Golvisolering på vinden

Upplagt av: valera profil på Google+

Värmande golvvåning utföra, beroende på takets design.

Innehåll: (göm)

Attic upptar hela området ovanför den tidigare våningen av huset


Fig. 1 vinden under takets fulla sluttning


Fig. 2 Loft med falskt tak


Fig.3. Loft med höjda väggar hemma

I det här fallet är våningen på våningen överlapp mellan rum med samma termiska förhållanden. Här talar vi om ljudisolering av golvet, inte om isoleringen, men det innebär dock installation av isolering. Systemet med isolering av en sådan byggnad på vindsvåningen kommer att bero på luftfuktighetsförhållandena i rummen ovanför och under (samma, till exempel ett rum eller annat, till exempel ett rum-badrum).

Fuktighet är densamma.

I det här fallet kan du inte applicera i kompositionen av takspärren och vattentätningen, det vill säga att filmer och membran inte kan sättas. Isolering för golvisolering i det här fallet - Mineralullens densitet är 20-30 kg / m3, det är möjligt plattan, du kan rulla, tjockleken är 100 mm (eller mer om takets höjd tillåter). Isoleringen passar mellan strålarna.

Luftfuktighetsläget är annorlunda

I det här fallet behöver du en enhet överlappa med användning av ångspärr och vattentätning. En ångspärrfilm är placerad under, sedan en värmare, sedan en vattentätning (superdiffusionsmembran med ångpermeabilitet från 800 g / m2 per dag eller högre). Klyftan mellan isoleringen och membranet behövs inte. Klyftan mellan membranet och undergolvet är önskvärt att göra, 2 cm, men inte kritiskt, om det inte är det. Isolering för golvisolering i det här fallet har också en mineralulltäthet på 20-30 kg / m3, det är möjligt plattan, du kan rulla, tjockleken är 100 mm (eller mer om takets höjd tillåter).

Varning! Om både de övre och nedre rummen är lika våta (till exempel ett badrum), så utförs ett system för olika fuktighetsförhållanden.

Loftet upptar endast en del av området ovanför den tidigare våningen av huset


Fig.6 Kväll med falska väggar och falskt tak


Fig.7. Loft med falska väggar, falskt tak och takets sluttningar

I dessa fall är golvet i bostadsområdet på överloppet överlapp mellan rum med samma termiska förhållanden. Detta avsnitt 2-6 i figur 6 och avsnitt 1-6 i figur 7. Schemat för uppvärmning av vinden i dessa områden beskrivs ovan och visas i figur 4 och 5.

Separat måste du vara uppmärksam på golvytorna under takets sluttningar. Dessa är avsnitt 1-2 och 6-7 i figur 6 och områden 7-1 och 6-9 i figur 7. Dessa golvytor är belägna mellan det ouppvärmda utrymmet under rampen och det uppvärmda rummet på föregående våning. Isoleringen av vindsvåningen i dessa områden sker antingen inuti taket på övervåningen eller på toppen av vindsvåningen:


Uppvärmning av sektionerna 1-2 och 6-7 inuti taket

Sekvensen för uppvärmning inuti taket är enligt följande (från insidan):

 • Den inre beklädnaden av taket på övervåningen (trä, gipsmur etc.);
 • ångspärr, försiktigt lim joints och abutments;
 • isolering, mineralullens densitet på 20-25 kg / m3, rulle eller glasfiberull, densitet 11-17 kg / m3, rulle, tjocklek bestäms genom beräkning;
 • Om det finns en vattentätfilm i takhöjden eller ett superdiffusionsmembran, kan du inte lägga något ovanpå isoleringen (stäng inte). Om det inte finns något i rampen, bara taket täcker, då isoleringen ovanifrån måste täckas med ett superdiffusionsmembran (med ångpermeabilitet från 1000 g / m2 per dag och mer);
 • ouppvärmt utrymme under sluttningen;
 • takläggning.

Om överlappningen på övervåningen redan har slutförts, men det finns ingen isolering i det, sker isoleringen från ovan på överlappningen, från vinden


Uppvärmning av sektionerna 1-2 och 6-7 ovanpå taket

Sekvensen för uppvärmning är enligt följande (från inifrån):

 • Överlappningen på övervåningen;
 • ångspärr, lutning, leder och abutments kan inte limas;
 • isolering, mineralullens densitet på 20-25 kg / m3, rulle eller glasfiberull, densitet 11-17 kg / m3, rulle, tjocklek bestäms genom beräkning;
 • Om det finns en vattentätfilm i takhöjden eller ett superdiffusionsmembran, kan du inte lägga något ovanpå isoleringen (stäng inte). Om det inte finns något i rampen, bara taket täcker, då isoleringen ovanifrån måste täckas med ett superdiffusionsmembran (med ångpermeabilitet från 1000 g / m2 per dag och mer);
 • ouppvärmt utrymme under sluttningen;
 • takläggning.

Loft - livet under taket

Under byggnaden av vinden, är en av de mest pressande problemen isoleringen av rummet i allmänhet och golvet i synnerhet. För en bekväm vistelse på vinden golvet, är det nödvändigt att korrekt producera ett komplex av verk på golvisolering och föra den till rätt form. Så här gör du själv, läs i den här artikeln.

Golvvärme på taket börjar med planering

Förberedelse och planering av arbetet

Det ska börja som vanligt med layouten, vilket i första hand beror på takets designfunktioner. Attic, ett rum ligger direkt under taket, därför kommer golvet för det att fungera som taket på huvudhuset. Vanligtvis är det en rad strålar, mellan vilka huvudområdet av det framtida golvet ligger.

Det är väldigt viktigt att starta golvisolering med valet av värmeisoleringsmaterial och dess tjocklek. Beroende på de olika klimatzonerna och de enskilda egenskaperna i byggandet av ditt hus används olika typer av isolering för vinden. För mer information om detta problem rekommenderar vi att du kontaktar SNiP 23-02-2003.

Var uppmärksam på det nödvändiga lagret av ångspärr.

Stegor på vinden golvisolering

Oavsett tjocklek och typ av isolering ser det ut som ett antal arbeten som krävs för att värma golvet på vinden:

 • Till att börja med är det nödvändigt att helt rengöra det isolerade området från skräp. Det är bäst att sopa en kvast och ta bort allt som kan störa arbetet.
 • Nu ska vi ta hand om ångspärren och lima eller belägga (beroende på typen av isolering) den värmeisolerade ytan med isolerande material för att förhindra att fukt påverkar isoleringen.
 • Vi installerar själva isoleringen. Det kan vara antingen mineral eller basaltull, eller skum eller fyllnadslera. Det är viktigt att följa tekniken och göra laget till lämplig dokumentation som rekommenderas ovan.
 • Vi utför golvskikt. För detta används förstärkta eller maskinkonstruktioner för framtida golvstyrka. Det är viktigt att utföra slipslinjen strängt och nivåera det så långt som möjligt.
 • Vi lägger det vända materialet. Detta kan antingen vara en parkett som faller på en speciell skumbeläggning, eller linoleum, som bör läggas ovanpå OSB- eller DSP-ark som läggs över ett betongskikt.

