Det uppvärmda taket från ett professionellt golv

Vad är behovet av att värma taket av wellpapp? Svaret på denna fråga är uppenbart. Det är genom taket att cirka 25% av värmen går förlorad från rummet. Därför är en riktig och effektiv uppvärmning av taket en uppgift av yttersta vikt.

Värmeisolering av taket på profilplåten och minskning av värmeförlust genom taket gör det möjligt att minska förbrukningen av energi som används för att värma luften i rummet. Det är välkänt att varm luft är lättare än kall luft och stiger upp under taket på en byggnad. Det är därför det isolerade taket av wellpapp gör det möjligt för dig att göra villkoren i rummet mer bekväma och avsevärt minska kostnaden för uppvärmning.

Grundkrav för värmeisoleringsmaterial vid montering av ett varmt tak av böljande golv

Den ideala isoleringen är vakuum, mycket nära den när det gäller egenskaper och den vanliga torra luften runt oss. Dess värmeledningsförmåga är 0,025 W / (m ° C). Denna egenskap är viktigast för någon värmare. Ju lägre värmeledningsförmågan är desto mindre är värmeisoleringsskiktets tjocklek desto högre effektivitet och ju lägre kostnaden för takets isolering. I olika moderna värmare kan termisk ledningsförmåga ligga mellan 0,029 och 0,23 W / (m ° C).

En annan viktig egenskap hos isolerande material är hygroskopicitet, det vill säga isoleringsskiktets förmåga att absorbera fukt, liksom deras ångpermeabilitet. Den senare egenskapen bestämmer att ett värmeisolerande material kan passera fukt i luften utan att fördröja det.

Användningen av effektiv isolering gör att du kan skapa ett "andnings" tak - det är det här taket på det profilerade arket med isolering som ger optimal fuktighet i rummet.

Utöver dessa grundläggande egenskaper skiljer sig värmeisoleringsmaterial från varandra i tryckhållfasthet, elasticitet och elasticitet. Dessa parametrar väljs beroende på de förhållanden där det isolerade taket av wellpapp används. Värmeisoleringsmaterial baserade på expanderad polystyren eller basaltfibrer används mest för isolerande tak.

Utför isolering av taket av wellpapp, först och främst är det nödvändigt att bestämma tjockleken på isoleringsskiktet. Denna beräkning är ganska komplicerad eftersom det är nödvändigt att ta hänsyn till ett stort antal faktorer - från terrängens temperaturkoefficient till luftfuktigheten. Koefficienten med hänsyn till nödvändiga faktorer kallas koefficienten för värmeöverföringsmotståndet för taket och betecknas med latinska bokstaven R.

Detta förhållande har redan beräknats för Ryska federationens administrativa centra och visas i tabellen nedan. Om du behöver göra en beräkning för en annan ort, måste du använda speciell regleringsdokumentation. Speciellt SNiP 23-02-2003 "Termiskt skydd av byggnader." Du kan hämta det genom att högerklicka på namnet på SNiP och välja "Spara som...".

I följande tabell för städerna Anadyr, Salekhard och Yakutsk anges en beräknad beräkning. På grund av de svåra klimatförhållandena i dessa städer behövs mer detaljerade beräkningar.

Att känna till koefficienten R är mycket lätt att beräkna tjockleken på den isolering du behöver - du måste multiplicera värmeledningsförmågaskoefficienten för isoleringen λB med R. Det resulterande värdet kommer att vara tjockleken på denna typ av isolering.

Isoleringens värmeledningsförmåga kan ses antingen på förpackningen eller i det medföljande intyget. Jag uppmärksammar dig - det är nödvändigt att ta exakt koefficienten med index B, som karakteriserar användningen av materialet i en våt miljö.

Enligt tekniken beror enheten av ett varmt tak av wellpapp på takets design. Det varma taket från ett professionellt golv kan vara boskap eller platt. Tekniken för installation av isolering i första och andra fallet är något annorlunda.

Däck med isolering på stigande tak

Efter att ha gjort de nödvändiga beräkningarna och bestämmer värmeisoleringsskiktets tjocklek, löser vi bara en del av problemet. Därefter måste vi uppnå det viktigaste - att skapa förutsättningar där den valda värmaren bibehåller sina egenskaper med garanti och golvet med isolering gör vårt hus varmt och mysigt.

Den största risken för de flesta isoleringsmaterial är fukt. Grunden för vilken isolering som helst är vanlig luft innesluten i granuler eller isoleringsfibrer. Därför är alla isoleringsmaterial mycket ljusa. När allt desto mindre är deras gravitation, desto mer luft i porerna i dessa material och ju högre deras isolerande egenskaper.

Men när värmeisoleringsmaterial är i en våt miljö förändras deras egenskaper dramatiskt. Om isoleringsskiktets fuktighet ökar med 5%, minskar värmebeständigheten, huvudindikatorn för dess egenskaper, med 50%, det vill säga två gånger.

Enheten av det uppvärmda taket från ett professionellt golv utförs oftast från takvärmare på basis av basaltfibrer som utfärdas i form av rullar eller plattor. Deras nackdel är att de kan absorbera fukt från omgivande luft.

Till skillnad från dessa material är polystyrenskumplattor inte hygroskopiska. Men de är mycket bräckliga, brandfarliga och kan sönderfalla vid temperaturer över 60 grader. Därför används polystyrenplattor relativt enkelt för takisolering.

Var kommer denna farliga fukt från och hur kan vi skydda vårt tak från det? Det finns två huvudorsaker till att fukt kan vara inuti isoleringen. Den första är nederbörd, det är helt enkelt regn eller snö. Den andra är kondensat, som kan bildas när taket kontaktar den varma fuktiga luften i rummet å ena sidan och kyla uteluften med den andra.

För det första skyddas isoleringen från atmosfärisk fuktighet av takbeläggningen av wellpapp. Dessutom, när enheten använder den så kallade "takpannan" används ett speciellt substrat för wellpapp. Vanligtvis är dessa speciella ånggenomsläppliga membran som tillåter vattenånga att passera endast i en riktning. Dessa membran och staplade ovanpå isoleringsskiktet. Ett sådant substrat för wellpapp tillåter inte fukt från utsidan att tränga in i värmeisoleringsskiktet, och fukten inuti isoleringen går lätt ut.

Substratet under det professionella arket läggs över spjällen och pressas mot dem med trästänger, 40-50 mm tjocka. De är monterade längs spjällen och kallas kontragrater. Batten som den professionella golv fäster på är monterad vinkelrätt mot spjällen. Således skapas ett ventilationsgap mellan membranet och korrugerade golv. Luften cirkulerar där och tar bort fukt från takbeläggningen och substratet för korrugerat tak är alltid torrt.

