttryckte kunden en önskan att lägga metallrörskassetter i överlappningar och starta varje kabel genom ett separat rör (vilket givetvis inte fungerade - två eller tre kablar gick igenom varje rör).

Och frågan är - är det väldigt viktigt att plast kan sättas på golvet i ett bostadshus och metall i bostadsbyggnaden? Stänger kunden sig med en rubel?

Och sedan - på de övre våningarna i kassetten väger 6-10 kg, och på den nedre - mer än 70, drar det största kget på 120. Och arbetet med ett sådant öre är värt det, jag ser inte kärnpunkten att riva.

Registrera för att rösta!

Röstade: 0
Betyg: 0

Nuans av värmesystem

Vid uppbyggnad av värmesystem i hus finns en del av rören i tjockleken på fundament, golv, väggar etc.

Tätning av hål i rörledningsställen: i plasterade golv

s. Tekniska standarder ger vissa rekommendationer om hur man kombinerar rörledningar med byggnadsstrukturer. Till exempel ska de platser där stigarna passerar genom överlappningen förseglas med cement över hela tjockleken på överlappningen som organiseras och omkretsen ovanför överlappningen med 80-100 mm måste skyddas med ett 20-30-30 mm cementskikt. Innan du förseglar stigaren med en lösning av röret, ska du lägga den med valsad konstruktion utan gap. En annan viktig punkt: När ett polypropenuppvärmningsrör passerar genom byggnadsstrukturer, bör en speciellt utformad hylsa för rör tillhandahållas.

Diagram över röret i ärmen.

Det ringformiga utrymmet är förseglat med ett mjukt, icke brännbart material för att inte hindra förändringen i rörledningens fysiska parametrar under dess linjära temperaturförvrängningar.

Pipeline utrustning med ärmar: behovet eller längtan

Användningen av övergångsrör för värmeväggar och golv av byggnader med specialdesignade ärmar är motiverad av flera anledningar:

Bestämning av liner dimensioner och material

I en väl valda ärm ska den inre diametern vara 5 till 10 mm större än ytterdiametern.

 1. Ett utskjutande över 50 mm överlappning är motiverat för rum där det finns fall av stigande vattennivåer över det rena golvets nivå (i synnerhet duschar). Förseglingen av produkten i detta fall bör vara vattentät.
 2. Överdriven överhängning är inte alltid lämplig när det gäller installationskostnader - ju kortare designen är desto billigare är den.
 3. Produktens dimensioner bör bestämmas beroende på installationsmetod för uppvärmningsröret: vid inbyggnad är det möjligt att försumma utskjutningen; Vid öppen installation är det nödvändigt att använda delar med mått som bestäms av rummets inre.

I vilket fall som helst, bör gapet som bildas mellan hylsan och polymerrörsdetaljerna inte förhindra dess högkvalitativa tätning. Foderets inre diameter för rör bör ge möjlighet till fri passage av defekta rörledningsdelar.

Några funktioner i användningen

För linjer bör rörlängder användas (stål eller polymer passar bäst). Valet av material beror på byggnadskuvertet. Speciellt i ett armerat betongelement är en stålhylsa lämplig, som lätt kan betongas både vid fabriksförhållanden (vid tillverkning av väggpaneler) och på byggarbetsplats vid installation av ett rörvärmesystem.

Stålfodralens ändar måste bearbetas, eftersom de i motsats till andra material utan skarpa kanter och brickor kan skada (skrapa eller till och med skära) rören av polymera material under installationsprocessen.

Vid användning av linor gjorda av andra material är det nödvändigt att ta hänsyn till deras otillräckliga vidhäftning med cementmortel.

Användningen av ruberoid för liners är oönskad, eftersom kontakten av oljeinnehållande material med polymerrör är oacceptabel. Dessutom bör hylsan (närmare bestämt materialet från vilket de tillverkas) enligt eld brandsäkerhet inte orsaka spridning av eld från angränsande rum.

För att förhindra spridning av eld, är det möjligt att använda speciellt konstruerade brandskärare vid korsningen av värmepanna och väggar eller golv.

Baserat på material på webbplatsen: http://experttrub.ru

Enhet och tätningsöppningar, hål, sömmar och fogar

Överföring av öppningar. Vid reparation av väggar och skiljeväggar är det ofta nödvändigt att antingen stärka dörr- och fönsteröppningarna, eller flytta dem när de ändrar uppställningen av lokalerna. Dessa arbeten är de mest arbetsintensiva och kräver stor uppmärksamhet och skicklighet från konstnären.

