Golvisolering med egna händer

Atticutrymme kan vara en praktisk studie, ett rum för barnspel eller ett mysigt sovrum, om det är ordentligt isolerat och färdigt. Denna process skiljer sig inte mycket från isoleringen av rummen i huset, men den har fortfarande sina egna nyanser. Det är lätt att göra högkvalitativa isolering på vinden med egna händer, det viktigaste är att välja rätt material och följa anvisningarna.

Golvisolering med egna händer

Innehåll steg för steg instruktioner:

Attic förberedelse för isolering

Attic förberedelse för isolering

Före isolering måste vinden vara förberedd: ta bort allt onödigt, ta bort damm, täta upp varje slits. Särskild uppmärksamhet ägnas åt fönsteröppningen och förseglar lederna runt glasets omkrets. Små luckor är täckta med kitt, stora är fyllda med skumdelar, och sedan förseglas de med cementmortel.

Var särskilt uppmärksam på fönsteröppningen

Alla träelement bör behandlas med antiseptisk och flamskyddsmedel.

Isoleringen ska vara komplett, därför är golvet och väggarna (om de existerar) också kontrollerade för avsaknad av luckor, oegentligheter och andra defekter. Golvbalkar täckta med skyddsföreningar, ytan på väggarna är jordad. Vattentätningsfilmen ska placeras på utsidan av spjällen, dess läggning görs vanligen under takets montering. Ibland gör de utan vattentätning: Tak av god kvalitet gör att vattnet inte går igenom och skyddar taksystemet mot alltför mycket fukt.

Tak tak isolering alternativ - inom och utanför

Verktyg och material för isolering

Golvisolering kan utföras med hjälp av de enklaste verktygen:

 • roulette;
 • byggnadsnivå;
 • en hammare;
 • borrar;
 • skruvmejsel;
 • sticksåg.

Mineralull, skumplast, polystyrenskumplattor, skumplast används som isolering. För värmeisolering av trussystemet är det bättre att välja plåtmaterial som är bekvämare att montera mellan balkarna. Men på golv på vinden kan läggas som en platta och rulleisolering. Vid valet bör man ta hänsyn till materialets ångpermeabilitet, hållbarhet och hållfasthet.

Polyfoam anses vara den billigaste och lättaste isoleringen; Det är lätt att klippa, bekvämt att montera på både horisontella och vertikala ytor. Han är inte rädd för fukt, men har samtidigt en låg ångpermeabilitet, vilket kan vara orsaken till fukt i vindsalen. Dessutom skadas skummet av möss och frigör giftiga ämnen vid förbränning.

Utvidgad polystyren är starkare än polyfoam, mindre brandfarlig och giftig, har en högre ångpermeabilitet. Monteras lika lätt som skum, tillverkat i plåtar av olika tjocklek.

Mineralull är förmodligen den mest populära isoleringen för bostadshus. Det är uppskattat för miljövänlighet, icke-brandbarhet, höga värmeisoleringsegenskaper. Dessutom drar mineralullen ut ljuden, vilket är särskilt viktigt för en bra vila. Vid våt och svår deformering förlorar detta material sina värmeisoleringskvaliteter, därför är det under installationen nödvändigt att hantera det noggrant och skydda det från fukt.

Dessutom, när vi värmer vinden kommer att kräva:

 • trä lameller;
 • självuttagande skruvar;
 • konstruktion häftapparat;
 • vattentätande material;
 • lim aluminiumspapp eller tejp.

Golvisoleringsprocess

Om allt är klart kan du komma till jobbet. Det mest tidskrävande steget är att värma taket, eftersom det är svårare att arbeta med lutande ytor. Det är därför de börjar från taket, då isolerar de väggarna och golvet på vinden. Och först efter det fortsätter du till finishen. Det rekommenderas inte att trimma en del av rummet innan du lägger isoleringen i angränsande områden, eftersom detta kan bryta lagrets täthet.

Steg 1. Isolering av takytan

Isoleringsplattorna är skurna så att deras bredd är 3-4 cm längre än avståndet mellan trussbalkarna. Därefter mäter tjockleken på spjällen, eftersom isoleringsskiktet inte ska skjuta ut bortom strålens kanter. Om tjockleken på spjällen är mindre än tjockleken på isoleringsarket fylls träplattor längs toppen längs strålarna. Om spärren är mycket tjockare än plattorna, läggs isoleringen i två lager.

Plattorna sätts försiktigt mellan balkarna och jämnas i hörnen och lederna. Det borde inte finnas några luckor eller tomrum, hela rummet är tätt packat med isolering.

Plattorna sätts försiktigt mellan balkarna och inriktas i hörnen och lederna

Om rullat material används, är fästet fastsatt vertikalt på balkarna med ett steg på 30 cm och en tjock fiskelinje och sladd är knuten till de övre knölarna. Efter att ha lagt kanten på isoleringen ökar de med en fiskelinje och fortsätter så fram till slutet av körningen. När allt takläggningsutrymme är stängt isolerande lager m kan du fästa ångspärren.

Steg 2. Fastspänningsånga

Eftersom ångspärren används som asfalt, polyeten, ibland takmaterial, men det mest praktiska alternativet för vinden är en foliebelagd polypropenfilm. Detta material skyddar på ett tillförlitligt sätt ytan från förångning från insidan av rummet, från invändig fuktighet och ökar också värmeisoleringsegenskaperna hos det nedre lagret genom att reflektera infraröda strålar.

Foliefilm är fastsatt med en häftapparat på takbjälkarna med den glänsande sidan inuti vinden. På sektioner läggs filmen med en överlappning på 10 cm och limes sedan med aluminiumstejp eller tejp. På sidorna av ångspärren bör 5-10 cm gå på väggarna, lämna även ett litet utsläpp längs golvets golv. Det rekommenderas inte att strama filmen starkt eller lämna sakta områden: Materialet ska vara jämnt fördelat över ytan och flytta högst 2 cm.

Foliefilmen är fastsatt med en häftapparat på takbjälkarna med den glänsande sidan inuti vinden

Steg 3. Väggisolering

Beroende på typ av tak kan vindgardinerna variera i höjd och läge. Husets gavlar fungerar vanligtvis som väggar, men ibland når taket inte golvet och vertikala väggar upp till 1 meter höga finns kvar på vindsidan.

 • Hål borras i tegelverket och trästängerna är fastsatta på klämmorna i 40 cm steg.
 • På lamellerna är vattentätningsmembranet fixerat med remsor;
 • mineralullsplattor sätts in mellan stavarna.

Det är möjligt att isolera väggarna lite annorlunda: ytan är jämn med cementgips, primerad, och sedan tas skumpolystyrenplattor upp och limas till väggarna.

Golvisolering av polystyrenskum

På toppen av limet är fäst ett speciellt förstärkande nät och dekorativt gips appliceras på det. Om finishen innebär att du sätter på vinden med klädbräda, sidor eller gips måste bäraren vara säker. Ett lager av isolering är stängd med foliefilm, med särskild uppmärksamhet på hörnsömmarna.

Steg 4. Golvisolering

Attic golv samtidigt är taket på huset, och isolering från vinden sparar ledigt utrymme i vardagsrum. Golvet kan isoleras inte bara med plåt eller rullematerial, utan också lös, till exempel expanderad lera. Denna metod är lämplig för bostäder med starka tak, eftersom lagret av expanderad lera utövar en tillräckligt hög belastning på takbalkarna.