Skiktet av isolerande expanderad lera och screed ovanpå den

Tips för att värma dig själv

I princip kommer en ekonomisk person utan problem att kunna utföra hela arbetet med att värma upp vinden i allmänhet och dess våning i synnerhet. Nog att noggrant uppfylla alla krav och följa dokumentationen och instruktionerna. Från första början, om du väljer att göra det samvetsgrant, spara inte på isoleringsmaterial och ta bara högkvalitativ värmeisolering. Tyvärr har försäljningen av defekta och svaga material nyligen blivit vanligare.

För ett kompetent ångspärr är det bättre att använda rullar av specialmaterial, som måste placeras tätt över hela värmeisoleringsytan, limmar sömmen med en speciell vattentätningstejp. För större tillförlitlighet kan du ordna ett ångspärr i två lager. Se till att sömmarna på dessa lager inte sammanfaller på plats.

Installation av isolering på vindsvåningen bör inte orsaka några problem. Placera bara bomullsullen eller skumplattorna i kaviteten mellan balkarna. Om expanderad lera används ska den också bara somna ovanpå ångspärrmaterialet. Ovanpå bör isoleringen täckas med ett annat lager av ångspärr, och du kan starta screed.

Under hela uppvärmningen av vinden, är golvplattan kanske den mest tidskrävande och mödosamma processen. Var noga med att använda nät eller förstärkta strukturer som borde läggas direkt över balkarna. Titta på nivån, och kontrollera noggrannheten på screed. Det ojämna golvet kommer att skapa många onödiga problem i framtiden som vi inte behöver!

Golvets framsida är gjord efter dina önskemål, och det här ämnet är en separat artikel som du kan se på vår hemsida i lämplig sektion!

Som du kanske har märkt är det inget superkomplex, det finns ingen egen hand i att värma golvet på vinden. Du behöver bara närma sig den här frågan med all ansvar, och skimp inte på kvalitetsmaterial för ditt hem!

Värmer golvhallen med egna händer

På grund av närvaro av vinden utrymme i byggnaden erbjuder ägaren utmärkta möjligheter. Det finns minst två skäl. Den första ger ett elegant utseende till hela huset. För det andra bidrar det till att göra bostadsutrymmet mycket större. Loftet kan vara ett fullt utrustat vardagsrum. Var särskilt uppmärksam när du placerar vinden på golvet. Det måste särskiljas av hållbarhet och tillförlitlighet. För att göra detta måste du följa vissa regler och krav för att ordna golvet.

För att isolera golvet på vinden, måste du först bekanta dig med det här rummet. Att värma golvet inuti vinden är en av de arbetsintensiva processerna. Förutom värmeisolering är ångspärr och vattentätning under taket viktigt. Om detta i detalj nedan.

Attic rum funktioner

Tänk på de viktigaste dragen som vinden har:

 • Attic kan ha all geometri beroende på vilken typ av takläggning som helst. Designtyper: bruten, symmetrisk, asymmetrisk. Utrymmet under taket kan placeras både längs hela längden och på ena sidan av längdaxeln. Mer vanliga backar av tak.
 • Golvet kan placeras på hela torget av strukturen eller på en viss del. Om utsprånget är begränsat faller golvet på det avtagbara taket.
 • Om du har planerat ett projekt måste du överväga flera faktorer. Huvuddelen är den arkitektoniska utformningen av hela byggnaden samt bärkapaciteten. Enligt rekommendationer av professionella för arrangemanget på vinden golvet är bättre att använda lätta byggnadsmaterial.
 • Attic har ett stort område, så du måste minimera värmeförlusten. Och även om golvet inte har kontakt med den yttre miljön behöver den ändå också ordentlig isolering.

Dessa funktioner har ett takutrymme.

Golvarrangemang

Det är nödvändigt att ta hänsyn till de designfunktioner som anges ovan. Glöm inte, för att klättra upp på vindsvåningen måste du utrusta luckan, som kommer att ha anslutning till trappan. Det borde bestämma sin plats. Överväg proceduren för att hantera arrangemanget av det nedre planet. Värmer ditt vindsvåning innehåller följande:

 1. Rengöring görs först för att förbereda basen. Ta bort skräp, föremål och så vidare.
 2. Kontrollera överlapp för styrka och tillförlitlighet. Detta måste göras eftersom huvudbelastningen faller på överlappningen. Balkar måste vara holistiska, de får inte ruttna. Var noga med att kolla in det.
 3. Förbered träskogar. Deras installation är ett av huvudstadierna. Vissa faktorer måste övervägas. Faktorer: Lagsektion, avståndet mellan dem, materialets tjocklek (bräda), längden på lagret. Den sista faktorn beror på storleken på rummet under taket, det vill säga motsvarar dem. Avståndet mellan dem beror på överlappningssteget.
 4. Genomför installation av extrema lameller för stöd. Montering och fastsättning utförs med naglar. Som ersättning för naglarna kan du använda självuttagande skruvar. Fästningen av lamellerna utförs till den cirkulerande övre delen av byggnadsfasaden (gaveln) eller sidoväggarna. Monteringstekniken beror på takstrukturen.
 5. Vid kanten av en imaginär lucka, låt crossbar hög styrka. För att säkerställa en hög nivå av fästsäkerhet är det nödvändigt att använda hörnen av stål.
 6. När du bestämmer luckans placering noggrant utförs installationen av återstående träslag. Detta tar hänsyn till designfunktioner. Stångens placering måste ligga i samma plan.

Bottenplanet på vinden är taket för golvet, som ligger nedanför. Därför bör golvet på vinden vara grunden till komfort och säkerhet för alla som lever i huset. Förberedande förfaranden diskuterades ovan. Tänk på hur man utför isolering vind.

Valet av värmeisolator

Att värma golvet på din kalla vindsvåning innebär användning av kvalitetsmaterial. När man väljer en värmeisolator för det nedre planet är det nödvändigt att undvika onödig belastning på byggnadsstrukturen, nämligen på tak och takbjälkar.

Idag på byggmarknaden finns många isoleringsprodukter. Alla har olika tekniska egenskaper. Men det är nödvändigt att förstå vilket av detta stora utbud som är det mest optimala materialet på vinden. Enligt rekommendationerna från professionella är de optimala värmeisoleringsmaterialen:

Skumplast

Det är lättast att använda under installationsproceduren. Viktiga fördelar:

 • Låg kostnad på byggmarknaden i jämförelse med andra liknande material.
 • Låg värmeledningsförmåga.
 • Hög beständighet mot fukt, såväl som närvaron av biologisk resistans.
 • Enkelhet när du utför installationsarbeten.

