Hur man tar med ventilationsröret till taket

Ventilationssystemet är en av de viktigaste kommunikationerna i en bostadsbyggnad. Tack vare ett väl utformat ventilationssystem finns det konstant luftcirkulation i rummet, vilket eliminerar risken för lukt, ojämn luft och andra olägenheter.

Hur man korrekt utformar ventilationen för huset, hur systemet är monterat, och vilket rör ska användas för detta - i den här artikeln.

Varför luftcirkulationen är så viktig

Flera typer av ventilation är vanligtvis ordnade för varje hus:

 • ventilation av bostadslokaler;
 • Ventilation under takytan
 • Avslutningen av avloppsröret från avloppssystemet.

För att säkerställa rörelsen av luftmassor behöver nödvändigtvis drivkraft. För att skapa den nödvändiga kraften måste du noggrant beräkna många faktorer, ta hänsyn till typ av rum, väggmaterial och takmaterial, närvaro av isolering och vattentätning. Huvudfaktorn vid beräkningen av dragkraft är dock placeringen av ventilationskanalen och rörets utlopp på taket.

Om du bryter mot reglerna för installation av ventilationsaxlar och kanaler, kan du negera alla ansträngningar för att installera dem. Konsekvenserna av detta kommer att vara ledsna:

 1. Brist på dragkraft eller för låg dragkraft.
 2. Framkomsten av obehagliga lukt från badrummet eller köket i vardagsrummet.
 3. Lukten av avloppsspridning i hela huset.
 4. Våta väggar och tak på grund av hög luftfuktighet.
 5. Utseendet av mögel och mögel, vilket väcker allvarliga lungsjukdomar.
 6. Dullness i huset och brist på syre.
 7. Frysning av ventilationsstrukturer.
 8. Sot och rök i köket medan du lagar mat.

Valet av material för ventilation och dess komponenter

Ventilationsrör kan i princip bestå av material. Huvudkravet för det är motståndskraft mot korrosion. Detta är nödvändigt eftersom kondensat ackumuleras på kanalväggarna under kallsäsongen. Bland annat anses följande indikatorer vara viktiga:

 • tunna rörväggar som ger hög penetrationskapacitet av gruvor;
 • Den släta ytan på rör och kanaler kommer att minska motståndet och därigenom öka systemets kapacitet.
 • ett minimum av leder och grovhet på rören är ansvariga för bästa luftcirkulationen i systemet;
 • Systemets låga vikt underlättar installation och drift.

Om du behöver bestämma vilka rör för ventilation som ska installeras på taket och inuti huset, är det bra att veta att det billigaste alternativet skulle vara ett galvaniserat stålrör. Det finns också alternativ som:

 • rostfritt stål;
 • plast;
 • aluminium;
 • polyesterrör.

När ventilationssystemet är konstruerat och rören läggs in i väggarna, kan du gå vidare till det viktigaste steget - tillbakadragandet av rörledningen till taket.

Regler för installation av ventilation på taket

En viktig faktor vid installationen av ventilation anses vara typ av tak, detta beror i många avseenden på rörets höjd, dess diameter, lutningsvinkeln. Några mer poäng som ventilationsdesigners uppmärksammar på:

 • längden på sluttningen;
 • Närvaron av en åsstråle i trussystemet;
 • takmaterial
 • Placeringen av lagren av "taktacka";
 • Placeringen av skorstenen, varmvattenförsörjningen eller värmepanna.

Allmänna rekommendationer för att installera ventilation på taket ser så här ut:

 1. Rördiametern måste vara minst 14x14 cm.
 2. Rörets längd är inte mindre än tre meter.
 3. Om röret har ett tvärsnitt på 14x27 cm, måste längden vara minst två meter.
 4. Över det platta taket ska ventilationsröret stiga minst 50 cm.
 5. Om ventilationen är installerad på nivån, ska det inte vara en åsstråle och rörets höjd får inte vara mindre än 50 cm.
 6. Om avståndet från åsen till ventilationen förblir mer än två meter ska rörets höjd vara i nivån på åsen eller mer.
 7. Om rampen är lång kommer röret fram från taket på mer än tre meter från åsen, så höjden ska motsvara åsens övre punkt, själva röret befinner sig i en vinkel på 10 grader från vertikalt.
 8. Det är bättre att isolera ventilationsrören med mineralull, skumplast eller annat isolerande material.

Installation av ventilationsröret på taket

Listan över nödvändiga verktyg, liksom metoden för installation av röret beror till stor del på takmaterialet. Till exempel installeras ventilation på taket på en metallplatta.

I det här fallet behöver du:

 • sticksågar;
 • elektrisk borrning;
 • mejsel;
 • sax för metall;
 • byggnadsnivå;
 • isolering;
 • markeringsmarkör;
 • skruvmejsel;
 • självuttagande skruvar;
 • tätningsmedel;
 • tätningspackningar;
 • passagenhetskonstruktion.

Beväpnad med nödvändiga verktyg och armaturer kan du komma till jobbet.

Först och främst bestämmer du placeringen av ventilationsröret. För detta skede är det nödvändigt att styras av de regler som anges i föregående punkt och byggnadsregelns normer.

Använd en markör på takmaterialet för att göra en markering. För att göra detta, använd mallen, som måste ingå i aggregatet av ventilationspassagen.

Ett hål görs i takmaterialet längs den avsedda konturen. För att göra detta, använd något lämpligt i ett visst lägesverktyg: sticksåg, mejsel, metallskjuv och så vidare.

I enlighet med storleken och formen på det resulterande hålet överförs det till alla lager av "takpannan". Som regel använder du i moderna tak följande apparat: ångspärr, isolering, vattentätfilm.

I enlighet med markeringen som anges på mallen överförs de till takmaterialet.

Taket på installationsplatsen rensas av skräp, metallfilings och andra saker och avfettas därefter.

För varje skruv behöver du borra ett hål av lämplig diameter.

Tätningsgummit behandlas med tätningsmedel på sömmarsidan och pressas mot kanterna på hålet för röret. Vid korrekt installation ska överskott av tätningsmedel pressas ut från under packningen.

Elementet av ventilation genom passage "put" på ett tätande gummi och fästa självuttagande skruvar.

Med hjälp av skruvar är ett ventilationsrör fäst vid passagen, som därefter är utrustad med paraplyer, droppar, deflektorer.

Eventuella problem vid installation och drift av ventilationssystemet

Det vanligaste problemet med ventilationssystemet är inte tillräckligt stark dragkraft, vilket resulterar i störd normal luftcirkulation i rummet. Det är ganska svårt att hantera detta problem, det är mer korrekt att ta hand om alla möjliga nyanser vid systemets konstruktion och montering.

De arbetar under vindkraftverk och artificiell separation av luftmassor med speciella diffusorer. Deflectorer ökar naturliga begär.

Såsom är välkänt är tryckkraften direkt relaterad till temperaturskillnaden inuti och utanför huset. Det är därför att ventilationen på vintern fungerar mycket bättre än i sommarvärmen. Det enda som kan bryta denna regel är att ventilationssystemet fryser. För att förhindra frysning av kondensat på rörväggarna måste det värmas upp. För att göra detta, använd någon mjukisolering, till exempel mineralull eller basalt.