Om det under reparationer är nödvändigt att byta dörr eller fönsteröppning i stödväggen förstärks överlappen med balkar, pelare, stöd och kilar.

Först, stå till toppen av strålen med snickeri konsoler. Utanför stärker väggen genom 1,5 m trästrängar.

Innan stansning, först över den markerade öppningen, görs en vägg med ett djup U2 av tegel på båda sidor av väggen. Förstärkta betonglansar eller stålstrålar (kanalstänger), vars längd är 500 mm större än bredden av någon öppning, läggs i fönstren. Strålarna mellan varandra är bultade i ändarna och i spännvidden 1,0... 1,5 m. Spalten mellan balkens och murverkets topp är caulkad med hård cementmortel. Efter det hårdnar börjar de stansa öppningen från topp till botten.

Först, bägge sidorna på bägge sidorna bana spåren. Sedan fördjupar och expanderar dem, gör de ett genomgående spår i väggen för öppningens bredd, och demonterar sedan murverket i rader, med en vanlig hand eller mekaniserad verktyg.

Fig. 1. Installera en stålstråle före stansning av en dörröppning i en tegelvägg: 1 - Bländarens kontur; 2 - Enstångstråle i stål (kanal); 3 - tegelvägg; 4 - valbar tegelsten

Innan du skär dörren i armerad betong partition på båda sidor av den avtagbara panelen sätta speciella jiggar och anslut dem med skruvar.

Fig. 2. Förberedelser för att flytta skivan från dörrstationen slås in i svängdörren: 1 - bygel; 2 - avtagbar partition panel; 3-krets monteringsskruvar; 4-ledare; 5 - partition

De kommer att hålla det upprätt efter skärning. Efter det hålar man ut en urtagning på nätet, som sätts in i lösningen. Därefter skär ner panelen på de vertikala sidoytorna och dela basen delvis. Sedan, under broen, avlägsnas lösningen, slingan utförs vid ledarnas fästpunkter och anslutningskablarna är anslutna till vinschkabeln. Panelen till den pantsatta öppningen flyttas längs stålskenor med hjälp av en vinsch. Före detta stansas sakna bonar i stenpartier och träpluggar installeras med en diameter av 25... 30 mm och en längd på 60... 80 mm.

I den inbyggda dörröppningen installeras panelen i följande ordning. Först, genom att använda en mall, verifiera dess position i horisontella och vertikala plan. Sedan, med hjälp av rånar eller naglar som drivs i korkar, är de fastsatta vid angränsande murverk; Därefter avlägsnas ledarna och luckorna mellan murverket och panelen förseglas.

Det svåraste att överföra öppningar i betongpaneler, förstärkt med stålförstärkning. I det här fallet är det bättre att byta ut panelen.

Stanshål. Innan stansning hål markerar sin position och, vid behov, ställa in en sådan höjd så att platsen för piercing ligger på arbetsbröstets nivå: det är lättare och lättare att arbeta i en sådan position.

Hål för elkablar och rör med en diameter på upp till 40 mm borras med en elektrisk borrmaskin eller genomborrad med en bult. Sågtändens ände på bulten är fastsatt på den avsedda platsen (bulten hålls vinkelrätt mot väggen) och slår en trubbig ände med en slädehammer, roterar den periodvis runt axeln så att den inte verkar hammas in i väggen som en dowel. Periodiskt avlägsnas bulten från uttaget och rengöras av bitar av tegel och damm.
Rektangulära hål stansade med skarpel, jackhammer eller elektrisk hammare, från början. Först, slå ut toppstenen, dela den med skarpel och lätt slädehammare. Sedan slår du skarpel under sängen eller i en vertikal söm, slår ut nästa tegel osv.
Med tjocka väggar är det lämpligt att slå hål först på ena sidan till halva väggtjockleken och sedan på den andra.

Furrows är genomborrade enligt följande: Först i ena änden görs en bo på längden av furan, sedan stickas de andra tegelstenarna utmed den markerade linjen. Om man i arbetsprocessen måste välja en hel tegel, men bara en del av den, då på en tegelstenslinje, gör de först ett skår, slår en skarpel med en slädehammare och slår sedan ut tegelstenen. Smala spår - spår - skärs i murverket med en borst, medan de också borar boskap med en diameter på upp till 75 mm.

Öppningar i mursten, natursten, betong, armerad betong kan skäras med mekaniska sågar med diamantkronor av tänder, korundskivor med stålkorn.

Samtidigt i skiljeväggarna är det nödvändigt att förborra hål. Skärning bör utföras från hål till hål. Bladet ska kylas med vatten.

