Installera en vindlucka i taket

Om du är fast besluten att aktivt använda vinden utrymme, kommer du troligen att tinker in på vinden. I byarna under de senaste åren har denna uppgift varit helt enkelt - det var nog att använda stegen, men för en modern person kan en sådan tvivelaktig metod knappast kallas lämplig. Definitivt behöver du ett bekvämt manhål från insidan av huset, och inte från utsidan, som det praktiserades tidigare. Det finns färdiga lösningar till salu, men du måste fortfarande ta itu med installationen själv, och strukturens dimensioner kan inte gå. Denna artikel kommer att diskutera hur man gör taket beboeligt.

Köp eller gör?

De som planerar att köpa en färdig produkt kan använda instruktionerna för att installera den, vilket också kommer att ges i den här artikeln, och de som vill göra en bekväm lucka till vinden med egna händer kommer att vara intresserade av fullständig information om processen som vi erbjuder för att läsa. Så här är några viktiga nyanser som kommer att vara användbara i arbetet:

 • Valet av en plats för en bländare väljer så att du inte stöter på huvudet mot takfläkten eller taket när du lyfter uppåt.
 • Under takbalkarna är ingången till husets tak inte konstruerad;
 • om övre våningen fortfarande inte värms är det nödvändigt att göra värmeisolering;
 • öppningen måste stärkas. För träkonstruktioner lämpliga träbjälkar, och i betonghus utförs förstärkning med metallhörn;
 • det är nödvändigt att tillhandahålla ledigt utrymme under luckan för en infällbar stege.

Om du kommer att göra luckan med stegen själv, var inte lat för att noggrant studera alla stadier av processen, då kommer du inte att stöta på svårigheter att arbeta och det verkar inte vara svårt för dig.

Tillverkningssteg

Innan du gör en lucka på vinden, måste du göra ritningar, som markerar alla nödvändiga mätningar och parametrar: Takets tjocklek, täckmantelns dimensioner och öppningen som du kommer att klippa ut. Tänk på att de uppvärmda rummen kan förses med ett vanligt lock medan de kalla värmen kräver ytterligare värmeisolering. Det spelar ingen roll hur du gör systemet - för hand på papper eller i ett speciellt datorprogram, är det viktigaste att ta hänsyn till alla nödvändiga dimensioner. När ordningen är klar kan du gå vidare till den praktiska sidan av frågan samt förbereda verktyg för arbetet.

Klippöppning

Om det under byggnadsfasen av huset inte fanns ett manhål för taket, måste du klippa det själv. Självklart, om det redan finns en sådan öppning för att installera dörren, passeras detta skede av arbetet.

Till att börja med utförs en märkning med förväntan att öppningen ska vara 5-6 cm större än luckans ram. I framtiden kommer spalten att bidra till att kompensera för tjockleken på de brädor som rammen kommer att göras från. Materialet från den snittiga delen av taket kan användas för att täcka locket förstås, om det har ett normalt estetiskt utseende.

Monteringen av ramen

Här behöver vi brädor med en tjocklek av 2-3 cm, det är denna kaliber som gör basen stark. Ramen kan vara rund eller kvadratisk. Det andra alternativet ger den obligatoriska enkelheten i alla vinklar. Standardramstorleken kan betraktas som 60x120 cm, och sådana dimensioner är lämpliga för den absoluta majoriteten av husägare. Du styrs av personliga preferenser och öppningsdimensioner, du kanske vill öka manhålet på husets tak, men vi rekommenderar inte att du gör det mindre. Efter montering är ramen monterad på sitt säte i taköppningen.

Mästerskap

Som tidigare nämnts kan det vanligaste locket monteras från de utskurna golvplattorna som bildades som en följd av att skåra ut öppningen. Den monterade dörren måste förstärkas på baksidan med en tvärgående stång. Då måste den fixas på den valda platsen med loopar längs lockets långa eller korta sida. Titta på vilken sida det är bekvämare för dig att öppna dörren, och bara sedan fortsätta att fixera den på ramen. Också överväga hur luckan som leder till taket på huset ska öppna, inuti eller utanför rummet.

Vi arbetar med uppvärmning och efterbehandling.

Frågan om isolering, som vi sa tidigare, kommer helt och hållet att bero på hur mycket värmeisolering på övervåningen är. Ett uppvärmt golv kan göra med ett elementärt isoleringslager, men vi rekommenderar dig att uppmärksamma ljudisolering. Ett kallrum behöver naturligtvis en högkvalitativ isoleringsbeläggning. För detta är det nödvändigt att lägga ett skikt av ångspärrmembran och ett skikt av isoleringsmaterial enligt standardschemat för en sådan process. I sista skedet behöver du producera yttre trim.

Som du redan har förstått är den lättaste luckan som leder till taket på huset monterad så här. Till mer komplexa lösningar ingår design med en infällbar stege. Installationsprocessen görs på samma sätt med endast vissa skillnader.

Komplexa strukturer

Luckan till vinden kan utrustas med stationära trappor. Här börjar också arbetet med öppningen utbrott. Processens vidare process beror på vilken design du valde, och i vilken ordning du kommer att göra det. Lägg omedelbart en reservation om att arbetet med montering och installation av luckan med stegen i detta fall kommer att bli något mer komplicerat än i ovanstående variant. Var noga med att se till att alla dimensioner av de interagerande elementen matchar:

 • utdragbar stege;
 • dörrar;
 • öppning;
 • taktjocklek.

Alla dessa parametrar kan du mäta dig själv eller ta bort från den köpta produkten, om du inte gör det själv. I detta fall måste locket ha ett utrymme som rymmer den längsta delen av den infällbara stegen i monterat läge.

Kom ihåg också att stegens vikt måste bibehållas med ett lock med en marginal, annars är det omöjligt att undvika brott och i värsta fall skada. Vi får inte glömma en tillförlitlig spärrhake som håller fast strukturen i takets öppning.

Alla processer som vi har nämnt tillhandahålls schematiskt, men om du bestämmer dig för att bygga en lucka på vinden själv, behöver du inte mer detaljerad information eftersom du förmodligen har vissa färdigheter, men generella rekommendationer med en illustration kommer inte att skada någon. Samma person som köper en färdig lucka för tillgång till taket på ett hus kan använda instruktionerna för installationen, som nödvändigtvis är anslutna till produkten.

Hur man gör rätt lucka på vinden: arbetsordningen

Loftrummet används ofta som förvaringsrum. De lagrar en mängd saker som, men sällan, kan behövas när som helst. För att komma till vinden måste du ta hand om ingången till det. På hur man ordentligt gör luckan till vinden, kommer vi att prata här.

För rättvisans skull kommer vi att göra en reservation om att det finns ett annat sätt för passagen till vinden rummet - utomhus. Denna metod innebär att göra i ingångsöppningens gavel, som är utrustad med en vindsurf.

Å ena sidan är en sådan ingång en bra lösning, eftersom takets integritet inte äventyras, jämfört med luckans tätning i taket. Å andra sidan behöver du en stege som kommer att ligga vid gaveln och förstöra byggnadens övergripande utformning. Eller, till exempel, mycket snö har staplat upp, men du måste komma till vinden och få något ut därifrån. Att kringgå sådana "små" olägenheter och kom upp med en ingång på vinden från inuti rummet.

