Isolerande vindsvåning i ett privat hus - effektiva sätt att hålla varma

Värmande vindsvåningen i huset gör att du kan spara mer värme inne i rummet, och inte spendera den på att värma en kall vind. Det är bra om det används som ett tvättstuga (teknisk vind) eller som en vind, och om inte? Då är det meningslöst att slösa bort resurser på uppvärmning av ett ouppvärmt vindsrum.

Därför är det värt att göra isoleringen av överlappningen på en kall vind med användning av värmeisoleringsmaterial. Du kan utföra isolering från vinden eller från sidan av rummet (inuti / utanför). Det är bäst att göra detta under byggandet av byggnaden, eller direkt innan du färdigställer rummet. Men under driften av huset finns det ingen anledning att inte värma taket från vinden.

Uppvärmning av garret tak mineralull, skumplast, sågspån, expanderad lera

Golvbeläggningens tjocklek är standardiserad med hjälp av SNiP II-3-79 "Värmekonstruktion". Denna handbok innehåller detaljerade rekommendationer om valet och formlerna för beräkning av motståndet mot värmeöverföring av olika värmeisoleringsmaterial. Beräkningarna tar inte bara hänsyn till typen av material, men också den genomsnittliga årstemperaturen, varaktigheten för uppvärmningssäsongen, väggmaterialet i huset.

Tekniken för golvisolering är beroende av det valda materialet.

Jämförande egenskaper hos värmeisoleringsmaterial med lika tjocklek

I denna artikel kommer vi att överväga de mest populära värmare.

Uppvärmning av skydd av mineralull

Mineralull - en värmare, vars fibrer är ordnade på ett visst sätt. Namnlösa leder denna slump till det faktum att en krockkudde bildas mellan fibrerna, vilket informerar värmaren av dess egenskaper. Men samma egenskaper hos ull förbättrar förmågan att absorbera fukt. För att undvika detta måste du veta hur man installerar mineralullen ordentligt.

Fördelarna med mineralull:

 • hög densitet;
 • lång livslängd
 • brandsäkerhet;
 • enkel installation;
 • Användningen av mineralull för uppvärmning av vågräta ytor leder inte till att kakning, glidning och bildning av kalla överbryggor leder till detta.

Bland nackdelarna: förmågan att absorbera fukt.

Teknik för uppvärmning av vinden golv mineralull

Det finns tre huvudsakliga sätt att lägga ull: kontinuerligt, i spår eller i celler (se bild). Valet av metod beror på vilken typ av belastning som senare kommer att falla till golvet. Den mest stabila ramen erhålls i det senare fallet.

Uppvärmning av skydd av mineralull

Första etappen

Börjar med installation av en ångspärrfilm. Filmen tillåter att avlägsna ånga, som stiger från ett varmt vardagsrum till en kall vind. För att lägga filmen korrekt måste du noggrant läsa etiketten som är applicerad på den. Var noga med att observera överlappningen på 100 mm.

Tekniken för att värma vindsängen mineralull Om du värmer på träbjälkar, borde filmen böja runt alla utskjutande element. Annars kan strålarna ruttna.

Vid korsningen av filmen och väggarna eller andra utskjutande ytor måste du höja den i en höjd lika med isoleringens tjocklek plus 50 mm. och limma tejp eller wrap på en platta isolering.

Andra etappen

Legering av isolering (ull). Detta är en ganska enkel process. Plattor eller remsor skärs enkelt med en byggkniv till önskad storlek.

När du lägger arket är det nödvändigt att se till att det inte finns några luckor eller mineralullmaterialet är inte starkt pressat. Både det och en annan kommer att leda till en minskning av kvaliteten på uppvärmningen. Vanliga misstag i bilden.

a) Isoleringsmaterialets otillräckliga tjocklek

b, c, d) Taket på golvets isolering väljs felaktigt.

Användbara tips om installation av mineralull

 • isolering med folie ökar materialets motstånd till värmeförlust. Skivan läggs med den vikta sidan nedåt.
 • isoleringen ska inte skjuta ut över strålen. Om en sådan situation utvecklas måste strålen förlängas med en trästråle eller lath till isoleringens tjocklek.
 • Den tunna värmaren i två lager håller mer värme än en tjocklek. I detta fall måste plattorna läggas i förskjuten ordning.
 • Om på vinden är det utskjutande konstruktionselement, till exempel ett skorsten, behöver du höja isoleringen till en höjd av 400-500 mm. och fäst den.

Tredje etappen

Vattentätnings golv utförs om vinden inte är avsedd att användas, och taksystemet skyddas inte av en vattentätningsfilm. Om takmaterialet är skilt från vinden med en film, kan du gå vidare med slutskedet.

Grovt golv. På toppen av isoleringen och som grund för slutbehandling.

Uppvärmning av skydd överlappande med polyfoam

Processen med installationsteknik liknar isoleringen på vindsvåningen med expanderad polystyren.

Fördelarna med dessa material:

 • låg kostnad;
 • enkelhet i arbetet
 • vattentålig

Bland nackdelarna: brännbarhet.

Tekniken för golvisolering med polystyrenskum eller expanderad polystyren

Processen med installation av rigid isolering baserad på skum är mer än enkel och kan göras manuellt. Verken kan delas in i två steg:

 • ytanivåering. För att säkerställa högkvalitativ isolering på bottenvåningen borde inga signifikanta oegentligheter föreligga. Det är möjligt att eliminera sådana droppar genom att slutföra slipsen med sandcementmortel.
 • Placera plattorna görs i slutet av en stötfog eller mellan stängerna. Närvaron av timmer ökar golvets styrka.

Uppvärmning av skydd överlappande med skum Utkast beläggning

Polyfoam måste skyddas från förstörelse av en film på en obebodd vind. På en ofta använd eller bostadslägenhet behöver man på något sätt flytta, så det är bättre att bygga ett golvbeläggning med grovt ytbeläggning ovanpå skumplasten eller expanderad polystyren eller för att göra en sandcementskrot.

Uppvärmning av garretgolv med sågspån

Sågspån - fint trä.

 • naturlighet;
 • inga giftiga föroreningar
 • låg vikt;
 • tillgång till material.

Attic isoleringsteknik sågspån

 • innan vi börjar värma sågspån måste de förbereda oss. Blanda blandat med sågspåncement och vatten i ett förhållande av 10: 1: 1.
 • färdig blandning häll golvet på vinden och nivån. Det bör noteras att användningen av sågspån som en värmare utan användning av en ram endast kan ligga på bostadshus. Annars, när man går på golvet, pressas sågspånen, och betongröret kommer att kollapsa.
 • bygga en cellulär konstruktion av timmer. Häll lösningen med sågspån i varje cell. Fördelen med denna metod är att ett grovt golv kan läggas över virket. Och vinden kommer att vara lämplig för användning.

Uppvärmning av garretgolv med sågspån

Uppvärmning av överlappande vind med expanderad lera

Utvidgad lera produceras genom att skjuta lera.

 • låg värmeledningsförmåga
 • naturlighet;
 • miljövänlighet
 • lätthet;
 • tillgänglighet.