Ett mycket effektivt alternativ är att installera ventilationskanaler i närheten av en skorsten, värmesystem eller varmvattenförsörjning. Dessa system fungerar endast i kallt väder, när det behövs värmepanna.

Problemet i detta fall kan vara temperaturskillnaden i flera ventilationskanaler i fallet när det finns fler än två installerade på ett tak. Med denna installation, när ett rör är uppvärmt och resten är frusna, kan luftcirkulationen i huset vara signifikant störd. Allt detta behöver beräknas på konstruktionsstadiet.

Ett annat problem kan vara bristen på jämnhet i ventilationsrörens inre yta. Detta leder till en ökning av motståndet, vilket medför att luftmassorna passerar långsammare genom rören, men kondensatet på deras väggar är försenat under lång tid.

För att minska motståndet, välj ett lämpligt material för ventilation med en perfekt jämn yta. Samtliga fogar och rörledningar ska göras så smidigt som möjligt.

För att förhindra att skräp, löv och regnvatten kommer in i ventilationsröret är ventilationshålen täckta med speciella paraplyer. För att tidigt avlägsna vatten från dessa strukturer utrusta dem med droppare.

Förutom standardventilationssystemet är det nödvändigt att installera luftdämpare på taket. Dessa enheter är utformade för att skapa ett cirkulerande luftflöde i takytan. Detta hjälper till att undvika ackumulering av kondensat på isolerings- eller taklocket. För korrekt installering av luftningsanordningar är det nödvändigt att föreskriva skapandet av en batten och förekomsten av tillräckligt med luftflöde på taket för deras drift.

Endast ett kompetent tillvägagångssätt och yttersta försiktighet under montering och montering kommer att bidra till att skapa det perfekta ventilationssystemet. Och det här är väldigt viktigt, för utan tillräckligt med frisk luft, kommer inte heller huset själv eller människorna att känna sig bekväma.

Hur man gör en huva i ett privat hus: tekniska standarder + installationsteknik

Plastfönster, pansrade dörrar, å ena sidan, behåll önskad temperatur i lokalerna och å andra sidan - orsaka problem med luftutbyte. Korrekt arrangerade avdragare i ett privat hus kommer att lindra känslan av fyllighet och kondensatbildning.

I de flesta fall är detta det enda sättet att skapa ett hälsosamt mikroklimat i det.

Alternativ för avgaser i ett privat hus

Både i offentliga byggnader och i privata hus används olika typer av ventilationssystem. De skiljer sig i syfte, metod för att aktivera luftflödet och luftmassans rörelse. Ventilationssystemet som är utformat för att ge ren luft till huset kallas tilluften.

Designen, vars funktion är att avlägsna avgaser utanför rummet, har namnet avgas. Ett speciellt uppdrag är ventilation med recirkulation. I detta fall sker blandning av den del av luften som avlägsnas från rummet med de yttre kalla luftmassorna, med ytterligare uppvärmning av denna blandning till den inställda temperaturen och återföringen till rummet.

Luftens rörelse uppstår som ett resultat av att processer går naturligt på grund av förflyttningen av kall luft, som har en större volymetrisk vikt, av uppvärmd luft med en viktändare från rummet.

Flödet i ett sådant system rör sig med låg hastighet, eftersom vikten av den varma och kalla massan skiljer sig åt med en liten mängd. Det är irrationellt att använda luftkanalen med en naturlig impuls om dess horisontella längd överstiger 8 m.

Effektivare är ett system med artificiell aktivering av luftflödet, som tillhandahålls av fansens funktion. Luftkanalerna är i detta fall långa och kan passera genom flera rum. Systemets delar placeras ofta på vinden. Detta alternativ är motiverat för stora byggnader.

Det finns en uppdelning i kanal och kanaliseringssystem. I det första fallet rör sig luften genom kanalerna och kanalerna, i det andra är det ingen organiserad rörelse av luft. I det här fallet måste du öppna fönsterkontrollen, dörrarna. Naturlig ventilation ger en bekvämare miljö för boende.

Obligatoriska preliminära beräkningar

Den första parametern i beräkningen är volymen av luft som ritas ut och levereras till rummet. Det finns inte en teknik, men i de mest använda, sanitära standarder och rumsutrymme tas som utgångspunkt.

Enligt kravet på den första är det nödvändigt att bygga vidare på det faktum att behovet av luft är i m 3 / h. för en person som tillbringar större delen av tiden i huset beror på rummets syfte:

 • vardagsrum - 40;
 • sovrum - 20;
 • kök - 60;
 • badrum - 25.

Baserat på det andra kriteriet följer de följande krav: 3 m 3 utbytbar luft måste levereras per 1 m² boyta. Vid beräkning av kanalens tvärsnitt styrs de av det faktum att det optimala värdet av lufthastigheten i centralkanalen är 5 m / s och i sidokanalen - högst 3 m / s.

Bestäm oberoende av rörets diameter med formeln: S = L / 3600 / v. L är produktiviteten mätt i m 3 / h, v är lufthastigheten i m / s. Uppgifter om luftens utgifter, beroende på kanalens del, sammanfattas i tabellen.

Luftkanaler är gjorda av metall, plast, aluminiumfolie, polyester. De senare två är flexibla system. Deras ljud- och värmeisoleringsegenskaper är bra och de är perfekta för ett privat hus.

Naturlig luftbyte i huset

Grunden för naturlig luftutbyte är egenskapen hos gasformiga och en del av flytande ämnen med högre temperatur att stiga upp. Sålunda utmatas avluften naturligt från rummet genom en vertikalt placerad avgasledning, som sträcker sig, längs vägen, uteluften genom inloppskanalerna.

Ineffektiviteten i inloppsventilationen indikeras av ett överskott av fukt i rummet under kallt väder eller ökad torrhet i det varma. Förekomsten av stora mängder damm, brist på syre - det är också tecken på att luftflödet är otillräckligt från utsidan.

Konsekvensen av dålig avgasutsläpp är bildandet av svamp under tapetet, i badrummet, avgörandet av sot på köksväggarna, tappade fönster.

Kontrollera att huven är lätt. Det räcker att ta med ett pappersark till ventilationsruten. Om en bra används, kommer den att buga mot ventilationskanalen, annars kommer inget att hända. Man bör dra slutsatsen att huven är igensatt med något och för att försäkra sig om att kanalen måste rengöras.

För att ge ett privat hus med bra ventilation måste du börja med att beräkna luftväxling. På grundval av resultaten väljs en tvärsektion av kanalerna, en typ av ventilationssystem och en utkastsversion av ventilationsschemat görs, där de anger luftkanalernas placeringar och installation av ventilationsutrustning, inloppspunkter och utlopp för luftmassan.

Privata hus ligger främst utanför staden, där luften, till skillnad från staden, är renare och det finns inget behov av ytterligare städning. Därför föredras naturlig ventilation för ett privat hus.

Ett stort hinder för införandet av frisk luft är plastfönster, där det inte finns några luckor, och glaset är väldigt tätt mot ramarna.

