Beräkning av takets minsta och optimala lutningsvinkel i procent och grader, beroende på typ av tak och takmaterial

Taket upptar en viktig plats vid utformningen av alla typer av byggnader, eftersom den är ansvarig för att tillhandahålla grundläggande komfortförhållanden och tillåter inte yttre faktorer att skada husets dekoration.

För högkvalitativt skydd är det naturligtvis nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer i designprocessen. En av huvudpositionerna i detta sammanhang är beräkningen av takets lutningsvinkel.

Varför är det så viktigt och vad du behöver veta så att beräkningen är korrekt och senare behöver du inte göra om taket delvis, om inte helt? Om detta och prata i den här artikeln.

Beräkningen av takets lutning görs bäst med hjälp av en speciell online-kalkylator, som ligger nedanför.

Varför mäta beläggningens lutningsvinkel och vilka faktorer detta värde beror på

Vinkeln på takhöjden är den geometriska bildningen av korsningen mellan två plan. Av dem menas ett horisontellt plan och en liknande yta av en sluttning.

Så varför mäta takets vinkel:

 1. Mätning av konstruktion azimut, först och främst, möjliggör att "uppskatta" takkonstruktionens lämplighet med hänsyn till det valda takmaterialet, klimatfunktionerna, sikten och takets struktur.
 2. Dessutom är det efter räkningarna möjligt att rationalisera framtida finansiella kostnader, men också för att verifiera korrekthet och tillförlitlighet hos konstruktionen, vilket inte medför förluster på grund av läckor, fall, raviner och andra incidenter.
 3. Takets lutning sker beroende på två parametrar - det första gäller väderförhållandena och mängden nederbörd, och den andra kännetecknas av specifika typen av tak. Följaktligen, när det gäller norra och snöiga områden, kommer det framtida taket att ta itu med anständiga laster. Invånarna i bergsområdena känner inte till sådana svårigheter.
 4. Vissa tak måste klara snöskydd i 6-8 månader om året. Under dessa förhållanden har ägare av snötäckta hus betydligt förenklat livet av en brant lutningsgrad. I sin tur tillåter ett sådant bygglager att höften rationellt hanterar nederbörd och dess konsekvenser i form av smältvatten. Även med detta tillvägagångssätt ökar storleken på det användbara området.

Naturligtvis är inte allt så bra med en skarp rumba, eftersom behovet av ytterligare volymer av både takmaterial och strukturella element ökar proportionellt genom att öka höjden. Det blir också relevant att öka motståndet hos lagerdelarna.

Inte mindre viktigt vid beräkning av lutningen är materialets specifikationer, vilket kommer att komplettera kapselns struktur från utsidan. Det är ingen hemlighet för någon att varje typ av bostadsläge särskiljs av dess operativa egenskaper och kostnad.

Samtidigt kan det finnas nyanser som endast är karakteristiska för denna typ av takskikt. Du kan till exempel behöva lägga ut ytterligare lager, eller du behöver stora kostnader för värme och vattentätning.

Lutningsvinkel beror på vindrosa

Kanske är den tredje viktigaste faktorn som beräknad sluttning beror på att etablera exploaterad eller icke utnyttjad status. Den oanvända ytan ger utrymme för uteslutning av tak vid korsningen av taket och den yttre skyddsstrukturen.

Visuellt ser tolkningen av konceptet mycket enklare ut, eftersom vid syn på platta höfter eller när det finns en liten lutning (i intervallet 2-7%) blir det omedelbart tydligt varför det fick ett sådant namn. Opererade vindar indikerar närvaro av vinden utrymme.

Beräkning av takets vinkel: en räknare

Hur man beräknar takets vinkel och inte gör ett misstag i beräkningarna? Detta hjälper dig med vår byggkalkylator.

Denna räknemaskin beräknar täckningen för ett gaveltak.

Innan du går till beräkningarna, i det övre högra hörnet av kalkylatorn, måste du välja takbeläggningen.

Nedan finns räknare för andra typer av tak:

Fältbeteckningar i räknaren

Beräkningsresultat

Snöbelastningsregionen

Tolkning av räknefält

Takhöjd i procent och grader

Hur bestämmer du takets lutningsvinkel i grader? Den lutande vinkeln, liksom någon liknande siffra enligt geometriska kanoner, mäts i grader.

Men i många dokument, inklusive SNiP, visas detta värde i procent, så det finns inga strikta krav och motiveringar som endast styrs av en mätenhet.

Det viktigaste i denna situation är att veta proportionerna för förhållandet, om du plötsligt behöver konvertera grader till procenttal och vice versa, till exempel, för enkelhet under beräkningsåtgärder.

I allmänhet varierar konverteringsfaktorn för grader till procentsatser från 1,7 (för 1 grad) till 2 (för 45 grader). I de fall då indikatorerna, inte uttryckt i procent, är grundläggande viktiga, används ppm i den digitala displayen - hundratals%.

Om du litar på teorin, kan lutningarna nå 60 eller till och med 70 grader, men i praktiken ser det inte ut som det passar. Och i utseende är intrycket "so-so", förutom att ditt hus ligger någonstans i Alperna och du måste bygga ett tak som ständigt upplever snöbelastningar.

Konvertera grader till procent

Specificitet av platt och hälltak

Plana golv representeras inte av en strikt vågrät yta, oavsett hur missvisande namnet är. Konstruktion azimut i denna situation har också en lutning, men inte betydande - dess minsta värde bör vara 3 grader.

När det gäller de optimala värdena för plana ytbeläggningar fluktuerar det platta taket runt 5-7 grader. Detta beror på det faktum att taket med en vinkel på över 10º är svår att ringa platt. I sin tur behandlas 12-15 grader i de flesta situationer redan som ett minsta tröskelvärde för höjda ytor. De optimala värdena är tillräckligt breda.

Den optimala lutningsvinkeln för taket för snösmältning är 40-50 grader.

Platt takhöjning

Till exempel antas 20-30 grader för snedställda tak och i fallet av gavlar stiger denna siffra till 45º. Det är bara ett sådant volymintervall i större utsträckning indikerar de enskilda egenskaperna hos typen av tak och klimatfunktioner.

Minsta takhöjning

Takmaterial, vilket är ett av huvudelementen i uppbyggnaden av det övre planet, ger också vissa rekommendationer av lutningen beroende på dess typ.

 • Vid profilerad plåt är vinkeln inställd på 12 grader, för metallplattor bör denna siffra ökas till 15º.
 • Ondulin eller mjuk kakel på vanligt språk kan läggas på en sluttning på 11 grader. Men endast i detta fall finns också en nyans, som består av en kontinuerlig kista.
 • Vid täckning av keramiska plattor ska lutningen vara minst 22º. Det är också värt att överväga att trussystemet är föremål för tunga belastningar vid en lutning i lutningen. För att undvika överbelastning bör denna faktor antas under design.
 • Skiffer är en av de vanligaste typerna av ytbeläggningar. Vid läggning av asbestcement-korrugerade ark bör takindikatorn inte överstiga 28%. Samma krav på stålplan.
 • Minsta lutningen på taket på smörgåsplattorna enligt normerna är 5 grader, om fönster planeras i panelerna ökar höjden till 7 grader.

