Avloppsrör för avloppsvatten: från urval till installation

Installation av kommunikation är ett mycket viktigt jobb, särskilt om de relaterar till vattenförsörjning. I synnerhet är det nödvändigt att observera yttersta noggrannhet vid installation av avloppssystemet, alla detaljer. Den viktigaste delen av avloppet är avloppsrör. Från exaktheten av deras installation beror på systemets tillförlitlighet, dess hållbarhet. Det är viktigt att välja rätt design, installera dem i enlighet med alla standarder. Endast i det här fallet kan du vara säker på avloppssystemet. Det är viktigt att komma ihåg att felaktig installation av strukturer kan orsaka många problem i framtiden.

Val av rör för avloppsvatten

Direkt på typ och egenskaper vid installationen av avloppsrör och kommer att diskuteras i den här artikeln.

Vilket rör är bättre att välja

Strukturer kan bestå av koppar, gjutjärn, stål, betong, armerad betong, asbest, PVC. Speciellt populär för användning i vardagen är plastprodukter.

Det är viktigt att veta att varje material har sina fördelar och nackdelar. Därför behövs ett individuellt tillvägagångssätt för att välja den önskade typen av rör. Annars finns det risk för att installationskostnaderna blir orimligt höga och resultatet kommer att göra dig besviken.

Därför rekommenderar vi att du gör det mest försiktiga sättet att välja en struktur med egenskaper som du verkligen behöver. Nyligen har kunderna föredragna propylenavloppsdelar. Den viktigaste nyansen när man väljer ett rör är utvärderingen av styrkan. Metallplastkonstruktioner är anmärkningsvärda för deras ökade styrka. Men samtidigt kan de snabbt förlora sin bärkraft, eftersom stratifieringar bildas inuti strukturen.

Keramiska, betong- och metallkonstruktioner kännetecknas av tillräcklig styvhet. Det bör dock komma ihåg att den ökade styvheten hos avloppsrören inte alltid är en positiv kvalitet. I vissa fall kan hög styvhet orsaka olika problem.

På den moderna marknaden finns det ett brett utbud av designalternativ för avloppsorganisationen. Varje person kan välja en som uppfyller deras krav.

Rörbyte

För att utföra utbytet av avloppskonstruktionen med egna händer måste du lagra följande verktyg:

 • bulgarian;
 • mejsel;
 • Stansutrustning;
 • skruvmejsel;
 • Justerbar skiftnyckel;
 • Silikon tätningsmedel;
 • Hammer.

Innan du drar ut dräneringsrören måste du först göra ett systemdiagram med alla nödvändiga beräkningar. Se hur arbetet är gjort, du kan i bilden.

Först, demontera det gamla systemet. Innan du arbetar kan allt som kan sättas ut ur badrummet tas bort: tvättmaskin, handfat. Då överlappar vattnet. Avmonterad toalett.

Till att börja med avlägsnas avloppsrören som ligger längst bort från stigaren. Om det är svårt att demontera dem kan strukturerna avlägsnas med en hammare. I framtiden, när arbetet med att eliminera strukturer bör vara mycket försiktig. Röret kan klippas av kvarnen. Samtidigt bör avlägsnandet av skäret från uttaget vara minst 10 cm.

Avloppsrörets ände rör sig försiktigt från sida till sida. Sedan kommer han försiktigt från uttaget. Det är viktigt att du inte skadar kontakten. Om med all din noggrannhet byggnaden inte tas bort, för att påskynda arbetet, kan du klippa igenom det med en kvarn och dra sedan ut det med en mejsel. När arbetet är klart, rensas klockan av smuts. Innan du tar bort demonteringen med egna händer, rekommenderas att titta på bildarbetet.

Så här installerar du

Manschetten är gjord av gummi. Då är foget täckt med silikon tätningsmedel. Före fästning av fogarna är det bäst att täcka fogen med tätningsmedel. Fixering av avloppsrör görs nära varje led. Det är viktigt att undvika förekomsten av frakturer.

Samma teknik används för att installera resten av designdetaljerna. Det är viktigt att lämna stigningen till stigaren, lika med 5 grader. Under korrugeringen passa manschetten med lämplig storlek. Man bör komma ihåg att strukturen bara ska skäras vid nödsituationer.

Innan du installerar avloppsröret, se till att läsa informationsmaterialet: foton, videor. Så du kan bättre förstå hur du ska fungera korrekt, lära sig professionella hemligheter.

Avloppsrör: Typ och egenskaper vid installationen

En av de viktigaste bland kommunikationerna som är relaterade till vattenförsörjningen är avloppssystemet. Därför är det nödvändigt att uppmärksamma kvaliteten på alla komponenter, inklusive avloppsrör vid byggandet.

Direkt på typ och egenskaper vid installationen av avloppsrör och kommer att diskuteras i den här artikeln.

Knut av avloppssystem i ett badrum

Typ och egenskaper hos dräneringsrör

Det finns många olika typer av avloppsrör, som skiljer sig åt beroende på deras syfte, liksom materialet för tillverkning. I enlighet med syftet med avloppsröret kan användas för både internt och externt avloppssystem.

Viktiga egenskaper som alla externa dräneringssystem ska ha:

 • hållfasthet;
 • frostbeständighet;
 • motstånd mot deformation, fysisk stress;
 • motståndskraft mot aggressivt grundvatten.

Interna avloppssystem bör vara ljudisolerade och ha ett estetiskt utseende.

Avskilja avloppsrör och typ av material.

Idag finns det på marknaden följande typer av rör:

 • koppar;
 • gjutjärn;
 • stål;
 • betong, armerad betong;
 • asbest;
 • PVC-avloppsrör - polyeten, polyvinylklorid, polypropen.

Plaströr och fittings för hushållsavloppssystem är de mest populära idag.

Vart och ett av dessa material har vissa nackdelar och fördelar. Den nödvändiga typen av rör bör väljas beroende på den specifika situationen, med hänsyn till de egenskaper som är viktiga vid användning.

Dumpningsrör av polymermaterial blir allt populärare både med byggföretag och privatpersoner.

Kanske är den viktigaste egenskapen för urladdningsledningar deras genomströmning. Men det bör påpekas att i metallrör minskar denna kapacitet betydligt med tiden på grund av bildandet av avlagringar på rörens inre ytor.

De strängaste är:

 • metallrör;
 • betongrör;
 • keramiska rör.

Ökad materialstivhet är inte alltid ett plus eftersom det i vissa fall kan orsaka skador på rören och deras efterföljande förstöring, till exempel när de läggs i instabila markar eller på platser där nivån på mekaniska effekter och vibrationer är förhöjd (till exempel i stora städer under väg eller järnvägar).

Ett flexibelt rör av polypropen eller annat polymermaterial är den bästa passformen här.

Hur man byter avloppsrör

Gamla avloppsrör som kräver ersättning

Självutbyte av avloppsröret är en ganska rörig och tidskrävande process. Men om du önskar, är detta förfarande ganska genomförbart för dig själv.

