Ventilationsröret till taket ger bra dragkraft

Praktiskt taget alla bostadshus är utrustade med detta eller det luftreningssystemet under uppförande eller återuppbyggnad. Och oberoende av vilken typ av ventilation är passagen genom taket ett viktigt steg i sin konstruktion. För var och en av de typer av takmaterial måste anordningen av passagenheterna utföras enligt sitt eget schema. För att systemet ska fungera smidigt i flera år bör alla åtgärder vid installationen utföras kompetent. Bekanta dig med installationsmetoderna för ventilationsröret på taket, och denna information kommer att hjälpa dig i ditt arbete.

Avgasluft från huset

Om du börjar bygga en stuga från början, var noga med att överväga byggandet av ventilationskanaler i interiörets tegelväggar. Naturlig ventilation kräver inte dyr utrustning och kommer alltid att ge frisk luft i ditt hem.

Om nödvändigt kan du komplettera systemet med en fläkt för tvångsutsläpp. Men de extra kostnaderna kommer inte behövas om du klokt sluter till ventilationen på taket.

Ju högre ventilationsröret på taket på en bostadsbyggnad desto starkare kommer drivkraften att vara i den.

Ofta betalar designers inte tillräckligt med uppmärksamhet vid byggandet av stigare och höjden på ventilationsaxlar ovanför taket på en byggnad. På grund av deras brister kan ett antal obehagliga fenomen inträffa:

 • lukt tränger in från vardagsrummet och från köket till vardagsrummen på grund av olaglig sammanslagning av ventilationskanalerna i en gemensam kanal för ventilation till taket.
 • Effekten av avgaser är försumbar på grund av otillräcklig rörlängd;
 • huven arbetar i omvänd läge på grund av fel val av plats för att installera ventilationsröret på takhöjden;
 • kanaler och ventilationsrör på ett kallt tak fryser igenom utan försiktig isolering.

Problemet med att installera ventilationsrör på taket är ofta den komplexa strukturen hos ett modernt tak, som kallas "takkaka" för sin flerskiktiga konstruktion.

Vid felaktig installation av ventilationsröret på sådant tak kan spärren och lathen vara skadade. Det kan också finnas luckor på de platser där ventilationslocket är installerat, och regnvatten sipprar in genom dem. För att bevara takets täthet rekommenderas därför att använda specialdesignade passagerarelement.

Planering av gånggångar för ventilation

Börja med att ordentligt utrusta ventilationssystemet bör tänkt igenom och upprätta konceptet för ventilation av hela ditt hem.

Låt oss analysera denna situation som ett exempel: enligt planen för återuppbyggnad av ett bostadshus måste taket bytas ut. Genom ett nytt tak måste du ta bort huven från rummen, från badrummet, ventilationskanalen från källaren och köksfläkten. Frågan uppstår, vad händer om du inte gör fyra pass, men ta med alla kanalerna och sätt bara ett ventilationsrör på taket?

Kunniga människor hävdar att inget gott kommer av en sådan besparing. Det är emellertid önskvärt att det finns en separat ventilationspassage genom taket för var och en av luftkanalerna. Annars, om alla är kombinerade, kan en obehaglig lukt sprida sig i hela huset när väderförhållandena framkallar förekomsten av omvänd dragkraft.

Vid installation av ett nytt tak kan du i förväg planera placeringen av ventilationsrören på taket och göra passager för dem om referenspunkten är exakt känd.

Syfte och typer av takpenetrationer

Passager genom taket möjliggör återkallande av olika typer av ventilation:

 • det inre av byggnaden;
 • avloppsrörsrör;
 • tak under taket.

Dessutom kan det vara nödvändigt att ordna utsignaler från skorstens- och tv-antenner.

Det sista övre elementet i kanalsystemet är en speciellt tillverkad rörsektion kallad ventilutloppet. Ventilationsröret som installeras på taket enligt alla regler säkerställer att luft dras från lokalerna och tillåter inte vatten att läcka under taket. På de ställen där det är nödvändigt att ordna genomgång av ventilation genom taket, installera genomgående element som motsvarar en viss typ av takmaterial.

Husägare har möjlighet att köpa färdiga kit av olika ventilationsutlopp för installation på tak av hårda och mjuka material. Med hjälp av det är det lätt att utföra utloppet från ventilationstornet på taket så att taket inte läcker och inte förlorar det estetiska utseendet. Sådana anordningar skyddar också ventilationskanalerna från inandning av smuts och utfällning.

Beroende på byggnaden av taket på ditt hus och typen av ventilation som kan tas bort kan passagen genom taket vara av olika höjd och form. Förutom utloppsrör med cirkulär tvärsnitt används rektangulära kanaler för takventilation.

För att ventilationsrören på taket inte ska orsaka brott mot takets täthet bör platserna i deras passage vara utrustade med särskild vård.

Enhetsventilationens penetration

Utformningen av de enklaste komponenterna i ventilationsrörets passage genom taket är ett metallrör som sätts in i hålet och fixeras på en armerad betong eller ett stålglas. Taktunnel kan utrustas med en slutventil och en ring för uppsamling av kondensat. Från botten ansluts en avloppskanal till röret genom flänsen. Från ovan kan denna enhet förses med en deflektor eller ett enkelt skydds paraply. Det finns ett alternativ med isolering, som används som mineralull.

Takventilationsprodukter av en ny kvalitetsnivå anses vara mer anpassade till de tekniska och estetiska kraven i modern tid. Principerna för utformningen av sådana ventilationsutlopp är nästan desamma oberoende av tillverkaren, de utmärks endast av små skillnader. Av ett antal liknande produkter har ventilationsutlopp på taket, täcken för ventilation och ventilationssvampar på taket av varumärket "Vilpe Vent" blivit de mest populära.

 • innerröret är tillverkat av galvaniserat stål, och den yttre är tillverkad av slitstark och lätt polypropen;
 • fastsättning av utgångarna är gjord på ett tillförlitligt passagerelement i motsvarande form;
 • rörhöjd varierar i olika versioner från 400 till 700 mm;
 • rörets nedre del är försedd med en tätning och kan sättas in i kanalen till ett djup av 300 mm;
 • Inloppsrörets inre diameter är från 110 till 250 mm;
 • Ventilationsröret är termiskt isolerat för att förhindra bildning av kondensat och isplugg;
 • Det är möjligt att sätta en elektrisk fläkt på ventilationsutloppet.
 • ett lock med en deflektor skyddar röret från nederbörd och ökar dragkraft.