Men det finns fortfarande brister. Produkten har låg ångpermeabilitet. Avviker inte med särskild hållbarhet. Attraktivt till gnagare.

Extruderad polystyren

Det här är den moderna generationen av isoleringsprodukter. fördelar:

 • Hög fuktmotstånd.
 • Utmärkt värmeledningsförmåga.
 • Fästet har ett slitsystem.

Nackdelarna inkluderar ett högt pris på byggmarknaden och en dålig ångpermeabilitetskaraktäristik.

Mineralull

Det är det bästa alternativet för värmeisolering av det nedre planet på vinden. Fördelar med ansökan:

 • Det har brandsäkerhet. Klass - NG.
 • Låg värmeledningsförmåga.
 • Hög fuktmotstånd.
 • Det är ett miljövänligt material och bär ingen skada på människors hälsa.

Det höga priset och tillgängligheten av lederna under installationen är de viktigaste nackdelarna med mineralull. För att eliminera de uppkomna lederna och sprickorna används specialdesignad mastik.

Utvidgad lera

Materialet kännetecknas också av dess effektivitet av värmeisolering. fördelar:

 • Produkten har en liten massa.
 • Fyller upp de tomma sektionerna så mycket som möjligt.
 • Lasten är minimal.
 • Lätt att montera.
 • Det är en miljövänlig isolering och orsakar ingen skada på människokroppen.

Vid val av detta material är det nödvändigt att ta hänsyn till krympningen.

Glasull och basaltull

Det klassiska materialet för värmeisolering är glasull.

Men i jämförelse med moderna isoleringsprodukter förlorar glasull dess egenskaper. Liknande material med glasull är basaltull.

De har nästan samma tekniska egenskaper. Fördelarna med basaltull är:

 • Hög säkerhetsnivå.
 • Låg värmeledningsförmåga.
 • Motståndskraftig mot fukt.

Nackdelar med denna isolering:

 • På byggmarknaden har ett bra pris.
 • Vid montering av basaltull, förekommer fogar och luckor.

Idag kan du välja absolut material som behövs. Naturligtvis måste du ta hänsyn till deras ekonomiska kapacitet, men det är viktigt att komma ihåg om materialets operativa livslängd. Annars kommer du i framtiden att betala för mycket. Spara inte på vinden isolering.

Golvisoleringsprocess

Under förfarandet är det nödvändigt att undvika misstag, vilket kan följas av katastrofala konsekvenser. Om monteringsprocessen utförs felaktigt kan taket under golvet lida.

Överväg varje steg av installation av isoleringsmaterial separat. Stegor på vinden golvisolering:

 1. Först måste du skapa en ångspärr. En yta som har förberetts i förväg måste täckas med ett specialdesignat membran. Membranet skyddar mot kondens som stiger från undervåningen. Vid placering av en speciell film är det nödvändigt att göra en inlopp på 20 cm. Filmen är fixerad med en häftapparat.
 2. Montering av värmeisolator. Mellan lagren ligger isolering. Var särskilt uppmärksam på de luckor som bildas mellan plattorna. Gör därför en överlappning på 2 cm.
 3. Från den övre delen till värmeisolatorn läggs nästa lager av ångspärren. Montering utförs på en plan yta, vilket gör att isoleringen på stockarna utförs med hjälp av fästen eller naglar.
 4. Skapar en beläggning av lådor för att lägga golvbrädor.
 5. Sedan läggs trägolv. Layering utförs ovanpå skenorna. För detta måste du använda faner eller kantade brädor. Häfta, skruvar eller naglar används för att fästa lederna mellan lamellerna. Denna golv kallas undervåningen.
 6. Slutlig efterbehandling av underplanet.

Eftersom arbetet utförs med trä, behöver sådant material brandbekämpning och antiseptisk bearbetning. Med detta skyddar du ytan mot ruttning på grund av fukt. Och säkerhetsnivån från en eld kommer att höjas.

Varning! Ett lager av 50 mm bör skapas mellan ångspärren och vattentätningsskikten. På grund av detta kommer livslängden för det nedre planet att förlängas.

Faktorer som måste beaktas vid val av produkt: massa, ångpermeabilitet, ljudisoleringsnivå.

rekommendationer

Det finns flera rekommendationer som bör följas när golvet ordnas:

 • Den viktiga roll som förseglingen spelar. Därför är det nödvändigt att utföra bearbetning av alla leder, hörn och luckor. Som bearbetningsmaterial användes fett-tätningsmedel eller elektriskt band.
 • Om dina planer inkluderar montering av ett självnivellerande golv, så utförs en preliminär priming av ytan. För att skapa ett golv med perfekt jämnhet, använd en självnivellerande förening. Ämnet späds ut med vatten i rätt proportioner. På golvet ligger kakel, mattor, laminat och så vidare.
Laminatgolv
 • Utrymmet som ligger mellan lags bör inte vara tomt. Om du inte fyller i detta utrymme kommer ett högt blomstrande ljud att göras. För att fylla det tomma utrymmet kan du använda en lös värmeisolator, polystyrenskumgranuler eller expanderat leraaggregat. Detta förfarande kombinerar värmeisolering och ljudisolering.
 • När du värmer golvet, använd tvåskiktsmetoden. Ligering av stygn och strålar bör också utföras. Tjockleken ska vara 150 mm eller mer.

För att utföra lämplig ångspärr, använd rullar av en specialdesignad produkt. Rullar måste packas tätt över hela ytan. Sömmarna är limmade med ett specialdesignat tejp för vattentätning. För att säkerställa en hög tillförlitlighet är det bättre att skapa en ångspärr bestående av två lager.

Montering av det isolerande materialet bör inte orsaka några svårigheter. Mineralull eller skum placeras i kaviteten mellan strålarna. Om claydite används som ett värmeisoleringsmaterial utförs helt enkelt återfyllning över ångspärren. Därefter är det isolerande skiktet täckt med ett annat lager av ångspärr.

I allmänhet är det svåraste steget i hela processen med isolering screed-golv. När denna procedur måste användas nät eller förstärkt struktur. Masken läggs över balkarna. Utför en konstant kontroll av plattans flathet. Ojämnheter av skiktet kan ha negativa konsekvenser i framtiden.

Processen med att anordna det nedre planet på vinden är beroende av den produkt från vilken överlappningen görs. Överlappningen mellan rummen kan vara träbjälkar. De kan vara gjord av armerad betong.

En viktig roll i isolering spelas inte bara av utvalda material utan också av säkerhetsåtgärder. Efter att ha studerat det detaljerade förfarandet för värmeisolering av golvet på vinden, kan du göra allt arbete själv med egna händer. Men resultatet blir inte så hög kvalitet, det är bättre att använda tjänster av specialister. Isolerad vindsvåning - ett löfte av komfort och mysighet.

