Tillverkning av professionellt blad: Allvarlig utrustning och manuella maskiner

I flera decennier har professionellt golv aktivt använts inom byggbranschen och på många andra områden. Detta tillförlitliga material, för tillverkning av vilket en speciell maskin för produktion av wellpapp krävs, används som huvudelement av väggläggning, det täcker tak av byggnadsstrukturer, revets väggar och löser också en hel lista med andra uppgifter relaterade till både kapital och privat konstruktion.

Däck görs genom kallvalsning

Produktionen av professionella ark kan utföras både på mekaniserad och handhållen utrustning, som om så önskas kan tillverkas med egna händer. Att veta alla nyanser av sådan produktion är det möjligt att organisera ett lönsamt företag för produktion av professionellt ark i efterfrågan på marknaden eller att producera sådant material för egna behov med minimal kostnad.

Egenskaper av ett professionellt golv

Däck, som idag finns representerat av flera huvudvarianter, kan tillverkas av olika material. Det huvudsakliga råmaterialet för framställning av professionellt ark är emellertid kallvalsat stålplåt, på vilket ett tunt lager av zink appliceras. För att ge stålplåten den önskade konfigurationen med användning av metoden för dess valsning, vilken kan utföras i ett varmt eller kallt tillstånd. Produktion av korrugerade golv, där stålplåten preliminärt utsätts för betydande uppvärmning, utförs endast av stora stålverk. Hemma eller på skalaen av en liten produktionsanläggning tillverkas det professionella arket genom kallvalsning.

Huvudtyperna av profilerat ark

Beroende på villkoren för vidare användning och de belastningar som det profilerade arket kommer att uppleva, kan stål av olika tjocklek användas för att göra det. Istället för en zinkbeläggning kan ett lager av färg eller annat material som kan ge tillförlitligt skydd av metallplåten från den negativa påverkan av den yttre miljön appliceras på ytan av profilplåten. Med hänsyn till det faktum att konstruktioner gjorda av böljande golv drivs huvudsakligen i friluft, tillåter närvaron av en beläggning som skyddar dem från intensivt slitage under inverkan av korrosion att vi kan utrusta sådant material med den erforderliga hållbarheten.

Villkoren för att utrustning för produktion av profilerad plåt drivs påverkar också kvaliteten på den färdiga produkten. Så både den manuella maskin som används för produktion av wellpapp och den automatiska linjen för tillverkning av sådant material bör installeras i ett torrt och uppvärmt rum där det inte finns några kraftiga temperaturfluktuationer. Värdet och förutsättningarna för att råvarorna för framställning av profilerade ark lagras - spolarna av stålplåt - spelas. Det utrymme där en sådan förvaring utförs måste också vara torr och uppvärmd.

Typer av utrustning för tillverkning av plåt

Eventuell utrustning för produktion av korrugerade arbeten enligt standardordningen. Platt stålplåt för att ge den önskade konfigurationen drivs genom rullsystemet, som är utrustad med en maskin som används för framställning av plåt. Som ett resultat av denna tekniska operation deformeras det platta stålplåten, förvärvar den erforderliga geometriska formen.

Valsens storlek och form beror på konfigurationen av det profilerade arket som tillverkas på maskinen

Som det huvudsakliga råmaterialet från vilket det profilerade arket är tillverkat, som nämnts ovan, används plåtstål som tillförs från fabriker i rullar. Om stålplåten rullas in i en sådan rulle har en liten tjocklek, blir det inte ett stort problem att installera det. Det kan till och med göras manuellt. Situationen är helt annorlunda om ett profilerat ark är nödvändigt att använda stålplåt med stor tjocklek. I det här fallet måste maskinen som används för tillverkning av professionellt ark utrustas med en extra enhet som kommer att ansvara för böjning av plåt med stor tjocklek.

Beroende på önskad prestanda kan maskinen för professionell golv utrustas med manuell eller mekaniserad enhet. En enklare design skiljer sig naturligtvis från manuell maskin för framställning av plåt. Samtidigt som man bestämmer sig för att använda sådan utrustning bör man komma ihåg att arbetet med en manuell maskin för framställning av professionellt ark kräver stor fysisk ansträngning, därför är det problematiskt att använda en sådan anordning för tillverkning av profilerat ark av stor tjocklek.

Manuell profilegib LSP-2000 är konstruerad för tillverkning av professionellt ark eller skhetnika från metall med en tjocklek på upp till 0,55 mm

Samtidigt är produktionen hemma utrustad med en mekaniserad drivmaskin för produktion av wellpapp också förknippad med vissa svårigheter. Faktum är att i sådan utrustning för professionell golv bör det finnas en anordning som möjliggör skärning av profilerade ark i produkter av en viss längd. För att utföra denna tekniska operation kommer konventionella guillotinskjuvar inte att fungera, eftersom detta kräver anordningar vars arbetsorgan fullständigt motsvarar deras form till konfigurationen av ett profilerat stålplåt.

Profilformning på en specialiserad linje sker på en rullande kvarn.

Avskilja två teknologier på vilka produktion av professionellt golv på specialutrustningen kan utföras. Den första av dessa kallas samtidig profilering och innebär deformation av båda sidor av stålplåten som används för tillverkning av profilerat ark. Maskiner för produktion av wellpappar, som arbetar enligt principen om sekventiell profilering, deformeras separat på vardera sidan av stålplåten.

Den högsta effektiviteten vid tillverkning av professionella ark kännetecknas av en specialiserad linje för produktion av wellpapp, vars struktur redan innehåller all nödvändig utrustning.

Produktionslinje struktur

För att säkerställa den höga kvaliteten på de producerade produkterna bör produktionslinjerna för tillverkning av plåt vara utrustade med följande mekanismer och anordningar.

 • I en sådan linje krävs en mekanism som säkerställer fixering av spolar med plåt, såväl som deras avlindning. Tillverkningsstål proflist i industriell skala innebär användning som ett råmaterial av spolar av plåt, vars vikt kan uppgå till tio ton. Manipulering av sådana rullar utan användning av specialverktyg är nästan omöjligt.
 • En speciell enhet gör att du automatiskt kan justera graden av slingning av arbetsstycket mellan avlindningsmekanismen och maskinens mottagande del. Linjen för produktion av wellpappar utför i regel plåtbearbetning med hög hastighet, vilket helt enkelt inte tillåter justering av saggning av arbetsstycken i manuellt läge.
 • För att säkerställa hög produktivitet och den krävda kvaliteten hos de tillverkade produkterna är professionell utrustning för tillverkning av metallprofiler utrustad med flera grupper av arbetsrullar. Sådana grupper av rullar, som kallas står, utför olika funktioner, som ingår i en automatiserad linje för framställning av profilerat ark. Typiskt används dessa stativ, som består av olika antal arbetsrullar, för att ladda plåten in i bearbetningsområdet för bearbetning, för att utföra arbetsoperationer och lossa den färdiga produkten från maskinen.
 • I produktionslinjen finns en drivmekanism som måste ha tillräcklig kraft för att säkerställa hög prestanda av tekniska operationer som är förknippade med tillverkningen av profilerat ark genom att rulla.
 • En skärningsanordning, som är utrustad med professionell utrustning för tillverkning av professionell plåt, bör tillhandahålla högkvalitativ skärning av den färdiga produkten, utan att burr och böjningar bildas på kanterna. Förekomsten av sådana defekter minskar avsevärt kostnaden för den färdiga produkten.
 • Maskinen för produktion av wellpappar i industriella volymer bör också vara utrustad med ett fack där färdiga produkter lagras.

Strukturen av det automatiska produktionslinjens professionella ark

En produktionslinje avsedd för tillverkning av ett professionellt ark kan styras med hjälp av ett automatiserat system eller en enklare enhet som inte kan tillhandahålla en adekvat nivå av automatisering av den tekniska processen. Under tiden kan även skickliga operatörer använda maskinen för profilerad plåt, styrd av en enklare enhet.

Hur man gör en maskin för produktion av professionella lakan

Maskinen för tillverkning av ark, vars profil har en trapezformad konfiguration, kan tillverkas manuellt. Man bör emellertid komma ihåg att sådan utrustning kommer att skilja sig åt i begränsad teknisk kapacitet och det kommer att vara möjligt att använda den för att bearbeta plåtsplåtar av liten tjocklek. En sådan hemlagad maskin kan användas inte bara för tillverkning av professionellt ark, utan även för tillverkning av element av takkonstruktioner - skridskor, gardinskenor etc.