Botten av arket med isolering skyddas av en hydrobarriär. Så kallad förstärkt för glasfiberpolyetenfilm med större hållfasthet. Det skyddar isoleringsskiktet från fukt i det varma rummet. För bättre ventilation rekommenderas att man lämnar ett gap på 2-3 cm mellan hydrobarriären och isoleringen.

Enheten av ett varmt tak från ett professionellt golv på plana tak

Plana tak är vanligtvis gjorda av icke-bostadsbyggnader och industribyggnader. I det här fallet är täckplattformen vanligtvis inte högre, utan tvärtom lägre än värmeisolering. Det innebär att den överlappar varandra.

Vid uppvärmning av sådana tak läggs en vattentätfilm med en överlappning på 100 mm fritt över arken av professionellt ark. Därefter läggs plattorna isolering. De kan läggas i ett enkelskikt eller två lager metod.

Enstaka första metod kallas villkorligt. Eftersom de värmeisoleringsplattorna produceras inte mer än 100 mm tjocka, läggs de alltid i flera lager. Men i "single-layer" -installationen har alla isoleringsplattor samma densitet.

I tvåskiktsmetoden har det övre skiktet av värmeisoleringsplattor en större densitet och därmed en större lastkapacitet. I det här fallet fördelar toppskiktskivorna belastningen på taket genom värmeisoleringsskiktet. Denna metod för installation gör att du kan utföra exploaterat tak, vilket lätt kan motstå en persons vikt.

Efter montering av plattorna läggs ett takbeläggning av bitumen eller PVC över ett lager av värmeisolering.

Takmarkering

Du vet inte vilket märke av golv du bättre väljer för taket? Du kan inte förstå avkodningen av märkningen på det professionella arket? Läs artikeln - där hittar du svaren du behöver.

Hur täcker man ett tak med ett professionellt golv?

Två huvudsakliga skillnader i ett fyrkantigt tak från ett professionellt golv från ett klassiskt duo-taktak. Funktioner av trussystemet på taket på professionella arket. Fördelarna med 4 taktak jämfört med andra alternativ. Allt detta finns i artikeln.

Metal takjordning

Om du vill skydda ditt hem från blixten, läs sedan artikeln. Från det kommer du att lära dig hur du installerar blixtskydd, vad det är och i vilka fall det är bättre att göra helt enkelt genom att jorda ett metalltak.

Hur man isolerar garaget i wellpapp

Om du utför garageisolering av korrugerade golv korrekt och strikt enligt tekniken, kommer det att vara en bekväm temperatur i garaget, som i en tegelbyggnad. Många tror att det är tillräckligt att fästa ett lager skum och isoleringen utförs. Det är det inte.

Högkvalitativ isolering och egenskaper hos garageisoleringen från böljande golv

Fördelar med prefabricerade strukturer att de kan installeras på nästan vilken plats som helst, även utan enhetstejpfundamentet. Å ena sidan är det bra eftersom det gör att du kan bygga ett vackert och pålitligt garage på en dag. Men det finns viktiga nyanser som måste beaktas även i byggnadsskedet av garaget från detta material:

 • genom golvet och taket på garaget upp till 50 procent av värmen är förlorad, så särskild uppmärksamhet bör ägnas åt det uppvärmda golvets enhet;
 • Hög luftfuktighet i ett metallgarage, speciellt med inre isolering, orsakar inte bara rot och form, utan även snabb metallkorrosion. Därför är det nödvändigt att installera ett bra ventilationssystem (naturligt eller tvingat);
 • alla luckor och luckor i garagedörren måste förseglas, eftersom utseendet på kalla broar och daggpunktsförskjutningen i rummet ökar fuktigheten och värmeförlusten;
 • När du väljer en värmare måste du välja ett material som är motståndskraftigt mot fukt och extremiteter - det här är skum eller sprayat polyuretanskum.

Moderna prefabricerade garage av korrugerade ark med isolering, som ligger inuti är mycket bekvämare, men de är dyrare. För att isolera en sådan struktur är det tillräckligt att placera tätningarna på porten och försiktigt försegla alla rörliga delar (gångjärn, grindens omkrets och flikportens läge).

Egenskaper av valet av isolering

För värmeisolering av denna design av garaget kan du välja följande material:

 • Polystyren är ett billigt och lättmaterial som kan installeras snabbt och enkelt. Tjockleken på det expanderade polystyrenarket väljs beroende på regionens klimat, 20 mm tjockt är tillräckligt för söder och minst 40 mm för norra regioner. Materialet har en medelklass av brandsäkerhet, därför behövs ytterligare en skyddande yta - gips, OSB-plattor.

Är viktigt. Skummet är känsligt för höga temperaturer, så taket på metallgaraget är bättre isolerat med mineralull, liksom byggnadens vägg, som ligger på södra sidan.

 • mineralull är ett icke brännbart varmt material, för att isolera ark av professionell plåt, är det bättre att välja mineral basaltull i tallrikar med ett folievärmereflekterande skikt. En minus mineralull - när den blir våt förlorar den dess isolerande egenskaper, därför är det nödvändigt att utföra vattentätning av hög kvalitet och eliminera alla kalla broar.
 • sprayat polyuretanskum - skapar en fullständigt förseglad hållbar isoleringsbeläggning som är resistent mot fukt, temperaturförändringar och mögelsvampar. Det enda negativa materialet är dyrt, men för att isolera garageporten är den perfekta lösningen;
 • Ett substrat för linoleum av polyeten med foliebelagt beläggning är ett lätt, slitstarkt och pålitligt material för uppvärmning. Du kan montera dina egna händer på ett universellt vattentätt lim direkt på väggen. Det är viktigt att inte glömma tätning av lederna, eftersom fukten som kommer under isoleringsskiktet orsakar korrosion av de korrugerade arken;
 • Astratek - färgisolering, den bästa yttre beläggningen för väggar och portar i garaget, säkerställer pålitlig isolering. Men för taket behöver du välja ett annat alternativ för uppvärmning, eftersom astratek snabbt kollapsar under regnet och snöets på taket. Materialet är inte billigt, men det garanterar bekväm och snabb värmeisolering av garaget.

Budget och pålitligt populärt material för garage av wellpapp - skum och mineralull. Om du utför installationen korrekt och iakttar isoleringstekniken kan du minska värmeförlusten i garaget.

Hur man isolerar garaget i korrugerade - steg för steg instruktioner

Även i byggnadsskedet av garaget måste man tänka över golvbyggnaden och stiftelsens variant för att inte engagera sig i dyr rekonstruktion. Det är genom det kalla jordgolvet att fukten tränger in i rummet från marken och den huvudsakliga värmeförlusten uppstår.

Uppvärmning av ett golv och källaren av garage

Prefabricerade garvningar av korrugerad kan installeras på ett plant, ramat jordareal, men i detta fall finns det ingen möjlighet att golvisolering av hög kvalitet. Det enda möjliga alternativet är att lägga ett trägolv över lådan och lägg isoleringen med ett vattentätlager.

