Incline Calculator Omvandling från grader till procent

Taket upptar en viktig plats vid utformningen av alla typer av byggnader, eftersom den är ansvarig för att tillhandahålla grundläggande komfortförhållanden och tillåter inte yttre faktorer att skada husets dekoration.

För högkvalitativt skydd är det naturligtvis nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer i designprocessen. En av huvudpositionerna i detta sammanhang är beräkningen av takets lutningsvinkel.

Varför är det så viktigt och vad du behöver veta så att beräkningen är korrekt och senare behöver du inte göra om taket delvis, om inte helt? Om detta och prata i den här artikeln.

Beräkningen av takets lutning görs bäst med hjälp av en speciell online-kalkylator, som ligger nedanför.

Varför mäta beläggningens lutningsvinkel och vilka faktorer detta värde beror på

Vinkeln på takhöjden är den geometriska bildningen av korsningen mellan två plan. Av dem menas ett horisontellt plan och en liknande yta av en sluttning.

Så varför mäta takets vinkel:

 1. Mätning av konstruktion azimut, först och främst, möjliggör att "uppskatta" takkonstruktionens lämplighet med hänsyn till det valda takmaterialet, klimatfunktionerna, sikten och takets struktur.
 2. Dessutom är det efter räkningarna möjligt att rationalisera framtida finansiella kostnader, men också för att verifiera korrekthet och tillförlitlighet hos konstruktionen, vilket inte medför förluster på grund av läckor, fall, raviner och andra incidenter.
 3. Takets lutning sker beroende på två parametrar - det första gäller väderförhållandena och mängden nederbörd, och den andra kännetecknas av specifika typen av tak. Följaktligen, när det gäller norra och snöiga områden, kommer det framtida taket att ta itu med anständiga laster. Invånarna i bergsområdena känner inte till sådana svårigheter.
 4. Vissa tak måste klara snöskydd i 6-8 månader om året. Under dessa förhållanden har ägare av snötäckta hus betydligt förenklat livet av en brant lutningsgrad. I sin tur tillåter ett sådant bygglager att höften rationellt hanterar nederbörd och dess konsekvenser i form av smältvatten. Även med detta tillvägagångssätt ökar storleken på det användbara området.

Naturligtvis är inte allt så bra med en skarp rumba, eftersom behovet av ytterligare volymer av både takmaterial och strukturella element ökar proportionellt genom att öka höjden. Det blir också relevant att öka motståndet hos lagerdelarna.

Inte mindre viktigt vid beräkning av lutningen är materialets specifikationer, vilket kommer att komplettera kapselns struktur från utsidan. Det är ingen hemlighet för någon att varje typ av bostadsläge särskiljs av dess operativa egenskaper och kostnad.

Samtidigt kan det finnas nyanser som endast är karakteristiska för denna typ av takskikt. Du kan till exempel behöva lägga ut ytterligare lager, eller du behöver stora kostnader för värme och vattentätning.

Lutningsvinkel beror på vindrosa

Kanske är den tredje viktigaste faktorn som beräknad sluttning beror på att etablera exploaterad eller icke utnyttjad status. Den oanvända ytan ger utrymme för uteslutning av tak vid korsningen av taket och den yttre skyddsstrukturen.

Visuellt ser tolkningen av konceptet mycket enklare ut, eftersom vid syn på platta höfter eller när det finns en liten lutning (i intervallet 2-7%) blir det omedelbart tydligt varför det fick ett sådant namn. Opererade vindar indikerar närvaro av vinden utrymme.

Beräkning av takets vinkel: en räknare

Hur man beräknar takets vinkel och inte gör ett misstag i beräkningarna? Detta hjälper dig med vår byggkalkylator.

Denna räknemaskin beräknar täckningen för ett gaveltak.

Innan du går till beräkningarna, i det övre högra hörnet av kalkylatorn, måste du välja takbeläggningen.

Nedan finns räknare för andra typer av tak:

Fältbeteckningar i räknaren

Beräkningsresultat

Snöbelastningsregionen

Tolkning av räknefält

Takhöjd i procent och grader

Hur bestämmer du takets lutningsvinkel i grader? Den lutande vinkeln, liksom någon liknande siffra enligt geometriska kanoner, mäts i grader.

Men i många dokument, inklusive SNiP, visas detta värde i procent, så det finns inga strikta krav och motiveringar som endast styrs av en mätenhet.

Det viktigaste i denna situation är att veta proportionerna för förhållandet, om du plötsligt behöver konvertera grader till procenttal och vice versa, till exempel, för enkelhet under beräkningsåtgärder.

I allmänhet varierar konverteringsfaktorn för grader till procentsatser från 1,7 (för 1 grad) till 2 (för 45 grader). I de fall då indikatorerna, inte uttryckt i procent, är grundläggande viktiga, används ppm i den digitala displayen - hundratals%.

Om du litar på teorin, kan lutningarna nå 60 eller till och med 70 grader, men i praktiken ser det inte ut som det passar. Och i utseende är intrycket "so-so", förutom att ditt hus ligger någonstans i Alperna och du måste bygga ett tak som ständigt upplever snöbelastningar.

Konvertera grader till procent

Specificitet av platt och hälltak

Plana golv representeras inte av en strikt vågrät yta, oavsett hur missvisande namnet är. Konstruktion azimut i denna situation har också en lutning, men inte betydande - dess minsta värde bör vara 3 grader.

När det gäller de optimala värdena för plana ytbeläggningar fluktuerar det platta taket runt 5-7 grader. Detta beror på det faktum att taket med en vinkel på över 10º är svår att ringa platt. I sin tur behandlas 12-15 grader i de flesta situationer redan som ett minsta tröskelvärde för höjda ytor. De optimala värdena är tillräckligt breda.

Den optimala lutningsvinkeln för taket för snösmältning är 40-50 grader.

Platt takhöjning

Till exempel antas 20-30 grader för snedställda tak och i fallet av gavlar stiger denna siffra till 45º. Det är bara ett sådant volymintervall i större utsträckning indikerar de enskilda egenskaperna hos typen av tak och klimatfunktioner.

Minsta takhöjning

Takmaterial, vilket är ett av huvudelementen i uppbyggnaden av det övre planet, ger också vissa rekommendationer av lutningen beroende på dess typ.

