Hur man ger en bekväm och säker tillgång till taket

För att övervaka takets tillstånd och utföra reparationer är det nödvändigt att ge bekväm och säker tillgång till taket. Det finns flera sätt att lösa detta problem, varifrån det lämpligaste alternativet väljs, med hänsyn till takets lutningsvinkel och syftet med vinden. För att ge tillgång till taket användar stegar installerade utanför huset, eller vertikala stegar. Inuti stugorna användes vikstege, utrustad med gångjärn.

innehåll

Videopresentation av luckor och trappor för tillträde till taket ↑

Dessutom kan isolerade och oisolerade luckor byggas in i takkonstruktionen, vilket garanterar tillförlitlig tillgång till alla delar av taket. Tillträde till taket kan också tillhandahållas från vinden genom vinden och takfönstret. Antalet utlopp på taket beror på sitt område och regleras av byggkoder. På en-vånings byggnader med tak, vars område inte överstiger 100 kvadratmeter. m, du kan aldrig utrusta utloppet till taket.

Utgång till det platta taket ↑

Det enklaste sättet är att bygga en utgång till ett platt tak med en stegladder ansluten till husets yttervägg. I det här fallet ligger det nedre steget en meter från jordens yta. Detta förhindrar att små barn försöker klättra upp sig själva. Vuxna ersätter, om nödvändigt, en stege till en fast stegladder och klättrar lätt upp till toppen.

Det är viktigt! Stegsstegar ska inte vara hala. För att åstadkomma glidande effekten är de gjorda av böljat stål. Armatur kan också användas med utskjutningar som liknar en seglform. Alla metallelement i stegen ska beläggas med färg eller polymerpulvermaterial som på ett tillförlitligt sätt skyddar metall från rost.

Om projektet i huset har en balkong eller terrass på övervåningen, så kan stegladden installeras där. Att stiga upp på taket blir mycket kortare och säkrare, men måste passera genom huset för att komma till taket. I många fall är detta obekvämt.

Enheten är en brant utomhustrappa ↑

Ser mer attraktiva branta utomhustrappor som förbinder terrassen på nedre våningen med någon plattform, tillgänglig på taknivå. En sådan stege är inte bara vacker, utan också bekvämare att använda än en stegladder. Rammen är tillverkad av stålrör och fästen som är svetsade till det, i vilket de stålrullade stegen sätts in. Impregnerade lövträ, såsom ek, ask, bok, kan användas för att göra steg. Skenor av rör, stavar, kablar och annat material underlättar uppstigningen av trappan till taket och nedstigningen från takets yta efter färdigställandet av arbeten.

Det är viktigt! Om budgeten tillåter är det bättre att göra en yttre stege av polerat rostfritt stål. Konstruktionen ser fantastisk ut och fungerar under mycket lång tid.

Överbyggnader för tillträde till taket ↑

Utgång till taket på ett platt tak är gjord i form av speciella överbyggnader, som ligger ovanför trappan. Dessa strukturer kallas annars kiosker, vars utformning kan vara mycket varierande. Konstruktionen reglerar emellertid den minsta storleken på bås som ska observeras.

Överbyggnaden är vanligtvis byggd av tegelstenar. Byggnaden är täckt med ett tak. I stativets murvägg finns en öppning där dörren som leder till taket är installerad. Från huset kan du komma till överbyggnaden genom luckan, till vilken trappan leder.

Soltak - universell tillgång till taket ↑

Installationen av luckor placerad ovanför trapporna på de övre våningarna är ett allmänt sätt att ordna utloppet till taket på något tak (platt eller vinklad). På lutade tak beror luckans lådor på spjällets steg. Faktum är att klyftan mellan luckans utformning och spjällen i närheten inte borde överstiga 7 cm. Om luckan är större än det angivna värdet, är två tvärgående spärrar fixerade mellan spjällen och en vertikal spikas mot dem. Till den sista fältet och fäst en av väggarnas luckor. Om avståndet till spärren är mindre än normen måste du klippa en sektion av önskad längd från en enda spännfot. I det här fallet fixeras de trimmade kanterna med hjälp av tvärgående frontbalkar till angränsande spärrar, omfördela lasten.

Det är viktigt! Om en liknande utlopp till taket inte planerats i förväg i projektet, är det nödvändigt att ta tillstånd från konstruktören att genomföra ett sådant ingrepp i taklocksystemet.

På stigade tak med ett stort område, där det finns flera skorstenar och andra anordningar som kräver regelbundet underhåll, är det meningsfullt att installera flera luckor. Samtidigt är det inte nödvändigt att montera löpande stegar på ett tak.

Längden på sidan av en vanlig rektangulär lucka varierar i intervallet 45 cm till 120 cm. Luckor med olika dimensioner görs på beställning och deras kostnader ökar med en tredjedel jämfört med priserna på färdiga produkter. Beroende på konstruktionen kan luckans lucka öppnas antingen till sidan eller till toppen. Att hålla locket i öppet läge beror på gasfjädrar. Seriellt tillverkade luckor kompletteras med skydd mot ofrivillig stängning. Dessutom erbjuder tillverkare inbrottsklämmor (förstärkning för dövskydd, inbäddat gitter med lås). Lucklocket är tillverkat i samma stil som huvudtaket. Genomskinliga lock i glas eller polykarbonat ser också bra ut.

Det är viktigt! Luckorna installerade ovanför de uppvärmda lokalerna behöver värmas upp. Luckor som ligger ovanför vindytan, vars område inte används aktivt, är anordnad utan användning av värmeisoleringsmaterial.

Utgång till taket genom takfälten ↑

Vid konstruktion av bostadshus på vinden är färdiga takfönster installerade i takets plan, vilket inte bara belyser utrymmet, utan fungerar också som en operationsutgång till taket. Tillverkare erbjuder olika fönstermodeller för höjda eller plana tak. Det är särskilt lämpligt att bygga takfönster i taksystemet med sluttande tak. På plana tak med liten lutning är det nödvändigt att bygga upp en träram, vars övre del ska ha en sluttning på 19 grader. Ramens dimensioner ska vara 5-7 cm större än fönstret. Det färdiga fönstret ska installeras i denna ram.

Det är viktigt! Utformningen av utloppet till taket genom fönstret behöver bra tätning, vilket utförs med hjälp av speciella tätningsmuffar. En plastmassa appliceras på manschettans nedre del, vilket utesluter möjligheten till vatteninträngning i slitsarna, samt förbättrar luktens värmeisolering. Manschetten är gjord av koppar, aluminium, zinklegering och titan.

