Hur man isolerar vinden från insidan - gör det själv värmeisolering av vinden taket

Attic - poets, artister, kreativa och kreativa människor. Tack vare nya byggmaterial kan vindgolvet användas som ett rum under taket som ett vardagsrum eller tvättstuga (zon) inte bara på sommaren utan också på vintern (för vinterliv). Utomhus, väldesignad och inredd vindsvåning och alls hör till kategorin bohemiska bostäder.

I modern bostadsbyggnad är ett vindhus inte bara en utrustad varm vind, det är ett effektivt sätt att öka bostadshusets funktionella utrymme. Anmärkningsvärt är det faktum att taket i enlighet med stadsplaneringsstandarder beaktas vid bestämning av antalet våningar i byggnaden.

Fördelarna med isolerade vindar:

 • sparar på materialkostnaden under byggandet av en bostadsbyggnad;
 • arrangemang av funktionellt extra utrymme;
 • Det ursprungliga utseendet på ett privat hus med ett vind
 • minskning av värmeförlust genom takytan.

Bland bristerna: sluttande tak, behovet av ytterligare isolering, svårigheter med den rationella organisationen av bostadsutrymmet.

De flesta av vindens minuser är helt borttagbara och blir fördelarna med rätt tillvägagångssätt.

Förberedelser för vindisolering

Ett särdrag på vinden är närvaron av ett sluttande tak. Enligt normerna i SNiP 2.08.01-89 "Bostadshus" kan höjden på vindsvåningen inte vara lägre än 2,5 m. Det är tillåtet att minska höjden i ett område som inte överstiger 50% av rummets totala yta.

Andra funktioner på vinden är:

 • beroende av värmeförlust på materialet från vilket huset är byggt: trä, cellbetong, tegel eller deras kombination;
 • beroendet av vindsäkerhetssystemen från de befintliga i huset. Det lämnar fingeravtryck på kommunikationstekniklösningar;
 • En mängd olika arkitektoniska former av mansardtaket: brutet, singelt, dubbelt sluttande tak;
 • olika designlösningar. Materialet för tillverkning av lagerelement på vinden kan fungera som trä, metall, armerad betong;
 • plats specifika. Att vinden kan ligga inom byggnadens område eller gå utöver dess gränser med stödet på kolumnerna eller konsolförlängningen av interflooröverlappningen.

Således, när man bestämmer hur man värmer upp vinden för vinterlivet, måste man gå vidare från designens egenskaper på vindsvåningen.

Observera att arbetet med att isolera ett bostadshus eller lägenhet för att fungera exakt lokalerna, eftersom Ett sådant tillvägagångssätt ger en skiftning av fryspunkten mot värmaren monterad på väggens yttre sida.

Men uppvärmningen av vinden från insidan är ett allestädes närvarande alternativ, eftersom Alla ytor som är isolerade är inuti vinden (rum) golvet - taket, golvet och väggarna. Undantaget är gaveln, som kan värmas inom ramen för vinden isoleringen eller samtidigt som hela huset uppvärms.

Faktorer som påverkar vindsäkerhetsisolering

Fackmän identifierar två nyckelfaktorer som har en betydande inverkan på graden av värmeförlust och prestanda på vinden, efter det att isoleringsarbetet har slutförts.

 • För det första är det ett värmeisoleringsmaterial. Med tanke på det faktum att vinden golvet är det kallaste rummet i huset, och det är tänkt att utföra vinden uppvärmning med egna händer, måste du ta en balanserad inställning till valet av isolering.
 • För det andra är det en vattentätfilm. Att den är utformad för att skydda isoleringen från fukt som går in i vindsalen från utsidan (utsidan), genom takmaterialet och från insidan, genom golvet.

Vilken isolering på vinden är bättre att välja?

För att isolera vinden i huset kan du använda vilket isoleringsmaterial som har fungerat bra i praktiken.

Bland de mest populära materialen: ull, skum, polyuretanskum och deras sorter. Man bör komma ihåg att isoleringen på vinden är vald med hänsyn till de faktorer som är förknippade med ett visst hus och med hänsyn tagen till kompetensnivån hos vem som ska vara engagerad i installationen av isoleringsmaterial.

De egenskaper som bestämmer isoleringens lämplighet för användning i ett visst fall framgår av tabellen.

Så här värmer du vinden om vinteren: från insidan med egna händer + Video

Många husägare är frestade att utrusta en bekväm vind i huset. En sådan önskan är naturligtvis ett utmärkt tillfälle att öka bostadsområdet och bostadsytan. Dessutom ger den byggnaden en speciell charm, lägger till sitt utseende en viss mängd romantik.

Särskilda takfönster förstärker intrycket. Idag byggs de flesta av de nya privata bostäderna omedelbart med en vind. Men ofta vill de äga bostadsägande, och i nya bostäder, utrusta och ägna ägarna de gamla fastighetshusen.

Att vinden ligger nästan under taket. Vad är de vanliga kraven för dem? Det är viktigt att sommaren är kall nog och vintern är torr och varm. För att rummet skall kunna uppfylla de angivna kraven är det viktigt att veta vilka processer som sker i den, för att förstå kärnan i kompetent isolering.

Att göra allt nödvändigt arbete med egna händer är lätt, deras teknik är ganska enkel. Det viktigaste för detta är en flitig partner och tillgången till nödvändiga verktyg. Om allt är tekniskt korrekt kommer träspärren inte att bli våta och kommer inte att ruttas, och det isolerande materialet kommer att fungera länge och på ett tillförlitligt sätt.

Attic: varför behöver vi takisolering?

Bostäder under taket - rummet är speciellt. Väggarna ligger intill takets yta medan ventilationshålen är endast 10-15 cm. Det hör samman med rummets karaktäristiska drag - det är omedelbart upplyst på vintern och det värmer upp på sommaren strax framför våra ögon. Genom taket på vintern, så värdefullt för värmehuset förångas, på sommaren tvärtom är det väldigt varmt, vilket ökar rummets temperatur avsevärt.

De pågående processerna är beroende av ventilationens kvalitet, liksom värmeledningsförmågan hos de material som används för tillverkning.

På sommaren är den uppvärmd, värmer hela strukturen, varför luften i rummet också är mycket het. Om byggnaden har ett välbekant kallt vinden, så sker allting annorlunda.

Värmeisolatorns funktion i en sådan bostad utförs av luften på vinden och snön på taket på vintern.

Laddade material på golvet, tillsammans med luften, kvarhåller värmen från nedan, från bostaden.

På grund av detta hålls även i mycket frostiga vintrar t på vinden runt 0 grader. Snön utanför smälter inte, det är ytterligare en extra isolator. På sommaren regleras t av ventiler på gavlarna, som spelar rollen som ett slags ventilationssystem. Hur värmar du vinden?

Golvisolering: material

Valet av det optimalt lämpliga materialet är en mycket krävande uppgift. När allt kommer omkring beror mycket på utseendet - tjockleken på "kakan" av att värma sig, antalet minimala lager i det.

Det finns speciella krav för det:

 • Låg värmeledningsförmåga. Materialet med en koefficient som inte överstiger 0,05 W / m * K passar bäst.
 • Lätthet. Materialets vikt betyder att den inte bör överbelasta taket.
 • Låg fuktpermeabilitet. Om taket plötsligt läcker, ska han inte bli våt och förlora sina egenskaper. Eller det ska vara välisolerat för att undvika att bli våt.
 • Brandbeständighet Det är absolut nödvändigt att materialet är brännbart och inte brinner.
 • Elasticitet, håller formen. På grund av sitt läge kan lätta mineralbaserade material glida, som det var, lämnar tomrum. Därför är det viktigt att han behåller sin form.
 • Motståndskraftigt mot plötsliga temperaturförändringar.
 • Hållbarhet och hållbarhet.

Självklart är alla dessa punkter idealiska, men det här är inte ofta.

Glasull

Det här är kanske den mest framgångsrika lösningen för att isolera taket på vinden från insidan. Det är ett plastmaterial som kompakt passar mellan spjällen och täcker allt ledigt utrymme. Mineralull håller inte förbränning och brinner inte själv. Den är extremt lätt och har utmärkta isoleringsegenskaper.

Basaltull i plattorna håller perfekt form. Dess nackdel är att det enkelt absorberar ånga och vatten och behöver därför ytterligare vatten- och ångisolering. Detta är mycket viktigt: om mineralull blir våt, kommer den oåterkalleligt att förlora mer än hälften av dess fördelaktiga egenskaper. Om det händer måste du ändra det.

Trots denna nackdel är det ett av de mest lämpliga materialen för att isolera taket från insidan. Det är lätt att jobba med henne, hon har ett överkomligt pris. Strikt efterlevnad av tekniska riktlinjer när man arbetar med det eliminerar eventuella brister.