Uppvärmning på vinden eller 5 enkla steg svår uppgift

Endast på grund av värmen på vinden är ett bekvämt mikroklimat bildat.

För en tid sedan slutförde jag utförandet av en beställning för vindisolering för vinterlivet. Samtidigt som jag gjorde jobbet trodde jag att den teknik jag använde var ganska enkel och även en oförberedd person kunde göra isoleringen med egna händer från insidan.

I dagens material kommer jag att berätta för dig det bättre och hur man ordentligt värmer vinden från insidan med egna händer. Denna instruktion hjälper dig att inte göra misstag som jag måste möta i början av min karriär som byggare.

Jag försäkrar dig om att träningsgolvet i ett trähus i slutet av arbetet kommer att bli en oanvändbar förvaring av skräp till ett mysigt och bekvämt boenderum där alla dina hushåll kommer att kämpa.

Funktioner och metoder för uppvärmning av vinden rum

Innan jag talar om hur man isolerar under takytan från insidan vill jag notera att det är nödvändigt att göra detta, även om du inte kommer att bo i huset på vintern. Faktum är att vinden, på grund av sin plats, är mycket varm av solen på sommaren, så utan ett tillförlitligt isoleringsskikt kommer temperaturen inuti att vara obekväma (eller du måste installera ett mycket kraftfullt luftkonditionering).

Golvisoleringstekniken skiljer sig avsevärt från det termiska isoleringssystemet för vanliga bostadslokaler.

Om du redan har isolerat vanliga bostäder och tror att du vet hur man isolerar vinden, måste jag göra dig besviken. Värmeisolering av rummet under taket (inte det vanliga rummet på andra våningen, men vinden) har några funktioner som jag bara behöver nämna:

 1. Golvytans geometri följer det sluttande takets konturer, därför ligger det långt ifrån standardkuben eller parallellpiped. Installera isoleringen kommer att ha på lutande ytor, så valet av isoleringsmaterial måste komma i kontakt med speciell vård. Till exempel är användningen av alltför mjuka och flexibla produkter helt uteslutna.
 2. Taklocksystemet och taket är alltid gjorda av lätta material för att inte utöva en stor belastning på husets bärande väggar. Följaktligen bör den värmeisoleringskakan väga så mycket att den endast svagt väger strukturen, annars kan taket kollapsa med en betydande snöbelastning.
 3. Förutom takhöjningarna har vinden två våningar och ett golv (det är också ett vindsvåning). Om du inte utför termisk isolering av dessa ytor leder inte alla ansträngningar för att installera isolering i spjällen till några signifikanta resultat.

Attic - ett speciellt rum där du bör ta hänsyn till lediga dimensioner av utrymmet.

 1. Takmaterial, oavsett hur pålitligt det är, kan passera atmosfärisk fuktighet, som i sin tur kan skada isoleringsskiktet eller avsevärt minska dess tekniska egenskaper. Under installationen är det därför nödvändigt att skydda värmeisoleringen på ett tillförlitligt sätt mot fukt.
 2. När byggnader antänds, flyttar elden vanligtvis till övre delen av bostaden, där vinden ligger. För att säkerställa möjligheten att evakuera människor från detta rum för värmeisolering, rekommenderar jag personligen användningen av icke brännbar eller dåligt brandfarlig isolering. Trots allt försvåras frågan ytterligare av att taket är av trä, vilket inte kan klassificeras som NG.
 3. Tja, sista ögonblicket - miljövänlighet. Försiktighet måste vidtas för att säkerställa att isoleringen inte utgör en fara för personer som bor på vinden, oavsett driftsförhållanden - uppvärmning, fuktning, frysning osv.

Korrekt isolering på vindsvåningen - komfort och mysighet!

Till att börja med definierar vi metoden för isolering. Det finns två alternativ:

 1. Isolering av väggarna på vinden. Denna metod används i fallet då takets sluttningar inte är väggarna på vinden. Den senare rollen spelas av ytterligare partitioner av trä, gips, plywood och så vidare, som bör isoleras.
  Fördelen med denna metod är närvaron av ytterligare ventilerat utrymme under taket. Minus - minskning av rummets användbara utrymme.

Ibland är isoleringen inte placerad mellan spjällen och i falskväggen.

 1. Värmande takhöjder. I det här fallet installeras värmeisolatorn i trussystemet, varefter det är möjligt att dela upp den rymliga vinden med hjälp av tunna partitioner, utan att bry sig om förkylningen eller värmen. Plus det faktum att allt under takytan kommer att isoleras. Och med hjälp av skiljeväggar kan du dela upp det i flera separata rum genom att ordna ett extra förråd i vinden.

Jag föredrar exakt den andra isoleringsmetoden, så det kommer att diskuteras ytterligare.

Men oftare utförs installationen nästan nära takmaterialet.

Urval av material och verktyg

Det är dags att bestämma hur man värmer upp vinden från insidan. För detta kan du använda polystyrenskum, expanderad lera, polyuretanskum, ekologisk olja och många andra värmeisolatorer, som erbjuder inhemsk och utländsk industri.

Men jag utför solarisolering med basalt bomullsull. Detta material, enligt min mening, bäst uppfyller kraven för ett sådant rums isoleringslager.

Jag kommer att använda mineralull för isolering.

Kortfattat lista de viktigaste fördelarna med basaltmattor:

Hur man isolerar vinden från insidan och hur man väljer isolering?

Riktig isolering av vinden från insidan gör att du kan använda rummet hela året, och det bidrar dessutom till att spara på värme- och elkostnaderna avsevärt för att värma byggnaden som helhet.

Attic isolering alternativ beror på det stadium där vinden golvet var lagt. I artikeln kommer vi att förstå hur man korrekt utför isoleringen, desto bättre värmer rummet och erbjuder steg för steg instruktioner om hur man gör vinden på insidan med egna händer.

Om vinden var planerad i husets konstruktionsstadium, är alla rum isolerade på ett komplicerat sätt, i det här fallet är typen av isolering i första hand relaterad till vinden på vinden. Om vindgolvet är kallt, är det planerat att använda det endast i varmt väder, då är det tillräckligt att värma golvet.

Om vinden används som en permanent bostad, antas det att flerskiktsisolering av vinden är insidan, det är viktigt att vara uppmärksam på isoleringen inte bara av taket utan också av golvet, eventuellt av takets väggar. Dessutom måste uppvärmningen av vinden integreras med husets värmesystem.

Egenskaper av vinden isolering

Värmeisolering på vinden golvet förhindrar kylning av huset och sparar mycket pengar för att värma alla rum. Det är känt från fysikbanan att den varma luften stiger, varför temperaturen under vinden tak är i genomsnitt 2 o C högre än i andra rum. Och under samma förutsättningar för värmeisolering ökar värmeförlusten genom vinden tilltagligt. Som du kan se är vinden ett speciellt rum, varför mer seriösa krav ställs fram för isoleringen av detta rum. Naturligtvis, för att börja värma vinden vinden bör vara från taket. Det finns en algoritm för att skapa en termogrofil för taktakisolering, där varje lager har sin egen grundläggande betydelse:

 • takmaterial
 • kontrobreshetka;
 • tätskikt;
 • Utrymme för fri luftflöde för ventilationisolering;
 • isolering;
 • ångspärrmembran;
 • spjällåda;
 • fin finish.