Använda fällbara stegar ↑

Med hjälp av vikningsstegar kan du dölja utloppet till taket, vilket gör att du kan öka det användbara området på rummet och inte störa inredningen i rummet. Närvaron av innerluckans lock gör att du kan dölja hela trappdesignen. Tjockleken på de inre locken når 6,6 cm på grund av att isoleringsskiktet läggs.

Fällbara stegar kan vara:

Utformningen av flersidiga vikstegar är lättare att använda. De är enklare och enklare att lägga sig än saks-trappsteg.

Takstegar och steg ↑

Alla utgångar på taket, det är önskvärt att dessutom utrusta takstegen och stegen, som måste vara räfflad eller perforerad. Närvaron av sådana anordningar underlättar rörelsen på den sluttande takytan. Och ju brantare taket på takkonstruktionen är, desto oftare ligger stegen i stegen. Stegen är gjord av bandstål, vars tjocklek är 4 mm och bredden är 40 mm.

Det är viktigt! Installation av takavlopp gör att du kan skydda taket från mekaniska skador som kan uppstå under underhåll av skorstenar och andra konstruktioner som står högt över takytan.

Fastsättning av steg utförs med hjälp av specialelement av kakel, försedd med betong eller aluminiumfodring. Detta element tillsammans med steget är fäst vid stången med två bultar. Sedan spikas baren på spjälkarna.

Bredden på standardmetallstegar är 25 cm, men längden kan variera i området från 40 cm till 3 m. Långa stegar är fastsatta längs åsen. Trästegar är konstruerade av stänger, vars tvärsnitt måste vara minst 40 mm.

Montering av tak med tillgång till taket är fylld med många svårigheter som bara upplevde hantverkare som känner till alla subtiliteter som taket kan hantera. När du kontaktar specialiserade företag kan husägaren räkna med att följa arbetstekniken, vilket garanterar kvaliteten på deras prestanda.

Hur man gör utgången till taket - de möjliga alternativen för enheten

För att kunna fullt ut kontrollera takets integritet, liksom för att utföra reparationsarbetet, måste det finnas bekväm och säker tillgång till den. För att lösa detta problem på flera sätt, vart och ett väljas beroende på lutningens sluttning och typ av vind. Denna artikel kommer att diskutera hur man utrusta utloppet till taket så att det är säkert och har inga hinder.

Alternativt kan taket vara utrustat med isolerade och oisolerade luckor, vilket gör att du enkelt kan komma till några delar av taket. Dessutom kan taket nås genom vinden genom dammare och dörrfönster. Antalet utlopp till taket bestäms av områdets och byggnadsstandarden. På hus med ett våning, vars tak har en yta på upp till 100 kvadratmeter, kan det inte ha tillgång till ytan.

Utgång till ett platt eller manövrerat tak

Det enklaste sättet att ordna tillgång till ett platt tak, installera en stege på husets yttervägg. Dess nedre steg ska ligga 1 m från marken. Detta tillåter inte små barn att komma på taket utan hjälp. Vuxna, som har lagt en stege, kan enkelt klättra upp på taket.

Det bör noteras att steg-stege steg inte ska glida. För detta är de gjorda av wellpapp. Dessutom måste alla dess metalldelar öppnas av något polymermaterial som hindrar dem från att rosta.

Om du planerar att installera en balkong eller terrass på övervåningen, kan du lägga en stegladder där. Klättring till taket blir något enklare och inte så farligt, men du måste vada genom huset, vilket i vissa fall kan vara obekväma.

Anordningen av en yttre stege under en förspänning

Ett mer attraktivt alternativ skulle vara att använda en brant utvändig trappa som förbinder terrassen på nedre våningen till vilken plattform som helst på takhöjden. Det ser inte bara vackert på utsidan - det är också mer praktiskt att använda än en stegladder. För tillverkningen används stålrör, vilka är svetsade konsoler för efterföljande fästning av korrugerade steg. Steg kan göras av impregnerat massivt trä: ek, ask eller bok. För att underlätta uppstigningen och nedstigningen av trappan är räcken gjorda av stavar, rör eller annat material.

Det är värt att notera att om du tillåter pengar är det bättre att göra en yttre trappa av polerat rostfritt stål. Denna design ser perfekt utseende, och kommer att hålla mycket längre.

Installation av taktillsatser

För att komma åt de speciella överbyggnaderna med platt tak installeras ovanför trappan. De kallas också booths - deras form kan variera mycket.

De gör en överbyggnad för tillträde till det opererade taket, som regel från en tegelsten, efter det att byggnaden är täckt med ett tak. I väggen gör en öppning för att installera dörren på taket. För att komma till överbyggnaden från huset, måste du använda luckan, till vilken trappan går.

Krav på tillgång till taket genom luckan

Användningen av luckor installerade ovanför trapporna på de övre våningarna betraktas som en universell version av enheten för åtkomst till taket, både platt och sluttande. På lutade tak bestäms luckans lådans placering av lutningssteget. Man bör komma ihåg att klyftan mellan spjällen och luckans utformning ska vara mindre än 7 cm. Om luckan är stor, montera sedan 2 tvärbalkar mellan spjällen, varefter de fixar en vertikalt. Och redan till den här sista fältet och fäst någon sida av lådans lucka. Om klyftan till spjällen är mindre än uppsättningen måste du göra en viss utklipp från någon spännfot. Därefter fixas skärkanterna med hjälp av tvärgående balkar till närliggande takräcken för jämn belastningsfördelning.

Det är värt att notera att om en sådan utlopp till taket inte var avsedd i planeringsstadiet, måste du kontakta konstruktören för en lösning för att rätta den här nyansen med allt arbete som följer för att störa taklocksystemet.

På de stigna taken, som har ett stort område, och där det finns flera rök och andra anordningar som behöver systematiskt underhåll, är det önskvärt att installera flera luckor. Det är viktigt att notera att det i det här fallet inte är nödvändigt att installera ramparna på taket.

Längden på en av sidorna hos standardluckan ligger i intervallet 45 till 120 cm. Luckor med andra storlekar är beställda och deras pris ökar med 30%. Genom design kan luckorna täcka både sidorna och uppåt. Att hålla locket öppet tillhandahålls av gasfjädrar. Luckor som produceras i serie kompletteras med ett skyddssystem mot oavsiktlig stängning av locket. Det finns också produkter med skydd mot hackning. Lucklocken ger samma stil som det omgivande taket. Genomskinliga lock som är gjorda av glas eller polykarbonat har en fantastisk utsikt.

Det är värt att notera att de luckor som kommer att installeras ovanför bostadshus med uppvärmning bör också isoleras. Och de som kommer att placeras över vinden, används mycket sällan, behöver inte värmas upp.

