Funktioner ordentlig isolering vindsvåning

Artikeln talar om behovet av golvisolering, samt beskriver de viktigaste metoderna och materialen för detta arbete.

Många moderna privata hem är byggda med en byggnadsprocess för vinden, och i de flesta fall används detta rum endast som ett ställe att lagra gamla eller oönskade föremål. Det är därför det inte är isolerat i skapandet, vilket leder till det faktum att på vintern på vinden kommer det att bli väldigt kallt.

Detta leder till det faktum att den kalla som finns i detta rum, genom överlappningen mellan vardagsrummen och vinden själv går in i andra delar av huset.

Detta leder till att det inte är så bekvämt och bekvämt att bo i denna byggnad, såväl som bekvämt. Dessutom, på vintern måste du spendera stora summor pengar på att värma huset så att du kan använda den med lätthet och bekvämlighet.

Det är därför ett mer rationellt beslut kommer att vara att genomföra uppvärmningen av vinden, och detta arbete kan utföras med helt olika metoder som innebär användning av olika isoleringsmaterial. Emellertid är isoleringstekniken i de flesta fall exakt densamma.

Även själva verken kommer att ha vissa skillnader beroende på vilket tak du kommer att behöva ta itu med, eftersom det finns plana eller stigna strukturer, och varje typ kräver en specifik och individuell inställning.

Hur är uppvärmningen av vinden golv?

Ursprungligen bör du bestämma vilka isoleringsmaterial som ska användas i processen. Vanligtvis används mineralull för detta ändamål, vilket utmärks av utmärkta parametrar. Det ger inte bara bra värmebehandling i bostadshus, utan är också helt säkert för människor.

Dessutom har detta material bra ljudisoleringsparametrar, vilket gör det möjligt att minska ljudet som kommer in i vardagsrummen från taket under utbrott av olika utfällningar. För detta arbete köps mineralullskivor, som det är mycket enkelt och enkelt att arbeta med.

Det här materialet bör noggrant placeras mellan takets tak och det är viktigt att komma ihåg att de måste läggas på ett sådant sätt att ett jämnt och smidigt värmeisolerande lager skapas, genom vilket förkylningen inte tränger in i vardagsrummen.

Om det emellertid finns några luckor eller onödiga öppningar genom vilka kylan kan visa sig, så är det i detta fall nödvändigt att skära materialets plattor och placera de små segmenten på dessa ställen. Fästningen av mineralull utförs inte på något sätt, eftersom alla tallrikar måste passa tätt i alla hålen mellan spjällen.

Det är dock viktigt att komma ihåg att mineralull är ett material som inte har någon form av motståndskraft mot fukt, så det är viktigt att använda det i kombination med högkvalitativa och pålitliga vattentätningsmedel. Oftast används för detta ändamål vanlig polyetenfilm.

Golvisolering

Andra material kan användas för takisolering, men mineralull anses vara den mest optimala lösningen. Det är viktigt att notera att för att kyla inte tränger in i rummen från det här rummet, är det nödvändigt att fokusera dessutom på golvisolering på vinden. I så fall är hela taket noggrant isolerat, och du kan också vara säker på att alla bostäder är tillförlitliga och väl skyddade från förkylningen.

Detta arbete kan utföras med olika metoder, och du kan också använda olika material. Det beror helt på vilka material exakt denna överlappning är gjord av. Ofta måste man hantera trägolv, vars konstruktion består av golv, logg och stöd.

I detta fall anses isoleringen vara ganska enkelt och snabbt arbete. Det kan göras vid byggandet av denna våning eller du kan göra det efter en viss period av byggnaden. För att göra detta måste du först och främst demontera golv för att öppna träskogar.

Därefter passar mellan dem lämpliga isoleringsmaterial i ett jämnt lager. I så fall måste alla formade hål eller sprickor, som är kalla broar, fyllas noggrant med lämpliga material. Ofta används mineralull för denna isolering, men naturliga värmare som sågspån eller andra bulkmaterial används ofta.

Det är dock viktigt att komma ihåg att de har fastigheten att sakta över tiden, så om folk flyttar ganska ofta på vinden, så kommer isoleringen att sluta klara sina uppgifter.

Också en bra lösning för ett sådant trägolv är användningen av modernt isoleringsmaterial - ekowool, som produceras i form av bulkmaterial, som vanligtvis appliceras med hjälp av specialutrustning - spruta.

Det kan till och med bara somna jämnt mellan träslag, och detta material har många positiva egenskaper. Dessa inkluderar miljövänlighet, hållbarhet, tillförlitlighet, låg kostnad samt utmärkta värmeisoleringsparametrar som är viktigast för isolering.

Värmeisolering på vindsvåningen

Det är också nödvändigt att värma vindsvåningen om det finns betonggolv på vinden. För detta är den mest optimala lösningen skapandet direkt på basis av det värmeisolerande skiktet, som är täckt med vattentätning, varefter hällningen av cementskiktet börjar.

Det är bara möjligt att utföra dessa arbeten om husets golv är slitstarka och tillförlitliga, och grunden för byggnaden kan lätt motstå extrabelastningen från skiktet.

Vanligtvis används mineralullskivor för detta arbete, vilket anses vara optimal isolering för något arbete. Under installationen måste man dock vara mycket uppmärksam på sitt skydd mot fuktighet med hjälp av vattentätningsmedel, eftersom om vattnet från cementmortellen på något sätt kommer i kontakt med isoleringen, kan vi med säkerhet säga att det helt enkelt slutar att klara sina uppgifter, liksom förlora sina alternativ.

Om du gör allt arbete korrekt och kompetent kan du få en välisolerad vindsvåning, som fortfarande inte kommer att kunna användas året runt, men det kommer inte att komma från förkylningen i vardagsrummen. Detta kommer avsevärt att spara på uppvärmning, såväl som att bo i ett sådant hus kommer att vara bekvämt och trevligt för någon.

Egenskaper av isoleringshyllan golv

Taket skyddar olika byggnader och strukturer från nederbörd och vind. Taket under taket tjänar som gränsen mellan den varma luften från huset och den kalla miljön. För att minska värmeutflödet från det uppvärmda rummet till utsidan, använd isoleringshytten.

Varför varmt?

För behagliga levnadsförhållanden på vintern uppvärms husen och förbrukar en stor mängd värmebärare. Varje år ökar kostnaden för uppvärmning endast. För att spara kostnader och minska värmeförlusten, installera energibesparande dubbelglas och använd isolering av väggar, golv och tak med isoleringsmaterial.

Mer än en tredjedel av värmen från huset kommer ut genom taket när varm luft stiger. Genom det ouppvärmda taket lämnar varma strömmar vardagsrummen och rusar till vinden, där de i kontakt med takbeläggningen bildar kondensat på golvbalkarna och raftersystemet. Hög luftfuktighet leder till materiell försämring och multiplicering av svampar, vilket reducerar takstrukturen.

