Attic ventilation i ett privat hus: gör rätt sak

Luftning av takytan är nödvändigt för att skapa ett balanserat mikroklimat under taket. Det är också viktigt för korrekt och långsiktig användning av hela takkonstruktionen. Idag finns det många lösningar på marknaden för ventilation. De mest effektiva och vanliga sätten att göra detta kommer vi att överväga här.

Vad som är nödvändigt för att ventilera vinden

Korrekt utrustad vindsugning gör det möjligt att eliminera kondenseringen på elementen på takpannan. Under ventilationen säkerställs luftflödet, vilket eliminerar kvarvarande fukt. Genom att avlägsna denna fuktighet ökar livslängden hos alla trästrukturer, med vilka takpannan är mycket rik.

Dessutom finns det två fler säsongsegenskaper vid luftning:

 1. På vintern tillåter ordentligt organiserad ventilation att du effektivt hanterar is, särskilt på takkanten. Naledi kan uppstå på grund av dålig ventilation, vilket resulterar i att överskottsvärme blir kondensat och i sin tur till isuppbyggnad.
 2. På sommaren kommer det rörliga luftflödet att bidra till viss kylning av takmaterial, vilket är särskilt viktigt för bitumenhaltiga material.

Sätt att skapa vindsugning

Först och främst tillhandahåller de luftflöde som regel i takets tak. För att göra vindluftsventilationen med egna händer, använd i de flesta fall strålkastare med perforeringar. De är installerade i takets nedre del, och perforeringen tillåter luft att tränga in utan att fördröja eventuella ingrepp av olika insekter.

Soffits kombinerar korrekt dekoration och funktionalitet, vilket gjorde dem till den mest populära lösningen för luftinlopp till vinden.

Attic ventilation i ett privat hus behöver också luftutflöde. För detta finns följande element:

 • ventilerad skridsko;
 • inerti turbiner;
 • elektriska fläktar;
 • takfläktar.

Taket runt omkretsen bör ha ett ventilationsgap på minst 40-50 mm. Detta avstånd tillhandahålls ofta av bredden på battarna, vilket tillåter luft att cirkulera fritt under taket. Denna metod är till exempel lämplig för tak av metall, wellpapp eller ondulin. Formen på dessa takmaterial gör det möjligt att enkelt passera luften under dem och ge ventilation.

Ventilationskanalerna ska vara 0,2% av det totala arealet i det ventilerade rummet.

Vid användning av mjuka material för takläggning är räknaren gjord inte solid, men med luckor. Detta gör att du kan kringgå de mest problematiska och svåra delarna av toppad pie.

I de mest problematiska områdena av taket, till exempel, för dalar eller höfter, är det nödvändigt att göra en punktventilation, som tillhandahålls av luftare eller turbiner.

Ventilation kallt loft

Ventilation kallloft kan enkelt göras med hand. Detta kommer att kräva kunskaper om en liten teori och några praktiska färdigheter. För att åstadkomma tillräcklig ventilation i kylrummet kommer det inte att orsaka några speciella svårigheter på grund av den stora luftvolymen och frånvaron av hinder för normal luftcirkulation. Luftutbytet kan utföras genom takkanten, taket och takets tak, samt fönsterfönster och galler.

För gaveltak görs ventilationen av kalla takar antingen genom gavlarna eller genom löst monterade trähemming av takskenorna. Om gavlarna är gjorda av sten, så kan du göra hål i dem för dörrfönster med ventilationsgaller.

Dormerfönster bör installeras på motsatta sidor för att säkerställa en ordentlig ventilation av vinden.

Det finns också ett alternativ, mer ekonomiskt alternativ. För att göra detta, installera standardventilationsgaller (frontside ventiler), varav den ena är justerbar och den andra nedtrycks av luftkanalerna. För att skydda mot insekter är detta galler försedd med ett skyddande myggnät.

Höjtak har inte gavlar på grund av den speciella formen på deras struktur, så för dem finns det ett annat alternativ att ge ventilation på vinden - med hjälp av hänglängder. Inflödet av luft kommer att ligga genom taket av taket, och dess utmatning kommer att ligga på toppen av åsen. Om arkiveringen är gjord av trä med egna händer, lämnar mellan listerna små luckor för passage av luft. Vid plastering av takskenorna med plastfilmer är denna procedur valfri, eftersom det finns perforeringar på elementen som tidigare gjordes hål.

Utgången från luften är gjord från ovan, genom takets tak. Dess designfunktioner beror på vilken typ av takmaterial som används. Som regel har alla tillverkare av takmaterial sina egna färdiga och praktiska lösningar!

Endovy (gallsten) är en av de problematiska och komplexa delarna av taket. För att åstadkomma normal ventilation av vindytan längs dalens ände installeras pinhole luftare. Denna metod är emellertid acceptabel för tak med sluttningar på 45 ° och mer. På sluttande tak finns det stor sannolikhet för snöackumulering i dalen och därför blir sådan ventilation inte ineffektiv på vintern. Du kan bekämpa detta genom att installera tvångsventilation - inertiella turbiner, takfläktar eller använda höga munstycken som inte kommer att vara täckta med snö.

Arrangemang av varm vindsugning

Svårare är ventilationen av en varm vind (vind). Ventilationsskikt passerar mellan spjällen. Utrymmet för ventilation mellan bottenytan av vattentätningen och värmeisoleringsmaterialet ska vara minst 20-30 mm.

Om en mineralullplatta används som värmeisolator bör den framtida ökningen i volymen med 10-30% av det ursprungliga tillståndet beaktas.

Om djupet på spjällen inte räcker för att ge den nödvändiga spalten mellan isolatorn och vattentätningen, höjs höjden med hjälp av brädor eller lameller. Men som du förstår är denna metod för ventilation ganska svår att implementera för tak med komplexa former. Därför föredrar experter nyligen diffusion (ånggenomsläppliga) membran, som kan monteras direkt på isoleringen och tillåter fukt att passera endast i en riktning.

Utrymmet för ventilation är skapat genom att montera en batten, vars tjocklek ska vara minst 40-50 mm. Luft för ventilation tas genom soffitsna eller andra element på takets takfot, och dess naturliga utmatning sker genom takets tak.

Rekommendationer av moderna takläggare för vindsugning

För att ordentligt göra ventilationen på vinden med egna händer, följ följande tips från erfarna takläggare:

 • På någon del av taket bör ventilationskanalens område vara 400-500 cm 2 / m. Denna motsvarar bara höjden på gapet på 40-50 mm;
 • damm som blåses in i ventilationsgapet, har en viss hygroskopicitet, vilket kan orsaka fuktisoleringsvärmare.
 • ventilationsventiler på endov, skridskor, kronhjärtor och åsar bör skyddas mot ingress av lövverk, insekter och fåglar. Särskilda ventilationselement, som ligger inom taket tillverkare, kan slåss med detta;
 • Förminskning av ventilerade kanaler eller strukturella hinder kan bidra till otillräcklig ventilation och kondensatbildning.
 • Om takbeläggningens längd överstiger 10 m, rekommenderas användning av hjälpmedel för att förbättra ventilationens kvalitet.
 • En signifikant ökning av klyftans höjd förbättrar inte luftningen. Tvärtom ökar motståndet mot luftflödet tvärtom på grund av den turbulens som uppstår, vilket leder till en minskning av luftutbytet under taket.

Sammanfattningsvis noterar vi att ventilationen av vindytan är en av de viktigaste och viktigaste faktorerna. När du ordnar det med egna händer, behandla med all allvar för att undvika typiska misstag och misslyckanden.

Ventilationsfönster på gaveln

Ett viktigt villkor för byggandet av alla privata hus är organisationen av högkvalitativ och pålitlig ventilation. Om ventilationssystemet fungerar som det ska, kan du helt och hållet bli av med problemet med formning av svamp, mögel och så vidare. Det finns många alternativ för hur man utrusta det. I den här artikeln föreslår vi att du överväger möjligheten att sluta ventilationen genom gaveln.

Ventilation, och varför behövs det?

Kort sagt är ventilationssystemets huvuduppgift att säkerställa ett konstant flöde av friskluft och utflödet av använd luft. Det vill säga god luftcirkulation måste säkerställas. Och det är mycket bra när ventilationen är inställd på taket.

Om det inte gör det finns det stor sannolikhet för kondens på pedimentet och, värst av allt, utseendet av svamp och mögel. Till följd av detta kommer den konstanta luftcirkulationen i gaveln och genom taket snabbt att avlägsna all den kondens som bildas.

Om ett mansardrum är utrustat i ett privat hus är det extremt viktigt att organisera ventilationen i den. Detta kommer att säkerställa ett behagligt mikroklimat inne i vardagsrummet.

Principen för tillverkning av ventilation i gavelväggen

Idag finns det flera sätt att organisera ett ventilationssystem på gaveln och vinden. I synnerhet tillverkas en ventilerad gavel. Vad menas med detta? Mellan byggnadsmaterialen på taket är kakan organiserad ett mellanrum på upp till 50 mm. I synnerhet är klyftan organiserad mellan isoleringen och vindsäker film. Också lämnas mellanrummet mellan tegelvägg och värmeisolering och så vidare.