 • Vid profilerad plåt är vinkeln inställd på 12 grader, för metallplattor bör denna siffra ökas till 15º.
 • Ondulin eller mjuk kakel på vanligt språk kan läggas på en sluttning på 11 grader. Men endast i detta fall finns också en nyans, som består av en kontinuerlig kista.
 • Vid täckning av keramiska plattor ska lutningen vara minst 22º. Det är också värt att överväga att trussystemet är föremål för tunga belastningar vid en lutning i lutningen. För att undvika överbelastning bör denna faktor antas under design.
 • Skiffer är en av de vanligaste typerna av ytbeläggningar. Vid läggning av asbestcement-korrugerade ark bör takindikatorn inte överstiga 28%. Samma krav på stålplan.
 • Minsta lutningen på taket på smörgåsplattorna enligt normerna är 5 grader, om fönster planeras i panelerna ökar höjden till 7 grader.

Av vilken SNiP ser takhöjden? Du kan se den optimala och minsta höjden på takmaterialet i SNiP II-26-76 Tak.

Beroende på höjden på valet av takläggning

Hur man bestämmer takets lutningsvinkel själv

För att mäta lutningsvinkeln kan du använda en mirakelanordning som kan lindra hela beräkningsbelastningen. Apparatens namn talar för sig själv - inklinometer (grader).

I allmänhet kan du be om hjälp och till den mekaniska protractorn - ett budgetalternativ, men ytterligare problem utesluts inte, särskilt om du använder en sådan enhet för första gången.

Vi kommer dock att berätta specifika för den här enheten - kanske tack vare det, kommer vår läsare snart att vara i omlopp på "dig" med detta element.

 • Standard inklinometern utan elektroniska klockor och visselpipor presenteras i form av lameller med fästram. Vid korsningen av lamellerna är axeln på vilken pendeln är fixerad. Dess speciella kit innehåller 2 ringar, en vikt, en tallrik och en pekare. Enheten kompletteras med en skala med uppdelningar, som ligger i den inre delen av hakan. Om skenan sätts horisontellt, kommer pekaren att sammanfalla med nolldelarna på skalan.
 • Vi vänder nu till huvudprocessen för vilken enheten är avsedd. Rikta upp längden på räkenskapens räta vinkelrätt mot åsen. Därefter visas det önskade värdet på pendulens pekare i grader.
 • Alternativet baserat på att utföra sin egen beräkningsuppgift för mätning av lutning med hjälp av matematiska beräkningar är inte särskilt attraktivt. Under alla omständigheter kommer vi att försöka berätta på ett tillgängligt sätt hur du gör det själv. Det första steget är att räkna ut längden på hypotenusen och benen. När det gäller att mäta lutningens lutning är den direkta lutningen en bild av hypotenusen.
 • Då beräknar vi längden på det motsatta och intilliggande benet. Den första av dem är representerad som ett avstånd som skiljer överlapp och ås, och storleken på den andra ska tas som avståndet mellan överlappningens mitt och taket på taket av en viss sluttning.
 • Nu har vi redan fått två värden, det är inte svårt att hitta den tredje genom att tillämpa trigonometri. Som ett resultat, beräknar vi sinus, cosinus eller tangent (beroende på komponenternas storlek), med hjälp av en ingenjörsberäknare, beräknar vi det digitala värdet av lutningen i procent.
 • Några frågor? Titta på videoklippet nedan eller använd vår online-kalkylator.

Förhållandet mellan åsens höjd med spänning

Generellt kan algoritmen för utförande av avvecklingsoperationer uppdelas i fyra steg. För det första tar vi hänsyn till externa naturliga faktorer som påverkar det framtida ytskiktet, kontrollerar våra byggplaner med prislapp för nödvändiga resurser i nätbutiker, bestämmer typen av takmaterial och slutar inte rita information från specialiserade platser och om möjligt rådfråga professionella.

När det gäller lasterna är det bättre att inte stör med minimala förspänningar, eftersom detta kan sluta dåligt för ett "friskt" tak. Men om taket är platt och det finns ingen plats att gå, försumma inte de förstärkande redoubtsna.

Vid beräkningen av kostnaden ska du också uppmärksamma sådana begrepp som massan av husstrukturen och igen belastningen från nederbörd - det här hjälper dig att hitta inte bara rätt men också en ekonomiskt trevlig lösning för din plånbok.

Om lutningen är upp till 10 grader, blir grusytorna ett lämpligt alternativ och upp till 20º - korrugerad golv och skiffer. Stål och kopparplåt rekommenderas redan i mycket "branta" fall, när figuren på den övre rumba når 50-60 grader.

Det är faktiskt all information du behöver för självberäkning av takets lutningsvinkel.

Användbar video

Hur man beräknar takets lutningsvinkel i videofilmet:

Hur man beräknar minsta takhöjden?

Det vore något oklokt att bara välja takets lutning på grundval av sina estetiska preferenser. Eftersom tillförlitligheten och hållbarheten i framtida design beror till stor del på det korrekta beräknade värdet av lutningsvinkeln, vilket tar hänsyn till klimatfunktionerna i området. Det vill säga att takets lutning ska vara optimal både från praktiska och estetiska synvinklar.

Det faktum att idealiskt "platta" tak helt enkelt inte kan ifrågasättas. När allt kommer omkring måste regnvatten på något sätt tömmas ur det. Därför gör de en razukonku för att få åtminstone den minsta lutningen på ett plant tak.

Det ger en möjlig effektiv insamling av regnvatten från takytans yta och leder den antingen till parapet eller till de interna trakterna.

minsta takvinkeln

Takets minsta lutning beror på många parametrar, inklusive materialet i vattentättbeläggningen, typen av taket självt (standard eller inversion), antal vattentätningsskikt och andra.

De viktigaste kraven som bestämmer höjden på ett plant tak: SNIP ↑

Vad blir takets minsta höjning, beroende på olika faktorer dikterar speciella byggregler och föreskrifter.

Beroende på takets lutningsvinkel på vattentätning regleras klausul 4.3 i SP 17.13330 för 2011, enligt vilken lutningen på ett plant tak varierar i intervallet 1,5-10%. Stora vinklar (upp till 24%) är extremt sällsynta, eftersom valet av material för vattentätning, som inte skulle krypa till botten av det sluttande taket med ökande temperaturer, är mycket svårt.

Som regel har ett tak med liten lutning en ganska stor yta och för att uppnå sitt idealvärde är det mycket problematiskt. Det kommer säkert att finnas områden där vatten stagnerar, vilket kan orsaka slitage på takmaterialet eller läckage. Lutningsgeometrin kan utföras relativt noggrant med ett slips. Det är också möjligt att använda polystyrenbetong eller skumbetong. För att öka styrkan görs ett tunt skikt av hållbart betongskikt ovanpå det lagda skiktet.

