Funktioner och installation av ventilationsrörets utlopp till taket gör det själv

Vid byggandet av en privat låghus är det nödvändigt att noga överväga alla tekniska system, inklusive naturlig eller tvångsventilation i huset. Utan det kommer det färdiga huset inte att uppfylla hygien- och hygienkrav som är lämpliga för människor som lever.

Vad installeras på takventilationsuttaget

Som regel visas i ett ett- eller tvåvåningshus takfläktar från vardagsrum, kök och badrum på taket.

Vertikal ventilationsutgång, som slutar i form av ett rör som står högt över taket, ger maximal luftutkast. Det här sättet att organisera ventilationsutlopp gör luften i rummet ren, eftersom alla luktar - från badrum, kök och vardagsrum - tas ut med luften genom axeln.

Naturlig drivkraft bildas av fysiska lagar - på grund av skillnaden i lufttryck ute och inne i lokalerna.

Enligt normerna för SNiP är utloppet av ventilationsrör genom taket nödvändigt:

 • för tillträde till frisk luft, mättad med syre, in i huset;
 • installation av avloppsavloppsavloppsdelen (avloppsröret kopplar avloppsröret med ventilation för att avlägsna obehagliga lukt);
 • luft utbyte på vinden eller vinden del av huset.

Vent planering

Helst bör planering av ventilationspassager ske i byggnadsstadiet i en bostadsbyggnad eller under byggandet tills byggnadskonturen är stängd (fönster-, dörr- och takarrangemang).

Men i praktiken är det ofta nödvändigt att engagera sig i rekonstruktion av tekniska system i ett redan färdigt hus och att bygga vidare på befintliga funktioner i utformningen och utformningen av bostads- och tekniska lokaler.

Om det finns brister i systemet är det fyllt med ackumulering av obehagliga lukt i rummet, ökade koncentrationer av koldioxid och kolmonoxid och utseendet av omvänd dragkraft vid förändringar i väderförhållanden.

Knut av passage av en ventrub: designfunktioner

Takventilationsenheten är ett metall-, plast- eller kompositrör. Den placeras i ett genomgående hål i taket och fixeras i en metallkopp. Hålet efter installationen av noden är förseglad och isolerad från utsidan och insidan. Ventilationssystemets luftkanal bringas ner till noden nedanifrån och en skyddande droppsticka eller deflektor installeras på toppen.

För att installera ventilationsrörets passage kan du använda en färdigformad produkt avsedd för takläggning. Detta är ett kombinerat rör bestående av ett inre galvaniserat stålrör och ett yttre polypropenskikt. I den nedre delen av produkten, som sätts in i kanalen, finns en tätning, och i den övre delen av strukturen finns ett lock med en deflektor.

Planering och montering av en ventilationsanordning beror på flera faktorer:

 • typ av tak - platt, gavel, mager, komplex;
 • Typ av takmaterial - Korrugerade, flexibla plattor, keramiska plattor;
 • hörnet av det sluttande taket.

Det är nödvändigt att ta hand om försegling och isolering av takytan i stället för passagerarelementets installation.

Sedan installeringen av röret är det nödvändigt att skära ut ett fragment av taket, inklusive ytterhöljet, ett lager av isolering och vattentätning, efter installation av konstruktionens konstruktion, är det nödvändigt att täta och värma knuten. Om detta inte är gjort kommer fukt att komma in i rummet genom ventilationsröret och temperaturen inuti byggnaden kommer att brytas.

Grundkrav för passagenheten:

 • Konstruktionsstrukturerna ska vara så vertikala som möjligt utan böjningar för att säkerställa en ohindrad luftrörelse från rummet till utsidan.
 • Det är lämpligt att inte kombinera flera ventilationskanaler i en och för varje del av rummet (avgaser i köket, avloppsrännare, bostadsyta, vind) för att göra en separat vertikal passage till taket.
 • idealt sett bör ventilationsutlopp passera genom takets tak i mitten av strukturen eller så nära som möjligt till det;
 • För arrangemang av luftkanaler är det nödvändigt att välja högkvalitativa fittings som säkerställer ohindrad luftrörelse och täthet.

Det är viktigt! Att installera ventilationsgångarna genom eller i närheten av takets tak är den bästa lösningen för ett dubbelt sluttande tak som inte är utrustat med ett korssystem med en åsstråle.

Huvuddelen av ventilationsrörspassagenheten är utgången - en specialformad produkt i form av ett munstycke med en platt bas som motsvarar takets material och form. För olika tekniska system för ventilation används olika typer av formade produkter: ett utlopp för avgaser, för avloppsvatten och ett passageringselement för rör.

Separat finns det i specialbutikerna specialprodukter för det vikta och mjuka taket, för böljande golv, metallplattor, samt en universell utgång. De flesta tillbehör motsvarar geometrin av takmaterial, vilket garanterar tillförlitlig tätning av enheten när den monteras på taket.

Installationsriktlinjer

Att installera en ventil till taket med egna händer är lätt. Du måste ha lämpliga verktyg och material, och arbetet ska utföras enligt ett förprogrammerat system och i en viss ordning.

Välja en plats för ett rör

Monteringen av utloppsröret på taket måste genomtänkas på ett sådant sätt att det har en minsta lutning eller böjning.

Helst bör röret installeras strikt ovanför ventilationsaxelns inre riser. Om detta inte är möjligt av någon anledning är det önskvärt att använda ett flexibelt korrugerat rör för att ansluta noderna.

Rörhöjd

Rörets storlek som ligger ovanför taket indikeras av SNiP:

 • Vid installation av ventilationsuttaget nära skorstenen ska höjden vara lika med den.
 • På ett plant tak måste rörets höjd väljas efter sin diameter men inom 50 cm.
 • För ett taktak är avståndet till ventilationsutloppet från åsen viktigt: om röret ligger längre än en och en halv meter, ska höjden vara 50 cm och mer.
 • Med ett betydande avstånd från ventilationsenheten från takets tak (från 3 meter och därutöver) är det nödvändigt att dra en imaginär linje från takets topp längs taket neråt. Rörets överdel bör röra den villkorliga skärningslinjen från åsen till horisonten.

Ytterligare enheter

För att öka ventilationseffektiviteten installeras ytterligare element på taket. De tjänar till att skapa ett område med lågt tryck, liksom skydd mot nederbörd och atmosfärisk fuktighet:

 • Kapelki - speciella metall- eller plastmunstycken för att förhindra att regn och smältvatten kommer in i röret.
 • Luftare - tjänar till att förbättra luftcirkulationen mellan takisoleringsskiktet och ytterbeläggningen.
 • Deflektor - speciella munstycken som torkar luften i rörets yttre del på grund av vindens verkan. Tack vare dem skapas ett område med lågt tryck, vilket förstärker begäret.

Vad som ska beaktas vid installation av ventilationsuttag

Vid installation är det viktigt att överväga ett antal faktorer. Det som spelar roll är takets form, som kan vara vinklad och platt.

I det första fallet rekommenderar ingenjörer att installera ventilationsuttaget så nära som möjligt till åsen. Detta säkerställer enhetlig uppvärmning av ventilationsrörets inre del, och ytterdelen blir mer motståndskraftig mot vind- och snödryckets effekter på vintern.

För ett platt tak kommer geometrin i ventilationsutloppets ventilationsutlopp framåt: den måste placeras direkt under avgasröret på taket så att luften kan strömma ut fritt.

Höjden på ventilationsaxeln ovanför taket betyder också: Om röret inte är tillräckligt högt kommer tryckkraften att vara mycket liten och ventilationen fungerar inte effektivt. För högt rör reducerar också begär, eftersom Strukturen kan drabbas av starka vindstrålar, vilket innebär att ytterligare fästning kommer att krävas.

Var uppmärksam! På ett sluttande tak rekommenderas att man installerar ett rörutlopp i en höjd av upp till 50 cm, på ett platt tak från 30 till 50 cm.

Så här installerar du ventilen ordentligt

Installationen av en utloppsutlopp kräver skärning av ett hål i taket enligt en förkonstruerad layout av utloppen. Sekvensen av åtgärder på exemplet av ett stigat tak av wellpapp med installation av ventilationsuttag nära åsen:

 1. Vid platsen för rörets avsedda utlopp görs en märkning som motsvarar utloppets diameter.
 2. Ett specialverktyg används för att skära ett hål i taket, först i ytterhöljet, sedan i isolerings- och isoleringsskiktet.
 3. Tätningspaketet är fastsatt med hjälp av ett flytande tätningsmedel.
 4. Ett överhuvudelement är monterat på packningen ovanpå, som är fastsatt på taket med självgängande skruvar.
 5. Efter installationen av passagenheten är rörledningen fixerad, fixerad med skruvar.

