Incline Calculator Omvandling från grader till procent

I artiklar om takkonstruktioner finns ibland två begrepp som karakteriserar takets lutning. Fram till nu förstår vissa utvecklare inte deras värderingar, skillnader och behovet att använda. Under hundratals år mätt byggare uppför backarna i grader, och deras struktur står fortfarande. Vad var anledningen till att introducera en annan metod för mätning av sluttning, vilka är de faktiska fördelarna med detta? Vi kommer att försöka ge svar på denna och andra frågor i den här artikeln.

Takhöjning i grader och procent

Varför behöver du veta takets lutning

Utan en korrekt förståelse av denna fråga är det omöjligt att hantera backarna i grader och procentsatser. Vad påverkar sluttningarna av backarna?

Typ av takmaterial

Vind och snökraft

Som framgår av bordet är takhöjdernas lutningsvinkel en av de viktigaste tekniska parametrarna för taksystemet hemma. De uppmärksammar det från början av byggprojektet.

Varför behöver du veta lutningsvinkeln

Projektdokumentation av byggnader tar hänsyn till ett stort antal enskilda faktorer, medan specialister försöker ta hänsyn till det maximala antalet kundkrav. Men bara under ett villkor - deras önskningar påverkar inte styrkan och tillförlitligheten hos strukturerna och uppfyller de befintliga lagstadgade kraven i statliga standarder.

En av de viktigaste elementen i en byggnad eller struktur är takbeläggning, under designen kommer säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet, inte design, till första början. I moderna byggnader skyddar taket inte bara det från nederbörd, men förhindrar också värmeförlust.

Gantry Angle Calculator

I vilka värden mäts lutningsvinkeln

Vid första anblicken, en mycket märklig fråga. Under hundratals år mäter alla världens forskare lutningsvinkeln i grader eller ppm. Och byggherrarna har nyligen kommit med några andra mått på att mäta takhöjden - takten. Varför det här är gjort är okänt för oss, eftersom det också är okänt vilket intresse som gör det enklare, vilka beräkningar är lättare att göra med dem, hur de kan visuellt ersätta grader. Till exempel, om kunden vet att lutningsvinkeln på sluttningarna är 45 °, representerar han den vinkel som han har ett tak på. Och om han fick veta att lutningsvinkeln är 50%, vilken typ av tak ska han föreställa sig?

Varför behöver du takets lutningsvinkel

Beroende på typ av tak och klimatzon på byggplatsen väljer designarna den optimala lutningsvinkeln. I framtiden används detta värde under olika beräkningar av trussystemet. Vad påverkar lutningen?

 1. Träbenens linjära dimensioner. Med hänsyn till lutningsvinkeln förändras storleken på de vertikala och horisontella krafterna. Utan lutningsvinkelen hjälper inte förstärkningsvetenskapen till att beräkna de faktiska värdena för lasterna, och på grundval av dessa data bestäms bredden och tjockleken hos timmer som används för tillverkning av flätadeben.
 2. Step rafter. Om du planerar att använda vindarutrymmet för bostäder, så är stegarna inom 60 cm. Detta beror på att på taket uppvärms taken, nämligen isoleringens bredd. Det spelar ingen roll om det är pressat eller rullat mineralull, polystyrenskum, polystyrenskum eller andra polymera isoleringsmedel. För kalla tak är regleringsavståndet till honung med hjälp av spärrben inte reglerat och beror endast på storleken på brädorna och lutningsvinkeln på sluttningarna.

Steg mellan spärrarna

Urval av tvärsnitt och längd på trussfot

Single Shed Roof Length Calculator

Exempel på att använda takets lutningsvinkel i grader

Ta till exempel husstorleken på 8 × 10 m, taket kommer att skjulas. Längden på sluttningarna är 10 m, lutningsvinkeln är 20 °. Beräkna alla andra dimensioner av trussystemet. För beräkningar rita du en högra triangel med vertikalerna A, B, C och, sidor a, b och c.

 • a är höjden på trussystemet (vindrum);
 • b - halva bredden av huset, ett känt värde, i vårt fall 4 m;
 • c - längden på häftapparaten utan takskenorna.

Vinkel A är lutningsvinkeln på sluttningarna, ett känt värde, i vårt fall 20 °.

Vi behöver veta längden på trissfoten utan storleken på takskyddet (c) och höjden på trussystemet (a). Allt detta kan göras, med vetskap om lutningsvinkeln. Tänk på, inte procenten av lutningen, men lutningsvinkeln på sluttningarna.

Trussfotens längd bestäms av formeln (se figuren nedan).

Vi har b = 4 m och lutningsvinkeln A = 20 °. Nu med hjälp av en enkel räknare definierar vi = 0,939. Att ersätta de kända värdena i formeln c = 4: 0,939 = 4,25 m. Detta är längden på hävarmen.