Skumplast

Detta är ett mycket populärt och eftertraktat material. Men användningen av polystyrenskum för isolering av vinden bör övervägas mer detaljerat.

Materialet har individuella egenskaper som kan betraktas som praktiskt taget unika.

Detta är dess extremt låga värmeledningsförmåga, minimal vikt, låg fuktgenomsläpplighet, idealiskt stel form.

Men tillsammans med dessa anmärkningsvärda positiva egenskaper har det också uppenbara nackdelar. Olika materialkvaliteter har olika grader av brandbeständighet. Och för uppvärmning av dess brännbara sorter används ofta. Och det här är extremt farligt. När den antänds stiger elden upp och om isoleringen kommer på är det nästan omöjligt att överleva på en sådan flammande vind.

Styrofoam är inte särskilt bekvämt för arbete, så det smuler ganska starkt vid skärning, skärning och montering. I tillämpningen förblir luckor mellan spjällen kvar, och de måste repareras på något sätt. Från tid till annan kollapsar det och börjar krumma ännu mer. Baserat på allt ovan kan vi dra slutsatsen att användningen av skum i detta fall inte är mycket rimligt.

Extruderad polystyren extruderad

Detta är ett underbart material för att värma upp vinden utomhus, för att lägga under taket på taken. Den är ganska hållbar, behåller sin form perfekt, den är inte rädd för hög luftfuktighet och, mycket viktigare, det brinner inte. Särskild uppmärksamhet ges på att värmen kräver ett inte mycket tjockt lager - 5-10 cm.

Polyuretanskum

Det här är materialet i den nya generationen. Med hjälp av en speciell installation blåses den in i hålen i materialet som isoleras och lämnar inga luckor eller hål. Sådan sprutning förhindrar bildandet av kalla broar.

Detta material är inte rädd för eld och vatten, det är ljust, hållbart, håller sin form väl. Men han har också en minus - han har ett extremt lågt ångpermeabilitetsindex: han andas nästan inte. Därför kommer det aldrig att vara hög luftfuktighet utan att ordna tvångsventilation.

Ecowool

Kanske är detta en av de mest lämpade för isolering från insidan av material, och användningen är egentligen ett idealiskt alternativ.

Han, som den föregående, tränger igenom de minsta hålen och fyller alla luckor.

Det är också extremt lätt, inte rädd för fukt, stöder inte brinnande alls och "andas" perfekt.

Dessutom är dess kardinalskillnad från andra material att det är helt ofarligt för hälsan och helt miljövänligt. Varken de minsta partiklarna, eller till och med ekovationen av ekoliv, kan skada hälsan, till skillnad från samma mineralull.

Taket tak: hur man isolerar från insidan

När man väljer det bättre att isolera taket på vinden, bör man uppmärksamma inte bara prestandaegenskaperna hos det isolerande materialet utan även de specifika funktionerna i dess tillämpning. Det är bekvämt att genomföra insidan av rummet med hjälp av metoden från insidan: om det inte finns kontraindikationer för detta, och utrymme tillåter.

Olika typer av värmare används för detta - mineralull och extruderat skum, blåser ekowool eller polyuretanskum. Nyckeln till tillförlitlighet och hållbarhet av material är efterlevnaden av en kompetent kombination, eller "pie" av takisolering. Detta kommer också att säkerställa komforten att leva under det, det vill säga på vinden rum.

Värmande Pie - från insidan till utsidan

 • Avslutningsmaterial.
 • Ventilationsavstånd med kista.
 • Ångisoleringsmembran.
 • Glasull som värmare.
 • Layer vattentätning.
 • Ventilationsavstånd med kista.
 • Takets material.

Vid användning av vadderade material krävs en ångspärrfilm för isolering. Med hjälp kommer mineralull inte att utsättas för fukt som kommer från bostaden med ånga.

Oavsett den valda isoleringen krävs vattentätning under alla omständigheter. Dess syfte är att skydda trädelarna på takkonstruktionen. Vattentäthets roll spelas av speciella superdiffusiva membran, som särskiljs av speciella egenskaper.

De kan släppa ut ånga, men samtidigt passera inte in i fukt. Mellan taket och vattentätningsmembranet måste ett utrymme lämnas för ventilation. Dess storlek kan variera från 4 cm till 10 beroende på material och typ av tak. Genom det kommer överskott ånga avlägsnas från isoleringen.

Tak: takisolering utanför

Det är bekvämare att göra detta medan konstruktionen pågår. Om det redan är klart måste du ta bort takmaterialet. Den yttre metoden för uppvärmning av taket håller intakt allt befintligt bostadsutrymme. Besluten från vissa designers föreslår också att taket takfästena som dekorativa element i inredningen.

teknik

För den yttre isoleringen används exklusivt plåtmaterial med hög densitet.

Penoplex (extruderat polystyrenskum) hör också till dem.

Fukt är inte hemskt för honom, och han behöver inte ångspärr. "Pie" för utomhusisoleringsskumbräda ser ut så här:

 • Extruderad polystyren i plattor;
 • Vattentätande membran;
 • Utrymme med ventilationskanal;
 • Takets material.

Den uppenbara fördelen med denna uppvärmning är fri tillgång till spjälkarna, när som helst underlättar deras inspektion och till och med reparation. Metoden för värmeisolering med Penoplex över takbjälkar är annorlunda genom att du kan utrusta det isolerande skyddsskiktet helt och förhindra skapandet av kalla broar.

Om ett speciellt gångjärnssystem används för isolering kan glasull med vattentätning och ångspärrfilmer användas som isolering. Och under den planerade våtfasaden kan du med framgång bifoga det vanliga skummet. Nyckeln till framgång är en strikt överensstämmelse med tekniken.

Isolering av vinden från insidan: möjliga problem och lösningar

Intern isolering av taket är en av de svåraste byggnadsuppgifterna. Och allt eftersom resultatet är viktigt här: hur kommer takkakan att verka på vintern, kommer det inte bli fläckar, kommer det att bli fuktig lukt och det är inte nödvändigt att demontera det senare. Var är svårigheterna? Faktum är att oavsett hur noggrant planerat budgeten för byggandet av huset, är det som regel inte tillräckligt för allt. Fram till dess att även laminatägarna till det framtida familjen boet bestämmer sig för att köpa billigare - bara för att slutföra reparationerna och bara börja leva. Och det mest populära utgiftsstödet, som omedelbart sänks, så fort som brist på medel blir klart - det är vinden på vinden. "Senare, i framtiden" lovar ägarna sig själva, särskilt eftersom uppvärmningen av vinden från insidan inte är något problem alls och det kan startas när som helst, även på vintern.

Faktum är att det finns massor av nyanser och nyanser, och därför, om du redan har tagit upp den här verksamheten - läs noga denna artikel. Och allt kommer att dyka upp!

innehåll

Till att börja med erbjuder vi dig ett videoklipp med allmän information:

Varför uppstår problem?

Det finns statistik: upp till 30% av vinden måste återställas efter den första vintern. Taket täcker, inredning och filmer avlägsnas och isoleringen torkas. Många material måste kastas bort, och det här är en annan oplanerad kostnad. Även om du anställde ett professionellt konstruktionsteam, är det inte en garanti för framtida vindsvårigheter, speciellt om takkakan är tänkt utan att ta hänsyn till det lokala klimatets särdrag.

Varför händer detta? Så i Ryssland är fukt, kyla och dygnet runt negativa temperaturer inte ovanliga. Ju lägre atmosfärstemperatur desto större är volymen av ånga som tränger igenom ångspärren - allt på grund av ökningen av partiell tryckfall. Och samtidigt sänks migrationen av fukt genom det kalla membranet avsevärt, även om det inte stannar. Bottom line: Situationen är ännu värre än under standard testade förhållanden. Därför är det omöjligt att testa ångpermeabiliteten hos takpannan i europeiska förhållanden och förvänta sig med samma goda resultat i de sibiriska områdena.

Här är en enkel illustration för att få dig att förstå vad vi pratar om här:

Observera att det maximala trycket av vattenånga på takpannan är i bostadshallen. Och saken är inte i det faktum att i ett sådant rum är en person oftare än i en vanlig kall vindsofa - helt enkelt läggs trycket av varm luft till ångtrycket. Dessutom är dessa processer så distinkt att de kan observeras i form av verkliga läckor!

Faktum är att våtisolering förlorar sina egenskaper mycket snabbt. Och ju mer fuktig luften som kommer till det desto snabbare går isoleringen ner. Exempelvis förlorar basaltisoleringen med en fuktinnehåll på endast 5% sin värme med 20% än torr.