Du kan använda inköpslösningen, dvs. köp en färdig lucka med en fällbar stege eller gör en lucka på vinden med egna händer från början till slut. Vi kommer att överväga båda dessa alternativ.

Plats och kriterier för att välja en vindlucka

Installationsplats för luckan (brunnsöppning) är vald så att när du öppnar locket uppåt stör det inte. Omslagsdesignen ska passa in i rummets allmänna inredning. Om stationära trappor ska användas, ska det inte störa rörelsen runt i rummet och vara i harmoni med det allmänna konceptet för rumsdesign.

Det är önskvärt att luckans monteringsplats inte faller på takbalkarna och därigenom bevarar takramens integritet.

Kriterier som måste uppfylla luckan på vinden:

 • modern design som passar inredningen i rummet där den kommer att ligga;
 • enkel installation, vilket möjliggör oberoende installation
 • tillförlitlighet, hållbarhet och funktionalitet för hela strukturen;
 • företrädesvis närvaron i isoleringshålets isolering;
 • Bekvämlighet vid användning - närvaro av handtag, argument och andra tillbehör.

Förfarandet för installation av luckan gör det själv

Med en plats för framtiden för lukten bestämdes. Vi fortsätter till tillverkningen av hela strukturen:

 1. För att skapa en ram brukar du ta en bräda med en tjocklek på 25-30 mm. Därefter gör de en rektangulär ram, med respekt för jämnheten i alla vinklar. Ramarnas dimensioner för ett mangan på vinden är vanligtvis standard 60 x 120 cm, även om du kanske har andra dimensioner som passar dig själv.
 2. Därefter fortsätt för att klippa öppningen i taket. Öppningsdimensionerna gör mer med 50-60 mm. Detta är bara den totala ersättningen för tjockleken på de brädor som används. En sådan ersättning är nödvändig för att skära in öppningsramen, utan att minska dess planerade storlek.
 3. Om taket är trä, så kommer det snidade materialet som erhålls efter öppningen att användas för att möta en trälucka på vinden från insidan av rummet.
 4. Gångjärn på luckans lock kan fixeras med både bredden och längden på sidan. Allt beror på ägarnas särskilda fall och idéer.
 5. För att ge styrka till brunnsöverdraget, installera dessutom en distans diagonalt. Den kan fästas med hörn och skruvar.
 6. Det är nödvändigt att ta hand om isoleringen av ingången till vinden från huset. För detta är ganska lämplig isolering, som användes för att överlappa vinden. Det vanligast använda mineralullet eller polystyrenskummet (skum), förebyggande ångspärr vid botten av luckan.
 7. Vid behov, installera handtagen, spärren och stängarna.
 8. En tätning är fastsatt längs ramens hela omkrets för att säkerställa att locket är ordentligt fastsatt och att luften förhindras att komma in från vinden.
 9. Från takets sida är det möjligt att skära ramen med ett hölje för att ge ett attraktivt utseende.
 10. Avslutningsstadiet - valet av trappor. Detta kan vara en hemlagad eller köpt design. För större bekvämlighet, trapporna trampas.

Installera en inköpt lucka på vinden

En vindlucka kan också köpas på hårdvaruaffären. Det kännetecknas av förekomsten av installerad isolering i locket och närvaron av en vikningsstege, som är fritt omformad och "lämnar" upp med luckans lucka. För en så kompakt och funktionell enhet kommer luckan på vinden att överbetala lite, men det är värt det.

Vi betonar fördelarna med att använda ett sådant system:

 • för installation av två personer nog. Det kan till exempel vara dig och din assistent;
 • Trappans höjd kan enkelt anpassas till höjden på ditt rum;
 • Låset är placerat på insidan av brunnsöppningen, därför är inga strukturella element synliga från utsidan.
 • Stegets profil är gjord på ett sådant sätt att det är omöjligt att glida på dem.
 • kompaktitet och design.

Eftersom en inköpt produkt är en design med givna dimensioner måste du, innan du går till affären, mäta:

 1. Dimensionerna på rummet där trappan kommer att vara i utfällt tillstånd.
 2. Öppningen under hålet på vinden, om du redan har gjort det.
 3. Takhöjd.
Varje tillverkare har en detaljerad monteringsanvisning, så du har inga problem att installera för hand.

Installation kommer från enkla och enkla steg. Vi ger arbetsordningen när du installerar designen hos en av tillverkarna:

 1. Hela konstruktionen med det nödvändiga verktyget stiger till vinden.

Innan du monterar ramen på den, monteras två tillfälliga monteringsplattor upptill. Detta görs för att säkerställa att strukturen inte faller ner, eftersom rammen ännu inte har fixats till taköppningen.

Vissa tillverkare installerar studs på ramens fyra kanter (istället för brädor).

Sedan lägger de på metallband för att hålla strukturen. På muttrarna vindar muttrarna. Genom att justera höjden på mutterns vridning är det således möjligt att uppnå anpassning i luckans utformning och taket.

 • Vidare fästs ramen till öppningen med skruvar. Det händer ofta att ett litet mellanrum kvarstår mellan öppningen och ramen. I detta fall ska du använda foderplattor för att fylla hålrummen, vilka är placerade i skruvskruvarna. Rammen är fast runt omkretsen.
 • Hål fyllda med isolering, till exempel mineralull.
 • Ta sedan bort monteringsplattorna eller metallremsorna (allt beror på ditt val).
 • På sidoelementen, lossa bultarna för att släppa och frigöra uppläggningen av trappan.
 • Stegen "ben" skärs med en hacksåg på ett träd i önskad vinkel för att få en nära passning av "fötterna" till golvet.
 • På ladderens ben fäst tips för att skydda golvet från repor.
 • För större tydlighet rekommenderar vi att du bekanta dig med videon, som visar i detalj hur du installerar luckan på vinden med egna händer.

  Monteringen av vindluckan oberoende

  Loft i ett privat hus är nödvändigt som luft. Detta är ett utmärkt tvättställe där du kan lagra gamla eller säsongsvaror, tomma behållare, burkburkar. Hitta inte en bättre plats för torkning av örter, svampar, bär. Ett rum på vinden är ett utmärkt alternativ för sommarsemester, djup sömn åtföljd av regn om vinden är utrustad med bekväm funktionell tillgång.

  Luckan som ger passagen till toppen bör vara voluminös, bekväm, men inte bara. Trappan som går upp till vinden bör dekorera rummet i taket som det finns en dörr till. Självklart kan banalstegen inte anses vara en sådan prydnad.

  Vad kan vara vindluckan

  Attic hål eller lucka - ett hål i taket kan vara olika, olika i material som är gjorda och design funktioner. Luckan till vinden är gjord av metall eller trä.

  Metallluckan är pålitlig. Men den stora vikten av det överdimensionella locket minimerar fördelarna, för detsamma måste en sådan lucka värmas upp, det betyder att öka sin vikt. När man installerar en metalllucka bör man komma ihåg att när det är svårt att stänga det, kan det orsaka skada genom att stänga det. Fast metallingång på vinden bör vara utrustad med hydraulcylindrar, fjädrar, monterade på en solid grund.