Ritning hemmagjord böjningsmaskin, som också kan användas för tillverkning av professionellt ark

Grunden för en sådan maskin, vars detaljer om produktionen finns på video, är en ram monterad på en betongbotten och fixerad på den med förankringsbultar. På denna ram är monterad skrivbord, vars längd måste överstiga arbetsstyckets längd. Skrivbordet till den självtillverkade maskinen som är avsedd för tillverkning av professionellt golv används både för att ge beredning till en bearbetningszon och för utvinning av en färdig produkt.

För tillförlitlig fixering av plåtvalsen på maskinramen används en specialstång, vilken är fixerad med hjälp av en skruvförband. Den mekaniska effekten på plåten som bearbetas, från vilken den profilerade plåten bildas, utförs med hjälp av en handspak monterad på utrustningsramen. Med hjälp av en sådan spak, vars utformning dessutom kan utrustas med en spännfjäder, är inte bara tillförseln av stålplåt till behandlingsområdet utan även deras vinkel.

När man själv tillverkar en manuell maskin för professionell golv bör man komma ihåg att du inte helt kan göra sådan utrustning med egna händer: Vissa delar av dess design måste beställas från metallbearbetningsspecialister. Sådana element, i synnerhet, är rullningsaxlar, med hjälp av vilka bildandet av den erforderliga profilen av arbetsstycket utförs.

För tillverkningen av denna mobila profilegib behöver lager, vinkel och rör

Vagnen är huvudmonteringen av en hemlagad maskin.

Rullande axlar av maskinen, avsedda för tillverkning av wellpapp, är fastsatta i ramen med hjälp av parentes och anslutna till hävarmen, som styr deras arbete. Metallämnet, från vilket det profilerade arket kommer att formas, är fastsatt på ytan av maskinens arbetsbord med speciella kuddar eller band.

Innan du på ett tillförlitligt sätt sätter fast alla bultar i konstruktionen av en improviserad maskin avsedd för tillverkning av profilerade ark, är det nödvändigt att utföra provböjning på sådan utrustning. Dess resultat visar behovet av justeringar eller omarbetande mekanismer.

Hur man gör en hemlagad maskin för att skapa ett professionellt ark med egna händer

Nuförtiden blir byggmaterial ständigt dyrare och profilerat, vilket är mycket van vid konstruktion, inget undantag. Materialet är tillverkat av ett metallplåt, som har en viss form.

Huvudfunktionen hos en sådan maskin är skärning och rullning av arbetsstycket, vilket resulterar i form av ett färdigt profilerat ark. En sådan manuell maskin för tillverkning av wellpapp i vår tid kan göras även med egna händer, veta hur man arbetar med metallämnen och helst med tekniska färdigheter.

Automatiska och manuella professionella arktillverkningsmaskiner

Huvudskillnaden mellan ett professionellt blad från andra liknande metallplåt - korrugeringen har trapezform. Vid första anblicken kan det tyckas att det är omöjligt att göra en maskin för produktion av sådant material, men det är inte så.

Produktionslinjer av sådant material är ett komplex av mekanismer, som var och en utövar sina funktioner.

Så även den enklaste automatlinjen för produktion av professionella ark består av:

 • rullar av metallplåtar;
 • valsverk, på vilken materialet faktiskt bildas;
 • sax, som framträder som en guillotin;
 • mottagningsanordning.

Det är uppenbart att det inte går att göra en sådan automatisk linje själv. Men här är det ganska möjligt att skapa en manuell maskin som kan böja den önskade vinkeln till önskad vinkel så att det blir ett ark av wellpapp.

Man bör komma ihåg att hemmanualen inte kan producera för tjocka professionella ark - arbetsstyckets maximala tjocklek är ca 5 mm.

Förberedelse av stöd och bord för tillförsel av ämnen

Oberoende produktion av en rullande maskin börjar med monteringen av ramen för att rymma alla komponenter i utrustningen. Det är nog att installera tillförlitliga stöd, säkra dem på grundval av: helst - betonggolvet.

Sedan monteras bordet, på vars yta blankan matas in i maskinen. Dess längd bör vara flera gånger längre än längden på den färdiga produkten, eftersom ytan kräver ledigt utrymme så att du kan få den färdiga produkten. Det optimala materialet för bordets yta är aluminiumplåt.

Det borde finnas en speciell plank på bordet, som med hjälp av bultar kommer att kunna fixa arbetsstycket på bordet. På samma sätt är den manuella spaken fast, vilken matar materialplåten in i lakan på bordet och ställer in önskad matningsvinkel.

Installation av rullande axlar och första lanseringen

Nästa komponent - rullande axlar - är mycket svår att montera med egna händer, därför är det bäst att få dem redo. Hitta i vår tid på marknaden kommer sådana enheter inte vara svåra.

Med hjälp av fästen från metallhörn fixeras axlarna på maskinramen nära handspaken.

Åtdragning av alla bultar är inte i full styrka, nästan helt gjort manuellt maskin för tillverkning av plåt är klart för materialets första gång. Om den tillverkade däcken har önskad form kan delarna fixeras på plats, dra åt alla bultar ordentligt. I annat fall utförs justering av dessa eller andra detaljer, och proceduren upprepas.

Funktioner i arbetet med den självtillverkade manuella maskinen

Även om du är en erfaren mästare, bör du arbeta mycket noga med en handgjord maskin, eftersom eventuella fel i någon del av mekanismen kan leda till skador vid användningen.

Det bör inte glömmas om säkerhet, arbetar med extrem försiktighet, speciellt om guillotinen används för skärning av metall.

Således är en personmonterad maskin för profilerad plåt redo. Principen för dess funktion är mycket enkel:

 • det tomma arket placeras på bordet;
 • Med hjälp av ett specialband sätts arbetsstycket fast på bordet;
 • Med den manuella spaken upprättas den optimala vinkeln på materialtillförseln till valsaxlarna.
 • vid utgången ska det färdiga arket röra sig fritt runt bordet.

För att inte få några arbetsskador, måste du ständigt följa säkerhetsbestämmelserna när du arbetar med en sådan maskin.

Maskinen på vilken professionell golv är gjord är en mycket farlig utrustning, eftersom den har många skär och piercing komponenter som kan vara farliga för operatören. Därför är arbetet på maskinen endast tillåtet i skyddskläder och glasögon.

Innan varje arbete med en sådan handhållen enhet, ska alla komponenter i drift kontrolleras noggrant. På manuella maskiner rekommenderas det inte att böja mycket tjocka metallplåtar.

Att ha färdigheter att arbeta med metallmaterial, även med egna händer, kan därför skapa en mekanism för rullande professionellt ark, vilket säkerställer en tillräckligt hög kvalitet på produkterna. Det viktigaste är att inte göra några misstag när du monterar det, och också komma ihåg reglerna för säker användning av arkböjningsutrustning.

Billiga och högkvalitativa maskiner för korrugerad

Maskinen för professionell golv har länge upphört att vara ett verktyg uteslutande för industriella ändamål. En kvarn av detta slag kommer att kunna tillverkas av någon, på bekostnad av minsta resurser och med högst skrotmaterial.

Hur skiljer sig maskinerna?

Enligt tekniken kan metallen utsättas för två typer av bearbetning: kall och varm. Men, utan undantag, bearbetar maskiner endast metall vid rumstemperatur. Denna faktor minskar avsevärt produktionskostnaden och gör maskinen relativt säker för operatörerna.

Automatiserade rullande maskiner

En sådan maskin är inte en separat enhet, men en produktionslinje av plåt ansluten i en viss ordning. Bland de som är involverade i utvecklingen av enheter kan identifieras:

 • Uncoiler bay;
 • Valsverk;
 • saxar,
 • Automatisk processtyrsystem;
 • Den mottagande enheten.

Med denna design kan du skapa någon profilgeometri och få högkvalitativt material utan sprungor och oegentligheter. Konsekvensen av detta är den nästan fullständiga frånvaron av äktenskap. Det enda negativa av den automatiska linjen är dess höga pris. Endast en specialiserad organisation har råd med en sådan apparat. Att få en linje för personliga ändamål är inte meningsfullt, eftersom det helt enkelt inte rättfärdigar de pengar som spenderas.