Utlopp i installationen av inloppsventilen. Den placeras på den övre ramen, så luften från gatan går under taket och först efter att ha blandats med konventionella flöden och förvärvar rumstemperatur går den ner.

Placeringen av avgassystemets element bör säkerställa att luftflödet passerar med täckningen av hela huset i riktning mot "rena" rum till de där luften är mest utsatt för förorening.

Enligt denna regel, i rum med speciella villkor, som inkluderar pannor, kök med gasspis, källare, rum med eldstäder och kolonner, toaletter, är förekomsten av avgaser obligatorisk. I dessa rum behöver ventiler.

Det finns infiltrationsventiler installerade på väggen. Detta rör med ett cirkulärt tvärsnitt sätts in i ett genomgående hål i väggen och täckt med galler på både insidan och utsidan.

Nätet som finns inuti kan justeras - öppnas och stängs helt eller delvis. När du installerar föredrar du en plats nära fönstret. Ibland är inloppsventilen monterad bakom radiatorn och därefter uppvärms den inkommande luften omedelbart.

Krav på ventilation av ett privat hus

Sanitära standarder ställer fram ett antal krav för Försvarsmakten. När man bestämmer hur man gör en effektiv huva i ett privat hus måste alla punkter beaktas:

 1. Kanalernas inre väggar ska vara smidiga. För att säkerställa detta tillstånd sätts runda eller rektangulära kanaler med konstant tvärsnitt in i dem.
 2. Ventilstället längst ner är utrustad med en visningsdörr. Det bör stängas tätt.
 3. Avloppskanal leder till taket med en höjd över 1,5 m minimum. Om taket har en trasig form, så är en deflektor installerad i avgasledningen för att undvika förekomsten av omkastning som orsakas av flödena turbulens.
 4. Ventilationsaxelns anordning. Om ventilationssystemet i byggnaden ursprungligen inte fanns, är en sidaxel fäst vid en av väggarna. För att förbättra sin dragkraft är det nödvändigt att värma.
 5. Överensstämmelse med reglerna för organisation av ventilation. Du kan inte kombinera det mekaniska avgasköket med en vanlig sol. En separat kanal är ordnad för det, annars kommer det att vara problem med funktionen av naturlig dragkraft i andra delar av huset.
 6. Det maximala tillåtna avståndet från taket till toppen av ventilationsgallerna är 150 mm. Att öka detta avstånd kommer att orsaka stillastående luftzoner.

Dörrar som delar upp intilliggande rum, även när de är stängda, bör inte hindra luft från att flyta.

Den bästa lösningen är att köpa en dörr med ett speciellt dekorativt galler nedan. Om en fast dörr är installerad lämnas ett mellanrum på minst 2 cm mellan golvet och dörrbladet eller en rad hål borras på botten.

Kärnan i det grundläggande kravet är att volymen av luft som ska avlägsnas måste vara lika med mängden inkommande luft. Om denna regel inte följs kommer olika obehagliga lukt att komma in i rummet med luften. Med stor obalans mellan volymen av inkommande luft och utloppsutkast visas.

Förening med ventilation med återvinning

Recirkulation kallas CB, när luft som tas bort från ett rum återvänder tillbaka genom inflödet med tillsats av friskluft. Nackdelen är att användningen är begränsad till SNiP, och i områden med kalla klimat fungerar det inte mycket effektivt. Åtgärden är begränsad till ett rum.

Systemet för recirkulationssystemet kan omvandlas till en vanlig tillufts- och avgasventilation genom att stänga recirkulationsventilen och fullständig öppning av tillförsel och avgas. Om du gör motsatsen, börjar systemet köra luften runt.

När insugnings- och avgasventilerna öppnas endast delvis, börjar blandning av frisk uteluft. Genom att justera graden av öppning optimera flödet av element som ger en bekväm försörjning.

Installation av tvingad avgas från ett privat hus

Tvingad luftbyte i jämförelse med naturliga segrar på många sätt:

 1. Det fungerar oberoende av vädret.
 2. Rengör luften mer effektivt.
 3. Det är möjligt att justera rotationshastigheten och fläktens effekt.
 4. Luftflödet kan startas inte bara med hjälp av en kanalfläkt, utan även genom användning av godisstänger, som är lätta att installera.

De största nackdelarna är beroende av strömförsörjning och behovet av periodisk utbyte av enskilda element. För tvångsventilation finns det flera mekanismer.

Det kan vara en enda tillförsel och avgassystem, ett inbyggt system, en avgaskanalskonditionering. Det anses vara den mest effektiva tillförseln och avgaserna CB. Designen inkluderar en fläkt, automation, sensorer, filter.

Tvångsutsläpp i standardversionen har en enda fläkt och är avsedd för små rum. I CB-typtypen är utrustningen densamma, men den är placerad separat. Kapaciteten hos systemet ligger i intervallet 80-7 000 m 3 / h.

Av praktiska rekommendationer från erfarna hantverkare följer det att i ett litet hus bestående av 2 rum fungerar en avgashuv som arbetar från 200 till 300 m 3 luft per timme effektivt.

I stora byggnader är det nödvändigt att installera avgaser med en kapacitet från 350 till 500 m 3 / h.

Teknisk installationshuv i köket

Huvudet i köket placeras som regel ovanför spisen. Det är nödvändigt att avgasparaplyet sticker ut 100-150 mm bortom plattan.

Prestanda väljs med fokus på parametrarna i rummet med formeln:

P = S x H x 12

Där den första symbolen indikerar kraften i den andra - det tredje området - höjden på köket.

Luftkanaler löper vanligtvis längs en indirekt väg, vilket kan göra att dragkraften minskar. För garantin, till det värde som erhållits som ett resultat av beräkningen, lägg till 30%. Installationstekniken är enkel därför har du förstått systemet, du kan göra allt arbete själv.

När det inte finns något inbyggt flygplan. gör sedan först ett hål i väggen som sammanfaller i diameter med avgasrörets tvärsnitt. Om vi ​​ignorerar denna rekommendation kommer arbetet att åtföljas av ökat ljud och luften kommer att strömma ut med en lägre hastighet.

Designen är placerad på stationen inte mindre än 0,7 m från eldstadens yta och 0,8 m från gasen 1.

Nästa steg är att markera bilagan. Ibland kommer ett ritningssats med huven, men om det inte visar sig vara tillgängligt kan du använda nivån och måttet. Fixera sedan avgasparaplyet, observera horisontellt läge.

Anslut konstruktionen till det tidigare färdiga uttaget, anslut till elnätet och test. Om huset har en gasvattenberedare, kan ventilationsröret sättas in i skorstenen hos en panna eller en värmeugn.

Installationsprocessen för en köksfläkt med en maskeringskupol kommer att demonstreras av följande bildval:

Ventilationssystemet för ett privat hus i frågor och svar från medlemmarna i forumet

Som du vet beror ett bekvämt mikroklimat i huset i stor utsträckning på ventilationssystemets effektivitet. Vi studerar problemet på andras erfarenhet.

Vi tror att användarna FORUMHOUSE instämmer i påståendet att en sund inställning till systemet i ett privat hus ventilation är - måste du först beräkna utbytet av luft och sedan, baserat på dessa data, plocka upp den nödvändiga ledningssektionen. Och först efter det är det möjligt att kartlägga ventilationen av stugan och bestämma installationsplatsen för ventilationsutrustningen.