I sin tur finns det en specifik koppling mellan takkonstruktionens branthet och antalet lager av vattentätning. Ju mer det är, vattnet går naturligtvis snabbare, vilket innebär att mindre vattentätskikt kommer att krävas (avsnitt 5.5).

Det kan lätt kontrolleras med en hink med vatten. Vatten hälls på det valda området, om vattnet nästan utan återstod går till traven, så är lutningen vid det platta taket tillräckligt. Ett liknande test kan utföras på hela takytan.

Vid konstruktionsfasen bestäms det av beräkningen hur mycket vattenintagståg som behövs för ett givet tak och redan under konstruktion med hjälp av spagetti är det nödvändigt att se till att vattnet kan flöda fritt i tratten från var som helst i taket.

Hur man beräknar takets sluttning: vilket sätt är bättre ↑

Som det är känt, förutom plana (mjuka) strukturer, finns det också höjda och höga och ännu fler material för takläggning. För att kunna navigera korrekt i denna mångfald har SNiP utvecklat specialtabeller och diagram, vilket återspeglar förhållandet mellan lutningen och typen av tak.

Takets lutning bestäms av följande parametrar:

 • typ och mängd material som är avsett att täcka taket
 • nödvändigt skydd mot vind och fukt
 • ås höjd vid reparation av ett befintligt tak.

Hur man beräknar lutningsvinkeln i grader och procentandelar

Beräkna önskad vinkel på takets branthet på olika sätt.

Kalkylator för att beräkna takets lutning

Att använda denna räknare är extremt enkel. Faktum är att eventuellt tak kan delas in i vanligt dubbelhöjning, vilket är baserat på beräkningen av triangeln. Det är här där kalkylatorn fungerar. Följande parametrar används:

 • H är höjden på åsen, det vill säga benet i en rätt triangel;
 • W - andra benet är lika med hälften av basens bredd;
 • L är längden på spjällen, det är också hypotenusen.

Genom att ersätta de två kända parametrarna kan du nästan omedelbart bestämma takets lutning med liknande egenskaper. Förresten, den tredje parametern beräknas automatiskt. Kalkylatorprogramvaran använder egenskaperna hos en likvärdig triangel och de enklaste trigonometriska formlerna.

Använda graden

Denna enhet, som även kallas inklinometern, har en enkel struktur: flera skenor med avdelningar och en pendel. Vid beräkning av huvudskenan är vinkelrätt mot åsen. Pendulens index visar den önskade vinkeln på avdelningen. Som ni kan se är inget komplicerat.

Formeln för beräkning av takets lutning

Slutligen kan den nödvändiga lutningen av lutningen beräknas mest utan att man använder instrument för att mäta lutningen, matematiskt. Detta kommer att kräva att veta värdet

 • vertikal höjd (H), mätt från höjdens högsta punkt, vanligtvis åsen, till den lägsta - lutningen;
 • liggande - horisontellt avstånd från botten till utskjutningen av höjets övre punkt.

Beräkna takets lutningsvinkel i grader eller procent och betecknas på ritningen med bokstaven "i".

Matematiskt utförs beräkningen av värdet av takets branthet i procent enligt följande.

i = H: L, dvs takets lutningsvinkel finns från förhållandet mellan takets höjd och fundamentet.

För att få det önskade värdet i procent multipliceras värdet av det erhållna förhållandet med 100. En speciell tabell av förhållanden bidrar till att uttrycka värdet av lutningen i grader.

Låt oss överväga hur man beräknar lutningsvinkeln i grader med ett visst exempel.

Det visar sig att lutningen i = 2.5: 4.5 = 0.55. Och efter multiplicering 100 erhåller vi respektive 55%.

Nu är det möjligt att översätta det erhållna värdet i grader enligt bordet, vi får - 29 °.

Den minsta lutningen för ett takbeläggning kan bestämmas från följande graf.

Antag att vi pratar om stålplåt.

 • Vi letar efter i diagrammet, där den lutande linjebogen pilen 10 vilar.
 • Korsningspunkten för den lutande och vertikala axeln ger svaret på frågan - åtminstone 28%.

Om H är 3 m och L är 12 m, då är jag = 50%.

I fallet med reducerade dimensioner krävs således en lutning på 50% (eller 27 grader) för att säkerställa normal regnvattenutmatning.

Takhöjning i grader och procent

I artiklar om takkonstruktioner finns ibland två begrepp som karakteriserar takets lutning. Fram till nu förstår vissa utvecklare inte deras värderingar, skillnader och behovet att använda. Under hundratals år mätt byggare uppför backarna i grader, och deras struktur står fortfarande. Vad var anledningen till att introducera en annan metod för mätning av sluttning, vilka är de faktiska fördelarna med detta? Vi kommer att försöka ge svar på denna och andra frågor i den här artikeln.

Takhöjning i grader och procent

Varför behöver du veta takets lutning

Utan en korrekt förståelse av denna fråga är det omöjligt att hantera backarna i grader och procentsatser. Vad påverkar sluttningarna av backarna?

Typ av takmaterial

Vind och snökraft

Som framgår av bordet är takhöjdernas lutningsvinkel en av de viktigaste tekniska parametrarna för taksystemet hemma. De uppmärksammar det från början av byggprojektet.

Varför behöver du veta lutningsvinkeln

Projektdokumentation av byggnader tar hänsyn till ett stort antal enskilda faktorer, medan specialister försöker ta hänsyn till det maximala antalet kundkrav. Men bara under ett villkor - deras önskningar påverkar inte styrkan och tillförlitligheten hos strukturerna och uppfyller de befintliga lagstadgade kraven i statliga standarder.

En av de viktigaste elementen i en byggnad eller struktur är takbeläggning, under designen kommer säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet, inte design, till första början. I moderna byggnader skyddar taket inte bara det från nederbörd, men förhindrar också värmeförlust.

Gantry Angle Calculator

I vilka värden mäts lutningsvinkeln

Vid första anblicken, en mycket märklig fråga. Under hundratals år mäter alla världens forskare lutningsvinkeln i grader eller ppm. Och byggherrarna har nyligen kommit med några andra mått på att mäta takhöjden - takten. Varför det här är gjort är okänt för oss, eftersom det också är okänt vilket intresse som gör det enklare, vilka beräkningar är lättare att göra med dem, hur de kan visuellt ersätta grader. Till exempel, om kunden vet att lutningsvinkeln på sluttningarna är 45 °, representerar han den vinkel som han har ett tak på. Och om han fick veta att lutningsvinkeln är 50%, vilken typ av tak ska han föreställa sig?

