Gutter: sluttning, installation och typer

Ett av huvudelementen i taket, utan vilket dess normala drift är omöjligt - det här är ett avloppssystem. Dess pålitliga arbete är nyckeln till långsiktig drift av hela byggnaden. Det skyddar säkert fasaden, det blinda området och grunden för byggnaden mot överdriven fuktighet. Dräneringssystemets normala funktion är endast möjlig om du följer alla installationsregler, i synnerhet lutningen på rännan. Beroende på takets typ och konstruktion väljs individuella parametrar i avloppet.

Konstruktion och typer av avlopp

Dräneringssystemets utformning består av följande element:

 • monteringsfästen;
 • rännor;
 • avloppsrör;
 • tratt;
 • tillval tillbehör.

Fäste fästet (krok) är ett konstruktionselement i avloppssystemet, vilket är nödvändigt för att fästa rännor och rännor på byggnadens väggar och tak. Deras form är avgörande för konstruktionen av parenteserna, vilka är avsedda för installation av dessa produkter. Under installationen läggs särskild uppmärksamhet vid installationen av fästena, eftersom takrännens lutning beror på deras rumsliga läge. För att förhindra för tidig korrosion är krokar gjorda i galvaniserad design.

Rännorna kan skilja sig åt i form, därför bestäms de i varje enskilt fall av beräkning. Huvudregeln när man väljer sin form är ju större delen av rännan desto mer vatten kan det ta. Modernt avloppssystem förutsätter närvaron av dessa delar runt byggnadens omkrets. För detta ändamål är de utrustade med speciella hörnstycken, på grund av vilka takrännorna böjer sig runt hörnen av byggnader. För att förhindra vattenflödet används en plugg i ett blindt hörn av rännan och speciella anslutningstillbehör används för att ansluta dem. I den regulatoriska dokumentationen anges att SNIP-rännans lutning normaliseras utifrån kraven på 1 mm lutning per 1 meter löpande rännan.

Gutters rekommenderas att installeras på solens sida av byggnader, beroende på formen kan de vara runda eller fyrkantiga. För kvadratiska takrännor är genomströmningen mycket högre, så det är bättre att installera dem för tak med ett stort område. Det bör noteras att avloppsrörets form måste motsvara rännans form, annars kan det inte vara möjligt att ansluta dem ordentligt. För vridning och böjning används dessutom specialtillbehör i form av böjda knän i sido- eller frontplanet.

Tunnelavloppssystemet är utformat för att samla vatten från takrännorna, så dess diameter bestäms av mängden vatten som samlas upp från taket. För stora volymer vätska, använd en tratt med en stor mottagare och en tvärsektion av avloppsröret.

Avloppssystemen kan skilja sig från varandra i materialtillverkningskomponenterna. För närvarande finns det två huvudtyper:

 • plast;
 • galvaniserat järn.

Vid val av en viss typ av avloppssystem bör man ta hänsyn till det faktum att installationen av ett plastsystem är mycket lättare, plastdelarna är inte rädda för repor. Eftersom galvaniserade delar med yttre skador väldigt snabbt sprider korrosion. Galvaniserade delar av avloppssystemet är dessutom täckta med ett skyddande polymerskikt, vilket förlänger livslängden avsevärt. Men i fallet med skador på den skyddande polymerbeläggningen föreligger en mycket snabb oxidationsprocess och beläggning av defekten med korrosion. Plastavloppssystem är billigare än sina metallkomponenter, det är mycket lättare att utföra rännans avloppslopp, men de har en stor nackdel. Vid temperaturer under noll blir plasten mycket spröd och ömtålig, vilket medför att det bryts även under snömassans tryck.

Av denna anledning rekommenderar byggkoderna i områden med höga regnfall på vintern installationen av galvaniserade takrännor, som har högre mekanisk hållfasthet!

Installationsfunktioner

Installation av ett system för vattenflöde är den viktigaste punkten, som kräver en ansvarsfull inställning och överensstämmelse med många regler. Omedelbart före installationen bör markeringen göras med angivande av monteringsplatsen för konsoler (krokar), hörn och avloppsrör. Markeringen startar från de högsta punkterna i systemet och rör sig nedåt konsekvent. Gutternas optimala lutning är ca 2-5 millimeter per linjär mätare, och rännans minsta lutning är 1 millimeter per linjär mätare. Det mest praktiska verktyget för märkning är en lång tunn sladd och nivå. Under märkning, bastning av fästpunkter för fästen (krokar), på vilka rännor och rör kommer att hängas senare, är bastning.

Efter markeringen fortsätt till installationen av fästen som måste överensstämma med rännans form. Fästena på de övre punkterna bör exponeras med tanke på nivån under 5 cm från takplanet. Därefter installeras fästena på den nedre nivån, för vilken sladden är spänd och den nödvändiga lutningen av rännan bestäms. Intermediate parentes inställda med orientering till övre och nedre nivåer. Rännorna är anslutna till varandra, och lederna förstärks dessutom med ett silikonbaserat tätningsmedel, gummitätningar eller nitar. Kapelniki, som är konstruerad för att avleda vatten från taket, bör gå in i takrännorna på minst 2 centimeter.

Du borde veta att takrännorna utsätts för värmeutvidgning, så när de installeras använder du ofta expansionskomponenter. De kombinerar de olika delarna av dräneringssystemet i en och kompenserar för eventuell termisk expansion av dräneringssystemet utan att äventyra dess integritet.

Efter installationen är avloppssystemet fyllt med vatten, på platser där avloppsrännans lutning är otillräcklig, vatten kommer att samlas in. Om det är av plast, måste du justera parametrarna i konsolen. När du installerar galvaniserad takrännan kan du ändra vinkeln med en hammare och en träklack.

Nästa steg i att installera ett system för vattenflöde är att installera tågarna i följande ordning:

 • Slitsar är gjorda i spåren med hjälp av en hacksåg;
 • På galvaniserade spår är kanterna också vikta;
 • tratten är placerad så att framsömmen fast och säkert går i ingrepp med rännans kant;
 • det är nödvändigt att föra klämmor på en tratt för en bakre del av en gräv.