Börja med att lägga en vattentätfilm på golvet på vinden. Filmen läggs ut på ytan, fördelar försiktigt mellan strålarna och fixeras sedan på sidorna av strålarna med en häftapparat. Alla överlappade tejp på omkretsen av filmen bör gå lite på väggarna. Mellan balkarna sätts skum ut tätt, mineralull eller ett lager av expanderad lera hälls. Värmeisolering ska inte stiga över taket, och heller inte hålrummen ska lämnas i hörnen. Nu måste isoleringen stängas med isolering av folieånga, limma lederna och fylla på toppen av brädet, spånskiva eller plywood från 2 cm tjock.

Avsluta vinden med lime clapboard

Steg 5. Efterbehandling

Kanten på filmen skärs med en skarp kniv, lederna är förseglade med tejp. Från taket, ovanpå ångspärrfilmen, är träplattor fyllda med ett steg på 30-40 cm - beroende på typ av finish. Laminatema måste vara vinkelrätt mot bärbalkarna och höljet respektive vinkelrätt mot lamellerna. I hörnen mellan taket och väggarna fylls 2 skenor sida vid sida på varje sida så att kanterna på huden är ordentligt fastsatta på ytan. Längs fönstret av fönsteröppningen fylls även lamellerna för att fästa platbanorna.

Efterbehandling av vindsurfplattan

Vid denna isolering kan vinden betraktas som komplett. Om varje etapp utfördes med all noggrannhet, kommer rummet att förbli varmt även i de mest allvarliga frosten. Och på heta dagar kommer ett lager av isolering att hålla rummet kallt, trots närheten av det röda hetta taket.

Isolering av vinden från insidan: möjliga problem och lösningar

Intern isolering av taket är en av de svåraste byggnadsuppgifterna. Och allt eftersom resultatet är viktigt här: hur kommer takkakan att verka på vintern, kommer det inte bli fläckar, kommer det att bli fuktig lukt och det är inte nödvändigt att demontera det senare. Var är svårigheterna? Faktum är att oavsett hur noggrant planerat budgeten för byggandet av huset, är det som regel inte tillräckligt för allt. Fram till dess att även laminatägarna till det framtida familjen boet bestämmer sig för att köpa billigare - bara för att slutföra reparationerna och bara börja leva. Och det mest populära utgiftsstödet, som omedelbart sänks, så fort som brist på medel blir klart - det är vinden på vinden. "Senare, i framtiden" lovar ägarna sig själva, särskilt eftersom uppvärmningen av vinden från insidan inte är något problem alls och det kan startas när som helst, även på vintern.

Faktum är att det finns massor av nyanser och nyanser, och därför, om du redan har tagit upp den här verksamheten - läs noga denna artikel. Och allt kommer att dyka upp!

innehåll

Till att börja med erbjuder vi dig ett videoklipp med allmän information:

Varför uppstår problem?

Det finns statistik: upp till 30% av vinden måste återställas efter den första vintern. Taket täcker, inredning och filmer avlägsnas och isoleringen torkas. Många material måste kastas bort, och det här är en annan oplanerad kostnad. Även om du anställde ett professionellt konstruktionsteam, är det inte en garanti för framtida vindsvårigheter, speciellt om takkakan är tänkt utan att ta hänsyn till det lokala klimatets särdrag.

Varför händer detta? Så i Ryssland är fukt, kyla och dygnet runt negativa temperaturer inte ovanliga. Ju lägre atmosfärstemperatur desto större är volymen av ånga som tränger igenom ångspärren - allt på grund av ökningen av partiell tryckfall. Och samtidigt sänks migrationen av fukt genom det kalla membranet avsevärt, även om det inte stannar. Bottom line: Situationen är ännu värre än under standard testade förhållanden. Därför är det omöjligt att testa ångpermeabiliteten hos takpannan i europeiska förhållanden och förvänta sig med samma goda resultat i de sibiriska områdena.

Här är en enkel illustration för att få dig att förstå vad vi pratar om här:

Observera att det maximala trycket av vattenånga på takpannan är i bostadshallen. Och saken är inte i det faktum att i ett sådant rum är en person oftare än i en vanlig kall vindsofa - helt enkelt läggs trycket av varm luft till ångtrycket. Dessutom är dessa processer så distinkt att de kan observeras i form av verkliga läckor!

Faktum är att våtisolering förlorar sina egenskaper mycket snabbt. Och ju mer fuktig luften som kommer till det desto snabbare går isoleringen ner. Exempelvis förlorar basaltisoleringen med en fuktinnehåll på endast 5% sin värme med 20% än torr.

Till exempel, bara en kubikmeter luftutrymme, om dess relativa luftfuktighet är 100%, vid en temperatur av 20 ° C innehåller 17,3 gram vatten - helt enkelt i form av ånga. Och ju lägre temperaturen är desto svårare är det för luften att hålla vattnet i ett bunden tillstånd. Och när temperaturen sjunker till 16C, kommer vattenånga i samma luft redan att vara bara 13,6 gram och resten kommer att lösas i form av vatten i en värmare. Vi sluter till: fukt i isoleringen framträder på grund av kondensation av överskott av vattenånga från luften som sänker temperaturen. Och det måste aktivt slåss. Och det här är inte det enda problemet - nu ska vi hantera alla.

Komma igång - Arbetsteknik

Låt oss börja med det första problemet - otillräcklig fördjupning, om du isolerar vinden efter att ha byggt hela huset och installerat takläggning. Varför så? Låt oss ta en närmare titt på denna fråga.

Så kan vinden isolering delas in i grundläggande och extra. Basen är den isolering som görs även under byggnaden av taket på huset och innebär användning av ljusisolering direkt i karmstrukturen. Men ytterligare isolering konverterar redan bostaden till ett fullt loft.

Med grundisolering är huvuduppgiften att minska värmeförlusten av huset genom taket så mycket som möjligt, dessutom kan sådan grundläggande isolering enkelt ersätta den ytterligare inre, om du bara väljer isoleringsmaterialet klokt, inte ångra dess tjocklek och tänka över trussystemet. Så ofta kanske de byggare av sitt eget hus, som förstår att 20 rum inte räcker till i framtiden, och ytterligare utrymme för ett biljardrum, bibliotek eller bastu kan inte störa. Och därför är det först och främst bättre att bygga ett bostadshus, och inte slutföra något senare.

Men om du under byggandet av ditt hus bestämde dig för att komma överens med elementär värmeisolering och nu är du entusiastiskt på väg över arrangemanget av bostads- och mysigt vindsvåning, så är det enda alternativet för dig dessutom internisolering med alla nyanser, vars huvudsakliga sak är otillräcklig tjocklek av takbjälkar, som inte ursprungligen var konstruerad för tät inre isolering. Men problemet är helt löst, som bevis för vilka vi har förberett för dig en detaljerad mästerklass:

Och nu kommer vi till mer kusliga ögonblick, som inte är mindre viktiga: rätt ångspärr och vattentätning, vilket du kanske måste göra om.

Ingen fukt och fläckar!

För varje värmare är det extremt viktigt att skapa de rätta förhållandena, annars kommer materialet att snabbt dämpas och istället för en värmekälla blir en källa till fukt, mögel och kyla. Vilka är dessa villkor? Låt oss se mer i detalj!

Vad är daggpunkten?

Den första och viktigaste kvaliteten på någon isolering är låg värmeledningsförmåga. Tack vare det, separerar uppvärmningsskiktet den varma luften inuti från den kalla utsidan. Det verkar som att en värmare sattes in i spjällen, säkrad - och allt annat du behöver? Inte här var det!

