Hur man tar med ventilation till taket

Ventilationssystemet är en av de viktigaste kommunikationerna i en bostadsbyggnad. Tack vare ett väl utformat ventilationssystem finns det konstant luftcirkulation i rummet, vilket eliminerar risken för lukt, ojämn luft och andra olägenheter.

Hur man korrekt utformar ventilationen för huset, hur systemet är monterat, och vilket rör ska användas för detta - i den här artikeln.

Varför luftcirkulationen är så viktig

Flera typer av ventilation är vanligtvis ordnade för varje hus:

 • ventilation av bostadslokaler;
 • Ventilation under takytan
 • Avslutningen av avloppsröret från avloppssystemet.

För att säkerställa rörelsen av luftmassor behöver nödvändigtvis drivkraft. För att skapa den nödvändiga kraften måste du noggrant beräkna många faktorer, ta hänsyn till typ av rum, väggmaterial och takmaterial, närvaro av isolering och vattentätning. Huvudfaktorn vid beräkningen av dragkraft är dock placeringen av ventilationskanalen och rörets utlopp på taket.

Om du bryter mot reglerna för installation av ventilationsaxlar och kanaler, kan du negera alla ansträngningar för att installera dem. Konsekvenserna av detta kommer att vara ledsna:

 1. Brist på dragkraft eller för låg dragkraft.
 2. Framkomsten av obehagliga lukt från badrummet eller köket i vardagsrummet.
 3. Lukten av avloppsspridning i hela huset.
 4. Våta väggar och tak på grund av hög luftfuktighet.
 5. Utseendet av mögel och mögel, vilket väcker allvarliga lungsjukdomar.
 6. Dullness i huset och brist på syre.
 7. Frysning av ventilationsstrukturer.
 8. Sot och rök i köket medan du lagar mat.

Valet av material för ventilation och dess komponenter

Ventilationsrör kan i princip bestå av material. Huvudkravet för det är motståndskraft mot korrosion. Detta är nödvändigt eftersom kondensat ackumuleras på kanalväggarna under kallsäsongen. Bland annat anses följande indikatorer vara viktiga:

 • tunna rörväggar som ger hög penetrationskapacitet av gruvor;
 • Den släta ytan på rör och kanaler kommer att minska motståndet och därigenom öka systemets kapacitet.
 • ett minimum av leder och grovhet på rören är ansvariga för bästa luftcirkulationen i systemet;
 • Systemets låga vikt underlättar installation och drift.

Om du behöver bestämma vilka rör för ventilation som ska installeras på taket och inuti huset, är det bra att veta att det billigaste alternativet skulle vara ett galvaniserat stålrör. Det finns också alternativ som:

 • rostfritt stål;
 • plast;
 • aluminium;
 • polyesterrör.

När ventilationssystemet är konstruerat och rören läggs in i väggarna, kan du gå vidare till det viktigaste steget - tillbakadragandet av rörledningen till taket.

Regler för installation av ventilation på taket

En viktig faktor vid installationen av ventilation anses vara typ av tak, detta beror i många avseenden på rörets höjd, dess diameter, lutningsvinkeln. Några mer poäng som ventilationsdesigners uppmärksammar på:

 • längden på sluttningen;
 • Närvaron av en åsstråle i trussystemet;
 • takmaterial
 • Placeringen av lagren av "taktacka";
 • Placeringen av skorstenen, varmvattenförsörjningen eller värmepanna.

Allmänna rekommendationer för att installera ventilation på taket ser så här ut:

 1. Rördiametern måste vara minst 14x14 cm.
 2. Rörets längd är inte mindre än tre meter.
 3. Om röret har ett tvärsnitt på 14x27 cm, måste längden vara minst två meter.
 4. Över det platta taket ska ventilationsröret stiga minst 50 cm.
 5. Om ventilationen är installerad på nivån, ska det inte vara en åsstråle och rörets höjd får inte vara mindre än 50 cm.
 6. Om avståndet från åsen till ventilationen förblir mer än två meter ska rörets höjd vara i nivån på åsen eller mer.
 7. Om rampen är lång kommer röret fram från taket på mer än tre meter från åsen, så höjden ska motsvara åsens övre punkt, själva röret befinner sig i en vinkel på 10 grader från vertikalt.
 8. Det är bättre att isolera ventilationsrören med mineralull, skumplast eller annat isolerande material.