Det är viktigt! Det är nödvändigt att se till att röret är installerat strikt vertikalt, om möjligt med hjälp av byggnivån. På sidan av vinden måste du dessutom försegla kanalens utlopp till taket för att undvika att regn och smältvatten kommer in i rummet.

Ventilationsröret till taket ger bra dragkraft

Praktiskt taget alla bostadshus är utrustade med detta eller det luftreningssystemet under uppförande eller återuppbyggnad. Och oberoende av vilken typ av ventilation är passagen genom taket ett viktigt steg i sin konstruktion. För var och en av de typer av takmaterial måste anordningen av passagenheterna utföras enligt sitt eget schema. För att systemet ska fungera smidigt i flera år bör alla åtgärder vid installationen utföras kompetent. Bekanta dig med installationsmetoderna för ventilationsröret på taket, och denna information kommer att hjälpa dig i ditt arbete.

Avgasluft från huset

Om du börjar bygga en stuga från början, var noga med att överväga byggandet av ventilationskanaler i interiörets tegelväggar. Naturlig ventilation kräver inte dyr utrustning och kommer alltid att ge frisk luft i ditt hem.

Om nödvändigt kan du komplettera systemet med en fläkt för tvångsutsläpp. Men de extra kostnaderna kommer inte behövas om du klokt sluter till ventilationen på taket.

Ju högre ventilationsröret på taket på en bostadsbyggnad desto starkare kommer drivkraften att vara i den.

Ofta betalar designers inte tillräckligt med uppmärksamhet vid byggandet av stigare och höjden på ventilationsaxlar ovanför taket på en byggnad. På grund av deras brister kan ett antal obehagliga fenomen inträffa:

 • lukt tränger in från vardagsrummet och från köket till vardagsrummen på grund av olaglig sammanslagning av ventilationskanalerna i en gemensam kanal för ventilation till taket.
 • Effekten av avgaser är försumbar på grund av otillräcklig rörlängd;
 • huven arbetar i omvänd läge på grund av fel val av plats för att installera ventilationsröret på takhöjden;
 • kanaler och ventilationsrör på ett kallt tak fryser igenom utan försiktig isolering.

Problemet med att installera ventilationsrör på taket är ofta den komplexa strukturen hos ett modernt tak, som kallas "takkaka" för sin flerskiktiga konstruktion.

Vid felaktig installation av ventilationsröret på sådant tak kan spärren och lathen vara skadade. Det kan också finnas luckor på de platser där ventilationslocket är installerat, och regnvatten sipprar in genom dem. För att bevara takets täthet rekommenderas därför att använda specialdesignade passagerarelement.

Planering av gånggångar för ventilation

Börja med att ordentligt utrusta ventilationssystemet bör tänkt igenom och upprätta konceptet för ventilation av hela ditt hem.

Låt oss analysera denna situation som ett exempel: enligt planen för återuppbyggnad av ett bostadshus måste taket bytas ut. Genom ett nytt tak måste du ta bort huven från rummen, från badrummet, ventilationskanalen från källaren och köksfläkten. Frågan uppstår, vad händer om du inte gör fyra pass, men ta med alla kanalerna och sätt bara ett ventilationsrör på taket?

Kunniga människor hävdar att inget gott kommer av en sådan besparing. Det är emellertid önskvärt att det finns en separat ventilationspassage genom taket för var och en av luftkanalerna. Annars, om alla är kombinerade, kan en obehaglig lukt sprida sig i hela huset när väderförhållandena framkallar förekomsten av omvänd dragkraft.

Vid installation av ett nytt tak kan du i förväg planera placeringen av ventilationsrören på taket och göra passager för dem om referenspunkten är exakt känd.

Syfte och typer av takpenetrationer

Passager genom taket möjliggör återkallande av olika typer av ventilation:

 • det inre av byggnaden;
 • avloppsrörsrör;
 • tak under taket.

Dessutom kan det vara nödvändigt att ordna utsignaler från skorstens- och tv-antenner.

Det sista övre elementet i kanalsystemet är en speciellt tillverkad rörsektion kallad ventilutloppet. Ventilationsröret som installeras på taket enligt alla regler säkerställer att luft dras från lokalerna och tillåter inte vatten att läcka under taket. På de ställen där det är nödvändigt att ordna genomgång av ventilation genom taket, installera genomgående element som motsvarar en viss typ av takmaterial.

Husägare har möjlighet att köpa färdiga kit av olika ventilationsutlopp för installation på tak av hårda och mjuka material. Med hjälp av det är det lätt att utföra utloppet från ventilationstornet på taket så att taket inte läcker och inte förlorar det estetiska utseendet. Sådana anordningar skyddar också ventilationskanalerna från inandning av smuts och utfällning.

Beroende på byggnaden av taket på ditt hus och typen av ventilation som kan tas bort kan passagen genom taket vara av olika höjd och form. Förutom utloppsrör med cirkulär tvärsnitt används rektangulära kanaler för takventilation.

För att ventilationsrören på taket inte ska orsaka brott mot takets täthet bör platserna i deras passage vara utrustade med särskild vård.

Enhetsventilationens penetration

Utformningen av de enklaste komponenterna i ventilationsrörets passage genom taket är ett metallrör som sätts in i hålet och fixeras på en armerad betong eller ett stålglas. Taktunnel kan utrustas med en slutventil och en ring för uppsamling av kondensat. Från botten ansluts en avloppskanal till röret genom flänsen. Från ovan kan denna enhet förses med en deflektor eller ett enkelt skydds paraply. Det finns ett alternativ med isolering, som används som mineralull.

Takventilationsprodukter av en ny kvalitetsnivå anses vara mer anpassade till de tekniska och estetiska kraven i modern tid. Principerna för utformningen av sådana ventilationsutlopp är nästan desamma oberoende av tillverkaren, de utmärks endast av små skillnader. Av ett antal liknande produkter har ventilationsutlopp på taket, täcken för ventilation och ventilationssvampar på taket av varumärket "Vilpe Vent" blivit de mest populära.

 • innerröret är tillverkat av galvaniserat stål, och den yttre är tillverkad av slitstark och lätt polypropen;
 • fastsättning av utgångarna är gjord på ett tillförlitligt passagerelement i motsvarande form;
 • rörhöjd varierar i olika versioner från 400 till 700 mm;
 • rörets nedre del är försedd med en tätning och kan sättas in i kanalen till ett djup av 300 mm;
 • Inloppsrörets inre diameter är från 110 till 250 mm;
 • Ventilationsröret är termiskt isolerat för att förhindra bildning av kondensat och isplugg;
 • Det är möjligt att sätta en elektrisk fläkt på ventilationsutloppet.
 • ett lock med en deflektor skyddar röret från nederbörd och ökar dragkraft.

I vissa fall ingår inte genombrott och måste köpas separat. Välj det med hänsyn till att formen på passagerelementets foder motsvarar takets typ och profil.

Pass-through-element ger mångsidighet att installera ett ventilationsrör på något tak. Deras installation kan göras både samtidigt med takkonstruktionen och på det färdiga taket. Med hjälp av dessa produkter råder ingen tvekan om ventilationsutloppets stabilitet och täthet.

Betydelsen av takfläktar

På vintern bildas kondens inom takkonstruktionerna och på vindar. För att skydda taket från fukt, formning av mögel och mögel, måste du ge ventilation av utrymmet under taket.

Takventilationsenhet är extremt enkel i design. Luften ska naturligtvis röra sig från botten uppåt under taket. Hål i takskenorna kommer att tjäna till ankomst, och det kommer att gå ut genom luftare med ett ventilationslock som är anordnat i taket närmare åsen.

För att täcka hålet från nederbörd, använd locket för ventilation av olika konfigurationer, inklusive ventilationssvampen på taket, vilket är faktiskt ett dekorativt lock.