Den mobila maskinen för professionell golv

Mobilfabrikerna väljer sig för sig huvudsakligen konstruktionsteam och arbetar ständigt på olika platser.
De flesta mobila maskiner installeras direkt på byggarbetsplatsen vid arbete på stora föremål. Så, till exempel, mantel av en hangar med ett professionellt ark gör det möjligt att spara betydligt på metalltransporter.

Manuell valsverk

Den manuella maskinen för professionell golv appliceras generellt på små produktioner. Det är möjligt att göra wellpappar utan el, eftersom nyckelrollen i denna process endast spelas av operatörernas fysiska styrka.

Det skulle emellertid vara mer lämpligt att arbeta med en vanlig galvaniserad profil i en sådan kvarn. Metall med polymer och färgbeläggning på dem behandlas inte.

En annan fördel med handverket är att det är lätt att montera. Att göra en sådan apparat för egna ändamål kommer att kunna till den som vet hur man helt och hållet uppfyller instruktionerna i instruktionerna.

Processen att göra kvarnen

Innan du börjar arbeta med tillverkningen av en manuell profilerad plåt, måste du fylla på följande uppsättning verktyg:

 • Svetsmaskin;
 • Bultar, muttrar och kanaler;
 • Metallrör och hörn;
 • Gångjärn och gångjärn.

Alla komponenter kan enkelt hittas i någon hårdvaruaffär till ett relativt lågt pris. Men innan man går vidare till den direkta produktionen är det viktigt att förstå systemet, på grund av vilket maskinen kommer att monteras.

Framställning av ämnen

Utformningen av den hemmagjorda böjningsmaskinen består av flera element: enhetens botten, klämman och stansen på vilken handtaget ska monteras.
Först måste du förbereda stiftelsen. För dessa ändamål är det bäst att ta en kanal - en lätt och samtidigt hållbar metallprofil med U-form.

Längden på en sådan bas är inte mer än 500 mm för metall med märkning nr 8, som anger avståndet mellan kanalens yttre kanter. En liknande profil bör väljas för tillverkning av klämman, men det kommer att finnas tillräckligt med kanalnummer 5. Detta bör ta hänsyn till det faktum att klämman ska vara något kortare än basen - minst 50-70 mm.

Extremt allvarligt bör närma sig valet av material för stansen - det strukturella elementet med vilket metallen kommer att stämplas. För honom är det att föredra att välja metallhörnnummer 5. Kinnar på arkböjningsmaskinen, vilka är sidorna på produkten, kommer att tillverkas från samma hörn.

Vidare, på ett avstånd av 30 mm från basens ändar, borras två hål med en diameter av ca 8,5 mm. Det är i dem att klämskruvarna kommer att installeras senare för att fästa strukturen.

Processen att samla konstruktion

Efter att ha förberett alla komponenter kan du gå vidare till produktens direkta samling. Inledningsvis viks både basen och stansen ihop och kläms fast i en skruv för att undvika skevning. För att underlätta vidare montering av fästelement rekommenderas det att skära en avfasning om 30 mm lång med parametrarna 7x45 ° längs stansytan.

Nästa på axelns axel är det nödvändigt att lägga på kinderna, som kan lösas genom svetsning eller med hjälp av flera skruvar. Men innan du slutligen monterar klämman, rekommenderas att du utför flera provböjningar av ett tunt metallplåt. Därefter korrigeras pojkens position, och de svetsas till änden av basen.

Hur man bygger

Installationsprocessen omfattar följande komponenter:

 1. Klämfäste som gör att du säkert kan fixa böjningsmaskinen på ytan;
 2. Kinder, som begränsar metallets längd;
 3. Direkt bas;
 4. Metallhörn med vilken strukturen kommer att fästas;
 5. Klämbalk;
 6. Stansens axel, genom vilken den kommer att utföras;
 7. Stansen själv.

Det sista steget är en stationär klämfästning, i vilken hål borras ca 8,5 mm i storlek. Därefter fästs klämman på basen med bultar och grovheten skärs med en kvarn. Detta är nödvändigt för att undvika utseende av oegentligheter och grovhet på den färdiga produkten.

Utrustning för tillverkning av plåt gör det själv

Produktion av wellpapp, en mycket attraktiv affärsidé - den enda frågan är i utrustning. Byggnadsmaterial blir dyrare varje månad. De är alltid efterfrågade speciellt, som profilerade. Den används på vilken byggplats som helst:

 • vända mot materialet;
 • ramverk för färdiggjorda föremål för icke-bostadsanläggningar (för garage, lager, hangarer, hushållsrum);
 • fäktning av territoriet
 • takmaterial
 • Fast formning för monolitisk byggnad av byggnader;
 • Material för extra, dekorativ design (toppar, baldakiner, dalar, skridskor, sållar, sidospår och komplexa produkter).
Var gäller inte profilen? Dess popularitet inom byggbranschen stimulerar den ständiga efterfrågan på profilerat ark. Och lönsamheten är också på en anständig nivå. Det genomsnittliga grossistpriset för 1 ton galvaniserad plåt med en tjocklek på 0,55 mm är $ 1400. Med ett ton galvaniserat ark kan man producera 250 kvadratmeter wellpapp. Galvaniserad profilplåt i detaljhandeln såldes för 8 USD per 1 kvm. Således, 250 X 8 = $ 2000, är ​​lönsamheten för verksamheten 40%. Detta koncept kan realiseras genom utrustning för produktion av profilerade ark. Då uppstår frågan i beloppet av investeringar för att starta en kärnverksamhet. Fabrikslinjer för tillverkning av plåt kostar mycket pengar. Men det finns en kompromisslösning - det är en manuell maskinbockmaskin för hemproduktion av metallprofiler. Kostnaden för maskinen är $ 2000. Naturligtvis lönar sig - väldigt snabbt!

Maskinen är utrustad med strukturer som gör det möjligt att producera professionell golv av hög kvalitet.

Den manuella maskinlistogiben är en billig, kompakt och universell utrustning för tillverkning av professionellt golv. Kvaliteten på produktionen är inte sämre än plantorna. Låg kostnad beror främst på låg produktionskapacitet. Manuell arbetskraft är alltid känd för sin höga kvalitet och låg produktivitet. Strukturer av balkar och stödelement är gjorda av höghållfasta metaller. Detta möjliggör en lång livslängd, för att arbeta med metallplåt upp till 1,5 mm tjockt. Kamerans spännmekanism gör att du kan arbeta med maskinen med ena handen, utan att störa arbetsstyckets geometri. Utrustningen gör det möjligt att arbeta med galvaniserade rullar, metallplåt utan föregående skärning. Satsen av utrustning har ett stål, rullkniv av legeringar av hållbara metaller. Han tillåter sig att skära produkter. Längden på arket kan ändras på kundens begäran. Principen för driften av maskinen är ganska enkel. Stark styrning av stålstrålebågar vågar av önskad form. Ansträngning och form är förkonfigurerade enligt arbetsstyckets tjocklek. Kontroll utförs av sensorer som vid rätt tillfälle stoppar metallböjningsprocessen. Maskinoperatören måste först ställa in alla kontroller på utrustningen före tillverkning av plåt. Specialskalan styr korsningen av korsningen och vinkeln på böjets form. Processen utförs cykliskt för att slutföra tillverkningen av profilarket. Den profilböjande manuell utrustningen gör det möjligt för två arbetare att producera cirka 120 ark korrugerad golv i storlek i ett enda skifte (1100 mm X 2500 mm). Under tillverkningen lämnar maskinen för hantverk aldrig repor på polyesterplåten. Nästa fördel med att arbeta med en sådan maskin är bristen på energi för sitt arbete.

Korrugerad golv är oumbärlig i alla byggbranschen.

Det professionella golvet har på senare tid fått stor popularitet bland byggmaterial. Och i vissa noder av byggprojektet har det blivit ett oumbärligt material. Viktig information om profilerade. Han har förvärvat flera arter inom olika tillämpningsområden:

 • takläggning;
 • bäring;
 • vägg;
 • vänd;
 • sandwichpaneler (vägg och beklädnad profilerad i ett par och mellan dem ett värmeisoleringsskikt av skum eller polyuretan).
Att arbeta med profilerad plåt är mycket bekvämt och snabbt. Byggare föredrar ofta en professionell golv på grund av dess användbara egenskaper:
 • hållbarhet under hela operationen
 • mekanisk styrka;
 • liten vikt;
 • enkel installation installationsarbete;
 • relativt låg kostnad;
 • estetiskt utseende.
Plåtarna är resistenta mot klimatförhållanden. Det behandlade materialet påverkas inte av hög luftfuktighet och temperaturförändringar. Ett profilerat ark av galvaniserat ark behandlat med polymerer kan vara oumbärligt på platser som är speciellt utsatta för korrosion. Det används ofta när du vill bygga enkla strukturer på kortast möjliga tid.