Det finns ett annat enkelt sätt - installation av galler och fönster. I det här fallet riktas alla åtgärder för att organisera rörelsen av luftflödet. Montering av sådana fönster utförs på gaveln, mindre ofta monterad i ramper.

En annan modern lösning är installationen av ventilationsventiler. De används i organisationen av ett mekaniskt eller naturligt ventilationssystem. Dvs. ventilationsventilerna kan fungera tillsammans med fläkten och utan den.

Ovanstående alternativ kan kombineras, det vill säga, använd två samtidigt samtidigt. På grund av detta kommer kvaliteten på ventilationssystemet att förbättras markant. Vi är dock intresserade av ventilationssystemet i gaveln.

Göra en ventilerad gavel

För att säkerställa högkvalitativ luftväxling är det därför nödvändigt att organisera processen med luftcirkulationen mellan materialet på takpannan. Låt oss ta en närmare titt på hur man gör ett sådant system på taket. Så, vanligtvis om du trimmer träväggar eller tegel, så utförs det utan lucka. Ibland görs luckor, eftersom väggarna är tydligt ojämna. Det kan också finnas en lucka om en avsiktligt ventilerad fasad tillverkas.

Så, för att göra en ram på ett tegelhus, bör barer användas upp till 20 mm i tjocklek. Monteringen av baren kan göras på två sätt:

 1. Horisontellt. I detta fall är den naturliga rörelsen för luftmassor helt utesluten. För att förhindra att detta händer är det extremt viktigt att organisera luckor horisontellt, vilket inte stör ventilationssystemet.
 2. Vertikalt. Denna metod är tillämplig i händelse av att efterbehandlingen utförs i ett horisontellt läge. Dessutom kommer denna riktning av batten att ge den mest naturliga riktningen för luftmassans rörelse. Som ett resultat kommer ventilationsventilen att vara av hög kvalitet.

Bland annat kan ventilationen av gaveln göras i en och två nivåer. Som för de två nivåerna, är det här fallet är relevant när det används i arrangemanget enligt gaveln vattentät polyetenfilm och film för tätskikt. Så kommer luckorna att ligga mellan filmen och utsidan, liksom mellan filmen och isoleringsmaterialet.

När det gäller en nivå tillämpas i detta fall diffusionsmembranet. Detta är membranet som kan ta med all den ackumulerade fukten på utsidan. Den fukt som ackumuleras i det isolerande skiktets tjocklek. Som ett resultat kommer detta membran att ha direkt kontakt med isoleringen.

Så om vi talar om effektivitet är ventilationen av en gavel med en diffusionsfilm mycket effektivare. Även om det kostar mer, i slutändan, kan du ganska spara pengar vid köp av andra material.

Installation av barer och fönster

Tänk på ett annat sätt att organisera luftcirkulationen i pedimentet. I synnerhet är det möjligt att installera ventilationsgaller på gaveln. Monterade också ett ventilationsfönster på gaveln. Dessa två metoder är ganska relevanta om vinden inte används på något sätt, det vill säga det kommer inte att vara bostadsområde.

Så, för att organisera ventilationsfönstren, kan du köpa färdiga kits för detta. Denna sats kommer att vara hölje och låda. Deras produktion är tillverkad av trä och plast. Ventilfönstren kan vara tomma eller gångjärniga.

Döva louvers är gitter som inte kan öppnas för att ventilera eller öka luftflödet. I sin grundläggande konfiguration finns en justerbar eller oreglerad lamell som liknar persienner i utseende. Tack vare det här systemet kan du självständigt reglera förändringen av luftflödet.

När det gäller de gångjärniga fönstren har de två eller en dörr. När du installerar dem på framsidan av huset kan du ventilera vid behov genom att öppna dörren.

Det är relativt enkelt att installera dem. Till exempel tillverkas ett ventilationshål i vilket grillen eller fönstret installeras. Du kan göra detta arbete både innan väggisoleringen och efter isoleringen finns redan på husets vägg. När det gäller storleken på det främre ventilationsfönstret bör det överensstämma med de lagstadgade kraven. Det är viktigt att ventilationsutgången på gaveln görs så att den inte bildar en kall triangel. Annars kan kall luft komma in i rummet. Å andra sidan är ventilationen av kallluft extremt viktigt.

Sammanfattning

Så vi har lärt oss att det finns flera sätt på hur luften dras från rummet. Vid komplex design kan rör monteras. Men bara när den mekaniska cirkulationen av luft som kommer att cirkulera under påverkan av fläkten.

Om den naturliga ventilationen av gaveln är konstruerad är ventilerna monterade. Dessa luftvägar kommer att ge utgången till avgaser, och motsatsen, tvärtom, släpper in luften.

slutsats

Det spelar ingen roll alls vilken av de ovan nämnda sätten att organisera luftcirkulationen i den gavel du väljer, det är extremt viktigt att förvärva högkvalitativ utrustning. Det är uppenbart att detta tekniska system inte är gjort på en gång. Det måste fungera ständigt för att säkerställa ett behagligt mikroklimat inne i rummet. Dessutom, i taket, på gaveln och vinden, är sannolikheten för kondensatbildning, dess ackumulering och utseendet på mögel och skadliga svampar helt uteslutna.

Så, frågan om hur ventilationen av gaveln är organiserad är inte lätt. Vi föreslår att du dessutom tittar på det förberedda videomaterialet, vilket hjälper till att pricka punkten ovan och. Och om du har erfarenhet i den här frågan, delar sedan den genom att lämna kommentarer till den här artikeln.

Attic ventilation: En översikt över nuvarande system och hur man implementerar dem

Använd inte en rymlig vind som extra rum minst slösigt, och det är därför ventilationen av takytan är så nödvändig

Planerar du att använda vinden utrymme som bostadsutrymme, men vet inte hur man gör det bekvämt? Jag kommer att prata om hur vinden ventilation fungerar. Med lämplig utrustning för att byta frisk luft med frisk luft kan du göra vinden lämplig för en bekväm semester under hela säsongen. Dessutom kommer anvisningarna på enhetens ventilationssystem att vara användbara för dig, även om vinden i ett privat hus inte ska användas som bostad.

Fyra skäl till ventilerad ventilation

Ett exempel på en anordning för ventilation av tilluft och avgasventilation på ett modernt tak

 1. Komforten att bo på vinden. Ren frisk luft är ett av de viktigaste förutsättningarna för bekvämt boende inomhus. Därför, om rummet under taket används för att bo, bör normal luftutbyte tas hand om även vid takets konstruktion.
 2. Ingen kondens Effektiv luftutbyte kan förhindra utseende av kondens på fönstren, vilket är viktigt om taket används som vindsvåning.
 3. Brist på en form. Tidig ersättning av varm, fuktig luft med frisk luft hindrar utseendet av mögel på byggytor. Det vill säga om luften inte stagnerar på vinden, blir det ingen form i hörnen, oavsett vilket material som används för att avsluta.
 4. Långt takresurs. Överdriven fuktighetsskadlig effekt på takmaterialets tillstånd. Dessutom, om du inte tar bort fuktig luft under taket, kommer kondensering att ackumuleras på ångspärren, vilket kan minska isoleringstiden. Korrekt organiserat ventilationssystem ökar takets livslängd utan att det behövs reparationer.

Ventilation på vinden, som det händer

Det bästa alternativet är ett trycklufts- och avgassystem som fungerar enligt den naturliga principen, som visas i diagrammet.

Under taket över taket är lufthålen anordnade, genom vilken frisk kall luft tillföres, medan varmare, fuktig luft kommer att strömma in i takfönstren eller andra tekniska öppningar i gavelens eller lutningens övre del.

Det föredragna alternativet vid användning av moderna takmaterial är en anordning av diskristen med ventilationshål. Samtidigt löses luftutbytet i vindsolens uppvärmda utrymme separat, med tilluft och avgassystem.

Tänk på att vindventilation ska planeras och byggas som ett integrerat system. Det vill säga i projektet är det nödvändigt att tillhandahålla ett luftväxlingssystem både på vinden och i takytan, såväl som isolering av rör och isolering av annan kommunikation. Dessutom bör utformningen av ventilationen utföras med hänsyn till vilken typ av värmeisoleringsmaterial som används.

Typer av ventilation på vinden

Bristen på ett system är ett alltför stort beroende av temperaturen utanför huset. Det är under den varma säsongen blir luftningen svag.

Fördelen med det tvingade systemet är att det inte beror på klimatförhållanden: avluft med lika effektivitet kommer att avlägsnas både på vintern och på sommaren.

Sätt att avgasa utomhus på utsidan

Under åsplanken på bägaren av wellpapp eller av metallplattor med egna händer, är produkten ordnad, täckt med ett galler. Anordningen är sådan att kondensatet bildat under den kalla årstiden inte kommer att strömma in i rummet, men kommer att strömma till lutningen.

Lösningen är sällan att fönstren är ständigt öppna oavsett säsong. För att förhindra penetration av djur och fåglar installeras dekorativa galler över fönstren.

Fördelen med speciella luftare över ett konventionellt rör inbäddat i taket är en speciell konstruktion som förhindrar bildandet och penetreringen av kondensat i rummet.

Till salu finns det ventiler med manuell och automatisk styrning.