Nackdelen är förknippad med svårigheten att höja den expanderade leran till höjden på vinden.

Utvidgad lera används vanligtvis i händelse av att det är nödvändigt att utföra uppvärmning av vindsvåningen över plattorna.

Golvisoleringsteknik med expanderad lera

Arbeten utförs i tre steg:

 • Plattan inspekteras för sprickor och sprickor. De är förseglade med en lösning eller täckt med tjockt papper. Utskjutande delar av svårigheterna med fyllning av expanderad lera skapar inte.
 • Monterad timmerkista. Ett grovt golv läggs på det i framtiden.
 • Lös isolering hälldes på spisen och jämnades med en vanlig rake. Tjockleken på ett lager är 250-300 mm. Det är möjligt att flytta på expanderad lera utan begränsningar.

Uppvärmning av vindsvåningen med expanderad lera. Tips: Vid fyllning av expanderad lera är det bättre att kombinera granuler av olika storlek (diameter). Så du kan undvika utseende av tomrum.

Vid slutet, montera utkastet golv eller häll sand-cement screed.

Observera att isoleringen på vinden trä golv har några nyanser:

 • trädet ruttnar, vilket innebär att ånga som stiger upp måste vara fri att passera. Felaktig installation av filmer eller användning av icke-andningsmaterial, såsom takfilt, kommer att leda till förstörelse av trä i framtiden.
 • Med hjälp av folieisolering måste du placera den med folie nedåt. Så kommer träet att skyddas mot vatten och samtidigt kommer det inte att ackumuleras fuktånga.

Attic isoleringsfel

 • "Rätt" - använd ett superdiffusionsmembran eller ångspärrfilm
 • "Fel" - att lägga en speciell film utan märkning eller i allmänhet en vanlig film

Schematisk överlappningsisolering för isolering av olika typer ges nedan.

Scheme of attic floor isolation - 1 Scheme of attic floor isolation - 2

slutsats

I den här artikeln stannade vi vid de viktigaste stadierna och funktionerna på vindisolering av ett privathus med användning av värmare av olika slag. Vi hoppas att denna information kommer att vara till nytta för dig.

Regler för isolering av mineralullgolv: 1: a våningen och vind

Vid byggandet av ett privat hus bör särskild uppmärksamhet ägnas åt väderleksförändring av byggnader. Viktiga delar som är direkt utsatta för kall luft är överlappningen på första våningen med en kall källare, ytterväggar, vindsvåningar och ett tak på taket. Som en universell typ av isolering kan du använda mineralull.

Termisk isolering av golvet i mineralpoolen ger dig en bekväm golvtemperatur och värmebehandling i rummet. På grund av dess obrännbarhet kan materialet användas både i trä och i stenkonstruktion utan några problem.

Vad är Minwat

Denna isolering är ett fibröst material. Fibrerna är anordnade på ett kaotiskt sätt. Varje tillverkare har sitt eget matlagningsrecept. Alla komponenter smälter vid mycket höga temperaturer och bryts sedan in i tunna fibrer i en centrifug. Därefter använder man värmebehandling för att producera mineralull.

Typer mineralull

För byggandet av huset av mineralull producerade tre typer.

 1. Glass. Materialet är tillverkade av brutet glas.
 2. Stone. Denna art kan kallas den vanligaste. Ofta är det möjligt att träffa material från basaltfiber, men det är också gjorda av andra mineraler. Att göra stenullisolering är lättare jämfört med de andra två.
 3. Slagg. Har de lägsta värmeisoleringsegenskaperna och ökad sårbarhet. Ej lämplig för fasadarbete och rörledningar.

Utöver denna klassificering finns en uppdelning enligt den form som mineralull produceras.

 1. Det valsade materialet har låg styvhet, därför används det mer för att värma husets väggar eller golvet genom stockarna.
 2. Hårda mineralplattor eller mattor - bra för användning vid uppvärmning av golv och vindsäckar.

För isolering av golvbeläggningen är det bättre att använda det andra alternativet, eftersom hård mineralull garanterar säker golvbelastning under belastning.

Fördelar och nackdelar med materialet

Mineralullens positiva egenskaper inkluderar:

 • bra värmeisolering;
 • enkel teknik för att lägga, i utformningen av golvet av mineralull behöver ingen speciell fästning;
 • låg grad av fuktabsorption från miljön;
 • demokratiskt pris
 • motstånd mot höga temperaturer och öppen eld;
 • Säkerhet för personen vid övervakning av teknik
 • motståndskraft mot bakterier, mögel och mögel.

Tack vare dessa egenskaper har mineralull fått en stor fördelning, både i trä och i stenkonstruktion.

Men vi kan inte säga om dess egenskaper och nackdelar, som inkluderar:

 • Behovet av ytterligare skydd för arbetstagare: kläder, handskar, mask;
 • Det är nödvändigt att skydda isoleringen mot fukt, tekniken innehåller ångspärr och vattentätning;
 • förmågan att absorbera vatten, oförmåga att använda för våta områden;
 • hög grad av krympning i strid med villkoren för installation och drift
 • När man lägger sig i en trähus mellan stocken, är det nödvändigt att ge ett mellanrum mellan isoleringen och golvbeläggningen på 3-5 cm.

Om du inte tar hänsyn till dessa egenskaper kommer isoleringen att bli farlig för en person. Till exempel kommer bristen på arbetskläder för arbetstagare att leda till ingrepp av partiklar av material på huden och lungorna. Detta kommer att orsaka irritation, klåda och allergiska reaktioner.

Applicering vid uppvärmning av golv

Som uppvärmningsgolv i huset används mineralullplattor i följande fall:

 • i byggandet av bottenvåningen i närvaro av en kall källare eller underjordisk;
 • i konstruktionen av överlappning för att öka ljudisoleringen;
 • i byggnaden av vinden golvet i närvaro av en kall vind.

För ett enskilt hus när det läggs i alla fall är det nödvändigt att tekniken är strikt observerad, annars kommer isoleringen inte att utföra sin funktion.

Isoleringsteknik

När man lägger isolering bör man strikt följa tekniken. Kakan av uppvärmning beror på typen av överlappning, så låt oss överväga anvisningarna nedan.

Bottenvåning överlappar varandra

I närvaro av en kall källare eller under jord krävs en uppvärmning av golvstrukturen. Oavsett vilken byggnad som används, trä eller sten läggs lagren i följande ordning när man installerar mineralull på toppen:

 1. överlappar;
 2. tätskikt;
 3. isolering;
 4. ångspärr;
 5. rent golv.

Vid trähusbyggnad läggs plåt eller valsat material mellan lagren i enlighet med lagens ordning. Det är möjligt att konsolidera materialet nedanifrån, det är mer kompetent ur värmekonstruktionens synvinkel, men mycket mödosamt.

Mineralullbottenisolering

Vi rekommenderar att du tittar på videon med tydligt visad isoleringsteknik:

Bullerisolering av interlapp överlappningar

Som ett skydd mot ljudutbredning placeras mineralull på golvkakan i följande ordning:

 1. överlappar;
 2. ångspärr;
 3. isolering;
 4. tätskikt;
 5. rent golv.