Maskinens konstruktion för tillverkning av plåt

Din maskin för profilerad lakan hjälper inte bara till att göra bra material, till exempel för förortsbyggande, men också för att starta en lönsam verksamhet, men för det här behöver du veta mycket nyanser.

En sådan anordning är ganska enkel att göra hemma med egna händer, om du förstår principen om dess funktion.

Med tanke på att nästan ingen konstruktion idag är komplett utan det här materialet, används det allmänt i vardagen, och om du gör din maskin kan du göra varor till salu.

Det professionella golvet är extremt krävande och täcker idag. Den används som en shtaketnik, material för väggar och tak, klädmaterial.

Samtidigt utmärks sådana ark med relativt låg kostnad och enkel installation.

Det bör emellertid förstås att strikta driftkrav läggs fram på professionell golv, vilket måste beaktas, särskilt om du gör materialet med egna händer på en hemlagad maskin.

Egenskaper och krav på materialet

Det finns flera sorter av wellpapp, i tillverkningen som använde olika råmaterial. Till exempel är metallplåt väldigt populärt.

Den är gjord av stål, med den kalla metoden att rulla.

För strukturer som ska användas på gatan, till exempel för staketet, kan du göra lakan täckta med en extra skyddande beläggning - emalj, polymerer, fiber.

Varje typ av råmaterial ger sin egen plåttjocklek.

När det gäller stål kan vi få en kvalitetsprofilerad golv, som även kan galvaniseras för att öka styrkan och motståndet mot aggressiva miljöer.

Om du gör arken helt obelagd, slits materialet ut snabbare. Därför kan vi säga att inte bara själva maskinen, men även råvaror spelar en stor roll.

Valsmaskinens montering för profilerad plåt görs bäst inomhus, där det finns ett platt betonggolv.

Samtidigt spelar temperaturen i rummet också en stor roll: den måste värmas, utan plötsliga droppar. Temperaturen är vald inte lägre än 4 grader.

Om du planerar att ständigt producera sådant material är det bättre att omedelbart förbereda och förvaringsutrymmen för rullar, torra och varma.

Typ av konstruktion och driftsprincip

För att göra en enhet, t.ex. en maskin med egna händer, behöver du förstå hur industriella modeller fungerar.

Detta tillvägagångssätt kommer att bidra till att kompensera för många brister genom att ersätta delar med mer prisvärda.

Alla professionella golv tillverkas av kallvalsade, jämna arkråvaror genom speciella munstycken och axlar.

Slutresultatet är ett korrugerat plåt av en given form, som kan användas som ett staket, ett staket och en vägg.

Även hemma kräver maskinen för tillverkning av plåt inköp av högkvalitativa råvaror. Den köps i rullar för enkel användning.

Sådana rullar behöver fortfarande utökas, och här kommer allt ner till råmaterialets tjocklek.

Om du inledningsvis syftar till att göra smala modifikationer av böljande golv, då borde inga problem - arken kan rakas med händerna.

Och om du behöver producera ganska tjocka produkter, så kan du inte göra utan en böjmaskin.

Maskinen för professionell golv kan göras två typer: manuell enhet och automatiserad.

Den första har en enklare arbetsprincip, det är lätt att göra det själv, och kostnaden för konstruktionen blir billigare.

Men här matas och justeras axeln självständigt med egen styrka.

En automatisk enhet för att bygga ett hus på egen hand är nästan omöjligt. Det är ekonomiskt olönsamt och dessutom ytterst svårt.

Det är anmärkningsvärt att svårigheter uppstår i slutskedet av hyra.

Faktum är att rullarna har en anständig längd, så för att få färdiga produkter som kan användas omedelbart som staketet eller staket, måste du också ge ett sätt att skära arken.

Särskilda guillotiner kan hjälpa till här. Sådana saxar är gjorda av mycket välskalat stål och även utrusta med skyddsboxar och mekanismer för säkert arbete.

Det bästa alternativet är att köpa färdiga blad, eftersom de upprepar formen på det färdiga arket.

Den manuella maskinen för produktion av wellpapp, såväl som automatiserad, kan också utformas både genom simultan profilering och sekventiell teknik.

I det första fallet mottas korrugeringarna samtidigt på båda sidor av arket. I det andra måste du köra arket två gånger från båda sidor.

Naturligtvis kan du bara göra en korrugering på en yta, men sådana ark är inte lämpliga för alla ändamål.

Till exempel, för ett hem shtaketnik bättre att göra två sidor.

Det finns också maskiner som arbetar med varmvalsmetoden.

Men hemma används de inte, eftersom det i första hand är nödvändigt att värma stålet och häll det i en form som praktiskt smälter.

Klarplåt är lämpliga för staket, men det är osannolikt att det kommer att användas som en täck- eller vägganordning.

Stegvis instruktioner för montering av maskinen hemma

Den största skillnaden i ett professionellt golv från andra metallplåtar - en korrugering av trapezform. Det verkar som om det är omöjligt att göra sådant material hemma, men det är det inte.

Maskinen för tillverkning av korrugerad, gjorde sig själv, det är ganska möjligt att göra en annan böjning.

Det bör emellertid förstås att hushållsenheten inte alltid kan hjälpa till vid tillverkning av för tjocka produkter.

Således får maximal tjocklek av galvaniserat stål, som kan böjas, inte överskrida 5 millimeter.

På en sådan enhet kan du inte bara göra lakan för staket, men även skridskor, gardinremsor och så vidare.

Först och främst samla in en ram av maskinen. Den är liten och kräver inte fullständig stängning av väggarna.

Det kommer att räcka för att göra bra stöd och fixa dem på betonggolvet med skruvar. Därefter måste du förbereda ett bord där arket ska matas.

Vanligtvis bör längden vara minst ett par gånger större än produktens avsedda längd, eftersom det fortfarande måste finnas utrymme för att ta emot det färdiga arket. Bordet kan vara tillverkat av aluminiumplywood.

Det viktigaste är att skapa en specialstång som gör att du kan fixa en rulle eller ett råmaterial. Det är tätt dragit till bordet med bultar. På samma sätt, och fast handspak.

Det behövs för att flytta lakan på bordet och justera matningsvinkeln. För större tillförlitlighet är det möjligt att tillhandahålla en sådan konstruktion med en reglerfjäder.

Det bör förstås att vissa delar måste köpa färdiga. Till exempel rullaraxlar. Gör dem hemma från improviserade omöjliga.

Men du kan beställa dem - idag är det inte ett problem, och kostnaden för hemverkstaden kommer att vara mycket låg.

De är fasta på ramen och ner till spaken. Axlarna ska fästas med fästen av segment av metallhörn.

Med denna procedur är det nödvändigt att förmontera. På den första inbyggnaden av professionella golv utförs också. Alla bultar vrider inte i full kraft och arken serveras mycket noggrant.

Det är nödvändigt att fokusera på att under arbetet ska hylla och ramhyllans hylla vara i samma plan.

Om det visade sig att profilen var den önskade formen, kan alla detaljer fixas. Men glöm inte bort säkerheten.

Detta gäller särskilt om guillotinerna är installerade.

Arbetet ska ske mycket noggrant, utan skynda, även om du är en erfaren mästare, eftersom det finns en ökad risk för skada.

Funktionsmekanismen för enheten är ganska enkel, varför det är möjligt att göra en sådan maskin hemma. Lägg först ett metallplåt på bordet. Den är fixerad med tassar eller sladdar.

Vidare styr hävarmen matningsvinkeln. Vid utgången är det viktigt att det färdiga arket inte faller, men placeras jämnt längs bordet. Efter det kan det tas bort.

Du kan också täcka däck med olika kompositioner, men för detta behöver du utrusta ett specialbord.

I alla faser måste du klä dig i en skyddande uniform, handskar och använd skyddsglasögon.

Den manuella maskinen för professionell golv

Den utrustning som är nödvändig för produktion av wellpapp är indelad i tre huvudgrupper:

 • Den manuella maskinen för produktion av professionell golv;
 • Automatiserade och halvautomatiska tekniska linjer;
 • Mobil utrustning.