Varför behöver du takets lutningsvinkel

Beroende på typ av tak och klimatzon på byggplatsen väljer designarna den optimala lutningsvinkeln. I framtiden används detta värde under olika beräkningar av trussystemet. Vad påverkar lutningen?

 1. Träbenens linjära dimensioner. Med hänsyn till lutningsvinkeln förändras storleken på de vertikala och horisontella krafterna. Utan lutningsvinkelen hjälper inte förstärkningsvetenskapen till att beräkna de faktiska värdena för lasterna, och på grundval av dessa data bestäms bredden och tjockleken hos timmer som används för tillverkning av flätadeben.
 2. Step rafter. Om du planerar att använda vindarutrymmet för bostäder, så är stegarna inom 60 cm. Detta beror på att på taket uppvärms taken, nämligen isoleringens bredd. Det spelar ingen roll om det är pressat eller rullat mineralull, polystyrenskum, polystyrenskum eller andra polymera isoleringsmedel. För kalla tak är regleringsavståndet till honung med hjälp av spärrben inte reglerat och beror endast på storleken på brädorna och lutningsvinkeln på sluttningarna.

Steg mellan spärrarna

Urval av tvärsnitt och längd på trussfot

Single Shed Roof Length Calculator

Exempel på att använda takets lutningsvinkel i grader

Ta till exempel husstorleken på 8 × 10 m, taket kommer att skjulas. Längden på sluttningarna är 10 m, lutningsvinkeln är 20 °. Beräkna alla andra dimensioner av trussystemet. För beräkningar rita du en högra triangel med vertikalerna A, B, C och, sidor a, b och c.

 • a är höjden på trussystemet (vindrum);
 • b - halva bredden av huset, ett känt värde, i vårt fall 4 m;
 • c - längden på häftapparaten utan takskenorna.

Vinkel A är lutningsvinkeln på sluttningarna, ett känt värde, i vårt fall 20 °.

Vi behöver veta längden på trissfoten utan storleken på takskyddet (c) och höjden på trussystemet (a). Allt detta kan göras, med vetskap om lutningsvinkeln. Tänk på, inte procenten av lutningen, men lutningsvinkeln på sluttningarna.

Trussfotens längd bestäms av formeln (se figuren nedan).

Vi har b = 4 m och lutningsvinkeln A = 20 °. Nu med hjälp av en enkel räknare definierar vi = 0,939. Att ersätta de kända värdena i formeln c = 4: 0,939 = 4,25 m. Detta är längden på hävarmen.

Nu behöver du veta höjden på trussystemet. Vi definierar det med formler (se figuren nedan).

Det finns inga problem med de två första formlerna, vi vet alla data. För att kunna använda den tredje formeln behöver du veta vinkel B. Detta görs mycket enkelt. Summan av alla inre hörn av en triangel är alltid 180 °. Vi vet rätt vinkel på 90 ° och lutningsvinkeln på sluttningarna på 20 °. Summan av dessa två vinklar är 90 + 20 = 110 °. Därför är vinkeln B lika med 180-110 = 70 °.

Bestäm höjden på trussystemet för alla tre formlerna:

 • a = c × sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 × 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Som du kan se var resultaten i alla fall densamma. I vårt fall är trussystemets höjd 1,14 m. Således har vi, med hjälp av lutningsvinkeln och elementära trigonometriska funktioner, lärt oss alla dimensioner av intresse. Då kan man beräkna antalet byggmaterial etc.

Är viktigt. Det är nödvändigt att komma ihåg en mycket viktigare faktor. Alla byggverktyg och enheter visar lutningsvinklarna endast i grader, det finns ingen skala med procentandelar.

Om du finner det svårt att beräkna, så finns det speciella tabeller eller onlinekalkylatorer. Ersätt din källdata och genkänna omedelbart de saknade dimensionerna. Allt är enkelt och pålitligt. Nu är det nödvändigt att bo mer detaljerat om bestämningen av takets lutning i procent.

Vad är procentuell bias

Det är värt att prata om lutningsvinkeln i skridskor i procent. Begreppet "lutningsvinkel i procent" är tekniskt analfabet och används endast av dem som inte bygger någonting själva.

Är viktigt. Alla raster av rafterben ges i grader, under montering av rafter system ingen använder en procentandel. Speciellt eftersom det inte finns några mätverktyg som mäter vinklar i procent. Det finns speciella tabeller för att konvertera intresse för vinklar, men mer om det senare.

Beakta dessa definitioner i praktiken. Antag att sluttningen av backarna är 30%. Vad betyder detta? Detta innebär att takets tak är 30% halv bredden av byggnaden. För beräkningar kommer vi att använda samma triangel.

Hastighetsprocenten beräknas med formeln (se bilden nedan).

 • a är åsens höjd;
 • b - hälften av byggnaden.

Vad är 30% och hur är ett tak med ett sådant procentandelskikt mycket svårt att föreställa sig. För att konvertera detta värde till grader bör du använda ett specialtabell. Med hjälp hjälper vi oss att 30% innebär att takhöjden är ca 16,5 °. Faktum är att för 16 ° är andelen 28,7% och för 17 ° är denna parameter 30,5%. Om befälhavaren vet att lutningen på lutningen är ca 16,5 °, kan han lätt föreställa sig takets utseende och geometri, beräkna linjära dimensionerna på takflänsarna, takets vertikala stöd, dimensionerna på plåten. Hur görs sådana beräkningar om det finns en procentuell lutning?

Exempel på att använda lutningsvinkeln i procent

Beräkningen av parametrarna i trussystemet med procentandelsförhållandet av åsens höjd och halva bredden på byggnaden görs med hjälp av en miniräknare.

Med en initial formel görs ytterligare beräkningar med användning av elementära aritmetiska ekvationer. Först måste du konvertera en liten formel.

I detta fall är X procentandelen av takets lutning, vilket vi enades om, till exempel, ta 30%. Detta värde är känt och fastställt under beräkningarna.

För preliminära beräkningar är det nödvändigt att omforma formeln något i denna form (se figuren nedan).

Nu definierar vi separat värdena för a och b.

 • a är höjden på trussystemet,
 • b - halva bredden på byggnaden, och
 • X är höjdenes procentuella lutning.

Procentdelen är känd för oss, för ytterligare beräkningar kommer det att vara nödvändigt att mäta antingen höjden på kepsen eller halva bredden av byggnaden. På grund av att det är mycket lättare att ta reda på det andra värdet, kommer vi att mäta det.

Till exempel. Bredden på byggnaden är 8 meter respektive halv är 4 meter (b = 4 m).

Vi känner igen höjden på trussystemet (se bilden nedan).