Arrangemanget är särskilt effektivt vid byggandet av ett tegel- eller betonghus, men i ett trä blir det inte överflödigt.

Observera att i armerad betonggolv är 3-5 cm mineralull under kopplaren tillräcklig för att dämpa stödet och luftburet. Och i trägolv måste lagret av material vara minst 5-10 cm.

Uppvärmning av vinden våningen

Om byggnaden har en kall vindsugare, är det nödvändigt att skydda överlappningen på övervåningen. I en träbyggnad placeras mineralull mellan lagen, i stenen - mellan lagren och under cementskiktet.

Installationsförfarandet är detsamma som i föregående fall. Skillnaden ligger i golvets golv och isoleringsskiktets tjocklek.

Skydd av konstruktionen i detta fall utförs för att förhindra överdrivna värmeförluster från rummet till rummet på den kalla vinden. Den uppvärmda luften ackumuleras strax under taket och i avsaknad av nödvändiga åtgärder kommer fritt in i vindsutrymmet och skapar stora värmeförluster för huset.

Den här videon beskriver i detalj golvisoleringens teknik:

Tjocklekberäkning

I ett enskilt hus finns inga krav på termiskt skydd av konstruktioner, så isoleringens tjocklek kan väljas ungefär. Det beror på områdets klimat, för de flesta fall kommer det att räcka för att skydda mineralull 100-150 mm tjock.

För att beräkna ett mer exakt värde kan du använda hjälp av en specialist eller ett enkelt program "Teremok". Den finns på nätverket i det offentliga området.

Mineralull är ett modernt isoleringsmaterial som, om det används ordentligt, kommer att pågå länge och på ett tillförlitligt sätt skydda byggnadselementen. Materialet är lämpligt för arbete med alla typer av golv från källaren till vinden.

Hur man isolerar överlappande kallvatten mineralull?

Att säkerställa uppvärmning av ett privat hus och uppvärmning av taket längs taken, man får inte glömma att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en sådan plats som vinden.

Utveckling av varmvatten golv mineralull

Varmluft tenderar att stiga till toppen, och därför kan värme i ett temporärt uppvärmt utrymme undkomma genom ett kallt vinden. Därför bör frågan om vindisolering behandlas utan dröjsmål.

1 Varför behöver vi golvisolering?

Uppvärmning av kylgolv eller mineralull, stort behov i ett litet utnyttjande lokaler som är ordentligt utrustad med speciell takventilation.

Att vinden, eller snarare dess överlappning, utför funktionen av en slags gräns mellan värme och kyla. På sådana ställen överlappar vinden ut med intensiv fukt på grund av kondensatbildning.

Det är dock möjligt att värma golven på vinden i huset med mineralvatten ordentligt. Själva processen med att värma golv på vinden i mineralull är skapandet av en hållbar värmeisoleringsbeläggning som kommer att ha en låg grad av värmeledningsförmåga.

Teknologin för värmeisolering av mineralgolvet på vinden och värmeisoleringen av Energoflex för rör innebär en strikt överensstämmelse med stadier och krav.

I själva verket är denna teknik ganska enkel och okomplicerad. Bra värmeisolering på vindsvåningen med mineralull hjälper till att stänga oönskade luckor.

För denna isolering måste läggas tätt. I de flesta fall används mineralull för att värma upp vinden i huset.

Den presenterade värmaren är den mest lämpliga för denna typ av arbete, de kan också isolera golvyta i bostadshusen i huset.

Schematisk uppvärmning av vindenergi mineralull

Vid en god isolering med mineralull hålls den optimala temperaturen i bostadsområden.

Om proceduren utförs felaktigt kommer fukt som stiger från husets golv att orsaka kondensbildning.

Det ackumuleras i taket och sipprar sedan genom taket. Den resulterande temperaturskillnaden i de områden där vindgolvet ligger intill husets väggar initierar bildandet av mögel och mikroskopiska svampar som kan vara orsakssamband för allergiska sjukdomar.
till menyn ↑

1.1. Krav på isoleringskrav

Processen att värma upp vindsvåningen och värma upp taket av huset med egna händer, eller snarare kvaliteten, har en direkt inverkan inte bara på värmeförlustens storlek utan också på hur lång livslängd hela karmstrukturen och takbeläggningen är.

Faktum är att vattenånga inuti det uppvärmda rummet diffunderar till vinden i huset. För att använda isoleringen åstadkom en hög grad av konstruktionseffektivitet hos det isolerande skiktet, måste det alltid vara torrt.

På grundval av detta måste isoleringen skyddas mot överdriven fuktning genom ångan från den uppvärmda uppvärmda luften med hjälp av ett speciellt ångsäkert material.

Om vindytan är välisolerad kommer det inte bara att ge högkvalitativ värmeisolering utan också bidra till en ökad driftstakt för hela takstrukturen.

Uppvärmning av överlappning av en kall vind med mineralull

Om ångspärren är frånvarande, tränger ånga genom de oskyddade golv på vinden och kondenseras på golvytorna.

Detta kommer att leda till att fukt kommer att tappa på spjälkarna, som under sitt inflytande kommer sakta att riva från insidan.

Som ett resultat ökar sannolikheten för förstörelse av hela takpannan. Värmeisoleringsindikatorerna för konstruktionen minskar även på grund av att ångspärrens täthet har brutits.

Innan du isolerar vinden, måste du tömma skiktet och avlägsna fukt från hela vinden på vinden. För att göra detta, ventilera genom fönstren. De kan vara:

För att säkerställa maximal ventilationsintensitet ska det totala arealet av alla ventilationsöppningar vara lika med 0,2-0,5% av vindsvåningen.

Om allt arbete kommer att utföras på rätt sätt, så kommer inte istappar på vintern att bildas på vintern. Processen med att värma själva vindrummet är inte från bostadshus, men från vinden.

Så det är mest lämpligt att lägga isolering, vars val beror på vilken teknik som används och konstruktionens konstruktion.
till menyn ↑

1.2 Egenskaper hos isoleringsbalken

Vid genomförandet av ett sådant uppvärmningssystem med hjälp av mineralull lagras värme i utrymmet mellan strålarna. Deras vanliga höjd är nästan alltid tillräcklig för detta, men vid behov placeras flera barer på toppen.

Uppvärmning av taket på mineralpoolen från vinden

Den nedre delen av taket sys upp med hjälp av gjutet material som när vi sätter upp vinden i ett privat hus. För detta kan lining eller gipsskivor användas.

På toppen av strålarna är golvet på undergolvet. Det här kan vara en plåtplywoodplatta, plywoodplåt eller OSB-platta. Mineralull är anpassad på ett tidigare preparat speciellt ångspärrskikt.

Ett alternativ till det kan fungera som en vanlig film gjord med användning av polyeten. Om ångspärrmaterialet smälter, läggs det med en blank yta nedåt.

Mellanavståndet mellan strålarna är fyllt med mineralvatten med de nödvändiga tjockleksparametrarna. Ytan på balkarna måste vara utrustad med ett extra isolerande skikt.