Nu behöver du veta höjden på trussystemet. Vi definierar det med formler (se figuren nedan).

Det finns inga problem med de två första formlerna, vi vet alla data. För att kunna använda den tredje formeln behöver du veta vinkel B. Detta görs mycket enkelt. Summan av alla inre hörn av en triangel är alltid 180 °. Vi vet rätt vinkel på 90 ° och lutningsvinkeln på sluttningarna på 20 °. Summan av dessa två vinklar är 90 + 20 = 110 °. Därför är vinkeln B lika med 180-110 = 70 °.

Bestäm höjden på trussystemet för alla tre formlerna:

 • a = c × sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 × 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Som du kan se var resultaten i alla fall densamma. I vårt fall är trussystemets höjd 1,14 m. Således har vi, med hjälp av lutningsvinkeln och elementära trigonometriska funktioner, lärt oss alla dimensioner av intresse. Då kan man beräkna antalet byggmaterial etc.

Är viktigt. Det är nödvändigt att komma ihåg en mycket viktigare faktor. Alla byggverktyg och enheter visar lutningsvinklarna endast i grader, det finns ingen skala med procentandelar.

Om du finner det svårt att beräkna, så finns det speciella tabeller eller onlinekalkylatorer. Ersätt din källdata och genkänna omedelbart de saknade dimensionerna. Allt är enkelt och pålitligt. Nu är det nödvändigt att bo mer detaljerat om bestämningen av takets lutning i procent.

Vad är procentuell bias

Det är värt att prata om lutningsvinkeln i skridskor i procent. Begreppet "lutningsvinkel i procent" är tekniskt analfabet och används endast av dem som inte bygger någonting själva.

Är viktigt. Alla raster av rafterben ges i grader, under montering av rafter system ingen använder en procentandel. Speciellt eftersom det inte finns några mätverktyg som mäter vinklar i procent. Det finns speciella tabeller för att konvertera intresse för vinklar, men mer om det senare.

Beakta dessa definitioner i praktiken. Antag att sluttningen av backarna är 30%. Vad betyder detta? Detta innebär att takets tak är 30% halv bredden av byggnaden. För beräkningar kommer vi att använda samma triangel.

Hastighetsprocenten beräknas med formeln (se bilden nedan).

 • a är åsens höjd;
 • b - hälften av byggnaden.

Vad är 30% och hur är ett tak med ett sådant procentandelskikt mycket svårt att föreställa sig. För att konvertera detta värde till grader bör du använda ett specialtabell. Med hjälp hjälper vi oss att 30% innebär att takhöjden är ca 16,5 °. Faktum är att för 16 ° är andelen 28,7% och för 17 ° är denna parameter 30,5%. Om befälhavaren vet att lutningen på lutningen är ca 16,5 °, kan han lätt föreställa sig takets utseende och geometri, beräkna linjära dimensionerna på takflänsarna, takets vertikala stöd, dimensionerna på plåten. Hur görs sådana beräkningar om det finns en procentuell lutning?

Exempel på att använda lutningsvinkeln i procent

Beräkningen av parametrarna i trussystemet med procentandelsförhållandet av åsens höjd och halva bredden på byggnaden görs med hjälp av en miniräknare.

Med en initial formel görs ytterligare beräkningar med användning av elementära aritmetiska ekvationer. Först måste du konvertera en liten formel.

I detta fall är X procentandelen av takets lutning, vilket vi enades om, till exempel, ta 30%. Detta värde är känt och fastställt under beräkningarna.

För preliminära beräkningar är det nödvändigt att omforma formeln något i denna form (se figuren nedan).

Nu definierar vi separat värdena för a och b.

 • a är höjden på trussystemet,
 • b - halva bredden på byggnaden, och
 • X är höjdenes procentuella lutning.

Procentdelen är känd för oss, för ytterligare beräkningar kommer det att vara nödvändigt att mäta antingen höjden på kepsen eller halva bredden av byggnaden. På grund av att det är mycket lättare att ta reda på det andra värdet, kommer vi att mäta det.

Till exempel. Bredden på byggnaden är 8 meter respektive halv är 4 meter (b = 4 m).

Vi känner igen höjden på trussystemet (se bilden nedan).

Ta reda på höjden på trussystemet

Höjden på trussystemet på 1,2 meter, den lutningsvinkel vi lärde oss från bordet, är cirka 16,5 °.

Därefter borde vi beräkna längden på trussbenet utan taket på taket. Det finns två sätt att gå.

Den första. Med hjälp av Pythagoreas teorem, där c är längden på häftapparaten.

Följaktligen kan värdet av c representeras av formeln i illustrationen nedan.

Hypotenuslängd Formel

Ett exempel på beräkning (se bilden nedan).

Den andra. Använda trigonometriska funktioner. Som vi har angett ovan kan beräkningen av längden på häftapparaten utföras enligt formeln nedan.