Men förutom taket består vinden av gavlar - vertikala väggar, golvet, vilket är taket och taket på nedre våningen. Ibland hänger taket på vindsvåningen, vilket ger ytterligare uppvärmning till byggnaden som helhet, eftersom ett luftgap bildas mellan taket och rummen.

Observera: Om istappar bildas på taket på huset, är vinden monterad i strid med tekniken. Varm luft strömmar ut i gatan, smältan på taket smälter och fryser igen från kalla gatumperaturer.

Titta på materialen om hur du gör solvattenisolering med egna händer, videoen hjälper dig att förstå de viktigaste stadierna av värmeisolering:

Hur man isolerar de vertikala väggarna på vindsvåningen

Före isolering av vindsvåningen fyller du upp alla stora slitsar med jute eller mjuka isoleringar. För isolering av gaveln - den vertikala muren på vinden har särskilda krav. Idealt sett bör takens gavlar, gjorda av skumbetong, timmer, tegel, isoleras från byggnadens utsida. Ett isoleringslager läggs mellan väggens yttre del och husets vändskikt: dekorativa tegelstenar, klädbräda, blockhus, sidospår, vilket lämnar ett luftgap för ventilation. Men om ett sådant tillfälle missas, eller om du behöver en varmare salong för permanent bostad, så kan du isolera gavlarna insidan.

Den vertikala väggens isoleringsschema är identisk med takets takisolering:

 • främre materialet;
 • motbult, som bildar ett luftgap och behåller ett lager av vattentätning;
 • vattentätning - membran, perforerade filmer som släpper ut och släpper inte in fuktighet; För kalla och fuktiga områden rekommenderas att man använder en kondensationsfilm - en vattentätfilm som på den ena sidan liknar ett fleecy material absorberar fukt, vilket i sin tur förhindrar bildning av droppar och vätska av isolering.
 • isolering;
 • ångbarriär, "andningsbart membran", icke-perforerade filmer, polyetenfilmer förstärkt med aluminiumskikt, vilket skyddar isoleringen, det är vått;
 • ytmaterial.

Steg-för-steg instruktion för mansard väggisolering:

Uppvärmning av väggar bör börja med deras brandbekämpning och svampdödande föreningar.

Vid ramen för fönsteröppningarna är det nödvändigt att bygga stavar för att ansluta den värmeisolerade kakan med vindrutan. Därefter fästes ett vattentätande skikt på väggarna med hjälp av en kontrastgaller (lameller med ett tvärsnitt av 20 * 20, 20 * 40 mm). Reiki kommer att skapa det nödvändiga godkännandet för luftning av isoleringskakan. Kammaren i ditt fall består kanske av balkar eller spärrar, då är vattentätningsskiktet fastsatt med fästen nära balkarna och tjockleken på strålarna kommer att fungera som ett mellanrum mellan isoleringen och väggen. Var noga med att docka överlappande vattentätning 150-200 mm.

Vidare, om väggen är rak, med hjälp av en dowel-svampplatta, är isoleringen fastsatt, tätt mot varandra, är det önskvärt att stänga lederna med monteringsskum. Om ett mjukt material, mineralull, väljs som värmare, är det nödvändigt att göra en ram från en metallprofil med ett steg på 500 mm. Rammen ska flyttas från väggen med 100-200 mm, det beror på isoleringsskiktets tjocklek. Tjockleken på isoleringen på vinden är beräknad för varje hus individuellt och beror på det valda isoleringsmaterialet, dess densitet och värmeöverföringskoefficienten. Mineralull placeras i den resulterande luckan.

Hur man fixar isolering

Om vinden är avsedd för permanent bostad, och huset ligger i en kall klimatzon, rekommenderas en kombinerad vindvärme. I det här fallet är det första isoleringsskiktet stängt av ångspärr, sedan läggs det andra skiktet, vilket är fastklämt med en kista av metallprofiler eller timmer. Och igen är ångspärren lagd.

Värmeisolering på vinden, foto av det värmeisolerade skiktet av mineralull, mjuka material är fästa på väggen med hjälp av kasser

Därefter sys uppvärmaren med en ångspärr, lika överlappad som vattentätningsmaterialet, och du kan börja klara golvbeläggningen.

Så här värmer du golvboden

Hur värms golvet på armerad betonggolv

För att värma golvet, rengör vi först skiktet av skräp och damm, fyller sprickorna och oegentligheterna med en cement-sandmortel. Därefter utför vi vattentätningen av plattan med bitumenmastik i en beläggningsprocess på 2 lager eller lägger takmaterialet, lederna ska överlappas och hermetiskt limas med en blåsbrännare - detta skyddar isoleringen från kondens.

Vi lägger isolering på golvet, det kan vara mineral eller basaltull, expanderad lera, polystyrenskum, polyuretanskum, polystyrenskum etc. Isoleringen är isolerad, förstärkande nät med en cell på 600 * 600 mm och mer, från förstärkning med ett tvärsnitt på upp till 6 mm.

Förstärkningen hälls med en cementplåt, efter det att du kan börja klara golvet, är materialet valt ut beroende på takets design.

Fotoisolering golv på vinden, ett lager av isolering ska passa snyggt till stockarna

Hur man gör golvisolering på trägolv

Innan du isolerar trägolvet på vinden, var noga med att behandla den gamla beläggningen med en eldfast förening och antiseptika. Vidare för uppvärmning är stockar från en bar 100 * 100 mm, med ett steg på 500-600 mm. Skiktet är täckt med ett vattentätt membran, och på toppen av det, mellan balkarna är isoleringen mycket tätt packad, alla luckor ska förseglas med monteringsskum. Isolering täckt med ångspärr, överlappad med 150 mm. Ovan kan du montera plåtmaterial: plywood, spånskiva, OSB, där ytbeläggningen läggs, eller lägga ett golvplatta för målning.

Hur man isolerar taket på vinden

Taket på vinden är extremt sällan, eftersom det är ett redan lågt rum. Men om ett sådant behov uppstod, med hänsyn till svåra frost, eller det krävs av vindens inre egenskaper, då först och främst längs omkretsen av det framtida taket är det nödvändigt att spänna ångspärrmembranet. Installera sedan en kista av trästänger eller metallprofiler, med en cell på 600 * 600 mm. Inuti lådan lägger vi isolering, mineralull. Kassen sutureras med ett annat lager av ångspärr, då kan du haka taket med vända material.

