Hur man beräknar höfttaket + online-kalkylatorn med ritningar och foton

En ganska populär typ av tak är höft. Denna variation tillskrivs chetyrehskatnyh mönster.

Takstrukturen är mycket tillförlitlig och låter dig bygga ett bostadsområde under taket.

Men vid utformningen är det nödvändigt att ta hänsyn till vikten av olika parametrar, eftersom byggandet av ett höfttak inte är en enkel process. Beräkningar som krävs i konstruktionsprocessen måste vara korrekta, annars lovar det konstruktionen av en bräcklig struktur.

I den här artikeln kommer du att lära dig hur du beräknar höfttaket + online-kalkylatorn med ritningar och foton.

Takkonstruktion

För att göra beräkningsförfarandet så enkelt som möjligt är det nödvändigt att bli bekant med enheten av höfttakstypen. Det här låter dig förstå exakt vilka element som behöver beräkningar.

Designen består av:

 • Seahorse. Den representeras av en stång som ligger vid den högsta punkten av strukturen i horisontalplanet. Det fungerar som ett stöd för de flesta av spärren.
 • Centrala spärrar. Trästrukturens element, som ligger i hela längden och höjden av backarna och åsen.
 • Höftspärrar. Skapa höfter, fäst på ena sidan till åsen och den andra till hörnet spjällen.
 • Hörnspärrar. Liksom åsen, hör detta element till takets huvudbärande del. Stångens läge är lutande, vilket slutar vid kanten av huset eller på kort avstånd från den. Utgångspunkten för fästet är åsen.

Ritningssystem

Hur man beräknar området med det hippade taket?

Det är möjligt att schematiskt representera höfttakstypen med en rektangel, som är basen, två trapezoider - strukturens ytor och två isosceles trianglar.

Baserat på en sådan representation av strukturen är det möjligt att utföra beräkningar enkelt och utan fel.

Varje tak i konstruktionsprocessen bestäms primärt av lutningsvinkeln.

En sådan parameter väljs utifrån ett antal faktorer och är det värde från vilket alla andra beräkningar görs.

Algoritm för beräkning av byggnadsområdet:

 1. Den första formeln som behövs i beräkningarna är h = b / 2 * tanA. I denna formel är b bredden på byggnaden, A är sluttningen av höjden, h är höjden på åsen. Med tangentbordet är värdet av denna vinkel igenkänt och beräkningen utförs.
 2. Med hjälp av cosinusvärdet av samma lutningsvinkel är längden på hörnspärren igenkänd. Formeln för beräkningar är c ​​= b / 2 * cosA, notationen är liknande.
 3. För att ta reda på längden på höftspärrarna måste du beräkna kvadratroten med följande formel: d = h 2 + b 2/2, notationen liknar.
 4. Området på hela taket är när alla villkorligt separerade strukturelement läggs till, nämligen trapezium, trianglar och rektangel. Formeln för beräkningarna är följande: S = 2 * (c * b) + 2 (a - b) * c = 2 * c * (b + a - b) = 2 * c * a.

Efter beräkningar rekommenderas att alla värden kontrolleras. Detta kommer att bidra till att undvika felaktigheter och fel i byggandet.

Häftak beräkning online kalkylator

Hur man beräknar längden på taket på taket? Du kan beräkna det fyrsidiga taket med hjälp av vår online assistent.

Du kan beräkna inte bara antalet mjuka tak, utan även systemet med mantel och spärrar.

Kalkylatorn beräknar taket på höfttaket.

Innan du går till beräkningarna, i det övre högra hörnet av kalkylatorn, måste du välja takbeläggningen. Nedan finns räknare för andra typer av tak:

Beräkningen av takytan på fyrkantiga taket med hjälp av onlinekalkylatorn nedan.

Beteckning av fält i räknaren

Beräkningsresultat

Kalkylator Fält Beskrivning

Snöbelastningsregionen

Typer av takläggning

Vid bestämning av typen av tak och takmaterial beaktar de alltid värdet av lutningsvinkeln. När det gäller en takkonstruktion är det möjligt att inte uppmärksamma denna parameter så nära, eftersom nästan alla takmaterial kommer att göra.

Typer av beläggningar:

 • Plattor. I denna typ av takmaterial, som ofta används i takhytten av höftyp, finns det många sorter. Det finns en kakel från cement, från keramik, bituminös version som annars kallas en mjuk kakel och metall.
 • Slate. Alla typer av skiffer appliceras på höftyps takaggregat utan undantag. Men när man väljer denna typ av material beror mycket på behovet av att bygga en bostadstyp vindsurf eller vind. I det här fallet är det bättre att inte använda metallskiffer (metallprofilerad plåt), det kan inte skapa en bekväm atmosfär i ett rum under taket. För att täcka höfttaket, där det finns en bostad, är det bättre att använda Euro-skiffer. Materialets sammansättning är glasfiber och impregnering av bitumen, tack vare vilket taket är försedd med tillförlitlighet och goda värmeisoleringsegenskaper.
 • Vip omslag. Denna beläggning är den perfekta lösningen för taket. Det kan sättas i nivå med skiffernivån av kakel, taktak, vilket ger en majestätisk utsikt över huset, speciellt om de är täckta med ett höfttak. Det finns bara en minus i det här fallet - den höga kostnaden för material, men med hänsyn till andra egenskaper och egenskaper hos vip-material tillverkas på högsta nivå.

Typer av takläggning

Beräkning av takläggning

För att göra beräkningar av takmaterialet så exakt som möjligt, utförs de oftast efter installationen av trussystemet.

Först efter slutförandet av samlingen av strukturer kan bestämmas med ett mer lämpligt material för att täcka taket.

De väljer materialet, med hänsyn till väderförhållandena på marken, mängden nederbörd och tillgången till finansiering för byggande.

Dessutom är mängden material alltid större än takets yta.

Förutom det faktum att materialet som läggs för värme, ånga och vattentät påverkar detta värde, lägger sättet att lägga materialet, vilket ofta utförs med en överlappning, också till.

Dessutom är mängden takmaterial påverkat av närvaron av ytterligare element.

I alla beräkningar hjälper du kalkylatorns höfttak - online.

Den sista försiktigheten att överväga är mängden materiell förlust. Med tanke på anordningens höftvariabler av strukturen, som representeras av trapezformala och triangulära sluttningar, är det nödvändigt att skära materialet.

I denna process försvinner ca 30%. Den optimala lösningen för att undvika sådana stora förluster är användningen av bituminösa plattor eller materialstycke för taket.

Standardprincipen för beräkning av mängden takmaterial:

 • Den totala takytan beräknas;
 • Den är uppdelad i området av ett ark av material;
 • Detta tar inte hänsyn till det totala arealet av materialet för taket, men på dess användbara del, d.v.s. på den som täcker ytan. För att göra detta, dra avståndet från det totala materialområdet avståndet som går till bryggan och överlappningar. Vanligtvis är detta värde 15 cm.

För en tydligare uppfattning om beräkningarna kan du överväga två exempel med en annan typ av takmaterial: skiffer och metallplattor.

För skiffer är beräkningsexemplet enligt följande:

 1. Vanligtvis används för att täcka sju ark vågskiffer, vars effektiva yta är lika med 1,335 m 2.
 2. Om 8 ark av sådant material används är värdet av användningsområdet 1,56 m 2.
 3. Vidare divideras värdet av takets totala yta med värdet av materialets användbara område. Om takytan exempelvis är 26,7 m 2, är antalet skifferplattor som krävs för takutrustning 20 stycken.