Detta kommer att blockera de så kallade kalla broarna och avsevärt minska den totala värmeförlustnivån. Om högkvalitativt virke användes för att skapa strålarna, ska ytmaterialet placeras direkt på ytan.

Minvat placeras mellan dem som när taket isoleras med polyuretanskum och golvbeläggningen läggs på toppen. Användningen av sådan teknik är särskilt viktig i bostäder som är gjorda av stockar eller stänger.

Det är viktigt med hög grad av tillförlitlighet att skydda mineralullen från ingreppet av de minsta dropparna av fukt, det är särskilt sant om taket har mindre beläggningsfel som orsakar läckage.

Skiktet av mineralull måste skyddas på ett tillförlitligt sätt från vindens effekter från takskenorna. För detta används plåtar av mineralull med hög densitet.
till menyn ↑

2 Varför används det för att värma vinden av mineralull?

I de flesta fall, när vi isolerar vindgolv, faller konsumenternas val på mineralull. Dess fördel ligger i att installationen inte kräver speciella färdigheter.

Mineralull kännetecknas av utmärkta isolerande egenskaper. Dess struktur består av tunna glasögonfibrer, vars längd sträcker sig från 2 till 60 millimeter.

Golvisolering mineralull

Höga ljudisoleringsegenskaper tillhandahålls på grund av närvaron av ett stort antal luftporer.

Dessa porer ligger i utrymmet mellan fibrerna och kan uppta 95% av den totala volymen isolering. Minvat presenteras i tre sorter, det kan vara basaltglas och sten.

Basaltull tillverkas med hjälp av smälta basaltstenar till vilka bindningselement läggs till.

Detta kan vara en bergart av karbonat, som reglerar nivån av surhet hos ett ämne, vilket medför en ökning av isolationens livslängd. Glasull har höga värmebeständiga egenskaper och kan tåla temperaturer upp till +450 grader Celsius.
till menyn ↑

2.1 Teknik för uppvärmning av vinden golv mineralull

Under arbetet med mineralull är det viktigt att följa alla krav och säkerhetsbestämmelser.

Detta beror på det faktum att luften i processen att klippa och stapla sådant material fylls med små partiklar som kan komma in i andningsorganen och därmed skada människors hälsa.

Vid installation, var noga med att ta hand om tillgängligheten av personlig skyddsutrustning. Skyddsglasögon, andningsskydd och tjocka gummihandskar ska vara tillgängliga.

Processen med att värma vindgolv börjar med valet av nödvändiga verktyg och extra material. Gör inte här utan:

 • Plattor och plywood;
 • Ångspärrfilm;
 • Minvaty (en utmärkt värmare för ett mansardtak);
 • tätskikt;
 • Scotch tape;
 • roulette;
 • En kniv;
 • Konstruktion häftapparat;
 • Spatel.

Kärnan i isoleringstekniken ligger i det faktum att isoleringen måste placeras noggrant i utrymmet mellan vinden eller balkarna.

För att förbättra de isolerande egenskaperna bör man använda tillförlitligt ångspärrskydd. Varm och mättad med luft kommer ständigt att stiga upp från vardagsrummet och genom taket för att komma till toppen.

Där, under taket utrymme, han kommer att möta ett lager av isolering. På grund av det faktum att mineralull är allmänt känd som ett ångtät material, kommer det att ta all utgående fukt i sig.

Om det förblir utan nödvändig tillgång till luft och solljus, kommer det gradvis att krympa och i slutändan förlora alla dess isolerande egenskaper.

Kakelgolv däck på 20 cm min ull

För att undvika sådana destruktiva effekter bör ett ångspärr läggas under lagret av mineralull.

Innan huvudarbeten påbörjas måste det noggrant beräknas den önskade isoleringsmängden.

För att göra detta är det nödvändigt att beräkna total yta på hela ytan på vinden och sedan förvärva högsta kvalitet och pålitlig isolering som måste uppfylla alla nödvändiga krav.

Mängden ull som köps beror på hur många lager du planerar att använda när du täcker vinden. Dessutom är parametern för isoleringstjockleken direkt beroende av klimatförhållandena i regionen.
till menyn ↑

Teknik och egenskaper vid uppvärmning av våningsplan med mineralull

Uppvärmning av huset är ett mycket viktigt ögonblick. När man gör det, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt väderbeläggningen på vinden. Om detta inte är gjort kommer den varma luften från vardagsrummet att gå upp genom den ouppvärmda vinden och det är ganska problematiskt att värma ett sådant rum. Dålig isolering av vindsvåningar leder till att 10-15% av energin är bortkastad. Att ersätta varm luft från källaren kommer att stiga kall och våt - det kan leda till att mögel uppträder i huset.

Isolering av vinden är en mycket viktig uppgift, eftersom det mesta av värmen går genom taket.

Dessutom är det fria utrymmet under taket praktiskt taget inte använt, men om du ordentligt isolerar taket och taket, kan det här rummet omvandlas till ett extra vardagsrum eller göra ett bekvämt tvättstuga.

Efter att ha fattat ett beslut om ytterligare värmeisolering av huset, och isolerad vind, kommer du att spara på uppvärmning och få extra utrymme som du kan använda för dina behov.

Frågan om vilken isoleringsteknik som är mer korrekt kräver en detaljerad övervägning.

Typer av material och metoder för vindisolering

Att vinden värms upp på två sätt - valet av metod beror på hur vinden används i framtiden. Om du planerar att utrusta vinden på vinden, då ska taket och golv på vindsalen också vara isolerade. Om arrangemanget på vinden inte är tillgängligt, räcker det med att värma golvet bara (golvet i huset).

Det finns flera typer av isolering, en av dem är mineralull i plattor.

Först måste du bestämma vilken isolering du ska använda. Erfaren experter rekommenderar att följande material används för uppvärmning av vinden golv:

 • mineralull;
 • polyuretanskum;
 • bulkmaterial (expanderad lera, slagge och andra).

För uppvärmning används taket:

 • konstruktion filt;
 • mineralplattor;
 • mineralull i rullar.

Fördelar och typer av mineralull

När vattnet golv föredras ges mineralull. Fördelen med mineralull är att för installationen behövs ingen speciella färdigheter - det är ganska förmånligt att ens en nybörjare i byggbranschen. Dessutom har den utmärkta värmeisoleringsegenskaper - på vintern kommer det att skydda ditt hus från förkylningen, och på sommaren kommer det att ge kyla. Detta är ett mycket krävt material - mineralull är isolerad av både privata bostadshus och industribyggnader och byggnader.

Mineralull är ett byggmaterial bestående av de finaste glasögonfibrerna med en längd av 2 till 60 mm. Bra ljud- och värmeisoleringsegenskaper för detta material säkerställer närvaron av ett stort antal luftporer som ligger mellan fibrerna och upptar upp till 95% av den totala volymen. De huvudsakliga typerna av mineralull - basalt och glas, var och en har sina egna fördelar och nackdelar.

Mineralull består av de finaste glasfibrerna med ett stort antal luftporer.

Basalt mineralull är gjord av smälta basaltstenar med tillsats av ett bindemedel. Karbonatstenar läggs till i ullen - det här gör att du kan justera materialets surhet, vilket i sin tur ökar motståndet mot vatten och hållbarhet.