Typer och funktioner

Enligt användaren av vår portal (smeknamn på petrovk forumet, Moskva) kan ventilationen i huset uppdelas i tre typer:

 • naturlig;
 • Sys, eller som det kallas också, mekaniskt;
 • Tvångs- och avgasanläggning med värmeåtervinning.

petrovk:

- Vid utformning av ett ventilationssystem bör du styras av följande princip: luften i huset ska uppdateras fullständigt om 1 timme. För mitt ramhus på 200 m2 stannade jag vid en flödessystem med värmeåtervinning. Installationen väljs utifrån antalet kuber av luft i huset, jag har 600, jag tog installationen för 700 kuber.

Man bör komma ihåg att en bekväm miljö i huset skapas inte bara på grund av friskluftsintag, men också på grund av luftflödeshastigheten. Tillförsel och avgasventilation på grund av att det finns en fläkt i den, skapar ett större flöde av luft än naturlig ventilation.

Under driften av mekanisk ventilation är hastigheten på luftrörelsen i ventilationssystemet i genomsnitt 3-5 m3 / timme och med naturlig ventilation är det ca 1 m3 / timme. Låt oss försöka ta reda på om naturlig ventilation ger en bekvämare miljö i huset. Denna fråga är inte så enkel som det verkar. För att kunna passera genom det mekaniska och det naturliga ventilationssystemet en och samma volym luft krävs en annan sektion av ventilationskanalen. Det innebär att installationen av naturlig ventilation medför en ökning av kanaltvärsnittet, vilket inte alltid är möjligt ur teknisk eller estetisk synvinkel.

För någon typ av ventilation, oavsett om det är naturligt eller mekaniskt, är det nödvändigt att säkerställa ohindrad luftrörelse genom huset.

Ett alternativ är att installera dörrar i rummen med ett kvarhållningsgaller eller lämna ett litet mellanrum mellan dörren och golvet. För en korrekt organisation av luftflödet är det nödvändigt att luften tas i det renaste rummet, vardagsrummet eller sovrummet och matas ut i köket eller på badrummet.

I köket, ovanför spisen, måste huven vara en separat kanal. Om huven tvingas, kan köket och badrummet kombineras med en ventilationskanal. Diameter från inlopp till utlopp bör inte minska. På grund av kökshuvens specificitet är luftkanalen från den nödvändigtvis gjord rund, galvaniserad och vertikal, utan knän. Korrugering, aluminium eller plastkanal får inte användas.

Konsulten på vårt forum Elena Gorbunova (smeknamn på forumet Matilda):

- Naturlig ventilation arbetar med tryckfall vid inlopp och utlopp. Inloppet är en avgasventil, den placeras i taket på rummet eller i väggen under taket. Utgången är toppen av röret. Droppen börjar från 10 meter. Ett annat differentialtryck beror på temperaturskillnaden. Det är bättre på vintern och värre på sommaren.

Naturlig tillströmning gör över värmeanordningarna, som vanligtvis ligger under fönstren. Eller två meter över golvet.

Ofta är frågan

är det möjligt att kombinera ventilationskanalerna i köket, badrummet och pannrummet i ett enda system, installera sedan en kanalfläkt och ta bort allt genom taket med ett rör?

Användaren av vårt forum, Vladimir (smeknamn på forumets slarviga ängel) tror att:

- I inget fall kan man inte kombinera huven med avloppsvatten, så stinker hela huset som en toalett, oavsett om det är framför fläkten eller efter att kanalen installeras.

Också av stor betydelse är det material från vilket luftkanalerna är tillverkade för ett privat hus. En av de mest optimala alternativen är användningen av spiralformade galvaniserade kanaler. Men för självmontering använder utvecklarna massivt ventilationskanaler gjorda av avloppsrör med en diameter av 110 mm.

matilda:

- Avloppsrör kan inte användas. I allmänhet bör plast inte användas för luftkanaler, såvida det inte är ett speciellt antistatiskt rör. I detta fall kommer stoftet att hålla fast vid väggarna. Dessutom har avloppsrör en liten diameter. Och trycket beror på kanalens diameter och höjdskillnaden. Fallet i stugorna är tillräckligt liten - det här är inte en höghus. Så med liten diameter kommer det nästan ingen traktion, särskilt på sommaren. Och om du lägger ett fan kommer avloppsrören att ge ett mycket obehagligt ljud när luften rör sig.

Ventilationskanaler för ett privat hus - krav och funktioner

För att ventilationssystemet ska fungera med maximal effektivitet är det nödvändigt att den inre ytan av kanalen utövar minimal motstånd mot luftens rörelse. Låt oss se hur du väljer rätt luftkanaler för ventilation av ditt hem.

matilda:

- Den viktigaste uppgiften
en luftkanal är att tillåta luft att blandas fritt från punkten för luftintaget till dess utgångspunkt. Och vara säker i fråga om ekologi och brandsäkerhet. Varje tryckförlust påverkas starkt eller negerar luftutbytet under naturlig ventilation. Tryckförlust uppstår från ojämn yta på kanalen, i horisontella områden, i knä, tees etc. Med rektangulär form av kanalförlusten är högre än med en runda, och dammet i dem ackumuleras väl.

Flexibel - korrugerad kanal ger störst luftmotstånd. Och det är bäst att använda det när du behöver göra en sväng eller fäst en köksfläkt till ventilationskanalen.

Ofta vill utvecklare av olika skäl inte göra en slutsats genom taket, och föredrar att dra ut ventilationskanalen genom väggen. Detta är inte korrekt.

matilda:

- Du får aldrig under några omständigheter ta bort ventilationen genom väggen. Spoil fasaden.

Efter några år på väggen kommer det att finnas en synlig plats runt utgången.
Och naturlig ventilation är därför också meningslös, eftersom det inte finns någon skillnad i höjd och därmed tryck.

Om, med ett tvångsventilationssystem, alla luftkanaler är anslutna med böj och adaptrar med en vertikal kanal, rekommenderas det att installera en E190P-fläkt på taket.

För att styra denna fläkt placeras en tyristorhastighetsregulator på ett bekvämt ställe. Och luftkanalerna själva tas med en diameter av 125 mm.

På FORUMHOUSE hittar du en artikel om ventilationssystem, mycket användbar information om ventilationssystemet, en fascinerande diskussion om val av material för kanaler. Och med bekantskap med vår video kan du tydligt se hur ett integrerat tillvägagångssätt för ventilationsanordningen inte bara ger huset lugnt, men också för att spara pengar.

Hur man gör det själv i ett privat hus med egna händer?

För att ett privat hus ska kunna få friskluftintag och förfoga över redan förorenad luft, är det nödvändigt att installera ett ventilationssystem - en avloppsugn, som kan vara naturlig, tvingad eller kombinerad. Men oberoende av valet, kommer ventilationen bara att utföra sin funktion om det är förberedda beräkningar som tar hänsyn till storleken på rum och funktioner i det framtida systemet.

Varning! På vår hemsida tjänade online 3D köksdesigner. Du kan bekanta dig med det och designa drömmarnas kök här helt gratis!