Ta reda på höjden på trussystemet

Höjden på trussystemet på 1,2 meter, den lutningsvinkel vi lärde oss från bordet, är cirka 16,5 °.

Därefter borde vi beräkna längden på trussbenet utan taket på taket. Det finns två sätt att gå.

Den första. Med hjälp av Pythagoreas teorem, där c är längden på häftapparaten.

Följaktligen kan värdet av c representeras av formeln i illustrationen nedan.

Hypotenuslängd Formel

Ett exempel på beräkning (se bilden nedan).

Den andra. Använda trigonometriska funktioner. Som vi har angett ovan kan beräkningen av längden på häftapparaten utföras enligt formeln nedan.

Beräkningen av längden på hävarmen

Alla data vi har, lutningsvinkeln är 16,5 °, halva bredden på byggnaden är 4 m.

Beräkningsexempel

Det finns små skillnader längs längden på fläkten. Detta beror på det faktum att lutningsvinkeln valts ungefär.

Vilka är de bästa definitionerna att hantera?

Frågan kan anses vara retorisk. Från skolan vet alla att vinkeln ska mätas i grader och representerar lätt dess verkliga värde. Takets lutningsvinkel - vinkeln som bildas mellan den horisontella linjen och lutningen, på ritningarna har olika bokstavsbeteckningar, det spelar ingen roll. Längden på sluttningarna får inte överstiga 90 °, oftast ligger den inom 10 ° -40 °. De nedre raderna av spärrar av ett brutet vindsak kan vara ganska branta, på grund av en sådan konstruktion ökar det effektiva området med vindsutrymmen.

Brutet takhissystem

Om allt är klart och bekant med dessa begrepp, varför används fraktioner? För att vara ärlig kan ingen ge ett begripligt och helt entydigt svar. Vidare, för att konvertera ränta till grader, är det nödvändigt att använda tabeller, utan grader under konstruktionen av trussystemet är inte tillräckligt.

Ibland försöker de att visa lutningen med en bråkdel, i övre delen av bråkdelen anges höjden på trussystemet, längst ner i längden på spjutets längd på den horisontella ytan. Helt enkelt kallas denna projektion halva bredden av huset. I vissa artiklar kan du hitta beteckningen lutning 1: 4 eller 2,5: 6. Om dessa värden delas upp och multipliceras med 100, får vi definitionen i procent.

Tabellerna är sammanställda på grundval av hur många grader en procent har av förhållandet mellan takets höjd och halva bredden. En grad är ungefär 1,8-1,9%. Nu kan du dela procentsatserna med detta värde och få lutningsvinkeln i grader. Till exempel är procenten av takets lutning 30%. För att konvertera till grader ska detta värde divideras med 1,9.

Betyg och Procent

Men värdena är felaktiga, beroendet är mycket mer komplicerat och icke-rätlinjigt, du kan bara använda översättningen för klarhet, använd metoden som erhållits med denna metod vid lutningsvinkeln i lutningen i grader för ytterligare beräkningar är förbjuden, för mycket fel. För tydligheten har designarna utvecklat ett specialschema för förhållandet mellan måttenheter av takets lutningsvinkel.

Noggranna data kan erhållas från ett specialbord, om det inte finns där, använd sedan online-kalkylatorn för omvandling av värdena för bestämning av takets sluttningar.

Hur vinklar vinkeln på vinden

Ju större vardagsrummet på vinden - desto bekvämare är det att bo i det, desto mer prestigefyllda är byggnaden övervägd. Utvecklarna är företrädesvis förinriktade beroende på dessa prestandaegenskaper av takets form, och kunskapen hjälper dig att välja det bästa lösningssystemet. Det kan göras bekvämt och billigt, lämpligt för användning av olika takmaterial.

Beroende på vindsubstansens användbara område på takets vinkel

Diagrammet visar tydligt hur området på ett rum ändras med en förändring i lutningsvinkeln på sluttningarna. Under bestämningen av vindsummets storlek måste man komma ihåg att att höjden på rummet mindre än två meter är opraktisk, sådana rum har en nedtryckande effekt på hyresgästerna.

Men det finns negativa faktorer som uppstår när lutningsvinkeln ökar.

 1. Antalet byggmaterial kommer att öka. Ju större lutningsvinkeln är desto större är längden på fläkten. Tänk på ett exempel. Längden på sluttningarna är 45 °, bredden på huset är 8 m.

Med sådan data är längden på en häftare

Längden på två trussben är 5,66 + 5,66 = 11,32 m. Detta är trots att byggnadens bredd är bara 8 m. I praktiken betyder det att för ett sådant tak måste du köpa på 8: 11.32 × 100 = 70 % mer timmer och tak än ett magert till platt tak.

 • Den beräknade kostnaden för takläggning ökar. Inte bara på grund av en ökning av mängden material som behövs, men också på grund av en ökning av komplexiteten i takarbetet. Sådana uppgifter kan endast utföras av högkvalificerade specialister, och deras tjänster är mycket dyra.
 • Öka vindbelastningen på taket. Ansträngningarna är vändning, ytterligare särskilda konstruktionsåtgärder krävs för att öka tillförlitligheten för att fixera mauerlat till fasadväggarna och höjderbenen till mauerlati.
 • Steg-för-steg-instruktioner för att bestämma storleken på trussystemet

  Det är nödvändigt att känna till dimensionerna av elementet i trussystemet, om byggnadens bredd och rampens lutningsvinkel är kända. Tak vanlig duo-pitch. Husbredden B = 8 m, lutningsvinkel på 35 °.

  Steg 1. Beräkna höjden på taksystemets vertikala stöd. De är installerade under åsbalken och tar upp den vertikala belastningen. För att veta takets höjd bör du använda formeln nedan.

  Formel för beräkning av takets höjd

  Steg 2. Beräkna trussfoten utan överhäng.

  Längd på spjutbenet utan överhäng

  Steg 3. Kontrollera beräkningarna korrekta. Därför rekommenderas att använda Pythagorasatsen.

  Takhöjd i procent och grader

  Takhöjd för taket på ditt hus

  Experter vet att valet av takmaterial påverkar takets lutningsvinkel. Takets förspänning - hur man räknar, är problemet bara tillägnad vår artikel. Vi hoppas att du hittar svar på dina frågor i den.

  För att vattnet ska strömma snabbare från taken är dess sluttningar installerade i en vinkel. Express takhöjden som en procentandel (sluttningar med en liten vinkel) eller grader.

  Ju större dessa värden desto brantare är taket. Du kan mäta dem med hjälp av ett geodetiskt instrument (inklinometer). Och vad är takets lutning? Detta är lutningsvinkeln för takhöjden till horisonten.

