Avstånd mellan spärrar: korrekt beräkning

Takets tillförlitlighet och dess livslängd beror huvudsakligen på hur bra beräkningarna görs.

En av de viktigaste parametrarna i trussystemet är hur långt spärren är placerade från varandra.


Efter allt beror fördelningen av belastningen på ramen på den önskade parametern.

Om beräkningen görs felaktigt, kan deformation uppträda och taket kollapsar.

Det är därför oerhört viktigt att göra en exakt beräkning av intervallet mellan truss fötter vid upptagning av tak.

Huvudbestämmelserna i beräkningen

Stegspärrar är avståndet från ett spår till det andra.

Under byggandet av tak av privata hus är detta värde lika med 1 meter.

Men den här siffran är ungefärlig.

För att erhålla intervallets exakta storlek är det nödvändigt att utföra beräkningen av bärkapaciteten hos trussystemet av den valda typen.

För att utföra rätt beräkning ska du använda följande schema:

 • Först måste du bestämma vad som är längden på takhöjden;
 • nu ska den resulterande siffran divideras med värdet av den grovt valda trusshöjden. Om du tidigare valde sitt värde på 1 meter måste du dela med 1.

Om du väljer 0,8, ska du dela med 0,8 mm.

 • Efter det, lägg till en till resultatet och runda upp det. Denna åtgärd är nödvändig för att få det exakta antalet spärrar som måste installeras på en ramp;
 • Höjdenas totala längd måste divideras med antalet trussben som erhållits i föregående beräkning. Och vi får det exakta avståndet mellan dem.
 • För att bättre förstå allt, låt oss titta på ett exempel.

  Mät längden på takhöjden, fick 27,5 meter.

  Välj ett steg på 1 meter för att göra det enklare att räkna.

  Ytterligare beräkningar kommer att se ut så här:

  Lägg nu till enheten 27,5 m +1 = 28,5 m.


  Runda upp till närmaste värde och få nummer 29.

  Det är på en sluttning av vårt tak måste du installera 29 trussben.

  Nu är takets längd dividerat med deras antal: 27,5 / 29 = 0,95 m.

  Så, i vårt fall, bör steget med rafterben vara 0,95 meter.

  Detta är en allmän beräkning.

  Vid vilken funktionen av ett specifikt takmaterial inte beaktas.

  Och han kan väsentligt ändra denna parameter.

  När du vet exakt vilket material du ska använda på taket måste du göra några ändringar i beräkningsordningen.

  Optimalt och minimalt värde

  Steg är en kontonhet.

  Det beror först och främst på belastningen på takets ram och tvärsnittet av stänkbenen.

  Du kan ta en tjock bräda för sin konstruktion och göra ett intervall på 120 cm mellan dem.

  På detta avstånd kan kistan börja sakta.

  Ja, och isolering hur man lägger sig?

  När allt kommer omkring har de flesta material en bredd på 1 meter.

  Så de tar i beräkningen ett ungefärligt steg på 1 meter.

  Minsta avstånd mellan truss fötter är 70 cm.

  För att få det optimala värdet för varje material är det nödvändigt att utföra en beräkning.

  Bestämning av tonhöjden för ett skurtak

  Skurtak är det enklaste.

  Faktum är att i taket är ett sådant tak bara trussben.

  Det finns inga strutar, strutar, hängslen i sin design.

  De brukar ordna sådant tak i garage, tillägg, badhus.

  För att bestämma steget med spärrar på ett ensidigt tak kan du använda bordet:

  Byggarbetsplats - prostobuild.ru

  Beräkning av dimensioner, bestämning av lutningsvinkeln

  1. När du har en spänning och en vinkel
  2. När du har spänn och skridskohöjd

  Beräkning av span och vinkel:


  Trissfotens längd består av summan av två längder:

  där L1 = C / cos a
  L2 = B / cos a
  C - utskjutning av en stötfotsfot (se ritning)
  B - spännvidd (se figur)
  a - lutningsvinkeln i grader (om du har en vinkel som anges i ppm eller procentandel - kan du översätta med oss ​​på en kalkylator)

  Beräkning av spänn och höjden på åsen:

  Längden på stagfoten L i båda fallen kommer att vara så nära som möjligt till den faktiska storleken.

  Samla laster på taksystemet

  1. Snöbelastning
  2. Vindbelastning
  3. Konstant belastning från:
  - Takvikt
  - Vikt av lådor
  - Isolationsvikt
  - Nettovikt av trussystem


  Först, låt oss ta reda på lastområdet på hävarfoten. Lastområdet är det område från vilket lasten verkar på konstruktionen (takfot).

  Figuren visar två lastutrymmen (kläckta): på takfot nr 1 (F = L · D) och på takfot nr 2 (F = 0,5 · D · L). Det är logiskt att området nr 2 är två gånger mindre än område nr 1 och därför bär trussfot nr 2 lasten 2 gånger mindre och dess tvärsnitt bör vara mindre, men för att förena strukturerna hos trussbenen kommer vi att beräkna den mest laddade och Den resulterande sektionen tas för alla.

  Till exempel: trussfotens längd (vi tar från föregående exempel) är L = 6410 mm och avståndet mellan dem är 900 mm. Följaktligen kommer lastområdet på det mest lastade stänkbenet att vara lika med:

  Du kan konvertera mm2 till m2 här.

  Snöbelastningen är huvudbelastningen på taksystemet.

  Den önskade snöbelastningen är

  - om vinkeln a är ≤ 30 grader, då μ = 1
  - om vinkeln är 30

  Beräkning av steget och avståndet mellan spjällen

  Takets kvalitet och hållbarhet är i stor utsträckning beroende av korrekt beräkning av stegspärrarna. Det påverkar placeringen av isolering, montering av takmaterial och installation av ytterligare delar. Observera endast kraven på avståndet under takplåtarna, då kan det finnas problem med isoleringsplattor. Omvänt kan justering mot isoleringens dimensioner göra ramen för svag, och på vintern kommer det att bli ett hot om att kollapsa. Hur räknar man avståndet mellan takstakarna? Låt oss prata om detta i vår artikel.

  Grunderna för att bestämma spärrar

  Som regel beror tonhöjden mellan spjällen på flera faktorer. Men vanligtvis varierar avståndet mellan 0,6 och 1,2 meter. Dessa indikatorer är avrundade, i praktiken kan avståndet skilja sig åt flera centimeter i mindre riktning. För en noggrann bestämning är det nödvändigt att utföra följande beräkningar:

  1. Bestäm längden på lutningen, genom att mäta kanten av huset. Antag att det visade sig vara 17,8 meter.
  2. Dela den resulterande siffran på de planerade stegspärrarna. Om det bestämdes att avståndet mellan strålarna skulle vara 0,8 meter, då 17,8 / 0,8 = 22,25.
  3. Därefter avrundas resultatet och vi lägger till en: 23 + 1 = 24. Vid detta tillfälle bestäms antalet behövande spärrar.
  4. Nu beräknar vi avståndet mellan balkarnas axlar. För att göra detta måste längden på lutningen divideras med antalet spärrar: 17,8 / 24 = 0,74 m.

  Så bestämmer du det faktiska avståndet på vilket spärrar för metalltak eller något annat material ska stå.

  Ofta, när du planerar en takram, används specialkalkylatorer. De anger grundläggande data och får det färdiga resultatet. Programmet borde dock inte vara helt betrodat, eftersom endast en person kan ta hänsyn till vissa villkor. Vid beräkning är det möjligt att förstå hur systemet fungerar, vilken mängd handling. Om det behövs görs justeringar för att stärka eller underlätta utformningen. Oberoende beräkning kommer att bidra till att mer exakt bestämma det nödvändiga stegspjällets dubbla och enkla taktak.

  Beräkning av tonhöjd beroende på takmaterialet

  För varje beläggning utvecklas egna standarder och dimensioner för trussystemet. Huvudfaktorerna är materialets styrka, dess vikt och motståndskraft mot yttre belastningar. Tänk på huvudtyperna av beläggningar.

  trall

  Steget med spärrar för böljande golv kan variera från 0,6 till 0,9 m. Slutresultatet beror på ytterligare villkor, vilket kommer att diskuteras nedan. Om av någon anledning steget ska vara längre, lägg till ett tvärsnittskort med en större sektion. I det här fallet är spärren själva vanligtvis valda i mått på 50x100 eller 50x150 mm.

  Utöver spärren, applicera en kista på 30x100 millimeter. Klyftan mellan brädorna borde vara ca 0,5 meter. Det kan vara mer, det beror helt på typen av plåt och våghöjd. Kratskivor som sticker ut över takskenorna bör vara 1,5 cm tjocka än vanligt. Detta görs på grundval av behovet av att fixa ventilation, skorsten eller dränering.

