Installera en vindlucka i taket

Om du är fast besluten att aktivt använda vinden utrymme, kommer du troligen att tinker in på vinden. I byarna under de senaste åren har denna uppgift varit helt enkelt - det var nog att använda stegen, men för en modern person kan en sådan tvivelaktig metod knappast kallas lämplig. Definitivt behöver du ett bekvämt manhål från insidan av huset, och inte från utsidan, som det praktiserades tidigare. Det finns färdiga lösningar till salu, men du måste fortfarande ta itu med installationen själv, och strukturens dimensioner kan inte gå. Denna artikel kommer att diskutera hur man gör taket beboeligt.

Köp eller gör?

De som planerar att köpa en färdig produkt kan använda instruktionerna för att installera den, vilket också kommer att ges i den här artikeln, och de som vill göra en bekväm lucka till vinden med egna händer kommer att vara intresserade av fullständig information om processen som vi erbjuder för att läsa. Så här är några viktiga nyanser som kommer att vara användbara i arbetet:

 • Valet av en plats för en bländare väljer så att du inte stöter på huvudet mot takfläkten eller taket när du lyfter uppåt.
 • Under takbalkarna är ingången till husets tak inte konstruerad;
 • om övre våningen fortfarande inte värms är det nödvändigt att göra värmeisolering;
 • öppningen måste stärkas. För träkonstruktioner lämpliga träbjälkar, och i betonghus utförs förstärkning med metallhörn;
 • det är nödvändigt att tillhandahålla ledigt utrymme under luckan för en infällbar stege.

Om du kommer att göra luckan med stegen själv, var inte lat för att noggrant studera alla stadier av processen, då kommer du inte att stöta på svårigheter att arbeta och det verkar inte vara svårt för dig.

Tillverkningssteg

Innan du gör en lucka på vinden, måste du göra ritningar, som markerar alla nödvändiga mätningar och parametrar: Takets tjocklek, täckmantelns dimensioner och öppningen som du kommer att klippa ut. Tänk på att de uppvärmda rummen kan förses med ett vanligt lock medan de kalla värmen kräver ytterligare värmeisolering. Det spelar ingen roll hur du gör systemet - för hand på papper eller i ett speciellt datorprogram, är det viktigaste att ta hänsyn till alla nödvändiga dimensioner. När ordningen är klar kan du gå vidare till den praktiska sidan av frågan samt förbereda verktyg för arbetet.

Klippöppning

Om det under byggnadsfasen av huset inte fanns ett manhål för taket, måste du klippa det själv. Självklart, om det redan finns en sådan öppning för att installera dörren, passeras detta skede av arbetet.

Till att börja med utförs en märkning med förväntan att öppningen ska vara 5-6 cm större än luckans ram. I framtiden kommer spalten att bidra till att kompensera för tjockleken på de brädor som rammen kommer att göras från. Materialet från den snittiga delen av taket kan användas för att täcka locket förstås, om det har ett normalt estetiskt utseende.

Monteringen av ramen

Här behöver vi brädor med en tjocklek av 2-3 cm, det är denna kaliber som gör basen stark. Ramen kan vara rund eller kvadratisk. Det andra alternativet ger den obligatoriska enkelheten i alla vinklar. Standardramstorleken kan betraktas som 60x120 cm, och sådana dimensioner är lämpliga för den absoluta majoriteten av husägare. Du styrs av personliga preferenser och öppningsdimensioner, du kanske vill öka manhålet på husets tak, men vi rekommenderar inte att du gör det mindre. Efter montering är ramen monterad på sitt säte i taköppningen.

Mästerskap

Som tidigare nämnts kan det vanligaste locket monteras från de utskurna golvplattorna som bildades som en följd av att skåra ut öppningen. Den monterade dörren måste förstärkas på baksidan med en tvärgående stång. Då måste den fixas på den valda platsen med loopar längs lockets långa eller korta sida. Titta på vilken sida det är bekvämare för dig att öppna dörren, och bara sedan fortsätta att fixera den på ramen. Också överväga hur luckan som leder till taket på huset ska öppna, inuti eller utanför rummet.

Vi arbetar med uppvärmning och efterbehandling.

Frågan om isolering, som vi sa tidigare, kommer helt och hållet att bero på hur mycket värmeisolering på övervåningen är. Ett uppvärmt golv kan göra med ett elementärt isoleringslager, men vi rekommenderar dig att uppmärksamma ljudisolering. Ett kallrum behöver naturligtvis en högkvalitativ isoleringsbeläggning. För detta är det nödvändigt att lägga ett skikt av ångspärrmembran och ett skikt av isoleringsmaterial enligt standardschemat för en sådan process. I sista skedet behöver du producera yttre trim.

Som du redan har förstått är den lättaste luckan som leder till taket på huset monterad så här. Till mer komplexa lösningar ingår design med en infällbar stege. Installationsprocessen görs på samma sätt med endast vissa skillnader.

Komplexa strukturer

Luckan till vinden kan utrustas med stationära trappor. Här börjar också arbetet med öppningen utbrott. Processens vidare process beror på vilken design du valde, och i vilken ordning du kommer att göra det. Lägg omedelbart en reservation om att arbetet med montering och installation av luckan med stegen i detta fall kommer att bli något mer komplicerat än i ovanstående variant. Var noga med att se till att alla dimensioner av de interagerande elementen matchar:

 • utdragbar stege;
 • dörrar;
 • öppning;
 • taktjocklek.

Alla dessa parametrar kan du mäta dig själv eller ta bort från den köpta produkten, om du inte gör det själv. I detta fall måste locket ha ett utrymme som rymmer den längsta delen av den infällbara stegen i monterat läge.

Kom ihåg också att stegens vikt måste bibehållas med ett lock med en marginal, annars är det omöjligt att undvika brott och i värsta fall skada. Vi får inte glömma en tillförlitlig spärrhake som håller fast strukturen i takets öppning.

Alla processer som vi har nämnt tillhandahålls schematiskt, men om du bestämmer dig för att bygga en lucka på vinden själv, behöver du inte mer detaljerad information eftersom du förmodligen har vissa färdigheter, men generella rekommendationer med en illustration kommer inte att skada någon. Samma person som köper en färdig lucka för tillgång till taket på ett hus kan använda instruktionerna för installationen, som nödvändigtvis är anslutna till produkten.

Hur man isolerar vinddörren med händerna

Förord. I den här artikeln kommer vi att prata om hur man själv värmer vindluckan med en trappa i ett privat hus och om moderna material för att värma vindluckan. Varje ägare av ett lanthus med en kall vindsömning vill ha det mesta av detta utrymme på sommaren, men på vintern kan den här konstruktionen orsaka besvär i form av värme och kondensatförlust. Hur man undviker detta, läs vidare.

Innan luckan monteras på vinden och dess isolering bör du bestämma trappans läge i huset på vinden. I det här fallet bör du beakta höjden av taket på huset, platsen för takbjälkarna och vilken version av stegen (pensionär eller stationär) passar dig mer. Om du bestämmer dig för luckans installation, bör du värma vindluckan så att du inte tappar värme under vintern genom strukturen. Video om ämnet är publicerat i slutet av artikeln.