Ett mer tillförlitligt alternativ är en remsa grund, en cementplatta med frostskydd och vattenavstötande tillsatser och ett isoleringslager längs vilket den skyddande ytbehandlingen utförs.

Viktiga nyanser av golvvärme som måste beaktas när du gör din egen installation:

 • remsa grunden på våtmark är önskvärt att inte bara värma utsidan, men också att utföra en cirkulär dränering längs omkretsen, för att tömma storm och grundvatten;
 • Om det finns en källare i garaget, behöver väggar och golv i källaren och betonggropet också behöva vattentätning och isolering.
 • Om garaget har en smuts bottenvåning, då kan du som en enkel värmeisolering applicera ett lager av använt slagg, expanderad lera eller mellersta grus som täpps på ett lager av sandkudde (minsta tjocklek 15 cm).
 • När man installerar isolering under en metall eller träkista från ett timmer, är det nödvändigt att tillhandahålla ventilationshål för att säkerställa fri luftcirkulation under ytan.
 • Vid montering av rulle- eller arkisolering på golvet med värmeisolering över manteln eller med en skyddsfinishcement, är det nödvändigt att överlappa isoleringen på garageväggarna (höjd 15-20 cm).

Rådet. När man lägger ett isoleringslager överlappar ett ark till ett annat - minst 10 cm behövs ytterligare fixering av isolering med tejp eller tejp.

Värmeisolering av väggarna i garaget av wellpapp

För isolering av väggarna i garaget är bäst lämpat skum. Materialet läggs på metallprofilens kista för gips, vars montering på ramen är lätt att utföra med metallskruvar.

Om mineralull är vald för värmeisolering, utför först ett vattentätlager (för detta kommer en vanlig tjock film att göra).

Kalla broar

Sedan konstruktionen av ramverket av bägare av korrugerad metall, med inre isolering föreligger stor risk för kalla broar. Poängen är att daggpunkten förskjuts inuti garaget och fukt ackumuleras i rummet genom de öppna metallkomponenterna. Detta leder till ökad fuktighet i garaget och snabb korrosion av alla metalldelar.

Därför är det viktigt att försegla alla exponerade metallkonstruktioner i garaget när du isolerar garaget från insidan och för att säkerställa högkvalitativ tvångsventilering av rummet.

Viktiga nyanser för att värma väggarna i garaget av wellpapp:

 • Överlappningsisolering (10 cm) måste dessutom fixeras med tejp, så att det inte finns några luckor och luckor.
 • Med värmeisolering på kassen är det bättre att välja en metallram, snarare än en trä. Om en träbalk väljs ut för batten, bör den behandlas med en djup penetreringsprimer från råtta och mögel och flamskyddsmedel impregnering;
 • Var noga med att ge ventilationsgap under huden under isolering med mineralull.

Det är nödvändigt att fixa isoleringen på vattentätt lim, konstruerad för metallarbeten och utformad speciellt för det valda materialet för värmeisolering.

Garage takisolering

För att installera skumplast på taket, för det första obehagligt, och för det andra, skummer skummet snabbt under påverkan av solljus och hög temperatur. För att isolera taket är det därför bättre att välja sprayat polyuretanskum eller för att installera taket på kassen, där insidan är isolerad.

Falskt tak är det bästa alternativet för ett garage av korrugerad golv. Denna design ger högkvalitativ ventilation och möjliggör användningen av mineralull för isolering, vilket är idealiskt för tillförlitlig tätning av taket i garaget.

Uppvärmning av en ram och fönsterluckor

Den främsta orsaken till värmeförlust i vilket garage som helst är en metallport. Vad hjälper till att undvika en snabb minskning av temperaturen i garaget:

 • tätningar på porten isolerar på ett tillförlitligt sätt alla luckor och luckor;
 • istället för färdiga tätningar för att försegla porten, kan du använda det vanliga monteringsskummet;
 • Det bästa alternativet för värmeisolering av dörrar i garaget av böljande golv - sprayat polyuretanskum. Materialet skapar en stötsäker skyddsisoleringsfilm. Beläggningen är resistent mot låga och höga temperaturer, fukt och plötsliga temperaturförändringar.

Budgetversionen av isoleringen av alla byggnader i garaget av wellpapp - plastbakgrund under laminat och linoleum med foliereflekterande toppskikt. Materialet monteras enkelt på väggar och tak med vanligt lim och garanterar fullständig värmeisolering av rummet.

Extern isolering är mer praktisk och pålitlig, men tyvärr är det inte alltid möjligt med det här isoleringsalternativet. Därför, när du installerar internisolering, var noga med att tänka på högkvalitativ ventilation i rummet och glöm inte bort vatten och värmeisolering av all kommunikation (rör, ledningar för ledningar ut ur kablar och utlopp för ventilationsrör).

Uppvärmning av tak från professionellt golv

Genom att välja takmaterial för sitt hem, är utvecklaren först och främst vägledd av sina ekonomiska möjligheter. Med tanke på detta faktum och typen av tak väljes ett eller annat material. Komfort och komfort i huset samt livslängden på takmaterialet beror på hur kompetent och effektivt installationsarbetet ska utföras, takets isolering.

Det finns två typer av wellpapp: vägg och takläggning. Vägglocket har som regel en lägre våghöjd.

Däck är ett av de billigaste, men estetiska takmaterialen. Detta material är ett vågigt eller ribbat (trapesformigt) galvaniserat ark, erhållet genom kallvalsning. Taket av böljande golv har obegränsad livslängd, men liksom alla metaller har detta takmaterial mycket låga värmeisoleringsegenskaper. Med andra ord kräver bänkskivans särskilt försiktiga isolering.

De material som är nödvändiga för att värma bäggen av wellpapp

För arrangemanget av takpannan, tack vare vilken värmen i huset kommer att lagras mycket längre, kommer följande material att krävas:

 • Tyvek Solid (Soft) membran för varm vattentätning, i rullar;
 • mineral eller glasull 100 mm tjock (tunnare ark kan läggas i lager);
 • H96 Silverfilm eller H110 Standardfilm som ångfyllning för varmt tak.
 • tjock polyeten eller Tyvek Solid vattentätningsmembran eller D96 Silverfilm (D110 Standard) för kallt takläggning;
 • konstruktionskniv för skärning av "fyllning" av takpannan;
 • Konstruktion häftapparat för fästanordningar hydro och värmeisolering;
 • gemensamt tejp SP1 för limning av sömmar av vattentätning och ångfyllning;
 • skruvmejsel;
 • självgängande skruvar 50-70 mm;
 • trästänger 30 (50) x 50 mm eller ett bräda av 20 mm för motgalleriet;
 • foder, QSB-plattor eller plywood med fuktbeständig impregnering, 10-15 mm tjock.

