Hur man tar med ventilationsröret till taket

Ventilationssystemet är en av de viktigaste kommunikationerna i en bostadsbyggnad. Tack vare ett väl utformat ventilationssystem finns det konstant luftcirkulation i rummet, vilket eliminerar risken för lukt, ojämn luft och andra olägenheter.

Hur man korrekt utformar ventilationen för huset, hur systemet är monterat, och vilket rör ska användas för detta - i den här artikeln.

Varför luftcirkulationen är så viktig

Flera typer av ventilation är vanligtvis ordnade för varje hus:

 • ventilation av bostadslokaler;
 • Ventilation under takytan
 • Avslutningen av avloppsröret från avloppssystemet.

För att säkerställa rörelsen av luftmassor behöver nödvändigtvis drivkraft. För att skapa den nödvändiga kraften måste du noggrant beräkna många faktorer, ta hänsyn till typ av rum, väggmaterial och takmaterial, närvaro av isolering och vattentätning. Huvudfaktorn vid beräkningen av dragkraft är dock placeringen av ventilationskanalen och rörets utlopp på taket.

Om du bryter mot reglerna för installation av ventilationsaxlar och kanaler, kan du negera alla ansträngningar för att installera dem. Konsekvenserna av detta kommer att vara ledsna:

 1. Brist på dragkraft eller för låg dragkraft.
 2. Framkomsten av obehagliga lukt från badrummet eller köket i vardagsrummet.
 3. Lukten av avloppsspridning i hela huset.
 4. Våta väggar och tak på grund av hög luftfuktighet.
 5. Utseendet av mögel och mögel, vilket väcker allvarliga lungsjukdomar.
 6. Dullness i huset och brist på syre.
 7. Frysning av ventilationsstrukturer.
 8. Sot och rök i köket medan du lagar mat.

Valet av material för ventilation och dess komponenter

Ventilationsrör kan i princip bestå av material. Huvudkravet för det är motståndskraft mot korrosion. Detta är nödvändigt eftersom kondensat ackumuleras på kanalväggarna under kallsäsongen. Bland annat anses följande indikatorer vara viktiga:

 • tunna rörväggar som ger hög penetrationskapacitet av gruvor;
 • Den släta ytan på rör och kanaler kommer att minska motståndet och därigenom öka systemets kapacitet.
 • ett minimum av leder och grovhet på rören är ansvariga för bästa luftcirkulationen i systemet;
 • Systemets låga vikt underlättar installation och drift.

Om du behöver bestämma vilka rör för ventilation som ska installeras på taket och inuti huset, är det bra att veta att det billigaste alternativet skulle vara ett galvaniserat stålrör. Det finns också alternativ som:

 • rostfritt stål;
 • plast;
 • aluminium;
 • polyesterrör.

När ventilationssystemet är konstruerat och rören läggs in i väggarna, kan du gå vidare till det viktigaste steget - tillbakadragandet av rörledningen till taket.

Regler för installation av ventilation på taket

En viktig faktor vid installationen av ventilation anses vara typ av tak, detta beror i många avseenden på rörets höjd, dess diameter, lutningsvinkeln. Några mer poäng som ventilationsdesigners uppmärksammar på:

 • längden på sluttningen;
 • Närvaron av en åsstråle i trussystemet;
 • takmaterial
 • Placeringen av lagren av "taktacka";
 • Placeringen av skorstenen, varmvattenförsörjningen eller värmepanna.

Allmänna rekommendationer för att installera ventilation på taket ser så här ut:

 1. Rördiametern måste vara minst 14x14 cm.
 2. Rörets längd är inte mindre än tre meter.
 3. Om röret har ett tvärsnitt på 14x27 cm, måste längden vara minst två meter.
 4. Över det platta taket ska ventilationsröret stiga minst 50 cm.
 5. Om ventilationen är installerad på nivån, ska det inte vara en åsstråle och rörets höjd får inte vara mindre än 50 cm.
 6. Om avståndet från åsen till ventilationen förblir mer än två meter ska rörets höjd vara i nivån på åsen eller mer.
 7. Om rampen är lång kommer röret fram från taket på mer än tre meter från åsen, så höjden ska motsvara åsens övre punkt, själva röret befinner sig i en vinkel på 10 grader från vertikalt.
 8. Det är bättre att isolera ventilationsrören med mineralull, skumplast eller annat isolerande material.

Installation av ventilationsröret på taket

Listan över nödvändiga verktyg, liksom metoden för installation av röret beror till stor del på takmaterialet. Till exempel installeras ventilation på taket på en metallplatta.

I det här fallet behöver du:

 • sticksågar;
 • elektrisk borrning;
 • mejsel;
 • sax för metall;
 • byggnadsnivå;
 • isolering;
 • markeringsmarkör;
 • skruvmejsel;
 • självuttagande skruvar;
 • tätningsmedel;
 • tätningspackningar;
 • passagenhetskonstruktion.

Beväpnad med nödvändiga verktyg och armaturer kan du komma till jobbet.

Först och främst bestämmer du placeringen av ventilationsröret. För detta skede är det nödvändigt att styras av de regler som anges i föregående punkt och byggnadsregelns normer.

Använd en markör på takmaterialet för att göra en markering. För att göra detta, använd mallen, som måste ingå i aggregatet av ventilationspassagen.

Ett hål görs i takmaterialet längs den avsedda konturen. För att göra detta, använd något lämpligt i ett visst lägesverktyg: sticksåg, mejsel, metallskjuv och så vidare.

I enlighet med storleken och formen på det resulterande hålet överförs det till alla lager av "takpannan". Som regel använder du i moderna tak följande apparat: ångspärr, isolering, vattentätfilm.

I enlighet med markeringen som anges på mallen överförs de till takmaterialet.

Taket på installationsplatsen rensas av skräp, metallfilings och andra saker och avfettas därefter.

För varje skruv behöver du borra ett hål av lämplig diameter.

Tätningsgummit behandlas med tätningsmedel på sömmarsidan och pressas mot kanterna på hålet för röret. Vid korrekt installation ska överskott av tätningsmedel pressas ut från under packningen.

Elementet av ventilation genom passage "put" på ett tätande gummi och fästa självuttagande skruvar.