Först från utsidan måste hela saken vara noggrant vattentät från regn och fuktig luft, för En sådan takpärla i detta avseende är en riktig svamp. För det andra har någon isolering samtidigt en andra kvalitet - ångpermeabilitet, d.v.s. "Andas". Och nu låt oss komma ihåg fysiken: varm fuktig luft inuti rummet under taket (alltid fuktigt!), Utan att hitta ett hinder passerar lätt in i värmaren och kolliderar med sin kallare del, den som ligger närmast takpannan. Och där kondenserar denna luft och sätter sig i form av droppar, som kallas daggpunkten. Och vad är användningen av extern vattentätning? Mineralullisolatorer är särskilt mottagliga för detta fenomen, noterar vi.

Därför är vår första uppgift att se till att så lite ånga som möjligt passerar genom isoleringen, för att även superdiffusa membran inte klarar av produktionen av vattenånga i kylan på grund av den avsevärda nedbromsningen av fuktöverföringsprocesser. Och det här är en fråga om den ordentliga ångisoleringen av ångspärren.

Här är ett levande exempel på hur obehagligt konsekvenserna av att ignorera begreppet daggpunkt:

Ångspärr: Varma europeiska vintrar och ryska frost

I västeuropa, där vintern alltid har varit mild, behöver man inte ha ett ångspärr med speciella egenskaper - enkla förpackningsfilmer är ganska lika. Här kommer de ibland ibland till Ryssland, trots att deras ångspärregenskaper inte är höga. Dessa är rullade filmer av LDPE, som står för "lågdensitetspolyeten". I sådana filmer är oregelbundenhet i tjocklek och mikrodefekter märkbara. Deras huvudsakliga syfte är produktförpackning.

Förstärkt material är något bättre, vilket görs genom hetpressning av en film till ett nät av snodd garn. Vid framställning av sådana filmer skadas om nätets noder, och som ett resultat av låga ångspärrar reduceras ytterligare egenskaper. Även om filmen själv är mycket starkare än vanligt, förstås.

Väskan väv gjorda av polypropen garn och spunbond kan kallas mer tillförlitlig. De första är dessutom laminerade med smält PEF, men den enhetliga och kontinuerliga filmen misslyckas fortfarande, men styrkan glädjer sig. Och sistnämnda är gjorda av non-woven polypropylen fiber, men dess ångpermeabilitet ligger fortfarande i intervallet 15-25 g / m2 per dag, vilket är en mycket låg siffra.

Och de bästa ångspärregenskaperna kan skryta med aluminiumfolie, vilket även är lämpligt för att anordna ångrum, där trycket och volymen av vattenånga är högst. Den enda punkten: Denna ångspärr skapar dessutom en termos effekt på vinden, samtidigt som de osynliga värmestrålarna återspeglas i rummet. Och eftersom ett litet vindrum är bättre att inte värma, men för det rymliga - det mesta.

Därför, om du vill spara värme så mycket som möjligt, eller på vinden, planerar du att göra en bra bastu, då behöver du en sådan ångspärr:

Eller omedelbart köpa isolering med aluminiumsidan:

Stäng tillgång till vattenånga

Men kom ihåg att en bra ångspärrfilm fortfarande är viktig för att den ska ligga och vattentät, annars kommer vattenånga fortfarande att hitta sin väg.

Skarvarna av ångspärrstänger förseglas vanligtvis med ett speciellt tejp av butylgummi, men även i detta fall kan inte full spänning garanteras. Saken är att det med tiden minskar vidhäftningen av klisterskiktet och med extra belastning är plåtarna avskurna. Därför lägger många av en extra kista när du monterar den yttre ytan när du kan montera samma gipsskiva direkt på ångspärren. Dess uppgift är inte så mycket att säkerställa att mållinjen fixas jämnare (vilket också är viktigt), men att trycka på tejpen eller tätningsmedlet med lamellerna.

Dessutom tillåter denna lathing (vanligtvis med laths upp till 3 cm tjock) dessutom att lägga elektriska ledningar direkt under höljet, och inte genom isolering, så många gör det och det är svårt att kalla det en tekniskt ljudlösning.

Men anslutningen av ångspärr till passande rör och tegelväggar måste isoleras med speciella tätningsmedel eller band.

En annan viktig punkt: Sträck aldrig ångspärren - montera med en liten marginal. Faktum är att alla träkonstruktioner, som är trussystemet, naturligt torkar ut och blir lite mindre. Ramen i sig blir rörlig, och under taket utanför och under beklädnaden inuti finns risk för bristningar. Och då - en överraskning!

Är "yttre vattentäthet" andas "?

Så, från den varma insidan av värmaren sätter vi en ångspärr som inte tillåter fuktig luft att komma från rummet. Och från den yttre, svalare sidan befäster vi redan vattentätningen, vilket skyddar isoleringen under takpannan från externa oavsiktliga läckor av smältvatten eller regn.

Och den vidare utvecklingen av händelser beror på hur "andas" den övre vattentätfilmen visar sig vara. Så, om du köpte den vanligaste rullen av billig vattentätning - saker är dåliga, kommer fukten från takpannan att evaporera under en lång tid och hårt, vilket resulterar i - fukt och gradvis förstöring av isoleringen. Men moderna ånggenomträngliga membran kallas inte utan förnuft "smart": de släpper inte in fukt och vattenånga tas ut. Det handlar om deras ovanliga, väl utformade struktur. Varför visar det sig att när du använder billiga barriärfilmer lever inte ens dyr isolering långt och reparationer är inte långt borta.

Observera att det diffusa membranet ska passa så nära som möjligt till isoleringen, utan någon lucka, som en vanlig film. I annat fall kyles membranmaterialet starkare och temperaturen blir lägre än den ånga som migrerar genom isoleringen. Du kommer att se resultatet i form av is direkt på membranet, vilket kommer att förlora ännu mer ånggenomträngliga egenskaper.

När måste du demontera taket?

Ofta installeras takmaterial eller förstärkta filmer under taket som takvattentätning. Ett par år senare, när vinden var mycket nödvändig och all läxa började reparera det entusiastiskt, visar det sig att det utan en fullständig analys av taket inte skulle fungera.

Vad är det där? Faktum är att sådan vattentätning inte "andas" alls, och någon värmare under den kommer helt att böjas. Det är därför, om huset på ditt tak fortfarande är under uppbyggnad, men du funderar på hur du skjuter ut vindusisoleringen för framtiden, använd ett bra superdiffusivt membran som vattentätning.

Men hur kan något komma in i isoleringen om vi redan har installerat en ångspärr? Faktum är att inte en enda film i världen kan behålla vattenånga på 100% - de är mycket små. Och oavsett hur svårt tillverkarna försöker finns det inget absolut hinder. Och ännu mer: moderna ångspärrfilmer klarar inte ens deras arbete med hälften, och endast de högsta kvalitetarna kan fälla ånga med 75-80%. Alla övriga, tyvärr tränger in på takpannan.

Låt oss sammanfatta det. Du borde ha en takkaka med två filmer som har helt motsatta egenskaper: den inre låter inte ånga i isoleringen, och den andra sparar den från en liten mängd personer som oavsiktligt kommer dit.

Isolering av komplexa strukturella element

Om du bestämmer dig för isolering och isoleringsmaterial - grattis! Förbered allt grundligt, beräkna allt du behöver och fortsätt med mod. Det viktigaste är att göra monteringsarbetet endast i ett välventilerat område. Och till slut, när man arbetar med moderna värmare, rekommenderar många tillverkare att använda en dammsugare innan de värmer upp taket på vinden från insidan och i slutet.