Beräkningen av längden på hävarmen

Alla data vi har, lutningsvinkeln är 16,5 °, halva bredden på byggnaden är 4 m.

Beräkningsexempel

Det finns små skillnader längs längden på fläkten. Detta beror på det faktum att lutningsvinkeln valts ungefär.

Vilka är de bästa definitionerna att hantera?

Frågan kan anses vara retorisk. Från skolan vet alla att vinkeln ska mätas i grader och representerar lätt dess verkliga värde. Takets lutningsvinkel - vinkeln som bildas mellan den horisontella linjen och lutningen, på ritningarna har olika bokstavsbeteckningar, det spelar ingen roll. Längden på sluttningarna får inte överstiga 90 °, oftast ligger den inom 10 ° -40 °. De nedre raderna av spärrar av ett brutet vindsak kan vara ganska branta, på grund av en sådan konstruktion ökar det effektiva området med vindsutrymmen.

Brutet takhissystem

Om allt är klart och bekant med dessa begrepp, varför används fraktioner? För att vara ärlig kan ingen ge ett begripligt och helt entydigt svar. Vidare, för att konvertera ränta till grader, är det nödvändigt att använda tabeller, utan grader under konstruktionen av trussystemet är inte tillräckligt.

Ibland försöker de att visa lutningen med en bråkdel, i övre delen av bråkdelen anges höjden på trussystemet, längst ner i längden på spjutets längd på den horisontella ytan. Helt enkelt kallas denna projektion halva bredden av huset. I vissa artiklar kan du hitta beteckningen lutning 1: 4 eller 2,5: 6. Om dessa värden delas upp och multipliceras med 100, får vi definitionen i procent.

Tabellerna är sammanställda på grundval av hur många grader en procent har av förhållandet mellan takets höjd och halva bredden. En grad är ungefär 1,8-1,9%. Nu kan du dela procentsatserna med detta värde och få lutningsvinkeln i grader. Till exempel är procenten av takets lutning 30%. För att konvertera till grader ska detta värde divideras med 1,9.

Betyg och Procent

Men värdena är felaktiga, beroendet är mycket mer komplicerat och icke-rätlinjigt, du kan bara använda översättningen för klarhet, använd metoden som erhållits med denna metod vid lutningsvinkeln i lutningen i grader för ytterligare beräkningar är förbjuden, för mycket fel. För tydligheten har designarna utvecklat ett specialschema för förhållandet mellan måttenheter av takets lutningsvinkel.

Noggranna data kan erhållas från ett specialbord, om det inte finns där, använd sedan online-kalkylatorn för omvandling av värdena för bestämning av takets sluttningar.

Hur vinklar vinkeln på vinden

Ju större vardagsrummet på vinden - desto bekvämare är det att bo i det, desto mer prestigefyllda är byggnaden övervägd. Utvecklarna är företrädesvis förinriktade beroende på dessa prestandaegenskaper av takets form, och kunskapen hjälper dig att välja det bästa lösningssystemet. Det kan göras bekvämt och billigt, lämpligt för användning av olika takmaterial.

Beroende på vindsubstansens användbara område på takets vinkel

Diagrammet visar tydligt hur området på ett rum ändras med en förändring i lutningsvinkeln på sluttningarna. Under bestämningen av vindsummets storlek måste man komma ihåg att att höjden på rummet mindre än två meter är opraktisk, sådana rum har en nedtryckande effekt på hyresgästerna.

Men det finns negativa faktorer som uppstår när lutningsvinkeln ökar.

 1. Antalet byggmaterial kommer att öka. Ju större lutningsvinkeln är desto större är längden på fläkten. Tänk på ett exempel. Längden på sluttningarna är 45 °, bredden på huset är 8 m.

Med sådan data är längden på en häftare

Längden på två trussben är 5,66 + 5,66 = 11,32 m. Detta är trots att byggnadens bredd är bara 8 m. I praktiken betyder det att för ett sådant tak måste du köpa på 8: 11.32 × 100 = 70 % mer timmer och tak än ett magert till platt tak.

 • Den beräknade kostnaden för takläggning ökar. Inte bara på grund av en ökning av mängden material som behövs, men också på grund av en ökning av komplexiteten i takarbetet. Sådana uppgifter kan endast utföras av högkvalificerade specialister, och deras tjänster är mycket dyra.
 • Öka vindbelastningen på taket. Ansträngningarna är vändning, ytterligare särskilda konstruktionsåtgärder krävs för att öka tillförlitligheten för att fixera mauerlat till fasadväggarna och höjderbenen till mauerlati.
 • Steg-för-steg-instruktioner för att bestämma storleken på trussystemet

  Det är nödvändigt att känna till dimensionerna av elementet i trussystemet, om byggnadens bredd och rampens lutningsvinkel är kända. Tak vanlig duo-pitch. Husbredden B = 8 m, lutningsvinkel på 35 °.