Ventilation av pedimentet: konstruktion av en ventilerad konstruktion och installation av galler

Kompetent organisering av luftutbyte inom vinden är nödvändigt för normal drift av takets konstruktionskomponenter. Felfritt anordnad gavelventilation kommer att lindra utseendet på svamp på träelementen i trussystemet, vilket förlänger livslängden på komponenterna i takpannan.

Det kommer att ge torkning av isolering, eliminera minskningen av dess termiska prestanda, förhindra bildandet av destruktivt kondensat. För att ventilationen klarar av den stora listan över uppgifter är det värt att bekanta sig med specifikationerna för enheten.

innehåll

Syftet med anordningens ventilationssystem

Ventilationssystemets huvuduppgift är att bilda en regelbunden cirkulation av luftflödet och tvätta takets konstruktionselement.

Tillsammans med kontinuerligt rörliga luftmassor avlägsnas kondensat från det utrymme som avgränsas av gavlar och sluttningar. Hushållens avdunstning, som är karakteristisk för alla typer av bostäder, försvinner.

Organiserad luftutbyte är nödvändig både för utrustade takvåningar och för outnyttjade vindsutrymmen. Systematiska rörelser av luftmassor krävs av husets ägare, som behöver skapa ett mikroklimat som är positivt för andning och byggmaterial.

Samtidigt med utgången av överskott av fukt och uttömd luftmassa, utjämnar ventilationssystemet tryckvärdena utanför takkonstruktionen och inuti det avgränsade utrymmet. Att minska trycket inuti vinden är nödvändigt för att förhindra störning av anslutningsenheterna och bryta taket.

Enligt bestämmelserna om insamling av bestämmelser från Gosstroy som publicerades 1964 om förebyggande åtgärder för underhåll av byggnader regleras det totala tvärsnittet av alla typer av ventilationsöppningar. Det bör ligga i intervallet 1/300 till 1/500 av golvområdet på vinden eller vinden.

I enlighet med kraven i samma gamla regleringsdokument bör luftmassan uppdateras två gånger per timme under den mest ogynnsamma väderperioden. Indikationer av en termometer på en fast bostad i frosttid bör avvika från mätningar "överbord" med 5 - 6ºі.

Observera att efter ett imponerande antal år var kraven för ventilationsanordningen nästan oförändrade. Men det fanns nya byggmaterial och olika typer av ytor, vilket förhindrade det naturliga flödet och luftflödet från vinden. Skydd mot vind, atmosfäriskt vatten och värmeförlust ökade avsevärt tätt, samtidigt som det bildades en ogenomtränglig barriär för luftflödet.

Hur man gör väggventilation

För att säkerställa ventilationen av vindsäkrahus och byggnadsstrukturer används tekniska metoder för olika utföranden:

 • Konstruktionen av en ventilerad gavel. Metoden består i att anordna ventilationshål mellan material med olika värmeutrustningar. Mellanrummen på 3-5 cm bildas mellan vindrutan och isoleringen, tegel- eller skumbetongvägg och värmeisolering.
 • Enheten av ventilationsfönster och galler. Metoden syftar till att säkerställa luftmassans rörelse genom rummet och minska trycket på vinden / vinden. Auditoriska fönster kan inbäddas i ramper, men det enklaste sättet är att installera dem på gaveln.
 • Installation av ventilationsventiler. De används för både ventilation och avgaser med naturlig och mekanisk stimulering. Samarbeta med fans och utan. Enligt deras funktionella syfte är de lika med takfönstren.

Dessa alternativ för ventilation utesluter inte varandra, för var och en löser sina egna problem. De fungerar inte bara i par, men också med tillägg i form av åsar och hällare, produkter, turbo-deflektorer etc. Men eftersom denna artikel handlar om gavlar, låt oss hantera dessa tre sorter.

Konstruktionen av en ventilerad gavel

Ventilationsluckor mellan material med olika värmeutrustningar skapas genom att man monterar en stång på tegel- och skumbetongytor. Observera att fodret på träväggar vid reparation eller efterbehandling utförs utan att luckor bildas. Undantaget är en extremt ojämn yta som kräver korrigering med hjälp av en falsk vägganordning.

För konstruktion av ramen på tegel- och betongytor, använd en stång minst 2,3 cm tjock, vilken är installerad:

 • Vertikalt. För horisontell installation av alla typer av väggpaneler, natur- och plasthusblock, profilerat ark, sidospår mm Detta är det mest lämpliga sättet att installera ramskenorna för att bilda en naturlig rörelse av luftmassor genom ventilationsgapet längs gaveln och isoleringsplätering, om det finns en.
 • Horisontellt. För vertikal installation av ovanstående typer av ytor. Det horisontella arrangemanget av skenorna hindrar det naturliga flödet av luftflödet, som normalt rör sig vertikalt. Därför är den horisontella ramen installerad "med ett mellanrum" - det är monterat från stångsegment.

Med ett vertikalt arrangemang av beklädnadselementen rekommenderas att man konstruerar en dubbelkasse för att inte försvaga grunden för gaveldekorationen med luckor. I det här fallet kommer vertikalt installerade lameller att ge ventilation i önskad volym, och horisontellt placerade element kommer att fungera som grund för höljet.

Ramelementets vertikala installationsschema används, och om det antas diagonal installation av väggpanelen. Om det finns tvivel om skenans bäraförmåga eller en komplex typ av finish planeras med upprepade ändringar i klädselns riktning, är det bättre att installera en dubbelram.

För konstruktionen av ramen, som samtidigt spelar rollen för väggarna i ventilationskanalerna, är den inte bara lämplig för en barrstång utan även en metallprofil med tandade fästen som tillverkats speciellt för att underlätta deras installation och justering av positionen. Prioriteten är emellertid fortfarande timmer som den mest kompatibla med att slutföra husets organiska.

Ventilationen av gavelväggen är nöjd med:

 • På två nivåer, om i gaveln av gaveln används polyetenfilm som vindruta och vattentätning. I sådana fall skapas luckor mellan isoleringen och filmen samt mellan filmen och utsidan.
 • På en nivå, om ett diffust membran används, vilket kan spontant passera fukt ut när ett övertryck inträffar i isoleringen.

Membranet får nära kontakt med värmeisolering. Det kommer fritt att låta ånga och kondensat ut från isoleringens tjocklek, till skillnad från polyeten, vilket är en praktiskt taget ogenomsläpplig vattentätbarriär.

Trots den högre kostnaden för polymerdiffila vattentäta alternativ med vattentätning, är de mycket praktiska eftersom de tillåter att minska konsumtionen av sågat virke och avsevärt förlänga driftstiden för isoleringssystem.

Installation av ventilationsfönster och galler

Ventilationsfönster och gallor är utrustade huvudsakligen med outnyttjade vindrum. Vid inredning på vinden, föredras traditionella träramar med glaserade dörrar och luftventiler för att upprätthålla den önskade fukttemperaturbalansen.

För anordningen av ventilationsfönster släpper de färdiga kit, inklusive en låda och en platta för utvändig dekoration av installationsplatsen. De är gjorda av trä och plast, vilket är mycket billigare än naturmaterial. Konfigurationen kan vara rund, halvcirkelformad, polygonal, oval, enkel rektangulär eller triangulär etc.

Ventilationsfönster för att anordna gavlar är indelade i två typer:

 • Döv. Dessa är vanliga louveredgrillar som inte medför möjlighet till upplösning för direkt ventilation. Oreglerade eller justerbara lameller, som luckor, är monterade i ramen. Justering av lamellerna ger möjlighet att ställa in volymen av luftflödet genom vinden.
 • Swing. Utrustad med en eller två dörrar för periodisk ventilation av vinden. De är gjorda enligt principen om traditionella fönster, men de är sämre i storlek.

Det finns också kombinerade alternativ, inklusive både sash för periodisk ventilation och louvres för konstant cirkulation av luftmassor.

Med färdiga fabrikslösningar kan du konstruera och bygga ett fönster för pedimentet med egna händer. Det är endast nödvändigt att, analogt med industriprodukter, stänga resultatet av självständig produktion med ett litet metallnät på baksidan. Det behövs som skydd mot insekter, damm och liknande atmosfärisk suspension.

Fönstret för ventilation är valt utifrån ovanstående regler. Installation i gaveln utan isolering kan göras efter konstruktion och beklädnad av konstruktionen. I främre väggen skär du bara ut öppningen, lika stor och formad som fönsterkassetten. Montera sedan strukturen i hålet och stäng den utanför höljet.

I de värmeisolerade ramväggarna bör en plats för placering av galler och fönster lämnas i förväg och förses med en låda. Det säkerställer korrekt installation av ramen, underlättar installationen, och samtidigt motstår krossning och sänkning av isoleringen.

För att arrangera monolitiska tegelstenar, betong- och stenstrukturer, produceras galler med ett rör som är vinkelrätt fastsatt på dem. De installeras helt enkelt:

 • Ytan på hålet förborras i väggen behandlas med ett lämpligt lim.
 • Separat från gallermonteringsklämma och fälg.
 • Ett isolerande tejp eller tätningsmedel appliceras mellan väggen och bakre ytan av gallret i kontakt med den.
 • Ett rör sätts in i det bearbetade hålet upp till grillstoppet utanför.
 • Gitteret installerat i hålet är fixerat. Fästdon sätter genom ytterramen in i väggen.
 • Apparater som används i ett organiserat ventilationssystem är anslutna till ventilationskanalerna. Gitter för naturlig ventilationstyp stängs av analoger från lokalerna.
 • Det monterade gallret på gatan är stängt med en kant. Om installationen av ventilationsattributet gjordes före väggpanelen, är fälgen installerad efter avslutad arbeten.

