Incline Calculator Omvandling från grader till procent

Takhöjder. Så att vatten snabbt avlägsnas från taket, får dess sluttningar en lutning, som vanligtvis uttrycks i grader eller procentsatser och mäts med hjälp av geodetiska instrument. Lutning betecknar lutningsvinkeln för lutningen till horisonten (tabell 1). Ju större vinkeln desto brantare är taket. Moderna byggnader har tak som vanligtvis är platt.

Tabell 1. Takhöjder

grad
procentandel av
grad
procentandel av
grad
procentandel av

Beroende på takhöjden används ett visst takmaterial och antalet lag som krävs för denna tonhöjd är nöjda (fig 2). Takmaterial på tekniska och ekonomiska och fysiska egenskaper kombineras i grupperna 1-11, vilka indikeras i diagrammet med bågformade pilar. Lutande linjer indikerar lutningens lutning. Den tjocka sneda linjen på diagrammet visar förhållandet mellan höjden på åsen h till hälften av dess start 1/2. 1: 2-förhållandet (visas i den övre delen av den sluttande linjen) indikerar att det vertikala segmentet h placeras på det horisontella segmentet 1/2 1/2 två gånger. På en halvcirkelformad skala visar denna lutande linje takets lutning i grader och på vertikal - i procent. På samma sätt kan du, enligt schemat, bestämma den minsta lutningen för en viss grupp av rekommenderade takmaterial:

i = h: (1/2) = 2,5: (12/2) = 5/12 eller 5: 12.

För att uttrycka bias som en procentandel multipliceras detta förhållande med 100:

i = (5/12) 100 = 5 · 100/12 = 41,67.

Beräknad sluttning på 41,67%, med hänsyn till takets strukturella dimensioner, säkerställer normal avlopp av stormvatten.

Roll takläggning olika typer med taklängder upp till 2,5% är anordnade i fyra lager på limbitumenmastiken. Hydroisol GI-G, GI-K, C-PM-glasruberoid, RKM-350B-ruberoid, etc. används som valsade material. Av de fem skikten används taken. Ett skyddande lager av grus 20 mm tjockt på den antiseptiska mastiken hälls över taket.

Figur 2. Diagram för val av takmaterial, beroende på takhöjden: 1 - chips, chips, bältros; 2 - plattor, asbestcementplåt; 3 - rulla material av fyra lager tak med ett skyddande lager av grus inbäddad i varm mastik, samt brickor av endovas av samma tak, 4 - Valsade material av treskiktiga tak med ett skyddande lager av grus inbäddad i varm mastik 5 - Valsade material av treskiktiga tak utan skyddande skikt; 6 - Rullade material klistrade på heta och kalla mastikar av dubbla taktak 7 - Korrugerade asbestcementark av en enhetlig profil; 8 - plattor; 9 - Asbestcementplåtar av förstärkt profil; 10 - stålplåt; 11 - Asbestcementplåtar av en vanlig profil; h - åsens höjd; l - start, 12 - horisontellt avstånd (projektion) från åsen till takskenorna

Med takhöjningar är 10-25% av taket också anordnat i tre lager, med två nedre lager av C-PM glas-ruberoid, C-RK glasglas, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) glasfilt; eller gör två nedre lager av det deponerade takmaterialet RM-420-1 och ett övre lager av det deponerade takmaterialet RC-500-2 eller RC-420-1. I dessa fall är ett lager av grus anordnat endast i dalar över bredden på takbeklädnadens förstärkning.

Tak från det uppbyggda valsade materialet ordna i två eller tre lager enligt följande. Med lutningar på 0-10% placerad i tre lager - botten två och en topp (på projektet).

När takets sluttningar är 1,5-10% av taket också anordnat i två eller tre lager - två nedre, en övre (enligt projektet).

Roll takmaterial med en sluttning på upp till 2,5% läggs i två lager: bottenskiktet av material med dammliknande dressing, den översta delen - av material med grovkornad dressing.

Med en lutning på 2,5-10 och 10-25% är det tillåtet att arrangera enkelskiktstak med grovkornad dressing. Om det inte finns någon toppning, är takytan målade med BT-177-färg.

Mastic takläggning med sluttningar upp till 2,5% bör bestå av två till fyra lager bitumen eller bitumen-polymer mastik, som läggs med förstärkande packningar av glasfiber BB-G, BB-K eller glasnät Сії Сіl.

Med en lutning på 2,5-10% är mastiktak gjorda i tre lager bitumen eller bitumen-polymer mastik med tre förstärkande dynor av BB-G, BB-K glasfiber eller glasnät Сії Сіl. Samtidigt används grus på bitumen eller bitumen-gummi mastic som ett skyddande skikt.

Med en lutning på 10-25%, två lägre lager bitumen eller bitumen-polymer mastik, förstärkt med två packningar av glasfiber BB-G, BB-K eller USSR glasfibernät, SS-1 och ett övre lager av takmaterial med grovkornig och skalig bitumen strö eller bitumen-polymer-mastik. I stället för ett lager av takmaterial kan du måla taket med BT-177-färg.

Tak av gjutna asbestcementplåtar Vanliga, medelstora, förstärkta och enhetliga profiler är anordnade på vindsäkra tak som har stora (upp till 28%) sluttningar, en enkel konfiguration utan inre dränering.

Takplattor kostym på kassen, tillverkad av träspärrar. Den minsta tillåtna takhöjden är 33%.