För fixering av rännan och tratten vid användning av plastdetaljer används speciallim. Efter installationen av alla tåg på avloppsrör gör installationen av pluggar som förhindrar passage av vatten i fel riktning.

Det sista steget är att installera ytterligare tillbehör, som inkluderar en gallerdagsfångare och kabelvärmesystem. Driftsystemets drift involverar periodisk rengöring från träskläder, vars huvud är lövverk. Oavsett vilken takrännans lutning, dess tätningslöv kommer inte att ge möjlighet att effektivt tömma vätskan. För att undvika detta och avsevärt förlänga tiden mellan rengöring används en gallerfälla som monteras direkt på takrännorna och har en perforerad yta längs hela längden.

Under vintern är det betydande svårigheter med dränering av vatten som ett resultat av att fryssystemet i avloppssystemet fryser. För att undvika detta installeras ett anti-isbildningssystem, vars huvuduppgift är att bevara dräneringssystemets effektivitet vid negativa temperaturer. Det vanligaste alternativet är att installera en värmekabel längs hela avloppssystemet och temperaturregulatorn för att styra värmen.

Videoinstruktioner om hur man installerar en rektangulär rännan.

Rännens lutning vid installation av avloppet

Ett av de viktiga element som tillåter taket att fungera normalt under lång tid är avloppssystemet. Problemfri drift av detta system är en pant på takets tillförlitlighet och hela strukturen som helhet. För säker avlägsnande av vatten från taket är det nödvändigt att korrekt utforma och installera dräneringssystemet korrekt.

Det är viktigt att välja den högra lutningen på rännan och dess sektion.

Gutter installation

För att välja önskat tvärsnitt av avloppet är det nödvändigt att beräkna avrinningsområdet. För att göra detta ska takets längd multipliceras med längden på lutningen. Därefter, beroende på takets yta, välj längden på lutningen enligt följande schema:

 • för tak på 60-100 kvm. Du behöver ett avlopp med en sektion av en ränn 115 mm och en sektion av ett rör 87 mm;
 • för tak på 80-130 kvm. Du behöver ett avlopp med en 125 mm avgassektion och en 110 mm rörsektion.
 • med ett takområde på 120-200 kvm. Du måste installera två avlopp med en 150 mm avgassektion och ett 87 mm diameter rör;
 • med ett takområde på 160-220 mm behövs installation av två takrännor med 150 mm tvärsnitt och 110 mm rördiameter.

Avloppsutrustning för tak med en yta på upp till 120 kvadratmeter. m.

Viktigt! När du installerar en tratt bör längden på spåret vara högst 10 meter.

Monteringsfästen

Korrekt montering av rännan gör det inte utan att fästa fästen. Deras installation är väldigt viktigt, eftersom det är hakparenteserna som bestämmer lutningen. Vanligtvis görs dräneringens lutning horisontellt, och den ska vara 2-3 mm för varje rinnande avloppsmätare.

 • Bifoga krokar startar från högsta punkten.
 • Fixera sedan den sista kroken så att den är under den första med 20-30 mm med en längd på ett spår på 10 meter.

Viktigt: Höjden av dräneringen ska inte vara mer och inte mindre än det normaliserade värdet.

Annars stannar vattnet i systemet, eller tågarna kommer inte att klara av för mycket vattenflöde. Därför bör installationen av rännsystemet utföras strikt enligt konstruktionshöjden.

Konsolhöjden beror på rännmaterialet. För plastrännor bör den vara 0,5-0,6 meter och för metallrännor - 0,75-1,5 meter.

Monteringståg

Vid nästa steg, installation av tåg.

 • För detta ändamål är det nödvändigt att göra ett hål i rännan med en hacksåg.
 • På metallspår är det nödvändigt att böja hålens kanter.
 • Traktorn befinner sig under rännan så att dess främre rabatt är fastsatt i spårets kant.
 • Funnelklämmorna viks över rännans bakkant.

Om plaströr används, används ett speciellt lim för att fästa tratten i rännan. Sedan installeras pluggar med gummitätningar. Sittstubbar med hjälp av en hängmall. För slutlig fixering böjer pluggarna fästena bakom spårets baksida.

Installation av takrännor

Efter snedställets lutning (SNIP II 26-76 *) bestäms och fästena exponeras, kan du fortsätta till installationen av rännan. Den sätts in bakom kanten och roterar 90 grader. Tråget är fixerat med stålplattor.

Nästa steg är att installera rännans kontakter. För att förhindra avdämning av rännor på grund av temperaturskillnader används kompensatorer. De är monterade vid rörledningarna. Olika vinklar används på platser där rännan vänder.

För att förhindra att skräp kommer in i rännan måste dess övre del vara täckt med plast eller metallnät.

Lutningsvinkeln på takrännan

Ett bostadshus kommer att betjäna sina ägare i många år endast om det tas hand om den ordentliga konstruktionen och funktionen av avloppet. Det är avloppssystemet som är en integrerad del av taket och tillåter inte sediment eller smältvatten att stå på sin yta och tar bort dem från taket i tid. Dessutom tillåter rännor och rör inte fukt att komma in på fundamentet eller fasaden, samtidigt som de upprätthåller sin integritet och förmåga att klara de negativa miljöförhållandena i många år. Kompetent organiserat vattenflöde möjliggör förlängning av driftstiden för strukturen och spara på externa reparations- och rehabiliteringsarbeten. För att systemet verkligen ska kunna klara sin uppgift effektivt är det nödvändigt att veta vad rännens lutning ska vara, liksom hur man installerar avloppssystemets delar ordentligt.