För tillverkning av glasull används råmaterial som används vid tillverkning av glas, såväl som glasskamp. Glasull är mer elastisk och vibrationsresistent, den är starkare än basalt. Dessutom är det brandsäker, klarar temperaturer upp till 450ᴼі.

Stegor av isolering vindsvåning och takläggning mineralull

När man arbetar med mineralull är det nödvändigt att strikt följa säkerhetsbestämmelserna, som vid bearbetning och läggning av detta material kommer små partiklar i luften som kan täppa till andningsorganen eller komma in i ögonslimhinnan. Vidare orsakar mineralull irritation i kontakt med huden. Vid arbete med detta material är det nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning: skyddsglasögon, andningsskydd och höga gummihandskar.

Uppvärmning av vindsvåningen börjar med val av grundläggande och extra material samt verktyg.

Schema för vindsolering med mineralull

 • brädor eller plywood;
 • ångspärrfilm;
 • mineralull;
 • tätskikt;
 • skottband

Teknologi lägger mineralull på vinden golvet

Trädgolv är gjord av armerade betongplattor eller på stödbjälkar. Värmeisoleringens metoder för olika typer av golv är identiska, förutom att isoleringsmaterialet i det andra fallet ska placeras mellan strålarna. Garantin för att det isolerande materialet inte förlorar sina egenskaper under operationen är användningen av tillförlitlig ångspärr.

Varm fuktig luft, som stiger från bostaden genom taket till toppen, kommer att passera genom ett lager av isolering i takytan. Eftersom mineralull är ett ånggenomträngligt material kommer det att absorbera fukt i sig och utan tillträde till uteluft och direkt solljus, kommer det inte att bli tid att torka ut, vilket innebär att det kommer att förlora dess isolerande egenskaper. För att förhindra detta ska ett lager av ångspärr läggas under isoleringsskiktet (Diagram 1).

Först måste du beräkna mängden isolering - beräkna ytan och köpa isolering baserat på antalet staplade lager. Isoleringsskiktets tjocklek beror på klimatförhållandena, liksom tillgängligheten och kvaliteten på takets sluttningar. Vid köp bör du se till att paketet är integritet eftersom det här materialet är mycket känsligt för fukt.

Golvisolering - Golvisolering

 1. Trälagrar är plankor eller plywood, detta görs för att tillåta fri rörelse runt vinden.
 2. Lägg ångspärrfilmen på trågtypen, så att kanterna lyfts upp på väggarna. Filmdukar överlappas och tejpas.
 3. Om du inte planerar att bygga en vind på vinden, bör du ta hand om ventilationen - speciella ventilationsrännor är fastsatta på taket med klämmor.
 4. Rullar med mineralull börjar rulla från den mest avlägsna punkten på vindsvåningen. Vid behov kan mineralullen skäras med en vanlig brevpapperskniv och placerar ett bord under botten.
 5. Nästa remsa rullas ut i motsatt riktning. Tyg Minvaty passar tätt, mellan dem ska inte vara sprickor.
 6. Om det finns ett hinder är det bättre att klippa duken framför honom, och nästa isoleringsdel skärs i form av ett hinder. Alla slitsar måste försiktigt repareras med rester av isolering.
 7. Om lampor är monterade i taket, bör de stängas med lock och då ska isoleringen läggas. Detta bör ske så att det inte orsakar brand, även om mineralullen är ett icke brännbart material, men överlappningen är vanligtvis tillverkad av trä.
 8. Arbeta med mineralull bör försiktigt försök att inte krossa det, så det kommer att påverka isoleringens prestandaegenskaper.
 9. Ett ånggenomträngligt superdiffusionsmembran läggs ovanpå bomullsullen, vars ångpermeabilitet är från 1000 g / m2. Ett sådant membran är nödvändigt om det inte finns någon takdämpning på taket - det här skyddar isoleringen mot fukt från ovan. Det är nödvändigt att placera membranet endast av den sida som rekommenderas av tillverkaren, eftersom den har en ensidig arbetsprincip. Om vattentätningen av taket är gjord, bör det ånggenomsläppliga membranet inte läggas på toppen av ullen.

Teknik för uppvärmning av tak med mineralull

Den andra kretsen för att skydda huset mot värmeförlust är ett varmt ventilerat tak. I det här fallet bör du strikt följa tillverkarens rekommendationer och följa alla stadier av takisolering. Strukturellt är höjden på ett varmt tak en flerskiktad tårta, vars lager kan monteras både från utsidan - från takets sida och från vinden.

Det är möjligt att montera en varm takkaka både från utsidan och från sidan av vindsalen.

Valet av material för enheten av ett varmt tak är tillräckligt stort. Det mest populära materialet är mineralull, främst basalt mineralull används, som tillverkas i form av plåtar av olika tjocklek - 50 mm, 100 mm, 200 mm, vilket gör att du kan välja ett lager av isolering baserat på klimatfunktioner. Om mineralull läggs i flera skikt, är det nödvändigt att observera den förskjutna staplingsproceduren när nästa skikt överlappar skarven från föregående skikt.

För att taket på vinden (eller något annat tak) ska isoleras korrekt bör ordningsföljden för lagren observeras (schema 2):

 • ångspärr - utformad för att skydda isoleringen mot ånga från insidan;
 • huvudskiktet är mineralull;
 • vattentätning - skyddar isoleringen mot effekterna av utfällning från utsidan;
 • Kontragrillelement - bilda en ventilationsgap som är nödvändig för fri cirkulation av fuktig luft.
 • takläggning.

Med tanke på allt ovan kan frågan om behovet av isoleringshyllor anses vara löst. Vid isolering bör man strikt följa teknik och rekommendationer från tillverkare av material som används för arbete.

Uppvärmning av vindsvåningen på träbalkar minvatoy

Värmande vindsvåningen i huset gör att du kan spara mer värme inne i rummet, och inte spendera den på att värma en kall vind. Det är bra om det används som ett tvättstuga (teknisk vind) eller som en vind, och om inte? Då är det meningslöst att slösa bort resurser på uppvärmning av ett ouppvärmt vindsrum.

Därför är det värt att göra isoleringen av överlappningen på en kall vind med användning av värmeisoleringsmaterial. Du kan utföra isolering från vinden eller från sidan av rummet (inuti / utanför). Det är bäst att göra detta under byggandet av byggnaden, eller direkt innan du färdigställer rummet. Men under driften av huset finns det ingen anledning att inte värma taket från vinden.

Uppvärmning av garret tak mineralull, skumplast, sågspån, expanderad lera

Golvbeläggningens tjocklek är standardiserad med hjälp av SNiP II-3-79 "Värmekonstruktion". Denna handbok innehåller detaljerade rekommendationer om valet och formlerna för beräkning av motståndet mot värmeöverföring av olika värmeisoleringsmaterial. Beräkningarna tar inte bara hänsyn till typen av material, men också den genomsnittliga årstemperaturen, varaktigheten för uppvärmningssäsongen, väggmaterialet i huset.

Tekniken för golvisolering är beroende av det valda materialet.