  Steg 1. Beräkna höjden på taksystemets vertikala stöd. De är installerade under åsbalken och tar upp den vertikala belastningen. För att veta takets höjd bör du använda formeln nedan.

  Formel för beräkning av takets höjd

  Steg 2. Beräkna trussfoten utan överhäng.

  Längd på spjutbenet utan överhäng

  Steg 3. Kontrollera beräkningarna korrekta. Därför rekommenderas att använda Pythagorasatsen.

  Betyg och Procent

  Takets sluttningar - på vad det beror på och vad det mäts.

  Ett sådant viktigt faktum för taket är dess sluttning. Takets lutning är takets lutningsvinkel i förhållande till den horisontella nivån. Takets sluttningshöjd är lutande (skonsam), medellång och tak med branta (starkt sluttande) sluttningar.

  Ett lågsidigt tak är taket, vars installation utförs med den minsta rekommenderade lutningsvinkeln. Så för varje takläggning finns det en rekommenderad minsta lutning.

  Vad bestämmer takets lutning

  • Från takets förmåga att skydda strukturen från yttre faktorer och influenser.
  • Från vinden - ju större takets lutning är, desto större blir vindvärdet. Med branta backar minskar vindmotståndet och vindkraft ökar. I regioner och platser med starka vindar rekommenderas att man applicerar en minimal takhöjd för att minska belastningen på takstödsstrukturerna.
  • Klar lock (material) - För varje takmaterial har sin egen minsta lutningsvinkel där du kan använda detta material.
  • Från arkitektoniska idéer, lösningar, lokala traditioner - så i olika regioner ges preferensen till en eller annan takstruktur.
  • Från nederbörd: snöbelastningar och regnar i regionen. På taken med en stor sluttning ackumuleras inte i stora mängder snö, lera och löv.

  Vad är takets sluttning

  Beteckningen av takets lutning på ritningarna kan vara både i grader och i procent. Takets sluttning indikeras av latinska bokstaven i.

  I SNiP II-26-76 anges detta värde i procent (%). För närvarande finns det inga strikta regler för beteckningen av takets sluttning.

  Mätningsenheten på takets sluttning anses vara grader eller procentandelar (%). Deras förhållande visas nedan i tabellen.

  Beräkning av takets minsta och optimala lutningsvinkel i procent och grader, beroende på typ av tak och takmaterial

  Taket upptar en viktig plats vid utformningen av alla typer av byggnader, eftersom den är ansvarig för att tillhandahålla grundläggande komfortförhållanden och tillåter inte yttre faktorer att skada husets dekoration.

  För högkvalitativt skydd är det naturligtvis nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer i designprocessen. En av huvudpositionerna i detta sammanhang är beräkningen av takets lutningsvinkel.

  Varför är det så viktigt och vad du behöver veta så att beräkningen är korrekt och senare behöver du inte göra om taket delvis, om inte helt? Om detta och prata i den här artikeln.

  Beräkningen av takets lutning görs bäst med hjälp av en speciell online-kalkylator, som ligger nedanför.

  Varför mäta beläggningens lutningsvinkel och vilka faktorer detta värde beror på

  Vinkeln på takhöjden är den geometriska bildningen av korsningen mellan två plan. Av dem menas ett horisontellt plan och en liknande yta av en sluttning.

  Så varför mäta takets vinkel:

  1. Mätning av konstruktion azimut, först och främst, möjliggör att "uppskatta" takkonstruktionens lämplighet med hänsyn till det valda takmaterialet, klimatfunktionerna, sikten och takets struktur.
  2. Dessutom är det efter räkningarna möjligt att rationalisera framtida finansiella kostnader, men också för att verifiera korrekthet och tillförlitlighet hos konstruktionen, vilket inte medför förluster på grund av läckor, fall, raviner och andra incidenter.
  3. Takets lutning sker beroende på två parametrar - det första gäller väderförhållandena och mängden nederbörd, och den andra kännetecknas av specifika typen av tak. Följaktligen, när det gäller norra och snöiga områden, kommer det framtida taket att ta itu med anständiga laster. Invånarna i bergsområdena känner inte till sådana svårigheter.
  4. Vissa tak måste klara snöskydd i 6-8 månader om året. Under dessa förhållanden har ägare av snötäckta hus betydligt förenklat livet av en brant lutningsgrad. I sin tur tillåter ett sådant bygglager att höften rationellt hanterar nederbörd och dess konsekvenser i form av smältvatten. Även med detta tillvägagångssätt ökar storleken på det användbara området.

  Naturligtvis är inte allt så bra med en skarp rumba, eftersom behovet av ytterligare volymer av både takmaterial och strukturella element ökar proportionellt genom att öka höjden. Det blir också relevant att öka motståndet hos lagerdelarna.

  Inte mindre viktigt vid beräkning av lutningen är materialets specifikationer, vilket kommer att komplettera kapselns struktur från utsidan. Det är ingen hemlighet för någon att varje typ av bostadsläge särskiljs av dess operativa egenskaper och kostnad.