Av vilken SNiP ser takhöjden? Du kan se den optimala och minsta höjden på takmaterialet i SNiP II-26-76 Tak.

Beroende på höjden på valet av takläggning

Hur man bestämmer takets lutningsvinkel själv

För att mäta lutningsvinkeln kan du använda en mirakelanordning som kan lindra hela beräkningsbelastningen. Apparatens namn talar för sig själv - inklinometer (grader).

I allmänhet kan du be om hjälp och till den mekaniska protractorn - ett budgetalternativ, men ytterligare problem utesluts inte, särskilt om du använder en sådan enhet för första gången.

Vi kommer dock att berätta specifika för den här enheten - kanske tack vare det, kommer vår läsare snart att vara i omlopp på "dig" med detta element.

 • Standard inklinometern utan elektroniska klockor och visselpipor presenteras i form av lameller med fästram. Vid korsningen av lamellerna är axeln på vilken pendeln är fixerad. Dess speciella kit innehåller 2 ringar, en vikt, en tallrik och en pekare. Enheten kompletteras med en skala med uppdelningar, som ligger i den inre delen av hakan. Om skenan sätts horisontellt, kommer pekaren att sammanfalla med nolldelarna på skalan.
 • Vi vänder nu till huvudprocessen för vilken enheten är avsedd. Rikta upp längden på räkenskapens räta vinkelrätt mot åsen. Därefter visas det önskade värdet på pendulens pekare i grader.
 • Alternativet baserat på att utföra sin egen beräkningsuppgift för mätning av lutning med hjälp av matematiska beräkningar är inte särskilt attraktivt. Under alla omständigheter kommer vi att försöka berätta på ett tillgängligt sätt hur du gör det själv. Det första steget är att räkna ut längden på hypotenusen och benen. När det gäller att mäta lutningens lutning är den direkta lutningen en bild av hypotenusen.
 • Då beräknar vi längden på det motsatta och intilliggande benet. Den första av dem är representerad som ett avstånd som skiljer överlapp och ås, och storleken på den andra ska tas som avståndet mellan överlappningens mitt och taket på taket av en viss sluttning.
 • Nu har vi redan fått två värden, det är inte svårt att hitta den tredje genom att tillämpa trigonometri. Som ett resultat, beräknar vi sinus, cosinus eller tangent (beroende på komponenternas storlek), med hjälp av en ingenjörsberäknare, beräknar vi det digitala värdet av lutningen i procent.
 • Några frågor? Titta på videoklippet nedan eller använd vår online-kalkylator.

Förhållandet mellan åsens höjd med spänning

Generellt kan algoritmen för utförande av avvecklingsoperationer uppdelas i fyra steg. För det första tar vi hänsyn till externa naturliga faktorer som påverkar det framtida ytskiktet, kontrollerar våra byggplaner med prislapp för nödvändiga resurser i nätbutiker, bestämmer typen av takmaterial och slutar inte rita information från specialiserade platser och om möjligt rådfråga professionella.

När det gäller lasterna är det bättre att inte stör med minimala förspänningar, eftersom detta kan sluta dåligt för ett "friskt" tak. Men om taket är platt och det finns ingen plats att gå, försumma inte de förstärkande redoubtsna.

Vid beräkningen av kostnaden ska du också uppmärksamma sådana begrepp som massan av husstrukturen och igen belastningen från nederbörd - det här hjälper dig att hitta inte bara rätt men också en ekonomiskt trevlig lösning för din plånbok.

Om lutningen är upp till 10 grader, blir grusytorna ett lämpligt alternativ och upp till 20º - korrugerad golv och skiffer. Stål och kopparplåt rekommenderas redan i mycket "branta" fall, när figuren på den övre rumba når 50-60 grader.

Det är faktiskt all information du behöver för självberäkning av takets lutningsvinkel.

Användbar video

Hur man beräknar takets lutningsvinkel i videofilmet:

Hur man beräknar minsta takhöjden?

Det vore något oklokt att bara välja takets lutning på grundval av sina estetiska preferenser. Eftersom tillförlitligheten och hållbarheten i framtida design beror till stor del på det korrekta beräknade värdet av lutningsvinkeln, vilket tar hänsyn till klimatfunktionerna i området. Det vill säga att takets lutning ska vara optimal både från praktiska och estetiska synvinklar.

Det faktum att idealiskt "platta" tak helt enkelt inte kan ifrågasättas. När allt kommer omkring måste regnvatten på något sätt tömmas ur det. Därför gör de en razukonku för att få åtminstone den minsta lutningen på ett plant tak.

Det ger en möjlig effektiv insamling av regnvatten från takytans yta och leder den antingen till parapet eller till de interna trakterna.

minsta takvinkeln

Takets minsta lutning beror på många parametrar, inklusive materialet i vattentättbeläggningen, typen av taket självt (standard eller inversion), antal vattentätningsskikt och andra.

De viktigaste kraven som bestämmer höjden på ett plant tak: SNIP ↑

Vad blir takets minsta höjning, beroende på olika faktorer dikterar speciella byggregler och föreskrifter.

Beroende på takets lutningsvinkel på vattentätning regleras klausul 4.3 i SP 17.13330 för 2011, enligt vilken lutningen på ett plant tak varierar i intervallet 1,5-10%. Stora vinklar (upp till 24%) är extremt sällsynta, eftersom valet av material för vattentätning, som inte skulle krypa till botten av det sluttande taket med ökande temperaturer, är mycket svårt.

Som regel har ett tak med liten lutning en ganska stor yta och för att uppnå sitt idealvärde är det mycket problematiskt. Det kommer säkert att finnas områden där vatten stagnerar, vilket kan orsaka slitage på takmaterialet eller läckage. Lutningsgeometrin kan utföras relativt noggrant med ett slips. Det är också möjligt att använda polystyrenbetong eller skumbetong. För att öka styrkan görs ett tunt skikt av hållbart betongskikt ovanpå det lagda skiktet.

I sin tur finns det en specifik koppling mellan takkonstruktionens branthet och antalet lager av vattentätning. Ju mer det är, vattnet går naturligtvis snabbare, vilket innebär att mindre vattentätskikt kommer att krävas (avsnitt 5.5).

Det kan lätt kontrolleras med en hink med vatten. Vatten hälls på det valda området, om vattnet nästan utan återstod går till traven, så är lutningen vid det platta taket tillräckligt. Ett liknande test kan utföras på hela takytan.