Typer av luckor på vinden golvet

Isolerad vindsvåning gör-det-själv

Trappan och vindsutrustningen under rummet kan tillverkas oberoende. Vi kommer att överväga i denna artikel hur man gör vinden trappa med egna händer. I slutet av materialet kommer vi att visa en videoinstruktion om installationen och väderlängden av vindluckan i ett privat hus. Men för en början är det värt att notera att någon lucka på vinden i huset måste uppfylla flera parametrar:

- Funktionalitet, strukturell styrka;
- Enkel installation av trappan och luckan.
- Bekvämlighet vid den fortsatta operationen
- modern och attraktiv design
- Högkvalitativ värmeisolering av luckan.

Kall vinden kan användas på sommaren, som ett lager för vinter saker. Om du bestämmer dig för att göra ett vardagsrum för sommaren, gör isoleringen av vindslakan för vintern. I det här fallet bör luckans monteringsplats väljas så att du kan öppna locket fritt. En annan viktig punkt är hur trappan kommer att ligga nedanför, så att den inte stämmer överens med invånarnas passage nära det och passar in i det inre av huset.

Montering av en stege med uppvärmd lucka i huset

Isolerad vindsvadd med trappor

Genom att köpa en lucka med en stege i affären kan du överlåta installationen av konstruktionen till specialister eller försöka göra det själv. Men innan du köper, mäta höjden på taket, avståndet mellan takbalkarna och området i rummet. Köpta trappor har viktiga fördelar - kompaktitet, funktionalitet, hög kvalitet, de har en modern design och är lätta att installera.

Attic trappor är lätta att lägga ut och på grund av detta är mycket populärt. Instruktioner för montering av en trappa med en vindlucka utgör ingen speciell svårighet. Till att börja med måste din assistent bygga upp strukturen på vinden. Nedan bör du installera två brädor för att sätta på dem luckan. Därefter lägger vi konstruktionen på dataskivorna och justerar den till nivån med kilar.

Efter fixering av stegen gör vi fästdon med självgängande skruvar och fyller alla luckor med skum. Nu kan du lossa bultarna och expandera stegen till slutet. Vid behov justera trappan med bultar. Som du kan se, orsakar installation inte mycket svårigheter. Tänk vidare på frågan om självproduktion av isolerad lucka på vinden - det här alternativet är billigare.

Isolerad vindsvåning gör-det-själv

Isolerad vindsvåning gör-det-själv

Om du har bestämt dig för monteringsplatsen på vindluckan, kan du fortsätta att klippa öppningen och göra ramen. För att göra detta, ta ett bräda med en tjocklek av 25-30 mm och montera en rektangel. Dimensionerna för luckan brukar ta standarden - 60 till 120 cm, men de kan anpassas efter ditt hem. Öppningen i taket under ramen gör mer med en marginal på 3-4 cm från luckans storlek.

Inuti ramen kan du fästa plywood eller fiberboard, och sedan måla hela strukturen med en vacker fasad för ett estetiskt utseende. Ångspärrfilmen läggs inuti locket, på vilken isoleringen sätts - skum eller mineralull. För snygg passform av luckan passar omkretsen förseglingsgummiet. Fäst sedan gångjärns gångjärnen med skruvar och gör installationen i taket.

Hur man gör egna händer en enkel isolerad lucka på vinden

Tidigare ledde nästan alltid till vinden en separat dörr, som ligger i slutet av huset. Hon var försedd med en stationär eller bärbar stege och var bekväm för ägarna. Men idag krävs en ansvarsfull inställning till sin egendom på vinden. Därför stänger ägarna alltmer upp entrén från gatan och gör ingången till vinden inomhus. Artikeln kommer att granska i detalj stegen för tillverkning av en varmlucka och tillhandahålla fotografiska material av olika alternativ.

Taköppning

Loftluckan, som är installerad i korridoren eller rummet, kommer att vara mer tillförlitlig än gatuversionen. I det här fallet använder du den färdiga öppningen, som var avsedd för projektet eller klippt eller stansat det på ett bekvämt ställe. I ett trähus för att underlätta det än i ett hus med betonggolvplattor. Men, efter att ha arbetat hårt, kan du göra en öppning i betongen (Figur 1.2).

Hur man självständigt isolerar taket i ett trähus eller bad.

Manhålets korrekta läge

Det är mycket viktigt när man ställer in den isolerade luckan på vinden för att bestämma sin riktiga plats. Här måste du möta olika nyanser:

1. Manhålet placeras så att locket kan öppnas fritt in eller ut (beroende på design och idé).

2. gångjärnsmontering kan vara bred eller smal.

3. En taklucka, som ligger i hörnet under raftersystemet, kommer att störa den fria tillgången till vinden. När öppningen görs är det omöjligt att falla på bjälkarna för att inte bryta mot takkonstruktionens integritet.

4. Maskinhålets placering beror i stor utsträckning på vilken typ av stege som används. Om man antar stationära stegar eller en trappa av järn (trä), ska den här konstruktionen passa bra in i det allmänna rummet och inte blockera passagen.

5. Om du har betonggolvplattor, är det bäst att hammar ut öppningen på plats där två plattor går med, som i Figur 2.

6. Om det är möjligt att installera en utdragbar stege, blockera inte platsen för dess förlängning.

7. I versionen med en fällbar stege måste arbeta med dess konstruktion och sätt att fästa på luckan.

dimensioner

En uppvärmd lucka på vinden kan tillverkas för hand, baserat på befintlig öppning, som i standardversionen är 120 cm lång och 60 cm bred. Det finns fall där öppningen har formen av en kvadrat med en storlek på 100x100, 80x80, 70x70 etc. Det här spelar en viktig roll endast när du måste dra stora, odelbara föremål in på vinden.

Enheten hos den uppvärmda luckan för ett vind

För uppbyggnad av en uppvärmd vindlucka med rektangulär form, utför följande åtgärder:

1. Från plankor 25-30 mm monteras en rektangulär ram med dimensioner mindre än 40-50 mm från öppningen på varje sida. Sådana utsläpp är nödvändiga för att täcka öppningen i taket med ramen på vilken locket kommer att falla.

2. Luckans ram sys upp med plywood, hårdplattor eller träkasser.

3. För isolering placeras en ångspärrfilm på basen och polystyrenskum, mineralull eller annan isolering placeras ovanpå den. Materialet är fastsatt med remmar eller limmade. Den bakre sidan sys med fiberboard, plywood, OSB eller annat material, som i diagrammet (bild 3).

4. gångjärn monteras på den färdiga luckan och till takbasen med självgängande skruvar.

5. Ramens omkrets är dessutom skyddad med ett tätande gummi.

6. Öppningen är mjukt runt omkroppens omkrets.

Resultatet är en snygg lucka, som i figur 4.

Andra sätt att arrangera

För bekväm och tyst öppning av locket kan den utrustas på sidorna med speciella stängare och ett praktiskt handtag. I denna utföringsform, som i fig 4, kan den bärbara stegen placeras med locket stängt med betoning på ramen. Varianten av ett dold manhål, som i Figur 5, 6, kräver en speciell öppningsanordning (med hjälp av en speciell kabel, en pinne, en knapp) och ett komplicerat stegsystem. Sådant arrangemang av dörren till vindytan skjuter helt och hållet trappan och gör taköppningen inte märkbar. Men över det måste arbeta hårt och få olika alternativ

slutsats

En lucka på vinden från sidan av en bostadsbyggnad är en användbar och nödvändig armatur. Om en sådan entré inte används mycket ofta, så kommer den enkla metoden för sitt arrangemang att tillgodose behoven hos boende. Men om entrén till vinden behövs hela tiden, ska den utrustas mer modern och civiliserad (figur 7.8.9).