Mängden material för isolering beräknas vid budgettering och beror på storlek, layout, typ av tak.

Montering av taket av wellpapp

Egenskaper för isolering för takläggning.

Vid första byggnadsfasen konstrueras ramverket för lådor. Lags med ett intervall från 1 till 1,5 m är fästa på spaktsystemet. För en logg tas ett bräde (fugovannaya eller unfogunovannaya) 140-150x40 mm. Bredden på brädan är 140-150 mm, vilket innebär att takkakans tjocklek kommer att vara 140-150 mm, eftersom stockarna är fastsatta "i kanten".

På lagren över bordet är packad 20x120-140 mm. Det kan vara vilket timmer som helst, obehandlat bräda. Den är fylld med små mellanrum, ca 5 cm.

Takmaterialet är fastsatt direkt på mantelens mottagna ram. En detaljerad beskrivning av denna process kommer att diskuteras i en annan artikel.

Tak Pie Laying

Det är känt att värmeförlusten i huset genom taket är ca 25% - varför är problemet med takisolering särskilt uppmärksam. Skapandet av den så kallade takpannan, som består av värme- och vattentätskikt, luftkuddar, trä, låter dig förhindra takläckor, kondens, ruttningsprocesser, värmeläckage. Dessutom kommer en ordentligt anordnad takkaka att skydda bostadshusen i huset från sommarvärmen, ljudeffekter under regn, vind och åskväder.

Baktak av korrugerad.

Graden av isolering av taket av korrugerad beror i stor utsträckning på om vindytan är bebodd eller ej. Om ursprungligen vinden konstruktion, öka tjockleken på isoleringsmaterialet, maximalt isolera den från fuktinträngning, eftersom även med en lätt bli blöt (endast några få procent) det finns en reduktion i värmeskydd 2-2,5. Som ett resultat - frysning av takpannan. Externt blir det märkbart när is uppträder på takmaterialet, limmaterial i bostadshus lider, en form och en svamp bildas inuti kakan, vilket bidrar till ruttningen av trästrukturerna i hela byggnaden. Uppvärmning av tak från professionellt golv kräver mycket noggrann inställning.

Fukt i isoleringsmaterialet kan uppstå:

 • vid installation av dålig kvalitet
 • med intensiv avdunstning av fukt i bostadslokaler;
 • när kondens bildas inuti takkakan.

Orden för att värma taket av korrugerad vind

 1. I planet av spärren under profilerad plåt, fäst på träramen, lägger du vattentätningsmaterial. Samtidigt måste ett mellanrum på 4-5 cm, den så kallade krockkudden, observeras. Som vattentätning kan man använda högteknologiskt vattentätningsmembran Tyvek Solid (Soft) eller ett lager av tjock polyeten (beroende på utvecklarens solvens). Tyvek Solid membran läggs ut med markeringar ut, Tyvek Soft är inte grundläggande.

Rullar av vattentätning rullar direkt på installationsplatsen, från topp till botten genom dalen. Det är oacceptabelt hängande material av huvudtätningen. Rullarna rullar ut horisontellt, med mellanlagringar. Vattentätning är monterad mellan spjällen "strut". Vid lederna överlappas materialet med 150 mm, och lederna ska placeras på spjällen.

Scheme isolering vinden.

Vattentätningsmaterial ska inte ha luckor, hål, fogar av dålig kvalitet, annars kommer isoleringen av hela taket att drabbas. Alla sömmar ska förseglas för högkvalitativ isolering.

Om airbagen inte observeras av någon anledning, är en så kallad "kall triangel" konstruerad under åsen i takets hålighet, vilket ger ventilation av takytan. I detta fall skapas ventilationskanaler med ett intervall på 2-3 spänner, men under inga omständigheter i vardera. Ett sådant ventilationssystem kommer avsevärt att minska bildandet och ackumuleringen av kondensat i takytan vilket kan påverka takets isolering.

 1. Under skiktet av vattentätning, igen i planen av spjällen, passa nära isolering. Det kan vara mineralull eller glasull. För vinden är det bättre att ta den maximala tjockleken som finns tillgänglig på byggmarknaderna (upp till 100 mm). Om isoleringen placeras i flera lager, måste varje skikt överlappa de föregående lederna. För skärning av isoleringsmaterial med en speciell kniv.
 2. Därefter är det värmeisolerade skiktet täckt med ett annat lager av vattentätning - ångfyllmedel. Använd vanligtvis film H96 Silver eller H110 Standard. Ångbadet är monterat från sidan av vardagsrummet med hjälp av en bygghäftare, med sömmen läggs överlappande. Ytan, såväl som vattentätningen, måste vara tätt - alla sömmar dupliceras med SP1 anslutningsband, limmade.
 3. Enheten på takpannan är färdig med träpanel från sidan av vinden. Materialet kan vara trä, paneler, OSB-plattor, plywood - i ett ord beror allt på plånbokens tjocklek och inredningen av inredningen. För insidan av vinden rekommenderas fukttät material, tjocklek 9-12 mm.

Vid montering av spånskivor läggs de över spjällen.

Viktigt: För varje platta måste det finnas minst två stöd.

Plattorna är fästa med självskruvande skruvar på 50-70 mm med ett mellanrum på 20-30 cm på karmens karmar och avståndet från kanten på plattan måste vara minst 10 mm.

Vid den här uppvärmningen vinden slutfördes. Nu kan du börja avsluta och annat bygg- och installationsarbete, varefter du kan flytta in på vinden

Arrangemang av bostadshus tak

Uppvärmning av ett tak från ett professionellt löv till ett icke-bostadsrätteri skiljer sig nästan inte från ovan beskrivna mansard.

 1. Tjock polyeten eller ett Tyvek Solid vattentätningsmembran eller D96 Silverfilm (D110 Standard) läggs i intermonopolområdet med täthet av lederna. Membranet läggs på logotypen, så att du kan observera materialets tillverkbarhet.

Vattentätningen är fixerad med en liten sag (upp till 20 mm), med undantag av Tyvek Solid membran.

Rullar rullar horisontellt mellan spjällen. Tonhöjden börjar från takkanten till åsen, applicerar överlappande och fästning med hjälp av en gitter eller fallande trästänger. Fogarna måste strikt sammanfalla med kappelementen.

 1. Isoleringen rullar ut på vinden på vinden och lämnar sålunda ett kallt bostadsutrymme.
 2. Värmeisolering av taket: I ett bostadsområde (under det värmeisolerade skiktet) är de skyddade med en ångfyllare eller film, är sömmarna försiktigt limmade.
 3. Kvalitetsisolering vindusutrymme är omöjligt utan ventilation. För detta ändamål åstadkommes luckor i arkskenorna, vilket ger luftflöde. För utflödet av luft tjänar dammarfönstret och utrymmet under åsen eller speciellt placerade ventilationshål.