Utgång till det sluttande taket genom takfönster

Bostadshus är utrustade med takfönster som är installerade på ett öppet undertak. De är utformade inte bara för belysning, men också för att ge tillgång till taket. Tillverkare har föreslagit många modeller av fönster avsedda för installation på sluttande eller plana tak. På tak med platta ramper med minsta sluttning måste du bygga en träram, vars topp ska ha en sluttning på 19 grader. Det är viktigt att ramens dimensioner överstiger fönstrets dimensioner med ca 50-70 mm. Det kommer att byggas i det färdiga fönstret.

Enligt kraven ska utloppet till taket förseglas på ett tillförlitligt sätt, vilket uppnås genom att man monterar speciella tätningsmuffar. På manschettens baksida appliceras en speciell plastblandning, vilket förhindrar att fukt kommer in i slitsarna, samt ökar luckans isolerande egenskaper. Manschetterna kommer i koppar, aluminium och zink-titanlegering.

Tillämpning av vikningsstegar

Utgång till taket med hjälp av vikningsstegar gör det möjligt att maskera utloppet och expandera det användbara området i rummet utan att störa dess inre. Tack vare det inre luckans lock är det möjligt att gömma hela trappstrukturen. Tjockleken på de inre locken, med hänsyn till installationen av det värmeisolerande skiktet, kan nå upp till 66 mm.

Fällbara stegar är:

På grund av sin design är multisektionella stegar lättare att använda. Jämfört med saxstegar, är de enklare att vikas och vikas.

Installation av stegar och steg för taket

Oavsett tillgång till taket är det bättre om det är utrustat med ytterligare taksteg och stegar. Det bör säkerställas att de är räfflade eller perforerade. Sådana specialanordningar gör det lättare och säkrare att röra sig längs takets sluttande underlag. Det är värt att notera att ju brantare byggandet av backarna, steget på stegen bör placeras oftare. För att göra stegen, ta remsa stål med en tjocklek av 4 mm och en bredd på 40 mm.

Observera att installationen av takavlopp kommer att ge möjlighet att skydda takmaterialet från mekaniska skador som ofta uppstår vid underhåll av rök och andra element som finns på takets yta.

För att fixa stegen används speciella fästelement för plattor med betong eller aluminiumfoder. En sådan detalj tillsammans med ett steg fäst vid baren med två bultar. Därefter spikas baren på spännbensbenen.

Standardstålstegar har en bredd på 250 mm, och deras längd kan ligga i intervallet 40 till 300 cm. Stora stegar fastas längs hela längden av åsen. Stegar av trä gjord av staplar med ett tvärsnitt som är lika med eller större än 4 cm.

Uppförandet av tak med tillgång till taket kan åtföljas av ett stort antal svårigheter och nyanser, som ibland erfarna specialister bara kan klara av, som fullständigt behärskar alla subtiliteter av takfärdigheter. Om ägaren vänder sig till hjälp till specialiserade företag, då kan han räkna med att alla tekniker kommer att beaktas vid byggnadsarbetet, varigenom den färdiga strukturen kommer att vara av högsta kvalitet och hållbar.

Utgång till taket - möjliga alternativ

Taklucka

Oavsett hur vacker, hållbar och pålitlig ditt tak är, behöver det fortfarande inspekteras och underhållas. Du kan göra sådant arbete om det har en speciell utgång till taket genom luckan. Det viktigaste är att det är bekvämt, pålitligt och säkerställer säkerheten hos personer på taket. I denna artikel kommer vi att fokusera på de olika alternativen för tillträde till taket med hjälp av luckor och andra system och passagerarelement.

Utgångsanordningen kommer att bestämmas av sikten och takets lutningshöjd. Det kan göras på flera sätt - klättra den bekanta till alla trä- eller metalltrappor som ligger utanför byggnaden. Detta kan göras med trapporna, som är inredda i huset. För att nå målet kommer det att hjälpa stegen eller stegladdern, vilken inuti huset är fastsatt på luckan på vindsvåningen. Från vinden, kan du komma till taket med ett dammare eller dormerfönster.

Alla delar av taket

När de pratar om en komplett uppsättning av taket, betyder det inte bara konstruktionen, som inkluderar basen, materialet i topplacken och avloppssystemet. Om du tittar noga på den från sidan, så kan du även se antenner och ventilationsuttag på den, även om du inte har professionell kunskap. Förutom dem placeras på taket:

 • takluckor;
 • ventiler och fläktar;
 • element genom passage
 • anti-flygplan ljus;
 • skorstenar och grejer.

Befintliga delar av tillgången till takytan är av hög kvalitet och är moderna produkter. Bland deras fördelar är:

 • attraktivt utseende
 • tillförlitlighet och hållbarhet
 • användarvänlighet;
 • harmonisk kombination med ytbehandling
 • enkel installation.

Användningen av takuttag

Det är nödvändigt att använda olika delar av utgångarna på taken, vilket behöver teknisk och teknisk inspektion av denna viktiga husstruktur.

Följande byggprojekt behöver teknisk tillgång till taket:

 • herrgårdar;
 • bostadshus höghus;
 • förskola och skolinstitutioner;
 • tejphus;
 • offentliga byggnader;
 • icke-bostadsbyggnader och strukturer;
 • gamla hus under rekonstruktion.

Teknisk åtkomst till taket, för antenner och delar av ventilationssystemet, är nödvändigt för alla drivna byggnader, oavsett typ och typ av takläggning. För närvarande, tack vare ett brett utbud av produkter, är det möjligt att välja komponenter för tekniska utgångar för önskad finish.

Närvaron och antalet utgångar på taket bestäms under konstruktionen på takkonstruktionen.

Sätt att få tillgång till taket

Ovan angivna objekt som behöver tekniska utgångar. Du måste ha dem när du behöver göra följande:

 • att utföra reparationsarbete på taket;
 • Rengör takbeläggningen från snö, grenar etc.;
 • utföra brandsläckningsoperationer
 • gör allt som är kopplat till takets funktion.

Sätt att nå takets yta för att utföra dessa åtgärder beror först och främst på sikten och syftet med takhöjden. Du kan nå det med hjälp av några enheter och objekt:

 • steg-stege installerad vertikalt mot väggen;
 • vertikala utomhus trappor;
 • isolerade och kalla luckor;
 • vikningsstegar;
 • takavlopp;
 • takfönster;
 • glidande stegar.

Utmärkande egenskaper hos luckor

En taklucka i flera våningar bostäder byggs på övervåningen i taket över den sista trappan. I denna utföringsform är en metall vertikal stege som leder till den fäst vid landningens golv, luckans kant och räcken som omsluter plattformen.