Naturlig ventilation

I husets designstadium obligatoriskt utarbeta ett naturligt ventilationssystem. Principen för dess funktion är att ventilera huset på grund av luftmassans naturliga cirkulation. För att systemet ska kunna fungera korrekt måste flödet av friskluft och avlägsnandet av redan fuktig luft genomföras genom olika rum. Vanligen kallas det utrymme genom vilket luft kommer in kallas torrt och utgångsrummet är vått.

Du kan ventilera huset på fyra sätt:

 • kanal när huset är utrustat med vertikalt anordnade kanaler.
 • Underground. Denna metod kan användas för bostadshus, men den är mer lämplig för industribyggnader.
 • konstant. I detta fall är lokalerna försedda med ett signifikant inflöde av luft som tränger igenom luftkanalerna.
 • periodisk, när den "nya" luften går in vid vissa tidsintervaller.

För att öka luftflödesnivån i huset monteras speciella fläktar på utloppskanalerna, som kan fungera både permanent och vid en viss tid. Följaktligen kräver sådan utrustning anslutning till nätaggregatet.

värdighet

Det behöver inte installeras dyr utrustning, systemfel utesluts automatiskt. Men även med fläktar installerade på avgaskanaler, förbrukar cirkulationssystemet naturligt el i små mängder. Därför sparas pengar. En annan fördel med systemet är dess kompatibilitet med andra typer av luftutbyte.

brister

Denna typ av ventilation i ett trähus är direkt beroende av väderförhållanden, vilket direkt påverkar byggnadens ventilation. I allmänhet manifesteras bristen på frisk luft i form av svamp, liksom ackumulering av giftiga ämnen som kan komma från byggmaterial. Således är det inte kombinerat med andra system, kommer det inte alltid att kunna säkerställa korrekt utbyte av luft i huset.

Tvångsutsläpp

Eftersom beroendet av naturlig ventilation på de yttre klimatförhållandena inte tillåter att ventilera lokalerna fullt ut är det nödvändigt att installera ytterligare utrustning för att säkerställa luftcirkulationen i ett privat hus. Luftutbyte, utförs med hjälp av specialinstallerade anordningar, liksom komponenter till dem, kallas tvångsventilation.

Enligt arbetsprincipen är den uppdelad i:

 • tvingad luft och avgas, utförd med hjälp av specialutrustning. En variant av denna metod är också installationen av utrustning för återvinning. I det här fallet passerar avluftningen genom filtren, blandas delvis med gatan och därefter återgår den renade luften till rummet.
 • inlopp med möjlighet till uppvärmning. För driften av systemet enligt denna princip behövs en recuperator som använder den uttömda, men redan uppvärmda luften;
 • inlopp med kylning. Det är obligatoriskt att installera luftkonditionering
 • tvingad luft och avgaser. Det vanligaste systemet för privathem. Cirkulering av luftmassor ger installerad utrustning i kombination med element i naturlig cirkulation. Detta system för luftutbyte är relativt enkelt att installera och ganska effektivt.

Driften av det tvångssystemet utförs emellertid genom att ansluta dess anordningar till nätaggregatets nät. Dessutom görs systemets konstruktion och beräkningar på scenen för att utarbeta en plan för byggandet av huset. Alla komponenter i tvångsventilation utför olika funktioner, men huvud- och enda uppgiften för alla element är inloppet av frisk luft i lokalerna och uttagningen av den redan använda utsidan.

Systemet med obligatorisk natur innehåller följande delar och utrustning:

 • galler för att skydda ventilationskanalerna från gnagare, insekter och skräp;
 • filter som hindrar damm och pollen från att komma in i huset;
 • luftventiler som reglerar luftflödet till huset. På vintern skyddar de systemet från iskastar;
 • fläktar för att skapa ett kontinuerligt flöde i ventilationskanalerna;
 • ljudabsorbenter, vilket garanterar tyst drift av systemet;
 • luftvärmare som värmer upp den inkommande luften;
 • ventilationskanaler som ger luftrörelse.

Hur man installerar huven i köket i ett privat hus

Förberedande arbete med att installera huven i köket börjar med mätningar av rummet (installationen diskuterades mer ingående i den här artikeln och hur man väljer den rätta - i den här). När allt kommer omkring kommer de erhållna värdena att påverka valet av enhetsmodellen.

Först beräknas rummets kubiska volym genom att multiplicera längden, bredden och höjden på köket. Då multipliceras resultatet med en faktor på tio. Detta värde bestämmer antalet luftförändringar per timme, fastställd enligt gällande föreskrifter. Resultatet blir den minsta effekt som krävs för det uppmätta köket.

Eftersom alla utblåsningsanordningar kräver el, är installationsanläggningarna för enheter utrustade med uttag.

Att förbereda en nisch för en köksfläkt är också en viktig faktor. När allt kommer omkring kan det centraliserade gasröret utföras på ett sådant sätt att det ytterligare störa installationen av utrustning på väggen. Vägen ut ur situationen kommer att vara installation av parentes, vilket gör det möjligt att lämna det nödvändiga utrymmet mellan väggen och huven. Dessutom bör väggen inte ha uppenbara defekter, det ska vara tillräckligt stark för att klara avgassystemet.

För att installera utrustningen behöver:

 • byggnadsnivå;
 • måttband;
 • punch;
 • skruvmejsel set;
 • sticksåg;
 • bågfil;
 • silikon tätningsmedel.

Tillverkare av huvar ger konsumenterna tre grundläggande modifieringar av enheter:

 • suspenderat;
 • inbyggd;
 • kupol eller öppen spis.

Genom metoden för luftrening är de också indelade i anordningar som tar avluft till gatan och modeller som arbetar i recirkulationsläge.

När enheten arbetar i recirkulationsläget kastar inte huven föroreningar i gatan, men drar luft genom filtret och returnerar det tillbaka till rummet.

Eftersom suspenderade modeller arbetar i återvinningsläge (mer), är de mer lämpade för kök av små storlekar. Detta beror på det faktum att konventionell filtrering inte klarar av rening av luft i stora rum.

Suspended hoods är utrustade med filter som behöver bytas regelbundet. Replacementfrekvensen anges i enhetens tekniska dokumentation.

Av de positiva egenskaperna hos enheterna står det låga priset ut, förmågan att fästas på köksskåp och bristen på ytterligare komponenter, eftersom den hängande utrustningen inte behöver ett system med luftventilation.

Inbäddad teknik är nästan dold från ögonen och utför funktionen av luftflödet. Kroppen på en sådan anordning är monterad direkt i köksskåp, och utanför finns det bara ett luftintag, som i grunden har en glidplatta.

Kanalen på den inbyggda avgasenheten kan visas på gatan genom det befintliga ventilationssystemet i huset eller genom en vägg eller ett tak.

Det dyraste sortimentet, men samtidigt den mest kraftfulla, anses vara en eldstad eller kupolklass. Hoods i denna serie ger inte bara en stabil luftrening, men blir också uttalade designelement i rummet. Förutom fabriksframställning kan kupolmodeller vara individuella utföranden.