Sådant takmaterial som profilerat golv är ett av de mest prisvärda, estetiska, ergonomiska, hållbara moderna takmaterialen. Korrekt konstruerad, med iakttagande av all teknik, kommer ett varmt tak av profilerat blad att glädja husets invånare i mer än ett decennium. Tak från ett professionellt golv är idealiskt både för individuell konstruktion och för produktion, lager.

Vattentätning av taket under korrugerings- och takpannan för varmt och kallt tak - ångspärr, isolering och ventilation

Takplattan liknar en metallplatta när det gäller produktionsegenskaper - den representerar också ett kallvalsat galvaniserat stålplåt belagt med polymerer. Den enda skillnaden är i profilritningen - metallplattan imiterar en verklig keramikplatta, medan för tillverkning av wellpappplåt stålplåten helt enkelt korrugeras, vilket ger profilen utseendet på zigzag, sinusoider etc.

Till skillnad från metall ser korrugerad golv enklare ut (och det är billigare), men samtidigt är det säkrare, lättare och hållbart än skiffer.

Kallt tak från ett professionellt golv

Om ditt hem i framtiden är tillräckligt rymligt för att du ska kunna göra utan vind, är det meningsfullt att utrusta en kall vind, isolerad från vardagsrummet. Så du får trefaldiga besparingar.

För det första, när du installerar ett varmt tak utgör värme- och ångspärren mer än hälften av den totala kostnaden, det vill säga du sparar på takmaterial under byggandet.

För det andra, när man bor i ett hus, krävs mindre bränsle för uppvärmning, eftersom det är mycket mindre intensivt för ett rum med sluten under takytor.

För det tredje är takkakan under det kalla taket mycket lättare och snabbare, vilket gör att du kan göra det med egna händer utan att tillgripa hjälp av specialister.

Vid användning av wellpapp, är sammansättningen av en standardbit för ett kallt tak:

 • taksparrar;
 • tätskikt;
 • räknare gitter;
 • mantling;
 • korrekt däck.

Kakadack av korrugerad

Det finns en utbredd missuppfattning att det under ett kallt tak inte finns något behov av vattentätning, eftersom en kall vindsvåning säkerställer att det inte finns några plötsliga temperaturförändringar, vilket leder till att kondensat inte kommer att släppas ut. Det är det inte.

Även i en uppvärmd vindsvåning i ett bostadshus, kommer temperaturen att skilja sig från "utombordare", under den kalla årstiden - även betydligt. Därför behövs vattentätning under alla omständigheter. Dessutom är det bättre att använda en speciell film med mikroperforering, vilket inte bara skyddar mot yttre fukt utan även genom passage av vattenånga från insidan.

Föråldrat polyeten och takmaterial är inte lämpliga för detta ändamål. Användningen leder till ackumulering av inre kondensat och därmed permanent dämpning av takytan.

Takpannan under ett professionellt golv för ett varmt tak

Anordningen av en paj under ett varmt tak från ett professionellt golv blir naturligtvis svårare. Taket av ett tak från ett professionellt golv består av:

Ångspärr är ett membran som ger passage av vattenånga från ett uppvärmt rum till utsidan för att undvika fukt i huset vilket kan leda till förstörelse av trästrukturer.

Om du bestämmer dig för att värma det kalla taket

Om det under installationen av ett kallt tak planeras att ytterligare isolera det, är användningen av en mikroperforerad film för vattentätning utesluten. Med omedelbar närhet av isoleringen till en sådan film upphör den att vara vattentät och isoleringen försämras. Därför är det i det här fallet rimligt att använda ett speciellt icke-vävt membran med ånggenomsläppliga egenskaper.

Om filmen redan har lagts och frågan om takisolering har uppstått, är det nödvändigt att sätta isolering, vilket lämnar ett mellanrum mellan den och filmen minst 5 centimeter (med hänsyn tagen till vattentäthetets avtagning). Ångspärren behövs inte i detta fall - en värmare garanterar fri ånga från rummet.

Hur man isolerar taket av profilerad plåt från insidan?

Bägaren har ett betydande nackdel. En sådan beläggning sparar inte bara det omgivande bullret utan stärker även det. Under tungt regn i huset med en sådan beläggning blir det omöjligt att höra samtalaren.

Enligt de flesta experter hjälper korrekt monterad takpannor att undvika detta problem. Dessutom fungerar ett bra ljudisolerat material samtidigt som en värmare.

Ljudisolering av taket av korrugerade golv från insidan börjar med materialval, varvid ljudisoleringskoefficienten är minst 0,6. Man bör komma ihåg att täta ämnen reflekterar buller bättre än spröda.

Som erfarenheten visar är följande material mest lämpade för detta ändamål (genom att öka kvaliteten):

 • mineralull;
 • glasfiber - ytterligare installation av ångspärr behövs, men detta material har goda värmeisoleringsegenskaper;
 • polymermastik appliceras på taket - samtidigt vikter beläggningsarken;
 • kork (inklusive flytande) - materialet är ganska dyrt, men samtidigt en utmärkt isolering och viktigare, den har höga estetiska egenskaper;
 • Penofol är ett utmärkt material som kombinerar ljud-, ång- och värmeisoleringskvaliteter. Monteras med metallbeläggning ner, så kommer det att hålla värmen i huset så länge som möjligt.

Vattentätning av taket under profilen

Vattentätning för taket av korrugerad vals omedelbart före montering av taket och läggs sedan på batten horisontellt, men under inga omständigheter rumpa. Mängden överlapp beror på takets lutningsvinkel (desto brantare lutningen är, desto bredare överlappning). På skråtakets åsar ökar överlappningen med ca 5 cm.

Fixa vattentätning med en bygghäftare. Det kommer att vara bra om dess kanter är förbundna med ett speciellt band. En motblockerare är fylld på toppen.

Ångspärr och varför det behövs

Vid installation av ett varmt tak av korrugerad golv krävs ångspärr på grund av det faktum att isoleringen ska skyddas mot vattenånga som stiger upp från det uppvärmda rummet och den inre strukturen på taket av böljda golv - från kondens som ackumuleras på isoleringen. Kort sagt ger ångspärren dubbelt skydd - mot inre och yttre påverkan.

Hur väljer man ett material?

Följande material används för ångspärr:

 • asfalt;
 • polyeten;
 • polypropen;
 • förstärkt film;
 • folieparoizoly-lator;
 • membran på ovävda basis.

Glassine används länge för dessa ändamål och har visat sig ganska bra. Samtidigt har det betydande nackdelar: det är ganska tungt och, vad som är värre, det släpper ut obehagliga luktar vid uppvärmning.

Även om deras hälsorisk inte har bevisats, blir det redan svårt att vara inomhus, så det är klokt att inte använda glassine för bostadshus.

Polyeten är billig men kortlivad. Dessutom bidrar det till bildandet av kondensat och förhindrar inte det fria flödet av fukt, så huset med en sådan ångspärr kommer att vara fuktig hela tiden.