Jämförande egenskaper hos värmeisoleringsmaterial med lika tjocklek

I denna artikel kommer vi att överväga de mest populära värmare.

Uppvärmning av skydd av mineralull

Mineralull - en värmare, vars fibrer är ordnade på ett visst sätt. Namnlösa leder denna slump till det faktum att en krockkudde bildas mellan fibrerna, vilket informerar värmaren av dess egenskaper. Men samma egenskaper hos ull förbättrar förmågan att absorbera fukt. För att undvika detta måste du veta hur man installerar mineralullen ordentligt.

Fördelarna med mineralull:

 • hög densitet;
 • lång livslängd
 • brandsäkerhet;
 • enkel installation;
 • Användningen av mineralull för uppvärmning av vågräta ytor leder inte till att kakning, glidning och bildning av kalla överbryggor leder till detta.

Bland nackdelarna: förmågan att absorbera fukt.

Teknik för uppvärmning av vinden golv mineralull

Det finns tre huvudsakliga sätt att lägga ull: kontinuerligt, i spår eller i celler (se bild). Valet av metod beror på vilken typ av belastning som senare kommer att falla till golvet. Den mest stabila ramen erhålls i det senare fallet.

Uppvärmning av skydd av mineralull

Första etappen

Börjar med installation av en ångspärrfilm. Filmen tillåter att avlägsna ånga, som stiger från ett varmt vardagsrum till en kall vind. För att lägga filmen korrekt måste du noggrant läsa etiketten som är applicerad på den. Var noga med att observera överlappningen på 100 mm.

Tekniken för att värma vindsängen mineralull Om du värmer på träbjälkar, borde filmen böja runt alla utskjutande element. Annars kan strålarna ruttna.

Vid korsningen av filmen och väggarna eller andra utskjutande ytor måste du höja den i en höjd lika med isoleringens tjocklek plus 50 mm. och limma tejp eller wrap på en platta isolering.

Andra etappen

Legering av isolering (ull). Detta är en ganska enkel process. Plattor eller remsor skärs enkelt med en byggkniv till önskad storlek.

När du lägger arket är det nödvändigt att se till att det inte finns några luckor eller mineralullmaterialet är inte starkt pressat. Både det och en annan kommer att leda till en minskning av kvaliteten på uppvärmningen. Vanliga misstag i bilden.

a) Isoleringsmaterialets otillräckliga tjocklek

b, c, d) Taket på golvets isolering väljs felaktigt.

Användbara tips om installation av mineralull

 • isolering med folie ökar materialets motstånd till värmeförlust. Skivan läggs med den vikta sidan nedåt.
 • isoleringen ska inte skjuta ut över strålen. Om en sådan situation utvecklas måste strålen förlängas med en trästråle eller lath till isoleringens tjocklek.
 • Den tunna värmaren i två lager håller mer värme än en tjocklek. I detta fall måste plattorna läggas i förskjuten ordning.
 • Om på vinden är det utskjutande konstruktionselement, till exempel ett skorsten, behöver du höja isoleringen till en höjd av 400-500 mm. och fäst den.

Tredje etappen

Vattentätnings golv utförs om vinden inte är avsedd att användas, och taksystemet skyddas inte av en vattentätningsfilm. Om takmaterialet är skilt från vinden med en film, kan du gå vidare med slutskedet.

Grovt golv. På toppen av isoleringen och som grund för slutbehandling.

Uppvärmning av skydd överlappande med polyfoam

Processen med installationsteknik liknar isoleringen på vindsvåningen med expanderad polystyren.

Fördelarna med dessa material:

 • låg kostnad;
 • enkelhet i arbetet
 • vattentålig

Bland nackdelarna: brännbarhet.

Tekniken för golvisolering med polystyrenskum eller expanderad polystyren

Processen med installation av rigid isolering baserad på skum är mer än enkel och kan göras manuellt. Verken kan delas in i två steg:

 • ytanivåering. För att säkerställa högkvalitativ isolering på bottenvåningen borde inga signifikanta oegentligheter föreligga. Det är möjligt att eliminera sådana droppar genom att slutföra slipsen med sandcementmortel.
 • Placera plattorna görs i slutet av en stötfog eller mellan stängerna. Närvaron av timmer ökar golvets styrka.

Tips: försiktigt försegla alla sömmar, inkl. fogar med strålar. Förbi hindret, försök att klippa hål så exakt som möjligt. Homogent isolerande skikt behåller bättre värme.

Uppvärmning av skydd överlappande med skum Utkast beläggning

Polyfoam måste skyddas från förstörelse av en film på en obebodd vind. På en ofta använd eller bostadslägenhet behöver man på något sätt flytta, så det är bättre att bygga ett golvbeläggning med grovt ytbeläggning ovanpå skumplasten eller expanderad polystyren eller för att göra en sandcementskrot.

Uppvärmning av garretgolv med sågspån

Sågspån - fint trä.

 • naturlighet;
 • inga giftiga föroreningar
 • låg vikt;
 • tillgång till material.

Attic isoleringsteknik sågspån

 • innan vi börjar värma sågspån måste de förbereda oss. Blanda blandat med sågspåncement och vatten i ett förhållande av 10: 1: 1.
 • färdig blandning häll golvet på vinden och nivån. Det bör noteras att användningen av sågspån som en värmare utan användning av en ram endast kan ligga på bostadshus. Annars, när man går på golvet, pressas sågspånen, och betongröret kommer att kollapsa.
 • bygga en cellulär konstruktion av timmer. Häll lösningen med sågspån i varje cell. Fördelen med denna metod är att ett grovt golv kan läggas över virket. Och vinden kommer att vara lämplig för användning.

Uppvärmning av garretgolv med sågspån

Uppvärmning av överlappande vind med expanderad lera

Utvidgad lera produceras genom att skjuta lera.

 • låg värmeledningsförmåga
 • naturlighet;
 • miljövänlighet
 • lätthet;
 • tillgänglighet.

Nackdelen är förknippad med svårigheten att höja den expanderade leran till höjden på vinden.

Utvidgad lera används vanligtvis i händelse av att det är nödvändigt att utföra uppvärmning av vindsvåningen över plattorna.

Golvisoleringsteknik med expanderad lera

Arbeten utförs i tre steg:

 • Plattan inspekteras för sprickor och sprickor. De är förseglade med en lösning eller täckt med tjockt papper. Utskjutande delar av svårigheterna med fyllning av expanderad lera skapar inte.
 • Monterad timmerkista. Ett grovt golv läggs på det i framtiden.
 • Lös isolering hälldes på spisen och jämnades med en vanlig rake. Tjockleken på ett lager är 250-300 mm. Det är möjligt att flytta på expanderad lera utan begränsningar.

Uppvärmning av vindsvåningen med expanderad lera. Tips: Vid fyllning av expanderad lera är det bättre att kombinera granuler av olika storlek (diameter). Så du kan undvika utseende av tomrum.

Vid slutet, montera utkastet golv eller häll sand-cement screed.

