Loft - livet under taket

Under byggnaden av vinden, är en av de mest pressande problemen isoleringen av rummet i allmänhet och golvet i synnerhet. För en bekväm vistelse på vinden golvet, är det nödvändigt att korrekt producera ett komplex av verk på golvisolering och föra den till rätt form. Så här gör du själv, läs i den här artikeln.

Golvvärme på taket börjar med planering

Förberedelse och planering av arbetet

Det ska börja som vanligt med layouten, vilket i första hand beror på takets designfunktioner. Attic, ett rum ligger direkt under taket, därför kommer golvet för det att fungera som taket på huvudhuset. Vanligtvis är det en rad strålar, mellan vilka huvudområdet av det framtida golvet ligger.

Det är väldigt viktigt att starta golvisolering med valet av värmeisoleringsmaterial och dess tjocklek. Beroende på de olika klimatzonerna och de enskilda egenskaperna i byggandet av ditt hus används olika typer av isolering för vinden. För mer information om detta problem rekommenderar vi att du kontaktar SNiP 23-02-2003.

Var uppmärksam på det nödvändiga lagret av ångspärr.

Stegor på vinden golvisolering

Oavsett tjocklek och typ av isolering ser det ut som ett antal arbeten som krävs för att värma golvet på vinden:

 • Till att börja med är det nödvändigt att helt rengöra det isolerade området från skräp. Det är bäst att sopa en kvast och ta bort allt som kan störa arbetet.
 • Nu ska vi ta hand om ångspärren och lima eller belägga (beroende på typen av isolering) den värmeisolerade ytan med isolerande material för att förhindra att fukt påverkar isoleringen.
 • Vi installerar själva isoleringen. Det kan vara antingen mineral eller basaltull, eller skum eller fyllnadslera. Det är viktigt att följa tekniken och göra laget till lämplig dokumentation som rekommenderas ovan.
 • Vi utför golvskikt. För detta används förstärkta eller maskinkonstruktioner för framtida golvstyrka. Det är viktigt att utföra slipslinjen strängt och nivåera det så långt som möjligt.
 • Vi lägger det vända materialet. Detta kan antingen vara en parkett som faller på en speciell skumbeläggning, eller linoleum, som bör läggas ovanpå OSB- eller DSP-ark som läggs över ett betongskikt.

Skiktet av isolerande expanderad lera och screed ovanpå den

Tips för att värma dig själv

I princip kommer en ekonomisk person utan problem att kunna utföra hela arbetet med att värma upp vinden i allmänhet och dess våning i synnerhet. Nog att noggrant uppfylla alla krav och följa dokumentationen och instruktionerna. Från första början, om du väljer att göra det samvetsgrant, spara inte på isoleringsmaterial och ta bara högkvalitativ värmeisolering. Tyvärr har försäljningen av defekta och svaga material nyligen blivit vanligare.

För ett kompetent ångspärr är det bättre att använda rullar av specialmaterial, som måste placeras tätt över hela värmeisoleringsytan, limmar sömmen med en speciell vattentätningstejp. För större tillförlitlighet kan du ordna ett ångspärr i två lager. Se till att sömmarna på dessa lager inte sammanfaller på plats.

Installation av isolering på vindsvåningen bör inte orsaka några problem. Placera bara bomullsullen eller skumplattorna i kaviteten mellan balkarna. Om expanderad lera används ska den också bara somna ovanpå ångspärrmaterialet. Ovanpå bör isoleringen täckas med ett annat lager av ångspärr, och du kan starta screed.

Under hela uppvärmningen av vinden, är golvplattan kanske den mest tidskrävande och mödosamma processen. Var noga med att använda nät eller förstärkta strukturer som borde läggas direkt över balkarna. Titta på nivån, och kontrollera noggrannheten på screed. Det ojämna golvet kommer att skapa många onödiga problem i framtiden som vi inte behöver!

Golvets framsida är gjord efter dina önskemål, och det här ämnet är en separat artikel som du kan se på vår hemsida i lämplig sektion!

Som du kanske har märkt är det inget superkomplex, det finns ingen egen hand i att värma golvet på vinden. Du behöver bara närma sig den här frågan med all ansvar, och skimp inte på kvalitetsmaterial för ditt hem!

Hur man gör hyllaisolering från insidan med egna händer - materialval och arbetssekvens

Golvbotten under taket på ett privat hus har länge framgångsrikt använts som ett bostadsområde, oavsett säsong. Dessutom är sådana lokaler mycket efterfrågade, eftersom de ger sina ägare en viss integritet, tillsammans med fullständig komfort. I det här materialet kommer vi att tala om hur man värmer upp vinden, beskriva de viktigaste stadierna av arbetet, samt vilka material som krävs.

Eftersom vinden betraktas som ett fullt utrustat vardagsrum finns det ett antal argument för sin uppvärmning:

 • Förekomsten av ytterligare högvärdigt bostadsutrymme i huset;
 • minskning av värmeförlust genom utrymmet under taket;
 • sparar material på byggandet av ett separat golv;
 • snygg exteriör av huset.

Naturligtvis har vinden rum några nackdelar, bland annat oregelbunden avlastning av tak och väggar, liksom behovet av ytterligare isoleringsarbeten. Men om du närmar dig processen kreativt kan alla brister kompenseras.

Preliminärt arbete

För hela vinden betecknas rymden av ett lutande tak. Samtidigt bör höjden på ett sådant golv börja från 2,5 m. Sådana standarder anges i SNiP 2.08.01-89 "Bostadshus". Små avvikelser från normen är endast tillåtna i områden vars storlek inte överstiger 50% av rummets yta.

Attic har följande egenskaper:

 • Det finns en direkt koppling mellan det material från vilket byggnaden byggdes (tegel, cellbetong eller trä) och storleken på värmeförluster.
 • Kommunikation på vindsalen kommer att ligga på samma platser som på nedre våningarna. Följaktligen kommer rymdorganisationen att bero på det.
 • Formen på taket på vinden kan vara singel, gavel eller sluttning.
 • Stödkonstruktionerna inom vindsalen kan vara gjorda av trä, armerad betong eller metall.
 • Storleken på vinden kommer att sammanfalla med området i huset. Om väggarna sträcker sig utanför huvudbyggnadens gränser, installeras speciella stöd under dem eller cantilever överlapp mellan golv är gjord. Se även: "Instruktioner för uppvärmning av vindsvåningen - från valet av isolering till installationen."