Delsystemets delar

Drain - ett system av element som kräver en tydlig sekvens under installationen. Denna konstruktion för att samla och dränera vatten har ett ganska stort antal komponenter. För att installationen ska gå fort och snabbt, är det värt att överväga mer detaljerat i alla avloppssystemets komponenter. Avslutande beroende på förhållandena kan variera, men de vanligaste avloppssystemen beaktas med följande uppsättning element:

 • rännan - en öppen toppkanal, fixerad i ett horisontellt plan, syftet är att samla vatten och dess riktning mot röret;

Dessa är huvudelementen i systemdirigering av vatten, vilket måste köpas vid planering av en oberoende installation. När du installerar ett avlopp bör du också veta vad den minsta lutningen på rännan kan vara och vad denna indikator påverkar.

Funktioner för installation av avlopp

Avloppssystemet installeras efter att fasadarbeten har genomförts, men installationen av topplacken är ännu inte gjord på taket. För att dräneringssystemet ska fungera, måste du installera rännan på taket korrekt. Formen och utformningen av facket väljs beroende på årlig nederbörd, liksom utformningen av taket på huset. I synnerhet desto större rännans tvärsnitt, desto mer nederbörd kommer det att kunna avledas. Avloppet är monterat, både runt omkretsen av hela konstruktionen, för det är det nödvändigt att förvärva inte bara de raka elementen i rännan utan också de hörnstycken som böjer sig runt hörnen och endast på en av ramperna, i det här fallet är det nödvändigt att använda ändkapslar. Det är viktigt att veta att rännans lutning på 1 meter enligt föreskrivna dokument ska vara minst 1-2 mm. Denna parameter är minimal för SNiPs, för om installationen är strikt horisontell kommer problem med vattenrörelse att uppstå, det stagnerar och överflödar över kanterna av brickan till takytan.

Reningens egenhet är att rörelsen av upptinat och regnvatten uppträder under naturkrafts handlingar, utan att man behöver köpa ytterligare utrustning. Vätskan längs rännan från högpunkten rör sig till ett minimum, det vill säga lutningen ska ordnas i trattens riktning. Den rekommenderade lutningen på takrännan är 0,3-0,5 cm för varje löpande mätare i facket. Det vill säga med en total längd på rännan på 6 m, kommer en sida att vara ca 2-3 cm högre än den andra. För att lutningen ska bli jämn ska fästena installeras strikt i en viss höjd. Detta kan uppnås med den enklaste metoden. För det första är den första och den sista hållaren med en lämplig vinkel fixerad, och sedan byggs sladden eller tråden mellan dem och de andra konsolerna installeras längs linjen i steg i 50-70 cm. Du kan också fokusera på att varje Nästa konsol ska vara 2-3 mm högre än den föregående. Man bör komma ihåg att om brickan inte är singel, men prefabricerad, bör du öka rännans vinkel. Detta beror på det faktum att vattnet på väg kommer att möta anslutande sömmar, vilket kommer att minska rörelsens hastighet.

Det är viktigt att förstå att avloppet är nödvändigt för alla bostadsområden, oavsett konfiguration. För att installera rännan bör följa de regler som fastställs i regelverket och bekräftas i praktiken. Endast i det här fallet kommer systemet att klara sin funktion mest effektivt och skydda huset från de skadliga effekterna av fukt.

Krav på SNiP för dräneringssystem

Installationen av takavloppssystemet är en av de viktigaste skyddsåtgärderna som syftar till att förlänga husets strukturella livslängd och säkerställa de mest bekväma levnadsförhållandena i huset.

 • innehåll:
 • Vad är kraven för SNIP?
 • Vattenintagståg
 • Beräkna antalet rör och brickor

Det är ingen hemlighet att en massa problem kan skapa hög luftfuktighet källare från uppkomsten av en obehaglig lukt av fukt i hemmet, utveckling av mögel på väggarna och slutar med förtida slitage av byggnaden stiftelsen.

Konsekvenserna av stagnation av atmosfäriskt vatten på takytan kan inte vara mindre katastrofala. Uppriktigt sagt är förekomsten av takläckor - det här är inte det värsta problemet som uppstår som ett resultat av detta fenomen.

Vad är kraven för SNIP?

En mycket större fara lurar på att under regn eller intensiv snösmältande fukt kan läcka in i taket där trästrukturen i trussystemet är belägen, kommer regelbunden vätning nödvändigtvis att leda till deras för tidiga misslyckanden. Och byggandet av ett nytt tak är, du ser en händelse inte billig.

För att taket ska kunna tjäna dig trofast i många år måste det vara utrustat med ett plast- eller metallavloppssystem som gör att du kan ordentligt organisera utsläpp av atmosfäriskt vatten från dess yta.

Korrekt beräkning av dräneringssystemet kommer att bidra till att förvärva det önskade antalet komponenter och harmoniskt optimera kostnaden för inköpet.

Installation av avloppssystemet är inte den svåraste uppgiften, men vid installationen av taket, på grund av den speciella betydelsen av dess konstruktion, måste vissa regler och krav som SNIP införs för deras installation följas.

Alla dräneringssystem för taket enligt SNIP kan delas upp i organiserad och oorganiserad.

När man utför beräkningar för avloppsavtappning, är det nödvändigt att ta hänsyn till SNIP-krav.

  • Upphängda eller väggrännor kan monteras på tak, vars lutning är minst 15 °.
  • Lådans längsgående lutning ska vara minst 2%.
  • För montering på taket kan man använda takrännor, vars sidohöjd är 120 mm.
 • Det maximala avståndet mellan plast- eller galvaniserade avloppsrör får inte överstiga 24 meter.
 • Vid installation av avloppssystemet är beräkning av rörsektionen gjord med utgångspunkt från att inte mer än 1 m² tak ska falla på ett rör av 1,5 cm².

Dessa regler och krav enligt SNIP gäller endast för klimatområden med liten sannolikhet för att frysa vatten.

SNIP-krav varnar för att i alla andra klimatzoner rekommenderas installation av ett internt takavloppssystem med organiseringen av externt vattenavlopp för att förhindra att isbildning ackumuleras i rännans lumen och deras efterföljande kollaps.

Internt dränering består i regel av sådana element som en rännor, en tratt, ett utlopp, ett utloppsrör. Beroende på strukturens geometriska egenskaper och kundernas krav kan det dock kompletteras med vissa komponenter och tillbehör vid installation av avloppssystemet.