Vid konstruktionsfasen bestäms det av beräkningen hur mycket vattenintagståg som behövs för ett givet tak och redan under konstruktion med hjälp av spagetti är det nödvändigt att se till att vattnet kan flöda fritt i tratten från var som helst i taket.

Hur man beräknar takets sluttning: vilket sätt är bättre ↑

Som det är känt, förutom plana (mjuka) strukturer, finns det också höjda och höga och ännu fler material för takläggning. För att kunna navigera korrekt i denna mångfald har SNiP utvecklat specialtabeller och diagram, vilket återspeglar förhållandet mellan lutningen och typen av tak.

Takets lutning bestäms av följande parametrar:

 • typ och mängd material som är avsett att täcka taket
 • nödvändigt skydd mot vind och fukt
 • ås höjd vid reparation av ett befintligt tak.

Hur man beräknar lutningsvinkeln i grader och procentandelar

Beräkna önskad vinkel på takets branthet på olika sätt.

Kalkylator för att beräkna takets lutning

Att använda denna räknare är extremt enkel. Faktum är att eventuellt tak kan delas in i vanligt dubbelhöjning, vilket är baserat på beräkningen av triangeln. Det är här där kalkylatorn fungerar. Följande parametrar används:

 • H är höjden på åsen, det vill säga benet i en rätt triangel;
 • W - andra benet är lika med hälften av basens bredd;
 • L är längden på spjällen, det är också hypotenusen.

Genom att ersätta de två kända parametrarna kan du nästan omedelbart bestämma takets lutning med liknande egenskaper. Förresten, den tredje parametern beräknas automatiskt. Kalkylatorprogramvaran använder egenskaperna hos en likvärdig triangel och de enklaste trigonometriska formlerna.

Använda graden

Denna enhet, som även kallas inklinometern, har en enkel struktur: flera skenor med avdelningar och en pendel. Vid beräkning av huvudskenan är vinkelrätt mot åsen. Pendulens index visar den önskade vinkeln på avdelningen. Som ni kan se är inget komplicerat.

Formeln för beräkning av takets lutning

Slutligen kan den nödvändiga lutningen av lutningen beräknas mest utan att man använder instrument för att mäta lutningen, matematiskt. Detta kommer att kräva att veta värdet

 • vertikal höjd (H), mätt från höjdens högsta punkt, vanligtvis åsen, till den lägsta - lutningen;
 • liggande - horisontellt avstånd från botten till utskjutningen av höjets övre punkt.

Beräkna takets lutningsvinkel i grader eller procent och betecknas på ritningen med bokstaven "i".

Matematiskt utförs beräkningen av värdet av takets branthet i procent enligt följande.

i = H: L, dvs takets lutningsvinkel finns från förhållandet mellan takets höjd och fundamentet.

För att få det önskade värdet i procent multipliceras värdet av det erhållna förhållandet med 100. En speciell tabell av förhållanden bidrar till att uttrycka värdet av lutningen i grader.

Låt oss överväga hur man beräknar lutningsvinkeln i grader med ett visst exempel.

Det visar sig att lutningen i = 2.5: 4.5 = 0.55. Och efter multiplicering 100 erhåller vi respektive 55%.

Nu är det möjligt att översätta det erhållna värdet i grader enligt bordet, vi får - 29 °.

Den minsta lutningen för ett takbeläggning kan bestämmas från följande graf.

Antag att vi pratar om stålplåt.

 • Vi letar efter i diagrammet, där den lutande linjebogen pilen 10 vilar.
 • Korsningspunkten för den lutande och vertikala axeln ger svaret på frågan - åtminstone 28%.

Om H är 3 m och L är 12 m, då är jag = 50%.

I fallet med reducerade dimensioner krävs således en lutning på 50% (eller 27 grader) för att säkerställa normal regnvattenutmatning.

Takhöjd i procent och grader

Takhöjd för taket på ditt hus

Experter vet att valet av takmaterial påverkar takets lutningsvinkel. Takets förspänning - hur man räknar, är problemet bara tillägnad vår artikel. Vi hoppas att du hittar svar på dina frågor i den.

För att vattnet ska strömma snabbare från taken är dess sluttningar installerade i en vinkel. Express takhöjden som en procentandel (sluttningar med en liten vinkel) eller grader.

Ju större dessa värden desto brantare är taket. Du kan mäta dem med hjälp av ett geodetiskt instrument (inklinometer). Och vad är takets lutning? Detta är lutningsvinkeln för takhöjden till horisonten.

Vanligtvis finns det fyra typer av takkonstruktioner:

Naturligtvis finns det inte plana tak, annars stagnerade vattnet ständigt på dem. Takets lutningsvinkel kan inte vara mindre än 3 0.

Som nämnts ovan kan höjdenas storlek mätas i grader och procenttal. Nedan ger vi en tabell över förhållandena för dessa kvantiteter.

Innan vi fortsätter att överväga inverkan av takets lutningsvinkel på valet av takläggning, föreslår vi att ta reda på vilka faktorer som påverkar detta värde.

Vad påverkar takets vinkel?

Från valet av den korrekta lutningsvinkeln på backarna beror på takets täthet, tillförlitlighet och hållbarhet. Men detta värde tas inte "från taket".

Först uppmärksamma följande faktorer:

 • Wind. Ju högre lutningsvinkeln är desto mer motstånd har taket till det. Men om lutningsvinkeln är liten kan vinden riva av taket. Det är det farligt att göra väldigt branta tak, men också helt utan lutning är också dåligt. Därför rekommenderar experter: För områden med mjuka vindar ska takets lutningsvinkel vara 35-40 grader, för områden med starka vindstrålar från 15 till 25 grader.
 • Atmosfärisk nederbörd. Även en icke-specialist förstår att ju större sluttningen desto snabbare vattnet och snön lämnar taket, utan att flyta under lockets fogar. Det är, taket är tättare. Detta bör också övervägas.

Från alla ovanstående kan vi dra slutsatsen att klimatförhållandena på takets byggarbetsplats väsentligt påverkar vinkeln på dess sluttning.

Valet av täckning, beroende på takets lutning

Valet av material, beroende på takets lutning

När du väljer ett takbeläggning. utan misslyckande bör ta hänsyn till takets vinkel. Inte bara materialvalet utan också antalet lager som måste läggas (valsade material) beror på detta värde.

I figur 2 kan du se minsta och maximala lutningsvinkel vid vilken en eller annan typ av takläggning används.

Den vertikala skalan visar takets lutning i procent och halvcirkeln (i mitten av schemat) i grader. Tittar på bordet får vi veta att:

 • Överlagda rullmaterial kan användas för tak med lutningsvinkel från 0 till 25%. Med en lutning på 0-10% läggs i tre lager. Om detta värde är 10-25% kan det staplas i ett lager (material med toppning).
 • Asbestcementpapperskivor (skiffer) används på tak med en höjning på upp till 28%.
 • Kakel används för tak med en höjning på minst 33%.
 • Stålbeläggning används vid en lutningsvinkel på upp till 29%.