Installation av ventilationsröret på taket

Listan över nödvändiga verktyg, liksom metoden för installation av röret beror till stor del på takmaterialet. Till exempel installeras ventilation på taket på en metallplatta.

I det här fallet behöver du:

 • sticksågar;
 • elektrisk borrning;
 • mejsel;
 • sax för metall;
 • byggnadsnivå;
 • isolering;
 • markeringsmarkör;
 • skruvmejsel;
 • självuttagande skruvar;
 • tätningsmedel;
 • tätningspackningar;
 • passagenhetskonstruktion.

Beväpnad med nödvändiga verktyg och armaturer kan du komma till jobbet.

Först och främst bestämmer du placeringen av ventilationsröret. För detta skede är det nödvändigt att styras av de regler som anges i föregående punkt och byggnadsregelns normer.

Använd en markör på takmaterialet för att göra en markering. För att göra detta, använd mallen, som måste ingå i aggregatet av ventilationspassagen.

Ett hål görs i takmaterialet längs den avsedda konturen. För att göra detta, använd något lämpligt i ett visst lägesverktyg: sticksåg, mejsel, metallskjuv och så vidare.

I enlighet med storleken och formen på det resulterande hålet överförs det till alla lager av "takpannan". Som regel använder du i moderna tak följande apparat: ångspärr, isolering, vattentätfilm.

I enlighet med markeringen som anges på mallen överförs de till takmaterialet.

Taket på installationsplatsen rensas av skräp, metallfilings och andra saker och avfettas därefter.

För varje skruv behöver du borra ett hål av lämplig diameter.

Tätningsgummit behandlas med tätningsmedel på sömmarsidan och pressas mot kanterna på hålet för röret. Vid korrekt installation ska överskott av tätningsmedel pressas ut från under packningen.

Elementet av ventilation genom passage "put" på ett tätande gummi och fästa självuttagande skruvar.

Med hjälp av skruvar är ett ventilationsrör fäst vid passagen, som därefter är utrustad med paraplyer, droppar, deflektorer.

Eventuella problem vid installation och drift av ventilationssystemet

Det vanligaste problemet med ventilationssystemet är inte tillräckligt stark dragkraft, vilket resulterar i störd normal luftcirkulation i rummet. Det är ganska svårt att hantera detta problem, det är mer korrekt att ta hand om alla möjliga nyanser vid systemets konstruktion och montering.

De arbetar under vindkraftverk och artificiell separation av luftmassor med speciella diffusorer. Deflectorer ökar naturliga begär.

Såsom är välkänt är tryckkraften direkt relaterad till temperaturskillnaden inuti och utanför huset. Det är därför att ventilationen på vintern fungerar mycket bättre än i sommarvärmen. Det enda som kan bryta denna regel är att ventilationssystemet fryser. För att förhindra frysning av kondensat på rörväggarna måste det värmas upp. För att göra detta, använd någon mjukisolering, till exempel mineralull eller basalt.

Ett mycket effektivt alternativ är att installera ventilationskanaler i närheten av en skorsten, värmesystem eller varmvattenförsörjning. Dessa system fungerar endast i kallt väder, när det behövs värmepanna.

Problemet i detta fall kan vara temperaturskillnaden i flera ventilationskanaler i fallet när det finns fler än två installerade på ett tak. Med denna installation, när ett rör är uppvärmt och resten är frusna, kan luftcirkulationen i huset vara signifikant störd. Allt detta behöver beräknas på konstruktionsstadiet.

Ett annat problem kan vara bristen på jämnhet i ventilationsrörens inre yta. Detta leder till en ökning av motståndet, vilket medför att luftmassorna passerar långsammare genom rören, men kondensatet på deras väggar är försenat under lång tid.

För att minska motståndet, välj ett lämpligt material för ventilation med en perfekt jämn yta. Samtliga fogar och rörledningar ska göras så smidigt som möjligt.

För att förhindra att skräp, löv och regnvatten kommer in i ventilationsröret är ventilationshålen täckta med speciella paraplyer. För att tidigt avlägsna vatten från dessa strukturer utrusta dem med droppare.