När anordningen går till det höjda taket är luckan placerad i enlighet med steget på stagbenen.

Tak med stora ytor kräver installation av flera luckor. Traditionellt erbjuder tillverkarna sådana storlekar av dessa strukturer - 45x45 cm och 120x120 cm.

Takluckans överdragsytan behandlas med primers och färger. Täcktältet borde ha samma utseende över hela ytan, därför bryts manhålskyddet med materialet som används för topplacken. I vissa fall kan brunnsöverdrag vara en genomskinlig struktur.

Man bör komma ihåg att SNiP vid utformningen av en sådan utlopp till taket kräver att man följer ett visst avstånd mellan luckan och spjällbalkarna. Klämning av luckan och närmaste spjäll ska vara ca 7 cm från varandra.

Luckor bör öppnas i två riktningar - upp och till sidan. Med gasfjädrar är locket låst i öppet läge. För säkerhet för invånare kan luckor vara utrustade med ett lås eller ha en metallgrill med en slutare.

Om luckan är installerad i ett uppvärmt rum, är det nödvändigt att vara uppmärksam på dess värmeisoleringsegenskaper. Det är nödvändigt att lämna genom luckans öppning med fast metallkonstruktion.

I fallet när luckan installeras finns det ingen möjlighet att exakt uppfylla designförhållandena, då kommer den andra versionen dessutom att kräva konstruktörens slutsats.

När det gäller brandsäkerhet regleras antalet utgångar på taket av SNIPs. Det bästa alternativet är det alternativ där utloppsluckan ligger bredvid skorstenen. I det här fallet är det inte nödvändigt att installera ytterligare stegar för service av skorstenar.

När vinden går över till en mansardhus kombineras luckan, i detta fall, med fönstret. Icke-bostadsrum har enkla, inte uppvärmda luckor.

Utgång till taket genom vindfönstret

I det fall då vinden används som bostad är det ganska möjligt att använda takfönstret för att komma åt taket. Idag har produktion av takfönster, både för sluttande tak och för platta, lanserats. De används för nödutgång till taket samt för ventilation av rum som ligger på vinden.

Med plana tak innan du lägger ett takfönster skapas en låda under den. I förhållande till taket har den en lutning på 10-20 grader.

Utgång till taket genom vindfönstret

Storleken på standardfönster, som kan fungera som tak till tak i uppvärmda vindusrum, kan vara annorlunda. I de flesta fall har de dimensioner - 66x118 cm, 94x140 cm. Alla är utrustade med tätningselement (manschetter) som förhindrar insprutning av fukt i inredningen. Tätningar spelar samtidigt rollen som isolerande material.

Ge de bästa värmeisoleringsegenskaperna på vindsvåningsburken, om du gör fönsteröppningen är 6 centimeter mer än en låda. Detta kommer också att möjliggöra bättre packning av tätningen.

Utgång till taket med en stege

Ett av de enklaste sätten att få på taket är att använda en stege. Den är belägen vertikalt längs ytterväggen. En sådan utträde till taket, vars normer förbjuder uppväxt av barn, har begränsningar. Botten av strukturen bör höjas över marken till en höjd av 1 meter.

En stegladder måste ha en yta av steg som inte skulle vara hala, och därför säker under uppstigningen av människor. De är gjorda av material som:

 • korrugerat stål;
 • armatur med en halvmåne.

Eftersom stegstigen ofta finns utomhus, produceras en korrosionsbeständig beläggning för att förlänga dess livslängd. Det görs med hjälp av pulverformuleringar eller färger.

Utgång till taket på utsidan av trappan

För tillgång till ett platt tak i stället för en stegstege använder du ofta en yttre stege. I de flesta fall består dess design av metall- och träelement som behöver lämplig antiseptisk och anti-korrosionsbehandling.

Externa trappor som används för att komma åt taket är gjorda av följande material:

 • korrugerat stål;
 • rostfritt stål;
 • polerat stål;
 • impregnerat ved (ek, ask, bok).

För att säkerställa säkerheten måste alla trappor vara utrustade med en räcke och ha en säker fastsättning vid byggnadens väggar. Eldstegar av metallhörn eller böljet stål är obligatoriska i byggnader över 2 våningar.

Ladderkonstruktioner bör utsättas för periodisk inspektion. Styrketestet återspeglas i dokumentationen i den organisation som betjänar den här eller den där byggnaden. Sådana stegar tjänar för en utgång till ett platt tak av eldberäkningar.

Stig upp till taket på vikstegen

Användning av vikstegar för åtkomst till taket är möjligt när det finns ett inre lock i luckan som kan dölja trappstrukturen. Den har en tjocklek på upp till 66 mm med ett tätt lager av värmeisolering. Med hjälp av vikningsstegar faller på taket från inredningen.

Bland typerna av vikningsstegar kan identifieras

Med hjälp av sektionella takstegar kan du säkert klättra upp till luckan och göra en nedstigning. De omfattar flera segment. De är mer populära än saxliknande konstruktioner.

Luckor med internt skydd och vikningsstegar som ger tillgång till taket, rekommenderar GOST att använda rum för olika temperaturer, dvs. bostads- och bostadshus.

Användning av takstegar

Takramp används för att komma åt taket. På den kan du flytta på samma sätt som på en stegladder. Den enda skillnaden är att stegen ligger på takytan.

Stegen kan tillverkas i form av enkla steg, såväl som i form av en enda struktur, som innefattar flera steg. Ganggången som ligger längs åsen leder som regel mot skorstenen. Ett sådant arrangemang underlättar tillgången till skorstenar under rengöring och annat underhåll.

När takets lutning är liten är lutningsstegen inställd i steg om 70 centimeter. När takets lutningsvinkel är mer än 30 grader, minskas detta avstånd till 35 centimeter.

Stålstegar är inte alltid i harmoni med takbeläggningen. Av denna anledning är de huvudsakligen gjorda av trästänger.

Takstegar gjorda för rörelse av en person på sluttande tak, har sådana dimensioner - bredd 25-30 cm, längd 40-300 centimeter. För att undvika det faktum att takets utseende kommer att försämras från placeringen av sådana ytterligare element, produceras deras färg i enlighet med tonen i den befintliga topplacken.

Om du monterar utloppet till taket enligt något av ovanstående alternativ kan du göra allt nödvändigt arbete på taket, vilket säkerställer sin långsiktiga service och bekvämt boende av boende.