För att göra detta behöver du följande verktyg:

 • bulgarian;
 • punch;
 • mejsel;
 • skruvmejsel;
 • en hammare;
 • tång;
 • justerbara nycklar;
 • silikon tätningsmedel.

Efter beräkning av de nödvändiga materialen är det nödvändigt att beräkna antalet vattenintagspunkter, utarbeta en preliminär plan för framtida avloppsvatten. Dessutom bestämmer du den önskade diametern och längden på rören samt räknar det önskade antalet manschetter.

Demontering av gammalt avloppsvatten

Hushållsavloppssystem

För att ordentligt avveckla en föråldrad avloppsrörledning måste du först frigöra arbetsutrymmet, det vill säga ta bort tvättmaskinen från badrummet och ta av handfat och bidé.

Vatten, först och främst, måste du blockera, med en skiftnyckel för att koppla bort vattenförsörjningsslangen från toaletten. Därefter avlägsnas toaletten, och demonteringsröret börjar.

Ta bort det gamla avloppet, med början på de rör som ligger borta från stigaren. I extrema fall kan de till och med brytas med en hammare.

Rör som ligger nära stigaren bör rengöras noggrant. För att göra detta måste det gamla avloppsröret klippas med en kvarn på ett avstånd av 10-15 cm från uttaget.

Därefter måste det återstående rörets ände försöka svänga försiktigt och ta sedan bort från uttaget som är inbäddat i stigaren. Man bör komma ihåg att om ett teeuttag är skadat kan olika biverkningar uppstå.

Om röret fortfarande inte kan dras ut, gör det bättre på det här sättet: med en kvarn, gör snygga snitt på röret, ta sedan bort röret med en hammare och mejsel. Sammanfattningsvis måste klockan rengöras grundligt av kvarvarande murbruk och smuts.

Hur man installerar nya rör

Lägger ett nytt avloppsrör

En gummi manschett sätts in i teppens uttag, varefter fogen försiktigt förseglas med tätningsmedel. Vanligtvis är den första vattenintagspunkten en toalett. Innan ett avloppsrör sätts in i ett annat, rekommenderas att fogarna smörjs med tätningsmedel.

Fästning av avloppsrören bör utföras utan att misslyckas bredvid varje fog och samtidigt säkerställa att inga frakturer uppstår vid lederna.

På samma sätt installeras även rör på de återstående inloppspunkterna. Lutningen i riktning mot stigaren vid installation av avloppsrör ska vara ungefär fem grader. Under varje korrugering sätts manschetten med den nödvändiga diametern in. Det bör noteras att skärpipor för dränering av vatten inte rekommenderas.

Kompetent anordnat nytt hushållsavloppssystem, tillverkat av plaströr, kommer säkert att glädja sina ägare i mer än ett dussin år. Naturligtvis kommer det att ta största ansträngning för att skapa den, men det kommer att vara värt det.

Det enda som kan rekommenderas i detta fall är att kontrollera och vid behov omsluta (vattentätning) golvet i rum med reparerade rörledningar, omedelbart innan nya avloppsrör läggs. Detta är att skydda dig och dina grannar från problem vid nödsituationer.

Urval och byte av avloppsrör

Komfort i huset beror på avloppssystemets kvalitet. För att undvika obehaglig lukt och vattenflöde, är det nödvändigt att ta hand om täthet av lederna, rätta en lutning, välj rörets diameter. Pålitlig drift av systemet beror på vilka avloppsrör som väljs. Idag föredrar byggare och rörmokare plast för sin ljushet och hållbarhet.

Fördelen med plaströr

För omkring 30 år sedan fanns inga plaströr. Inhemska avloppssystem gjordes huvudsakligen av gjutjärn. Materialet rostar inte länge, det är pålitligt, men installationen av sådana rör orsakade många problem på grund av den stora vikten. Dessutom är gjutjärnets inre yta grov, vilket leder till frekventa blockeringar. Att reparera eller demontera dem är också problematiskt.

Järn ersattes av rör av polyvinylklorid (PVC), polypropen och polyeten. Kostnaden för plast är relativt låg, det är lätt i vikt, plaströr är lätta att klippa, gå ihop, demontera.

 • Polyetenrör (PE) kännetecknas av en arbetstemperatur på 40-50 ° C.
 • Polypropylenrör (PP) står emot temperaturer upp till 95 ° C, driftstemperatur är 65 ° C, hållbar, flexibel.
 • PVC-rör har en arbetstemperatur på 45 ° C, de kännetecknas av hög styvhet, det är lätt att böja och ansluta till andra element.

Därför är det bättre att installera PP-rör, där det är varmt vattenavlopp, och PVC är mycket lämpligt för kalla avlopp. Fördelarna med polypropen är att priset är lägre än PVC.

Plastavlopp har en nackdel - ljud i processen att passera vatten. För att minska bruset fixeras rören med gummitätningar eller med ljudabsorberande material.

Foto: Anslut ett plaströr till gjutjärn

Byte av avloppsrör

Behovet av att installera ett nytt avloppssystem uppstår när gamla rör har rostat, skummad inuti eller spritsbeslag och inte uppfyller sina funktioner. Ofta är installationen klar, om du ändrar layouten på lägenheten, gör en förlängning i huset, lägg till VVS-armaturer.

Beräkna och installera en ny avloppshjälp erfaren mästerverkare. Om du har små färdigheter i reparation av avloppsvatten, kan du göra allt arbete själv.

 • Först måste du demontera det gamla avloppet. Ibland tar det mer än en timme.
 • De gör mätningar och beräkningar för att veta hur många meter rör som krävs, vilken diameter som ska väljas och vilka fittings som ska köpas.
 • Köp PP eller PVC rör och rördelar.

Innan avloppet avmonteras är rummet helt fritt från främmande föremål och möbler som stör arbetsplatsen. Det är nödvändigt att stänga av vattnet, koppla ur avloppsslangarna, ta bort badrummet, sjunka, toalett.

Foto: Avloppsavloppssystem

Därefter måste du räkna alla enheter som dräneringen kommer att anslutas till (sjunka i köket och badrum, toalett, tvättmaskin, dusch, etc.). Rita schematiskt enheterna, liksom deras anslutning, för att förstå hur man installerar rören korrekt.

Installation är mycket lättare om alla detaljer för arrangemanget av avlopp kommer att vara från samma tillverkare. Silikon tätningsmedel hjälper till att säkerställa en tät samling, så du måste köpa en också.

Demontering av gammalt avloppsvatten

Reparation kan inte utföras utan lämpliga verktyg. Kontrollera att du har i din arsenal:

 • hammarborr eller hammarborra för att hammar ett golv, en vägg;
 • hacksåg för rörskärning eller bulgariska;
 • hammare och mejsel för att demontera gamla avlopp och andra verktyg
 • justerbar skiftnyckel och skruvmejsel;
 • laser nivå;
 • måttband och penna
 • pistol för klämning av tätningsmedel.