Med hjälp av skruvar är ett ventilationsrör fäst vid passagen, som därefter är utrustad med paraplyer, droppar, deflektorer.

Eventuella problem vid installation och drift av ventilationssystemet

Det vanligaste problemet med ventilationssystemet är inte tillräckligt stark dragkraft, vilket resulterar i störd normal luftcirkulation i rummet. Det är ganska svårt att hantera detta problem, det är mer korrekt att ta hand om alla möjliga nyanser vid systemets konstruktion och montering.

De arbetar under vindkraftverk och artificiell separation av luftmassor med speciella diffusorer. Deflectorer ökar naturliga begär.

Såsom är välkänt är tryckkraften direkt relaterad till temperaturskillnaden inuti och utanför huset. Det är därför att ventilationen på vintern fungerar mycket bättre än i sommarvärmen. Det enda som kan bryta denna regel är att ventilationssystemet fryser. För att förhindra frysning av kondensat på rörväggarna måste det värmas upp. För att göra detta, använd någon mjukisolering, till exempel mineralull eller basalt.

Ett mycket effektivt alternativ är att installera ventilationskanaler i närheten av en skorsten, värmesystem eller varmvattenförsörjning. Dessa system fungerar endast i kallt väder, när det behövs värmepanna.

Problemet i detta fall kan vara temperaturskillnaden i flera ventilationskanaler i fallet när det finns fler än två installerade på ett tak. Med denna installation, när ett rör är uppvärmt och resten är frusna, kan luftcirkulationen i huset vara signifikant störd. Allt detta behöver beräknas på konstruktionsstadiet.

Ett annat problem kan vara bristen på jämnhet i ventilationsrörens inre yta. Detta leder till en ökning av motståndet, vilket medför att luftmassorna passerar långsammare genom rören, men kondensatet på deras väggar är försenat under lång tid.

För att minska motståndet, välj ett lämpligt material för ventilation med en perfekt jämn yta. Samtliga fogar och rörledningar ska göras så smidigt som möjligt.

För att förhindra att skräp, löv och regnvatten kommer in i ventilationsröret är ventilationshålen täckta med speciella paraplyer. För att tidigt avlägsna vatten från dessa strukturer utrusta dem med droppare.

Förutom standardventilationssystemet är det nödvändigt att installera luftdämpare på taket. Dessa enheter är utformade för att skapa ett cirkulerande luftflöde i takytan. Detta hjälper till att undvika ackumulering av kondensat på isolerings- eller taklocket. För korrekt installering av luftningsanordningar är det nödvändigt att föreskriva skapandet av en batten och förekomsten av tillräckligt med luftflöde på taket för deras drift.

Endast ett kompetent tillvägagångssätt och yttersta försiktighet under montering och montering kommer att bidra till att skapa det perfekta ventilationssystemet. Och det här är väldigt viktigt, för utan tillräckligt med frisk luft, kommer inte heller huset själv eller människorna att känna sig bekväma.

Hur man tar med ventilationen till taket på ett privat hus

I modern konstruktion i konstruktion och byggande av privata hus och andra bostadshus betraktas inte bara byggmaterialets kvalitet utan också att organisera rätt ventilationsutgång till taket. Kvaliteten på installationen och efterföljande drift av systemet beror på livslängden för alla stödstrukturer i byggnaden, såväl som komforten för personer i den.

Är vinden luften viktig

Med ineffektiv organisering av flödet av frisk luft tillsammans med vardagsrum, lider också taket på en metallplatta av fuktighet. Den ackumulering av fukt under den och kondensatbildning leder till för tidigt slitage av trä- och metallstöd av hela strukturen och försämringen av isoleringsmaterialets värmebesparande egenskaper. Dessutom kan de negativa konsekvenserna av ineffektiv ventilation vara:

 • Utseendet av svamp och mögel på de fuktiga ytorna på utrymmet under taket;
 • ackumulering av is, vilket kan skada beläggningen av metall och ventilationssystemet;
 • stark uppvärmning av utrymmet under taket och metallplattorna på sommaren, vilket leder till en ökning av temperaturen i huset självt;
 • dämpning av värmeisoleringsmaterial, vilket medför en ökning av kostnaden för uppvärmning av bostäder på vintern.

När ventilationen inte fungerar bra eller inte alls, börjar mikroklimatet försämras i huset själv: en form och svamp uppträder på väggarna i rummen och luften blir fuktig. Detta påverkar hälsan hos alla familjemedlemmar som bor i detta hus och orsakar ofta förkylningar och förvärringar av många kroniska sjukdomar.

Installationsfunktioner

Vid utformning av huset bör tillhandahållas för installation av ventilation av inredningen och vinden, samt ett avloppsrör. Utgången genomförs genom taket enligt byggnadskoder och föreskrifter som reglerar ventilationsrörets höjd och diameter, materialet och den exakta installationsplatsen, beroende på takytans lutningsvinkel. För att säkerställa kontinuerlig ventilation är det värt att veta om vindriktningen i det område där huset byggs.

Vid installation av rör genom en beläggning av metall bör följande regler beaktas:

 1. En stiftpunktsventilation bör falla på 60 kvm.
 2. Avståndet från åsen till punkten ska vara högst 60 cm.
 3. Hål för uttag av ventilationsrör på metallplåten bör ligga på samma linje.
 4. Platser av slutsatser genom taket bör tätt förseglas med tätningsmedel, vilket inte tillåter nederbörd att falla under taket.
 5. För att installera ventilationsutgången måste du använda mallen som finns i paketet. Det måste fästas på metallplattan och målade, markera hålen för fästdon.

Vid installation av delar av ventilationssystemet genom passage, är det nödvändigt att endast använda de fästelement som medföljer produkten. Detta tillvägagångssätt garanterar hållbarheten i konstruktionen och driftsäkerheten.

Ytterligare luftningsanläggningar

I de flesta fall installeras deflektorn på ventilationsröret, vilket tjänar till ytterligare luftflöde och skyddar mot nederbörd i form av regn och snö. Det kan öka effektiviteten i ventilationssystemet med 20% på grund av att det ger ett konstant flöde av allt fler nya luftmassor i det ventilerade rummet.