Placering av ventilationsutlopp på taket

Experter rekommenderar att placera ventilationsrören på taket exakt ovanför motsvarande stigare. I detta fall, utan att böja kanalen, kommer effektiviteten av luftflödet att vara maximal. Om detta inte är möjligt, kommer det vara nödvändigt att använda korrugerade adaptrar för anslutningen. På höjda tak ordnar rationellt taket penetration närmare åsen. Fördelarna med detta alternativ är att rörets långa inre del kommer att förbli varm under taket, och det kortare övre elementet blir mycket stabilare under vindens slag.

Höjden på ventilationsaxlarna ovanför byggnadens tak gäller också. Vid låga ställen blir tryckkraften svag och ett för långt rör måste fixas med sträckmärken. Styrd av byggkoder bör du installera ventilationsröret på ett sluttande tak 50 cm över taket. Om taket är platt kan rörets höjd uppgå till 30 cm. Om det finns vilande områden på det platta taket eller på annat sätt drivs, måste höjden på ventilen vara minst 2 meter.

Oavsett placeringen av ventilationsrören på taket du väljer är huvudänden att deras ändar ligger ovanför den så kallade vindbacken. Annars kan en stark vind blockera luftflödet och till och med rikta tillbaka det.

Korrekt installation av luftkanal genomträngningar

Tänk på ett exempel på hur man installerar ett ventilationsrör på metalltaget. Enheten i takventilationsanläggningen kommer att likna andra typer av tak, endast med vissa skillnader.

Sekvensen för installering av ventilationsutloppet på taket:

 1. Bestäm installationsplatsen på taket på genomgångselementet.
 2. Utanför metallplattans övre våg ritar du hålets konturer enligt mallen som fästs med produkten.
 3. Skär ett hål i kakan med en mejsel och sax för metall för att lämna ventilationsröret till taket.
 4. Skär lämpliga hål i takets nedre vattentätningsskikt.
 5. Markera mönstret och borra en rad hål för skruvarna.
 6. Rengör ytan av metallen runt hålet från fukt och damm.
 7. Applicera ett tätningsmedel på packningens bottenyta.
 8. Placera packningen på den angivna platsen.
 9. Montera elementet genom packningen och fäst det med självgängande skruvar.
 10. Sätt in avgasröret i ledningselementet och kontrollera det för vertikalitet.
 11. Fixa röret med skruvar i rätt läge.
 12. Se till att ventilationsutloppet är tätt för metalltak från vinden.

Vid slutet av installationen av ventilationen på taket måste passagerarets botten vara så hårt tryckt på taket att överskott av tätningsmedel pressas ut under packningen.

På videon som presenteras för din uppmärksamhet kan du bekanta dig med ventilationsrörets installationsprocess på golvtakets tak. På samma enkla sätt kan du installera och ventilera på ditt husets metalltak.

Dags att summera

Du kan vara övertygad om att i installationen av ventilation på taket och installationen av röret vi ansåg finns inga speciella svårigheter. Ditt ventilationssystem kommer säkert att vara effektivt om du i förväg beräknar höjden på ventilationsaxlarna som stiger ovanför taket på byggnaden. Och takets livslängd, som störs genom att ventilationsutloppet tränger igenom det, kommer inte att minska alls om du reagerar ansvarsfullt på kvaliteten på installationsarbetet.

Ventilationsuttag för metallplattor

Ventilationsuttag för metallventilation: enhet och installation

Korrekt tillagd ventilationsåtkomst till taket hjälper till att undvika onödiga problem och skyddar mot många skador på taket. I den moderna världen finns det ett stort antal takläggningar, men vi kommer att fokusera på metall - det vanligaste. Så låt oss se hur du kan göra genomgången av ventilation genom metallplattan.

Är takventilation verkligen nödvändig?

Vissa kan fråga: varför behöver vi utföra ventilation och spendera extra medel när du kan göra utan dessa verk. Svaret är uppenbart. För det första upprätthåller ventilation ett fördelaktigt mikroklimat inne i taket. Detta kommer att hjälpa var och en av dess element att tyst utföra sitt arbete utan rädsla för förstörelse. Kvaliteten på isoleringsarbetet beror också på ventilation, om du utförde dessa arbeten vid montering av taket med hänsyn till rörets höjd ovanför åsen.

Felaktig ventilation eller brist på ventilation kan leda till följande problem:

 • Kondensbildning på material. Trämaterial, till exempel spärrar och balkar, kommer för tidigt att kollapsa eller riva. Och kondensat på metall och andra element kommer att orsaka korrosion och ytterligare fullständig förstöring (läs artikeln: "Hur man tar bort kondensat under taket").
 • Fukt bildas på takets yta. Detta kan redan leda till isbildning och förstörelse av vissa typer av takmaterial.
 • Kondensation av ånga på en värmare. Ett lager av isolering blir våt och förlorar därefter dess isolerande egenskaper. Det betyder att det kan bli värre med isolering än utan det.

Ventilationsanordning på stigade tak

För att cirkulera frisk luft under taket, i nedre delen av taket är det nödvändigt att installera den så kallade luftvägarna - taktaket. I detta fall kommer luftens rörelse att ge luftflöde genom takytan.

Vilka uppgifter ska utföra ventilationsrören på taket:

 • Först och främst är det förvirring av vattenånga. Frånvaron av vattenånga tillåter inte att den kondenseras på någon yta och därigenom orsaka dess förstöring.
 • Ställ in takets temperatur. Takventiler bör bibehålla samma temperatur genom taket, då kan is och is inte bildas när snön smälter på en av takets delar.
 • Minskar mängden värme efter uppvärmning av solens tak. Luftning kommer inte att tillåta att takytan överhettas mycket på soliga dagar och kommer att behålla en konstant lufttemperatur inuti rummet.

Ventilationsutloppet till taket måste vara närvarande när det finns en huva eller annan tvångsventilation i huset. Även i något civiliserat hus kommer det att finnas ett avloppssystem, därför behövs en utväg för avloppsrören så att det inte finns några obehagliga lukt i huset. Fläktrörets utlopp är anslutet till stigaren med en annan korrugerad och utrustad med en övergångsring. Kåpan på ventilationsröret är inte sliten för att förhindra isbildning (läs också: "Kåpan på skorstensröret").

För luftning under taket måste du använda en deflektor - en lågtrycks takfläkt. Om det behövs kan du göra en ventilationsavledare med egna händer. Det hjälper till att ta bort all onödig fuktighet. I modern konstruktion använd olika delar av takets ventilation. Ofta är ingångarna till luftflödet stängda med metallstänger. Om vi ​​pratar om flygutbud, är de indelade i två kategorier: punkt och kontinuerlig. Punktuttag är monterade på vissa delar av taket och ser ut som en ventilationssvamp på taket. Kontinuerliga utgångar ligger längs hela längden av åsen och är målade i takets färg, vilket är osynligt för nyfikna ögon. Det är därför ventilationssvampen på taket är så populär.

Installation av ventilationsrör, expertråd:

Hur är installationen av ventilation?

Naturligtvis innebär installationen av utgångarna att man borrar hål i taket. Men utan ordentlig vård kan de bli till verkliga hål, vilket senare kommer att orsaka att taket läcker ut. För att eliminera risken för takläckage måste du köpa speciella passeringselement för metallplattor. matchande färg till övergripande design.

Installation av ventilationsrör på taket för metall innehåller flera viktiga punkter:

 • För varje 60 kvadratmeter bör det finnas ett utlopp för punktventilation.
 • Avståndet från åsen till punktventilationselementet ska vara mindre än 60 cm.
 • Takkonstruktionens komplexitet ökar antalet utgångselement.
 • När du installerar ett element måste en mall användas, som vanligtvis är kopplad till leveransuppsättningen.
 • Hålen på metallplattan ska ligga på samma utpekade linje.
 • Med hjälp av skruvar bör du fästa en gummitätningsring och applicera sedan ett tätningsmedel av silikon.
 • Passageelementet är installerat på plats, varefter elementstiften är anslutna till förseglingens gångjärn.
 • All denna konstruktion är fastsatt på taket med hjälp av de medföljande skruvarna.
 • Från vinden till skiktet av vattentätande, spikförseglad tätning. Om ventilationsrören till taket passerar genom värmeisoleringsskiktet, ska denna plats dessutom förseglas med silikon tätningsmedel och andra tätningar.

För att installera fläkten på taket behöver du inte ge allt det bästa i materiella termer (mer: "Takfläkt och dess sorter"). Ett regelbundet ventilationsrör på taket lägger till högst 5% av kostnaden för taket, men det hjälper till att spara dyrbar tid och nerver under ytterligare användning av byggnaden. Nedbrytningar som kan uppstå om ventilation inte är korrekt installerad är mycket dyr att reparera.

