Processen med isolering av interfloor överlappning på träbjälkar

Uppvärmning av överlappningar samt fasaddekoration av skumplast med beläggning är en process som är nödvändig för att förbättra deras värmeisolering och ljudisoleringsegenskaper. Detta gäller särskilt golv som är ordnade på träbjälkar.

Liknande konstruktioner finns ofta både i relativt gamla hus och i nya byggnader. Deras funktion i ett mycket enkelt installationsschema, men vid utgången får vi bara överlappning av brädor och balkar. Det är inte möjligt att dela ut rymden inne i huset kvalitativt.

Uppvärmning av träbalkgolv med mineralull

Det är därför så mycket tid ägnas åt att väva interfloor överlappande på träbjälkar.

1 Funktioner och syfte

Överlappningen på träbalkarna monteras oftast i trähus. Detta är emellertid inte en regel som det är omöjligt att dra sig tillbaka. Sådana tak finns ofta i andra byggnader av denna typ.

Använd dem inte bara i monolitiska byggnader, ramhus och andra byggnader som byggdes med allvarlig teknik.

Och allt eftersom överlappningen på träbalkarna kan installeras på ett mycket enkelt sätt. Faktum är att allt du behöver göra är att hyra en lätt kran (nästan vilken som helst modell av en bilkran med en pil kommer att göra) och några assistenter.

Allt arbete består i installation av träbjälkar med Baswool värmeisolering med ett visst steg och i en viss riktning. Balkar är lätta att installera, de kan också bearbetas utan stora svårigheter. Och för att skapa en beläggning på dem, lägg helt enkelt brädorna av önskad storlek över strålarna.

Om man ska jämföra med byggandet av ett privat hus av armerade betongblock, är skillnaden uppenbar. Arbetet kräver inte användning av kraftfull utrustning, ett stort antal utrustning etc.

Inte överraskande har trätakstaket blivit så populärt inom privat byggande, speciellt om vi pratar om lätta sommarkonstruktioner.

Problemet är att överlappningen på balkarna med skum och skum inte har tillräcklig densitet. Det är helt enkelt en stödjande struktur (strålarna själva verkar här), där en strandpromenad fylldes på en eller två sidor. Som du förstår utför denna konstruktion endast omslutningsfunktionen.

Värme och ljudisolering du måste göra själv. Och utan att misslyckas.

Strålar som grund för framtida överlappning

Det är nödvändigt att värma kaviteten mellan balkarna. Som regel, på toppen och botten av sina plattor. Som en sista utväg är golvet bara överst. Men det lägger inte stor vikt vid.

Under alla omständigheter kommer en sådan överlappning inte att behålla värmen, eller släcka ljudet från människor som passerar genom det. Om du någonsin har hört hur grannarna kraschar på andra våningen i ett trähus, så borde du veta, säkert går de längs de vanliga strålbalkarna.

Direktisolering utförs med specialmaterial. Du kan använda olika tekniker. För överlappning mellan golvbeläggningar spelar inte tjockleken på en värmare en så stor roll.

Detta beror i de flesta fall på att på olika våningar i huset är temperaturen i regel ungefär densamma. Men det finns alla sorters fall. Ja, och varje byggare kommer att berätta att isoleringen inte skadar.

Högkvalitativ värmeisolering av konstruktioner påverkar alltid komforten inuti huset. Speciellt de mönster som inte skiljer sig åt i speciella värmeisoleringsegenskaper.
till menyn ↑

1.1 Typer av isolering för golv på träbjälkar

Isolering för balkar i isolering av golv i ett privat hus har stor inverkan. Så det rätta materialet hjälper dig att utföra högkvalitativ isolering i huset och spara mycket pengar. Allvarliga misstag kommer också att påverka både kvaliteten på resultatet och de monetära kostnaderna.

Nu på marknaden finns det ett stort antal olika, med hjälp av vilken isoleringen av golv i ett privat hus utförs.

Oftast används:

 • Mineralull.
 • Skumplast.
 • Skumglasblock.
 • Extruderat polystyrenskum.
 • Penoizol.
 • Bulkmaterial.

Interfloor överlappning uppvärmd av penoizol

Det finns inte mycket att säga om mineralull. I slutet - det här är en av de mest populära modellerna för isolering för tillfället. Mineralull brinner inte i elden (och det här är en väldigt viktig indikator, eftersom vi behandlar träbalkar) ger utmärkt skydd mot värmeförlust och ljudisolering.

Och när det gäller ljudisolering kan det anses vara det mest framgångsrika materialet. Ingen annan isolering, så bra ljud kan inte släcka.

Men det finns bomull och flera nackdelar. Först - det sväller snabbt vid kontakt med vatten. För isolering av interlappöverlappningar spelar denna parameter ingen roll, eftersom det i våra hus är som regel torrt och mysigt. Men om du kommer att värma upp vinden, så kommer det redan att behöva tänka på.

Den andra punkten är att uppvärmning med bomull och smutsad isolering kan kosta dig en fin mängd. Nästan säkerligen är den här processen den dyraste. Kostnaden för arbete med penoisol kan konkurrera med det, men det är nödvändigt att ta hänsyn till behovet av att involvera specialister från specialisten i arbetet. utrustning.

Polyfoam i vårt område används också, och ganska ofta. När det gäller värmeledningsförmåga är den inte mindre än mineralull, men ljudet dämpar en storleksordning sämre.

Det finns skillnader i bristerna hos denna värmare. Å ena sidan reagerar det inte alls på fukt, absorberar inte vatten och kan användas normalt, även om du planerade att värma badrummet. Å andra sidan är skumplastik sårbar mot eld och höga temperaturer.

Om något går fel i ett trähus, kan överlappning med skumisolering betydligt komplicera brandbekämpningsuppgiften. Eller till och med bli en orsak till eld. Sådana situationer händer extremt sällan, men de händer, och de bör noteras i förväg.

Extruderat polystyrenskum är samma skum som just har gått igenom en extruderingsprocess. Efter smältning under tryck och med höga utloppstemperaturer erhålles ett tätare material. Det är mycket starkare, tål tunga belastningar och isolering överstiger alla ovanstående modeller.

Basstråle, klar för isolering

Problemet med expanderad polystyren samt några andra material för att isolera ett tak av denna typ är i dess pris och oförmåga att undertrycka ljud.

Penoizol är en sprutisolering gjord av konstgjort skum som blandas med koldioxid. Utmatningen är ett skummaterial som är lätt att applicera och klibbar på ytan. Efter sprayning sväller penoizol liksom det med skum.

Resultatet är ett mycket tätt material med utmärkt värmeisoleringsegenskaper och bra struktur.

Till skillnad från andra värmare kan penoizol fylla rutan överlappande av strålarna helt utan att oroa sig för inkonsekvenserna av former och förberedelser.

Skum klämmer helt enkelt upp alla slitsar och ytor och därigenom bildar en högkvalitets fyllning av hålrum.

Som isolerande isoler används ofta lera, träflis etc. I ett modernt privathus används sådana metoder sällan. Denna isolering är ganska tung, lös, det kan till och med ha en märklig lukt (även om den lätt avlägsnas).

Även om vi pratar om den privata byggandet av sommarstugor eller andra liknande byggnader, kan användningen av bulkingisolatorer motiveras. Tillsammans består hela deras installation på takets isolering i ett privathus att man installerar vattentätning, och sedan fyller isoleringen och det kostar extremt billigt.
till menyn ↑

2 Överlapp isoleringsteknik

Ett exempel på arrangemanget av värmeisoleringspjäsen överlappar längs balkarna

Nu vänder vi oss direkt till golvisoleringstekniken. Faktum är att det inte är något komplicerat. Dessutom förenklar närvaron av strålar och basen arbetet.