Förutom standardventilationssystemet är det nödvändigt att installera luftdämpare på taket. Dessa enheter är utformade för att skapa ett cirkulerande luftflöde i takytan. Detta hjälper till att undvika ackumulering av kondensat på isolerings- eller taklocket. För korrekt installering av luftningsanordningar är det nödvändigt att föreskriva skapandet av en batten och förekomsten av tillräckligt med luftflöde på taket för deras drift.

Endast ett kompetent tillvägagångssätt och yttersta försiktighet under montering och montering kommer att bidra till att skapa det perfekta ventilationssystemet. Och det här är väldigt viktigt, för utan tillräckligt med frisk luft, kommer inte heller huset själv eller människorna att känna sig bekväma.

Hur man arrangerar ventilationskanaler i ett privat hus: regler och riktlinjer för byggandet

Husets mikroklimat, som har en direkt inverkan på välbefinnande och komfort hos alla invånare, beror på rätt ventilationsanordning. Därför bör en plats under ventilationskanalerna i ett privathus tillhandahållas vid konstruktionsstadiet.

Det är billigare att planera och beräkna ventilationssystemet vid detta tillfälle än för att lösa problemet efter avslutad konstruktion.

Alternativ för ventilation i ett privat hus

Ventilation av rummet är nödvändigt för att skapa optimala förutsättningar för människors liv och förekomsten av möbler och utrustning i huset.

Om det redan har gjorts i lägenhetsbyggnader, gjordes det av specialisterna som byggde upp byggnaden, medan den här frågan ofta är förbisedd vid byggandet av privat fastighet.

Det här är en helt felaktig åsikt. Skumlig luft, svettande fönster, obehagliga luktar från badrummen och doften av stekt mat, tillsammans med rök från rök, kommer in i alla rum och till och med in i sovrummet. Utan ett ordentligt utformat och monterat ventilationssystem kommer det bekväma livet för invånarna i huset att vara i fara.

Ventilation i ett privat hus kan vara:

Den första typen är baserad på den naturliga processen med cirkulation av luftmassor. Inga mekanismer för att tvinga luft i huset används. Den kommer från gatan, tränger genom fönstren med mikroventilation eller inloppsventiler, anordnade på de lämpligaste ställena för detta. Genom rummen i huset där inga ventiler är installerade cirkulerar luften genom dörröppningarna och genom luckorna mellan dörren och golvet.

Vid en mekanisk typ av ventilationsanordning används fläktar och speciell matningsutrustning. Den erforderliga mängden ren luft levereras till varje rum i byggnaden och avfallet släpps ut. Detta är ett mer komplext system som används för stora hus och stugor.

Blandad ventilationsalternativ innebär användning av den första och andra typen. Detta kan vara installationen av mekaniska inloppsventiler i ett företag med ett naturligt avgassystem för att avlägsna luft genom ventilen i badrummet och i köket. Eller vice versa - inflödet är naturligt och mekanisk utrustning används för avlägsnande.

De viktigaste fördelarna med den naturliga typen:

 • energioberoende
 • den billigaste kostnaden;
 • behöver inte repareras
 • minimalt underhåll
 • Du kan organisera dina egna händer.

Förutom de positiva aspekterna av denna typ av ventilation har betydande nackdelar. Om allt var perfekt, så skulle andra arrangemang helt enkelt inte användas. De största nackdelarna är beroende av lufttemperatur och väderförhållanden, begränsat serviceområde.

Det mekaniska systemet är praktiskt att använda, eftersom det kan tjäna något område av huset / stugan och är helt oberoende av vädret. Dessutom kan det styras efter eget gottfinnande, upprätthålla en bekväm temperatur i rummen.

Ytterligare möjligheter till uppvärmning av inkommande luft, för jonisering och fuktning av rummets luftmassor etc. kan organiseras genom att installera lämplig utrustning i ventilationssystemet.

De viktigaste nackdelarna med den mekaniska ventilationsmetoden:

 • högre utrustningskostnad;
 • behovet av reparation och periodisk ersättning av enskilda delar av systemet;
 • strömförsörjningsberoende
 • Du kan behöva professionell installation och konfiguration av utrustning.

Med tanke på de positiva och negativa egenskaperna hos typen av ventilation används en blandad typ oftast för hus och stugor. Detta är motiverat ur ekonomisk synvinkel och ganska genomförbart med egna händer.