Exempel beräkning för metallplattor:

 1. När man väljer ett liknande material att täcka är det värt att veta att ju mindre materialets storlek desto större är storleken på lederna.
 2. Initialt multipliceras det totala området med en korrigeringsfaktor på 1,1.
 3. Därefter delas det resulterande värdet av området in i användningsområdet av kakan, beroende på dess storlek och följaktligen storleken på bluffen.

Om takbeklädnadens konstruktion är kombinerad och komplex kan värdet av överkörningen uppgå till 60%.

Takräknare

Stegspärrar

Värdet av avståndet som bildas mellan två spärrar kallas steg. De flesta av strukturerna är gjorda på ett sådant sätt att steget är lika med 1 m. Det har fastställts att det minsta tillåtna värdet för en sådan parameter är 60 cm.

Processen att beräkna avståndet mellan spjällen är som följer:

 1. Ursprungligen måste du välja det beräknade uppskattade steget i trussystemet. Du kan trycka på ovanstående värden, d.v.s. avståndet är 1 m.
 2. Nästa värde du behöver är längden på skate (skate).
 3. Därefter delas längden på häftapparaten i ett grovt valt stegvärde. Resultatet erhålls avrundas till ett större värde, varefter det ökar med 1.
 4. Det sista i beräkningen är uppdelningen av höjds totala längd med värdet från föregående stycke. Det här är det nödvändiga avståndet som ska följas vid installationen av trussystemet.

Till exempel kan du överväga konstruktionen, längden på lutningen är 12 m och det ungefärliga valda stegavståndet är 0,8 m:

 1. 12 / 0.8 = 15. Om numret i beräkningen visade sig vara icke-heltal, ska det avrundas till närmaste heltal.
 2. 15 + 1 = 16. Ökning per enhet för mer exakta beräkningar av antalet ben i strukturen.
 3. 12/16 = 0,75 m. Detta värde kommer att vara det optimala stegavståndet för trussstrukturen.

Val av höjden på taket och bestämning av åsens höjd

Som vid tidigare beräkningar beror processen för att bestämma höjden på åsen på den valda höjden. Trots att takdesignen gör det möjligt att bygga ramper, med olika vinklar, är det bäst att bygga en struktur med samma vinklar.

Detta gör att lasten kan fördelas jämt och ha ett tak estetiskt utseende.

En mer specifik definition av en sådan parameter påverkas av:

 1. Faktorn för ökad snöbelastning innebär konstruktion av en struktur med en brant sluttning.
 2. Om vinden i området av huset är stark och gusty, rekommenderas det att göra en sluttning på högst 30 grader.
 3. Avsikten med vinden rum att använda under bostaden. I det här fallet är det bekvämt att rör sig på vinden och möjligheten att tillhandahålla alla kommunikationsbyggnader på samma sätt, så att de kan vara tillgängliga om det är nödvändigt.
 4. Beläggningen som väljs ut för taket spelar också en viktig roll. När du väljer ett visst material måste du fråga om de minimala tillåtna egenskaperna med hänsyn till lutningsvinkeln.

När det gäller höjden på åsen är det väldigt enkelt att bestämma det, med kännedom om lutningsvinkelns värde. I konstruktionen är det nödvändigt att villkorligt välja en rätt triangel, i vilken en av sidorna kommer att vara önskad höjd.

Formel: h = b / 2 * tanA.

Takvinkel

slutsats

Steget att designa ett hus och alla delar av sin konstruktion är ganska komplicerat och mödosamt. Det är mycket viktigt att noggrant utföra alla beräkningar och varje gång att kontrollera dem igen. En sådan uppgift kan underlättas av en visuell bild i en mindre skala av hela framtida strukturen.

Beräkning av höfttaket

Hämta, spara resultatet.

Välj spara metod

Information

Höjtaket har högpresterande och komplex struktur, men tack vare online-kalkylatorn kan varje husägare beräkna den. Vår räknemaskin beräknar på ett tillförlitligt sätt höfttaket. Enligt resultaten av beräkningarna bildas en 2D-ritning av taket och 3D-visualisering utförs.

Höjtaket har fyra backar - slut i form av trianglar och sida i form av en trapezform. Skidorna ligger i samma vinkel mot basen. Deras sidor är förenade med höfter (sluttande revben), och topparna - med en ås. Längs husets omkrets låg en mauelrat, på vilken takbjälkarna vilar. Det hinkade taket har ett tak i taket, beroende på vad du föredrar.

Fördelar och nackdelar med höfttaket

Även om beräkningen av höfttaket är komplext, är det en av de mest populära konstruktionerna för ett privat hus. Det har flera fördelar:

 • Streamline takläggning;
 • Strukturell styvhet;
 • Inga gavlar

Höfttaket har också flera nackdelar:

 • Komplexiteten i beräkningarna och installationen av taket;
 • Stort avfall (särskilt MCH).

Således finns det fler fördelar, och en online-kalkylator med takteckning i detalj kommer att hjälpa till vid beräkningen.

Specifikationen av räknemaskinen beräknar höfttaket

Vår räknemaskin gör en omedelbar beräkning av gångjärnssystemet - längden och antalet spärrar (inklusive diagonal), längden på åsen. Husägaren är skyldig att ange endast de ursprungliga parametrarna: längden och bredden av huset, takets höjd, höjden. Det bör noteras att brädans bredd för spärrar måste väljas utifrån laster, både från vind och snö och från massan av materialet till taket. Om du gör ett varmt tak, bör avståndet mellan spjällen matcha isoleringens bredd för att bli av med trimningen och inte avfallet.

mantling

Battenbrädet används vanligtvis med en tjocklek av 30 mm. Bredden kan vara annorlunda, för en metallplatta med ett steg på 35 cm i enlighet med längden på längdaxeln för modulen MCH "Monterrey" är den optimala bredden på plåten 100 mm. För andra typer av beläggningar kan stavets steg och bredd vara olika. Glöm inte att på manteln för ett mjukt tak läggs OSB eller plywood på toppen av en massiv matta.

Vid enheten av ett varmt tak är det nödvändigt:

 • Isoleringstjocklek 100 mm, men bättre än 150-200 mm.
 • Vattentätning, ångspärr;
 • Kontrobreshetka inte mindre än 30 mm tjock.

Som du redan förstod är det väldigt lätt att beräkna höfttaket på en online-kalkylator, även med mycket liten kunskap om konstruktion. Huvudtakets huvudsakliga designfunktioner liknar läroplanens geometri, så låt oss ta det tillsammans.

Online-kalkylator för beräkning av vinkel, trussystem och battens av gambreltaket

Information om räknarens syfte

Om nline höft takräknare är konstruerad för att beräkna volymen av byggmaterial som är nödvändiga för att arrangera taket av byggnader för olika ändamål enligt angivna parametrar. Beräkning av takhöjden, höjden hos kardborrsystemet, samt antalet takläggningar, under takmaterial och kuddar.

Alma-taket har 4 sluttningar och 4 kanter (diagonala spjäll). Ansiktslänningar har en triangulär form från åsen till takskenorna och kallas höfter. Denna design är något mer komplicerad än vanliga dubbla sluttande tak, men den har en ganska original design. Det halvhängda taket utmärks av det faktum att backarna är mindre i längd och inte når taken.

Praktiskt taget alla populära typer av takmaterial är lämpliga för höftkonstruktion, och deras val beror ofta på personliga preferenser och prestandaegenskaper hos själva materialet.