Installera en spishäll över en gasspis

Hur man gör en köksfläkt över kaminen med egna händer i ett privat hus beror på enhetens form och storlek. I detta fall påverkas även apparaten av köksmodulernas placering och dimensioner.

Det finns tre monteringsalternativ:

 • inbyggd;
 • med fäst på botten av skåpet;
 • med montering på väggen.

För att installera enheten i skåpet tas den nedre hyllan av köksenheten bort. Därefter kan det antingen inte installeras alls, eller ett hål görs i det med hjälp av en sticksåg som passar i storlek med en huva.

På hyllan, belägen mitt i skåpet, är hål gjorda för elkablarna och luftkanalen. Då är enhetskåpan fäst på den fasta hyllan och fixeringspunkterna markeras med en penna. Vidare är huven fäst med skruvar.

Enheten, som är monterad under köksskåp, skiljer sig från den inbyggda versionen endast genom att avgashuset ligger utanför. Om så önskas är den stängd med en falsk panel eller något annat efterbehandlingsmaterial med dubbelsidig tejp eller lim.

När du monterar huven på väggen, först och främst är fixeringspunkterna angivna via enhetens bakpanel. Hål borras av märken, hängslen sätts in i dem, inte mindre än 5 cm långa. Därefter skruvas självgängande skruvar i de två övre hålen så att huven kan hängas fritt på dem. Efter att ha kontrollerat konstruktionens tillförlitlighet, utan att ta bort enheten, skruvas de återstående skruvarna in och de övre skruvas fast.

Kanalanslutning

Innan du ansluter till avgaskanalen måste du bestämma valet av materialtillverkning. Det finns två typer av rör för avlägsnande av avluft från lokalerna (läs mer här):

 • Korrugerad, som är gjord av aluminium. Även om installationen av denna typ av rör inte kräver ytterligare adaptrar är ljudisoleringsegenskaperna hos korrugerade produkter mycket låga. Emellertid kan ljud vid avgasning reduceras genom att dra röret.
 • plast, med tvärsnitt av både rektangulär och rund. I den senare under operationen samlas mycket mindre förorening, är motståndet lägre än i rektangulära rör. För att installera den här klassen behöver du L-formad adaptrar.

Men oberoende av materialet i tillverkning och sektion måste kanalens diameter sammanfalla med inloppet på huven. Med en mindre rörstorlek fungerar kökshuven i ett förbättrat läge vilket leder till en överhängande motoravbrott.

Den installerade luftkanalen ska inte helt blockera öppningen på den naturliga ventilationsaxeln. Därför köps och installeras ett speciellt galler, vars ventil stängs när huven är påslagen och öppnas efter att apparaten har slutat fungera. Detta driftsätt gör det möjligt att fullt ut använda systemet med naturlig luftcirkulation.

Ventilation i badrummet och toaletten

Uppgiften att installera ventilation i badrummet reduceras till att städa detta rum från olika lukt och eliminerar hög luftfuktighet.

Eftersom arbetet med naturlig extraktion är helt beroende av externa klimatfaktorer, kan den inte alltid klara av sin uppgift. Dessutom kan avsaknaden av speciella gitter på utsidan av ventilationskanalerna låta små gnagare och insekter komma in i huset. Systemet med naturlig luftcirkulation har emellertid sina fördelar, som är i enkelhet med design och relativt lågt pris. Frånvaron av komplexa mekaniska element i det naturliga extraktet förutsäger sitt långa och oavbrutna arbete.

Ventilationskanalerna för badrummet väljs med en diameter på minst 50 kubikmeter / h, och för toaletten är en luftkanal med en bredd på 30 kubikmeter / h lämplig. Möjligheten att avlägsna lukt och fuktig luft i badrummet ger systemet tvångsventilation. Dess arbete utförs med hjälp av installerade fläktar, som kan vara med lager eller bushings. Apparater med bussningar är mycket billigare än fläktar med lager.

Tvingade avgasfläktar installerade i badrummet kan fungera antingen från en ljusbrytare eller med en separat effektpunkt. Enhetstillverkare erbjuder även fläktar med inbyggda luftfuktighetssensorer. I det här fallet börjar systemets funktion när luftfuktigheten i rummet når en viss nivå. Det finns också modeller som är utrustade med rörelsesensorer, så att du kan aktivera luftcirkulationen när en person kommer in i rummet.

Källare ventilation

Att ventilera källaren kan begränsas till installation av flera hål i källaren av huset. Öppningar bör placeras i motsatta delar av rummet. Dessutom måste hålen vara utrustade med speciella nät eller galler.

Denna metod för luftning är ganska enkel i sin organisation, men som hela systemet med naturlig ventilation är det direkt beroende av väderförhållandena.

En effektivare metod är ett system där två rör används, 8-15 cm breda. I detta fall är inloppskanalen monterad så att rörets nedre del ligger i en höjd av 20-40 cm från golvet. Övre änden bör fixeras på gatan, så att klyftan till marken är 40-60 cm.

Avgasrörets nedre ände är monterad direkt under taket, och ytterdelen genom taket tas bort till taket och säkras 30-60 cm från det.

Hur man gör en kanalbox

Vissa modeller av luftkanaler passar inte in i rummets övergripande utformning. Vägen ut ur denna situation är att gömma kanalen i en speciell låda. Läs mer...

Enligt materialet av tillverkning är dekorativa mönster:

 • plast;
 • trä;
 • stål;
 • gjord av MDF, spånskiva eller gips.

När du installerar lådan beaktas emellertid att det hela tiden kommer att utsättas för effekterna av bränning, fett och andra biprodukter som uppstår under tillagningen. Det följer att strukturen ska tvättas väl och rengöras. Endast i det här fallet kommer dekorationslådan passa in i rummets övergripande utformning.

Video: hur man installerar en huva och ventilation genom en vägg i ett privat hus (inklusive trähus) med egna händer

Ventilation både tvingad och naturlig kommer endast att fungera om hela systemet är organiserat korrekt. Och för detta är det nödvändigt att ta hänsyn till rummets storlek och de klimatförhållanden där systemet kommer att fungera.

Spara på byggnad: hur man gör ventilation i ett privat hus

Trots att byggandet av ett hus i Ryssland i ett kvart århundrade är det inte något exotiskt, kunder och ibland till och med entreprenörer, har en mycket ytlig inställning till planering av design och till sådana "bagage" som elfördelning eller avloppsplanering. Experter vet inte själva själva hur man gör ventilation i ett privathus, utan att fokusera inte på den föråldrade kunskapen om 80-talet som erhållits på universiteten, men på att få erfarenhet av fältförhållanden. Men då uppstår en logisk slutsats - om formgivarna själva växte som specialister samtidigt med ny teknik, så är "en person med huvud, händer och tålamod" ganska kapabel för ett enda projekt, särskilt med motivation från ägaren.