  Keramiska plattor

  Den största svårigheten att designa en karmram för keramiska plattor är den stora vikten av materialet för taket. Den är tyngre än korrugerad 10 gånger och det är 40 till 60 kg per kvadratmeter.

  Under denna beläggning använd torra strålar, med en vattenhalt av endast 15%. Deras tvärsnitt ska vara antingen 50x150 eller 60x180 mm. Med sådana indikatorer kan det maximala tillåtna avståndet mellan spjällen vara 1,3 meter. Den minsta tillåtna höjden genom vilken spjällen kan installeras är 0,8 m. Takets höjd påverkar det slutgiltiga beslutet: vid 15 ° görs tonhöjden 0,8 m, vid 75 ° - 1,3 m.

  Längden på kepsfoten beaktas också. Ju kortare det är desto större är klyftan och vice versa. Dessutom, om lutningen är mindre än 45 °, och planering på ytan är planerad, monteras balkarna i steg om högst 0,85 m.

  Avståndet mellan batten på batten väljs så att varje korsning av plattan har sin egen bas. Materialets standardlängd är 400 mm och mängden överlappning under installation varierar mellan 55 och 90 mm. Det visar sig att avståndet mellan binds centrala axlar kan vara antingen 310 eller 345 millimeter.

  Metallplattor

  Under senare år är frågan särskilt akut: hur man bestämmer avståndet mellan spjällen under metallplattan? Det imiterar dyrare keramiska material, men har samtidigt positiva egenskaper hos plåtarna. Installation av en sådan beläggning är enkel och kräver inte stora finansiella kostnader. Allt detta gör materialet attraktivt för tak av privata hus.

  Metallens vikt är mindre keramisk, så en enklare ram krävs. Sektionen av strålarna minskar till 50x150 mm och avståndet mellan kassen ökar. Spjällhöjden för metallplattor varierar mellan 0,6 och 0,95 m.

  För metall rekommenderar experter att man använder isoleringstjockleken på 0,15 meter. Men om du planerar att göra bostadshus, montera mattor eller plattor 0,2 m tjocka.

  Ondulin

  Den tillåtna höjden för beläggningen av ondulin är 0,6-0,9 meter. Standardtvärsnittet av spjäll är 50x200 millimeter. Sådana dimensioner tillåter att klara takets takbelastning på gaveltaket.

  På toppen av motgaller är fästet en rattkorg som mäter 40x50 millimeter. Tonvikten mellan den centrala axeln är 600 mm.

  Ytterligare faktorer

  Vid beräkningen av spärren uppmärksammar inte bara typen av takläggning. Många andra punkter beaktas, uppgifterna om vilka finns i referensböcker och SNiPs. Här är några av faktorerna:

  1. Snö och vindbelastning. Ju mer snö faller på vintern och ju starkare vinden blåser desto mindre är avståndet mellan strålarna. Men om du ökar takets lutningsvinkel över 45 °, får du öka steget.
  2. Valet av isolering. För att minska kostnaden för isoleringsplattor rekommenderas att de överväger deras standardstorlekar. De producerar mattor med bredd 600, 800 och 1200 mm. Om vi ​​försummar detta tillstånd kommer det att visas ett stort antal underbud, kalla broar och konstruktion kommer att försenas.
  3. Kvaliteten på timmer. Det tar hänsyn till träslag, sort och sektion. Som nämnts ovan påverkas styrkan av hur väl strålen torkades. När du köper trä, var uppmärksam på jämnheten och förekomsten av en defekt i form av knutar och spår av skadedjur.
  4. Balkar av överlappning och åtdragning. Om du byggar ett vindsvåning under ett taktak, ska det maximala avståndet mellan spjällen vara 0,75 meter.

  Beräkningen av avståndet mellan strålarna för dubbelt och enkelt taktak varierar. Även om det gör flera stingrays, är det nödvändigt att göra beräkningen individuellt för varje. Detta gäller speciellt för byggnader med olika längder av takväggar.

  Med tanke på alla dessa faktorer är det möjligt att bestämma genom vilket avstånd att installera spärrar. Även om alla beräkningar kan göras självständigt, eftersom referensdata är fritt tillgängliga, är det bättre att kontakta de professionella. De har erfarenhet av att designa, de kommer snabbt att bestämma det avstånd som krävs mellan taken. Så, du kommer att undvika möjliga misstag och vara säker på säkerheten.

  Vilka takstakar ska användas? Typer och beräkning av takbalkar

  Uppbyggnaden av taket är en otrolig process som kräver viss kunskap och färdigheter. Idag i vår artikel kommer vi att försöka svara på de flesta frågor som utan tvekan intresserar nybörjareutvecklare. Och låt oss börja med kanske det viktigaste - med de typer av befintliga tak och taksystem som används i deras konstruktion.

  Rafters (rafter ben) är de främsta stödelementen i varje taktak. Det är de som antar de största belastningarna och miljöpåverkan, som snö och vindbelastningar, samt bära hela takpannan. Rafters är komponenter i trussystemet, som innehåller många fler element, såsom stativ, strutar, balkar, etc.

  Typer och design av takbjälkar

  Det finns tre typer av spärrar snedställda, hängande och glidande.

  Glidspjäll används huvudsakligen endast i träsloghus. Deras anknytningsmetod låter dem flytta (glida) fram och tillbaka för ett visst avstånd. Detta beror på de egendomliga trähusen.

  Hängande takbjälkar används endast i de hus där avståndet mellan väggarna inte överstiger 6,5 m, eftersom de stöds av ändarna på byggnadens motsatta väggar.

  Upphängda takbjälkar är inte bara baserade på byggnadens väggar, men har också ett mellanliggande stöd, medan spännet mellan stöden måste vara 4,5 eller mer. Tack vare de extra stöden är det möjligt att blockera spänningen upp till 15 meter.

  Stödet för spjällen är:

  • den övre kronan i hackade och blockerade hus;
  • topprör i ramhus;
  • mauatlat (timmer 100-150 mm tjock) i stenhus. Mauerlat kan läggas längs hela byggnadens omkrets eller endast längs väggen där stänkbenen stöds.

  Rafters, om nödvändigt, kan stärkas med ytterligare element, såsom puffar (bultar) och strutar. Detta kommer att undvika att de sänks under drift.

  Rafters för olika typer av tak

  Beroende på vilken typ av tak som används, används olika bärarelement i taket, vilket vi nu kommer att överväga.

  Rafters för singeltak

  Skurtak - den vanligaste typen av tak. Den används huvudsakligen i byggandet av relativt små byggnader, såsom hus, garage, badhus och andra byggnader.

  Taket taksystem består av enskilda element som stöds av byggnadens motsatta väggar. Ofta används i detta fall spärrar för taklängd på ca 4,5 meter. Om överlappning av ett relativt stort område utförs, är det nödvändigt att använda subrafterben och stöd.

  Rafters för dubbla tak

  Spjällen avsedda för dubbla taket är en struktur som viks in i ett hus. Processen med att ordna det är mer komplicerat än i ett lutande tak. Oftast används denna typ av spärrar vid byggandet av små byggnader. De är indelade i två grundläggande typer - naslonnye och hängande.

  Rafters för höft tak

  Höfttaket kännetecknas av närvaron av ytterligare backar, som skapas med hjälp av hussystemets taksystem. Takets utformning består av ett dubbelsidigt tak, som inte helt täcker sidan av byggnaden, såväl som höftbeläggningen på sidan, inte stängt av taket.

  Ett exempel på denna typ av tak kan tjäna som en välkänd "Khrusjtjov", där höftbjälkar har applicerats.

  Funktioner rafters chetyrehskatnoy tak

  Till höfttak kan tillskrivas och höft- och tälttak. Deras uppenbara fördel är bristen på gavlar, vilket innebär en betydande besparing av byggmaterial och därmed pengar. Dessutom kännetecknas dessa hus av ett anmärkningsvärt utseende, de ser väldigt imponerande ut.

  Det hakade taket består av en mauerlat, strutar och hängslen, åsar och sidobjälkar.

  Rafters för ett brutet tak

  Användningen av ett trasigt tak bidrar till en betydande ökning av vinden på vinden, som i vissa fall används som ett vinden. Vid konstruktionen av ett sådant trussystem används två korta spjäll, i stället för böjningen av vilken stativet används. Till följd av detta kommer höjden på takets nedre del att vara 80 grader, och höjden på övre delen är endast 25-30 grader.

  Taktyper

  Under konstruktionen av taket används endast två typer av spärrar - slatt och hängande. Suspenderade spjäll har två stödpunkter, som ligger vid basen, till exempel beroende av byggnadens stödväggar, förutom detta kan de också stödjas på kolonnstöd eller inre väggar.

  Material för att göra spärrar

  Trä och metall - det här är det viktigaste materialet från vilket balkar oftast tillverkas.