7. Säkerställa brandkårens verksamhet

7.1 För byggnader och konstruktioner ska en anordning tillhandahållas:

 • brandpassager och tillfartsvägar till byggnader och konstruktioner för brandutrustning, speciella eller kombinerade med funktionella vägar och ingångar;
 • medel för att skaffa personalen i brandkårenheter och brandutrustning på golv och på tak av byggnader;
 • brandvattenförsörjning, inklusive i kombination med ekonomiska eller speciella, torra rör och brandtankar (tankar).

7.2 Byggnader och konstruktioner med en höjd av 10 meter eller mer från höjden av ytan av eldmotorns passage till takets tak eller taket på ytterväggen (parapet) bör ge tillgång till taket från trapphuset direkt eller genom vinden eller längs trappan av den 3: e typen eller längs de yttre brandstegen.

7.3 Antalet utlopp på taket (men inte mindre än en utgång) och deras plats ska tillhandahållas beroende på klassen av funktionell brandrisk samt byggnadens och konstruktionens storlek:

 • för varje fullständig och ofullständig 100 meter byggnad med garretage och inte mindre än en utgång för varje fullständig och ofullständig 1000 kvadratmeter takyta på en byggnad och strukturer med ett flamlöst golv för F1, F2, F3 och F4 klassbyggnader;
 • brandtrappor var 200 meter runt omkretsen av byggnader och strukturer i klass F5.

7.4 Det är tillåtet att inte inkludera:

 • Brandsläckning på byggnadens huvudfasad och struktur om byggnadens och konstruktionens bredd inte överstiger 150 meter, och från sidan motsatt huvudfasaden finns ett brandskyddssystem för vattenförsörjning.
 • Tillgång till taket av en-vånings byggnader och strukturer med ett golvyta på högst 100 kvadratmeter.

7.5 I byggnader och byggnader, med undantag av byggnader i klass F1.4, borde man få tillgång till taket, utrustat med stationära trappor, genom dörrar, luckor eller fönster på minst 0,6x0,8 meter.

7.6 Utgångar från trapporna till taket eller vinden är utrustade med trappor med plattformar innan de lämnar genom branddörrar av 2: a typen med en storlek på minst 0,75x1,5 meter.

Dessa marscher och plattformar ska vara tillverkade av icke brännbara material och ha en sluttning på högst 2: 1 och en bredd på inte mindre än 0,9 meter.

7.7 I byggnader och konstruktioner i klasserna F1, F2, F3 och F4 med en höjd av högst 15 meter får man gå in på vinden eller taket från trappor genom brandluckor av den andra typen som mäter 0,6x0,8 meter längs stegstegar av fast stål.

7.8 På tekniska golv, inklusive i tekniska tunnelbanor och på tekniska vindar, måste passagens höjd vara minst 1,8 meter och i vindar längs hela byggnaden och strukturen - minst 1,6 meter. Bredden på dessa passager ska vara minst 1,2 meter. I vissa områden med en längd av högst 2 meter får man minska höjden på passagen till 1,2 meter och bredden - till 0,9 meter.

7.9 I byggnader och strukturer med vinden, finns luckor i omslutande strukturer av bihålorna.

7.10 På platser där takets höjd varierar (inklusive lyftande ljussignaler till taket) finns mer än 1 meter brandstegar.

7.11 Det är tillåtet att inte tänka sig eldsläpp med en takhöjdsskillnad på mer än 10 meter om varje del av taket med en yta på mer än 100 kvadratmeter har egen utgång till taket eller höjden på takets nedre del inte överstiger 10 meter.

7.12 För lyftning till en höjd av 10 till 20 meter och på platser där takets höjd varierar från 1 till 20 meter, ska brandsläckare av typ P1 användas, för lyftning i en höjd av mer än 20 meter och brandstegar av typ P2 för lyftning i en höjd av mer än 20 meter.

7.13 Brandsläckningar är gjorda av icke brännbara material, ligger inte närmare än 1 meter från fönstren och måste ha en konstruktion som möjliggör förflyttning av brandkårspersonal i stridskläder och med extrautrustning.

7.14 Ett mellanrum av minst 75 mm bredd ska finnas mellan trapphusens trappor och mellan trappstängselens räcken, med undantag för trapphus i två våningar som är anordnade i två våningar med en höjd av högst 12 meter till bottenvåningen på andra våningen.

7.15 I varje brandfack av byggnader och konstruktioner i klass F1.1 med en höjd av mer än 10 meter, byggnader och konstruktioner i klass F1.3 med en höjd av mer än 50 meter, byggnader och konstruktioner av andra klasser av funktionell brandfare med en höjd av över 28 meter, underjordiska parkeringsplatser med mer än två våningar, hissar bör tillhandahållas för transport av brandkåren.

7.16 I byggnader och byggnader med takhöjningar på högst 12 procent, är höjden upp till takfoten eller överst på ytterväggen mer än 10 meter, och även i byggnader och konstruktioner med takhöjd på mer än 12 procent bör höjden av takfoten vara mer än 7 meter på taket i enlighet med kraven i denna uppförandekod.
Oavsett byggnadens höjd, bör den angivna fästningen göras för plana tak, balkonger, loggior, yttre gallerier, utvändiga trappor, trappor och plattformar utomhus.

7.17 På golv av byggnader och byggnader med ett golvmärke på övervåningen på mer än 75 meter måste grunderna finnas för transport- och räddningsstuga för en brandhelikopter som mäter minst 5x5 meter. Ovanför dessa platser är förbjudet placering av antenner, elektriska ledningar och kablar.

Taklucka: Tillförlitlig och säker tillgång till taket

Varje tak, oavsett design, är skyldig att regelbundet inspektera och underhålla. Det är ytterst viktigt att ha säker tillgång till systemen på taket, oavsett om det är antenner, luftkonditioneringsapparater eller blixtstänger och anti-icer. Därför betraktas en särskild tillgång till den, till exempel en taklucka, som ett obligatoriskt extra element av taket.

Obligatoriskt extra element på taket anses vara en speciell åtkomst till det - takluckan.
Det bör noteras att takets maximala yta respektive SNiP, för vilket utloppet till taket inte nödvändigtvis är 100 m 2.

Traditionella sätt att organisera tillträde till taket крыш

Du kan gå på taket på olika sätt, särskilt med hjälp av:

 • vertikala utomhus trappor;
 • glidande trappor;
 • Stemyanok installerad på väggen;
 • takstegar.

Varianter av trappor ↑

Det här är förmodligen det enklaste alternativet att få på taket. Den är placerad vinkelrätt mot horisonten längs ytterväggen. Eftersom det oftast installeras utomhus måste trappans yta säkerställa säkerhet när människor lyfts. De är gjorda av böljat stål eller förstärkning med ett halvmåneformigt utsprång, och de måste vara belagda med en antikorrosions-komposition.