Till exempel, bara en kubikmeter luftutrymme, om dess relativa luftfuktighet är 100%, vid en temperatur av 20 ° C innehåller 17,3 gram vatten - helt enkelt i form av ånga. Och ju lägre temperaturen är desto svårare är det för luften att hålla vattnet i ett bunden tillstånd. Och när temperaturen sjunker till 16C, kommer vattenånga i samma luft redan att vara bara 13,6 gram och resten kommer att lösas i form av vatten i en värmare. Vi sluter till: fukt i isoleringen framträder på grund av kondensation av överskott av vattenånga från luften som sänker temperaturen. Och det måste aktivt slåss. Och det här är inte det enda problemet - nu ska vi hantera alla.

Komma igång - Arbetsteknik

Låt oss börja med det första problemet - otillräcklig fördjupning, om du isolerar vinden efter att ha byggt hela huset och installerat takläggning. Varför så? Låt oss ta en närmare titt på denna fråga.

Så kan vinden isolering delas in i grundläggande och extra. Basen är den isolering som görs även under byggnaden av taket på huset och innebär användning av ljusisolering direkt i karmstrukturen. Men ytterligare isolering konverterar redan bostaden till ett fullt loft.

Med grundisolering är huvuduppgiften att minska värmeförlusten av huset genom taket så mycket som möjligt, dessutom kan sådan grundläggande isolering enkelt ersätta den ytterligare inre, om du bara väljer isoleringsmaterialet klokt, inte ångra dess tjocklek och tänka över trussystemet. Så ofta kanske de byggare av sitt eget hus, som förstår att 20 rum inte räcker till i framtiden, och ytterligare utrymme för ett biljardrum, bibliotek eller bastu kan inte störa. Och därför är det först och främst bättre att bygga ett bostadshus, och inte slutföra något senare.

Men om du under byggandet av ditt hus bestämde dig för att komma överens med elementär värmeisolering och nu är du entusiastiskt på väg över arrangemanget av bostads- och mysigt vindsvåning, så är det enda alternativet för dig dessutom internisolering med alla nyanser, vars huvudsakliga sak är otillräcklig tjocklek av takbjälkar, som inte ursprungligen var konstruerad för tät inre isolering. Men problemet är helt löst, som bevis för vilka vi har förberett för dig en detaljerad mästerklass:

Och nu kommer vi till mer kusliga ögonblick, som inte är mindre viktiga: rätt ångspärr och vattentätning, vilket du kanske måste göra om.

Ingen fukt och fläckar!

För varje värmare är det extremt viktigt att skapa de rätta förhållandena, annars kommer materialet att snabbt dämpas och istället för en värmekälla blir en källa till fukt, mögel och kyla. Vilka är dessa villkor? Låt oss se mer i detalj!

Vad är daggpunkten?

Den första och viktigaste kvaliteten på någon isolering är låg värmeledningsförmåga. Tack vare det, separerar uppvärmningsskiktet den varma luften inuti från den kalla utsidan. Det verkar som att en värmare sattes in i spjällen, säkrad - och allt annat du behöver? Inte här var det!

Först från utsidan måste hela saken vara noggrant vattentät från regn och fuktig luft, för En sådan takpärla i detta avseende är en riktig svamp. För det andra har någon isolering samtidigt en andra kvalitet - ångpermeabilitet, d.v.s. "Andas". Och nu låt oss komma ihåg fysiken: varm fuktig luft inuti rummet under taket (alltid fuktigt!), Utan att hitta ett hinder passerar lätt in i värmaren och kolliderar med sin kallare del, den som ligger närmast takpannan. Och där kondenserar denna luft och sätter sig i form av droppar, som kallas daggpunkten. Och vad är användningen av extern vattentätning? Mineralullisolatorer är särskilt mottagliga för detta fenomen, noterar vi.

Därför är vår första uppgift att se till att så lite ånga som möjligt passerar genom isoleringen, för att även superdiffusa membran inte klarar av produktionen av vattenånga i kylan på grund av den avsevärda nedbromsningen av fuktöverföringsprocesser. Och det här är en fråga om den ordentliga ångisoleringen av ångspärren.

Här är ett levande exempel på hur obehagligt konsekvenserna av att ignorera begreppet daggpunkt:

Ångspärr: Varma europeiska vintrar och ryska frost

I västeuropa, där vintern alltid har varit mild, behöver man inte ha ett ångspärr med speciella egenskaper - enkla förpackningsfilmer är ganska lika. Här kommer de ibland ibland till Ryssland, trots att deras ångspärregenskaper inte är höga. Dessa är rullade filmer av LDPE, som står för "lågdensitetspolyeten". I sådana filmer är oregelbundenhet i tjocklek och mikrodefekter märkbara. Deras huvudsakliga syfte är produktförpackning.

Förstärkt material är något bättre, vilket görs genom hetpressning av en film till ett nät av snodd garn. Vid framställning av sådana filmer skadas om nätets noder, och som ett resultat av låga ångspärrar reduceras ytterligare egenskaper. Även om filmen själv är mycket starkare än vanligt, förstås.

Väskan väv gjorda av polypropen garn och spunbond kan kallas mer tillförlitlig. De första är dessutom laminerade med smält PEF, men den enhetliga och kontinuerliga filmen misslyckas fortfarande, men styrkan glädjer sig. Och sistnämnda är gjorda av non-woven polypropylen fiber, men dess ångpermeabilitet ligger fortfarande i intervallet 15-25 g / m2 per dag, vilket är en mycket låg siffra.

Och de bästa ångspärregenskaperna kan skryta med aluminiumfolie, vilket även är lämpligt för att anordna ångrum, där trycket och volymen av vattenånga är högst. Den enda punkten: Denna ångspärr skapar dessutom en termos effekt på vinden, samtidigt som de osynliga värmestrålarna återspeglas i rummet. Och eftersom ett litet vindrum är bättre att inte värma, men för det rymliga - det mesta.

Därför, om du vill spara värme så mycket som möjligt, eller på vinden, planerar du att göra en bra bastu, då behöver du en sådan ångspärr:

Eller omedelbart köpa isolering med aluminiumsidan:

Stäng tillgång till vattenånga

Men kom ihåg att en bra ångspärrfilm fortfarande är viktig för att den ska ligga och vattentät, annars kommer vattenånga fortfarande att hitta sin väg.

Skarvarna av ångspärrstänger förseglas vanligtvis med ett speciellt tejp av butylgummi, men även i detta fall kan inte full spänning garanteras. Saken är att det med tiden minskar vidhäftningen av klisterskiktet och med extra belastning är plåtarna avskurna. Därför lägger många av en extra kista när du monterar den yttre ytan när du kan montera samma gipsskiva direkt på ångspärren. Dess uppgift är inte så mycket att säkerställa att mållinjen fixas jämnare (vilket också är viktigt), men att trycka på tejpen eller tätningsmedlet med lamellerna.

Dessutom tillåter denna lathing (vanligtvis med laths upp till 3 cm tjock) dessutom att lägga elektriska ledningar direkt under höljet, och inte genom isolering, så många gör det och det är svårt att kalla det en tekniskt ljudlösning.

Men anslutningen av ångspärr till passande rör och tegelväggar måste isoleras med speciella tätningsmedel eller band.

En annan viktig punkt: Sträck aldrig ångspärren - montera med en liten marginal. Faktum är att alla träkonstruktioner, som är trussystemet, naturligt torkar ut och blir lite mindre. Ramen i sig blir rörlig, och under taket utanför och under beklädnaden inuti finns risk för bristningar. Och då - en överraskning!

Är "yttre vattentäthet" andas "?

Så, från den varma insidan av värmaren sätter vi en ångspärr som inte tillåter fuktig luft att komma från rummet. Och från den yttre, svalare sidan befäster vi redan vattentätningen, vilket skyddar isoleringen under takpannan från externa oavsiktliga läckor av smältvatten eller regn.

Och den vidare utvecklingen av händelser beror på hur "andas" den övre vattentätfilmen visar sig vara. Så, om du köpte den vanligaste rullen av billig vattentätning - saker är dåliga, kommer fukten från takpannan att evaporera under en lång tid och hårt, vilket resulterar i - fukt och gradvis förstöring av isoleringen. Men moderna ånggenomträngliga membran kallas inte utan förnuft "smart": de släpper inte in fukt och vattenånga tas ut. Det handlar om deras ovanliga, väl utformade struktur. Varför visar det sig att när du använder billiga barriärfilmer lever inte ens dyr isolering långt och reparationer är inte långt borta.