  Samtidigt kan det finnas nyanser som endast är karakteristiska för denna typ av takskikt. Du kan till exempel behöva lägga ut ytterligare lager, eller du behöver stora kostnader för värme och vattentätning.

  Lutningsvinkel beror på vindrosa

  Kanske är den tredje viktigaste faktorn som beräknad sluttning beror på att etablera exploaterad eller icke utnyttjad status. Den oanvända ytan ger utrymme för uteslutning av tak vid korsningen av taket och den yttre skyddsstrukturen.

  Visuellt ser tolkningen av konceptet mycket enklare ut, eftersom vid syn på platta höfter eller när det finns en liten lutning (i intervallet 2-7%) blir det omedelbart tydligt varför det fick ett sådant namn. Opererade vindar indikerar närvaro av vinden utrymme.

  Beräkning av takets vinkel: en räknare

  Hur man beräknar takets vinkel och inte gör ett misstag i beräkningarna? Detta hjälper dig med vår byggkalkylator.

  Denna räknemaskin beräknar täckningen för ett gaveltak.

  Innan du går till beräkningarna, i det övre högra hörnet av kalkylatorn, måste du välja takbeläggningen.

  Nedan finns räknare för andra typer av tak:

  Fältbeteckningar i räknaren

  Beräkningsresultat

  Snöbelastningsregionen

  Tolkning av räknefält

  Takhöjd i procent och grader

  Hur bestämmer du takets lutningsvinkel i grader? Den lutande vinkeln, liksom någon liknande siffra enligt geometriska kanoner, mäts i grader.

  Men i många dokument, inklusive SNiP, visas detta värde i procent, så det finns inga strikta krav och motiveringar som endast styrs av en mätenhet.

  Det viktigaste i denna situation är att veta proportionerna för förhållandet, om du plötsligt behöver konvertera grader till procenttal och vice versa, till exempel, för enkelhet under beräkningsåtgärder.

  I allmänhet varierar konverteringsfaktorn för grader till procentsatser från 1,7 (för 1 grad) till 2 (för 45 grader). I de fall då indikatorerna, inte uttryckt i procent, är grundläggande viktiga, används ppm i den digitala displayen - hundratals%.

  Om du litar på teorin, kan lutningarna nå 60 eller till och med 70 grader, men i praktiken ser det inte ut som det passar. Och i utseende är intrycket "so-so", förutom att ditt hus ligger någonstans i Alperna och du måste bygga ett tak som ständigt upplever snöbelastningar.

  Konvertera grader till procent

  Specificitet av platt och hälltak

  Plana golv representeras inte av en strikt vågrät yta, oavsett hur missvisande namnet är. Konstruktion azimut i denna situation har också en lutning, men inte betydande - dess minsta värde bör vara 3 grader.

  När det gäller de optimala värdena för plana ytbeläggningar fluktuerar det platta taket runt 5-7 grader. Detta beror på det faktum att taket med en vinkel på över 10º är svår att ringa platt. I sin tur behandlas 12-15 grader i de flesta situationer redan som ett minsta tröskelvärde för höjda ytor. De optimala värdena är tillräckligt breda.

  Den optimala lutningsvinkeln för taket för snösmältning är 40-50 grader.

  Platt takhöjning

  Till exempel antas 20-30 grader för snedställda tak och i fallet av gavlar stiger denna siffra till 45º. Det är bara ett sådant volymintervall i större utsträckning indikerar de enskilda egenskaperna hos typen av tak och klimatfunktioner.

  Minsta takhöjning

  Takmaterial, vilket är ett av huvudelementen i uppbyggnaden av det övre planet, ger också vissa rekommendationer av lutningen beroende på dess typ.

  • Vid profilerad plåt är vinkeln inställd på 12 grader, för metallplattor bör denna siffra ökas till 15º.
  • Ondulin eller mjuk kakel på vanligt språk kan läggas på en sluttning på 11 grader. Men endast i detta fall finns också en nyans, som består av en kontinuerlig kista.
  • Vid täckning av keramiska plattor ska lutningen vara minst 22º. Det är också värt att överväga att trussystemet är föremål för tunga belastningar vid en lutning i lutningen. För att undvika överbelastning bör denna faktor antas under design.
  • Skiffer är en av de vanligaste typerna av ytbeläggningar. Vid läggning av asbestcement-korrugerade ark bör takindikatorn inte överstiga 28%. Samma krav på stålplan.
  • Minsta lutningen på taket på smörgåsplattorna enligt normerna är 5 grader, om fönster planeras i panelerna ökar höjden till 7 grader.

  Av vilken SNiP ser takhöjden? Du kan se den optimala och minsta höjden på takmaterialet i SNiP II-26-76 Tak.