Gjutjärnspipor, placerade långt från stigaren, bryta med en hammare och en mejsel. Men rören som är förbundna genom en tee till en strut tas bort med försiktighet. De är avskurna, avgår från uttaget mer än 10 cm. Det återstående stycket svängs i uttaget och dras ut. Om han sitter fast, kan du göra flera skär runt grinderens omkrets. Hjälper till att koppla bort röret mejsel och hammare.

Trumpet i stativröret städas, manschetten är placerad i den och ett tätningsmedel pressas in i fogens plats. Så börjar installationen av ny kommunikation.

Installation av nya rör

Avloppssystemet har till uppgift att samla avloppsvattnet tillsammans och föra det till ett gemensamt rör anslutet till stigaren. För att göra detta lägger du stammen, som med hjälp av tees ansluter alla rörsystem.

Vid utmatning är det nödvändigt att ta hänsyn till lutningen av rören så att avloppsvattnet går in i stigaren utan dröjsmål. Observation av sluttningen kan säkerställas genom att markera på väggen. Först bestämmer du horisontlinjen med nivån. Linjen ska vara i mitten av hålet i stigaren. Sedan lyfter de de punkter där toalett, badrum och andra enheter är anslutna till önskad höjd.

Avloppsrör: variationer, huvudegenskaper och installation

Avloppsrör för avloppsvatten är produkter som används vid installation av avloppskommunikation. Dessa anordningar klassificeras huvudsakligen av materialet från vilket de tillverkas, såväl som av ändamål. Hittills finns det många dräneringsrör, som skiljer sig åt i funktionella egenskaper. För att välja de produkter som behövs för en viss situation måste du vara uppmärksam på deras egenskaper.

Avloppsröret är en viktig del av husets avloppssystem, arbetet med all sanitär utrustning beror på dess kvalitet och korrekt installation.

Typ av avloppsrör

Vid materialtillverkning klassificeras alla avloppsrör i:

 • kopparprodukter
 • stål,
 • gjutjärn delar,
 • keramik;
 • asbest;
 • armerad betong avloppsprodukter;
 • plastarmaturer;

Efter överenskommelse är sådana produkter uppdelade i två huvudtyper:

 • yttre (utomhus);
 • internt (inomhus).

Var uppmärksam! Externa avloppsavloppssystem är vanligtvis gjorda av material som är mycket korrosionsbeständiga: metall (målade), galvaniserat stål, speciella polymerer etc. Invändiga system måste vara utrustade med ljudisolering och presenteras.

Externa system monterade utanför byggnaden eller i marken på platsen som ligger intill det måste nödvändigtvis ha vissa egenskaper, såsom:

 • motstånd mot extremiteter i temperaturen;
 • motståndskraft mot tryck.

Typ av avloppsrör väljas beroende på vilken del av avloppet som ska användas - externt eller internt

Till exempel kan ett avloppsrör i ett kök inte vara motståndskraftigt mot låga temperaturer, men dess beslag måste särskiljas med hög tätningsförmåga.

Indikatorer för tvärsnittet av sådana rör bestäms av tryck och volym hos den inkommande vätskan. Bland annat är en mycket viktig indikator som bestämmer verksamhetsområdet för dessa produkter den inre diametern, beräknad i millimeter.

Tänk på standardindikatorerna för avloppsrörens inre diameter, som används i den ekonomiska avloppskommunikationen:

 • 5-10 mm - för avloppsdelen som är monterad från VVS till vattenförsörjningen;
 • 10-11 mm - för stigare, liksom avlopp;
 • 11-15 mm - för stigare i flervåningsbyggnader;
 • över 15 mm - för att leverera ett internt avloppssystem till en central (vanlig) stigare.

Egenskaper för avloppsrör för avloppsvatten

En mängd olika material gör att du kan expandera de operativa egenskaperna hos dessa produkter. Avloppsrör från olika material används i olika situationer.

Järn- och stålrör skiljer sig inte särskilt från ytorna, därför minskar deras röjning med tiden på grund av sediment

Vid val av dessa produkter är det värt att uppmärksamma sådana viktiga tekniska egenskaper som:

 • betygsskala
 • styvhet av produkten.

Flödeskapaciteten hos dräneringsdelen är en mycket viktig faktor. Metallprodukter har otillräckligt smidiga innerväggar, och därmed ackumuleras olika saltavfall och andra främmande partiklar över tiden, vilket medför en minskning av rörlumenet och därmed en minskning av genomströmningsindikatorer. Lumen smalnar tills den är helt övervuxen, med det resultat att röret för avloppsvatten misslyckas, och antingen komplett ersättning eller rengöring kan hjälpa till i denna situation.

Rör av moderna polymermaterial har smidiga innerväggar, så de nästan helt utesluter förekomsten av sådana blodproppar i systemet. Utmärkt genomströmning av plaströr bestämmer ofta deras val.

Stiffhetskoefficienten är också en viktig teknisk egenskap. De högsta värdena för styvhet observeras i metall-, keramik- och betongrör, men inte i alla fall är en hög hållfasthetskoefficient en fördel.

Under förhållanden då jorden kan röra sig under olika faktorer, används polymera avloppsrör.

När man lägger dessa produkter i seismiskt aktiva områden eller i regioner med mobil mark, liksom vid installation under vägar och järnvägar, är material som har en hög styvhetskoefficient mer mottagliga för destruktion. Använd sådana flexibla plastavloppsprodukter i sådana situationer.

Dessutom finns det flera viktiga egenskaper som rör för avloppsvatten måste ha:

 • temperaturstabilitet;
 • motståndskraft mot mekanisk stress;
 • grundvattenresistans.

På grund av dess fördelar framför metall och andra produkter har plaströr blivit de mest populära produkterna idag. Produkter från polymermaterial utmärks av ett stort sortiment.

Fördelar med avloppsrör av plast

Låt oss i större detalj överväga de viktigaste fördelarna med att använda polymerprodukter för installation av intern och extern avloppsavloppskommunikation:

 • demokratiskt pris. Plast kostar en storleksordning mindre än något annat material, vilket är mycket lönsamt.
 • låg vikt Tack vare detta är plastdelar lätt att transportera och ligga;
 • hållbarhet. Driftstiden för sådana plastdelar i normal drift kan vara upp till 50 år;
 • motståndskraft mot frätande effekter samt aggressiva kemiska föreningar. Många aggressiva kemiska föreningar transporteras längs avloppsledningar. Därför är denna egenskap mycket viktig och beaktas vid val och avloppsavloppskommunikation.

Polymerrör är mycket slitstarka och utför regelbundet sina funktioner, även med underjordisk installation utan isolering.

 • låg värmeledningsförmåga. Den här egenskapen är särskilt viktig i regioner som kännetecknas av låga temperaturer. På grund av plaströrens låga värmeledningsförmåga fryser inte innehållet som transporteras genom dem.
 • ett stort urval av produkter som låter dig montera strukturen på nästan vilken konfiguration som helst;
 • miljövänlighet. Plastprodukter under drift avger inte ämnen som är skadliga för människors hälsa, som till exempel asbeströr.

Hur byter man utloppsrör?