Det är inte svårt att isolera de stigna och raka väggarna på vinden, och den första svårigheten du stöter på är fönster och andra komplexa strukturella element. De är också viktiga för att de ska värmas ordentligt och lämnar ingen chans att läcka fukt eller vattenånga. Vet du vad som vanligtvis är de mest problematiska platserna i mansardrum som "glädjer" med mögel och smet? Så, ta itu med denna fråga på allvar:

Här är ett annat knepigt ögonblick, när vinden överlappar inte en fördröjning, men en solid plåt. Det är nödvändigt att värma det så:

Och slutligen, efter uppvärmningen av vinden, se till att snön inte ackumuleras senare i plommon och på åsen - ingången och utloppet av underlagsluftens rörelse. För att göra detta är det mer rationellt att installera ventilationsrör längs hela takets tak och göra åsen själv ej ventilerad. Det är alla svårigheter!

Hur man värmer upp vinden från insidan med egna händer

Du behöver värma varje rum i ett privat hus, speciellt om det ligger under taket. Om vi ​​försummar detta eller stör isoleringsteknik, under den kalla årstiden, kommer vinden blåser i alla sprickor, vilket resulterar i kondens kommer att samlas på takbjälkar och taket, som säkerligen kommer att leda till röta av trä delar av taket. Därför är det nödvändigt att förutse alla nyanser i förväg och korrekt isolera vindytan.

Än att värma taket på vinden från insidan

Utbudet av värmeisoleringsmaterial är så stort att det är ganska svårt att omedelbart bestämma valet av isolering lämplig för vinden.

 1. Glasfibermaterial är det billigaste, men det har fortfarande många fördelar. Till exempel, det brinner inte, är giftfri, håller fast vid andra material och behåller värme. Driftsegenskaper är endast bevarade under förutsättning att installationstekniken överensstämmer fullständigt. Men glasfiber har sina nackdelar. Detta material avger inte skadliga ämnen, men här kan fint damm från glasfiberfragment visas i rummet. Resultatet av kontakt med sådant damm kan vara hudproblem, det börjar klia, vilket kan orsaka repor som inte läker under lång tid. Därför är det väldigt viktigt att använda andningsskydd under arbetet med materialet och följ noga säkerhetsföreskrifterna. Fiberglas är också svårt att lägga på väggarna, som ligger under sluttningen, vilket innebär att det kan vara svårt med vindisoleringen. Glasfiberisolering kan orsaka permanent obehag.
 2. Mineralull är en naturlig isolering med tillsats av syntetfibrer som förbättrar prestanda. Dess främsta fördelar är ljusstyrka, miljöskydd, ljudisoleringsegenskaper. Därför passar det här materialet för isoleringshyllor nästan perfekt. Den kan tillverkas både i form av plattor och i rullar. För vindisolering är det bekvämare att använda det första alternativet. Mineralull anses vara god isolering på grund av dess brandbeständighet.
 3. Polyfoam - ett material som perfekt kombinerar bra värmeisoleringsegenskaper med lågt pris och enkel installation. Detta material väger lätt uppbyggnaden av vinden och behöver i praktiken inte speciella färdigheter för läggning. Skummet kan emellertid inte passera ånga. Det finns också en mer signifikant nackdel - möss älskar det. Skum kan locka möss
 4. Polyuretanskum. Den unika värmaren har flytande struktur. För att dra den speciella anordningen för dispersion används. Därefter hårdnar polyuretanskummet och bildar en monolitisk beläggning utan sömar, vilket innebär att närvaron av kalla broar är utesluten. Polyuretanskum har ursprungligen en flytande struktur.
 5. Foliematerial utför flera funktioner samtidigt: isolering och spegelreflektion, vilket inte tillåter värme att gå utåt. Kanske är det bara om materialet läggs med ett aluminiumskikt på vinden. Det är också nödvändigt att lämna ett gap på 5 cm mellan isoleringen och ångspärrskiktet. Folieisolering utför flera funktioner samtidigt.

Video: skum eller mineralull - vad man ska välja

Grundregler för vindsurfning inuti

Uppvärmning av vinden från insidan medför arrangemanget av en konstruktiv paj. Det har ett visst system, det rekommenderas inte att avvika från det:

 1. Facing av plåtar av gips.
 2. Ångspärr. Det rekommenderas att använda ett membran. Ångspärren är en beläggning som är gjord av valsat material med en överlappning på 10 cm. Plåtarna ska fästas längs vertikala och horisontella fogar med hjälp av en speciell tejp. Ångspärr förhindrar kondens
 3. Hölje. Det utför tre funktioner samtidigt: det håller det isolerande materialet, utgör grunden för ångspärrskiktet, bildar ventilationsutrymmet (där det inte alltid finns ett behov, är det huvudsakligen nödvändigt vid användning av smutsad isolering).
 4. Värmeisoleringslager. Det kan staplas i flera lager om det behövs. När du isolerar vinden från insidan passar isoleringen in i utrymmet mellan spjällen. Oftast placeras isoleringen i utrymmet mellan spjällen.
 5. Vattentätande lager. Det är nödvändigt att skydda isoleringen från att bli våt. Om vi ​​försummar denna regel kommer det isolerande skiktet att förlora sina driftsegenskaper. Det rekommenderas att lämna ett ventilationsgap mellan isoleringen och vattentätningen så att kondensat inte bildas inuti kakan.
 6. Motgaller behövs för att ge en ventilationsgap. Dessutom måste du göra hål i området av backarna och endova. Bredden på ventilationsgapet är helt beroende av det använda takmaterialet. När den är belagd med skiffer eller annat liknande material är denna parameter 25 mm. Vid installation av ett plant material är det 50 mm.
 7. Vindisolering. Detta skikt utför en vindtät funktion, den behåller värme när för mycket ventilation är i ventilventilen. Vindisolering läggs över spärren, fast med lameller. Efter att materialet har lagts, produceras efterbehandlingen av taket. När vinden isolering är viktig för att observera en viss sekvens av lager.

Sätt att värma

Isolering av vinden från insidan kan göras på flera sätt:

 1. Montering av isolering mellan spjällen. Denna metod anses vara den enklaste, så när du värmer dig själv med dina egna händer kan du säkert använda den. Det finns vissa regler, vars iakttagande är obligatoriskt. För det första handlar det om förekomsten av ett ventilationsgap, vilket nödvändigtvis måste vara mellan vatten och värmeisoleringsskikt. Detta förhindrar ackumulering av kondensat. Det rekommenderas också att noggrant övervaka isoleringens tjocklek. Det måste helt uppfylla tjockleken på spjällen. Därför väljer man oftast mineralull när man väljer den här isoleringsmetoden. Värmeisoleringsplattans dimensioner måste vara större än måtten på utrymmet mellan spjällen
 2. Omfattande isolering. I detta fall används flera typer av värmeisoleringsmaterial som har hydrauliska egenskaper. Det finns emellertid risk för ackumulering av kondensat, eftersom det inte finns något ventilationsgap och takhöjden blir mindre.
 3. Montering av isolering över spärrar. Med den här metoden kan du spara användbart utrymme. Själva spärrar kan spela rollen som inredning. Vid uppvärmning är det mycket viktigt att utrusta vatten- och ångspärrskiktet. Rafters kan vara en del av inredningen.

Värmer upp vinden från insidan med egna händer i steg

Det speciella inslaget på vinden är att detta vindgolv nästan helt bildas av takytan. Det är en lutande del av systemet med spärrar, vilket behöver värmas upp. Dessutom kan du isolera golvet och vinden.

Material och verktyg

Ofta för att värma vinden från insidan används mineralull, så listan över verktyg och material kommer att ges lämpligt. För isolering behövs:

 • hammare för att anpassa de enskilda isoleringsstyckena från insidan;
 • hammare;
 • mejsel; Mejsel behövde arbeta med trä
 • mejsel;
 • naglar och skruvar för användning vid träbearbetning;
 • hyveln;
 • en yxa;
 • jack-planet; Sherebel kommer att göra ytan på taken perfekt jämn
 • skyddsutrustning, nämligen handskar, kostym och ansiktsmask.