I det andra fallet utförs all teknisk verksamhet med minimal delaktighet av teknisk personal eller inte helt kräver mänsklig delaktighet.

Automatiska och halvautomatiska linjer finns också i mobilversionen. Sådana maskiner är lämpliga att använda vid konstruktion av modulära byggnader eller välvda strukturer på avlägsna byggarbetsplatser, när kostnaden för leverans av det färdiga profilarket är mycket högt.

Äntligen blir den manuella maskinen för tillverkning av professionell golv åtgärdad av muskelkraften hos personen. Typiskt används dessa maskiner för tillverkning av små produkter eller olika ytterligare element. En sådan maskin är extremt lätt att använda och det är på den som vi bor i detalj.

Manuell profileringsmaskin - vad är fördelarna med en sådan lösning?

För närvarande producerar många ingenjörsföretag sådan utrustning, och vem som helst kan köpa en manuell maskin för wellpapp. Dess främsta fördel är att en sådan maskin inte behöver externa energikällor för drift, eftersom en persons fysiska styrka är tillräcklig för att aktivera den.

För att skapa ett professionellt ark på en manuell maskin på bara några timmar behöver du bara ett litet rum (även om det inte är nödvändigt, bara en enkel baldakin) och två arbetare som är bekanta med maskinens enhet.

Manuell maskin för tillverkning av korrugerad golv är oumbärlig för ett litet byggföretag, vilket ofta står inför behovet av att använda ett litet antal produkter från det profilerade arket. De är helt enkelt olämpliga att beställa på grund av den för höga leveranskostnaden till objektet.

Med hjälp av en sådan maskin är det möjligt att tillverka olika element på plats direkt på byggarbetsplatsen, till exempel vid konstruktion av tak. Manuell maskin för produktion av wellpapp är så enkel att det kräver nästan inget underhåll, förutom periodisk smörjning.

Fördelarna med en sådan maskin kan tillskrivas, och dess relativt låga kostnad. Manuell profileringsmaskin, vars pris är cirka 2000 USD, kommer att betala sig själv efter tillverkningen av 750-800 m² profilerat ark, vilket är ungefär dess dagliga produktivitet. Och detta är utan att ta hänsyn till kostnaden för leverans av denna plåt till byggarbetsplatsen vid inköp. Men du kan köpa och maskinen har redan använts. Det kommer att kosta flera gånger mindre, och kommer att vara mer än ett år, eftersom insatserna på sina huvudkomponenter är obetydliga och deras slitage är minimal.

Nackdelarna med en manuell maskin för professionell golv

Manuell maskin för produktion av korrugerad har vissa nackdelar. Först och främst är det en liten längd av det resulterande arket. Det är vanligtvis 2,0-2,5 m. Med stora arbetsplåtstorlekar är en ojämn profilböjning i form av en båge möjlig, vilket beror på den olika tryckkraften på olika delar av tryckläppen.

Dessutom är det värt att notera att det på en manuell maskin för ett professionellt ark är möjligt att tillverka endast en typ av professionellt golv. Men nu tillverkas maskiner med utbytbar matris, vilket gör det möjligt att producera böljda golv med olika former och höjd av trapezium. Samtidigt är det nödvändigt att byta böjformarna manuellt.

Och den största nackdelen är att man med en handhållen maskin endast kan göra ett profilerat ark av galvaniserat stål. Polymerbeläggningen av metallen under deformationen kan täckas med små sprickor, vilket därefter leder till för tidig korrosion av wellpapp.

Detta problem löses med hjälp av speciella moderna manuella verktygsmaskiner för bearbetning av plåt med polymerbeläggning. Men de är betydligt dyrare än standardalternativen. Dessutom galvaniserad profilplåt och kan målas. Samtidigt skapar moderna teknologier för applicering av färgbeläggningar, som till exempel pulverlack, ett dekorativt och skyddande skikt på något sätt underlägsen, och kan till och med vara överlägsen i kvalitet till en polymer skyddande och dekorativ beläggning.

Enheten och principen för driften av den manuella maskinen för produktion av wellpapp

Maskinen för en professionell bladmanual består av tre huvudnoder.

Huvudkroppen är en böjningsmekanism installerad på en speciell säng. Böjningsmekanismen i sig består i sin tur av gångjärnen och kugghjul som kan vridas med hjälp av handspakar, liksom en utbytbar böjningsmatris och en tryckstråle.

Dessutom har varje manuell maskin ett matnings (bakre) bord. Ett ämne av stålplåt läggs på det, vilket förflyttas i önskad riktning och "fylls" till en böjningsmekanism. Här installeras en speciell rullekniv, som vanligtvis ingår i maskinen. Den är tillverkad av höghållfast stål, vars kvalitet gör det möjligt att skära 25 km stål med en tjocklek på 0,5 mm. Om nödvändigt kan kniven skärpas eller ändras.

Slutligen krävs ett ytterligare element utan att misslyckas - mottagningsbordet med speciella stopp. De kan justeras beroende på den angivna storleken på det profilerade arket du vill göra. Här finns en skylt, med vilken den önskade böjningsvinkeln är inställd och stålplåten är fast.

Hela processen att göra ett profilerat ark på en sådan maskin består av följande steg:

 1. Stålplattan placeras på bordet och fixeras med ett speciellt klipp.
 2. En stålstråle med hjälp av en matris bildar en trapezoid eller en profilvåg (böjkraften justeras beroende på tjockleken på arbetsstyckets metall).
 3. Mekaniska kontrollsensorer stannar vid rätt tidpunkt böjningen av metallen.
 4. Ljusets bana och böjningsvinkeln av metallet styrs av en särskild skala.
 5. Efter böjning sker avlindning av stålrullen och processen upprepas igen från steg 1 till steg 5.
 6. Efter att ha nått önskad längd skärs stålet med en speciell guillotinkniv.

Utformningen av kameramekanismen hos manöverenheten ger möjlighet att arbeta med ansträngning av ena handen. Närvaron av rullkniven och installationen av avkylaren gör det möjligt att använda rullat stål utan förskärning.

Manuell arkprofileringsmaskin - Tekniska specifikationer

Maskinen för en professionell bladmanual har följande huvudtekniska egenskaper:

 • längden på arket på det mottagna professionella golvet - 2,0-2,5 m;
 • Arbetsstyckets största böjningsvinkel är 150 °;
 • Materialet i den ursprungliga billetten: Kolplåt med en tjocklek av 1,0-1,2 mm, rostfritt plåtstål med en tjocklek av 0,5 mm, arkkoppar, med en tjocklek av 1,3 mm och plåtaluminium med en tjocklek av 1,5 mm;
 • produktivitet: cirka 120 ark professionellt golv med en storlek på 1000 × 2500 mm per en skift.

Stål för produktion av wellpapp

Allt du behöver veta om metall för wellpapp: tekniska egenskaper, typer av beläggningar, priser. Sammanfattande tabell för kostnaden för massor av råvaror för wellpapp från olika tillverkare.

Handla för produktion av wellpapp

Vilka delar består av en linje för produktion av wellpapp? Vilka är deras specifikationer? Vilka krav måste mötas vid verkstaden för tillverkning av plåt? Du hittar svar på dessa frågor i artikeln.

Maskin för professionellt ark

Vilka maskiner är profilerade? Vad är omfattningen av deras ansökan? Hur mycket betala manuella skärmaskiner? Och när är det lönsamt att köpa linjer? Svar - i artikeln. Läs!

Maskiner för tillverkning av wellpapp

Decking idag blir stor popularitet hos dem som vill bygga en modern byggnad, fäktning, på ett tillförlitligt sätt förstärka partitioner, för att ge nyhet till den gamla byggnaden. Profilerat stål ger gott om möjligheter för dem som vill bygga ett originaltak av ett hus eller kontorsbyggnad. Högkvalitativt stål för rullande kan du använda ett professionellt ark i byggandet av lager och hangarer.

Att skapa en högkvalitativ byggbeläggning genom att rulla remsan genom styrrullar är en enkel process, teknik och utrustning gör att du kan organisera produktionen i tillgängliga områden.

Varning. Våra läsare tror att morgonen fiske är en myt! Avtäckt fångens hemlighet, du behöver bara upplösa 1 påse i 0,5 liter vatten läs mer.

Typer av linjer för produktion

Den professionella golv som används för ett tak skiljer sig från en vägghöjd på en våg och tjockleken på stål. Med samma arkspecifikationer är ståltjockleken ansvarig för slitstyrka. Det vill säga ett ark med mindre tjocklek kommer att tjäna en kortare period.