En annan intressant lösning är installationen av hörselhål, som liknar en svamp i form och tjänar till ytterligare ventilation av vinden genom hålen i duken. De kan samtidigt vara dekorerade av ett tak från en metallplatta. Skillnad i form, storlek och prestanda:

 • runda;
 • halvcirkulär;
 • rektangulär;
 • singel och dubbel;
 • trapezius.

Enkelsidiga hörselhål kan monteras på alla typer av takytor i ett privat hus. Gables är idealiska för installation på en metallplatta.

De mer komplexa strukturerna inkluderar ett kammartak (Endova), som är monterat på taket med kort hörn och två ventilationshål, där alla dess kontaktpunkter med backarna saknar luckor, därför saknar de frisk luft. I det här fallet är det nödvändigt att göra luftöppningar i filmen i varje sträcka på basen eller för att installera en kontinuerlig ventilationskanal längs rännan.

Sådana åtgärder kommer att vara effektiva på tak med en lutningsvinkel på mer än 45 grader, men är meningslösa på tak med en plan yta. I det senare fallet måste du installera ett system med tvångsventilering, som i ett brett sortiment presenteras på marknaden för byggmaterial. Det är värt att notera att detta tillvägagångssätt leder till en ökning av kostnaden för att installera ventilationssystemet.

Varför är det viktigt

Kostnaden för konstruktion och installation av ventilationssystemet är mycket mindre än hela takmaterialet och därmed sammanhängande konstruktioner, vilket snabbt kan bli helt värdelöst, eftersom taket och utrymmet under det inte var försedd med högkvalitativ ventilation. Det är inte nödvändigt att riskera de material som inte bara stöder, värmeisoleringsmaterial, men även taket täcker sig själv.

Med korrekt konstruktion reduceras beräkningen av monteringsställena för ventilationsrörets öppningar genom hålen i taket, risken för att strukturen förstörs under påverkan av temperaturfall minskar till noll.

Ventilationsröret till taket ger bra dragkraft

Praktiskt taget alla bostadshus är utrustade med detta eller det luftreningssystemet under uppförande eller återuppbyggnad. Och oberoende av vilken typ av ventilation är passagen genom taket ett viktigt steg i sin konstruktion. För var och en av de typer av takmaterial måste anordningen av passagenheterna utföras enligt sitt eget schema. För att systemet ska fungera smidigt i flera år bör alla åtgärder vid installationen utföras kompetent. Bekanta dig med installationsmetoderna för ventilationsröret på taket, och denna information kommer att hjälpa dig i ditt arbete.

Avgasluft från huset

Om du börjar bygga en stuga från början, var noga med att överväga byggandet av ventilationskanaler i interiörets tegelväggar. Naturlig ventilation kräver inte dyr utrustning och kommer alltid att ge frisk luft i ditt hem.

Om nödvändigt kan du komplettera systemet med en fläkt för tvångsutsläpp. Men de extra kostnaderna kommer inte behövas om du klokt sluter till ventilationen på taket.

Ju högre ventilationsröret på taket på en bostadsbyggnad desto starkare kommer drivkraften att vara i den.

Ofta betalar designers inte tillräckligt med uppmärksamhet vid byggandet av stigare och höjden på ventilationsaxlar ovanför taket på en byggnad. På grund av deras brister kan ett antal obehagliga fenomen inträffa:

 • lukt tränger in från vardagsrummet och från köket till vardagsrummen på grund av olaglig sammanslagning av ventilationskanalerna i en gemensam kanal för ventilation till taket.
 • Effekten av avgaser är försumbar på grund av otillräcklig rörlängd;
 • huven arbetar i omvänd läge på grund av fel val av plats för att installera ventilationsröret på takhöjden;
 • kanaler och ventilationsrör på ett kallt tak fryser igenom utan försiktig isolering.

Problemet med att installera ventilationsrör på taket är ofta den komplexa strukturen hos ett modernt tak, som kallas "takkaka" för sin flerskiktiga konstruktion.

Vid felaktig installation av ventilationsröret på sådant tak kan spärren och lathen vara skadade. Det kan också finnas luckor på de platser där ventilationslocket är installerat, och regnvatten sipprar in genom dem. För att bevara takets täthet rekommenderas därför att använda specialdesignade passagerarelement.

Planering av gånggångar för ventilation

Börja med att ordentligt utrusta ventilationssystemet bör tänkt igenom och upprätta konceptet för ventilation av hela ditt hem.

Låt oss analysera denna situation som ett exempel: enligt planen för återuppbyggnad av ett bostadshus måste taket bytas ut. Genom ett nytt tak måste du ta bort huven från rummen, från badrummet, ventilationskanalen från källaren och köksfläkten. Frågan uppstår, vad händer om du inte gör fyra pass, men ta med alla kanalerna och sätt bara ett ventilationsrör på taket?

Kunniga människor hävdar att inget gott kommer av en sådan besparing. Det är emellertid önskvärt att det finns en separat ventilationspassage genom taket för var och en av luftkanalerna. Annars, om alla är kombinerade, kan en obehaglig lukt sprida sig i hela huset när väderförhållandena framkallar förekomsten av omvänd dragkraft.

Vid installation av ett nytt tak kan du i förväg planera placeringen av ventilationsrören på taket och göra passager för dem om referenspunkten är exakt känd.

Syfte och typer av takpenetrationer

Passager genom taket möjliggör återkallande av olika typer av ventilation:

 • det inre av byggnaden;
 • avloppsrörsrör;
 • tak under taket.

Dessutom kan det vara nödvändigt att ordna utsignaler från skorstens- och tv-antenner.

Det sista övre elementet i kanalsystemet är en speciellt tillverkad rörsektion kallad ventilutloppet. Ventilationsröret som installeras på taket enligt alla regler säkerställer att luft dras från lokalerna och tillåter inte vatten att läcka under taket. På de ställen där det är nödvändigt att ordna genomgång av ventilation genom taket, installera genomgående element som motsvarar en viss typ av takmaterial.

Husägare har möjlighet att köpa färdiga kit av olika ventilationsutlopp för installation på tak av hårda och mjuka material. Med hjälp av det är det lätt att utföra utloppet från ventilationstornet på taket så att taket inte läcker och inte förlorar det estetiska utseendet. Sådana anordningar skyddar också ventilationskanalerna från inandning av smuts och utfällning.