Funktioner av byggandet av ventilationskanaler i ett privat hus

Ventilation i huset måste göras korrekt. Detta kommer att befria ägaren till de ständiga mindre problemen, som totalt sett kan vara bra för att förgifta hela familjen. Särskilt relevant är frågan om att anordna ventilationskanaler i nya hus byggda av ångsäkra byggmaterial med liknande värmeisolering. Det blir omöjligt att bo här utan bra tvungen ventilation.

Regler för installation av ventilationsrör

Ett välutrustat ventilationssystem utför sina funktioner effektivt och kommer inte att skapa problem för husägaren. För att göra detta är det viktigt att installera ventilationskanaler i huset, med beaktande av reglerna och rekommendationerna.

Först bör utloppsventilationens storlek i rummet vara minst 10x10 cm eller 15x15 cm i diameter. Det är bättre att använda färdiga rör än att göra gipsskivor. Det sparar installationstiden och luften genom röret blir bättre.

För det andra bör ventilationsrören utskjuta över taket till en viss höjd, beroende på platsen. Således bör längden av ventilationskanalens vertikala sektion vara i genomsnitt 1,5 till 3 meter. Om den allmänna utformningen av huset inte passar röret, kan du använda ventilationsuttagen i taket.

För det tredje är det enligt föreskrifterna nödvändigt att ge ventilation till pannrummet och rummet ovanför pannrummet. Dessutom har syftet med detta rum ingen roll. Det kan vara, som ett kontor, ett bibliotek och ett sovrum eller ett vardagsrum.

För det fjärde är det viktigt att skilja mellan begreppet skorsten och ventilation. I det första fallet kommer förbränningsprodukterna in i kanalen och i andra - avluften från rummet självt. Under inga omständigheter kan dessa 2 kanaler slås samman i ett. Detta är en grov överträdelse.

För det femte, i köket är det nödvändigt att tillhandahålla 2 separata ventilationskanaler - för avgaser och för frisk luft. Det andra alternativet är att använda ett speciellt galler där kanalen är ansluten och det finns en separat öppning för att luft ska komma in i rummet. Eller en bra utväg skulle vara ett mikrofönster.

För det sjätte, om det finns rum i huset som är avsedda för hushållens behov - ett omklädningsrum, ett tvättstuga, ett skafferi, ett tvättrum och för andra ändamål, är det nödvändigt att designa en ventilationskanal. I sådana rum kan windows genom vilka luften kan strömma inte tillhandahållas.

Sjunde när ventilationskanalen läggs i väggen är det viktigt att den inte bärs. Det rekommenderas inte att placera dem i ytterväggarna - på grund av temperaturskillnaden kommer det alltid att bilda kondensat.

Den åttonde regeln - träkonstruktioner i taket och taket borde inte angränsande eller vidröra sten- eller tegelventilationskanalen. För ett träd kan detta grannskap vara katastrofalt.

Den nionde regeln - det är inte önskvärt att endast använda ett fönsterblad som en tilluftsventil. Hon är inte det bästa alternativet. En sjuk nasofarynx på morgonen, med en kraftig förändring i vädret över natten, kommer att ges till ägaren av huset, som sov med en öppen ventilationsluft. Detta gäller speciellt under hösten och våren.

Den tionde regeln - när det inte finns möjlighet att göra ventilationskanalerna i rummet, kan du sätta inloppsventilen genom att borra ett genomgående hål i väggen. Och högst under taket borra ett hål för installation av en avgasventil. Detta alternativ för rumsventilation kommer att kunna ge rummet och dess invånare frisk luft.

Installationsprocessen för vägginloppsventilen är enkel i prestanda:

Dessutom är det viktigt att överväga placeringen av ett privat hus och det omgivande området. Gör hål ordentligt i en höjd av 1-2 meter så att den dammiga luften inte tränger in i huset. Om den ligger bredvid vägen behöver man inte installera inloppsventiler från den här delen av stugan.

Förstärkning av ventilationsanläggningen

Om huset under designen inte fick tillräckligt med uppmärksamhet, om huset reparerades med hjälp av plastmaterial och ytbehandlingar, räcker det med att uppgradera systemet. Det finns flera sätt att lösa detta problem, till exempel installera en väggventil eller installera fläktar i kanaler.