Faktum är att du i de flesta fall inte behöver installera en extra ram eller något sådant. Det räcker bara för att fylla hålrummet mellan strålarna med isolering och isoleringslager, och hammar sedan in i brädorna.

Arbetsstadier under isoleringen av interfloor överlappande från golvet:

 1. Förbered taket, vid behov, öppna plank golv.
 2. Vi förbereder isolering och alla nödvändiga material.
 3. Vi lägger ett ångspärrlager. Du kan arbeta med Izospan eller någon annan lämplig ångspärrfilm.
 4. Installera isolering.
 5. Lägg om ett lager av vattentätning, om det behövs.
 6. Vi hammar ett hålrum med brädor.
 7. Vi lägger ytbeläggningen.

Om du behöver isolera från takets sida är tekniken nästan identisk. Bara vattentätning du sannolikt inte behöver. Och om det behövs kommer det att monteras under locket först.

Då kommer det att finnas ett lager av isolering, som är fäst med dycken till baserna av strålarna, och sedan en ångspärrfilm.

I arbetet med isolering på basis av polystyrenskum i närvaro av en ångspärrfilm är inte ett stort behov. Det finns redan ett behov av att bedöma den övergripande situationen.
till menyn ↑

Hur man isolerar golvet mellan golv och tak

Idag introduceras energibesparande teknik överallt. Inte ett undantag och privat konstruktion. I ett hus eller stuga går värmen i alla riktningar: genom tak, väggar, golv, fönster och dörrar. Och information om isoleringen av dessa delar av huset är tillräckligt.

Och vad sägs om de som har en källare under det första (1) våningen, ett hus med två våningar eller ett hus med en vind? Vem letar efter svaret på frågan, hur och med vad ska man isolera interfloor överlappning? Trots allt tror många att det kommer att vara tillräckligt med utomhusisolering.

Detta är sant, men bara om taket är välisolerat. Ett loft eller vinden används ständigt. I annat fall behöver interlappöverlappningar värma upp. Därför kommer tillförlitlig uppvärmning av takhöjderna att skydda mot värmeutsläpp till utsidan, men inte i det ouppvärmda övre rummet. Golvet måste också värmas, eftersom det stiger kallt från källaren.

Innan vi börjar värma golv i huset måste vi ta reda på vilken typ av golv vi har att göra med: golvbalkar eller en monolitisk platta. Och det används även som golvmaterial: betong, metall eller trä. Från detta beror på materialvalet, dess tjocklek och isoleringsmetoden (på taket eller på golvet).

Uppvärmning av golvplattor mellan golv

En monolitisk armerad betongplatta är alltid isolerad.

Tekniken för golvplattans isolering med golv

 • plattan är jämn. För detta används cement-sandmortel. Om det finns djupa sprickor i plattan, måste du göra tåg eller V-spår av dem. Så fyller lösningen tomrummen mer fullständigt. Applicera sedan blandningen och smidig. Det är lättare att göra på golvet.
 • Ångspärrfilmen läggs. Den främre delen av filmen riktar sig till ett varmare rum. Låt filmen behöva överlappa varandra. Om rumstemperaturen är densamma kan filmen inte appliceras.
 • isolerande material läggs. Här är fångsten. Isolering bör väljas så att den kan motstå punkt och konstanta belastningar och samtidigt behålla sin ursprungliga geometri. Därför kan du i detta fall utföra isolering överlappande med expanderad lera, sågspån, polystyrenskum eller basaltull med hög densitet. Alternativt kan du installera träsloggar och sätta en värmare mellan dem. På lags är utkastet golv fyllt.

Uppvärmning av golvplattor mellan golv

 • Sprid vattenisoleringsfilmen över isoleringen. Överlappa också.
 • lägg ett grovt golv. Som sådan lämplig betongbeklädnad eller plywood golv.
 • golvfinish golv.

Tekniken för isoleringsplattor på taket

 1. plattjustering;
 2. ångspärr;
 3. isolering - polystyren eller polystyrenskum. I det här fallet finns inga restriktioner för materialets styvhet, men mjukt eller lös för isolering av taket på plattan är helt enkelt inte lämpligt.
 4. mesh (förstärkning, polymer eller glasduk) + kitt;
 5. gips eller träväggspaneler.

Det bör noteras att på grund av arbetets komplexitet används denna isoleringsmetod väldigt sällan.

Värme av golv på träbjälkar

Värmeisolering av golv av träbalkar Det mest populära materialet för att ordna golv i huset är trä.

Träbalkar är så bra att de är enklare att montera, de är tillgängliga. Och inte minst släppte de in mycket mindre värme än betong.

Därför kommer vi att fördjupa mer om hur man isolerar överlappningar på träbalkar.

Isoleringsteknikens strålning på taket

 • förbereda balkar. Det är, inspektera om ämnet svamp, barkbagge och andra problem. Om det finns problem måste de åtgärdas. Om huset är gammalt måste du förstärka strålarna innan du utför isoleringen av trägolvet mellan golv.
 • fäst en vattentätfilm eller superdiffusionsmembran. Filmen är fastsatt genom märkning till en varmare vägg. Fördelen med membranet är att det är både en hydrobarriär och en ångspärr. Utan att passera vatten kan den passera ånga.

Uppvärmning av trägolv Strålar bör också förpackas med film. I det här fallet bör balkarnas kanter lämnas fria i 10-15 mm. Således kommer den naturliga torkningen av trä att förbli.

Tips: Filmen kan läggas endast mellan strålarna och strålarna själva behandlas med en primer eller annan lösning.

 • fixa isoleringen. På taket är isoleringsöverlappningar oftast gjorda av skumplast, på grund av materialets styvhet eller mineralull.
 • Efter installationen av värmaren är taket färdigt.

Uppvärmning av interfloor överlappningar av polyfoam

Den utförs i följande ordning:

 • Avståndet mellan balkar mäts;
 • isoleringen är skuren i storlek minus 1 cm (för ytterligare fixering). Du kan klippa i storlek, men då måste du fixa plåten med klämmor, paraplyer, lim eller speciellt limskum;
 • isoleringen är fast med pinnar. Därför hamras en träpinne mellan strålen och skummet;
 • lederna och lederna med takstrålen blåses med skum;
 • efter torkning skärs överskott av skum;
 • den polymera filmen fastnar. I det fallet, om du planerar att putta taket.

Processen att installera skum i taket visas på bilden.

Uppvärmning av interfloor överlappningar av polyfoam - steg-för-steg instruktionen

Uppvärmning av överlappningar mellan mellanrummen

Den andra isoleringsmetoden är isolering av trägolv med mineralull. Verk utförs i följande ordning:

 • Avståndet mellan balkar mäts;
 • isoleringen är skuren i storlek.
 • ull läggs i utrymmet mellan strålarna. Dessutom, om strålhöjden är större än höjden på isoleringen. Det är nödvändigt att lägga bomullsull i två lager.
 • isoleringen är fastsatt i taket med en tråd.
 • passa membranskiktet.
 • Att klara ett sådant tak är bättre att utföra gips, hängande tak eller träplåt.

Installationen av mineralull på taket visas på bilden.

Uppvärmning av överlappningar av mineralull - instruktionerna

Tekniken för isolering av trägolv med golv

Det är mycket lättare att göra isolering av ett tak i ett trähus, på träbjälkar eller på en armerad betongmonolitisk platta på golvet. Huvudsakligen på grund av att allt arbete utförs på golvet.