Om vindytan används aktivt eller utför funktionen på vinden, isolera sedan själva taket. När vinden är inte i bruk, gör isolering vindsvåning. Installation sker på balkarna på en kall vind.

I det här fallet kan du uppnå multifunktionell isolering:

 • skydd från varm, varm luft på vinden på sommaren tillåter boendet att vara kallt;
 • ljudabsorptionsfunktion: minskat brus från vindlande och nederbörd;
 • Behållandet av varm inomhusluft under uppvärmningssäsongen uppnås genom att skapa en isoleringsbarriär.

Uppvärmning av vindsvåningsplattor

Värmeisolering av kalla golvbeläggningar: material och metoder

För att förstå vad som är nödvändigt för att värma överlappningen av en kall vind, låt oss förtydliga lite varför en vind är nödvändig i ett privat hus och vad syftet är. Våra förfäder byggde hus som kunde stå i över 100 år, medan det var varmt inuti, och takets trästruktur var alltid torr.

Tidigare byggdes mestadels dubbla sluttande tak med en liten sluttning av ramper. Detta gjordes så att på vintern kunde snön stanna kvar på taket. Således användes snön som en naturlig isolering. På vinden gjorde de ett eller två fönster och höll dem stängda på vintern så att den fångade luften fungerade som en värmeisolator. På sommaren var situationen något annorlunda. Attic fönster öppnades för natten så att luften kyldes och under dagen, i varmt väder, stängdes de så att luften inte skulle värma upp mycket och reglera temperaturen på detta sätt.

När snön föll på vintern låg han på taket och blev samtidigt en naturlig isoleringsmedel. Även med stora frost faller temperaturen på vinden inte under noll. Således gjorde luften på vinden och golvets isolering det möjligt att hålla temperaturen i huset vid + 20-25 ° C. Takskenorna var inte isolerade så att snön som låg på taket inte skulle smälta. Låtsystemet förblev öppet vilket möjliggör inspektion och reparation om det behövs. Därför värms i en kall vind, överlappar endast överlappningen.

Om takskenorna värms upp blir vinden ett uppvärmt rum, d.v.s. vind, som har en helt annan funktionell syfte.

Nu är det fortfarande att ta reda på hur man isolerar vinden i ett privat hus och vilka material som används för värmeisolering.

Material för isoleringshyllor

På marknaden finns ett brett utbud av material för isolering. För att kunna välja, är det nödvändigt att ta hänsyn till villkoren för det värmeisoleringsmaterial som ska användas:

 1. Materialet bör behålla sina egenskaper vid temperaturförhållanden från -30 till +30 ° C. Det får inte frysa under svåra frost och bör inte släppa ut skadliga ämnen i varmt väder.
 2. Det är nödvändigt att välja brandbeständig isolering vid elektriska ledningar på vinden.
 3. Det är bättre att välja fuktbeständigt material, så att det vid våthet inte förlorar dess isolerande egenskaper.
 4. Isolering bör inte klockas snabbt för att uppfylla sitt syfte så länge som möjligt.

Innan du bestämmer vilken typ av material som värmer golvet på ett kallt vinden i ett privat hus, är det nödvändigt att ta hänsyn till vilket material golvet är tillverkat av. Om golvet på vinden är gjord av träbalkar, så kan du använda plåt, vals och bulkisolering. I det fall då överlappningen av vinden är gjord av betongplattor, använd sedan tunga eller täta plattvärmeisolatorer. Deras användning gör det möjligt att göra cementcement på golvet.

Material framställda i form av plattor och mattor:

 • mineralull (mineralull) i mattor;
 • skumplast;
 • extruderat polystyrenskum;
 • tång;
 • halm.
 • mineralull;
 • glasull;
 • stenull;
 • alger stegar;
 • lin.

Massmaterial för golvisolering:

 • expanderad lera;
 • ecowool;
 • vass;
 • sågspån;
 • halm;
 • slagg;
 • Bovete Stipa;
 • polystyrengranuler.

Värmeisolering av vinden i ett trähus måste utföras med ekologiskt, naturligt och andningsmaterial.

Hur man ordentligt isolerar golv på vinden med mineralull

Mineralull - en vanlig och modern värmeisolator. Finns i rullar eller tallrikar (mattor). Det ruttnar inte och brinner inte, gnagare och olika mikroorganismer är inte heller rädda för det.

Värmande överlappning av kall vind med mineralull börjar med att lägga fodermaterial på golvet. För budgetalternativet läggs asfalt på golvet, men ett dyrare och högkvalitativt alternativ är golv tillverkat av ångspärrfilm. Filmen läggs med en överlappning, och lederna är limmade med tejp eller säkrad med träplattor, vilka är fastsatta med en bygghäftare.

Isolationsbredden väljs utifrån kraven i värmekonstruktionsstandarder för varje region. Mineralull sätts mellan skikten tätt och utan luckor. Fogarna är tapade. Efter att värmaren har lagts, läggs plattplattor helt enkelt på stockarna och bildar därmed golvet på vinden. En sådan enkel lösning att skapa ett golv gör att minvatn "andas" och ventileras normalt, om det förekommer fuktighet. För att förhindra att fukt ingriper i mineralullen under taket placeras vattentätningsmaterial.

Mineralullläggningen produceras i personlig skyddsutrustning: tjocka kläder, glasögon, handskar, andningsskydd.

Uppvärmning av vindsvåningsplattor extruderad polystyrenskum

Polystyrenskum eller polystyren är inte mycket täta material, så de används när golv på vinden är en struktur av stockar och balkar. Vid behov behöver värmeisolering av plattor isolera överlappningen av den kalla vinden med hjälp av extruderat polystyrenskum. Detta material är starkare och därför tätare än vanligt skum. Innan du lägger ytan på plattorna bör du anpassa dig. På golvets varma sida krävs inte ångspärr, eftersom betongplattorna nästan ingen ångpermeabilitet.

På den planerade betongplattan läggs ångspärrfilm. Stack därefter plåtarna av extruderat polystyrenskum i ett rutmönster. Samband blåses med skum. Efter att skummet torkar och härdar, hälls de värmeisolerande plattorna med en betonglösning på 4-6 cm. När skiktet har torkat, är det redan lämpligt att användas som golv. Även om du kan gå vidare och lägga på golvbeläggningen på golvet.

Värmeisolering av en kall vind

Ecowool är en cellulosa, lätt och spröd isolering, som huvudsakligen består av papper och tidningar. Andra komponenter - borax och borsyra används som flamskyddsmedel.