I det fotoexempel som erbjuds av oss installeras installationen av kompaktventilation med en breezer som rengör och värmer luftflödet, styrt från en smartphone:

Välja det bästa ventilationssystemet

Varje hus är unikt. Och ventilationssystemet, som är lämpligt i ett visst fall, kommer att vara annorlunda. Av stor betydelse när man väljer ett system är husets yta, antal våningar, väggens material och taket. Du bör också beakta det belopp som tilldelats för detta.

Ju större husets yta och ju mer lufttät material som används vid konstruktionen, desto mer komplicerat kommer systemet att krävas. En annan punkt är de ytterligare klimatkontrollfunktionerna. Kostnaden för ventilation beror direkt på denna parameter.

Ju fler funktioner ventilationssystemet kan utföra desto dyrare kommer det att kosta. Men med en blygsam budget kan du utan extra möjligheter - inflödet av frisk luft i huset inte beror på det.

För organisation av luftflödet använd:

 • fönster med mikro-lindning;
 • träfönster. De har en naturlig mikroventilation som ger frisk luft från utsidan.
 • inloppsventil.

Inloppsventiler kan vara av olika former och storlekar. Materialen från vilka de tillverkas är metall och plast. När det gäller mikrolindningen i fönstren är detta alternativ det mest praktiska - du behöver inte göra ytterligare hål i väggarna och köpa ventiler.

För att avlägsna luft från lokalerna i ett privathus används ventilationsfönster i väggen eller separata luftkanaler läggs i köket, i skafferi, pannrum och badrum. Det är bekvämt att installera en fläkt i sådana kanaler, vilket försvårar att spara rummet från förorenad luft.

Om huset är liten är det tillräckligt att installera fönster med mikroventilation, utlopp i köket och ventilationskanalerna från pannrummet och badet. Ett sådant skenbart blygsamt system kommer att klara av ventilationen av alla rum i ett lanthus.

När behöver du bjuda in specialister?

När du anordnar ventilationskanaler i ett privat hus kan du gå på två sätt:

 • bjud in experter som utför alla nyckelfärdiga;
 • hantera alla problem på egen hand genom att göra jobbet på egen hand.

Var och en av alternativen är lämplig för specifika förhållanden. Alla designmöjligheter för ventilationssystemet kan delas in i traditionella och nyaste färdiga system. I det första fallet måste du hämta utrustning med fokus på beräkningarna. Här får vi inte glömma bort de minsta detaljerna som kommer att vara användbara vid montering av systemet.

I det andra fallet talar vi om en heltäckande lösning från en viss tillverkare. Till exempel, det tyska ventilationssystemet Selfwind, som köps med ett färdigt kit för ett visst område av huset. Alla komponenter som krävs för montering är valda. Systemet liknar ett kollektorvärmesystem, bara en hel del rör omger hela huset från insidan.

Dessa flexibla plastluftkanaler med en diameter av 75 mm eller 50 mm dras in i grenröret. De hälls med en betongplatta på golvet, och de områden som passerar som ett cirkulationssystem i hela huset fördjupas mästerligt av designers.

Om ett sådant komplext ventilationssystem väljs, kostar mer än tusen dollar för ett hus med ett område på 800 m 2 eller mer, så finns det ingen anledning att spara på installationen. Ja, och tiden för att ordna sådan ventilation kommer att ta mycket.

När man bygger ett hus med egna händer "från början", är det lätt att lägga ut ventilationskammaren från tegelstenen och ge hål för installation av inloppsventilerna. I framtiden görs alla områden i det naturliga ventilationssystemet med speciella ventiler, och vid behov med huvar. Detta alternativ är relevant för bostäder upp till 250-300 m 2.

Kartläggning av ventilation för hemmet

Ventilationsprogrammet är upprättat innan byggnaden påbörjas eller före en större översyn. Om detta är det första alternativet, väljs husets inre väggar, separera pannrummet, köket, badrummet och toaletten för enheten. Det här är de rum som mest behöver ventilation.

I diagrammet är det nödvändigt att applicera ventilationskanalerna på tilluften och avgaser som passerar genom rummen. Det är nödvändigt att ange var de inloppsventiler, fläktar, värmeväxlare och annan utrustning, som finns i det valda ventilationssystemet, kommer att vara placerade.

Med fokus på det sammanställda systemet är det nödvändigt att beräkna effekten hos enheterna för varje rum och välj diametrarna för ventilationsrören.