Metall takläggning med sluttningar upp till 29% används för närvarande huvudsakligen för större reparationer, såväl som i byggnader med hög värmeavledning, när tak inte kan tillverkas av valsade eller mastiska material. Metallplåtar används också för montering av anslutningar och delar av tak.

Minsta höjden på taket på det professionella arket - beräkningar och system

En av de viktigaste uppgifterna i byggandet av taket på profilplattan är valet av rätt lutning. Inte alla vet att takets lutning spelar en viktig roll i sin styrka och grad av skydd mot nederbörd. En liten sluttning kan påverka dess styrka och skyddsnivå, och för mycket - på vindmotståndet, och det är inte lätt att välja takets högsta lutning utan att störa husets estetik och utformning.

Minsta takhöjden beror på:

 • takmaterial
 • styrsystem
 • klimatförhållanden i området

Minimal och optimal takhöjd från profilplåten

Bordet visar minsta och optimala grad av lutning för taket täckt med professionellt ark.

Du måste veta att när takets lutning är mindre än 12 grader, är det nödvändigt att täta de horisontella lederna för att förhindra att utfällningen når lederna på stålplåtarna.

Följande tabell visar horisontell överlappning vid olika takhöjningar av taket från profilarket:

Förutom att beräkna takets vinkel, ibland beräknas lutningen i relativa värden, då ska vi beräkna båda värdena med hjälp av reella exempel.

Hur man beräknar takets lutning enligt schemat i grader

Låt oss använda exemplet med ett konventionellt dubbelt sluttak för att beräkna lutningsvinkeln.

Diagrammet visar att A är lutningen på vänster sluttning, och B är den andra. För att beräkna dem måste vi veta höjden på taket h och längden på horisontalprojektionen av sluttningarna c och d.

Om taket är symmetriskt kommer längderna med och d att vara lika och för att hitta dem måste vi dela längden på väggen i hälften.

Ett exempel på beräkningen av takets lutningsvinkel med hjälp av schemat

Från mitt system är det uppenbart att taket är symmetriskt; vinklarna A och B kommer att vara desamma. Låt oss nu försöka beräkna vinklarna med ett riktigt exempel.

Antag att vi har följande betydelser:

 • Vägglängd = 12m
 • Takhöjd h = 3m

Nu måste du beräkna med och d.

I vårt fall är c ​​= d = 12/2 = 6m, det vill säga c och d är 6 meter vardera.

I diagrammet ser vi en rätt triangel, och för att hitta sin vinkel A, är det nödvändigt att beräkna tangenten i denna vinkel. Från geometri kommer vi ihåg att tangentens vinkel är lika med förhållandet mellan det motsatta benet och den angränsande.

Det motsatta benet är höjden på taket (h) och det intilliggande benet är (c).

tg (A) = h / c

I vårt fall är tangentens vinkel 3/6 = 1/2 eller 0,5.

Med hjälp av en ingenjörsberäknare eller ett tangentbord beräknar vi vinkeln, som i vårt fall kommer att vara ca 27 grader.

Takhöjd i relativa termer

Ibland mäts takhöjden inte i grader, men i relativa värden. I det här fallet är det tillräckligt att dela höjden på taket (h) med den horisontella utskjutningen av lutningen (erna).

Om vi ​​tar det föregående exemplet får vi höjden är 1/2.

Tja, om du vill uttrycka bias i procent, då 0,5 ska multipliceras med 100%, och du får 50%.

Fördelar och nackdelar med de olika sluttningarna av taket på det professionella arket

Med en liten förspänning, liksom med en stor, visar taket på det profilerade arket sina fördelar och nackdelar.

Liten lutning på taket (12-20 grader)

Fördelar med ett sådant tak:

 • vindmotstånd
 • enkel installation
 • låg materialkonsumtion

Nackdelar med ett tak med en liten lutning av det profilerade arket:

 • möjlighet till utfällning i dockningsplatser
 • på vintern en stor snöbelastning
 • kan behöva rengöra taket manuellt på vintern
 • problematiskt vindsvåning

Stor lutning av arkets tak (> 45 grader)

Fördelar med ett tak med stor förspänning:

 • utfällning i proflist lederna är utesluten
 • ökat vindsutrymme
 • på vintern kommer det nästan ingen snö på arket

Nackdelar med en stor takhöjd:

 • besvär av installation av ett professionellt blad
 • stor segla ett sådant tak
 • konstant rullning av snö från taket av wellpapp

Takhöjning i grader och procent

I artiklar om takkonstruktioner finns ibland två begrepp som karakteriserar takets lutning. Fram till nu förstår vissa utvecklare inte deras värderingar, skillnader och behovet att använda. Under hundratals år mätt byggare uppför backarna i grader, och deras struktur står fortfarande. Vad var anledningen till att introducera en annan metod för mätning av sluttning, vilka är de faktiska fördelarna med detta? Vi kommer att försöka ge svar på denna och andra frågor i den här artikeln.

Takhöjning i grader och procent

Varför behöver du veta takets lutning

Utan en korrekt förståelse av denna fråga är det omöjligt att hantera backarna i grader och procentsatser. Vad påverkar sluttningarna av backarna?

Typ av takmaterial

Vind och snökraft

Som framgår av bordet är takhöjdernas lutningsvinkel en av de viktigaste tekniska parametrarna för taksystemet hemma. De uppmärksammar det från början av byggprojektet.