Loft - livet under taket

Varje person, som har ett privat hus eller stuga, åtminstone en gång tänkt på att använda vinden utrymme för vissa behov. Loftet är bekvämt eftersom dess utrymme med fördel kan användas som ett lager för lagring av föremål för olika ändamål. Dessa kan vara hushållsartiklar som inte används för tillfället, verktyg eller andra saker. Dessutom kan vinden betjäna som ett extra rum, om det är isolerat.

För att vinden kan utföra sina funktioner är det nödvändigt att tänka på ett lättanvänt sätt att komma dit. Du kan utrusta ingången direkt från gatan, med en stor trappa. Men den här metoden är ganska dyr och kräver noggrann övervägning av säkerhetsåtgärder mot vandalisering eller hacking. Mycket mer ekonomiskt och praktiskt är byggandet av ingången till vinden i huset. I det här fallet talar vi om luckan, som också kan vara en brandlucka.

Typisk vindsväxa

Detta är idealiskt för ett vindsvåning om det inte används för ofta. Och om det inte finns någon uppvärmning på vinden, är det värt att tänka på luckans uppvärmning.

Hur man gör och installerar luckan själv?

Innan luckan installeras och uppvärmningen borde vara väl genomtänkt är alla nyanser och svårigheter. Först av allt, bestämma om dess plats. För detta är det värt att överväga takets sluttning, placeringen av takbalkarna. Luckan ska fungera fritt, och trappan som kommer ner från den ska inte blockera rummet i rummet, vilket hindrar fri rörlighet.

Huvudegenskaperna hos vindluckan:

 • enkelhet i installation och drift,
 • tillförlitlighet
 • designen motsvarar inredningen i rummet,
 • värmeisolering.

När du har valt plats för luckan kan du fortsätta till tillverkningen:

 1. Det första steget är att montera en rektangulär ram med samma vinklar från brädorna 25-30 mm tjocka. Du kan välja de storlekar som är lämpliga för dig eller använda vanliga, vanligtvis 600 * 1200 mm.
 2. Därefter måste du klippa öppningen under ramen med ett tillägg på 40-50 mm från luckans storlek. Detta görs så att det senare var möjligt att skära öppningen i taket med ramen på vilken locket skulle hållas.
 3. Inuti ramen, kan du fixa plywood eller fiberboard, med förmålad det i önskad färg. Eller använd materialet att skära ut luckan, om taket är trä.
 4. För att isolera vindluckan är det nödvändigt att fixera ångspärrfilmen inuti locket och lägga polystyrenskum eller mineralull. Det ska säkras med lim eller träplankor.
 5. Luckans baksida måste göras på samma princip. Därefter sätter du plywood eller fiberboard.
 6. Längs ramens hela omkrets är det nödvändigt att fästa ett tätningskropp.
 7. Använd skruvarna, fäst gångjärnen på luckan och montera den i utklippsöppningen.
 8. För att underlätta öppningen kan du installera handtaget. Vid kommer att fästa en spärr och stängare.
 9. Nästa steg är valet av trappor. Det kan vara aluminium, som köps separat, men det är bäst att använda en hopfällbar eller stegbar stege. Stegen ska vara lika med takets höjd.

Ett enkelt system för att bygga en uppvärmd lucka på vinden

Självinstallation av den färdiga luckan

För att spara tid på tillverkningen av luckan kan du köpa en färdig produkt i butiken. Deras val är olika, och priserna är beroende av materialet från vilket de tillverkas. Dessutom är metallbrandluckor dyrare än trä motsvarigheter.

Innan du köper en färdig lucka behöver du göra några beräkningar: mäta höjden på taket, området i rummet där den oväxlade trappan placeras, mät öppningen under luckan om den redan är klar.

Du bör också ta hand om det andra paret av händer - för att hitta en assistent, eftersom det är ganska svårt att utföra sådant arbete ensam.

 1. Det första du behöver för att höja hela strukturen på vinden.
 2. Innan du monterar ramen bör du installera två monteringsbrädor på botten, där du ska lägga luckan under installationen.
 3. Placera strukturen på brädorna och rikta den med distanselement. Övervaka noggrant så att de inte avformar luckans ram under installationen. Skruva fram och bak på ramen med skruvar och fyll i luckorna med isolerande material.
 4. Ta bort skyddsbrädorna. För att undvika olycksfall är det inte rekommenderat att använda stegen tills luckan är helt installerad.
 5. Därefter ska du lossa bultarna på sidoelementen och sprida stegen, kontrollera noggrant om det finns snedvridningar. Om så är fallet, justera med bultarna och dra åt dem igen.

Klarluckor med stegar är tillförlitliga, funktionella, lätta att installera och använda, ha en attraktiv design. På grund av detta är de ganska populära. Och installera dem är inte svårt om du använder de detaljerade instruktionerna.

Modern tillgång dörr till vinden med en fällbar trappa

Brandluckor. Färdigställande och installation

Huvudsyftet med en sådan lucka - ett hinder för spridningen av eld. Det tillåter inte elden att gå till taket eller från vinden i huset för ett tag.

Brandlucka består av ett stålblad och en låda med brandbeständigt material inuti. Ett tätningsmedel installeras runt sin omkrets, förhindrar inkomsten av rök och skyddar den mot höga temperaturer.

Trä kan också användas som ett material för brandlucka, men det måste impregneras med brandskyddsmedel eller genomgå annan brandskyddsmedel.

Vid installation av en sådan lucka bör hänsyn tas till vissa regler:

 • Luckan måste hängas upp, locket öppnas.
 • Lådan bör förstärkas, vinklad och utrustad med speciella gångjärn.
 • Under installationen måste man se till att det finns en viss mängd luckor.

Välja ett lämpligt alternativ för vindluckan, du måste följa vissa regler. Det är nödvändigt att göra det enkelt att använda, lätt att installera, hållbart och funktionellt. Maskhölje - har bra tätning och isolering för att undvika onödig värmeförlust. Dessutom borde hela strukturen passa harmoniskt in i interiören.

Monteringen av vindluckan oberoende

Loft i ett privat hus är nödvändigt som luft. Detta är ett utmärkt tvättställe där du kan lagra gamla eller säsongsvaror, tomma behållare, burkburkar. Hitta inte en bättre plats för torkning av örter, svampar, bär. Ett rum på vinden är ett utmärkt alternativ för sommarsemester, djup sömn åtföljd av regn om vinden är utrustad med bekväm funktionell tillgång.

Luckan som ger passagen till toppen bör vara voluminös, bekväm, men inte bara. Trappan som går upp till vinden bör dekorera rummet i taket som det finns en dörr till. Självklart kan banalstegen inte anses vara en sådan prydnad.

Vad kan vara vindluckan

Attic hål eller lucka - ett hål i taket kan vara olika, olika i material som är gjorda och design funktioner. Luckan till vinden är gjord av metall eller trä.