I vissa fall ingår inte genombrott och måste köpas separat. Välj det med hänsyn till att formen på passagerelementets foder motsvarar takets typ och profil.

Pass-through-element ger mångsidighet att installera ett ventilationsrör på något tak. Deras installation kan göras både samtidigt med takkonstruktionen och på det färdiga taket. Med hjälp av dessa produkter råder ingen tvekan om ventilationsutloppets stabilitet och täthet.

Betydelsen av takfläktar

På vintern bildas kondens inom takkonstruktionerna och på vindar. För att skydda taket från fukt, formning av mögel och mögel, måste du ge ventilation av utrymmet under taket.

Takventilationsenhet är extremt enkel i design. Luften ska naturligtvis röra sig från botten uppåt under taket. Hål i takskenorna kommer att tjäna till ankomst, och det kommer att gå ut genom luftare med ett ventilationslock som är anordnat i taket närmare åsen.

För att täcka hålet från nederbörd, använd locket för ventilation av olika konfigurationer, inklusive ventilationssvampen på taket, vilket är faktiskt ett dekorativt lock.

Placering av ventilationsutlopp på taket

Experter rekommenderar att placera ventilationsrören på taket exakt ovanför motsvarande stigare. I detta fall, utan att böja kanalen, kommer effektiviteten av luftflödet att vara maximal. Om detta inte är möjligt, kommer det vara nödvändigt att använda korrugerade adaptrar för anslutningen. På höjda tak ordnar rationellt taket penetration närmare åsen. Fördelarna med detta alternativ är att rörets långa inre del kommer att förbli varm under taket, och det kortare övre elementet blir mycket stabilare under vindens slag.

Höjden på ventilationsaxlarna ovanför byggnadens tak gäller också. Vid låga ställen blir tryckkraften svag och ett för långt rör måste fixas med sträckmärken. Styrd av byggkoder bör du installera ventilationsröret på ett sluttande tak 50 cm över taket. Om taket är platt kan rörets höjd uppgå till 30 cm. Om det finns vilande områden på det platta taket eller på annat sätt drivs, måste höjden på ventilen vara minst 2 meter.

Oavsett placeringen av ventilationsrören på taket du väljer är huvudänden att deras ändar ligger ovanför den så kallade vindbacken. Annars kan en stark vind blockera luftflödet och till och med rikta tillbaka det.

Korrekt installation av luftkanal genomträngningar

Tänk på ett exempel på hur man installerar ett ventilationsrör på metalltaget. Enheten i takventilationsanläggningen kommer att likna andra typer av tak, endast med vissa skillnader.

Sekvensen för installering av ventilationsutloppet på taket:

 1. Bestäm installationsplatsen på taket på genomgångselementet.
 2. Utanför metallplattans övre våg ritar du hålets konturer enligt mallen som fästs med produkten.
 3. Skär ett hål i kakan med en mejsel och sax för metall för att lämna ventilationsröret till taket.
 4. Skär lämpliga hål i takets nedre vattentätningsskikt.
 5. Markera mönstret och borra en rad hål för skruvarna.
 6. Rengör ytan av metallen runt hålet från fukt och damm.
 7. Applicera ett tätningsmedel på packningens bottenyta.
 8. Placera packningen på den angivna platsen.
 9. Montera elementet genom packningen och fäst det med självgängande skruvar.
 10. Sätt in avgasröret i ledningselementet och kontrollera det för vertikalitet.
 11. Fixa röret med skruvar i rätt läge.
 12. Se till att ventilationsutloppet är tätt för metalltak från vinden.

Vid slutet av installationen av ventilationen på taket måste passagerarets botten vara så hårt tryckt på taket att överskott av tätningsmedel pressas ut under packningen.

På videon som presenteras för din uppmärksamhet kan du bekanta dig med ventilationsrörets installationsprocess på golvtakets tak. På samma enkla sätt kan du installera och ventilera på ditt husets metalltak.

Dags att summera

Du kan vara övertygad om att i installationen av ventilation på taket och installationen av röret vi ansåg finns inga speciella svårigheter. Ditt ventilationssystem kommer säkert att vara effektivt om du i förväg beräknar höjden på ventilationsaxlarna som stiger ovanför taket på byggnaden. Och takets livslängd, som störs genom att ventilationsutloppet tränger igenom det, kommer inte att minska alls om du reagerar ansvarsfullt på kvaliteten på installationsarbetet.

Funktioner och installation av ventilationsrörets utlopp till taket gör det själv

Vid byggandet av en privat låghus är det nödvändigt att noga överväga alla tekniska system, inklusive naturlig eller tvångsventilation i huset. Utan det kommer det färdiga huset inte att uppfylla hygien- och hygienkrav som är lämpliga för människor som lever.

Vad installeras på takventilationsuttaget

Som regel visas i ett ett- eller tvåvåningshus takfläktar från vardagsrum, kök och badrum på taket.

Vertikal ventilationsutgång, som slutar i form av ett rör som står högt över taket, ger maximal luftutkast. Det här sättet att organisera ventilationsutlopp gör luften i rummet ren, eftersom alla luktar - från badrum, kök och vardagsrum - tas ut med luften genom axeln.

Naturlig drivkraft bildas av fysiska lagar - på grund av skillnaden i lufttryck ute och inne i lokalerna.

Enligt normerna för SNiP är utloppet av ventilationsrör genom taket nödvändigt:

 • för tillträde till frisk luft, mättad med syre, in i huset;
 • installation av avloppsavloppsavloppsdelen (avloppsröret kopplar avloppsröret med ventilation för att avlägsna obehagliga lukt);
 • luft utbyte på vinden eller vinden del av huset.

Vent planering

Helst bör planering av ventilationspassager ske i byggnadsstadiet i en bostadsbyggnad eller under byggandet tills byggnadskonturen är stängd (fönster-, dörr- och takarrangemang).