Tätningshål. Närbildsöppningar och stora hål med tegelstenar eller stenar med regelbunden form, vilket motsvarar det gamla murverket. Samtidigt fortsätter ligation av sömmarna i enlighet med det gamla läggandet, och vid behov suger de sömmarna eller lämnar dem tomma. Försiktigt försiktigt försegla toppen av öppningen eller hålen.

Montering av ärmar för passage av rör genom taket

När man lägger murens sista översta rad är gapet (sömmen) mellan det gamla och det nya murverket stämplat med hård cementmortel. Samtidigt låg de först och zasekanivat den sista raden av zabotki, och sedan - ansiktsförstånd.

När du förseglar ett litet hål, bo eller spår, ska du först rengöra murens yta från skräp och tvätta den med vatten. Då plockas de enskilda tegelstenarna upp och jigglas. Därefter kastar de en murbruk i boet och lägger de beredda tegelstenarna. Det är inte nödvändigt att klä den gamla läggningen med en ny. Furrows nära upp till full djup eller i form av en partition som omsluter en kanal som är anordnad i en vägg.

Tätningssömmar och leder. När man först arbetar huset först och främst börjar sömmarna och lederna bryta ner sig. De sys eller slås och regnvatten tränger in i dem, vilket förorsakar träruttning (i trähus) eller blötläggningslösningar (i stenhus). Vid låga temperaturer fryser det, vilket ökar öppningen av sömmar och sömmar. Därför är det mycket viktigt att hålla dem i gott skick.

I ett timmerhus är det nödvändigt att särskilt följa sömmarna mellan de lagda stockarna längs fälgarna, liksom sömmarna när man installerar dörr och fönsterramar. Från utsidan bör de stängas med skarvar och platbanor, och från insidan - endast med splatpaneler och lameller.

Många sömmar och leder förekommer med inredningen. Till exempel är rulle eller bindemedel täckt med lakan av kryssfiner-plywood eller torrt gips med naglar. Men samtidigt uppenbaras luckor mellan överlappningsplattorna, vilka är täckta med staplar av önskad form eller täckt med gipsblandning enligt följande. Pre-mejslar gör ytan grov, sedan förbereda en liten del av gips-sandblandningen (1 del av gips och 2... 3 delar torr sand). Blandningen omröres, stängs med vatten till degens tjocklek, och denna lösning används för att fylla sömmarna, utjämnar den i spola med rullen. Efter att morteln har torkat fortsätter den till takplätering.

Vid förlängning av stänkbenen med "filéer", till vilken skottskivor spikas därefter, är det nödvändigt att fixa dem med en caulk (släp doppad i gips eller gips sand), kitt eller oljig färg som är dåligt behandlad eller helt inbäddad i leder och sömmar.

Vid tätning av fogar, speciellt vågräta, t.ex. vid konstruktion av golv, använd tejp ljudisolerade dynor, ett lager av vattentätt papper, solidisoleringsplattor med en tjocklek av 40 mm samt takfilt, takfilt mm

I ett tegelhus, är leder och sömmar på platsen för stöd av flera hål eller ribbade golvpaneler och beläggningar på en tegelvägg, stolpar, kolonner, balkar och andra strukturella delar av huset ofta broderade. För att återställa dem används cementmortel och mineralullplattor. Samtidigt är de inbyggda ändarna av strukturerna inslagna med takfilt (takfilt). Den fog som bildas när man förenar golvpanelerna till väggarna är förseglad med betong. Sömmarna mellan golvpanelerna med en sömbredd på 10... 50 mm är caulkade med cementmortel, vid 50... 300 mm - med betong. Om det i sätet mellan panelerna är nödvändigt att fästa en speciell krok för att hänga lampan (ljuskronor), så är det här avsnittet noggrant inspekterat och om nödvändigt stärkt genom att kalka cementmortel.

Fig. 3. a - fyllning av gapet med lim: 1 -finger med lim; 2 - fristående bit av katurka; 3 - tak 4 - avskiljningsgapet; 5 - borrat hål; b - pressning av det limmade skiktet: 1 - golv; 2 - stativ; 3-pressat lager; 4 - plywood ark; 5 - tak

På vindsvåningen är fästet av golvpanelen med en tegelvägg förseglad med cementmortel.

När luckorna mellan murverket och dörr- och fönsterlådorna förstörs, är de grundligt grundade med filt eller en duk doppad i gipsmörtel. När klyftan mellan murverket och lådan är upp till 40 mm och mer används takremsor som dörr- och fönsterlådor är lindade runt klyftan. Dessutom är de caulkade luckorna stängda höljet.