  Vanligtvis finns det fyra typer av takkonstruktioner:

  Naturligtvis finns det inte plana tak, annars stagnerade vattnet ständigt på dem. Takets lutningsvinkel kan inte vara mindre än 3 0.

  Som nämnts ovan kan höjdenas storlek mätas i grader och procenttal. Nedan ger vi en tabell över förhållandena för dessa kvantiteter.

  Innan vi fortsätter att överväga inverkan av takets lutningsvinkel på valet av takläggning, föreslår vi att ta reda på vilka faktorer som påverkar detta värde.

  Vad påverkar takets vinkel?

  Från valet av den korrekta lutningsvinkeln på backarna beror på takets täthet, tillförlitlighet och hållbarhet. Men detta värde tas inte "från taket".

  Först uppmärksamma följande faktorer:

  • Wind. Ju högre lutningsvinkeln är desto mer motstånd har taket till det. Men om lutningsvinkeln är liten kan vinden riva av taket. Det är det farligt att göra väldigt branta tak, men också helt utan lutning är också dåligt. Därför rekommenderar experter: För områden med mjuka vindar ska takets lutningsvinkel vara 35-40 grader, för områden med starka vindstrålar från 15 till 25 grader.
  • Atmosfärisk nederbörd. Även en icke-specialist förstår att ju större sluttningen desto snabbare vattnet och snön lämnar taket, utan att flyta under lockets fogar. Det är, taket är tättare. Detta bör också övervägas.

  Från alla ovanstående kan vi dra slutsatsen att klimatförhållandena på takets byggarbetsplats väsentligt påverkar vinkeln på dess sluttning.

  Valet av täckning, beroende på takets lutning

  Valet av material, beroende på takets lutning

  När du väljer ett takbeläggning. utan misslyckande bör ta hänsyn till takets vinkel. Inte bara materialvalet utan också antalet lager som måste läggas (valsade material) beror på detta värde.

  I figur 2 kan du se minsta och maximala lutningsvinkel vid vilken en eller annan typ av takläggning används.

  Den vertikala skalan visar takets lutning i procent och halvcirkeln (i mitten av schemat) i grader. Tittar på bordet får vi veta att:

  • Överlagda rullmaterial kan användas för tak med lutningsvinkel från 0 till 25%. Med en lutning på 0-10% läggs i tre lager. Om detta värde är 10-25% kan det staplas i ett lager (material med toppning).
  • Asbestcementpapperskivor (skiffer) används på tak med en höjning på upp till 28%.
  • Kakel används för tak med en höjning på minst 33%.
  • Stålbeläggning används vid en lutningsvinkel på upp till 29%.

  För din information! Ju större takets tak är, desto mer material kommer att behöva spendera på dess täckning. Följaktligen kostar ett platt takaggregat mindre än en takanordning med 45 graders höjning.

  Att veta mängden takets lutning kan du enkelt beräkna hur mycket material som behövs och hur högt taket ska vara.

  Beräkning av åsens höjd

  Förhållandet mellan graden / procent takhöjden

  När vi bestämde oss för byggandet av taket, bestämde vilket material som skulle användas, tog hänsyn till alla klimatförhållanden och bestämde sig på takets sluttning, var det dags att lära sig hur man beräknar höjden på åsen.

  Detta kan göras med hjälp av en kvadrat eller ett matematiskt sätt. För det andra alternativet divideras husets spännvidde (h) med 2. Det resulterande numret multipliceras med det relativa värdet.

  För att hitta den, använd tabellen nedan (bild 4). Som du kan se skrivs värdena för varje lutningsvinkel. För att göra det tydligare ge ett exempel. Bredden på byggnaden är 6 m, takets lutning är 20 grader. Vi får:

  Höjden på åsen är 1,08 meter. Med hjälp av denna formel kan du hitta takets lutning (detta är nödvändigt vid reparation av ett redan färdigt tak). Hur räknar man? I omvänd ordning.

  Vinkeln på takhöjden är förhållandet mellan höjden på takets tak och halva djupet.

  Vad vi får: 1.08: 3 = 0.36 multiplicera detta värde med 100 och få takhöjden i procent: 0.36x100 = 36%, titta på bordet och se: 36% = 20 grader, efter behov.

  Hur man beräknar lutningsvinkeln för taket och hur man bestämmer detta värde med hjälp av inklinometern, vad är det här verktyget?

  Detta är en rake med en ram kopplad till den. Mellan lamellerna är axeln till vilken pendeln är fäst (två ringar, en tallrik, en vikt och en pekare).

  Inuti utklippet är en skala med examen. När skenan ligger i ett horisontellt läge sammanfaller pekaren med noll på skalan.

  För att bestämma vinkeln på takhöjden. Inclinometerskenan hålls vinkelrätt mot åsen (i 90 graders vinkel). Pendulens pekare visar önskat värde i grader. För omvandling till procentandelar, använd tabellen ovan för gjutning (figur 3).

  Mycket ofta, i byggandet av tak, kan du höra frasen "tak razuklonka." Vad är det

  gravitation skikt

  Tabell över att hitta det relativa värdet

  Razulukka tak är en uppsättning aktiviteter som utförs för att skapa en sluttning på ett platt tak, vilket skapar skridskor och dalar på den. Denna händelse hjälper till att lösa problemet med vattenstagnation.

  För plana tak är den minsta tillåtna lutningen 1,5 grader (det är önskvärt att göra mer) och det ska ske så att vatten från taket rinner in i särskilda vattenintagståg. För detta används vanligen cementplattor eller expanderad lera.

  Om vi ​​pratar om tak razuklonki under reparation, snarare än byggnadskonstruktion, är det bättre att använda andra material (skumbetong, polyuretanskum, skivmaterial), eftersom skiktet kommer att öka belastningen på taket avsevärt. Och detta är skönt med oförutsägbara konsekvenser.

  Vad du behöver veta när du väljer takets takvinkel:

  • Höjden i dalen måste vara minst 1%;
  • När takets lutningsvinkel är mindre än 10%, om valsade bituminösa material används, måste toppskiktet skyddas med grus (10-15 mm) eller stenpulver (3-5 mm);
  • När du använder det som en takplåt eller wellpapp, var noga med att försegla lederna mellan dem.
  • Från valet av takets lutningsvinkel beror det på metoden för dränering av regn och smältvatten.

  Som du redan förstod, beror mycket på valet av takhöjden. Experter säger att takets optimala lutning beräknas för varje byggnad individuellt.

  Det är nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer: klimatförhållanden, byggnadens struktur, vilket takmaterial kommer att användas etc. Så det finns inget universellt svar.