Innan isoleringen måste läggas på filmens golv. Anläggningsförfarandet för ekovården utförs med hjälp av en speciell formgjutningsenhet. Ett isoleringslager appliceras med ett kontinuerligt lock utan att skapa luckor. Eftersom ekowool innehåller en stor mängd luft är det vanligen ett lager på 250-300 mm.

Glöm inte att det med tiden kommer att bli en krympning av materialet. Applicera därför ett lager av ekowol mer med 40-50 mm.

Efter uppvärmningen av överlappningen av den kalla vinden med ekologen är klar bör den fuktas. Du kan göra detta med vanligt vatten eller förbereda en lösning på 200 gram. PVA lim på en hink med vatten. Fukt en vanlig kvast i denna lösning och fuktar bomullsbrunnen. Efter torkning bildas en skorpa, en lingin, på ytan av bomullsullen, vilket inte tillåter bomullen att lossna.

Som du kan se finns det många sätt att värma golvet på vinden. Vilken som ska tillämpas beror på varje enskild situation. Det viktigaste är att följa rätt teknik för att lägga isolering! Då kommer ditt hus alltid att vara varmt, och materialet som används kommer att hålla i många år.

Relaterade nyheter

Genom vinden vinden kan lämna en betydande mängd värme från huset. Det förklaras helt enkelt - varm luft stiger upp, det är oftast varmare under taket.

Samtidigt motstår det vanliga vindsvåningen i brädor eller armerade betongplattor värmeöverföringen mycket medioker. Som ett resultat kommer hemvärme att fungera för att värma upp gatan, och huset blir coolt.

När vattnet golvas, bör man särskilt uppmärksamma problemen med att justera ångröret. Faktum är att i den uppvärmda luften under taket kommer den maximala mängden ånga att innehålla, och den kommer att kondensera vid daggpunkten (kondensation av ånga i vatten), vilket i detta fall kommer att ligga i ett isoleringslager.

För att förhindra att byggnaden blir våt och för att säkerställa tillförlitlig värmeisolering av rummet, låt oss därför mer noggrant överväga hur och vilken typ av isolering som ska användas på vinden.

Vilken typ av isolering att välja överlappning

Det är uppenbart att för trägolv är det önskvärt att välja en ånggenomsläpplig, biologiskt stabil och icke-brännbar isolering. Mineralull uppfyller dessa krav.

Icke-ekologisk kompatibilitet hör till dess svaga sidor, eftersom bomullsull innehåller för små farliga fibrer och formaldehydhartser. Mineralullskiktet måste ventileras med uteluft och isoleras med ett membran på byggnadssidan.

Förstärkt betongöverlapp är ett betydande hinder för flamman. Därför kan det värmas och brännbart polystyrenskum. Men bara om denna isolering skyddas mot gnagare i form av ett kontinuerligt skikt eller metallnät.

Om golvdekoration ovanpå isoleringen på en betongplatta ska vara av trä (golv på stockar), är det bättre att välja samma mineralull.

Hur mycket värmeisolering kommer att krävas

Enligt gällande standarder är det ekonomiskt möjligt att göra värmeöverföringsmotståndet på ett vindsvärmning inte mindre än 4,7 m2 ° C / W för Moskvas region.

Därefter ska tjockleken på isolerings mineralull vara minst 20 cm, skum - minst 17 cm, strängsprutad polystyrenskum - 15 cm. Skiktet av claydite är minst 45 cm, men du måste ta hänsyn till att skiktets vikt kommer att vara signifikant, inte varje våning, väggar och grunden är utformad för en sådan last.

Ångregleringsfrågor

Det är nödvändigt att säkerställa normal ventilation av isoleringen, vilket innebär att vindstugan ska vara tillräckligt ventilerad med uteluft. Området i ventilationshålen (lufthål) i vindsväcket ska vara minst 1: 500 av området i rummet självt.

Vad inte att göra

Det är inte tillrådligt att använda metalliserade membran på vinden, eftersom de bryter mot (skärmen) den vanliga överföringen av elektromagnetiska vågor, vilket enligt forskarna påverkar hälsan hos alla levande saker. Vanligtvis används membraner baserade på polypropen, polyeten.

Det är inte tillrådligt att täcka lags med en paroisolator, eftersom detta väsentligt kommer att störa deras ångutbyte. Membranet placeras mellan stocken, lindas på deras sidoväggar med 10 cm och fästs på dem med en häftapparat och pressas mot en elastisk isolator. Delar av membranen staplas med en överlappning på minst 10 cm, korsningen limes med tejp.

Tekniska problem med isolering

Mellan isoleringen och golvet ska lämnas ventilationsgap på minst 30 mm, öppna runt byggnadens omkrets och (eller) genom den vänstra luckan i golvet.

Med en viss vindriktning och golvdesign kan en betydande lufthastighet uppträda i ventilationshålen. Samtidigt kan icke-styva plattor (mindre än 80 kg / kubikmeter) blåsas igenom med stor värmeförlust.

Det är nödvändigt att kontrollera lufthastigheten i ventilen. luckor och om nödvändigt täcka isoleringen med ett superdiffusionsmembran.

Vid placering av isolering på ett fast armerat betongtak krävs inte ångspärr. Vid skum eller extruderat polystyrenskum är det inte nödvändigt att anordna ventilationshål i skiktet (golv).

Därefter överväger vi hur man isolerar vindgolvet i olika typer.

Överlappa på träskogar

Den vanligaste typen av vinden golv är på träskogar. Installationssteget är fördröjning - 0,5 - 1,1 meter, medan höjden är 100 - 200 mm, vanligtvis minst 1/20 av spänningen.

Vid skålens skikt hålls en plankram av brädor placerade i räcken och gipsbotten i taket med plåtar på 12 mm häms underifrån.


Lagsna sätts in i väggen till ett djup av 12-18 cm, medan deras direkta kontakt med tegelstenen (betong) är inte tillåten.

Sluttens sluttyper blir till ruberoid, och deras ände måste lämnas fria. Detta skydd förhindrar att träet sönderfaller vid kontaktpunkten med betongen på vilken dagg faller. Träet mauerlat läggs också på ett lager av takmaterial.

Vad görs

Efter det att taket har gjorts, fortsätter vi att sova på vinden och upprepa golvet. Eftersom överlappningshöjden inte är tillräcklig för att rymma hela isoleringsskiktet med ett ventilationsgap, är en motgaller byggd på staplarna, på vilka golvet läggs, ofta från fiberplattor.

 • 1. Kontrastgaller är konstruerade till designhöjd med ett avstånd mellan stavarna på 600 mm (så att isoleringsplattorna är placerade med expansion, sprickorna är inte tillåtna).
 • 2. Ångspärrskiktet läggs i enlighet med rekommendationerna ovan.
 • 3. Isolera mineralull med ett lager av beräknad tjocklek.
 • 4. Golvet är byggt ovanpå batten.
 • Förstärkt vindsvåning

  En vanlig teknik för betonggolv i betonggolv är en screed ovanpå ett lager av stel isolering. Nackdelen är en signifikant vikt av skiktet, vilket inte alltid är acceptabelt.