Lathing för att värma upp taket

Vilken isolering att välja på vinden

Frågan är, desto bättre är att värma vinden från insidan, det är mycket akut och profetia, recensionerna på forumen är radikalt olika, varje material har sina otvivelaktiga fördelar, såväl som nackdelar.

Skumplast

Isoleringsskum vind - det här är budgetalternativet för att hålla värmen inomhus. För isolering av vinden rummet kommer att kräva ett lager skum med en tjocklek av minst 100 mm. Det är nästan viktlöst material, lätt att installera, lämpligt för uppvärmning av en plantskola och ett sovrum på vinden. Men det brinner, blir smittad med mögel, dessutom använder gnagare det att organisera sina rörelser i hela huset. Trots det faktum att denna värmeisoleringsmetod har passerat tidstestet är frågan om huruvida det är värt att värma vinden med skumplastik, de recensioner som skiljer sig från "på ingen sätt" till "endast skumplast" är öppna. Vi föreslår att du tittar på instruktionerna, som beskriver hur man utför soltagsisolering med skumplast, demonstrerar videon tydligt alla fördelar och nackdelar med att arbeta med detta material

Extruderat polystyrenskum

Värmeisolering på vindsvåningen med extruderat polystyrenskum utförs vanligtvis utanför byggnaden. Trots att många anser att materialet är skum, är deras kemiska sammansättning väldigt annorlunda. Utvidgad polystyren tolererar väl kemiska effekter, har en värmeledningsförmåga som är lägre än den hos skummet, vilket i praktiken inte låter fukt. Även om vatten har trängt igenom isoleringens yta, behåller materialet under frysning och upptining sina värmeisoleringsegenskaper. Utvidgad polystyren har en annan densitet, ju högre denna indikator desto tyngre isoleringen desto lägre densitet desto bättre värme- och ljudisoleringsegenskaper. Men strängsprutad polystyrenskum kollapsar vid kontakt med komplexa kolhydrater, eftersom det deformeras av ultravioletta strålar och därför ordnar vardagsrum, rekommenderas det inte att använda färger på en nitrobas.

Titta på videon om hur du värmer vinden med händerna extruderat polystyrenskum

penofol

Isolering penthouse penofol ekonomiskt dyrt, i förhållande till skummet. Detta är en ny rullade isolering, som är en konkurrent för mineralull. Det har låg värmeledningsförmåga, god teploizolyant, motståndskraftig mot fukt. Den stora fördelen penofol - den skyddar rummet från exponering för radioaktiva ämnen, men det tål inte de mekaniska påfrestningar och kräver skicklighet vid förläggning värmeisoleringsskiktet leder teknik brott till försämring av isoleringsförmågan av isolering.

Sprutning av polyuretanskum

Värmeisolering, gjord genom sprayning av polyuretanskum, har inga leder och följaktligen kalla gångbanor. Sådan isolering kräver inte kostnaden för förberedande förberedelse av vinden för värmeisolering, materialet hälls på tjockleken på taket på vinden och mer. Isolering sprutas inte direkt på väggar, golv eller tak med specialutrustning. PU-skum är resistent mot svampar, och låter nästan inte fukt, men tolererar inte exponering för estrar och koncentrerade syror.

Ecowool

Ecowool för 80% består av cellulosa och för 20% av antiseptika och tillsatser-flamskyddsmedel. När du använder det här materialet för att värma upp vinden behöver du ta hänsyn till volymen, eftersom isoleringen lossnar. För att uppnå högkvalitativ uppvärmning av vinden med ekologisk olja, är det nödvändigt att applicera ett skikt ca 200 mm tjockt Det är en miljövänlig isolering som faller på ytan som papier-mâché, manuellt eller mekaniserad, bildar inte leder. Den har låg värmeledningsförmåga, är resistent mot svampar och bakterier, brinner nästan inte. För installationen av det isolerande skiktet krävs kunskap om applikationsteknik och professionella färdigheter.

Ekologisk isolering, den här metoden för termiskt skydd kräver kunskaper och kunskaper om tekniken för att applicera material på ytan

Mineralull

Användningen av mineralull för isolering - det mest populära sättet att hålla sig varm på vinden. Beroende på sammansättningen och tätheten av ullen, kan den placeras i en spridare eller i en speciell ram. Mineralull inte ruttnar, men absorberar fukt, eftersom detta minskar dess värmeisolerande egenskaper, såväl som att matas med fuktisolering märkbart tyngre, vilket ger en betydande belastning på taksparrarna av vinden och taket. När man värmer en mineralull är det praktiskt taget inget slöseri, det är lätt att skära. För isolering av vinden golv krävs skikttjocklek av 100-200 mm, beroende på konstruktionsegenskaperna hos strukturen. När du arbetar med mineralull, bära en skyddsdräkt och skyddsglasögon.

Golvisolering, videoinstruktion om hur man korrekt lägger mineralullens isoleringslager

sågspån

Jag skulle vilja inte lämna den gamla farfarens och nästan gratis isoleringsmetod. Anordningen är en värmeisoleringskaka med sågspån. Detta är en miljövänlig metod för uppvärmning bevisad av tiden. Sågspån blandas med kalk och isoleringsskiktet läggs med en tjocklek av 100 mm. Sådan isolering är flera gånger underlägsen moderna värmare, dessutom är det en brandfarlig isoleringsmetod. Men om det här är ett lanthus, och enligt projektet på vinden är ett kallt uppvärmt rum, så är denna metod för isolering helt berättigad.

För vindisolering kan du använda både traditionella material och moderna värmare, det viktigaste är att korrekt beräkna tjockleken på isoleringsskiktet

Nu är marknaden representerad av ett enormt val av isolering: rockull, stenplatta, fyllning, tallrikar, mattor etc. Vilken värmare är bättre för ett vindsvåning beror på vilket rum du ska värma: om det är varmt har basaltullen och om kallskum och sågspån. Det andra kriteriet för att välja isolering är hur mycket de är villiga att spendera på värmeisolering. Det antas att universell isolering inte kan vara i princip, var och en har sina fördelar och nackdelar. Vi har försökt att hitta dig de mest användbara tipsen om hur du värmer upp vinden, videomaterial hjälper dig att förstå isoleringsenhetens inveckling med varje specifikt material.

Subtiliteter isolering och vattendisolering på vinden

Hur man lägger en värmare?

Tänk på hur man värmer upp vinden, vi förlorar ofta syn på viktiga saker. Till exempel spelas en stor roll i värmeisoleringens effektivitet av hur korrekt materialet läggs.

 • Materialet ska läggas i två lager, där den andra överlappar sömmarna och lederna av den första.
 • Tjockleken på trussbenen och det första isoleringsskiktet ska vara desamma. I annat fall kommer plattorna i det andra lagret att motta böjningar, vilket leder till en förlust av tätheten av lederna.
 • Isoleringens bredd ska vara lika med avståndet mellan spännbotten. Så plattorna ligger smidigt, med full vidhäftning kommer isoleringen av vindsvåningen från insidan att vara komplett.