Men i praktiken är det ofta nödvändigt att engagera sig i rekonstruktion av tekniska system i ett redan färdigt hus och att bygga vidare på befintliga funktioner i utformningen och utformningen av bostads- och tekniska lokaler.

Om det finns brister i systemet är det fyllt med ackumulering av obehagliga lukt i rummet, ökade koncentrationer av koldioxid och kolmonoxid och utseendet av omvänd dragkraft vid förändringar i väderförhållanden.

Knut av passage av en ventrub: designfunktioner

Takventilationsenheten är ett metall-, plast- eller kompositrör. Den placeras i ett genomgående hål i taket och fixeras i en metallkopp. Hålet efter installationen av noden är förseglad och isolerad från utsidan och insidan. Ventilationssystemets luftkanal bringas ner till noden nedanifrån och en skyddande droppsticka eller deflektor installeras på toppen.

För att installera ventilationsrörets passage kan du använda en färdigformad produkt avsedd för takläggning. Detta är ett kombinerat rör bestående av ett inre galvaniserat stålrör och ett yttre polypropenskikt. I den nedre delen av produkten, som sätts in i kanalen, finns en tätning, och i den övre delen av strukturen finns ett lock med en deflektor.

Planering och montering av en ventilationsanordning beror på flera faktorer:

 • typ av tak - platt, gavel, mager, komplex;
 • Typ av takmaterial - Korrugerade, flexibla plattor, keramiska plattor;
 • hörnet av det sluttande taket.

Det är nödvändigt att ta hand om försegling och isolering av takytan i stället för passagerarelementets installation.

Sedan installeringen av röret är det nödvändigt att skära ut ett fragment av taket, inklusive ytterhöljet, ett lager av isolering och vattentätning, efter installation av konstruktionens konstruktion, är det nödvändigt att täta och värma knuten. Om detta inte är gjort kommer fukt att komma in i rummet genom ventilationsröret och temperaturen inuti byggnaden kommer att brytas.

Grundkrav för passagenheten:

 • Konstruktionsstrukturerna ska vara så vertikala som möjligt utan böjningar för att säkerställa en ohindrad luftrörelse från rummet till utsidan.
 • Det är lämpligt att inte kombinera flera ventilationskanaler i en och för varje del av rummet (avgaser i köket, avloppsrännare, bostadsyta, vind) för att göra en separat vertikal passage till taket.
 • idealt sett bör ventilationsutlopp passera genom takets tak i mitten av strukturen eller så nära som möjligt till det;
 • För arrangemang av luftkanaler är det nödvändigt att välja högkvalitativa fittings som säkerställer ohindrad luftrörelse och täthet.

Det är viktigt! Att installera ventilationsgångarna genom eller i närheten av takets tak är den bästa lösningen för ett dubbelt sluttande tak som inte är utrustat med ett korssystem med en åsstråle.

Huvuddelen av ventilationsrörspassagenheten är utgången - en specialformad produkt i form av ett munstycke med en platt bas som motsvarar takets material och form. För olika tekniska system för ventilation används olika typer av formade produkter: ett utlopp för avgaser, för avloppsvatten och ett passageringselement för rör.

Separat finns det i specialbutikerna specialprodukter för det vikta och mjuka taket, för böljande golv, metallplattor, samt en universell utgång. De flesta tillbehör motsvarar geometrin av takmaterial, vilket garanterar tillförlitlig tätning av enheten när den monteras på taket.

Installationsriktlinjer

Att installera en ventil till taket med egna händer är lätt. Du måste ha lämpliga verktyg och material, och arbetet ska utföras enligt ett förprogrammerat system och i en viss ordning.

Välja en plats för ett rör

Monteringen av utloppsröret på taket måste genomtänkas på ett sådant sätt att det har en minsta lutning eller böjning.

Helst bör röret installeras strikt ovanför ventilationsaxelns inre riser. Om detta inte är möjligt av någon anledning är det önskvärt att använda ett flexibelt korrugerat rör för att ansluta noderna.

Rörhöjd

Rörets storlek som ligger ovanför taket indikeras av SNiP:

 • Vid installation av ventilationsuttaget nära skorstenen ska höjden vara lika med den.
 • På ett plant tak måste rörets höjd väljas efter sin diameter men inom 50 cm.
 • För ett taktak är avståndet till ventilationsutloppet från åsen viktigt: om röret ligger längre än en och en halv meter, ska höjden vara 50 cm och mer.
 • Med ett betydande avstånd från ventilationsenheten från takets tak (från 3 meter och därutöver) är det nödvändigt att dra en imaginär linje från takets topp längs taket neråt. Rörets överdel bör röra den villkorliga skärningslinjen från åsen till horisonten.

Ytterligare enheter

För att öka ventilationseffektiviteten installeras ytterligare element på taket. De tjänar till att skapa ett område med lågt tryck, liksom skydd mot nederbörd och atmosfärisk fuktighet:

 • Kapelki - speciella metall- eller plastmunstycken för att förhindra att regn och smältvatten kommer in i röret.
 • Luftare - tjänar till att förbättra luftcirkulationen mellan takisoleringsskiktet och ytterbeläggningen.
 • Deflektor - speciella munstycken som torkar luften i rörets yttre del på grund av vindens verkan. Tack vare dem skapas ett område med lågt tryck, vilket förstärker begäret.

Vad som ska beaktas vid installation av ventilationsuttag

Vid installation är det viktigt att överväga ett antal faktorer. Det som spelar roll är takets form, som kan vara vinklad och platt.

I det första fallet rekommenderar ingenjörer att installera ventilationsuttaget så nära som möjligt till åsen. Detta säkerställer enhetlig uppvärmning av ventilationsrörets inre del, och ytterdelen blir mer motståndskraftig mot vind- och snödryckets effekter på vintern.

För ett platt tak kommer geometrin i ventilationsutloppets ventilationsutlopp framåt: den måste placeras direkt under avgasröret på taket så att luften kan strömma ut fritt.

Höjden på ventilationsaxeln ovanför taket betyder också: Om röret inte är tillräckligt högt kommer tryckkraften att vara mycket liten och ventilationen fungerar inte effektivt. För högt rör reducerar också begär, eftersom Strukturen kan drabbas av starka vindstrålar, vilket innebär att ytterligare fästning kommer att krävas.