För din information! Ju större takets tak är, desto mer material kommer att behöva spendera på dess täckning. Följaktligen kostar ett platt takaggregat mindre än en takanordning med 45 graders höjning.

Att veta mängden takets lutning kan du enkelt beräkna hur mycket material som behövs och hur högt taket ska vara.

Beräkning av åsens höjd

Förhållandet mellan graden / procent takhöjden

När vi bestämde oss för byggandet av taket, bestämde vilket material som skulle användas, tog hänsyn till alla klimatförhållanden och bestämde sig på takets sluttning, var det dags att lära sig hur man beräknar höjden på åsen.

Detta kan göras med hjälp av en kvadrat eller ett matematiskt sätt. För det andra alternativet divideras husets spännvidde (h) med 2. Det resulterande numret multipliceras med det relativa värdet.

För att hitta den, använd tabellen nedan (bild 4). Som du kan se skrivs värdena för varje lutningsvinkel. För att göra det tydligare ge ett exempel. Bredden på byggnaden är 6 m, takets lutning är 20 grader. Vi får:

Höjden på åsen är 1,08 meter. Med hjälp av denna formel kan du hitta takets lutning (detta är nödvändigt vid reparation av ett redan färdigt tak). Hur räknar man? I omvänd ordning.

Vinkeln på takhöjden är förhållandet mellan höjden på takets tak och halva djupet.

Vad vi får: 1.08: 3 = 0.36 multiplicera detta värde med 100 och få takhöjden i procent: 0.36x100 = 36%, titta på bordet och se: 36% = 20 grader, efter behov.

Hur man beräknar lutningsvinkeln för taket och hur man bestämmer detta värde med hjälp av inklinometern, vad är det här verktyget?

Detta är en rake med en ram kopplad till den. Mellan lamellerna är axeln till vilken pendeln är fäst (två ringar, en tallrik, en vikt och en pekare).

Inuti utklippet är en skala med examen. När skenan ligger i ett horisontellt läge sammanfaller pekaren med noll på skalan.

För att bestämma vinkeln på takhöjden. Inclinometerskenan hålls vinkelrätt mot åsen (i 90 graders vinkel). Pendulens pekare visar önskat värde i grader. För omvandling till procentandelar, använd tabellen ovan för gjutning (figur 3).

Mycket ofta, i byggandet av tak, kan du höra frasen "tak razuklonka." Vad är det

gravitation skikt

Tabell över att hitta det relativa värdet

Razulukka tak är en uppsättning aktiviteter som utförs för att skapa en sluttning på ett platt tak, vilket skapar skridskor och dalar på den. Denna händelse hjälper till att lösa problemet med vattenstagnation.

För plana tak är den minsta tillåtna lutningen 1,5 grader (det är önskvärt att göra mer) och det ska ske så att vatten från taket rinner in i särskilda vattenintagståg. För detta används vanligen cementplattor eller expanderad lera.

Om vi ​​pratar om tak razuklonki under reparation, snarare än byggnadskonstruktion, är det bättre att använda andra material (skumbetong, polyuretanskum, skivmaterial), eftersom skiktet kommer att öka belastningen på taket avsevärt. Och detta är skönt med oförutsägbara konsekvenser.

Vad du behöver veta när du väljer takets takvinkel:

 • Höjden i dalen måste vara minst 1%;
 • När takets lutningsvinkel är mindre än 10%, om valsade bituminösa material används, måste toppskiktet skyddas med grus (10-15 mm) eller stenpulver (3-5 mm);
 • När du använder det som en takplåt eller wellpapp, var noga med att försegla lederna mellan dem.
 • Från valet av takets lutningsvinkel beror det på metoden för dränering av regn och smältvatten.

Som du redan förstod, beror mycket på valet av takhöjden. Experter säger att takets optimala lutning beräknas för varje byggnad individuellt.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer: klimatförhållanden, byggnadens struktur, vilket takmaterial kommer att användas etc. Så det finns inget universellt svar.

Hur man beräknar takets lutning

För att avlägsna nederbörd från taket är dess sluttningar gjutna. Beräkna storleken på höjden i procent (när lutningen är med liten vinkel) eller i grader. Ju större värde, desto brantare är taket. För att mäta denna indikator, använd ett speciellt geodetiskt instrument, som kallas en inklinometer eller protractor. Låt oss ta reda på hur man beräknar takets lutning.

Vid val av takmaterial rekommenderas experter att alltid ta hänsyn till sluttningen av det sluttande taket. Detta är den optimala höjden av taket i förhållande till horisonten.

Typer av takbyggnadslösningar

Det finns 4 typer av strukturella lösningar på taket, så beroende på takhöjden kan det vara:

 • platt. Faktum är att helt platt golv av byggnader inte är byggda, eftersom fukt från regn eller smält snö ständigt kommer att stanna kvar på dem. Takets tak kan inte vara mindre än 3 grader (mer: "Typer av tak för taket - klassificering");
 • pitched;
 • grunt;
 • hög.

Eftersom lutningsvärdet mäts både i procent och i grader finns det ett specialtabell enligt vilket förhållandet mellan dessa värden kan bestämmas. Till exempel: lutningen av lutningen är 30 grader, då takets lutning i procent blir 57,7%.

Välja takets vinkel

Från det rätta valet av takets tak beror det direkt på hur länge taket på byggnaden kommer att fungera, oavsett om det blir tillförlitligt och lufttätt. Hur bestämmer du detta värde för ett visst hus eller gårdsbyggnad?

Experter rekommenderar först att uppmärksamma följande data:

 • vind effekt. Takstrukturen är mer motståndskraftig mot belastningen, ju högre lutningsvinkeln är. När lutningen är för liten, kan vindskottet riva omslaget från taket. Således kan vi dra slutsatsen att branta tak är farliga, och i avsaknad av lutning kan problem inte undvikas. Därför rekommenderar experter med erfarenhet av att skapa takläggning i områden med stark vindbelastning att bygga ett tak med en vinkel på 15 till 25 grader, och där vinden är obetydlig - från 35 till 40 grader;
 • nederbörd. Ju ju högre takets sluttning desto mer kommer vattnet att tömma från det, och snön kommer att lämna den, utan att tiden ska flöda under fogarna på golvet och därigenom minskar sannolikheten för läckage. Denna omständighet måste beaktas.

Slutsatsen från det föregående kan göras enligt följande: Klimategenskaperna i området där taket är uppfört på en byggnad måste beaktas, eftersom valet av takets lutning beror på det.