Polypropylen och förstärkt film - det bästa materialet i budgetsegmentet. De är dock inte utan negativa sidor - förstärkt polyeten, såväl som normalt, förhindrar inte kondensering av fukt och polypropen utan en speciell beläggning förstör det isolerande skiktet.

Ångspärr med folie är förmodligen det bästa alternativet bland filmångare, även om det kostar relativt billigt. En sådan film är hållbar, pålitlig och sparar värme.

Slutligen är det optimala valet ett ångspärrmembran. Det skiljer det från filmmaterial att det absorberar fukt helt och samtidigt kan taket "andas". Dessutom väger det mycket mindre, är lättare att montera, och kan passa nära värmeisoleringsskiktet.

Installation av ångspärr

Ångspärren läggs på takets laths under isoleringsskiktet. Beräkningen av ångspärrmaterialet för installation, liksom vid vattentätning, innebär en överlappning av lakan från 10 till 15 cm och slingrar mellan laths upp till 2 cm. Det är bättre att fästa fogar med en tejp.

Behöver jag ett ångspärr under det kalla taket?

Om du bestämmer dig för att utrusta en isolerad kall vindsafdelning i ditt hus, behöver du inte en ångspärr för taket, eftersom en sådan enhet inte medför starka temperaturfluktuationer. Därför är det inte nödvändigt att skydda takmaterial från vattenånga som stiger inifrån.

Varför behövs ventilation?

Varm luft som stiger från ett uppvärmt rum bidrar till ackumulering av kondensat i takytan, vilket gör att huset börjar dämpas. Konsekvenserna av detta kan vara:

 • mögel och mögel
 • rost på metalldelar;
 • skador på det värmeisolerande skiktet;
 • Snabbt slitage på stödstrukturer;
 • överhettning av taket från insidan, på vintern, bidrar till smältning av snö och bildandet av istappar på taken.

taklist

Arrangemang av takskenorna kan utföras med hjälp av plastgjutande gitter som är monterade i nedre takskivorna eller ett speciellt "andnings" material som ligger mellan takets början och väggarna. Du kan också helt enkelt lämna ett luftgap mellan takkanten och husets väggar, men det bör tas i åtanke att denna metod minskar byggnadens isolerande egenskaper.

Läs om installationen av andra element här.

Takplan

Det enklaste alternativet för detta element i ventilationssystemet är installationen av konventionella dvärgfönster, d.v.s. små grindar, skyddade från ovan med regn och snövisare.

Du kan också installera en komplett ventilationsaxel, men det kostar mycket dyrare och kräver dessutom att vissa säkerhetsbestämmelser följs. Till exempel bör du överväga minens höjd i förhållande till åsen etc.

Hästen

Bordskivans tak gör det möjligt att använda någon vanlig ås och det är extremt lätt att montera det utan några ytterligare element. Faktum är att profilen för en sådan beläggning innebär en våg vars höjd är minst 30 mm, vilket ger tillräckligt med utrymme för fri passage av luftströmmar.

Användbar video

Vad är en takpanna i praktiken:

Uppvärmning av tak från professionellt golv

introduktion

Tekniken för privata bostäder förbättras ständigt. Förändringar är kopplade till framväxten av innovativa takmaterial och -teknik.

Behovet av takisolering

Taket taket är osannolikt att någon kommer att värma. Den kalla vinden i de gamla husens privata hus fungerar som en lagringsplats, som har tjänat sin tid.

En man som med hjälp av ett vindrum skulle öka volymen på ett bostadsområde kan bygga en komplicerad isolerad takenhet. Det innebär att det skapar ytterligare bostadsyta under taket på sitt hus.

För dess enhet kommer att kräva ett annat tekniskt innehåll. Den traditionella takaggregatet har moderniserats grundligt, har infört i sin konstruktion nya element som är nödvändiga för byggnadsskiktet och långsiktigt fungerande isoleringsskiktet.

Modernt loft tjänar vanligtvis som det huvudsakliga sovplats för familjemedlemmar. Rummet är utrustat med alla typer av VVS-och avloppssystem:

 • duschar;
 • toaletter;
 • naturlig ventilation och tryckluftsventilation
 • el.

Allt detta kräver en viss positiv temperatur för sin normala funktion.

Skapa ett gynnsamt driftläge kan isolerat tak, täckt med wellpapp, metallplattor, målat reed och andra takmaterial.

Vilka värmeisoleringsmaterial är nödvändiga för uppvärmning av tak från professionellt golv

Privat bostadsbyggande har fått en exklusiv riktning vid tillverkning av isolerat mansardtak. Från de olika sätten att anordna ett varmt takbeläggning isoleras den bästa varianten, som idag blivit det dominerande elementet.

Integrerad i det varma skiktet:

 • foder eller torrt gips
 • ett tunt lager av ångspärr läggs på det inre ytmaterialet;
 • Mellanrummet är fyllt med isolering;
 • sedan helt täckt med en hydro-barriär (takmaterial, speciell syntetisk film);
 • Ovan är de sys med en kista med ett steg på 1-4 cm. För att organisera ventilationsutrymmet installeras ett motgaller med ett steg på 40-50 centimeter.

Skivan är fäst vid kassen. Vid ett steg på 35 centimeter finns det en garanti för att de professionella lakan inte "lyfter" vinden.

 1. Använd värmeisoleringsmaterial är miljövänliga.
 2. Med låg värmeledningsförmåga.
 3. Det bildar inte obehagliga lukt

Vad att laga mat innan du börjar jobba

Fungerar på att lägga en värmare

Klassiker av genren - märkning professionellt ark med hjälp av garn med krita

Elektriska saxar - ger hög prestanda

Grundkrav för material i enheten av ett varmt tak av böljande golv

Uppvärmning av taket, du bör använda material med följande egenskaper som har acceptabla prestanda:

 • på värmeledningsförmåga
 • på hygroskopicitet
 • ångpermeabilitet;
 • på elasticitet
 • tryckhållfasthet;
 • på elasticitet.

Enheten av ett varmt tak behöver kvalitetsmaterial. Detta hänvisar till

 • ångspärr
 • gidrobarer
 • värmeisolering
 • professionellt golv.

Sammansättningen av det varma taket innehåller extra material: för avlägsnande av ånga, vattentätningsanordningar.

Idag kommer entreprenören inom bygghandeln att erbjuda ett brett utbud av varor, både inhemska och importerade. Vanligtvis är det plastfilmer med erforderliga prestandaegenskaper. Billig men funktionell.

Fortfarande många använder ruberoid som en hydro-barriär. Kartong impregnerad med bitumen kan inte vara en lämplig plats för skadliga bakterier, svampkolonier som kan vända träknutar och delar av taksystemet till damm.