Därför är det viktigt att uppmärksamma till och med sådana detaljer som höjden på ventilationsröret ovanför taket, så att du senare inte kan oroa dig för det (läs: "Rörets höjd över taket"). Användningen av högkvalitativa material för ventilation och överensstämmelse med alla regler för installation av ventilation reducerar risken för problem till noll. Kom ihåg: du borde aldrig spara på installationen av några system i huset! Allt arbete måste utföras kvalitativt och enligt instruktionerna, då kan ditt hus bli "din fästning".

Arrangemang av ventilations takläggning av metallplattor

Bra ventilation av metalltaget hjälper till att undvika många problem. Således blir de av med kondensat som bildas på insidan av metallplattan och på det värmeisolerande skiktet på grund av temperaturskillnaden. Orsaken till ökad luftfuktighet kan också vara snö eller regn, som på grund av starka vindar ibland faller under taket. När fukt kommer in i isoleringen försämras dess värmeisoleringsegenskaper väsentligt. Träkonstruktionen och manteln utsätts för den destruktiva effekten av hög luftfuktighet.

Särskilt starkt påverkad av kondensat i offseasonen, då omgivnings temperaturen minskar. Under denna period kommer varm luft från vardagsrummet, där det finns fukt och kondenserar när det kommer i kontakt med takets kalla yta. En takventilationsanordning hindrar de negativa effekterna av de skadliga effekterna av hög luftfuktighet och hjälper till att skapa ett bekvämt mikroklimat, inte bara under takytan utan hela rummet.

Hur man utrustar ventilen för metall

För att säkerställa utsläpp av ackumulerad luft tillsammans med fukt från under taket är det nödvändigt att utföra ett konstant flöde av frisk luft från gatan. På grund av enheten för sådan cirkulation utförs följande uppgifter:

 • Metallplattans yta kyls. Som ett resultat av detta smälter inte snön på det, och frost bildar inte, och det kommer inte finnas några ispärlor på takskenorna.
 • Under den heta säsongen överhettar takytan och taket inte.

Med tanke på att ånga har en hög penetreringsförmåga är det nödvändigt att skapa en ventilationsgap mellan taket och isoleringen (vanligtvis är det lika med 50 mm).

För att utrymmet ska kunna ventileras på ett naturligt sätt, används ventilationsuttag, som består av ett metallrör som placeras i ett plasthölje och isoleras med polyuretan. Kapsdeflektorn är installerad på toppen av röret för att skydda den från nederbörd. Strukturellt är deflektorn utformad på ett sådant sätt att det kan öka luftutkastet.

Systemet med naturlig ventilation kommer endast att fungera om ventilationsuttagen placeras strängt på föreskrivet sätt, med beaktande av egenskaperna hos takets designfunktioner och riktningen av de rådande vindarna i detta område. Annars kan motsatt effekt inträffa när luften dras inåt.

En av de viktigaste tekniska problemen vid installationen av ventilationsutloppet är att säkerställa tätheten av dess korsning mot taket. För att uppnå denna uppgift kan du applicera tätningar internt, externt och passande element för metallplattor. I detta läge kan olika ventilations- och avloppsrör, antenn penetrationer och andra användas. När ventilationsfläktar och fläktar är monterade används även takträngningar. De hjälper till att uppnå den önskade nivån på täthet på vilken typ av tak som helst.

Hur man installerar ventilationselement

För att slutföra installationen av penetration genom taket:

 1. Skiss och skär sedan hålet för röret i metallen enligt mallen.
 2. Använd självuttagande skruvar, fixera passagen i den, innan du applicerar ett tätningsmedel på den.
 3. Ett utlopp (avlopp, ventilationsluft eller annat) sätts in i passagenheten och sätts vertikalt med en nivå med den efterföljande fastsättningen av utloppet med självuttagande skruvar.
 4. Avgasutloppet är anslutet till luftkanalen inuti huset med hjälp av ett korrugerat rör. Det sträcker sig genom ångspärren, vattentätning och isolering. Alla passagepunkter är förseglade med klisterband, tätning för stängning av vatten- och ångspärrar, tätningsmedel.

Högkvalitativ penetration kan motstå vibrationer, utfällningstryck, effekterna av temperaturskillnader. I de flesta fall är materialet för tillverkningen av detta element silikon eller gummi. De korroderar inte, smälter inte i solen, passar snyggt mot takytan, tjänar som en tillförlitlig barriär mot fukt och skräp innanför och bidrar därigenom till att taksystemet sörjer för destruktion.

Pass-through-elementen väljs i enlighet med typen av takmaterial och diameteren på objektet som visas på det.

Vid installation av ventilation bör särskild uppmärksamhet ägnas åt arrangemanget av passagen genom axelns takkonstruktion. Vid denna tidpunkt installeras en speciell enhet, kallad passagenoden genom taket på ventilationen. Det finns flera sorter som skiljer sig från installationsmetoden. Valet av någon av dem beror på vilken typ av ventilation som ska installeras rör: avlopp, rök eller antenn. Hålen för röret i metallen kan också bearbetas på olika sätt.

I de flesta fall utförs installation av luftkanaler på armerade betongglas och de är fastsatta med muttrar och förankringsbultar. Sådana noder kan användas för att överföra luft med en fuktighet av högst 60% och en temperatur av 80 ° C eller mindre. Noderna är förenade, deras tekniska egenskaper uppfyller kraven i GOST-15150.

Ventilation av taket av metall

När takets lutning är 1: 3 eller ännu mindre, installeras ett ventilationsrör för metallplattor. Höjden i detta fall är 0,5 m och den erforderliga mängden bestäms utifrån det faktum att för 60 m 2 av taket är det nödvändigt att installera ett rör.

Plastventilationsrör används oftast. De har ett estetiskt utseende, lång livslängd, uppfyller hygien- och miljökrav, är lätta att installera. På grund av deras fördelar ersätter de alltmer traditionella galvaniserade metallkomponenter.

När takhöjden har en längd på mer än 6 meter och en mild takhöjd, och rören för ventilation inte kan installeras, använd ventilationskanaler. Deras höjd i förhållande till taket får inte vara mindre än 400 mm.

För klimatzoner där det finns möjlighet till kraftigt snöfall bör ventilationsrörets höjd vara 650 mm. Detta hjälper till att hindra snö från att somna.

Vid byggandet av ett nytt hus är det mycket viktigt att följa takventilationssystemets installationsteknik. Lusten att rädda ett så viktigt element inom en snar framtid kommer att orsaka allvarliga problem. Om du vill att taket ska tjäna mer än ett dussin år utan ytterligare reparationer, var noga med att installera takventilation.

Relaterade nyheter

Ventil för metallplattor: Apparatens behov och regler

Takkonstruktionen ska ge ett tillförlitligt skydd av byggnaden mot yttre väderfaktorer. Men förutom täthet och hållbarhet är det nödvändigt att tillhandahålla ett ventilationsutlopp för metallplattor. Luftutbyte mellan takmaterialets plan är ett av de bestämda förutsättningarna för takets normala funktion.

Varför behöver du det? ↑

Grunderna för tillverkning av metallplattor är stålplåt, som är stämplat i önskad form. Till skillnad från traditionell takläggning har den högre värmeledningsförmåga, d.v.s. det värms upp snabbare, vilket på vintern orsakar kondens på innerytan på grund av temperaturskillnader.

Detta är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till försämringen av takelementen - takbjälkar, battens etc. Därför, när du lägger metallplattor, finns speciella luftkanaler placerade mellan spjällen. För att omedelbart avlägsna överskott av fukt på ytan av takmonteringsventilationen genom metallplattan. Den ska utföra följande funktioner.

 • Stabilisering av temperaturen över takets hela yta, vilket är huvudfaktorn för att förhindra isbildning under vintern.
 • Avlägsnande av kondensat, inte bara från takmaterialet, men även från det värmeisolerings- och vattentätande skiktet.
 • Förhindra bildning av mögel och mögel på träelement: stockar, brädor och spjälor.

Hur installeras ventilationsuttag, och vilka material behöver du använda för detta? Det beror helt på den speciella utformningen av ventilationsanordningen och takkonfigurationen.