Observera att isoleringen på vinden trä golv har några nyanser:

 • trädet ruttnar, vilket innebär att ånga som stiger upp måste vara fri att passera. Felaktig installation av filmer eller användning av icke-andningsmaterial, såsom takfilt, kommer att leda till förstörelse av trä i framtiden.
 • Med hjälp av folieisolering måste du placera den med folie nedåt. Så kommer träet att skyddas mot vatten och samtidigt kommer det inte att ackumuleras fuktånga.

Attic isoleringsfel

 • "Rätt" - använd ett superdiffusionsmembran eller ångspärrfilm
 • "Fel" - att lägga en speciell film utan märkning eller i allmänhet en vanlig film

Schematisk överlappningsisolering för isolering av olika typer ges nedan.

Scheme of attic floor isolation - 1 Scheme of attic floor isolation - 2

slutsats

I den här artikeln stannade vi vid de viktigaste stadierna och funktionerna på vindisolering av ett privathus med användning av värmare av olika slag. Vi hoppas att denna information kommer att vara till nytta för dig.

Värmeisolering av kalla golvbeläggningar: material och metoder

För att förstå vad som är nödvändigt för att värma överlappningen av en kall vind, låt oss förtydliga lite varför en vind är nödvändig i ett privat hus och vad syftet är. Våra förfäder byggde hus som kunde stå i över 100 år, medan det var varmt inuti, och takets trästruktur var alltid torr.

Tidigare byggdes mestadels dubbla sluttande tak med en liten sluttning av ramper. Detta gjordes så att på vintern kunde snön stanna kvar på taket. Således användes snön som en naturlig isolering. På vinden gjorde de ett eller två fönster och höll dem stängda på vintern så att den fångade luften fungerade som en värmeisolator. På sommaren var situationen något annorlunda. Attic fönster öppnades för natten så att luften kyldes och under dagen, i varmt väder, stängdes de så att luften inte skulle värma upp mycket och reglera temperaturen på detta sätt.

När snön föll på vintern låg han på taket och blev samtidigt en naturlig isoleringsmedel. Även med stora frost faller temperaturen på vinden inte under noll. Således gjorde luften på vinden och golvets isolering det möjligt att hålla temperaturen i huset vid + 20-25 ° C. Takskenorna var inte isolerade så att snön som låg på taket inte skulle smälta. Låtsystemet förblev öppet vilket möjliggör inspektion och reparation om det behövs. Därför värms i en kall vind, överlappar endast överlappningen.

Om takskenorna värms upp blir vinden ett uppvärmt rum, d.v.s. vind, som har en helt annan funktionell syfte.

Nu är det fortfarande att ta reda på hur man isolerar vinden i ett privat hus och vilka material som används för värmeisolering.

Material för isoleringshyllor

På marknaden finns ett brett utbud av material för isolering. För att kunna välja, är det nödvändigt att ta hänsyn till villkoren för det värmeisoleringsmaterial som ska användas:

 1. Materialet bör behålla sina egenskaper vid temperaturförhållanden från -30 till +30 ° C. Det får inte frysa under svåra frost och bör inte släppa ut skadliga ämnen i varmt väder.
 2. Det är nödvändigt att välja brandbeständig isolering vid elektriska ledningar på vinden.
 3. Det är bättre att välja fuktbeständigt material, så att det vid våthet inte förlorar dess isolerande egenskaper.
 4. Isolering bör inte klockas snabbt för att uppfylla sitt syfte så länge som möjligt.

Innan du bestämmer vilken typ av material som värmer golvet på ett kallt vinden i ett privat hus, är det nödvändigt att ta hänsyn till vilket material golvet är tillverkat av. Om golvet på vinden är gjord av träbalkar, så kan du använda plåt, vals och bulkisolering. I det fall då överlappningen av vinden är gjord av betongplattor, använd sedan tunga eller täta plattvärmeisolatorer. Deras användning gör det möjligt att göra cementcement på golvet.

Material framställda i form av plattor och mattor:

 • mineralull (mineralull) i mattor;
 • skumplast;
 • extruderat polystyrenskum;
 • tång;
 • halm.
 • mineralull;
 • glasull;
 • stenull;
 • alger stegar;
 • lin.

Massmaterial för golvisolering:

 • expanderad lera;
 • ecowool;
 • vass;
 • sågspån;
 • halm;
 • slagg;
 • Bovete Stipa;
 • polystyrengranuler.

Värmeisolering av vinden i ett trähus måste utföras med ekologiskt, naturligt och andningsmaterial.

Hur man ordentligt isolerar golv på vinden med mineralull

Mineralull - en vanlig och modern värmeisolator. Finns i rullar eller tallrikar (mattor). Det ruttnar inte och brinner inte, gnagare och olika mikroorganismer är inte heller rädda för det.

Värmande överlappning av kall vind med mineralull börjar med att lägga fodermaterial på golvet. För budgetalternativet läggs asfalt på golvet, men ett dyrare och högkvalitativt alternativ är golv tillverkat av ångspärrfilm. Filmen läggs med en överlappning, och lederna är limmade med tejp eller säkrad med träplattor, vilka är fastsatta med en bygghäftare.

Isolationsbredden väljs utifrån kraven i värmekonstruktionsstandarder för varje region. Mineralull sätts mellan skikten tätt och utan luckor. Fogarna är tapade. Efter att värmaren har lagts, läggs plattplattor helt enkelt på stockarna och bildar därmed golvet på vinden. En sådan enkel lösning att skapa ett golv gör att minvatn "andas" och ventileras normalt, om det förekommer fuktighet. För att förhindra att fukt ingriper i mineralullen under taket placeras vattentätningsmaterial.

Mineralullläggningen produceras i personlig skyddsutrustning: tjocka kläder, glasögon, handskar, andningsskydd.

Uppvärmning av vindsvåningsplattor extruderad polystyrenskum

Polystyrenskum eller polystyren är inte mycket täta material, så de används när golv på vinden är en struktur av stockar och balkar. Vid behov behöver värmeisolering av plattor isolera överlappningen av den kalla vinden med hjälp av extruderat polystyrenskum. Detta material är starkare och därför tätare än vanligt skum. Innan du lägger ytan på plattorna bör du anpassa dig. På golvets varma sida krävs inte ångspärr, eftersom betongplattorna nästan ingen ångpermeabilitet.

På den planerade betongplattan läggs ångspärrfilm. Stack därefter plåtarna av extruderat polystyrenskum i ett rutmönster. Samband blåses med skum. Efter att skummet torkar och härdar, hälls de värmeisolerande plattorna med en betonglösning på 4-6 cm. När skiktet har torkat, är det redan lämpligt att användas som golv. Även om du kan gå vidare och lägga på golvbeläggningen på golvet.

Värmeisolering av en kall vind

Ecowool är en cellulosa, lätt och spröd isolering, som huvudsakligen består av papper och tidningar. Andra komponenter - borax och borsyra används som flamskyddsmedel.

Innan isoleringen måste läggas på filmens golv. Anläggningsförfarandet för ekovården utförs med hjälp av en speciell formgjutningsenhet. Ett isoleringslager appliceras med ett kontinuerligt lock utan att skapa luckor. Eftersom ekowool innehåller en stor mängd luft är det vanligen ett lager på 250-300 mm.