På innerväggarna förseglas sådana luckor av dörrblocken med gips. Om det intilliggande gipsskiktet ligger bakom tätningen av sömmar och fogar, men det har inte kollapsat, kan det stärkas efter det att arbetet med att tätningen är klar (bild 2.50). För att göra detta måste du borra det här skiktet och häll CMC, bustilat, PVA eller annat lim in i hålan med en spruta. Sätt sedan en bit plywood och tryck försiktigt på gipset med hjälp av ett ställ och en kil.

Vid reparation av sömmar lämnas sedimentsömmen omöjliga.

Foundation - Enhet och tätningsöppningar, hål, sömmar och fogar

Den som är bekant med de tekniska disciplinerna som studeras i specialiserade utbildningsinstitutioner vet att varje hål som borras i plåtens kropp orsakar en osynlig kränkning av materialets struktur. Men i praktiken är det omöjligt att undvika hål, till exempel när ledningar, upphängning av lampor etc. Därför är svaret på frågan om det är möjligt att borra golvplattor positivt, men med villkoret att platsen för hålen väljs korrekt.

Hur man gör det. Om det här är ditt privata hus, så vet du från vilka plattor överlappande och layouten på deras layouter är monterade. I urbana höghus används PC eller PB golvplattor. Båda typerna av plattor är ihåliga, bara produktionstekniken är annorlunda. För att bibehålla plattans hållfasthetsegenskaper borrning av plattan endast ske längs linjen av hål i längdriktningen anordnad i betongkroppen. Mellan dem är förstyvningar, där förstärkning av stor diameter läggs, vilket inte kan förstöras under alla omständigheter.

Att få arbeta golvritningar för en vanlig hyresgäst är en omöjlig uppgift. Men om ytbehandlingen i taket fortfarande är minimal kan hålrummens placering bestämmas av lättare betongremsor, vilket indikerar hålrummens placering. Om sådana band inte upptäcks genom visuell inspektion, är en väg ut att bestämma sitt varumärke genom plattans bredd och se GOST, där avstånden av hålrummen från sidoytorna är angivna, såväl som deras storlekar.

Vad kan borras hål i plattan

Under reparationsarbetet i hus med betongplattor är inte bara frågan om det är möjligt att borra, utan också frågan om hur man gör det. Vid tillverkning av datorer används tung betong, vilket är nästan omöjligt att borra med konventionella verktyg medan man rekryterar standardstyrka.

För borrplattor måste man använda stark borrning med diamantmunstycke eller en hammarborr. Men även ett sådant kraftfullt verktyg är inte så mycket hjälp för att påskynda arbetet.

Egenskaper vid passage av rörledningar genom byggnadsstrukturer

Denna process är mycket tidskrävande och långvarig.

Vid borrning av hål för fästelement av hängande tak är det nästan omöjligt att undvika att falla i stället för installationen av tvärförstärkning. I det här fallet rekommenderas att du inte rör metallet och rör hålet. Endast i undantagsfall kan förstärkningen skäras med en metallborr, men inte på något sätt i längdriktningen. Bestäm att tråden hänvisar till tvärriktningen av läggning kan vara på diametern, som vanligen inte är mer än 4-6 mm.

Vilka är hålen för rörledningens passage vid installation av avloppssystemet?

Hushållsavlopp förstås allmänt som alla rör och sanitetsbeslag som finns inom objektet. Med hjälp av ett internt avloppssystem släpps allt återvunnet vatten, vilket bildas under människors liv. Avfallsvätskor ska släppas ut genom rörledningar utan att använda en extra energispak, dvs spontant.

Experter rekommenderar att placera alla rum där det kommer att finnas avloppsrör eller sanitära apparater, nästa. Ett sådant arrangemang gör installationen av hela avloppssystemet mycket enklare, och installationen av hålen i rörledningarna kommer att ta mycket mindre tid. För att förhindra obehaglig lukt på de platser där rörledningarna passerar från hålen bör du använda kvalitetsmaterial och installera avloppet med hänsyn till SNiP. VVS-apparater av hög kvalitet som är utrustade med en speciell sifong, som fungerar som en hydraulisk tätning, kommer också att hjälpa till i detta.