Barn får inte klättra stegar, därför måste botten av strukturen vara i en höjd av 1 m från marken, enligt standarderna.

För tillgång till taket, analogt med en stege, kan du använda takstegen - med den enda skillnaden att den senare ligger på takytan. Det kan vara enkla steg eller en enda struktur som består av flera steg.

När det gäller ett platt tak är det mer lämpligt att ersätta stegen med en yttre stege som är ordentligt fäst vid byggnadens väggar. Strukturelementen kan vara gjorda av stål: böljat, rostfritt eller polerat eller trä från ask, ek eller bok. Alla måste behandlas med antiseptika och korrosionsmedel. För extra säkerhet, installera perialen.

Förekomsten av metallbrandsläpp är obligatorisk för byggnader på mer än två våningar.

Det är något annorlunda att lösa problemet om utloppet till taket måste tillhandahållas från inredningen.

Det är möjligt att använda en sådan stege om takluckan är med ett inre lock som praktiskt taget döljer stegen. Vanligtvis är dess tjocklek upp till 66 mm, inklusive ett tätt lager av isolering. Preference bör ges till sektion, snarare än saxliknande, stegenliknande konstruktion, eftersom det är säkrare att klättra och gå ner längs det.

Intressant kan vikstegar och takluckor med ett internt lock ansluta rum med olika temperaturer, det vill säga bostäder och bostäder.

I bostadshallen för utgången till taket är det ganska lämpligt takfönster.

Takluckor: särdrag ↑

I bostadshushöjningar på taket går genom luckan, vanligtvis ordnad över landningen av den senare. Detta alternativ kan betraktas som universal eftersom det är lika bra för både sluttande och plana tak.

I stigande tak är vindutgången vanligen en bås eller en baldakin, försedd med sidoväggar.

En utgång till det stigna taket är anordnat, vilket grundar sig på steget att installera stänkbenen, eftersom det är för dem att luckan är fastsatt. Mellan det närmaste häftklammern och höljet på luckan, som krävs av SNiP, bör cirka 7 mm bibehållas. Om avståndet mellan karmarna är större än luckans dimensioner utförs en ytterligare ram av trästänger. Takluckans konstruktion har traditionellt en fyrkantig form med en sida på 120 eller 45 cm, och antalet beror på takets yta.

Primer och färger appliceras på ytan på omslaget. Naturligtvis borde det inte stå ut mot taket på taket, så huvudmaterialet för taket läggs på taket. Det är också tillåtet att utföra det genom genomskinligt material.

Kan variera i takkonstruktion:

 • arbeta upp eller till sidan
 • för fixering i det öppna läget används chockabsorberande cylindrar,
 • Hyresgästernas säkerhet säkerställs genom lås, som vanligtvis ingår i förpackningen,
 • Säkerhetsproblemet kan lösas med en metallgrill med en bult.

I uppvärmda lokaler ska passagerna till taket isoleras, och i bostadshus kan du gå med med enkla.

Antalet luckor regleras också av brandskyddskraven i SniP. Den bästa platsen ligger nära skorstenen, eftersom det inte finns något behov av att installera ytterligare broar som är nödvändiga vid service av skorstenar.

Fördelar ↑

 • De är attraktiva i utseende, komplettera eller fortsätta utformningen av rummet.
 • Korrekt installerad, eliminera läckage från nederbörd och minimera gatubelysning.
 • Lätt att använda - de kan öppnas för 95 eller mer, till höger eller till vänster.
 • Gasstötabsorberaren stänger inte av luckan av misstag. Om luckorna öppnar sig vid 25 ℃ kan ytterligare friskluft tillhandahållas.
 • Kan fungera som en flyktväg.
 • Låsningssystemet eliminerar sannolikheten för oönskade "gäster" på vinden rummet.
 • Ljusheten är ungefär densamma som för takplätering av samma område.
 • Enkel installation och anpassningsförmåga till alla typer av takmaterial.

Funktionerna hos enheten luckor för vissa typer av tak ↑

För ett platt tak ↑

Ett av de vanligaste alternativen är Huopas tak. Tack vare sin enhet kan du enkelt komma in i taket. Satsen innehåller ett lock och en lön med en fläns. Inställningens täthet säkerställs genom närvaron av dubbla spår. Bitumenlim appliceras på inställningens fläns, varefter det limes mellan lagren av takmaterial. I lönens nedre yta finns ett hål genom vilket ett möjligt kondensat kan dras genom en speciell slits.

För metall ↑

De rekommenderas att installeras över ett plåt av metallplatta så nära som möjligt till åsen. Övre delen är täckt med ett platt ark, med inflygning under åsen. Fästning utförs runt omkretsen med skruvar.

För faltsevoy ↑

Det rekommenderas att arrangera öppningen av luckan så att den täcker taket på tre sömmar. Den är skuren till 30 mm mindre än hålets markerade kanter. Plåtarna viks upp längs linjen och skär genom kassen genom hålet. Ett vattentätande material placeras också över takbeläggningen och fixeras med självgängande skruvar eller tätningsmedel.

När stödplattorna är fixerade sätts luckan på plats och fästas på takets yta med självgängande skruvar. Också, med hjälp av skruvar är den fäst vid stödplattan.

Soltak: typer, utrustning, material, installation, priser

innehåll

Enligt SNiP 21-01-97 är taket nödvändigtvis utrustat med en utgång om området överstiger 100 m². Samtidigt kan tillgång till taket ordnas från insidan av rummet med takfönster med öppningsdörrar och speciella luckor.

Vad är en lucka till taket?

Vanligtvis är taket utrustat med öppning vindsurfönster, om byggnaden är flervåning, och övre våningen är bostad. I andra fall sker utgången till taket inuti rummet genom en speciell lucka i takkonstruktionen.

Luckan kan antingen vara en icke genomskinlig struktur eller ett takljus, som utförs på ett platt och sluttande tak. Huvudkravet - fönstret på taket ska öppnas och vara säkert. Dessutom kan luckan monterad i anti-flygljuset dessutom utföra rökskyddsfunktioner.

Var används luckor ut till taket

Det är mycket önskvärt att varje tak är tillgängligt för inspektion och underhåll. Användningen av speciella konstruktioner, förstärkt med spärrar (bärsystem), är ett av de mest bekväma sätten att komma in på taket på en byggnad.

Utgång genom luckan kan utformas i olika versioner:

 1. I form av ett belysningsbelysning, vars öppningsdesign leder till trappan.
 2. När ett hus har bostads- eller teknisk vind, kallad en vind, är utloppet genom mansardluckor.
 3. På ett plant tak är luckorna gjorda med en lutning för flödet av nederbörd på en speciell ram.
 4. Fönstret installeras vertikalt i den stigna vinden.