Därför måste du bestämma hur man isolerar mansardtaket med egna händer, och du måste gå vidare från de beskrivna egenskaperna.

I regel utförs isolering i lägenheter och privata hus utförs från utsidan av byggnaden för att överföra fryspunkten till utsidan. Men uppvärmning av huset från insidan är en ganska vanlig övning, eftersom alla ytor som behöver täckas med isoleringsmaterial är belägna inuti. Detta hänvisar inte bara till taket på vinden, men också till golvet och väggarna. Det enda undantaget är gaveln. Och dess uppvärmning utförs samtidigt med hela publikationen, eller i processen att lägga vindsäkerhetsisoleringen.

Termisk isolering

Det finns två villkor som kommer att påverka mängden värmeförlust och komfort att vara på vinden rummet:

 • Den typ av isoleringsmaterial, som beror på hur snabbt värmen kan lämna rummet.
 • Förekomsten av vattentätfilm. Detta skikt kommer att förhindra att fukt tränger in i isoleringen från utrymmet under taket och under golvet.

De bästa alternativen för isoleringsmaterial på vinden

Att värma vinden från insidan med egna händer kan du ta nästan allt material om vilka det finns positiva recensioner. I synnerhet är polyuretanskum, bomullsull eller skumplast, liksom deras analoger, i största efterfrågan.

Men när man väljer en vindvärmare från insidan bör man ta hänsyn till entreprenörens praktiska byggnadsfärdigheter, liksom egenskaperna hos en viss bostadsbyggnad.

Material för intern uppvärmning mansardrum

Det finns många olika material som du kan utföra isoleringen och dekorationen på vinden. Metoden för installation av var och en av dem beror på deras egenskaper.

Mjuka material för värmeisolering inkluderar följande typer:

 • Mineralull. I kombination med denna isolering måste du använda högkvalitativa vattenisoleringsfilmer som kompenserar för mineralullens hygroskopicitet. För att undvika vikning av ullstycken måste den vara ordentligt fastsatt och använda ett material med en mer tät struktur. Eftersom mineralull är miljövänlig används den oftast för vindisolering.
 • Glasull. Denna typ av material anses vara miljömässigt osäkert, och också ganska problematisk när det gäller läggning. Av dessa skäl används det sällan.
 • Penofol. Denna typ av isolering används i områden där det är nödvändigt att behålla höjden så mycket som möjligt. Penofol bör läggas vikta sidan in i rummet.

Bland de hårda isoleringsmaterialen ingår:

 • Skum. Även om det är ganska enkelt att värma upp vinden med hjälp av skumplast, kommer det inte att fungera för att lägga det tätt på kassen. Följaktligen bildas luckor som leder till värmeförlust. Nackdelarna med materialet innefattar brännbarhet såväl som toxicitet vid förbränning. Dessutom är det nästan ångtätt. Hög efterfrågan på detta isoleringsmaterial på grund av låg kostnad.
 • Styrofoam eller penoplex. Detta material liknar skum, och den enda skillnaden mellan dem är fästorganen. Sådana speciella fästningar, i huvudsak, förbättrar inte materialets värmeisoleringskvaliteter, det är emellertid något tätare än polyfoam.

Om vi ​​överväger den optimala varianten av uppvärmningsmaterial till vinden i trä, är det bättre att välja andningsbara mjuka isoleringsmedel.

Isolering av vinden vägg kan utföras och sprutas sorter av värmeisolatorer:

 • Ecowool. Isoleringen innehåller 20% träflis och 80% cellulosa. Detta material anses vara helt miljövänligt och det uppskattas särskilt för närvaron av naturligt antiseptiskt medel i kompositionen
 • Polyuretanskum (PPU).

Kostnaden för isoleringsmaterial som monteras genom sprutning är ganska hög. Dessutom kräver speciell utrustning för deras tillämpning. Kvaliteten på det värmeisolerande skiktet ligger emellertid på en mycket hög nivå, eftersom materialet tränger in i alla luckor och förhindrar värmeläckage.

Observera att isoleringsskiktets tjocklek kommer att bero på flera faktorer: höjden på vinden, typen av takläggning, typen av isoleringsmaterial och dess läge samt förekomsten av ett värmesystem.

Det bör noteras att det bästa materialet att isolera taket på vinden med insidan med egna händer, förutsatt att skorstenen passerar genom den, kommer att vara basaltull. Dess smältpunkt är 1000, det smälter inte och smälter inte.

Material för vatten- och ångisolering

För att värma taket på vinden från insidan med egna händer används huvudsakligen mineralull, vilket tenderar att ackumulera fukt. Om du inte skyddar materialet med filmer för ånga och vattentätning, blir det snabbt blöt och slutar fungera.

För att isolera materialet för isolering med:

 • Izospan är ett dubbelskiktsmembran för ångspärr, vars grova yta låter kondensatet behållas.
 • Polyeten - en film som utför en vattentätningsfunktion, men tillåter inte ånga - det billigaste materialet.
 • Vattentätande membran. Sällan kan man hitta takdämpningsmembran, som används för vattentätning och samtidigt ånggenomsläppligt.
 • Penofol. Isoleringsmaterial med folie vattentätande lager.

Metoden att genomföra isolering från insidan av vinden

I allmänhet omfattar vindsolariseringstekniken från insidan flera steg:

 1. Takisolering fungerar.
 2. Lägger isolering på taket.
 3. Värmeisolering av golvet.
 4. Väggisolering

Det bör noteras att interna isoleringsarbeten utförs i de fall då taket redan har lagts på taket (läs också: "Hur man gör självhushållsisolering - materialval, arbetssekvens enligt instruktionerna"). Låt oss dö på alla stadier av arbetet.