Vattenintagståg

Huvuduppgiften för internt dränering är att tillhandahålla organiserad dränering och förhindra stagnation av atmosfäriskt vatten på takets yta, oavsett hur mycket nederbörd är. SNIP rekommenderar att vatten släpps ut i en vanlig eller regnavlopp.

För att säkerställa en effektivare avlägsnande av vatten utförs installationen av det optimala antalet tågar med 1 element per 0,75 m² takytan och 1 cm² rör för vattenflöde. Tunnorna i det inre avloppet bör ligga på taket längs dess axel.

Glöm inte att kraven i SNIP förbjuder installation av stigare och tåg i tjockleken på ytterväggarna, eftersom när temperaturen sjunker till minus figurer, är deras frysning inte utesluten.

Vid beräkning av antalet tåg är det nödvändigt att överväga följande krav för SNIP:

 • Om det inte finns några begränsningar för en linjär expansion av facket, installeras 1 tratt på 12 meter av dessa element,
 • När längden på brickan är mer än 12 m och dess expansion inte är möjlig rekommenderas en extra installation av en kompaktratt vid takvinkelns ände,
 • När man ställer upp strukturen runt omkretsen med en bricka, rekommenderas att man utför en gemensam installation av tåg och kompensatorer.

SNIP-krav rekommenderar att man beräknar det önskade antalet tåg på grundval av projektdokumentation som innehåller information om takets geometriska egenskaper och takets storlek.

Det är mycket viktigt att antalet installerade tåg motsvarar exakt det antal avloppsrör som installeras i hela dräneringssystemet.

Beräkna antalet rör och brickor

När man bildar det externa dräneringssystemet för taket, är det först och främst nödvändigt att studera arkitekturens strukturella egenskaper. Det är mycket viktigt att takavloppet inte har någon negativ inverkan på byggnadens fasad, men tvärtom kompletterar den och kombinerar den med varandra.

Beräkningen av avloppssystemet börjar med att mäta takets totala yta. Antag att vi har ett rör för att samla vatten med en diameter på 100 mm, vilket kan kvalitativt avleda det från takytan till 220 m². Baserat på dessa data beräknas det önskade antalet rör.

Beräkningen av rännkroppens tvärsnitt utförs med hänsyn till takhöjdenas vinkel: ju brantare de är desto större är roten på rännorna. Detta bygger på att öka arean av vattenavlopp. Antalet ebb beräknas baserat på takets takflänsar.

Vid beräkning av antalet kopplingar är det nödvändigt att komma ihåg att de alltid får en mindre än brickorna själva.

Beräkningen av avloppssystemet är en lätt uppgift. Det kräver emellertid entreprenören till största försiktighet och noggrannhet i alla nödvändiga beräkningar.
Här är några mer intressanta artiklar:

Vad borde vara avloppsslangen

För att huset ska tjäna dig länge, är det viktigt att ta hand om inte bara tak, tak och andra byggnadsdelar. Vattendränssystem (BC) är förlovat i avlägsnande av regn eller smältvatten. Fukt stagnerar inte på taket på en byggnad och förstör därför inte takmaterial, utan som ett resultat själva taket. Också tack vare detta är stiftelsen eller fasaden skyddad från för tidigt misslyckande. Men det är viktigt att förstå vilket lutningsavlopp som behövs. Förresten, om du inte vet hur man gör ett tak under en profilerad plåt, så har vi användbart material för detta fall.

Avloppssystemet är en integrerad del av varje byggnad. Om du tänker ordentligt över flygplanet, så ökar driftstiden för strukturen väsentligt, liksom kostnaden för exteriörbearbetningsarbeten. Idag ska vi analysera vilken lutning som ska ligga vid avloppet och hur man installerar det. Men innan vi överväger vilka element denna struktur består av.

Vad är solen?

Dränera - det är inte ett självständigt element. Den består av många komponenter. För att systemet ska fungera smidigt är det viktigt att följa en tydlig sekvens under installationen av strukturen. Inte mindre viktigt är avloppets lutning. Paketpaketet består som regel av följande element.

Trakt för mottagande av vatten. Denna del av systemet samlar vatten och leder den till röret. Den ansluter till avloppet och rännan.

Tråg. Elementet är upptill och fixerat i ett horisontellt plan. Dess funktion är att samla vatten och skicka det till röret.

Pipe. Behöver avleda vatten. Fastsätts vertikalt och består av flera delar. Röret är monterat från mindre delar (fästelement, länkar, etc.).

Gutterhållare. Dess funktion är att fixa elementet. Och hjälper också till att reglera höjden på rännan. Denna parameter är vald beroende på rännans storlek. Elementet kan ha en annan diameter och längd. Ställ in hållaren var halv meter.

Sheet Catch. Detta galler skyddar avloppet från igensättning med stora skräp (inklusive grenar eller löv). Detta element är mycket viktigt eftersom förhindrar för tidig igensättning av avloppssystemet.

Töm knä. Den slutliga delen av avloppsröret. Genom det är vatten urladdat.

Cap. Den del av strukturen som är ansvarig för att stänga rännan från slutet, så att vatten inte flyter där. Dessutom förstärker detta element rännan. Finns i universal, vänster eller höger. Det är rektangulärt eller halvcirkelformat.

Tee. Dämpningselementet, så att man kan göra en gaffel på rätt ställe.

Vi rekommenderar att du läser intressanta artiklar:

Clamp. Monteringsdelen av strukturen, vilken fixerar röret mot väggen. Klämman tillåter inte vertikala avvikelser. Beroende på fasaden måste du ha speciella ringar för fästning med nitar.

Koppling. Denna detalj är nödvändig för att ansluta elementen i avloppssystemet till en konstruktion i ett stycke. Det kan användas för att öka längden på det önskade röret.

Bypass. Detta element är utformat för att rotera röret, om det kommer att passera genom utsprången.