Var uppmärksam! På ett sluttande tak rekommenderas att man installerar ett rörutlopp i en höjd av upp till 50 cm, på ett platt tak från 30 till 50 cm.

Så här installerar du ventilen ordentligt

Installationen av en utloppsutlopp kräver skärning av ett hål i taket enligt en förkonstruerad layout av utloppen. Sekvensen av åtgärder på exemplet av ett stigat tak av wellpapp med installation av ventilationsuttag nära åsen:

 1. Vid platsen för rörets avsedda utlopp görs en märkning som motsvarar utloppets diameter.
 2. Ett specialverktyg används för att skära ett hål i taket, först i ytterhöljet, sedan i isolerings- och isoleringsskiktet.
 3. Tätningspaketet är fastsatt med hjälp av ett flytande tätningsmedel.
 4. Ett överhuvudelement är monterat på packningen ovanpå, som är fastsatt på taket med självgängande skruvar.
 5. Efter installationen av passagenheten är rörledningen fixerad, fixerad med skruvar.

Det är viktigt! Det är nödvändigt att se till att röret är installerat strikt vertikalt, om möjligt med hjälp av byggnivån. På sidan av vinden måste du dessutom försegla kanalens utlopp till taket för att undvika att regn och smältvatten kommer in i rummet.

Avsluta ventilationen på taket

I enlighet med föreskrivna tekniska krav är alla rum utrustade med ett luftväxlingssystem. En skorsten måste sluta över husets ås för att säkerställa normalt utkast. Följaktligen är det nödvändigt att utrusta ventilationsutloppet på byggnadens tak. Med tanke på att själva taket och utloppsröret i ventilationskammaren har ett antal funktioner i konstruktionen och är gjorda av olika material, kräver installation av ett ventilationsrör på taket att flera regler följs. En av dem är att uppnå maximal täthet för alla anslutningar, eftersom säkerheten för driften av huset som helhet beror på det.

Anledningarna till att ventilationen tas ut på taket

Slutet på ventilationssystemet ovanför taket på huset beror på följande skäl:

 • behovet av att skapa dragkraft för att säkerställa full ventilation av inredningen;
 • installation av ett kompetent ventilationssystem.

Byggnadsregler kräver full ventilation av bostadsutrymmet. Om allt var korrekt beaktat i byggprojektet, kan man hitta avluftningsventiler på väggarna i toaletten, badrummet, garderoben eller pantryet samt köket. De är nödvändiga för att eliminera obehagliga lukt, förbränningsprodukter och överfuktighet från lokalerna. För att alla negativa faktorer ska tas ut ur huset är det nödvändigt att organisera uppsägningen av ventilationsbaracken utanför byggnadens gräns ovanför taket. Annars kommer de återigen in i huset med en ström av inkommande luft.

Typer av ventilationsrör

I sig är ventilationsröret för avgaser på taket uppdelat i flera kategorier. Först och främst är formen på tvärsnittet av ventilationskanalerna olika:

Vid produktion av ventilationskanaler kan olika typer av material användas. De mest populära är som aluminium, rostfritt eller galvaniserat stål, polyesterbaserad tyg och plast.

Grundkrav

Det finns ett antal krav på ett ventilationssystem som inte sparas av kanalen själv. Du kan läsa dem i listan nedan.

 1. Tvärsnittets minsta diameter, som har en ventilationskanal, är femton centimeter. Galvaniserad kanal med sådana parametrar visar god prestanda.
 2. I processen med att ordna systemet för tillförsel och avgasventilation måste du se till att rörledningens ringformiga styvhet ökas i utformningen av förbikopplingsdelen. Anledningen är följande - i det avsnitt som stiger ovanför taket står röret ständigt inför en betydande vindlast. Därför måste designen hantera det effektivt.
 3. Ventilationsröret måste ha en ökad säkerhetsmarginal samtidigt som den har en minsta väggtjocklek. Ju mindre tjockleksindex, ju högre genomströmning kommer i allmänhet att vara.
 4. Metallventilationskanaler ska inte täckas med rost över tiden. Det finns fuktångor i rummet som sätter sig inuti rörledningen. De bör inte orsaka utveckling av korrosionsprocesser.
 5. Skorstenen själv bör inte avge skadliga gaser under drift och inte bli en källa för förökning av eld.
 6. Designen måste ha en minsta vikt.

Det är värt att notera att tegel och galvaniserade ventilationskanaler helt uppfyller nästan alla kvaliteter som nämns ovan. Tegelrör har en reglerande vikt. Ett metallrör under drift kan locka damm till sig själv, eftersom statisk elektricitet bygger upp på väggarna.

Installationssteg

Innan du lägger ventilationsrören på taket är det nödvändigt att slutföra arbetet med installationen av ventilationssystemets kabeldragning inuti byggnaden. Kanalen i sig måste vara ordentligt fastsatt. Listan över verktyg beror på husets takmaterial. För bekvämt arbete behöver du följande grundläggande lista över verktyg och material:

 • mejsel;
 • elektrisk borrning;
 • byggnadsnivå;
 • sticksåg (mycket önskvärt - elektrisk);
 • skruvmejsel set;
 • isolerande material;
 • sax för metall eller "bulgariska";
 • markör;
 • hårdvara för fixering;
 • tätningsmedel;
 • trasor;
 • pass nod;
 • personlig skyddsutrustning.

Vid självmontering av ventilationsutlopp på taket bör du använda den monterade passagenheten och därigenom förenkla ditt arbete. Sekvensen av åtgärder är som följer:

 1. Märkning. Markera märken på mallen med hjälp av en markör (beroende på ventilationsutloppsrörets tvärsnitt och storlek på taket) på platsen där ventilationskammaren kommer att gå ut.
 2. Skapa en plats. På taket är det nödvändigt att klippa ett hål med hjälp av ett verktyg för att bearbeta ett visst takmaterial (vanligtvis är det "bulgariskt").
 3. Avlägsnande av takets översta lager.
 4. Borrningshål för att fästa utloppssegmentet i ventilationskammaren.
 5. Layout för montering av passagenheten.
 6. Skapa spår i vilka skruvarna kommer att placeras i enlighet med tidigare märkning.
 7. Installation av passagenheten.
 8. Dess fixering med skruvar.
 9. Installera ventilationsröret, fäst det med hjälp av lämplig maskinvara.
 10. Isolering av alla slitsar och öppningar.