För att säkerställa regelbunden luftbyte i standardvolymer installeras blinda och gångjärnsfönster på gavlarna så att de är mellan minst 80 cm, men inte mer än 100 cm mellan deras underkant och överplan.

Installation av ventilationsventiler

Ett utmärkt men dyrare alternativ till konventionella ventilationsgaller för montering av gavlar är ventilerna. De används för att anordna vindarna på vinden för regelbunden ersättning av den uttömda luftmassan med en ekvivalent volym men fräsch del.

Förutom tillförsel av friskluft eller avlägsnande av avgassmassan utför också ventilerna många användbara funktioner. De tillverkas för tillförsel och kombinerade system som används för att utrusta både naturliga ventilationsalternativ och sorter med artificiell, dvs. mekanisk körning av luftflödet.

Innovativa försörjningsenheter är utrustade med att släcka, ljud, värma luftflödet, filtrera och justera volymen automatiskt. Utanför ser de ut som bekanta ventilationsgaller. Inuti lokalerna representerar de en liten låda monterad på vinden vägg strax under fönstret.

Funktionsprincipen för inloppsventilationsanordningen:

 • Andelen frisk luft genom gallret fångas av ventilen. Luftflödesriktningen i det naturliga systemets anordning beror på tryckskillnaden utanför huset och inuti den. Mekaniska anordningar direkt luftmassa av fläktar.
 • Då tar brusabsorberaren det. Tillverkare erbjuder ventiler med olika ljudreduceringsanordningar. DomVent tillverkar till exempel ventiler med ljudabsorbenter i form av ett korrugerat polymerrör med inbyggt myggnät.
 • Efter behandlingen kommer luften ut ur enheten och levereras omedelbart till kylaren, från vilken den mottar termisk energi, sedan fördelas den i det behandlade utrymmet.

För att avlägsna avluft, som tidigare levererats av inloppsventilen, används antingen konventionella galler eller enheter med fläktar.

Installation av väggventiler är gjord i analogi med installationen av enkla ventilationsgaller, utrustade med ett förlängningsrör.

Gör en gitter gör det själv

Tänk på möjligheten att bygga ett ventilationsgaller för ett lågvalsat tak. Anordningen för tillförsel av färska luftdelar kommer att vara placerad högst upp, vilket inte är för effektivt för konstruktioner med branta sluttningar, eftersom kan inte helt tvätta rummet med luftflöde.

Strukturen kommer att ha en yttre ram, som upprepar formen av taket på taket som ska utrustas och dess interna "stöd", vilket är uppdraget att fästa persienner i öppningen och hålla lamellerna. För enheten är de första brädorna parallella med sluttningarna, för den andra installeras de platta - parallellt med gavelväggen.

För tillverkning av behållare timmer från trä, den mest motståndskraftiga mot atmosfäriska attacker. Författaren av designen rekommenderar att lagra grovt behandlat cederträ. Om medel finns tillgängliga kan du köpa en myr ek. Konstigt nog fungerar inte lärkaren väl under sådana förhållanden. Barriga raser i ventilationsgallerna tjänar bättre, dessutom är de nöjda med en mer rimlig kostnad.

Alla företag, oavsett omfattning och verklig skala, kräver noggrann förberedelse och design. I det exempel som vi föreslog skapades inte ett system på en skala, men ingen förbjuder de som brukar arbeta med det för att göra en ritning med minskade dimensioner av produkten. Befälhavaren lade omedelbart ut gallret på ett plåt av plywood i reell storlek för att inte förväxlas med överföringen och överföringen av avstånd.

I en sådan särskild ritning är det lättare att beräkna den faktiska materialkonsumtionen och därefter övervaka genomförandet av lederna av lamellerna med bäraren och ytterramen.

Ytterligare arbete med tillverkning av ventilationsanordningar utförs i följande ordning:

 • Enligt skissen ritad på plywood tillverkar vi skärbrädor för tillverkning av den inre stödramen, justering av detaljerna för perfekt passform.
 • Vi monterar bärramen med skruvar eller naglar med hjälp av galvaniserad maskinvara.
 • Vi bifogar den färdiga ramen till installationsplatsen för märkning och montering. Vi skisserar ramens interna kontur, så att genom denna markering skärs i gavelporten.
 • När det gäller storleken på den inre ramen hos bärramen gör vi den yttre delen av ramen av två plankar kopplade av ett "hus". Ventilationsgallans vinklade lameller ligger under den.
 • Vi förbinder två ramar med galvaniserade skruvar. Till att börja med installerar vi brädorna med ett "hus" på limet som appliceras längs kanten till bärramen. Efter åtdragning är det lämpligt att täcka lock med vattenavstötande tätningsmedel.
 • Blanks för slats mörkarna skärs, med fokus på storleken på deras längsta sida. Vi kontrollerar med ritningen när du skär. Om det inte finns någon erfarenhet är det bättre att göra ämnen med en längd på 2-3 cm, så att den kan anpassas efter det faktum.
 • Med alla arbetsstycken skryter vi i en enda vinkel, som får ligga i intervallet 22 till 45º.
 • För trovärdighet markera hörnen på skivlistorna, lägg dem på ritningen och ta bort överskottet.
 • Vi monterar lamellerna i det utrymme som bildas av båda ramarna. Montera persiennerna i en vinkel, fixa naglarna till husets yttre ram.
 • Vi börjar fylla gallret från toppen, från den kortaste nivån, vi flyttar ner från den. Vi arrangerar remsor så att de inte böjer sig för bärramen på insidan.
 • Omvänd designen. Fäst också persiennerna på bärarramen.

Lämna designen i samma position för att klippa och fästa det på myggnätet av tunn aluminiumtråd. Vi fixar gallret inte bara på bärramen, men också på flera lameller för snygg passform.

Monteringen av detta självtillverkade galler är gjord utanför byggnaden. Fästningen genomförs genom stödramen till gavelväggen. Efter installationen ska de yttre fästpunkterna täckas med tätningsmedel och appliceras på ramarnas övre foglinjer. Om det finns en önskan att förbättra dekorativa egenskaper och skydda veden, är det meningsfullt att måla strukturen.

Ett annat alternativ för att försegla lederna för att skydda dem från atmosfäriskt vatten är att skapa likhet med gjutningarna av tunnplåt. Efter att ha böjt ett hörn en remsa, etablera först från ena sidan med en överlappning genom strukturens övre del. Då görs detsamma på den andra.

Video om metoderna för ventilation av gavelväggarna

Vid installation av ventilation av vinden genom att installera gallret introduceras följande video:

Videoinstruktion hjälper dem som vill installera en ventilventil med egna händer:

En demonstration av installationsprocessen för en tekniskt sofistikerad ventilationsenhet kommer att bidra till att förstå kärnan i arbetet:

Frontväggens ventilationsanordning är en händelse som lämnar ingen tvekan om betydelse och nödvändighet. För sin organisation räcker det med att använda de metoder som föreslås av oss. De ska användas i komplexet, så att både gaveln och vindytan är i obefläckat skick.

Vardagsventilation genom dormerfönster eller ventiler

Alla rum behöver regelbundet utbyte av luft med miljön, annars kommer det att finnas mögel inuti, och putrefaktiva processer börjar flöda mycket snabbare. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt vindsugningsventilation i ett privat hus, eftersom det i sin frånvaro kommer driftstiden för takbussystemet att minska avsevärt.

Detta kommer att leda till allvarliga ekonomiska kostnader.

Bilden visar ett hus med gavelventilation.

Fördelar med naturlig ventilation

När ventilationsventilerna och dörrfönstren kan ge luftcirkulationen, som kommer att utföras på grund av skillnaden i tryck på yttre och inre massor samt vindstrålar. En sådan ventilation i vindenrummet beror emellertid på olika faktorer: temperaturskillnader, vindriktning och styrka, kvaliteten på det arbete som utförs, och så vidare.

Och likväl för liknande lokaler passar det ganska:

 • Ingen kostnad för energiresurser och inköp av utrustning, vars pris är ganska högt.
 • Under drift är några nödsituationer uteslutna, eftersom komplexa enheter inte används i samband med luftväxling.
 • Tack vare en enkel enhet kan arbetet ske självständigt.
 • Tillräcklig effektivitet för lokaler gör att man undviker överdriven fukt, vilket leder till att mögelbildningen bildas.

En av kretsarna i cirkulationen av luftmassor.

OBS! Luftcirkulationen bör utföras inte bara på sommaren utan också på vintern. För att undvika allvarliga värmeförluster måste du ordentligt värma utrymmet nedan.

Viktig information

När vindventilationen är ordnad, tror många utvecklare att området av de hål som görs spelar ingen roll. Detta är dock en missuppfattning, eftersom effektiviteten kommer att ligga nära noll med tillgängligheten av utblåsningar av olämpliga storlekar.