Följande material kommer också att krävas:

 • isolering direkt - mineralull, som rekommenderas att klippas i förväg i lämpliga delar;
 • träräknare.

Takisolering

Attiska sluttningarna ligger under en sluttning, vilket innebär att för deras uppvärmning behöver du använda ett material som inte deformeras med tiden. Det rekommenderas också att inte ta ett kontinuerligt isoleringsmaterial, men dess delar. Detta gör det möjligt för materialet att sitta ordentligt mellan spjällen och det sjunker inte under egen vikt. Hela processen med takisolering ser ut så här:

 1. Klipp mineralull i bitar som är något större än utrymmet mellan spjällen. Mineralull måste klippas i storlek som är lämplig för installation.
 2. Placera isoleringen mellan spjällen, dessutom kan du lägga den under spännbenen och på dem. Du kan lägga materialet mellan spjällen eller under dem
 3. Fyll i luckorna med isolerande material. För att göra detta, skär en remsa av 2-2,5 cm mer än ett gap från en rulle mineralull. Det resulterande materialet med en kraft för att driva in i gapet.
 4. På ett ställe där taket ändrar sitt plan är det väldigt viktigt att passa in isoleringsstycken ordentligt. Först och främst gäller det åsen och korsningen av taket med väggen.
 5. Isoleringen måste täckas med ett ångspärrmembran som passar överlapp och fästs med parentes. Dampbarriärmembranet överlappar varandra

För att täta mellanrummen mellan isoleringsplattorna är det strängt förbjudet att använda skum. Därför rekommenderas att förskuren materialet i förhållande till lageret, så att isoleringen ligger i änden till slutet.

Video: hur man isolerar taket på vinden från insidan

Isolering av golv

Under byggandet av ett privat hus, utrustad med ett loft, används en av tre typer av golv. Det är därför det finns tre sätt att värma dem:

 1. Väggen är av armerad betong, och golvet är en självhäftande eller betongplatta. I detta fall användes extremt slitstark isolering. Förutom isolering bör detta material absorbera ljud. Perfekt hantera detta skum.
 2. Vägg av armerad betong och trägolv. Som värmare kan du använda material baserat på basaltfibrer. Samtidigt är det nödvändigt att lämna ventilationshålen. Det är möjligt att öka ljudisoleringen genom installation av specialläggning från specialmaterial.
 3. Trägolv kräver isolering över balkar och undergolv. Med denna isoleringsmetod måste det nödvändigtvis vara ett vattentätlager. Vid isolering av trägolv behövs ett vattentätningsskikt.

Rullmaterial kan användas på en horisontell yta, och materialstycken av lämplig storlek kan användas på en vertikal yta.

Uppvärmningsväggar

Isoleringsmetoden beror på byggnadsstrukturen:

 1. I händelse av att för byggandet av huset var skiktat murverk, är isoleringen monterad mellan skikten. Basaltull, som tillverkas i form av plattor, är idealisk för detta. Principen för uppvärmning av gavlar är samma som takets uppvärmning
 2. Om gips kommer att användas som mål, kan skumisolering eller kaklat stenull användas för isolering. Men det är mycket viktigt att säkerställa tätheten hos isoleringsskiktet och geometrisk stabilitet.

Värmeisolering av skiljeväggar

Att isolera väggarna på vinden i ett privat hus är bättre att välja en platta mineralull. Detta beror på det faktum att det är omöjligt att väga strukturen, och det rekommenderas att säkerställa brandmotståndet. För att isolera partitioner du behöver:

 1. Ordna partitionerna själva med hjälp av guideprofiler. Den senare spelar rollen som bärande pläteringselement och isolering.
 2. Plåtar av mineralull att ligga längs dessa guider eller mot. Detta gör att ljudisolerade partitionerna, vilket är mycket lämpligt om det finns flera rum på vinden. När man anordnar rum på vinden, är varje partition dessutom isolerad med mineralull
 3. För bättre ljudabsorption lägger dessutom ett speciellt ljudisoleringsmaterial i klyftan mellan skiljeväggarna och golvet.

Video: Skumisolering

Recensioner av olika typer av isolering

Det är väldigt oönskat att värma upp vinden med polystyren (polystyrenskum), inte ens för att det inte kommer andas, men eftersom klassen av brandfarlighet i detta material är lämplig för isolering av fundamentet eller golv för hällning. Definitivt bättre att isolera med basaltisolering (Rokvul eller Parok), men om du redan vill spara, kan du isolera med glasfiber som Urs, Knauf, Isover.

NikopolSPb

https://www.forumhouse.ru/threads/152214/

Om du värmer den vertikala väggen kommer den att förbli ett kallt och oanvändt fack. Luftning kommer att bli bra, men du kan inte använda. Om du värmer längs spjällen kommer det att bli ett nytt men varmt utrymme. Jag har lådor i den. Kölden kommer inte att gå någonstans, om konturen av isolering och ångspärr är stängd, helt enkelt kommer hela rummet att separeras från gatan med isolering, det kommer inga sprickor. Ibland glömmer de elementära saker: till exempel hänger vinden över första våningen och isoleringen är klar vid takskenorna och värmer inte golvet på vinden, där det inte finns någon isolering.

Matilda

https://www.forumhouse.ru/threads/48437/

Jag använde mineralull Parok för att värma min vind. Plattans dimensioner och densitet möjliggör en effektiv uppvärmning av fasaden, taket och taket, samtidigt som det ger bra ljudisolering och skapar bekväma förhållanden i lokalerna. Och det är ganska lätt att jobba med henne.

vetalbon

http://forum.gvozdem.ru/topic/1216-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0% B8% D1% 82% D1% 8C% D0% BC% D0% B0% D0% BD% D1% 81% D0% B0% D1% 80% D0% B4% D1% 83 /

Med polyfoam spärrar kommer inte att vara mycket bra. Jag har 15 cm mineralullisolering på mansardtaket och staplade tre lager i ett rutmönster (så att lederna inte sammanfaller). På motgitteret naglade han lamellerna 2x5 cm över batten. Men det här är inte bra för mig - 40 cm. Parisolering är izospan A, jag glömde vilken typ av vindruta det ser ut som en film. Vallarna är igensatta med ett bräda - 30 mm. Från sidan av gatan är det 5 cm mer. Heat. Även om frosten var en bra -42 nått.

CCRV

https://forums.drom.ru/house/t1151797950.html

Att värma vinden från insidan med egna händer är lätt. Det viktigaste är att välja rätt isolering, metoden för installationen och noggrant följa installationstekniken.

Uppvärmning och dekoration av vindsväggarna med egna händer

När vinden används som ett bostadsutrymme, inte bara på sommaren, utan också i den kallare perioden, måste man tänka på isoleringen av vinden på väggarna. Till skillnad från de andra våningarna i huset är vinden mest utsatt för värmeförlust, eftersom den inte har den så kallade "värmekudden". Detta rum har ett mycket stort område som står i kontakt med miljön. Det är därför, för ett bekvämt liv på vinden kräver högkvalitativ isolering.

Innehållet i artikeln om vinden av vinden väggar gör-det-själv

För att isolera vindsväggar kan du kontakta byggföretag i Moskva, Jekaterinburg eller andra städer som kommer att göra det arbete du behöver. Men många ägare föredrar att göra solskydd isolering på egen hand. Om du har ett sådant fall kommer vår artikel att vara mycket användbar för dig. Vi kommer att berätta vad du behöver veta, nyanserna av vindvärme med egna händer, vi kommer att beskriva stadierna för uppvärmning och föreslå möjliga alternativ för isoleringsmaterialet.