Mansard tak värmeisolering gör-det-själv

Huvudkravet för takläggning är dess absoluta täthet så att vatten inte läcker in i utrymmet under taket. Nivån på värmeförlust beror i regel inte på typen av takmaterial - i sig utför det inte isolerande funktioner. I det avseendet värmer vi först av taket på vinden med egna händer.

Låt oss beskriva i detalj teknik för uppvärmning av mansardtaket.

Den första är monterad vattenisoleringsfilm eller membran. Det tillåter inte att fukt tränger in i isoleringsskiktet, men det kommer inte att störa avlägsnandet av ånga från det. Fästningen av filmen utförs längs hela längden av taket från takskenorna till åsen, så att vatten eller kondensat strömmar utmed det. Träkonstruktioner i trussystemet måste behandlas med en djupträngningsprimer innan du monterar filmen.

På toppen av ångspärren är monterad kista, vilket skapar ett ventilationsskikt.

Nästa steg lägger isoleringsmaterialet. Utvald hårdisolering eller mineralull är placerad utan luckor mellan spjällen. Förutsatt att avståndet mellan dem överstiger 60 cm, före början av vattentätningen, är ytterligare lathing packad. Se även: "Hur man gör taket isolering på taket - steg för steg instruktioner."

Att lägga bomullsull utförs strängt mot balkarna eller profilerna utan några luckor. Om materialets bredd inte räcker för att fylla utrymmet, skärs en extra bit.

Observera att på grund av den höga densiteten av mineralullmattor är det bättre att använda det i stället för valsade material. Dessutom staplas bitarna i ett dubbelskikt med en förskjutning. Dessutom kan isoleringen fixas med naglar eller sladd. Vi rekommenderar att fylla hopparna mellan de vertikala lamellerna på batten i fall där rampens längd överstiger 3 m för att undvika att ullen glider.

I nästa steg är en ångspärr fäst. Det förhindrar penetration av ånga i isoleringen. Det är lämpligt att ventilera rummet regelbundet för att reglera luftfuktigheten.

Vissa byggare isolerar trussystemet med ett tunt isoleringsmaterial som ligger mellan membranet och efterbehandling.

I arbetet med att lägga på ångspärr och isolering, se till att lagren tätt ansluts till fönsterkarmar, väggar, åsar, endov och andra element.

Efterbehandling är vanligtvis gjord av MDF, gips, foder eller kantade brädor. Den är fastsatt på profilramen eller takfästena.

Vi värmer golvet vinden

Metoden att värma vindgolvet från insidan med egna händer beror på vilken typ av golv som används.

I själva verket kan överlappningen vara av sådana sorter:

 1. Förstärkt betong med självnivellerande golv. I det här fallet måste du lägga den mest hållbara och högkvalitativa värmeisolatorn. Experter rekommenderar att man tittar mot skummet eller polystyrenskummet.
 2. Förstärkt betong med trägolv. I fallet med denna typ av överlappning kan du använda som en hård typ av isolering och tillgripa liggande basaltfiber.
 3. Överlappningen av träbjälkar. Sådan överlappning måste nödvändigtvis överlappa undergolvet, över vilket du måste lägga isolering, och därefter - för att utrusta det färdiga golvet. Som värmare kan du använda någon typ av isolering, till och med expanderad lera eller sågspån.

Glöm inte att lägga membran eller ångspärrfilm (botten) och fuktisolering (topp), det enda undantaget är expanderad lera.

Hur man isolerar väggarna på vinden

Om vinden på väggarna bildas av takets sluttningar behöver inte isoleringen av vinden från insidan med egna händer, eftersom taket redan har utsatts för isolering. Om väggarna byggdes från något annat byggmaterial måste de värmas upp. Metoden för väggisolering är densamma som för takisolering. Oftast uppnås väggisolering genom användning av cellskumbetong. I det här fallet är det inte nödvändigt att använda ett lager av ånga och hydrobarriär, såväl som att göra en batten.

Gården på vinden kan isoleras både från utsidan och från insidan.

Sammanfattningsvis

Självklart är vinden isolering inte en svår process, så hela listan över arbeten kan hanteras på egen hand, vilket sparar en betydande del av pengar. Dessutom är du 100% säker på att hela arbetssekvensen kommer att utföras i överensstämmelse med byggtekniken.

Isolering av vinden från insidan, om taket redan är täckt: material och teknik

Arrangemang av bostadsutrymme på plats på ett vindusutrymme har länge upphört att vara ett sällsynt fenomen. Fler och fler husägare är intresserade av hur man korrekt reparerar, så att livet "under taket" inte var mindre bekvämt än i huset självt. Överväg hur man gör vinden isolering, om taket redan är täckt, vilka material passar bäst för detta ändamål och vilka nyanser du bör uppmärksamma.

Vid arrangering av vinden är isoleringen huvudpunkten, eftersom taket anses vara ett av de kallaste områdena i byggnaden

Isolering av vinden från insidan, om taket redan är täckt: förberedelse av rummet

Attic - är inte bara en beboelig vind. Det finns några regler som skiljer dessa två rum från varandra. Först av allt måste taket på vinden nödvändigtvis ha en sluttning. Dessutom måste rummets standardhöjd vara minst 2,5 m.

För vindisolering används olika material, såsom mineralull, skum etc.

Med fokus på det attraktiva utseendet bestämmer många om arrangemanget på vinden. Men i verkligheten måste vi möta några nyanser som det är önskvärt att bekanta sig med innan arbetet påbörjas:

 • De material som används för att bygga vinden, bestämmer direkt värmeförlusten i detta rum. Därför bör deras val tas upp på ett mycket ansvarsfullt sätt.
 • Det rätta valet av tekniska lösningar, som gör det möjligt att tillhandahålla all nödvändig kommunikation på övervåningen, har ingen mindre inverkan.
 • En stor roll spelas av takets form. Det kan vara en-lutning, gavel eller bruten;
 • För att dölja takets lagerelement är det nödvändigt att visa fantasi;
 • vinden kan vara lokaliserad inte bara inom husets territorium, men också gå bortom det, förlita sig på kolumner.