Metallluckan är pålitlig. Men den stora vikten av det överdimensionella locket minimerar fördelarna, för detsamma måste en sådan lucka värmas upp, det betyder att öka sin vikt. När man installerar en metalllucka bör man komma ihåg att när det är svårt att stänga det, kan det orsaka skada genom att stänga det. Fast metallingång på vinden bör vara utrustad med hydraulcylindrar, fjädrar, monterade på en solid grund.

Företrädesvis en trälucka. Trots det faktum att trädets styrka med metall inte kan jämföras, har träklaffluckor utan tvekan fördelar.

Även värms inte, det släpper inte in kylan ovanifrån och förhindrar att värmen läcker ut ur rummet. Träluckan är lätt och attraktiv. På vinden med en sådan dörr kan vem som helst klättra utan ansträngning. Ja, och design och installation av en trälucka är mycket lättare.

Luckan på vinden kan vara av olika storlekar, kan vikas upp på olika sätt, sänkas ner och kan flyttas från varandra. Luckan måste öppnas med ett försök som inte är väldigt bekvämt, detsamma kan sägas om den fallande luckan. Dessutom, om luckan öppnar ner - hur man ställer in trappan. Luckan på vinden med den nedre öppningen innebär installation av en glidande trappa, denna design är bekväm, original. Det mest intressanta alternativet är en glidande ingång till vinden, men att göra det själv är ganska problematisk.

Vad kan vara trappan till vinden luckan

Alla stegar är strukturellt desamma, men likaledes är det skillnader. Stegen för vindluckan kan vara:

 • ADDL;
 • indragbar;
 • soffa;
 • teleskopisk.

En stege är en primitiv design som består av trappsteg, utdragningen kan vikas som ett dragspel, vikningsstegen för en vindsvåning har flera sektioner på gångjärn som viks i en "bok". När teleskopiska delar viks i varandra.

Det är möjligt att använda vikningsstrukturer, de är inte fasta på luckan, om så är nödvändigt kan de flyttas till sidan.

Det är viktigt! Särskild uppmärksamhet bör ägnas inte bara till trappans fastsättning utan också till stöd för benen för att inte glida. Det är viktigt att planera en bekväm sluttning för uppstigning och nedstigning.

Loftluckanordning

Laz vind består av två element, en låda och en dörr. Utformningen av ingången till vinden kan utrustas med ventiler och gångjärn.

Lådan är lagerelementet, dörren eller luckan sitter fast. Gör en låda av hållbart trä, ek, björk, asp, lerkär.

Det är viktigt! Tillverkning av en låda från en stapel är faktiskt den mest tillförlitliga och praktiska för installation. Virket har en liten återstående fuktighet, en tydlig geometri, att arbeta med det kräver inte komplexa snickeriarbeten och färdigheter.

I den övre delen av strålen skärs ett säte för lucka i kvartvidd längs omkretsen. Vissa människor rekommenderar att man inte hakar i virket, men för att fylla brädorna för luckan stöd, hur bra det är att mästaren ska bestämma. Lådan består av fyra delar, monteringens ändar kan limmas ihop om fogen tar 45 ° vinkel men det är bättre att montera genom att koppla listerna 90 ° längs spåret och spåret. Dockningsplatserna är limmade med trälim eller använd fästelement med skruvar, naglar. Och låsen, och omslaget, som du själv gör, ska behandlas med speciell brandimpregnering.

Det är viktigt! Det är nödvändigt att börja med försiktiga mätningar av vindsöppningen. Korrekt planterad låda - en garanti för säkerhet.

Lådan ska inte bara vara stark och pålitlig. För att en person ska luta sig på honom måste han vara väl behandlad, förfinad. Det här är inte ett banalt manhål på vinden, det är en dörr som motsvarar det inre av rummet där det ligger.

Samma krav på luckan. Det är nödvändigt att göra det så att det inte bara är lämpligt att passera genom vinden eller luckan, utan också för att få föremål och saker är de rätta dimensionerna viktiga. Dess design bör göras med hänsyn till sådana krav. Locket på vindluckan i form av en öppningsram av den enklaste konstruktionen är en ram från en stångsektion av 20x40 mm, stoppad med plankor eller en tunn träplatta, inuti vilken värmare kan läggas. Mer komplexa mönster är möjliga.

Passage till vinden

Där i huset för att utrusta ingången till vinden är en privat fråga som alla bestämmer i enlighet med layouten, rummets syfte och egna behov. I ett trä privat hus för att göra ett hål i taket enklare. Experter rekommenderar att klippa ut från vinden mellan balkarna. Om dimensionerna inte tillåter att göra en fyrkant, kan luckan dras ut i längd, gjord rektangulär.

Det är nödvändigt att utrusta en bländare i en betongstruktur i stället för anslutning av betongplattor för att bevara takets styrka. Först rita ett mönster på betongen, lådans lucka ska placeras i öppningen, då borde det vara mindre. Därefter genom torgets hörn med hjälp av en perforator, borra genom hål, så klippa betongen av kvarnen längs linjerna som ritas av omkretsen, som om du baiterar ett snitt.

Det är viktigt! Kvarnen ska användas noggrant och noggrant, när en skiva träffar en spärr, är det hög sannolikhet för dess deformation och försämring.

Använd sedan en perforator, borra hål genom 10-15 cm, förstör plåten, slå ner betongen, klipp av förstärkningen. Obligatorisk rengöring av oegentligheter. Visning hjälper till att göra allt exakt och korrekt.

Det är viktigt! När du köper en lucka eller gör det själv, kom ihåg att du måste göra en liten öppning (1cm) mellan väggen och lådan för isolering. Detta avstånd bör läggas på ritningarna i det preliminära skedet.

Installation av luckan på vinden

Monteringen av luckan på vinden är reducerad för att fästa lådan i utskjutningsöppningen. Det är uppenbart att det ska vara ordentligt fastsatt. Installera luckan liknar installation av någon dörr.

Först, fixa lådan, förbinda sidorna med ändarna av öppningen med drivna ankar med en mutter, stålstänger, drivna i de tidigare gjorda tekniska hålen. Denna montering är nödvändig om huset med ett betongtak.

Det är viktigt! För att låda "passar" till dörröppningen, lägg den på två brädor som är fastsatta i taket, för att inte hålla den tunga strukturen på händerna. Lossa luckan vid installationen, du kan ordna den på speciella rekvisita, vilket inte är ganska tillförlitligt.

I ett trähus kan du utan ankare, använda stora skruvar, naglar för fästelement. Det är viktigt att lådan är installerad, precis i mitten av öppningen.

Montering av slingan på lådan och vindluckan görs bäst under montering. Gör dina egna händer beräkningen av platsen för deras installation, skära spåren i träkåpan, fäst skenorna. Efter installationen av luckan på vinden, eller snarare hans lådan, lämnas på gångjärnen för att lägga på locket från luckan.

Uppvärmningslucka

Nästa steg är att värma luckan på vinden. Detta är nödvändigt för att inte viskösa huset under vintersäsongen, för att inte minska ljudisoleringsnivån i huset. För isolering är det bättre att använda mineralull, det är en naturlig, naturlig isolering, miljövänlig, pålitlig. För att fungera länge bör du lägga ett lager av ångspärr. Läs mer i artikeln: anvisningar för uppvärmning av vinden av mineralull.