  Vid byggandet av takhissar i bostadshus användes uthus med träspärrar, mindre metall. Metallbalkar (armerad betong) används huvudsakligen vid konstruktion av tak med stora spänningar och laster på taket, främst för överlappning av industribyggnader. Priset på dessa truss strukturer är ganska högt, eftersom alla dess element är gjorda av metall, huvudsakligen använd kanal.

  Rafters av trä

  I sin tur är träspärlor uppdelade i tre typer:

  1. Den mest populära och mest använda typen av spärrar är strukturer gjorda av en skivbräda, vanligtvis en bräda med en sektion av 150x50 mm eller 200x50 mm. Denna typ av spärrar har vunnit popularitet på grund av dess billighet och enkel tillverkning.
  2. Takstavar gjorda av stockar. Som källmaterial används trunkar av träd med en diameter av 10-20 cm, skalade och bearbetas.
  3. Rafters tillverkad av laminat finér timmer. Belagda spärrar är gjorda av trästänger och brädor, limmade med en speciell förening. Sådana balkar är mer praktiska i arbetet, baren har en kvadrat eller rektangel i tvärsnitt. Som ett resultat passar det lätt på kassen, förutom att deras fästning på kraftplattan, liksom processen att bygga upp, förenklas. Denna typ av spärrar är mycket starkare än vanligt trä.

  Beräkning av takstänger

  Innan vi börjar beräkna takstakarna är det nödvändigt att tydligt förstå vilka typer av laster och med vilken kraft de kommer att agera under året på taket på vårt hus.

  Faktorer som påverkar taket, det är vanligt att klassificera beroende på intensiteten:

  1. Konstant belastning. Denna kategori kombinerar lasten och ständigt påverkar strukturen i strukturen. Dessa inkluderar både takets vikt och vattentäthet, värme- och ångisolering, lathing, liksom andra konstruktionselement av gavel- eller mansardtak, vilket skapar ett konstant viktvärde.
  2. Variabel typ laster. Denna typ kombinerar alla typer av klimatpåverkan, inklusive nederbörd, vindflöden etc.
  3. Speciell lasttyp. Denna grupp tar hänsyn till klimatpåverkan med hög hållfasthet. Denna egenskap måste beaktas i seismiskt aktiva zoner och i zoner där manifestationer av stormvindar eller orkaner är möjliga.

  Konstanta laster

  Takstakets storlek måste beräknas från takets totala vikt. För att få det slutliga värdet måste du beräkna vikten per kvadratmeter av varje material som används. I de flesta fall består taket av följande komponenter:

  • Inredning (i fall av mansard takläggning beaktas efterbehandling material och fästelement);
  • spärrar (vikten av standard spärrar 150x50 mm i storlek, senare kan denna parameter justeras);
  • isolering;
  • Vattenisolering (tar hänsyn till vikten av filmer och membran);
  • Manteln monteras från brädor med liten tjocklek (oftast 25 mm).
  • motgrill (ofta en bar 30x50, 40x50 eller 50x50 mm);
  • takläggning (vikt av kvadratmeter takläggning finns på tillverkarens hemsida).

  Vid övergången till tillägget av alla beräknade data rekommenderas att ytterligare 10% läggas till resultatet, det vill säga att multiplicera slutresultatet med en konstant koefficient på 1,1. Detta tillvägagångssätt låter dig lämna en styrka för taket.

  Snöbelastningar

  Det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till snölast, eftersom det i många regioner kan vara en långsiktig effekt av nederbörd i form av snö. Att varna ägare mot att bryta ett tak under en massa snö är det nödvändigt att beräkna den möjliga belastningen i förväg.

  För att förbättra beräkningsförmågan uppnåddes en formel för att ersätta koefficienter från byggkoder och normer. Formeln har följande formulär:

  där F är värdet av den totala snöbelastningen, P är belastningen per kvadratmeter, k är korrigeringsfaktorn beroende på takets lutning.

  Vikten av snö på 1 kvadratmeter av taket måste bestämmas direkt på byggnadsplatsen. Varje region har ett medelvärde av intensiteten av nederbörd, data kan erhållas från byggkoderna till SNiP 2.01.07-85 *.

  Vindbelastning

  Denna typ av last har en mycket hög kritisk nivå, eftersom den kan påverka taket med intensiv vind, oberoende av takets vinkel. Även en liten lutningsvinkel möjliggör en situation där taket bryts under påverkan av aerodynamiska belastningar. För stor lutning kan leda till att hela taket upplever starkt vindtryck på ytan.

  För att beräkna effekten av vindkraft på taket finns det också en speciell formel där det finns ett beroende av korrigeringsfaktorer:

  där V är vindbelastningen, R är en indikator som väljs utifrån husets regionala ställning, k är korrigeringsfaktorn, vilket beror på konstruktionens höjd.

  Efter sammanräkning av alla laster får du den totala belastningen på 1 kvadratmeter taket.

  Avståndet mellan spärrarna

  Spjällhöjden är avståndet mellan spjällen. Medelvärdet för denna parameter i privat konstruktion är vanligen en meter, men den exakta siffran väljs utifrån en fullständig beräkning av bärkapaciteten hos det valda taksystemet.

  För att självständigt beräkna avståndet mellan spjällen måste du följa följande algoritm:

  • Det är nödvändigt att bestämma om det raffinerade utrymmet ska isoleras. Om ja, då är spärrsteget lika med isoleringens bredd minus 2 cm. Om inte, är steget taget godtyckligt inom 1 meter.
  • Baserat på trussystemets strukturella plan bestämmer vi längden på takfläkten.
  • Därefter använder vi "Beräkning av träbalkar" -programmet och ersätter uppgifterna i den: total belastning, steg och tvärsnittstorlek (initialvärde 150x50 mm). Vi tittar på resultaten, om programmet indikerar att det här avsnittet inte räcker, ändrar vi höjden på strålen (bredden påverkar resultatet något), till exempel upp till 200x50 mm. Du kan också ändra avståndet mellan spjällen, om det inte finns isolering eller använt rullat material.

  Vid första anblicken verkar beräkningen av takbjälkarna komplicerade och inte förståeligt, men efter några timmar bara kan du räkna ut det hela, så att du precis väljer rätt storlek på rafterbenen.

  Mått spärrar

  Minsta storlek på taket för taket på huset ska vara 50x150 mm (40x150 mm), vanligtvis används spjäll 50x200 mm. För stora spannar på taket kan man använda takfästen 50x250 mm eller dubbla, det vill säga de två brädorna är anslutna tillsammans med naglar. Det är också möjligt att använda barer med mått på 100x150 mm. Att veta exakt vilken storlek spärrar behöver utföra beräkningen. För att göra detta monteras hela belastningen (se ovan), som verkar på takfläkten och beräknar önskad sektion.

  Om du inte vill beräkna, kan du använda tabellvärden, åtminstone det här är bättre än att ta mått på slumpmässigt sätt.

  Med tanke på stegspärrarna och kännandet av längden kan du bestämma storleken på sektionens spärrar. Det här alternativet är inte korrekt och det är önskvärt att bekräfta det genom beräkning!

  Hur väljer man rätt brädor för att skapa takfästen?

  Varje trussystem är bildat av många spjäll, som används för att skapa en stråle eller bräda. Ofta är styrelserna utvalda på bekostnad av överkomlig kostnad, men deras styrka anses inte vara för hög jämfört med en bar.

  Det är viktigt! Takets hållbarhet och säkerheten att bo i huset beror på kvaliteten på det valda timret.

  Krav på trissbrädor

  Takstänger klarar betydande effekter från snö, vind och takläggning, så processen i deras skapande måste ta hänsyn till vissa regler som de måste följa.

  Det är viktigt! Under bildandet av spärren beaktas inte bara det korrekta valet av storlek och sektion, men också materialet som används för att skapa det.

  Optimalt anses man välja ett virke för takbjälkar, men det här materialet har en hög kostnad, därför köps ofta brädor för att minska kostnaderna. Endast högkvalitativt trä är valt, och ofta faller valet på nålarna eller lärken.

  När du söker efter brädor som används för att skapa spärrar beaktas de grundläggande kraven för dem:

  • per 1 m tillåts inte närvaron av mer än tre knop och deras diameter får inte överstiga 30 mm;
  • genom sprickor kan inte vara närvarande, och icke-genombrott kan inte ha en betydande längd som överstiger hälften av brädans längd;
  • takfästen är av trä, vars fuktighet inte överstiger 18%, och det är önskvärt att använda en fuktmätare under valet för att se till att informationen i den medföljande dokumentationen till styrelserna är sant.