Hur är installationen av hushållsavlopp

Innan du börjar installera hushållsavlopp, bör det noteras att processen är tidskrävande och ansvarig. Det är därför som det är nödvändigt att utföra det med tanke på SNiP. Om installationen görs felaktigt, på de platser där rörledningarna passerar, kommer hålens tätning att göras dåligt, då hela systemet inte kommer att kunna fungera länge och på ett tillförlitligt sätt. Installation ska ske i steg:

 1. En avloppssystem planeras. Du kan själv skapa ett projekt, men om det inte finns tillräckligt med erfarenhet i den här verksamheten är det bättre att överlåta processen till en professionell. När allt kommer omkring, om ett till synes obetydligt fel görs i planen, leder det till allvarliga konsekvenser. Och för att eliminera dem kommer att kräva en betydande summa pengar.
 2. Efter det att planen erhållits kan du börja lägga ledningar, och denna operation bör utföras på ett sådant sätt att diametern hos de bildade hålen är så liten som möjligt.
 3. För att försegla dessa hål i framtiden tar det inte mycket tid, experter rekommenderar att man lägger rörledningar från rörsystem till en plats som leder avloppssystemet ur objektet.
 4. Om läggning av rörledningar utförs i ett enstegsobjekt, ska ledningen av systemet passera under golvyten. Vid installation av rörledningar i en tvåvåningsbyggnad måste ledningar läggas över golvytan på andra våningen.

Rekommendationer för placering av rörledningar

Med tanke på rekommendationer från experter när man lägger rörledningar och installerar ett avloppssystem, bör följande övervakas:

 • rören måste vara placerade i strikt horisontellt läge. Om det under installationen av systemet är nödvändigt att ändra rörledningens riktning, är det nödvändigt att använda anslutningselementen, vilket undviker några hål under aggregatet.
 • För att ansluta rören till huvudrännaren, använd ett anslutningselement som kallas tee eller crosspiece. Sådana delar gör att du säkert kan ansluta röret med stigaren, vilket förhindrar att hål förekommer. I annat fall bör försegling av hålen genomföras omedelbart.

Rör för avloppssystem kan monteras på två sätt - öppet eller stängt. Det första alternativet används för ett system som ligger i källaren eller tvättstugorna. Rörledningen är fastsatt på väggytan med hjälp av extra stöd. Det andra installationsalternativet - stängt, ger plats för rörledningen:

 • under genitalytan;
 • rören är täckta med specialpaneler;
 • Speciella urtag görs på väggytan, där avloppsrören placeras.

Försegling av alla öppningar i rörledningen måste placeras med en förstklassig cementmortel. Om inkorporeringen sker med användning av material av låg kvalitet, kommer det inte att kunna fungera länge, eftersom dessa platser blir ständigt våta. Som ett resultat kommer det helt enkelt att försvinna från ytan och kommer att behöva göra allt arbete nytt och spendera mycket mer tid för detta.

Med hänsyn till SNiP är det omöjligt att lägga avloppsrör under takytan, om installationen utförs i en våningsstruktur, i en vägg eller i sovrummets golv. Samma krav gäller för köket där våtvård utförs regelbundet.

På rörledningen av rörledningen, ungefär mittemot den så kallade revisionen, måste du installera luckan, och detta ska ske i motsatt riktning till varje punkt. Installationen av avloppsrörledningen i toaletten placeras systemet över golvytan, på vilket ett lager av vattentätning placeras i förväg.

Vilka rör används bäst för att installera avloppssystem

För montering av hushållsavlopp, enligt SNiP, måste du använda rör som uppfyller följande krav:

 • ökad styvhet;
 • inte känslig för korrosion
 • pålitlig i drift.

Naturligtvis väljer du produkter för avloppsvatten, du måste ta hänsyn till din egen ekonomiska situation och individuella preferenser.

Inrikes avlopp i färdig form ger flera versioner, innehåller de viktigaste elementen. Självflödande system kan bestå av:

 • betong- eller armerade betongrör;
 • rör av asbestcement eller gjutjärn;
 • rör kan användas av högkvalitativt plast eller höghållfast glas.

Trycksystemet kan bestå av:

 • armerad betong eller gjutjärn rör;
 • asbestcementpipeline;
 • rör av plast.

Ofta används plaströr med ökad styrka för att montera moderna avloppssystem. Denna grund har sådana fördelar:

 • rimligt pris
 • snabb och enkel installation
 • plast är inte mottaglig för korrosion och kemiska reaktioner;
 • basen svarar inte på förändringar i temperaturindikatorer, ändrar inte sin ursprungliga form vid användning under hög luftfuktighet
 • Om det behövs kan hela systemet snabbt demonteras och monteras på samma sätt.

Om plaströr används för installation av avloppssystemet, ska alla anslutningar och tillbehör användas från en liknande bas. När du installerar systemet med ett plaströr rekommenderar du experter att använda kontakter och tillbehör tillverkade av polypropen eller polyeten. Beslag av dessa material används oftast vid montering av ett avloppssystem.