En annan viktig punkt är att ta hänsyn till behovet av varje rum i frisk luft i m 3. Enligt föreskrifter krävs olika rum för att ge olika mängder frisk luft per timme:

 • för köket - 60 m 3 vid elspisen och 90 m 3 vid gasen;
 • för badrum -25 m 3 per timme;
 • med kombinerade badrum - 50 m 3;
 • för klassrum, barnrum, vardagsrum - 3 m 3 per 1 m 2 område.

För pannor behöver man lägga en separat ventilkanal. Med tanke på normerna är det nödvändigt att beräkna behovet av friskluft och välja utrustningens lämpliga effekt. Dessutom är det viktigt att göra en marginal på 30% så att systemet inte fungerar vid sina gränser.

Teknik för att lägga ventilationskanaler

När det finns en plan för arrangemanget av ventilationssystemet i huset, återstår det att realiseras. För detta ändamål förvärvas alla komponenter i det framtida systemet, som anges i det tidigare ritade systemet. För varje hus kommer att ha sina egna egenskaper.

Vid konstruktion av ett naturtypssystem läggs de först i ventilationskammarens vägg - separat för köket, ugnen / pannrummet, badrummet eller bad- och toalettartiklarna. Ställ sedan in de dekorativa gallret. För att dessa kanaler ska kunna uppfylla sin roll måste man inte glömma den tillåtna höjden ovanför taknivån.

Om du vill utrusta en mekanisk eller blandad ventilationstyp i huset, måste du utforma ventilationsrörets layout. För att göra detta, använd vinden utrymme. När detta inte är möjligt, är ventilationskanalerna anordnade under taket på huset. Då måste de dölja på något bekvämt sätt.

Inlopps- och avgashålen i ventilationsrören är gjorda av luftfördelare. Mottagnings- och avgasutrustning, om nödvändigt, kan förses med elvärmesystem. Vid behov bör kontrollventiler installeras, försiktigt behandla lederna med tätningsmedel.

Ventilationsrör är fastsatta med klämmor eller andra fästelement för dessa ändamål. Alla leder är tillslutna på ett tillförlitligt sätt. I framtiden kommer detta att vara nyckeln till ett utmärkt arbete i hela systemet.

Fläktar är monterade enligt anvisningarna som bifogas dem. Om komplexa system ska installeras, installeras utrustningen som rekommenderad av tillverkaren. Annars kan du förlora garantiservice.

Konsekvenser av enhetsfel

Om ventilationssystemet är ordnat korrekt, så kommer mikroklimatet i varje rum i huset att vara bekvämt oavsett totalareal och antal boende. Men ofta ägarna av stugor och stugor med permanent bostad står inför olika problem. Detta beror på felaktig cirkulation av luftflödet.

Problem som ägaren av huset upplever utan ventilation:

 • Fönstren gråter;
 • tchad och rök från köket kommer in i vardagsrummen;
 • mögel i badrummet;
 • obehaglig lukt i alla delar av huset;
 • Om pannhuset är gas kommer gasarbetarna inte att acceptera det utan ordentligt arrangemang av ventilationskanalerna.

Kombinationen av allt detta leder till att hyresgästerna känner sig obekväma. Bristen på frisk luft kan orsaka huvudvärk, ökad irritabilitet, dåligt humör. Obehagliga dofter från badrum och kök påverkar också det bekväma livet för alla invånare i huset.

Ett annat obehagligt fenomen som uppstår vid felaktig organisation av ventilationskanalerna är vridningen av ventilationen. Detta händer om man via kanalen i stället för varm luft, en kall gata börjar passera från rummet som ska gå.

Detta problem måste åtgärdas. Tvärtom kan inget värmesystem klara av sådan värmeförlust. Här, bokstavligen, kommer ägarens pengar att flyga aktivt in i ventilationsröret.

För att förhindra att detta händer, föreskrivs i regeln att ventilationskanalen, som avlägsnar avgaser från lokalerna, måste vara minst 2-3 meter hög på taket.

Det händer ofta att ägaren inte vet genom vilket avloppsrör inflödet inträffar. För att upptäcka läckage av varm luft kan du använda ett enkelt sätt. För att göra detta, ta ett tänt ljus, du måste gå runt alla rum, uppmärksamma hur flammen beter sig på de platser där luften lämnar rummet.