Var och en av dessa aspekter har sitt inflytande på det tillvägagångssätt som kommer att krävas för högkvalitativ takisolering. Men huvudrollen hör fortfarande till de två huvudmaterialen - värme och vattentätning. Å ena sidan ligger utrymmet under taket i det kallaste området av byggnaden. Å andra sidan orsakar en stark skillnad mellan temperaturen inuti och utomhus ofta kondens, vilket har en destruktiv effekt på material.

När man isolerar vinden bör man vara uppmärksam inte bara på taket utan även på väggarna

Det bästa materialet för uppvärmning gör det själv

För solens inre isolering finns många lämpliga alternativ. Men du måste göra ditt val baserat på egenskapen hos bostadsområdet, liksom designfunktionerna hos ett visst tak för att fungera. Tänk på vilka alternativ som finns idag och vilka funktioner som är typiska för dem.

Golvskyddsskum: Fördelar och nackdelar med materialet

Polyfoam - en av de mest kända värmare, som upptar sin nisch bland billiga isoleringsmaterial. Priset är faktiskt betydligt lägre än för många andra, men det här är inte den enda fördelen:

 • skum absorberar inte alls fukt. Om materialet förbehandlas med en speciell impregnering, kommer vattnet helt enkelt att flyta ner på ytan;
 • låg vikt är en annan fördel som väsentligt underlättar transport och installation, samt minskar lasten på taket.
 • Skumets värmeledningsförmåga är mycket liten, så att den klarar av sina direkta funktioner mer än fullständigt;
 • skum är lätt att klippa och fästa. Detta gör att du kan arbeta med honom utan några problem även om ingen erfarenhet saknas.

Polyfoam - en av de enklaste och billigaste värmare

Intressant! När det gäller kostnad kan denna metod endast jämföras med takets isolering med expanderad lera, men nu används denna metod mindre och mindre.

Baserat på dessa egenskaper kan vi dra slutsatsen att skummet nästan är en win-win-möjlighet när det gäller att värma upp vinden från insidan. Men isoleringen av väggarna från skumins insida har också nackdelar, och ibland visar de sig att vara betydligt större fördelar:

 • ångpermeabilitet hos skum är på en mycket låg nivå. Som ett resultat är rummet ofta täppt och varmt. Det leder också till en ökning av fuktighet, vilket medför utveckling av svampar och mögel på takets takelement.
 • Trots sitt konstgjorda ursprung utsätts detta material ofta för skador från gnagare;
 • över tiden tenderar trä att krympa, vilket leder till bildandet av sprickor mellan skumelementets element. Det här är omöjligt att fixa, och det enda sättet att lösa problemet är att helt ersätta det isolerande materialet.

För att skumma polystyren (skum) fungerat som värmare under lång tid, bör du följa installationstekniken

Många tror att dessa brister är mer än fördelar och isoleringen av vinden med skumplastik är inte motiverad. Men det måste erkännas att detta är en av de mest budgetmässiga alternativen, vilket ger ett minimum av krångel, och om installationstekniken observeras kan det bli ett alternativ till dyrare lösningar.

Golvisoleringspolystyrenskum: fördelar, nackdelar och egenskaper

Extruderad polystyrenskum är mycket lik skumplast. Deras tekniska egenskaper är nästan identiska, med undantag för en betydande aspekt - installationsteknik. Om du behöver lägga skummet mellan spjällen, läggs polystyrenskum på toppen, vilket eliminerar risken för sprickor och luckor.

Bra råd! Vissa tillverkare erbjuder kunderna plattor med stegade leder, vilket gör det möjligt att göra lederna ännu mer hållbara och tillförlitliga. Sådan fixering av element i sig är ett idealiskt alternativ för att värma taket på vinden.

Bland andra fördelar med isolering av polystyrenskumt tak är det omöjligt att inte nämna sin låga vikt, vilket kombineras perfekt med hög hållfasthet och motståndskraft mot yttre påverkan. Dessutom är det här materialets operativa livslängd ganska lång, med förbehåll för överensstämmelse med hela tekniken för isolering av vinden pentoplex.

Extruderat skum görs med en annan teknik, den är mer tät och resistent mot deformation.

Utvidgad polystyren är inte benägen för processerna för sönderfall eller sönderdelning, vilket också är viktigt vid arbete på taket. På toppen av det kan appliceras någon topplack som ger ett attraktivt utseende och ger extra skydd.

Det är enkelt att arbeta med polystyrenskum själv: olika limblandningar och mastik är lämpliga för att fixera den. Och ibland används även en bygghäftare. Så för installation är det inte nödvändigt att köpa några dyra ytterligare element.

Men bakom alla dessa positiva egenskaper borde vi inte glömma den enda, men ganska allvarliga bristen på isolering av polystyrenskum från insidan av väggarna och taket - materialet har ökad brännbarhet. För ägare innebär detta behovet av mer noggrann och omtänksam sammanfattning av all kommunikation, i synnerhet el.

Naturligtvis försöker tillverkare minska denna nackdel till ett minimum, men idag kan vi med säkerhet säga att den här frågan är öppen, och varje ägare som har valt väggisolering från insidan av penoplexen måste ta hand om sin säkerhet.

Ordningen med isolering av vinden takytan från insidan

Intressant! Det är ingen slump att det här materialet oftast är valt att isolera balkongen. Styrofoam har en mycket låg värmeledningsförmåga, och samtidigt på balkongen behöver han nästan inte komma i kontakt med el.

Atticisolering från insidan av mineralpoolen: ett värdigt alternativ till penoplex

Mineralull - ett annat isoleringsmaterial som används överallt och är allmänt känt för dess egenskaper. Det fick sitt namn på grund av den fibrösa strukturen, som liknar medicinsk bomull. Du kan köpa den i rullar, vilket gör transport och installation ännu bekvämare.

Låg värmeledningsförmåga kombineras perfekt med förmågan att inte absorbera fukt. Även om det här händer materialet torkar snabbt, utan att förlora sitt utseende och tekniska egenskaper.