Principer för arrangemang av luftkanaler ↑

I det första steget är det nödvändigt att analysera temperaturprocesserna som sker under huvudtäckningsmaterialet. Temperaturen i luftgapet skiljer sig från utsidan i riktning mot att öka. I detta fall bildas kondensat på metallplattans yta.

Detta beror på förskjutningen av daggpunkten i riktning mot takpannan. Den logiska vägen ut ur denna situation är att stabilisera temperaturen och luftfuktigheten. För detta tillhandahålls ett mellanrum mellan beläggningsmaterialets basmaterial och batten. För ett tak med ett stort område finns tillräcklig ventilation mellan ytteränden och åsen.

Om lutningsområdet överstiger 60 kvm. - Det är nödvändigt att installera ytterligare ventilationskanaler för metallplattor.

De är cylindriska mönster med en deflektor. Efter installationen kommer temperaturbalansen att återställas, och fuktigheten på ytan av vattentätningsskiktet kommer att tas bort.

Vid val av kanalen är det nödvändigt att överväga följande takparametrar.

 • Konfiguration. Om lutningen är mindre än 20 grader - för varje 60 kvadratmeter. Beläggning kräver 1 luftutlopp för metallplattor med en minsta diameter på 50 mm.
 • Klimategenskaper i regionen. Härav beror på valet av materialtillverkningskanal. Vissa plastmodeller är inte anpassade för drift vid temperaturer under -30 grader. I det här fallet rekommenderas att installera produkter av rostfritt eller galvaniserat stål.
 • Tätheten av klämhusets ventilation på taket på metallen. Detta är nödvändigt för att säkerställa beläggningens täthet och förhindra att utfällningen kommer in i takpannan.
 • Pass-through eller ytmontering metod. I vissa utföranden finns möjlighet till dubbel ventilation - ett luftgap mellan taket och vinden.

För privat bostadsbyggnad rekommenderas att lära känna punkterna i GOST-15150. Trots det faktum att det är utformat för arrangemang av stora industriella ventilationskanaler, har dess innehåll grundläggande krav för luftväxlingssystemen för bostadshus.

Tillbehör och installation ↑

För installation av luftkanaler är det bäst att använda fabriksmodeller. De är konstruerade för installation i taket av metall, kommer att kunna ge tillräcklig täthet och lång livslängd. Vad ska jag leta efter när jag väljer dessa element?

Först av allt - kanalens diameter. Det optimala värdet för denna parameter ska vara 50 mm. Även i konstruktionen måste vara en deflektor - skydd mot fukt. Beroende på kanalens placering (horisontellt eller vertikalt) kan denna funktion utföras av kroppen eller locket över röret. Det är också viktigt att skilja mellan syftet med ventilation.

Takläggning ↑

Konstruerad för att stabilisera temperaturregimen endast i takets luftgap. Det är ett luftutlopp med en relativt liten öppning. Det är bäst att välja ventilation genom en metallplatta med grill. Huvudproblemet med exploatering i sådana strukturer är en stor sannolikhet för isbildning. Detta minskar avsevärt luftväxlingen, i vissa fall stannar den helt. Därför rekommenderas att installera en annan typ av ventilation.

Genom ↑

Operationsprincipen är nästan helt identisk med koaxialröret hos värmepannan. Huvudluftsuttaget för metallplattan genom genomgående hålet är monterat genom hela takkakan, vilket ger ventilation på vinden. Dubbelväskan, isolerad från den inre kanalen, tar bort överskott av fukt från takytan. Installation av en sådan struktur är mer mödosam, navigering från drift är mycket högre än taket.

För installation är det nödvändigt att i förväg göra ett lämpligt hål i takytan. Dess yttre diameter beror på typen av kanal. Många fabriksmodeller har speciella gummitätningar runt kanterna för att säkerställa täthet i lederna. När du passerar genom det vattentäta och isolerande skiktet installerar du plastadaptrar. De skyddar det isolerande materialet från brott med en eventuell förskjutning av kanalkroppen.

Förutom villkoret att en kanal behövs för varje 60 kvm. Taket, dess installation bör utföras på ett avstånd av högst 60 centimeter från kanten av ventilerad ås för metallplattor. För att förbättra luftutbytet blir de också ventilerade.

Funktioner av funktionen ↑

Förutom den korrekta installationen är det nödvändigt att observera de ventilerade utlopparnas funktion. Detta avser vinterperioden när sannolikheten för isbildning är hög. För att göra detta måste du utföra följande steg.

 • Gör en visuell inspektion. Nivået på snölocket ska inte överstiga ventilationskanalens höjd. Annars kommer det inte att utföra sina funktioner.
 • Det första tecknet på en korrekt gjord kanal är bildandet av is på ytan av metallplattan. Detta innebär att temperaturskillnaden mellan det yttre och det inre skiktet är högt. Lösningen är att städa befintliga butiker eller installera ytterligare sådana.
 • Utseendet av fukt på vinden i området där strukturerna är belägna signalerar ett brott mot tätheten i lederna. I det här fallet är det nödvändigt att kontrollera installationens korrekthet. Du kan använda ett speciellt tätningsmedel för att förbättra isoleringen.

För att ventilationsutloppet för metallplattor ska kunna fungera korrekt krävs ett professionellt tillvägagångssätt, från och med det ögonblick som planläggs och slutar med underhåll. Därefter ökar takets livslängd, och på vinden kommer det att finnas en optimal nivå av temperatur och fuktighet.

Hur man utrustar ventilationsutloppet på metallvideoens tak

Relaterade artiklar:

Ruukki Finska metallplatta - estetik av ett modernt tak. Krat under metallplatta: hur man gör det säkert. Vad är bättre - ondulin eller metallplatta: jämför populära material. Kompositmetallplatta: innovativ teknik från det 21: a århundradet

Avsluta ventilationen på taket

I enlighet med föreskrivna tekniska krav är alla rum utrustade med ett luftväxlingssystem. En skorsten måste sluta över husets ås för att säkerställa normalt utkast. Följaktligen är det nödvändigt att utrusta ventilationsutloppet på byggnadens tak. Med tanke på att själva taket och utloppsröret i ventilationskammaren har ett antal funktioner i konstruktionen och är gjorda av olika material, kräver installation av ett ventilationsrör på taket att flera regler följs. En av dem är att uppnå maximal täthet för alla anslutningar, eftersom säkerheten för driften av huset som helhet beror på det.

Anledningarna till att ventilationen tas ut på taket

Slutet på ventilationssystemet ovanför taket på huset beror på följande skäl:

 • behovet av att skapa dragkraft för att säkerställa full ventilation av inredningen;
 • installation av ett kompetent ventilationssystem.

Byggnadsregler kräver full ventilation av bostadsutrymmet. Om allt var korrekt beaktat i byggprojektet, kan man hitta avluftningsventiler på väggarna i toaletten, badrummet, garderoben eller pantryet samt köket. De är nödvändiga för att eliminera obehagliga lukt, förbränningsprodukter och överfuktighet från lokalerna. För att alla negativa faktorer ska tas ut ur huset är det nödvändigt att organisera uppsägningen av ventilationsbaracken utanför byggnadens gräns ovanför taket. Annars kommer de återigen in i huset med en ström av inkommande luft.

Typer av ventilationsrör

I sig är ventilationsröret för avgaser på taket uppdelat i flera kategorier. Först och främst är formen på tvärsnittet av ventilationskanalerna olika:

Vid produktion av ventilationskanaler kan olika typer av material användas. De mest populära är som aluminium, rostfritt eller galvaniserat stål, polyesterbaserad tyg och plast.

Grundkrav

Det finns ett antal krav på ett ventilationssystem som inte sparas av kanalen själv. Du kan läsa dem i listan nedan.

 1. Tvärsnittets minsta diameter, som har en ventilationskanal, är femton centimeter. Galvaniserad kanal med sådana parametrar visar god prestanda.
 2. I processen med att ordna systemet för tillförsel och avgasventilation måste du se till att rörledningens ringformiga styvhet ökas i utformningen av förbikopplingsdelen. Anledningen är följande - i det avsnitt som stiger ovanför taket står röret ständigt inför en betydande vindlast. Därför måste designen hantera det effektivt.
 3. Ventilationsröret måste ha en ökad säkerhetsmarginal samtidigt som den har en minsta väggtjocklek. Ju mindre tjockleksindex, ju högre genomströmning kommer i allmänhet att vara.
 4. Metallventilationskanaler ska inte täckas med rost över tiden. Det finns fuktångor i rummet som sätter sig inuti rörledningen. De bör inte orsaka utveckling av korrosionsprocesser.
 5. Skorstenen själv bör inte avge skadliga gaser under drift och inte bli en källa för förökning av eld.
 6. Designen måste ha en minsta vikt.