Listan över utförda beräkningar med en kort beskrivning av varje objekt presenteras nedan. Du kan också fråga din fråga genom att använda formuläret till höger.

Beräkning höft tak

Med hjälp av en räknare för beräkning av höfttaket kan du bestämma lutningsvinkeln, antalet lattar och beräkna låssystemet. Du kommer också att få detaljerad information om den önskade mängden byggmaterial. Utför onlineberäkning av höfttak.

Beräkningsresultat

Om räknaren

Online kalkylator höft tak hjälper till att beräkna dess parametrar: volymen av takläggning och isoleringsmaterial, battens, styrkan på trussystemet, korrekthet av lutningsvinkeln på takhöjderna. Kalkylatordatabasen innehåller information om de flesta takmaterial. Detta är en metallplatta, bituminös, keramisk och cement-sandplatta, bituminös och asbestcementskiffer, ondulin och andra material. Därför kan du med hjälp av denna räknare noggrant beräkna strukturen och bestämma om framtida konstruktion. Denna räknare anser den klassiska versionen av höfttaket med lika lutningar och lika vinklar av sluttningarna i förhållande till takets botten.

Innan du utformar ett höfttak, läs de reglerande dokumenten, som SNiP 2.08.01-89 "bostadshus".

Höfttaket är en märklig variant av ett gaveltak, men i profil som representerar formen av en trapezoid. Vid änden av höfttaket är backar, formade som trianglar (den så kallade höften). Taket har totalt 4 backar (två sidor och två ändar) och 4 kanter (den så kallade diagonal takfläkten).

Denna design, även om den är mer komplicerad än vanliga gaveltak, har dess fördelar, dessutom ser höfttaket ut.

Det finns också halvhängda tak där höftskenorna är mindre i längd och når inte takskenorna.

För ytbehandling av höft tak kan du använda alla typer av takmaterial. När du väljer dem ska du ta hänsyn till regionens särskilda klimat och vara uppmärksam på de prestandaegenskaper som materialet visar.

När du fyller i räknarens fält kan du ta reda på ytterligare information under skylten.

Om du har några frågor eller har några förslag till denna räknare kan du skriva till oss med hjälp av kommentarformuläret längst ner på sidan. Ser fram emot att höra din åsikt.

Ytterligare information om resultaten av beräkningarna

Takvinkel

Här kommer du att se ett meddelande om huruvida den angivna lutningsvinkeln på taket uppfyller kraven för takmaterial. Om vinkeln inte överensstämmer, rekommenderas du att ändra den.

Lyfthöjd

Takets höjd från basen till åsen (överskridanden räknas inte).

Ryggstrålens längd

Ryggstången har en viss längd mellan höfterna.

Takytan

Området på hela ytan, inklusive tillgängliga överhäng. Denna parameter hjälper dig att beräkna de nödvändiga materialen för konstruktion.

Ungefärlig vikt av takmaterial

Den totala massan av det valda takmaterialet som krävs för taket av en viss storlek.

Antal rullar av isoleringsmaterial

Den önskade mängden isoleringsmaterial. Numret anges i rullar, baserat på standard - 15 meter lång, 1 meter bred. Beräkningen tar också hänsyn till överlappningen på 10%.

Ladda på taksystemet

Den maximala vikten som utövas på hissens system. Vind- och snöbelastningen i det valda området, takets lutningsvinkel och hela konstruktionens vikt beaktas.

Sidobeläggarnas längd

Den beräknade längden på spjällen, med hänsyn till överhängen.

Längden på de diagonala spaltarna

Längden på var och en av de fyra diagonala spärren (kanterna).

Antal sido- och höftspärrar

Det totala antalet spärrar för sido- och höftrampar, som inte räknar de fyra diagonala spjällen.

Minsta tvärsnittet av spjäll / spärrvikt / timmervolym

 1. Den första kolumnen visar tvärsnitt enligt GOST 24454-80 Barrskog. Här är de avsnitt som kan användas vid uppbyggnad av ett höfttak med angivna parametrar. Utgångspunkten för beräkningarna är den totala belastningen på strukturen. Därefter presenteras motsvarande del av spärrar som presenteras i denna tabell.
 2. Den andra kolumnen visar den totala vikten av takbjälkarna, vilket skulle ha erhållits om de brukade bygga hela taket.
 3. Den tredje kolumnen visar den totala volymen av spärrar i kubikmeter. Denna indikator kan vara användbar för dig när du beräknar kostnaden.

Antal rader av lådor

Antalet radermantel, vilket kommer att behövas för hela taket med de angivna parametrarna. Var noga med att ange det önskade antalet rader av kasser för det valda takmaterialet, du kan göra det från säljarna av takmaterial.

Uniform avstånd mellan battens

För att jämnt ordna lådan bör du använda det steg som anges här. Det kommer att ge takets nödvändiga styrka och spara material.

Mängden battskivor

Volymen av brädor på kassen (för hela taket). Detta värde hjälper dig när du beräknar kostnaden för timmer.

Hip Roof Calculator

Mängden material som krävs och antalet ytterligare element beror på takets geometri. Ju hårdare taket är, desto mer grundläggande och förbrukningsartiklar kommer att krävas.

Mät och fyll i data. Om takets konstruktion är komplex, bryts den in i separata plan och mäter alla avstånd för skärning av material och geometrisk konstruktion. Vid beräkning bör särskild uppmärksamhet ägnas åt takytan, men till storleken på varje sluttning.

Varje material har sina egna installationsfunktioner, olika tilläggsdelar och fästelement. Därför, innan du gör en beräkning, är det nödvändigt att bestämma direkt på materialet.

Ovanför taklayouten finns produktprofilomkopplare, så att du kan välja önskad profil med hänsyn till arbetsbredden och förbjudna längder. För att se layouten på ark på rampen, välj rampen genom att klicka på den. Använd pilarna för att ändra längden på lakan för att passa ditt behov för den valda rampen.

Beräkning av höfttaket på det hippade taket med en ritning

Höfttaket är en typ av fjälltaket, där två backar har en trapezform och de andra två (ansikte) - triangulära (med samma namn "höfter"). Om slutet sluttningarna upptar hela området från åsen till takkanten - det här är ett höfttak, om de inte når takskenorna - en halv gångjärn.

Husets tak har en dubbel funktion - å ena sidan är det uppdraget att skydda byggnaden från yttre inflytande, och å andra sidan är det utformat för att dekorera byggnaden och ge den individualitet.

Historiskt sett i Ryssland föredrogs enklare en- och tvåhöjds tak, medan européerna föredrar en fyrhöjd eller höfttak, som har fördelar och nackdelar under vissa förutsättningar.

Höjtak - fördelar och nackdelar

 • minimalt motstånd mot vindbelastning i förhållande till dubbeltakstak. Eftersom alla sluttningar är snedställda skapar vinden inte ett destruktivt tryck på gavlarna;

 • Större styvhet av strukturen. Uppnås med vinklar som förbinder nära skate support beam;
 • möjligheten att ordna mer framträdande överhäng, vilket ger extra skydd för husets väggar;
 • estetisk överklagande.
 • Komplexiteten i beräkningen och installationen;
 • högre kostnad för projektets genomförande
 • minskning i vinden på vinden (i synnerhet i stället för montering av diagonalstöden);
 • omloppsanordningens omöjlighet
 • Naturlig belysning är endast möjlig genom montering av fönster i takpannan.

Eftersom bristerna inte är kritiska - övertagas taket av höftypen aktivt i modern byggande av privata hus.