Varför behöver du veta lutningsvinkeln

Projektdokumentation av byggnader tar hänsyn till ett stort antal enskilda faktorer, medan specialister försöker ta hänsyn till det maximala antalet kundkrav. Men bara under ett villkor - deras önskningar påverkar inte styrkan och tillförlitligheten hos strukturerna och uppfyller de befintliga lagstadgade kraven i statliga standarder.

En av de viktigaste elementen i en byggnad eller struktur är takbeläggning, under designen kommer säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet, inte design, till första början. I moderna byggnader skyddar taket inte bara det från nederbörd, men förhindrar också värmeförlust.

Gantry Angle Calculator

I vilka värden mäts lutningsvinkeln

Vid första anblicken, en mycket märklig fråga. Under hundratals år mäter alla världens forskare lutningsvinkeln i grader eller ppm. Och byggherrarna har nyligen kommit med några andra mått på att mäta takhöjden - takten. Varför det här är gjort är okänt för oss, eftersom det också är okänt vilket intresse som gör det enklare, vilka beräkningar är lättare att göra med dem, hur de kan visuellt ersätta grader. Till exempel, om kunden vet att lutningsvinkeln på sluttningarna är 45 °, representerar han den vinkel som han har ett tak på. Och om han fick veta att lutningsvinkeln är 50%, vilken typ av tak ska han föreställa sig?

Varför behöver du takets lutningsvinkel

Beroende på typ av tak och klimatzon på byggplatsen väljer designarna den optimala lutningsvinkeln. I framtiden används detta värde under olika beräkningar av trussystemet. Vad påverkar lutningen?

 1. Träbenens linjära dimensioner. Med hänsyn till lutningsvinkeln förändras storleken på de vertikala och horisontella krafterna. Utan lutningsvinkelen hjälper inte förstärkningsvetenskapen till att beräkna de faktiska värdena för lasterna, och på grundval av dessa data bestäms bredden och tjockleken hos timmer som används för tillverkning av flätadeben.
 2. Step rafter. Om du planerar att använda vindarutrymmet för bostäder, så är stegarna inom 60 cm. Detta beror på att på taket uppvärms taken, nämligen isoleringens bredd. Det spelar ingen roll om det är pressat eller rullat mineralull, polystyrenskum, polystyrenskum eller andra polymera isoleringsmedel. För kalla tak är regleringsavståndet till honung med hjälp av spärrben inte reglerat och beror endast på storleken på brädorna och lutningsvinkeln på sluttningarna.

Steg mellan spärrarna

Urval av tvärsnitt och längd på trussfot

Single Shed Roof Length Calculator

Exempel på att använda takets lutningsvinkel i grader

Ta till exempel husstorleken på 8 × 10 m, taket kommer att skjulas. Längden på sluttningarna är 10 m, lutningsvinkeln är 20 °. Beräkna alla andra dimensioner av trussystemet. För beräkningar rita du en högra triangel med vertikalerna A, B, C och, sidor a, b och c.

 • a är höjden på trussystemet (vindrum);
 • b - halva bredden av huset, ett känt värde, i vårt fall 4 m;
 • c - längden på häftapparaten utan takskenorna.

Vinkel A är lutningsvinkeln på sluttningarna, ett känt värde, i vårt fall 20 °.

Vi behöver veta längden på trissfoten utan storleken på takskyddet (c) och höjden på trussystemet (a). Allt detta kan göras, med vetskap om lutningsvinkeln. Tänk på, inte procenten av lutningen, men lutningsvinkeln på sluttningarna.

Trussfotens längd bestäms av formeln (se figuren nedan).

Vi har b = 4 m och lutningsvinkeln A = 20 °. Nu med hjälp av en enkel räknare definierar vi = 0,939. Att ersätta de kända värdena i formeln c = 4: 0,939 = 4,25 m. Detta är längden på hävarmen.

Nu behöver du veta höjden på trussystemet. Vi definierar det med formler (se figuren nedan).

Det finns inga problem med de två första formlerna, vi vet alla data. För att kunna använda den tredje formeln behöver du veta vinkel B. Detta görs mycket enkelt. Summan av alla inre hörn av en triangel är alltid 180 °. Vi vet rätt vinkel på 90 ° och lutningsvinkeln på sluttningarna på 20 °. Summan av dessa två vinklar är 90 + 20 = 110 °. Därför är vinkeln B lika med 180-110 = 70 °.

Bestäm höjden på trussystemet för alla tre formlerna:

 • a = c × sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 × 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Som du kan se var resultaten i alla fall densamma. I vårt fall är trussystemets höjd 1,14 m. Således har vi, med hjälp av lutningsvinkeln och elementära trigonometriska funktioner, lärt oss alla dimensioner av intresse. Då kan man beräkna antalet byggmaterial etc.

Är viktigt. Det är nödvändigt att komma ihåg en mycket viktigare faktor. Alla byggverktyg och enheter visar lutningsvinklarna endast i grader, det finns ingen skala med procentandelar.

Om du finner det svårt att beräkna, så finns det speciella tabeller eller onlinekalkylatorer. Ersätt din källdata och genkänna omedelbart de saknade dimensionerna. Allt är enkelt och pålitligt. Nu är det nödvändigt att bo mer detaljerat om bestämningen av takets lutning i procent.

Vad är procentuell bias

Det är värt att prata om lutningsvinkeln i skridskor i procent. Begreppet "lutningsvinkel i procent" är tekniskt analfabet och används endast av dem som inte bygger någonting själva.

Är viktigt. Alla raster av rafterben ges i grader, under montering av rafter system ingen använder en procentandel. Speciellt eftersom det inte finns några mätverktyg som mäter vinklar i procent. Det finns speciella tabeller för att konvertera intresse för vinklar, men mer om det senare.