Processen att ersätta avloppsröret är ett ganska svårt företag, men om du vill kan du själv göra det. För att ersätta avloppsrör, är det nödvändigt att förstå processens väsentlighet och ha nödvändiga verktyg tillgängliga.

Tänk på listan över verktyg som behövs för att ersätta dräneringskommunikation:

 • bulgarian;
 • punch;
 • en uppsättning skruvdragare;
 • tång;
 • en hammare;
 • mejsel;
 • justerbara nycklar;
 • specialtätningsmedel (helst baserat på silikon).

Innan vi fortsätter direkt till byte av rör, är det nödvändigt att utföra en exakt beräkning av de material som kommer att behövas för denna process. Dessutom är det nödvändigt att tänka ut i förväg och utarbeta en plan för genomgång av ett nytt avloppssystem. Och glöm inte det viktigaste - det rätta valet av enskilda delar av sådan kommunikation (i fråga om avsnitt, längd etc.).

Innan du byter ut det gamla avloppssystemet, är det nödvändigt att förbereda nya rör med lämpligt tvärsnitt och anslutningselement för dem.

Om alla ovanstående föremål är uppfyllda, kan du börja byta avloppet. Först och främst måste du stänga av vattnet och börja sedan demontera den gamla kommunikationen. För att förenkla demonteringsarbetet rekommenderas att ta bort alla onödiga föremål från badrummet, inklusive diskbänken. Detta gör att du får mer utrymme och gör demontering av gamla rör så bekväm som möjligt, och denna åtgärd eliminerar eventuella skador på sanitetsutrustning och tvättutrustning.

Efter demontering av den gamla rörledningen är det nödvändigt att förbereda alla verktyg för att lägga en ny avloppsavlopp. Den första vattenintagspunkten är som regel toaletten.

Det är viktigt! Vid installation av ett nytt avlopp är det nödvändigt att vara försiktig och applicera tätningsmedel på fogen innan de sätts ihop med de två rören. Detta ökar systemets tätningsprestanda.

Således installation av alla avloppsrörledningar. Tänk på några viktiga regler för att komma ihåg:

 • När man lägger en ny kommunikation är det nödvändigt att ta hänsyn till att det borde ha en viss förspänning mot centraliseraren. En sådan lutning är som regel lika med 5 °;
 • en speciell manschett rekommenderas för varje korrugerat rör;
 • experter rekommenderar inte att skära de enskilda elementen i avloppskommunikation

Nedgångar och tvärsnittsindikatorer för avloppsrören visas i tabell nummer 1.

Tabell 1

Om alla ovanstående punkter observeras, kommer den nya kommunikationen att vara i många år. Annars ökar risken för skador på systemet under de första dagarna av driften, så det är viktigt att du tar denna fråga på allvar.

Demontering av gamla avloppsrör är ganska tidskrävande drift.

Demontering av den gamla avloppsavloppet

Som nämnts ovan är demontering av den gamla kommunikationen och installationen av en ny en smutsig och tidskrävande händelse, men det kan ske om du har de nödvändiga verktygen och förberett en plan för att lägga en ny avloppsavlopp.

Demontering börjar med förberedelse av arbetsutrymme. För att göra detta måste du stänga av vattnet i rören och demontera sanitetsutrustningen, ta ut tvättmaskinen. För att demontera toaletten måste du släcka slangen från avloppstanken, som levererar vatten från VVS. Efter demontering av toaletten kan du gå vidare till avvecklingen av avloppet.

Demonteringen av den gamla avloppsstrukturen måste börja vid den punkt som ligger längst bort från huvudrännaren. Om den gamla rörledningen är gjord av gjutjärn, kan den helt enkelt brytas med en hammare, eftersom gjutjärnet har en ganska svag motståndskraft mot mekanisk stress.

Rör som befinner sig i omedelbar närhet av centralrissaren måste avlägsnas mycket noggrant för att inte skada stigaren. Den gamla delen måste avlägsnas av kvarnen på ett avstånd av 10-15 cm från stigaren. Resten av delarna måste svängas och försiktigt avlägsnas från tee, som är inbäddad i den centrala riserna. Det är mycket viktigt att demontera avloppsröret så att det inte skadar anslutningselementet på tee, uttaget. Om demonteringen genomfördes framgångsrikt och tejkontakten var intakt, är det sista steget att rengöra den av skräp och smuts.

Installation av ny kommunikation

När man lägger ett nytt avloppssystem är det nödvändigt att överväga vikten av att luta sig mot stigaren. För produkter med olika tvärsnittsindikatorer kan denna lutning skilja sig från varandra.

För stigningar och avgång från toaletten till stigaren, används vanligen produkter med ett tvärsnitt av 100 mm. För resten av sanitetsutrustningen används i regel rör med tvärsnitt på 50 mm. Indikatorn på kommunikationshöjden, beroende på produktdiametern, kan hittas genom att läsa tabellen nummer 2.

Avloppsrör för avloppsvatten: funktioner och applikationsspecifikationer

Från den här artikeln kan du ta reda på funktionerna i ett sådant kommunikationselement som ett avloppsrör för avlopp: dess syfte, typer av befintliga produkter som kan köpas i butiker, deras egenskaper och priser. Texten beskriver detaljerna för utsläpp och rekommendationer för installationen av riseravloppssystemet, inklusive instruktioner för demontering av den gamla rörledningen.

Korrugerad avloppsrörledning

Avloppsrör av avloppsvatten: egenskaper hos befintliga produkter

Avloppsrening är ett av de viktigaste kommunikationssystemen för bostadsvattenförsörjning. Av detta skäl är det mycket viktigt att vara särskilt uppmärksam på valet av komponenter, deras kvalitet, i synnerhet avloppsrören.

Avloppsrör används för installation av avloppssystem. Tillverkare erbjuder ett brett sortiment av dessa produkter, som skiljer sig från varandra i material, funktionella egenskaper och syfte.

Rör för externt avloppsvatten

Typer av avloppsrör för hushållsavlopp och externt

Klassificering av befintliga avloppsrör på tillverkningsmaterial:

 • asbest;
 • koppar;
 • gjutjärn;
 • plast;
 • armerad betong;
 • stål;
 • keram.

Efter överenskommelse är alla dessa produkter indelade i två kategorier. Externa rör placeras utanför lokalerna, medan inre rör är konstruerade för installation av VVS och sanitär i rummet.

Rör för hushållsavlopp

Utomhus avloppssystem är monterade utanför byggnaden eller i marken intill den. Eftersom deras verksamhet utförs under utomhusförhållanden bör sådana produkter ha förbättrade egenskaper:

 • hög styrka;
 • frostbeständighet;
 • motstånd mot deformationsförändringar;
 • motståndskraft mot påverkan av aggressiva medier
 • motstånd mot högt tryck på väggarna.

Var uppmärksam! För att organisera det externa dräneringssystemet är det bättre att ta produkter gjorda av material med hög korrosionsbeständighet. Dessa inkluderar målad metall, polymerer och galvaniserat stål.