När det gäller isolering använder de alla slags material av organiskt och kemiskt ursprung:

 • rockwool
 • stenull
 • bulkmaterial
 • Penoplex
 • skumplast
 • andra

Däck med isolering på stigande tak

Privat bostadsbyggnad är sällan med plana tak. De flesta föremål med boskapstyper. Och här är det nödvändigt att strikt följa åtgärden.

Nedifrån, fast på golvbeläggningen på det professionella golvet finns det en vattentätning, i fallande riktning - en värmare, då en ångspärr och ett inredningsfoder.

Hela skiktet är nödvändigt inte bara för att behålla värmen på vinden. Han släcker street noise.

Om det inte var för det här skiktet, skulle det vara omöjligt att sitta på vinden under sommarregn.

Tak enhet. Taktacka

Det visar sig att värdefullt bränsle, särskilt naturgasfolk använder sig för att värma luftbassängen. Att hjälpa industrin skapa en växthuseffekt. Värme går genom föremål som har vindar. De är inte isolerade, används ineffektivt.

Människor tänker och idag är det klart att den irrationella användningen av hushållsvärmen är under aktiv attack. Med framgång. En betydande mängd värme kan bevaras i mansardhus. Förekommer på grund av en takkaka bestående av olika material. För att bekräfta dessa ord, överväga vad det består av:

 1. Takpannan är formad av flera olika material med olika tekniska egenskaper.
 2. Det viktigaste lagret är den professionella golvet, vilket skapar förutsättningar för bildandet av takets bästa prestandaegenskaper. Han tillåter inte honom att bli våt i regn, snö, smältvatten och så vidare.
 3. För att hjälpa honom är en hydro-barriär - en sorts föring mellan den varma kakan och metallplåtarna.
 4. Nästa ligger i taksystemet isolering. Hans uppgift är att inte överföra värmeenergi till atmosfären och inte låta kall luft komma in i vindsalen.
 5. Det sista lagret, ångspärr, regleras genom att ångan tas ut från vinden. Nedan är det färdiga materialet som skapar en kreativ inredning på vinden.

Vi är övertygade om att varje del av takpannan utför sin kärnfunktion. Och ju mer rationella lag är valda, desto bättre kommer takpannan att fungera.

Enheten av ett varmt tak från ett professionellt golv på plana tak

Tekniken för varmt tak på platt tak har inte gått långt. Det fanns före, men med tillkomsten av innovativa material blev det inte sämre, men bättre.

Däck används i stora volymer i byggandet av platta tak av kontor, privata hus, byggnader i små och medelstora företag, lager.

Plana tak är:

Deras struktur innehåller baser som upplever kraftbelastningar. Det kan vara

 • armerade betongplattor
 • trall
 • eller på annat sätt.

Om armerad betongplatta, så är cementskiktet först gjord av liten tjocklek, en värmare läggs på toppen, sedan appliceras ett vattentätskikt. Topplacken är takfilt, vattnas med bitumenförhettad mastik.

Detta är en traditionell metod med ett begränsat antal lager. Om det inte finns någon klumpig isolering, applicera sedan ett lager av expanderad lera.

De senaste åren började de använda ånga som material.

I den varma kakan började att integrera

 • steklopolotno
 • geotextilier
 • andra material.

Dessutom började lös isolering användas som ett material som bildar takhöjderna.

I mitten gör skiktet tjockare och reducerar det mot takskenorna.

Inversionskonstruktioner ordnar redan förberedda tak. De lägger ut trädgårdarna, ordnar terrasser.

Varmt platttak

Varianter av platt takisolering utvändigt och inuti

Multivariatisolering av sådana tak är uppenbart. Men de har en nackdel. Inget trussystem. Det vill säga bihålorna mellan spjälkarna. Det finns många alternativ att isolera både ute och under. Välj den bästa isoleringen och lägg till till exempel på betonggolvet med hjälp av plastdockor. Efter att ha täckt isoleringen med en speciell cementmortel, måla eller vitna.

Platt takisolering

Hur man gör isolering av polyuretanskum

Detta är en högteknologisk teknik för värmeisolering av alla strukturer av privata hus. För att skapa konsistens har utrustning skapats och säljs, med hjälp av vilket det är möjligt att isolera både vertikala och horisontella strukturer.

Metoden för inflation eller fyllning används. Det är mer produktivt att använda sprutmetoden där det förekommer:

 • fylla alla slitsar av vilken storlek som helst;
 • expanderar i volym, skapar en solid, slitstark beläggning.

Polyuretanskum erhålles genom att blanda polyolen och polyisationen i ett flytande tillstånd. Blandning sker utan syre under sprutning. Sätta en konsistens på konstruktiva element med pistolen. Kyler ner, materialet ökar i volymen flera gånger.

Hur man isolerar taket av wellpapp

Profilerat - billigt, men estetiskt takmaterial. Det är ett ribb eller korrugerat galvaniserat ark tillverkat av kallvalsning. Taket på detta material är hållbart, men liksom alla metaller har det professionella arket låga värmeisoleringsegenskaper. Därför bör isoleringen av taket av wellpapp utförs mycket noggrant.

Ordningen på bäggebordets tak.

Montering av taket av wellpapp

För byggandet av taket av korrugerat och dess isolering behöver du följande material och verktyg:

Verktyg för att arbeta med däck.

 • trästänger;
 • unedged styrelse;
 • förstärkt cellofanfilm;
 • professionella golv;
 • självuttagande skruvar;
 • skruvmejsel;
 • en hammare;
 • glasull;
 • Tyvek Solid membran för varm vattentätning;
 • H96 Silverfilm;
 • konstruktion kniv;
 • anslutningsband SP1;
 • konstruktion häftapparat;
 • QSB-plattor, foder;
 • fuktresistent plywood.

Mängden material beräknas beroende på takets typ, layout och storlek.

Montering av taket på det profilerade arket börjar med lådor. Monteringen av spärrar är ungefär densamma för alla typer av tak. I början av arbetet läggs ett hydrobarrier över takkonstruktionen - en cellofanförstärkt film för avledning av vatten som faller slumpmässigt under takmaterialet. Vattentätningen bör startas från takets botten - materialet rullas ut till sin fulla längd och fixeras med en trästång till spjällen. Om den inte har tillräcklig bredd för att täcka hela ytan överlappar nästa duk den föregående och överlappningen måste vara minst 20 cm.

Efter färdigställandet av vattentätningen bör installeras lådor. Lags är fastsatta på spjäll i steg på 1 till 1,5 m. Låg 140-150x40 mm används för detta. Med en plåtbredd på 1,4-1,5 cm kommer takkakans tjocklek att vara 140-150 mm, eftersom stockarna placeras på kanten.