Beakta dessa definitioner i praktiken. Antag att sluttningen av backarna är 30%. Vad betyder detta? Detta innebär att takets tak är 30% halv bredden av byggnaden. För beräkningar kommer vi att använda samma triangel.

Hastighetsprocenten beräknas med formeln (se bilden nedan).

 • a är åsens höjd;
 • b - hälften av byggnaden.

Vad är 30% och hur är ett tak med ett sådant procentandelskikt mycket svårt att föreställa sig. För att konvertera detta värde till grader bör du använda ett specialtabell. Med hjälp hjälper vi oss att 30% innebär att takhöjden är ca 16,5 °. Faktum är att för 16 ° är andelen 28,7% och för 17 ° är denna parameter 30,5%. Om befälhavaren vet att lutningen på lutningen är ca 16,5 °, kan han lätt föreställa sig takets utseende och geometri, beräkna linjära dimensionerna på takflänsarna, takets vertikala stöd, dimensionerna på plåten. Hur görs sådana beräkningar om det finns en procentuell lutning?

Exempel på att använda lutningsvinkeln i procent

Beräkningen av parametrarna i trussystemet med procentandelsförhållandet av åsens höjd och halva bredden på byggnaden görs med hjälp av en miniräknare.

Med en initial formel görs ytterligare beräkningar med användning av elementära aritmetiska ekvationer. Först måste du konvertera en liten formel.

I detta fall är X procentandelen av takets lutning, vilket vi enades om, till exempel, ta 30%. Detta värde är känt och fastställt under beräkningarna.

För preliminära beräkningar är det nödvändigt att omforma formeln något i denna form (se figuren nedan).

Nu definierar vi separat värdena för a och b.

 • a är höjden på trussystemet,
 • b - halva bredden på byggnaden, och
 • X är höjdenes procentuella lutning.

Procentdelen är känd för oss, för ytterligare beräkningar kommer det att vara nödvändigt att mäta antingen höjden på kepsen eller halva bredden av byggnaden. På grund av att det är mycket lättare att ta reda på det andra värdet, kommer vi att mäta det.

Till exempel. Bredden på byggnaden är 8 meter respektive halv är 4 meter (b = 4 m).

Vi känner igen höjden på trussystemet (se bilden nedan).

Ta reda på höjden på trussystemet

Höjden på trussystemet på 1,2 meter, den lutningsvinkel vi lärde oss från bordet, är cirka 16,5 °.

Därefter borde vi beräkna längden på trussbenet utan taket på taket. Det finns två sätt att gå.

Den första. Med hjälp av Pythagoreas teorem, där c är längden på häftapparaten.

Följaktligen kan värdet av c representeras av formeln i illustrationen nedan.

Hypotenuslängd Formel

Ett exempel på beräkning (se bilden nedan).

Den andra. Använda trigonometriska funktioner. Som vi har angett ovan kan beräkningen av längden på häftapparaten utföras enligt formeln nedan.

Beräkningen av längden på hävarmen

Alla data vi har, lutningsvinkeln är 16,5 °, halva bredden på byggnaden är 4 m.

Beräkningsexempel

Det finns små skillnader längs längden på fläkten. Detta beror på det faktum att lutningsvinkeln valts ungefär.

Vilka är de bästa definitionerna att hantera?

Frågan kan anses vara retorisk. Från skolan vet alla att vinkeln ska mätas i grader och representerar lätt dess verkliga värde. Takets lutningsvinkel - vinkeln som bildas mellan den horisontella linjen och lutningen, på ritningarna har olika bokstavsbeteckningar, det spelar ingen roll. Längden på sluttningarna får inte överstiga 90 °, oftast ligger den inom 10 ° -40 °. De nedre raderna av spärrar av ett brutet vindsak kan vara ganska branta, på grund av en sådan konstruktion ökar det effektiva området med vindsutrymmen.

Brutet takhissystem

Om allt är klart och bekant med dessa begrepp, varför används fraktioner? För att vara ärlig kan ingen ge ett begripligt och helt entydigt svar. Vidare, för att konvertera ränta till grader, är det nödvändigt att använda tabeller, utan grader under konstruktionen av trussystemet är inte tillräckligt.

Ibland försöker de att visa lutningen med en bråkdel, i övre delen av bråkdelen anges höjden på trussystemet, längst ner i längden på spjutets längd på den horisontella ytan. Helt enkelt kallas denna projektion halva bredden av huset. I vissa artiklar kan du hitta beteckningen lutning 1: 4 eller 2,5: 6. Om dessa värden delas upp och multipliceras med 100, får vi definitionen i procent.

Tabellerna är sammanställda på grundval av hur många grader en procent har av förhållandet mellan takets höjd och halva bredden. En grad är ungefär 1,8-1,9%. Nu kan du dela procentsatserna med detta värde och få lutningsvinkeln i grader. Till exempel är procenten av takets lutning 30%. För att konvertera till grader ska detta värde divideras med 1,9.

Betyg och Procent

Men värdena är felaktiga, beroendet är mycket mer komplicerat och icke-rätlinjigt, du kan bara använda översättningen för klarhet, använd metoden som erhållits med denna metod vid lutningsvinkeln i lutningen i grader för ytterligare beräkningar är förbjuden, för mycket fel. För tydligheten har designarna utvecklat ett specialschema för förhållandet mellan måttenheter av takets lutningsvinkel.