Tillverkning av förstyvningar och beläggning med polymermaterial av stora partier wellpapp produceras industriellt. Små mängder görs till stor del i privata företag. Linjer för tillverkning av plåt består av flera maskiner som ligger i rummet i följd för att påskynda arbetet. Valsat stål ligger här. Med brist på utrymme - i ett separat förråd i närheten, vilket minskar tiden för arkivering till maskinen.
Produktionsvolymen bestämmer den installerade kapaciteten.

Tillverkningsautomatisering

Den mest produktiva är den automatiserade produktionslinjen av wellpapp, bänken, inbyggda steg, styrs på ett sensoriskt sätt. Avlindningsmekanismen matar spolat stål till en rullande maskin för beläggning med lednings trapetsformade rullar, en mekanism för trimning och uppsamling av materialavfall.

Rullarna är installerade i två kaskader, eftersom arket fortskrider under kraften som den förvärvar önskad profilhöjd. Lakan är gjord av kall eller varmvalsning. Huvudpreferensen ges till medelklassproducenter till kallvalsad bana, vilket inte kräver ytterligare installation för att värma remsan. Produktionen sker vid en temperatur som inte är lägre än fyra grader. Det färdiga profilerade arket matas till guillotinen, vilket skär rullan enligt de angivna standarderna.

Kvaliteten på styvhet och storlek på profilerad plåt styrs av speciella mätinstrument installerade i slutet av produktionslinjen. Placering och förpackning av färdiga metallplåt utförs här.

Mobil utrustning

Byggnadsorganisationer som utför order för uppbyggnad av välvda tak, hangarar nödvändigtvis i sin arsenal mobil utrustning för profil bearbetning av metall. Maskinen, som upptar ett minimum av utrymme och är lätt att transportera, används för att skapa strukturella detaljer från ett profilerat ark direkt på objektet. Med tekniken kan du spara tid på frakt och låter dig göra delar av önskad konfiguration på kort tid. Mobila enheter ger extra besparingar på byggandet av byggstödsstrukturer.

Egen hemmaproduktion

Små föremål kräver motsvarande mängd takmaterial. Det är möjligt att göra ett nödvändigt minimum med hjälp av manuell maskin för professionell golv. Installation av utrustning kräver inte stora ytor. Den lilla storleken på anläggningen möjliggör platsen under en baldakin eller i ett litet rum. Förberedelsen tar en kort stund. Montera maskinen för profilering på ett plant golv med en hård yta, helst betong.

Framför böjningsapparaten installeras ett bord för matning av metall, riktningar till rullar för bildning av korrugeringar. Mekanisk drivna maskiner kräver ingen elektrisk anslutning. Anordningens fjädermekanism drivs av människans ansträngningar, tillräckligt för att producera inte bara metallprofiler.

Produktionen av rör, gjutning på manuella maskiner underlättar arbetet och sparar tid. Med hjälp av metallprofilrullmaskiner kan du rulla upp kanten och rulla ut metallkonstruktionens sömmar. Böjnings- och rullningsfunktionerna, som är anordnade i maskinen, är tillräckliga. Manuell profileringsmaskiner används framgångsrikt när det är nödvändigt att tillverka ytterligare delar och små konstruktionselement. Minus av maskinen med en manuell enhet är möjligheten att göra remsor av liten längd.

Manuell stänk för böjning av korrugerad kan göras oberoende. Ritningar är enkla i design, mekanismen innehåller inte komplexa delar. Nackdelen med denna maskin är ett hårt drag, vilket saktar fram arkets framsteg. Handprofilerade plåtmaskiner rekommenderas inte för profilering av stål med polymerbeläggning för att undvika skador på ytan.

Utrustning återbetalning

Populariteten av wellpapp gör det möjligt för ett litet företag att snabbt återvända de medel som investeras i produktionsutrustning. Användningen av moderna linjer, högkvalitativt arbete på kort tid betalar kostnaderna på grund av expansionen av kundbasen. Företag som utför metallprofilering, framgångsrikt engagerade i att lägga professionellt ark. Möjligheten att expandera produktionen kommer mycket snabbt och låter dig nå en helt ny nivå.

Maskin för professionell golv gör-det-själv-ritningar

Billiga och högkvalitativa maskiner för korrugerad

Företagets ryska staket. Vi är engagerade i installation av staket, portar (inklusive automatisk), installation av pelare och kraftledningar i hela Moskva och Moskva. Ring: +7 (499) 490-00-13 från 10:00 till 21:00 dagligen.

Maskinen för professionell golv har länge upphört att vara ett verktyg uteslutande för industriella ändamål. En kvarn av detta slag kommer att kunna tillverkas av någon, på bekostnad av minsta resurser och med högst skrotmaterial.

Hur skiljer sig maskinerna?

Enligt tekniken kan metallen utsättas för två typer av bearbetning: kall och varm. Men, utan undantag, bearbetar maskiner endast metall vid rumstemperatur. Denna faktor minskar avsevärt produktionskostnaden och gör maskinen relativt säker för operatörerna.

Automatiserade rullande maskiner

En sådan maskin är inte en separat enhet, men en produktionslinje av plåt ansluten i en viss ordning. Bland de som är involverade i utvecklingen av enheter kan identifieras:

 • Uncoiler bay;
 • Valsverk;
 • saxar,
 • Automatisk processtyrsystem;
 • Den mottagande enheten.

Med denna design kan du skapa någon profilgeometri och få högkvalitativt material utan sprungor och oegentligheter. Konsekvensen av detta är den nästan fullständiga frånvaron av äktenskap. Det enda negativa av den automatiska linjen är dess höga pris. Endast en specialiserad organisation har råd med en sådan apparat. Att få en linje för personliga ändamål är inte meningsfullt, eftersom det helt enkelt inte rättfärdigar de pengar som spenderas.

Den mobila maskinen för professionell golv

Mobilfabrikerna väljer sig för sig huvudsakligen konstruktionsteam och arbetar ständigt på olika platser.
De flesta mobila maskiner installeras direkt på byggarbetsplatsen vid arbete på stora föremål. Så, till exempel, mantel av en hangar med ett professionellt ark gör det möjligt att spara betydligt på metalltransporter.

Manuell valsverk

Den manuella maskinen för professionell golv appliceras generellt på små produktioner. Det är möjligt att göra wellpappar utan el, eftersom nyckelrollen i denna process endast spelas av operatörernas fysiska styrka.

Det skulle emellertid vara mer lämpligt att arbeta med en vanlig galvaniserad profil i en sådan kvarn. Metall med polymer och färgbeläggning på dem behandlas inte.

En annan fördel med handverket är att det är lätt att montera. Att göra en sådan apparat för egna ändamål kommer att kunna till den som vet hur man helt och hållet uppfyller instruktionerna i instruktionerna.

Processen att göra kvarnen

Innan du börjar arbeta med tillverkningen av en manuell profilerad plåt, måste du fylla på följande uppsättning verktyg:

 • Svetsmaskin;
 • Bultar, muttrar och kanaler;
 • Metallrör och hörn;
 • Gångjärn och gångjärn.

Alla komponenter kan enkelt hittas i någon hårdvaruaffär till ett relativt lågt pris. Men innan man går vidare till den direkta produktionen är det viktigt att förstå systemet, på grund av vilket maskinen kommer att monteras.

Framställning av ämnen

Utformningen av den hemmagjorda böjningsmaskinen består av flera element: enhetens botten, klämman och stansen på vilken handtaget ska monteras.
Först måste du förbereda stiftelsen. För dessa ändamål är det bäst att ta en kanal - en lätt och samtidigt hållbar metallprofil med U-form.

Längden på en sådan bas är inte mer än 500 mm för metall med märkning nr 8, som anger avståndet mellan kanalens yttre kanter. En liknande profil bör väljas för tillverkning av klämman, men det kommer att finnas tillräckligt med kanalnummer 5. Detta bör ta hänsyn till det faktum att klämman ska vara något kortare än basen - minst 50-70 mm.

Extremt allvarligt bör närma sig valet av material för stansen - det strukturella elementet med vilket metallen kommer att stämplas. För honom är det att föredra att välja metallhörnnummer 5. Kinnar på arkböjningsmaskinen, vilka är sidorna på produkten, kommer att tillverkas från samma hörn.