Valet av takmaterial

När det gäller montering av takmaterial finns det en order som reglerar takets lutning - SniP. Inte bara valet av täckning, utan också antalet lager som krävs för installationen (detta gäller för takbelagda produkter) beror på höjden.

Överlagringsmaterial för takläggning används på tak med lutningsvinkel, vars minsta storlek kan vara lika med 0 procent och maximal storlek - 25 procent. När lutningen är 0-10% läggs materialet i 3 lager. Om denna indikator är från 10 till 25%, läggs den i ett enda lager och väljer ett takbeläggning med sprinkling.

Skivor av asbestcement skiffer läggs på tak vars höjd inte överstiger 28%, bältros används när höjden är mindre än 33% och galvaniserade stålplåtar används på taket med en vinkel på högst 29%.

Du måste veta att ju större takets höjd är, desto större mängder material krävs för överlappningen. Till exempel kommer ett gaveltak med en liten sluttning till en kostnad att vara billigare än arrangemanget av golv med en lutning på 45 grader. När höjden är känd kan du enkelt ta reda på hur mycket takmaterial du behöver köpa och beräkna höjden på taket (läs: "Hur man beräknar höjden på taket på ett hus").

Förfarandet för beräkning av åsens höjd

När ett beslut gjordes beträffande takkonstruktionen valdes golvmaterialet, klimatförhållandena beaktades och takets lutning bestämdes, kan åsens höjd beräknas. Beräkningen görs med torget eller genom matematiska beräkningar. I sistnämnda fall divideras bredden på byggnadens spännvidde med 2, och resultatet multipliceras med det relativa värdet, vilket återspeglas i tabellen i artikeln. För varje lutningsvinkel skrivs värden i den.

Som exempel kan vi citera följande beräkning: byggnadens bredd är 4 meter och takhöjden är 30 grader, så erhålles följande resultat:

4: 2 = 2 2x0,557 = 1,11 (meter)

Enligt beräkningarna ska höjden på åsen vara 1,11 meter. Vid reparation av taket med hjälp av ovanstående formel kan du bestämma takets lutning, men beräkningarna utförs i omvänd ordning. Det är inte svårt att beräkna höjden på gaveltaket på samma sätt.

Bestämning av lutningsvinkel med goniometer

Lutningsvinkeln kan inte bara beräknas, den kan hittas med hjälp av en grader (inklinometer). Detta verktyg (anordning) har formen av en skena som en ram är fäst på, och mellan listerna finns en axel med en fast pendel som består av två ringar, en vikt, en platta och en pekare. Skalan på instrumentet visar skalan med divisioner: När skenan ligger i ett horisontellt läge pekar pekaren till noll (mer: "Beräkning av takhöjden: vad ska man ta hänsyn till").

För att bestämma till exempel höjden på ett gaveltak ska instrumentskenan vara vinkelrätt, det vill säga i en vinkel på 90 grader i förhållande till åsen. Därefter visar pendulens pekare det önskade värdet, uttryckt i grader. Om resultatet är en procentandel, använd tabellen, som redan skrivits tidigare.

Taktak

Razuplonka - en serie aktiviteter som används för att skapa en sluttning på plana tak, enheten på dem skridskor och dalar. På grund av detta bidrar lutningen på ett skurtak att lösa problem med ackumulering av nederbörd på dess yta. Bias måste beräkna i förväg. även innan du gör ett skurtak. Den minsta acceptabla indikatorn för plana tak anses vara 1,5 grader (mer: "Vad är minsta höjden på ett platt tak"). Lutningens sluttning måste vara anordnad på ett sådant sätt att vattnet från dess yta kommer att strömma in i vattentagen. För dessa ändamål används expanderad lera eller cementskikt, men sistnämnda ökar belastningen på taket avsevärt.

Om razuklonku utför vid reparationer, och inte under byggandet av en ny byggnad, använd sedan plattmaterial, såväl som polyuretanskum eller skumbetong.

Vilket tak att välja, mer på videon:

Hur man beräknar takets lutning

I systemet med grundläggande konstruktionsdelar (grund, väggar, tak, tak) i ett hus eller byggnad hör den arkitektoniska färdighetens roll till taket, som inte bara avgör husets utseende utan även i huvudsak utgör väderskydd (snö, regn, sol). strålning). Och på grund av hur dessa funktioner utförs, beror inte boendeens säkerhet, komfort och välbefinnande i någon liten grad.

Strukturellt är varje tak uppdelat i två delar: bäraren (spjälsar, spånar, paneler) och inneslutande tak (mantel).

Tak och delar

Tak är uppdelade i enkla och flera backar. I sin tur har flera sluttande tak sina egna undertyper (beroende på antal och läge på sluttningarna): höft, tält. mansard, gavel och andra.

Strukturellt är varje tak uppdelat i två delar: bäraren (spjälsar, spånar, paneler) och inneslutande tak (mantel). För att utföra sina skyddsfunktioner är tak byggda i en viss vinkel (lutningshöjd) till horisonten. Vinkeln kan mätas i grader eller i procent. Vi bifogar en tabell för att konvertera en måttenhet till en annan (se tabell). Om lutningen inte överstiger 3-5 grader (i procent 5-9), kallas taket platt. För stora vinklar får vi sluttande tak (sluttning - lutande plan). Enligt formen, beroende på antalet sluttningar, är taken uppdelade i en-lutning och flera lutningar. I sin tur har flera sluttande tak sina egna undertyper (beroende på antal och läge på sluttningarna): höft, tält. mansard, gavel och andra.

Så bör det påpekas att takets takhöjd varierar mycket.

Vad påverkar takparametern?

 1. Vindkraft - ju större sluttningen är desto större mängder vind fyller taket motstånd.
 2. Atmosfärisk nederbörd - för regioner med stor utfällning i form av snö, regn, branta tak rekommenderas för att förhindra ackumulering av snö, löv och lera.
 3. Takläggning - för varje beläggningsmaterial rekommenderas en egen optimal lutning.
 4. Arkitektoniska preferenser - Enligt lokala traditioner i olika regioner föredras en eller annan design.

Takförspänning: inflytningsfaktorer

Låt oss döma mer detaljerat om var och en av faktorerna.

Vindbelastning. Parametern är direkt proportionell mot lutningsvinkeln: Ju större lutningen är, ju högre vindmotståndet mot taket är, desto större är sannolikheten för att beläggningen kan förstöras. Låg vinkel på lutningen - mindre motstånd, men i det här fallet tränger vinden i lederna och kan riva takets tak. Experter rekommenderar att för områden med frekventa starka vindstrålar är lutningsvinkeln 15-20 grader (i procent 27-36), för områden med lätta vindar - 35-40 (i procent 70-84).