Observera att det diffusa membranet ska passa så nära som möjligt till isoleringen, utan någon lucka, som en vanlig film. I annat fall kyles membranmaterialet starkare och temperaturen blir lägre än den ånga som migrerar genom isoleringen. Du kommer att se resultatet i form av is direkt på membranet, vilket kommer att förlora ännu mer ånggenomträngliga egenskaper.

När måste du demontera taket?

Ofta installeras takmaterial eller förstärkta filmer under taket som takvattentätning. Ett par år senare, när vinden var mycket nödvändig och all läxa började reparera det entusiastiskt, visar det sig att det utan en fullständig analys av taket inte skulle fungera.

Vad är det där? Faktum är att sådan vattentätning inte "andas" alls, och någon värmare under den kommer helt att böjas. Det är därför, om huset på ditt tak fortfarande är under uppbyggnad, men du funderar på hur du skjuter ut vindusisoleringen för framtiden, använd ett bra superdiffusivt membran som vattentätning.

Men hur kan något komma in i isoleringen om vi redan har installerat en ångspärr? Faktum är att inte en enda film i världen kan behålla vattenånga på 100% - de är mycket små. Och oavsett hur svårt tillverkarna försöker finns det inget absolut hinder. Och ännu mer: moderna ångspärrfilmer klarar inte ens deras arbete med hälften, och endast de högsta kvalitetarna kan fälla ånga med 75-80%. Alla övriga, tyvärr tränger in på takpannan.

Låt oss sammanfatta det. Du borde ha en takkaka med två filmer som har helt motsatta egenskaper: den inre låter inte ånga i isoleringen, och den andra sparar den från en liten mängd personer som oavsiktligt kommer dit.

Isolering av komplexa strukturella element

Om du bestämmer dig för isolering och isoleringsmaterial - grattis! Förbered allt grundligt, beräkna allt du behöver och fortsätt med mod. Det viktigaste är att göra monteringsarbetet endast i ett välventilerat område. Och till slut, när man arbetar med moderna värmare, rekommenderar många tillverkare att använda en dammsugare innan de värmer upp taket på vinden från insidan och i slutet.

Det är inte svårt att isolera de stigna och raka väggarna på vinden, och den första svårigheten du stöter på är fönster och andra komplexa strukturella element. De är också viktiga för att de ska värmas ordentligt och lämnar ingen chans att läcka fukt eller vattenånga. Vet du vad som vanligtvis är de mest problematiska platserna i mansardrum som "glädjer" med mögel och smet? Så, ta itu med denna fråga på allvar:

Här är ett annat knepigt ögonblick, när vinden överlappar inte en fördröjning, men en solid plåt. Det är nödvändigt att värma det så:

Och slutligen, efter uppvärmningen av vinden, se till att snön inte ackumuleras senare i plommon och på åsen - ingången och utloppet av underlagsluftens rörelse. För att göra detta är det mer rationellt att installera ventilationsrör längs hela takets tak och göra åsen själv ej ventilerad. Det är alla svårigheter!

Golvisolering från insidan

Attic över badet är ett utmärkt sätt att ha extra bekväma rum med en relativt liten förlust av tid och pengar. Men komforten i rummet kan endast uppnås under ett villkor - alla byggnadsarbeten kommer att utföras i strikt överensstämmelse med befintliga krav på byggkoder och föreskrifter.

Attic över badet är ett utmärkt sätt att ha extra bekväma rum.

Det är självklart nödvändigt att ta hänsyn till både byggnadens arkitektur och klimatzonen. Varje uppvärmning kostar pengar, vi kommer att berätta för dig hur du inte slänger dem i vinden, vilka villkor som ska följas för att få önskad effekt.

Atticisolering kommer endast att vara effektiv om regler och teknik följs.

Du måste börja, som alltid, från början. Effektiviteten av isolering beror till stor del på det valda materialet, du behöver förstå deras egenskaper och egenskaper, bara sådan kunskap hjälper till att göra det bästa valet av byggmaterial i varje enskilt fall.

Korta egenskaper hos moderna isoleringsmaterial

Idag produceras så många olika termiska isoleringsmaterial att det är mycket svårt för vissa konsumenter att förstå. Ofta använder tillverkare detta, och använder inte helt rättvis reklam, de artificiellt blåser upp priserna för sina produkter. Tänk på några av de mest framträdande exemplen.

Mineralull från basalt vulkaniska stenar

Mineralull från basalt vulkaniska stenar

Det låter frestande, inte alla förstår, men attraktivt, så producenterna ringer sina produkter. Till dessa ord är uttrycket "miljövänligt" säkert tillagt, och konsumenten är redo att betala stora pengar. Samtidigt tvingar företagen "blygsamt" att basaltiska vulkaniska stenar består av 60-80% av vanligt glas och resten är orenheter som avlägsnas under produktionen.

Rockwool stenull

I princip är deras produkter vanligt kända glasull. På grund av användningen av "fria" glas bör kostnaden för mineralull vara mycket mindre än kostnaden för glasull. Men reklam gör jobbet på grund av sin handling väsentligt.

Stenullsplatta

Glasull

Tidigare var det svårt att arbeta med glasull, det orsakade ganska obehaglig irritation på huden. Föråldrad teknik tillät inte fibrerna att bli mycket tunna. Tjocka glasfibrer var starka nog att skada de övre skikten av huden. Teknik gör det möjligt att minska diametern på glasfibrer till 6 mikron. Vid beröring är sådana produkter inte annorlunda än bomullsull.

Men köparen reagerar negativt på ordet "glasull", tillverkare använder det inte idag. Ett livligt exempel på dyr vanlig glasull är varumärket Izover. Det obegripliga ordet och frånvaron av "glas" gör det möjligt för tillverkarna att höja priset på sina produkter från vanligt glas.

Vad rekommenderar vi? Att isolera vinden mineral eller glasull - ett utmärkt material för alla indikatorer, men du bör inte köpa fashionabla untwisted varumärken. Deras prestanda motsvarar inte riktigt det höga priset. Det finns möjlighet att köpa glasull - ta det, i kvalitet är det inte sämre än de mest fashionabla artiklarna, och till en kostnad mindre än trettio procent. Vilken mineralull som helst är säker för hälsan, till skillnad från resten av moderna isoleringsmaterial.

En annan mineralullspets. Det kan rullas eller pressas.

Mineralull. Rullar och tallrikar

Att värma vinden av rullad mineralull kostar ungefär en och en halv gånger billigare än pressad. Värmeledningsförmågan hos båda varianterna skiljer sig inte mer än tjugo procent. Tänk innan du börjar vinden uppvärmning i badet.

Några ord om polystyrenskum, polystyrenskum, polyuretanskum och ekowol

Dessa är de så kallade "lågkostnad" isoleringsmaterialen, det genomsnittliga priset är en och en halv till två gånger lägre än den av mineralull. Den viktigaste gemensamma nackdelen - avger kemiska föreningar i luften. Antalet av dessa föreningar regleras av sanitära myndigheter, men i en eller annan procentandel är de nödvändigtvis närvarande.

Skumplast

Den är väldigt teknologisk, lättskuren, inte rädd för fukt. Men det är räddat för gnagare, om några år kan de gnugga lak skumplast i pulver, det kommer att smula och som ett resultat kommer kvaliteten på värmeisoleringen att minska.

expanderad polystyren

"Bror" av polyfoam, universell användning, har något ökad indikator på fysisk styrka.

Polyuretanskum

Den mest "skadliga" isoleringen, bostadsanvändning rekommenderas inte. Den största fördelen - appliceras i flytande form på någon komplex yta. Efter kylning bildas en ogenomtränglig beläggning.

Ecowool

Sprayas även, kan användas för isolering på svårtillgängliga platser av färdiga byggnader. Den är tillverkad av slösad träbearbetningsproduktion och avfallspapper, för att sänka processerna med förfall är impregnerade med antiseptika. Och då förstås "eko" bara av reklamagenter för tillverkningsföretag.

Vi hoppas att den här kunskapen ger dig möjlighet att medvetet välja material för vindisolering, vi är säkra på att ytterligare kunskaper inte hindrat någon. Nu kan du prata om tekniken för att utföra arbetet med väderbeläggning på vinden över badet. Vi betraktar de två vanligaste alternativen - mineralull och skumplåt användes som isoleringsmedel.

Golvisolering med mineralull

Golvisolering med mineralull

Golvisolering bör startas under takets konstruktion. Mellan tak- och taksystemet måste läggas vattentäta. Låt oss börja med taket. Inledande data: Under takets tak har ett hydroskyddsmembran redan installerats.

Steg 1. Inspektera noggrant alla träkomponenter i trussystemet. De måste vara i utmärkt skick, efter isolering från insidan kommer åtkomst till dem vara omöjligt. Ta bort takets storlek, inköpsmaterial. Vi rekommenderar att du använder pressade mineralullmattor.