  Beroende på höjden på valet av takläggning

  Hur man bestämmer takets lutningsvinkel själv

  För att mäta lutningsvinkeln kan du använda en mirakelanordning som kan lindra hela beräkningsbelastningen. Apparatens namn talar för sig själv - inklinometer (grader).

  I allmänhet kan du be om hjälp och till den mekaniska protractorn - ett budgetalternativ, men ytterligare problem utesluts inte, särskilt om du använder en sådan enhet för första gången.

  Vi kommer dock att berätta specifika för den här enheten - kanske tack vare det, kommer vår läsare snart att vara i omlopp på "dig" med detta element.

  • Standard inklinometern utan elektroniska klockor och visselpipor presenteras i form av lameller med fästram. Vid korsningen av lamellerna är axeln på vilken pendeln är fixerad. Dess speciella kit innehåller 2 ringar, en vikt, en tallrik och en pekare. Enheten kompletteras med en skala med uppdelningar, som ligger i den inre delen av hakan. Om skenan sätts horisontellt, kommer pekaren att sammanfalla med nolldelarna på skalan.
  • Vi vänder nu till huvudprocessen för vilken enheten är avsedd. Rikta upp längden på räkenskapens räta vinkelrätt mot åsen. Därefter visas det önskade värdet på pendulens pekare i grader.
  • Alternativet baserat på att utföra sin egen beräkningsuppgift för mätning av lutning med hjälp av matematiska beräkningar är inte särskilt attraktivt. Under alla omständigheter kommer vi att försöka berätta på ett tillgängligt sätt hur du gör det själv. Det första steget är att räkna ut längden på hypotenusen och benen. När det gäller att mäta lutningens lutning är den direkta lutningen en bild av hypotenusen.
  • Då beräknar vi längden på det motsatta och intilliggande benet. Den första av dem är representerad som ett avstånd som skiljer överlapp och ås, och storleken på den andra ska tas som avståndet mellan överlappningens mitt och taket på taket av en viss sluttning.
  • Nu har vi redan fått två värden, det är inte svårt att hitta den tredje genom att tillämpa trigonometri. Som ett resultat, beräknar vi sinus, cosinus eller tangent (beroende på komponenternas storlek), med hjälp av en ingenjörsberäknare, beräknar vi det digitala värdet av lutningen i procent.
  • Några frågor? Titta på videoklippet nedan eller använd vår online-kalkylator.

  Förhållandet mellan åsens höjd med spänning

  Generellt kan algoritmen för utförande av avvecklingsoperationer uppdelas i fyra steg. För det första tar vi hänsyn till externa naturliga faktorer som påverkar det framtida ytskiktet, kontrollerar våra byggplaner med prislapp för nödvändiga resurser i nätbutiker, bestämmer typen av takmaterial och slutar inte rita information från specialiserade platser och om möjligt rådfråga professionella.

  När det gäller lasterna är det bättre att inte stör med minimala förspänningar, eftersom detta kan sluta dåligt för ett "friskt" tak. Men om taket är platt och det finns ingen plats att gå, försumma inte de förstärkande redoubtsna.

  Vid beräkningen av kostnaden ska du också uppmärksamma sådana begrepp som massan av husstrukturen och igen belastningen från nederbörd - det här hjälper dig att hitta inte bara rätt men också en ekonomiskt trevlig lösning för din plånbok.

  Om lutningen är upp till 10 grader, blir grusytorna ett lämpligt alternativ och upp till 20º - korrugerad golv och skiffer. Stål och kopparplåt rekommenderas redan i mycket "branta" fall, när figuren på den övre rumba når 50-60 grader.

  Det är faktiskt all information du behöver för självberäkning av takets lutningsvinkel.

  Användbar video

  Hur man beräknar takets lutningsvinkel i videofilmet:

  Xatki.by

  konstruktion blogg

  Takhöjdsbord

  Takets tak - en indikator på takets sluttning. Den beräknas som förhållandet mellan åsens höjd (H) och dess horisontella utsprång (fundament) (l). Med andra ord är lutningen lika med tangentens vinkel mellan lutningsytan och dess horisontella utsprång.

  Bias kan uttryckas i grader, procentsatser, som ett förhållande mellan sidorna, som en absolut förspänning och som en bias-koefficient.
  Den föreslagna tabellen hjälper dig att snabbt överföra värden från en åtgärd till en annan.

  Hur man beräknar minsta takhöjden?

  Det vore något oklokt att bara välja takets lutning på grundval av sina estetiska preferenser. Eftersom tillförlitligheten och hållbarheten i framtida design beror till stor del på det korrekta beräknade värdet av lutningsvinkeln, vilket tar hänsyn till klimatfunktionerna i området. Det vill säga att takets lutning ska vara optimal både från praktiska och estetiska synvinklar.

  Det faktum att idealiskt "platta" tak helt enkelt inte kan ifrågasättas. När allt kommer omkring måste regnvatten på något sätt tömmas ur det. Därför gör de en razukonku för att få åtminstone den minsta lutningen på ett plant tak.