Vidare, på ett avstånd av 30 mm från basens ändar, borras två hål med en diameter av ca 8,5 mm. Det är i dem att klämskruvarna kommer att installeras senare för att fästa strukturen.

Processen att samla konstruktion

Efter att ha förberett alla komponenter kan du gå vidare till produktens direkta samling. Inledningsvis viks både basen och stansen ihop och kläms fast i en skruv för att undvika skevning. För att underlätta vidare montering av fästelement rekommenderas det att skära en avfasning om 30 mm lång med parametrarna 7x45 ° längs stansytan.

Nästa på axelns axel är det nödvändigt att lägga på kinderna, som kan lösas genom svetsning eller med hjälp av flera skruvar. Men innan du slutligen monterar klämman, rekommenderas att du utför flera provböjningar av ett tunt metallplåt. Därefter korrigeras pojkens position, och de svetsas till änden av basen.

Hur man bygger

Installationsprocessen omfattar följande komponenter:

 1. Klämfäste som gör att du säkert kan fixa böjningsmaskinen på ytan;
 2. Kinder, som begränsar metallets längd;
 3. Direkt bas;
 4. Metallhörn med vilken strukturen kommer att fästas;
 5. Klämbalk;
 6. Stansens axel, genom vilken den kommer att utföras;
 7. Stansen själv.

Det sista steget är en stationär klämfästning, i vilken hål borras ca 8,5 mm i storlek. Därefter fästs klämman på basen med bultar och grovheten skärs med en kvarn. Detta är nödvändigt för att undvika utseende av oegentligheter och grovhet på den färdiga produkten.

Om man arbetar med metall vars tjocklek är mer än 10 mm, rekommenderas att förvärma platserna för de förmodade böjningarna. Detta underlättar arbetet avsevärt och eliminerar sannolikheten för sprickbildning på metallen.

Praktisk produktion av listogib

Hemlagad arkböjningsmaskin med ritningar

Denna publikation presenterar utvecklingen av en hemgjord listogib, som byggdes av YouTube-bloggaren YouTube Hot Master. I sin videohandledning visar mästaren sin egen produktion av arkböjningsmaskin, konstruerad för bearbetningsrullar med oändlig plåt. Det är genom och genom det kan du sträcka så mycket som du vill ha ett långt band av målad metall. Denna maskin kan användas för böjning av galvaniserat järn och annan metall med en tjocklek på upp till 2 millimeter. Om tjockleken är 2 millimeter, skulle böjens längd inte vara mer än 30-40 centimeter.

Ovanliga verktyg i denna kinesiska butik.
En praktisk plug-in på Google Chrome för permanent besparingar i det: 7% av inköpen returneras till dig.

Ritningar för denna böjningsmaskin hittades på Internet.
Presenterad maskin är gjord av kanaler och hörn. Hörn svetsade i lådan. Detta är en fungerande nod. Klämplattan är också gjord av svetsad ihop hörnen i lådan. Skivan är klämd från 2 sidor, på vilken klämskruvar är installerade. Erfarenheten har dock visat att det räcker att begränsa en sida. Ventilfjädrar är installerade mellan arbetsorganen i vilka arket är fastspänt så att spännbommen fritt kan stiga när klämman lossnar.
I svängmekanismen monterade gångjärn. Vridningsvinkel mer än 90 grader. Handtaget är tillverkat av en röd-varm stav i förkortad form och stör inte arbetarens rörelse. Järnplåten kan installeras både från arbetarens främre sida och från motsatt sida. Hävarmen är placerad horisontellt, vilket ger extra bekvämlighet. när arbetaren inte behöver böja ner för att ta handtaget. Dessutom kan ytan som skapas av handtaget användas för att mata ett ark i maskinen. Om så önskas kan du installera på spaken ett extra bord, vilket ger en platt yta.
Den motsatta klämman behöver inte snabbt justeras, det kan vara en enkel mutter som ibland kan roteras för att justera frigöringen.

Hur fungerar arbetet med denna böjningsmaskin.

Efter att arket är klämt, stiger hävarmen och en böjning uppträder med en liten rörelse. Genom att ändra handtagets vinkel kan du justera böjdjupets djup. Om du behöver böja hela vinkeln, så växer hävarmen mer. Det visar sig vara en helt platt och rak böjning. Om böjningen utförs med ett lager, blir det ännu jämnare. Arbetet tar inte mycket tid.
Bakom är ett bord, vilket strykjärnet serveras, är det bekvämt att skära bort överskottet.
Maskinen demonteras till exempel, du kan ta bort bordet. All listogib demonteras, så det är lätt att bära. Demonterad, det passar lätt i bagagen på en Volga bil.

Förklaring av utformningen av listogiba

Individuella noder listogiba med kommentarer. Maskinen har länge drivits i verkstaden och visat mycket bra resultat. Den mest grundläggande delen är klämman. Detta är enheten som pressar ett järnplåt till basen. Ju bättre och mer exakt det är att göra, desto bättre och mjukare kommer böjningen att vara. Klämman är gjord av svetsning mellan hörnen.

Skrivbordet eller grunden för en listogib består av en detalj. Det här är en kanal. Ju längre arbetsstycket är desto kraftigare den här kanalen är. I detta fall är dess längd 1,5 meter. Om du planerar att böja arbetsstycket 1,5 gånger så måste kanalen installeras dubbelt så kraftfull.

Allt huvudarbete görs med en böjplatta. En massiv böjarm är svetsad mot den. Böjningsrem monterad på gångjärnen, som är inbyggda speciellt. Det ger en direkt slagning av järn i önskad vinkel.
Det rekommenderas att böjningsstången med spaken riktas så att den är horisontell. I detta fall ska spaken vara vid bältesnivån. På många fabriksböjningsmaskiner hänger hävarmen vertikalt, vilket skapar stora olägenheter när man arbetar. Vi måste böja ner och lyfta den från botten varje gång. Det är mycket bekvämare att trycka från bröstnivån, vilket är särskilt viktigt för stora arbetsvolymer.
Lyftklämanordningen är en uppsättning fjädrar från bilens huvud, tillsammans med skivor, ringar, för att centrera hela anordningen på den gängade staven. Hon pressar inte bara pressstången utan höjer också den till läget när lammets övre mutter trycks ner till önskad höjdnivå. Om du lämnar lammmuttern stiger stången och är i en viss höjd. Gångjärn är vanliga garagefogar. Gångjärnet ska gå in i spåret hela vägen till sin axel. Axeln ska stiga från basen av högst 2 millimeter. Fastspänningsnivån justeras med en tumme som strammer på stiftet och trycker på stången mot järnplåten. Under lammet finns en mutter, till vilken tråden är svetsad 6 mm, bildar en spak.

Den angivna formen av hävarmen är verifierad av ett stort antal färdiga verk med hjälp. Den stora muttern läggs på en hårnål. vilket är gratis, inte tråd. Vidare sätter tvättmaskinen från ett blockhuvud på. Under inga omständigheter får du inte lägga en liten tråd upp. Det bör noteras att om hävarmen är gjord för att röra sig bort från muttern horisontellt, kommer det att störa arbetet med vissa typer av ämnen. Därför är det bättre att göra formuläret som visas i videon. Om du gör ett svänghjul med två handtag, som visas på några ritningar, vem den här formen kommer att störa med att fylla arbetsstycket och ta bort det.
Hålens längd måste verifieras. Det är nödvändigt att göra så att tråden passar helt när vingen vrids i det övre maximala läget. Så att fingrarna och palmerna åtminstone i hälften kunde komma in i klämstången. Hur hög nivå på att lyfta pressstången behövs.

Ritningar listogiba
Är det möjligt att göra en låda med arkböjningsmaskin?

Antag att det finns en galvaniserad del, från vilken du behöver göra en låda. Skeptiker tror att det inte är under krafterna på den här enheten. Detta är dock inte fallet om du använder den här modellen. Dessutom med sin maximala längd lika med arbetsmaskinens bredd. Och sidans höjd är praktiskt taget inte begränsad till absolut ingenting.

Först titta på videon, hur hela processen kommer att äga rum. Befälhavaren förklarar sedan teorin om detta för stora lådor.