Om ljusets flamma stramar, är allt i ordning. Om det blåses in i rummet har källan till otillåten tillströmning av gatan luften upptäckts och måste hanteras genom att vidta lämpliga åtgärder för att eliminera problemet.

Användbar video om ämnet

Om enheten för naturlig ventilation i ett privat hus:

Videoguide om utnämning och användning av en tegelventilationskanal i ett lanthus:

Om hur du korrekt lägger ventilationskanalerna i fast tegel i videoklippet:

Detaljerad videorekommendation om regler för att ordna ventilation i ett privat hus:

Video om systemet för ventilationsrör av flexibla plaströr i ett stuga:

Efter att ha studerat funktionerna i valet av ventilationssystem kan du välja det lämpligaste alternativet för ditt privata hem. Och om det är värt att utrusta ventilationskanalerna på egen hand eller bättre att bjuda in ett team av specialister, beror helt på komplexiteten hos det valda systemet, husets område och personliga färdigheter. Om detta är ett svårt projekt kommer det att vara motiverat att vädja till proffsen, annars kan du klara dig själv.

Avsluta ventilationen på taket

I enlighet med föreskrivna tekniska krav är alla rum utrustade med ett luftväxlingssystem. En skorsten måste sluta över husets ås för att säkerställa normalt utkast. Följaktligen är det nödvändigt att utrusta ventilationsutloppet på byggnadens tak. Med tanke på att själva taket och utloppsröret i ventilationskammaren har ett antal funktioner i konstruktionen och är gjorda av olika material, kräver installation av ett ventilationsrör på taket att flera regler följs. En av dem är att uppnå maximal täthet för alla anslutningar, eftersom säkerheten för driften av huset som helhet beror på det.

Anledningarna till att ventilationen tas ut på taket

Slutet på ventilationssystemet ovanför taket på huset beror på följande skäl:

 • behovet av att skapa dragkraft för att säkerställa full ventilation av inredningen;
 • installation av ett kompetent ventilationssystem.

Byggnadsregler kräver full ventilation av bostadsutrymmet. Om allt var korrekt beaktat i byggprojektet, kan man hitta avluftningsventiler på väggarna i toaletten, badrummet, garderoben eller pantryet samt köket. De är nödvändiga för att eliminera obehagliga lukt, förbränningsprodukter och överfuktighet från lokalerna. För att alla negativa faktorer ska tas ut ur huset är det nödvändigt att organisera uppsägningen av ventilationsbaracken utanför byggnadens gräns ovanför taket. Annars kommer de återigen in i huset med en ström av inkommande luft.

Typer av ventilationsrör

I sig är ventilationsröret för avgaser på taket uppdelat i flera kategorier. Först och främst är formen på tvärsnittet av ventilationskanalerna olika:

Vid produktion av ventilationskanaler kan olika typer av material användas. De mest populära är som aluminium, rostfritt eller galvaniserat stål, polyesterbaserad tyg och plast.

Grundkrav

Det finns ett antal krav på ett ventilationssystem som inte sparas av kanalen själv. Du kan läsa dem i listan nedan.

 1. Tvärsnittets minsta diameter, som har en ventilationskanal, är femton centimeter. Galvaniserad kanal med sådana parametrar visar god prestanda.
 2. I processen med att ordna systemet för tillförsel och avgasventilation måste du se till att rörledningens ringformiga styvhet ökas i utformningen av förbikopplingsdelen. Anledningen är följande - i det avsnitt som stiger ovanför taket står röret ständigt inför en betydande vindlast. Därför måste designen hantera det effektivt.
 3. Ventilationsröret måste ha en ökad säkerhetsmarginal samtidigt som den har en minsta väggtjocklek. Ju mindre tjockleksindex, ju högre genomströmning kommer i allmänhet att vara.
 4. Metallventilationskanaler ska inte täckas med rost över tiden. Det finns fuktångor i rummet som sätter sig inuti rörledningen. De bör inte orsaka utveckling av korrosionsprocesser.
 5. Skorstenen själv bör inte avge skadliga gaser under drift och inte bli en källa för förökning av eld.
 6. Designen måste ha en minsta vikt.