Minvat tillhör kategorin miljövänliga och säkra material, vilket blir märkbart även om takets övre del är täckt med metallplattor, som är utsatt för stark uppvärmning under inverkan av solljus. Dessutom fungerar mineralullen också som en ljudabsorberande barriär, och i motsats till skumplast är det helt inte intressant för gnagare och olika insekter.

Egenskaper av mineralull i att det inte bara bibehåller värme, men har också utmärkta ljudisoleringsegenskaper

Uppvärmning av taket från mineralullens insida bör ske med hänsyn till att det är ett ganska elastiskt material trots sin mjuka fiberstruktur. Han är ganska kapabel att hålla mellan spärrar under förutsättning av högkvalitativ fixering.

Bra råd! Vid bearbetning av mineralull för att placera lakan mellan spjällen är det nödvändigt att lämna en reserv på ca 2 cm. Detta gör att de kan hålla och inte falla ut även om det inte finns några ytterligare fästelement.

Uppvärmning av taket från insidan av glasull: om du ska använda detta material

Enligt dess egenskaper är glasull lik mineralull, men i detta fall är fibrerna som utgör materialet längre, vilket i allmänhet ökar materialets elasticitet. Något högre och styrka indikatorer och ljudisolering förmåga. Men när det kommer i kontakt med fukt, ger glasull till mineralull och absorberar mer vatten.

Användningen av glasull för isolering av bostadslokaler leder inte till några negativa konsekvenser för invånarnas hälsa. Inga giftiga ämnen används i produktionsprocessen. Dessutom kännetecknas glasull av ett lågt brandbarhetsindex.

Glasull är bra ur brandsynssynpunkt, och bibehåller också värme perfekt och är inte mottaglig för skador med form och andra influenser.

I arbetet med att arbeta med materialet krävs att säkerhetsbestämmelserna följs för att undvika införandet av glasullsfibrer i luften. De små partiklarna kan orsaka irritation av slemhinnorna, och därför är användningen av andningsskydd och skyddsglasögon absolut nödvändigt.

Bra råd! Ibland kan glasfiberfibrer orsaka hudirritation, därför är det i arbetet med att arbeta med det rekommenderat att bära stängda kläder och till och med handskar.

Uppvärmning av taket från insidan med egna händer med användning av stenull

Stenull är det dyraste alternativet bland sådana material. Men samtidigt är det den säkraste för människors hälsa och, med graden av tillförlitlighet, överstiger alla andra alternativ. Här är några av dess främsta fördelar:

 • Värmekonduktivitetskoefficienten för detta material är en av de lägsta;
 • stenull är helt miljövänlig även vid uppvärmning;
 • skiktet av denna värmeisolator är också en utmärkt ljudbarriär;
 • ångpermeabilitet är mycket hög;

Stenull används inte ofta på grund av sin höga kostnad, men effektiviteten i detta material är hög i alla avseenden

 • materialet brinner inte i praktiken;
 • inga mekaniska belastningar kan deformera stenull eller påverka dess egenskaper
 • materialet skiljer sig på lång sikt
 • Stenull kan köpas i form av plattor som enkelt skärs i segment av önskad längd och fästs på takytan.

På grund av den höga kostnaden för stenull försöker man ofta ersättas med mineralull eller glasull. Men en sådan ersättning kan inte kallas en fullvärdig, eftersom den påverkar isoleringens kvalitet ganska seriöst. Många användare hävdar att priset på materialet är berättigat och med förbehåll för installationstekniken betalar det mycket snabbt för kostnaderna.

Relaterad artikel:

Typer av isolering för tak och golv. Mineral och syntetisk isolering för taket. Uppvärmning av ett mansardtak.

Dessutom är det mycket möjligt att utföra allt arbete på att väta taket på vinden med egna händer. En videohandledning kan visa arbetsordningen, och rekommendationerna från experter hjälper till att undvika vanliga misstag.

Att värma vinden med ekologisk olja är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa förkylningen

Ecowool är ett förkrossat material som först blåses in i slitsarna och sedan använda samma metod lägger man ett skikt mellan överlappningen och spjälkarna med hjälp av en speciell konstruktion för detta ändamål. Detta är ett dyrt förfarande, men det gör det möjligt att helt eliminera alla risker med utkast och för att säkerställa den mest effektiva isoleringen.

Teknologin för att applicera ekowool gör att du kan tillhandahålla fullständig värmeisolering utan sömmar och sprickor

Ecowool för 80% består av ett helt naturligt material - papper, vars egenskaper är mycket lika de som kännetecknar trä. Med sitt naturliga ursprung minskar nivån på värmeförlust ekologin inte mindre effektivt än andra material.

En av komponenterna som ingår i ekowool är borax. Enligt dess egenskaper är det ett antiseptiskt naturligt ursprung, vilket gör att träelementen i taket ger ett effektivt skydd mot formning av mögel och mögel.

Ecowool appliceras med ett tunt lager, men samtidigt ger det en anständig nivå av inte bara värme utan även ljudisolering. Materialet behåller sina egenskaper även efter årtionden av användningen. Så inte för låg kostnad - den enda nackdelen med detta material, vilket är ganska motiverat av dess utmärkta egenskaper.

Golvisolering med polyuretanskum: grunderna för teknik och materialegenskaper

Polyuretanskum är den mest moderna bland alla de angivna sätten att värma vinden. Dess huvudsakliga skillnad i fullständig frånvaro av leder eller luckor, vilket kan vara en källa till kall luft. Dessutom är driftsperioden för detta material en av de längsta och upp till 30 år.

Polyuretanskum är en av de mest effektiva isoleringen idag.

Polyuretanskum är inte föremål för krympning, även om träets taktak med tiden börjar gradvis deformeras. Den solida strukturen eliminerar helt risken för fuktabsorption, vilket eliminerar behovet av att installera ytterligare ett ångspärrskikt.

Men det finns aspekter som väsentligt komplicerar processen med att använda polyuretanskum som takisolering från insidan. Först och främst gäller det ansökningsförfarandet, vilket kräver komplex och dyr utrustning. Hans köp är nästan aldrig berättigat, så vanligtvis hyrs det.

En annan aspekt är den komplexa tekniken för tillämpning, vilket ger en viss erfarenhet inom detta område och tillåter inte nybörjare att klara själva uppgiften kvalitativt.