Regn och snö. Ju större lutningen är, ju snabbare och snabbare smälter och vattnet går. Praktiken visar att det är 45 grader för områden med mycket nederbörd, och för små utfällningar är en vinkel på 30 grader tillräcklig. Med en mindre takhöjd kan vattnet drivas under lederna och bryta takets täthet även med en liten vind.

Material till taket. Den viktigaste faktorn, med rätt hänsyn till vilket taket kommer att fungera länge och på ett tillförlitligt sätt. Vi anger de rekommenderade lutningsvinklarna.

 1. Styckmaterial: kakel och skiffer. För keramiska och bitumenplattor är den minsta lutningen 11 grader. För skiffer (asbestcementark) - 9 grader. Sådana backar förhindrar ackumulering och läckage av vatten vid lederna.
 2. Rollmaterial - ruberoid, rubemast, membranbeläggning och andra. Taket består av flera lager: en liten sluttning (2-5 grader) - 3,4 lager, en större vinkel (upp till 18) - 2 lager. Materialen är billiga noga, lätta att installera, reparera men kortlivade och kräver en kontinuerlig mantel för det lövda taket (konstruktion av brädor på vilka taket är monterat).
 3. Däck - rekommenderad lutningsvinkel är 12 grader. Vid mindre vinklar är det nödvändigt att lima fogarna på taket med tätningsmedel.
 4. Ondulin - vänd och takmaterial. Den optimala vinkeln på lutningen - 5-6 grader.

Observera att de listade materialen har sina egna relativa fördelar och nackdelar för olika klimat- och temperaturförhållanden, olika strukturer, olika takdesigner och slutligen olika preferenser och egenskaper hos byggnadsägaren. Men i vilket fall som helst för att beräkna mängden material är det nödvändigt att ta hänsyn till de angivna minsta eller optimala vinklarna på taket.

Oberoende matematisk beräkning av takelementen

Bordet omvandlar grader till procentandelar.

Tänk på exemplen på den praktiska tillämpningen av omvandlingen av grader till procentandelar. För att hitta höjden på åsen (punkten för anslutningen av backarna) på ett matematiskt sätt tillämpar vi följande algoritm.

Låt bredden på huset under uppförande vara 8 meter. Efter att ha valt takets material, med hänsyn till klimatförhållandena, budgetmöjligheter, bestämmer vi att lutningsvinkeln ska vara 24 grader. Vi tar halva bredden av huset (4 meter), multiplicera med 44,5 (från bordet i en vinkel på 24 grader) och dela med 100. Vi får resultatet: 4 * 44,5 / 100 = 1,78 m. Ungefär 1,8 m - det här är höjden på åsen, som måste höjas takfästen.

Genom att ändra materialet (sortimentet är allmänt representerat på den moderna marknaden) kan du, beroende på klimatförhållanden och budget, välja önskad takhöjd och beräkna höjden på taket, med hjälp av endast måttbandet, kvadratkonsolen och räknaren som verktyg.

Det finns fall där det är nödvändigt att bestämma lutningen på takhöjden på en redan färdig struktur. Det är lätt att hitta det enligt följande formel: i = H / L, där jag är takets höjd, H är höjden på åsen, L är halva spännvidden (bredden på byggnaden). Om du behöver göra en beräkning i procent, använd sedan formeln: i = H / L * 100%.

Lutning = 1,78 / 4 * 100% = 44,5%

Från "grader till procent" konverteringstabell för 44,5%, hittar vi värdet 24 graders mätning.

Så det är tillgängligt och helt enkelt kan du självständigt beräkna takets parametrar: dess lutning, form, material.

Observera att du kan beräkna takets parametrar (höjden på åsen, lutningsvinkeln) med hjälp av specialprogram som finns på Internet.

Hur beräknas takets lutning i procent och grader?

Vid takets konstruktion och konstruktion är det nödvändigt att korrekt beräkna takets lutning i procent och grader. Denna beräkning är avgörande för dess utformning och inte varje mästare kan göra det. Därför rekommenderas det starkt att kontakta arkitektbyrån (eller bygg KB) för att beställa sådana beräkningar. Faktum är att det finns ett stort antal nyanser som endast behöriga ingenjörer vet, bland dessa ögonblick är det nödvändigt att ta hänsyn till bestämmelserna i statliga standarder och föreskrifter. I det här fallet kan betalningsvillkoren för olika regioner och områden variera avsevärt. Detta beror på den stora variationen av klimatzoner i Ryssland.

Takets tak är den viktigaste indikatorn i sin design.

Vad påverkar lutningsvinkeln

Tak är gjorda i olika lutningsvinklar för att förhindra ackumulering av nederbörd på dem (både snö och regn). Denna lutning mäts i grader eller procent. Graderna anges mest sällan, men enligt GOST och SNiP, som för närvarande är verksamma inom Ryska federationens territorium, bör höjden mätas i grader. Det vill säga i projektet och annan dokumentation ska sluttningarna anges strängt i grader. Arbetsdokumentation och byggare använder emellertid ofta procentsatser för enkel beräkning.
Nu överväga hur denna vinkel bildas. Med denna vinkel menar vi akuta vinklar, vars sidor är sluttningen och byggnadens horisontella plan överlappar varandra.

Valet av takdesign, beroende på takets lutning.

Vid konstruktion av plana typer av tak används betongplattor för att överlappa varandra, vilket är nästan omöjligt att installera under en sluttning och samtidigt ge vattenmotstånd. Betong takläggning kräver kraftfulla väggar, vilket är slöseri med pengar till ett privat hus. Därför kommer denna typ av tak inte att beskrivas.
Det bör på förhand sägas att det inte finns några formler för att konvertera grader till procent, översättningen ska utföras enligt följande tabell:

Beräkningen av takets lutningsvinkel görs i grader eller procent.

Att konvertera värden från grader till procenttal är ganska enkelt. Det är bara nödvändigt att känna till det beräknade värdet i ett mätningssystem och hitta motsvarande värde i ett annat.

Nu när man har fått en uppfattning om vad takhöjden är och hur man översätter den till olika mätsystem bör alla faktorer som påverkar det beaktas. Nedanstående faktorer rekommenderas absolut inte att försummas, eftersom de väsentligt påverkar takets last och därmed dess hållbarhet.

Viktiga faktorer och parametrar att överväga

Vid konstruktion av plana typer av tak för överlappning används betongplattor, som nästan är omöjliga att installera under lutningen.

Hur gör beläggningsmaterialet

Takvinklar från 28 till 40 ° är optimala för de flesta regioner i landet.