  Men om vindytan inte används, kan tjockleken på skiktet minskas - så att den endast är lämplig för sällsynt underhåll och reparation.

  Hur man isolerar armerad betong

  • 1. Den armerade betongbasen är jämn med ett lager av sand.
 • 2. Ett skikt av extruderad polystyrenskum med en densitet på 35 kg / m kub eller tätt skum med tillräcklig tryckhållfasthet av den beräknade tjockleken läggs.
 • 3. Om lokalerna inte kommer att användas, kan en torrplåt av gipsfiberplattor 2 cm tjock eller en våtskikt 3 cm tjock med förstärkning läggas i enlighet med reglerna för betongläggning.

  Samtidigt är det möjligt att flytta människor längs träsköldar som läggs på toppen och förvarar inte tunga föremål på vinden. Om lokalerna drivs och golv görs där, läggs en torrplåt med en tjocklek av 3 cm eller mer eller ett våtskikt med en tjocklek av 4 cm.

 • Ett annat alternativ om isolering

  Dessutom kan armerade betonggolv isoleras med mineralull, i analogi med trägolvens isolering. Ångisolatorn gäller inte.

  Lags placeras på kuddar till önskad höjd i samma plan. Isoleringen läggs i lager och under lags och däremellan. En ventilationsklapp lämnas under golvet - ventilation av mineralullisolering är en förutsättning för problemfri drift av isolering.

  Man kan dra slutsatsen att det är lätt att isolera vinden i något privat hus med egna händer. För att få ett tillfredsställande resultat krävs speciell kunskap och kompetens för konstruktion här om du följer de allmänna reglerna för isolering och rekommendationer.

  Relaterade nyheter

  Kommentarer (0)

  Hur och vad ska man isolera vinden i ett bostadshus

  Frågan om att minska värmeförlusten på en byggnad är mycket allvarlig. Det är trots allt bara förlusten genom vinden att öka driftskostnaderna med 10-15%. Så vad sägs om behovet av värmeisolering är inte ens värt att prata om, huvudproblemet är formulerat på detta sätt - hur och med vad man ska isolera vindgolvet effektivt.

  Krav på värmeisolering.

  Högkvalitativ isolering överlappar inte bara mängden värmeförlust på vintern, det skyddar också husets lokaler från överhettning under sommartemperaturtopparna. Men det bör komma ihåg, värmeisolering kan fungera effektivt och effektivt endast i torrt tillstånd. Inkomsten av även den minsta mängd fukt i det isolerande skiktet kan leda till motsatt effekt. Därför bör i anslutning till isolering installeras och ångspärr, eftersom luften från lokalerna innehåller en stor mängd vattenånga. Ångspärren påverkar inte bara kvaliteten på isoleringsskiktet, det förlänger väsentligt livslängden på alla takkonstruktioner. I själva verket, när det gäller sin frånvaro, kondenserar vattenånga och strömmar till takets tak, takbjälkar. Och närvaron av vatten leder till ruttning av träelement och metallkorrosion. För att minska fuktigheten på vinden bör ett tillförlitligt ventilationssystem fungera, vars intensitet är försedd med speciella fönster och öppningar, vars areal ska vara 0,5% av golvområdet.

  Värmebalkad vindsvåning.

  Minskning av överlappning av värmeförlust utförs genom återfyllning av vissa typer av värmeisoleringsmaterial, eller liggande mellan balkar av rullade eller platta typer av värmare. För det första installeras ett ångspärr, när man använder folierade material ska läggningen göras med folie ner (till underliggande bostäder). Om vinden redan hade ett uppvärmningsskikt, innan du installerar ytterligare matta, måste vinden försiktigt ventileras för att avlägsna överskott av fukt. När viater området vid takskenorna staplar vi materialet så att ventilationshålen förblir. Det rekommenderas att placera vind och vattentätning ovanpå värmeisoleringsskiktet, för att förhindra nederbörd på materialet i nödfall.

  Värmeisolering av plattor.

  Dessa arbeten utförs på samma sätt som ovan, det enda undantaget gäller ångspärr. Eftersom konstruktionen av armerade betongplattor kännetecknas av låg ångpermeabilitet är det inte nödvändigt att använda ytterligare isolering. Med den första delen av frågan - hur och med vad som ska isoleras på vinden golv sorteras ut, låt oss fortsätta till andra hälften.

  Typer av isolering för vindsvåningar.

  Det mest effektiva är användningen av följande isoleringsmaterial:

  • Lös. Det billigaste, men ganska effektiva materialet. Eftersom återfyllningen använde olika avfallsprodukter, kan det vara slagg, sågspån. Perfekt visat claydite, ett material med en låg specifik massa och god termisk prestanda. Ibland används skumgranuler, men i detta fall finns det en stor sannolikhet för att odla gnagare på vinden.
  • Rullmaterial. Representanten för denna familj är den välkända glasullen och dess sorter. Den har utmärkta isolerande egenskaper, lätt att montera. Visst kan detta material inte betraktas som miljövänligt, men det är ganska motiverat att använda det i bostadshus. Dessutom är det kostnadseffektivt och uppfyller även brandkraven.
  • Plattaisolering. Sådant material som mineral (basalt) ull är mest efterfrågan. Finns i olika tillverkare, olika storlekar och termisk prestanda. För vindisolering
   plåtar användes bomullsull med olika densitet och tjocklek. Ibland används för att minska värmeförlusten även expanderad polystyren, särskilt extruderad. Detta material är en bra isolering, men det finns flera negativa faktorer. För det första är dessa de redan nämnda gnagare, för det andra, den ökade brandfaren hos materialet. Fastän skummet placeras av tillverkare som en självsläckande isolator som inte stöder förbränning, har den fortfarande en tendens att antända. Under förbränningsprocessen släpps ämnen som är osäkra för människor.
  • Nyligen har sådant material som penoizol blivit populärt. Trots den stora kostnaden är isolering med hjälp av denna teknik mycket effektiv. Men utförandet av sådana verk kräver särskild utrustning, och utförs endast av specialiserade organisationer.

  Tjockleken på värmeisoleringsskiktet på vindsvåningen väljs beroende på klimatförhållandena i regionen och egenskaperna hos själva materialet. Samtidigt runt takets omkrets, vid korsningen till taket, för 1 meter, rekommenderas att öka skiktet med hälften av konstruktionsvärdena.