Golvisolering utförs med hjälp av:

 • polyfoam, polystyrenskum

Uppvärmning av överlappningar på golv - polyfoam

Uppvärmning av interfloor överlappningar på ett golv - en minvat

Uppvärmning av interfloor överlappningar på en golvexpanderad lera

 1. golvet är jämnt
 2. ångspärrfilmspridningar. Var noga med att överlappa varandra;
 3. passar isolering. För lös och styv isoleringsfilm behövs inte;
 4. hydrobarriären håller sig inom;
 5. ett betongskikt är anordnat eller ett grovt golv är upplagt av plywood, OSB eller naturkartong.

De som uppskattar miljövänligheten av värmeisoleringsmaterial kan rådas att värma golvet med sågspån eller halm. I det här fallet, nära de strukturella elementen som kan värmas, bör du använda en annan isolering.

Uppvärmning av överlappningar på golv - sågspån och halm

Avslutningsvis kommer vi att förse dig med några regleringsdokument (SNiP-isolering av golv), baserat på vilken du kommer att kunna välja rätt typ och tjocklek på isoleringen, med hänsyn till alla faktorer som påverkar isoleringen i huset.

 • SNiP 2.01.07-85 belastningar och effekter;
 • SNiP 2.03.13-88 Golv;
 • SNiP 23-02-2003 Termiskt skydd av byggnader;
 • SNiP 3-04-01-87 Isolerings- och ytbeläggningar;
 • SNiP 2.04.14-88 Värmeisolering av utrustning och rörledningar.

slutsats

Baserat på denna instruktion kan du uppvärma golvtak med egna händer enligt alla regler och minska värmeförlusten i huset avsevärt.

Hur man isolerar trägolv och golv

Ofta är det nödvändigt att lösa frågan om hur man isolerar trägolv, eftersom de finns i nästan alla privata hem. Lätta träbjälkar (lags) kräver inte ökad styrka av väggarna och fundamentet, de är inte dyra, de är enkelt installerade.

Balkar är klädda ovanifrån och (eller) underifrån oftare med brädor som bildar golv och tak. Principerna för uppvärmning av alla trägolv liknar varandra, vi kommer att överväga dessa tekniker mer ingående.

Välj isolering för trägolv

För att ett träd ska fungera länge måste det andas, dvs Kom inte i kontakt med material som begränsar luftrörelsen. Eller åtminstone en stor yta av trädet bör inte isoleras.

Annars kan trädelar snabbt snusna, ruttna på grund av åsidosättande av ångbyte. Av den anledningen är det för isolering av trägolv huvudsakligen valda mineralullar eller andra ånggenomsynliga material.


Det är också viktigt när man väljer isolering för att överväga brandsäkerhet. Trägolv kan inte betraktas som ett brandskydd, det hänger inte helt ut från vardagsrummet som ligger bakom det. Det är därför inte rekommenderat att använda material som är brandfarliga på trägolv.

Återigen faller valet på icke brännbara material - mineralull, expanderad lera, vermikulit.

Styrofoam frigör gift vid smältning eller bränning. Inomhus bör de placeras bakom ett plaster av en tjocklek av 3 cm, som motverkar flammens effekter i minst 30 minuter. Och ska inte komma i kontakt med heta rör, elektriska ledningar.

Isoleringstjocklek

När du väljer tjockleken på isolationsöverlappningen är det bäst att använda SNiP: s rekommendationer. Då är isoleringen ekonomiskt lönsam. Applicera ett tunt lager av isolering är helt enkelt inte lönsamt.

Baserat på det rekommenderade motståndet mot överlappning av värmeöverföringen är det inte svårt att beräkna den ungefärliga tjockleken på isoleringen (värmeöverföringsresistens dividerad med koefficienten för materialets värmeledningsförmåga). I detta fall ignoreras motståndet mot värmeöverföring direkt överlappning som obetydlig.

Så, för Moskva regionen, för isolering av vindsvåningar av hus, krävs minst 20 cm tjocklek av mineralull. Och för golvisolering - minst 16 cm mineralull.

Golvstruktur

Tänk på ett våningsplan. Vanligtvis placeras isolering mellan lagren. Men ofta är deras höjd inte tillräcklig, så det är nödvändigt att bygga ett räknare över överlagret och ovanpå finns det redan golv.

Isoleringen måste isoleras från ångan som lämnar byggnaden, eftersom den ökade fuktigheten i isoleringen kommer att orsaka kondensering av vatten. Därför är det nödvändigt att sänka fuktigheten och komma ut ur daggpunkten i isoleringen. Ångisolatorn läggs mellan skikten, nödvändigtvis ett kontinuerligt skikt, med överlappande delar och klibbande sömmar, med en bock på sidorna av skikten på minst 5 cm.

Mineralull ska täckas med ett diffusionsmembran så att fibrerna inte flyger ihop, och även så att vindtrycket inte påverkar. Membranet är fäst vid lagrets sidor av häftapparaten såväl som ångspärren. Ett lager av expanderad lera måste täckas med pergament, sand etc. på toppen. men denna gång för att förhindra konvektionsströmmar inuti isoleringen.

När man placerar ångspärren, membran, isolering, bör största uppmärksamhet ägnas åt att eliminera alla typer av sprickor, luckor, diskontinuiteter. Kallbroar reducerar signifikant effekten av uppvärmning.

Ljudisolering, vad är dess funktion

Interfloor trägolv, som regel, behöver inte isolering, såvida inte temperaturskillnaden mellan golven tillhandahålls. Men ljudisolering av golv är ofta oerhört viktigt.

Mineralull används för ljudisolering som en bra ljudabsorberare. Men designen ska vara annorlunda. Träsloggar är en ledare av stötdämpare, som omdirigerar det till väggarna, så de måste isoleras.

Lagen är ett grovt golv. Stenplattor av mineralull med en densitet på 60 kg / kvm och en tjocklek på 40 mm läggs på den. Flytande (inte i kontakt med väggarna) är torrskiktgolv, vanligtvis av gipsfiberplatta, gjorda på toppen. Resultatet är en ljudisoleringskaka - en absorberare mellan två reflektorer.

Trägolvsdesignens särdrag är att förebygga spridning av de farliga mineralullsfibrerna under hela byggnadens livslängd. Utrymmet där det ligger måste förseglas, inklusive membranerna.

Egenskaper av trägolv

Golven på stockarna är isolerade enligt samma princip som trägolvens golv - isoleringen är placerad mellan stockarna på träbrädor som är fastsatta nedan. Frågan är endast i ventilationsskiktet isolering.

Om tunnelbanan är väl ventilerad, dvs. det kommer att frysa och luftfuktigheten ökar inte där, (eller för hus på stallar med grill och öppen mark) måste ångbommen naturligtvis läggas från sidan av rummet.

Ett diffusionsmembran på botten av gallret på ventilationssidan. Isoleringens tjocklek i detta fall bör vara densamma som för vinden.

För isolering under jord med övre ventilation och ångspärr från marken är det bättre att använda mer miljövänlig isolering. I extrema fall, alla samma skum, skyddar den med ett metallnät från botten av mössen.

Isolering av trägolv innehåller inga svårigheter, eftersom det inte är nödvändigt att fixa isoleringen. Men det är absolut nödvändigt att säkerställa ångisolering och ventilation av ånggenomskinliga värmare och förhindra att vatten kondenseras i dem.

Hur man utför isolering på träbalkar, interlapp överlappning?

Värmeisolering av gränsöverlappning på träbjälkar är en viktig del av arbetet: det är nödvändigt att skapa ett hinder för kall och ljudisolering av lokalerna samtidigt som det förhindras eventuell formning av utkast och mögel på tak.

Värmeisolering krävs för överlappning mellan den kalla källaren och vardagsrummen på första våningen eller mellan vardagsrummen och ouppvärmd vindsvåning. Överlappningen mellan bostadslokalerna kräver ljudisolering, och därför kommer lösningen att lösa problem att vara annorlunda.