  Det ger en möjlig effektiv insamling av regnvatten från takytans yta och leder den antingen till parapet eller till de interna trakterna.

  minsta takvinkeln

  Takets minsta lutning beror på många parametrar, inklusive materialet i vattentättbeläggningen, typen av taket självt (standard eller inversion), antal vattentätningsskikt och andra.

  De viktigaste kraven som bestämmer höjden på ett plant tak: SNIP ↑

  Vad blir takets minsta höjning, beroende på olika faktorer dikterar speciella byggregler och föreskrifter.

  Beroende på takets lutningsvinkel på vattentätning regleras klausul 4.3 i SP 17.13330 för 2011, enligt vilken lutningen på ett plant tak varierar i intervallet 1,5-10%. Stora vinklar (upp till 24%) är extremt sällsynta, eftersom valet av material för vattentätning, som inte skulle krypa till botten av det sluttande taket med ökande temperaturer, är mycket svårt.

  Som regel har ett tak med liten lutning en ganska stor yta och för att uppnå sitt idealvärde är det mycket problematiskt. Det kommer säkert att finnas områden där vatten stagnerar, vilket kan orsaka slitage på takmaterialet eller läckage. Lutningsgeometrin kan utföras relativt noggrant med ett slips. Det är också möjligt att använda polystyrenbetong eller skumbetong. För att öka styrkan görs ett tunt skikt av hållbart betongskikt ovanpå det lagda skiktet.

  I sin tur finns det en specifik koppling mellan takkonstruktionens branthet och antalet lager av vattentätning. Ju mer det är, vattnet går naturligtvis snabbare, vilket innebär att mindre vattentätskikt kommer att krävas (avsnitt 5.5).

  Det kan lätt kontrolleras med en hink med vatten. Vatten hälls på det valda området, om vattnet nästan utan återstod går till traven, så är lutningen vid det platta taket tillräckligt. Ett liknande test kan utföras på hela takytan.

  Vid konstruktionsfasen bestäms det av beräkningen hur mycket vattenintagståg som behövs för ett givet tak och redan under konstruktion med hjälp av spagetti är det nödvändigt att se till att vattnet kan flöda fritt i tratten från var som helst i taket.

  Hur man beräknar takets sluttning: vilket sätt är bättre ↑

  Som det är känt, förutom plana (mjuka) strukturer, finns det också höjda och höga och ännu fler material för takläggning. För att kunna navigera korrekt i denna mångfald har SNiP utvecklat specialtabeller och diagram, vilket återspeglar förhållandet mellan lutningen och typen av tak.

  Takets lutning bestäms av följande parametrar:

  • typ och mängd material som är avsett att täcka taket
  • nödvändigt skydd mot vind och fukt
  • ås höjd vid reparation av ett befintligt tak.

  Hur man beräknar lutningsvinkeln i grader och procentandelar

  Beräkna önskad vinkel på takets branthet på olika sätt.

  Kalkylator för att beräkna takets lutning

  Att använda denna räknare är extremt enkel. Faktum är att eventuellt tak kan delas in i vanligt dubbelhöjning, vilket är baserat på beräkningen av triangeln. Det är här där kalkylatorn fungerar. Följande parametrar används:

  • H är höjden på åsen, det vill säga benet i en rätt triangel;
  • W - andra benet är lika med hälften av basens bredd;
  • L är längden på spjällen, det är också hypotenusen.

  Genom att ersätta de två kända parametrarna kan du nästan omedelbart bestämma takets lutning med liknande egenskaper. Förresten, den tredje parametern beräknas automatiskt. Kalkylatorprogramvaran använder egenskaperna hos en likvärdig triangel och de enklaste trigonometriska formlerna.

  Använda graden

  Denna enhet, som även kallas inklinometern, har en enkel struktur: flera skenor med avdelningar och en pendel. Vid beräkning av huvudskenan är vinkelrätt mot åsen. Pendulens index visar den önskade vinkeln på avdelningen. Som ni kan se är inget komplicerat.

  Formeln för beräkning av takets lutning

  Slutligen kan den nödvändiga lutningen av lutningen beräknas mest utan att man använder instrument för att mäta lutningen, matematiskt. Detta kommer att kräva att veta värdet

  • vertikal höjd (H), mätt från höjdens högsta punkt, vanligtvis åsen, till den lägsta - lutningen;
  • liggande - horisontellt avstånd från botten till utskjutningen av höjets övre punkt.

  Beräkna takets lutningsvinkel i grader eller procent och betecknas på ritningen med bokstaven "i".

  Matematiskt utförs beräkningen av värdet av takets branthet i procent enligt följande.

  i = H: L, dvs takets lutningsvinkel finns från förhållandet mellan takets höjd och fundamentet.