  Boards köpas endast från pålitliga leverantörer som tillhandahåller produktinformation till kunder. För att göra detta måste det finnas särskild stöddokumentation, och den innehåller information:

  • typ av trä som används för tillverkning av brädor;
  • namn och nummer på produktstandard
  • Namn på tillverkningsorganisationen som bedriver tillverkning
  • Antalet enheter i ett paket
  • datum för utgivningstavlor;
  • dimensioner av timmer, liksom dess fukt.

  Det är viktigt! Trä är ett naturmaterial, så olika biologiska effekter leder till förstöring, så det är viktigt att välja brädor korrekt och skydda dem med speciella skyddande ämnen.

  Styrelsen för spärrar före användning måste bearbetas med olika kompositioner:

  • bearbetning av högkvalitativa antiseptika som inte tillåter materialet att ruttna;
  • impregnering av brandskyddsmedel som skyddar veden från eld
  • behandling med skadedjur och insektsmedel.

  Endast med lämpligt val av brädor och efter deras högkvalitativa bearbetning, finns det möjlighet att göra takbjälkar som inte bara har hög kvalitet utan också motståndskraft mot olika influenser.

  Vilka storlekar ska spärrar ha?

  Efter det att det optimala kortet för spärrar har valts är det möjligt att gå vidare till bildandet av en särskild ritning och schema av det framtida spännsystemet. För detta bestäms sektion, längd, bredd och andra parametrar av spärren, vilka efter tillverkningen kommer att vara anslutna till varandra i rätt ordning.

  Storleken på spärren kan variera avsevärt, eftersom många faktorer påverkar denna parameter. Dessa inkluderar husets och takets dimensioner, den valda konstruktionen av trussystemet, eventuella vindbelastningar och andra liknande effekter. Det bästa skulle vara användningen av rekommendationer:

  • Minsta storleken är 50x150 mm;
  • om stora spänningar skapas, väljs en storlek på 150x150 eller 250x100;
  • Ofta används mer betydande i storlekar av takterrasser, om du planerar att bygga en stor shoppingpaviljong eller andra stora byggnader.

  Det är viktigt! För att veta exakt de optimala dimensionerna av takfästena måste du korrekt beräkna denna indikator.

  För beräkningen är det viktigt att bestämma vilken belastning som kommer att påverka taket så mycket som möjligt, vilket gör att du kan välja sektion och andra parametrar i spärren. Dessutom är det möjligt att använda speciella standardvärden, men de tar inte hänsyn till vissa klimatförhållanden i olika regioner, så experter föredrar att utföra rätt beräkningar, material på ämnet: hur man beräknar längden på spärren, beräkningen av spännsystemet.

  Korrekt definition av dimensionerna av spärrar

  Vid bestämning av den optimala storleken på spjäll är det viktigt att överväga hur tjockt brädet som används för att skapa spjäll bör vara.

  Det är viktigt! Tjockleken på brädet har en direkt inverkan på styrkan hos de skapade produkterna från den.

  Det är lämpligt att använda ett bräda för detta ändamål, vars tjocklek varierar från 4 till 6 cm. Om taksystemet inte är byggt för små byggnader avsedda för ekonomisk användning, får du använda brädor med en tjocklek av 3,5 cm för att minska kostnaderna. För ett bostadshus rekommenderas att välja produkter vars tjocklek är minst 5 cm.

  När man väljer brädet på brädan är det med all del beaktat hur länge öppningen har, vilket överlappas av spjäll. Ju längre spärrarna ska vara, desto bredare används styrelsen för att skapa dem:

  • om längden på häftapparaten är ca 6 m, är det lämpligt att använda en bräda vars bredd är ca 15 cm;
  • Om längden på benen överstiger 6 m, bör brädans bredd vara minst 18 cm.
  • Om du vill få en jämnare trussfot, används byggnaden av element, och platser där det finns en överlappning bör placeras bredvid takets takdel.

  Sektionen av spärrar beräknas beroende på ett visst optimalt avstånd mellan dem, och längden på elementen beaktas också. Under drift är det nödvändigt att bestämma vilka permanenta belastningar som kommer att påverka taket från vind och snö. Det tas hänsyn till massan av den skapade trussstrukturen, lutningsvinkeln som lutningen har och även längden på öppningen som behöver täckas. Vid beräkningen beaktas dessutom hur stor strukturen är.

  Det är viktigt! För att underlätta beräkningarna rekommenderas att använda speciella datorprogram som är fritt tillgängliga på Internet, och med hjälp blir inte bara resultaten snabbt uppnådda men värdenas noggrannhet garanteras.

  Efter att ha bestämt sektion av spärrar är det nödvändigt att bestämma på vilket avstånd de ska installeras. Spjällhöjden är direkt relaterad till deras tvärsnitt, så om dessa parametrar inte är korrekt bestämda kan det påverka takets tillförlitlighet och hållbarhet negativt.

  Det är viktigt! Det är tillåtet att minska spjällens tvärsnitt, om du använder speciella strängar.

  Grundläggande regler för val av styrelser

  Spånskivan måste uppfylla de många krav och villkor som beskrivs ovan. För att välja riktigt högkvalitativt material rekommenderas att du använder vissa expertråd. Dessa inkluderar:

  • brist på stora knutar och sprickor;
  • optimal fuktighet, och det är inte tillrådligt att lita på informationen i dokumentationen för brädorna, så det rekommenderas att ta med dig ett specialverktyg med dig - en fuktmätare som gör att du snabbt kan bestämma träets fuktinnehåll.
  • avsaknaden av betydande brister, ruttna områden eller andra betydande brister, eftersom alla av dem kommer att påverka kvaliteten på konstruktionen av brädorna negativt.

  Det är viktigt! Om material med hög luftfuktighet köps är det inte tillåtet att använda den för montering av trussystemet, eftersom det är ömtåligt, och det finns också risk för att bo i ett hus med sådant tak, för efter en kort tidsperiod kommer strukturgeometrin att brytas.

  Om flera olämpliga element finns i en sats brädor, rekommenderas det inte att använda dem för att skapa viktiga delar av taket, därför används de för ytterligare element.

  Hur byggs baljorna?

  Under skapandet av ett högkvalitativt och storstorigt tak behövs ofta stora takfackar. För att få dem måste du bygga några saker. För att göra detta, använd olika metoder:

  • en metod är vanligtvis vald som förutsätter rallybrädor, för vilka de staplas med varandra och exakt med breda sidor, varefter de sys ihop, för vilka naglar används;
  • läggande brädor med ett litet skift, och vanligtvis görs det i halva längden, vilket gör att du kan göra riktigt långa spärrar med bra styrka;
  • skapar ett snett snitt, som är beläget vid ändarna av elementen, men innan man skapar skäret, är det nödvändigt att göra ett slitsstöd vertikalt stöd, varefter ett genomgående hål bildas, vilket gör att elementen kan bultas ihop.

  Därför gör kompetenta byggspärrar det möjligt att erhålla en optimalt storstickad fot som används för att bilda en pålitlig och hållbar trussstruktur.

  Hur skyddar du spärrar?

  För att skapa spärrar används naturligt trä, vilket är utsatt för negativa effekter av gnagare, fukt, eld och mögel. För att elementen ska vara långa är det viktigt att skydda dem med olika lösningar.

  Därför, innan du använder något bräde, är det viktigt att se till att det var täckt med brandskyddsmedel, antiseptika och specialmedel som avvisar insekter och gnagare. Om detta inte gjordes i fabriken måste köparna själva ta hand om sådant skydd av takets huvuddelar.

  Således är takbjälken de viktigaste elementen för skapandet av tak. För att skapa dem kan man använda timmer eller plankor. Det är bara att välja för detta ändamål endast högkvalitativt trä, som inte har några betydande brister och brister. Med rätt materialval garanteras en hållbar och pålitlig konstruktion på taket.

  Bestäm det önskade avståndet mellan taken på taket på din byggnad

  Takramens tillförlitlighet beror direkt på beräkningsberäkningarna, inklusive stegen av spärrarna kommer att väljas.

  Felaktig bestämning av parametrarna hos spjällen vid beräkning av lasten på spånkonstruktionen kan inte bara orsaka deformation och kränkning av takbeläggningen utan också leda till att takbotten faller ihop.

  Vid beräkning av takkonstruktionen är det också nödvändigt att beräkna det avstånd som kommer att ligga mellan spjällen.

  På vilket avstånd att placera spärren, liksom andra aspekter och egenskaper som påverkar dess värde, kommer vi att försöka ta reda på i vår artikel. Den obligatoriska förteckningen över beräkningar för takkonstruktionen innefattar beräkning av avståndet mellan spjällen.

  Den allmänna metoden att beräkna tonhöjden för olika typer av täckning

  Avståndet mellan två ben kallas spärrar steg. Baserat på den omfattande erfarenheten av uppförande av tak anses det att taket placeras på ett avstånd av mer än 1 m vid takets konstruktion, medan det minsta tillåtna avståndet varierar inom 60 cm.