Typer (typer och typer) av höfttaket

Att studera höfttakets anordningens trussystem, bör noteras att inom denna typ finns flera typer av strukturer. Detta gör i sin tur justeringar av den övergripande processen att upprepa ramen hos trussystemet.

Klassiskt höfttak

Det skiljer sig genom att stödja diagonala revben på skate support beam och placeringen av överhängen i samma höjd. De enskilda elementen i höfttaket motsvarar triangeln (pediment) och trapezium (ramper).

Diagram över trussystemet och utseende på höfttaket (normalt, standard)

Höjtak

Det kännetecknas av avsaknaden av en skate support beam. Detta leder till att alla diagonala kanter konvergerar vid en enda punkt, och vanliga korta spärrar ligger redan i anslutning till dem. Detta tak är att föredra i närvaro av en fyrkantig låda hemma. Men bildandet av en pålitlig ryggknut är ganska komplicerad.

Diagram över trussystemet och utseendet på höfttakets höfttak

Guttat tak

Skillnader i närvaro av vertikala gavlar där du kan installera fönster. På bilden kan man se skillnaden mellan de två typerna av halvhärdade tak (nederländska och danska).

Diagram över trussystemet och utseendet på det holländska höfttaket. Diagram över trussystemet och det danska höfttakets utseende.

Broken höfttak eller mansardskämma

Konstruktionen av hussakets hussystem är det svåraste med avseende på konstruktion, som i det här fallet har alla takhöjder ett annat område och skiljer sig i olika vinklar. Broken (mansard) tak gör att du mer rationellt kan organisera det inre takytan och förutom ytterligare bostadsyta för att ge huset ett spektakulärt utseende.

Diagram över trussystemet och utseendet på ett brutet höfttak (mansard-typ)

Höjtakskonstruktion

Oavsett vilken typ av tak som helst, har alla typer samma inslag i taket på höfttaket:

Ryggstrålesystemets uppläggning i stagsystemet på höft takets åsstödsstöd eller ryggstråle - som används för det klassiska höfttaket, utför funktionen av det bärande elementet, till vilket de diagonala spjällen är fastsatta.

Diagonalt arrangemang av diagonal (sid) häftapparat i höfttakets diagonala häftapparat (sidokant, kant, snedställd eller vinkelflygare) är en längre hakfot som förenar änden av åsarbalken i en spetsig vinkel och bildar en av sidorna av triangeln.

Layouten på gambeltakets centrala spärrar är de centrala spärrbrädorna av samma längd som ligger intill åsen och bildar kanterna på takets trapezformiga lutning. Mellan dem är mellanliggande spärrar;

Layouten på höfttakets mellanliggande spärrar, mellanliggande eller vanliga spånstagare - bildar trapezformiga stingrayets plan, avståndet mellan dem bestämmer spårets systemlöpning.

Layout av högglans golv i höstbelagd bädd-ihålig eller kortlyftare är ett konstruktivt element som är monterat på diagonalstången, bildar ett triangulärt överhäng och de vinklade delarna av trapezoiderna.

Beräkning höft tak

Beräkningen av hussystemets hussystem görs med beaktande av följande antaganden:

 • vindbelastning i regionen. Ju högre det är, desto lägre blir höjden, och desto starkare hela strukturen. För att nivåera en stark vind, görs de centrala och diagonala spjälkarna tjockare;
 • nederbörd. Det finns ett omvänt förhållande. Ju högre nederbörd, ju mer brant sluttningen borde vara, så att snön och regnet inte skapar tryck på taksystemet.
 • typ av takmaterial. Varje typ av takmaterial lägger fram sina krav på kassen, och har också en viss vikt. Dessa faktorer måste beaktas vid konstruktionsstadiet.
 • Behovet av takisolering I detta fall beräknas steget att installera spärrarna med hänsyn till isoleringsmaterialets bredd. Dessutom beror avståndet mellan spjälkarna på typ och sektion av trä.

Tabell över parametrar av avståndet mellan spjällen, beroende på timmer och träs tvärsnitt

Beräkningen av takmaterialet utförs enligt formlerna, med hänsyn till takets lutningsvinkel. Den optimala takhöjden för takmaterial av olika slag ges i tabellen:

Bord - takets lutningsvinkel beroende på takmaterialet Tabell - takets lutningsvinkel beroende på beläggningstypen

Lutningen av lutningsvinkeln bestämmer placeringen av spjällen. I sin tur beräknas uppkomsten av mellannätaren enligt följande:

 1. För det första anbringas en axiell linje på ändväggens övre klädsel;
 2. sedan beräknas halva tjockleken på åsstrålen och placeringslinjen för det första av antalet centrala mellanliggande spärrar är ritad;
 3. Sedan kombineras änden av mätskenan och placeringslinjen för den centrala mellanliggande rafteren som är markerad ovan;
 4. På den motsatta änden av mätskenan appliceras linjen hos den inre sidoväggskonturen;
 5. Den resulterande punkten är grunden för mellannätaren.

Förhållandet mellan längden på spjällen och deras start beräknas med hjälp av en korrigeringsfaktor, vars värde beror på takets lutningsvinkel. Trussfotens längd bestäms genom att multiplicera djupet med koefficienten.

Material förberedt för webbplatsen www.moydomik.net

Formler för beräkning av höfttaket

Hur beräknar du höfttakets område?

För att veta hur mycket du ska köpa takmaterial måste du veta takets totala yta.

För att göra detta måste du bryta hela taket i komponenter med enkla geometriska former och göra en beräkning för var och en av dem.

Beräkning av höfttaksområdet - formler

Beräkningen av höfttakets område gör att du i förväg inte bara kan bestämma kostnaden för att köpa takmaterial och installation, men också för att bestämma kraven på material, samt behovet av arrangemang och exakt konfiguration av båtarna.

Dragkroppssystem höfttak

Resultatet av projektutvecklingen och beräkningarna kommer att bli en schematisk ritning av hussakets trussystem. Det finns inga liknande ritningar redo att använda utan att ta hänsyn till de specifika egenskaperna hos en viss struktur och platsen för dess konstruktion.

Utveckling av det preliminära systemet kan ske självständigt (en enkel skiss kan du bestämma projektets riktning). Men det är bättre att överlämna ritningen till specialister eller använda speciella program för beräkning. Man bör komma ihåg att ju mer komplexa takkonstruktionen desto mer exakt är beräkningen av taksystemet: konfiguration och material. Detta kommer också att påverka kostnaden och varaktigheten för installationsarbetet.

Ritningen av höfttaket bör innehålla en indikation av syftet med materialet, dess monteringsplats och fastsättningsmetod. Huvudtankens huvudknutpunkter, till exempel korsningen av de diagonala stöden till åsarbommen eller installationen av trussbenen på mauerlat bör genomföras i en separat ritning och beskrivas mer detaljerat.

Ritning höft tak (snedspetsar med betoning på två körningar)

Schemat av trä naslon spärrar med betoning på två körningar för höft tak

Dragkroppssystem höfttak med karmfönster

Diagram över dimensionerna av hussystemets taksystem med ett karmfönster

Förekomsten av en schematisk ritning kommer att vara en bra hjälp vid tillverkning av ämnen och efterföljande montering av taket.

Verktyg för byggandet av höfttaket

Takstrukturen och metoderna för arrangemang av noderna bestämmer uppsättningen verktyg som bör förberedas innan arbetet börjar.

För arbete med trä är användbar: nivå, handsaw, hammare, måttband, märkledning, häftapparat.

Att arbeta med metallkonstruktioner behöver en kraftborr, riveter, genomborrad sjuka.