Till salu kan du se och PVC-material, som också används för dessa ändamål. Det är emellertid värt att beakta att denna bas har lägre prestandaegenskaper, därför kan den inte betjäna sin ägare den tid som tillhandahålls för rör av polypropen eller polyeten.

Hur man fyller hål i taket efter att ha ersatt riserna

Naturligtvis måste linor på platserna för passage av risers genom taket installeras. De tjänar för bekvämligheten av att byta rörledningar så att deras demontering utförs utan att förstöra de omgivande strukturerna. Det verkar som att rostfritt stål stigaren kommer att installeras för alltid, men av en eller annan anledning måste det ändras. Dessutom har ingen upphävt lagar av termisk expansion för rostfritt stål, och röret i hylsan kommer fritt deformeras några millimeter i längd och bredd utan att förstöra överlappningen. Både du och dina grannar måste se till att rörledningarna är försedda med ärmar. Om riserna redan är installerade, och det finns inga ärmar, kan du bygga dem själv från de två längsgående halvorna av rör med större diameter. Efter installationen på stigaren sugs halvorna med en vridning av ståltråd, vilket kommer att fungera som ytterligare förstärkning vid tätning av öppningarna i tak. Vid skärning av rör för ärmar, överväga tjockleken på golvtak.

Uppsägningen i sig, speciellt stora hål, kräver att du samarbetar nära de nedre och övre grannarna. Om hålen längs stigarna är för stora, kan du inte göra utan att montera formen. En granne kommer att pressa en bit tjock kryssfiner, genom vilken tråden passeras, till taket, och du drar upp denna formning och fixar tråden på korsstången. Nu är nästan allt klart för att hälla morteren, om du redan har tagit bort alla dåligt vidhäftande betongfragment från denna monteringsöppning, förstärkt hålet med stålstänger och fuktade hålets kanter med en sprutpistol. På samma sätt kommer du att göra ett förarbete på ditt tak så att grannen på toppen säkert kan hälla lösningen.

Det är nu kvar att stänga upp mellanrummet mellan hylsan och röret, om du inte vill vara medveten om allt som händer med människor som bor bredvid dig. Förutom ljudisolering kommer du att få skydd mot eventuella invasioner från de närliggande lägenheterna i faunan och lukten av obehaglig parfym från badrummet från botten blir svårt att nå dina näsborrar. Använd inte cementblandningar. På grund av rördeformationer kommer de att smula. Den bästa fyllnads- och ljudisolatorn kommer att vara skum. Samtidigt är den tillräckligt elastisk för att motstå metallens expansion. Överskott av skum skärs med en kniv. Om det inte finns något skum, använd sedan ett nylonband av tights.

Montering av ärmar för passage av rör genom taket

Installationen av hylsan för rörets passage genom taket bör göras i vissa fall, till exempel när rörledningen utsätts för termisk expansion. Och ta hänsyn till behovet av att installera fodret behövs vid planeringstiden av linjen. Alla nyanser av användning bör övervägas inte bara när man lägger en ny pipeline, men också när man byter ut gammal kommunikation.

Rörledningens område genom väggarna och överlappning blir huvudpunkten för deformationsspänningar. På sådana platser utsätts röret för den kemiska miljön och mekaniska belastningar. I samband med sådana omständigheter tillhandahåller SNIP-rörledningarnas byggkoder ytterligare strukturella detaljer, som kallas ärmar. Vad de representerar, och varför de behöver installeras, kommer att diskuteras i detalj nedan.

En anordning för att passera ett rör genom en vägg är ett viktigt element, och det utför följande funktioner:

 • mekaniskt;
 • skydd;
 • tätskikt;
 • brandskydd;
 • sanitära.

Dessutom är det med hjälp av detta element möjligt att öka livslängden hos huvudlinjen och underlätta åtgärder vid utbyte av strukturer.

Hylsan är anordnad enligt följande:

 1. ett fall för vilket en stålkonstruktion används
 2. förpackningar gjorda av mjukt, flambeständigt material.

Hylsan för rörets passage är i form av rörformiga produkter. Och det fria utrymmet mellan strukturerna är fyllt med brandbeständigt material. Det behöver inte vara styvt i struktur. Detta är nödvändigt så att vid tidpunkten för uppvärmningen av röret börjar det ändra dess dimensioner, och med närvaron av ett hårt material kan det skadas.