  För att få det önskade värdet i procent multipliceras värdet av det erhållna förhållandet med 100. En speciell tabell av förhållanden bidrar till att uttrycka värdet av lutningen i grader.

  Låt oss överväga hur man beräknar lutningsvinkeln i grader med ett visst exempel.

  Det visar sig att lutningen i = 2.5: 4.5 = 0.55. Och efter multiplicering 100 erhåller vi respektive 55%.

  Nu är det möjligt att översätta det erhållna värdet i grader enligt bordet, vi får - 29 °.

  Den minsta lutningen för ett takbeläggning kan bestämmas från följande graf.

  Antag att vi pratar om stålplåt.

  • Vi letar efter i diagrammet, där den lutande linjebogen pilen 10 vilar.
  • Korsningspunkten för den lutande och vertikala axeln ger svaret på frågan - åtminstone 28%.

  Om H är 3 m och L är 12 m, då är jag = 50%.

  I fallet med reducerade dimensioner krävs således en lutning på 50% (eller 27 grader) för att säkerställa normal regnvattenutmatning.

  Hur man beräknar takets lutning i procent och grader

  Det finns standarder för backar i utformningen av olika kommunikationer och faciliteter, som styrs av deras arbete av arkitekter och byggare. Du kan använda alla dimensioner, inklusive grader. I praktiken är det vanligt att beteckna branta sluttningar i grader och försiktigt sluttande - i procent och ppm.

  Sätt att beräkna höjden i procent

  Beroende på dess storlek är måttenhetens rulle grader, procent, ppm - tusendelen av ett heltal: 1 ‰ = 1/10% = 1/1000 av 1. Den fysiska betydelsen av lutningen är förhållandet mellan höjdskillnaden och längden på sektionen där observeras. I huvudsak uttrycks vinkelns tangent: över 12 meter på ett segment av en väg på hundra meter uttryckt som värdet 0,12 (tangent) = 12% = 120. Det vill säga att göra beräkningen av lutningen i ppm måste du multiplicera procentsatsen med tio.

  När man utför planarbete på markritningen måste man tillgripa mätningar av sluttningarna av sluttningarna. Detta kan göras med flera metoder:

  1. Med hjälp av en nivå utförs alla nödvändiga mätningar, och då utgör enkla beräkningar en bias i procent. Hur man räknar: höjdskillnaden divideras med avståndet mellan mätpunkterna och resultatet multipliceras med ett hundra procent.
  2. Enligt planen för markytan, om den markerar terrängen. Höjdskillnaden mellan de önskade punkterna läses från figuren, och avståndet mäts med en skala bar. Ytterligare beräkningar liknar den tidigare metoden.

  Takfläktar ställs ofta inför behovet av att bestämma takets faktiska lutning, och de vet hur man beräknar lutningen med hjälp av ett specialverktyg som kallas en inklinometer. Enhetsens konstruktion är enkel: En ram är fixerad på skenan med en hållare och pendel monterad inuti, med en last och en pekare. Basen på enheten placeras på den nedre ytan av den uppmätta delen av taket, och pilen markerar vinkeln.

  Bestämning av lutningsvinkel genom tangent

  Det är känt från trigonometri att tangenten är en fraktion, vid basen av vilken det finns ett ben intill hörnet, och på toppen är motsatt (höjdskillnad). För att bestämma takhöjden i procent och grader genom tangenten måste du utföra mätningar:

  • höjder från tak till takrygg;
  • avståndet från kanten av sluttningen till utskjutningen av den övre linjen av stängning av två plan.

  De har gjort enkla beräkningar, de får ett visst värde och, med hjälp av Bradis-bordet eller med hjälp av en ingenjörsberäknare, hittar du motsvarande antal grader för önskad vinkel. Hur man beräknar höjden i procent definieras ovan: höjden på åsen är uppdelad i halva bredden på vindsvåningen, om backarna är lika stora. Eller på projiceringen av var och en av takets ytor, när storleken på sidorna skiljer sig åt. Du kanske märker att detta är tangenten för en vinkel som redan definierats i grader. För att gå till höjdesprocenten måste du utföra en åtgärd: värdet tg * 100, och resultatet blir i procent.

  Förhållande med takhöjden

  För varje takmaterial bestäms toleranser för den minsta lutningen. Andra faktorer som påverkar valet av takets sluttningar:

  • förmågan att fullständigt skydda strukturen från yttre påverkan - konstgjorda och naturliga;
  • motstånd mot vindbelastning - branta ytor ökar vindens struktur, vilket gör strukturen sårbar;
  • förekomsten av vissa beslut av arkitekter i vissa regioner;
  • mängden nederbörd och förorening - lasten på taket med en stor lutning kommer inte att ackumuleras.

  Byggkoder och föreskrifter - SNiP II -26-76 reglerar höjden på skridskor i procent. Förhållandet mellan procent och grader för vissa vinklar ges i tabellen.