Korrekt har kanaler för antagning i förhållandet 1 till 500, det vill säga för varje 500 kvadratmeter. m ska stå för 1 kvadrat. m hål.

Enheten blåses i gaveln

Om vinden är ventilerad över vinden, görs vanligtvis små öppningar för att tillåta frisk luft att passera från varje sida. Detta alternativ används endast för gavel och sluttande tak, eftersom de har en gavel på varje sida. Att hantera enhetens hål för luftutbyte med den externa miljön är ganska möjlig utan att specialister engagerar sig, särskilt om ramkonstruktionen.

Ett exempel på ett fyrkantigt galler.

Föreslagen verktygslåda

 • Roulette och penna behövs för märkning.
 • Borren gör det första hålet för skärverktyget.
 • Elektrisk sticksåg används för att skilja den oönskade delen.
 • Skruvmejseln vrider fästelementen på det dekorativa gallret.

Huvudarbeten

Innan du gör ventilationen på vinden i ett privat hus med egna händer, måste enkla beräkningar göras med hänsyn till informationen som beskrivs ovan. Efter att ha bestämt storleken på kanaler för luftväxling kan du utföra grundläggande arbete.

Instruktionsboken hjälper till att göra ett fyrkantigt hål i ramkonstruktionen:

 1. Ursprungligen valda platser för öppningar. Vanligtvis är det den centrala delen av vinden. Om luftväxlingskanalerna flyttas kraftigt till sidan, kan strukturens estetiska överklagande brytas.
 2. En preliminär markering appliceras på gavelns yta. Med hjälp av ett måttband och en penna ritas linjer längs omkanten av den framtida öppningen. Diagonalen ska ha samma storlek.
 3. Därefter börja arbetet med att klippa sidan av gaveln. Först borras ett hål i sticksågbladet. Därefter görs en snitt runt omkretsen.
 4. I sista skedet installeras ett speciellt galler som motsvarar öppningens storlek. Fastsättning utförs med skruvar, som efter skruvning är stängda med en dekorativ panel.

Många variationer i färger.

Komplettera! Ungefär blir ventilationen av ett kallt vinden för en ramkonstruktion. I fallet med en stång eller annat material kan ett helt annat verktyg vara nödvändigt för att skära ut luftbyteshål.

Byggandet av dörrfönster

Om taket är höft eller höft måste du göra speciella utsprång i taket för att göra öppningar för ventilation. De är som regel gjorda på ett stadium av konstruktion eller återuppbyggnad av föremål. I detta fall erhålls hela strukturen, därför är byggprocessen ganska komplicerad.

Funktioner av dessa tillägg

Till skillnad från hålen i gaveln möjliggör ventilationen av vinden genom dörrfönstren att förbättra takets estetiska möjligheter, även om det komplicerar takets konstruktion. Sådana strukturer kan ges en annan form, men oftast byggs strukturer med en eller två ramper.

Så kan luftens rörelse.

Triangulär utskjutning

För att installera taksystemet i takfönstret måste du installera en åsplatta som stöds av lutande korsstänger. Fästning av alla element utförs direkt till byggnadens huvudspärrar. En kista är fixerad på båda sidor för fastsättning av takbeläggningen.

Från utsidan hämmas överhänget, varefter ventilationsgaller installeras. Fastsättning utförs med samma skruvar.

Ritning utskjutande fönster med två ramper.

Shed konstruktion

Strukturer av denna typ är enklare att tillverka, eftersom de bara har ett lutande plan. I denna utföringsform är två stavar belägna på ett visst avstånd från varandra, uppburna av vertikala ställen, vilka är förbundna med en knäppning på toppen.

I det här fallet är kassen fylld endast på ena sidan, men sidoklippning ska göras med ytbehandling. Där fasaden av strukturen är belägen, fixas ett dekorativt galler.

Shed konstruktion enhet.

Användbar information

 • På grund av den lilla storleken hos de konstruktioner som är konstruerade kan lagrets elementers tvärsnitt minskas.
 • Det är strängt förbjudet att knyta i byxan på byggnaden, eftersom detta kommer att leda till en försvagning av takkonstruktionen.
 • Det är mycket viktigt att göra vattentätning av hög kvalitet mellan utsprånget och basen, eftersom dessa platser är mycket sårbara.
 • Om spjällen i grundkonstruktionen har ett litet tvärsnitt, bör ytterligare förstärkning göras på de ställen som utsätts för lasten.

Något resonemang

Med dåligt fungerande luftbyte under sommarperioden kan temperaturen hoppa till för höga värden. En del av denna värme kommer att tränga in i det inre av nedströms lokaler, vilket kommer att försämra levevilkoren väsentligt. I den här situationen måste du köpa en luftkonditionering, och detta kommer att kräva extra kostnader för själva enheten och dess drift.

Resultatet är dålig ventilation.

Dessutom leder temperaturfluktuationer till bildandet av kondensat på trussystemets inre element. Träytor utsätts för vatten, så de börjar rotna.

Lagringskomponenternas livslängd minskas betydligt. Även om ett metallkroppssystem används, kommer effekten av vatten över tid att leda till rost.

Slutlig del

Familiarisering med ovanstående material gör det möjligt för oss att förstå hur ventilation av vinden i ett bostadshus är ordnad med naturlig ventilation. Vanligtvis används sådana metoder för luftbyte, om inredningen inte har värmeisolering, annars är den kopplad till det allmänna systemet för bostaden (se även artikeln "Ventilation i hönshusets typer och deras användning").

För att bättre förstå det föreslagna ämnet är det lämpligt att utforska videon i den här artikeln.

Gable ventilationsgaller gör det själv

Kompetent organisering av luftutbyte inom vinden är nödvändigt för normal drift av takets konstruktionskomponenter. Felfritt anordnad gavelventilation kommer att lindra utseendet på svamp på träelementen i trussystemet, vilket förlänger livslängden på komponenterna i takpannan. Det kommer att ge torkning av isolering, eliminera minskningen av dess termiska prestanda, förhindra bildandet av destruktivt kondensat. För att ventilationen klarar av den stora listan över uppgifter är det värt att bekanta sig med specifikationerna för enheten.

Syftet med anordningens ventilationssystem

Ventilationssystemets huvuduppgift är att bilda en regelbunden cirkulation av luftflödet och tvätta takets konstruktionselement.

Tillsammans med kontinuerligt rörliga luftmassor avlägsnas kondensat från det utrymme som avgränsas av gavlar och sluttningar. Hushållens avdunstning, som är karakteristisk för alla typer av bostäder, försvinner.

Organiserad luftutbyte är nödvändig både för utrustade takvåningar och för outnyttjade vindsutrymmen. Systematiska rörelser av luftmassor krävs av husets ägare, som behöver skapa ett mikroklimat som är positivt för andning och byggmaterial.

Samtidigt med utgången av överskott av fukt och uttömd luftmassa, utjämnar ventilationssystemet tryckvärdena utanför takkonstruktionen och inuti det avgränsade utrymmet. Att minska trycket inuti vinden är nödvändigt för att förhindra störning av anslutningsenheterna och bryta taket.

Enligt bestämmelserna om insamling av bestämmelser från Gosstroy som publicerades 1964 om förebyggande åtgärder för underhåll av byggnader regleras det totala tvärsnittet av alla typer av ventilationsöppningar. Det bör ligga i intervallet 1/300 till 1/500 av golvområdet på vinden eller vinden.

I enlighet med kraven i samma gamla regleringsdokument bör luftmassan uppdateras två gånger per timme under den mest ogynnsamma väderperioden. Indikationer av en termometer på en fast bostad i frosttid bör avvika från mätningar "överbord" med 5 - 6ºі.

Observera att efter ett imponerande antal år var kraven för ventilationsanordningen nästan oförändrade. Men det fanns nya byggmaterial och olika typer av ytor, vilket förhindrade det naturliga flödet och luftflödet från vinden. Skydd mot vind, atmosfäriskt vatten och värmeförlust ökade avsevärt tätt, samtidigt som det bildades en ogenomtränglig barriär för luftflödet.

Hur man gör väggventilation

För att säkerställa ventilationen av vindsäkrahus och byggnadsstrukturer används tekniska metoder för olika utföranden:

 • Konstruktionen av en ventilerad gavel. Metoden består i att anordna ventilationshål mellan material med olika värmeutrustningar. Mellanrummen på 3-5 cm bildas mellan vindrutan och isoleringen, tegel- eller skumbetongvägg och värmeisolering.
 • Enheten av ventilationsfönster och galler. Metoden syftar till att säkerställa luftmassans rörelse genom rummet och minska trycket på vinden / vinden. Auditoriska fönster kan inbäddas i ramper, men det enklaste sättet är att installera dem på gaveln.
 • Installation av ventilationsventiler. De används för både ventilation och avgaser med naturlig och mekanisk stimulering. Samarbeta med fans och utan. Enligt deras funktionella syfte är de lika med takfönstren.

Dessa alternativ för ventilation utesluter inte varandra, för var och en löser sina egna problem. De fungerar inte bara i par, men också med tillägg i form av åsar och hällare, produkter, turbo-deflektorer etc. Men eftersom denna artikel handlar om gavlar, låt oss hantera dessa tre sorter.