Det är värt att notera att tegel och galvaniserade ventilationskanaler helt uppfyller nästan alla kvaliteter som nämns ovan. Tegelrör har en reglerande vikt. Ett metallrör under drift kan locka damm till sig själv, eftersom statisk elektricitet bygger upp på väggarna.

Installationssteg

Innan du lägger ventilationsrören på taket är det nödvändigt att slutföra arbetet med installationen av ventilationssystemets kabeldragning inuti byggnaden. Kanalen i sig måste vara ordentligt fastsatt. Listan över verktyg beror på husets takmaterial. För bekvämt arbete behöver du följande grundläggande lista över verktyg och material:

 • mejsel;
 • elektrisk borrning;
 • byggnadsnivå;
 • sticksåg (mycket önskvärt - elektrisk);
 • skruvmejsel set;
 • isolerande material;
 • sax för metall eller "bulgariska";
 • markör;
 • hårdvara för fixering;
 • tätningsmedel;
 • trasor;
 • pass nod;
 • personlig skyddsutrustning.

Vid självmontering av ventilationsutlopp på taket bör du använda den monterade passagenheten och därigenom förenkla ditt arbete. Sekvensen av åtgärder är som följer:

 1. Märkning. Markera märken på mallen med hjälp av en markör (beroende på ventilationsutloppsrörets tvärsnitt och storlek på taket) på platsen där ventilationskammaren kommer att gå ut.
 2. Skapa en plats. På taket är det nödvändigt att klippa ett hål med hjälp av ett verktyg för att bearbeta ett visst takmaterial (vanligtvis är det "bulgariskt").
 3. Avlägsnande av takets översta lager.
 4. Borrningshål för att fästa utloppssegmentet i ventilationskammaren.
 5. Layout för montering av passagenheten.
 6. Skapa spår i vilka skruvarna kommer att placeras i enlighet med tidigare märkning.
 7. Installation av passagenheten.
 8. Dess fixering med skruvar.
 9. Installera ventilationsröret, fäst det med hjälp av lämplig maskinvara.
 10. Isolering av alla slitsar och öppningar.

Installationsfunktioner

Under planeringen och installationen av ventilationssystemet är det först nödvändigt att kontrollera beräkningarna för överensstämmelse med tekniska föreskrifter. Det rekommenderas starkt att överlämna designen till specialiserade yrkesverksamma som förstår alla funktioner och tekniska nyanser av byggnaden.

Vid ingången och utloppet av ventilationskanalen finns skillnaden mellan temperaturindikatorerna. Inuti kanalen finns en ökning av tryck på grund av temperaturskillnaden inuti och utanför rummet. Detta är huvudorsaken till det faktum att det under vinterns ventilationsperiod är karaktäristiskt att arbeta med högre produktivitet än under sommartid.

Även i designfasen måste du tänka på isoleringen av kanalerna som passerar under taket. Detta krävs så att lufttraktionen inte minskar med tiden. Denna lösning påverkar effektivt skyddet av avgaskanaler från fuktackumulering. Om ventilationsröret ligger längs skorstenen är det nödvändigt att ta hand om sin uppvärmning (ventilationssystemets funktion som helhet förändras positivt). Å andra sidan finns det också en minus här. I sådana kanaler är tryckkraften annorlunda, så om det är felaktigt beräknat kan du stöta på en funktionsfel i ventilationen.

Korrekt utformat ventilationsutlopp bidrar till effektiv inomhusluftkonditionering. Självinstallation orsakar inte svårigheter, förutsatt att du är bekant med arbetsuppgifterna.

Konsekvenser av installationsfel

Kompetent installation av ventilationsröret på taket är nyckeln till fullständig drift av hela systemet. Vid bristande överensstämmelse med rekommenderade installationsstandarder kommer följande negativa konsekvenser att uppstå:

 • försvagning
 • Förekomsten av obehagliga lukt i bostadslokaler;
 • fuktuppsamling i rummen;
 • kondensat inuti systemet;
 • brist på syre;
 • Utseende av svamp på ytan av väggarna;
 • deponering av sot på de motstående materialen som är installerade i köket;
 • ökar sjukdomsintensiteten hos alla hyresgäster
 • frysning av vissa byggnadselement av byggnaden.

Den korrekta installationen är den viktigaste faktorn som bestämmer användbarheten av luftutbytet och levnadsförmågan.

Avsluta ventilationen på taket

innehåll

Ventilation av rum

För att ett hus ska förbli friskt måste det andas och skapa gynnsamma förutsättningar för de människor som bor i den.

Ett ordentligt ventilerat hus kommer inte att förlora sitt värde genom åren.

Vilpe Vent löser problem med ventilation av bostäder och lokaler, takytor, avloppsrör, källare och källare.

Vilpe Vent-serien innehåller hushålls- och specialfläktar, kåpor och avloppsrör, ventilationselement för tak- och källare, tätningsmedel för antennuttag och värmepannor, avgasuttag för en central dammsugare och takluckor.

Råvaror: Vilpe Vent produkter är gjorda av slagfast polypropen, icke-frätande, resistent mot UV-ljus och väderförhållanden. Materialet är kemiskt neutralt, upprätthåller en konstant temperatur - 40 o + 80 o C, och kort - 55 o + 120 o C.

Fläktens inre rör och ventilationsutlopp är gjorda av galvaniserat stål.

Isoleringsmaterial är mineralull, polyuretan eller polystyrenskum.

Alla produkter Vilpe Vent har en enda modern design.

Vid utveckling av produkter från Vilpe Vent tas, utöver de tekniska produkterna, hänsyn till byggkoder, moderna krav på byggnader och miljö.

Färgschemat gör att du kan välja produkter som matchar takets färg.

Sex standardfärger av Vilpe Vent produkter:

VENTILERING AV DRAINS

För att undvika obehaglig lukt och förstöring av avloppsrör under påverkan av de resulterande gaserna, bör avloppsröret ha sitt eget ventilationsutlopp till taket.

Stigeriet på taket utjämnar trycket i avloppssystemet, vilket säkerställer normal drift av vattentätningen.

För ventilation av avlopp erbjuder VILPE ​​VENT värmeisolerade och oisolerade ventilationsrör av olika höjder för olika klimatzoner.

För att undvika bildandet av ett isblock i områden med kallt klimat, rekommenderas att använda värmeisolerade avloppsuttag.

Ventilationsutloppet i avloppet förbinder en korrugerad rör med en stigare.

Standardutloppsutloppshöjder är 200, 300 och 500 mm.

När du installerar behöver du ett passelement.

Räddningsventilation

Räddningsventilation

Takläggningen av metallplattor är ett bra skydd för konstruktionen från yttre klimatpåverkan, men i sig är en sådan beläggning inte andningsbar, såsom keramiska plattor. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa att takytan är väl ventilerad. För detta ändamål installeras ett ventilationsutlopp för en metallplatta på taket som ser ut som ett litet skorstensrör. Om tiden inte tar hand om det här kan du med tiden få ett ynkligt resultat. Trädelarna i takkonstruktionen är oanvända på grund av kondensatbildning, och isoleringen, mättad med fukt, blir en mycket bra ledare av värme (eller kall).

Husventilationssystem.

Korrekt arrangerade takläggningar av metall kommer att vara mer än ett dussin år, om ägaren, innan den körs, kommer att se till att det inte finns någon ackumulering av vatten under sinken under den. En rimlig fråga: Var kan fukt framträda därifrån om beläggningen inte läcker ut?

Huvudkällor och effekter av fukt

Källor av takfuktighet.

Huset är byggt för att leva i det: laga mat, bada, tvätta och göra många andra saker relaterade till användningen av vatten, par som tenderar att stiga upp. Passerar genom överlappningen kan de samlas i det isolerande skiktet och blötlägga det. Om du gör taket lufttätt kommer taket att förbli, men inom huset kommer fuktigheten att överstiga alla tillåtna gränser.

Den andra icke destruktiva fuktkällan i takytan är kondensat. Det bildas på grund av temperaturskillnaden på takets metallyta och inuti vinden. Vattendroppar och värme som kommer från taket på vintern och från det heta taket på sommaren är inte lika ofarliga som de kan tyckas. Konsekvenserna är inte långa i kommande.