Komponenter av korrugerad avloppsrör

De mest populära för hushållsavloppsrör är gjorda av polymerer. De har många fördelar:

 • rimligt pris
 • lång livslängd
 • Enkelt installationssystem för internt avloppsvatten;
 • korrosionsbeständighet;
 • låg värmeledningsförmåga
 • motståndskraft mot alkaliska och kemiska ämnen;
 • omfattande utbud av storlekar och former;
 • liten vikt;
 • säkerhet.

Polymerrör för hushållsavlopp

Plastavlopp: vilket rör är bättre att använda i systemet

För tillverkning av plaströr används olika polymera ämnen. Denna produktkategori innefattar delar av polyeten (korrugerad och slät), polypropen och lågtryckspolyeten. För att bestämma vilka som passar bäst för att installera en avloppsrör, bör du bekanta dig med funktionerna hos varje rörtyp.

Egenskaper av plaströr:

Urval av rör för avloppsvatten: mått och priser på produkter

Om ett rör behövs för att tömma badrummet, är det lämpligt att använda styva eller korrugerade produkter av polypropen. Den rekommenderade rördiametern i detta fall är 40 mm. Kostnaden för ett sådant element varierar från 50 till 120 rubel. beroende på längden. Om rummet inte har ett fritt område kan du begränsa ett knä. I det stora badrummet kan rymma två knän.

För att organisera avloppet under toaletten är det bättre att köpa ett PVC-rör för avloppsvatten. Priset på korrugerade produkter med en diameter på 110 mm är cirka 300 rubel. Tack vare den ökade flexibiliteten kan systemet skräddarsys för att passa vilken som helst toalettbunksmodell och är bekväm att fästa på.

Avloppssystem av ett badrum i huset

Bra råd! Experter rekommenderar att man plockar upp rör med tjocka väggar. Sådana produkter kommer att hålla längre innan gnidning.

För att ordna avloppet från diskbänken till avloppet används ofta korrugerade produkter. Det är tillåtet att använda diametrar på 40 mm, 32 mm, och i vissa fall kan denna siffra nå 50 mm. Det beror på modifieringen av diskbänken och sifonen. Priset på sådana produkter ligger i intervallet 250 till 400 rubel.

Standard interndiameter limning system:

För att ansluta tvättmaskinens dränering till avloppet används en speciell slang av korrugerat material, vilket är närvarande i standardkonfigurationen av denna teknik. Anslutningen sker genom en sifon, och för dessa ändamål kan du använda gaffeln som ligger under diskbänken.

Avloppsrör PND för avloppsvatten: storleken och priset på utomhusprodukter

Externa avloppsrör används också för att tömma sediment från taket till avloppssystemet. För dessa ändamål rekommenderas att du tar produkter med styva väggar. Det optimala materialet är polypropen och HDPE. Diametern på elementen är vald utifrån byggnadens storlek.

Storlek på produkter för avlägsnande av nederbörd från taket:

Oftast i bostadshus används produkter med en diameter av 110, 160 och 200 mm. Tjockleken på väggarna hos sådana rör är 3,2 mm.

Priset på avloppsrör 160, 110 och 200 mm:

Så här ansluter du en tvättmaskin till avloppet

Anslutning av tvättmaskinen till hushållsavloppssystemet och vattenförsörjning kan ske självständigt. Denna procedur bör kontaktas på ett ansvarsfullt sätt, eftersom resultatet beror på om utrustningen ska fungera korrekt och utan avbrott.

Anslutning av tvättmaskinen i sig orsakar inte problem. Svårigheter uppstår under avloppsorganisationen. Om proceduren utförs felaktigt kan det finnas en obehaglig lukt i rummet där utrustningen är installerad. Dessutom finns det risk för kontaminering av maskinen med vatten från andra VVS-armaturer.

Bra råd! För att skära metallelement i rörledningen är det bättre att hämta en hacksåg med små tänder. Med det här verktyget kan du minimera sannolikheten för chipping. Ju mindre tänderna desto mer korrekta och smidigare snittet är.

Du kan ansluta tvättmaskinen till avloppet själv

Sätt att organisera avloppet:

 1. Genom att installera en speciell sifon.
 2. Genom direkt installation av slangen i avloppssystemet.
 3. Kasta Shlag över kanten av badet eller handfatet.

Den tredje metoden kan klassificeras som tillfälliga åtgärder. I det här fallet behöver du inte arbeta med rör och installera en sifon, men ytterligare drift av badrummet eller diskbänken kommer att åtföljas av vissa olägenheter. Avloppsvatten från maskinen kommer att leda smuts på golvet. Dessutom är metoden att fixera slangen inte mycket tillförlitlig, vilket är belagt med översvämning. Slangfel uppstår under tvätten på grund av stark vibration eller när pumpen är påslagen för avrinning.

Anslutningsdiagram över tvättmaskinen till avloppet

Funktioner av organiseringen av en dränering för en tvättmaskin ner i avloppet

På VVS-marknaden kan du köpa speciella användnings siffror för handfat, badkar och handfat. De har ett extra uttag för anslutning av en slang med en diameter av 22 mm. Processen att ansluta till en sifon är inte komplicerad, i motsats till att man anordnar tvättmaskinen direkt i avloppet. Faktum är att rör med en diameter av 32 eller 50 mm används för det allmänna avloppssystemet. Samtidigt finns det ingen adapter som kan kombinera dem med en 22-millimeters slang.

För att ansluta i det här fallet bör du använda en gummibesparing med en adapter för en 22 mm slang. Om tvättmaskinen ligger i närheten av det gemensamma röret med en diameter på 50 mm, kan du krascha in i systemet med en tee.

Om utrustningen är långt bort kan ett PVC-rör med en diameter av 32 mm dragas mellan slangen och utloppet. För att ansluta PVC-produkten med det övergripande systemet kommer det också att krävas användning av gummibesparing. Samtidigt är det inte nödvändigt att placera plaströret i lutning, eftersom vattnet i detta fall dräneras med våld.

Hur man kopplar avloppsröret från en tvättmaskin till avloppet

Var uppmärksam! I vissa tvättmaskiner kan en slang avsedd för tömning ha olika diametrar i ändarna. Från sidan av enheten är storleken 19 mm. Diametern på änden som förbinder direkt till rörledningen är 22 mm. Denna nyans bör övervägas under drift.

Före arbetet måste du kontrollera att det finns en backventil på maskinens avlopp som endast kan passera vatten i en riktning. Om inte, bör höjden för slangens slang ses i informationen från tillverkaren. På denna plats måste du skapa en vattentätning så att obehagliga lukt från avloppsröret inte kommer in i rummet genom maskinen.

Anslut dräneringen av tvättmaskinen till avloppet genom sifonen

De flesta moderna automatiska tvättmaskiner har en backflow-ventil, så det borde inte vara något problem med att ansluta slangen. Du behöver bara ansluta rätt slangrör och gummibesparing. I vissa fall utförs fixering till ett extra sifonuttag. För att förhindra skador på gummibesparingen innan du sätter i kontakten, bör den smörjas med flytande tvättmedel. Således kommer elementet att vara lättare att installera i ett jämnt rör.