Bra råd! Det perfekta alternativet är att bjuda in ett team av arbetare som kommer med egen utrustning och inom några timmar kommer att göra en högkvalitativ isolering av vinden i ditt hem.

Vid arbete med polyuretanskum är det nödvändigt att använda skyddskläder och observera säkerhetsåtgärder.

Värmer upp vinden från insidan med egna händer med penofola

Penofol är ett slags polyetenskum - en teknik som upptar sin nisch bland metoderna för modern isolering av väggar och hus. Tillsammans med hög ljudisolering är det värt att notera att Penofol har en högkvalitativ aluminiumbeläggning som kan appliceras på en eller två sidor.

Här är några fler argument för att använda penofol för vindisolering:

 • materialet utgör inget hot mot människors hälsa eller dess miljö
 • dess värmeledningsförmåga är extremt låg;
 • Det slutna systemet med luftbubblor som är karakteristiska för detta material är ett utmärkt hinder för ångpenetration.

Denna metod gäller inte heller billigt och kräver betydande finansiella investeringar för genomförandet. Men som praktiken visar är det bättre att tillbringa en gång på högkvalitativt material och därigenom säkerställa bekväma levnadsvillkor under många år framöver.

Det är inte ovanligt och en kombination av material. Materialen i kombination med egenskaper kan användas för uppvärmning tillsammans. Exempelvis kombineras mineralull och polystyrenskum perfekt. Den första placeras mellan spjällen och den andra ligger närmare takets kant. Denna kombination kommer att uppnå önskad effekt och avsevärt spara på förvärv av material.

Penofol kan ge tillförlitlig värmeisolering i kombination med andra material.

Som du kan se från beskrivningarna har varje värmare sina egna fördelar och nackdelar. Den enda frågan är att välja det lämpligaste alternativet som kommer att uppfylla tanken på att materialets pris och kvalitet överensstämmer.

Ett av de vanligaste misstag som ägarna gör är ett missvisat val till förmån för det billigaste alternativet för vindisolering. Videor och artiklar kan visa de positiva aspekterna av ett beslut, men valet måste ta hänsyn till alla nyanser och egenskaper. Försök att spara på värmeisoleringsmaterial kan leda till att efter en viss driftstid är det nödvändigt att utföra reparationsarbete eller till och med helt ersätta allt material.

Värme vind från insidan med egna händer: video och arbetsfaser

Var och en av materialen har sina egna fästfunktioner och bör användas uteslutande enligt tillverkarens rekommendationer. Men om vi talar om den allmänna arbetsordningen, så finns det obligatoriska steg som utförs nästan alltid, oavsett vilket material som väljs.

Den första läggs ut ett lager av vattentätande material, vilket bör skydda isoleringen mot de skadliga effekterna av fukt. Filmen placeras överlappande på ett sådant sätt att ett skikt är 10-15 cm på den andra. De fixar materialet med en bygghäftare, och lederna är dessutom limmade med tejp.

Utförande av isolering i förhållande till byggnadens tak

Då, om det finns ett behov av detta, skapas en kista. För det kan man använda trattlattar som är 8-10 cm breda. De måste fästas på spjällen och ha dem parallella med varandra på ett avstånd av 50-60 cm. Det är mycket viktigt att inspektera varje element separat med hjälp av en byggnivån. Detta förhindrar att eventuella fel i taket uppträder i framtiden.

En värmeisolator placeras på spjällen eller kassen och är ordentligt fastsatt för det. Om vi ​​till exempel pratar om att använda någon typ av ull som säljs i form av rullar, så skärs materialet i stycken av rätt storlek för att sätta mellan spjällen. Isoleringens tjocklek ska vara så att den matchar lagrets bredd. Det är särskilt viktigt om du bestämmer dig för att göra väggisolering i mineralullen plus gips. I det här fallet ska allt ledigt utrymme fyllas med isolering.

Det översta lagret i denna "tårta" är ett lager av ångisoleringsmaterial, som kan användas som en polyetenfilm, asfalt eller takfilt. Som vid vattentätning överlappar det valda materialet. I det här fallet görs fästningen bäst genom att använda tunna trälister, placera dem i steg på 40-50 cm. Samtliga fogar måste limmas med tejp.

Bra råd! Om du behöver lägga flera lager av värmeisoleringsmaterial måste en ångspärr läggas mellan var och en av dem. Detta gäller särskilt för kalla områden.

Du kan spara betydligt på vinden uppvärmning, om du förstår vilka material som är bättre och billigare

Som ett sista steg förblir det bara att ta hand om en lämplig ytbeläggning, som kan fästas på kassen eller, i dess frånvaro, direkt till stängerna. Det är värt att ta hänsyn till vikten på de använda dekorpanelerna, eftersom installationen av de tyngsta av dem kan kräva förmontering av en ram tillverkad av en metallprofil.

De största misstag som gjorts i processen med vindisolering

Slutresultatet av det arbete som görs för hand beror på hur noggrant tekniken och alla föreskrivna regler följs. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt förfarandet för att lägga vattentätningsskiktet, som material som kan absorbera fukt, i framtiden redan torkar ut, vilket ofta orsakar kallt i rummet.

Här är några rekommendationer från experterna, med vilka du kan minimera de negativa effekterna:

 • Om takets lutningsvinkel inte överstiger 13 °, kommer detta att orsaka försening i nederbörd på ytan. Som ett resultat - utseendet av rost och utseendet av läckor. Allt detta kan negativt påverka isoleringens tillstånd, så det är viktigt att se till att lutningsvinkeln är tillräckligt stor innan du börjar arbeta.
 • installation av isoleringsmaterial på väggar och tak - detta är inte allt nödvändigt arbete. Det är nödvändigt att ta hand om fönsterisolering (enligt svensk teknik). För att göra det är det bäst att bjuda in experter för att förhindra läckage. Speciellt om installationen av lutande fönster är nödvändig;

Installation av värmeisoleringsmaterial på väggar och tak kan ske självständigt eller med hjälp av specialister

 • För att ge isoleringsmaterialet luftning och förmågan att torka ut om det är våt, är det lämpligt att lämna ett mellanrum på ca 2-3 cm mellan materialet och taket.
 • Kategoriskt är det omöjligt att sakna åtminstone ett av de erforderliga skikten av ång- eller vattentätningsmaterial.
 • Om det värmeisolerade materialet överskrider spärren i tjocklek, kan deras höjd ökas med självhäftande extraskenor.