Beroende på byggnaden av taket på ditt hus och typen av ventilation som kan tas bort kan passagen genom taket vara av olika höjd och form. Förutom utloppsrör med cirkulär tvärsnitt används rektangulära kanaler för takventilation.

För att ventilationsrören på taket inte ska orsaka brott mot takets täthet bör platserna i deras passage vara utrustade med särskild vård.

Enhetsventilationens penetration

Utformningen av de enklaste komponenterna i ventilationsrörets passage genom taket är ett metallrör som sätts in i hålet och fixeras på en armerad betong eller ett stålglas. Taktunnel kan utrustas med en slutventil och en ring för uppsamling av kondensat. Från botten ansluts en avloppskanal till röret genom flänsen. Från ovan kan denna enhet förses med en deflektor eller ett enkelt skydds paraply. Det finns ett alternativ med isolering, som används som mineralull.

Takventilationsprodukter av en ny kvalitetsnivå anses vara mer anpassade till de tekniska och estetiska kraven i modern tid. Principerna för utformningen av sådana ventilationsutlopp är nästan desamma oberoende av tillverkaren, de utmärks endast av små skillnader. Av ett antal liknande produkter har ventilationsutlopp på taket, täcken för ventilation och ventilationssvampar på taket av varumärket "Vilpe Vent" blivit de mest populära.

 • innerröret är tillverkat av galvaniserat stål, och den yttre är tillverkad av slitstark och lätt polypropen;
 • fastsättning av utgångarna är gjord på ett tillförlitligt passagerelement i motsvarande form;
 • rörhöjd varierar i olika versioner från 400 till 700 mm;
 • rörets nedre del är försedd med en tätning och kan sättas in i kanalen till ett djup av 300 mm;
 • Inloppsrörets inre diameter är från 110 till 250 mm;
 • Ventilationsröret är termiskt isolerat för att förhindra bildning av kondensat och isplugg;
 • Det är möjligt att sätta en elektrisk fläkt på ventilationsutloppet.
 • ett lock med en deflektor skyddar röret från nederbörd och ökar dragkraft.

I vissa fall ingår inte genombrott och måste köpas separat. Välj det med hänsyn till att formen på passagerelementets foder motsvarar takets typ och profil.

Pass-through-element ger mångsidighet att installera ett ventilationsrör på något tak. Deras installation kan göras både samtidigt med takkonstruktionen och på det färdiga taket. Med hjälp av dessa produkter råder ingen tvekan om ventilationsutloppets stabilitet och täthet.

Betydelsen av takfläktar

På vintern bildas kondens inom takkonstruktionerna och på vindar. För att skydda taket från fukt, formning av mögel och mögel, måste du ge ventilation av utrymmet under taket.

Takventilationsenhet är extremt enkel i design. Luften ska naturligtvis röra sig från botten uppåt under taket. Hål i takskenorna kommer att tjäna till ankomst, och det kommer att gå ut genom luftare med ett ventilationslock som är anordnat i taket närmare åsen.

För att täcka hålet från nederbörd, använd locket för ventilation av olika konfigurationer, inklusive ventilationssvampen på taket, vilket är faktiskt ett dekorativt lock.

Placering av ventilationsutlopp på taket

Experter rekommenderar att placera ventilationsrören på taket exakt ovanför motsvarande stigare. I detta fall, utan att böja kanalen, kommer effektiviteten av luftflödet att vara maximal. Om detta inte är möjligt, kommer det vara nödvändigt att använda korrugerade adaptrar för anslutningen. På höjda tak ordnar rationellt taket penetration närmare åsen. Fördelarna med detta alternativ är att rörets långa inre del kommer att förbli varm under taket, och det kortare övre elementet blir mycket stabilare under vindens slag.

Höjden på ventilationsaxlarna ovanför byggnadens tak gäller också. Vid låga ställen blir tryckkraften svag och ett för långt rör måste fixas med sträckmärken. Styrd av byggkoder bör du installera ventilationsröret på ett sluttande tak 50 cm över taket. Om taket är platt kan rörets höjd uppgå till 30 cm. Om det finns vilande områden på det platta taket eller på annat sätt drivs, måste höjden på ventilen vara minst 2 meter.

Oavsett placeringen av ventilationsrören på taket du väljer är huvudänden att deras ändar ligger ovanför den så kallade vindbacken. Annars kan en stark vind blockera luftflödet och till och med rikta tillbaka det.

Korrekt installation av luftkanal genomträngningar

Tänk på ett exempel på hur man installerar ett ventilationsrör på metalltaget. Enheten i takventilationsanläggningen kommer att likna andra typer av tak, endast med vissa skillnader.

Sekvensen för installering av ventilationsutloppet på taket:

 1. Bestäm installationsplatsen på taket på genomgångselementet.
 2. Utanför metallplattans övre våg ritar du hålets konturer enligt mallen som fästs med produkten.
 3. Skär ett hål i kakan med en mejsel och sax för metall för att lämna ventilationsröret till taket.
 4. Skär lämpliga hål i takets nedre vattentätningsskikt.
 5. Markera mönstret och borra en rad hål för skruvarna.
 6. Rengör ytan av metallen runt hålet från fukt och damm.
 7. Applicera ett tätningsmedel på packningens bottenyta.
 8. Placera packningen på den angivna platsen.
 9. Montera elementet genom packningen och fäst det med självgängande skruvar.
 10. Sätt in avgasröret i ledningselementet och kontrollera det för vertikalitet.
 11. Fixa röret med skruvar i rätt läge.
 12. Se till att ventilationsutloppet är tätt för metalltak från vinden.

Vid slutet av installationen av ventilationen på taket måste passagerarets botten vara så hårt tryckt på taket att överskott av tätningsmedel pressas ut under packningen.

På videon som presenteras för din uppmärksamhet kan du bekanta dig med ventilationsrörets installationsprocess på golvtakets tak. På samma enkla sätt kan du installera och ventilera på ditt husets metalltak.

Dags att summera

Du kan vara övertygad om att i installationen av ventilation på taket och installationen av röret vi ansåg finns inga speciella svårigheter. Ditt ventilationssystem kommer säkert att vara effektivt om du i förväg beräknar höjden på ventilationsaxlarna som stiger ovanför taket på byggnaden. Och takets livslängd, som störs genom att ventilationsutloppet tränger igenom det, kommer inte att minska alls om du reagerar ansvarsfullt på kvaliteten på installationsarbetet.