  Eventuella investeringar i byggnadens isolering är en bra fördelning av medel, eftersom tack vare besparingarna på energiresurser löper detta arbete mycket snabbt och börjar göra vinst.

  Uppvärmning av vinden golv på träbjälkar och på armerad betongplatta

  Om du fyller huset har nästan färdigarbetet redan gjorts och du vet inte om du ska ta på vinden eller vänta på det här fallet, och i allmänhet vad som behövs i detta skede - den här artikeln hjälper dig. Här tittar vi på vindisolering av olika typer av material, med steg-för-steg-illustrationer, expertråd och en användbar video.

  Och vi kommer också att avslöja många viktiga punkter, varför uppvärmning är så nödvändigt och vad garretorget borde vara på träbjälkarna och på armerad betongplatta - steg för steg.

  innehåll

  Och för dem som gillar att dyka in i absolut alla detaljer i konstruktionen - en användbar video:

  Vilken typ av isolering lämpar sig för vinden?

  Atticlocket ska värmas när utrymmen på vinden inte är planerade att användas för bostäder. dvs Vi pratar om en kall vind, vars tak är inte isolerade alls. Och inte alla samma material är redan lämpliga för överlappning, de är valda för ramper.

  Mineralull: Inget skadligt damm

  Så när vi värmer upp vinden med mineralull är det rätt att tillämpa den så kallade spänningsmetoden. Dess väsen är att isoleringsmaterialet först läggs - och så att det föreskrivs mellan strålarna.

  Därefter läggs det på tre lager av plåt eller rullad mineralullisolering, med en total tjocklek av ca 150 mm, och den är täckt med en ångspärrfilm ovanpå. Därefter, plywood, som inte borde vara tunnare än 18 millimeter.

  Styrofoam och skum: Enkel installation

  Kvaliteten resulterar också i isoleringen på vindsvåningen med hjälp av expanderad polystyren, vars främsta fördel är att det inte finns något behov av ångspärr, och alla luckor är lätt komprimerade med monteringsskum.

  Värmeisolering: mode och rationalitet

  Under de senaste åren har övervakningsisolering blivit särskilt populär.

  Den främsta fördelen med den blåste isoleringen är att den fyller alla tomrum som existerar och skapar ett jämnt kontinuerligt lager. I vilka det inte finns några fogar, finns inga sömmar och inga anliggningar, och för vilka det inte finns något behov av att skära separata små bitar av frikärl isolering för att plugga något.

  Idag används för att isolera kyla i Ryssland två typer av blåst isolering huvudsakligen: ekologisk och blåst ull.

  Ecowool upp till 80% består av cellulosafibrer, som är framställda av vanligt avfallspapper och 20% av sådana tillsatser som snöstorm som flamskyddsmedel och borsyra som ett antiseptiskt medel. Denna värmare har en hög värmeledningsförmåga.

  Men blåst bomull erhålls genom slipning av vanliga mineralämnen för värmeisolering, som av någon anledning inte passerade produktacceptans.

  Till exempel hade de inte tillräcklig densitet eller ordentlig fiberstruktur. Och sådant material krossas och packas under starkt tryck, och därför är det lätt att transportera det till objektets plats, där allt vid lösningen lossas igen.

  Men ekologiskt används ekologiskt oftast som ett material. Isoleringen i processen ser så här ut: en person måste hålla sig nära installationen och övervaka sin normala drift samtidigt som materialet laddas. Och den andra personen stiger upp på vinden med slangen, gör ett korsformat snitt på ångspärren (precis mellan balkarna), sätt in en slang i detta snitt och fyller hålrummet med material.

  Dessutom används relativt billiga bulkmaterial för att isolera ett kallt vinden:

  Vilka är parametrarna för isolering värt att uppmärksamma?

  Vi uppmuntrar dig inte på något sätt att köpa de dyraste värmeisoleringsmaterialen för att isolera ditt vindsvåning. Men observera att ju mer och mer ett känt företag producerar material för detta ändamål, desto mer uppmärksammar den kvaliteten, förändrar sin volymvikt, förbättrar sina produkter och ökar värmeisoleringskoefficienterna. Och det här säger redan något om någonting.

  I övrigt ska du alltid vara uppmärksam på sådana isoleringsparametrar som är viktiga för trägolv och har ingen för betong - och vice versa.

  Parameternummer 1. biostabilitet

  Poängen är att i en sådan värmare, som ofta förblir öppen, inte buggar eller något annat djur skulle starta. Detta gäller särskilt för möss som älskar att leva i en varm och torr (och viktigast av allt övergiven) vind.

  Ett annat viktigt krav på vindisolering är vattenbeständighet. Oavsiktliga regndroppar eller bara fukt bör inte leda till förfallsprocessen.

  Glasull erkänns som en av de mest resistenta isoleringarna:

  Parameternummer 2. Värmeledningsförmåga

  De viktigaste kraven för isolering på vindsvåningen är möjligheten att hålla värmeisoleringsegenskaper under lång tid.

  När du köper isolering, var uppmärksam på en sådan intressant punkt: Moderna tillverkare av värmeisoleringsmaterial anger alltid i de tekniska egenskaperna tre material värmekonduktivitetskoefficienter: i torrt tillstånd vid en temperatur av 10 ° och 25 ° och fuktighet i kategori A och B.

  Du måste titta på koefficienten för värmeledningsförmåga i torrt tillstånd, eller vid en temperatur av 10 grader, eftersom det här är det normala klimatet på vinden. För en mer noggrann och detaljerad värmekalkylering behöver du en stillbildstabell.

  Och nu noterar vi det här ögonblicket. När du väljer en värmare, kommer du antagligen att rekommenderas att ta en värmare med minsta möjliga grad av värmeledningsförmåga. Men i själva verket är det bara meningsfullt för bostadshus, för när du måste värma takhöjderna kommer du inte att bygga för tjocka material mellan spjällen. Därför behöver vi material som kommer att leda värme så illa som möjligt, men samtidigt ha en liten tjocklek.

  Men för vinden golv isolering tjocklek är inte en kritisk faktor, och du kan spara på det. Ta bara en värmare billigare, men tjockare, även med hög värmeledningsförmåga. Du kompenseras alla av höjden på isoleringen själv.

  Parameternummer 3. vikt

  Beroende på den kemiska sammansättningen har varje värmare sin egen bulkdensitet. På grund av fibrer används sålunda material som basalt, glas och andra oorganiska och organiska föreningar. Ur sin typ blir värmeisoleringsmaterialet självt antingen ljust eller tungt. Och formen på alla dessa material säkerställs av fibrernas elasticitet: hur mycket de räta ut mellan golvbalkarna.