Noggranna data kan erhållas från ett specialbord, om det inte finns där, använd sedan online-kalkylatorn för omvandling av värdena för bestämning av takets sluttningar.

Hur vinklar vinkeln på vinden

Ju större vardagsrummet på vinden - desto bekvämare är det att bo i det, desto mer prestigefyllda är byggnaden övervägd. Utvecklarna är företrädesvis förinriktade beroende på dessa prestandaegenskaper av takets form, och kunskapen hjälper dig att välja det bästa lösningssystemet. Det kan göras bekvämt och billigt, lämpligt för användning av olika takmaterial.

Beroende på vindsubstansens användbara område på takets vinkel

Diagrammet visar tydligt hur området på ett rum ändras med en förändring i lutningsvinkeln på sluttningarna. Under bestämningen av vindsummets storlek måste man komma ihåg att att höjden på rummet mindre än två meter är opraktisk, sådana rum har en nedtryckande effekt på hyresgästerna.

Men det finns negativa faktorer som uppstår när lutningsvinkeln ökar.

 1. Antalet byggmaterial kommer att öka. Ju större lutningsvinkeln är desto större är längden på fläkten. Tänk på ett exempel. Längden på sluttningarna är 45 °, bredden på huset är 8 m.

Med sådan data är längden på en häftare

Längden på två trussben är 5,66 + 5,66 = 11,32 m. Detta är trots att byggnadens bredd är bara 8 m. I praktiken betyder det att för ett sådant tak måste du köpa på 8: 11.32 × 100 = 70 % mer timmer och tak än ett magert till platt tak.

 • Den beräknade kostnaden för takläggning ökar. Inte bara på grund av en ökning av mängden material som behövs, men också på grund av en ökning av komplexiteten i takarbetet. Sådana uppgifter kan endast utföras av högkvalificerade specialister, och deras tjänster är mycket dyra.
 • Öka vindbelastningen på taket. Ansträngningarna är vändning, ytterligare särskilda konstruktionsåtgärder krävs för att öka tillförlitligheten för att fixera mauerlat till fasadväggarna och höjderbenen till mauerlati.
 • Steg-för-steg-instruktioner för att bestämma storleken på trussystemet

  Det är nödvändigt att känna till dimensionerna av elementet i trussystemet, om byggnadens bredd och rampens lutningsvinkel är kända. Tak vanlig duo-pitch. Husbredden B = 8 m, lutningsvinkel på 35 °.

  Steg 1. Beräkna höjden på taksystemets vertikala stöd. De är installerade under åsbalken och tar upp den vertikala belastningen. För att veta takets höjd bör du använda formeln nedan.

  Formel för beräkning av takets höjd

  Steg 2. Beräkna trussfoten utan överhäng.

  Längd på spjutbenet utan överhäng

  Steg 3. Kontrollera beräkningarna korrekta. Därför rekommenderas att använda Pythagorasatsen.

  Ramp Calculator

  Ramp ramp beräkning

  Lutningsvinkeln är ett av huvudproblemen.
  vid leverans av rampen till kunden. Detta värde
  nödvändig i förväg, och viktigast korrekt beräknad.
  I räknaren kan du beräkna lutningsvinkeln
  ramp för ett visst objekt.

  Med en höjd på marsch upp till 80 cm - max vinkel 2,86 °
  Med en höjd på marsch upp till 20 cm - max vinkel på 5,71 °
  För temporära strukturer i höjd
  marsch upp till 80 cm - max vinkel 4,76 °

  instruktioner:

  Ange parametrarna för framtida ramp, baserat på dataobjektet. Parametrar måste anges i meter. Klicka på "beräkna" -knappen. Lutningsvinkeln för rampen beräknas i grader och rampens längd i meter. Du kommer också att få rekommendationer om de parametrar du har erhållit.

  Det viktigaste regelverksdokumentet för att bestämma ramphöjden och dess längd i Ryska federationen är SP 59.13330.2012 "Tillgänglighet av byggnader och strukturer för personer med begränsad rörlighet"

  Order Ramp Designer

  Ramp stationär med gummiöverdrag och handskena från AISI 304 stål

  Mått: rampbredd 900mm, bakfält 2100Х1500mm, justerbar höjd
  Rammaterial: pulverlackerat stål
  Rampbeläggning: glidgolv
  Stödskenor: AISI 304 Rostfritt Stål
  Pris ramp design från: 19540 gnidning. rm. m

  Ramp stationär med aluminiumskåpa och handskena från AISI 304 stål

  Mått: rampbredd 900mm, bakfält 2100Х1500mm, justerbar höjd0-
  Rammaterial: pulverlackerat stål
  Ramp Täckning: Aluminium Golv
  Stödskenor: AISI 304 Rostfritt Stål
  Pris ramp design från: 17790 gnidning. rm. m

  Ramp stationär ss gummibelagda och stål räcken

  Mått: rampbredd 900mm, bakfält 2100Х1500mm, justerbar höjd
  Rammaterial: pulverlackerat stål
  Rampbeläggning: glidgolv
  Stödräcken: Pulverlackerad
  Pris ramp design från: 15670 gnidning. rm. m

  Stationär ramp med aluminium beläggning och stål räcken

  Mått: rampbredd 900mm, bakfält 2100Х1500mm, justerbar höjd-
  Rammaterial: pulverlackerat stål
  Ramp Täckning: Aluminium Golv
  Stödräcken: Pulverlackerad
  Pris rampdesign från: 13062 gnidning. rm. m