Vad säger byggnadens termiska fysik om golvisolering

Hur man isolerar golvet för att eliminera utkast, fukt och mögel? Från synpunkten att bygga termisk fysik kommer isoleringen av interfloor-överlappningen längs träbalkarna att vara läsbar om isoleringen ligger på den kalla luften.

Det korrekta arrangemanget av lager i takkonstruktionen upprepar principen om fasadisolering: På den kalla luftintagsidan installeras en ångspärr, därefter isolering, en annan ångspärr, en platta eller en annan stödstruktur. Lagarrangemang bör säkerställa utsläpp av vattenånga.

Men när det gäller konkreta träkonstruktioner i ett privathus finns det svårigheter av konstruktiv natur.

När vi värmer vinden golvet finns det två av dem: samtidigt krävs värmeisolering, ljudisolering och vattentätning av strukturen. Dessutom måste överlappning gå för regelbunden inspektion och reparation av taket. "Cirkel" interfloor överlappning i detta fall kommer att ha följande formulär:

 1. Ett lager av material som tål periodisk gång.
 2. Ånggenomsläpplig vattentätning.
 3. Isolering.
 4. Ångspärr.
 5. Stödstruktur
 6. Tak rum.

Värmeisolering av trägolv över en kall källare kräver att man placerar lager i omvänd ordning:

 1. Rengör golvet.
 2. Ångspärr.
 3. Isolering.
 4. Ångspärr.
 5. Stödstruktur

För att uppfylla alla dessa villkor behöver du ett kompetent materialval.

Urval av material

Värmande överlappningar på träbalkar kan utföras av någon av följande typer av värmeisoleringsmaterial:

 1. Bulk (slagg, expanderad lera grus).
 2. Monolitisk läggning (lättbetong - lera, luftning etc., skum).
 3. Plåt (tallrikar och mattor av olika material av mineral och syntetiskt ursprung - från porös betong "Velit", mineralull, skumglas, polystyrenskum).
 4. Film.

För att välja isolering är det nödvändigt att analysera deras värmeisoleringsegenskaper, volymvikt och stödstrukturen hos själva strukturen.

Bulk- och monolithiska isolatorer med hög värmeledningsförmåga har som regel en imponerande vikt och för att säkerställa det erforderliga värmeöverföringsmotståndet hos yttre väggkonstruktioner krävs tjocklek, till exempel fyllning med 0,5 m lerabetong med en lägsta bulkvikt på 200 kg / m3 att träbjälkar kan inte stå emot det. Dessa isolatorer väljs oftare för överlappningar på betongplattor i tegelhus.

De material som är mest efterfrågade för isolering är mineralull (sten, basalt eller glasull) och polystyrenskum. Dessa material har utmärkta egenskaper:

 • värmeledningsförmåga från 0,33 till 0,42 W / (m × K);
 • liten volymvikt - från 10 kg / m3;
 • låg vattenabsorption
 • hög ångpermeabilitet;
 • kompressionsdensitet av 70 kPa.

Dessa siffror föreslår följande:

 • isolering av interfloor överlappning på träbalkar behöver inte ett tjockt lager av isolerande material;
 • Stödstrukturerna blir inte överbelastade.
 • isolering med korrekt ånga och vattentätning kommer inte att ackumulera fukt, och det kommer därför att vara länge och viljan
 • behålla bekväma förhållanden i huset;
 • när reparation inte kollapser från personens allvar.

Inte mindre viktigt för hållbarheten hos designvalet av ångspärrmaterial. På byggmarknaderna erbjuder de en betydande mängd. Innan du köper är det nödvändigt att ta reda på hur materialet fungerar, och i fråga om flerskiktsmembran, vilken sida borde den anslutas till isoleringen.

Vi värmer upp vinden på träbjälkar

Uppvärmning av vinden på träbjälkar kan göras på flera sätt. Valet beror på avståndet mellan strålarna och de ekonomiska möjligheterna.

Första sättet

Schemat överlappande med användning av mineralullplattor är följande:

 1. Beredning av strålar - Impregnering med brandskyddsmedel och fungicid, förstärkning vid behov.
 2. Fäst en ångspärr mot botten av balkarna med en kista.
 3. Mellan bjälkarna lägger man ett lager av mjukisolering - mineralullmattor.
 4. På den övre kanten av takbjälkarna lägger man det andra isoleringsskiktet - hårda mineralullplattor med en laminerad yta som tål begränsad cirkulation.
 5. Att svetsa ett lager av vattentätning uppbyggt takmaterial (Tekhnoelast, Krovlyaelast, Bikrost, etc.) på plattorna med hjälp av en hårtork.
 6. På kassen för att fixa ett podshivnoy tak (gips, OSB, spånskiva, väggpaneler etc.).

Andra sättet

 1. Beamberedning.
 2. Med hjälp av lathing fixar vi ångisolering till balkarna.
 3. Vi lägger det första lagret av isolering.
 4. På balkarna monterar vi träskogar.
 5. Mellan lagret ligger det andra skiktet av isolerande material.
 6. Vi monterar golv av fuktbeständig spånskiva, OSB eller annat material.

När man lägger isoleringsplattan är fast på monteringsklisteret eller limskummet. Enligt den andra metoden är det möjligt att ersätta mineralullplattorna med polystyrenskum eller penoplex.

Vi värmer taket på första våningen

Värme av golvet i detta fall kan också göras på flera sätt, valet beror på husets designfunktioner. Om det finns ett ventilerat utrymme under taket, kan isoleringen utföras på vinden principen genom att byta skiftning av skikt.

Första sättet

Uppvärmningen av golvets första våning med en kall undergolv är följande:

 1. Beamberedning.
 2. Längs bottenytan bifogar vi kranialstången.
 3. Vi fixar undergolven till kranialstängerna med naglar (brädor, plywood, OSB, DSP, etc.).
 4. Ett fukt-vindtätt membran läggs på toppen, fäst det till strålarna genom räknaren.
 5. I interglobe rymmer vi isolering.
 6. Vi lägger ett rent golv.

Andra sättet

Värmeisolering av taket ovanför den kalla källaren skiljer sig från föregående metod i små nyanser, algoritmen för att utföra arbetet ändras inte.

slutsats

Korrekt genomförd isolering överlappning mellan golv på träbalkar garanteras för att säkerställa bekvämligheten av bostäder, eliminera utkast och bildande av svamp och mögel. Allt arbete kommer inte vara svårt att utföra av någon husägare som vet hur man använder borr- och byggnivån.

Uppvärmning av vinden på träbjälkar - valet av material och teknik

För effektiv energibesparing av huset är det nödvändigt att utföra uppvärmning av en garret på träbjälkar. Vanligtvis värmer de väggarna, glömmer sig över vinden. Men den varma luften stiger, och genom ett oisolerat taktak lämnar en betydande del av värmen.