Konstruktionen av en ventilerad gavel

Ventilationsluckor mellan material med olika värmeutrustningar skapas genom att man monterar en stång på tegel- och skumbetongytor. Observera att fodret på träväggar vid reparation eller efterbehandling utförs utan att luckor bildas. Undantaget är en extremt ojämn yta som kräver korrigering med hjälp av en falsk vägganordning.

För konstruktion av ramen på tegel- och betongytor, använd en stång minst 2,3 cm tjock, vilken är installerad:

 • Vertikalt. För horisontell installation av alla typer av väggpaneler, natur- och plasthusblock, profilerat ark, sidospår mm Detta är det mest lämpliga sättet att installera ramskenorna för att bilda en naturlig rörelse av luftmassor genom ventilationsgapet längs gaveln och isoleringsplätering, om det finns en.
 • Horisontellt. För vertikal installation av ovanstående typer av ytor. Det horisontella arrangemanget av skenorna hindrar det naturliga flödet av luftflödet, som normalt rör sig vertikalt. Därför är den horisontella ramen installerad "med ett mellanrum" - det är monterat från stångsegment.

Med ett vertikalt arrangemang av beklädnadselementen rekommenderas att man konstruerar en dubbelkasse för att inte försvaga grunden för gaveldekorationen med luckor. I det här fallet kommer vertikalt installerade lameller att ge ventilation i önskad volym, och horisontellt placerade element kommer att fungera som grund för höljet.

Ramelementets vertikala installationsschema används, och om det antas diagonal installation av väggpanelen. Om det finns tvivel om skenans bäraförmåga eller en komplex typ av finish planeras med upprepade ändringar i klädselns riktning, är det bättre att installera en dubbelram.

För konstruktionen av ramen, som samtidigt spelar rollen för väggarna i ventilationskanalerna, är den inte bara lämplig för en barrstång utan även en metallprofil med tandade fästen som tillverkats speciellt för att underlätta deras installation och justering av positionen. Prioriteten är emellertid fortfarande timmer som den mest kompatibla med att slutföra husets organiska.

Ventilationen av gavelväggen är nöjd med:

 • På två nivåer, om i gaveln av gaveln används polyetenfilm som vindruta och vattentätning. I sådana fall skapas luckor mellan isoleringen och filmen samt mellan filmen och utsidan.
 • På en nivå, om ett diffust membran används, vilket kan spontant passera fukt ut när ett övertryck inträffar i isoleringen.

Membranet får nära kontakt med värmeisolering. Det kommer fritt att låta ånga och kondensat ut från isoleringens tjocklek, till skillnad från polyeten, vilket är en praktiskt taget ogenomsläpplig vattentätbarriär.

Trots den högre kostnaden för polymerdiffila vattentäta alternativ med vattentätning, är de mycket praktiska eftersom de tillåter att minska konsumtionen av sågat virke och avsevärt förlänga driftstiden för isoleringssystem.

Installation av ventilationsfönster och galler

Ventilationsfönster och gallor är utrustade huvudsakligen med outnyttjade vindrum. Vid inredning på vinden, föredras traditionella träramar med glaserade dörrar och luftventiler för att upprätthålla den önskade fukttemperaturbalansen.

För anordningen av ventilationsfönster släpper de färdiga kit, inklusive en låda och en platta för utvändig dekoration av installationsplatsen. De är gjorda av trä och plast, vilket är mycket billigare än naturmaterial. Konfigurationen kan vara rund, halvcirkelformad, polygonal, oval, enkel rektangulär eller triangulär etc.

Ventilationsfönster för att anordna gavlar är indelade i två typer:

 • Döv. Dessa är vanliga louveredgrillar som inte medför möjlighet till upplösning för direkt ventilation. Oreglerade eller justerbara lameller, som luckor, är monterade i ramen. Justering av lamellerna ger möjlighet att ställa in volymen av luftflödet genom vinden.
 • Swing. Utrustad med en eller två dörrar för periodisk ventilation av vinden. De är gjorda enligt principen om traditionella fönster, men de är sämre i storlek.

Det finns också kombinerade alternativ, inklusive både sash för periodisk ventilation och louvres för konstant cirkulation av luftmassor.

Med färdiga fabrikslösningar kan du konstruera och bygga ett fönster för pedimentet med egna händer. Det är endast nödvändigt att, analogt med industriprodukter, stänga resultatet av självständig produktion med ett litet metallnät på baksidan. Det behövs som skydd mot insekter, damm och liknande atmosfärisk suspension.

Fönstret för ventilation är valt utifrån ovanstående regler. Installation i gaveln utan isolering kan göras efter konstruktion och beklädnad av konstruktionen. I främre väggen skär du bara ut öppningen, lika stor och formad som fönsterkassetten. Montera sedan strukturen i hålet och stäng den utanför höljet.

I de värmeisolerade ramväggarna bör en plats för placering av galler och fönster lämnas i förväg och förses med en låda. Det säkerställer korrekt installation av ramen, underlättar installationen, och samtidigt motstår krossning och sänkning av isoleringen.

För att arrangera monolitiska tegelstenar, betong- och stenstrukturer, produceras galler med ett rör som är vinkelrätt fastsatt på dem. De installeras helt enkelt:

 • Ytan på hålet förborras i väggen behandlas med ett lämpligt lim.
 • Separat från gallermonteringsklämma och fälg.
 • Ett isolerande tejp eller tätningsmedel appliceras mellan väggen och bakre ytan av gallret i kontakt med den.
 • Ett rör sätts in i det bearbetade hålet upp till grillstoppet utanför.
 • Gitteret installerat i hålet är fixerat. Fästdon sätter genom ytterramen in i väggen.
 • Apparater som används i ett organiserat ventilationssystem är anslutna till ventilationskanalerna. Gitter för naturlig ventilationstyp stängs av analoger från lokalerna.
 • Det monterade gallret på gatan är stängt med en kant. Om installationen av ventilationsattributet gjordes före väggpanelen, är fälgen installerad efter avslutad arbeten.

För att säkerställa regelbunden luftbyte i standardvolymer installeras blinda och gångjärnsfönster på gavlarna så att de är mellan minst 80 cm, men inte mer än 100 cm mellan deras underkant och överplan.

Installation av ventilationsventiler

Ett utmärkt men dyrare alternativ till konventionella ventilationsgaller för montering av gavlar är ventilerna. De används för att anordna vindarna på vinden för regelbunden ersättning av den uttömda luftmassan med en ekvivalent volym men fräsch del.

Förutom tillförsel av friskluft eller avlägsnande av avgassmassan utför också ventilerna många användbara funktioner. De tillverkas för tillförsel och kombinerade system som används för att utrusta både naturliga ventilationsalternativ och sorter med artificiell, dvs. mekanisk körning av luftflödet.

Innovativa försörjningsenheter är utrustade med att släcka, ljud, värma luftflödet, filtrera och justera volymen automatiskt. Utanför ser de ut som bekanta ventilationsgaller. Inuti lokalerna representerar de en liten låda monterad på vinden vägg strax under fönstret.

Funktionsprincipen för inloppsventilationsanordningen:

 • Andelen frisk luft genom gallret fångas av ventilen. Luftflödesriktningen i det naturliga systemets anordning beror på tryckskillnaden utanför huset och inuti den. Mekaniska anordningar direkt luftmassa av fläktar.
 • Då tar brusabsorberaren det. Tillverkare erbjuder ventiler med olika ljudreduceringsanordningar. DomVent tillverkar till exempel ventiler med ljudabsorbenter i form av ett korrugerat polymerrör med inbyggt myggnät.
 • Efter behandlingen kommer luften ut ur enheten och levereras omedelbart till kylaren, från vilken den mottar termisk energi, sedan fördelas den i det behandlade utrymmet.

För att avlägsna avluft, som tidigare levererats av inloppsventilen, används antingen konventionella galler eller enheter med fläktar.

Installation av väggventiler är gjord i analogi med installationen av enkla ventilationsgaller, utrustade med ett förlängningsrör.

Gör en gitter gör det själv

Tänk på möjligheten att bygga ett ventilationsgaller för ett lågvalsat tak. Anordningen för tillförsel av färska luftdelar kommer att vara placerad högst upp, vilket inte är för effektivt för konstruktioner med branta sluttningar, eftersom kan inte helt tvätta rummet med luftflöde.

Strukturen kommer att ha en yttre ram, som upprepar formen av taket på taket som ska utrustas och dess interna "stöd", vilket är uppdraget att fästa persienner i öppningen och hålla lamellerna. För enheten är de första brädorna parallella med sluttningarna, för den andra installeras de platta - parallellt med gavelväggen.

För tillverkning av behållare timmer från trä, den mest motståndskraftiga mot atmosfäriska attacker. Författaren av designen rekommenderar att lagra grovt behandlat cederträ. Om medel finns tillgängliga kan du köpa en myr ek. Konstigt nog fungerar inte lärkaren väl under sådana förhållanden. Barriga raser i ventilationsgallerna tjänar bättre, dessutom är de nöjda med en mer rimlig kostnad.