Beräkningar med ett exempel

I det här avsnittet kommer vi att överväga ett exempel på beräkningen av lutningsvinkeln för taket. I det här fallet valdes villkoren som slumpmässigt, så det här exemplet borde inte vara grundläggande för beräkningen av taket för en viss byggnad.
Låt oss anta att det hus där du vill beräkna takets sluttning ligger i Ryazansregionens territorium. Byggnaden är planerad att vara täckt med skiffer (eller asbestcementplåt). Den planerade höjden på åsen är 3,5 m, uppkomsten (den här parametern är väggens längd, som är vinkelrät mot ryggstrålens projektion på golvet) är 14 m. Dessa är de första uppgifterna som bestäms under konstruktionen av byggnaden (före konstruktionens början). Den typ av tak som valts är gavel, liksidigt.
Innan beräkningen ska ta referensdata för skiffer. För det valda materialet bör den tillåtna höjden ligga i intervallet 33-100%.
youtube id = "8NKhlP_qppM
Därefter bör du beräkna lutningen i fraktioner (tiondelar) med formeln:
H = B / (0,5 * W)
I denna formel är H lutningsvinkeln, B är ryggstrålens höjd och H är starten. Då ersätter vi de ursprungliga uppgifterna i denna formel och vi får:
H = 3,5 / (0,5 * 14) = ½ = 0,5. För att konvertera aktier till procentandelar, bör de multipliceras med 100%. Således H = 0,5 * 100 = 50%.
Det resulterande värdet bör omvandlas till grader för att ange i utkastet. För att göra detta använd översättnings tabellen ovan: 50% är ungefär 27 °. Därefter gör vi en kontroll för det valda materialet - den beräknade designvinkeln passar in i gränserna för lutningsvinkeln eller inte. Sedan för skiffer kan den tillåtna höjden av lutningen ligga i intervallet 33-100%, det beräknade värdet ändras inte.
Samtidigt kontrolleras det erhållna värdet också mot referensboken om effekten av vindkraft och mängden nederbörd. Här ligger det också inom ramen för det tillåtna, beräkningen är korrekt.

Hur kan man beräkna takets lutning i procent?

Inget bostadshus eller byggnad kan vara en stark struktur utan ordentlig konstruktion och takbeläggning. För att inte misstas med valet av takmaterial måste du bekanta dig med ett sådant koncept som takets lutning, som mäts i procent och i grader. Detta är nödvändigt för att säkerställa att vatten efter regn eller snösmältning snabbt flyter från taket.

Om vattnet ackumuleras på ytan kommer det under alla omständigheter att läcka under takmaterialet, vilket medför kostsamma reparationer och onödiga nerver. Det är därför du borde beräkna takets lutning och lägga taket i många år framöver.

Hur bildas vinkeln?

Sidorna på takets skarpa hörn är sluttningar, liksom golvets horisontella yta. Det ligger mellan dem att lutningsvinkeln bildas, vilket beror på den objektiva faktorn: typen av tak. Det finns flera av dem.

 1. Plattaket (används för större kostnadsbesparingar, eftersom bakgrunden till ett brant takmaterial för det är mycket billigare, det är värt att notera att hus med sådana tak som regel ligger i regioner med minimal nederbörd).
 2. Högt tak (ganska vacker version av taket, men dyrare, eftersom det kräver extra materialkostnader, förutom hus med höga tak kan inte byggas i områden där starka vindar är karakteristiska).
 3. Plattaket (ett av de mest ekonomiska takbeläggningsmöjligheterna måste dock komma ihåg att lutningen, även om den inte är uttalad, måste vara nödvändig, annars kommer vatten inte att kunna flöda, och under tungt snöfall kan strukturen inte överleva alls, därför när man bygger taket nödvändigt för att sätta ut dränering).
 4. Häftigt tak (takytan är lutad mot ytterväggarna, särskilt populär för hus på grund av klimatförhållandena i vårt land).

Vilka faktorer påverkar valet av takets lutning?

Trots att mänskligheten ständigt utvecklas och inte längre är beroende av naturliga förhållanden, är det fortfarande dessa förhållanden som ofta påverkar valet av lutning.

Nedfall, ackumuleringen av vilken hotar takets misslyckande eller utseendet av fukt och svamp. Om det i denna region är konstant regn, regn, åskväder och snöfall vanligt, så ska takhöjningen ökas. Den snabba borttagningen av taket från vattnet - en pant av hållbarhet av strukturen.

I regioner med starka vindar, som steppes, är det viktigare än någonsin att hitta en mellanklass. För högt tak vind kan enkelt överväldiga, och platt - att riva.

Vid val av takhöjd är det obligatoriskt att ta hänsyn till dessa två allvarliga faktorer. Efter att ha förstått denna fråga kommer ytterligare arbete på golvet att bli mycket förenklat.

Grader eller procentsatser?

Enligt GOST och SNiPs som opererar på Ryska federationens territorium, ska takets vinkel endast mätas i grader. Alla officiella uppgifter eller dokument använder endast graderingsmätning. Men arbetare och byggare "på marken" lättare att navigera i procenten. Nedan finns en tabell över förhållandet mellan graden och procentandelen - för mer praktisk användning och förståelse.

Takvinkel för olika förhållanden och takmaterial

Husets tak kan ha en annan form, liksom en annan lutning på taket. Dessutom ligger takets lutningsvinkel ofta inte på grund av estetiska överväganden, utan den praktiska sidan och vissa krav. På grund av hur skarp eller platt taket är, beror dess styrka och funktion. Därför beräknas lutningen med hänsyn till alla nödvändiga parametrar.

Tre huvudfaktorer som påverkar takhöjden

För byggare mäts detta värde (vinkeln där takhöjden ligger i förhållande till horisonten) i grader eller procent. För att få exakt resultat använd det geodetiska verktyget. För att vara tydlig motsvarar 0 grader ett helt platt tak och stora vinklar - ett vinklat tak. För hälltak ligger det vanligen mellan 11 0 och 45 0. Under konstruktionen är det nödvändigt att beräkna vad denna vinkel ska vara. Och för detta måste du vara uppmärksam på följande saker.

Vindbelastning

Om starka vindar råder i ditt område, bör du inte tänka på ett projekt med ett skarpt tak. På grund av takets höga vindkraft med en stor sluttning är den mer mottaglig för vindens skadliga effekter. I det här fallet är det bättre att göra taket mer platt (ju lägre rampens lutning är, desto säkrare) och spjällen för att bygga en stark, förstärkt typ. Även om konstruktionen blir mycket dyrare, blir taket mycket bättre skyddat från vinden. Men byggnaden av taket av huset bör dock ta hänsyn till inte bara vindkraften, men också dess riktning. Så, för metall, är det önskvärt att vinden blåste direkt in i arkets plan. Om hans impulser går från ändarna, så är takplåtarna mer benägna att böja. Därför, beroende på den rådande vindriktningen, är det nödvändigt att rotera takhöjden i enlighet därmed.