  Vi räknar oss på vilket avstånd det är nödvändigt att installera takbjälkar.

  1. Mät längden på lutningen längs strukturens L tak
  2. Vidare är det nödvändigt att dela upp den erhållna längden i måttenheter (det valda spärrsteget). Det vill säga vid ett steg på 1 m måste längden divideras med 1 m, vid ett steg på 0,6 m - dividerat med 0,6 osv. Vilket steg att välja i förväg finns nedan
  3. Därefter läggs man till resultatet, och det resulterande värdet avrundas. På så sätt visar det exakt antalet spärrar som ska installeras på en takhöjd;
  4. Därefter divideras den totala längden av lutningen med den resulterande mängden spärrar, resultatet är värdet av mittavståndet mellan dem, med andra ord - stegspärrarna.

  Bordet för att beräkna längden på spjällen, steget mellan dem och timmerets tvärsnitt.

  Om till exempel längden på takhöjden är 12 m och det tidigare valda steget är 0,8 m långt, kommer beräkningen att vara enligt följande:

  12m / 0,8m = 15 + 1 = 16. Vid ett icke-heltalsnummer utförs avrundning till närmaste större heltal. I det här fallet krävs 16 takfästen på takets sluttning.

  12 m / 16 st = 0,75 m - Avståndet mellan axlarna på spjällen monterade på takets sluttning.

  Den allmänna beräkningsmetoden tar emellertid inte hänsyn till de specifika egenskaperna hos ett visst takmaterial, så vi kommer att överväga vilket steg installationen av häftapparaten ska rekommenderas av proffs när man installerar hissystemet för de mest populära typerna av takbeläggning.

  Installation under beläggning av keramiska plattor

  Konstruktionen för läggning av keramiska plattor har sina egna detaljer. Keramiska plattor är ett ganska tungt material. Dess vikt är 10 gånger vikten av metallplattan.

  Det följer att belastningen på bärkonstruktionen är ungefär 40-60 kg per kvadratmeter. m tak.

  Strukturen av takläggningen av naturliga plattor.

  Därför bör spärren för detta ramsystem väljas från torrt trä med en vattenhalt av högst 15%. Takramens material är gjord av virke med en sektion på 50 * 150 mm (för större tillförlitlighet är det bättre att välja 60 * 180 mm).

  Tonvikten ska variera mellan 60 och 80 cm, och ju brantare takets höjd, desto större blir avståndet mellan dem.

  När lutningsvinkeln är upp till 45 grader ökar avståndet med 80 cm, om vinkeln är 75 grader - steget blir lika med 100 cm.

  Vid beräkningen av avståndet är det dessutom nödvändigt att överväga längden på spärren. Den maximala längden kräver en enhet med ett minsta avstånd mellan dem, om längden är kort kan steget mellan dem vara långt.

  En annan egenskap hos anordningen av ett keramiskt tak är steget av batten, med vilket det fylls på spjällen. Stegstorleken beror på vilken typ av kakel som valts, och dessutom måste det säkerställas att ett stort antal rader kan placeras på rampen.

  Installation under metallbeläggningen

  Metalltak är kanske den vanligaste beläggningen vid byggandet av hus.

  Det här takmaterialet, som idealiskt efterliknar golvbeläggningen av lera plattor, har ett antal fördelar jämfört med sin lera motsvarighet:

  • plåtplattor är mycket mer högteknologiska vid utförandet av installationen, så att takets konstruktionstid kan minskas avsevärt.
  • Takmaterial av denna typ är mycket lättare än plattor av naturliga ler, och skillnaderna i massan av 1m2 av beläggningen uppgår till 35 kg, beroende på hur tjock den naturliga plattan är.

  En signifikant minskning av takbeläggningens vikt kan väsentligt förenkla efterlevnaden av många parametrar i strukturramen, till exempel minska tjockleken hos basmaterialet, öka installationssteget, minska bommens tvärsnitt.

  Den optimala stigningen och tvärsnittet av spärren under metallplattan.

  Steget att installera stänkben under den metallbelagda beläggningen är anordnad i området 600-950 mm med tvärsnittsdimensionen av konstruktionselementet 150 * 50 mm.

  Ökning av tonhöjden här rekommenderas inte vid användning av en korsektion i 30 * 50 mm.

  Vid montering, för att säkerställa bättre ventilation av utrymmet fylld med isolering, borras ett antal hål 10-12 mm i diameter i spärren nära övre kanten.

  Generellt har trusskonstruktionen under metallplattan inga grundläggande skillnader från någon annan konstruktion. Kanske är det enda som gör det speciellt att det övre stödet av spjällen ska göras inte på sidan av åsen, men på toppen av åsen.

  Frizonen mellan de sammanfogade spjälkarna främjar luftcirkulationen under takbeläggningen, vilket, med tanke på dess metallyta, minskar risken för kondensering.

  Om monteringen av taket på ett trähus, vilket innebär att man byter ut den traditionella mauerlat med en övre krona, där de nödvändiga stekarna är gjorda för tillförlitlig fastsättning, utförs, om beräkningen är felaktig, är det mycket svårt att överföra spärren.

  Stegspärrar under professionell golv

  När det gäller ett professionellt golv varierar det rekommenderade avståndet mellan de vanliga spjällen i detta fall från 60-90 cm.

  Monteringsanvisningar profilerade.

  Om avståndet är större än det angivna, är det nödvändigt att använda tvärskivor (kasser) med stor tvärsnitt. Här är sektionen av spärrar vanligtvis vald att vara 50 * 100 mm eller 50 * 150 mm.

  Som en lathing för wellpapp används skivor med 30x100 mm. De är monterade i steg om 50 cm och mer. Tonhöjden beror på materialets höjd och tjocklek.

  Vid placering av lathing för wellpappade golv bör man inte glömma att brädan vänd mot spånen ska vara 10-15 mm tjockare än resten.

  Montering av spärrar under skifferbeläggning

  Skiffer, som tidigare, är ganska populärt takmaterial. Och för att montera det, välj spärrar med ett tvärsnitt på 50 * 100-150 mm och montera dem på ett avstånd på 600-800 mm från varandra.

  Under skifferbeläggningen kan du välja spärrar med ett tvärsnitt på 50 * 100 mm och installera dem på ett avstånd av 700 mm (600-800) mm.

  Vid tillverkning av en obreshetka applicera en trästång på 50 * 50 mm i sektion eller ett bräda på 25 * 100 mm. Gitterhöjden för skiffer väljs beroende på takets sluttning.

  Med en liten förspänning räcker det med att stödja ett ark med 4 bar (ca 45 cm), med större förspänning, 3 stavar är tillräckliga och läggs i steg om 630-650 mm.

  Kom ihåg att vid uppbyggnad av trussystem rekommenderas det alltid att ge en viss säkerhetsmarginal vid oförutsedda situationer, bland annat vid beräkning av häftavståndet.

  Material och verktyg som behövs för att installera spärrar

  För tillverkning och montering av spärrar behöver du först och främst ett tallskog med en vattenhalt av högst 15%. Minsta storleken på virket är 50 x 150 mm och styret för batten är minst 30 mm tjockt. Brädet kan användas och obehandlat. I så fall var noga med att ta bort barken. Under taklängden för keramiska plattor krävs en stång på 50 x 50 mm.

  För att fästa taket i kistan behöver du fästelement (självgängande skruvar eller skifferöglor beroende på valt tak).

  Det är bättre att fixa kassen med naglar 80 mm långa.

  När du installerar och tillverkar spärrar behöver du ett vanligt snickeriverktyg, liksom en elektrisk borr. Om du gör ett tak av metall, korrugerad, skiffer som inte ingår i ovanstående ämne, behöver du ha en kvarn.

  OBS: Se stegen markup på ett ansvarsfullt sätt. Korrekt markerade installationsspärrar kommer att förenkla ditt arbete i framtiden. Var noga med att kontrollera diagonalen på din sluttning, vilket gör att du enkelt kan ta takets tak.

  Rafters från ett kartong 50x150

  Vad är avståndet mellan spjällen, beräkningsmetoden

  Takramen ska vara pålitlig och hållbar. Men utan kompetent utförd beräkningar för att uppnå detta är svårt. I processen att utföra beräkningar bestäms det vid vilket avstånd som ska sättas på taket.

  Vad kan leda till felaktig eller felaktig beräkning av de belastningar som kappstrukturen kommer att genomgå? Till de mest negativa följderna, allt från deformation av stänkben och skador på takbeläggningen och slutar med kollapsen av taket på takramen. Därför finns det uppgifter i listan över obligatoriska beräkningar, hur bör det vara avståndet mellan takstakarna vid konstruktion av byggnader. Det finns en viss teknik som tillåter att beräkna detta värde.