Effektiv ventilation i huset - en förutsättning för att säkerställa ett hälsosamt mikroklimat

Ventilation i huset: enhetens krav och principer

Den mest "osynliga" men väldigt viktiga delen av en bekväm atmosfär är ventilationen i huset. Med utseendet på plastfönster började en massiv bom i installationen av PVC-paket, med nästan absolut ljud- och luftisolering. Däremot beräknades ventilationssystemet för sovjetiska husens hus enligt de dåliga sanitära normerna, med beaktande av relevanta material och strukturer. Ventilation i trähuset på den tiden var i allmänhet det mest naturliga och absoluta. Bokstavligen om 2-3 månader började ägarna av "tysta" fönster att självständigt och osystematiskt lösa problemet med hur man gör ventilation i huset, stansade hål i ytterväggarna med egna händer, vilket bara gjorde situationen sämre.

På arrangemanget av ventilation bör tänka i planeringsstadiet att bygga ett hus

Moderna bostadshus byggs dock enligt nya krav och standarder, så det här problemet har försvunnit för vanliga hyresgäster. Men de turister som bygger sitt eget hus måste ta hänsyn till den här faktorn, och installera korrekt ventilation i huset är inte billigt, och i de flesta fall kommer felet att kosta en dyr förändring av inte bara ventilationssystemet utan kommer också att påverka åtminstone ramkonstruktionerna.

Att installera ett aggregatventilationssystem med egna händer är ganska realistiskt, om än med begränsningar. Det är bara nödvändigt att beräkna luftväxlingen, välj typ av system (naturligt eller tvingat), ta hänsyn till klimatförhållandena när man väljer moduler för det framtida systemet och i själva verket montera det.

Luftordning under mekanisk och naturlig ventilation

Preliminär bedömning

Eftersom ett privat hus inte är en skyskrapa med flera våningar kräver beräkningen av ventilationsschemat i huset med egna händer inte mycket ansträngning, även om det i verkligheten styrs av fem tvärsnittskoder. I grovaste form ser beräkningen ut så här:

 • i ett bostadsområde på mindre än 20 m 2, bör luftväxling ske med en hastighet av 3 m 3 / timme;
 • Om området i rummet är mer än 20 m 2, är det inte lämpligt att använda beräkningen på området - resultatet kan vara väldigt annorlunda än det verkliga på grund av den specifika layouten. Det är nog att använda en annan metod: vi tar hänsyn till att luftväxlingsvärdena ska vara minst 30 m 3 / timme per person;
 • "Dirty" lokaler (kök, toalett, tvättstugor, olika lagerlokaler och verkstäder) kräver minst 110 m 3 / h. Undantaget är köket med en gasspis, som i sig är för aktivt med syre. En inlopp med lufthastighet på inte mindre än 140 m 3 / timme krävs här.

Element av arrangemanget för det naturliga systemet för tvångsventilation av ett privat hus

Dessa parametrar är tillräckligt för att beräkna ventilationssystemet i ett privat hus under idealiska klimatförhållanden (sommartemperaturen är +25 0 С, på vintern runt -5 0 С) med naturlig ventilation. Vid en temperatur på -20 0 С ersätts emellertid en luftvolym med en halv en halv volym av hela huset per timme, vilket motsvarar "uppvärmning" till 0-5 0 C. Det är nödvändigt att ta hänsyn till att den mängd energi som används för rymmeuppvärmning inte är en linjär funktion av temperaturskillnaden. Ytterligare insatser för att värma inkommande luft kommer att vara för dyra även utan logistik. Och även när de optimala parametrarna uppnås måste du vara förberedd för de svåraste utkast på grund av kraftiga droppar i lufttemperaturer i olika rum.

Det är bara att välja i förväg vilken typ av ventilation av bostadshus som ska användas: naturligt eller tvingat.

För att beräkna hur man gör ventilationen i huset korrekt måste du korrekt fördela luftflödet

Naturlig ventilation i huset

Självklart är ett lanthus betydligt större än en stadslägenhet, så vid beräkning är det möjligt att inte tänka på SNiPs. Det är tillräckligt att acceptera luftväxlingsvärdena lika med 30 m 3 / timme per person - och det totala felet i beräkningarna kommer inte att överstiga 10-20%. För att beräkna hur man ska göra ventilationen i huset, måste du först och främst fördela luftflödet korrekt.

Naturlig ventilation i ett privat hus kan ordnas helt enkelt: från alla "smutsiga" rum (kök, badrum, garage, källare, ugn, tekniska rum) luft tas bort med avgas.

En ventilationsventil med en värmeväxlare inbyggd i metallplastfönstret kommer att ge ett naturligt flöde av uppvärmd frisk luft i den kalla årstiden.

Dessutom är det värt att utrusta "stammen" avgaserna i garaget, som sätts på bilens avgasrör.

I alla vardagsrum ("rena" rum) är det nödvändigt att utrusta exklusivt inflödet. Installationen av huvar i varje rum leder till värmeavfall och skapande av utkast - som har en temperatur vid golvet 2-4 0 C lägre än i nivå med mänsklig höjd.

System för tvångsventilation med värmeväxlare

Dragkraft och tillgänglig höjd

Att utblåsa ventilationen i ett privat hus i badrummet, i köket, på toaletten etc. Det var involverat i full kraft, och ständigt är det nödvändigt att utrusta dessa rum med vertikala kanaler. Och ju högre ventilationskanalen desto bättre drivkraft är det inte så bra att organisera ett hemlagat ventilationsschema med tillgång till väggarna. Vanligtvis bestämmer ett typiskt projekt för avgasventilation hemma placeringen av sådana kanaler i närheten av varandra, så att de kan placeras i en gemensam axel och att de går till taket så nära som möjligt till åsen. Detta säkerställer maximal höjd på varje kanal (det vill säga utkastet) och minskar signifikant utstickningen av rör över takytan.

För att utblåsningsventilation i ett privathus ska kunna utnyttjas till sin fulla potential, är det nödvändigt att utrusta vertikala kanaler

I tegelhus läggs ventilationskanalerna ut med samma tegel direkt i murarna av inre bärande väggar - detta är den mest ekonomiska, men pålitliga lösningen. Men i trä och ramhus är det helt enkelt opraktiskt att använda tegel uteslutande för ventilation. Det är nog att använda billiga plaströr och PVC-rör för ventilation i ett privathus väggar, eller det kan till och med vara begränsat till avloppsrör: de är mycket billigare och också märkbart starkare. Dessutom finns instruktioner för att ordna i ett privathus ventilation från plaströr (bilder, videor, illustrationer och diagram som förklarar dem) i överflöd på speciella Internetresurser på grund av designens enkelhet.

Det är viktigt! Arkitekter försöker inte bara att undvika höga rör för utloppsventilation: trots allt är uttagningen av kanalen för korrekt ventilation i ett privat hus alltid användbart att skära och isolera. Detta kommer att eliminera kondens i kanalen, och det blir mycket lättare att skydda rörets "avgaser" med ett lock mot snö och regn.

Luftkanaler ska isoleras för att undvika kondens.

Det finns en annan nyans. I bostadshus i 90% av fallen ligger avloppskanaler och avloppsrör i en gemensam axel. Men för enskild konstruktion är en sådan lösning på frågan om hur man gör ventilation i huset mycket oönskade. En höghus på grund av höjden är alltid utrustad med utmärkt dragkraft, men en lågstuga under vissa väderförhållanden kan stöta på effekten av omkastningen. Avlopp "doft" i hela huset kommer att tillhandahållas.