Anslut dräneringen av tvättmaskinen till avloppet genom sifonen

Om ett extra silikonuttag används för anslutningen, kommer det att vara tillräckligt att ta bort fabriksröret och på plats installera röret från slangen. En speciell koppling används för att säkerställa tätning. Det kommer att täta korsningen. Fabriksröret i sifongen är endast avsett att bevara elementets prestanda.

Relaterad artikel:

Geotextiler och kokosfibrer som filtermaterial. Karaktäristiken hos olika typer av rör för organisationen av stormvattenavloppssystemet.

Om längden på standardavloppsslangen inte räcker för att göra en inbindning, kan du öka genom att lägga till en bit. Fittings rekommenderas för att ansluta dessa delar. Stör inte in försäkring med stålklämmor. Den optimala storleken på dessa element är 2,7x1,6 cm. Modulära slangar är tillgängliga för att uppnå eventuella önskemål om avstånd. Dessa produkter är uppdelade i fragment med en längd av 50 cm.

Var uppmärksam! Ju längre slangen är, desto svårare blir det för avloppspumpen i lägenheten att klara vattenrörelsen.

Avlopp Tvättmaskinen kan anslutas till avlopp via vattenförsörjningen

Hur man kopplar ur tvättmaskinens avlopp till avloppet genom vattenförsörjningen

Det är mycket lättare att ansluta en tvättmaskin till vattenförsörjningen än den är direkt till avloppet. För att göra detta måste rörsystemet med vattenförsörjning placeras vid enheten. Dessutom krävs ventiler. Det kan vara i form av ett hörn eller en rak skärm.

På slangen avsedd för urladdning finns ett par muttrar av spännartyp. Därför måste en montering med en yttre gänga för fixering av dessa muttrar vara närvarande på stoppventilerna och på tvättmaskinen. Deras arbetsdiameter är ¾ tum. Av denna anledning bör ventiler ha en tråd av samma storlek. Den speciella parametern motsvarar samma parameter, i motsats till VVS-systemets distributionssystem, vilket är mycket mindre. För sådana fall behövs en reducerande montering.

Specificitet och typer av pumpar för avloppsvatten i lägenheten för köket

Pumpen för pumpning har formen av en plastbehållare, som liknar en toalettskål. Det har gängade hål som används för att ansluta rören.

Pumparets inre delar:

 • motor;
 • automatisk startanordning;
 • chopper.

Pumpen har ett enkelt system för drift. Vatten från hushållsapparater eller från handfat går in i en plastbehållare. När tanken är full aktiveras en omkopplare, utrustad med en flottör, som startar motorns och knivarnas knivar, om sådana finns. Krossade rester av sopor tillsammans med vattnet rinner genom filtersystemet och sedan under tryck från trycket in i avloppet.

Det finns flera typer av avloppspumpar till köket, olika i deras syfte och egenskaper:

 • Sanitär (enkla enheter under diskbänken);
 • stationen tvingad avloppsvatten;

Avloppspump för köket

 • stationär.

Sanitära pumpar kan inte avleda hett vatten och har oftast inte knivar. Deras arbetstemperatur är endast 35-40 ºі. För köket är det bättre att ta tvingade avloppsstationer som hanterar stora volymer vätska, finmalt organiskt avfall och har hög effekt. Stationära enheter är lämpliga för installation i garderoben, men de används sällan i lägenhetsförhållanden.

Installera en pump för att pumpa avloppsvatten hemma

Installationen av röret under diskbänken utförs i följande ordning:

 1. Utloppsröret kopplas ur sinken.
 2. En monteringsfäste monteras på disken över gummipackningen, som är standard på pumpen.
 3. Kroppsdelens del är ansluten till diskavloppet med polypropenrör.
 4. Genom plaströr bildas en anslutning mellan utloppet på det centrala avloppssystemet och pumpkåpan.
 5. Ansluta enheten till elnätet.

Avloppspump i badrummet

Var uppmärksam! Det är inte tillåtet att kombinera flera pumpar i ett nätverk.

Installation av en tryckpump är möjlig på andra ställen. För att göra detta kan öppna utrymmen i rummet, nischer eller skåp som finns under diskbänken användas. Samtidigt för att rymma rören, kan du välja en lutande eller vertikal position, eftersom vätskan kommer att röra sig genom gravitationen.

Hur man rengör dina egna avlopp i lägenheten eller i ett privat hus

Oftast i lägenheter uppstår lokala blockeringar. Du kan bli av med dig själv utan hjälp av experter. Men om källan till problemet var ett täppt huvudrör, är allmänhetens deltagande oumbärligt, eftersom konsekvenserna kan vara allvarliga. Med privata hem är det mycket lättare, eftersom det inte finns någon risk för översvämning av grannar i golv nedan.

Du kan rengöra avloppsröret själv.

Hur man rengör avloppet i ett privat hus eller lägenhet:

 1. Kemiskt.
 2. Med hjälp av mekanisk påverkan.
 3. Hydrodynamisk metod.

Den kemiska metoden för avlägsnande av igensättning inbegriper användningen av specialverktyg baserade på syra eller alkali. Dessa inkluderar produkter av sådana märken som Mole, Domestos, Tireth, etc. Innan du använder, kontrollera att du är kompatibel med rörmaterialet.

Om kemikalier inte hjälper, måste du använda en kolv, som mekaniskt tar bort blockeringen. I närvaro av ett fast föremål eller trasa i rörledningen hjälper inte kolven. I det här fallet behöver du en rörledningskabel. Den är gjord av metall och kan hämta ett fast föremål. Innan du använder det, ta bort sifonen. Hydrodynamisk rengöring används vid andra metoder. Det ska utföras av en specialist.

Med hjälp av speciella kemikalier kan man eliminera igensättning.

Av dessa typer av rör anses plastprodukter vara de mest praktiska. Om elementen för rörledningen väljs korrekt kan systemet ta lång tid.

Rör för avlopp: Avloppsavloppet, applikationsfunktioner, foton, videorecensioner

Rör för avlopp: Avloppsavloppet, applikationsfunktioner, foton, videorecensioner. Från den här artikeln kan du ta reda på funktionerna i ett sådant kommunikationselement som ett avloppsrör för avlopp: dess syfte, typer av befintliga produkter som kan köpas i butiker, deras egenskaper och priser. Texten beskriver detaljerna för utsläpp och rekommendationer för installationen av riseravloppssystemet, inklusive instruktioner för demontering av den gamla rörledningen.

Korrugerad avloppsrörledning

Avloppsrör av avloppsvatten: egenskaper hos befintliga produkter

Avloppsrening är ett av de viktigaste kommunikationssystemen för bostadsvattenförsörjning. Av detta skäl är det mycket viktigt att vara särskilt uppmärksam på valet av komponenter, deras kvalitet, i synnerhet avloppsrören.

Avloppsrör används för installation av avloppssystem. Tillverkare erbjuder ett brett sortiment av dessa produkter, som skiljer sig från varandra i material, funktionella egenskaper och syfte.