Därefter bör den uppvärmda vindsläckan vara klar, ge den ett estetiskt tilltalande utseende, utrusta med en öppningsmekanism. Till exempel hydraulcylindrar, som kan köpas i butiker. Användningen ger ökad komfort, du behöver bara trycka locket och sedan öppnas det. Självklart hur man gör luckan till vinden bekvämt, vilken typ av efterbehandlingsmaterial för att välja beslutet för ägaren, men ändå, om du verkligen gör luckan till vinden med egna händer, gör den till fem poäng. I vilket fall måste du inte glömma att sätta handtaget för öppning / stängning.

Tips och tricks

I princip är det inte svårt att göra en lucka på vinden med egna händer, men du kan köpa en färdig struktur och installera den i huset. Rekommenderade strukturella dimensioner, kvadratisk - 1000x1000mm, rektangel 1200x600mm, även om rekommendationerna inte är bindande.

Följ dessa riktlinjer:

 • Om huset är trä, skära sedan genom luckan till vinden och varma det kan vara rätt i trähallen, med det som en låda.
 • Du kan hänga slingor från vilken sida som helst, eftersom det är bekvämt med tanke på takets struktur.
 • För att öka hållfastheten hos höljet med egna händer kan du diagonalstöd.
 • Om vinden är varm krävs ingen kraftig isolering.
 • Valet av trappor på vinden är beroende av design, dekoration, så länge det är bekvämt och vackert.

Ingen elektronik

Isolerad lucka till kallt vinden

Den här inlägget postades den 2 november 2016.

3 928 visningar

Vinter är nära ©, och därför är det nödvändigt att värma sig. Dessutom hade vi redan idag den första snön. Så det fanns en kall vind (från tidigare ägare) och en lucka på den. Jag bestämde mig för att isolera det så att värmen inte skulle gå iväg och samtidigt göra en vanlig lucka, sedan den tidigare var bara 20 mm brädor knackade med varandra med slitsar upp till en centimeter. Naturligtvis gick all värme till vinden, och från grannarna var hörbarheten hög.

Först lite om att värma vinden. Den tidigare ägaren sparade på allt - och överlappningen var en bräda någonstans runt 15-20 mm, och botten är fylld med gips och det är det. Inga ångspärrfilmer, isolering etc. var det inte Som ett tillfälligt alternativ bestämde jag mig för att kasta en film på vinden (D-90 technoout), ovanpå en 200 mm rulle Ecoroll mineralullisolering (för närvarande billigast är tillverkaren Knauf). Och på toppen av det vindtäta membranet för att skydda isoleringen från damm, eftersom Blåsa vinden i min hälsa
Tja, isolering någonstans 30kv.m. Det tog ungefär ett par fulla dagar. Men jag var tvungen att tinker med luckan! Sanningen är att det är nödvändigt att notera att jag är en perfektionist i livet och till och med vet att jag är den enda personen som känner till en shoal, och ingen kommer någonsin att se det, jag kommer att göra om det ändå och göra det på rätt sätt. Naturligtvis kunde du ha gjort det på en dag, men - för perfektionisten som satt i mig, skrev han om några stunder flera gånger och avvisade flera dussin kvadratcentimeter. 18 mm plywood

Här är en lucka som hämtats från den tidigare ägaren:

Som du kan se hela kurvan. Öppningen var densamma, d.v.s. inte rektangulär, men en trapezoid.

Initialt gjordes en rektangulär låda med 18 mm plywood. Jag såg brädorna och, med hjälp av skruvar, sätter väggen mot balkarna för att uppnå en jämn vinkel på 90 grader.

Han började inte ta bilder direkt, så nästan 70% av arbetet har gjorts här:

Rammen på luckan själv från olika trimbrädor. Kommer fortfarande vara inne. PVA + skruvar och plus en termogun. Luckans väggar med 2 mm plywood.

Gångjärn säkras till bultarna M6, plus skruvar på platser där det var omöjligt att använda bultarna.

En av sidorna är gjord i en vinkel på 10 grader så att luckan inte klämmer fast vid öppningen.

eftersom massan kommer inte vara liten, då köpte jag en ögon och en bilgummi. Säkert till lite tätt var och det var lättare att öppna luckan från insidan. Tätheten kommer inte att påverka, eftersom Jag har överallt mellanrummet mellan öppningen och luckan själv mer än 1 mm är inte.

Inuti kläckde luckan resterna av ursa, liksom rester av isoleringen av ekorolen.

Och ovanifrån täckte jag allt med ett ark fiberboard, rester av vad jag inte redan minns, vilket passar perfekt i storlek och behövde inte ens skära det.

Det visade sig vara en lucka:

Längs omkretsen av en extra tejpdörrförsegling. Slit utsmält kitt för trä. Nedan kommer jag senare att täcka med gipsblandning.

I den torra återstoden ökade temperaturen i det isolerade rummet vid samma temperatur på gaspannan med 4 grader från 16 till 20! Under processen med värmeisolering gick det över taket mer än en gång med en pyrometer - på platser där isoleringen ännu inte har lagts - 15-16 grader. Med isolering 18-19, när hela taket isolerades blev det 20 och 22-23 över batterierna. På gatan är nu +3. 5. Men jag har fortfarande väggarna på spåret. år att värma, för cinder block och allt. genom honom är kolossal energiförlust.

Slutsatser om arbetet med Bosch sticksåg, ojämnt tjockt material i form av 18 mm plywood är mycket svårt att exakt skära, speciellt när det är nödvändigt att skära i en vinkel på 10 grader. Jag studerade frågan på forumet - problemet med alla sticksågarna. Filen börjar böja i en riktning, då i en annan, som en följd, visar vågan och leder. Även om 2 mm plywood såg jigsaw klart längs linjen med en bly på högst 0,5-1mm.
Jag gjorde botten av brunnsöverdraget från den återstående 18 mm plywooden. Men han bestämde sig för att ta ett cirkulär från sin far. Hon är verkligen mycket mjukare, men vi behöver en dammsugare, för en massa marker flyger och för gott behöver du ett vanligt bord med hjälpmedel och lämplig utrustning. Somedag kommer jag att ta itu med denna fråga, för gör ständigt någonting ur trä - antingen hyllor, sedan bord eller något annat.
Termo-pistolen visade sig vara väldigt bekväm när man arbetade med trä! Härdande det nyligen på AliExpress, innan det på något sätt inte använde det. Och sedan försökte jag det, det är väldigt bekvämt - det klibbar anmärkningsvärt och viktigast sett sätter det snabbt in, till skillnad från "Joiner" PVA. Jag beställde 25 stavar 200x11mm för AliExpress på en gång för det, nu ska jag lägga den i bruk och jag kommer aktivt använda den. På marknaden säljer vi även stavar och pistoler, igår såg jag en i 1 men mycket dyrare.

Attic lucka: vyer, design, exempel på arrangemang

Alla som bygger sitt eget hus vet hur viktigt varje detalj är. När allt kommer omkring, kommer eventuella konstruktionsfel under det första verksamhetsåret att resultera i utkast, obehaglig lukt och andra liknande problem. Och ofta, i rushen av de sista efterbehandlingsarbetena, glömmer många ofta ett sådant element som en garretlucka med design och isolering.