  Godtagbar Rampvinkel

  • Den tillåtna lutningsvinkeln för rampen ska inte vara brantare än 1:20 = 5% och den maximala höjden på en stigning (marsch) på rampen får inte överstiga 0,8 m.
  • När höjdsskillnaden på golvet på rörelserna på 0,2 m eller mindre tillåts öka rampens lutning till 1:10 = 10%
  • Vid tillfällig konstruktion eller tillfällig infrastruktur tillåts en maximal ramp på 1:12 = 8% förutsatt att den vertikala höjden mellan platserna inte överstiger 0,5 m och längden på rampen mellan plattformarna är högst 6,0 m.
  • Rampor med en höjdskillnad på mer än 3,0 m och en uppskattad längd på över 36 m bör ersättas med hissar, lyftplattformar etc.
  • I enlighet med order från ministeriet för byggande av Ryssland nr 750 / pr 21 oktober 2015 "Vid godkännande av ändringar nr 1 till SP 59.13330.2012" Tillgänglighet av byggnader och strukturer för befolkningar med låg rörlighet " Vid utformning av rekonstruerade, renovering och anpassningsbara befintliga byggnader och ramar ramp rampen tas i intervallet 1:20 (5%) till 1:12 (8%). "

  Vad betyder siffrorna?

  1:20 = 5% d.v.s. med en höjdskillnad på 1 m, ska rampens längd vara 20 m, med en höjd av 0,5 m - 10 m. Rampens lutningsvinkel motsvarar 2,9 grader.

  1:12 = 8% - d.v.s. med en höjdskillnad på 1 m, ska rampens längd vara 12 m, med en höjd av 0,5 m - rampens längd ska vara minst 6 meter etc. Vinkeln på rampen blir 4,8 grader.

  1:10 = 10% - d.v.s. med en höjdskillnad på 1 m, ska rampens längd vara 10 m, med en höjd av 0,5 m - rampens längd ska vara 5 m, etc. I detta fall kommer rampens lutningsvinkel att vara 5,7 grader.

  För att få en ramp som uppfyller alla krav,
  bara vända dig till proffs!

  Slope beteckning på ritningar

  Rikta lutande element som ligger i en vinkel i förhållande till baslinjen skapar en lutning för att visa vilket ">" tecken placeras framför dimensionens nummer och dess akuta vinkel bör riktas mot lutningen. Beteckningar anbringas i närheten av den lutande linjen eller på hyllan av callout-linjen.

  Dimensionsavvikelse tal uttrycks i antal eller i procent.

  Exempel på att applicera ett lutningsvärde

  Höjden i av segmentet BC i förhållande till segmentet BA bestäms av förhållandet mellan benen hos en högra triangeln ABC.

  För att bygga ett rakflygplan med en given gradient till en horisontell rak linje, till exempel 1: 4, är det nödvändigt från punkt A till vänster att skjuta upp segmentet AB lika med fyra enheter av längd och uppåt - segmentet AC, lika med en enhet av längd. Punkterna C och B är kopplade med en rak linje, vilket ger riktningen för önskad sluttning.

  Xatki.by

  konstruktion blogg

  Takhöjdsbord

  Takets tak - en indikator på takets sluttning. Den beräknas som förhållandet mellan åsens höjd (H) och dess horisontella utsprång (fundament) (l). Med andra ord är lutningen lika med tangentens vinkel mellan lutningsytan och dess horisontella utsprång.

  Bias kan uttryckas i grader, procentsatser, som ett förhållande mellan sidorna, som en absolut förspänning och som en bias-koefficient.
  Den föreslagna tabellen hjälper dig att snabbt överföra värden från en åtgärd till en annan.

  Hur man beräknar takets lutning i procent och grader

  Det finns standarder för backar i utformningen av olika kommunikationer och faciliteter, som styrs av deras arbete av arkitekter och byggare. Du kan använda alla dimensioner, inklusive grader. I praktiken är det vanligt att beteckna branta sluttningar i grader och försiktigt sluttande - i procent och ppm.

  Sätt att beräkna höjden i procent

  Beroende på dess storlek är måttenhetens rulle grader, procent, ppm - tusendelen av ett heltal: 1 ‰ = 1/10% = 1/1000 av 1. Den fysiska betydelsen av lutningen är förhållandet mellan höjdskillnaden och längden på sektionen där observeras. I huvudsak uttrycks vinkelns tangent: över 12 meter på ett segment av en väg på hundra meter uttryckt som värdet 0,12 (tangent) = 12% = 120. Det vill säga att göra beräkningen av lutningen i ppm måste du multiplicera procentsatsen med tio.

  När man utför planarbete på markritningen måste man tillgripa mätningar av sluttningarna av sluttningarna. Detta kan göras med flera metoder:

  1. Med hjälp av en nivå utförs alla nödvändiga mätningar, och då utgör enkla beräkningar en bias i procent. Hur man räknar: höjdskillnaden divideras med avståndet mellan mätpunkterna och resultatet multipliceras med ett hundra procent.
  2. Enligt planen för markytan, om den markerar terrängen. Höjdskillnaden mellan de önskade punkterna läses från figuren, och avståndet mäts med en skala bar. Ytterligare beräkningar liknar den tidigare metoden.

  Takfläktar ställs ofta inför behovet av att bestämma takets faktiska lutning, och de vet hur man beräknar lutningen med hjälp av ett specialverktyg som kallas en inklinometer. Enhetsens konstruktion är enkel: En ram är fixerad på skenan med en hållare och pendel monterad inuti, med en last och en pekare. Basen på enheten placeras på den nedre ytan av den uppmätta delen av taket, och pilen markerar vinkeln.