Alla ovan nämnda delar av avloppssystemet måste köpas om du planerar en oberoende installation. Vi vänder nu direkt till installationen. Förresten kommer du också att få reda på idag vad höjden av dräneringen per meter behövs.

Installation av solen: Vad är minsta höjden av avloppet

För ett effektivt solarbete är det viktigt att beräkna allt och installera strukturen korrekt. Dessa arbeten inkluderar takets avloppsavlopp och dess sektion. Innan du installerar flygplanet behöver du först göra enkla beräkningar som hjälper till att bestämma lämplig del av röret och rännan. För att göra detta, multiplicera längden på lutningen med den horisontella utsprånget av takets bredd. Därefter väljes sektionen med hjälp av tabellen nedan.

Kom ihåg att en tragt är konstruerad för högst 10 meter längd på rännan.

Fortsätt nu direkt till installationen av flygplanet.

Montering av rännhållaren. Det här ögonblicket är det viktigaste. Hur bra du gör beror på fördjupningen av internt avlopp. Det rekommenderas att göra en sådan vinkel på 2-3 mm per 1 meter. Monteringsfästena börjar med den första, som kommer att ligga på högsta punkten. Därefter är den sista flygplanhållaren fixerad vid nedre punkten. Om till exempel längden på rännan är 10 meter, bör installationen av den sista fästet vara lägre med 20-30 mm.

Kom ihåg: det är viktigt hur höjden på avloppet vid 1 meter kommer att observeras. Om det är grunt, kommer vattnet att stanna kvar i rännan. För brant kommer det att skapa svårigheter för solen, som inte klarar av vattenflödet.

Hållarnas tonhöjd bör baseras på vilket material som väljs för avloppet. Om det är metall, ska avståndet mellan krokarna ligga inom 0,75 m -1,5 m. För plast är tonhöjden inte mer än 0,5m - 0,6m.

Montering av tåg. Ett hål görs i rännan. Om den är gjord av metall, kan kantarna falla ner. För dessa ändamål är tänger användbara. Cutout kan göras med en hacksåg. Därefter bringas tratten under rännan så att den främre rabatten klämmer fast mot rännans kant. Gör sedan böjningsfästet. För att göra detta leder de på toppen av rännans bakkant. Om du använder plaströr limas tratten med lim baserat på dikloetan.

Installation av pluggar. En gummitätning placeras på ändarna av rännan och sedan installeras en plugg. För sin täta fästning används ett gummi- eller trähus. Efter detta förstärks detta element med en böj i hållaren.

Installation av takrännor. Detta element sitter i hållaren. Tidigare nämnde vi att det är nödvändigt att observera en minsta lutning av rännan i ett avlopp på 2-3 mm, inte mer. Arbetet måste ske så att hållarens kant ligger inuti rännans krull. Därefter roteras detta element 90 grader för att installeras på plats. Speciella plattor hjälper till att fixa rännan.

Installation av takröranslutningar. I kopplingen sätta tätningen. Glöm inte att ta bort skyddsfilmen, om det finns några. Kopplingen är monterad på platsen för ledning av 2 rännor. Fixering är ett speciellt lås.

Användbara tips

Vad ska vara höjden på rännan dränerar vi berättade. Också demonteras från det som består av element och hur de installeras. Slutligen räddade vi några viktiga tips som kommer att förlänga ditt dräneringssystems livslängd.

Glöm inte att solen kommer att utsättas för termisk expansion. Om du inte tar hänsyn till dessa nyanser, kan avloppet deformeras eller sprickas. För att förhindra sådana incidenter, använd kompensatorer. De är fästa vid rörledningarna.

Använd även inuti och utvändiga hörn. På den plats där rännan vrider, är hörnstycket installerat med kopplingar. Installationsmetoden beskrivs precis ovanför. Det kommer att vara användbart att sätta en listopolovitel, vilket förhindrar att stora skräp kommer in i avloppssystemet.

rön

Installation av solen kräver ett kompetent förhållningssätt till verksamheten. Du har lärt dig hur du gör lutningen i avloppet så att den är i optimal vinkel. Med hjälp av ovanstående installationsmanual för flygplanet kan du försöka göra det själv. Men om du inte är säker på det här är det bättre att ringa specialister. Om du planerar att ta ett tak rekommenderar vi att du bekantar dig med sådant material som "Hur man gör ett tak på kvarter" och "Hur man gör ett förlängningsaggregat korrekt".

Lutningsrännan 1 meter

Installation av dräneringssystem och beräkning av dess lutning

En integrerad del av varje takkonstruktion är ett dräneringssystem som gör att fukt kan avlägsnas, vilket skyddar inte bara själva taket, men också väggarna från dess negativa påverkan. Processen med dess installation är önskvärt att börja med design och implementering av ett antal beräkningar. För att storm och smältvatten ska dräneras från taket så effektivt som möjligt kommer det först att vara nödvändigt att korrekt beräkna höjden av avloppet och tvärsnittet av alla dess element.

Bestäm dräneringssystemets lutning

En sådan parameter som höjden av avloppsrännorna är av största vikt. Saken är att om det visar sig vara otillräckligt, kommer det att leda till ackumulation av fukt, vilket säkert kommer att hitta sårbarheter i systemet och kommer sakta men säkert sopa igenom dem. Dessutom kan det överflödiga vattnet frysa på vintern, vilket resulterar i förstöring av rännan på grund av termisk expansion.

Om höjden är för stor kan dräneringssystemet inte klara av det effektiva urladdningen av stormvatten, som kommer att strömma över kanterna och igen faller på väggarna, så att tvätten gradvis tvättas ut ur dem.

Vad är den bästa lutningen av avloppet? Vanligtvis är detta värde 2-5 millimeter per linjär mätare. För att uppnå önskat resultat behöver du bara två verktyg - en lång sladd och en byggnivån. Med hjälp av dem måste du vara mycket försiktig med att markera monteringsplatsen för fästena, så att du kan få en exakt lutning av avloppssystemet.