Installationsfunktioner

Under planeringen och installationen av ventilationssystemet är det först nödvändigt att kontrollera beräkningarna för överensstämmelse med tekniska föreskrifter. Det rekommenderas starkt att överlämna designen till specialiserade yrkesverksamma som förstår alla funktioner och tekniska nyanser av byggnaden.

Vid ingången och utloppet av ventilationskanalen finns skillnaden mellan temperaturindikatorerna. Inuti kanalen finns en ökning av tryck på grund av temperaturskillnaden inuti och utanför rummet. Detta är huvudorsaken till det faktum att det under vinterns ventilationsperiod är karaktäristiskt att arbeta med högre produktivitet än under sommartid.

Även i designfasen måste du tänka på isoleringen av kanalerna som passerar under taket. Detta krävs så att lufttraktionen inte minskar med tiden. Denna lösning påverkar effektivt skyddet av avgaskanaler från fuktackumulering. Om ventilationsröret ligger längs skorstenen är det nödvändigt att ta hand om sin uppvärmning (ventilationssystemets funktion som helhet förändras positivt). Å andra sidan finns det också en minus här. I sådana kanaler är tryckkraften annorlunda, så om det är felaktigt beräknat kan du stöta på en funktionsfel i ventilationen.

Korrekt utformat ventilationsutlopp bidrar till effektiv inomhusluftkonditionering. Självinstallation orsakar inte svårigheter, förutsatt att du är bekant med arbetsuppgifterna.

Konsekvenser av installationsfel

Kompetent installation av ventilationsröret på taket är nyckeln till fullständig drift av hela systemet. Vid bristande överensstämmelse med rekommenderade installationsstandarder kommer följande negativa konsekvenser att uppstå:

 • försvagning
 • Förekomsten av obehagliga lukt i bostadslokaler;
 • fuktuppsamling i rummen;
 • kondensat inuti systemet;
 • brist på syre;
 • Utseende av svamp på ytan av väggarna;
 • deponering av sot på de motstående materialen som är installerade i köket;
 • ökar sjukdomsintensiteten hos alla hyresgäster
 • frysning av vissa byggnadselement av byggnaden.

Den korrekta installationen är den viktigaste faktorn som bestämmer användbarheten av luftutbytet och levnadsförmågan.

Ventilationsrör på taket: Funktioner för designberäkning och installation

Ventilationsröret är ett av huvudelementen i husluftsförsörjningssystemet. Avlägsnandet av dessa rör utförs oftast genom taket. Monteringen bör utföras, styrd av byggkoder och föreskrifter (SNiP), för om ventilationsröret på taket är felaktigt installerat, kommer alla lukter och skadliga ämnen att ackumuleras i rummet.

Rör för ventilation visas oftast på taket och installationen av ett sådant system ska utföras enligt reglerna.

Egenskaper hos utmatningsröret för ventilation på taket

Ventilationssystemets huvuduppgift är att skapa och bibehålla ett optimalt mikroklimat i huset. Luften i de ventilerade rummen måste uppfylla hygien- och hygienkraven. Luften ska inte vara för fuktig, förorenad av damm och farliga ämnen.

Installationen av ventilationsstrukturen är ganska lätt, men före installationen är det obligatoriskt att skapa ett projekt. Det bör innehålla en plan som tar hänsyn till exakt vilka element som ska användas vid installationen och deras placering.

Installation av ventilationsdelar måste överensstämma med byggregler och föreskrifter (SNiP) och genomföras med beaktande av alla säkerhetspunkter. Dessutom möjliggör ventilationsrörets rätt plats att få den mest produktiva ventilationen. En mycket viktig punkt är placeringen av ventilationsröret på taket. Dess uteffekt utförs från huvudutrustning eller från väggen. Antalet komponenter kan vara olika. Det beror på det specifika fallet och på planen för den framtida byggnaden.

Avluftningsröret genom taket utförs för:

 • Syreflödet i huset;
 • installation av avloppsavloppet
 • luftcirkulationen på vinden.

Valet av en plats för ett rör när det installeras på taket måste utföras på ett sådant sätt att ingenting störa avlägsnandet av förorenad luft. Höjden och diametern för sådana produkter bestäms utifrån deras operativa egenskaper.

Rörets höjd och diameter beror på typen av ventilation, rummets volym och andra faktorer.

Var uppmärksam! Det enklaste alternativet att göra uttaget av röret genom taket - montering genom åsen. En sådan installation bör dock utföras endast om takets takfästen inte är utrustade med en ryggstråle. Dessutom är den här utmatningskanalen mycket lätt att värma.

För en höjdtakstyp skulle det rätta beslutet vara att installera en ventilationsstruktur nära åsen. Denna placering kräver ingen ytterligare fixering av kanalen.

Typer av ventilationsrör

Utbudet av sådana produkter är ganska omfattande och innehåller en mängd olika material och egenskaper hos detaljerna. Varje typ har vissa fördelar och nackdelar. Studien av produktegenskaper låter dig välja det lämpligaste röret för ett visst system.

Designkrav:

 • fuktmotstånd
 • korrosionsbeständighet.

När omgivningstemperaturen är låg ackumuleras ackumulatorn på ventilationsrörets väggar, vilket kan orsaka strukturskador i framtiden.

Viktiga indikatorer som röret ska ha:

 • väggtjockleken bör vara liten för att säkerställa hög genomströmning av gruvan
 • slät yta på väggarna, på grund av vilken luftmotståndets motstånd minskas;
 • Antalet föreningar bör hållas till ett minimum för att öka cirkulationskapaciteten;
 • ventilationen bör vara lätt så att den är lättare att montera och, om nödvändigt, uppgradera.

Tvärsnittet i ventilationssystemet kan ha olika former: rektangulär, rund, fyrkantig; det påverkar också systemets produktivitet. Runda rören anses vara bäst, det gör att luften kan utföras fritt.