Regnskur och snöbelastning

Om du bor i ett sådant klimat där snöskyddet är ganska soligt på vintern, är taket gjord med en taktak på 45 grader (mer är möjligt men inte mindre). Detta är nödvändigt för att snön ska glida ner, annars kommer den att kollapsa på taket och bilda ett alltför stort lager som kan skjuta genom beläggningen. Men om taket har en tillräcklig vinkel (ca 45 grader), kan du inte oroa dig för att stärka spärren. Som dock och om systemet för kvarhållande av snö. Men vindbelastningen för ett sådant tak ökar. Därför görs det slutliga valet med hänsyn till alla klimatförhållanden.

Det bör noteras att inte bara snö, utan även regn, hagel och brännande solstråle testar regelbundet ditt tak för styrka. Om terrängen är solig och det är lite regn på ett år, kan det begränsas till ett platt tak med en sluttning nära läget.

Viktigt: trots att det platta taket kallas ett platt tak, är det fortfarande nödvändigt för att det ska vara lutande. Minsta lutningen för ett platt tak är 1 grad eller 1,7%.

Takmaterial

Takmaterialet kan vara jämnt eller grovt. I det senare fallet kommer vattnet som dräneras från taket att bli sämre, vilande på ytan (såväl som snö). Men med en jämn beläggning dräneras all fukt direkt. Det finns andra designparametrar som minsta och maximala lutningen beror på.

Minsta tillåtna takhöjd för olika material

Metallplattor

Den minsta lutningsvinkeln på taket på metallen från taket är 15 grader (enligt vissa tillverkare av metall - 14 grader). Med små backar rekommenderar vissa tillverkare att smörja varje fog av arken med en lufttät och vattentät, icke-frostbeständig förening. Det var emellertid experimentellt avslöjat att snön mest av allt gillar att ligga på metallkaklade tak med en sluttning på 20 till 35 grader. För liten lutning är också dålig - vattnet har inte tid att tömma från taket, pressar på taket och läcker under lederna med för mycket regn. Några kommer att fixa situationen bara valet av plattor med ökad våghöjd.

Professionellt ark (professionellt golv)

Tja, och takets minsta lutning från ett professionellt ark har ett något lägre värde - 12 grader. Små lutningsvinklar kräver tvåvågsöverlapp, och vinklar på 15 grader kräver överlappning på 20 centimeter. Battens tonhöjd ökar med ökande lutning. I nästan plana tak gör de en kontinuerlig kista, eftersom en stor mängd snö kan få taket att avböjas.

Bältros (mjukt tak)

Crate under bältros är en solid bas av plåt av plywood eller OSB. Den minsta tillåtna lutningshöjden för denna takbeläggning är minst 11 grader.

Bitumenbaserade material

För sådana mjuka beläggningar är minimin bara ingenting - ungefär två grader. En mycket liten lutningsvinkel kräver en ökning av antalet takskikt (eftersom ett gott fuktskydd är extremt viktigt för plana tak). Om vi ​​endast tillhandahåller 1 eller 2 lager av beläggning måste du göra lutningen minst 15 grader.

Euroslate (Ondulin)

För det här materialet är det lilla takets minsta lutning liten, det är 11 grader. Men när man arbetar med ondulin på tak med en liten bias finns det ett tillstånd: du behöver en kista av kontinuerlig typ.

Lera kakel och asbestcement skiffer

Dessa takmaterial kräver backar lika med 22 grader. Samtidigt är det nödvändigt att noggrant överväga beräkningen av hissystem, eftersom belastningarna från tungt material kommer att vara betydande. Och om du lägger till ett skikt av snö eller kraftfulla vindstrålar får du ökade krav på takstödsystemet. Och det bör också noteras att minskning av lutningen medför en ökad belastning på spärren.

Hur man beräknar takets lutning: några rekommendationer

Nu överväg hur man beräknar takets vinkel. Till att börja med kan höjden, som noteras ovan, mätas i grader och procentandelar. Ibland oerfarna utvecklare förvirrar dem, vilket leder till fel i beräkningarna. Men dessa värden är inte lika stora. Att vara uppmärksam och använda speciella tabeller kan dock göra en snabb överföring av värden.

Förhållandet mellan grader och procent i takets sluttning

# 1. Höjden, mätt i grader, är den verkliga vinkeln mellan överlappningen och hävarmen. Det kan beräknas genom att dela höjden på åsen (ovanför plattan) med halva takets bredd. Om taket har en trasig form, så är den del av bredden på huset som ligger under denna taksektion tagen. Till exempel har huset ett enkelt tak 10 meter bred. Åsen har en höjd av 2 meter. Vi gör beräkningarna. Vi delar upp 2 av 5 och tar emot 0,4. Det är lätt att översätta till procentandelar: multiplicera antalet med 100. Det blir 40 procent.

# 2. Du kan gå ännu enklare sätt. Gå online, hitta en onlinetjänst med en räknare för att beräkna takhöjden (det finns gott om dem på webben). Ange de önskade värdena. Detta är byggnadens bredd och höjden på åsen. Parallellt med dig och längden på takbjälkarna räknas omedelbart. Principen för drift av sådana räknemaskiner är baserad på det faktum att alla tak består av dubbelhöjning, som beräknas som en vanlig triangel.

# 3. Och en gång till - det passar dem som litar på sina händer och ögon mer än beräkningar. Du behöver bara ta och mäta lutningen, med hjälp av detta en enkel enhet - inklinometer (annars, graden). Idag finns det många varianter av denna enhet, både analoga och digitala.


Elektronisk protractor, som kan mäta takets lutningsvinkel.

# 4. Eftersom husets bredd inte kan ändras är det möjligt att variera takets lutning genom att ändra höjden på åsen. Naturligtvis, bara när både väggarna i huset och dess grund är tillförlitliga, och deras styrka har en reserv. Efter att ha valt den optimala lutningen för sig själv kan utvecklaren bestämma höjden som han behöver. För att hjälpa honom finns det speciella tabeller med koefficienter, som ska multipliceras med en sekund av överlappets bredd (lutningen är inställd).

# 5. I praktiken kan skridthöjden bestämas helt enkelt. Vi tar och märker de två ytterväggarna i huset (längs dem kommer vi att hitta vår ramp). Gnid sladden med krita och tätt sträcka mellan dessa märken. Vi mäter i mitten av sladden, och vid denna tidpunkt ställer du in fältet. Det ska vara strängt vinkelrätt mot överlappningsplanet (för noggrannhet, kontrollera det med hjälp av en kvadrat).

Om du ändrar strängens position i förhållande till plattan (flyttar den upp) försöker vi uppnå önskad lutning. För att göra detta, kolla regelbundet vinkeln från väggen. Så snart det önskade resultatet uppnåtts sätter du ett märke på stapeln. Efter att ha klippt av den här delen gör vi en mall för stöden på skridskan. Om stöden inte behövs bestämmer vi vid varje ände av taket höjden på sammankopplingen av de två spjällen och säkrar lamellerna med spänningen.