Beräkning av tvärsnittet av elementen i avloppssystemet

Dräneringssystemets lutning är en viktig, men inte den enda parametern som dess effektivitet beror på. Dessutom bör du noggrant beräkna tvärsnittet av rör och rännor, för vilka du kan använda följande rekommendationer:

 • för tak vars område inte överstiger 130 kvadratmeter är det ganska möjligt att göra med ett avlopp med en rördiameter av 85-110 millimeter och en avloppsdel ​​av 115-125 millimeter;
 • Om takytan är mer än 130 kvadratmeter behöver du två avloppsrör med en rördiameter på 87-10 millimeter och en rivningsavsnitt på 150 millimeter.

Installation av fäste avloppssystem

Om du redan har beräknat dräneringssystemets lutning, plockat upp de nödvändiga materialen och gjort markeringen, kan du fortsätta med installationen av fästen - fästen. Först installeras den första (på högsta punkten i systemet) och de sista krokarna. Därefter kan du fritt fästa mellanfästena och fästa dem strikt på de tidigare angivna platserna.

Avståndet mellan monteringskrokarna beror enbart på de material från vilka avloppssystemets element är gjorda. Till exempel för plastprodukter bör hakparenteserna inte vara mer än 60 centimeter, och för metallprodukter - högst en och en halv meter.

Installera avloppstunnorna

Nästa steg i installationen av avloppssystemet är installationen av vattenintagståg. Under genomförandet rekommenderar vi att du följer alla rekommendationer som anges nedan:

 • För att säkerställa systemets täthet är det nödvändigt att noggrant klippa hålen för tågarna i rännan. För plastprodukter är det bättre att använda en skarp kniv och för metall - en speciell hacksåg;
 • Träets framsöm måste vara ordentligt fastsatt på rännans kant.
 • fixarna av produkten är fasta på avloppens bakre kant;
 • I plastsystem är tratten kopplad till rännan med ett specialdesignat lim.

Vid slutförloppet av installationen måste du installera speciella pluggar som är försedda med gummitätningar för att minimera risken för läckage i systemet.

Funktioner för installation av takrännor

Efter att fästena sätts upp strikt på nivån, blir det ganska enkelt att installera takrännorna, observera nödvändig lutning av systemet. För att göra detta, sätt helt enkelt produkten över fästets kant och rotera hela vägen till 90 grader. För att fixera rännorna kan antingen speciella metallplåtar eller spärrar av polymermaterial användas.

Vid hörn av rännan används speciella hörn för att ansluta rännorna, vilket förhindrar vattenläckage i dessa områden. Det är också viktigt att installera kontakterna och kompensatorerna ordentligt. Det senare är avsett att eliminera deformationen av elementen i dräneringssystemet på grund av termisk expansion. Installation av kompensatorer utförs i de områden där rännorna är anslutna till avloppsrör.

Den rätta lutningen på rännbrickan

De avgörande elementen i avloppssystemet, vars uppläggning är avgörande för takets tillförlitliga funktion är: rännan; fästen för honom; tåg, pluggar, rör. Bristen på dränering från taket av regn och smältvatten slutar nödvändigtvis med förstörelsen av väggarna och grunden för byggnaden. För att förhindra oönskade konsekvenser kommer också krävda rännor.

Nyanserna av konstruktionen av dräneringssystemet

Innan du börjar arbeta med att skapa en dränering, vars utseende är avbildat i bilden, måste du utforma det ordentligt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt avloppslocket och dess tvärsnitt. För att beräkna ovanstående parametrar behöver du veta området för vattenavlopp. Det önskade värdet bestäms genom att längden på taket och lutningen multipliceras.

Beroende på vilket resultat som uppnåtts, bestäms sektionen enligt schemat, vilket ska ha taktak och avloppsrörets diameter:

 • Om taket har en yta på 60-100 "rutor", krävs installation av ett avlopp, med en ränndel på 115 mm och en rördiameter på 87 mm.
 • När takets yta är 80-130 "kvadrater", måste parametrarna för elementen i ett flöde, som måste köpas, vara 125 respektive 110 millimeter;
 • Om takets storlek är från 120 till 200 kvadratmeter behövs två takrännor, var och en med en ränndel på 150 mm och en rördiameter på 87 mm;
 • Två avlopp kommer att krävas för att säkerställa avlägsnande av vatten från takområdet 160-220 "kvadrater", medan avgassektionen ska vara 150 millimeter och rördiametern - 110 millimeter.

Monteringsfästen

För att skapa en minsta lutning av avloppet (annars fungerar det inte korrekt), fästen ska fästas. Dessa element ger flödet av vatten i rätt riktning.

Experter rekommenderar att dräneringssystemets lutning ska ligga horisontellt med en hastighet av 2-3 millimeter per linjär mätare. För montering av fästet finns en speciell krok - den här delen börjar fästas från toppunktet. Då är det lägsta elementet inställt. Den ligger under toppen av 20-30 millimeter, förutsatt att längden på rännan inte är mer än 10 meter.

Vidare, mellan dessa två krokar stramar de sladden och bestämmer monteringspunkterna på mellanfästena. Överstiga eller minska inte avloppet, annars kan tratten inte klara vattenflödet eller vice versa, det stagnerar i rännorna. Den tonhöjd som fästena är monterade beror på materialet som används för att tillverka avloppssystemets delar. För metallrännor är det 75 - 150 centimeter, och för plast - högst 60 centimeter.

Av det ovanstående bör man dra slutsatsen: Fästningen av rännan måste utföras i strikt överensstämmelse med beräkningarna av avloppssystemet.

Funnel installation

Oberoende installation av avloppssystemet på taket av huset

Avloppssystemet är konstruerat för avlägsnande av nederbörd från taket av lutningstypen. Dräneringsperioden är från 5 till 12 år, med korrekt installation och drift. Men du kan ofta se hur ett nästan nytt avloppssystem blir oanvändbart: det bryter av eller faller. I den här artikeln kommer vi att beskriva hur man självständigt utför installationen av avloppet i enlighet med alla tekniska krav.