  Metod för beräkning av avståndet mellan spjällen

  Avståndet mellan takbjälkarna på taket kallades spärrsteg. I regel överstiger steget med stiftben i takkonstruktionen vanligen en meter, och minsta klyftan varierar inom 60 centimeter.

  Beräkningen av det önskade antalet spärrar för ett tak av en viss längd och steget med spärrar är gjorda enligt följande:

  • innan du beräknar längden på spärren. längs takets mantel längden på lutningen;
  • Det resulterande värdet delas av det valda avståndet mellan spjällen. Exempelvis är ett steg ett meter, det betyder att det är nödvändigt att dela med varandra, och om det är 60 centimeter, så kommer divideraren att vara lika med 0,6;
  • då läggs en enhet till resultatet och summan avrundas upp.

  Således bestäms antalet takstänger genom enkla beräkningar, vilket måste installeras för att ordna en enda takhöjd. Därefter divideras längden av lutningen med den mottagna mängden spärrar, varigenom värdet av det interaxiella gapet mellan spjällen erhålles, vilket kallas tonhöjd.

  Till exempel, när längden på takhöjden är 25, 5 meter och ett steg på 0,6 meter i längd, utförs beräkningen enligt följande:

  25,5: 0,6 = 42,5 + 1 = 43,5, efter avrundning till närmaste heltal, blir resultatet 44 - så många taktrar krävs för takhöjden.

  För att bestämma avståndet mellan takets axlar är det nödvändigt 25,5: 44 = 0,58 (meter).

  Denna enkla teknik gör det möjligt att bestämma genom vilka avståndsräcken för taket sätts. tar inte hänsyn till egenskaperna hos det använda takmaterialet. Det finns professionella rekommendationer om töjningssystemet för de mest populära beläggningarna.

  Rafter konstruktion under professionell golv

  Trissystemets höjd vid uppbyggnad av ett tak av detta material bör vara minst 600 mm, och den maximala höjden av spjäll för wellpapp bör inte vara mer än 900 millimeter. När luckan är större, är det nödvändigt att installera tvärgående brädor med en stor tvärsektion. I detta avsnitt är spärren själva valda storlek

  50x100 millimeter eller 50x150 millimeter (läs: "Montering och dimensioner av takstaket").

  För att lägga en professionell golv krävs en batt på 30x100 millimeter, den är monterad med en 500 mm höjd och mer beroende på tjockleken på takmaterialet och trapezens höjd. När en lathing är skapad för böljande golv, ska brädan som vetter mot lakan vara 10-15 mm tjockare än de andra. Lutningens utformning bör möjliggöra passage för montering av vertikala element som ventilationsrör, skorsten, etc.

  Rafter konstruktion för keramiska plattor

  Konstruktionen av spjällen för att lägga keramiska plattor är relaterad till det faktum att råvaran för tillverkningen är lera - materialet är ganska tungt, dess vikt är mer än 10 gånger metallplattan. Således är belastningen på takstödsystemet per en kvadratmeter lika med från 40 till 60 kg.

  Rafters för ett sådant ramsystem måste vara gjorda av vältorkat trä, vars fuktinnehåll inte överstiger 15%. För deras produktion används timbersektionen 50x150 millimeter eller 60x180 millimeter (för pålitlighet). Trissystemets steg är 80 - 130 centimeter, beroende på takhöjden. Så vid en lutningsvinkel på 15 grader är avståndet mellan spjällen 80 centimeter och vid 75 grader - 130 centimeter.

  När steget mellan spärrar beräknas, anser experterna att deras längd är. Vid det maximala värdet av längden på elementen i utförandet av arbetet observera minsta avståndet mellan dem. Med korta spärrar borde den vara så stor som möjligt. Säker rörelse på taket med en lutning mindre än 45 grader kan göras om stegarna inte överstiger 80-85 centimeter.

  När man anordnar ett keramiskt tak finns det en annan funktion - det är en viss stegstorlek på batten, med vilken den fylls på spjällen. Det beror på vilken typ av kakel du köper. Det enklaste sättet att beräkna tonens tonhöjd kan vara om vi anser att de flesta plattorna har en längd på 400 millimeter, och överlappningen vid läggning är från 55 till 90 millimeter. Därför är höjden av batten lika med längden på plattan minus överlappningen, och detta är 310-345 millimeter (läs: "Takläggning av taket under metallplattan: montering och montering").

  När taket har flera backar som på bilden, beräknas tonhöjden och antalet rader kakel för varje steg av spärren separat. Markeringarna av raderna utförs med hjälp av en ledning som sitter fast på diskgrillen, som ligger på motsatta sidor av takhöjden (läs mer artikel: "Stegets stav under professionell golv").

  Rafter konstruktion under metallplattan

  I byggandet av privata förortsfastigheter kan metalltak oftast hittas. Det här takmaterialet liknar golvet, tillverkat av lera plattor, men jämfört med honom har flera fördelar. Plåtplattor är lätta att installera, så du kan bygga ett tak på kortare tid, taksystemet under metallen är inte heller svårt.

  Metallplattor är lättare än keramiska produkter, skillnaden i vikt når ibland 35 kg per kvadratmeter, beroende på produktens tjocklek. På grund av en betydande minskning av takets golvbeläggning är det möjligt att minska tjockleken på karmkonstruktionen och dimensionerna av kammarens tvärsnitt, för att öka takets monteringssteg.

  Under den metallbelagda beläggningen monteras stänkbenen med ett avstånd på 600 till 950 millimeter, och tvärsnittet av materialet för tillverkning av strukturen är 150 med 50 millimeter. Enligt experter, i det här fallet, om du placerar en värmare med en tjocklek på 150 millimeter mellan spjällen, så kommer en sådan isolering att skapa bekväma förhållanden för att stanna kvar på vinden. Samtidigt för ökad tillförlitlighet är det önskvärt att välja en 200 mm isolering.

  Vid montering av spjäll för att säkerställa ventilation av det utrymme som är fyllt med isolering borras hål med en diameter av 10-12 millimeter i spärren nära det övre taket.

  Tekniken att skapa ett trussystem under metallplattan har inga signifikanta skillnader från mönstren för andra typer av takmaterial. Den enda egenskapen är att vid takbjälkarna är det övre stödet monterat på åsstången ovanifrån och inte på sidan av åsen. Förekomsten av en frizon mellan spjällen ger luftcirkulation under takbeläggningen, och detta, tack vare användningen av metallmaterial, minskar risken för kondensering.

  När du monterar ett tak i ett trähus, när du ersätter mauerlat med den övre kronan, om du felaktigt beräknar på vilket avstånd spjällen är installerade, blir det svårt att rätta till felet (läs också: "Hur man beräknar spjäll på taket").

  Rafter konstruktion under ondulin

  Vid tillverkning av ett tak av ondulin bör steget i trussystemet vara minst 600 mm och det maximala avståndet mellan spjällen ska inte vara mer än 900 millimeter. För trussystemet väljs brädor på 50x200 millimeter och ger sålunda en obetydlig säkerhetsmarginal med hänsyn till trussdragen.

  Ovanpå mönstret och trusskonstruktionen låg de en kista på 40x50 millimeter timmer och 60 centimeter i axelhöjd (läs artikeln: "Ondulin eller metallplatta - vilket är bättre").

  Rafter konstruktion under skifferbeläggning

  Skiffer hänvisar till ett av de mest populära takmaterialen. För dess installation, välj sektioner på 50x100 eller 50x150 millimeter. När vi bestämmer hur mycket avståndet att sätta taket måste vi anta att lägsta värdet inte får vara mindre än 600 mm, och maximalt 800 mm (mer: "Hur man lägger spärrar på huset").

  För tillverkning av lådor med en trästång med en sektion på 50x50 millimeter eller ett bräda på 25x100 millimeter. Batten är uttagen beroende på lutningsvinkeln på takhöjden. Om det är obetydligt, räcker det med att materialarket vilar på 4 stavar med ett steg på 45 centimeter och med en stor lutning kommer det att finnas tillräckligt med 3 stänger med ett steg från 630 till 650 millimeter.

  Hur man gör installationen av taket av plåt gör det själv, detaljerad videoinstruktion:

  Avstånd mellan spärrar: korrekt beräkning

  Takets tillförlitlighet och dess livslängd beror huvudsakligen på hur bra beräkningarna görs.

  En av de viktigaste parametrarna i trussystemet är hur långt spärren är placerade från varandra.


  Efter allt beror fördelningen av belastningen på ramen på den önskade parametern.

  Om beräkningen görs felaktigt, kan deformation uppträda och taket kollapsar.

  Det är därför oerhört viktigt att göra en exakt beräkning av intervallet mellan truss fötter vid upptagning av tak.

  Huvudbestämmelserna i beräkningen

  Stegspärrar är avståndet från ett spår till det andra.