Rör för externt avloppsvatten

Typer av avloppsrör för hushållsavlopp och externt

Klassificering av befintliga avloppsrör på tillverkningsmaterial:

 • asbest;
 • koppar;
 • gjutjärn;
 • plast;
 • armerad betong;
 • stål;
 • keram.

Efter överenskommelse är alla dessa produkter indelade i två kategorier. Externa rör placeras utanför lokalerna, medan inre rör är konstruerade för installation av VVS och sanitär i rummet.

Rör för hushållsavlopp

Utomhus avloppssystem är monterade utanför byggnaden eller i marken intill den. Eftersom deras verksamhet utförs under utomhusförhållanden bör sådana produkter ha förbättrade egenskaper:

 • hög styrka;
 • frostbeständighet;
 • motstånd mot deformationsförändringar;
 • motståndskraft mot påverkan av aggressiva medier
 • motstånd mot högt tryck på väggarna.

Var uppmärksam! För att organisera det externa dräneringssystemet är det bättre att ta produkter gjorda av material med hög korrosionsbeständighet. Dessa inkluderar målad metall, polymerer och galvaniserat stål.

Komponenter av korrugerad avloppsrör

De mest populära för hushållsavloppsrör är gjorda av polymerer. De har många fördelar:

 • rimligt pris
 • lång livslängd
 • Enkelt installationssystem för internt avloppsvatten;
 • korrosionsbeständighet;
 • låg värmeledningsförmåga
 • motståndskraft mot alkaliska och kemiska ämnen;
 • omfattande utbud av storlekar och former;
 • liten vikt;
 • säkerhet.

Polymerrör för hushållsavlopp

Plastavlopp: vilket rör är bättre att använda i systemet

För tillverkning av plaströr används olika polymera ämnen. Denna produktkategori innefattar delar av polyeten (korrugerad och slät), polypropen och lågtryckspolyeten. För att bestämma vilka som passar bäst för att installera en avloppsrör, bör du bekanta dig med funktionerna hos varje rörtyp.

Egenskaper av plaströr:

Urval av rör för avloppsvatten: mått och priser på produkter

Om ett rör behövs för att tömma badrummet, är det lämpligt att använda styva eller korrugerade produkter av polypropen. Den rekommenderade rördiametern i detta fall är 40 mm. Kostnaden för ett sådant element varierar från 50 till 120 rubel. beroende på längden. Om rummet inte har ett fritt område kan du begränsa ett knä. I det stora badrummet kan rymma två knän.

För att organisera avloppet under toaletten är det bättre att köpa ett PVC-rör för avloppsvatten. Priset på korrugerade produkter med en diameter på 110 mm är cirka 300 rubel. Tack vare den ökade flexibiliteten kan systemet skräddarsys för att passa vilken som helst toalettbunksmodell och är bekväm att fästa på.

Avloppssystem av ett badrum i lägenheten

Bra råd! Experter rekommenderar att man plockar upp rör med tjocka väggar. Sådana produkter kommer att hålla längre innan gnidning.

För att ordna avloppet från diskbänken till avloppet används ofta korrugerade produkter. Det är tillåtet att använda diametrar på 40 mm, 32 mm, och i vissa fall kan denna siffra nå 50 mm. Det beror på modifieringen av diskbänken och sifonen. Priset på sådana produkter ligger i intervallet 250 till 400 rubel.

Standard interndiameter limning system:

För att ansluta tvättmaskinens dränering till avloppet används en speciell slang av korrugerat material, vilket är närvarande i standardkonfigurationen av denna teknik. Anslutningen sker genom en sifon, och för dessa ändamål kan du använda gaffeln som ligger under diskbänken.

Avloppsrör PND för avloppsvatten: storleken och priset på utomhusprodukter

Externa avloppsrör används också för att tömma sediment från taket till avloppssystemet. För dessa ändamål rekommenderas att du tar produkter med styva väggar. Det optimala materialet är polypropen och HDPE. Diametern på elementen är vald utifrån byggnadens storlek.

Storlek på produkter för avlägsnande av nederbörd från taket:

Oftast i bostadshus används produkter med en diameter av 110, 160 och 200 mm. Tjockleken på väggarna hos sådana rör är 3,2 mm.

Priset på avloppsrör 160, 110 och 200 mm:

Så här ansluter du en tvättmaskin till avloppet

Anslutning av tvättmaskinen till hushållsavloppssystemet och vattenförsörjning kan ske självständigt. Denna procedur bör kontaktas på ett ansvarsfullt sätt, eftersom resultatet beror på om utrustningen ska fungera korrekt och utan avbrott.

Anslutning av tvättmaskinen i sig orsakar inte problem. Svårigheter uppstår under avloppsorganisationen. Om proceduren utförs felaktigt kan det finnas en obehaglig lukt i rummet där utrustningen är installerad. Dessutom finns det risk för kontaminering av maskinen med vatten från andra VVS-armaturer.

Bra råd! För att skära metallelement i rörledningen är det bättre att hämta en hacksåg med små tänder. Med det här verktyget kan du minimera sannolikheten för chipping. Ju mindre tänderna desto mer korrekta och smidigare snittet är.

Du kan ansluta tvättmaskinen till avloppet själv

Sätt att organisera avloppet:

 1. Genom att installera en speciell sifon.
 2. Genom direkt installation av slangen i avloppssystemet.
 3. Kasta Shlag över kanten av badet eller handfatet.

Den tredje metoden kan klassificeras som tillfälliga åtgärder. I det här fallet behöver du inte arbeta med rör och installera en sifon, men ytterligare drift av badrummet eller diskbänken kommer att åtföljas av vissa olägenheter. Avloppsvatten från maskinen kommer att leda smuts på golvet. Dessutom är metoden att fixera slangen inte mycket tillförlitlig, vilket är belagt med översvämning. Slangfel uppstår under tvätten på grund av stark vibration eller när pumpen är påslagen för avrinning.

Anslutningsdiagram över tvättmaskinen till avloppet

Funktioner av organiseringen av en dränering för en tvättmaskin ner i avloppet

På VVS-marknaden kan du köpa speciella användnings siffror för handfat, badkar och handfat. De har ett extra uttag för anslutning av en slang med en diameter av 22 mm. Processen att ansluta till en sifon är inte komplicerad, i motsats till att man anordnar tvättmaskinen direkt i avloppet. Faktum är att rör med en diameter av 32 eller 50 mm används för det allmänna avloppssystemet. Samtidigt finns det ingen adapter som kan kombinera dem med en 22-millimeters slang.

För att ansluta i det här fallet bör du använda en gummibesparing med en adapter för en 22 mm slang. Om tvättmaskinen ligger i närheten av det gemensamma röret med en diameter på 50 mm, kan du krascha in i systemet med en tee.

Om utrustningen är långt bort kan ett PVC-rör med en diameter av 32 mm dragas mellan slangen och utloppet. För att ansluta PVC-produkten med det övergripande systemet kommer det också att krävas användning av gummibesparing. Samtidigt är det inte nödvändigt att placera plaströret i lutning, eftersom vattnet i detta fall dräneras med våld.