Egenskaper av vinden vägg isolering

Attic värmeisolering rekommendationer:

 • Det är lämpligt att noga granska de ytor som du ska fixa isoleringen på innan du börjar isoleringen.
 • När det gäller träytor behandlas de med ett antiseptiskt medel, men för metall behöver de en korrosionsvätska.

träbehandling med antiseptisk före isolering av vinden

Golvisolering från insidan

Används ofta vindisolering inuti. I det här fallet behöver du definitivt utrusta ventilationsutrymmet mellan väggens inre yta och isoleringens yttre yta. Ventilationskanalen tillåter kondensat att bildas och flödet av fuktig luft.

i bilden installerad extraktor för kondensat och fukt från isoleringen

Uppvärmning av väggarna från insidan av vinden bör utföras kvalitativt. Eftersom det beror på hur mycket du skyddar lokalerna från påverkan av temperaturfall och nederbörd. Det kommer också att bidra till att hålla mer värme i husets övre våningar.

Erforderlig isolering tjocklek på vinden

Naturligtvis måste ditt valda värmeisoleringsmaterial ha bra värmeledningsförmåga, men dessutom måste den ha en lämplig tjocklek. Tjockleken på vinden isolering är en viktig faktor. Ibland gör det ett grovt misstag, när de tappar väggarna på vinden, till exempel tar de för isoleringen en penofol av liten tjocklek.

Kom ihåg att vid uppvärmning med penofol används den endast i kombination med tjockare material. Till exempel kan du ta 15 cm mineralullisolering och tillsätt 3 mm penofol till det, vilket motsvarar 20 cm mineralull.

isolering av penofol ensam är ineffektivt

Tabell med önskad tjocklek med viss värmeledningsförmåga:

Atticisoleringsteknik, materialval

Atticisoleringsteknik är följande:

 • Ursprungligen är det nödvändigt att se till att ytan på vilken isoleringen är planerad att fästas är tillräckligt jämn, beror luftcirkulationen på detta.
 • Till att börja med, applicera ytterligare kasse, justera tjockleken på takfläkten.
 • Mellan isoleringen och väggen lämnas ett gap på ca 20 mm.
 • Förbered också ventilationshålen i förskjutet ordning.

Attiskisoleringstekniken beror på vilken typ av väggar och tak som på det värmeisoleringsmaterial du valt.

Exempel på väggväggisolering:
1. professionell golv
2. Styrelser
3. Mineralull
4. Fuktavstötande
5. Gipsmur

Golvvärmeisolering

Ganska inte dyrt och vanligt material för isolering av väggarna på vinden - skum. Det är lätt att hantera, och det är inte svårt att fixera skummet. Men i vårt fall har användningen några negativa sidor, eftersom materialet har låg ångpermeabilitet, det kan vara fuktigt i rummet. Och viktigast av allt, när trästavar torkar upp, uppstår luckor mellan dem och skummet. Denna beläggning lockar gnagare, de utrusta sina hem i den. Om du fortfarande väljer väggisoleringsskum hittar du artikeln "Väggisoleringsskum".

Uppvärmning av vinden mineral pool

Ofta för att värma väggarna på vinden, välj mineralullisolering. Ta till exempel basaltull, absorberar inte fukt, brinner inte, har bra värmeledningsförmåga och större styrka. Vid beredning av materialet för uppvärmning av mineralullens vind, skärs det till interkroils intervall, med en marginal på några centimeter. Klippbitar sätts in mellan spjällen, på grund av materialets elasticitet, de håller sig bra där.

värmeisolering under lådan eller spjällen

Varmvatten glasfiber är nästan samma. Men materialet är lite annorlunda och har sina fördelar jämfört med basaltull. Mer information om deras skillnader finns i den här artikeln. Glasull har längre fibrer, vilket ger bättre elasticitet och densitet. Och temperaturen vid vilken glasull används är lägre.

Vi har också en artikel där du kan läsa mer om tekniken för väggisolering mineralull.

Golvisolering av polystyrenskum

För isolering av vinden på väggarna är väl lämpad polystyrenskum. Om du använder sprayat polystyrenskum kan du undvika ytterligare vatten- och ångisolering, såväl som kasser. Vid uppvärmning av vinden med polystyrenskum av denna typ finns det praktiskt taget inga leder. Detta material är ljust, applicerat på någon yta, men du kan inte förbereda den. Till skillnad från tidigare isolering lever inte möss i detta, svampar, mögel och bakterier bildas inte. Uppvärmning av väggar med polystyrenskum orsakar inte allergier.

Golvisolering av polystyrenskum

Värmer upp väggarna på vinden med egna händer

Att värma väggarna på vinden gör det själv görs enligt följande:

 1. På baksidan av rackarna är 35 cm fyllda med träplattor, de läggs sedan på isolering.
 2. Skivor eller plattor av isolering förskuren i bitar av en viss storlek.
 3. De är placerade tätt mellan spjällen.

lägger skivor mineralull

 1. Hela ytan på väggen är täckt med ångisolering och kantad med lameller. Ångspärr bör vara hermetiskt skikt, dess leder är bättre lim.
 2. Vid slutet av uppvärmning med egna händer ger rummet med hjälp av gips eller foder det färdiga utseendet.

Beroende på materialet kommer väggisoleringen med egna händer att ha sina egna egenskaper.

Golvvärmeisoleringsvideo

Och för att avsluta kan du titta på en video om vindvärme.

Golvisolering från insidan: val av material och arbetsorder

Loft i huset - ett utrymme med stor potential. Den har ett rymligt område för att tjäna som en plats för att lagra saker eller en säsongsbetonad semester och en icke triviell form som kan ligga till grund för förverkligandet av designidéer. Att inte använda sina möjligheter är en stor underlåtenhet.

Ordna golvrummet på olika sätt. Men de mest rationella av dem är arrangemanget för bostäder. Detta kommer att hjälpa självuppvärmande vind från insidan. Valet av material och arbetsordning kommer inte heller att vara svårt efter en detaljerad bedömning av materialets egenskaper och isoleringsprocessen.

Varför varmt?

En bra varm vind har ett antal fördelar över ett ouppvärmt golv:

 • Kan användas som vardagsrum året runt.
 • Ointressant form lämplig för inredning i en ovanlig stil.
 • Övre våningen på grund av dess isolering och singularitet kan fungera som sovrum, studie eller barnrum. Särskilt på vinden, naturligtvis, barn.
 • Dormer fönster är ordnade annorlunda än vanligt och släpper in mycket ljus. Detta är användbart om det finns ett barnrum, och även lämpligt för andra ändamål, eftersom naturlig belysning alltid är bättre än artificiell.
 • När du överför funktionen av något rum i huset till vinden golvet, är mycket användbart utrymme släppt.

Samtidigt arbetar vindenisoleringen, trots namnet, i motsatt riktning. Sommarfyllhet och värme, koncentrerad under taket av huset - inte de bästa kompanjonerna av komfort. Så att luften i vinden på golvvärmen inte värms upp eftersom solen värmer taket hela dagen, behöver du värmeisolering.

Många glömmer det, väljer isolering på vinden från insidan, och istället för ett rum för hela säsongsanvändningen får man möjlighet att övervintra. På sommaren är det omöjligt att stanna där på grund av höga temperaturer och täppt luft.

Varför varmt är vinden klar: att öka det användbara området i huset genom att vrida vinden i ett bostadsområde. Vilken typ av rum detta kommer beror på familjens individuella behov. Det kan finnas ett växthus, ett matsal (vilket är väldigt bekvämt, eftersom det blir lättare att ordna huven och luktarna av mat kommer inte exakt att tränga in i andra rum), ett barnrum, ett sovrum, en studie, ett rum för husdjur, ett omklädningsrum, ett gästrum.