  Under byggandet av tak av privata hus är detta värde lika med 1 meter.

  Men den här siffran är ungefärlig.

  För att erhålla intervallets exakta storlek är det nödvändigt att utföra beräkningen av bärkapaciteten hos trussystemet av den valda typen.

  För att utföra rätt beräkning ska du använda följande schema:

  • Först måste du bestämma vad som är längden på takhöjden;
  • nu ska den resulterande siffran divideras med värdet av den grovt valda trusshöjden. Om du tidigare valde sitt värde på 1 meter måste du dela med 1.

  Om du väljer 0,8, ska du dela med 0,8 mm.

 • Efter det, lägg till en till resultatet och runda upp det. Denna åtgärd är nödvändig för att få det exakta antalet spärrar som måste installeras på en ramp;
 • Höjdenas totala längd måste divideras med antalet trussben som erhållits i föregående beräkning. Och vi får det exakta avståndet mellan dem.
 • För att bättre förstå allt, låt oss titta på ett exempel.

  Mät längden på takhöjden, fick 27,5 meter.

  Välj ett steg på 1 meter för att göra det enklare att räkna.

  Ytterligare beräkningar kommer att se ut så här:

  Lägg nu till enheten 27,5 m +1 = 28,5 m.


  Runda upp till närmaste värde och få nummer 29.

  Det är på en sluttning av vårt tak måste du installera 29 trussben.

  Nu är takets längd dividerat med deras antal: 27,5 / 29 = 0,95 m.

  Så, i vårt fall, bör steget med rafterben vara 0,95 meter.

  Detta är en allmän beräkning.

  Vid vilken funktionen av ett specifikt takmaterial inte beaktas.

  Och han kan väsentligt ändra denna parameter.

  När du vet exakt vilket material du ska använda på taket måste du göra några ändringar i beräkningsordningen.

  Optimalt och minimalt värde

  Steg är en kontonhet.

  Det är "av öga" det rekommenderas inte att visa det.

  Det beror först och främst på belastningen på takets ram och tvärsnittet av stänkbenen.

  Du kan ta en tjock bräda för sin konstruktion och göra ett intervall på 120 cm mellan dem.

  På detta avstånd kan kistan börja sakta.

  Ja, och isolering hur man lägger sig?

  När allt kommer omkring har de flesta material en bredd på 1 meter.

  Så de tar i beräkningen ett ungefärligt steg på 1 meter.

  Minsta avstånd mellan truss fötter är 70 cm.

  För att få det optimala värdet för varje material är det nödvändigt att utföra en beräkning.

  Bestämning av tonhöjden för ett skurtak

  Skurtak är det enklaste.

  Faktum är att i taket är ett sådant tak bara trussben.

  Det finns inga strutar, strutar, hängslen i sin design.

  De brukar ordna sådant tak i garage, tillägg, badhus.

  För att bestämma steget med spärrar på ett ensidigt tak kan du använda bordet:

  Som framgår av bordet beror trusshöjden på längd och tvärsnitt.

  Avståndet mellan spjäll för ett taktak

  Ett gaveltak är mycket vanligare än ett taktak.

  Och för att förklara den här populariteten är enkel: designen är väldigt enkel, men med all enkelhet är gaveltaket anmärkningsvärt för sin tillförlitlighet.

  Dess design är lätt att anpassa sig till klimatförhållanden och eventuellt takmaterial.

  Vid beräkningen av taktaket på taktaket utförs allt enligt det allmänna beräkningssystemet (se ovan).

  Om ramparna har samma längd är det tillräckligt att utföra beräkningar för en ramp.

  Om backarna har olika längder, görs beräkningen för varje lutning.

  Man bör komma ihåg att gränsvärdena för steget av stiftben är 70 och 120 cm.

  Vad är steget beroende på takmaterialet

  Om ondulin ska användas som takmaterial, är spånsystemet konstruerat av tallskivor med en sektion av 50 x 200 mm och spjällen ska placeras på ett avstånd av minst 60 cm och högst 90 cm från varandra.

  Kassen läggs på ett trä med en sektion på 40 x 50 mm.

  Metallplattor

  Taket av metall i byggandet av hus på landet används oftast.

  Eftersom det här materialet är mycket lättare än keramiska eller cementplattor.

  Även om det i utseende är mycket liknar henne.

  Metallplattans lilla vikt gör det möjligt att använda brädor av mindre sektion när man skapar trussystemet och att använda tunnare stänger för batten.

  Om höfttak med hängande takfästen på länken. Också om utformningen av hängande takter.

  Om priset på metall Viking här. Specifikationer, bilder, recensioner.

  Att minska storleken på elementen i systemet med hävarfben minskar i sin tur belastningen på byggnadens väggar och dess grund.

  Under konstruktionen av hissaranläggningen under metallplattan monteras takskenorna i steg om 60 - 95 cm.

  Materialets tvärsnitt är 50 x 150 mm.

  Enligt experter, om en värmare med en tjocklek på 150 mm placeras i klyftan mellan spjälkarna, kommer de mest bekväma levnadsvillkoren att skapas på vinden.


  För att säkerställa ventilationen av utrymmet där värmaren läggs, kontrollera hålen runt taket vid montering av trussystemet med diametrar på 12 mm.

  Tekniken för tillverkning av trussystemet för metalltäckning skiljer sig inte väsentligt från den teknik som används för att tillverka ramverket för andra takmaterial.

  Den enda skillnaden är installationen i övre delen.

  Monteringen av det övre stödet görs inte på åsen på sidan, men på åsen.

  Förekomsten av en frizon mellan spjällen gör det möjligt för luften att cirkulera helt under golvet vilket hjälper till att förhindra att kondens bildas.

  Keramiska plattor

  Systemets utformning för keramiska plattor har sina egna egenskaper.

  När allt kommer omkring för tillverkning av sådant takmaterial med lera.

  Och det här är ett mycket tungt material.

  Om du jämför metall- och keramikplattorna väger den senare 10 gånger mer.

  Följaktligen är taksystemet väsentligt annorlunda.

  Varje kvadratmeter takytan har en belastning på 40-60 kg, beroende på tillverkare och varumärke på produkten.

  Rafters för ett sådant ramsystem är gjorda av trä som har torkats under lång tid.

  Sådant trä bör ha en vattenhalt av högst 15%.

  En stång med ett tvärsnitt av 50 x 150 eller 60 x 180 mm används.

  Och avståndet mellan stolpbenen kan vara 80 - 130 cm.

  Det exakta värdet kan ringas om lutningsvinkeln är känd.

  Om lutningsvinkeln är lika med 15 grader, blir steget med spärrar lika med 80 cm.

  Och om lutningsvinkeln till exempel är 75 grader, så kan steget vara mer - 130 cm.

  Mer än 130 cm mellan intervallet gör det inte.

  Även vid beräkningen av stegspärrarna beaktas deras längd.

  Ju större dina, desto mindre är avståndet mellan dem.

  Ju kortare rafterbenen är, desto mer avstånd kan man göra.

  Om lutningsvinkeln är 45 grader, kan rovfästen säkert flytta runt taket om häftsteget är 80 cm.

  trall

  När du skapar ett trussystem under korrugerade golv är minsta avståndet mellan trussbenen 60 cm.

  Det maximala värdet är 90 cm.

  Om av taket av spärrar av någon anledning var mer än 90 cm, så är det nödvändigt att installera stora tvärsnitt plankor.

  Även trussben kan ha ett tvärsnitt på 50 x 100 eller 50 x 150 mm.

  Trots uppkomsten av ett stort antal nya takmaterial är asbestcementskiffer fortfarande en av de mest populära.

  Om skifferplanen är planerad att läggas på taket, ska taken ha ett tvärsnitt på 50 x 100 eller 50 x 150 mm.

  Avståndet mellan dem gör inte mindre än 60 och inte mer än 80 cm.

  Kassen är gjord av en stång som har ett tvärsnitt på 50 x 50 mm eller ett bräda med ett tvärsnitt på 25 x 100 mm.

  När du byggar någon byggnadskonstruktion, kom ihåg att det fortfarande finns oförutsedda situationer.

  Därför är det nödvändigt att tillhandahålla en säkerhetsmarginal vid beräkningen av sektionerna av spjällen och avståndet mellan dem.

  Video om installationen av trussystemet.

  Vad mer att läsa om ämnet?

  Crate för ondulin

  Crate under metallplattan - video

  Bestäm det önskade avståndet mellan taken på taket på din byggnad

  Takramens tillförlitlighet beror direkt på beräkningsberäkningarna, inklusive stegen av spärrarna kommer att väljas.

  Felaktig bestämning av parametrarna hos spjällen vid beräkning av lasten på spånkonstruktionen kan inte bara orsaka deformation och kränkning av takbeläggningen utan också leda till att takbotten faller ihop.