På ovanstående planer är det klart att motorvägen kan passera genom vilken byggnad som helst i två plan. Så överlappningen mellan golv skärs vertikala nätverk (stigare) och väggarna - ledningar passerar horisontellt. Den angivna bilden visar ett exempel på delens enhet, först i golvet och sedan i väggen.

Både i det första och det andra fallet måste delens lock vara ordentligt fastsatt. Rörprodukten genom den ska röra sig fritt. Omslagets diameter i ett och i andra fallet måste vara 10 mm större än rörledningens diameter. Och själva locket är säkert fastsatt i genomgående hålet.

Monteringen och stoppningen av patronlinjen utförs med beräkningen av höjden som kopplaren har. Längden på fodret ska vara 20 mm större än tjockleken på överlappningen. Om du inte följer denna punkt, finns det risk för vatten på golven nedan.

Är förpackningsinstallation nödvändig?

 1. Polymerröret ändrar sin storlek på grund av temperaturens inverkan. Förutom expansion kan den röra sig. För att förhindra deformation och skapa det nödvändiga lediga rummet rekommenderar SNIP användningen av ärmar. Dessa anordningar för passage av rör genom väggar och tak gör det möjligt att bevara strukturen integritet under installationsaktiviteter och med betydande temperaturförändringar.
 2. Även SNIP anger att anordningen för passage av rör genom väggar och tak tillåter demontering utan att förstöra strukturen.
 3. Installation av skydd för passage av rör genom väggar, golv eller fundament blir ett hinder för penetration av lukt och insekter från närliggande lokaler.

Enligt SNIP rekommenderas liners att endast installeras i vissa fall. Inte alltid kallas deras installation. Dessutom rekommenderas vattentätt material för läggning mellan rörprodukter i de situationer där patronen läggs genom passagen genom överlappningen.

Tänk på vilka typer av skal

Ärmar för passage av rör i enlighet med kraven i SNIP skiljer sig i material av tillverkning. Dessutom är storleken på anordningen för passage av rörledningen genom en vägg eller partition också olika.

Alla dessa indikatorer är beroende av parametrarna för den uppställda strukturen. Till exempel måste storleken på hylsans inre diameter vara större än storleken på linjans tjocklek med 20 mm.

Storleken på hylsan för rörets passage genom överlappningen är också beroende av typen av installation. Utstrålningen, som nödvändigtvis måste ske i rum där vattennivåindikatorn kan ligga över den horisontella ytan, med dold installationsteknik, är det inte nödvändigt att utföra. Men i enlighet med kraven i SNIP, om installationen utförs med hjälp av den öppna metoden, måste enhetens dimensioner uppfylla lokalernas egenskaper.

Samma regler för SNIPa anger att storleken på det ringformiga utrymmet måste fastställas som lämpligt för installation av eldfast eller vattentätt material. Dessutom är det viktigt att notera att SNIP: s regler understryker att storleken på anordningar för att ordna passage genom väggar eller golv inte får skapa hinder för huvudstrukturen. Detta är en förutsättning för reparationer.

Innerdiametern för fodret för att hålla rör i taket ska inte vara fem eller tio millimeter större än värmepipens ytterdiameter.

Funktioner av användning

För liners används rörformiga bitar. Det bästa alternativet för dessa experter kallar stål eller polymer. Valet av material påverkas av strukturdesignen. Så till exempel för armerade betongbyggnader är det meningsfullt att sätta element från stål som inte är svåra att betong under fabriksförhållanden för tillverkning av väggpaneler och på byggarbetsplatser vid installation av värmekabel.

Att montera en stålhylsa i hålet utan att bearbeta änddelarna är inte tillåtet. Under installationen kan du sålunda skada rörformiga produkter av polymer. Om du installerar patronen i väggen av andra material, bör du ta hänsyn till deras låga vidhäftning med en cementlösning.

Ta för patronkonstruktionen takmaterial rekommenderas inte. I detta fall noteras polymerens dåliga reaktion på oljiga material.

För att förhindra spridning av brand rekommenderas att man installerar speciella brandavbrott vid korsningen av värmepaneln och väggarna och golven.

Rörets egenskaper

Metoden för installation av rörets passage genom muren eller överlappning i hylsan beror på vilken typ av kommunikation som ligger. Och varje art har sina egna egenskaper. För att ge din byggnad ett tillförlitligt skydd, bör dessa skillnader förstås mer detaljerat.

VVS

Titta på videon

Om packningen i detta system är tillverkad av stålprodukter, måste de skyddas i väggens eller takets gemensamma zon med fuktbeläggning. Om linjen är avsedd för kallt vatten, måste du installera ett speciellt termiskt skydd. Detta möjliggör för att undvika kondens på ytan, och sålunda kommer systemet att vara längre.