De gamla sätten att värma vindgolvet blir gradvis en sak av det förflutna, moderna material har ersatt dem:

 1. 1. Mineralull. Miljövänligt material från blandade basaltfibrer och stenflis. Hållbart fuktbeständigt material, som inte skadas av gnagare, men kan orsaka allergier. Finns i plattor och rullar, som snabbt rullas och ligger mellan balkarna utan luckor.
 2. 2. Ecowool. Högkvalitativ icke-allergiframkallande isolering tillverkad av cellulosafibrer, impregnerad med eldfast material och antiseptisk. Motståndskraftigt motstår svampar, mögel, gnagare. Säljs i påsar, har en hög kostnad, dess användning kräver enhetens ångspärr.
 3. 3. Glasull liknar mineralull, men fyllmedlet är glasavfall, vilket utgör skadligt damm för människor. Laying är tillverkad i overall, glasögon och andningsskydd. Materialet är billigt, icke brandfarligt, giftfritt, har bra värmeisolering. En ångspärr krävs.
 4. 4. Polyfoam - det billigaste kakelmaterialet. Det är nödvändigt att lägga det nära, klyftan bör täckas med skottband och bättre med skum. Skummet brinner inte, men smälter och avger giftiga gaser.
 5. 5. Polyuretanskum, vilket är enklare kallat penoplex. Finns i plåtar och i form av skum. Skum - den mest moderna isoleringen, spray applicerad enhet. Obehaglig, men snabb teknik eliminerar de minsta luckorna. Kostnaden är hög, en ångspärr rekommenderas.
 6. 6. Bulkmaterial. Dessa inkluderar: expanderad lera, vermikulit, perlit. Tillverkad av specialteknik från naturmaterial: lera och stenar. Värmeisolering är ganska effektiv, men skapar en extra belastning på vindsvåningen på grund av sin relativt stora vikt.
 7. 7. Den traditionella folkmetoden i vilken sågspån, halm, rinn, blandat med lera.

Mineralullisolering

Förutom de välkända värmeisoleringsmaterialen för uppvärmning av vinden, används andra också:

 • skumglas - slitstarkt glas med en cellulär struktur, vattentät, brandsäker
 • torvplattor, vanliga och fuktbeständiga, limmade från torvfibrer;
 • fiberplattor av träfiber och cement;
 • vass - billigt material från komprimerad vass, brandfarligt, skadat av gnagare;
 • Korkisolering av pressat och limat avfall har bra värmeisolering, låg vikt, skadas inte av gnagare.

Var och en av materialen passar i ett visst fall. Det finns inget universellt alternativ för uppvärmning av vinden golv. Urvalet bör ta hänsyn till de viktigaste faktorerna:

 • materialets förmåga att behålla värme och förhindra att kölden tränger in;
 • motstånd mot eld
 • pris;
 • enkel installation;
 • miljövänliga egenskaper;
 • fuktmotstånd
 • materialstyrka, hållbarhet;
 • motståndskraft mot svampar, mögel, gnagare;
 • vikt.

Uppgift av ägaren att bestämma vilka faktorer som är viktiga och vilka kan ignoreras. Bland de faktorer, vars försummelse kan vara dyrt, är det nödvändigt att markera materialets brandbekämpningsegenskaper. Det är mycket oönskade att använda brandfarliga material för värmeisolering, men ingen enskild utvecklare kan förbjuda det. Således är listan över eldfasta material för isolering av trägolv begränsad och kan användas säkert:

 • mineral basaltull;
 • bulkmaterial: expanderad lera, vermikulit, perlit;
 • sågspån, halm, lövblandning med lera.

Träkonstruktioner i taket bör impregneras med speciella brandbekämpningsmedel. Relativt flamskyddsmedel sprayat polyuretanskum, men under långvarig exponering för hög temperatur förstörs det. Ecowool tänds inte, men bara smolders. Glasull kan tåla temperaturer upp till högst 200 °. Det mest brännbara är skum. Liknande material i elden smälter och avger giftiga gaser.

Efter att ha bestämt sig för värmeisolering uppstår frågan hur man isolerar taket. Golvbeläggningen innehåller element vars installationssekvens är enligt följande:

 • staplade balkar;
 • botten är fastsatt kontinuerlig ångspärrfilm;
 • hem tak
 • Utrymmet mellan strålarna är fyllt med isolering;
 • vattentätning är ordnad;
 • vindsäckning utförs.

Uppvärmning på träbjälkar är bättre att tillhandahålla i förväg, även vid uppbyggnaden av ett hus. Då är det möjligt att värma vinden i full överensstämmelse med tekniken. För det första läggs bärande strålar, en ångspärrfilm är fäst vid dem, vilket förhindrar penetration av fukt från lokalerna till isoleringen. Det rekommenderas att använda speciell förstärkt polyeten eller polypropen.

Om ångspärren inte har anordnats tidigare, är strålarna redan hemma, ångspärren placeras överst mellan dem. Filmen läggs med överlapp, fast med band för att säkerställa täthet. Därefter lade mellan strålarna isoleringsmaterial. Bulkmaterial ska noggrant jämnas så att sprickor och hålrum inte bildas. Det är önskvärt att också stänga golvbalkar med isolering så att kalla broar som ökar värmeförlusten inte bildas.

Trägolv kan påverkas av mögel och svampar. Före isolering rekommenderas att impregnera trädet med en speciell lösning som förhindrar ruttning.

På en värmare sprida en film för vattentätning. Ovanifrån lägger vanligtvis golvet på de vanliga behandlade brädorna. Chipboard, tjock plywood, MDF och andra liknande material används också som topplacker. Ibland görs en nivelleringsplatta. Vattentätning i detta fall är obligatorisk, men med en annan metod för att avsluta detta stadium ignoreras ibland.

Kvalitetsisolering kan bara ge rätt tjocklek. För vinden är 30 centimeter. Mindre tjocklek skyddar inte helt mot värmeförlust. Alla material har liknande värmeledningsegenskaper, så tjockleken är densamma för alla. En del av isoleringen fyller helt mellanrummet mellan balkarna och resten läggs på toppen. Lager av rull- och kakelmaterial läggs vinkelrätt och undviker sammanträffande av sömmar.

Värmeisolering med full överensstämmelse med tekniken gör det möjligt att uppnå följande resultat:

 • Värmeförlust och penetration av kall luft in i byggnaden förhindras vilket avsevärt minskar värmekostnaderna.
 • I händelse av värme förhindrar isoleringen av vinden att överhettning av rummen genom takets tak, ett behagligt mikroklimat upprätthålls, luftkonditionering bör slås på mindre ofta;
 • korrekt utförd isolering förhindrar kondens på vinden.
 • Paro- och vattentät skyddar trädträet från ruttning.

Anordningen av ett värmeisoleringsskydd från olika material i huvudmomentet är likartat, men det finns några subtiliteter kopplade till egenskaper hos en värmeisolator. Mineralull är mottaglig för fukt, så pålitlig hydro- och ångisolering krävs. För uppvärmning är det bättre att använda rullar, varefter det inte finns några sömmar kvar. Mellanrummen mellan plattorna minskar isoleringen lite. Var noga med att använda skyddsutrustning.

Mineralullläggning

Rullar ska vridas, undviker kollaps och tätningar, vilket avsevärt minskar effektiviteten av isoleringen.

I hjärtat av expanderad polystyren är samma material som skumplast, men en helt annan teknik. Det tänds vid en högre temperatur än skummet, men avger också giftiga gaser. Från syntetmaterial är bäst polyuretanskum. Plåtarna staplas på vanligt sätt. Skummet sprutas med specialutrustning, och semi-professional levereras i cylindrar som är klara för användning. Utbredd användning begränsar höga kostnader.

Polyfoam är mycket populär, främst på grund av dess överkomliga priser. Men alla dess fördelar är täckta av en signifikant nackdel: vid 80 ° börjar utsläppet av toxiner och vid 210 ° är det eld.

Isolering med bulkmaterial är tillgänglig, men takets bärkraft bör beaktas, eftersom materialet är tungt. På trägolvet gör du först kassen ovanför strålarna, då är isolatorn fylld. Denna isolering är praktiskt taget evig, inte mottaglig för några destruktiva influenser.

Absolut miljövänligt sätt är isoleringen av sågspån. Förberedd för installationen. Vid 10 skopor av sågspån som bildas vid bearbetning av trä, lägg till en hink av lime-fluff, en hink med cement och vatten med en antiseptisk (borsyra, tvål, kopparsulfat). Blandningen läggs mellan strålarna ovanpå dem och komprimeras sedan. Istället för kalk och cement kan du använda fettlera.