Och tillsammans lämnar en tankeväckande version ofta ett tunt hölje som täcker taköppningen. Som en följd avkylar en kall från vinden till vardagsrummen och våt ånga stiger från rummen och tränger in i isoleringen på vinden, och förstör dem gradvis. Det är därför vi rekommenderar från början att vi gör en lukt på vinden i enlighet med alla regler!

innehåll

Luckans huvudfunktioner på vinden

Absolut alla loftluckor utför följande huvudfunktioner:

 • Värmeisolering.
 • Parobaryer för bostadshus i huset.
 • Tillgång överlappar i huset till små gnagare som gillar att bo på taket.
 • Tillgång till vinden, nämligen ingången till den.
 • Överlappning av eld och rök från de nedre rummen vid brand.

På brandsäkerhet stannar vi separat. Således förhindrar vindluckan spridningen av eld, samtidigt som man skyddar mot passage av giftiga gaser och rök. Observera att en sådan lucka är gjord av flera lager isolering, och från olika material, och materialen själva kännetecknas av graden av expansion vid höga temperaturer. Allt detta tillåter luktens värmeisolering att inte brinna ut omedelbart och inte riva i stycken.

När allt kommer omkring, om de bor hemma och vinden är kall, är luckans ångspärr vital, och du kan inte klara av det. I annat fall kommer alla ångor och värme stiga upp från huset direkt genom hålet på vinden, från insidan och mätta alla takbeläggningsmedel med fukt.

Typer av luckor och material för deras tillverkning

Luckan för ingången på vinden kan byggas på två huvudprojekt: med ett lock eller med två. Det första alternativet är naturligtvis det enklaste, och i det andra är det inre locket en "smörgås".

Standardloven består av en träram och fiberplatta. Mellan dem finns ett skikt av polystyrenskum, från 3 till 6 centimeter. Och tjockleken på de inre locken är vanligen 3,5 till 6,5 centimeter. Och så att det inre locket på en sådan lucka ansluter öppningen tätt, använd en packning med cirkulär tvärsnitt och drunkna det i förväg i boxens fräsa spår.

Lucklocket, du kan göra en metall eller trä, med extra isolering, eller dosera utan det. Huvudpositionen vid tillverkning av lock för luckan är en mekanism som öppnar den.

Hatchens höjd beror huvudsakligen på parametrarna i stegen som följer med den eller är utformad. Ofta faller den här höjden inte med vinden på vinden, men det är inte hemskt och orsakar vanligtvis inte några svårigheter i praktiken.

Luckor till stegar med brandsäkert skydd tillverkas separat idag, och skyddsskiktet kan vara på ena sidan, eller på två samtidigt. I det här fallet skyddas sidorna av lådan nödvändigtvis av metall, och som ett resultat är hela strukturen i stånd att stå emot spridningen av eld i så lång tid som 30 minuter.

Och för de levande och för kalla dagarna idag produceras speciella omslutande strukturer. I alla fall är de bättre att sätta, särskilt om du går upp på vinden oftare än en gång i månaden. Många tillverkare levererar sådana staket kompletta med stegar, eller de kan köpas separat.

De flesta moderna tillverkare anger parametrarna för sina produkter i ren form. Det betyder att lådan med stegen faktiskt kommer att ha sådana yttre dimensioner, och du måste göra lite mer taköppning för den. Men andra tillverkare anger tvärtom exakta externa dimensioner för framtida öppning och luckan till dem går 1-3 cm mindre. Var uppmärksam på detta!

Ofta levereras den färdiga luckan med en stege (eller en lucka) till marknaden i en omärkad form. Detta görs så att du kan måla hela strukturen i den färg som kommer att vara i harmoni med det inre av den nedre bostaden.

Huvudsakligen inom industriproduktionen tillverkas vindsteg i enlighet med tyska DIN-standarder. Dessa trappor och luckan är utformade under den normala vindsöppningen, och detta motsvarar standardsteget mellan balkarna i överlappande hus utomlands. Men i Ryssland är normerna något annorlunda. Därför måste man tänka sig genom vinden trappor med luckan nödvändigtvis vara på designfasen på hela vinden. Det är ännu enklare att bara gå till affären, välj modell du är intresserad av och klippa vinden i den. Eller om du gör allt med egna händer (vilket är det enklaste för dig), kommer du helt enkelt att justera den självgjorda luckan med en trappa till det befintliga vindsvåningen.

Maskintäckningen är i sig en snickeriarbete med en tjocklek på upp till 20 millimeter, men inte tunnare än 16 millimeter. Moderna tillverkare av trappor med lucka erbjuds redan uppvärmda skydd, med en tjocklek av ca 32 millimeter. En sådan ram är vanligtvis sys från två sidor med skivor av spånskiva eller fiberboard, och mellan dem finns en skummig isolering: skum eller polyuretanskum. Ibland förstärks isoleringspaketet, där isoleringsskiktet är mer än 30 millimeter tjockt.

En intressant nyhet på marknaden är luckorna med dammskyddsfunktion. Ett sådant skydd har faktiskt många fler fördelar, eftersom dess dammtätande lager också fungerar som ett annat lager av värmeisolering. Kärnan i nyheten är att en hopfällbar trappa, där luckan inte samlar in damm på sig själv, och då kommer du inte ha den obehagliga känslan när du bestämmer dig för att öppna vinden efter en månad eller två och sänka trappan.

Här är det enklaste alternativet du kan göra:

Och här behöver du specialfästen:

Här är ett videoexempel på att göra den enklaste vinden:

Och här brukar hantverkaren använda ovanligt material för lukten alls:

Här är det fäste du behöver för en vindlucka:

Hur man ordnar en lucka på betonggolvet?

Så steg för steg:

 • Steg 1. Det första steget är att markera luckans framtida läge. För att göra detta, använd den vanliga byggpenna och mätaren.
 • Steg 2. Använd en perforator, du måste göra ett strikt vertikalt genomgående hål, så ta borren, vars tjocklek överstiger tjockleken på betongplattan.
 • Steg 3. Montera en stans i hörnen av de markerade hålen och borra ett genomgående hål i toppen av denna rektangel. De kommer också att fungera som en guide för den lägre uppmärkningen.
 • Steg 4. Nu är kvarnen med en speciell skiva för betong, dra en linje runt hålet, så försiktigt så att skivan inte kommer in i förstärkningen i taket under skärprocessen. Nu ser du alla svaga punkter och hål i taket och kan enkelt borra genom dem.
 • Steg 5. När du hittar sårbarheterna, krossa betongen med en slädehammer och slå den svagaste. På samma ställen där rester av betong hålls på förstärkningen i sig, använd skrot.
 • Steg 6. Nu när all betong har slagits ner, behöver du bara ta bort förstärkningen. Lämna inte sina utskjutande delar - det kommer att störa installationen av en vindlucka.
 • Steg 7. Nu, med en diamantbelagd skiva, avslutar vi äntligen helt alla oegentligheter på kanterna på öppningen. Detta är mycket viktigt, och oavsett hur trött du är just nu, var noga med att vara uppmärksam på den.