  Observera att tung isolering håller formen bättre på grund av fibrernas styvhet. Och den bästa stabiliteten för uppvärmning av våningsplan är skumisolatorer, som i denna parameter likställs med hård stenull. Men det är ett ögonblick: samma mineralullisolering, som sätts in mellan takbjälkarna, är lätt att klara och snugglar tätt mot träet, men skummet kommer inte att göra detta och tomrum bildas - broarna är kalla. Därför måste du dessutom använda en burk skum för att stänga alla sprickor.

  Men om vi producerar vindisolering på en armerad betongplatta med skumbaserade material kommer det bara att finnas fördelar. För att inte tala om att betonggolvet på vinden själv redan har stor vikt och skapar en allvarlig belastning på väggarna och grunden av huset, och användningen av en ljusisolering för den är bara en stor bonus.

  Och till skillnad från betonggolvet kan vinden ta emot en ganska begränsad belastning. Därför är vikten av isolering i detta avseende inte heller sista stund. Det finns trots allt många variationer: samma kubikmeter värmeisolering kan väga både 11 kilo och alla 350 - det här är normen.

  En av de tyngsta isoleringsämnena är basaltull:

  Parameternummer 4. Fuktmotstånd

  Oavsiktlig regnfukt eller takläckage bör inte starta rottningsprocessen. Det är dåligt att efter en halv år eller ett år börjar en ny värmare sönderfalla från insidan, vilket ger en obehaglig lukt av fukt.

  Därför görs golvbeläggningen på träbjälkar och betong ganska ofta med hjälp av skumplast eller expanderad polystyren, som är kända för sin nästan hydrofobicitet.

  Parameternummer 5. Miljövänlighet

  En sak: Loftet isolering bör inte avge några giftiga och skarpa ämnen i lukt, trots att det kanske inte går någon på en sådan vind.

  Det handlar bara om ventilation: förr eller senare tas isolationsmolekylerna upp i luften och förs in i vardagsrummet, vilket är farligt för husets invånare. Välj därför en värmare som uppfyller hygienkraven.

  Parameternummer 6. Spara formuläret

  En annan viktig punkt är stabiliteten hos den valda värmaren. Sålunda har speciella laboratorietester visat att värmeförlusten genom mellanrummen mellan plattorna eller en matvarmeisolator över tiden kan nå 40%. Och detta är trots det faktum att materialet i sig inte kan ändra sin värmeledningsförmåga vid samma tidpunkt om det fortfarande är torrt.

  Och därför är det mycket viktigt stabiliteten i form och storlek på materialet över tiden. För ett betonggolv är sådana slitsar inte kritiska, för här är golvet självt ganska termiskt isolerande, vilket inte kan sägas om vinden.

  Men problemet är att i den tekniska informationen om moderna värmeisolatorer kan en sådan parameter som form eller stabilitet inte hittas.

  Parameternummer 7. Brandsäkerhet

  Och sista punkten: vinden isolering bör uppfylla alla brandkrav. Ta samma populära ekolog, som inte bara är gjord av vanligt pappersark och bitar av tidningar. Det verkar som att allt är enkelt och genialt, varför skär du inte papper i mindre bitar och fyller det inte med en vind? Kommer det bli värre? Trots allt är principen om löshet också involverad här, som i djurhår, när luftmolekyler fastnar mellan små element.

  Låt oss bara säga: Ja, de här isolationsegenskaperna kommer inte att bli värre, men det är det gamla torra pappret och träet som ofta leder till en oväntad brand. Därför behandlas moderna cellulosavärmare nödvändigtvis med speciella kemikalier mot brand.

  Om vi ​​talar om brännbarhet av material är det viktigt att isoleringen inte bara brinner, men har också dämpning. Kom bara ihåg att allt brinner i eldens epicenter, och järn och betong, men om en gnista faller på vindsvåningen, ska isoleringen inte lysa upp. Det handlar det om.

  Här är hur vinden uppvärmningskakan ska se ut:

  Ångspärrfrågor: hur, på vilken sida, och om nödvändigt?

  För isolering av taköverlappning av trä och betong är ånggenomsläppligheten av isolering av yttersta vikt. Så alla värmare, som tillverkas idag i form av plattor och rullar, kan delas in i "bomullsull" och "skum", som byggnadsentreprenörer tycker om att göra.

  Till "bomull" tilldelar vi isoleringsmaterialet från organiska och mineralfibrer - det här är mineralull, stenull och glasullisolering. Alla dessa material bildas av stelningen av plast med det mest olika kemiska ursprunget. Och alla dessa material har ungefär samma värmeledningsförmåga: i intervallet 0,04.

  Alla dessa material består av fibrer som är sammanvävda. De bildar inte några slutna porer, och vattenånga tränger lätt och avlägsnas genom dem. Därför all wadded isolering - ånggenomträngliga material. För detta ändamål är deras fibrer i produktionsförhållanden dessutom täckta med ett speciellt vattenavvisande ämne, och isoleringen hydrofobiseras också: vattenmolekylen får inte tränga igenom vatten från vattendunst och väta isoleringen. Det kan bara klamra sig på ytan, och när en kritisk massa ackumuleras omvandlas den till droppar och rullar ner. Det visar sig att gidrofobizirovanny wadded värmare inte är ånggenomsläppligt vätbart material.

  Därför kan forskare från hela världen hittills inte komma fram till en entydig slutsats: Ånggenomsläppligheten för byggisolering är bra eller dålig. Vi kan bara säga att om du byggar vindsvåning på träbjälkar, bör du lägga på ånggenomsläppliga material så att träspärrar som tar bort fukten från de nedre vardagsrummen (och vattenångan stiger alltid) kan ges till isoleringen. Och från en värmare kommer de redan lätt att lämna ute - endast genom ventilation är det bara tillräckligt. Men vad gäller isolering överlapp på betong finns ingen särskild skillnad. Men det finns ett ögonblick: när man använder ånggenomsläpplig isolering är det viktigt att ventilationen av en sådan vind är organiserad enligt alla regler, och ett separat ventilationssystem kommer inte att störa.

  Observera att det inte finns några fibrer i skumisolering, eftersom sådant material framställs bokstavligen från luften. Alla skumisolatorer består av en cellulär struktur, med slutna bubblor och inte stängda, som en köksvamp. Därför kan sådana värmeisolatorer vara både ångpermeabla och icke-ångpermeabla. Exempelvis passerar extruderat polystyrenskum, vilket är bättre känt för oss som polystyrenskum, vattenånga mellan kulorna, men strängsprutad polystyrenskum finns inte längre där.

  Vad som är intressant, kan du inte bara använda en typ av isolering, men två på en gång, för att kompensera för varandras brister. Men samtidigt måste det värmeisolerande materialet med en lägre ångpermeabilitet nödvändigtvis ligga framför en hög ånggenomsläpplig isolering. Det är först polystyrenskum, sedan bomullsull. I annat fall kommer materialet med en lägre ångpermeabilitet att bli en specifik ångspärr för ett annat material, det kommer helt enkelt att börja ruttna och fukt har ingen plats att gå.