Isolering av vindsvåningen i de flesta fall billigt. Investeringen kommer att löna sig på grund av besparingar vid uppvärmning. För konkreta effekter bör du använda kvalitativa material och följa teknik. Då skyddar golvbeläggningen på träbalkarna tillförlitligt från vinterkylan och sommarvärmen.

Uppvärmning av vindsvåningen på träbalkar minvatoy

Värmande vindsvåningen i huset gör att du kan spara mer värme inne i rummet, och inte spendera den på att värma en kall vind. Det är bra om det används som ett tvättstuga (teknisk vind) eller som en vind, och om inte? Då är det meningslöst att slösa bort resurser på uppvärmning av ett ouppvärmt vindsrum.

Därför är det värt att göra isoleringen av överlappningen på en kall vind med användning av värmeisoleringsmaterial. Du kan utföra isolering från vinden eller från sidan av rummet (inuti / utanför). Det är bäst att göra detta under byggandet av byggnaden, eller direkt innan du färdigställer rummet. Men under driften av huset finns det ingen anledning att inte värma taket från vinden.

Uppvärmning av garret tak mineralull, skumplast, sågspån, expanderad lera

Golvbeläggningens tjocklek är standardiserad med hjälp av SNiP II-3-79 "Värmekonstruktion". Denna handbok innehåller detaljerade rekommendationer om valet och formlerna för beräkning av motståndet mot värmeöverföring av olika värmeisoleringsmaterial. Beräkningarna tar inte bara hänsyn till typen av material, men också den genomsnittliga årstemperaturen, varaktigheten för uppvärmningssäsongen, väggmaterialet i huset.

Tekniken för golvisolering är beroende av det valda materialet.

Jämförande egenskaper hos värmeisoleringsmaterial med lika tjocklek

I denna artikel kommer vi att överväga de mest populära värmare.

Uppvärmning av skydd av mineralull

Mineralull - en värmare, vars fibrer är ordnade på ett visst sätt. Namnlösa leder denna slump till det faktum att en krockkudde bildas mellan fibrerna, vilket informerar värmaren av dess egenskaper. Men samma egenskaper hos ull förbättrar förmågan att absorbera fukt. För att undvika detta måste du veta hur man installerar mineralullen ordentligt.

Fördelarna med mineralull:

 • hög densitet;
 • lång livslängd
 • brandsäkerhet;
 • enkel installation;
 • Användningen av mineralull för uppvärmning av vågräta ytor leder inte till att kakning, glidning och bildning av kalla överbryggor leder till detta.

Bland nackdelarna: förmågan att absorbera fukt.

Teknik för uppvärmning av vinden golv mineralull

Det finns tre huvudsakliga sätt att lägga ull: kontinuerligt, i spår eller i celler (se bild). Valet av metod beror på vilken typ av belastning som senare kommer att falla till golvet. Den mest stabila ramen erhålls i det senare fallet.

Uppvärmning av skydd av mineralull

Första etappen

Börjar med installation av en ångspärrfilm. Filmen tillåter att avlägsna ånga, som stiger från ett varmt vardagsrum till en kall vind. För att lägga filmen korrekt måste du noggrant läsa etiketten som är applicerad på den. Var noga med att observera överlappningen på 100 mm.

Tekniken för att värma vindsängen mineralull Om du värmer på träbjälkar, borde filmen böja runt alla utskjutande element. Annars kan strålarna ruttna.

Vid korsningen av filmen och väggarna eller andra utskjutande ytor måste du höja den i en höjd lika med isoleringens tjocklek plus 50 mm. och limma tejp eller wrap på en platta isolering.

Andra etappen

Legering av isolering (ull). Detta är en ganska enkel process. Plattor eller remsor skärs enkelt med en byggkniv till önskad storlek.

När du lägger arket är det nödvändigt att se till att det inte finns några luckor eller mineralullmaterialet är inte starkt pressat. Både det och en annan kommer att leda till en minskning av kvaliteten på uppvärmningen. Vanliga misstag i bilden.

a) Isoleringsmaterialets otillräckliga tjocklek

b, c, d) Taket på golvets isolering väljs felaktigt.

Användbara tips om installation av mineralull

 • isolering med folie ökar materialets motstånd till värmeförlust. Skivan läggs med den vikta sidan nedåt.
 • isoleringen ska inte skjuta ut över strålen. Om en sådan situation utvecklas måste strålen förlängas med en trästråle eller lath till isoleringens tjocklek.
 • Den tunna värmaren i två lager håller mer värme än en tjocklek. I detta fall måste plattorna läggas i förskjuten ordning.
 • Om på vinden är det utskjutande konstruktionselement, till exempel ett skorsten, behöver du höja isoleringen till en höjd av 400-500 mm. och fäst den.

Tredje etappen

Vattentätnings golv utförs om vinden inte är avsedd att användas, och taksystemet skyddas inte av en vattentätningsfilm. Om takmaterialet är skilt från vinden med en film, kan du gå vidare med slutskedet.

Grovt golv. På toppen av isoleringen och som grund för slutbehandling.

Uppvärmning av skydd överlappande med polyfoam

Processen med installationsteknik liknar isoleringen på vindsvåningen med expanderad polystyren.

Fördelarna med dessa material:

 • låg kostnad;
 • enkelhet i arbetet
 • vattentålig

Bland nackdelarna: brännbarhet.

Tekniken för golvisolering med polystyrenskum eller expanderad polystyren

Processen med installation av rigid isolering baserad på skum är mer än enkel och kan göras manuellt. Verken kan delas in i två steg:

 • ytanivåering. För att säkerställa högkvalitativ isolering på bottenvåningen borde inga signifikanta oegentligheter föreligga. Det är möjligt att eliminera sådana droppar genom att slutföra slipsen med sandcementmortel.
 • Placera plattorna görs i slutet av en stötfog eller mellan stängerna. Närvaron av timmer ökar golvets styrka.

Tips: försiktigt försegla alla sömmar, inkl. fogar med strålar. Förbi hindret, försök att klippa hål så exakt som möjligt. Homogent isolerande skikt behåller bättre värme.

Uppvärmning av skydd överlappande med skum Utkast beläggning

Polyfoam måste skyddas från förstörelse av en film på en obebodd vind. På en ofta använd eller bostadslägenhet behöver man på något sätt flytta, så det är bättre att bygga ett golvbeläggning med grovt ytbeläggning ovanpå skumplasten eller expanderad polystyren eller för att göra en sandcementskrot.

Uppvärmning av garretgolv med sågspån

Sågspån - fint trä.

 • naturlighet;
 • inga giftiga föroreningar
 • låg vikt;
 • tillgång till material.

Attic isoleringsteknik sågspån

 • innan vi börjar värma sågspån måste de förbereda oss. Blanda blandat med sågspåncement och vatten i ett förhållande av 10: 1: 1.
 • färdig blandning häll golvet på vinden och nivån. Det bör noteras att användningen av sågspån som en värmare utan användning av en ram endast kan ligga på bostadshus. Annars, när man går på golvet, pressas sågspånen, och betongröret kommer att kollapsa.
 • bygga en cellulär konstruktion av timmer. Häll lösningen med sågspån i varje cell. Fördelen med denna metod är att ett grovt golv kan läggas över virket. Och vinden kommer att vara lämplig för användning.

Uppvärmning av garretgolv med sågspån

Uppvärmning av överlappande vind med expanderad lera

Utvidgad lera produceras genom att skjuta lera.

 • låg värmeledningsförmåga
 • naturlighet;
 • miljövänlighet
 • lätthet;
 • tillgänglighet.