Hur man tar med ventilation till taket

Hur man tar med ventilationen till taket på ett privat hus

I modern konstruktion i konstruktion och byggande av privata hus och andra bostadshus betraktas inte bara byggmaterialets kvalitet utan också att organisera rätt ventilationsutgång till taket. Kvaliteten på installationen och efterföljande drift av systemet beror på livslängden för alla stödstrukturer i byggnaden, såväl som komforten för personer i den.

Är vinden luften viktig

Med ineffektiv organisering av flödet av frisk luft tillsammans med vardagsrum, lider också taket på en metallplatta av fuktighet. Den ackumulering av fukt under den och kondensatbildning leder till för tidigt slitage av trä- och metallstöd av hela strukturen och försämringen av isoleringsmaterialets värmebesparande egenskaper. Dessutom kan de negativa konsekvenserna av ineffektiv ventilation vara:

 • Utseendet av svamp och mögel på de fuktiga ytorna på utrymmet under taket;
 • ackumulering av is, vilket kan skada beläggningen av metall och ventilationssystemet;
 • stark uppvärmning av utrymmet under taket och metallplattorna på sommaren, vilket leder till en ökning av temperaturen i huset självt;
 • dämpning av värmeisoleringsmaterial, vilket medför en ökning av kostnaden för uppvärmning av bostäder på vintern.

När ventilationen inte fungerar bra eller inte alls, börjar mikroklimatet försämras i huset själv: en form och svamp uppträder på väggarna i rummen och luften blir fuktig. Detta påverkar hälsan hos alla familjemedlemmar som bor i detta hus och orsakar ofta förkylningar och förvärringar av många kroniska sjukdomar.

Installationsfunktioner

Vid utformning av huset bör tillhandahållas för installation av ventilation av inredningen och vinden, samt ett avloppsrör. Utgången genomförs genom taket enligt byggnadskoder och föreskrifter som reglerar ventilationsrörets höjd och diameter, materialet och den exakta installationsplatsen, beroende på takytans lutningsvinkel. För att säkerställa kontinuerlig ventilation är det värt att veta om vindriktningen i det område där huset byggs.

Vid installation av rör genom en beläggning av metall bör följande regler beaktas:

 1. En stiftpunktsventilation bör falla på 60 kvm.
 2. Avståndet från åsen till punkten ska vara högst 60 cm.
 3. Hål för uttag av ventilationsrör på metallplåten bör ligga på samma linje.
 4. Platser av slutsatser genom taket bör tätt förseglas med tätningsmedel, vilket inte tillåter nederbörd att falla under taket.
 5. För att installera ventilationsutgången måste du använda mallen som finns i paketet. Det måste fästas på metallplattan och målade, markera hålen för fästdon.

Vid installation av delar av ventilationssystemet genom passage, är det nödvändigt att endast använda de fästelement som medföljer produkten. Detta tillvägagångssätt garanterar hållbarheten i konstruktionen och driftsäkerheten.

Ytterligare luftningsanläggningar

I de flesta fall installeras deflektorn på ventilationsröret, vilket tjänar till ytterligare luftflöde och skyddar mot nederbörd i form av regn och snö. Det kan öka effektiviteten i ventilationssystemet med 20% på grund av att det ger ett konstant flöde av allt fler nya luftmassor i det ventilerade rummet.

En annan intressant lösning är installationen av hörselhål, som liknar en svamp i form och tjänar till ytterligare ventilation av vinden genom hålen i duken. De kan samtidigt vara dekorerade av ett tak från en metallplatta. Skillnad i form, storlek och prestanda:

 • runda;
 • halvcirkulär;
 • rektangulär;
 • singel och dubbel;
 • trapezius.

Enkelsidiga hörselhål kan monteras på alla typer av takytor i ett privat hus. Gables är idealiska för installation på en metallplatta.

De mer komplexa strukturerna inkluderar ett kammartak (Endova), som är monterat på taket med kort hörn och två ventilationshål, där alla dess kontaktpunkter med backarna saknar luckor, därför saknar de frisk luft. I det här fallet är det nödvändigt att göra luftöppningar i filmen i varje sträcka på basen eller för att installera en kontinuerlig ventilationskanal längs rännan.

Sådana åtgärder kommer att vara effektiva på tak med en lutningsvinkel på mer än 45 grader, men är meningslösa på tak med en plan yta. I det senare fallet måste du installera ett system med tvångsventilering, som i ett brett sortiment presenteras på marknaden för byggmaterial. Det är värt att notera att detta tillvägagångssätt leder till en ökning av kostnaden för att installera ventilationssystemet.

Varför är det viktigt

Kostnaden för konstruktion och installation av ventilationssystemet är mycket mindre än hela takmaterialet och därmed sammanhängande konstruktioner, vilket snabbt kan bli helt värdelöst, eftersom taket och utrymmet under det inte var försedd med högkvalitativ ventilation. Det är inte nödvändigt att riskera de material som inte bara stöder, värmeisoleringsmaterial, men även taket täcker sig själv.

Med korrekt konstruktion reduceras beräkningen av monteringsställena för ventilationsrörets öppningar genom hålen i taket, risken för att strukturen förstörs under påverkan av temperaturfall minskar till noll.

Hur man självständigt gör takventilation

Byggnaden av taket använder många trästrukturer. Och detta material har en inte så bra funktion - trä absorberas av fukt. Även om ditt tak är tillförlitligt och inte saknar nederbörd, kommer vatten fortfarande att tränga in i vindsalen från luften. Om trädet är mättat med fukt kommer det att börja ruttna och ditt tak blir snabbt värdelöst. Men dess reparation är ett dyrt nöje. Takventilation är exakt vad som enkelt kan förlänga ett taks livslängd. Hur man gör det och kommer att diskuteras i artikeln.

Typer av takventilation

Närvaron av rör på taket på något sätt försämrar utseendet på huset, som regel bör det finnas minst tre sådana strukturer. Den första, fläkten, ger avloppsrening. De andra två ger luftcirkulationen inne i rummet och en huva från kökspisen. Att ta ventilation till taket är en enkel process. Mycket dyrare kan vara luftcirkulationen i vinden.