  Hur man beräknar takets lutning

  För att avlägsna nederbörd från taket är dess sluttningar gjutna. Beräkna storleken på höjden i procent (när lutningen är med liten vinkel) eller i grader. Ju större värde, desto brantare är taket. För att mäta denna indikator, använd ett speciellt geodetiskt instrument, som kallas en inklinometer eller protractor. Låt oss ta reda på hur man beräknar takets lutning.

  Vid val av takmaterial rekommenderas experter att alltid ta hänsyn till sluttningen av det sluttande taket. Detta är den optimala höjden av taket i förhållande till horisonten.

  Typer av takbyggnadslösningar

  Det finns 4 typer av strukturella lösningar på taket, så beroende på takhöjden kan det vara:

  • platt. Faktum är att helt platt golv av byggnader inte är byggda, eftersom fukt från regn eller smält snö ständigt kommer att stanna kvar på dem. Takets tak kan inte vara mindre än 3 grader (mer: "Typer av tak för taket - klassificering");
  • pitched;
  • grunt;
  • hög.

  Eftersom lutningsvärdet mäts både i procent och i grader finns det ett specialtabell enligt vilket förhållandet mellan dessa värden kan bestämmas. Till exempel: lutningen av lutningen är 30 grader, då takets lutning i procent blir 57,7%.

  Välja takets vinkel

  Från det rätta valet av takets tak beror det direkt på hur länge taket på byggnaden kommer att fungera, oavsett om det blir tillförlitligt och lufttätt. Hur bestämmer du detta värde för ett visst hus eller gårdsbyggnad?

  Experter rekommenderar först att uppmärksamma följande data:

  • vind effekt. Takstrukturen är mer motståndskraftig mot belastningen, ju högre lutningsvinkeln är. När lutningen är för liten, kan vindskottet riva omslaget från taket. Således kan vi dra slutsatsen att branta tak är farliga, och i avsaknad av lutning kan problem inte undvikas. Därför rekommenderar experter med erfarenhet av att skapa takläggning i områden med stark vindbelastning att bygga ett tak med en vinkel på 15 till 25 grader, och där vinden är obetydlig - från 35 till 40 grader;
  • nederbörd. Ju ju högre takets sluttning desto mer kommer vattnet att tömma från det, och snön kommer att lämna den, utan att tiden ska flöda under fogarna på golvet och därigenom minskar sannolikheten för läckage. Denna omständighet måste beaktas.

  Slutsatsen från det föregående kan göras enligt följande: Klimategenskaperna i området där taket är uppfört på en byggnad måste beaktas, eftersom valet av takets lutning beror på det.

  Valet av takmaterial

  När det gäller montering av takmaterial finns det en order som reglerar takets lutning - SniP. Inte bara valet av täckning, utan också antalet lager som krävs för installationen (detta gäller för takbelagda produkter) beror på höjden.

  Överlagringsmaterial för takläggning används på tak med lutningsvinkel, vars minsta storlek kan vara lika med 0 procent och maximal storlek - 25 procent. När lutningen är 0-10% läggs materialet i 3 lager. Om denna indikator är från 10 till 25%, läggs den i ett enda lager och väljer ett takbeläggning med sprinkling.

  Skivor av asbestcement skiffer läggs på tak vars höjd inte överstiger 28%, bältros används när höjden är mindre än 33% och galvaniserade stålplåtar används på taket med en vinkel på högst 29%.

  Du måste veta att ju större takets höjd är, desto större mängder material krävs för överlappningen. Till exempel kommer ett gaveltak med en liten sluttning till en kostnad att vara billigare än arrangemanget av golv med en lutning på 45 grader. När höjden är känd kan du enkelt ta reda på hur mycket takmaterial du behöver köpa och beräkna höjden på taket (läs: "Hur man beräknar höjden på taket på ett hus").

  Förfarandet för beräkning av åsens höjd

  När ett beslut gjordes beträffande takkonstruktionen valdes golvmaterialet, klimatförhållandena beaktades och takets lutning bestämdes, kan åsens höjd beräknas. Beräkningen görs med torget eller genom matematiska beräkningar. I sistnämnda fall divideras bredden på byggnadens spännvidde med 2, och resultatet multipliceras med det relativa värdet, vilket återspeglas i tabellen i artikeln. För varje lutningsvinkel skrivs värden i den.

  Som exempel kan vi citera följande beräkning: byggnadens bredd är 4 meter och takhöjden är 30 grader, så erhålles följande resultat:

  4: 2 = 2 2x0,557 = 1,11 (meter)

  Enligt beräkningarna ska höjden på åsen vara 1,11 meter. Vid reparation av taket med hjälp av ovanstående formel kan du bestämma takets lutning, men beräkningarna utförs i omvänd ordning. Det är inte svårt att beräkna höjden på gaveltaket på samma sätt.

  Bestämning av lutningsvinkel med goniometer

  Lutningsvinkeln kan inte bara beräknas, den kan hittas med hjälp av en grader (inklinometer). Detta verktyg (anordning) har formen av en skena som en ram är fäst på, och mellan listerna finns en axel med en fast pendel som består av två ringar, en vikt, en platta och en pekare. Skalan på instrumentet visar skalan med divisioner: När skenan ligger i ett horisontellt läge pekar pekaren till noll (mer: "Beräkning av takhöjden: vad ska man ta hänsyn till").

  För att bestämma till exempel höjden på ett gaveltak ska instrumentskenan vara vinkelrätt, det vill säga i en vinkel på 90 grader i förhållande till åsen. Därefter visar pendulens pekare det önskade värdet, uttryckt i grader. Om resultatet är en procentandel, använd tabellen, som redan skrivits tidigare.

  Taktak

  Razuplonka - en serie aktiviteter som används för att skapa en sluttning på plana tak, enheten på dem skridskor och dalar. På grund av detta bidrar lutningen på ett skurtak att lösa problem med ackumulering av nederbörd på dess yta. Bias måste beräkna i förväg. även innan du gör ett skurtak. Den minsta acceptabla indikatorn för plana tak anses vara 1,5 grader (mer: "Vad är minsta höjden på ett platt tak"). Lutningens sluttning måste vara anordnad på ett sådant sätt att vattnet från dess yta kommer att strömma in i vattentagen. För dessa ändamål används expanderad lera eller cementskikt, men sistnämnda ökar belastningen på taket avsevärt.

  Om razuklonku utför vid reparationer, och inte under byggandet av en ny byggnad, använd sedan plattmaterial, såväl som polyuretanskum eller skumbetong.