Den ökade fuktigheten i utrymmet mellan taket och taket medför följande problem:

Träkonstruktioner som utsätts för fukt kan inte bara deformeras, de kan också bilda en svamp, speciellt om ägaren, som installerar taket, för att spara pengar inte bearbetade alla spjäll och kassen med ett antiseptiskt medel.

Isolering, mättad med fukt, upphör att uppfylla sitt syfte och börjar fungera som en nästan perfekt ledare;

På vintern är det uppvärmda taket från botten en utmärkt plattform för smältning av snö och isbildning. Följaktligen ökar belastningen på taksystemet;

Metallbeläggningsbeläggningen kan utsättas för korrosion, med början från de områden där fabriksbeläggningen skadades (till exempel som ett resultat av att klippa arken när taket monterades).

Med högkvalitativ ventilation av takytan är det möjligt att undvika alla dessa problem och se till att taket på metallplattan fungerar utan reparation eller ersättning i flera årtionden.

Metoder för ventilation av takytan

Ventilation av utrymmet under taket (vindsvåning) kan utföras på två sätt: kontinuerlig och punkt. De skiljer sig i fördelningen av den utgående strömmen av varmluft, som transporterar bort vattenångor och skapar ett normalt mikroklimat under taket.

Metoden för kontinuerlig ventilation är endast tillämplig vid fältet med metallläggning på taket ett kvartal under fönstret. Dess väsen är att området för ventilationshålen vid takskenorna (mängden inkommande luftflöde) var lika med området för ventilationshålen vid takets tak (mängden utgående luftflöde). Dessutom bör deras totala areal vara minst 1% av takytan. I regel bestäms ventilationshålen, deras placering och areal vid konstruktionens konstruktion, som en sista utväg, före installationen av metalltaket. De övre luckorna är konstruerade och sedan stängda med speciell skyddande foder.

Den andra metoden reduceras till riktningen för utgående luftflöde in i röret, vilket är monterat på taket i omedelbar närhet av åsen. Ventilutloppet är monterat på det redan monterade taket.

Hur man väljer en punktutloppsventilation

Typ av ventilationsuttag.

För en liten byggnad med ett höjt eller höfttak med en total yta täckt med metallplattor är upp till 60 kvadratmeter tillräckligt med enpunktsventil. Om täckningsområdet är större än detta måste punktventiler för ventilation ske något. Om taket har en komplex struktur och har flera skridskor installeras punktutgångar nära varje ås. Var att placera dem bestämmer ägaren. Huvudförhållandet: Varje ventilationsutlopp bör vara placerat inte längre än 60 cm från det flödande uppvärmningsröret vid åsen vid korsningen. Men om ett ventilationsutlopp redan är installerat på ett plåt av metallplatta, är det inte lämpligt att ordna en andra på den, eftersom installationen är förknippad med skador på beläggningen i stället för inbindnings- och monteringsstruktur.

Branschen producerar färdiga uppsättningar av ventilationsuttag för takläggning av metallplattor av en diskmaskininstallatör. Principen för ventilationsutloppets anordning och tekniken för installationen beror inte på tillverkaren, men det finns skillnader. Inte bara i kostnad, men också i vissa marker, som regel, långt ifrån överflödig för dem som väljer att göra en ventilationslucka på huset själva. När du väljer ett kit bör du vara uppmärksam på följande egenskaper:

Profilen på fodrets utsida måste passa profilen på den applicerade metallplattan.

Gränserna för klimatförhållanden som denna enhet kommer att klara.

Fullständighet. Förutom utgångselementet är det nödvändigt att ha en installationsmanual, en mall, specialföremål, fästelement och ett passageelement, utan vilket det är praktiskt taget omöjligt att kvalitativt passera genom taket. I vissa fall köps passelementet separat.

Rörets diameter. Ju större takytan, (inom rimliga gränser) större diameter borde vara röret. Du kan spara genom att välja för ventilation av små hallrum (med komplex takkonstruktion) rör med en minsta diameter.

Ytterligare funktioner som ger mer aktiv ventilation (inbyggd mekanisk eller elektrisk fläkt) eller hjälper till att installera utgångselementet med större komfort (inbyggd andningsnivå).

Förberedelse för installation av utgångselementet

Allt arbete kan inte göras utan lämplig utrustning för att köpa en duschkabin med installation. För att installera ventilationsutloppet behöver du följande verktyg:

bågfil;

sax för metall;

För att installera passagenheten och efterföljande tätning av taket, fyll upp med tätningsmedel, helst silikon. Den inköpta uppsättningen av element för ventilationsutgång kontrolleras återigen för fullständighet.

Om leveranselementet inte innehåller ett genomgående element, köps det separat.

Det är att föredra att köpa ett utloppsutlopp i hela uppsättningen. Installations- och monteringsanvisningarna för ventilationsutloppet måste studeras innan installationen påbörjas för att processen ska kunna fortsätta smidigt. Vid arbete är det nödvändigt att använda den inbyggda instruktionen, speciellt om mastern utför installationen av uttaget för första gången.

Obligatorisk installationsfas, som är omöjligt att hoppa över, är passagen genom taket. Med andra ord klippa hålet och försegla röret i sig så att luftflödet uteslutande sträcker sig genom det och korsningen är ordentligt skyddad från vädret. Sådant skydd tillhandahålls av hela webbplatsens konstruktion, om den är installerad och monterad i strikt överensstämmelse med anvisningarna.

Diagram över montering av luftare.

Paketet innehåller en mall. Den appliceras på den plats som anges för utgången och omsluter med en penna eller markör längs konturen. Nu borras det och flera hål borras med en minsta klyftan mellan dem i den resulterande konturen, så nära som möjligt till linjen. De kommer att krävas för att kunna börja arbeta med en metall sax eller en hacksåg; Använd inte kvarnen! Inte bara det med en sådan trimning upphettas en metallplatta (därför förstörs inte bara polymerbeläggningen utan också zink), men även flyggnistor orsakar betydande skador på ytan.

Därefter bör du följa driftssekvensen som anges i anvisningarna för ventilationsutloppet eller passagen, om du köper separat.

Den förseglande gummiringen är täckt utifrån med en silikon tätningsmedel, installerad i det förberedda hålet och fastsatt med skruvar från satsen med en skruvmejsel. Passageelementet är infört i det på så sätt att varje slinga av tätningen är fixerad på passagerelementets motsvarande stift.

Ett utmatningselement sätts in i den säkrade passagen. Passagerelementets övre hölje måste fixera röret, för vilket det skärs så att hålet är ca 25% mindre än rörets diameter. I uppsättningen av vissa företag levereras passagenheten fullständigt förberedd för montering.

Innan du fixar med en skruv, ska ventilationsröret kontrolleras med en byggnivån för vertikalitet, om nödvändigt, fixeras och endast fixeras.

Slutligen installeras skyddande och dekorativa delar.

Efter installationen av takkonstruktionen är det nödvändigt att kontrollera hur ventilutloppet ser ut från vinden. Här är det nödvändigt att ta hand om med hjälp av tätningsmedel att de skikt genom vilka röret har passerat försiktigt säkras runt det.

Strikt överensstämmelse med installationsanvisningarna för ventilationsutloppet (sekvens, noggrannhet för märkning och installation av varje element strängt på det utrymme som är reserverat för det, följt av tätning och fixering) gör att även en nybörjare kan klara av denna uppgift. Efter att ha behärskat tekniken att passera genom metallplattan utan att skada den, kan du fortsätta installera avlopp, köksventilationsuttag eller antenner.

Takets hela livslängd och hela konstruktionen beror i stor utsträckning på hur exakt ventilationssystemets parametrar beräknas och hur korrekt installationen av röret (eller rören) för ventilation görs. Glöm inte det!

Dela en användbar artikel:

Ventilationsutlopp Vilpe Vent

Ventilationsutlopp Vilpe Vent

Installationsanvisningar

Vilpe ventilationsutlopp är utformade för att ta med rums och avloppsventilationssystem till taket. Deras installation utförs komplett med ett kontinuerligt element som väljs utifrån typen av takläggning.

Ventilationsuttag används för ventilation av bostads- och tvättstugor. Genom att skapa ett utkast tar de avluften till gatan samtidigt som ventilationssystemet skyddas från nederbörd. Ha bra värmeisolering.