Ventilation av taket hjälper till att undvika mycket problem och förlänger tagets livsförbrukning avsevärt. För normal luftcirkulation är det nödvändigt att ge två faktorer. För det första är det nödvändigt att göra en tillströmning av luftmassor. För detta ändamål används spotlights med perforering. Sådana anordningar installeras i nedre delen av takskenorna.

För det andra är det nödvändigt att säkerställa utflödet av fuktig luft från vinden. Följande konstruktioner kan användas för detta:

 • takfläktar;
 • ås med ventilation
 • speciella elektriska fläktar;
 • inertiella turbiner.

Genom perforeringar i soffitsna kommer luft från miljön att tränga in i vinden. Då kommer han, som tar fukt, att släppas ut i atmosfären genom åsen eller andra enheter. Men det här är en allmän princip för takventilation. För var och en av dess arter har sina egna nyanser av arrangemang.

Takventilation: kall vind

Det enklaste alternativet att göra takventilation är att utrusta en kall vind. I det här fallet behöver du inte mycket ansträngning och ekonomisk kostnad. Det kommer att vara tillräckligt att ha viss teoretisk kunskap och färdigheter i byggnadsarbetet.

I detta fall kan luftutbytet genomföras genom:

För ett taktak används ventilationen oftast genom gaveln. Denna metod är det enklaste, tillförlitliga och billiga. Om gavlarna är gjorda av tegel, kan de borras in i hörselhålen. De bör göras på motsatta sidor för att ge bättre ventilation av vinden.

I stället för hörselhål eller fönster kan du installera speciella ventilationsgaller. En av dem bör vara inställbar för att öka eller minska luftflödet. Ventilationsgallerna är utrustade med ett galler, vilket skyddar vinden från insidan.

Om ditt tak är hämtat eller hämtat. Använd sedan gavlar är omöjliga. I det här fallet flyter luften genom takskenorna. Om du gör dem själv från trä, då mellan plankorna är det nödvändigt att göra små luckor. Men det är bäst att använda perforerade soffits, i det här fallet kommer det önskade luftflödet att ges, plus hela nätet skyddar mot insekter.

Avsluta ventilation genom taket genom åsen. Här beror allt på det takmaterial som används. Alla moderna tillverkare erbjuder sin lösning för ventilation. Om du använder skiffer eller några andra material måste utmatningen ske självständigt. För att göra detta, gjorde i skridskan ett gap genom vilken luften och kommer att passera in i atmosfären.

De största problemen kan uppstå vid ventilation av området med dalen. I detta fall, för normal ventilation installera luftare. Men deras användning anses rationell om lutningen av lutningen är mer än 45 grader. Med ett grunt tak kommer luftare att fördröja snön under vintern, och ventilationseffektiviteten kommer att minska dramatiskt. I det här fallet är det bättre att använda inertiska turbiner eller elektriska fläktar. De kommer med våld att "pumpa" luft genom vinden.

Att skapa ventilation av inte uppvärmt tak är ganska lätt uppgift. Här är det nödvändigt att säkerställa flödet och utflödet av luften. Om du har ett gaveltak, så är ventilationshålen oftast gjorda i gaveln. Med en höftanordning tillhandahålls tillflödet genom takskenorna och utflödet kan ordnas i en ventilerad ås eller med hjälp av en fläkt och en turbin.

Uppvärmd takventilation

Det är en helt annan sak om din vind är varm. I detta fall kommer ett lager av isolerande material att monteras under taket. En sådan paj behöver ventileras annorlunda. Luft måste passera mellan isoleringsskiktet och vattentätningen. För att göra detta, skapa ett ledigt utrymme på minst 2-3 centimeter. Det bör ta hänsyn till särdrag hos det isolerande materialet. Ett lager av mineralull kan till exempel öka med nästan 20 procent över tiden.

Denna klyfta tillhandahålls av spjälkarna själva. Isoleringen är placerad mellan dem så att dess övre kant inte når de övre kanternas övre kant. Om du inte kan göra det, gör sedan byggnaden med skenor. Luftflödet såväl som i fallet med ett kallt vinden är anordnat genom takskenorna. Här installeras speciella perforerade spotlights.

Allt detta arbete är ganska mödosamt, speciellt om taket har en komplex struktur. Därför tar de i dag alltmer till ett annat sätt att tillhandahålla takventilation. För att göra detta, använd moderna material - diffusion eller ånggenomsläppligt membran. Det låg helt enkelt på isoleringsskiktet. Membranet tillåter bara fukt att passera i en riktning, så det är viktigt att helt enkelt montera det korrekt.

Ventilation varm vind - det här är ett svårt jobb. Det är nödvändigt att säkerställa närvaron av ett mellanrum (2-3 centimeter) mellan isoleringslagen och vattentätningen över hela takytan. Detta görs genom att höja spärren eller skapa ytterligare lådor. Du kan använda ett modernt material - diffusionsmembran. Vilket, för att säkerställa att fukt tas bort från isoleringen. Men sådant material är inte billigt, så du måste vara beredd på extra kostnader.

 • Hur man beräknar vinkeln på takhöjden
 • Vi värmer taket på ett trähus
 • Rengör snö och is från taket - när är det bättre att ringa till proffs?
 • Hur man isolerar taket i ett bad med ett kallt tak?
 • Vad är bättre att använda profilerad eller metall tak?
 • Installation av metall - uppgift av kraften i varje

Hur man tar med ventilationsröret till taket

Vid installation av olika tekniska kommunikationer installerar de traditionellt ventilationsrör på taket. Detta tillvägagångssätt har sina egna egenskaper och kräver noggrann överensstämmelse med installationstekniken. Dessutom bör rör placeras i enlighet med kraven i SNiP och andra regleringsdokument.

Takventilationskanaler

Egenskaper hos utmatningsröret för ventilation på taket

Slutsatser genom taket ordna:

 • intern ventilation;
 • installation av avloppsrörsrör;
 • luftar vinden utrymme.

Ventilationsröret på taket är placerat så att avgaser lätt kan avlägsnas. Dessutom bestäms dess höjd och tvärsnittsform av driftsförhållandena och den erforderliga prestandan.