I ventilationssystem är det att föredra att använda rör med cirkulär tvärsnitt.

De mest populära material som används vid tillverkning av ventilationselement som visas på taket:

Galvaniserad. Produkter från galvaniserat stål anses vara det mest budgetmässiga alternativet. Den skyddande beläggningen av ett sådant material har bra korrosionsbeständighet. Dessutom har sådana produkter en bra styrkafaktor. Nackdelen med sådana ventilationsrör för utblåsning på taket är deras vikt.

Plast. Sådana produkter är de mest populära för ventilationssystemet. Detta kan förklaras av det faktum att plast har många positiva egenskaper och inte har så många nackdelar. De viktigaste fördelarna med plastventilationsrör för montering på taket: låg vikt, låg kostnad, enkel installation. Installation av en sådan design kan göra någon person. Du behöver inte ha några speciella byggfärdigheter. Dessutom är plastprodukter korrosionsbeständiga, och väggarnas jämnhet gör att systemet kan fungera så produktivt som möjligt.

Vad bör man tänka på när ventilationsröret tas upp på taket

Utloppsventilen till taket utförs så att vatten inte faller under taket. Tillförlitlig tätning av leden är en mycket viktig händelse. Om det är felaktigt genomfört kan det uppstå problem i framtiden på grund av att vatten kommer att strömma ner ventilationsstrukturen till huset. Nödvändigt i detta fall kan tätningsmedel köpas hos någon maskinvaruhandel.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att försegla röret vid utgångspunkterna genom taket.

Det är viktigt! Rörets övre ände måste vara stängd med skyddskåpa, vilket förhindrar att nederbörden kommer in i systemet. Det finns ett mer funktionellt sätt - utrustningens ändrör deflektor.

Den undre delen av ventilationsstrukturen, som går till taket, förenas med luftkanalen. Dockning utförs som regel med hjälp av anslutningsflänsar. För att förbättra tätheten kan du erbjuda ett uttag med en speciell stödring. Dessutom är en ventil monterad direkt i rörkroppen, som reglerar luftens rörelse.

Ventilationsrör på taket monteras med hjälp av extraelement som erbjuds i ett stort utbud. Om du vill kan du rådfråga experter som kommer att berätta vilka delar du vill välja för att förenkla arbetet så mycket som möjligt.

Rekommendationer för val av plats för ventiler

Mästare rekommenderar att man väljer en utgångsplats till taket för att kunna utföra kanalen utan böjar. Då är systemets prestanda maximal. Om det här alternativet inte är möjligt tack vare vissa omständigheter måste du använda korrugerade produkter. Användning av en gofrotrub gör det möjligt att enkelt montera konstruktioner av en nödvändig blankett.

Såsom nämnts ovan är taket av täthetspappret av boskapstyp installerat så nära som möjligt till åsen. I detta fall ökar systemets tillförlitlighet, eftersom ett större segment av röret ligger inomhus och skyddas från temperaturfall och andra atmosfäriska fenomen. Den korta änden av kanalen som går ut är mer motståndskraftig mot vindgustar.

Rör ska installeras så nära som möjligt på takets tak.

I vilket fall som helst av placeringen av ventilationsröret måste betraktas som indikatorer på vindtryck. En stark vind kan störa det normala luftflödet eller direkt rikta det i motsatt riktning.

Höjd på ventilationsröret ovanför taket

När du väljer höjden på röret som kommer att ligga på taket måste du först och främst ta hänsyn till dess diameter. Enligt SNiP måste höjden på ventilationsrören ovanför taken överensstämma med ett antal regler beroende på typ av tak och andra förhållanden. De viktigaste är:

 1. När ventilationsstrukturen är belägen i närheten av skorstenen, ska höjden likna den hos en skorsten.
 2. Om taket är platt ska den rekommenderade höjden på ventilationsutloppet motsvara en parameter på minst en halv meter.
 3. Om röret är installerat på ett avstånd av 1,5 meter från åsen, måste dess höjd vara större än 50 cm.
 4. När avståndet från åsen till ventilationsröret är från en och en halv meter och högre, ska höjden motsvara åsen eller vara högre än den.
 5. Om röret befinner sig på avstånd från takets tak (3 meter eller mer) beräknas höjden i det här fallet enligt följande: ner från åsen dras en villkorlig linje i en vinkel på 10 grader i horisontens riktning. Rörets höjd bör inte vara lägre än den här linjen.

Ytterligare enheter som förbättrar ventilationssystemets prestanda

För att förbättra systemets prestanda kan du använda ytterligare element. Den mest populära enheten av denna typ är deflektorn, det ser ut som ett munstycke och är monterat på rörets kant.

På kanten av röret sätts på en speciell enhet - deflektor

Det är viktigt! Installationen av deflektorn är som regel gjord på ventilationsrören eller ovanför avgashålen. Det beror på specifikt fall och typ av konstruktion.

Avböjarens arbete utförs på grund av vindstyrkan. Elementet är utrustat med en speciell enhet som laddar ut luftdiffusorn. Beroende på storleken på den här enheten ökar dess prestanda också.

För att förhindra ingrepp av skräp och nederbörd (regn, snö) använd speciella kepsar. En sådan anordning består i regel av två delar:

 • en visir som täcker ventilen av ventilationsstrukturen;
 • dropp, används för att avlägsna vatten från toppen av visiret.

Förutom ventilationsutgången kan taket vara utrustat med speciella anordningar - luftare. De cirkulerar luften mellan det isolerande skiktet och det yttre takbeläggningen. De används i fall där längden på sluttningen överstiger 3 m och det finns inte tillräckligt med naturligt tryck för normal luftcirkulation.

Vad som behövs för installation av ventilationsutloppet på taket

För att utföra installationsarbetet på ventilationsröret ovanför taket måste du ha alla nödvändiga verktyg. Det rekommenderas att förbereda dem i förväg så att inga oförutsedda omständigheter uppkommer under installationen.

Installation av rör utförs med hjälp av de enklaste verktygen.