Verktyg och förbrukningsvaror måste förberedas i förväg, eftersom komplicerad installation av hussystemets hussystem innebär ett stort antal snabbar och installation av naglar.

För att förenkla mätningarna och kunna göra alla delar av samma storlek, rekommenderar mästarna dig att ersätta rouletten med en spårskena. Mätstången är gjord av plywood 50 mm bred, där huvuddimensionerna appliceras.

Hip Roof Material

Ras och typ av trä har en direkt inverkan på takets konstruktionstid och tillförlitlighet. Mästare rekommenderar att man föredrar lerk eller tallskog. Alla ämnen kräver förbehandling med flamskyddsmedel och antiseptika.

Förutom trä, behöver du metallfästen, naglar, skruvar och ankarbultar.

Obs. Att bilda ett höftbensystem på ett trähus som kan krympa, hantverkarna rekommenderar att man använder flytande fästen för att ansluta spärren med elplattan. Denna metod kompenserar för kronans rörelse med den naturliga krympningen av huset från en bar eller logg.

Glidstöd för spärrar (stängt glidfäste)

Hängt taksystem - Installationsteknik

Apparatens trussystem gör det själv steg för steg:

1. Förberedelse av ämnen (spärrar)

Detta är den svåraste och tidskrävande delen av konstruktionen, sedan relaterat till:

 • Behovet av att säkerställa en viss vinkel på takfläkten;
 • olika längder av lägenheter (korta takter);
 • Närvaron av diagonala spärrar (nososnyh), som ges särskild uppmärksamhet. På grund av längden har beskärningsbalkarna en större belastning än huvudbalkarna, och kräver därför användning av högkvalitativt timmer med stort tvärsnitt. Dessutom överstiger längden på de diagonala spärrarna standardlängden på brädorna.

För att inte köpa olika timmer används i praktiken metoden för splicing (parning) kantade brädor för att erhålla en given längd.

Fördelar med spjutspärrteknik:

 • erhållande av kontinuerliga strålar av en given längd;
 • öka styrkan hos höfttakets diagonala spjäll på grund av dubbelsektionen;
 • Förenkling av beräkning och inköp av material (sammansättning av dimensioner: längd och tvärsnitt);
 • möjligheten att använda brädor avsedda för bildandet av vanliga trusser.

Sammansatta spärrar av brädor med liners

2. Fäst strömplattan

Mauerlat för ett höfttak är en träbar med en stor sektion (100x100 eller 100x150 mm) monterad runt väggarnas omkrets. För Mauerlat används trä av första klass.

Egenheten att placera kraftplattan är att virket endast överlappas i längd men inte i slutet, med flera anslutningspunkter med väggens botten. Anslutningsnoder förstärks dessutom med metallklämmor.

Hur man ansluter skenorna till höfttaket

Eftersom mauerlatens syfte är att tjäna som stöd för stänkben, behöver det skydd mot fukt. För detta ändamål läggs en hydrobarriär mellan väggen och baren (till exempel används takmaterial).

Obs. Under mauerlat i tegelhus (eller av betongbetong, skumbetong, arbolit) hälls ett armerat betongbälte med förinstallerade dubbar för montering av en stråle. Studen har en diameter på 10 mm eller mer och bör sticka utöver Mauerlatplanet med 20-30 mm. Avståndet mellan tapparna är 1000-1200 mm.

3. Installation av körningen

En körning är en stråle som är installerad parallellt med mauerlatets sidor. Banan tjänar som grund för montering av ytterligare stöd under spännbensbenen. Köranordningen är inte en obligatorisk arbetsstad och utförs endast för stora hakade tak eller som har en konfiguration av ökad komplexitet. Placeringen av körningen visas i diagrammet.

Det bör noteras att den maximala lastpunkten kommer att variera beroende på platsen - på höftens kant eller på kanten av dalen.

Maximal belastning på höftbacken och änden av dalen

Obs. Höftets taktak är monterat utan stöd, och en komplicerad montering är formad vid korsningen av diagonalbalkarna.

4. Installera supportkolumner

Stativets stödstativ ställer upp funktionen av stöd när du monterar åsen (orange på bilden).

5. Montering av åsar

Monteringen av höfttakets ås är åtföljd av noggranna mätningar. Eftersom hela byggnaden av taket kommer att stödjas på åsen, kontrolleras dess installation korrekt för höjd och nivå.

6. Fästbensben

När det gäller arbetssekvensen i detta skede skiljer sig mästarnas åsikter. Detta gör det möjligt att identifiera två arbetsområden:

 1. Monterade centrala spärrar, och sedan diagonala. Denna arbetsorder är enklare;
 2. diagonala spjäll är monterade, och sedan resten.

När du monterar den undre delen av kupefotet ligger du på mauerlat.

Stödets stöd på höfttaket visas i diagrammet. Det första alternativet (med klippning) är enklare, men det andra (med stödfältet) är att föredra, eftersom i detta fall försvagar inte monteringen hävarmen.

Vägar för montering av spjäll på Mauerlate

Att skapa en knut på en åsstråle är möjlig på olika sätt.

Vägar för montering av spärrar på ryggstrålen

Varianter av de övre monterings diagonala spjällen visas i diagrammet.

Metoder för övre lager diagonala spärrar

Rådet. För styvhet bör alla noder förstärkas med metallelement (parentes, tallrikar, hörn).

Eftersom diagonala spärrar har en betydande belastning kan de stärkas med hjälp av sådana medel som:

 • rackinstallation. Monteras på golvet vertikalt;
 • installation av stutet. Monterad i en vinkel. Lutningsvinkeln är inte avgörande. Stödets förmåga att stärka diagonalstången är viktig;
 • Sprengel. Faktum är att det här är en T-formad kortstråle, utplacerad vid 180o. Den används på långa spänner och sätts så att basen är orienterad vinkelrätt mot diagonalstången.

Hip Roof Sprengel Support

7. Installation av vanliga spärrar

Vanlig installerad på samma sätt som installationen av centrala spärrar, som bildar trapezans kant. Deras nedre del stöds och fästs på mauerlat, medan den övre vilar på åsen. Det är viktigt att observera samma avstånd mellan de vanliga spjällen.

8. Installera snöstormar (korta krossar)

Narozhniks är endast gjorda av massivt trä. I stället för korsning av häftapparaten till den långa häftapparaten gör de sticklingar eller installerar stödbalkar. Installationsstället är dessutom förstärkt med metallelement.

Obs. Montering av höfttakslägenheter är möjlig i en paus för att förenkla installationen.

Layout av takterrasser och installation av scammers

Kvinnans kamrater är i alla fall etablerade efter bildandet av takets kraftram. Deras installation slutar arbeta på gummipaketet.

Hip tak gör det själv steg för steg - video

Programmet visar installationsprocessen för trussystemet av ett gångjärnshögtak med ett centralt fackfönster längs en kort vägg.

När taksystemet är klart kan du gå vidare till installationen av takläggningar, vars egenskaper bestämmer behovet av att installera batten på takramarna.

Montering av haktakets hussystem är en lång process som kräver uppmärksamhet åt varje steg i arbetet - från beräkning och val av material, för att installera delar och stärka fästpunkter. Men med det korrekta genomförandet av alla steg blir resultatet ett vackert och pålitligt tak för ett privat hus.