Dessa enkla rekommendationer kan hjälpa till i arbetet, vilket ökar kvaliteten på isoleringen avsevärt. Om det emellertid finns tvivel i styrka och erfarenhet, skulle det vara bättre att bjuda in en specialist. Naturligtvis måste du betala för det, men i det här fallet behöver du inte göra om allt två gånger.

Att värma vinden på vinden från insidan är långt ifrån den svåraste uppgiften som en husägare kan möta. Ofta vill ägarna på översta våningen ha en balkong, vars isoleringsteknik också har sina egna egenskaper.

Liksom för väggarna kan en mängd olika material användas för att isolera taket på balkongen, men det är värt att notera att loggias isoleringsteknik, som inte nämnts tidigare, ofta används här. Detaljerad steg för steg med funktionerna i denna process hjälper dig att räkna ut steg för steg instruktioner "Värmer balkongen från insidan med egna händer."

Schemat för temperaturens konturer på vinden

Värma upp vinden från insidan med mineralull gör det själv: videoinstruktion

Som ett illustrativt exempel rekommenderas att titta på träningsvideoen, som beskriver väggisoleringstekniken från insidan av mineralullen. Detta gör att du kan bekanta dig med alla nyanser och undvika de vanliga förekommande misstag som nämnts tidigare.

Hur man värmer upp vinden med egna händer - steg för steg

Om vi ​​försummar uppvärmningen av rummet under taket av huset, eller gör det fel, som det borde vara så kommer du inte att komma i trubbel. Den kalla vinden på vintern kommer att blåsa in i sprickorna, och fukt kommer att ackumuleras i form av kondensat på spjällen och taket. Som ett resultat kommer trädet att börja mögel och ruttna. Och du måste värma mer, eftersom värmen delvis kommer att förångas genom taket. Därför är det bättre att förutse allt på förhand, har lärt sig hur man ordentligt värmer vinden och inte gör misstag samtidigt. Så läst.

Vilket material är bättre att använda

Bra värmeisolatorer idag produceras inte så lite. De mest populära är glasfiber och mineralull. Att de används oftast när vi värmer vinden.

Glasfibermaterial är det billigaste. Det är bra som inte brinner, innehåller inte skadliga komponenter och organiska ämnen. Om glasfibern är tätt mot basen, håller den värmen mycket bra. Men detta händer bara om installationen av strukturen görs i överensstämmelse med alla subtiliteter av teknik.

Det finns glasull och signifikanta nackdelar. Först och främst är det förekomsten av fint damm från glasfiberfragmenten. Det är mycket farligt om sådant damm kommer in i ögonen. Låt inte det slå på huden - det börjar klia och de repor som visas kommer inte att läka under lång tid. Och när glasfragmenten svävar i luften kommer inget bra av det. Det och se, andas in det här dammet. Men om du bär en andningsapparat eller en byggnadsmask, kommer det inte att hända något hemskt. Och det är obekvämt att använda glasull när de väger väggarna som ligger i en lutning - efter en stund kommer denna isolering inte längre att passa tätt mot dem.

Bomullsull från mineralbasaltfibrer på många sätt visar bättre resultat än glasull. Dess naturliga ingredienser kompletteras effektivt med syntet, och som ett resultat uppnås den nödvändiga balansen. Detta material är lätt och kan inte orsaka sådan hälsorisk som glasfiber. Därför, för vinden i ett privat hus, bör denna värmare användas mer föredraget än glasull. Och det är också mycket bra för dem att isolera gipsskiva partitioner för att skydda mot buller. Det är trots allt mycket bättre att fördröja ljudet än bomullsull från glasgängor.

En erfaren professionell byggare som länge varit engagerad i isoleringsarbetet kommer inte att tveka länge. På frågan om hur man isolerar vinden med egna händer svarar han att det är bäst att använda stenull av basaltfibrer. Låt det vara något dyrare, men säkrare och mer tillförlitligt i drift. Därför är det ofta meningsfullt att inte räkna med ett öre, men att välja det bästa alternativet.

Mineralull tillverkas vanligtvis antingen i form av kvadratiska plattor eller i form av en trasa som rullas in i stora rullar. Denna matta är bekväm att värma de horisontella ytorna, och plattorna är bra att använda där ytan är vertikal eller belägen i en vinkel.

Golvisolering i etapper

Först måste vi isolera strukturerna runt omkretsen i rummet. Nästa steg kommer att vara att isolera isoleringen från fukt, samt anordna en ångspärr och ventilation runt isoleringens kontur.

Vi bildar en solid isolerad krets

Ett lager av isolering ska placeras på taket, golv och skiljeväggar. Om det finns ett pediment, bör det värmas upp.

# 1. Takisolering

Eftersom takets sluttningar på vinden ligger under en sluttning måste de läggas med ett material som inte förändras i form och storlek över tiden. Därför är det bättre att inte bestämma hur man korrekt isolerar taket på vinden, det är bättre att inte ta ett solidt blad basaltull och klippa (till exempel i form av plattor). I isoleringsprocessen kan de enkelt kopplas samman. För att på ett tillförlitligt sätt isolera taket är värmeisolatorplattorna tätt införda mellan sina spärrar. Dessutom placeras isoleringen under spjällen eller ovanför dem. Samtidigt håller kassen det, vilket visas i figuren.

Om plattans bredd är otillräcklig och luckan förblir fylld med en remsa av material som skärs med en kniv med hjälp av en kniv. Samtidigt läggs en centimeter av 2 eller 2,5 med förväntan att stenull kan krympa något över tiden. Den resulterande biten måste köras in i utrymmet mellan plattan och spjällen.