Alla företag, oavsett omfattning och verklig skala, kräver noggrann förberedelse och design. I det exempel som vi föreslog skapades inte ett system på en skala, men ingen förbjuder de som brukar arbeta med det för att göra en ritning med minskade dimensioner av produkten. Befälhavaren lade omedelbart ut gallret på ett plåt av plywood i reell storlek för att inte förväxlas med överföringen och överföringen av avstånd.

I en sådan särskild ritning är det lättare att beräkna den faktiska materialkonsumtionen och därefter övervaka genomförandet av lederna av lamellerna med bäraren och ytterramen.

Ytterligare arbete med tillverkning av ventilationsanordningar utförs i följande ordning:

 • Enligt skissen ritad på plywood tillverkar vi skärbrädor för tillverkning av den inre stödramen, justering av detaljerna för perfekt passform.
 • Vi monterar bärramen med skruvar eller naglar med hjälp av galvaniserad maskinvara.
 • Vi bifogar den färdiga ramen till installationsplatsen för märkning och montering. Vi skisserar ramens interna kontur, så att genom denna markering skärs i gavelporten.
 • När det gäller storleken på den inre ramen hos bärramen gör vi den yttre delen av ramen av två plankar kopplade av ett "hus". Ventilationsgallans vinklade lameller ligger under den.
 • Vi förbinder två ramar med galvaniserade skruvar. Till att börja med installerar vi brädorna med ett "hus" på limet som appliceras längs kanten till bärramen. Efter åtdragning är det lämpligt att täcka lock med vattenavstötande tätningsmedel.
 • Blanks för slats mörkarna skärs, med fokus på storleken på deras längsta sida. Vi kontrollerar med ritningen när du skär. Om det inte finns någon erfarenhet är det bättre att göra ämnen med en längd på 2-3 cm, så att den kan anpassas efter det faktum.
 • Med alla arbetsstycken skryter vi i en enda vinkel, som får ligga i intervallet 22 till 45º.
 • För trovärdighet markera hörnen på skivlistorna, lägg dem på ritningen och ta bort överskottet.
 • Vi monterar lamellerna i det utrymme som bildas av båda ramarna. Montera persiennerna i en vinkel, fixa naglarna till husets yttre ram.
 • Vi börjar fylla gallret från toppen, från den kortaste nivån, vi flyttar ner från den. Vi arrangerar remsor så att de inte böjer sig för bärramen på insidan.
 • Omvänd designen. Fäst också persiennerna på bärarramen.

Lämna designen i samma position för att klippa och fästa det på myggnätet av tunn aluminiumtråd. Vi fixar gallret inte bara på bärramen, men också på flera lameller för snygg passform.

Monteringen av detta självtillverkade galler är gjord utanför byggnaden. Fästningen genomförs genom stödramen till gavelväggen. Efter installationen ska de yttre fästpunkterna täckas med tätningsmedel och appliceras på ramarnas övre foglinjer. Om det finns en önskan att förbättra dekorativa egenskaper och skydda veden, är det meningsfullt att måla strukturen.

Ett annat alternativ för att försegla lederna för att skydda dem från atmosfäriskt vatten är att skapa likhet med gjutningarna av tunnplåt. Efter att ha böjt ett hörn en remsa, etablera först från ena sidan med en överlappning genom strukturens övre del. Då görs detsamma på den andra.

Video om metoderna för ventilation av gavelväggarna

Vid installation av ventilation av vinden genom att installera gallret introduceras följande video:

Videoinstruktion hjälper dem som vill installera en ventilventil med egna händer:

En demonstration av installationsprocessen för en tekniskt sofistikerad ventilationsenhet kommer att bidra till att förstå kärnan i arbetet:

Frontväggens ventilationsanordning är en händelse som lämnar ingen tvekan om betydelse och nödvändighet. För sin organisation räcker det med att använda de metoder som föreslås av oss. De ska användas i komplexet, så att både gaveln och vindytan är i obefläckat skick.

 1. Medlem sedan: Aug 7, 10 Meddelanden: 285 Tack: 54

Behöver jag en ventilationsgrill på gaveln i mitt fall?

PS. Ska jag försegla skridskor och skiffer? Snö blåser in i en snöstorm specifikt. Och för LDPE-tätningar - kommer de inte att bli igensatta med damm och sand om några år? Damm och sand i vår region är specifika...

Senast ändrad: 04/13/14

 • Medlem sedan: 02/03/14 Meddelanden: 7.274 Tack: 30.546

  Kommer det mycket snö att sopa genom ett sådant galler på pedimentet?

  Aluminiums aluminiumgaller PH al - S profil Eller är det bättre att titta här med en sådan profil?

  Senast ändrad: 04/13/14

 • Medlem sedan: 02/03/14 Meddelanden: 7.274 Tack: 30.546

  Ett viktigt villkor för byggandet av alla privata hus är organisationen av högkvalitativ och pålitlig ventilation. Om ventilationssystemet fungerar som det ska, kan du helt och hållet bli av med problemet med formning av svamp, mögel och så vidare. Det finns många alternativ för hur man utrusta det. I den här artikeln föreslår vi att du överväger möjligheten att sluta ventilationen genom gaveln.

  Ventilation, och varför behövs det?

  Kort sagt är ventilationssystemets huvuduppgift att säkerställa ett konstant flöde av friskluft och utflödet av använd luft. Det vill säga god luftcirkulation måste säkerställas. Och det är mycket bra när ventilationen är inställd på taket.

  Om det inte gör det finns det stor sannolikhet för kondens på pedimentet och, värst av allt, utseendet av svamp och mögel. Till följd av detta kommer den konstanta luftcirkulationen i gaveln och genom taket snabbt att avlägsna all den kondens som bildas.

  Om ett mansardrum är utrustat i ett privat hus är det extremt viktigt att organisera ventilationen i den. Detta kommer att säkerställa ett behagligt mikroklimat inne i vardagsrummet.

  Principen för tillverkning av ventilation i gavelväggen

  Idag finns det flera sätt att organisera ett ventilationssystem på gaveln och vinden. I synnerhet tillverkas en ventilerad gavel. Vad menas med detta? Mellan byggnadsmaterialen på taket är kakan organiserad ett mellanrum på upp till 50 mm. I synnerhet är klyftan organiserad mellan isoleringen och vindsäker film. Också lämnas mellanrummet mellan tegelvägg och värmeisolering och så vidare.

  Det finns ett annat enkelt sätt - installation av galler och fönster. I det här fallet riktas alla åtgärder för att organisera rörelsen av luftflödet. Montering av sådana fönster utförs på gaveln, mindre ofta monterad i ramper.

  En annan modern lösning är installationen av ventilationsventiler. De används i organisationen av ett mekaniskt eller naturligt ventilationssystem. Dvs. ventilationsventilerna kan fungera tillsammans med fläkten och utan den.

  Ovanstående alternativ kan kombineras, det vill säga, använd två samtidigt samtidigt. På grund av detta kommer kvaliteten på ventilationssystemet att förbättras markant. Vi är dock intresserade av ventilationssystemet i gaveln.

  Göra en ventilerad gavel

  För att säkerställa högkvalitativ luftväxling är det därför nödvändigt att organisera processen med luftcirkulationen mellan materialet på takpannan. Låt oss ta en närmare titt på hur man gör ett sådant system på taket. Så, vanligtvis om du trimmer träväggar eller tegel, så utförs det utan lucka. Ibland görs luckor, eftersom väggarna är tydligt ojämna. Det kan också finnas en lucka om en avsiktligt ventilerad fasad tillverkas.

  Så, för att göra en ram på ett tegelhus, bör barer användas upp till 20 mm i tjocklek. Monteringen av baren kan göras på två sätt:

  1. Horisontellt. I detta fall är den naturliga rörelsen för luftmassor helt utesluten. För att förhindra att detta händer är det extremt viktigt att organisera luckor horisontellt, vilket inte stör ventilationssystemet.
  2. Vertikalt. Denna metod är tillämplig i händelse av att efterbehandlingen utförs i ett horisontellt läge. Dessutom kommer denna riktning av batten att ge den mest naturliga riktningen för luftmassans rörelse. Som ett resultat kommer ventilationsventilen att vara av hög kvalitet.

  Bland annat kan ventilationen av gaveln göras i en och två nivåer. Som för de två nivåerna, är det här fallet är relevant när det används i arrangemanget enligt gaveln vattentät polyetenfilm och film för tätskikt. Så kommer luckorna att ligga mellan filmen och utsidan, liksom mellan filmen och isoleringsmaterialet.

  När det gäller en nivå tillämpas i detta fall diffusionsmembranet. Detta är membranet som kan ta med all den ackumulerade fukten på utsidan. Den fukt som ackumuleras i det isolerande skiktets tjocklek. Som ett resultat kommer detta membran att ha direkt kontakt med isoleringen.

  Det är viktigt! Det är extremt viktigt att det membran du köpte hade egenskapen att passera fukt och luft genom sig själv genom det värmeisolerande skiktet. Dessa egenskaper kan inte skryta med den vanliga plastfilmen.

  Så om vi talar om effektivitet är ventilationen av en gavel med en diffusionsfilm mycket effektivare. Även om det kostar mer, i slutändan, kan du ganska spara pengar vid köp av andra material.