Glöm inte att det med tiden kommer att bli en krympning av materialet. Applicera därför ett lager av ekowol mer med 40-50 mm.

Efter uppvärmningen av överlappningen av den kalla vinden med ekologen är klar bör den fuktas. Du kan göra detta med vanligt vatten eller förbereda en lösning på 200 gram. PVA lim på en hink med vatten. Fukt en vanlig kvast i denna lösning och fuktar bomullsbrunnen. Efter torkning bildas en skorpa, en lingin, på ytan av bomullsullen, vilket inte tillåter bomullen att lossna.

Som du kan se finns det många sätt att värma golvet på vinden. Vilken som ska tillämpas beror på varje enskild situation. Det viktigaste är att följa rätt teknik för att lägga isolering! Då kommer ditt hus alltid att vara varmt, och materialet som används kommer att hålla i många år.

Relaterade nyheter

Uppvärmning av vinden på träbalkar mineralull och skum

Värme, som vi vet, stiger upp. Och lämnar säkert rummet genom att inte värmas upp.

Förluster under vintern kan uppgå till 15%.

För att eliminera dessa förluster, oavsett syftet med användning av takytor, är det nödvändigt att värma upp vinden i träbjälkar.

Parametrar av högkvalitativ vindisolering

Golvisolering är ett komplett byggverk, som, med förbehåll för överensstämmelse med teknik och krav, motsvarar ett antal funktioner:

 • Högkvalitativ värmeisolering på vinden hindrar värmeförlusten och uppkomsten av kall luft i byggnaden vilket väsentligt påverkar kostnaden för uppvärmning.
 • På sommaren tillåter isoleringen av vindsvåningen inte att byggnaden värms upp genom taket och låter det bibehålla ett optimalt mikroklimat utan att tillgripa luftkonditionering ännu en gång.
 • Värmeisolering med tekniska krav kan passera luft och tillåter inte kondensat att ackumuleras på vinden.
 • Användningen av vatten- och ångspärr skyddar träkonstruktioner från mögel, svamp, vilket ökar livslängden avsevärt.
 • Korrekt utförda arbeten på väderförhållanden förhindrar bildandet av glasyr och glasyr.

Teknik för arbete på golvets golvbeläggning

Efter att träbjälkar läggs ut, överförs vattentätningen överlappande. Det förhindrar penetration av fukt och skyddar dessutom isoleringen.

Vattentätningsmaterialet kan vara ett flerskiktsförstärkt material av polyeten, polypropen.

Det ideala sättet att montera en vattentätning anses vara monterad under balkarna i ett kontinuerligt lager. Om detta inte kan utföras läggs beläggningen överlappande mellan balkarna, överlappar träkonstruktionerna och är fastsatt med tejp på toppen för täthet.

Direkt torkar golv på träbjälkar genom att lägga isoleringsmaterial mellan dem.

Vid användning av bulkmaterial styrs fyllningen av alla hålrum och ytans flathet. Om tjockleken på den använda isoleringen är större än bredden på träbalkarna krävs ytterligare installation av batten, fixerad över bärkonstruktionen.

Dessutom är det nödvändigt att tillhandahålla alternativ för att trimma strålarna själva med värmeisoleringsmaterial, för att utesluta "kalla broar".

Oavsett vilken typ av ytbehandling som helst, är det lämpligt att lägga ett annat vattentätlager över värmeisoleringen.

Golv på den isolerade vinden är gjord av brädor som ligger över balkar, plywood, spånskiva.

Golvisolering mineralull

Mineralull - ganska populärt råmaterial, som värmeisolatorgolv. Materialet är billigt, ej brännbart, det tål ganska höga temperaturer, håller det varmt och lätt att använda.

Nackdelarna innefattar mottaglighet för fukt, vilket kräver god vattentätning vid applicering.

Den finns i rullar och tallrikar. Båda typerna är lämpliga för värmeisolering. Men användningen av rulleversionen gör att du samtidigt kan överlappa strålarna. Layering utförs nära guiden, försöker att inte krossa mineralullen.

Mineralull är lätt att installera, så det är efterfrågan på självständigt arbete. Var noga med att använda skyddsutrustning vid arbete med mineralull.

Kläder krävs, som täcker alla delar av kroppen, handskar, samt andningsskydd och skyddsglasögon.

Polyuretan som en värmeisolator för vinden

Om du väljer den ideala isoleringen enligt kvalitetskaraktären, leder polyuretanskum ledarna.

Råmaterial håller perfekt, varm, ej brännbar, hållbar, lätt, resistent mot yttre påverkan, icke hygroskopisk, ointressant för gnagare.

Men alla dess fördelar uppväger kostnaden för råvaror. I små städer och byar är förvärvet av sådan isolering problematisk.

Vid ett beslut till förmån för egenskaperna är det nödvändigt att bestämma typen av isolering av polyuretanskum.

Det är enklare att montera färdiga plattor från detta råmaterial, men den här metoden har nackdelen med leder och ouppläckta strålar.

Polyuretanskum i form av skum appliceras genom sprutning och tränger in på alla möjliga platser. Tillräckligt och ett tunt skikt för att få en skyddande effekt.

Arbetet med sprutning av polyuretanskum kräver specialverktyg och vissa färdigheter.

Så är skum bra

Att lägga skumplattor för att isolera vindgolvet mellan träbalkarna kan till och med startas av en oerfaren självundervisad byggare.

Installation sker över en film, tätt intill varandra belägna plattor och överlappningar. Klarationer fylls med skum.

Ett vattentätskydd är gjord ovanifrån och efterbehandling utförs.

Populariteten hos denna värmare dikteras av sina låga kostnader, isolerande egenskaper och enkel installation.

Alla fördelar är korsade av brandfara av råmaterial. Förutom låg smält- och tändningstemperatur, skumar skummet gaser som är hälsofarliga vid uppvärmning.

Därför är isolering av trägolv med skum inte det bästa alternativet. En sådan värmeisolator är mer lämplig för betongplattor och yttre ytor.

Isolering med bulkmaterial

Utvidgad lera eller sågspån används för bulkisolering. Båda värmeisolatorerna är miljövänliga naturliga råvaror som behåller värmen väl.

För återfyllning i vindsätet. Bulkskiktet når 250-300 mm. Ovanpå läggs målplatta eller plywood.

Vid användning av claydite är det nödvändigt att utföra ytterligare beräkningar på golvens lagerförmåga. Utvidgad lera - inte en ljusisolering och taket kan inte motstå lasten.

Sågspån, trots den tydliga användarvänligheten, kräver ytterligare bearbetning och hälls inte i ren form, men en speciell komposition tillverkas i vilken sågspån endast är en av komponenterna.

Följande material är nödvändiga för att förbereda lösningen:

 • 10 delar sågspån
 • 1 delkalk
 • 1 delcement
 • 5-10 delar vätska med antiseptisk.

Valet av värmeisolering på vinden och tekniken för installationen beror på de erforderliga isolationsegenskaperna och ekonomiska möjligheter.

Under alla omständigheter kommer även minimal isolering att skydda byggnaden och spara på uppvärmning.