Avloppsutlopp är nödvändiga för normal drift av husets avloppssystem med franska fotofönster. De förhindrar utseende av obehagliga lukt och utjämnar trycket i stigarna, vilket förhindrar förstöring av avloppsrör och säkerställer normal drift av hydraullås. Avloppsutlopp är isolerade och oisolerade. I regioner med kallt klimat, för att förhindra bildandet av iskonflikt, rekommenderar Stroymet att använda alternativet med bra värmeisolering.

Typ av ventilationsuttag

Avsluta köksfläkt, naturlig ventilation av rum etc.

VILPE ​​125 / ER / 700, VILPE ​​125 / ER / 500, VILPE ​​160 / ER / 700, VILPE ​​160 / ER / 500

Inloppsutlopp med inre metallrör har en diameter av 125 och 160 mm; Den yttre plasthöljesdiametern är 160 respektive 225 mm. Standardutmatningshöjderna är 500 och 700 mm. Ventilationsutloppen är isolerade med polyuretan, vilket förhindrar bildandet av kondensat på rörets inre yta. VILPE ​​- ventilationsuttag används komplett med ett passageringselement och monteras vertikalt på vilket tak som helst, vilket säkerställer att låsningen på framdörren är helt tätt att välja. Passande element väljs beroende på taket.

Rör av 125 mm installeras alltid på vanliga passagerarelement. Rör av 160 mm monteras också på vanliga genomgående element, och när taket ligger mellan 37 ° C och 47 ° C, är de installerade på XL-genom-element.

Central vakuumuttag

Den isolerade utgången till ett tak av ett rör av den centrala dammsugaren med ett lock och adaptern.

Avloppsrännare

För att undvika obehaglig lukt och förstörelse av avloppssystemet under påverkan av de genererade gaserna behövs ett utloppsutlopp på avloppsröret på taket.

Oisolerad: VILPE ​​HO / 300, VILPE ​​110/500

Isolerad (uppvärmd): VILPE ​​110 / ER / 350, VILPE ​​110 / ER / 500

Innerdiameter av avloppsavlopp - 110 mm. Standardutmatningshöjderna är 300 och 500 mm. För att förhindra att kondensat fryser på rörets inre väggar i områden med kalla klimat, rekommenderas att installera isolerade ventilationsuttag. Det är inte tillåtet att utrusta avloppsrör med kepsar. Ventilationsutloppet är anslutet till stigaren med ett korrugerat rör med en övergångsring (75/110 mm). Passagenheten är vald beroende på typ av takläggning.

Ventilationsutlopp för metallplatta: installationsanvisningar

Ventilationsutlopp för metallplatta: installationsanvisningar

Självklart är taket över huset inte i ett dussin år, och korrekt utförd ventilationsutgång för metallplattan kommer att vara nyckeln till sin högkvalitativa och långsiktiga drift.

Därigenom är det möjligt att förhindra utveckling av oönskade processer, vilket senare kan skada takkonstruktionens material.

Varför är det nödvändigt att ventilera taket

Ventilationsutlopp för metallplattor

Det korrekta förhållandet mellan luftens temperatur och luftfuktighet i takytan är huvudtaket för takventilationssystemet, vars närvaro säkerställer att taket fungerar som ett enda komplex.

Det är känt att heta luftmassor stiger upp och bär med sig fukt i ett ångtillstånd. Om ventilationen av metallplattan inte är utrustad, eller den fungerar felaktigt, fuktar, utan utgång, ackumuleras i ett begränsat utrymme och når daggpunkten kondenseras på takkonstruktionens element.

Kondensation avsatt på takets takkonstruktion kan orsaka svamp och rot. vilket senare leder till för tidig förstörelse.

Kondensation avsatt på takets metallelement, provar förekomsten av korrosion. vilket med tiden leder till förlust av sin bärkraft och integritet.

Fukt absorberas väl i tegel- eller betongelement av takkonstruktioner, vilket kan prova en ökning av deras värmeledningsförmåga och i framtiden leda till att de förstörs.

Kondenserad fuktighet impregnerar snabbt takläggningsisoleringen, vilket medför att det helt förlorar dess egenskaper, omvandlar från en värmeisolator till en värmeledare. Som en konsekvens - en ökning av kostnaden för uppvärmning och luftkonditionering av byggnaden under motsvarande säsongperioder.

Problemet som beskrivs i det sista stycket är en av nycklarna och kan manifesteras så snart som möjligt.

Hur man utrustar ventilationen av hälltaket - de grundläggande principerna

För att frigöra luftmassorna som ackumuleras i takytan och med dem fukt är det nödvändigt att säkerställa flödet av frisk utomhusluft.

Denna uppgift är utformad för att utföra ventilationsrör för metall, hur man gör ventilation på vinden. I den nedre delen av taket upprättas speciella luftvägar från metallplattan, genom vilken kallgata luft kommer in i taket och trycker ut den ackumulerade fuktiga luften genom utloppen i takytan på metalltaket.

Denna luftcirkulation utför följande uppgifter:

Den ackumulerade vattenångan som tränger in i takytan från bostadsdelen av huset tas bort.

Metallplattans yta kyls, vilket gör det möjligt att på vintern undvika smältande snö och isbildning och isbildning i takets takflotta.

Överhettningen av taket och takytan från solstrålning under sommarperioden är utesluten.

Utöver ventilationsutlopp, utlopp för ventilationskanalerna från köket, badrummet och andra rum i byggnaden är separat utrustade från taket. Dessutom är ett utlopp för ventilation av avloppsröret individuellt monterat.

Principen för drift av kontinuerliga ventilationsuttag

Ventilationsuttag på takets yta kan vara av två typer:

Punktutgångar - installeras i takets tak med ett visst steg från varandra. I utseende liknar de en svamp. De kallas också takbeläggare som byter ut uttag och bytespris. Dessutom kan de vara utrustade med tvångsfläktar.

Kontinuerliga utlopp är monterade längs hela längden av åsen och märks knappast, eftersom de är målade i metallplattornas färg och, till skillnad från punktutgångarna, inte sticker ut över ytan.

För att undvika direkt regn, är utgångarna stängda ovanifrån med dekorativa kepsar av metall eller hållbar plast och målad i en metallplatta.

Hur man monterar ventilationsutloppet i det metallbelagda taket

För att installera utlopp i plåten är det nödvändigt att göra ett hål genom vilket ventilationskanalen kommer att ledas ut. För att undvika regnvattenflödet på dessa ställen är det nödvändigt att använda speciella ämnen (genomsträckningselement) som levereras i metallplattans färg av leverantörer av takmaterial och komponenter.

Monteringsmetod för ventilationsutlopp

Ventilationsutloppet för metallplattor är installerat enligt följande algoritm:

Det önskade antalet utgångar - med en hastighet av en per 60 kvadratmeter. takytor.

Ventilationsutloppet ska vara placerat minst 60 cm från åsen.

Om takstrukturen är komplex, med ett stort antal kinks och korsningar, måste antalet utmatningselement ökas.

Leveransomfanget inkluderar en mall enligt vilken ett planerat hål för ventilationselementet är planerat.

Efter att hålet i metallen är gjort måste man måla över metallens ände för att undvika förekomst av korrosion.

En förseglande gummiring sitter på silikon, varefter den dessutom är fäst på taket med skruvar.

När tätningsmedlet torkar kan passagesystemet installeras på plats.

För att förhindra att fukt kommer in i tätningsmedelsskiktet är det nödvändigt att dessutom applicera silikonförtätningsmedel i vattentäthets- och ångspärrens anslag till ventilationsröret.

Du bör inte spara på arrangemanget för korrekt ventilation av takets tak. När allt kommer omkring är kostnaden försumbar jämfört med de kostnader som kan krävas för renovering av takbeläggningen med en metallplatta i framtiden, om du inte skyddar ditt tak från kondensat i tid. Högkvalitativa komponenter och chefer som följer den korrekta installationstekniken för takventilation - allt detta tillsammans kommer att avsevärt förlänga ditt hem liv.

Vilpe takventilation - MUOTOKATE pass-through element

Relaterade taggade inlägg

Takventilation takventilation
Innehåll Takventilation Takventilation Takventilationssystem Takventilation: Enhetsdetaljer Takventilation Vilpe - Takventil TIILI-KTV Takventilation Takventilation Utan takventilation idag.