Relaterade nyheter

Beräkning av hisstakets hussystem: hur man gör det rätt och undviker misstag

Det första du bör göra innan du börjar bygga ett tak är att göra noggranna beräkningar. En detaljerad beskrivning av alla anslutningar och montering, en exakt ritning av hela taksystemet och godkännande av detta av en erfaren person är nödvändig. Det låter svårt, men i verkligheten är allting enklare - inte svårare än barndesigner, det är bara viktigt att göra allt korrekt. Och om du letar efter hur man beräknar taksystemet på ett höfttak hittar du all nödvändig information här!

innehåll

Så, vad är hisstakets trussystem. Detta är en fyrfaldig design, dvs sådan som har fyra plan. Ett sådant tak är mycket mer komplicerat än en gavel, men starkare och mer pålitlig i drift. Ja, och hon ser över hela världen som en av de mest framgångsrika och estetiska.

Här är de viktigaste fördelarna med denna design:

 • På grund av närvaron av triangulära änden sluttningar i höft taket kan du installera vanliga takfönster.
 • På grund av avsaknaden av en vass utskjutning vid höfttaket finns det högre motstånd mot olika atmosfäriska fenomen.
 • Hip tak anses ekonomiskt - på grund av att det inte har gavlar.
 • Tillfälliga deformationer av sådant tak reduceras till noll - allt tack vare dess speciella konstruktion.
 • Isolering av ett sådant tak är mycket enklare än en gavel (inte alla samma problemgavel).
 • Bra motstånd mot vindbelastningar i området - på grund av lutningsvinkeln.
 • Möjligheten att lättare och enklare omvandla vindsvåningen i ett bekvämt loft. Och det här är en värdefull ökning av bostadsutrymme hemma.

Av bristerna slår vi ut huvudet: Hacktaket är mer komplicerat än en konventionell, och installationen kommer därför att kosta dig mer, men du kommer att spara på murverk.

Så, låt oss se vilka typer och subtyper höfttak är byggt idag:

 • Valmat. Detta är ett traditionellt hakatak med trekantiga backar på alla sidor.
 • Taket, där höften inte når takskenorna, kallas en halvhängsling.
 • Ett höfttak kallas ett höfttak, där identiska trianglar är förbundna med en övre punkt. K ord, en gång i Ryssland byggdes alla sådana tak utan undantag.
 • Korsformat höfttak - ett sällsynt utseende på grund av den höga kostnaden för utförande och högt arbetskrävande arbete. Vanligtvis är det byggt på hus med komplex layout eller separat bara ovanför ingångsdörrarna.

Vårt system hjälper dig att förstå mer:

Som vi har sagt, om höften inte når framsidan, kallas taket halvhängigt. Bara på dessa ställen sätter du dörrfönstren, som helt löser problemet med behovet av lutande takfönster. Men vad gäller komplexitet och byggkostnad är det halvvåda taket högre än andra.

Det enklaste exemplet på ett höfttak (ganska estetiskt, not) är ett triangulärt formade tak. Alla rampar här är lika stora, och alla vinklar är likvärdiga. Om en sådan höjd och design passar dig, ge det här preferensen - du kommer att undvika många fallgropar och nyanser!

Den enda punkten: Höftstaket i sin klassiska version är dåligt eftersom det inte har vertikala plan och takfönster eller vindrutor måste placeras på de sluttande väggarna. Som ett resultat blir dessa element mest oskyddade när det gäller läckage under regn.

För enheten speciellt höft tak erfarna byggare rekommenderar att ta rektangulära barer av barrved, och stabiliteten i hela systemet stöds av ytterligare stålelement. När allt kommer omkring, förutom spärren själva, behöver du i alla fall följande konstruktion:

 • Mauerlat är ett lägre stöd för takbjälkar.
 • En körning är en stråle som måste placeras parallellt med kraftplattan som ytterligare ett extra stöd.
 • Racks och struts är stödelementen för konstruktionen med den så kallade multi-span.
 • Crossbars är specialelement som hjälper till att hantera expansion (en frekvent förekomst med felaktig installation).
 • Sprengel - ytterligare ett tillägg av ett stativstöd.
 • Lentine - specialstöd för ställ och stativ.

Så köpte byggmaterialet? Lägg nu alla delar i en hög eller torka upp dem. Det viktigaste - tänk på skydd mot regn.

Och nu låt oss undvika det allra första och mest irriterande misstaget att designa ett höfttak - bristen på mätningar av huset självt. Problemet är att även utbildade mästare lyckas börja arbeta med att utarbeta en plan och dra ett tak, men de arbetar inte med basen, väggarna. Men vid första anblicken verkar det som att väggarna är helt släta, allt är parallellt med varandra och liknande, men i själva verket är även ett helt nytt hus långt ifrån idealiskt. Och då, redan endast under byggprocessen, detekteras vissa fel som förhindrar att de första stöden installeras korrekt.

Först och främst, innan vi gör några beräkningar på höfttaket, befäster vi oss själva med linjal och nivå. Vi kontrollerar höjden, parallelliteten hos väggarna, diagonalen (korrektheten av de rektangulära väggarna) och utarbetar en mätplan för huset. Låt oss säga att du kommer att bli förvånad av vissa felaktigheter. Och nu bestämmer vi hur vi ska fixa vad:

 • Mindre fel i parallelism korrigeras med en strömplatta.
 • Obetydliga skillnader i höjderna hos olika väggar korrigeras med packningar.
 • Betydande skillnader korrigeras med ytterligare delar av trussystemet, vilket vi nödvändigtvis gör i beräkningarna.

Dessutom rekommenderar vi att du inte gör en enkel tvådimensionell ritning av taket, utan att skapa en tredimensionell modell som ger dig en klar bild av ditt höfttak. Vid första anblicken kan du förstå huruvida du gillar vad du får eller inte. Att remake något är ganska svårt. Och hjälpa dig i det här moderna datorprogrammet, vilket är ganska mycket.

Om du letar efter en färdig ritning av taket som passar de nödvändiga parametrarna, ta inte för detaljerade ritningar med latinska förkortningar och formler: de behövs bara av befälhavaren som kan läsa dem. Och så att du har en uppfattning om vad som väntar på dig, erbjuder vi dig en enkel mästerklass på byggandet av ett höfttak där alla element är tydligt synliga:

Här är parametrarna för det framtida taket du borde veta innan du börjar bygga det:

 1. Vinkeln på taket, på varje sida höftbackarna.
 2. Takets vinkel från sidorna.
 3. Det exakta området för hela takytan
 4. Det framtida takets vikt och den exakta belastningen på takmaterialet på taket.
 5. Längden på diagonala spärrarna.
 6. Spärrets tvärsnitt, med hänsyn till de regionala vind- och snöbelastningarna, spjällets steg och takmaterialets vikt.
 7. Den önskade volymen av alla spärrar i kubikmeter.

Den totala ytan som du behöver veta för att kunna köpa den önskade mängden takmaterial och beräkna dess framtida vikt i förväg:

Nästa - spärrar. På höfttaken är takbjälkarna inställda på väggarnas hörn - internt och externt, och kallas snedstreck eller diagonal. Den andra är längre än vanliga spärrar, och förkortade stöds på dem - stegar. Som ett resultat bära sådana spärrar lasten redan 1,5 gånger mer än vanligt.

Längden på de diagonala spjällen är mer än standardlängden, så de görs parade. Deras fördel är att dubbelsektionen är konstruerad för ökad belastning och är följaktligen en solid, oklippad styrelse. Som ett resultat är konstruktiva lösningar av ett sådant tak ganska enkla. Och för att säkerställa ett flertäckt höfttak, är det nödvändigt att sätta ett eller två stöd under det krökta benet.