Det är värt att notera att tegel och galvaniserade ventilationskanaler helt uppfyller nästan alla kvaliteter som nämns ovan. Tegelrör har en reglerande vikt. Ett metallrör under drift kan locka damm till sig själv, eftersom statisk elektricitet bygger upp på väggarna.

Installationssteg

Innan du lägger ventilationsrören på taket är det nödvändigt att slutföra arbetet med installationen av ventilationssystemets kabeldragning inuti byggnaden. Kanalen i sig måste vara ordentligt fastsatt. Listan över verktyg beror på husets takmaterial. För bekvämt arbete behöver du följande grundläggande lista över verktyg och material:

 • mejsel;
 • elektrisk borrning;
 • byggnadsnivå;
 • sticksåg (mycket önskvärt - elektrisk);
 • skruvmejsel set;
 • isolerande material;
 • sax för metall eller "bulgariska";
 • markör;
 • hårdvara för fixering;
 • tätningsmedel;
 • trasor;
 • pass nod;
 • personlig skyddsutrustning.

Vid självmontering av ventilationsutlopp på taket bör du använda den monterade passagenheten och därigenom förenkla ditt arbete. Sekvensen av åtgärder är som följer:

 1. Märkning. Markera märken på mallen med hjälp av en markör (beroende på ventilationsutloppsrörets tvärsnitt och storlek på taket) på platsen där ventilationskammaren kommer att gå ut.
 2. Skapa en plats. På taket är det nödvändigt att klippa ett hål med hjälp av ett verktyg för att bearbeta ett visst takmaterial (vanligtvis är det "bulgariskt").
 3. Avlägsnande av takets översta lager.
 4. Borrningshål för att fästa utloppssegmentet i ventilationskammaren.
 5. Layout för montering av passagenheten.
 6. Skapa spår i vilka skruvarna kommer att placeras i enlighet med tidigare märkning.
 7. Installation av passagenheten.
 8. Dess fixering med skruvar.
 9. Installera ventilationsröret, fäst det med hjälp av lämplig maskinvara.
 10. Isolering av alla slitsar och öppningar.

Installationsfunktioner

Under planeringen och installationen av ventilationssystemet är det först nödvändigt att kontrollera beräkningarna för överensstämmelse med tekniska föreskrifter. Det rekommenderas starkt att överlämna designen till specialiserade yrkesverksamma som förstår alla funktioner och tekniska nyanser av byggnaden.

Vid ingången och utloppet av ventilationskanalen finns skillnaden mellan temperaturindikatorerna. Inuti kanalen finns en ökning av tryck på grund av temperaturskillnaden inuti och utanför rummet. Detta är huvudorsaken till det faktum att det under vinterns ventilationsperiod är karaktäristiskt att arbeta med högre produktivitet än under sommartid.

Även i designfasen måste du tänka på isoleringen av kanalerna som passerar under taket. Detta krävs så att lufttraktionen inte minskar med tiden. Denna lösning påverkar effektivt skyddet av avgaskanaler från fuktackumulering. Om ventilationsröret ligger längs skorstenen är det nödvändigt att ta hand om sin uppvärmning (ventilationssystemets funktion som helhet förändras positivt). Å andra sidan finns det också en minus här. I sådana kanaler är tryckkraften annorlunda, så om det är felaktigt beräknat kan du stöta på en funktionsfel i ventilationen.

Korrekt utformat ventilationsutlopp bidrar till effektiv inomhusluftkonditionering. Självinstallation orsakar inte svårigheter, förutsatt att du är bekant med arbetsuppgifterna.

Konsekvenser av installationsfel

Kompetent installation av ventilationsröret på taket är nyckeln till fullständig drift av hela systemet. Vid bristande överensstämmelse med rekommenderade installationsstandarder kommer följande negativa konsekvenser att uppstå:

 • försvagning
 • Förekomsten av obehagliga lukt i bostadslokaler;
 • fuktuppsamling i rummen;
 • kondensat inuti systemet;
 • brist på syre;
 • Utseende av svamp på ytan av väggarna;
 • deponering av sot på de motstående materialen som är installerade i köket;
 • ökar sjukdomsintensiteten hos alla hyresgäster
 • frysning av vissa byggnadselement av byggnaden.

Den korrekta installationen är den viktigaste faktorn som bestämmer användbarheten av luftutbytet och levnadsförmågan.