Nominella storlekar av mattor och maximala avvikelser från nominella storlekar enligt GOST 21880-94

Mats från mineralull

Till det pris som detta material ligger i mellansegmentet, är det enligt dess operativa egenskaper fullt lämpligt för användning under isolering. Den uppmätta mängden mineralull ökar med minst 10%.

För effektiv takisolering bör tjockleken på mineralull vara minst tio centimeter, i kallare områden bör tjockleken ökas till 15 centimeter. Mineralull säljs i tjocklekar på 5 och 10 cm. Om du köper material i rullar kommer du att kunna göra takisoleringen nästan sömlös - värmeförlusten från inredningen minskar.

Varmvalsad mineralull effektivare

Steg 2. Det är mycket bra när byggarna under konstruktionen av trussystemet beräkna avståndet mellan spjällen med hänsyn till bredden på mineralullmattorna. Detta kommer inte bara att påskynda arbetet utan också minska antalet oproductiva materialförluster. Avståndet mellan spjällen ska vara 1 ÷ 2 centimeter mindre än mattens bredd, mutternas kanter komprimeras och ger en ständig fast passform. Om detta inte är gjort - mäta måtten mellan spjälkarna, lägg till en eller två centimeter till dem och skär mattan.

Steg 3. Sätt in bomullen mellan spjällen.

Sätt i isolering mellan spjällen

Om du behöver öka bredden på mattorna på grund av att du använder smala remsor måste du fixa lakan med maskinvara. Använd tunna nejlikor med stora kepsar eller svampdoppar. Det är svårt att hitta sådana i butiken - öka kapslarnas diameter på egen hand. Gör speciella skivor av tjockt polyeten, galvaniserat ark, bitar av hardboard och andra massiva tunna material. Nötkött måste köras i lådorna.

Utför denna operation mycket noggrant. Vad är orsaken till försiktighet? För det första bör den skarpa delen av naglarna inte genomborra lamellerna - vattentätningen kan vara skadad. För det andra bör mattorna inte komprimeras i fixeringsställen, kepsar bör endast hålla materialet i önskad position.

Ett exempel på att fixera mineralullssladden

Exempel på att fixera mineralull med naglar

Tillåt inte luckor och luckor mellan hotellets bitar. Om du bestämmer dig för att lägga bomullsull i två lager, bör lederna överlappa varandra. Vissa tillverkare gör att mattans yta skiljer sig från olika sidor. Å ena sidan är de släta, å andra sidan är de grova. Den släta sidan har goda vattenavstötande egenskaper, den borde läggas på taket, den mjuka ytan på mattan ska förvandlas till rummet. Således kommer ytterligare skydd av isoleringen mot fuktpenetration att tillhandahållas.

Exempel på vindisolering med två lager av ull

Enligt detta system installeras isoleringen på hela takområdet. Var uppmärksam på mineralullen, mer eller mindre fast i nischer, om det finns problemområden - ytterligare stärka det.

Snörningsschema snören

Är viktigt. Mineralullmattor med en höjd av mer än tre meter får inte läggas, det kan krympa. Och detta kommer att leda till en betydande förlust av värme från rummet. För att undvika en sådan obehaglig situation rekommenderar vi att du tillverkar trälintar på önskat avstånd efter behov.

Om det behövs, gör hoppare att hålla mineralullen.

Steg 4. Nu ska du skydda isoleringen mot fukt. Vatten kondenserar från fukt i de så kallade daggpunkterna, och de kommer alltid att ligga i isoleringsskiktet.

Minwat förlorar sina egenskaper när den är våt

Vatten i bomullsull är ett stort problem. Faktum är att våt mineralull försämrar sin värmebesparande prestanda dramatiskt. Och det är inte alla problem. I "kakan" finns det nästan ingen naturlig ventilation, våt bomullstorkar under mycket lång tid. Samtidigt, hela denna tid, direktkontakt av det övervävda materialet med staketternas kvarvarande. Under förhållanden med hög luftfuktighet och hög temperatur börjar destruktiva processer mycket snabbt i trästrukturer. Dessutom behandlas inga korgar med antiseptika.

Ångspärren läggs i rader från botten uppåt, materialet överlappar minst tio centimeter. För att säkerställa fullständig täthet i sömmarna måste du limma tejpen. Ångspärren fixeras av en häftapparat till spjällen.

Steg 5. Gör en kista för att fixera ytplåtarna.

För lådor kan du använda lameller på 20 × 50 eller billiga typer av brädor av samma tjocklek. Lathing parametrarna beror på linjära egenskaper hos møbelmaterialet. Du kan använda gipsskiva, lakan av plywood eller OSB. Det ser bra ut naturligt, men det är det dyraste alternativet takmantel.

Video - Värmeisolering av taket med mineralull

Värmeisoleringsskum

Vi värmer vinden med skum

Tjockleken på skumarken bör också väljas med hänsyn till bostadsens klimatzon. Universal kan betraktas som 10 ÷ 15 centimeter, för att uppnå denna tjocklek måste skummet läggas i två lager.

Det finns två sätt att fixa skumplattor:

 • Den första, billigare, vanliga tunna nejlikor med stora lock till taket. Denna metod skiljer sig inte från den som beskrivits ovan i fråga om mineralullisolering;
 • Den andra metoden är konstruktionsskum. Det är lite dyrare och längre i tiden, men bättre.

Välja ett monteringsskum

Är viktigt. Köp inte hushållsskum, använd endast professionell.

Hushållsskum utfärdas komplett med ett plaströr genom vilket skum rör sig på rätt plats.

Det verkar som att allt är bra, du kan jobba, och till en kostnad är det något billigare än en professionell. Men det är det inte. För det första, om du inte har tid att omedelbart använda hela hushållskummets hushållsskum i taget, då efter en halvtimme kan du kasta alla rester i papperskorgen. Det kommer att frysa och fortsätta att använda kommer att vara omöjligt.

Ett exempel på användning av hushållsskum

För det andra är det väldigt obekvämt att använda ett flexibelt rör för att fylla smala luckor. Röret med minsta ansträngning böjer, det måste skickas med andra hand, och då fungerar inte denna "teknik" alltid.

Professionellt skum har en signifikant förbättrad kvalitet, och en speciell pistol gör att du kan använda en startad tank när som helst tills den är helt konsumerad.

Kostnaden för en pistol är annorlunda, men i genomsnitt överstiger den inte kostnaden för tre skumcylindrar. Inom några dagars arbete på badets isolering, kommer det att betala och börja ge direkt vinst.

Pistolens rör är metall, det gör att du kan fixa de smalaste luckorna utan några problem.

Skumpistol

Att isolera vinden tar mer än en dag och mer än en skumflaska, släng inte pengar i papperskorgen, bara köp en professionell pistol och skum.

Golvisoleringsteknik med skumplast

Så, materialet köps, du kan börja arbeta med isoleringen. Och i detta fall tar vi hänsyn till att vattentätning under takbeläggningen redan är tillgänglig.

Nu behövs det inte så mycket för att förhindra att skummet blir blöt (han är inte rädd för vatten), men för att skydda taksystemet från fukt. Efter isolering med skumplast är den naturliga ventilationen helt blockerad, våta spärrar börjar rota snabbt med alla obehagliga konsekvenser.

I exemplet av utförandet av isolering kommer vi att använda metoden att arbeta med monteringsskum.

Steg 1. Ta avståndet till spjällen med honung, överför dem till skumplastskivan och skär isoleringen längs linjerna.

Tunn polystyren är bättre att klippa med en skarp konstruktionskniv; för att skära tjock (mer än fem centimeter) använd en vanlig handsåg.

Vid mätning av mätlinjen ska den lämnas orörd, vilket gör det möjligt att öka dimensionerna med flera millimeter och därigenom öka styrkan att pressa arket mot spärren.

Video - Skärande skum med hårtork med munstycke

Steg 2. Applicera en tunn, kontinuerlig linje till spjällen på platsen där skumplåtets botten passar, låt det ta cirka fem minuter för en liten torkning. Faktum är att skummet är dåligt kvar på färskt skum, och dessutom stannar det på platserna för pressning det i volymen - det finns risk för bildandet av öppna sprickor.

Steg 3. Placera skummet på rätt plats. Det är mycket önskvärt att ytan av arket inte berör det hydroskyddande skiktet. På dessa ställen kan en daggpunkt uppträda, och kondenserat vatten kommer att falla på elementet i trussystemet. Detta är ett mycket oönskat fenomen.

Steg 4. Fortsätt på samma sätt för att lägga det första skiktskiktet.