Det är bättre att installera avloppet med minst en partner. Tappa fast under takets överhäng. Rännans lutning ska ligga inom 2-3 millimeter per meter i avloppsriktningen.

Installation består av följande steg:

Steg-för-steg guide för att installera dränering på taket av huset från 6 poäng

1. Montera hållare: konsoler och takrännor

Det är naturligtvis bättre att fästa fästena vid monteringen av taket. Det ideala alternativet skulle vara att hålla hållare för takrännor sammanfalla med stegspärrarna - någonstans inom intervallet 50-60 centimeter.

Om avståndet mellan spjällen är större, till exempel en meter, bör ytterligare fästen fästas i lådan. Vidare placerar vi krokarna horisontellt med en höjd av ca 5 centimeter per 10 meter av rännan.

För att uppnå en kvalitetsavtappning av vatten är det nödvändigt att beräkna skillnaden mellan höjden på de extrema krokarna och med en filtpenna eller penna för att notera lutningsvinkeln. För enkelhets skyld kan varje krok numreras. Med en tillräckligt stor kroklängd kan de böjas något i takt med takets lutning. Korta krokar är fastsatta på lådans vertikala sida. Som ett resultat bör du göra det så att krokbågens mitt ligger i samma vertikala plan som i takets hörn.

Med en huslängd på 20 meter borde du göra två backar för att dränera i 2 tåg, eller montera en tratt, men i mitten.

2. Nästa steg är att installera tågarna.

Beroende på karaktären hos rännan kan du behöva göra ett hål för tratten. Var försiktig så att hålet inte fungerar bredare än en tratt, annars strömmar vattnet förbi. Detta kan göras med en hacksåg.

Med hjälp av ett markeringsverktyg: en penna, filtpenna, etc., markera mittpunkten på tragtfästet i rännan. Hålet borde vara direkt ovanför det. Härefter fäst rännan och tratten: på ena sidan tar vi vikten, och på baksidan fäster låsen.

3. Rännan är fastsatt med ett yttre spår på konsolen på ett sådant sätt att det passar helt in i det, så det måste fixeras med en hållare.

4. Montera kontakten på rännan. Hon kan gå som i en uppsättning med tätningsmedel, och separat. I det andra fallet passar tätningen på pluggens båg, se till att den ribbade delen är upptill. Nu passar rännan med tätningen och locket sätts på så att det passar helt in i spåret, du måste knacka på det lite.

5. De viktiga punkterna i installationen av avloppssystemet är att ta hänsyn till miljöpåverkan: isbildning, temperaturförändringar. Så dräneringen kan expandera och kontrakt, vilket i sin tur kommer att skada rännan om du inte vidtar lämpliga åtgärder. Plastrännor har en glueless anslutning, så rännan måste fixas så att den glider lite på tätningarna.

Avlopp med limbindning kräver ytterligare kompensatorer, som installeras på rännans högsta punkter. För metallsystem är expansionen när temperaturskillnaden är liten, men rekommenderas fortfarande att använda tätningar.

6. Gutters måste kopplas samman - för detta ändamål används kontakter. Som vi sa i föregående stycke borde de vara med gummitätningar. Anslutningarna är monterade på båda takrännorna i mitten: först installeras den på sidan utan lås och sedan på motsatt sida. Det bör noteras att det borde finnas ett mellanrum på 3-5 mm mellan spåren.

7. Vid varje hörn av rännan bör vara en konsol. Hjulen är anslutna enligt metoden som beskrivs i punkt 6.

8. Gutters måste skyddas mot ingrepp av olika skräp, löv. som förtäppning av systemet kan leda till vätning av väggarna och till och med till scourement av fundamentet. För att undvika detta måste du installera speciella galler - listolavlivateli.

9. Under varje tratt sätter knä flödet. Tack vare honom är avloppet förseglat med rörklämmor och ligger närmare väggen. Ett knä är monterat på detta knä, vars ring går nedåt, och röret är redan på det.

10. Om det finns ett betydande avstånd mellan knäet, som går från tratten och väggen, är det nödvändigt att sätta i ett anslutningsrör.

11. Vid detta stadium är avloppet monterat i knäet och förseglat med slangklämmor. Om flödeshöjden är signifikant är det möjligt att använda flera rör som sätts på varandra.

12. Det finns två typer av klämmor: för träväggar och för tegelsten. När det gäller den senare kommer klämman med stiftet, som drivs in i tappen

13. Det är viktigt att komma ihåg att det inte går att hitta avloppet väldigt nära marken eller blindområdet. Avståndet ska ligga inom 30-40 centimeter.

Således kommer du, med överensstämmelse med teknik, att få ett utmärkt avloppssystem som tjänar dig en period som tillverkaren har garanterat.

Reparation av yttermurarnas murverk är inte brådskande, 5 typer av förstörelse och sätt att eliminera dem i vår artikel.

Reparation av taket täckt med takfilt (sprickor, hål, avvikelser av lederna) - med hänvisning till Orkmaster.com.

Hur man säkerställer rännans lutning och vad det beror på

En av huvudparametrarna för ett gravitetsavloppssystem är lutningens lutning. Det beror på hur väl vattnet kommer att strömma ner i brickan och om det kommer att klara av rännan och tratten. Tyvärr finns det inget universellt recept för att välja en sluttning, det beror allt på takrännens tvärsnitt, takets storlek och ett antal faktorer som vi nu kommer att överväga.

Att observera rätt lutning är särskilt viktigt för ett komplext flervärdigt dräneringssystem.

Vad bestämmer avloppsarbetet

Vid installation av dräneringssystemet beaktas massan av huvud- och sekundärfaktorerna:

 • Huvudfaktorerna inkluderar lutningsvinkeln, förutom den innehåller listan fortfarande delen av rännorna med rännor, längden på rännorna, antalet kratrar och takets yta.
 • De sekundära faktorerna innefattar materialet från vilket konstruktionen är gjord, liksom typen och sättet för fastsättning av hängande fästen för dräneringsrännor och rör.

Suspension monteringsalternativ.

Vad är sluttningen?