  Vilket tak att välja, mer på videon:

  Hur man beräknar takets lutning

  I systemet med grundläggande konstruktionsdelar (grund, väggar, tak, tak) i ett hus eller byggnad hör den arkitektoniska färdighetens roll till taket, som inte bara avgör husets utseende utan även i huvudsak utgör väderskydd (snö, regn, sol). strålning). Och på grund av hur dessa funktioner utförs, beror inte boendeens säkerhet, komfort och välbefinnande i någon liten grad.

  Strukturellt är varje tak uppdelat i två delar: bäraren (spjälsar, spånar, paneler) och inneslutande tak (mantel).

  Tak och delar

  Tak är uppdelade i enkla och flera backar. I sin tur har flera sluttande tak sina egna undertyper (beroende på antal och läge på sluttningarna): höft, tält. mansard, gavel och andra.

  Strukturellt är varje tak uppdelat i två delar: bäraren (spjälsar, spånar, paneler) och inneslutande tak (mantel). För att utföra sina skyddsfunktioner är tak byggda i en viss vinkel (lutningshöjd) till horisonten. Vinkeln kan mätas i grader eller i procent. Vi bifogar en tabell för att konvertera en måttenhet till en annan (se tabell). Om lutningen inte överstiger 3-5 grader (i procent 5-9), kallas taket platt. För stora vinklar får vi sluttande tak (sluttning - lutande plan). Enligt formen, beroende på antalet sluttningar, är taken uppdelade i en-lutning och flera lutningar. I sin tur har flera sluttande tak sina egna undertyper (beroende på antal och läge på sluttningarna): höft, tält. mansard, gavel och andra.

  Så bör det påpekas att takets takhöjd varierar mycket.

  Vad påverkar takparametern?

  1. Vindkraft - ju större sluttningen är desto större mängder vind fyller taket motstånd.
  2. Atmosfärisk nederbörd - för regioner med stor utfällning i form av snö, regn, branta tak rekommenderas för att förhindra ackumulering av snö, löv och lera.
  3. Takläggning - för varje beläggningsmaterial rekommenderas en egen optimal lutning.
  4. Arkitektoniska preferenser - Enligt lokala traditioner i olika regioner föredras en eller annan design.

  Takförspänning: inflytningsfaktorer

  Låt oss döma mer detaljerat om var och en av faktorerna.

  Vindbelastning. Parametern är direkt proportionell mot lutningsvinkeln: Ju större lutningen är, ju högre vindmotståndet mot taket är, desto större är sannolikheten för att beläggningen kan förstöras. Låg vinkel på lutningen - mindre motstånd, men i det här fallet tränger vinden i lederna och kan riva takets tak. Experter rekommenderar att för områden med frekventa starka vindstrålar är lutningsvinkeln 15-20 grader (i procent 27-36), för områden med lätta vindar - 35-40 (i procent 70-84).

  Regn och snö. Ju större lutningen är, ju snabbare och snabbare smälter och vattnet går. Praktiken visar att det är 45 grader för områden med mycket nederbörd, och för små utfällningar är en vinkel på 30 grader tillräcklig. Med en mindre takhöjd kan vattnet drivas under lederna och bryta takets täthet även med en liten vind.

  Material till taket. Den viktigaste faktorn, med rätt hänsyn till vilket taket kommer att fungera länge och på ett tillförlitligt sätt. Vi anger de rekommenderade lutningsvinklarna.

  1. Styckmaterial: kakel och skiffer. För keramiska och bitumenplattor är den minsta lutningen 11 grader. För skiffer (asbestcementark) - 9 grader. Sådana backar förhindrar ackumulering och läckage av vatten vid lederna.
  2. Rollmaterial - ruberoid, rubemast, membranbeläggning och andra. Taket består av flera lager: en liten sluttning (2-5 grader) - 3,4 lager, en större vinkel (upp till 18) - 2 lager. Materialen är billiga noga, lätta att installera, reparera men kortlivade och kräver en kontinuerlig mantel för det lövda taket (konstruktion av brädor på vilka taket är monterat).
  3. Däck - rekommenderad lutningsvinkel är 12 grader. Vid mindre vinklar är det nödvändigt att lima fogarna på taket med tätningsmedel.
  4. Ondulin - vänd och takmaterial. Den optimala vinkeln på lutningen - 5-6 grader.

  Observera att de listade materialen har sina egna relativa fördelar och nackdelar för olika klimat- och temperaturförhållanden, olika strukturer, olika takdesigner och slutligen olika preferenser och egenskaper hos byggnadsägaren. Men i vilket fall som helst för att beräkna mängden material är det nödvändigt att ta hänsyn till de angivna minsta eller optimala vinklarna på taket.

  Oberoende matematisk beräkning av takelementen

  Bordet omvandlar grader till procentandelar.

  Tänk på exemplen på den praktiska tillämpningen av omvandlingen av grader till procentandelar. För att hitta höjden på åsen (punkten för anslutningen av backarna) på ett matematiskt sätt tillämpar vi följande algoritm.

  Låt bredden på huset under uppförande vara 8 meter. Efter att ha valt takets material, med hänsyn till klimatförhållandena, budgetmöjligheter, bestämmer vi att lutningsvinkeln ska vara 24 grader. Vi tar halva bredden av huset (4 meter), multiplicera med 44,5 (från bordet i en vinkel på 24 grader) och dela med 100. Vi får resultatet: 4 * 44,5 / 100 = 1,78 m. Ungefär 1,8 m - det här är höjden på åsen, som måste höjas takfästen.

  Genom att ändra materialet (sortimentet är allmänt representerat på den moderna marknaden) kan du, beroende på klimatförhållanden och budget, välja önskad takhöjd och beräkna höjden på taket, med hjälp av endast måttbandet, kvadratkonsolen och räknaren som verktyg.

  Det finns fall där det är nödvändigt att bestämma lutningen på takhöjden på en redan färdig struktur. Det är lätt att hitta det enligt följande formel: i = H / L, där jag är takets höjd, H är höjden på åsen, L är halva spännvidden (bredden på byggnaden). Om du behöver göra en beräkning i procent, använd sedan formeln: i = H / L * 100%.

  Lutning = 1,78 / 4 * 100% = 44,5%

  Från "grader till procent" konverteringstabell för 44,5%, hittar vi värdet 24 graders mätning.

  Så det är tillgängligt och helt enkelt kan du självständigt beräkna takets parametrar: dess lutning, form, material.

  Observera att du kan beräkna takets parametrar (höjden på åsen, lutningsvinkeln) med hjälp av specialprogram som finns på Internet.