Mer detaljer på bilden:

Hur man klipper en lucka på trägolvet

Om det är lätt att göra en kvadratisk öppning för ett manhål, bör du veta några punkter om en rund en. Provinstruktion:

 • Steg 1. Dra på markeringen av den planerade öppningen på bottenytan på vindsvåningen och lägg till finishens tjocklek. I allmänhet gör det rätt på golvet i bostadsgolven, och bara sedan flytta den med en rörledning till taket.
 • Steg 2. Installera nu jackstativen.
 • Steg 3. Nästa borra ett genomgående hål i öppningen, från botten till toppen.
 • Steg 4. Klättra upp till vinden och sätt in en stift i hålet, och med en garn och en penna rita en cirkel.
 • Steg 5. Gör ett hål i denna cirkel och skär längs hela öppningens kontur. Du kommer att träffa balkar på vägen, rör inte dem - du kommer att klippa ut dem senare.
 • Steg 6. Nu, för att göra öppningen i form av en cirkel, måste du göra en bock av timmer.

Förutom den runda versionen kan du vara intresserad av att titta på andra exempel:

Hur man installerar luckan i sträcktaket

Och nu ska vi överväga ett sådant problem som att installera en vindlucka i ett upphängt tak. Generellt, om du har ett sådant tillfälle, montera först inte ett sådant tak där det kommer att finnas en entré till vinden. Men eftersom du redan måste installera det hela nu, med den färdiga reparationen, måste du tinker. Faktum är att sådant material ständigt slits ut, och det är lätt att skada det när luckan installeras. Men vi kommer att göra allt försiktigt.

Vår huvuduppgift är att dölja soltaket mot bakgrunden av hela sträcktaket, för att inte förstöra det övergripande utseendet. Och så - steg för steg:

 • Steg 1. Först bygger vi en ram runt takfönstret - det här är trästänger runt luckans omkrets.
 • Steg 2. Vi bifogar en aluminium takprofil till dem.
 • Steg 3. Nästa, längs omkretsen, fixar vi profilen på sträcktaket.
 • Steg 4. Om luckan ligger på ett lutande plan, installera en extra separationsprofil.
 • Steg 5. Nu mäter vi luckan själv och tar samma doft från vilken sträcktaket gjordes.
 • Steg 6. Montera det nedfällda taket, lindra och säkra hela strukturen till öppningen.

Hur man isolerar vindluckan?

Alla vindluckor är uppdelade i två huvudtyper: med och utan en stege som är fäst vid dem. Om du köpte en färdig vindsläckningsdesign med en hopfällbar stege behöver du inte värma det: vanligtvis är sådana strukturer redan uppvärmda. Om du gör allt med egna händer, och du måste tänka på isoleringen.

Ofta säljs färdiga uppsättningar av luckan med en stege med speciellt värmebeständiga plattor, som ligger på framsidan av locket. De skapar nödvändig effekt och tillåter inte värmeförlust. Om du gör en sådan lucka själv, värm bara locket på det med samma material som du brukade isolera vinden.

Om du går vidare till isoleringen i sig behöver du en plywoodplåt och värmaren själv, det är bättre att verkligen den som du använde för vindisoleringen. När allt kommer omkring har du förmodligen lite trim eller extra material. Och bara ett par enkla steg:

 • Steg 1. Vi mäter öppningen av vindluckan.
 • Steg 2. Baserat på de erhållna uppgifterna samlar vi en ram av brädor om 2,5-3 centimeter tjocka.
 • Steg 3. Nu monterar vi manganhöljet - det blir precis 45 centimeter mindre än ramen. Så vi lägger ett lager av isolering och tillåter inte honom att "gå".
 • Steg 4. Vi sätter på luckans lockspärrfilm.
 • Steg 5. Fäst alla detaljer i luckan med lim och träplattor.
 • Steg 6. Vi syr luckan med plywood och dekorera den som dikterad för oss genom inredningen av rummet nedan.
 • Steg 7. Var noga med att behandla alla trädelar i luckan med ett antiseptiskt medel.
 • Steg 8. Montera nu det färdiga locket i öppningen med skruvarna och gångjärnen som håller öppningsluckan.

Här är en detaljerad mästerklass:

Anmärkningsvärt erhålls även vindlucka, isolerad med skum:

Och hela luckan, som generellt ursprungligen gjordes av skumpolystyren enbart:

Eller här är en sådan kombinerad version:

Några tricks för mer komfort.

För att göra det bekvämt för dig att klättra in i vinden, bygga sådana stöd runt luckan:

Och i sista stund: Om det finns en speciell slinga på luckans lock, är det särskilt bekvämt att öppna den - bara med hjälp av ett långsträckt handtag. Och du behöver inte ta avföring eller använda någon form av ställning för att nå den. Gör bara ena änden av en sådan penna i form av en tetraeder eller sexkant.

Hur man väljer vindluckan?

Loftrummet är ett bekvämt och nödvändigt element i alla privata hus. Det är ett utmärkt ställe att lagra arbetsredskap, olika bygg- och hushållsmaterial, långsiktiga förvaringsprodukter samt utrymme för att ordna ett mysigt vardagsrum.

Om det finns en vind, måste det finnas en vindlucka. Dess konstruktion är ett företag som kräver investeringar och viss kunskap.

Särskilda funktioner

Takluckans utformning måste vara pålitlig, enkel och säker att använda. När luckan installeras är det viktigt att överväga ett antal viktiga nyanser: takets lutning, takets och balkarnas placering, takets betongplattor.

Det är bäst att installera luckan inuti bostaden. Det är billigare och säkrare, eftersom det här alternativet inte kräver uppförande av en stor huvudtrappa, som kan användas av obehöriga när man försöker komma in i huset från gatan. Det är också ett säkerhetselement, eftersom åtkomstluckan samtidigt uppfyller brandskyddsrollen.

Loftsluckan bör ge en ångspärr i bostadslokaler (egenskapen att skydda husets och takkonstruktionens föremål från fuktintryck och förhindra kondens, i form av vattenånga i isoleringen) och skydda bostadsområdet från gnagare, stora insekter och andra invånare på vindarna. Trappan som leder från vinden bör också gå ut i det lediga utrymmet i huset, utan att blockera passagen inuti.

Om vinden inte värms upp verkar isoleringen vara ganska användbar. Separat är det nödvändigt att utse brandbekämpningsfunktioner - förmågan att förhindra spridning av eld och rök från husets nedre våningar vid brand. Och slutligen, den sista viktiga detaljer som bör uppmärksammas är utseendet design.

Attikluckor skiljer sig åt i produktionsmaterialet och i öppningstypen (övre och nedre). De huvudsakliga materialen som används vid tillverkning av luckor är trä och metall. Metallluckor är pålitliga och slitstarka, men kräver ytterligare värmeisolering och är ganska tunga vilket gör dem potentiellt mer traumatiska vid öppning eller stängning.

Trä - ljus, välbevarande värme och attraktiv ur estetisk synvinkel. Dessutom är träluckor enklare att tillverka.

Därför är det mest föredraget att använda trä.

Vid planering av luckans konstruktion upptar valet av typen av stege också en viktig plats.