Det enklaste sättet att dra ett rör genom taket är att passera det genom takets tak. Installationsalternativet är enkelt att installera och genomföra isoleringsarbete, men i detta fall borde det inte vara möjligt att ha en åsstråle.

För lutade tak skulle det vara lämpligt att installera ett ventilationsrör i närheten av åsen. Förutom dessa fördelar kräver ett sådant arrangemang inte ytterligare förstärkning och installation av ett snöborttagningssystem, eftersom det inte dröjer.

Ventilationsutlopp av avloppsrör

Möjliga pinoutfel och deras konsekvenser

Vanligtvis genomförs byggandet av inloppskanaler och utlopp för att avlägsna luftmassor i färd med att bygga ett hus, med hänsyn till golvytan, takkonstruktionen och typen av takmaterial.

Om arbeten utförs i en redan byggd byggnad är det nödvändigt att i förväg planera placeringen av ventilationsrören på så sätt att det medför minimal skada på takytan under installationen. Annars kan lathing och spärrar skadas, liksom beläggningens täthet.

Slutsats av ventilationsrör till taket

Fel vid installationen av ventilationsrörets öppningar är fulla av konsekvenser, inklusive:

 • penetreringen av obehagliga luktar från köket och badrummen in i vardagsrummet med den orättfattade kombinationen av luftkanaler;
 • ineffektivt avlägsnande av luft från köket, om röret för avgas på taket installerades på fel ställe;
 • frysning av ventilationskanaler på grund av otillräcklig isolering.

Ventilationsröret som installeras på taket måste tåla stora vindbelastningar, så du bör inte välja för tunna produkter.

Apparater för att förbättra effektiviteten av ventilationen

För användning av vindenergi i apparaten med naturlig ventilation tjänar ventilationsrörets deflektor, vilket är ett speciellt munstycke. Den är installerad på avgasrör eller ovanför avgaser, beroende på typ av system.

Principen för deflektor är sällsynthet av luftmassor, som uppträder i sin diffusor under påverkan av vindkraft. Ju större det är desto effektivare är avlägsnandet av luftmassor. Montering av deflektorn görs vid montering av ventilationsutgången på taket.

Avböjaren för ventilationsutgångar av avloppsstativ

Tekniskt installationsrör på taket

Innan du installerar ett utloppsventilutlopp är det nödvändigt att slutföra installationen av internteknikkommunikation och fixera luftkanalerna. Listan över nödvändiga verktyg beror på vilken typ av takmaterial som kan innehålla en mejsel, metallskjuv, en borr och elektrisk pussel. Dessutom behöver du en konstruktionsnivå för att övervaka ventilationsrörets korrekta läge och en markör för märkning.

Steg för montering av passagenheten

Utgången från röret till taket genom överlappningen är mer lämpligt att utföra med användning av den färdiga konstruktionen av passagenheten, vilken är installerad enligt följande:

 • Bestäm passagerelementets monteringsplats på taket med hänsyn till dess egenskaper och SNiP: s krav.
 • skissera konturerna där röret för ventilation ska placeras och skär ett hål av den önskade diametern i taket, välja ett verktyg och en metod beroende på vilket material som används
 • på samma sätt gör hål i vattentäthet och isolering;
 • Markera passagerarens läge genom mallen och borra en rad hål för att fästa skruvarna;
 • Rengör ytan på taket från damm, smuts och fukt.
 • lägg ett tätningsmedel på packningens bottenyta och placera den på den angivna platsen;
 • På packningen sätt passagen och fixera den med skruvar.
 • ventilationsröret sätts in i passagenheten, därefter kontrolleras dess vertikalitet och fixeras med skruvar.

Passagenhetens konstruktion för att föra ventilationsröret till taket

Efter monteringen av ventilationsröret på taket, kontrollera tätningen på passagerarens botten: det ska pressas mot taket så att överskott av tätningsmedel tas bort under strukturpackningen. Dessutom, från vinden sida, bör kanalutgången till taket förseglas.

Ytterligare enheter

För att skydda luftkanalerna från skräp och atmosfärisk fukt används ett lock på ventilationsröret, vilket förhindrar igensättning och ökar dess livslängd. Den består vanligtvis av följande delar:

 • täcker i form av ett paraply som skyddar mot nederbörd
 • droppdropp, används för att tömma vatten som strömmar från toppen.

Hatt på ventilationsröret

Förutom ventilationsröret kan luftdämpare installeras på taket, vilket tillåter luft att cirkulera mellan värmeisoleringsskiktet och det yttre takbeläggningen. De är nödvändiga om längden på sluttningen överstiger 3 m och det naturliga trycket är inte tillräckligt. För effektiviteten av luftningsanordningar är det nödvändigt att möjliggöra luftflödet och korrekt montering av räcken på hela takhöjdsområdet.

Med rätt val av placeringen av ventilationsröret på taket, överensstämmelse med installationstekniken och användningen av ytterligare enheter är det tillräckligt att säkerställa optimal rörelse av luftmassor i systemet och skapa ett bekvämt mikroklimat i rummet.

Avsluta ventilationen på taket

I enlighet med föreskrivna tekniska krav är alla rum utrustade med ett luftväxlingssystem. En skorsten måste sluta över husets ås för att säkerställa normalt utkast. Följaktligen är det nödvändigt att utrusta ventilationsutloppet på byggnadens tak. Med tanke på att själva taket och utloppsröret i ventilationskammaren har ett antal funktioner i konstruktionen och är gjorda av olika material, kräver installation av ett ventilationsrör på taket att flera regler följs. En av dem är att uppnå maximal täthet för alla anslutningar, eftersom säkerheten för driften av huset som helhet beror på det.

Anledningarna till att ventilationen tas ut på taket

Slutet på ventilationssystemet ovanför taket på huset beror på följande skäl:

 • behovet av att skapa dragkraft för att säkerställa full ventilation av inredningen;
 • installation av ett kompetent ventilationssystem.