Faktum är att vatten kommer att flyta från taket och komma in i rännan, det kommer inte att gå någonstans, i alla fall kommer det att strömma ner det.

Komponenter i avloppssystemet.

 • Så, om du gör en noll sluttning, det vill säga att montera ebben strängt horisontellt, så kan de små guttrarna helt enkelt inte klara av lasten och vattnet kommer att gå igenom brädet;
 • Och om du hänger plommon av tillräckligt stor storlek och kapacitet kommer du helt att förstöra fasadens utseende.
 • Plus, löv och smuts kommer snabbt att ackumuleras i sådana plommon, men du måste städa dem hela tiden, och det är inte det trevligaste att göra detta.
 • Den andra ytterligheten är att göra plommon för branta. I det här fallet kommer även små rännor att göra ett utmärkt jobb med den uppgift som de tilldelas, men tåg- och avloppsrören måste vara enorma, annars kommer vattnet att gå igenom toppen.

Regler för att installera suspensioner.

Hur hänför sig nyckelparametrarna till varandra

Innan du väljer tvärsnittet av horisontella och vertikala plommon, måste du bestämma längden på sektorerna och antalet tåg. Enligt reglerna får maximal längd på en horisontell rännan inte överstiga 10-12 m. På ett sådant segment är en tratt installerad på en av hörnen av byggnaden.

Förresten, om du har att göra med ett rektangulärt höfttak, till exempel 6x4 m, så är 2 tåg som ligger diagonalt i byggnaden tillräckligt för det. Var och en av tågarna kommer att samla vatten från 2 ramper och den totala belastningen kommer inte att överstiga 10 m.

Förhållandet mellan längden på takets sektor och antalet tåg.

När sektorns längd överstiger siffran 12 m, måste den redan göra 2 tåg. På jämna soliga backar skärs strukturen i mitten och flöden riktas från den i olika riktningar.

Men storleken på höjda tak är olika, men vi måste ta hänsyn till området i planet, från vilket vatten kommer att strömma in i denna rännan. Om vi ​​fortsätter från det faktum att vi har att göra med en rektangel, då för att få området, måste vi multiplicera längden med bredden, vilket tydligt framgår av diagrammet ovan.

Avståndet mellan intilliggande parentes kan variera från 50 till 90 cm.

Naturligtvis finns det särskilda formler för beräkning av flödesområdets beroende på takområdet, från vilket vatten kommer att samlas in i detta avlopp. Men jag föreslår att du använder det färdiga bordet.

Denna tabell är inte den enda; för älskare av exakta beräkningar finns det andra data som jag gav dem nedan. Men kom ihåg, bordet visar exakt rekommenderade data, och rören och takrännorna har flera specifika standarder, så när du rinner, rinner du alltid upp.

Bord av beroende av takytan på rännans och tvärledets tvärsnitt.

Nu har vi nått den viktigaste punkten - minsta höjden på avloppet varierar från 3-5 mm per 1 meter löpning. Här, desto större rännan sektionen och ju längre sektorn är, desto mindre lutning görs. Maximalt är 5 mm och det är installerat på de smalaste och kortaste plommonerna.

Även om den officiella lutningen anges antingen i millimeter per linjär meter eller i grader bestämmer hantverkare mängden lutning längs längden på hela sektorn i mm. Till exempel, 30 mm, 40 mm eller 50 mm per spänn.

Det är mycket lättare att bestämma lutningen på avloppssystemet på hela spännvidden, från kant till tratt.

Takets utformning och uppbyggnaden av hus är olika och för att inte överbelasta vissa sektorer i systemet finns det bevisade system för installering av avloppsrör och vattendets riktning.

Systemen för installation av avloppsrör kontrolleras i praktiken.

Några ord om materialen

Nu är avloppssystemen gjorda av metall eller plast:

 • Metallstrukturer anses vara mer hållbara och hållbara. Järn är vanligtvis monterad på stora fyrkantiga tak. Den största risken för sådana system är inte vatten, men vinterisning. Även om metallen deformeras under isblåsans vikt finns det alltid möjlighet att återanpassa det.
 • Plastkonstruktion är billigare, enklare och lättare att installera. Med erfarenhet kan jag säga att plast är utmärkt för taket på ett genomsnittligt privathus, det viktigaste är att installera strukturerna korrekt och då är du inte rädd för någon glasyr.

Hur man monterar rännan i rätt vinkel

Att installera ett dräneringssystem med egna händer för en hemma mästare är ganska verkligt. Återställ all teknik, jag ser inte poängen, för det finns en video i den här artikeln. Men eftersom vi talar om en avvikelse, kommer vi att dwella mer på sätten att ordna det.

Om du har att göra med metallhakar, hängare som är monterade på spjällen eller taket manteln, då för att installera dem måste du böja i en viss vinkel. Och för att säkerställa lutningen måste varje konsol böjas vid en viss punkt. Hemligheten ligger här i rätt uppställning.

Till exempel har du en spänning på 10 m och på dessa 10 meter finns 20 suspensioner. För att markera dem måste du fälla krokarna tillsammans och dra 2 linjer, en horisontell och den andra i en lutning på 30-50 mm. Ta sedan verktyget och böj krokarna vid skärningspunkten för den sneda linjen.

Layouten av metallkrokar för dränering.

Om du vill säkerställa lutningen vid montering av fästen på fronten, måste du installera 2 extrema suspensioner med nödvändig skillnad i höjd. Dra sedan sladden mellan dem och fäst resten av suspensionerna. Det är ännu enklare att köra 2 skruvar in i fronten och fästa uppslagen längs sladden som sträcker sig mellan dem.

Schemat för installation av suspensioner på sladden.

slutsats

Gångens lutning är lätt att tillhandahålla, det viktigaste är att fastställa sin storlek, och här får du hjälp av de tabeller och tips som ges i artikeln. Om du har några frågor, vänligen skriv i kommentarerna, jag försöker hjälpa.

Alternativ för att säkerställa lutningen av de 2 extrema suspensionerna.