Luckanordning

Takhålets konstruktion avser de mest utsatta föremålen. Ett sådant genomskinligt tak måste uppfylla olika säkerhetsstandarder och föreskrifter:

 1. För att ha en tillförlitlig botten, och vid planering av ett platt tak, ska ljussens lutning vara minst 20 0.
 2. Förstärkning av luckan utförs med hjälp av speciella spärrar.
 3. Parningarnas delar kräver vattentätning.
 4. Inuti öppningen är uppvärmd lykta utrustad med kontroller.
 5. Trappan som leder till inomhusluckan måste fästas ordentligt.
 6. Utanför luckan läggs stöd för säker rörelse i höjd mm

Hur man gör en säker kvalitetslucka, som inte tappar över, är känd för professionella installatörer av ljuslådor. En av de viktigaste nyanserna är korrekt installation av rörliga paneler, som:

 • öppna upp eller till sidan
 • har klämmor, stötdämpande cylindrar,
 • tillhandahålla säkerhet mot obehörig inresa.

Storlekar och typer av takluckor

SNiP ger en fönsterstorlek för åtkomst till taket på minst 45x45 mm. Maximal taklucka är 120x120 cm.

Standarden ger inte tydlig vägledning på strukturen. Som nämnts ovan kan luckan göras i takets ton eller representera ett genomskinligt ljus mot luftfartyg.

Beroende på takaggregatet används flera varianter av lyktstolpar. Den vanligaste typen av lucka är C, vilket är en lätt halvklot, erhållen genom metoden att blåsa. En sådan lucka kan:

 • gjord av akryl eller polykarbonat,
 • har olika former och storlekar
 • gå in i rökavlägsningssystemet,
 • utrustad med manuell och automatisk öppning,
 • installerad på tak av någon typ.

Om vi ​​pratar om universella tak används de vanligtvis i lägenhetsbyggnader och leder till taket från en trappa.

Manhole Typer

 1. Obligatoriska delar av alla hem är ventiler som stiger ovanför takets yta med vindskydd. Ventilationsvägar tar bort stillastående luft från rummet tillsammans med andra ventilationskretsar.
 2. På de övre plattformarna i flera våningar byggs en lucka med en vertikal metalltrappa som leder till taket ofta. Samtidigt för att undvika oavsiktlig slamning öppnar designen som regel till sidan.
 3. Skylight installeras ofta i ett privat hus. Denna design utför flera viktiga funktioner:
 • kompenserar för bristen på solljus och värme på översta våningen (speciellt om det inte finns några fönster i rummet), som är en källa till topp naturbelysning;
 • kompletterar husets inre och yttre del;
 • kan du ventilera rummet och enkelt hålla taket
 • ljusfönster i taket för åtkomst till taket tjänar som ett sätt att rädda i händelse av brand eller rök.
 1. Naturlig rökavlägsnande av industribyggnader är organiserad med hjälp av punktluckor av rökavlägsnande, som kan vara en separat struktur eller byggas in i en bandlantern. Det kombinerade lyktorstyrsystemet används ofta för vanlig ventilation.
 2. Brandluckan till taket tjänar som ett medel att evakuera människor från byggnadens övre våningar i nödfall (med utgångsluckor till tak av typ 2). Denna design är gjord av obrännbar materialstorlek 60x80 cm med endast upprivning. Öppningskraft får inte överstiga 30 kg.

Särskilda brandsäkerhetskrav föreskriver att evakuering genom luckan är tillåten endast på ett plant tak. Klättring sker på en vikningsstege. Efter att ha nått taket är luckan hermetiskt förseglad, vilket förhindrar att röken släpper ut. Utrustning för frälsning är oersättlig när det är omöjligt att evakuera genom de nedre våningarna.

material

Oftast är soltaket monterat på en metalllåda av aluminium eller stål. Om nödvändigt är dess yttre sida täckt med en korrosionsbeläggning, och den inre ytan värms och tätar konturen som är förknippad med vikningsdelen.

Ljusets genomskinliga material måste vara hållbara och säkra. I dag används plast (akryl, polykarbonat) och härdat eller panserat glas som brunnsskydd. Från sidan av rummet är takkonstruktionen täckt med stålnät.

Beroende på klimatförhållandena i regionen kan en transparent lampa ha 1-4 lager. Ju fler lager av material desto större är isoleringsegenskaperna hos strukturen.

Installera luckan på taket

Det moderna taket är en komplex flerskiktsstruktur av olika material. Därför bör installationen av takelement utföras enligt byggnadstypen.

Det är viktigt! Endast erfarna specialister kan installera en högkvalitativ taklucka, utföra pålitlig värme och vattentätning. Det är också viktigt att justera låsskruvarna, gångjärnen, markiserna etc.

Var man köper åtkomstluckor till taket

Till det mest fördelaktiga priset kan takluckan beställas från tillverkare som även tillhandahåller leverans- och installationstjänster.

Byggföretaget "Liga-Stroy" tillverkar olika nyckelfärdiga genomskinliga strukturer.

Typer av luckor på vinden och deras storlekar

I bostäder där det inte finns någon vind, används vindar ofta för hushållsändamål. Där kan du lagra användbara saker, visa kommunikation. För att bekvämt komma till toppen måste du göra en lucka på vinden och det är bättre om det är inne i huset. Hur man arrangerar och väljer luckans storlek på vinden kommer att berätta i den här artikeln.

Funktioner vind trappa

Oavsett form och typ du väljer Laz, blir det svårt att komma över utan en stege. Om luckan av metall eller trä lätt kan döljas i taket, då när du väljer en trappa måste du tänka på inredningen av rummet. Det finns flera designalternativ:

 • Stationär. Monteras under byggandet av huset. De kan inte överföras eller vikas, så speciell uppmärksamhet ägnas åt design och utseende.
 • Portable. Denna trappa lagras vanligtvis i skafferi och ger extra problem. Det ockuperar inte bara det användbara rummet, men även när det är nödvändigt att klättra in på vinden måste det överföras.
 • Folding. Detta är det mest praktiska alternativet för användning i en bostadsbyggnad. Boendemängden sparas, ingen anledning att göra särskilda ansträngningar för att kunna använda den. Den enda nackdelen är svårigheten att montera en vikningsstege.

Beroende på vilken version av trappan som valdes och i vilken vinkel den är inställd, bestämmer den luckans storlek på vinden. Den tillåtna bredden varierar från 0,7 till 1 meter. Liftens praktiska lutning är 65 ° och den bekväma är 45 °. I det första fallet tar inte ut mycket utrymme, och i det andra kan du enkelt klättra in på vinden.