Takbyggnadsalternativ

Bekvämligheten på vinden för att leva beror i stor utsträckning på takets storlek och form, som bildar väggarna och taket på rummet. Komplexiteten hos uppvärmningsförfarandets form påverkar också. Typ av tak läggs under konstruktion enligt byggnadens konstruktion.

Totalt finns det ett dussin typer av tak, i varierande grad, lämpliga för att dekorera vinden:

 • Pent. Lutningen kan vara på vänster eller höger sida. Detta bestämmer framtida husets plan, utformad i enlighet med byggkoder. Denna typ av tak är inte det bästa, men inte det mest obekväma alternativet för bostadslokaler. Minst hälften av vinden är lämplig för att en person ska passa in i sin fulla höjd och kunna röra sig fritt. Den andra kan tas under organisationen av lagringssystem eller säng.
 • Gavel eller gavel. Den är utbredd både i symmetriska och asymmetriska versioner. På vinden av denna typ är allt ledigt utrymme koncentrerat på den plats där taket är den högsta punkten. Under backarna är det mindre och mindre, och om lutningen är platt, kommer det mesta av området inte att användas.
 • Valmat. Taket har fyra backar: två i form av en trapezform, två i form av fasade trianglar.
 • Tält. Ett slags höfttak, som är uppfört ovanför basen av ett kvadratformat hus. Alla 4 lutningar i detta fall har samma typ av fasade trianglar.
 • Poluvalmovaya. Det här är ett slags taktak, som i praktiken syftar på sidolägen på gaveldelen. Det är bekvämare att ordna vindgolvet än de två föregående alternativen.
 • Något mindre vanligt polupalmovaya chetyrehplatnaya tak. Dess gavel delar är bildade av fönster, och under dem är backar.
 • Mansard tak. Det anses vara optimalt eftersom det är närmast den välskötta U-formen av bostaden. Ett sådant tak innebär inte några begränsningar för arrangemanget av funktionella områden inuti vinden. Det är lätt att placera barnets rum i det, som senare kan omvandlas till sitt eget kontor eller sovrum.
 • Polygonal eller polyklin. Dessa är alternativ för komplexa designideer. Det är omöjligt att entydigt säga hur passande de är för att ordna en varm vind, eftersom deras form kan vara mycket varierande. Men de arter som mest liknar U-formade, är definitivt lämpliga för detta ändamål.

Lastberäkning enligt SNiP

När det gäller vindisolering är det nödvändigt att överväga flera typer av SNiP: allmänna regler för arrangemang av bostadshus och regler för val av material för värmeisolering av bostadsbyggande.

 • Beräkning av lasten på byggnadens stödstruktur. Egen vikt och tjocklek på material, dekorativt trim, inredning av vinden, ökar väsentligt belastningen på stödkonstruktionerna i ett hus av vilken typ som helst. Den maximala tillåtna belastningen för varje alternativ är olika, men de planerade ändringarna får inte överstiga den.
 • Den rätta bedömningen av de uppförda strukturerna. För rekonstruktion av huset, som i många fall kommer att tillskrivas omorganisationen av vinden i bostadshallen, behöver vi lagliga skäl. Varje enskilt fall är individuellt.

I en, om dokumenten körs korrekt och huset är byggt omedelbart med vinden, kan det ändras på något sätt utan onödig byråkrati.

I en annan kan vinden betraktas som olaglig expansion av området. Detta medför en fin och demontering av byggnaden på egen bekostnad.

I ett privat hus beror byggnaden av ett loft endast på golvens höjd och överensstämmelse med belastningen på stödkonstruktionerna, i en lägenhetsbyggnad är det viktigt att överväga sin status. Om detta är ett arkitektoniskt monument, kommer byggnaden av vinden inte att lyckas.

 • Överensstämmelse med hygienstandarden. De reglerar minsta höjden på vinden rummet, graden av belysning och insolation - skydd mot ultravioletta strålar.
 • Antalet golv i huset. Konstruktionsstandarder tillåter högst tre våningar, medan källar- och halvkammaren rum, som skjuter ut över marken med mer än en meter, övervägs också. Om det efter att vinden isoleras blir det ett fullvärdigt vardagsrum och fjärde våningen i huset, kommer en sådan byggnad att anses vara olaglig. I teorin är det föremål för rivning.
 • Graden av brandmotstånd. Det mäts i minuter och i de flesta positioner är:
 1. för nedre våningarna 60 minuter,
 2. för vinden - 30, eftersom elden sprider sig uppåt och risken för tändning av de nedre våningarna från vinden är mindre.

Förnyelse av vinden, särskilt trä, under vardagsrummet, måste du uppfylla alla krav: behandlat trä speciella impregneringar, flamskyddsmedel, välj brandsäkra material av hög kvalitet bana av kommunikation.

Det är också viktigt att beräkna vilket lager som behövs vid användning av olika material. Som regel anges den rekommenderade tjockleken och densiteten hos skummet, mineralull, polyuretanskum eller skumglas av tillverkaren eller GOST för ett visst material.

Granskning av material: Fördelar och nackdelar

Byggmaterialmarknaden erbjuder sig i överflöd. Det är emellertid inte tillräckligt med isolering, eftersom tekniken innebär att skiktet använder material för olika ändamål:

 • Material för takläggning och väggar. Dessa är de element som ligger till grund för vinden. Husets väggar kan vara trä, tegelsten, kvarter. För taket väljer du professionella lakan, ondulin, skiffer, metallplatta eller keramikplattor.
 • Barer för motbribbar. Trä används trä, monterat på spjäll. Kontragitteret är nödvändigt för att skapa luftcirkulation så att ingen kondens bildas under takets arkmaterial.
 • Vindisolering och vattentätning. Polypropylen och polyetenfilmer, olika icke-vävda rullmaterial används. I filmens prioritet med anti-kondensatbeläggning. De läggs överlappade med 20-25 cm mellan staplarna och takmaterialet, limmade ihop.
 • Värmeisolering. Olika typer av isolering, som placeras på ett avstånd av 25 cm från vattentätningsfilmen under skiffer eller kakel och 45-50 cm under arkmaterialen.
 • Ångspärr. Det behövs från utsidan av isoleringen för att skydda den från ångor och fukt i luften inuti rummet. Olika film- och foliematerial används för att förhindra bildandet av kondensat och växthuseffekten.
 • Invändig kista. Dekorativ dekoration av tak och väggar. I vissa fall, när höjden på taket tillåter, kan du "hylla" taket. Luftutrymmet mellan det och taket gör isoleringen effektivare.

Om med de flesta frågor av frågor inte uppstår, då valet av en värmare - det mest ansvarsfulla ögonblicket. Hans val är brett, vilket är både ett plus och en minus, eftersom det är nödvändigt att utvärdera ett stort antal alternativ.

Isolera vinden:

 • sågspån;
 • mineralull;
 • ecowool;
 • basaltyp av ull;
 • polyuretanskumplattor;
 • extruderat skum;
 • Penoplex;
 • skumglas;
 • konstruktion skum;
 • folie och värmereflekterande material.

Används för värmeisolering av sågspån - en beprövad och effektiv metod. Det är billigt, blandningarna framställs med egna händer, men i närvaro av alternativa material är metoden redan föråldrad. Mycket tid spenderas, arbetet med sågspån är rent men obehagligt, och golvet kommer inte att skilja sig från hållbarheten. Ekologisk renlighet i detta fall är förmodligen inte till hands, eftersom träfibrer är en utmärkt miljö för reproduktion av organismer.