Montering av skum på vinden

För att arbeta snabbt, ordna dem ordentligt. För de få minuter som skummet torkar måste du ta måtten på nästa ark och skära den. Applicera en skumlinje under det andra arket och förbereda ett tredje ark. Infogade en sekund - arbeta på samma sätt med följande. Denna arbetsalgoritm ger möjlighet att avsevärt minska tiden för vindisolering.

Alla leder mellan enskilda ark zapenivayte försiktigt. Först är det svårt att gissa mängden skum, men efter några få erfarenheter kommer att dyka upp och skummet går så mycket som nödvändigt.

Steg 5. Det första lagret är lagat - börja utföra det förberedande arbetet under det andra skiktskiktet. Skär av allt skum som har skjutit ut över isoleringens yta med hjälp av en vass kniv. Passningen av de två skikten ska vara så tät som möjligt.

Skär skummet med en kniv

Återigen, kontrollera täthet av lederna, om du hittar problemområden måste du fixa dem genom att ersätta dem.

Steg 6. Börja sätta det andra skiktskiktet.

Mycket viktigt. Platser leder måste överlappa varandra. Således uppnås en ökad täthetsgaranti.

Steg 7. Processen att lägga det andra skiktskiktet skiljer sig inte från ovanstående. Återigen påminner vi er om att arbetet utförs mycket noggrant och noggrant. Små luckor ökar inte bara värmeförlusten, det är även ett mindre problem. Problemet är att dessa luckor på insidan av huden kommer att ha en daggpunkt, små områden av plywood, OSB eller gips kommer att vara ständigt våta. Och detta kommer så småningom att bli märkbart på väggarnas ytbehandling - fläckar kommer att dyka upp på tapeten eller dekorativa gips.

Det andra skiktskiktet

Steg 8. Även om skummet inte är rädslat för fukt rekommenderar vi starkt att skydda ångan. Utan det kan fuktig luft tränga in i trästyckets träkonstruktioner och kondensera på dem. Vad väntar sedan på de takelement du redan vet.

Ångskydd över skum

Steg 9. Spik kassen under stoppplattorna och fortsätt till mål.

Video - Värmeisolering av takskummet

Gable väggar

Gabel på vinden

Uppvärmning av dessa strukturer har funktioner beroende på hur man bygger ett bad. Om gavlarna är gjorda av samma material som de främre väggarna (timmer, skumblock, tegel), innan de är isolerade, måste du göra nischer för skumplast eller mineralull. För dem borde du använda brädor eller lameller med en bredd som inte är mindre än isoleringsmaterialets tjocklek.

Crate under isolering

Felaktig uppvärmning av vinden

Om gavlarna är gjorda av vertikala stöd, täckta med klädplatta på utsidan, krävs ingen preliminär förberedelse. I de flesta fall används ett bräda på 50 × 150 mm för vertikala stöd av trussystemet, och denna bredd är tillräckligt för väggkvalitetsisolering.

De flesta bad i alla rum har uppvärmda strömmar, vilket innebär att våningarna på vinden inte behöver utföra sådan byggverksamhet. Om bäddens tak av någon anledning inte har isolering - måste göra det. Även om det finns alternativ finns det ett uppvärmt tak på rummen i badet, vilket gör att våningarna i vindenrummet blir varma. Bestäm själv vad du ska göra i ditt fall. Tänk på det särskilda syftet med vinden i badet, frekvensen och tiden för användningen av dessa lokaler.

Golvisoleringssystem

Om du väljer att göra golvisolering kan du använda samma skum eller mineralull. Legeringstekniken har en grundläggande skillnad - ångspärrskiktet ska placeras under isoleringen, och hydrobeskyddningen ovanifrån.

slutsats

Spara aldrig på tjockleken på isoleringsskiktet. Om det är för varmt - du kan alltid öppna fönstren för att ventilera rummet. Och om det är för kallt, måste du lägga till extra stora pengar vid uppvärmning till bekväma temperaturvärden.

Vi ansåg inte alternativ med ecowool och flytande polyuretanskum av flera anledningar.

 1. För det första rekommenderas dessa sanitära alternativ endast av statliga sanitära myndigheter för externt arbete.
 2. För det andra är det omöjligt att göra sådan isolering oberoende, man måste använda tjänster av specialiserade byggföretag. Hur mycket detta "nöje" kommer att kosta dig kan gissa på egen hand.

Ett exempel på ett varmt fungerat vinden bad

Isolering av vinden från insidan, om taket redan är täckt: material och teknik

Arrangemang av bostadsutrymme på plats på ett vindusutrymme har länge upphört att vara ett sällsynt fenomen. Fler och fler husägare är intresserade av hur man korrekt reparerar, så att livet "under taket" inte var mindre bekvämt än i huset självt. Överväg hur man gör vinden isolering, om taket redan är täckt, vilka material passar bäst för detta ändamål och vilka nyanser du bör uppmärksamma.

Vid arrangering av vinden är isoleringen huvudpunkten, eftersom taket anses vara ett av de kallaste områdena i byggnaden

Isolering av vinden från insidan, om taket redan är täckt: förberedelse av rummet

Attic - är inte bara en beboelig vind. Det finns några regler som skiljer dessa två rum från varandra. Först av allt måste taket på vinden nödvändigtvis ha en sluttning. Dessutom måste rummets standardhöjd vara minst 2,5 m.

För vindisolering används olika material, såsom mineralull, skum etc.

Med fokus på det attraktiva utseendet bestämmer många om arrangemanget på vinden. Men i verkligheten måste vi möta några nyanser som det är önskvärt att bekanta sig med innan arbetet påbörjas:

 • De material som används för att bygga vinden, bestämmer direkt värmeförlusten i detta rum. Därför bör deras val tas upp på ett mycket ansvarsfullt sätt.
 • Det rätta valet av tekniska lösningar, som gör det möjligt att tillhandahålla all nödvändig kommunikation på övervåningen, har ingen mindre inverkan.
 • En stor roll spelas av takets form. Det kan vara en-lutning, gavel eller bruten;
 • För att dölja takets lagerelement är det nödvändigt att visa fantasi;
 • vinden kan vara lokaliserad inte bara inom husets territorium, men också gå bortom det, förlita sig på kolumner.

Var och en av dessa aspekter har sitt inflytande på det tillvägagångssätt som kommer att krävas för högkvalitativ takisolering. Men huvudrollen hör fortfarande till de två huvudmaterialen - värme och vattentätning. Å ena sidan ligger utrymmet under taket i det kallaste området av byggnaden. Å andra sidan orsakar en stark skillnad mellan temperaturen inuti och utomhus ofta kondens, vilket har en destruktiv effekt på material.

När man isolerar vinden bör man vara uppmärksam inte bara på taket utan även på väggarna

Det bästa materialet för uppvärmning gör det själv

För solens inre isolering finns många lämpliga alternativ. Men du måste göra ditt val baserat på egenskapen hos bostadsområdet, liksom designfunktionerna hos ett visst tak för att fungera. Tänk på vilka alternativ som finns idag och vilka funktioner som är typiska för dem.

Golvskyddsskum: Fördelar och nackdelar med materialet

Polyfoam - en av de mest kända värmare, som upptar sin nisch bland billiga isoleringsmaterial. Priset är faktiskt betydligt lägre än för många andra, men det här är inte den enda fördelen:

 • skum absorberar inte alls fukt. Om materialet förbehandlas med en speciell impregnering, kommer vattnet helt enkelt att flyta ner på ytan;
 • låg vikt är en annan fördel som väsentligt underlättar transport och installation, samt minskar lasten på taket.
 • Skumets värmeledningsförmåga är mycket liten, så att den klarar av sina direkta funktioner mer än fullständigt;
 • skum är lätt att klippa och fästa. Detta gör att du kan arbeta med honom utan några problem även om ingen erfarenhet saknas.

Polyfoam - en av de enklaste och billigaste värmare

Intressant! När det gäller kostnad kan denna metod endast jämföras med takets isolering med expanderad lera, men nu används denna metod mindre och mindre.

Baserat på dessa egenskaper kan vi dra slutsatsen att skummet nästan är en win-win-möjlighet när det gäller att värma upp vinden från insidan. Men isoleringen av väggarna från skumins insida har också nackdelar, och ibland visar de sig att vara betydligt större fördelar:

 • ångpermeabilitet hos skum är på en mycket låg nivå. Som ett resultat är rummet ofta täppt och varmt. Det leder också till en ökning av fuktighet, vilket medför utveckling av svampar och mögel på takets takelement.
 • Trots sitt konstgjorda ursprung utsätts detta material ofta för skador från gnagare;
 • över tiden tenderar trä att krympa, vilket leder till bildandet av sprickor mellan skumelementets element. Det här är omöjligt att fixa, och det enda sättet att lösa problemet är att helt ersätta det isolerande materialet.