  Bestämning av lutningsvinkel genom tangent

  Det är känt från trigonometri att tangenten är en fraktion, vid basen av vilken det finns ett ben intill hörnet, och på toppen är motsatt (höjdskillnad). För att bestämma takhöjden i procent och grader genom tangenten måste du utföra mätningar:

  • höjder från tak till takrygg;
  • avståndet från kanten av sluttningen till utskjutningen av den övre linjen av stängning av två plan.

  De har gjort enkla beräkningar, de får ett visst värde och, med hjälp av Bradis-bordet eller med hjälp av en ingenjörsberäknare, hittar du motsvarande antal grader för önskad vinkel. Hur man beräknar höjden i procent definieras ovan: höjden på åsen är uppdelad i halva bredden på vindsvåningen, om backarna är lika stora. Eller på projiceringen av var och en av takets ytor, när storleken på sidorna skiljer sig åt. Du kanske märker att detta är tangenten för en vinkel som redan definierats i grader. För att gå till höjdesprocenten måste du utföra en åtgärd: värdet tg * 100, och resultatet blir i procent.

  Förhållande med takhöjden

  För varje takmaterial bestäms toleranser för den minsta lutningen. Andra faktorer som påverkar valet av takets sluttningar:

  • förmågan att fullständigt skydda strukturen från yttre påverkan - konstgjorda och naturliga;
  • motstånd mot vindbelastning - branta ytor ökar vindens struktur, vilket gör strukturen sårbar;
  • förekomsten av vissa beslut av arkitekter i vissa regioner;
  • mängden nederbörd och förorening - lasten på taket med en stor lutning kommer inte att ackumuleras.

  Byggkoder och föreskrifter - SNiP II -26-76 reglerar höjden på skridskor i procent. Förhållandet mellan procent och grader för vissa vinklar ges i tabellen.

  Takvinkel för olika förhållanden och takmaterial

  Husets tak kan ha en annan form, liksom en annan lutning på taket. Dessutom ligger takets lutningsvinkel ofta inte på grund av estetiska överväganden, utan den praktiska sidan och vissa krav. På grund av hur skarp eller platt taket är, beror dess styrka och funktion. Därför beräknas lutningen med hänsyn till alla nödvändiga parametrar.

  Tre huvudfaktorer som påverkar takhöjden

  För byggare mäts detta värde (vinkeln där takhöjden ligger i förhållande till horisonten) i grader eller procent. För att få exakt resultat använd det geodetiska verktyget. För att vara tydlig motsvarar 0 grader ett helt platt tak och stora vinklar - ett vinklat tak. För hälltak ligger det vanligen mellan 11 0 och 45 0. Under konstruktionen är det nödvändigt att beräkna vad denna vinkel ska vara. Och för detta måste du vara uppmärksam på följande saker.

  Vindbelastning

  Om starka vindar råder i ditt område, bör du inte tänka på ett projekt med ett skarpt tak. På grund av takets höga vindkraft med en stor sluttning är den mer mottaglig för vindens skadliga effekter. I det här fallet är det bättre att göra taket mer platt (ju lägre rampens lutning är, desto säkrare) och spjällen för att bygga en stark, förstärkt typ. Även om konstruktionen blir mycket dyrare, blir taket mycket bättre skyddat från vinden. Men byggnaden av taket av huset bör dock ta hänsyn till inte bara vindkraften, men också dess riktning. Så, för metall, är det önskvärt att vinden blåste direkt in i arkets plan. Om hans impulser går från ändarna, så är takplåtarna mer benägna att böja. Därför, beroende på den rådande vindriktningen, är det nödvändigt att rotera takhöjden i enlighet därmed.

  Regnskur och snöbelastning

  Om du bor i ett sådant klimat där snöskyddet är ganska soligt på vintern, är taket gjord med en taktak på 45 grader (mer är möjligt men inte mindre). Detta är nödvändigt för att snön ska glida ner, annars kommer den att kollapsa på taket och bilda ett alltför stort lager som kan skjuta genom beläggningen. Men om taket har en tillräcklig vinkel (ca 45 grader), kan du inte oroa dig för att stärka spärren. Som dock och om systemet för kvarhållande av snö. Men vindbelastningen för ett sådant tak ökar. Därför görs det slutliga valet med hänsyn till alla klimatförhållanden.

  Det bör noteras att inte bara snö, utan även regn, hagel och brännande solstråle testar regelbundet ditt tak för styrka. Om terrängen är solig och det är lite regn på ett år, kan det begränsas till ett platt tak med en sluttning nära läget.

  Viktigt: trots att det platta taket kallas ett platt tak, är det fortfarande nödvändigt för att det ska vara lutande. Minsta lutningen för ett platt tak är 1 grad eller 1,7%.

  Takmaterial

  Takmaterialet kan vara jämnt eller grovt. I det senare fallet kommer vattnet som dräneras från taket att bli sämre, vilande på ytan (såväl som snö). Men med en jämn beläggning dräneras all fukt direkt. Det finns andra designparametrar som minsta och maximala lutningen beror på.