  Installation av barer och fönster

  Tänk på ett annat sätt att organisera luftcirkulationen i pedimentet. I synnerhet är det möjligt att installera ventilationsgaller på gaveln. Monterade också ett ventilationsfönster på gaveln. Dessa två metoder är ganska relevanta om vinden inte används på något sätt, det vill säga det kommer inte att vara bostadsområde.

  Så, för att organisera ventilationsfönstren, kan du köpa färdiga kits för detta. Denna sats kommer att vara hölje och låda. Deras produktion är tillverkad av trä och plast. Ventilfönstren kan vara tomma eller gångjärniga.

  Döva louvers är gitter som inte kan öppnas för att ventilera eller öka luftflödet. I sin grundläggande konfiguration finns en justerbar eller oreglerad lamell som liknar persienner i utseende. Tack vare det här systemet kan du självständigt reglera förändringen av luftflödet.

  När det gäller de gångjärniga fönstren har de två eller en dörr. När du installerar dem på framsidan av huset kan du ventilera vid behov genom att öppna dörren.

  Det är viktigt! Det finns modeller av ventilationsgaller, som samtidigt har ventilationsluckor och dörrar, det vill säga en kombinerad analog.

  Det är relativt enkelt att installera dem. Till exempel tillverkas ett ventilationshål i vilket grillen eller fönstret installeras. Du kan göra detta arbete både innan väggisoleringen och efter isoleringen finns redan på husets vägg. När det gäller storleken på det främre ventilationsfönstret bör det överensstämma med de lagstadgade kraven. Det är viktigt att ventilationsutgången på gaveln görs så att den inte bildar en kall triangel. Annars kan kall luft komma in i rummet. Å andra sidan är ventilationen av kallluft extremt viktigt.

  Sammanfattning

  Så vi har lärt oss att det finns flera sätt på hur luften dras från rummet. Vid komplex design kan rör monteras. Men bara när den mekaniska cirkulationen av luft som kommer att cirkulera under påverkan av fläkten.

  Om den naturliga ventilationen av gaveln är konstruerad är ventilerna monterade. Dessa luftvägar kommer att ge utgången till avgaser, och motsatsen, tvärtom, släpper in luften.

  slutsats

  Det spelar ingen roll alls vilken av de ovan nämnda sätten att organisera luftcirkulationen i den gavel du väljer, det är extremt viktigt att förvärva högkvalitativ utrustning. Det är uppenbart att detta tekniska system inte är gjort på en gång. Det måste fungera ständigt för att säkerställa ett behagligt mikroklimat inne i rummet. Dessutom, i taket, på gaveln och vinden, är sannolikheten för kondensatbildning, dess ackumulering och utseendet på mögel och skadliga svampar helt uteslutna.

  Så, frågan om hur ventilationen av gaveln är organiserad är inte lätt. Vi föreslår att du dessutom tittar på det förberedda videomaterialet, vilket hjälper till att pricka punkten ovan och. Och om du har erfarenhet i den här frågan, delar sedan den genom att lämna kommentarer till den här artikeln.

  Författaren till artikeln: Sergey Novozhilov är expert på takmaterial med 9 års praktisk erfarenhet inom tekniklösningar inom byggnadsindustrin.

  Förord. Loftet i ett privat hus är ett obebodt övre våning under taket. I gamla trähus på vinden höll de vanligtvis gamla kläder och onödiga saker. Vi kommer att överväga i denna artikel hur man gör ventilation på vinden med egna händer. Hur man gör vinden ventilation genom dormer windows i en gavel och höft tak så att lagrade saker och kläder i det kalla huset i ett privat hus kommer inte att förstöra formen.

  Klassisk vindsvåning i huset är ett kallt bostadsområde. Isolera vinden och vinden i ett lanthus när det är planerat att göra en bostad i perspektiv. Det naturliga ventilationssystemet på vinden i ett ramhus hjälper till att avlägsna ångor och fukt genom att tränga in i rummet genom golvflatan från första våningen, liksom att dämpa värmeisoleringen av taket och huset i huset.

  Vad är vinden med ventilation i huset för?

  Foto. Naturlig vindsugning i hemmet

  Betydelsen av ordentlig vindsugning är att skapa ett gynnsamt mikroklimat på vinden. På sommaren är taket på en metallplatta uppvärmd och för att känna sig bekväm i huset, behöver vinden rumsluft. På vintern bör inloppet av kall luft begränsas. Idealt sett bör vindventilation över vinden vara inställbar (med möjlighet att stänga ventilationskanalerna för vintern).

  Vid arrangemang av vinden under bostaden med egna händer, är ventilationen anordnad på taket, med hjälp av en mantel mellan isoleringskakan och taket. Samtidigt stiger luften genom takets hemming upp längs ventilen uppåt under taket. Överst på höfttakets varma vindsäte borde det finnas en kall triangel.

  Luftflödet tar överflödig fukt från isolerings- och taksystemsstrukturerna och går ut genom ventilationsgallerna för vinden i gavlarna. Brist på ventilation på en kall och varm vind kommer att leda till mögel och snabb förstörelse av taksystemet. Det är viktigt att ventilationssystemet på vinden uppfyller byggkoder och krav, med andra ord SNiPs.

  Ventilera en kall vind med egna händer

  Foto. Ventilation varm och kall vind

  Rafters och taktak på en kall vind är bättre att lämna sig. Om taket är tillverkat av metall eller korrugerad, är det nödvändigt att använda vattentätning (takmaterial eller vindskyddsmedel). Dessa enkla krav kommer att skydda taksystemet från kondens från metalltaket, å andra sidan kommer inte att förhindra att väderförorening av överflödig fukt från takelementen i taksystemet.

  Ventilation av höfttaket är också lämpligt för det klassiska gaveltaket. Om taket är tillverkat av skiffer eller ondulin, är det inte nödvändigt att använda vattentätt under tak. Mellan vågorna i detta takmaterial kommer luften fritt att tränga in från och fritt gå under takets tak. I detta fall kommer kondensat på skiffer eller ondullina under den kalla årstiden inte att bildas.

  Om taket är duo-pitch, ska ventilationshålen ligga i gavlarna. Den enklaste lösningen är att göra gaveln på gaveln. Mellanrummen mellan brädorna kommer att effektivt ventilera vindytan. Om gavlarna är gjorda av tegel eller block, måste du göra öppningar på motsatta sidor av gavlarna med ett område på minst 0,2% av vinden.

  Ventilera en varm vind med egna händer

  Ventilation av taket av metallhuset

  För ett fast tak är det viktigt att ordna ett ventilerat under takutrymme. Samtidigt för metall takläggning bör läggas vidare vattentät film. Luften måste passera under hela takytan från botten uppåt. Ingången till luftflödet är hålen i höljet nedanför, utgången är genom åsen. Efter att ha lämnat högkvalitativ ventilation av taket, kan du fortsätta till uppvärmningen.

  Varm vind bör ventileras för att upprätthålla ett optimalt mikroklimat, som andra bostadshus. Luftflödet till vinden utförs från bottenvåningen och genom vindsvängarna och utgången sker genom ventilationskanalerna. Om ventilationssystemet inte fanns, är det möjligt att ventilera rummet med hjälp av ett mikroventilationssystem i fönstren. För att göra detta, lära dig hur du justerar plastfönster.

  När du bygger ett hustak ska du omedelbart överväga vad vinden golvet kommer att vara som i framtiden - varmt eller kallt. Detta gör det möjligt att montera alla nödvändiga takelement för ventilations- och luftkonditioneringssystemet vid byggnadsskedet. Glöm inte att du också behöver värma takfönster. Vidare kommer vi att berätta hur ventilation av ett kallt vinden av ett höfttak görs.

  Ventilation av höfttaket vinden

  Ventilation höft tak, dormer fönster

  Ventilation av det varma och kalla taket på höfttaket är också lämpligt för det klassiska gaveltaget, om det inte går att göra ventilationshål i gavlarna. Luftinloppet under taket ska ligga i lindningen under, och utgången vid toppen av takets tak. För bältros för detta är en sköldpadda, för keramik - en takventil, och skiffer och däck kan ventileras genom åsen.

  Om arkiveringen är gjord av brädor ska de placeras med ett gap på några millimeter för ett bättre flöde av luft. Om höljet redan är monterat kan du ordna små hål genom att täcka dem med plastnät. Hålen kan placeras runt omkretsen av gambreltaket, ungefär var 80 cm. Ett utlopp för luftflödet från takytan ska göras i taket.

  Attic ventilation genom gavlarna

  Överväg hur man gör självhäftande ventilationshål på forsidan. Om taket är gavel ska hålen göras i den övre delen av takets kalla triangel. Ventilationssystemet på höfttaket är mycket mer komplicerat och mödosamt, och vem som helst kan hantera hålens enhet i gavlarna. Om gavlarna värms, måste hålen göras i den kalla triangeln.

  Det är bekvämt att stänga hålen i gavlarna med ventilationsgallren nedåt med grillen så att regn inte rinner in i dem. Det är önskvärt att dessa är justerbara galler som kan täckas för vintern. Om vinden är planerad att omvandlas till ett varmt rum, ska taket ventileras, hur man gör det korrekt, titta på videon i slutet av artikeln.

  Video. Loftventilation över vinden