  Hur man isolerar betonghallen

  Om vi ​​pratar om isoleringen av vinden i betong, måste isoleringen vara i form av två eller tre lager med överlappande leder i varje nedre lager. Dessutom är det mycket viktigt att hela ytan är jämn så att ingenstans finns oregelbundenheter över 5 millimeter - det här är inte svårt att uppnå med hjälp av moderna nivelleringsmedel.

  För betonggolv, idealisk som värmeisolering extruderad polystyrenskumbrädor. De behöver inte ett ångspärr, men om du lägger skummet - det är inte extruderat polystyrenskum, och då behövs det naturligtvis.

  Dessutom, om du behöver gå på denna överlappning, kan du göra en cement-sand screed upp till 4 centimeter och sätt två lager gipsskivor. Var bara säker på att göra för sådana screed stigar av murverk mesh, som du kommer att gå. Var noga med att lima lederna mellan arken av polystyrenskumband, så att det inte läcker cementmjölk mellan plattorna.

  Det är tillåtet att värma vindsvåningen både på tillverkningsstadiet och vid nästan vilken driftstid som helst av huset självt. Naturligtvis är det för vinden mycket bättre att isolera taket innan du kommer in i ditt nya hem.

  Mer detaljer om själva processen:

  Hur man isolerar trägolv

  Så det finns två huvudsakliga sätt att isolera vindsvåningen: lägg isoleringsskiktet inuti vindsvåningen och lägg isolering ovanpå. För en kall och icke-bostadslägenhet är det inte nödvändigt att täcka värmaren med något och bygga ett fullt golv. Men var noga med att lämna löpbanorna - separata vägar från glesa golv över vinden, det är nödvändigt att hålla taket.

  Under isolering bör man placera ångspärr och i form av ett tråg så att det kan skydda isoleringen från vattenånga, som kommer från de nedre vardagsrummen. Men det finns ett undantag från denna regel: om isoleringen lades med bra motstånd, till exempel är det skum eller extruderat polystyrenskum, då behövs inte en ångspärr här. Men om vi pratar om en vind med speciellt vått läge, till exempel ovanför köket eller bastun, bör ångspärren ställas in seriöst här.

  Den andra metoden är spänningen, när ångspärren endast slår sönder mellan balkarna. Nackdelen med denna metod är att på detta sätt inte isoleringen mellan strålarna är tätt införd.

  Och om överlappningen också är gjord av färdiga företag, är det här alternativet generellt inte lämpligt, eftersom sådana tomrum snabbt blir de så kallade kalla broarna. Därför är metoden i Ryssland mer populär, där isoleringen är placerad först, då är den täckt med ångspärr, och först då - med ytbeläggningen.

  Så här är hela processen med uppvärmning:

  • Steg 1. Fixera ångspärren mellan balkarna med en bygghäftare.
  • Steg 2. Därefter skärs mineralplåtskivor så att deras bredd motsvarar strålarnas höjd.
  • Steg 3. Dessa plattor är försiktigt införda i gapet mellan strålarna.
  • Steg 4. Under ett tag, medan taket ännu inte är klart i botten, så att isoleringen inte faller mellan balkarna, stöds den av grovblock eller sträckas speciellt för den här hållbara tråden.
  • Steg 5. Därefter monteras det diffusa membranet på toppen av isoleringen - så att ånga genom det enkelt går ut och dropparna från backarna tränger inte inuti.

  Men notera om det sista steget är också ett ögonblick. Många experter anser att inga diffusa membran eller vindsäkra filmer behövs för isolering, för på en kall vind kommer isoleringen att torkas på grund av naturlig ventilation av konvektionsluftflöden som lätt tränger igenom hålen och dörrfönstren.

  Hur man lämnar löpstegarna i isoleringen

  Om du använder för isolering av mjuka isoleringsmaterialet på vinden golv, måste du göra löpande stegar över dem - men bara så att de kalla broarna inte slår ut. Därför är det bättre att ta antingen hårda material, eller sätt stegen direkt i isoleringen.

  Det är alla knep på att värma vindgolv av olika slag!

  Hur korrekt och än att isolera vinden golvet

  Frågan om byggnadsisolering är nu mer akut än någonsin. De flesta börjar med väggisolering, men detta slutar dock som det är känt att varm luft tenderar att stiga och gå genom taket, så att isoleringen på vindsvåningen spelar en viktig roll. Liksom alla byggnadsarbeten, bör isolering utföras med hög kvalitet. Men hur man isolerar vindsvåningen för att få maximal nytta?

  Valet av isolering

  När du väljer en värmare för vindsvåningen är det viktigt att ta hänsyn till värmeavskärmningsegenskaperna, styrkan och motståndet mot yttre faktorer. Också typen av överlappning kommer att spela sin roll: betong- och trägolv har sina egna egenskaper. Så än att värma upp vinden?

  Populär isolering för vindsvåning

  • Basalt mineralull.
  • Utvidgad lera.
  • Skum.
  • Sågspån.

  Mineralull

  Ofta utförs golvets isolering med hjälp av mineralull. Vad är dess egenskaper och varför denna isolering är så populär?

  Minvata passar mellan träbjälkarna på vinden

  Fördelarna med mineralull:

  • Hög värmeisolering. Till exempel, för att isolera vinden med mineralull, behövs en skikttjocklek på 3,5 gånger mindre än vid användning av expanderad lera.
  • Lätt installationsmaterial. Denna isolering är inte svår att arbeta, även för dem som är engagerade i isolering för första gången.
  • Brandsäkerhet. Minvat är inte lättantändligt, så när en eld uppstår, fungerar den inte som en snabb eldningsbärare, som exempelvis inte kan sägas om expanderad polystyren.
  • Lång driftstid. Om du lägger mineralullen ordentligt rullar den inte ner och kommer inte att skapa kalla broar.
  • Rimligt pris.

  Tack vare alla dessa fördelar är isolering med hjälp av mineralull överlappande vindsvåning en allmänt använd metod för att spara värme i rummet.

  Emellertid har denna isolering nackdelar. I synnerhet, på grund av dess egenskap att absorbera fukt, kan uppvärmningsskiktet av mineralull sluta tillhandahålla samma värmeisolering som tidigare. Vid försörjning av vinden med mineralull är det viktigt att följa säkerhetsåtgärderna. Minvaty-fibrer kan orsaka irritation när de kommer i kontakt med huden. Därför bör det arbetas med täta kläder, glasögon, andningsskydd och naturligtvis med handskar.

  Utvidgad lera

  Ett annat material för att värma vindgolvet är expanderad lera. Även om denna isolering sällan används, har den fortfarande flera fördelar.