  Företrädesvis en trälucka. Trots det faktum att trädets styrka med metall inte kan jämföras, har träklaffluckor utan tvekan fördelar.

  Även värms inte, det släpper inte in kylan ovanifrån och förhindrar att värmen läcker ut ur rummet. Träluckan är lätt och attraktiv. På vinden med en sådan dörr kan vem som helst klättra utan ansträngning. Ja, och design och installation av en trälucka är mycket lättare.

  Luckan på vinden kan vara av olika storlekar, kan vikas upp på olika sätt, sänkas ner och kan flyttas från varandra. Luckan måste öppnas med ett försök som inte är väldigt bekvämt, detsamma kan sägas om den fallande luckan. Dessutom, om luckan öppnar ner - hur man ställer in trappan. Luckan på vinden med den nedre öppningen innebär installation av en glidande trappa, denna design är bekväm, original. Det mest intressanta alternativet är en glidande ingång till vinden, men att göra det själv är ganska problematisk.

  Vad kan vara trappan till vinden luckan

  Alla stegar är strukturellt desamma, men likaledes är det skillnader. Stegen för vindluckan kan vara:

  • ADDL;
  • indragbar;
  • soffa;
  • teleskopisk.

  En stege är en primitiv design som består av trappsteg, utdragningen kan vikas som ett dragspel, vikningsstegen för en vindsvåning har flera sektioner på gångjärn som viks i en "bok". När teleskopiska delar viks i varandra.

  Det är möjligt att använda vikningsstrukturer, de är inte fasta på luckan, om så är nödvändigt kan de flyttas till sidan.

  Det är viktigt! Särskild uppmärksamhet bör ägnas inte bara till trappans fastsättning utan också till stöd för benen för att inte glida. Det är viktigt att planera en bekväm sluttning för uppstigning och nedstigning.

  Loftluckanordning

  Laz vind består av två element, en låda och en dörr. Utformningen av ingången till vinden kan utrustas med ventiler och gångjärn.

  Lådan är lagerelementet, dörren eller luckan sitter fast. Gör en låda av hållbart trä, ek, björk, asp, lerkär.

  Det är viktigt! Tillverkning av en låda från en stapel är faktiskt den mest tillförlitliga och praktiska för installation. Virket har en liten återstående fuktighet, en tydlig geometri, att arbeta med det kräver inte komplexa snickeriarbeten och färdigheter.

  I den övre delen av strålen skärs ett säte för lucka i kvartvidd längs omkretsen. Vissa människor rekommenderar att man inte hakar i virket, men för att fylla brädorna för luckan stöd, hur bra det är att mästaren ska bestämma. Lådan består av fyra delar, monteringens ändar kan limmas ihop om fogen tar 45 ° vinkel men det är bättre att montera genom att koppla listerna 90 ° längs spåret och spåret. Dockningsplatserna är limmade med trälim eller använd fästelement med skruvar, naglar. Och låsen, och omslaget, som du själv gör, ska behandlas med speciell brandimpregnering.

  Det är viktigt! Det är nödvändigt att börja med försiktiga mätningar av vindsöppningen. Korrekt planterad låda - en garanti för säkerhet.

  Lådan ska inte bara vara stark och pålitlig. För att en person ska luta sig på honom måste han vara väl behandlad, förfinad. Det här är inte ett banalt manhål på vinden, det är en dörr som motsvarar det inre av rummet där det ligger.

  Samma krav på luckan. Det är nödvändigt att göra det så att det inte bara är lämpligt att passera genom vinden eller luckan, utan också för att få föremål och saker är de rätta dimensionerna viktiga. Dess design bör göras med hänsyn till sådana krav. Locket på vindluckan i form av en öppningsram av den enklaste konstruktionen är en ram från en stångsektion av 20x40 mm, stoppad med plankor eller en tunn träplatta, inuti vilken värmare kan läggas. Mer komplexa mönster är möjliga.

  Passage till vinden

  Där i huset för att utrusta ingången till vinden är en privat fråga som alla bestämmer i enlighet med layouten, rummets syfte och egna behov. I ett trä privat hus för att göra ett hål i taket enklare. Experter rekommenderar att klippa ut från vinden mellan balkarna. Om dimensionerna inte tillåter att göra en fyrkant, kan luckan dras ut i längd, gjord rektangulär.

  Det är nödvändigt att utrusta en bländare i en betongstruktur i stället för anslutning av betongplattor för att bevara takets styrka. Först rita ett mönster på betongen, lådans lucka ska placeras i öppningen, då borde det vara mindre. Därefter genom torgets hörn med hjälp av en perforator, borra genom hål, så klippa betongen av kvarnen längs linjerna som ritas av omkretsen, som om du baiterar ett snitt.

  Det är viktigt! Kvarnen ska användas noggrant och noggrant, när en skiva träffar en spärr, är det hög sannolikhet för dess deformation och försämring.

  Använd sedan en perforator, borra hål genom 10-15 cm, förstör plåten, slå ner betongen, klipp av förstärkningen. Obligatorisk rengöring av oegentligheter. Visning hjälper till att göra allt exakt och korrekt.

  Det är viktigt! När du köper en lucka eller gör det själv, kom ihåg att du måste göra en liten öppning (1cm) mellan väggen och lådan för isolering. Detta avstånd bör läggas på ritningarna i det preliminära skedet.

  Installation av luckan på vinden

  Monteringen av luckan på vinden är reducerad för att fästa lådan i utskjutningsöppningen. Det är uppenbart att det ska vara ordentligt fastsatt. Installera luckan liknar installation av någon dörr.

  Först, fixa lådan, förbinda sidorna med ändarna av öppningen med drivna ankar med en mutter, stålstänger, drivna i de tidigare gjorda tekniska hålen. Denna montering är nödvändig om huset med ett betongtak.

  Det är viktigt! För att låda "passar" till dörröppningen, lägg den på två brädor som är fastsatta i taket, för att inte hålla den tunga strukturen på händerna. Lossa luckan vid installationen, du kan ordna den på speciella rekvisita, vilket inte är ganska tillförlitligt.

  I ett trähus kan du utan ankare, använda stora skruvar, naglar för fästelement. Det är viktigt att lådan är installerad, precis i mitten av öppningen.

  Montering av slingan på lådan och vindluckan görs bäst under montering. Gör dina egna händer beräkningen av platsen för deras installation, skära spåren i träkåpan, fäst skenorna. Efter installationen av luckan på vinden, eller snarare hans lådan, lämnas på gångjärnen för att lägga på locket från luckan.

  Uppvärmningslucka

  Nästa steg är att värma luckan på vinden. Detta är nödvändigt för att inte viskösa huset under vintersäsongen, för att inte minska ljudisoleringsnivån i huset. För isolering är det bättre att använda mineralull, det är en naturlig, naturlig isolering, miljövänlig, pålitlig. För att fungera länge bör du lägga ett lager av ångspärr. Läs mer i artikeln: anvisningar för uppvärmning av vinden av mineralull.