För att skumma polystyren (skum) fungerat som värmare under lång tid, bör du följa installationstekniken

Många tror att dessa brister är mer än fördelar och isoleringen av vinden med skumplastik är inte motiverad. Men det måste erkännas att detta är en av de mest budgetmässiga alternativen, vilket ger ett minimum av krångel, och om installationstekniken observeras kan det bli ett alternativ till dyrare lösningar.

Golvisoleringspolystyrenskum: fördelar, nackdelar och egenskaper

Extruderad polystyrenskum är mycket lik skumplast. Deras tekniska egenskaper är nästan identiska, med undantag för en betydande aspekt - installationsteknik. Om du behöver lägga skummet mellan spjällen, läggs polystyrenskum på toppen, vilket eliminerar risken för sprickor och luckor.

Bra råd! Vissa tillverkare erbjuder kunderna plattor med stegade leder, vilket gör det möjligt att göra lederna ännu mer hållbara och tillförlitliga. Sådan fixering av element i sig är ett idealiskt alternativ för att värma taket på vinden.

Bland andra fördelar med isolering av polystyrenskumt tak är det omöjligt att inte nämna sin låga vikt, vilket kombineras perfekt med hög hållfasthet och motståndskraft mot yttre påverkan. Dessutom är det här materialets operativa livslängd ganska lång, med förbehåll för överensstämmelse med hela tekniken för isolering av vinden pentoplex.

Extruderat skum görs med en annan teknik, den är mer tät och resistent mot deformation.

Utvidgad polystyren är inte benägen för processerna för sönderfall eller sönderdelning, vilket också är viktigt vid arbete på taket. På toppen av det kan appliceras någon topplack som ger ett attraktivt utseende och ger extra skydd.

Det är enkelt att arbeta med polystyrenskum själv: olika limblandningar och mastik är lämpliga för att fixera den. Och ibland används även en bygghäftare. Så för installation är det inte nödvändigt att köpa några dyra ytterligare element.

Men bakom alla dessa positiva egenskaper borde vi inte glömma den enda, men ganska allvarliga bristen på isolering av polystyrenskum från insidan av väggarna och taket - materialet har ökad brännbarhet. För ägare innebär detta behovet av mer noggrann och omtänksam sammanfattning av all kommunikation, i synnerhet el.

Naturligtvis försöker tillverkare minska denna nackdel till ett minimum, men idag kan vi med säkerhet säga att den här frågan är öppen, och varje ägare som har valt väggisolering från insidan av penoplexen måste ta hand om sin säkerhet.

Ordningen med isolering av vinden takytan från insidan

Intressant! Det är ingen slump att det här materialet oftast är valt att isolera balkongen. Styrofoam har en mycket låg värmeledningsförmåga, och samtidigt på balkongen behöver han nästan inte komma i kontakt med el.

Atticisolering från insidan av mineralpoolen: ett värdigt alternativ till penoplex

Mineralull - ett annat isoleringsmaterial som används överallt och är allmänt känt för dess egenskaper. Det fick sitt namn på grund av den fibrösa strukturen, som liknar medicinsk bomull. Du kan köpa den i rullar, vilket gör transport och installation ännu bekvämare.

Låg värmeledningsförmåga kombineras perfekt med förmågan att inte absorbera fukt. Även om det här händer materialet torkar snabbt, utan att förlora sitt utseende och tekniska egenskaper.

Minvat tillhör kategorin miljövänliga och säkra material, vilket blir märkbart även om takets övre del är täckt med metallplattor, som är utsatt för stark uppvärmning under inverkan av solljus. Dessutom fungerar mineralullen också som en ljudabsorberande barriär, och i motsats till skumplast är det helt inte intressant för gnagare och olika insekter.

Egenskaper av mineralull i att det inte bara bibehåller värme, men har också utmärkta ljudisoleringsegenskaper

Uppvärmning av taket från mineralullens insida bör ske med hänsyn till att det är ett ganska elastiskt material trots sin mjuka fiberstruktur. Han är ganska kapabel att hålla mellan spärrar under förutsättning av högkvalitativ fixering.

Bra råd! Vid bearbetning av mineralull för att placera lakan mellan spjällen är det nödvändigt att lämna en reserv på ca 2 cm. Detta gör att de kan hålla och inte falla ut även om det inte finns några ytterligare fästelement.

Uppvärmning av taket från insidan av glasull: om du ska använda detta material

Enligt dess egenskaper är glasull lik mineralull, men i detta fall är fibrerna som utgör materialet längre, vilket i allmänhet ökar materialets elasticitet. Något högre och styrka indikatorer och ljudisolering förmåga. Men när det kommer i kontakt med fukt, ger glasull till mineralull och absorberar mer vatten.

Användningen av glasull för isolering av bostadslokaler leder inte till några negativa konsekvenser för invånarnas hälsa. Inga giftiga ämnen används i produktionsprocessen. Dessutom kännetecknas glasull av ett lågt brandbarhetsindex.

Glasull är bra ur brandsynssynpunkt, och bibehåller också värme perfekt och är inte mottaglig för skador med form och andra influenser.

I arbetet med att arbeta med materialet krävs att säkerhetsbestämmelserna följs för att undvika införandet av glasullsfibrer i luften. De små partiklarna kan orsaka irritation av slemhinnorna, och därför är användningen av andningsskydd och skyddsglasögon absolut nödvändigt.

Bra råd! Ibland kan glasfiberfibrer orsaka hudirritation, därför är det i arbetet med att arbeta med det rekommenderat att bära stängda kläder och till och med handskar.

Uppvärmning av taket från insidan med egna händer med användning av stenull

Stenull är det dyraste alternativet bland sådana material. Men samtidigt är det den säkraste för människors hälsa och, med graden av tillförlitlighet, överstiger alla andra alternativ. Här är några av dess främsta fördelar:

 • Värmekonduktivitetskoefficienten för detta material är en av de lägsta;
 • stenull är helt miljövänlig även vid uppvärmning;
 • skiktet av denna värmeisolator är också en utmärkt ljudbarriär;
 • ångpermeabilitet är mycket hög;

Stenull används inte ofta på grund av sin höga kostnad, men effektiviteten i detta material är hög i alla avseenden

 • materialet brinner inte i praktiken;
 • inga mekaniska belastningar kan deformera stenull eller påverka dess egenskaper
 • materialet skiljer sig på lång sikt
 • Stenull kan köpas i form av plattor som enkelt skärs i segment av önskad längd och fästs på takytan.

På grund av den höga kostnaden för stenull försöker man ofta ersättas med mineralull eller glasull. Men en sådan ersättning kan inte kallas en fullvärdig, eftersom den påverkar isoleringens kvalitet ganska seriöst. Många användare hävdar att priset på materialet är berättigat och med förbehåll för installationstekniken betalar det mycket snabbt för kostnaderna.

Relaterad artikel:

Typer av isolering för tak och golv. Mineral och syntetisk isolering för taket. Uppvärmning av ett mansardtak.

Dessutom är det mycket möjligt att utföra allt arbete på att väta taket på vinden med egna händer. En videohandledning kan visa arbetsordningen, och rekommendationerna från experter hjälper till att undvika vanliga misstag.

Att värma vinden med ekologisk olja är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa förkylningen

Ecowool är ett förkrossat material som först blåses in i slitsarna och sedan använda samma metod lägger man ett skikt mellan överlappningen och spjälkarna med hjälp av en speciell konstruktion för detta ändamål. Detta är ett dyrt förfarande, men det gör det möjligt att helt eliminera alla risker med utkast och för att säkerställa den mest effektiva isoleringen.

Teknologin för att applicera ekowool gör att du kan tillhandahålla fullständig värmeisolering utan sömmar och sprickor

Ecowool för 80% består av ett helt naturligt material - papper, vars egenskaper är mycket lika de som kännetecknar trä. Med sitt naturliga ursprung minskar nivån på värmeförlust ekologin inte mindre effektivt än andra material.

En av komponenterna som ingår i ekowool är borax. Enligt dess egenskaper är det ett antiseptiskt naturligt ursprung, vilket gör att träelementen i taket ger ett effektivt skydd mot formning av mögel och mögel.

Ecowool appliceras med ett tunt lager, men samtidigt ger det en anständig nivå av inte bara värme utan även ljudisolering. Materialet behåller sina egenskaper även efter årtionden av användningen. Så inte för låg kostnad - den enda nackdelen med detta material, vilket är ganska motiverat av dess utmärkta egenskaper.