Nackdelen är förknippad med svårigheten att höja den expanderade leran till höjden på vinden.

Utvidgad lera används vanligtvis i händelse av att det är nödvändigt att utföra uppvärmning av vindsvåningen över plattorna.

Golvisoleringsteknik med expanderad lera

Arbeten utförs i tre steg:

 • Plattan inspekteras för sprickor och sprickor. De är förseglade med en lösning eller täckt med tjockt papper. Utskjutande delar av svårigheterna med fyllning av expanderad lera skapar inte.
 • Monterad timmerkista. Ett grovt golv läggs på det i framtiden.
 • Lös isolering hälldes på spisen och jämnades med en vanlig rake. Tjockleken på ett lager är 250-300 mm. Det är möjligt att flytta på expanderad lera utan begränsningar.

Uppvärmning av vindsvåningen med expanderad lera. Tips: Vid fyllning av expanderad lera är det bättre att kombinera granuler av olika storlek (diameter). Så du kan undvika utseende av tomrum.

Vid slutet, montera utkastet golv eller häll sand-cement screed.

Observera att isoleringen på vinden trä golv har några nyanser:

 • trädet ruttnar, vilket innebär att ånga som stiger upp måste vara fri att passera. Felaktig installation av filmer eller användning av icke-andningsmaterial, såsom takfilt, kommer att leda till förstörelse av trä i framtiden.
 • Med hjälp av folieisolering måste du placera den med folie nedåt. Så kommer träet att skyddas mot vatten och samtidigt kommer det inte att ackumuleras fuktånga.

Attic isoleringsfel

 • "Rätt" - använd ett superdiffusionsmembran eller ångspärrfilm
 • "Fel" - att lägga en speciell film utan märkning eller i allmänhet en vanlig film

Schematisk överlappningsisolering för isolering av olika typer ges nedan.

Scheme of attic floor isolation - 1 Scheme of attic floor isolation - 2

slutsats

I den här artikeln stannade vi vid de viktigaste stadierna och funktionerna på vindisolering av ett privathus med användning av värmare av olika slag. Vi hoppas att denna information kommer att vara till nytta för dig.

Värmeisolering av kalla golvbeläggningar: material och metoder

För att förstå vad som är nödvändigt för att värma överlappningen av en kall vind, låt oss förtydliga lite varför en vind är nödvändig i ett privat hus och vad syftet är. Våra förfäder byggde hus som kunde stå i över 100 år, medan det var varmt inuti, och takets trästruktur var alltid torr.

Tidigare byggdes mestadels dubbla sluttande tak med en liten sluttning av ramper. Detta gjordes så att på vintern kunde snön stanna kvar på taket. Således användes snön som en naturlig isolering. På vinden gjorde de ett eller två fönster och höll dem stängda på vintern så att den fångade luften fungerade som en värmeisolator. På sommaren var situationen något annorlunda. Attic fönster öppnades för natten så att luften kyldes och under dagen, i varmt väder, stängdes de så att luften inte skulle värma upp mycket och reglera temperaturen på detta sätt.

När snön föll på vintern låg han på taket och blev samtidigt en naturlig isoleringsmedel. Även med stora frost faller temperaturen på vinden inte under noll. Således gjorde luften på vinden och golvets isolering det möjligt att hålla temperaturen i huset vid + 20-25 ° C. Takskenorna var inte isolerade så att snön som låg på taket inte skulle smälta. Låtsystemet förblev öppet vilket möjliggör inspektion och reparation om det behövs. Därför värms i en kall vind, överlappar endast överlappningen.

Om takskenorna värms upp blir vinden ett uppvärmt rum, d.v.s. vind, som har en helt annan funktionell syfte.

Nu är det fortfarande att ta reda på hur man isolerar vinden i ett privat hus och vilka material som används för värmeisolering.

Material för isoleringshyllor

På marknaden finns ett brett utbud av material för isolering. För att kunna välja, är det nödvändigt att ta hänsyn till villkoren för det värmeisoleringsmaterial som ska användas:

 1. Materialet bör behålla sina egenskaper vid temperaturförhållanden från -30 till +30 ° C. Det får inte frysa under svåra frost och bör inte släppa ut skadliga ämnen i varmt väder.
 2. Det är nödvändigt att välja brandbeständig isolering vid elektriska ledningar på vinden.
 3. Det är bättre att välja fuktbeständigt material, så att det vid våthet inte förlorar dess isolerande egenskaper.
 4. Isolering bör inte klockas snabbt för att uppfylla sitt syfte så länge som möjligt.

Innan du bestämmer vilken typ av material som värmer golvet på ett kallt vinden i ett privat hus, är det nödvändigt att ta hänsyn till vilket material golvet är tillverkat av. Om golvet på vinden är gjord av träbalkar, så kan du använda plåt, vals och bulkisolering. I det fall då överlappningen av vinden är gjord av betongplattor, använd sedan tunga eller täta plattvärmeisolatorer. Deras användning gör det möjligt att göra cementcement på golvet.

Material framställda i form av plattor och mattor:

 • mineralull (mineralull) i mattor;
 • skumplast;
 • extruderat polystyrenskum;
 • tång;
 • halm.
 • mineralull;
 • glasull;
 • stenull;
 • alger stegar;
 • lin.

Massmaterial för golvisolering:

 • expanderad lera;
 • ecowool;
 • vass;
 • sågspån;
 • halm;
 • slagg;
 • Bovete Stipa;
 • polystyrengranuler.

Värmeisolering av vinden i ett trähus måste utföras med ekologiskt, naturligt och andningsmaterial.

Hur man ordentligt isolerar golv på vinden med mineralull

Mineralull - en vanlig och modern värmeisolator. Finns i rullar eller tallrikar (mattor). Det ruttnar inte och brinner inte, gnagare och olika mikroorganismer är inte heller rädda för det.

Värmande överlappning av kall vind med mineralull börjar med att lägga fodermaterial på golvet. För budgetalternativet läggs asfalt på golvet, men ett dyrare och högkvalitativt alternativ är golv tillverkat av ångspärrfilm. Filmen läggs med en överlappning, och lederna är limmade med tejp eller säkrad med träplattor, vilka är fastsatta med en bygghäftare.

Isolationsbredden väljs utifrån kraven i värmekonstruktionsstandarder för varje region. Mineralull sätts mellan skikten tätt och utan luckor. Fogarna är tapade. Efter att värmaren har lagts, läggs plattplattor helt enkelt på stockarna och bildar därmed golvet på vinden. En sådan enkel lösning att skapa ett golv gör att minvatn "andas" och ventileras normalt, om det förekommer fuktighet. För att förhindra att fukt ingriper i mineralullen under taket placeras vattentätningsmaterial.

Mineralullläggningen produceras i personlig skyddsutrustning: tjocka kläder, glasögon, handskar, andningsskydd.

Uppvärmning av vindsvåningsplattor extruderad polystyrenskum

Polystyrenskum eller polystyren är inte mycket täta material, så de används när golv på vinden är en struktur av stockar och balkar. Vid behov behöver värmeisolering av plattor isolera överlappningen av den kalla vinden med hjälp av extruderat polystyrenskum. Detta material är starkare och därför tätare än vanligt skum. Innan du lägger ytan på plattorna bör du anpassa dig. På golvets varma sida krävs inte ångspärr, eftersom betongplattorna nästan ingen ångpermeabilitet.

På den planerade betongplattan läggs ångspärrfilm. Stack därefter plåtarna av extruderat polystyrenskum i ett rutmönster. Samband blåses med skum. Efter att skummet torkar och härdar, hälls de värmeisolerande plattorna med en betonglösning på 4-6 cm. När skiktet har torkat, är det redan lämpligt att användas som golv. Även om du kan gå vidare och lägga på golvbeläggningen på golvet.