  Minsta tillåtna takhöjd för olika material

  Metallplattor

  Den minsta lutningsvinkeln på taket på metallen från taket är 15 grader (enligt vissa tillverkare av metall - 14 grader). Med små backar rekommenderar vissa tillverkare att smörja varje fog av arken med en lufttät och vattentät, icke-frostbeständig förening. Det var emellertid experimentellt avslöjat att snön mest av allt gillar att ligga på metallkaklade tak med en sluttning på 20 till 35 grader. För liten lutning är också dålig - vattnet har inte tid att tömma från taket, pressar på taket och läcker under lederna med för mycket regn. Några kommer att fixa situationen bara valet av plattor med ökad våghöjd.

  Professionellt ark (professionellt golv)

  Tja, och takets minsta lutning från ett professionellt ark har ett något lägre värde - 12 grader. Små lutningsvinklar kräver tvåvågsöverlapp, och vinklar på 15 grader kräver överlappning på 20 centimeter. Battens tonhöjd ökar med ökande lutning. I nästan plana tak gör de en kontinuerlig kista, eftersom en stor mängd snö kan få taket att avböjas.

  Bältros (mjukt tak)

  Crate under bältros är en solid bas av plåt av plywood eller OSB. Den minsta tillåtna lutningshöjden för denna takbeläggning är minst 11 grader.

  Bitumenbaserade material

  För sådana mjuka beläggningar är minimin bara ingenting - ungefär två grader. En mycket liten lutningsvinkel kräver en ökning av antalet takskikt (eftersom ett gott fuktskydd är extremt viktigt för plana tak). Om vi ​​endast tillhandahåller 1 eller 2 lager av beläggning måste du göra lutningen minst 15 grader.

  Euroslate (Ondulin)

  För det här materialet är det lilla takets minsta lutning liten, det är 11 grader. Men när man arbetar med ondulin på tak med en liten bias finns det ett tillstånd: du behöver en kista av kontinuerlig typ.

  Lera kakel och asbestcement skiffer

  Dessa takmaterial kräver backar lika med 22 grader. Samtidigt är det nödvändigt att noggrant överväga beräkningen av hissystem, eftersom belastningarna från tungt material kommer att vara betydande. Och om du lägger till ett skikt av snö eller kraftfulla vindstrålar får du ökade krav på takstödsystemet. Och det bör också noteras att minskning av lutningen medför en ökad belastning på spärren.

  Hur man beräknar takets lutning: några rekommendationer

  Nu överväg hur man beräknar takets vinkel. Till att börja med kan höjden, som noteras ovan, mätas i grader och procentandelar. Ibland oerfarna utvecklare förvirrar dem, vilket leder till fel i beräkningarna. Men dessa värden är inte lika stora. Att vara uppmärksam och använda speciella tabeller kan dock göra en snabb överföring av värden.

  Förhållandet mellan grader och procent i takets sluttning

  # 1. Höjden, mätt i grader, är den verkliga vinkeln mellan överlappningen och hävarmen. Det kan beräknas genom att dela höjden på åsen (ovanför plattan) med halva takets bredd. Om taket har en trasig form, så är den del av bredden på huset som ligger under denna taksektion tagen. Till exempel har huset ett enkelt tak 10 meter bred. Åsen har en höjd av 2 meter. Vi gör beräkningarna. Vi delar upp 2 av 5 och tar emot 0,4. Det är lätt att översätta till procentandelar: multiplicera antalet med 100. Det blir 40 procent.

  # 2. Du kan gå ännu enklare sätt. Gå online, hitta en onlinetjänst med en räknare för att beräkna takhöjden (det finns gott om dem på webben). Ange de önskade värdena. Detta är byggnadens bredd och höjden på åsen. Parallellt med dig och längden på takbjälkarna räknas omedelbart. Principen för drift av sådana räknemaskiner är baserad på det faktum att alla tak består av dubbelhöjning, som beräknas som en vanlig triangel.

  # 3. Och en gång till - det passar dem som litar på sina händer och ögon mer än beräkningar. Du behöver bara ta och mäta lutningen, med hjälp av detta en enkel enhet - inklinometer (annars, graden). Idag finns det många varianter av denna enhet, både analoga och digitala.


  Elektronisk protractor, som kan mäta takets lutningsvinkel.

  # 4. Eftersom husets bredd inte kan ändras är det möjligt att variera takets lutning genom att ändra höjden på åsen. Naturligtvis, bara när både väggarna i huset och dess grund är tillförlitliga, och deras styrka har en reserv. Efter att ha valt den optimala lutningen för sig själv kan utvecklaren bestämma höjden som han behöver. För att hjälpa honom finns det speciella tabeller med koefficienter, som ska multipliceras med en sekund av överlappets bredd (lutningen är inställd).

  # 5. I praktiken kan skridthöjden bestämas helt enkelt. Vi tar och märker de två ytterväggarna i huset (längs dem kommer vi att hitta vår ramp). Gnid sladden med krita och tätt sträcka mellan dessa märken. Vi mäter i mitten av sladden, och vid denna tidpunkt ställer du in fältet. Det ska vara strängt vinkelrätt mot överlappningsplanet (för noggrannhet, kontrollera det med hjälp av en kvadrat).

  Om du ändrar strängens position i förhållande till plattan (flyttar den upp) försöker vi uppnå önskad lutning. För att göra detta, kolla regelbundet vinkeln från väggen. Så snart det önskade resultatet uppnåtts sätter du ett märke på stapeln. Efter att ha klippt av den här delen gör vi en mall för stöden på skridskan. Om stöden inte behövs bestämmer vi vid varje ände av taket höjden på sammankopplingen av de två spjällen och säkrar lamellerna med spänningen.