Relaterad artikel:

Ventilation i badet med egna händer: hur man gör det rätt. Varför behöver vi ventilation i badet, hur man gör självständigt ventilationen i badet, principerna för enheten, system, instruktioner, foton, videor.

För att lösa detta problem föreslår mästare ofta att man installerar en luftventil vid slutet av skorstenen. Det bör dock komma ihåg att i händelse av en isventil blockeras ofta.

Element av mekanisk tillförsel och avgasventilation med automatisk styrning

Ökad dragkraftutgång

Huset övergår sällan 5 meter i höjd, så att dragkraft kan vara trivialt otillräckligt. Därför får du inte glömma att leda ledningarna till kanalen. Om det är brist på dragkraft tar det bara 15 minuter att montera fläkten med en grill på rörets "avgaser".

Det är viktigt! Nästan alla hushållsfläktar kräver installation på rör med en diameter på 100 mm. Och inte varje fläkt (axiell eller kanal) kommer att vara effektiv, trots de egenskaper som anges i passet. De är anpassade till horisontell ström och kan inte trycka luften högt.

Kombinerad ventilation av ett privat hus

För vertikala flöden är centrifugalanordningar optimala. Trots egenskapens lägre effekt, asymmetrin för anslutningen till enhetens kroppsaxel och tre gånger priset, "arbetar de egna" ner till den sista elektronen.

Färsk tillgång

Faktum är att inflödet självt tillhandahålls huvudsakligen av fönsterkarmar, och mer exakt, genom konventionellt eller vikande fönster lämnar med eller utan inloppsgaller och mikroventilation. Men på vintern kommer luften att vara kall, så ventilatorer kan byggas in i glasenheten eller fönstret. Innan du kommer in i rummet, kommer frisk luft från gatan in i systemet med ventilationskanaler, där det tar lite värme från rummet. Effektiviteten hos ventilatorn möjliggör till exempel att höja fritt luftstemperatur från -20 0 С till 0 0 С, vilket nästan helt eliminerar effekten av "kall golv".

Under den kalla årstiden ger värmeväxlaren uppvärmning av den tillförda luften på grund av värmeväxlingen mellan den kalla inkommande strömmen och den varma som avlägsnas från rummet.

Eftersom huset är byggt från början, är det lättare och praktiskt att använda väggventiler, vilka är öppningar i väggen, blockerade av fjäderjusterbara ventiler eller ventiler. Självklart ändrar de inte lufttemperaturen, men ingen stör att placera dem ovanför eller bakom batteriet. I detta fall är utformningen av fönsterkarmar generellt obetydlig.

Det är viktigt! Ett separat ögonblick är pannor, spisar och eldstäder, eftersom de förbrukar stora mängder syre. Om pannan redan är ansluten till det koaxiella rökgassystemet, bör du inte oroa dig för dess speciella ventilation. Annars behöver du bara lägga till inloppsventiler.

Väggventilationsinloppsventil med värmeväxlare

För kaminen skulle den perfekta lösningen vara din egen kanal från gatan, som visas direkt under bränningszonen. Detta kommer att säkerställa minimalt urval av syre från rummets totala volym, den inkommande luften kommer omedelbart att värmas upp, och eldstaden kommer själv brinna mycket bättre på grund av syreflödet från utsidan.

Tvingad ventilation

Det ryska klimatet kräver i alla fall ordentlig uppvärmning, så naturlig ventilation i ett hus är inte tillräckligt i alla delar av landet. Problemet med kall luft i de flesta fall kan lösas endast genom tvångsventilation, som i sin tur kan vara både centraliserad och lokal.

Ventilationssystemet kan monteras i golvskyddet

Centraliserat system

I det enklaste fallet används det mest budgetmässiga alternativet - var försiktig, eftersom designers ofta försöker minska kostnadsberäkning när hela rörnätet från "smutsiga" rum reduceras till en punkt där en kraftfull fläkt slår ut luften. Samtidigt förblir inflödet naturligt genom fönstren och ventilerna. Ett sådant system är emellertid i princip ingen annorlunda än det naturliga, eftersom tilluften fortfarande blir kall. Exakt samma effekt, men betydligt billigare, kan uppnås om separata "avgaser" med fläktar är installerade för kök och badrum. Självklart är detta pengar ner i avloppet, och bokstavligen.

Automatiskt centraliserat ventilationssystem ger filtrering, uppvärmning eller kylning, den önskade luftfuktigheten hos den tillförda luften samt avlägsnande av avluft från lokalerna

I detta tillförsel- och avgassystem samlas inlopps- och utloppsluftskanalerna i en ventilationsenhet, som kan bestå av en tillufts- och avgasfläkt, en värmeväxlare, en värmare och automation. Det vill säga luften när den kommer in, och dras tillbaka med våld. Dessutom, om det för ett ventilationssystem av en luft i ett privat hus att köpa en värmeväxlare, kommer dess installation inte bara att uppvärma den inkommande luften utan även betydande besparingar i el eller bränsle. Detta beror på värmeväxlingsflödena i recuperatorn, vilket är ett block där två luftflöden går igenom tunna dragplattor för att möta varandra - varma från rummet och kyla från gatan. Under en period av tiotals till hundra meter avger varmluften termisk energi till inkommande kallström, vilket ger värmebesparingar på 25-50%. På sommaren är värmeväxlaren avstängd.

Efter enheten med värmeåtervinning installeras en värmare, vars funktion styrs av automatisk utrustning. Lufttemperaturen efter återhämtning stiger till en bekväm + 10-15 0 C. Automation ger möjlighet att smidigt kontrollera oberoende ingångs- och utmatningsflöden.

Centraliserat ventilationssystem kräver installation av mycket dyr utrustning.

Lokal tvångsventilation

Det centraliserade systemet kan också utföra ytterligare funktioner, vars huvudsakliga betydelse är mekanisk filtrering av det inkommande luftflödet.

Men du måste ta hänsyn till vissa nackdelar:

 • dyr utrustning;
 • Förekomsten av ett nätverk av rörledningar med stort tvärsnitt i hela huset kräver skicklig installation;
 • centralenheten är i sig ganska bullriga och kräver därför en separat teknisk rum på 6 eller fler kvadratmeter.

Men för småhus finns det en rimlig kompromiss: arrangemang av lokalt tvångsventilation.

Lokal ventilation av lokaler gör det möjligt att undvika kostnader för avloppskanaler.

Det finns ett brett sortiment av småstora ventilationsenheter för ett rum. De är också utrustade med fläktar, filter, recuperator, förvärmare och joniserare. Utanför skiljer de sig lite från konventionella luftkonditioneringsapparater, de behöver inte några luftkanaler, förutom ett litet utlopp på utsidan.

Det är faktiskt flera sådana enheter som helt "blockerar" bostadslokaler. Det är bara för att lösa frågan om hur man gör i ett privathus, ventilation av badrum, toalett, kök och kanske behöver källaren fortfarande installera kanaler med naturlig ventilation.

Men en sådan kompromisslösning är ganska möjlig att få utan att använda specialister: det kommer att vara tillräckligt att använda detaljerade instruktioner med diagram och foton. Ventilation i ett privat hus kan i detta fall ske med hand.