Värmeisolering av en kall vind

Ecowool är en cellulosa, lätt och spröd isolering, som huvudsakligen består av papper och tidningar. Andra komponenter - borax och borsyra används som flamskyddsmedel.

Innan isoleringen måste läggas på filmens golv. Anläggningsförfarandet för ekovården utförs med hjälp av en speciell formgjutningsenhet. Ett isoleringslager appliceras med ett kontinuerligt lock utan att skapa luckor. Eftersom ekowool innehåller en stor mängd luft är det vanligen ett lager på 250-300 mm.

Glöm inte att det med tiden kommer att bli en krympning av materialet. Applicera därför ett lager av ekowol mer med 40-50 mm.

Efter uppvärmningen av överlappningen av den kalla vinden med ekologen är klar bör den fuktas. Du kan göra detta med vanligt vatten eller förbereda en lösning på 200 gram. PVA lim på en hink med vatten. Fukt en vanlig kvast i denna lösning och fuktar bomullsbrunnen. Efter torkning bildas en skorpa, en lingin, på ytan av bomullsullen, vilket inte tillåter bomullen att lossna.

Som du kan se finns det många sätt att värma golvet på vinden. Vilken som ska tillämpas beror på varje enskild situation. Det viktigaste är att följa rätt teknik för att lägga isolering! Då kommer ditt hus alltid att vara varmt, och materialet som används kommer att hålla i många år.

Relaterade nyheter

Uppvärmning av vinden på träbalkar mineralull och skum

Värme, som vi vet, stiger upp. Och lämnar säkert rummet genom att inte värmas upp.

Förluster under vintern kan uppgå till 15%.

För att eliminera dessa förluster, oavsett syftet med användning av takytor, är det nödvändigt att värma upp vinden i träbjälkar.

Parametrar av högkvalitativ vindisolering

Golvisolering är ett komplett byggverk, som, med förbehåll för överensstämmelse med teknik och krav, motsvarar ett antal funktioner:

 • Högkvalitativ värmeisolering på vinden hindrar värmeförlusten och uppkomsten av kall luft i byggnaden vilket väsentligt påverkar kostnaden för uppvärmning.
 • På sommaren tillåter isoleringen av vindsvåningen inte att byggnaden värms upp genom taket och låter det bibehålla ett optimalt mikroklimat utan att tillgripa luftkonditionering ännu en gång.
 • Värmeisolering med tekniska krav kan passera luft och tillåter inte kondensat att ackumuleras på vinden.
 • Användningen av vatten- och ångspärr skyddar träkonstruktioner från mögel, svamp, vilket ökar livslängden avsevärt.
 • Korrekt utförda arbeten på väderförhållanden förhindrar bildandet av glasyr och glasyr.

Teknik för arbete på golvets golvbeläggning

Efter att träbjälkar läggs ut, överförs vattentätningen överlappande. Det förhindrar penetration av fukt och skyddar dessutom isoleringen.

Vattentätningsmaterialet kan vara ett flerskiktsförstärkt material av polyeten, polypropen.

Det ideala sättet att montera en vattentätning anses vara monterad under balkarna i ett kontinuerligt lager. Om detta inte kan utföras läggs beläggningen överlappande mellan balkarna, överlappar träkonstruktionerna och är fastsatt med tejp på toppen för täthet.

Direkt torkar golv på träbjälkar genom att lägga isoleringsmaterial mellan dem.

Vid användning av bulkmaterial styrs fyllningen av alla hålrum och ytans flathet. Om tjockleken på den använda isoleringen är större än bredden på träbalkarna krävs ytterligare installation av batten, fixerad över bärkonstruktionen.

Dessutom är det nödvändigt att tillhandahålla alternativ för att trimma strålarna själva med värmeisoleringsmaterial, för att utesluta "kalla broar".

Oavsett vilken typ av ytbehandling som helst, är det lämpligt att lägga ett annat vattentätlager över värmeisoleringen.

Golv på den isolerade vinden är gjord av brädor som ligger över balkar, plywood, spånskiva.

Golvisolering mineralull

Mineralull - ganska populärt råmaterial, som värmeisolatorgolv. Materialet är billigt, ej brännbart, det tål ganska höga temperaturer, håller det varmt och lätt att använda.

Nackdelarna innefattar mottaglighet för fukt, vilket kräver god vattentätning vid applicering.

Den finns i rullar och tallrikar. Båda typerna är lämpliga för värmeisolering. Men användningen av rulleversionen gör att du samtidigt kan överlappa strålarna. Layering utförs nära guiden, försöker att inte krossa mineralullen.

Mineralull är lätt att installera, så det är efterfrågan på självständigt arbete. Var noga med att använda skyddsutrustning vid arbete med mineralull.

Kläder krävs, som täcker alla delar av kroppen, handskar, samt andningsskydd och skyddsglasögon.

Polyuretan som en värmeisolator för vinden

Om du väljer den ideala isoleringen enligt kvalitetskaraktären, leder polyuretanskum ledarna.

Råmaterial håller perfekt, varm, ej brännbar, hållbar, lätt, resistent mot yttre påverkan, icke hygroskopisk, ointressant för gnagare.

Men alla dess fördelar uppväger kostnaden för råvaror. I små städer och byar är förvärvet av sådan isolering problematisk.

Vid ett beslut till förmån för egenskaperna är det nödvändigt att bestämma typen av isolering av polyuretanskum.

Det är enklare att montera färdiga plattor från detta råmaterial, men den här metoden har nackdelen med leder och ouppläckta strålar.

Polyuretanskum i form av skum appliceras genom sprutning och tränger in på alla möjliga platser. Tillräckligt och ett tunt skikt för att få en skyddande effekt.

Arbetet med sprutning av polyuretanskum kräver specialverktyg och vissa färdigheter.

Så är skum bra

Att lägga skumplattor för att isolera vindgolvet mellan träbalkarna kan till och med startas av en oerfaren självundervisad byggare.

Installation sker över en film, tätt intill varandra belägna plattor och överlappningar. Klarationer fylls med skum.

Ett vattentätskydd är gjord ovanifrån och efterbehandling utförs.

Populariteten hos denna värmare dikteras av sina låga kostnader, isolerande egenskaper och enkel installation.

Alla fördelar är korsade av brandfara av råmaterial. Förutom låg smält- och tändningstemperatur, skumar skummet gaser som är hälsofarliga vid uppvärmning.

Därför är isolering av trägolv med skum inte det bästa alternativet. En sådan värmeisolator är mer lämplig för betongplattor och yttre ytor.

Isolering med bulkmaterial

Utvidgad lera eller sågspån används för bulkisolering. Båda värmeisolatorerna är miljövänliga naturliga råvaror som behåller värmen väl.

För återfyllning i vindsätet. Bulkskiktet når 250-300 mm. Ovanpå läggs målplatta eller plywood.

Vid användning av claydite är det nödvändigt att utföra ytterligare beräkningar på golvens lagerförmåga. Utvidgad lera - inte en ljusisolering och taket kan inte motstå lasten.

Sågspån, trots den tydliga användarvänligheten, kräver ytterligare bearbetning och hälls inte i ren form, men en speciell komposition tillverkas i vilken sågspån endast är en av komponenterna.

Följande material är nödvändiga för att förbereda lösningen:

 • 10 delar sågspån
 • 1 delkalk
 • 1 delcement
 • 5-10 delar vätska med antiseptisk.

Valet av värmeisolering på vinden och tekniken för installationen beror på de erforderliga isolationsegenskaperna och ekonomiska möjligheter.

Under alla omständigheter kommer även minimal isolering att skydda byggnaden och spara på uppvärmning.