Byggnadsregler kräver full ventilation av bostadsutrymmet. Om allt var korrekt beaktat i byggprojektet, kan man hitta avluftningsventiler på väggarna i toaletten, badrummet, garderoben eller pantryet samt köket. De är nödvändiga för att eliminera obehagliga lukt, förbränningsprodukter och överfuktighet från lokalerna. För att alla negativa faktorer ska tas ut ur huset är det nödvändigt att organisera uppsägningen av ventilationsbaracken utanför byggnadens gräns ovanför taket. Annars kommer de återigen in i huset med en ström av inkommande luft.

Typer av ventilationsrör

I sig är ventilationsröret för avgaser på taket uppdelat i flera kategorier. Först och främst är formen på tvärsnittet av ventilationskanalerna olika:

Vid produktion av ventilationskanaler kan olika typer av material användas. De mest populära är som aluminium, rostfritt eller galvaniserat stål, polyesterbaserad tyg och plast.

Grundkrav

Det finns ett antal krav på ett ventilationssystem som inte sparas av kanalen själv. Du kan läsa dem i listan nedan.

 1. Tvärsnittets minsta diameter, som har en ventilationskanal, är femton centimeter. Galvaniserad kanal med sådana parametrar visar god prestanda.
 2. I processen med att ordna systemet för tillförsel och avgasventilation måste du se till att rörledningens ringformiga styvhet ökas i utformningen av förbikopplingsdelen. Anledningen är följande - i det avsnitt som stiger ovanför taket står röret ständigt inför en betydande vindlast. Därför måste designen hantera det effektivt.
 3. Ventilationsröret måste ha en ökad säkerhetsmarginal samtidigt som den har en minsta väggtjocklek. Ju mindre tjockleksindex, ju högre genomströmning kommer i allmänhet att vara.
 4. Metallventilationskanaler ska inte täckas med rost över tiden. Det finns fuktångor i rummet som sätter sig inuti rörledningen. De bör inte orsaka utveckling av korrosionsprocesser.
 5. Skorstenen själv bör inte avge skadliga gaser under drift och inte bli en källa för förökning av eld.
 6. Designen måste ha en minsta vikt.

Det är värt att notera att tegel och galvaniserade ventilationskanaler helt uppfyller nästan alla kvaliteter som nämns ovan. Tegelrör har en reglerande vikt. Ett metallrör under drift kan locka damm till sig själv, eftersom statisk elektricitet bygger upp på väggarna.

Installationssteg

Innan du lägger ventilationsrören på taket är det nödvändigt att slutföra arbetet med installationen av ventilationssystemets kabeldragning inuti byggnaden. Kanalen i sig måste vara ordentligt fastsatt. Listan över verktyg beror på husets takmaterial. För bekvämt arbete behöver du följande grundläggande lista över verktyg och material:

 • mejsel;
 • elektrisk borrning;
 • byggnadsnivå;
 • sticksåg (mycket önskvärt - elektrisk);
 • skruvmejsel set;
 • isolerande material;
 • sax för metall eller "bulgariska";
 • markör;
 • hårdvara för fixering;
 • tätningsmedel;
 • trasor;
 • pass nod;
 • personlig skyddsutrustning.

Vid självmontering av ventilationsutlopp på taket bör du använda den monterade passagenheten och därigenom förenkla ditt arbete. Sekvensen av åtgärder är som följer:

 1. Märkning. Markera märken på mallen med hjälp av en markör (beroende på ventilationsutloppsrörets tvärsnitt och storlek på taket) på platsen där ventilationskammaren kommer att gå ut.
 2. Skapa en plats. På taket är det nödvändigt att klippa ett hål med hjälp av ett verktyg för att bearbeta ett visst takmaterial (vanligtvis är det "bulgariskt").
 3. Avlägsnande av takets översta lager.
 4. Borrningshål för att fästa utloppssegmentet i ventilationskammaren.
 5. Layout för montering av passagenheten.
 6. Skapa spår i vilka skruvarna kommer att placeras i enlighet med tidigare märkning.
 7. Installation av passagenheten.
 8. Dess fixering med skruvar.
 9. Installera ventilationsröret, fäst det med hjälp av lämplig maskinvara.
 10. Isolering av alla slitsar och öppningar.

Installationsfunktioner

Under planeringen och installationen av ventilationssystemet är det först nödvändigt att kontrollera beräkningarna för överensstämmelse med tekniska föreskrifter. Det rekommenderas starkt att överlämna designen till specialiserade yrkesverksamma som förstår alla funktioner och tekniska nyanser av byggnaden.

Vid ingången och utloppet av ventilationskanalen finns skillnaden mellan temperaturindikatorerna. Inuti kanalen finns en ökning av tryck på grund av temperaturskillnaden inuti och utanför rummet. Detta är huvudorsaken till det faktum att det under vinterns ventilationsperiod är karaktäristiskt att arbeta med högre produktivitet än under sommartid.

Även i designfasen måste du tänka på isoleringen av kanalerna som passerar under taket. Detta krävs så att lufttraktionen inte minskar med tiden. Denna lösning påverkar effektivt skyddet av avgaskanaler från fuktackumulering. Om ventilationsröret ligger längs skorstenen är det nödvändigt att ta hand om sin uppvärmning (ventilationssystemets funktion som helhet förändras positivt). Å andra sidan finns det också en minus här. I sådana kanaler är tryckkraften annorlunda, så om det är felaktigt beräknat kan du stöta på en funktionsfel i ventilationen.

Korrekt utformat ventilationsutlopp bidrar till effektiv inomhusluftkonditionering. Självinstallation orsakar inte svårigheter, förutsatt att du är bekant med arbetsuppgifterna.

Konsekvenser av installationsfel

Kompetent installation av ventilationsröret på taket är nyckeln till fullständig drift av hela systemet. Vid bristande överensstämmelse med rekommenderade installationsstandarder kommer följande negativa konsekvenser att uppstå:

 • försvagning
 • Förekomsten av obehagliga lukt i bostadslokaler;
 • fuktuppsamling i rummen;
 • kondensat inuti systemet;
 • brist på syre;
 • Utseende av svamp på ytan av väggarna;
 • deponering av sot på de motstående materialen som är installerade i köket;
 • ökar sjukdomsintensiteten hos alla hyresgäster
 • frysning av vissa byggnadselement av byggnaden.

Den korrekta installationen är den viktigaste faktorn som bestämmer användbarheten av luftutbytet och levnadsförmågan.