Listan över material och verktyg som behövs vid installation av ventilationsröret:

 • sax för skärning av metall;
 • isolering;
 • en uppsättning skruvdragare;
 • markör (för att utföra markering);
 • speciell tätningsmedel;
 • självuttagande skruvar;
 • tätningselement
 • passage node;
 • arbetshandskar.
 • borr eller hammarborr;
 • nivå;
 • elektrisk eller manuell sticksåg.

Installation av ventilationsrör på taket

Installation av ventilationsröret från olika material på taket sker i steg. Det rekommenderas att konstruera konstruktionen på taket med hjälp av passagenheten. Installation av detta element utförs enligt följande:

 1. För en början är det värt att bestämma den plats där porten kommer att ligga. Valet måste överensstämma med byggkoder och föreskrifter (SNiP).
 2. I andra etappen markeras konturerna på platsen där ventilationsröret kommer att passera.
 3. Ett hål skärs i taket, bestämt av betongrörets diameter och materialet från vilket den är gjord.
 4. I enlighet med samma regler görs hål i vattentätningen och isoleringen.
 5. Märkning görs för genomgången och fästena.

Det är viktigt! Arbetsytan ska inte innehålla några främmande element. Det rekommenderas att rengöra damm och smuts. Dessutom måste taket vara helt torrt. Vid behov kan överskott av fukt tas bort med en trasa.

 1. Vid detta tillfälle är det nödvändigt att fästa packningen. Detta görs med hjälp av ett förberedt tätningsmedel.
 2. På packningen är monterad passnod. Designen är fastsatt med skruvar.
 3. I slutet passerar ventilationsröret genom passagenheten och säkras med skruvar. Det är mycket viktigt att konstruktionen ligger strikt vertikalt. Du kan kontrollera detta med hjälp av byggnivån.

Dessutom är det nödvändigt att kontrollera hur tätt passagerarens botten passar, samt att arbeta med att försegla kanalen från insidan.

Arbeten med installation av ventilationsrör kan göras manuellt

Installation av rör kan ha vissa skillnader beroende på takets material. Till exempel innebär installationen av ventilationsrör för metalltakning användandet av ett mycket flexibelt ark för vattentätning av rörutloppet. Endast plastmaterial kommer att fylla alla oegentligheter och förhindra inträngning av fukt.

Om avluftskanalen redan är installerad, är det värt att tänka på dess uppvärmning. Ventilationselement har direkt tillgång till gatan och är föremål för alla miljöfaktorer som kan skada röret. Det finns produkter som är gjorda med värmeisolering. Det är väldigt bekvämt, men kostnaden för sådana rör är mycket högre än vanligt. Om du inte har extra pengar, är det bäst att värma upp ventilationsstrukturen med egna händer.

Ett av de vanligaste materialen för isolering av sådana rör är mineralull. Det är ganska billigt, men det är lättantändligt och dess användning är strängt förbjudet utan särskilda försiktighetsåtgärder. Dessutom är mineralullen över tiden kakad och förlorar dess egenskaper.

Experter rekommenderar att du inte sparar på material och väljer produkter som uppfyller de tekniska egenskaperna hos värmeisolering. Ett utmärkt alternativ för isolering av en ventilationsstruktur är ett polypropenskal. Det är lätt att installera. För att installera ett sådant skal är det nödvändigt att sätta det på rören och fixa det på sätets ställen med en tråd. I vissa fall är sömmarna utrustade med speciella lås som klämmer fast på plats och bildar en skyddande struktur. Om du vill spara pengar kan du köpa ett skal från skum.

Var uppmärksam! Dessutom finns det speciella självhäftande material, för installation där det räcker att ta bort skyddsfilmen och tätt fästa vid röret. Denna isolering kan göras i flera lager.

Efter montering av det isolerande materialet måste förses med förseglingar. Olika material kan användas som tätningar. Då behöver du hålla en pålitlig fixering av isoleringen så att vinden och regnet inte kan skada henne.

Svampar för ventilation på taket

Ventilationsuttag - takventilation

En av de viktigaste uppgifterna i byggandet av ett bostadshus är ventilationen av taket och taket. Korrekt organiserad ventilationsutgång - ventilationspassages nod genom taket gör det möjligt för huset att tjäna mycket längre utan ytterligare finansiella investeringar för reparationer. I det här fallet kommer huset att vara mycket bekvämare att leva och andas lättare.

Tillverkare och priser

Knut av ventilation av rum och tak. Ventilationsutrustningarna i Vilpe Vent tillverkas av det finska företaget SK Tuote. Vilpes patenterade genomgångselement har en modern design, en mängd olika färger och mönster.

Ventilation WIRPLAST är inte bara sämre i tekniska egenskaper till sina motsvarigheter, men överträffar dem också i estetiskt utseende, vilket är särskilt viktigt för låga stugor och hus.

KROVENTs takventilationssystem ger den nödvändiga luftcirkulationen i taket, vilket förhindrar bildning av fukt, svamp och mögel. Ett brett utbud av modeller och färger hjälper till att ge byggnaden ett attraktivt utseende.

Shingle Vent II luftare. På grund av den unika utformningen av Shingle Vent II-kamventilationen (skapar ett område med reducerat tryck - Bernoulli-effekten) ökar luftens tryck på hela höjden av sluttningarna från byggnadsskenorna till skridskor / revbenen signifikant.

Takfläkt TechnoNIKOL - är ett universellt ryggluckelement med ett speciellt filter för att skydda mot inbrott. Det används på åsen av taket av bältros.

Takventilationssystem

En integrerad del av det moderna taksystemet är ett ventilationsutlopp (vent), vilket hjälper till att undvika ackumulering av fukt och damm i takytan. Ett sådant ventilationssystem gör det också möjligt att ordna effektiv ventilation, ett hälsosamt mikroklimat och bekväma levnadsförhållanden i interna vardagsrum. Att lösa dessa problem är nödvändigt vid byggnadens konstruktion.

Dessutom kan välinstallerade ventilationsutlopp på taket spara betydligt värme och luftkonditionering, samt bidra till att förlänga takets livslängd.