Hur man kopplar avloppsröret från en tvättmaskin till avloppet

Var uppmärksam! I vissa tvättmaskiner kan en slang avsedd för tömning ha olika diametrar i ändarna. Från sidan av enheten är storleken 19 mm. Diametern på änden som förbinder direkt till rörledningen är 22 mm. Denna nyans bör övervägas under drift.

Före arbetet måste du kontrollera att det finns en backventil på maskinens avlopp som endast kan passera vatten i en riktning. Om inte, bör höjden för slangens slang ses i informationen från tillverkaren. På denna plats måste du skapa en vattentätning så att obehagliga lukt från avloppsröret inte kommer in i rummet genom maskinen.

Anslut dräneringen av tvättmaskinen till avloppet genom sifonen

De flesta moderna automatiska tvättmaskiner har en backflow-ventil, så det borde inte vara något problem med att ansluta slangen. Du behöver bara ansluta rätt slangrör och gummibesparing. I vissa fall utförs fixering till ett extra sifonuttag. För att förhindra skador på gummibesparingen innan du sätter i kontakten, bör den smörjas med flytande tvättmedel. Således kommer elementet att vara lättare att installera i ett jämnt rör.

Anslut dräneringen av tvättmaskinen till avloppet genom sifonen

Om ett extra silikonuttag används för anslutningen, kommer det att vara tillräckligt att ta bort fabriksröret och på plats installera röret från slangen. En speciell koppling används för att säkerställa tätning. Det kommer att täta korsningen. Fabriksröret i sifongen är endast avsett att bevara elementets prestanda.

Om längden på standardavloppsslangen inte räcker för att göra en inbindning, kan du öka genom att lägga till en bit. Fittings rekommenderas för att ansluta dessa delar. Stör inte in försäkring med stålklämmor. Den optimala storleken på dessa element är 2,7x1,6 cm. Modulära slangar är tillgängliga för att uppnå eventuella önskemål om avstånd. Dessa produkter är uppdelade i fragment med en längd av 50 cm.

Var uppmärksam! Ju längre slangen är, desto svårare blir det för avloppspumpen i lägenheten att klara vattenrörelsen.

Avlopp Tvättmaskinen kan anslutas till avlopp via vattenförsörjningen

Hur man kopplar ur tvättmaskinens avlopp till avloppet genom vattenförsörjningen

Det är mycket lättare att ansluta en tvättmaskin till vattenförsörjningen än den är direkt till avloppet. För att göra detta måste rörsystemet med vattenförsörjning placeras vid enheten. Dessutom krävs ventiler. Det kan vara i form av ett hörn eller en rak skärm.

På slangen avsedd för urladdning finns ett par muttrar av spännartyp. Därför måste en montering med en yttre gänga för fixering av dessa muttrar vara närvarande på stoppventilerna och på tvättmaskinen. Deras arbetsdiameter är ¾ tum. Av denna anledning bör ventiler ha en tråd av samma storlek. Den speciella parametern motsvarar samma parameter, i motsats till VVS-systemets distributionssystem, vilket är mycket mindre. För sådana fall behövs en reducerande montering.

Specificitet och typer av pumpar för avloppsvatten i lägenheten för köket

Pumpen för pumpning har formen av en plastbehållare, som liknar en toalettskål. Det har gängade hål som används för att ansluta rören.

Pumparets inre delar:

 • motor;
 • automatisk startanordning;
 • chopper.

Pumpen har ett enkelt system för drift. Vatten från hushållsapparater eller från handfat går in i en plastbehållare. När tanken är full aktiveras en omkopplare, utrustad med en flottör, som startar motorns och knivarnas knivar, om sådana finns. Krossade rester av sopor tillsammans med vattnet rinner genom filtersystemet och sedan under tryck från trycket in i avloppet.

Det finns flera typer av avloppspumpar till köket, olika i deras syfte och egenskaper:

 • Sanitär (enkla enheter under diskbänken);
 • stationen tvingad avloppsvatten;

Avloppspump för köket

 • stationär.

Sanitära pumpar kan inte avleda hett vatten och har oftast inte knivar. Deras arbetstemperatur är endast 35-40 ºі. För köket är det bättre att ta tvingade avloppsstationer som hanterar stora volymer vätska, finmalt organiskt avfall och har hög effekt. Stationära enheter är lämpliga för installation i garderoben, men de används sällan i lägenhetsförhållanden.

Installera en pump för att pumpa avloppsvatten hemma

Installationen av röret under diskbänken utförs i följande ordning:

 1. Utloppsröret kopplas ur sinken.
 2. En monteringsfäste monteras på disken över gummipackningen, som är standard på pumpen.
 3. Kroppsdelens del är ansluten till diskavloppet med polypropenrör.
 4. Genom plaströr bildas en anslutning mellan utloppet på det centrala avloppssystemet och pumpkåpan.
 5. Ansluta enheten till elnätet.

Avloppspump i badrummet

Var uppmärksam! Det är inte tillåtet att kombinera flera pumpar i ett nätverk.

Installation av en tryckpump är möjlig på andra ställen. För att göra detta kan öppna utrymmen i rummet, nischer eller skåp som finns under diskbänken användas. Samtidigt för att rymma rören, kan du välja en lutande eller vertikal position, eftersom vätskan kommer att röra sig genom gravitationen.

Hur man rengör dina egna avlopp i lägenheten eller i ett privat hus

Oftast i lägenheter uppstår lokala blockeringar. Du kan bli av med dig själv utan hjälp av experter. Men om källan till problemet var ett täppt huvudrör, är allmänhetens deltagande oumbärligt, eftersom konsekvenserna kan vara allvarliga. Med privata hem är det mycket lättare, eftersom det inte finns någon risk för översvämning av grannar i golv nedan.

Du kan rengöra avloppsröret själv.

Hur man rengör avloppet i ett privat hus eller lägenhet:

 1. Kemiskt.
 2. Med hjälp av mekanisk påverkan.
 3. Hydrodynamisk metod.

Den kemiska metoden för avlägsnande av igensättning inbegriper användningen av specialverktyg baserade på syra eller alkali. Dessa inkluderar produkter av sådana märken som Mole, Domestos, Tireth, etc. Innan du använder, kontrollera att du är kompatibel med rörmaterialet.

Om kemikalier inte hjälper, måste du använda en kolv, som mekaniskt tar bort blockeringen. I närvaro av ett fast föremål eller trasa i rörledningen hjälper inte kolven. I det här fallet behöver du en rörledningskabel. Den är gjord av metall och kan hämta ett fast föremål. Innan du använder det, ta bort sifonen. Hydrodynamisk rengöring används vid andra metoder. Det ska utföras av en specialist.

Med hjälp av speciella kemikalier kan man eliminera igensättning.

Av dessa typer av rör anses plastprodukter vara de mest praktiska. Om elementen för rörledningen väljs korrekt kan systemet ta lång tid.