Av materialet i det förflutna gäller och vanligt skum. Det har ett antal fördelar: låg vikt, lågt pris, enkel montering ensam, ganska lång livslängd, bra isolerande egenskaper. Men nackdelarna är fortfarande signifikanta: Bräcklighet och bräcklighet, behåller fukt inuti, lämplig miljö för reproduktion av levande organismer, du behöver ett tjockt lager av material.

Mineralull - mer relevant isolering. Dess fördelar:

 • hög värmeisoleringskoefficient
 • motståndskraftig mot fukt, kemikalier och alkalier;
 • ger god ventilation i rummet;
 • bidrar till att öka ljudisoleringen;
 • hög brandmotstånd
 • lång livslängd
 • hållfasthet;
 • säkerhet för bostadsanvändning.

nackdelar:

 • Med dålig organisering av vattentätning och ångspärrskikt, kontakt med nederbördsmaterial, minskar mineralull några procent av värmeledningsförmågan.
 • Kan ackumulera damm över tiden.
 • Kvalitet mineralull är ganska dyr men är miljövänlig. På marknaden finns det ofta förfalskningar där formaldehydhalten överstiger normen. De är hälsofarliga och är förbjudna för användning i bostadsområden.

Ecowool representerar inneboende cellulosafiber tre fjärdedelar av konvojen, och återstoden, som står för material, gör det möjligt att använda cellulosa som byggnadsmaterial - är borax och borsyra. De ökar eldbeständigheten hos bomullsull, förhindrar utseende av mikroorganismer, svampar, råtta.

Fördelarna inkluderar förmåga och god termisk isolering för att hålla värmen i rummet att inte hindra ventilation, högkvalitativ isolerande egenskaper, naturlig och säker råvara vid basen av cellulosafiber.

Materialet har en minus, och en signifikant. Ecowool är inte gjord i form av plattor eller lakan, det är en smulig fiber som måste appliceras våt vid användning av specialutrustning. Och att arbeta med utrustningen behöver kvalificerade installatörer.

Utöver ekologisk utrustning erbjuder utländska tillverkare andra typer av isolering baserade på växtfibrer: ekologisk bomull och bomullstygsisolering.

En annan typ av ull är basalt. Det är relaterat till mineral. Eftersom dess komponenter är närvarande i kompositionen, men basen av materialet är basaltsten. Basalt ger materialet unika egenskaper.

Dess fördelar:

 • Komponenter av organiskt ursprung utan formaldehyder och skadliga hartser;
 • värmeisolering kvalitet, isolering;
 • antänds inte, upprätthåller inte förbränning
 • biostabilitet;
 • Plattorna är bekväma och lätta att använda;
 • serverar dussintals år.

nackdelar:

 • den höga kostnaden för att värma en kvadratmeter med basaltplattor;
 • absorberar fuktbrunn.

Den tredje typen av bomullsull - glasull har liknande egenskaper. Det är mer praktiskt att använda eftersom materialet rullas.

Extruderad polystyren eller extruderad polystyren kombinerar kvaliteterna och fördelarna med mineralplattor och konventionell polystyren tack vare en speciell produktionsteknik.

Dess prestandaegenskaper är mest positiva:

 • lätt, men slitstark - det låter dig använda det för uppvärmning i stora mängder, bara med det;
 • stängda porer av materialet är fuktbeständiga;
 • lätt att skära i fragment, det är icke-krusigt och smälter inte;
 • orsakar inte intresse, som livsmiljö, varken i svampar eller i gnagare;
 • låg kostnad

Nackdelarna innefattar: ångpermeabilitet, låg brandbeständighet.

Gruppen av gasfylld plast i den nya generationen innefattar polyuretanskum (PUF). Dess fördelar gör materialet räckvidd att isolera vindsvåningen: det är lätt, fuktbeständig och brandsäkra, inte samlar damm, innebär inte levande organismer, är mycket tålig.

Det finns två typer: ark och sprutas. Plåtmaterialet är väldigt bekvämt, eftersom det inte smuler i processen att klippa fragment och detaljerna är noga monterade på delen. Spridd typ av skydd skapar ett monolitiskt skikt under taket, på grund av vilket han inte är rädd för att komma in i nederbörd, kallt. Den har också god vidhäftning med olika ytor, är resistent mot mikroorganismernas utseende och möjliggör installationsarbetet så snart som möjligt.

Spraymaterial skapar bättre isolering och hjälper till att dämpa yttre ljud, men det har två allvarliga nackdelar. Först kommer applikationen att behöva en dyr tjänst av professionella med särskild utrustning. För det andra är det så tätt att det "andas inte". Rummet kommer att ackumulera fuktig och sultrig luft om det inte var möjligt att organisera ytterligare ventilation.

Det är lämpligt att använda båda typerna av PUF samtidigt. Stora områden är täckta med plåtmaterial, och svårtillgängliga platser och spår sprutas. Detta kommer helt att lösa problemet med även den kallaste vinden.

Skumglas är ett ovanligt och orättvist förskjutet material. Anledningen till detta är enkelt - ett mycket högt pris. Skumglas, som namnet antyder, tillverkas av skummande glasfiber. Det visar sig poröst (cellulärt) material, som absolut inte är känsligt för eld, säkert, slitstarkt och uppfyller alla krav på isolering. Om finansiella möjligheter tillåter ska skumglas som värmeisolering betraktas som först.

En separat grupp från derivat av plast och glas är försmält material för uppvärmningsrum från insidan. De har i sig en liten tjocklek, så de kombineras ofta med olika variationer av skummade cellulära material som ligger inuti två skikt av folie.

Fördelarna med reflekterande material är uppenbara:

 • Lätt vikt och liten tjocklek. Att vinden är sällan stor, speciellt med tanke på att dess dimensioner döljs av takets form och 20 mm folieark är mycket praktisktare än 200 mm skumplast.
 • Materialet är lätt att skära, smälter inte, glider inte på ytan.
 • Det finns varianter av självhäftande ark, där den ena sidan är täckt med ett reflekterande skikt och det andra med ett limhäftande. De förenklar ibland installationsarbetet.
 • Folie är en utmärkt värmereflektor. Tack vare sin förmåga, under den kalla årstiden, lämnar värmen inte rummet, och i varmt väder förblir det ute.
 • Reflekterande beläggningar är hydrofoba, de avstänger bara vatten.
 • Det är samtidigt isolering från nederbörd, damm, vind, kallt.
 • Trots minsta tjocklek klarar av ljudisoleringens funktion.
 • Elastisk och flexibel.
 • Biostabilitet.
 • Utsläpp inte toxiner och formaldehyd vid upphettning.
 • Hållbara.

Hur man väljer?

Valet av en lämplig värmare är ett viktigt steg i arrangemanget av bostadslokaler på vinden.

Det finns flera viktiga faktorer att tänka på:

 • Beaktande av klimatförhållanden. Om svåra frost rasar i regionen under den kalla årstiden, bör isoleringen vara cellulär eller porös. Dess struktur gör det möjligt för den varma luften att fylla de tomma utrymmena och behålla värmen i rummet. Det fungerar som PVC-profiler och dubbelruta på fönster. Ju fler lager av celler, ju bättre materialet, så ska tjockleken på lagret vara större än 1-2 cm.
 • För regioner med hög luftfuktighet är i första hand materialets hydrofobicitet. Alla typer av ull är oönskade här, men derivat av polyeten och plast kommer att vara rätt. Du kan säkert använda polystyrenskum och polyuretanskum.
 • Med stor utfällning på vintern, vilket ger lasten på taket, föredras lätta material. Till exempel skum och folie.