Om du redan har köpt byggnadsställningen för takets konstruktion, räkna sedan spärrenes steg med utgångspunkt från sektionen av de färdiga brädorna. Om du inte har köpt det ännu - sök nu innan du skriver ett projekt. När allt kommer omkring är det ofta en situation när projektet är klart och gott trä erhålls för att få alla de parametrar som planerades.

Vi erbjuder dig en speciell gratis kalkylator för beräkningar.

Takprojektet med fyra sluttningar är en av de mest komplexa. Här är det extremt viktigt att inte misstas i beräkningarna, eftersom höfttaket är ett stort antal mycket olika element, och var och en har en viktig funktion.

Höjden på höftaket varierar vanligtvis från 5 till 60 °. På den här grunden och välj ett takmaterial: rulla omslag för små backar och kakel för branta ytor. Men räkna samtidigt att ju större lutningsvinkeln på ett sådant tak är, ju mer kommer du så småningom att lämna takmaterialet. Och ju mindre vinkeln desto hårdare måste ramen byggas, eftersom en stor belastning nu kommer att läggas på den.

För det slutliga beslutet måste du ta hänsyn till alla dessa faktorer:

 • Den totala vikten av det planerade takmaterialet.
 • Extra vikt vattentätning och isolering.
 • Vind- och snölast i ditt område.
 • Lokala klimatfunktioner (kontrollera med dina grannar).
 • Typ spjäll och tillgång till ytterligare element för att behålla takets styrka.
 • Alla enheter och utrustning som du hissar på taket.

Det är viktigt att ta hänsyn till vind- och snöbelastningen så att ditt tak inte bryter massor av snö och bryter inte den blåsande vinden och väderförhållandena i ett visst område indikerar eventuella deformationer av trussystemet genom åren (till exempel fukt, havsluft etc. )..

Observera att med vindbelastning på höft taket är det vanligtvis inga problem, men med snö - nästan alltid. Anledningen är att höfttaket alla plan är benägna. Dålig för vinden, men bra för snön.

Beslutade om ett projekt? Gjorde alla nödvändiga beräkningar? Fortsätt sedan!

Hip tak gör det själv: steg för steg instruktioner, ritningar, foton och video

Höjtaket är mycket praktiskt och elegant utseende. Men insatserna och kostnaden för det går bra. Det är möjligt med erektion med egna händer, men det viktigaste är att ha vissa byggtekniska färdigheter och att följa beräkningarna och systemen tydligt.

Specificitet av taket av denna typ

Det är en av de typer av hakade taket. Uppifrån av huset med den liknar ett slutet kuvert. De två sluttningarna av ett litet område, med ett triangelformat, namngavs av experterna som "höft". Formen av ett annat par stingrays är en trapezium. Deras storlek är större.

Hip tak bildar sådana noder (schema):

Åsen fungerar som toppen av taket. Detta är linjen som bildas av rafter tandem på platsen för deras fästning. Specifikationen av åsen - den förlorar längden på den överlappade strukturen.

Höfter. Dessa är triangulära ramper. De är placerade ovanför ändväggarna och används istället för gaveln. De är diagonala och mellanliggande spärrar (DS och PS).

Stingrays. Deras form är en trapezoid. Deras början kommer från skridsko, och slutet är i takskenorna.

Revben. Dessa är vinklarna som resulterar i höftens och skridternas zoner. Antalet höfter är lika med antalet DS. Deras totala antal är 4.

Vattenavloppsnät. Dess komponenter: tåg, rör och rännor. Det låter dig avleda spillvätska från takets yta i avloppet.

Det är viktigt! Höfttaket innebär inte att man skapar en bostadslägenhet i den. Orsak: dess två backar reducerar takets höjd väsentligt i taktaket.

Rafters och stöder

Skillnader i installationen av ett komplett höfttak från ett taktak är i närvaro av ett större antal komponenter. De är som följer (schema):

Ridge Run. Det här är en speciell bar. På är det monterade krossar duetter.

Diagonala spärrar (DS). De fyller revbenen i höfterna. Från slutet av skridskan följer de till hörnnodarna på mowerlat, som förbinder med den. På längden överstiger de standardstången. Materialet för deras skapande bör ha ett stort tvärsnitt. Och de blir vanligtvis dubbla brädor. Vid ritning av ritningarna är det viktigt att ta hänsyn till att lägesvinkeln för sådana takspärrar är mer skonsam än den för standard (mellanliggande) takspärrar.

Standard eller mellanliggande spärrar (PS). Platsen för att fästa sina toppar är kanten, och zonen av deras slut är kraftplattan.

Centrala standardstänger. Det finns vanligtvis 6 av dem. De förenas med slutförandet av skate och DS. Denna brygga tar mycket ansträngning. Här behöver du absolut koncentration och respekt för korrekt markering.

Narodniki eller ben av kort längd. På övre sidan är deras kontakt med skridskor ej tillåtet. Platsen för deras anslutning är diagonala spärrar. Ju lägre croodpositionen är desto kortare är den.

Skärpning. Det här är en hoppare från en bar. Den är placerad mellan standard truss duet.

Rigel. Detta är en puff, ordnad i takets övre zon, precis under åsen.

Golvbalkar. Denna åtdragning, monterad nedanför, vid botten av spjällen.

Mottagning. Detta är en stång vertikal position. Den tjänar som stöd för åsen, fördelar takets massa till lagerelementen. Om du behöver göra en loftzon mer rymlig kan racket koncentreras mitt i taket.

Brace. Dessa är stöden som är fasta i vinkelrätt läge mot spärren. De skyddar dem mot att sakta. Stången är väsentlig om takets sluttningar når en längd på 4,5 - 5 m.

Sprengel. Den här enheten är utformad för att stödja diagonala spärrar. Sprengel bildar två strålar. Man monterar två stycken kraftplatta. Den andra med tonvikt kommer i första och även i en DS.

Experter rekommenderar att alla delar av trussnätet använder samma material. En tvärsnitt och fästelement måste följas.

Beräkningar, ritningar, projekt

Innan du skapar ett höfttak är det nödvändigt att noggrant beräkna dess beståndsdelar. Hur gör man rätt? Före beräkningarna skapas ett system av den överlappande byggnaden med alla parametrar. Sedan kan vi med hjälp av enkla formler på grundval av Pythagoreas teorem beräkna:

Schema med parametrar:

 1. Höjden på åsen. Uppgifterna här är följande: h = b x tgα / 2. Här är b längden på strukturen mellan spjällen från ändplanet. A a är vinkeln för läget för skridskor.
 2. Längden av standardspärrar. Data: e = b / 2 x cosa. Här har b samma längd och samma vinkel, e är längden på standardspärrar.
 3. Fyrkantsskridskor. Data: S = 2ea. Här är S den totala ytan på sluttningarna, e är samma parameter från punkt 2, och längden är mellan spärren längs konstruktionens längd.

Följande är de vanligaste tabellerna och diagrammen.

Höjtak med parametrar:

Dessa system bidrar till att beräkna längden på dessa spärrar endast med tillgången på data på parametrarna för standardspärrar.

Det nödvändiga steget mellan rafter tandem finns också ofta i referensböcker, baserat på berget och tjockleken på arbetsmaterialet (trä) och längden på sluttningarna. Resultaten av beräkningarna återspeglas i ritningen. Vid det gör vi ett tak på taket.

En annan mycket bekväm att göra ovanstående beräkningar på räknaren.