  Utvidgad lera - mycket populär i den tidigare teploizolyatolr

  • Kostnaden för isolering.
  • Bra isoleringsprestanda. För att uppnå ett riktigt bra resultat bör tjockleken hos det expanderade lerretet emellertid vara ca 35-40 centimeter.
  • Brandsäkerhet.

  Emellertid har expanderad lera som värmare också betydande nackdelar:

  • Större vikt, jämfört med andra värmare. Värmeisolering av trägolv skapar en belastning på balkarna, så vid val av claydite bör denna punkt beaktas.
  • Nackdelar när man lägger. Att höja en stor mängd lera på vinden kan vara en stor insats.

  Skumplast

  Polyfoam är ett av de bästa materialen för väggisolering, så vissa bestämmer sig för att använda den för värmeisolering vindsvåning. Även om skum har fördelar, rekommenderas det inte att använda det.

  Golvvärmd vinden överlappar varandra

  • Vattenbeständig. Detta är ett plus jämfört med den mycket använda mineralullen.
  • Rimligt pris.
  • Lätt att installera. Lyft skiktens lakan och lägg dig på vindsvåningen är inte svårt.

  Trots dessa fördelar har polyfoam som värmare ett antal signifikanta nackdelar.

  • Hög brandfarlighet. Om elden når isoleringen är det knappast möjligt att släcka elden.
  • Intolerans mot höga temperaturer. Vid en temperatur av + 60 ° C deformeras materialet vid + 80 ° C - börjar smälta, på grund av vilka giftiga ämnen som släpps och vid + 210 ° C kommer skummet att antändas.
  • Bräcklighet. Skummet kan smula, vilket minskar dess isolerande egenskaper.

  Med tanke på dessa brister, i synnerhet osäkerheten vid brand, är det bättre att inte använda skum som värmare för trägårdsgolv. När allt kommer omkring är kombinationen av skum med träbjälkar mycket farlig. Denna isolering kan dock användas för värmeisolering av betonggolv.

  sågspån

  Denna isoleringsmetod var väldigt populär tidigare före införandet av moderna isoleringsmaterial. Det berövas inte dess fördelar, även om de är mycket obetydliga jämfört med andra värmare.

  Uppvärmning av garretgolv med sågspån

  • Frånvaron av giftiga ämnen, såväl som det naturliga ursprunget till isolering.
  • Relativt överkomligt pris.

  Om vi ​​pratar om bristerna i sågspån, kan vi notera:

  • Behovet av att förbereda en lösning bestående av sågspån, cement, kalk och vatten. Alla andra värmare köps redan i färdig form.
  • Stor vikt, vilket skapar en extra belastning på överlappningen.
  • En stor tjocklek på isoleringsskiktet.

  Monteringsprocessen

  Efter att ha bestämt materialet för värmeisolering uppstår frågan: hur man isolerar vinden på golvet korrekt? Om vi ​​pratar om mineralull, vilken täthet borde den ha och vilken lager isolering blir bäst?

  Val av lager och densitet av mineralull

  Isolering mineralull är bättre att göra i två lager

  Kort sagt, ju större skiktet på huset är desto bättre. Vi måste dock komma ihåg att mineralullen har sin egen värmekonduktivitetskoefficient. Ju mindre den här koefficienten desto högre isolerande egenskaper är, och det är därför möjligt att lägga ett mindre skikt bomullsull eller att ha en större effektivitet av isoleringen. Ofta använder de en mineralull med en tjocklek av 15-20 centimeter, men ett 30-centimeter lager isolering kan användas för att ge förbättrad värmeisolering. Det är också värt att notera att med två tjocklek isolering är två lager mineralull alltid bättre än en.

  Du måste också vara uppmärksam på tätheten av mineralull, eftersom det kan vara annorlunda: från 30 kg / m 3 till 220 kg / m 3. Värmeisoleringsegenskaper beror nästan inte på densitet. Mer tät isolering används för fasader och golv under screed. Minvat med en densitet på 35 kg / m 3 är också lämplig för vindsvåning, eftersom isoleringen kommer att ligga på en horisontell lastfri yta.

  Ångspärr

  Eftersom mineralull har förmåga att absorbera fukt, måste du börja värma med installationen av ett ångspärrmaterial.

  Ångspärr - det första isoleringsskiktet

  Det bästa alternativet är att installera ett kontinuerligt lager av ångspärr, men på grund av takets storlek är det inte alltid möjligt, så alla fogar måste limmas med ett speciellt band för att säkerställa täthet. Ångskärmens kanter måste höjas över den framtida isolationsnivån och klistra fast samma tejp.

  Värmeisolering

  Det är nödvändigt att arbeta med värmeisoleringsmaterial i överaller

  Nästa är installationen av isolering. Det måste läggas så att det fyller hela utrymmet mellan träbalkarna. Om vi ​​pratar om mineralull, behöver den inte pressas eller pressas. Det borde helt täcka utrymmet mellan balkarna och lämnar inga luckor eller luckor. Golvbalkarna själva kommer inte heller vara överflödiga att täcka med isolerande material, eftersom de kan fungera som en slags kalla broar.

  Under läggningen av mineralull är det väldigt viktigt att skydda dig själv, och särskilt ditt luftvägar från penetrationen av isolationsfibrer. Därför måste du använda andningsskydd, handskar, glasögon och kläder med långa ärmar.

  tätskikt

  Uppvärmning av vindsvåningen kompletteras med vattentätning och installation av en undergolv

  På grund av mineralullens egenskaper för att absorbera fukt bör vattentätning läggas ovanpå ett lager av mineralull. Det är också nödvändigt om ett betongskikt hälls över isoleringen.

  Om vinden används ständigt, ovanpå en sådan värmeisolerande "tårta" kan du göra ett golv. I sin roll kan fungera som en konkret screed eller plattor OSB. Om vinden faktiskt inte används, kan du helt enkelt lägga brädorna ovanpå befintliga strålar. Sedan, om nödvändigt, klättra in på vinden, kommer rörelse på det inte skapa svårigheter.

  Som du kan se är vinden isolering en överkomlig uppgift, även för dem som aldrig har gjort det. Det är nödvändigt att bestämma materialet för värmeisolering, men oftast är det mineralull. När du installerar den isolerande kakan är det viktigt att komma ihåg behovet av ångspärr och vattentätning. Detta kommer att möjliggöra att uppnå höga resultat vid uppvärmning av vinden.

  Video: Diskutera konstruktiv överlappning i detalj

  Översikt över de strukturella detaljerna på vindsvåningsanordningen. Vad är ett tillräckligt lager isolering för en kall vind? Vad är arbetsuppgifterna på bokmärkesisoleringshallen?