  Därefter bör den uppvärmda vindsläckan vara klar, ge den ett estetiskt tilltalande utseende, utrusta med en öppningsmekanism. Till exempel hydraulcylindrar, som kan köpas i butiker. Användningen ger ökad komfort, du behöver bara trycka locket och sedan öppnas det. Självklart hur man gör luckan till vinden bekvämt, vilken typ av efterbehandlingsmaterial för att välja beslutet för ägaren, men ändå, om du verkligen gör luckan till vinden med egna händer, gör den till fem poäng. I vilket fall måste du inte glömma att sätta handtaget för öppning / stängning.

  Tips och tricks

  I princip är det inte svårt att göra en lucka på vinden med egna händer, men du kan köpa en färdig struktur och installera den i huset. Rekommenderade strukturella dimensioner, kvadratisk - 1000x1000mm, rektangel 1200x600mm, även om rekommendationerna inte är bindande.

  Följ dessa riktlinjer:

  • Om huset är trä, skära sedan genom luckan till vinden och varma det kan vara rätt i trähallen, med det som en låda.
  • Du kan hänga slingor från vilken sida som helst, eftersom det är bekvämt med tanke på takets struktur.
  • För att öka hållfastheten hos höljet med egna händer kan du diagonalstöd.
  • Om vinden är varm krävs ingen kraftig isolering.
  • Valet av trappor på vinden är beroende av design, dekoration, så länge det är bekvämt och vackert.

  Installation av luckan på vinden med trappan med egna händer: Storleken och avståndet från väggen + Video

  På vinden är ett bra ställe att sätta olika gamla saker, kläder och andra tillbehör. Även om du behöver det, behöver du ett speciellt arrangemang av luckan, vilket hjälper dig att komma till det utan stor svårighet. Om de olika typerna av luckor på vinden och om deras egenskaper mer detaljerat nedan.

  Välja luckans placering på vinden och förberedelserna för arbete

  Syftet med vinden är vanligtvis ett förråd. Det lagrar olika saker som används regelbundet eller säsongsmässigt.

  Och för att snabbt få dem måste du ha konstant tillgång till vinden.

  För dessa ändamål rekommenderas att enheten släpper ut, vilket gör det möjligt för dig att komma ut ur vinden, eventuell nödvändig sak.

  Det finns två sätt att gå in på vinden. I den första metoden är en speciell ingångsöppning gjord på gaveldelen, där vinddörren är monterad. Denna metod är tillräckligt bra och i taket är det inte nödvändigt att göra ett hål och bryta mot dess övergripande integritet. När du använder dörren är det nödvändigt att installera en speciell stege, vilket kräver vissa materialkostnader och det är osannolikt att spara pengar. Den andra metoden, som är lättare och består i att arrangera luckan till vinden, som kommer att ligga på taket.

  Hatchway med stege

  Dessutom ska luckans utformning vara i harmoni med husets övergripande stil.

  Om installationen av en fast trappa är planerad bör den inte heller skapa ett hinder i fri rörelse runt om i rummet.

  Om takbjälkar ligger i taket måste du ta hänsyn till att luckan inte ligger exakt på dem, eftersom takets styrka kan minska betydligt.

  Luke in på vinden med egna händer borde ha följande egenskaper:

  • attraktivitet;
  • enkel installation;
  • tillförlitlighet, hållbarhet och säkerhet;

  Egenskaper och typer av vindarluckor

  Luke på vinden, beroende på dess läge och designfunktioner är:

  • horisontell typ;
  • vertikal typ;
  • vinkeltyp.

  I den första versionen är luckans montering på takets yta. Dessa luckor kännetecknas av hög användbarhet och enkel implementering.

  Den andra typen av luckor kallas också ett manhål. Luckans hörn typ är installerad på vinden, med förbehåll för förekomsten av en sluttande typ av tak.

  Isolerad lucka till vinden

  För uppbyggnaden av den uppvärmda luckan är det nödvändigt att tillämpa följande instruktioner:

  1. Före installationen måste du göra en ritning av luckan på vinden, vilket indikerar dess form, storlek och speciella designfunktioner.
  2. För konstruktion av luckans ram är det nödvändigt att förbereda brädor, vars tjocklek kommer att vara lika med 2 cm. Av dem ska man bygga en rektangulär struktur.
  3. Alla vinklar ska vara plana. Vanligtvis är storleken på standardluckan lika med 600x1200 mm. Luckans storlek beror också på konstitutionen för de personer som kommer att använda den och följaktligen på storleken på de saker som kommer att lagras på vinden.
  4. Nästa steg är att klippa öppningen i taket, och öppningen ska vara 5 cm större än luckans ursprungliga dimensioner till vinden. Huvudsyftet med denna ersättning är täckningen av öppningen med en särskild ram.
  5. När du arbetar i trähus, är samma trä som klipps från taket lämpligt för luckans produktion. Eller köp lämpligt trä i affären.
  6. När man väljer trä är det bättre att välja lerk, eftersom denna typ av trä beter sig bra när den används och har höghållfasta egenskaper.
  7. Sidan att fixera gångjärnen på luckan beror på ägarens individuella önskemål.
  8. För att ge extra styrka till taket, måste du ta hand om att installera en speciell diagonalstöd, den är fastsatt med skruvar eller stålhörn.
  9. För att säkerställa isolering av träluckan, använd isolering. Ofta används sådant byggmaterial som i isoleringen på vinden, till exempel mineralull.
  10. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till att en ångspärr måste installeras längst ned på locket, eftersom dessa typer av värmare är mottagliga för fukt och en fuktig miljö och form kan uppstå.
  11. Därefter installeras tillbehör, dvs. olika spärrar och stängare. Att montera en tätning runt luckans omkrets hjälper till att hindra inblåsning av kall luft från vinden i rummet.
  12. Rammen är mantlad på insidan med hjälp av ett platband, för ett vackert utseende av luckan.
  13. Det sista steget är installationen av trappan, som hjälper till att klättra och gå ner från vinden.

  Montering och montering av luckan på vinden

  Installation och installation av luckan på vinden, köpt i en maskinvaruhandel, är lite enklare än en provisorisk lucka. Även om det i denna fråga finns några nyanser som måste följas.

  Kostnaden för butikluckan beror direkt på materialet från vilket det tillverkas. Priset på en metalllucka på vinden, högre än träet.

  Innan du köper en luktstege på vinden, måste du först mäta höjden på taket i rummet och laddningsinstallationsplatsen.

  Fördelarna med de inköpta butiksglidstegen för luckor är följande:

  • Användarvänlighet och kompaktitet;
  • multifunktionalitet;
  • Enkel installation och installation;
  • Vackert och attraktivt utseende.

  Att lägga trappan på vinden behöver du inte göra mycket. På grund av detta är köpta modeller av utdragbara luckor mycket vanligare än hemlagade.

  För att montera luckan och trappan behöver två personer. Man kommer att ligga på vinden och lyfta den färdiga strukturen till toppen.

  Innan du fixerar ramen är det nödvändigt att installera två plankor på undersidan, och det är på dem att luckan läggs i framtiden.

  Vidare är hela strukturen monterad på dem och utjämnad med speciella kilar. För kvalitetskontroll av jämnheten i hörnfogarna, använd byggnivån.

  På grund av detta kommer du att kunna undvika olika deformationer av luckan under installationen och installationen. Efter fixering av stegen på ramen är luckan fastsatt med skruvar.

  Om ett litet mellanrum uppstår används ett skum för att fylla det.

  Ta sedan bort brädorna, vilket säkerställer luckan från skeden, men det bör tas i beaktande att tills skummet helt hårdnar, är det omöjligt att använda luckan.

  Luke in på vinden med egna händer

  Om du planerar en lucka till ett vindrum på armerade betonggolv, rekommenderar vi att utrusta luckan vid korsningen av två plattor. På grund av detta kommer du att kunna förhindra en minskning av styrkan i hela strukturen.

  För produktion av standard- eller brandsäkra luckor på vinden är det nödvändigt att göra ett speciellt hål för betongplattan, och arbetet tar minst två timmar. För att göra ett hål behöver du en kvarn, med speciella munstycken för metall, och du behöver också en hammarborr, krångel och en slädehammer.

  Först och främst är det nödvändigt att göra en märkning, och hålets storlek på betongplattan ska vara ett par centimeter större än luckans storlek.

  För att få en strikt vertikal änddel av luckan behöver du en stans och en borr i den, vars längd är större än betongplattans tjocklek.

  Det är nödvändigt att se till att stansen är strikt vertikal i förhållande till arbetsytan. I varje av de utsedda hörnen måste du borra ett hål.

  Med hjälp av en diamantskiva måste du skära igenom en av märkningslinjerna. Och det är nödvändigt att strikt följa att skivan inte kommer i kontakt med ankaret för att undvika skadorna. Efter slitsarna har förberetts, använd en perforator för att hitta de tomma områdena av betongplattan, borra genom dem.

  Med hjälp av en slädeshammare, bryta plattan, vid kontaktpunkterna i betongen med metallförstärkningen, använd kullstången.

  Så snart du har böjt runt hela betongen, skar av allt metallförstärkningen noggrant, utjämna eventuella oegentligheter som uppstod på metallets yta med hjälp av nivellering. Det bör noteras att noggrannheten och kvaliteten på luckans installation kommer att bero på att öppningen är jämn och jämn.

  När luckan på vinden tas med egna händer, ska den vara kvar på båda sidor två centimeter.

  För tillverkning av luckan på vinden måste du först bygga en ram som är monterad i öppningen med ankar. För att säkerställa en smidig stängning eller öppning av luckan behöver du köpa speciella stängare.

  Och ytan på locket ska likna taket trim. Idealisk - användningen av polystyrenplattor, som kommer att vara mantlad ovanpå spånskivor.

  Rekommendationer för tillverkning av luckan på vinden

  Den färdiga vindsäcken måste vara försedd med tätningar och ansiktsplattor. Och hålet för installationen, och installationen måste ske med maximal precision.

  För denna typ av arbete är det bättre att klättra in på vinden och börja från denna del. Det är nödvändigt att markera golvet i förhållande till de yttre dimensionerna på det färdiga höljet där luckan ska installeras.

  Använd kvarnen för att ta bort överlappningen över det övre lagret. I närvaro av ett lager av vattentätning och isolering i taket måste du försiktigt ta bort dem. För att kunna se omkretsen av luckans uppläggningsarrangemang i rummet måste du göra flera hål.

  Därefter måste du ta luckan och fästa den på golvytan på vinden, jämföra storleken med de hål som görs. Luckans ram måste placeras i öppningen så tätt som möjligt. I närvaro av sprickor, för att täta dem, använd monteringsskum. Och börja bara arbeta med det efter en noggrann och högkvalitativ inriktning av luckans läge.

  Om det finns spärrar på båda sidor måste en tredje sida installera en stråle på vilken luckan ska fixas.

  Arbeten med installation och installation av luckan kräver viss kompetens och kunskap. Den maximala lasten på luckan och trappan är 200 kg.

  Installation och installation av luckan kräver följande steg:

  • rammontering och installation i hålet;
  • montera fälgen på ytan på spärren ovanpå eller på balkarna;
  • montera fälgen från botten av rummet;
  • fastsättning av luckan på luckan;
  • anslutning av luckan med stegen;
  • slutkontroll av hela systemet.

  Brandluckor på vinden

  Dessa luckor har mycket enkla designegenskaper. De består huvudsakligen av en stålram, en värmare för vilken ett icke brännbart material används och en ståldörr som snäpps på automatiskt efter att den är stängd.

  Att gå in i vindsäkerhetsmonterade trappor. Innan du installerar luckan, bekanta dig med dess funktioner:

  1. Brandbeständighet upp till en timme.
  2. Tjockleken på det stål som den är gjord av är minst 1 cm. Det är möjligt att täcka luckan med samma material som ytbehandling av rummet för att säkerställa sin fullständiga harmoni i inredningen.
  3. Förekomsten av ett speciellt icke brandfarligt värmebeständigt aktivt tätningsmedel, vars expansion blockerar inkomsten av rök i vinden eller in i rummet.
  4. Intern fyllning är mineralull eller annat brandbeständigt byggmaterial.
  5. Förekomsten av tillbehör (stängare, handtag, lås - all hög kvalitet).
  6. När du installerar luckan på trätaket måste du dessutom köpa byggmaterial som installeras mellan luckans hål och luckan själv.
  7. Efter luckan är monterad och installerad enligt ovanstående rekommendationer. Dessutom, om du installerar en inköpsenhet, beskrivs funktionerna i dess installation i sina tekniska dokument.

  Attic lucka: vyer, design, exempel på arrangemang

  Alla som bygger sitt eget hus vet hur viktigt varje detalj är. När allt kommer omkring, kommer eventuella konstruktionsfel under det första verksamhetsåret att resultera i utkast, obehaglig lukt och andra liknande problem. Och ofta, i rushen av de sista efterbehandlingsarbetena, glömmer många ofta ett sådant element som en garretlucka med design och isolering.

  Och tillsammans lämnar en tankeväckande version ofta ett tunt hölje som täcker taköppningen. Som en följd avkylar en kall från vinden till vardagsrummen och våt ånga stiger från rummen och tränger in i isoleringen på vinden, och förstör dem gradvis. Det är därför vi rekommenderar från början att vi gör en lukt på vinden i enlighet med alla regler!

  innehåll

  Luckans huvudfunktioner på vinden

  Absolut alla loftluckor utför följande huvudfunktioner:

  • Värmeisolering.
  • Parobaryer för bostadshus i huset.
  • Tillgång överlappar i huset till små gnagare som gillar att bo på taket.
  • Tillgång till vinden, nämligen ingången till den.
  • Överlappning av eld och rök från de nedre rummen vid brand.

  På brandsäkerhet stannar vi separat. Således förhindrar vindluckan spridningen av eld, samtidigt som man skyddar mot passage av giftiga gaser och rök. Observera att en sådan lucka är gjord av flera lager isolering, och från olika material, och materialen själva kännetecknas av graden av expansion vid höga temperaturer. Allt detta tillåter luktens värmeisolering att inte brinna ut omedelbart och inte riva i stycken.

  När allt kommer omkring, om de bor hemma och vinden är kall, är luckans ångspärr vital, och du kan inte klara av det. I annat fall kommer alla ångor och värme stiga upp från huset direkt genom hålet på vinden, från insidan och mätta alla takbeläggningsmedel med fukt.

  Typer av luckor och material för deras tillverkning

  Luckan för ingången på vinden kan byggas på två huvudprojekt: med ett lock eller med två. Det första alternativet är naturligtvis det enklaste, och i det andra är det inre locket en "smörgås".

  Standardloven består av en träram och fiberplatta. Mellan dem finns ett skikt av polystyrenskum, från 3 till 6 centimeter. Och tjockleken på de inre locken är vanligen 3,5 till 6,5 centimeter. Och så att det inre locket på en sådan lucka ansluter öppningen tätt, använd en packning med cirkulär tvärsnitt och drunkna det i förväg i boxens fräsa spår.

  Lucklocket, du kan göra en metall eller trä, med extra isolering, eller dosera utan det. Huvudpositionen vid tillverkning av lock för luckan är en mekanism som öppnar den.

  Hatchens höjd beror huvudsakligen på parametrarna i stegen som följer med den eller är utformad. Ofta faller den här höjden inte med vinden på vinden, men det är inte hemskt och orsakar vanligtvis inte några svårigheter i praktiken.

  Luckor till stegar med brandsäkert skydd tillverkas separat idag, och skyddsskiktet kan vara på ena sidan, eller på två samtidigt. I det här fallet skyddas sidorna av lådan nödvändigtvis av metall, och som ett resultat är hela strukturen i stånd att stå emot spridningen av eld i så lång tid som 30 minuter.

  Och för de levande och för kalla dagarna idag produceras speciella omslutande strukturer. I alla fall är de bättre att sätta, särskilt om du går upp på vinden oftare än en gång i månaden. Många tillverkare levererar sådana staket kompletta med stegar, eller de kan köpas separat.

  De flesta moderna tillverkare anger parametrarna för sina produkter i ren form. Det betyder att lådan med stegen faktiskt kommer att ha sådana yttre dimensioner, och du måste göra lite mer taköppning för den. Men andra tillverkare anger tvärtom exakta externa dimensioner för framtida öppning och luckan till dem går 1-3 cm mindre. Var uppmärksam på detta!

  Ofta levereras den färdiga luckan med en stege (eller en lucka) till marknaden i en omärkad form. Detta görs så att du kan måla hela strukturen i den färg som kommer att vara i harmoni med det inre av den nedre bostaden.

  Huvudsakligen inom industriproduktionen tillverkas vindsteg i enlighet med tyska DIN-standarder. Dessa trappor och luckan är utformade under den normala vindsöppningen, och detta motsvarar standardsteget mellan balkarna i överlappande hus utomlands. Men i Ryssland är normerna något annorlunda. Därför måste man tänka sig genom vinden trappor med luckan nödvändigtvis vara på designfasen på hela vinden. Det är ännu enklare att bara gå till affären, välj modell du är intresserad av och klippa vinden i den. Eller om du gör allt med egna händer (vilket är det enklaste för dig), kommer du helt enkelt att justera den självgjorda luckan med en trappa till det befintliga vindsvåningen.

  Maskintäckningen är i sig en snickeriarbete med en tjocklek på upp till 20 millimeter, men inte tunnare än 16 millimeter. Moderna tillverkare av trappor med lucka erbjuds redan uppvärmda skydd, med en tjocklek av ca 32 millimeter. En sådan ram är vanligtvis sys från två sidor med skivor av spånskiva eller fiberboard, och mellan dem finns en skummig isolering: skum eller polyuretanskum. Ibland förstärks isoleringspaketet, där isoleringsskiktet är mer än 30 millimeter tjockt.

  En intressant nyhet på marknaden är luckorna med dammskyddsfunktion. Ett sådant skydd har faktiskt många fler fördelar, eftersom dess dammtätande lager också fungerar som ett annat lager av värmeisolering. Kärnan i nyheten är att en hopfällbar trappa, där luckan inte samlar in damm på sig själv, och då kommer du inte ha den obehagliga känslan när du bestämmer dig för att öppna vinden efter en månad eller två och sänka trappan.

  Här är det enklaste alternativet du kan göra:

  Och här behöver du specialfästen:

  Här är ett videoexempel på att göra den enklaste vinden:

  Och här brukar hantverkaren använda ovanligt material för lukten alls:

  Här är det fäste du behöver för en vindlucka:

  Hur man ordnar en lucka på betonggolvet?

  Så steg för steg:

  • Steg 1. Det första steget är att markera luckans framtida läge. För att göra detta, använd den vanliga byggpenna och mätaren.
  • Steg 2. Använd en perforator, du måste göra ett strikt vertikalt genomgående hål, så ta borren, vars tjocklek överstiger tjockleken på betongplattan.
  • Steg 3. Montera en stans i hörnen av de markerade hålen och borra ett genomgående hål i toppen av denna rektangel. De kommer också att fungera som en guide för den lägre uppmärkningen.
  • Steg 4. Nu är kvarnen med en speciell skiva för betong, dra en linje runt hålet, så försiktigt så att skivan inte kommer in i förstärkningen i taket under skärprocessen. Nu ser du alla svaga punkter och hål i taket och kan enkelt borra genom dem.
  • Steg 5. När du hittar sårbarheterna, krossa betongen med en slädehammer och slå den svagaste. På samma ställen där rester av betong hålls på förstärkningen i sig, använd skrot.
  • Steg 6. Nu när all betong har slagits ner, behöver du bara ta bort förstärkningen. Lämna inte sina utskjutande delar - det kommer att störa installationen av en vindlucka.
  • Steg 7. Nu, med en diamantbelagd skiva, avslutar vi äntligen helt alla oegentligheter på kanterna på öppningen. Detta är mycket viktigt, och oavsett hur trött du är just nu, var noga med att vara uppmärksam på den.

  Mer detaljer på bilden:

  Hur man klipper en lucka på trägolvet

  Om det är lätt att göra en kvadratisk öppning för ett manhål, bör du veta några punkter om en rund en. Provinstruktion:

  • Steg 1. Dra på markeringen av den planerade öppningen på bottenytan på vindsvåningen och lägg till finishens tjocklek. I allmänhet gör det rätt på golvet i bostadsgolven, och bara sedan flytta den med en rörledning till taket.
  • Steg 2. Installera nu jackstativen.
  • Steg 3. Nästa borra ett genomgående hål i öppningen, från botten till toppen.
  • Steg 4. Klättra upp till vinden och sätt in en stift i hålet, och med en garn och en penna rita en cirkel.
  • Steg 5. Gör ett hål i denna cirkel och skär längs hela öppningens kontur. Du kommer att träffa balkar på vägen, rör inte dem - du kommer att klippa ut dem senare.
  • Steg 6. Nu, för att göra öppningen i form av en cirkel, måste du göra en bock av timmer.

  Förutom den runda versionen kan du vara intresserad av att titta på andra exempel:

  Hur man installerar luckan i sträcktaket

  Och nu ska vi överväga ett sådant problem som att installera en vindlucka i ett upphängt tak. Generellt, om du har ett sådant tillfälle, montera först inte ett sådant tak där det kommer att finnas en entré till vinden. Men eftersom du redan måste installera det hela nu, med den färdiga reparationen, måste du tinker. Faktum är att sådant material ständigt slits ut, och det är lätt att skada det när luckan installeras. Men vi kommer att göra allt försiktigt.

  Vår huvuduppgift är att dölja soltaket mot bakgrunden av hela sträcktaket, för att inte förstöra det övergripande utseendet. Och så - steg för steg:

  • Steg 1. Först bygger vi en ram runt takfönstret - det här är trästänger runt luckans omkrets.
  • Steg 2. Vi bifogar en aluminium takprofil till dem.
  • Steg 3. Nästa, längs omkretsen, fixar vi profilen på sträcktaket.
  • Steg 4. Om luckan ligger på ett lutande plan, installera en extra separationsprofil.
  • Steg 5. Nu mäter vi luckan själv och tar samma doft från vilken sträcktaket gjordes.
  • Steg 6. Montera det nedfällda taket, lindra och säkra hela strukturen till öppningen.

  Hur man isolerar vindluckan?

  Alla vindluckor är uppdelade i två huvudtyper: med och utan en stege som är fäst vid dem. Om du köpte en färdig vindsläckningsdesign med en hopfällbar stege behöver du inte värma det: vanligtvis är sådana strukturer redan uppvärmda. Om du gör allt med egna händer, och du måste tänka på isoleringen.

  Ofta säljs färdiga uppsättningar av luckan med en stege med speciellt värmebeständiga plattor, som ligger på framsidan av locket. De skapar nödvändig effekt och tillåter inte värmeförlust. Om du gör en sådan lucka själv, värm bara locket på det med samma material som du brukade isolera vinden.

  Om du går vidare till isoleringen i sig behöver du en plywoodplåt och värmaren själv, det är bättre att verkligen den som du använde för vindisoleringen. När allt kommer omkring har du förmodligen lite trim eller extra material. Och bara ett par enkla steg:

  • Steg 1. Vi mäter öppningen av vindluckan.
  • Steg 2. Baserat på de erhållna uppgifterna samlar vi en ram av brädor om 2,5-3 centimeter tjocka.
  • Steg 3. Nu monterar vi manganhöljet - det blir precis 45 centimeter mindre än ramen. Så vi lägger ett lager av isolering och tillåter inte honom att "gå".
  • Steg 4. Vi sätter på luckans lockspärrfilm.
  • Steg 5. Fäst alla detaljer i luckan med lim och träplattor.
  • Steg 6. Vi syr luckan med plywood och dekorera den som dikterad för oss genom inredningen av rummet nedan.
  • Steg 7. Var noga med att behandla alla trädelar i luckan med ett antiseptiskt medel.
  • Steg 8. Montera nu det färdiga locket i öppningen med skruvarna och gångjärnen som håller öppningsluckan.

  Här är en detaljerad mästerklass:

  Anmärkningsvärt erhålls även vindlucka, isolerad med skum:

  Och hela luckan, som generellt ursprungligen gjordes av skumpolystyren enbart:

  Eller här är en sådan kombinerad version:

  Några tricks för mer komfort.

  För att göra det bekvämt för dig att klättra in i vinden, bygga sådana stöd runt luckan:

  Och i sista stund: Om det finns en speciell slinga på luckans lock, är det särskilt bekvämt att öppna den - bara med hjälp av ett långsträckt handtag. Och du behöver inte ta avföring eller använda någon form av ställning för att nå den. Gör bara ena änden av en sådan penna i form av en tetraeder eller sexkant.

  Hur man gör en varm lukt på vinden med egna händer: enkla och användbara instruktioner

  Ett exempel på hur stor en hemlagad vindlucka av tillgängliga material kan se ut

  Vill du göra en lucka på vinden med egna händer? Jag kommer att prata om hur man ordentligt ordnar ingången till vinden och försiktigt stänger den med ett gångjärnslock. Dessutom kommer du att lära dig vilka typer av vindlådor du kan göra färdiga och vad är mekanismen för deras handling. Som ett resultat kan du montera en enkel lucka med egna händer från början eller välja en redan färdig produkt för den efterföljande installationen.

  Vad ska vara vindluckan

  Så tidigare i lanthus arrangerade de en dörr till vinden eller källaren, nu har situationen förändrats till det bättre och luckorna har blivit neater

  Bland kraven för luckor noterar jag följande:

  • Låg värmeledningsförmåga. Eftersom soltaket kommer att installeras vid uppvärmningen av de uppvärmda och ouppvärmda lokalerna, måste du se till att det värms upp, annars kommer kondensering att visas på vintern.
  • Förtöjning av veranda. Längs ramens omkrets bör det inte finnas några luckor genom vilken varm luft från rummet kommer att gå till vinden.
  • Användarvänlighet. Luckans dimensioner ska vara sådana att den största ockupanten i ett privat hus lätt kan komma in på vinden.
  • Visuella intryck. Eftersom luckan är installerad i bostads- eller hjälplokaler, ska det se bra ut att passa in i interiören.

  Hur man väljer vindluckan?

  Loftrummet är ett bekvämt och nödvändigt element i alla privata hus. Det är ett utmärkt ställe att lagra arbetsredskap, olika bygg- och hushållsmaterial, långsiktiga förvaringsprodukter samt utrymme för att ordna ett mysigt vardagsrum.

  Om det finns en vind, måste det finnas en vindlucka. Dess konstruktion är ett företag som kräver investeringar och viss kunskap.

  Särskilda funktioner

  Takluckans utformning måste vara pålitlig, enkel och säker att använda. När luckan installeras är det viktigt att överväga ett antal viktiga nyanser: takets lutning, takets och balkarnas placering, takets betongplattor.

  Det är bäst att installera luckan inuti bostaden. Det är billigare och säkrare, eftersom det här alternativet inte kräver uppförande av en stor huvudtrappa, som kan användas av obehöriga när man försöker komma in i huset från gatan. Det är också ett säkerhetselement, eftersom åtkomstluckan samtidigt uppfyller brandskyddsrollen.

  Loftsluckan bör ge en ångspärr i bostadslokaler (egenskapen att skydda husets och takkonstruktionens föremål från fuktintryck och förhindra kondens, i form av vattenånga i isoleringen) och skydda bostadsområdet från gnagare, stora insekter och andra invånare på vindarna. Trappan som leder från vinden bör också gå ut i det lediga utrymmet i huset, utan att blockera passagen inuti.

  Om vinden inte värms upp verkar isoleringen vara ganska användbar. Separat är det nödvändigt att utse brandbekämpningsfunktioner - förmågan att förhindra spridning av eld och rök från husets nedre våningar vid brand. Och slutligen, den sista viktiga detaljer som bör uppmärksammas är utseendet design.

  Attikluckor skiljer sig åt i produktionsmaterialet och i öppningstypen (övre och nedre). De huvudsakliga materialen som används vid tillverkning av luckor är trä och metall. Metallluckor är pålitliga och slitstarka, men kräver ytterligare värmeisolering och är ganska tunga vilket gör dem potentiellt mer traumatiska vid öppning eller stängning.

  Trä - ljus, välbevarande värme och attraktiv ur estetisk synvinkel. Dessutom är träluckor enklare att tillverka.

  Därför är det mest föredraget att använda trä.

  Vid planering av luckans konstruktion upptar valet av typen av stege också en viktig plats.

  Trappor är av följande typer:

  • tillägg är det enklaste och billigaste;
  • glidande stegar utvecklas som ett dragspel;
  • vikning - presenteras i form av en bok;
  • teleskopiska - är de mest kompakta och ergonomiska, deras strukturella element tenderar att vikas in i varandra (som en "stegladder").

  När du förbereder dig för installation och montering av takluckans delar måste du ta hänsyn till att trappans vikt måste bibehållas av vinddörren. Annars är det fylligt med störningar och skador. Också en kvalitetsstege ska vara utrustad med en inramningsanordning som tjänar som ett extra stöd, vilket minskar sannolikheten för oavsiktlig nedgång och allvarlig skada. Skjutluckan kan monteras på gipsytans yta.

  Fällning vind trappa består av flera element eller sektioner. När den är hopfälld uppträder trappan av en kompakt enhet inbyggd i luckans lucka. Stegar ska vara försedda med slitsskydd eller urtag som är konstruerade för att säkerställa säkerheten vid användning. Det är bäst att välja isolerad lyftlucka dold installation.

  Att gå ur taket kallt alternativ är inte lämpligt, eftersom det kommer att förlora mycket värme.

  Material och verktyg

  Attic dörr består av två huvuddelar - lådan (lådan) och dörren (lock). Det huvudsakliga stödelementet är lådan. Den är gjord av den mest hållbara träslaget: ek, björk, lark, asp.

  När du själv gör en låda är det enklaste sättet att använda en träbar. Att arbeta med honom kräver ingen hög kompetens hos utövande och användningen av komplexa verktyg. Men även för tillverkning av ramen passar storleken på brädorna 25-30 mm. Det är denna tjocklek som kan anses vara optimal för att ge den önskade styrkan.

  Lådans standardstorlek är 120x60 cm. Alternativen är kvadratiska utförandet. Generellt är valet av geometriska former och storlekar baserat på de enskilda preferenser som ägarna till huset har.

  Lådan består av fyra delar, fästs i 90 graders vinkel med trälim, självgängande skruvar eller naglar.

  Vissa experter rekommenderar att du hakar i träets övre del för att plantera omslaget, medan andra indikerar att det är lämpligt att installera ytterligare stödkort.

  Valet förblir för utövande av arbetet.

  Liknande regler gäller för tillverkning av dörren. Den enklaste modellen för utformningen av manganhöljet är en ram, fodrad med brädor och av trä med en sektion på 20x40 mm med ett isolerande material inuti. Det monterade locket är förstärkt med en korsstång, och sedan täckt med plywood eller fiberboard på baksidan. Som värmare kan man använda ångspärrfilm med polystyrenskum eller mineralull.

  Dessutom kan ett dörrhandtag och en justeringsanordning installeras. Locket är fäst i lådan med de vanligaste gångjärnen och skruvarna, och vid korsningen av dörren och lådan runt omkretsen är limt gummilagningsmaterial.

  Listan över grundläggande verktyg som krävs är följande:

  • skrot;
  • slädehammare;
  • punch;
  • elektrisk borrning;
  • vinkelkvarn ("kvarn");
  • skruvmejsel set;
  • hacksåg för trä;
  • mätinstrument (byggnadslinje, mätband).

  Hur gör man själv?

  Alla byggnadsarbeten börjar med ritningar och noga mätningar. Nästa steg är att välja installationsplatsen. Regler för placeringen av vindluckan i trä- och betongkonstruktioner är olika.

  I trähuset är dörröppningen gjord mellan bjälkarna, i betongen - vid anslutningen av tallrikarna.

  Arrangemang av öppningen i ett betonghus är svårare och i flera steg:

  • För det första ritas ett diagram på golvet i stället för luckans avsedda placering (det är viktigt att anse att öppningens storlek måste överstiga luckans dimensioner med ett avstånd på minst 5 cm).
  • Genomgående hål borras i hörnen av den skisserade kvadraten eller rektangeln.
  • Vidare tillverkas en vinkelslipning längs de avsedda omkretsarna.
  • Sedan på ett avstånd av 15-20 cm från varandra borras ytterligare hål vid skärpunkterna.
  • Släthammarens slag avlägsnar betong och förstärkning med obligatorisk rengöring av ojämna ytor och borrning i den främre delen av den tekniska hålöppningen (för att fästa lådan).
  • Installationsprocessen på vindluckan börjar med installationen och monteringsboxen. Fastsättning utförs med hjälp av drivna ankare. I ett trähus är användningen av ankare valfri, istället kan du använda stora skruvar eller naglar.
  • Efter installationen av lådans installation av dörr gångjärn. Av alla kända typer vid installation av tunga och massiva dörrar används raka gångjärnen av ytan - dessa är de mest tillförlitliga och billiga av alla. Installationsprocessen är densamma som på vanliga dörrar. Valet av låsningsslingor är privat.
  • Det sista steget är det enklaste - det är installationen av luckkåpan, som är tillverkad med självgängande skruvar.

  Särskilt omnämnande förtjänar behovet av att lägga ångspärrmaterial. Denna typ av arbete är nödvändigt om vinden inte värms upp. Detta är mycket viktigt, för om temperaturskillnaden mellan bostads- och vindzoner överstiger 5 grader, kommer all fukt i den heta luften och uppblåst att falla ut i form av kondensat, som ackumuleras på innergängningarna på takutrymmena och isoleringsmaterialen. Dessutom bidrar användningen av värmare och ångisolatorer till att förbättra ljudisoleringsegenskaperna hos rummet.

  Som ett ångspärrmaterial användes konventionella polyeten- eller polypropenfilmer. Efter installationen är materialet fixerat (med remsor eller "sitter ner" på limet) på båda sidorna av bröstkorgslocket - nedre och övre.

  De vanligaste termiska isoleringsmaterialen är mineralull och polystyrenskum.

  Mineralull består av fibrer erhållna från djupförädling av smält sten och metallurgiskt avfall. Det är en kvalitet som har goda värmeisoleringsegenskaper för isolering.

  Dessutom är en mycket viktig fördel dess brandbeständighet. Mineralull brinner inte, eftersom den är tillverkad av icke brännbara legeringar. Det börjar inte gnagare, svamp och insekter. Dess fibrer är inte föremål för deformation, med tiden minskar inte volymen. Mineralull har inte fuktackumuleringsegenskaper, absorptionsgraden överstiger inte 0,5%. Det kännetecknas av goda ljudabsorberande egenskaper, orsakar inte kemisk destruktion av metaller (korrosion).

  Mineralull är transportabel och miljövänlig, har en lång livslängd.

  Utvidgad polystyren eller mineralull placeras alltid ovanpå ångspärrfilmen (även på båda sidor). I arbetet med att arbeta med isolerande material är det nödvändigt att använda andningsskydd för att undvika de minsta partiklarna som kommer in i luftvägarna. Överlappningen bör vara med uppvärmning. Samtidigt som luckan lyfts upp, får inte varm luft komma undan.

  Bland de "sista handen" kan hänföras till installationen av tillbehör, nämligen:

  • dörrhandtag;
  • stängningsmekanism (spärrar, spärrhakar, bultar, lås, bult);
  • En justeringsanordning (hydraulisk, utrustad med hydraulcylindrar eller motvikt), utformad för smidig och enkel öppning och stängning av luckans lucka och ingång.