Monteringsplatta

Mauerlat är grunden för montering av taket. Det är nödvändigt att fördela takets massa över alla lagerelement. Det är vanligtvis skapat av en träbar och massivt trä används. Ju större takets massa och ju mer komplicerad dess konfiguration desto större är sektionen erhållen. Som regel använder mästare tallskog med minsta parametrar på 15 x 15 cm.

Montering av mowerlat sker före byggandet av huset. Hur man gör:

 1. Arbeta med baren. Den mäts, sågad till önskad längd. I hörnsektionerna är mauerlat fäst vid varandra med "paw" -metoden. För att skära ut spåret under fästet görs märkning.
 2. Planking formwork skapas på den sista raden av murverk. Den är fylld med viskös betong. Metallspindlar införs i den för att fixa det nödvändiga virket.
 3. Efter det att betongen härdats är ett hydroskyddande skikt anordnat mellan det och mauerlatet. Här kan du applicera bitumen mastic eller takfilt.
 4. Det bör behandlas med barskydd. Behöver antiseptika och brandskyddsmedel kraftfull penetration, liksom vattentät lack.
 5. I mauerlaten görs hål och metallhål skapas. Markup kommer att vara användbart för markering. Att skapa - borra.
 6. Strålen är monterad på dessa spiraler och är kraftigt fastsatt med bultar av ankertypen.

Det är viktigt! Det borde inte borras mycket hål och använda många knoppar. Så bara minskar styrkan på basen (Mauerlat). Skär inte heller den på plats för att fästa spärrar.

Konstruktionsstadier

Här är det viktigt att följa instruktionerna och tekniken. Arbetsstadierna är följande:

 1. Sätt åt åtdragningen. De är golvbalkarna. De kräver minst två. Racks är placerade på dem. Specialister på toppen av dem är nöjda med strandpromenaden. Så truss nätverket är byggt mer bekvämt och säkrare.
 2. Montering av ställningar till puffar. Racks kan användas mer. Men överskottsmassan för konstruktionen behövs endast med speciellt behov. Medan nätverket inte är stabilt fixeras rackarna för en viss tid med vertikala strutar.
 1. Monteringen av åsstången på ställen. Fästanordningar här är långa naglar. Vid de monterade standardspjällen. Fästelement är metallöverdrag eller hörn.
 2. Centralläcksföraren förenar sig med sluttningar. varefter DS, som är formad från tvillingbrädor. Diagrammet nedan:
 1. Till en eller två rampar monterade: avsluta PS, vindbräda, damer och fyllor
 2. Installation mot mantel. Ett hydroskyddande membran sprids över det. Den är fastsatt med en bygghäftare. driving:

Ett mjukt tak brukar användas för att skapa ett höfttak. Det är lättare att täcka backarna med en komplex konfiguration. För ett sådant tak är en kontinuerlig kista framställd av lager av fuktresistent plywood.

 1. För fastsättning av takmaterialet på kassen används speciella fästelement. Dess sammansättning: rostfritt stål med en gummihatt. Plåtpositioneringsmetoden är 10-15 cm överlappande. Så här skapas skydd mot fuktighetsinsprång. Ju brantare sluttningen är desto mer behöver du följa den här metoden.
 2. Efter att ha lagt taket är taket isolerat från insidan. I det kan du skapa fönster, dränera och till och med en skorsten.

För trädborrningen

Höjtak - perfekt för privata hem. Hennes litterära skapelse är omöjlig utan speciella färdigheter, beräkningar, hårt arbete och tålamod.

Höjtak kan också skapas på mindre strukturer, till exempel gazebos. Men för ett sådant tak finns det bara arbors av följande typer:

 1. Kvadratisk form. Här består taket av fyra backar - trianglar av samma storlek. De ansluter vid ett tillfälle. Hästen är inte skapad. driving:
 1. Rektangulär form. Taket bildas av två backar - trapezoider och två backar - trianglar. Ovan - en krama. Det följer längs rektangens långa plan. View:

Erforderliga byggmaterial

Vi bygger ett hakatak från följande material:

 1. Träbalk. Lämpliga parametrar: 10x10 cm eller 15x15 cm. Mauerlat är formad av den, såväl som vertikala stativ och puffar.
 2. Board. Det önskade tvärsnittet: 5x5 cm och 10x15 cm. Av dem utgör spjäll. För diagonala spärrar behöver brädor med större längd och tjocklek. Därför ett populärt alternativ med dubbla brädor.
 3. Unedged brädor. Erforderliga mått: 3x10 cm eller 4x10 cm. Manteln är monterad på dem.
 4. Reiki. Parametrar: 3x3. De kommer att fungera som motkasse.
 5. Vindbräda
 6. Styrelsen för takskenorna.

Alla träelement måste behandlas med antiseptika, flamskyddsmedel.

Trissnätets konstruktion

Att skapa ett höfttak för lusthuset är också omöjligt utan scenen i ritningar och beräkningar. beräknat:

 • lutningsvinkeln;
 • ås höjd;
 • last (för att bestämma sektionerna av spjällen).

På grundval av de beräknade uppgifterna ritas. Det återspeglar parametrarna och den relativa positionen hos komponenterna i trussnätet. Hon har många analogier med ett trussnät för att täcka ett hus. Som framgår av systemet finns det nästan samma sammansättning. Det finns bara några nyanser:

 1. Takets stöd och massfördelning är en funktion av toppkanten.
 2. Steg mellan standardspärrar. som på hästryggen ligger på åsen, och på botten - på basen (mauerlat) är: 60-120 cm.
 3. Narozhniki. bilda en sluttning, lägg i steg på 60-80 cm.
 4. Det finns inget behov av formning och betong.

Truss system av höft tak och kupol fönster av Anton Weber:

Steg i höft taket erektion

Ett lusthus med ett gambreltak är byggt enligt följande regler:

 1. Förstärker böjramens övre bandning. Här behöver du en styrelse. Du kan agera i två lager. Styrelserna kan överlappa varandra. Längs den längsta sidan av strukturen till bandningen är monterad strålstramning. Fästet här är metallhörn.
 1. Från mitten av denna åtdragning måste du dra sig tillbaka med en halv meter. På detta avstånd sätta två meter rack. Deras vertikalitet stöds av tillfälliga struts. Deras toppar förseglas sedan med en åsare.
 2. Montering av standardspärrar. För körning i 1 m krävs det att ett par spärrar monteras på varje sida, längs kanterna på spåret. Mellan dem kommer mätintervallet också att erhållas.
 1. Att skate påfogad DS. Fästena här är naglar. I förväg måste du göra en gash så att fortsättningen av åsen körde blev DS. Mellan basen och spjällen är det viktigt att bilda ett rörligt fästelement - en sökrobot.
 2. Installera svindlarna. Ena sidan de går med i DS (typer av fästanordningar - naglar), den andra - till överdelen. Steg - 60-70 cm.
 3. Hydroprotection (film) sprider remsor på spjälkarna, fästs där med en häftapparat. Banden överlappar varandra 10-15 cm. Filmen som löper längs spjällen är fixerad med remsor mot lathing.
 1. Kassen sprider sig. Det borde vara solidt. Hon naglar på naglar.
 2. Takmaterialet skärs. Den är fastsatt med galvaniserade fästelement (självgängande skruvar). Samband är täckta med tätningsmedel.

Nedan följer ett välordnat höfttak på lusthuset:

Hur man skapar ett projekt

Om skapandet av projektet höft taket för ett bad i programmet SketchUp berättar författaren till bloggen "Rambadet i byn med egna händer!"