Fördelar med att använda ventilationsuttag

 • ger luftcirkulationen i taket under taket;
 • förlänger livet på taket täcker;
 • förhindrar bildning av fukt under takmaterial
 • förhindrar utseende av svamp och mögel;
 • förhindrar bildandet av kondensat i isoleringen;
 • stör processen för takisning
 • ger frisk luft till inomhuslokalerna;
 • eliminerar damm, lukt, överskottsvärme i lokalerna;
 • reglerar luftfuktigheten i källaren.

Takventiler och andra tillbehör

Kompetent utvalda takläggningar för ventilation - en garanti för korrekt teknisk installation och takets hållbarhet. Även tillbehör till taket, när de används ordentligt, är ett oumbärligt verktyg för designidéer och förverkligar dina vildaste arkitektoniska mönster.

Takventilationsutlopp är ett nödvändigt element i moderna låghus och byggnader. De låter dig undvika läckage och ackumulering av fukt i taket, för att organisera effektiv ventilation av inredningen, skapa ett hälsosamt mikroklimat och också minska dina värme- och luftkonditioneringskostnader avsevärt.

Takventilation av metall - installation av ett ventilationsuttag

Även det bästa takmaterialet, det idealiskt monterade taksystemet och strikt överensstämmelse med alla viktiga tekniska installationsarbeten garanterar inte att taket på ett tillförlitligt sätt skyddar ditt hus under lång tid. Takets funktionalitet beror i stor utsträckning på hur de hydro- och ångisoleringsskikt fungerar samt ventilationssystemet. Utmärkt ventilationssystem tillverkas av Vilpe, Aquasystem och Ridge Master.

Takventilation

Varför är en bra ventilation, till exempel ett rum, alla vet. Men inte alla vet att bra ventilation av taket är ett av de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla optimal fuktighet i huset och i takytan.

Ventilerade tak är mycket längre på grund av det faktum att takmaterialet inte utsätts för vattendragen som ackumuleras i form av kondensat på någon (trä, tegel eller metall) ytor. Ett konstant luftflöde från utsidan skyddar vinden från förångning på grund av temperaturförändringar.

Ventilation skyddar träelementen i taket och metall från korrosion från ruttning, förhindrar isbildning och isbildning på taket på takets yta. Låt inte isoleringen bli våt (det hjälper till att undvika värmeförluster). På sommaren överhettas inte ventilerade tak. Av ovanstående kan vi dra slutsatsen att taket behöver ett effektivt ventilationssystem.

Takpannan och dess enhet

Ett av elementen i den allmänna takventilationen är ventilationshålen i "takkakan", som består av:

 • Ångspärrlager;
 • Layer (eller flera lager) av isolering;
 • Layer vattentätning;
 • Räknare och lådor;
 • Takläggning (metallplattor, etc.).

Ventilationssystem av isolerat och oisolerat tak

Spalter är anordnade på båda sidor av isoleringen (det får inte komma i kontakt med intilliggande lager mellan dem och isoleringen ska vara ett avstånd på ca 5 cm). De stör det par som har en stor penetrerande kraft för att falla på isoleringen och låta taket "andas" (se till att luften är fri tillgång till produkterna i åsen).

Ventilationsanordning i takytan

Ventilation av en kall vind eller vinden gör det möjligt att installera ett system med öppningar och luckor genom vilken konstant luftbyte kommer att äga rum. De mest effektiva ventilationskanalerna kommer att ligga i takskenorna (under takkanten) och i skridskorna. I det här fallet cirkulerar luften över hela takytan under takmattan från takkanten till åsen.

Rygg och takfält kan vara prickade (runda) eller avlånga. I skridskor utförs lufthål ofta i form av en slits för hela skridskoleken. För att säkerställa normal luftcirkulation bör ventilationshålets totala yta vara 0,3-0,5% av det totala takytan. Vidare bör arean av ventilationsytorna på åsen och sluttningarna vara 10-15 procent större än takets yta.

Element av taktak ventilation

Taket på metallen ger upphov till åsar och takfönster med färdiga ventilationshål, som säljs komplett med takbeläggning.

Ventilationskåpan är inte bara anordnad som hål i åsen, men också som separata element. Luftbehållare är utformade för att avlägsna rök från takytan. De är lämpliga för nästan alla typer av tak.

Antalet av dessa enheter beror på följande faktorer:

 • Syftet med byggnaden och dess designfunktioner.
 • Takkonfigurationer.
 • Fyrkantigt tak.
 • Takläggning.

Punktflygare är vanligen svampformade och installerade på backar, nära åsen. Förutom passiva luftare installeras om nödvändigt ventilations turbiner och deflektorer på taket. Dessa enheter skapar tvångsdragning, vilket påskyndar luftens rörelse på taket under taket.

Installation av ventilationsutloppet i metallplattan

Den naturliga ventilationen av takytan säkerställs av ventilationsutloppen, som är metallrör i ett plasthölje. En kapsdeflektor installeras ovanpå luftaren, vilket stärker utkastet och skyddar röret från nederbörd. Installation av detta element i systemet måste utföras med särskild försiktighet för att inte störa takets täthet. Sekvens av verksamheten:

 • Märkningen är gjord under hålet i plåten.
 • Skär ett hål med sax för metall.
 • Skärningen är målad med en speciell skyddande färg med pensel eller spray.
 • En del av "takpannan" avlägsnas försiktigt, så att ett passageringselement passerar genom hålet.
 • Ett bussningselement sätts in i hålet, förseglat med silikonförslutningsmedel och fastsatt med skruvar.
 • Ventilationsutloppet installeras och installeras vertikalt med hjälp av byggnivån. Fäst med skruvar.
 • Alla korsningspunkter är tejpade och förseglade med tätningsmedel.

Monteringsarbete

Med en liten sluttning av lutningen installeras speciella ventilationsrör, vars höjd är minst 50 cm (ovanför takbeläggningen). Ventilationsrör installeras med ett rör per 60 kvadratmeter. m takläggning. Nu på metallplåtarna läggs allt oftare plaströr. De är slitstarka, lätta att installera och ser bra ut.

Taket, täckt med metall, kan väl stå i ett halvt sekel. Och dess livslängd beror på hur effektivt ventilationssystemet fungerar. Efter att ha tagit taket på ditt hus med en konstant tillförsel av frisk luft kan du andas fritt och glömma problemen med taket i flera årtionden.