Det andra isoleringsskiktet håller inte på plats, vad ska man göra?

Med vinden uppvärmning med bräda material, uppstår problem vanligtvis inte - de kommer mellan lamellerna i diskbänken och vaggan. Rulltyper är mjuka, de faller och, som ett resultat, faller ur sin plats. En naturlig fråga uppstår: hur man ordentligt värmer vinden med egna händer så att allt är ordentligt fixat? Problemet löses med hjälp av naglar och syntetiska sladdar:

 • Längs kanterna på skenorna fylls små naglar.
 • Sladden är knuten till den översta nageln.
 • Materialet sätts in på plats och säkras med en sladd, avskuren från en skena till en annan.

Vi arbetar så här tills vi slutar vindisolering med egna händer.

Hur man utför väggisolering under takets takar?

Om de inre väggarna på ett bostadshus under det sluttande taket görs vertikalt, förutom att välja vad som ska isolera väggarna på vinden från insidan, har du en annan uppgift: att placera isoleringsmaterial. Du behöver inte göra detta direkt på takfönstren. Isolering placeras på brädorna, som kommer att fungera som väggarna i det framtida rummet. Och så att materialet inte faller ut i utrymmet under taket, på baksidan av brädorna är hämmade med skivor av brädor. Väggisolering från insidan, bilden som du ser nedan, utförs på detta sätt.

Är det möjligt att byta golvångskydd med fuktskydd?

Vanligtvis består en golvisoleringskaka i ett lanthus av ett lager av vattentätning, isolering och ångspärr. Tanken att installera fuktskydd istället för ångskydd verkar logiskt - skydda golvet från spillt vatten. Inte så enkelt. Isoleringen fungerar tills den är torr. Värmeisoleringsförmågan minskar med ökande fuktighetsnivåer.

Om vi ​​fyller golvet med en ångspärr, kommer vattnet att förångas förr eller senare, och isoleringen återställer dess egenskaper. När det finns fuktskydd, och vattnet på något sätt kommer in i taket, kommer det inte att förekomma fuktighet. Vi får: bristen på isolering av golvet på vinden golvet och närvaro, med tiden, mögel under den.

Hur man installerar en ångspärr?

Isolering av vindsvåningen från insidan går aldrig utan installation av ångspärrmembran. Denna process har sina egna nyanser:

 • Foliemembran installeras med en glänsande sida in i rummet.
 • Placeringen av konventionella glasfiberdukar bestäms av beröring - den släta sidan till värmaren, den rika sidan - till rummet.
 • Installation av eventuella ångspärrplattor utförs i remsor i horisontell riktning, från botten uppåt.

Dessa regler gäller vinden på vindsvåningen både längs takkanten och gavlarna.

Vilken bredd ska vara ventilationsgapet mellan taket och isoleringspannan?

Bredden på ventilationsgapet beror på typen av takmaterial och inte på vad du tänker isolera vinden från insidan:

 • Bältros, valsade material, asbestcementplåt, galvaniserat stål - under dem måste vara minst 50 mm.
 • Alla korrugerade plåtar, som metall, profilerat galvaniserat stål - från takmaterialet till golvets isoleringsskikt från insidan, lämnar ett gap på 25 mm.

Hur man undviker fel vid uppvärmning av ett penthouse med polyfoam?

 • Det är inte tillåtet att använda dowel-svampen under vinden att värma med skumplast. Recensioner avspeglar vanligtvis inte detta, men de många kalla broar som härrör från processen ökar värmeförlusten.
 • När du tänker på hur man isolerar vinden med skumplast, kom ihåg att det här materialet inte är lämpligt för träytor.
 • Användningen av monteringsskum bör undvikas för att eliminera mellanrum mellan skumplattorna. Det är bättre att välja ett material som har en tung- och spårförbindelse. Om du behöver sätta ihop de klippda delarna - passa dem bara med en kniv.

Vad är bättre, basaltull eller slagg?

Många är förlorade i en fråga om vilken värmare som är bättre för en takvåning. Detta gäller särskilt slagg och basalt mineralull - de kallas i ett ord, de ser lika ut. Det senare är bättre eftersom det har en lägre värmeledningsförmåga - 0,12. I slagg är denna indikator 0,48. En annan fördel med basaltisolering är frånvaron av formaldehyder i kompositionen. Därför bestämmer man sig bättre för att värma vinden från insidan, det är att föredra att bo på basaltull.

Vad ska man göra om isoleringens tjocklek var större än höjden på batten?

Om du gör isoleringen av vinden på vinden från insidan, upptäcker du att isoleringen är för tjock och sticker ut över kassen, i inget fall kan du sätta på den. Värmebehandlingsegenskaperna hos ett material beror direkt på dens densitet: Ju mindre det är desto större är effekten av isoleringen.

Applicera till exempel slagg, kondenserar vi det och förvärrar dess egenskaper. Hur man isolerar forsidan av vinden utan att omarbeta lådan? Höj bara tjockleken genom att fylla skenan i önskat tvärsnitt ovanpå. På samma sätt, med taket befinner sig, ökar spärren i bredd.

Är det möjligt att göra utan isolering på vinden våningen?

När vi bestämmer oss för hur man isolerar vinden för vinterlivet, tvivlar vi ofta på att det är nödvändigt att ta hand om vatten- och ångspärren. I teorin, om golvet är välisolerat och isolerat på väggarna och taket, kan detta inte göras. Men man bör inte glömma att varm luft tenderar att stiga, och med det stiger också fukt. Det innebär att golvet i det sista våningen får fukt från hela huset. Därför bör isoleringsskikten vara omslutna i vatten- och ångisoleringsmembran i vinterversionen av vinden.

Hur man värmer upp vinden

Oftast, när man bygger ett hus, återspeglar ett mansardrum omedelbart hur bostäder det är, men ibland händer det också att tanken på att ordna ett rum i det redan uppstår att bygga upp en vind. Om takets sluttningar ligger i en vinkel på 35 ÷ 45 grader, och upplyftas tillräckligt högt, tyder på designen på vinden under ett mysigt rum. Men frågan uppstår om hur man värmer upp vinden, så att det är ett användbart område inte bara på sommaren utan också på vintern.

Hur man värmer upp vinden

Lokalerna under taket på vintern är alltid mycket kallare än de som ligger under den, eftersom det inte finns några tillförlitliga huvudväggar som skyddar mot låga temperaturer, såväl som genom spridande vindar. På sommaren samlar höjden på taket upp värme från solen, och outhärdlig värme kan ligga på vinden. Därför är det nödvändigt att göra mycket ansträngning för att köpa effektiva kvalitetsmaterial för att uppnå perfekt isolering av vinden. Dessutom kommer en uppvärmd vind att direkt påverka bevarandet av ett bekvämt mikroklimat i huset självt.