För de flesta trappor är 10-15 steg utan stigningar tillräckliga. En lämplig stegbredd anses vara 250-300 mm. För att spara material och inte förlora i praktiken görs avståndet mellan stegen lika med 190 mm. Välj starka träslag, 20 mm tjocka. Denna tjocklek kan klara en vikt på mer än 150 kg.

Manhole Typer

Beroende på husets designbeslut, den valda stegen och driften av vinden, används olika typer av luckor. De vanligaste designlösningarna är följande alternativ:

 • Horisontell. Den används i situationer där du ofta måste höja upp på vinden. Du kan göra det själv, kraschar in i taket och ställer trappan.
 • Vertical. Lämplig för byggnader med flera nivåer rum. Om ett av rummen inte har ett vindsvåning, och kombinerat med taket. En sådan lucka är inbyggd i väggen som skiljer bostads- och bostadslokalerna. Används sällan i privat konstruktion.
 • Vinden. Luckan kombineras med utgången till taket. Svårt att genomföra projektet, som vanligtvis ges till specialiserade studior. Funktionell och vacker lösning för bostäder med vinden.
 • Revision. Med små backar på taket är det svårt att komma till vinden. Om du fortfarande behöver kontrollera utrymmet ovanför gör rummen en liten lucka. Vanligtvis används antingen vika eller bärbara stegar för det.

I den klassiska versionen görs manhål på vinden kvadratiskt med en vit ram. Om så önskas kan du göra eller beställa en design som passar in i färgen på insidan av huset. Stora brunnar är utrustade med två dörrar, och i vissa fall, för penetration i vinden, är det tillräckligt att vända den ena halvdelen av dörren öppen.

Om vinden inte är uppvärmd, är det nödvändigt att ta hand om tillräcklig mangelisolering. Butikerna säljer färdiga alternativ, så det är inte nödvändigt att beräkna isoleringens tjocklek och samla luckan.

Populära luktmaterial

Som nämnts ovan används två huvudmaterial för manhål på vinden: trä och metall. Var och en av dem har sina egna fördelar och nackdelar, liksom subtiliteter under installationen.

Å ena sidan är metallstrukturerna pålitliga, och å andra sidan är de tunga. Produktens storlek och vikt avvisar många husägare. Faktum är att ett tungt lock kan skada och orsaka skada vid stängning. Dessutom är det ganska svårt att installera produkten ensam.

Metall leder värme bra, så om vinden är ouppvärmd måste du göra ett tjockt lager isolering. Detta ökar konstruktionens totala vikt vilket gör det nödvändigt att förstärka vindsurfgolvstrukturen. För att underlätta driften av en sådan lucka bygger tillverkarna i ett hydrauliskt system.

Ett enklare och billigare alternativ - träluckor på vinden. Även om styrkan är sämre än metall, men trä har sina fördelar. Till exempel är detta material en utmärkt värmeisolator och låter inte förkylningen på vintern. Bladens låga vikt gör det möjligt att använda alternativet säkrare. Den enkla utformningen och tillgängligheten av material gör att du kan göra en lucka med egna händer.

Förutom materialet är vindluckorna olika i öppningsväggen. Vissa mönster är gjorda så att flikarna viks upp. För sådana alternativ måste du ha bra fysisk styrka. Men med dem kan du använda de fasta och stationära trapporna.

Manhål, där luckorna är öppna nedåt, är vanligtvis utrustade med glidstegar. På grund av designens komplexitet är sådana alternativ svårt att göra på egen hand. Därför köps sådana luckor vanligtvis i specialaffärer. Ändå är det här alternativet att föredra, eftersom det sparar utrymme i huset och gör vinden hål osynlig.

Förbereder en plats att installera

Du kan inte bara slumpmässigt identifiera slitsen för montering av vinden. I taket finns bärbalkar och om de är skadade kommer det att bli obehagliga konsekvenser. Detsamma gäller trussystemet. Specialister identifierade flera rekommendationer för placeringen av passagen:

 1. Om du har en hopfällbar eller bärbar stege, bör det finnas tillräckligt med utrymme för den. Vid beräkning var uppmärksam på både höjden på konstruktionen och bredden. Väl valda mått gör det lättare för hissen att fungera.
 2. Takluckan ligger mellan takets takbjälkar. Med rätt montering av taket är ett hål i taket inte svårt.
 3. Välj en plats så att du inte närmar dig på taket när du klättrar upp till vinden.
 4. Luckans dimensioner och hålen i taket måste exakt matcha, annars kommer det att bli sprickor, kalla broar. Över tiden kommer det att bli ett hot om att strukturen förstörs.

Normalt säljs vindluckor redo för installation. I sin design är en vikningsstege ofta förinstallerad, och yttre lameller längst upp och ner. Kom ihåg att du kommer att montera tillsammans med ytterhöljet och fästningsmetoden beror på den.

När du har köpt luckan, ta bort alla dimensioner från den och överför dem till taket. Det bekvämaste sättet att göra detta från vinden. Borra styrhålen i hörnen med en elektrisk borr. Vidare, så snart den exakta markeringen gjordes, klippa hålet i taket med sticksåget.

När luckan installeras skadar inte isoleringsskikten av isoleringen. Om så behövs, skära försiktigt av den önskade mängden film och riva inte den.

När hålet har gjorts rör sig arbetet inuti huset. Ta bort locket från luckan och prova på de resulterande öppningarna. Om bredden eller längden inte är tillräcklig för installation, klippa de nödvändiga dimensionerna. Samtidigt var försiktig så att luckorna mellan överlappningen och luckan var minimala.

Monteringslucka

Det är bekvämare att starta installationen från vinden, och först måste du fixa ytterstången. Sätt sedan in luckan i hålet och fixa det. Gå nu in i huset och sätt ned den nedre baren, fixa den på taket. Gör allt så att vindluckan spolas i taket. Det är bara för att säkra omslaget och hela arbetet är klart.

Innan du börjar använda en stege, kontrollera dess lastbärande kapacitet. Den är konstruerad för 150-250 kg belastning. Gradvis öka vikten tills du når maximivärdet.

Nu är det fortfarande att slutföra dekoration av vindsurets lucka eller att gömma den med hjälp av materialen i takdekorationen. Om du har en trästruktur är det tillräckligt att klädda på den inre delen med remsor, och om det är metall, måla dörrarna i önskad färg.

Utför installationen i enlighet med anvisningarna som bifogas den inköpta vindhuren. En enkel beskrivning hjälper dig att installera strukturen själv. När allting har gjorts kan du fritt klättra in på vinden på vilken tidpunkt som helst på året.