Golvisolering med polyuretanskum: grunderna för teknik och materialegenskaper

Polyuretanskum är den mest moderna bland alla de angivna sätten att värma vinden. Dess huvudsakliga skillnad i fullständig frånvaro av leder eller luckor, vilket kan vara en källa till kall luft. Dessutom är driftsperioden för detta material en av de längsta och upp till 30 år.

Polyuretanskum är en av de mest effektiva isoleringen idag.

Polyuretanskum är inte föremål för krympning, även om träets taktak med tiden börjar gradvis deformeras. Den solida strukturen eliminerar helt risken för fuktabsorption, vilket eliminerar behovet av att installera ytterligare ett ångspärrskikt.

Men det finns aspekter som väsentligt komplicerar processen med att använda polyuretanskum som takisolering från insidan. Först och främst gäller det ansökningsförfarandet, vilket kräver komplex och dyr utrustning. Hans köp är nästan aldrig berättigat, så vanligtvis hyrs det.

En annan aspekt är den komplexa tekniken för tillämpning, vilket ger en viss erfarenhet inom detta område och tillåter inte nybörjare att klara själva uppgiften kvalitativt.

Bra råd! Det perfekta alternativet är att bjuda in ett team av arbetare som kommer med egen utrustning och inom några timmar kommer att göra en högkvalitativ isolering av vinden i ditt hem.

Vid arbete med polyuretanskum är det nödvändigt att använda skyddskläder och observera säkerhetsåtgärder.

Värmer upp vinden från insidan med egna händer med penofola

Penofol är ett slags polyetenskum - en teknik som upptar sin nisch bland metoderna för modern isolering av väggar och hus. Tillsammans med hög ljudisolering är det värt att notera att Penofol har en högkvalitativ aluminiumbeläggning som kan appliceras på en eller två sidor.

Här är några fler argument för att använda penofol för vindisolering:

 • materialet utgör inget hot mot människors hälsa eller dess miljö
 • dess värmeledningsförmåga är extremt låg;
 • Det slutna systemet med luftbubblor som är karakteristiska för detta material är ett utmärkt hinder för ångpenetration.

Denna metod gäller inte heller billigt och kräver betydande finansiella investeringar för genomförandet. Men som praktiken visar är det bättre att tillbringa en gång på högkvalitativt material och därigenom säkerställa bekväma levnadsvillkor under många år framöver.

Det är inte ovanligt och en kombination av material. Materialen i kombination med egenskaper kan användas för uppvärmning tillsammans. Exempelvis kombineras mineralull och polystyrenskum perfekt. Den första placeras mellan spjällen och den andra ligger närmare takets kant. Denna kombination kommer att uppnå önskad effekt och avsevärt spara på förvärv av material.

Penofol kan ge tillförlitlig värmeisolering i kombination med andra material.

Som du kan se från beskrivningarna har varje värmare sina egna fördelar och nackdelar. Den enda frågan är att välja det lämpligaste alternativet som kommer att uppfylla tanken på att materialets pris och kvalitet överensstämmer.

Ett av de vanligaste misstag som ägarna gör är ett missvisat val till förmån för det billigaste alternativet för vindisolering. Videor och artiklar kan visa de positiva aspekterna av ett beslut, men valet måste ta hänsyn till alla nyanser och egenskaper. Försök att spara på värmeisoleringsmaterial kan leda till att efter en viss driftstid är det nödvändigt att utföra reparationsarbete eller till och med helt ersätta allt material.

Värme vind från insidan med egna händer: video och arbetsfaser

Var och en av materialen har sina egna fästfunktioner och bör användas uteslutande enligt tillverkarens rekommendationer. Men om vi talar om den allmänna arbetsordningen, så finns det obligatoriska steg som utförs nästan alltid, oavsett vilket material som väljs.

Den första läggs ut ett lager av vattentätande material, vilket bör skydda isoleringen mot de skadliga effekterna av fukt. Filmen placeras överlappande på ett sådant sätt att ett skikt är 10-15 cm på den andra. De fixar materialet med en bygghäftare, och lederna är dessutom limmade med tejp.

Utförande av isolering i förhållande till byggnadens tak

Då, om det finns ett behov av detta, skapas en kista. För det kan man använda trattlattar som är 8-10 cm breda. De måste fästas på spjällen och ha dem parallella med varandra på ett avstånd av 50-60 cm. Det är mycket viktigt att inspektera varje element separat med hjälp av en byggnivån. Detta förhindrar att eventuella fel i taket uppträder i framtiden.

En värmeisolator placeras på spjällen eller kassen och är ordentligt fastsatt för det. Om vi ​​till exempel pratar om att använda någon typ av ull som säljs i form av rullar, så skärs materialet i stycken av rätt storlek för att sätta mellan spjällen. Isoleringens tjocklek ska vara så att den matchar lagrets bredd. Det är särskilt viktigt om du bestämmer dig för att göra väggisolering i mineralullen plus gips. I det här fallet ska allt ledigt utrymme fyllas med isolering.

Det översta lagret i denna "tårta" är ett lager av ångisoleringsmaterial, som kan användas som en polyetenfilm, asfalt eller takfilt. Som vid vattentätning överlappar det valda materialet. I det här fallet görs fästningen bäst genom att använda tunna trälister, placera dem i steg på 40-50 cm. Samtliga fogar måste limmas med tejp.

Bra råd! Om du behöver lägga flera lager av värmeisoleringsmaterial måste en ångspärr läggas mellan var och en av dem. Detta gäller särskilt för kalla områden.

Du kan spara betydligt på vinden uppvärmning, om du förstår vilka material som är bättre och billigare

Som ett sista steg förblir det bara att ta hand om en lämplig ytbeläggning, som kan fästas på kassen eller, i dess frånvaro, direkt till stängerna. Det är värt att ta hänsyn till vikten på de använda dekorpanelerna, eftersom installationen av de tyngsta av dem kan kräva förmontering av en ram tillverkad av en metallprofil.

De största misstag som gjorts i processen med vindisolering

Slutresultatet av det arbete som görs för hand beror på hur noggrant tekniken och alla föreskrivna regler följs. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt förfarandet för att lägga vattentätningsskiktet, som material som kan absorbera fukt, i framtiden redan torkar ut, vilket ofta orsakar kallt i rummet.

Här är några rekommendationer från experterna, med vilka du kan minimera de negativa effekterna:

 • Om takets lutningsvinkel inte överstiger 13 °, kommer detta att orsaka försening i nederbörd på ytan. Som ett resultat - utseendet av rost och utseendet av läckor. Allt detta kan negativt påverka isoleringens tillstånd, så det är viktigt att se till att lutningsvinkeln är tillräckligt stor innan du börjar arbeta.
 • installation av isoleringsmaterial på väggar och tak - detta är inte allt nödvändigt arbete. Det är nödvändigt att ta hand om fönsterisolering (enligt svensk teknik). För att göra det är det bäst att bjuda in experter för att förhindra läckage. Speciellt om installationen av lutande fönster är nödvändig;

Installation av värmeisoleringsmaterial på väggar och tak kan ske självständigt eller med hjälp av specialister

 • För att ge isoleringsmaterialet luftning och förmågan att torka ut om det är våt, är det lämpligt att lämna ett mellanrum på ca 2-3 cm mellan materialet och taket.
 • Kategoriskt är det omöjligt att sakna åtminstone ett av de erforderliga skikten av ång- eller vattentätningsmaterial.
 • Om det värmeisolerade materialet överskrider spärren i tjocklek, kan deras höjd ökas med självhäftande extraskenor.

Dessa enkla rekommendationer kan hjälpa till i arbetet, vilket ökar kvaliteten på isoleringen avsevärt. Om det emellertid finns tvivel i styrka och erfarenhet, skulle det vara bättre att bjuda in en specialist. Naturligtvis måste du betala för det, men i det här fallet behöver du inte göra om allt två gånger.

Att värma vinden på vinden från insidan är långt ifrån den svåraste uppgiften som en husägare kan möta. Ofta vill ägarna på översta våningen ha en balkong, vars isoleringsteknik också har sina egna egenskaper.

Liksom för väggarna kan en mängd olika material användas för att isolera taket på balkongen, men det är värt att notera att loggias isoleringsteknik, som inte nämnts tidigare, ofta används här. Detaljerad steg för steg med funktionerna i denna process hjälper dig att räkna ut steg för steg instruktioner "Värmer balkongen från insidan med egna händer."

Schemat för temperaturens konturer på vinden

Värma upp vinden från insidan med mineralull gör det själv: videoinstruktion

Som ett illustrativt exempel rekommenderas att titta på träningsvideoen, som beskriver väggisoleringstekniken från insidan av mineralullen. Detta gör att du kan bekanta dig med alla nyanser och undvika de vanliga förekommande misstag som nämnts tidigare.