Uppvärmning av vinden rummet kan göras på flera sätt och med användning av olika material.

Vattentätning under taket

I det fall då takmonteringen är gjord med alla tekniska regler, bör det redan vara ett vattentätande lager under takmaterialet. Om detta skede tidigare utelämnades, bör vattentätningen fortfarande utföras för att skydda isoleringen från inträngning av läckt atmosfärisk fukt eller kondensat. En sådan filmvattentätning görs om mineralull eller polystyrenskum används som isolering av takhöjderna. Membranet eller den täta polyetenfilmen sprids antingen i en bana eller med en överlappning på minst 200 mm och är fastsatt på takets takkonstruktioner med parentes med hjälp av en bygghäftare.

Om ett vattentätningsmaterial inte läggs på spjällen är det dock möjligt att applicera sprayat polyuretanskum för isolering.

Spraya polyuretanskum löser omedelbart problem med vatten- och ångisolering

Naturligtvis måste du i detta fall vända sig till specialister som är professionellt inblandade i en sådan isoleringsprocess och har den utrustning som behövs för detta. Men å andra sidan kan du befria dig från alla ytterligare farhågor angående isolering av ramper och få ett sådant värmeisoleringslager som inte kräver vattentätning, eftersom det tätt stänger innertaket av taket och taket i sig självt.

Material för självuppvärmning vind

Om vattentätfilmen läggs på spärrar kan följande isoleringsmaterial användas för vidare arbete:

 • Mineralull är den mest populära isoleringen som är utmärkt när det gäller värmeisolering av ett taktak och takhöjningar. Minvata är varm och fuktbeständig, har en mycket låg värmeledningsförmåga, hållbar, flexibel, vilket är mycket bekvämt när man utför installationsarbetet. Dessutom är alla typer av mineralull utmärkt ljudabsorbenter och ljudisolatorer. Ibland, för att öka uppvärmningseffekten, används även sprayat polyuretanskum i kombination med mineralull. Detta alternativ är särskilt efterfrågat i de norra regionerna med ett kallt klimat.

Det är mycket bra om mineralullsrullarna också har en foliebeläggning.

Mineralull produceras i olika former - i mattor och rullar. Det kan också ha en foliebeläggning. Materialet med ett liknande lager läggs med folie inuti rummet för att återspegla den ackumulerade värmebakgrunden.

 • Utvidgad polystyren (skum) - en välkänd isolering som är överkomlig och lätt att installera. Men övning visar att det ofta inte är tillräckligt med detta material för att göra vindsalen verkligen varm, eftersom den inte håller sig tillräckligt vid takets yta.

Styrofoampaneler

Den kan även användas i kombination med sprutisolering. Dessutom är det vanliga skummade polystyrenet (ej extruderat) ostabilt att branda, och vid förbränning avger giftiga ämnen - detta faktum måste beaktas när ett val görs till förmån för en eller annan isolering.

 • Polyuretanskum kan sprutas i flera skikt och har i princip någon önskad tjocklek som krävs för högkvalitativ isolering av vinden. När det härdas, förvärvar det en tillräckligt hög densitet, det är lätt jämnt längs spärren genom att skära av överskott av skum. Spruta materialprisnet i alla sprickor och stäng dem från penetrering av utkast och nederbörd. Dessutom ger den också konstruktionen av taket och takets extra motstånd mot mekaniska belastningar.

Det sprutade materialet ökar snabbt i volymen och fryser. Applicera det, du kan inte bara utan vattentätning, men också utan ångspärr, eftersom det här materialet i fryst tillstånd enkelt klarar av dessa problem - det försenar inte utlopp för ånga, men samtidigt - släpper inte in fukt.

Sprutningen av det isolerande skiktet av polyuretanskum

Sprayat polyuretanskum kan användas inte bara för att värma upp sluttningarna och väggarna på vinden, men också för dess golv. Det sprutas också mellan trädelarna av strukturen, i det här fallet mellan golvbalkarna.

 • Ecowool är ett krossat material som är tillverkat av naturlig massa med lämpliga tillsatser. Det är bra för dem att isolera mellanrummen mellan takbalkarna. Hackad ekolja är inte särskilt lämplig för väggisolering, eftersom den inte har så uttalade vidhäftningsegenskaper som polyuretan. Det finns dock en teknik för våt limsprutning, men det kräver nödvändigtvis sofistikerad professionell utrustning.

För att skapa den önskade tjockleken av isoleringsskiktet, anordnar över golvbalkar krossar av galvaniserad metallprofil. Utrymmet mellan dem kommer att fyllas med ekologisk ull. Denna process utförs med hjälp av specialutrustning - kompressionsenheten använder ett speciellt rör för att utföra pneumatisk överföring av materialet under tryck från en bunker eller mixer till installationsplatsen.

Video: vindisolering med användning av Rockwool-kit

Hur man självständigt beräknar den erforderliga tjockleken på isoleringen

Det är viktigt att inte bara välja isoleringsmaterialet klokt - det är nödvändigt att veta hur tjock det borde vara för att helt försäkra värmeisoleringen på vinden. Samtidigt är det också nödvändigt ur synvinkel för att inte betala för alltför tjock isolering, vilket i själva verket inte ger några fördelar och blir en onödig materialförbrukning.

Metoden för beräkning bestäms av specialdokument - SNiP 23 - 02-2003 och SP 23 - 101-2004 "Design av termiskt skydd av byggnader". Huvudprincipen är att det totala värdet av värmebeständigheten hos en byggnadskonstruktion inte borde vara lägre än de beräknade parametrarna för olika klimatregioner. Dessa värden för temperaturmotstånd (R) sammanfattas i specialtabeller, men det är lättare att använda kartschemat.

Uppskattade värden av total värmebeständighet i Ryska federationens regioner

Observera att på kartan visar diagrammet för varje region separata värden för väggar, golv och beläggningar - alla dessa element finns på någon vind Tak, väggar och golv på vinden är alltid en flerskiktsstruktur, och ett av lageren kommer att vara isolering.

Det totala värdet av värmeöverföringsresistens för en konstruktion av n lager är lika med:

R = Rl + R2 +... Rn

Samma värmeöverföringsresistens är:

Rn = δn / λn

där δn är värmeledningsförmågan hos materialet, är λn dess tjocklek (i meter).

Eftersom isoleringen anses vara ett av lagren är det möjligt att beräkna dens tjocklek med formeln:

δout = (R - 0,16 - δ1 / λ - δ2 / λ2 - δn / λn) × λh

Utsidan av gavelväggen, taket eller vinden golvet för ägaren är inte hemlighet. Att mäta tjockleken på var och en av sina lager är inte heller den svåraste uppgiften. Det återstår att hitta koefficienterna för värmeledningsförmåga för var och en av materialen. För att göra detta kan du använda bifogade tabellen: