Stärka truss strukturer: hur man gör förstärkning

Förstärkning av trussystemet krävs vanligen om taket inte under drift kan stå emot belastningen och deformeras. I regel är detta resultatet av fel i beräkningarna eller under installationen.

Förhöjning av lagerförmågan hos stänkbenen

Husets, garage, badrums och andra byggnaders hissystem bör kontrolleras regelbundet för skador och deformation. Med tiden kommer förstärkning av spärrar att undvika förstörelse av taket och kostsamma reparationer. Vid ett garage kan en bil också skadas, vilket är förknippad med allvarlig ekonomisk skada. Förstärkning av bärarnas bärkraft kan krävas i alla typer av kuggsystem. För detta ändamål används installering av lossningsbalkar ("hjälp"), installation av stag eller dubbelsidiga förband oftast.

Om spärren är valda enligt styrkaegenskaperna, har de inte alltid de nödvändiga indikatorerna för avböjning, vilket motsvarar belastningen och påverkan SNiP. Således är det nödvändigt att öka tvärsnittsarean hos hävarmen. Förstärkning av tunna träspärrar på taket av ett garage eller annan konstruktion utförs med hjälp av ytterligare träbjälkar - ovanpå. Strålen är fäst på spännens undre gänga i spännvidden mellan spårfoten och kraftplattan. Som fästelement kan man använda en metalltandad platta eller skruvklämmor.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt förstärkning av enheten som stöder den kontinuerliga trissfoten på stagbenet.

I stället för att stödja det kontinuerliga taket på ett hus eller ett garage uppstår ett maximalt böjningsmoment på stutet. Det är nödvändigt att undvika avböjning i denna nod, för vilken det är nödvändigt att höja tvärsnittet av spärrbenet med de pads som är installerade på båda sidor. Dimensionerna på träplattorna väljs utifrån de beräknade parametrarna för sektionen vid det maximala böjningsmomentet. Förstärkningen av spärrbenet med träplattor utförs med skruvklämmor eller naglar. Om du ökar längden på förstärkningar och föra den till kanten av lagret på staget, då strålen samtidigt kommer att fungera som ett foder, förstärkande stödenhet, förutom att öka styvheten i span.

Vid återuppbyggnaden krävs ofta att taket utför en brant takhöjd. För att inte byta hela trussystemet i ett garage, badhus eller lägenhetsbyggnad, montera nya spjäll och fäst dem med de gamla. Splicing av träelement utförs med hjälp av en tvärplanad nagelvägg. Den resulterande gården har en specificerad sluttning och ger ökad styvhet av strukturer. Man bör komma ihåg att det här tillvägagångssättet inte tillåter att öka taket på vinden eller vinden när man bygger om taket.

Stärka botten av truss strukturer

De mest sårbara delarna av trusskonstruktioner i ett garage, hus eller andra byggnader inkluderar de nedre delarna av trussben, vilka stöds på elplattan och strömplattans strålar själva. Om de används i konstruktionen av strukturer av råvirke eller trä inträffar på grund av fukt läckage eller otillräcklig vattentätning av taket mellan murverket och mauerlat garage eller hem inträffar träelement röta och minska den strukturella hållfasthet. Orsaken till ingrepp eller kondensering av fukt kan också fungera som skada på ångspärren, blockering eller skada på ventilationsprodukter.

För att stärka takramen installeras ytterligare struts. En sådan sträng är fastsatt på botten av spjällen och vilar på en kraftstråle eller ett ytterligare golv. För att öka stabiliteten hos trussstrukturerna, bör de nedre ändarna av strutarna, som dessutom är installerade, flyttas något från varandra. Om du lägger ner stagarna i det extra golvområdet kan du ta bort böjningsmomentet från spännet mellan subrafterbenet och mauerlatet.

Förstärkning av ett skadat taksystem

Om det är nödvändigt att byta ut den rotta delen av mowerlat eller sektionerna av taket på ett garage eller annan byggnad, läggs ytterligare foder. Förstärkning med hjälp av träförband utförs med enstaka skador på enskilda spärrar. Plattorna är fästa med bultar eller naglar, och dynan ska stödjas på botten av plåtens undre ände och dessutom fixeras på den med en vridad tråd.

Förstärkande strukturer med barproteser används för massiva skador på träspärrar. I detta fall innebär förstärkning att demontera de skadade delarna av strukturer. Den skadade trussfoten är fixerad på temporära stöd, då är en del av taket demonterad, och den ruttna delen av häftapparaten skärs ut. En "protes" är gjord av en ny stång - ett element vars dimensioner motsvarar det sågade stiftet. Protesen är installerad i stället för det borttagna fragmentet med stöd på strömplattan.

Om förstärkningen av strukturer kräver en delvis ersättning av Mauerlat, utförs förstärkning av takramen enligt följande teknik. Bakbenen är fixerade på temporära stöd, det ruttna fragmentet av kraftplattan demonteras. På kryckor som hamrats i murverk är det nödvändigt att lägga en stråle av lämplig sektion, vars längd ska vara ca 1 meter. En bit av samma längd som ligger på taket eller väggen läggs. Då måste trussbenet stärkas med två strängar som vilar på den nya strålen.

Förstärkning av spärrar: praktiska tips

Förstärkning av ett sluttande taks struktur innebär en uppsättning aktiviteter som syftar till att korrigera skador på träelement som utsätts för biologisk förstöring eller eliminera deformationer av spärrar och fästpunkter. Oftast kan du stöta på ett sådant problem som avböjning av takfötter under takets funktion, men du bör också noggrant överväga kvaliteten på att fästa spärren vid scenen när du tar upp ett garage eller andra byggnader.

En av de väsentligen viktiga noderna är fästen av takbjälken i takets tak. Om det finns skillnader, är det nödvändigt att omedelbart korrigera denna defekt. Arbetstekniken kan kräva användning av en jack för att säkerställa en tätt passform av hävarfoten i ryggdelen. Platsen där spärren är sammanfogade, är det nödvändigt att stärka kvaliteten. Förstärkningen utförs med en metallperforerad remsa eller ett träfoder från ett bräda på minst 2 cm tjockt. Padret är monterat direkt under åsen.

Vidare bör avböjningen av spjällen elimineras. För detta ändamål är hydraulcylinderen inblandad. Med hjälp av självgängande skruvar rekommenderas att montering av trekantiga stopp på insidan av spjällen. Efter det är rafteren rakt med hjälp av en hydraulcylinder och en styv bågebro är installerad, vilket hindrar taket från att deformeras under yttre belastningar.

För att förstärka träbalkar med hjälp av metoden att bygga timmer, är det nödvändigt att förbereda ett trä av den önskade bredden - den måste motsvara storleken på spjället eller överstiga dem något. Innan du utför en pålitlig fixering av förstärkningsstrålen, monteras det här elementet bäst på spärren med skruvar. Därefter måste du göra flera genomgående hål genom spännfoten och förstärkningsstången för fästelement med stiften.

Hålen ska vara förskjutna, i steg om 30-50 cm. Denna princip av fästelement gör det möjligt att öka motståndet hos konstruktionen under böjning av belastningar. Hålens diameter måste exakt matcha fästarnas diameter. Gängade tappar sätts in i de förberedda hålen, breda brickor sätts i ändarna och självlåsande muttrar är inskruvade - det här gör att du kan skapa en pålitlig fästanordning som inte blir lös medan trussystemet är i drift. Åtdragning av muttrarna utförs tills ljudet av sprickande trä.

Förstärkning och reparation av befintliga truss strukturer

För att öka lagerkapaciteten hos takflänsar (bild 68), både i naslon- och hänglåssystemen, används installationen av lossningsbalkar (förstärkning), dubbelsidiga klädselar och strutar.

Fig. 68. Förstärkning av trussben med hjälp av

Som framgår av beräkningarna för den gamla lasten och påverkan SNiP, passerade spärren i spännet mellan kraftstrålen och trunnionen med tvärsnittsdimensioner som valdes utifrån hållfasthetsegenskaperna ofta inte beräkningen av avböjningen och var tvungen att öka sin höjd. Det är möjligt att göra ett stiftben av variabelt tvärsnitt genom att ta med en ytterligare trästråle i den. Hjälpen är fixerad i spännvidden mellan mauerlat och subrafterbenet, höjden upptas av höjden på häftarens tvärsnitt så att den passerar enligt beräkningen av avböjningen. Fäst på räddningsklämmorna eller metalltandade plattor.

En annan farlig knut i det kontinuerliga trussbenet är lagret på stutet. Har du någonsin brutit en käpp genom knäet? Så i detta beräkningssystem är strutmen det mycket knäet, här uppstår det största böjningsmomentet, för vilket det är nödvändigt att öka tvärsnittet av hela trussfoten. Det finns ingen avböjning i denna knut, därför är det möjligt att öka inte höjden på hävarmen, men dess bredd, genom att fixera bilaterala plankplattor (bild 69). Plattans bredd väljs vid beräkning av snittets tvärsnitt för maximalt böjmoment. Kuddarna är fästa med naglar, bultar eller, som i föregående fall, med skruvklämmor. Om häftapparaten redan är förstärkt av hjälp, måste den göras längre och ta kanten utöver lagernodet till klippningen. I det här fallet löses två problem på en gång: förstärkning av referenskoden och avböjningen i spänningen.

Fig. 69. Förstärkning av referensnoden genom att öka bredden på häftapparaten

Under rekonstruktionen av taket under en brant sluttning, installeras nya takbjälkar, sammanslagning av dem med det gamla (om de inte har förfallit) bordskiktsvägg. Nya takbjälkar kan introduceras, både på toppen av gamla spjäll och under dem. Den resulterande gården ger inte bara en ny lutning, men också en ökad styvhet i lådstrukturen (fig 70). Med denna metod kan man inte demontera det gamla taket och påskynda arbetet, men också under takytan ökar inte. Om ändamålet med att byta lutningens lutning var vindsubstansanordningen, kommer solens volym att förbli densamma.

Fig. 70. Förstärkning av spärren med anordningen av brädan och spikparken.

Ibland händer det att enden av en karmfot blir ruttad, lageret på mauerlatet är opålitligt, i det här fallet kan ytterligare strängar fästas på den nedre änden av klackbenet, som ligger mot samma stråle eller i ett extra golv (bild 71). Det rekommenderas att trycka ned de övre ändarna på de extra strängarna - de ger den bästa stabiliteten hos hävarmen. Och stagarna, som stöds på ett extra ben, kan delvis minska spjällets avböjning i spännvidden mellan spårbenet och kraftplattan. Ytterligare strängar är fastspiktade med stödet i skenor på spjäll.

Fig. 71. Förstärkning av bottenbeslagets fotmontage av ytterligare stag

Vid användning av taket av obehandlat trä (fuktighet över 25%) och otillräcklig ventilation av den kalla vinden, med höga dörrfönster, i sitt lilla område eller i frånvaro av vindsvängningar, är det möjligt att den nedre änden av spännbenen eller kraftplattan ruttnar.

Förfall kan också inträffa i frånvaro eller skada på ångspärren och luftkanalerna vid konstruktionen av ett uppvärmt mansardtak eller blockering av deras ändar. Antingen när man fuktar trä av takflänsar och Mauerlat i tak av vilken typ som helst när taket läcker, eller om det inte finns ett vattentätlager mellan trä- och murmurar och fuktning av ved från murverk.

Det finns flera sätt att återställa och stärka skadade strukturer.

1. Användningen av träföremål. De används för enstaka skador på stänkbenen. Förstärkning utförs genom att förstärka träplattor med bultning eller spikning. Bearbetning av överlägg på mauerlat bör vara sluten med den efterföljande installationen av trådtvridning (fig 72).

Fig. 72. Reparation av en montering av stödjande spärrar på en mauerlat med förband och proteser

2. Användning av barproteser. De används för massiva skador på stänkbenen. Före arbetets början stärks det skadade trussbenet på tillfälliga stöder, locket är demonterat och den ruttna delen av trussbenet skärs ut. Protesen sätts på rafterbenet och placeras på mauerlat. Den sågade änden av korsbenet vilar på protesens stödplatta, vilket förhindrar att den glider ut. Styvheten hos protesens övre komprimerade bälte ger en stränggrill.

3. Användning av fodringar baserade på strålen. Det här alternativet används när det är nödvändigt att byta ut den ruttna delen av Mauerlat och slutet på hävarfoten (bild 73). Innan arbetet påbörjas, stärkas benet med tillfälliga stöd, skär ut rotta ben och Mauerlat-delar, lägger kryckor i murverket och lägger en 1 m lång stråle på dem. Om vägg- och takkonstruktionen tillåter, och oftast så är fallet då mätaren styckegods sliprar. Två strängar ligger an mot denna stråle, fäst på naglarna på båda sidor av spärrbenet. Crate stöd nya långsträckta felik.

Fig. 73. Reparation av stödmonteringsspärren vid skador på strömplattan

Med otillräcklig luftutbyte på vinden, och som ett resultat av utvecklingen av svampsporer och träruttning av trattakkonstruktioner, tas ett antal åtgärder för att återställa ventilationen (Fig. 74). På vinden bör du studera luftens rörelse, bestämma lufttemperaturen vid den övre gränsen för isoleringen (den ska inte överstiga 2 ° C vid någon negativ utetemperatur) och ordna ytterligare luftvägar och dimmarmönster. Tvärsnittsytan på takfönstren och luftventilerna ska vara 1 / 300-1 / 500 av vindsvåningsytan. Bredden på luftkanalerna ska ligga inom 2-2,5 cm. Det är nödvändigt att mäta och vid behov öka till den beräknade tjockleken på isoleringen. Tät isolering måste lossas ungefär vart femte år. För ytterväggar med en bredd på upp till 1 m kan tjockleken ökas upp till 50% över den beräknade. Det bör kontrolleras och, om nödvändigt, återställa ångspärren under ett lager av isolering.

Fig. 74. Enheten normal process av luft i taket tak

Förstärkning av andra träkonstruktioner, väggar, tak och stiftelser finns i en särskild del av webbplatsen.

Hur man stärker bakre spärrar

Ibland i byggprocessen finns det en situation där hissar systemet, som är en hängande hissar, redan har gjorts. Och beräkningen av trussystemet gjordes efter och, enligt beräkningen, skulle trussystemet inte klara de förväntade belastningarna.

Förtydligt måste spärrar förstärkas. Men hur man gör det med minsta mängd material- och tidskostnader, med andra ord, omarbeta?

I princip kan jag erbjuda en metod som möjliggör förstärkning utan att ändra delarna av spärren, men huruvida du gillar det eller inte, det är inte upp till mig att bestämma.

Så tänk på följande situation: de hängande takarna, som är en triangulär båge med en puff eller den enklaste triangulära trussen (det här är någon du gillar mer), gjordes av en stång med en yta på 15x5 cm med ett steg på 1 m. Vinkeln på takhöjden är 30 °. Vi kommer emellertid inte fortsätta att återställa situationen, som har diskuterats i detalj i olika artiklar, till exempel här, men bara säga att beräkningen kräver en sektion av 15x10 eller 20x5 cm spärrar, d.v.s. motståndstid Wz = 187,5 cm 3 nästan 2 gånger mindre än vad som krävs.

Vid första anblicken skulle det mest logiska sättet ut ur situationen vara att förstärka befintliga spärrar med exakt samma 15x5 cm stråle eller enhet av ytterligare par spärrar för att minska spjällhöjden. Men i det första och i andra fallet kommer kostnaden för vinsten att vara nära de initiala kostnaderna för att bygga trussystemet.

Under tiden finns det ett annat sätt att minska värdet av det erforderliga motståndet som jag aldrig sett riktigt i litteraturen för beräkning av taksystem, men ändå ganska legitim från teoretisk mekanikens synvinkel.

Allt du behöver är att ändra designschemat.

Som vi vet, i tvärsnittet mitt i en enkelstrålebalk med gångjärnsstöd under en jämn fördelad belastning uppstår ett böjningsmoment som är lika med M = ql 2/8. Och för samma stråle, men med en styv klämning på stöden uppträder maximalt moment på bärarna och är M = ql 2/12, d.v.s. 1,5 gånger mindre.

Om sålunda för trussystemet visat i figur 462.1.a) (det beräknade designschemat visas i figur 462.1.b)) kommer vi att sätta sammandragningarna mellan spjälkarna i skridskan och mellan spjällen och puffen omkring såsom visas i figur 462.1. c) då kan vi betrakta det resulterande systemet som en båge med en stång med en fast klämning på stöden (även om detta inte kommer att vara helt korrekt).

Figur 462.1. Tre-gångig båge och enstångsbåge med styv klämning på stöd

En sådan båge är statiskt obestämbar, men vi kan förenkla uppgiften om vi betraktar spärren som stramt klämda lutande balkar eller som två spännbalkar på 2 gångjärn och en styvt klämd stöd. Låt oss bara glömma att de normala krafterna som vi tidigare definierat verkar på bågens stavar.

Först överväga det enklaste alternativet:

spärrar - lutande enstrålkastare med styv klämning

Som framgår av konstruktionsschemat visat i figur 462.1.d) skapar ytterligare stavar inte bara förhållanden under vilka spärren kan betraktas som en klämd stråle utan också minska den uppskattade längden av spännvidden. Så den lutande projektionen av spjälkarna, en trehängslagen båge med en puff, var 3 m. Om vi ​​placerar de vertikala krokarna så att det i det horisontella utsprånget är detta 0,5 m på varje sida, då är det bara en minskning av den beräknade spänningen med a = 0,5 m eller med (1 / 6) kommer att leda till en minskning i ögonblicket med 1,44 gånger sedan

(l-l / 6) 2 / l2 = (25l 2/36) / l2 = 25/36 ≈ 0,7.

Obs! Horisontell kryptering mellan spärrar kan inte betraktas som ett extra vertikalt stöd.

Den totala minskningen av maximimomentet kommer således att vara 1,5 · 1,44 = 2,16 gånger, vilket är ganska nog i detta fall. I numeriska termer kommer de maximala böjningsmomenten på stöden av den klämda lutande strålen att vara:

M c max = ql 2/12 = 326,1 · 2,5 2/12 = 169 844 kgf · m eller 16984,4 kgf · cm

Samma stund kommer att skapas av kraften applicerad vertikalt på ett avstånd av 0,5 m från huvudstöd och komponent:

P = 169,844 / 05 = 339,7 kg

Så för att montera vertikal kontraktion nog:

n = P / T = 339,7 / 87,5 = 3,88 eller snarare 4 naglar med en diameter av 0,5 cm.

Samma antal naglar kan också accepteras för att fästa en horisontell sammandragning om fästpunkten ligger på ett avstånd av ca 5 m från bågens båg i det horisontella utsprånget.

Det är nu kvar att kontrollera om dragningen klarar ytterligare belastning - två koncentrerade krafter P på ett avstånd av 0,5 m från varje stöd. Enligt designschema 1.3 från tabell 1 är det maximala vridmomentet i inandningens tvärsnitt att:

M s = Pa = 339,7 · 0,5 = 169,844 kgf · m = M c max

Då krävs moment för åtdragning:

Wz smp = M / R = 16984,4 / 140 = 121,32 cm3

Samtidigt har vår puff en sektion av 10x5 cm och följaktligen är motståndet W = bh 2/6 = 5 · 10 2/6 = 83,33 cm 3, d.v.s. 1,45 gånger mindre än vad som krävs och detta är utan att ta hänsyn till dragspänningarna som verkar i inandningens tvärsnitt.

Om du minskar avståndet från stödet till vertikal sammandragning, kommer det bara att öka värdet på böjningsmomentet i screed och antalet naglar måste ökas. Och om du ökar avståndet från stödet till vertikal kontraktion, kan en sådan konstruktion knappast betraktas som en styvt fast stråle.

Och då verkar det inte finnas någon annan väg ut, hur man ökar tätheten, men om sammandragningarna inte görs vertikala, men i en viss vinkel mot vertikal, till exempel 35-40 °, kommer denna kamp att vända sig från ena sidan till ett vertikalt stöd och från den andra till ett horisontellt Sträcker sig i åtdragning, medan det återstående elementet ger en styv spännspärr.

Vi kontrollerar. Den uppskattade längden av den vertikala kontraktionen är:

l in cx = tg30 ° a = 0,5773 · 0,5 = 0,2888 m

Vid en lutningsvinkel på 35 ° skulle avståndet a 'från den sneda sammandragningen till den plats där vertikal sammandragning skulle vara:

a '= tg35 ° l in cx = 0,7 0,2887 = 0,2 m

Då kommer böjningsmomentet som verkar på inhalationen att vara:

M s = P (a - a ') = 339,7 (0,5-0,2) = 101,18 kgf · m

Ökningen i normal kraft som påverkar inhalationen kommer att vara:

N '= Psina / cosa = 339,7 · 0,573 / 0,819 = 237,86 kg

Då kommer de maximala normala spänningar som uppstår i inandningens tvärsnitt att ta hänsyn till skillnaden mellan beräknat motstånd mot sträckning och böjning av veden:

(N + N ') / F + MCRp/ WzRoch = (692.927 + 237.86) / 50 + 10180 · 101.9 / (83.33 · 142.7) = 18.61 + 87.26 = 105.9 kg / cm2> Rr = 101,9 kg / cm ^

De nödvändiga förutsättningarna för den styrka vi inte har träffat. Överskottsspänningen är emellertid mindre än 4%. Med hänsyn till de antagna säkerhetsfaktorerna för lasten kan ett sådant överskott anses acceptabelt, och du kan ändå öka höjningsvinkeln något. Detta är ditt val.

Dessutom kommer värdet av böjningsmomentet i verkligheten att vara något större, speciellt om battbrädorna vilar på spjällen mellan den lutande striden och kraftplattan.

Vid lutande griper bör antalet naglar också ökas:

n = P / (Tcos35 °) = 3,88 / 0,819 = 4,7 eller mer exakt 5 naglar.

Om vi ​​betraktar spärrar som en tvåstrålebälte med två gångjärn och ett styvt stöd, så är ögonblicket på stödet - vertikalt (eller lutande) skruv något mindre och på det hårda stödet - pilen på bågen - lite mer. Ett sådant designschema motsvarar emellertid inte exakt det faktiska arbetet i strukturen.

Likväl kan en liknande beräkning göras, exempelvis med hjälp av trepunktsmetoden. Tja, för resten av råd: Lägg till 1-2 spikar på fästpunkterna på fästarna och knyter till slagsmål.

Jag hoppas, kära läsare, den information som presenterades i den här artikeln hjälpte dig att åtminstone lite förstå problemet du har. Jag hoppas också att du hjälper mig att komma ur den svåra situationen som jag nyligen har stött på. Även 10 rubel av hjälp kommer att vara en stor hjälp för mig nu. Jag vill inte ladda dig med detaljerna i mina problem, särskilt eftersom det finns tillräckligt med dem för en hel roman (i alla fall verkar det för mig och jag ens började skriva under arbetet "Tee", det finns en länk på huvudsidan), men om jag inte misstog hans slutsatser, romanen kan vara, och du kan väl bli en av sina sponsorer, och eventuellt hjältar.

Efter avslutad översättning har en sida med tack och en e-postadress öppnats. Om du vill ställa en fråga, använd den här adressen. Tack. Om sidan inte öppnas, har du troligtvis gjort en överföring från en annan Yandex plånbok, men oroa dig inte. Det viktigaste är att när du gör en överföring, ange ditt e-postmeddelande och jag kommer att kontakta dig. Dessutom kan du alltid lägga till din kommentar. Mer detaljer i artikeln "Gör ett möte med läkaren"

För terminaler är Yandex Wallet nummer 410012390761783

För Ukraina - Antal hryvnianska kort (Privatbank) 5168 7422 0121 5641

Hur man gör förstärkningsstavar - alternativ för att stärka trussystemet

Det kommer att vara nödvändigt att stärka spånsystemet om det under drift visade sig att det inte klarar av att motstå den nödvändiga belastningen och börjar deformeras. Nedan beskriver vi i detalj hur man förstärker trussystemet från insidan för att eliminera alla de misstag som gjordes under beräkningarna före installationen.

Förstärkning av trussben

Ursprungligen är det värt att notera att taksystemet i huset, garaget, badet och andra byggnader ska kontrolleras i tid för eventuell skada och deformation. Tidig förstärkning av spärrar hjälper till att förhindra eventuell förstörelse av taket och den stora kostnaden för reparationer. Om taket på garaget är skadat kan bilen skadas. Stärkande spärrar kan vara nödvändiga för ett spaktsystem av något slag. För att göra detta, ställer du ofta ut stående strålar - "förstärkningar", strutar eller dubbelsidigt foder.

Om valet av spärrar utfördes med hänsyn till hållfasthetsegenskaperna, kommer deras ansträngningar för avböjning alltid att motsvara de nödvändiga indikatorerna, vilka regleras av motsvarande SNiP "Laster och effekter". Det visar sig att vi kommer att behöva öka tvärsnittet av stänkbenen. För att förstärka tunna taksparrar, använd träförstärkningar. De är fastsatta på hävarmens nedre kant i intervallet mellan häftapparaten och mauerlat. I fästets roll är ståltandade plattor eller krage med bultar.

Hur man stärker ordentligt och tillförlitligt - reglerna för att stärka takstrukturen

Särskilt noggrant är det nödvändigt att närma sig att stärka elementet i lagret av en kontinuerlig trussfot på staven. Det beror på att det inte borde finnas någon avböjning på ett sådant ställe, vilket betyder att spårets tvärsnitt ökas med hjälp av foder, vilka är installerade på båda sidor. Dimensionerna på fodret bestäms utifrån avsnittsdesignparametrarna med det begränsande böjmomentet. Fästning av foderplattorna utförs med hjälp av skruvklämmor eller naglar.

Överlägg kan fungera som en monterad arm om du ökar längden och tar den utöver gränsen på lageret på stödet. I det här fallet kommer det inte bara att ge extra styvhet till spänningen, men kommer även att kunna öka stödfunktionerna för denna nod.

I vissa fall, för att förbättra takets prestanda, för det görs brantare backar. I det här fallet kan den gamla ramen inte demonteras, men att montera ett nytt trussystem och ansluta dem tillsammans. En sådan förstärkning av karmkonstruktioner kommer att göra taket mer styvt, men under takytan, som fungerar som ett vind- eller icke-bostadshus, ökar inte. Det är möjligt att ansluta elementets struktur till varandra med hjälp av fästning av stiftben på båda sidor, fast i tvärriktningen.

Arbeta för att stärka trussystemet

Mauerlatbjälkar och rafterben i nedre delen av dem är oftast förstörda. Detta händer till följd av dålig vattentätning av mauerlat mot tegelväggen på grund av läckage av regn och smältvatten genom taket eller på grund av den initiala installationen av otillräckligt torkat sågat virke. Dessutom kan ingreppet av fukt till träkonstruktioner uppstå på grund av täppning av ventilationskanalerna eller åsidosättande av ångspärrmembranets integritet.

Det är möjligt att förstärka takfacken i deras undre del med hjälp av hjälpstöd. Dessa element är fastsatta på underkanten av stiftbenet med betoning på ett extra golv eller mauerlat. För att ge den resulterande gården ytterligare stabilitet, kan du, om du något trycker ned de undre ändarna på stöttorna. Om du fokuserar staget på den extra installerade nivån, kan du eliminera böjningskrafterna mellan kraftplattan och subrafterelementen.

Reparera skadat taksystem

För att reparera trästrådsben eller en kraftstråle används ytterligare förband. Denna metod används om enskilda spärrar har skadats. De fixar sådana element med naglar eller bultar, vilar nedre delen på mauerlat och fäster den med stickningstråd.

Vid bestämning av hur man förstärker trussystemet i närvaro av flera lesioner används barproteser vanligen. I detta fall måste alla deformerade och försämrade träelementen tas bort. Först och främst är hävarmen fixerad med tillfälliga stöd, varefter en bit av takmontering demonteras och det skadade området avlägsnas. I sitt ställe är fäst ett liknande element - "protesen", gjord av färskt trä. För pålitlighet måste den förlita sig på maralen.

Om det är nödvändigt att byta ut enskilda delar av strömplattan, utförs arbeten i följande ordning:

 • innan du förstärker husets tak, installeras tillfälliga stödstolpar under takramen;
 • Demontera sedan den skadade delen av Mauerlat strålen;
 • Förbered en stråle av lämplig storlek (ca 1 meter) och lägg den på tapparna i murmuren.
 • då är en trä av samma storlek monterad på vägg- eller takbjälkarna;
 • i slutet av häftapparaten fixeras dessutom med två strängar, vilka är baserade på den nya strålen.

Rekommendationer för att stärka trussystem från insidan

Frågan om hur man förstärker spärren uppstår i fall där det är nödvändigt att eliminera brister i träkonstruktioner som har uppstått av naturligt slitage eller förlust av trästramens styvhet och skador på dess individuella element. Som regel är deformationerna först och främst utsatta för spärrbenen, som börjar sakta. Ett sådant fenomen kan inträffa om byggnaden av ett hus eller ett garage inte utfördes av alla regler.

Platsen för sammanfogning av karmar med en takbalk är en av de viktigaste. Om de minsta avvikelserna upptäcks ska takets takspjälkar förstärkas så snabbt som möjligt. Ibland används en jack för att locka spärrar till bägaren eller till varandra. Därefter förstärkas fogen med en perforerad metallremsa eller ett träfoder med en tjocklek av minst 2 cm. Installera en sådan kudde under åsen.

Vid nästa steg fortsätter de till att jämna ut spärren. För att göra detta, använd hydraulcylindern. Innan du förstärker spärren och anpassar dem, är de trekantiga trästängerna fästa från insidan med skruvar. Efter installationen kan du räta ut spärrbenet med en hydraulcylinder och montera en stativ som skyddar takramen från externa belastningar i framtiden.

Innan du förstärker husets tak genom att bygga ytterligare stavar, bör du köpa materialet med önskad bredd (den ska uppfylla eller överstiga spårets tvärsnitt) och längd. För det första är det förberedda virket monterat på spärrbenet på skruvarna. Därefter borras en serie hål genom trävaran och takfläkten, så att dessa element kan fixeras med dubbar.

Borrhål ska vara indragna vid 30-50 cm i ett rutmönster. Således uppnås förstärkning av ramverkets böjningskraft. Hålen och monteringsplintarnas tvärsnitt måste följa. Gängade tappar är gjutna i de förberedda hålen, lägg på brickorna och dra åt självlåsande muttrar. De kommer att ge högkvalitativ montering och drift av taket utan att dra åt fästdonet. Det är nödvändigt att dra åt muttern tills en karaktäristisk träknytning dyker upp.

Förstärkning av träkonstruktioner av trussystem - 2 huvudvägar

Om trussystemet konstruerats felaktigt kan det inte klara av snö- och vindbelastningen, vilket uppenbarar sig i form av deformation och jämn misslyckande av lagerelementen. Detta problem kan lösas genom att stärka strukturen, men hur man klarar av uppgiften? Detta är vad jag vill berätta för dig ytterligare.

Felaktigt installerade spärrar kan deformeras och till och med brytas, vilket korrigeras genom att stärka strukturen.

Gain alternativ

Så, för att stärka taket på två sätt:

Varianter av stärkande trussystem

Som regel tillämpas båda metoderna samtidigt, därför kommer vi att överväga var och en av dem separat.

Metod 1: Förstärkning av spjäll

Behovet av att stärka strukturen kan uppstå av olika skäl. Ofta gör nybörjare byggare följande fel:

 • Felaktigt avsnitt av spjällen;
 • Gårdarna tar för stort ett steg, vilket leder till att både benen och manteln böjer sig;

Låg bärkraft kan associeras med stora steg gårdar (parameter "H")

 • Konfigurera designen felaktigt, så att den inte har tillräcklig styrka och styvhet.
 • För att rädda använda lågkvalitativt timmer.

Om höjden deformeras, oavsett orsaken till detta problem, är det först och främst nödvändigt att förstärka hävarmens ben. Beroende på situationen kan detta göras på tre sätt:

 • En stråle av erforderligt tvärsnitt är framställt med en längd som är lika med avståndet från Mauerlat till subrafteren eller till åsen i sig, om det inte finns något subrafterben;
 • Strålen är överlagrad på takets undre kant och fästs med tandade plattor eller skruvklämmor. En sådan ytterligare stråle, som är installerad under takfläkten, kallas booster.
 • På båda sidor av foten appliceras plankor med en tjocklek av minst 2 cm;
 • Pads är fastsatta på benet med klämmor eller naglar.
 • Takmaterialet demonteras på platsen för de skadade benen.
 • Spoiled feet stöds tillfälligt av stöd;
 • Den skadade delen av spjäll är trimmad;
 • Längden ökas med stapelproteser. De senare är gjorda enligt ovanstående förstärkningsschema med en diameter av minst 10 mm.

För att stänkbenen inte ska ruttas måste antiseptiskt skydd appliceras före installationen. Impregneringen appliceras också periodiskt under hela takets liv, eftersom tiden för kompositionen är begränsad.

Det bör noteras att barreparationsmetoden används extremt sällan, eftersom de i sådana situationer ofta ändrar häftapparaten som helhet. Men användningen av hjälp och förband - det här är en ganska enkel och vanlig metod för att förstärka rafterbenen är därför mycket populära.

Dessutom kan fodret användas inte bara för att stärka stöddelen, men också vid sprickor på spjällen. Dessutom klarar foderet perfekt stärkningen av horisontella strålar.

Foder kan användas för att reparera horisontella balkar

Metod 2: förstärkning design

Det finns en hel del olika sätt att öka takets bärkraft, eller snarare, delar som kan öka styrkan hos trussystemet. Därefter betraktar vi alla de vanligaste elementen:

 • Crossbars (åtdragning). De är vågräta bjälkar som ligger mellan trussbenen. Med hjälp av varandra lockar de nedre delarna av benen sig som varandra, vilket medför att expansionsbelastningen på väggarna reduceras, dvs. stingrays sprids inte.

Det måste sägas att puffarna kan installeras vid baskroppens botten och utföra funktionen av träbjälkar, på vilka stöder och subrafterben är installerade för lossning av skridskor;

Tvärstången gör det möjligt att dra av trussbenen och därigenom minska rymdbelastningen på väggarna

 • Support. Representera vertikala ställen. De kan försegla både separata takbjälkar och alla sluttningar. I det senare fallet stöder stöden inte spärren, men spåret (horisontell stråle), och som i sin tur tjänar som stöd för alla spärrar.

Oftast installeras stöden på lagerväggarna. Men om trussystemet hänger, som jag sa ovan, kan de vila mot en åtdragnings- eller golvbalk, som visas i diagrammet nedan.

Stöd och strutar lindar lasten från takhöjderna och överför dem till stödkonstruktioner eller balkar

 • Podkosy (subrafter). De är lutande stöd som utför samma funktioner som stativen. De kan monteras mellan golvbalkarna och spjällen eller mellan lagerväggarna och benen.
 • Mormor (åsna). Det är ett stöd som stöder åsen. Mormor kan installeras inte bara på lagerväggarna utan även bulten som ligger under åsen.

Åsen kan monteras mellan åsen och bulten

Om stödet överför lasten från takväggens väggar, ligger de under jorden nödvändigtvis. Det är en stråle som utför samma funktion som mauerlat - fördelar jämnt lasten på väggen.

Alla dessa element är installerade från insidan, d.v.s. från vinden, så att du kan stärka konstruktionen utan att ta bort taket. Detta är givetvis ett stort plus, men det finns också en minus - vid deformation av karmkonstruktioner är de ovan beskrivna elementen i de flesta fall omöjliga att taket taktsättas.

De förstärker bara systemet, dvs. som jag sa, ökar de bärkapaciteten och förhindrar ännu större deformation.

Reparation deformerad dvuhskatnoy tak utförs genom att fodra de nya skridskor och lådor

För att justera åsen eller sluttningarna måste du fortfarande ta av taket, eftersom reparationsprincipen är att överlappa en ny batt och vid behov en ny åsarbalk. Men kom ihåg att denna metod endast kan tillgripas efter förstärkning av ankarnoderna och alla lagerelementen.

slutsats

Vi har övervägt dig alla de mest effektiva sätten att stärka trussystemet, och nu kan du börja reparera det själv. Om du har några problem, kontakta mig i kommentarerna och jag hjälper dig gärna med råd.

Förstärkning av karmstrukturer

Över tiden kan trästrossar skadas på grund av kraftig snöbelastning, ruttning på grund av fukt, deformerade på grund av fel vid beräkning av taket eller installation av trussystem. Orsaken till skador på spjällen kan vara användningen av material av dålig kvalitet - rå, ruttet, med ett stort antal knutskivor. I dessa fall behövs reparation eller förstärkning av spjäll.

Också i processen att skapa ett trussystem görs strukturell förstärkning. Detta innebär användning av olika ställen, strängar, hoppare, som fördelar lasten. Utan dem skulle trussbenen bli gjorda mycket tjocka och tunga, vilket skulle öka belastningen på byggnadens väggar. Utan sådana extra element kan du bara göra i små byggnader - garage, badhus.

Vad är rafter förstärkning

 • ökning av bärarnas kapacitet,
 • förstärkning av stiftben i underdelen vid korsningen med kraftplattan,
 • förstärkning av skadade spärrar,
 • ökar takets vinkel och bygger ett nytt trussystem,
 • Förstärkning av trussesystemet med dålig koppling av element.

För att stärka spärrarna används barer och brädor måste de vara första klass och vältorkade. Det är bättre att ta barrträd. Också, för fästelement av trussystemet med varandra, behöver du metall hörn, perforerade plattor och tråd.

Hur man ökar bärarnas kapacitet

Behovet av förstärkning av träspärrar kan uppstå om de inte är tillräckligt starka för att böja, även om deras sektion är lämplig för belastningen som faller på dem. För denna användning

 • lossningsbalkar (förstärkningar),
 • strävor,
 • dubbelsidiga fodringar.

Armarna är placerade mellan mauerlat och subrafterbenet (strut). Fäst dem med bultar eller specialplattor med tänder.

Dubbelsidiga förband används för att undvika avböjning av stiftbenet i stället för dess stöd på stutet. Här är det maximala böjningsmomentet. Med hjälp av överlägg ökar tråkens tvärsnitt på problemstället. Trims är fastsatta med naglar eller speciella bultar.

Om spjälkarna är böjda räcks de med en jack (hydraulcylinder), och sedan sätter de slitstarka horisontella stag för att hålla de sammanfogade spärren i rakt tillstånd. Således visar det sig utformningen i form av bokstaven "A".

Skapa ett nytt trussystem

Också, ibland vid rekonstruktion av taket, krävs det att man skapar ett nytt trussystem, med hjälp av till exempel, kan du göra rampen mer brant. Behovet av att öka lutningsvinkeln uppstår om snö ackumuleras på taket och skapar en stor belastning på den. Nya balkar installeras ovanför eller under de gamla. I sådana fall, för att inte demontera gamla trusser, är nya förbundna med dem.

För anslutningen används en korsskiva-nagelvägg (truss): de nya trussbenen är anslutna med korsskiva med de redan befintliga. Oftast används denna metod i de snedställda system som bygger på väggen i mitten av byggnaden. Med denna teknik är det omöjligt att öka höjden på vinden rummet.

Hur man förstärker den nedre delen av hävarmen

Förstärkning av spärrar i botten krävs vanligen vid korsningen med kraftplattan. De nedre delarna av trussbenen intill mauerlat och själva mauerlat anses vara de mest utsatta delarna av trussystemet.

För att stärka spärren vid korsningen med mauerlat installera ytterligare struts. De kan vila mot både mauerlat och sängen. Ibland kan det vara nödvändigt att skära ut den rotta delen av strömplattan. Sedan förstärker hävarmen som visas i figuren.

Rafters sätts tillfälligt på rekvisita, sågade ruttna delar av rafterbenet och Mauerlat. Krypor hamras in i väggen och en stråle på 1 m är placerad på dem. En bit längd på 1 m kan också sättas på väggen eller överlappa varandra, så lasten fördelas från en stråle till två. Två hängslen är fastsatta på hävarpet från två sidor, vilka vilar mot mowerlat eller lay.

Stagarna är monterade på naglar, arrangerade i ett rutmönster. I det här fallet sätts strutarna i en vinkel, som i figuren, för att bättre fördela belastningen.

Om de nedre delarna av flera trussben har ruttat, är de tillfälligt placerade på stöden, taket demonteras, ruttna delar skärs ner, och sedan tillverkas en bar (metall) protes, som sätts på spjället och vilar på mauerlat. Spärrbenet stöds sålunda av protesen. Styvheten hos protesen är försedd med hängslen.

Byta skadade delar

För att ersätta rotta spjällen, ta först bort takmaterialet på båda sidor av huset. Klipp samtidigt den skadade delen och det är nödvändigt att öka spärren längs längden.

När du byter ut en horisontell balk, installera tillfälliga ställen som de horisontella strålarna vilar på, ta sedan bort och behåll ställena på vilka den skadade strålen vilade, byt ut strålen och sätt tillbaka stativen. Tillfälliga ställen är rena.

Om du behöver byta ut stället måste du först montera ett temporärt rack bredvid bordet med en tjocklek på minst 2,5 cm. Ta sedan bort det skadade stället, sätt in ett nytt på plats och ta bort det tillfälliga stödet.

Förstärkning av åsen knut

Anslutningen av takbjälkar i åsen är en av de viktigaste noderna i trussystemet. Det är viktigt här att brädorna dockar tätt. Om du upptäcker att spjälkarna divergeras i åsen, måste du ansluta dem med en jacka och fästa med en foder av trä (brädor som inte är mindre än 20 mm tjocka) eller en perforerad metallremsa som är fastsatt under åsen. Du kan också använda speciella bultar.

Bay fönster anslutning

Båtsfönstret kan vara separat eller anslutet till husets huvudtak. Dess form kan vara den mest mångsidiga: dvuhskatnoy, polychi, komplexa höft. Det enklaste alternativet är ett dubbelt sluttande tak. För byggandet av taket på buktfönstret på omkretsen av uppsättningen Mauerlat. I tegel- eller betonghus är ett förstärkt bälte förhällt och en kraftplatta är installerad på den.

Spjällen i fönstret tar tunnare än för huvudtaket, eftersom belastningen på dem är mindre. De är installerade på ett sådant sätt att de förespråkar kraftplattan och bildar ett taköverhäng. Så här ansluter du spärrarna i fönstret, titta på videon:

Bay fönster kan ingå i projektet direkt hemma eller bifoga det senare.

Hur man förlänger livslängden hos spärrarna

Rafter-systemet börjar ruttna på grund av fukt, vilket kan uppstå som en följd av dålig luftutbyte i takytan eller läckaget. Det är viktigt att göra ett bra vatten- och ångspärr på taket.

Om luftutbytet är otillräckligt kan det kontrolleras genom att mäta temperaturen på isoleringsskiktets övre gräns. Den ska inte vara större än 2C vid någon temperatur under noll ute - de gör ytterligare luft. Produktområdet och dörrfönstren i summan ska vara 1 / 500-1 / 300 av takytan. Om lös isolering används, vilken tenderar att koagulera, så vart 5: e år lossnar den. Vid behov ökar tjockleken på isoleringsskiktet på golvet, det kan fördubblas vid ytterväggarna jämfört med den beräknade.

slutsats

Förstärkning av karmar kan du eliminera de brister eller skador som uppstod under driften av byggnaden eller under byggandet. Ofta krävs förstärkning vid korsningen av stänkbenen med kraftplattan. Och så att spjällen inte rotnar och tjänar under lång tid, är det viktigt att säkerställa god luftutbyte under taket och använda kvalitetsmaterial.

Oberoende armeringsspärrar

Förstärkning av karmkonstruktioner kan krävas i fall där misstag gjordes vid konstruktion eller konstruktionsstadiet. Felaktigt beräknade laster eller materialegenskaper kan leda till partiell deformering av taket, och till och med till dess fullständiga förstöring. I detta fall blir förstärkning av spärrar ett snabbt nödvändigt förfarande som kan spara ditt hem.

Sätt att stärka trussystemet.

Rafters, som ligger till grund för ett tak, bör kontrolleras regelbundet för eventuella fel eller skador som uppstår på grund av takets funktion. Om de hittas är det nödvändigt att stärka och stärka taksystemet i huset, garaget, skjulet, badet eller andra byggnader. Fel i installation och beräkningar kan uppstå med någon typ av taksystem, så hantverkare behöver förmågan att stärka spärren för var och en av dem.

Förstärkning av trussben

Device truss-systemet.

Stärkande spärrar kan utföras på flera sätt, i detalj beskrivs de viktigaste nedan. Dessa metoder kan tillämpas både individuellt och i sin helhet. I varje fall måste husägare själva lösa problemet. Men det är bäst att inte spara pengar och ta hänsyn till att förstörelsen av taket över samma garage kan skada en bil och orsaka väsentlig materiell skada, för att inte tala om risken för deformation av husets takkonstruktion.

Således utförs förstärkning av bärarfunktionerna med användning av:

 • "Hjälp", balkar, som tar över en del av lasterna som kan hänföras till byggnaden av spjällen;
 • installation av struts;
 • bilaterala överlagringar.

Förstärkningarna är installerade i fall där felaktiga beräkningar har gjorts av belastningarna på spjällen, och som ett resultat krävs en ökning av balkarnas tvärsnitt som håller hela takets konstruktion. Att utföra en sådan ökning är ganska lätt, för det här måste du installera och fixa den här ytterligare strålen mellan kraftplattan och subrafterfoten. Den är fäst antingen med skruvklämmor eller speciella stålplattor med tänder.

De viktigaste typerna av taksystem.

Platsen där krukfoten appliceras på stutet kräver också husägarens speciella uppmärksamhet, eftersom det är på denna plats att det maximala böjningstrycket uppträder. För tydligheten, kom ihåg hur du bröt en käpp genom ditt knä som barn, det är knäets roll som stången utför. För att minska belastningen och risken för deformering av kontinuerliga spärrar på den plats där de vilar på stutet, rekommenderar vi att du ökar balkens tvärsnitt på bekostnad av att täcka den med överlägg av brädor. Tjockleken på dynorna beror på beräkningen av den erforderliga sektionen för strukturen vid de planerade böjbelastningarna. Spjällen är anslutna till förstärkningsplåtar med olika fästelement, men oftare med naglar eller specialbultar. Om samtidigt stödets längd sträcker sig bortom stödet, är det möjligt att öka inte bara strålens styrka utan också hela anslutningsenheten.

Ibland kan ett projekt ha ett fel vid bestämning av takets lutningsvinkel och operationen avslöjar denna felberäkning. Till exempel, om lutningen inte är tillräckligt brant, samlas snö, vilket kan skada taket. I det här fallet är det nödvändigt att införa några förändringar i konstruktionen av spjällen. För detta ändamål fästs nya delar av spärren till de gamla elementen med hjälp av träväggar och naglar, tack vare vilka de nybildade gårdarna blir styva och ändrar takhöjden i rätt riktning.

Med den här metoden kan du göra ändringar på karmarna och samtidigt montera inte hela taket, men det går inte att göra några speciella ändringar på taket under taket, eftersom ingen förstoring eller på något sätt kan konfigureras.

Förstärkning av de nedre delarna av spärrar

Förstärkning av planläggningsbalkar överlagringar.

Takkonstruktionen av vilken konstruktion som helst är mest utsatt i sin nedre del, det är här det oftast behöver stärkas - det här är botten av krukbenen och mowerlat-trädet. Orsaken till denna sårbarhet är att det ligger i kontaktområdet för ved och murverk som kondensering oftast bildar och fukt blir vid skada på takets integritet. En annan anledning är användningen av trä av dålig kvalitet, som var antingen rå eller torkad i strid med teknik. Allt detta leder till bildandet av putrefaktiva processer i trä och dess förstörelse. Därför är det under konstruktionen viktigt att uppmärksamma valet av kvalitetsmaterial och säkerställa pålitlig vatten- och ångisolering. Avsaknad eller felaktigt fungerande ventilationskanaler kan också orsaka fuktackumulering och träförstöring.

För att stärka takramen i detta fall, använd struts. De är fästa på trissfotens nedre ände och ligger vid Mauerlat eller Lezhen. Antalet sådana ytterligare hängslen beror på din situation. För att ge ytterligare stabilitet är strängarna fästa något i vinkel, det vill säga att deras nedre del är något fördelad på sidorna. Det är en betoning på golvet som gör att du kan ta bort effekten av böjning deformation på spärren av spärren i denna del.

Förstärkning av de ruttna delarna av hissystemet

Förstärkning av skärmarna med ytterligare hållare.

Om det emellertid inte var möjligt att skydda dig mot de skadliga effekterna av råtta på trä, kan du försöka stärka de skadade delarna av spjällen eller kraftuttaget i ditt hus eller garage. Om vi ​​pratar om ett fall av skador på spärren, så kan du göra med träplankor. De är fästa med naglar eller bultar, medan deras undre del av brädet ska ligga mot mauerlat, för att säkerställa ytterligare tillförlitlighet av fixering, medan fodret på denna plats är bättre fastsatt vid mauerlat med ståltråd.

Men om vi redan talar om massiv skada på spärren, när deformation eller rutt påvisas på många spärrar, måste ett speciellt protessystem användas. Dessa proteser är gjorda av stålstänger och monterade på en intakt sektion av strukturen, medan den deformerade delen helt enkelt avlägsnas. För denna operation är det nödvändigt att fixera spärren med speciella tillfälliga stöd och ta bort den skadade delen (för det här måste du demontera en del av taket). Då ska du skära en protes av samma storlek från samma träd och placera den i stället för ett avlägset område, med dess undre del ska den ligga mot kraftplattan. Stålstängerna i protesen ger ytterligare fixering av hela strukturen.

Om förstärkning med partiell utbyte inte krävs av en stiftfot, utan av en mauerlat, ska följande manipuleringar utföras:

 • fixerad av tillfälliga stöd för takramspärlorna;
 • den rotta delen av mowerlat skärs och tas bort;
 • stålkryckor hamras in i murverket, där trädet på den erforderliga sektionen läggs, med en längd av minst en meter;
 • På överlappningen satt en längd längd lika med linjen;
 • sedan är löpbensbenet fixerat på båda sidor med strutar som vilar på den nyligen installerade strålen.

Några tips för att stärka

Arbetet med att stärka takets takbjälkar är ett helhetskomplex av arbeten, som innefattar olika åtgärder för att korrigera deformationen och förstörelsen av träelementen själva eller fastningsplatsen.

Fästpunkterna på kardborrsystemet.

Deformationer uttrycks oftast genom krökning och sprickbildning i staplarna och taken och andra träelement i taket, men ibland behövs ingrepp och när det är nödvändigt att fixa bindning av dålig kvalitet mellan delar av systemet.

I det senare fallet bör du vara uppmärksam på nyckelkorsningarna. Först och främst, se till att taket och taket på ditt tak är ordentligt fastsatt, i det här sammanhanget uppstår problem ofta med otillräcklig uppmärksamhet vid installationen.

Vid korrigering av defekter är det nödvändigt att uppnå den mest täta sammansättningen av spjällen och ryggstrålen. Detta kan hjälpas med hjälp av en speciell jacka. För högkvalitativ förstärkning av denna webbplats använder du olika tekniker. Denna enhet är fastsatt med hjälp av antingen en speciell stålremsa med perforerade hål eller olika träplankföremål eller genom att montera spärrar på en stålfästbult. I var och en av dessa metoder kan man skilja mellan olika alternativ, till exempel kan träfodral monteras både ovanför och under åsen, det finns flera typer av metallplattor för säker fixering av spärrar och foder.

Det finns några hemligheter för att korrigera avböjningen av spjäll. För att göra detta, på insidan av bjälkarna är de speciella trästoppen ordentligt fastsatta, varefter med hjälp av en jack är räfflorna rakade, och mellan dem är alternativa korsande starka lintar införda. Ett sådant system kommer att hjälpa till att motstå yttre tryck på taket och taken och stoppa deformationen av den senare.

När du stärker fötterna av spärrar genom att bygga en bar, måste du välja rätt parametrar. Bredden ska vara antingen lika med takfläkten eller något bredare. För att underlätta installationen är träet fastgjort med självgängande skruvar till trussstrålen, och sedan borras det genom hål genom båda elementen, varefter hela konstruktionen är monterad på speciella stålbultar eller knoppar.

Dessa hål borras bäst på ett förskjutet sätt vilket ökar det strukturella motståndet mot stress under böjning. Borrets diameter och monteringstopparna bör vara lika. Fästet är tillverkat av stålpinnar med självlåsande muttrar och brickor. Denna design är inte bara enkel att installera, men också pålitlig i drift. Det kommer inte att bli lös och kommer att vara så länge som träet kan tåla.