Om polymera eller kombinerade rörprodukter tas i bruk, är det nödvändigt att bekanta sig med tillverkarens rekommendationer, som är fästa vid de tillverkade produkterna, under passagenheten i väggen.

Om det finns risk för grundvattentryck i bostadsområdet, rekommenderar hantverkarna att placera vattentätningspatroner i hålet som hindrar vatten från att komma in i källaren.

Avloppsnät

Utgångsnoden för gjutjärnsprodukter skiljer sig från andra material. Faktum är att gjutjärnet inte behöver utrustas med ljudisolering och förstärkning.

Ett avloppsnät av plast i väggen behöver en patron av stål. Armaturens längd bör vara 15-20 mm större än samma rörkaraktäristik, och längden ska vara 2-3 cm större än väggbredden. Enheten är vattentät vid passage genom tak eller vägg. En del av passagen förseglas med en lösning av cement.

Ånga uppvärmning

Hylsan för passage av uppvärmningsrör är ett väsentligt element. Detta beror på deformation av temperatureffekten på metallbyggnader och spänningen på raka sektioner av rörledningen med ett signifikant temperaturfall. Dessa faktorer orsakar sprickor i strukturen, och kan också inaktivera det.

Funktionerna för installation och placering av hylsanordningen i värmepanna är liknade de som används för varmvattenförsörjningssystem. Om de passerar genom innerväggen, så kan du lägga motorvägen är inte stål. I sådana fall kan lämpliga typer av plast eller kombinerad typ från olika tillverkare.

Specificiteten hos sådana system är i närvaro av individuella fästelement, som innefattar en hylsa för uppvärmningsrör. För de flesta tillverkare kännetecknas dessa element av hög tillverkningsförmåga och skapar alla förutsättningar för den önskade indikatorn för rörledningsslipning, vilket beror på olika indikatorer på ökningen och deformeringen av plast från olika tillverkare.

Skorstenssystem

Montering av ärmar när rörledningar för skorstenen ska utföras i enlighet med alla byggkrav.

Om skorstenen är tillverkade av stål, kommer installationen genom ett hål i taket att kräva installation av ett ihåligt skal, för tillverkning av vilket järn med galvaniserat järn används. Dessutom är de övre och nedre delarna isolerade med en platta som skyddar mot brand.

Om brännbart material används vid installation av byggnadsstrukturer för skorstenen, måste även den ihåliga delen isoleras med en brandbeständig isolering från utsidan.

Basaltfiber eller asbest är utmärkt för en sådan installation. Ur brandsynssynpunkt kommer installationen av skorstenhålet i taket att kräva särskild uppmärksamhet. Och det är väldigt viktigt att installera en korrekt nivå av regelverkskrav vid montering av skorstenshus.

De uppgifter som fixturen måste lösa

Vid installationen bör något element i den här raden effektivt hantera följande uppgifter:

 • ger ett tillförlitligt skydd mot skur vid brott, eller i de fall där motorvägsförbindelser börjar läcka, kommer all oavsiktlig nedbrytning inte att orsaka mycket skada på byggnaden.
 • I den zon där motorvägen kommer att passera måste patronen skydda nätets yta från mekaniskt inflytande, från miljöexponering och deformationsförändringar.
 • Patronen i öppningen för bäring av systemet måste på ett tillförlitligt sätt skydda mot plötsliga temperaturförändringar, som i sig verkar destruktivt på den konstruerade rörledningen.
 • Patronen i hålet för installation av systemet bör vara ett tillförlitligt skydd för konstruktionen om det behövs snabbt demonteringsåtgärder.

När du köper dessa enheter måste du komma ihåg att du bör kontakta en verifierad tillverkare. Endast i det här fallet kan du få en garanti för kvaliteten på de inköpta varorna.

Du måste förstå att pengarna som används på ärmen inte är stora, och fördelarna med det är enorma. Det underlättar inte bara reparationsarbetet utan hjälper också till att förlänga rörledningens livslängd och därmed spara stora kostnader för reparationsarbetet.

För att den installerade delen ska kunna sättas på ett tillförlitligt sätt, och den rörformade produkten inte jigglade i den, är det bättre att köpa en produkt med standardstorlek GOST för motorvägar. Volymen på patronen enligt GOST måste nödvändigtvis motsvara rörets volym.

Om du inte är säker på att du väljer rätt, är det bättre att be om installationshjälp från specialister. De kommer att bidra till att bygga en högkvalitativ struktur som kommer att fungera i mer än ett dussin år.