Det är mycket viktigt att noga överväga och genomföra isoleringen av sådana komplexa element som åsen, överhängen, endovaen. När takets plan ändrar sin form, måste du försöka docka alla detaljer i värmaren. Detta säkerställer att isoleringskretsen är stängd. Detaljerna visas i följande två siffror.

Du bör också vara mycket försiktig med takets leder med väggar och öppningar för fönster. För att undvika frysning bör vindrutan isoleras med material av tillräcklig tjocklek, som visas i Figur 4.

När det gäller taköverhänget ger vi fuktskydd mot det samt ventilationshål. Så här gör du det här, se följande bild.

# 2. Värme av golv.

Vid byggandet av huset med en takvåning kan tre typer överlappningar användas. Därför utförs på detta sätt värmen på vinden med egna händer på ett av tre sätt.

 • Om golvet är gjord av armerad betong och golven - självutjämnande eller kaklade, måste du använda en mycket hållbar värmeisolator. Inte bara det - det ska också ha bra ljudabsorption. Därför är det bästa alternativet att använda ett polystyrenmaterial.
 • Om golven är gjord av armerad betong, och golven är trä, läggs med hjälp av en logg, då kan den användas för att värma plattan av basaltfibrer. I hörnen av rummet lämnar hål för ventilation. För att förhindra att yttre ljud tränger igenom överlappningen placerar vi lags på speciella dynor av ljudabsorberande material, se figuren.
 • Om golven är tillverkade av träbjälkar, så ovanför dessa balkar eller under dem gör ett grovt golv. Värmeisoleringsmaterial slår i sin tur på golvet. Dessutom är det nödvändigt att tillhandahålla ett fuktbarriärskikt, såsom visas i figuren.

På en plan, plan yta som ligger horisontellt är det bäst att använda rullad isolering. Det rullas över hela planet, samtidigt som du sätter igång mellanrummen mellan spjällen.

# 3. Uppvärmningsgavel.

För pedimentet används också tre isoleringsmetoder, som beror på byggnadsstrukturen.

 • Så, om ett hus är byggt med laminerat murverk, läggs värmeisolatorn inuti detta murverk. Utanför står den, och inuti - lagerväggen. För att göra detta är det bäst att använda basaltull i form av plattor. Ångspärrskiktet läggs i det fall då, enligt de beräknade uppgifterna, värmaren kommer att absorbera vatten.
 • Tekniken för "ventilerad fasad" möjliggör också användning av basaltfiberplattor. Mellan dem och fodret bör vara ett utrymme av 4 till 15 centimeter. Så att på vinden rummet inte är tunnan, och isoleringen blir inte våt, monterar vi ett speciellt membran. Den skyddar mot regn och vind, se figur 8.
 • Om vi ​​har en gipsfasad är det möjligt att ta antingen polystyrenskum eller kaklat stenull för isolering. I detta fall är formens styrka och geometriska stabilitet viktig.

I avsaknad av möjligheten till yttre isolering av väggarna av frantons kan den inre isoleringen av väggarna appliceras, hur man gör det korrekt, se artikeln:

# 4. Uppvärmning av skiljeväggar.

Undrar hur man isolerar vinden från insidan, de tänker också på isoleringen av dess skiljeväggar. Det är bäst att göra detta med mineralullskivor - konstruktionen blir ganska lätt, ej brännbar och bibehåller värmen väl. Dessa skiljeväggar tillverkas vanligen på en ram med styrningar, vilka också tjänar som stödelement för höljet. Detta underlättar installationen av isolering. Plattor av mineralull placeras antingen längs dessa guider eller i vakuum. Det bör noteras att ljudet i detta fall kan vara väl ljuddämpat. För bättre undertryckning av ljud mellan partitionen och golvet placera ett lager av ljudabsorberande material, se figur.

Vi skyddar isoleringen från vind, regn och förångning

För att värmeisolatorn ska fungera länge utan att förlora dess egenskaper, är det nödvändigt att lägga ett vattentätlager både över och under det. Glöm inte ventilationen. Så att isoleringsskiktet inte blir vått från kondensation av förångning i kontakt med en kall yta, tillhandahåller vi ångspärr. Det förhindrar diffusion av ånga på utsidan. Som ett resultat är isoleringen fortfarande torr, och väggarna med spjältar rotnar inte och mögel. Ett skikt av vattentät skyddar inte bara fukt, men förhindrar även vinden att blåsa värme, se figur.

Vatten som har tagit på taket efter regn eller snö tas ut med ventilation på två plan. Dess första nivå ligger mellan vattentätt och takmaterial och den andra mellan värmeisolatorn och vattentätningsskiktet. Luftinlopp görs på överhänget och helgerna - på takets tak. För att det värmeisolerade materialet skall vara väl ventilerat finns det speciella ventilationsanordningar i den fuktsäkra filmen, se figur.

Avståndet mellan taket och den vattentäta filmen måste vara minst 2 centimeter, annars kommer kondensatet att blötlägga isoleringen. För fixering av filmen monteras speciella räknare, vars höjd inte är mindre än 2,4 centimeter. Filmen ska inte sträckas, annars kan det brista under flödet av flytande vatten när lufttemperaturen ändras.

Det är mycket praktiskt att använda speciella superdiffusionsmembran - deras användning gör en av ventilationsnivåerna överflödig. I detta fall är ett lager av vatten- och vindisolering, som ligger ovanför isoleringen, tillräckligt. Och luftgapet mellan membranet och värmeisolatorn behöver inte längre användas.

Och nu en annan råd till dem som vill veta hur man ordentligt värmer vinden från insidan. Rummets inre väggar, som ligger under taket, måste täckas med en ångspärrfilm. Den är fastsatt med häftklamrar för en häftapparat och vid fogarna förseglas den försiktigt med en speciell tejp avsedd för en sådan film.


Basalt bomullsull belagd med ett ångspärrmembran.

Så, om du tar hänsyn till alla dessa rekommendationer, välj rätt material och gör allt i rätt ordning, kommer resultatet säkert att glädja dig. Och du kan vara säker på att ingen avkylning kommer att tränga in i din vind, och inte snö och regn kommer att blötlägga det.