  Vid beräkning av takkonstruktionen är det också nödvändigt att beräkna det avstånd som kommer att ligga mellan spjällen.

  På vilket avstånd att placera spärren, liksom andra aspekter och egenskaper som påverkar dess värde, kommer vi att försöka ta reda på i vår artikel. Den obligatoriska förteckningen över beräkningar för takkonstruktionen innefattar beräkning av avståndet mellan spjällen.

  Den allmänna metoden att beräkna tonhöjden för olika typer av täckning

  Avståndet mellan två ben kallas spärrar steg. Baserat på den omfattande erfarenheten av uppförande av tak anses det att taket placeras på ett avstånd av mer än 1 m vid takets konstruktion, medan det minsta tillåtna avståndet varierar inom 60 cm.

  Vi räknar oss på vilket avstånd det är nödvändigt att installera takbjälkar.

  1. Mät längden på lutningen längs strukturens L tak
  2. Vidare är det nödvändigt att dela upp den erhållna längden i måttenheter (det valda spärrsteget). Det vill säga vid ett steg på 1 m måste längden divideras med 1 m, vid ett steg på 0,6 m - dividerat med 0,6 osv. Vilket steg att välja i förväg finns nedan
  3. Därefter läggs man till resultatet, och det resulterande värdet avrundas. På så sätt visar det exakt antalet spärrar som ska installeras på en takhöjd;
  4. Därefter divideras den totala längden av lutningen med den resulterande mängden spärrar, resultatet är värdet av mittavståndet mellan dem, med andra ord - stegspärrarna.

  Bordet för att beräkna längden på spjällen, steget mellan dem och timmerets tvärsnitt.

  Om till exempel längden på takhöjden är 12 m och det tidigare valda steget är 0,8 m långt, kommer beräkningen att vara enligt följande:

  12m / 0,8m = 15 + 1 = 16. Vid ett icke-heltalsnummer utförs avrundning till närmaste större heltal. I det här fallet krävs 16 takfästen på takets sluttning.

  12 m / 16 st = 0,75 m - Avståndet mellan axlarna på spjällen monterade på takets sluttning.

  Den allmänna beräkningsmetoden tar emellertid inte hänsyn till de specifika egenskaperna hos ett visst takmaterial, så vi kommer att överväga vilket steg installationen av häftapparaten ska rekommenderas av proffs när man installerar hissystemet för de mest populära typerna av takbeläggning.

  Installation under beläggning av keramiska plattor

  Konstruktionen för läggning av keramiska plattor har sina egna detaljer. Keramiska plattor är ett ganska tungt material. Dess vikt är 10 gånger vikten av metallplattan.

  Det följer att belastningen på bärkonstruktionen är ungefär 40-60 kg per kvadratmeter. m tak.

  Strukturen av takläggningen av naturliga plattor.

  Därför bör spärren för detta ramsystem väljas från torrt trä med en vattenhalt av högst 15%. Takramens material är gjord av virke med en sektion på 50 * 150 mm (för större tillförlitlighet är det bättre att välja 60 * 180 mm).

  Tonvikten ska variera mellan 60 och 80 cm, och ju brantare takets höjd, desto större blir avståndet mellan dem.

  När lutningsvinkeln är upp till 45 grader ökar avståndet med 80 cm, om vinkeln är 75 grader - steget blir lika med 100 cm.

  Vid beräkningen av avståndet är det dessutom nödvändigt att överväga längden på spärren. Den maximala längden kräver en enhet med ett minsta avstånd mellan dem, om längden är kort kan steget mellan dem vara långt.

  En annan egenskap hos anordningen av ett keramiskt tak är steget av batten, med vilket det fylls på spjällen. Stegstorleken beror på vilken typ av kakel som valts, och dessutom måste det säkerställas att ett stort antal rader kan placeras på rampen.

  Installation under metallbeläggningen

  Metalltak är kanske den vanligaste beläggningen vid byggandet av hus.

  Det här takmaterialet, som idealiskt efterliknar golvbeläggningen av lera plattor, har ett antal fördelar jämfört med sin lera motsvarighet:

  • plåtplattor är mycket mer högteknologiska vid utförandet av installationen, så att takets konstruktionstid kan minskas avsevärt.
  • Takmaterial av denna typ är mycket lättare än plattor av naturliga ler, och skillnaderna i massan av 1m2 av beläggningen uppgår till 35 kg, beroende på hur tjock den naturliga plattan är.

  En signifikant minskning av takbeläggningens vikt kan väsentligt förenkla efterlevnaden av många parametrar i strukturramen, till exempel minska tjockleken hos basmaterialet, öka installationssteget, minska bommens tvärsnitt.

  Den optimala stigningen och tvärsnittet av spärren under metallplattan.

  Steget att installera stänkben under den metallbelagda beläggningen är anordnad i området 600-950 mm med tvärsnittsdimensionen av konstruktionselementet 150 * 50 mm.

  Ökning av tonhöjden här rekommenderas inte vid användning av en korsektion i 30 * 50 mm.

  Vid montering, för att säkerställa bättre ventilation av utrymmet fylld med isolering, borras ett antal hål 10-12 mm i diameter i spärren nära övre kanten.

  Generellt har trusskonstruktionen under metallplattan inga grundläggande skillnader från någon annan konstruktion. Kanske är det enda som gör det speciellt att det övre stödet av spjällen ska göras inte på sidan av åsen, men på toppen av åsen.

  Frizonen mellan de sammanfogade spjälkarna främjar luftcirkulationen under takbeläggningen, vilket, med tanke på dess metallyta, minskar risken för kondensering.

  Om monteringen av taket på ett trähus, vilket innebär att man byter ut den traditionella mauerlat med en övre krona, där de nödvändiga stekarna är gjorda för tillförlitlig fastsättning, utförs, om beräkningen är felaktig, är det mycket svårt att överföra spärren.

  Stegspärrar under professionell golv

  När det gäller ett professionellt golv varierar det rekommenderade avståndet mellan de vanliga spjällen i detta fall från 60-90 cm.

  Monteringsanvisningar profilerade.

  Om avståndet är större än det angivna, är det nödvändigt att använda tvärskivor (kasser) med stor tvärsnitt. Här är sektionen av spärrar vanligtvis vald att vara 50 * 100 mm eller 50 * 150 mm.

  Som en lathing för wellpapp används skivor med 30x100 mm. De är monterade i steg om 50 cm och mer. Tonhöjden beror på materialets höjd och tjocklek.

  Vid placering av lathing för wellpappade golv bör man inte glömma att brädan vänd mot spånen ska vara 10-15 mm tjockare än resten.

  Montering av spärrar under skifferbeläggning

  Skiffer, som tidigare, är ganska populärt takmaterial. Och för att montera det, välj spärrar med ett tvärsnitt på 50 * 100-150 mm och montera dem på ett avstånd på 600-800 mm från varandra.

  Under skifferbeläggningen kan du välja spärrar med ett tvärsnitt på 50 * 100 mm och installera dem på ett avstånd av 700 mm (600-800) mm.

  Vid tillverkning av en obreshetka applicera en trästång på 50 * 50 mm i sektion eller ett bräda på 25 * 100 mm. Gitterhöjden för skiffer väljs beroende på takets sluttning.

  Med en liten förspänning räcker det med att stödja ett ark med 4 bar (ca 45 cm), med större förspänning, 3 stavar är tillräckliga och läggs i steg om 630-650 mm.

  Kom ihåg att vid uppbyggnad av trussystem rekommenderas det alltid att ge en viss säkerhetsmarginal vid oförutsedda situationer, bland annat vid beräkning av häftavståndet.

  Material och verktyg som behövs för att installera spärrar

  För tillverkning och montering av spärrar behöver du först och främst ett tallskog med en vattenhalt av högst 15%. Minsta storleken på virket är 50 x 150 mm och styret för batten är minst 30 mm tjockt. Brädet kan användas och obehandlat. I så fall var noga med att ta bort barken. Under taklängden för keramiska plattor krävs en stång på 50 x 50 mm.

  För att fästa taket i kistan behöver du fästelement (självgängande skruvar eller skifferöglor beroende på valt tak).

  Det är bättre att fixa kassen med naglar 80 mm långa.

  När du installerar och tillverkar spärrar behöver du ett vanligt snickeriverktyg, liksom en elektrisk borr. Om du gör ett tak av metall, korrugerad, skiffer som inte ingår i ovanstående ämne, behöver du ha en kvarn.

  OBS: Se stegen markup på ett ansvarsfullt sätt. Korrekt markerade installationsspärrar kommer att förenkla ditt arbete i framtiden. Var noga med att kontrollera diagonalen på din sluttning, vilket gör att du enkelt kan ta takets tak.