Trappor är av följande typer:

 • tillägg är det enklaste och billigaste;
 • glidande stegar utvecklas som ett dragspel;
 • vikning - presenteras i form av en bok;
 • teleskopiska - är de mest kompakta och ergonomiska, deras strukturella element tenderar att vikas in i varandra (som en "stegladder").

När du förbereder dig för installation och montering av takluckans delar måste du ta hänsyn till att trappans vikt måste bibehållas av vinddörren. Annars är det fylligt med störningar och skador. Också en kvalitetsstege ska vara utrustad med en inramningsanordning som tjänar som ett extra stöd, vilket minskar sannolikheten för oavsiktlig nedgång och allvarlig skada. Skjutluckan kan monteras på gipsytans yta.

Fällning vind trappa består av flera element eller sektioner. När den är hopfälld uppträder trappan av en kompakt enhet inbyggd i luckans lucka. Stegar ska vara försedda med slitsskydd eller urtag som är konstruerade för att säkerställa säkerheten vid användning. Det är bäst att välja isolerad lyftlucka dold installation.

Att gå ur taket kallt alternativ är inte lämpligt, eftersom det kommer att förlora mycket värme.

Material och verktyg

Attic dörr består av två huvuddelar - lådan (lådan) och dörren (lock). Det huvudsakliga stödelementet är lådan. Den är gjord av den mest hållbara träslaget: ek, björk, lark, asp.

När du själv gör en låda är det enklaste sättet att använda en träbar. Att arbeta med honom kräver ingen hög kompetens hos utövande och användningen av komplexa verktyg. Men även för tillverkning av ramen passar storleken på brädorna 25-30 mm. Det är denna tjocklek som kan anses vara optimal för att ge den önskade styrkan.

Lådans standardstorlek är 120x60 cm. Alternativen är kvadratiska utförandet. Generellt är valet av geometriska former och storlekar baserat på de enskilda preferenser som ägarna till huset har.

Lådan består av fyra delar, fästs i 90 graders vinkel med trälim, självgängande skruvar eller naglar.

Vissa experter rekommenderar att du hakar i träets övre del för att plantera omslaget, medan andra indikerar att det är lämpligt att installera ytterligare stödkort.

Valet förblir för utövande av arbetet.

Liknande regler gäller för tillverkning av dörren. Den enklaste modellen för utformningen av manganhöljet är en ram, fodrad med brädor och av trä med en sektion på 20x40 mm med ett isolerande material inuti. Det monterade locket är förstärkt med en korsstång, och sedan täckt med plywood eller fiberboard på baksidan. Som värmare kan man använda ångspärrfilm med polystyrenskum eller mineralull.

Dessutom kan ett dörrhandtag och en justeringsanordning installeras. Locket är fäst i lådan med de vanligaste gångjärnen och skruvarna, och vid korsningen av dörren och lådan runt omkretsen är limt gummilagningsmaterial.

Listan över grundläggande verktyg som krävs är följande:

 • skrot;
 • slädehammare;
 • punch;
 • elektrisk borrning;
 • vinkelkvarn ("kvarn");
 • skruvmejsel set;
 • hacksåg för trä;
 • mätinstrument (byggnadslinje, mätband).

Hur gör man själv?

Alla byggnadsarbeten börjar med ritningar och noga mätningar. Nästa steg är att välja installationsplatsen. Regler för placeringen av vindluckan i trä- och betongkonstruktioner är olika.

I trähuset är dörröppningen gjord mellan bjälkarna, i betongen - vid anslutningen av tallrikarna.

Arrangemang av öppningen i ett betonghus är svårare och i flera steg:

 • För det första ritas ett diagram på golvet i stället för luckans avsedda placering (det är viktigt att anse att öppningens storlek måste överstiga luckans dimensioner med ett avstånd på minst 5 cm).
 • Genomgående hål borras i hörnen av den skisserade kvadraten eller rektangeln.
 • Vidare tillverkas en vinkelslipning längs de avsedda omkretsarna.
 • Sedan på ett avstånd av 15-20 cm från varandra borras ytterligare hål vid skärpunkterna.
 • Släthammarens slag avlägsnar betong och förstärkning med obligatorisk rengöring av ojämna ytor och borrning i den främre delen av den tekniska hålöppningen (för att fästa lådan).
 • Installationsprocessen på vindluckan börjar med installationen och monteringsboxen. Fastsättning utförs med hjälp av drivna ankare. I ett trähus är användningen av ankare valfri, istället kan du använda stora skruvar eller naglar.
 • Efter installationen av lådans installation av dörr gångjärn. Av alla kända typer vid installation av tunga och massiva dörrar används raka gångjärnen av ytan - dessa är de mest tillförlitliga och billiga av alla. Installationsprocessen är densamma som på vanliga dörrar. Valet av låsningsslingor är privat.
 • Det sista steget är det enklaste - det är installationen av luckkåpan, som är tillverkad med självgängande skruvar.

Särskilt omnämnande förtjänar behovet av att lägga ångspärrmaterial. Denna typ av arbete är nödvändigt om vinden inte värms upp. Detta är mycket viktigt, för om temperaturskillnaden mellan bostads- och vindzoner överstiger 5 grader, kommer all fukt i den heta luften och uppblåst att falla ut i form av kondensat, som ackumuleras på innergängningarna på takutrymmena och isoleringsmaterialen. Dessutom bidrar användningen av värmare och ångisolatorer till att förbättra ljudisoleringsegenskaperna hos rummet.

Som ett ångspärrmaterial användes konventionella polyeten- eller polypropenfilmer. Efter installationen är materialet fixerat (med remsor eller "sitter ner" på limet) på båda sidorna av bröstkorgslocket - nedre och övre.

De vanligaste termiska isoleringsmaterialen är mineralull och polystyrenskum.

Mineralull består av fibrer erhållna från djupförädling av smält sten och metallurgiskt avfall. Det är en kvalitet som har goda värmeisoleringsegenskaper för isolering.

Dessutom är en mycket viktig fördel dess brandbeständighet. Mineralull brinner inte, eftersom den är tillverkad av icke brännbara legeringar. Det börjar inte gnagare, svamp och insekter. Dess fibrer är inte föremål för deformation, med tiden minskar inte volymen. Mineralull har inte fuktackumuleringsegenskaper, absorptionsgraden överstiger inte 0,5%. Det kännetecknas av goda ljudabsorberande egenskaper, orsakar inte kemisk destruktion av metaller (korrosion).

Mineralull är transportabel och miljövänlig, har en lång livslängd.

Utvidgad polystyren eller mineralull placeras alltid ovanpå ångspärrfilmen (även på båda sidor). I arbetet med att arbeta med isolerande material är det nödvändigt att använda andningsskydd för att undvika de minsta partiklarna som kommer in i luftvägarna. Överlappningen bör vara med uppvärmning. Samtidigt som luckan lyfts upp, får inte varm luft komma undan.

Bland de "sista handen" kan hänföras till installationen av tillbehör, nämligen:

 • dörrhandtag;
 • stängningsmekanism (spärrar, spärrhakar, bultar, lås, bult);
 • En justeringsanordning (hydraulisk, utrustad med hydraulcylindrar eller motvikt), utformad för smidig och enkel öppning och stängning av luckans lucka och ingång.