Det viktigaste är att korrekt markera den framtida produkten. Vi antar att villkorligt behöver vi en låda med sidor på 5 centimeter.
För att göra detta måste vi avsätta 5 centimeter från varje hörn. När taggarna är klara, kopplar vi dem med tidigare märkta märken för att göra det enklare och mer exakt att göra de nödvändiga nedskärningarna och inte skära allt, men att lämna lite för att böja, nitar eller spotsvetsar.
När markeringen är klar måste vi göra nedskärningar. Eftersom allt kommer att göras vid elektrisk kontaktsvetsning är det lämpligt att lämna problemen. Det betyder att befälhavaren lämnar uppskattade skärlinjer. Valda delar kommer att ligga kvar på arbetsstycket. det vill säga de kommer inte att slösa bort. Och skuggade delar kommer att slösa bort.

Ett annat utvecklingsexempel

Hemlagad listogib gjord av järnmetall. Grunden - kanalen på 12, gångjärnet svetsas på det, ett rör på 16. Stången skärs i en böjningsrulle. Det var allt svetsat. Hävarmen är gjord av förstärkt konstruktion. Böjningsbalken är gjord av 75 vinklar. Hälften av hyllan är trimmad. Spännbommen är gjord av 75 vinklar och förstärkt på ena sidan av den 50: e. En ytterligare betoning placerades, eftersom strålen var krökt i mitten. Längs kanterna av ögat med 75 vinklar, bult, fjädrar från ventilerna. Gjorde en primitiv excentrisk.

Hur man gör en pressbroms med egna händer

En mängd olika böjningsoperationer - en viktig del av det allmänna arbetet med att bygga eller reparera ditt eget hem. Utan användning av specialutrustning är det omöjligt att utföra dem med hög kvalitet. För enstaka flexibla arkämnen är det tillåtet att hyra en lämplig enhet från en granne eller en vän. Men med täta utförande av sådana förfaranden är det mer lämpligt att ha till hands en manuell böjmaskin av egen tillverkning. Med vissa färdigheter, verktyg och lokaler är det inte så fel att göra hemlagade bockmaskiner.

Modell hemlagad böjmaskin

Utarbetande av tekniska specifikationer

Tack vare Internetens möjligheter kan du snabbt hitta den nödvändiga uppsättningen ritningar, och på YouTube-kanalen kan du till och med titta på reklam- och informationsvideor om enheten och principen för driften av det nödvändiga aggregatet. Emellertid är alla dessa material strängt individuella och var därför avsedda av deras författare för specifika arkböjningsoperationer. Därför är det nödvändigt att göra rätt val av framtida tekniska egenskaper innan du bygger en böjningsmaskin. De viktigaste bör vara följande:

 1. maximal bredd av metall böjd, mm;
 2. maximal tjocklek på arbetsstycket mm
 3. Det önskade vinkelintervallet är flexibelt;
 4. mekanismens övergripande dimensioner (längd, bredd, höjd);
 5. nödvändig noggrannhet är flexibel.

Det direkta valet av gränsvärdena för de angivna parametrarna beror på användningsvillkoren för maskinen, vilket kommer att böja produkter från plåter. I synnerhet vid byggandet av taket kommer troligtvis att hantera galvaniserat plåt eller stål med en tjocklek av högst 1 mm. Vid bearbetning av koppar används oftare ett tunnare ark eller remsa, och vid gjutning av stängsel och räcken kan metalltjockleken vara 2-3 mm.

Vid val av arbetsstyckets optimala bredd - ark eller remsa - antas att bredden på delen sällan överstiger 1000 mm (i extrema fall kan närliggande arbetsstycken vikas ihop med samma maskin).

Ritning hemlagad böjmaskin

Det svåraste av den tekniska specifikationen är valet av det optimala värdet av böjningsvinklar av metaller. Om med den övre gränsen - 180 ° - allt är klart, bör det lägre värdet väljas mycket bra. En naturlig följd av den flexibla majoriteten av plåtmetaller i kall tillstånd är springback - en spontan minskning av den faktiska böjningsvinkeln på grund av den deformerbara metallens elastiska egenskaper. Våren beror på:

 • Materialets plasticitet: till exempel för kolvstål är den maximala vinkeln av springback 5-7 °, och för högkolstål är det upp till 10-12 °. Alloy stål och legeringar kommer att springa ännu mer. I synnerhet för AMg6 aluminiumlegering kan den största springbacken vara 12-15 °;
 • Tjocklek av en böjd del: Med minskande metalltjocklek minskar springbacken;
 • Vinkeln är flexibel: eftersom vinkeln minskar ökar springbacken av nästan alla metaller. I synnerhet vid relativt små vinklar är det i allmänhet omöjligt att böja (upp till 15-20 °) för att böja de flesta typer av plåter och legeringar på vanligt sätt med en viss mängd. Det är nödvändigt att använda aggregat med samtidig längdriktning av arket. Sådana maskiner fungerar inte med egna händer: du måste installera och felsöka en särskild hydraulisk enhet. Därför är det i sådana fall lättare att böja delen med vanliga slag av en hängande på exempelvis en trämatris.

Ritningsdiagram över hemlagad böjmaskin

Hur man väljer det kinematiska systemet för böjmaskinen

Den mest tillgängliga för tillverkning av sina egna maskiner, i vilken plåt kommer att böjas som ett resultat av den rörliga strålens rotation. Principen för driften av en sådan maskin är enligt följande.

Arbetsstycket som ska böja är monterat på styrplanet på maskinens nedre bord och fixerat på stoppet, vilket är fastsatt på enhetens stödram (det är önskvärt att justera stoppet).

I ramstyrningarna hos arkböjningsmaskinen rör sig en fram och återgående övre travers, vilken i sin nedåtgående rörelse klämmer fast den böjbara produkten med sin linjal.

Framför nedre bordet finns en svängbar stråle som kan rotera runt sin axel. Vridning kan göras med spaken, men en version med en fotdrivenhet kan göras. I sistnämnda fall förblir operatörens händer fritt, vilket underlättar manipuleringen av arbetsstycket när den pressas till linjalen i den övre tråden. Dessutom, när fotkontrollen listar mindre trötta händer.

Satsen av böjverktyget på topp- och rotationsbalkar kan ändras. Det enklaste sättet att göra detta är att beställa en uppsättning stansar och dö med de nödvändiga böjradierna och standardstolarna. För att du måste skicka alla detaljer - linjalen, klämman, etc. - vilket kommer att kräva för deras tillverkning kvalificerad fräsning.

Skenan av toppstrålen bestämmer den största böjningsvinkeln, genom vilken plåten kan ändra sin axel.

För att göra en sådan enhet med egna händer behöver du följande material:

 1. stålkanalnummer från 6 och över;
 2. en uppsättning av stål hörn, utformad för att göra egna händer maskinens stödram
 3. platta bredbandsstål, från vilken vändning, övre och nedre bjälkar kommer att göras;
 4. fästen i lager
 5. stång för tillverkning av manuell hävstång roterar strålen.

För att underlätta arbetet kan du även använda en metallbearbetningsskruv, guider från en avvecklad svarv, samt massiva gångjärn från ståldörrar.

Med samma princip är det möjligt att även göra hemlagad listogib med hjälp av trädetaljer. Det är sant att det bara kommer att kunna böja aluminium och tunnplåtstål (upp till 1 mm tjocklek), men i många fall är dessa möjligheter tillräckligt och arbetets komplexitet på byggandet av en plåtböjningsmaskin minskar avsevärt med egna händer. I synnerhet finns det inget behov av svetsningsoperationer. Det bör noteras att arbetsdelarna på en sådan maskin endast bör tillverkas av lövträ (tall, gran är inte lämplig).

Efter att ha beslutat om en listogibs verkningsprincip är det möjligt att leta efter lämpliga ritningar. En person med teknisk utbildning kommer emellertid att kunna göra en uppsättning ritningar självständigt. Fördelen med detta alternativ är att ett antal arbetsritningar omedelbart modifieras och bearbetas för specifika funktioner och råmaterial.

Ritningar av listogib bör överväga ett sätt att installera. För mindre enheter kan exempelvis en böjningsmaskin vara bärbar eller till och med bärbar. I annat fall är det nödvändigt att använda en svetsning för att skapa en stabil bas, annars ökar rörligheten för maskinen för att minska arbetets noggrannhet.

När maskinen är klar är det nödvändigt att testa det för drift och noggrannhet. För att göra detta, böja testremsan av tjock kartong med önskad tjocklek. Om slagningen görs korrekt kommer höjden på remsens hyllor att vara densamma, och inga spår av deformeringsverktyget kommer att förbli på dess yta.