En obehandlad bräda är fastsatt över spjällen - den blir grunden för böljande golv. Det kan antingen skruvas med träskruvar eller spikas. Var uppmärksam på åsen - där brädorna i backarna bör inte passa tätt mot varandra. Klyftan är nödvändig för att säkerställa högkvalitativ ventilation av takytan. Crate boards borde sträcka sig utanför taket - detta kommer att skydda väggarna från vattenflöden när det regnar.

Det sista steget i exteriörarbete är montering av profilerade ark. Det börjar också från takets undersida - kanten på bottenplattan ska överlappa med kanten på toppen. Endast på det här sättet, vilket ger överlapp mellan arken, kan du garantera beläggningens täthet. Plattor som ligger bredvid dörren måste också överlappas. Storleken på överlappningen här beror på materialvågstegen. Metallprofiler är fastsatta med självgängande skruvar med pressbrickor i övre delen av vågan - de är installerade i steg om högst 40 cm. Professionella lakan i anslutning till varandra är fästa med en rad självuttagande skruvar. Exteriörarbete på detta färdiga. Installationen av taket av korrugerad på detta är dock inte slutförd - det måste isoleras från insidan.

Tak Pie Laying

Teknisk takplåt

Det är känt att värmeförlusten i en byggnad genom taket är cirka 25%, därför bör särskild uppmärksamhet ägnas åt takets isolering. Bildandet av den så kallade takkakan, som består av hydro- och värmeisoleringsskikt, trä, luftkuddar, hjälper till att hindra taket från att läcka, ruttna, kondensera och värma läckage. Dessutom kommer korrekt utförda takpannor att skydda en bostadsbyggnad från sommarvärme och ljud under åskväder, regn och vind.

Graden av isolering av taket av korrugerad beror främst på huruvida vinden kommer att vara bostad eller inte. Om byggnaden av huset ger plats för vinden, är det nödvändigt att öka det isolerande lagrets tjocklek så mycket som möjligt för att isolera sin fuktighet, eftersom även värmebeskyttningen reduceras med 2 gånger även med en liten blottning av materialet. Som ett resultat fryser takpannan. Externt kan det här märkas av den uppenbara isen på taket, försämring av ytmaterial i bostadshus, svamp och mögel bildas under taket och orsakar ruttning av husets trästrukturer. Särskilt noggrann tillvägagångssätt kräver takisolering i följande fall: Vid installation av takmaterial av dålig kvalitet, med stark förångning av fukt i lokalerna, med utseende av kondensat i takpannan.

Bestämmelsen om värmeisolering av taket i närvaro av vinden

Under det professionella golvet, som är fäst vid träkassen, placeras i vattentätets plan i vattentäta material. I det här fallet är det nödvändigt att observera ett gap på 5 cm, kallad luftkudde. Som vattentätning kan du använda högteknologiskt vattentätningsmembran Tyvek Solid (Soft), tät polyeten (beroende på utvecklarens ekonomiska möjligheter). Membranet bör läggas ut.

Tak vindsurf.

Rullar av vattentätt material läggs ut på installationsplatsen i hela dalen från topp till botten. Materialet i huvudtätningen ska inte sakta. Rullarna ska rulla ut horisontellt, placerade i mellanrummen mellan skikten. Vattentätning är fastsatt mellan spjälkarna "strut". Materialet i lederna staplas överlappas med 15 cm, och lederna ska ligga på spjällen. Vattentätningsskiktet får inte ha hål, luckor, dåliga kvalitetsfogar. Annars kan isoleringen av hela taket lida. För god värmeisolering ska alla sömmar förseglas.

I händelse av att krockkudden inte observerades, görs en så kallad "kall triangel" i hålrummet på taket under åsen för att ventilera undertaket. Ventilationskanalerna skapas med ett intervall på 2-3 spänner, men under inga omständigheter. Ett sådant ventilationssystem minskar signifikant bildandet och ackumuleringen av kondensat i utrymmet under taket, från vilket dess isolering kan leda till.

Spånplatta under installationen staplar över spjällen. Under vattentätningsskiktet placeras nära isolering, återigen i takets plan. Det kan vara glasull eller mineralull. För vindisolering är det bättre att ta den tjockaste isoleringen (10 cm). Om det passar in i flera lager måste var och en överlappa den föregående leden. För skärning av värmeisoleringsmaterial används byggkniven.

Värmeisolering av taket under profilerat golv.

Det värmeisolerande skiktet är sedan täckt med ett vattentätande material - ångfyllmedel. Vanligtvis används film H110 Standard och H96 Silver. Ångfyllare är monterad från sidan av bostadshus med hjälp av en bygghäftapparat, som görs med överlappning. Ytan, som täthet, måste vara lufttät - allt måste limas med SP1-anslutningsband.

Utformningen av takpannan är färdig med träpanel från vinden. Du kan använda foder, trä, OSB och plywood för detta ändamål. Vanligtvis beror valet på inredning och ekonomiska möjligheter. Lakans inre beklädnad rekommenderas vara av fuktresistent material med en tjocklek av 9-12 mm.

Varje platta måste ha minst 2 stöd.

Plåtarna är fästa med självgängande skruvar 5-7 cm i intervaller på 20 cm till trusses i trussystemet. Avståndet från skivans kanter ska vara mer än 10 mm. Isoleringshallen är klar. Därefter kan du börja efterbehandling och annat bygg- och installationsarbete, varefter vinden kommer att vara lämplig för att leva.

Uppvärmning av ett tak från ett professionellt golv med det icke-privata garret rummet

System för isolering, ångspärr och ventilation av bostadsrum.

Uppvärmning av ett sådant tak är inte mycket annorlunda än den tidigare versionen. Ett vattentätt membran, tjock polyeten eller D110 Standard film (D96 Silver) placeras i intermonopolutrymmet, med sömmen förseglade. Membranet är placerat logo upp, det kommer att tillåta att materialet tillverkas.

Vattentätningen är fastsatt med en liten slak, med undantag för Tyvek Solid. Rullarna rullar horisontellt mellan spjällen. Laying börjar från takkanten till åsen med överlappning och fixering med hjälp av en kontragrill eller fallande trästänger. Fogar måste strikt sammanfalla med elementet i trussystemet. Isoleringen placeras på vinden på vinden och lämnar ett kallt bostadshus. Taket under det värmeisolerande skiktet är täckt med en film eller ett ångfyllmedel, sömmen är noggrant limmade. Högkvalitativ värmeisolering på vinden är omöjlig utan ventilation. För att säkerställa luftflödet i arket, görs takfotar. För utflöde av luft kommer det att finnas ett utrymme under åsen och ett takrör eller speciellt tillverkade luftventiler.

Profilerad - det mest prisvärda, ergonomiska, estetiska och slitstarka takmaterialet. Korrekt konstruerat tak av wellpapp med efterlevnad av isoleringstekniken kommer att glädja invånare i huset i flera årtionden. Tak från ett professionellt blad är lämpliga både för bostäder och för produktions- och lagerbyggnader.