Hur man isolerar vinden från insidan - gör det själv värmeisolering av vinden taket

Attic - poets, artister, kreativa och kreativa människor. Tack vare nya byggmaterial kan vindgolvet användas som ett rum under taket som ett vardagsrum eller tvättstuga (zon) inte bara på sommaren utan också på vintern (för vinterliv). Utomhus, väldesignad och inredd vindsvåning och alls hör till kategorin bohemiska bostäder.

I modern bostadsbyggnad är ett vindhus inte bara en utrustad varm vind, det är ett effektivt sätt att öka bostadshusets funktionella utrymme. Anmärkningsvärt är det faktum att taket i enlighet med stadsplaneringsstandarder beaktas vid bestämning av antalet våningar i byggnaden.

Fördelarna med isolerade vindar:

 • sparar på materialkostnaden under byggandet av en bostadsbyggnad;
 • arrangemang av funktionellt extra utrymme;
 • Det ursprungliga utseendet på ett privat hus med ett vind
 • minskning av värmeförlust genom takytan.

Bland bristerna: sluttande tak, behovet av ytterligare isolering, svårigheter med den rationella organisationen av bostadsutrymmet.

De flesta av vindens minuser är helt borttagbara och blir fördelarna med rätt tillvägagångssätt.

Förberedelser för vindisolering

Ett särdrag på vinden är närvaron av ett sluttande tak. Enligt normerna i SNiP 2.08.01-89 "Bostadshus" kan höjden på vindsvåningen inte vara lägre än 2,5 m. Det är tillåtet att minska höjden i ett område som inte överstiger 50% av rummets totala yta.

Andra funktioner på vinden är:

 • beroende av värmeförlust på materialet från vilket huset är byggt: trä, cellbetong, tegel eller deras kombination;
 • beroendet av vindsäkerhetssystemen från de befintliga i huset. Det lämnar fingeravtryck på kommunikationstekniklösningar;
 • En mängd olika arkitektoniska former av mansardtaket: brutet, singelt, dubbelt sluttande tak;
 • olika designlösningar. Materialet för tillverkning av lagerelement på vinden kan fungera som trä, metall, armerad betong;
 • plats specifika. Att vinden kan ligga inom byggnadens område eller gå utöver dess gränser med stödet på kolumnerna eller konsolförlängningen av interflooröverlappningen.

Således, när man bestämmer hur man värmer upp vinden för vinterlivet, måste man gå vidare från designens egenskaper på vindsvåningen.

Observera att arbetet med att isolera ett bostadshus eller lägenhet för att fungera exakt lokalerna, eftersom Ett sådant tillvägagångssätt ger en skiftning av fryspunkten mot värmaren monterad på väggens yttre sida.

Men uppvärmningen av vinden från insidan är ett allestädes närvarande alternativ, eftersom Alla ytor som är isolerade är inuti vinden (rum) golvet - taket, golvet och väggarna. Undantaget är gaveln, som kan värmas inom ramen för vinden isoleringen eller samtidigt som hela huset uppvärms.

Faktorer som påverkar vindsäkerhetsisolering

Fackmän identifierar två nyckelfaktorer som har en betydande inverkan på graden av värmeförlust och prestanda på vinden, efter det att isoleringsarbetet har slutförts.

 • För det första är det ett värmeisoleringsmaterial. Med tanke på det faktum att vinden golvet är det kallaste rummet i huset, och det är tänkt att utföra vinden uppvärmning med egna händer, måste du ta en balanserad inställning till valet av isolering.
 • För det andra är det en vattentätfilm. Att den är utformad för att skydda isoleringen från fukt som går in i vindsalen från utsidan (utsidan), genom takmaterialet och från insidan, genom golvet.

Vilken isolering på vinden är bättre att välja?

För att isolera vinden i huset kan du använda vilket isoleringsmaterial som har fungerat bra i praktiken.

Bland de mest populära materialen: ull, skum, polyuretanskum och deras sorter. Man bör komma ihåg att isoleringen på vinden är vald med hänsyn till de faktorer som är förknippade med ett visst hus och med hänsyn tagen till kompetensnivån hos vem som ska vara engagerad i installationen av isoleringsmaterial.

De egenskaper som bestämmer isoleringens lämplighet för användning i ett visst fall framgår av tabellen.

Isolering av taket på vinden från insidan

Användningen av vinden rum för att leva har länge varit bekant för de flesta inhemska utvecklare. På grund av detta är det möjligt att få ganska bekvämt boendeutrymme med minsta ekonomiska kostnader. Det är sant att en bekväm vistelse borde uppfylla ett mycket viktigt villkor - att isolera taket ordentligt. Endast på detta sätt är det inte bara möjligt att minimera värmeförluster under uppvärmningssäsongen, men också för att upprätthålla ett gynnsamt mikroklimat i rummen.

Isolering av taket på vinden från insidan

För närvarande producerar byggbranschen ett stort antal isolatorer med höga värmebesparande index. För att underlätta ett optimalt beslut rekommenderas att du känner till prestandakarakteristiken för var och en av dem.

Varför är det bättre att isolera taket från insidan

Byggare använder två sätt att värma taket på vinden, var och en har sina styrkor och svagheter.

Isolering utanför

Arrangemang takläggning kakan sker i följande ordning: monteringsspännverket, ånga från vinden, blåsa isolering, tätskikt (vindrutan) och kontrobreshetka svarvning, takmaterial.

Bilden visar den lätta isoleringen och ångspärren, delvis kista

Fördelarna med denna metod inkluderar förmågan att kvalitativt övervaka varje processoperation och, om problem upptäcks, korrigera dem på ett korrekt sätt.

Men det finns en allvarlig nackdel. Om det under reglering av isolering (mineralull) regnar kommer det att bli mycket stora problem. Bomull ull absorberar snabbt mycket vatten och torkar utan demontering under mycket lång tid. Det enda bästa alternativet - att få materialet och torka dem på en platt plattform. Men vid demontering är mycket mineralull skadad, det behövs ersättning, och detta ökar väsentligt taket.

Om mineralullen blir våt kommer det att finnas många problem, isoleringen kommer att skadas.

Och ett annat problem. Våt bomullsull böjer så hårt att det finns möjlighet att skada ångspärrens integritet. Detta skikt måste vara lufttätt, annars faller fukten fritt i isoleringen med alla extremt negativa konsekvenser.

Uppvärmning från insidan

Ordningsordningen för takpannan ändras. Efter konstruktionen av trussystemet sätts hydroskydd, lathing och motgaller i och takmaterial installeras. Vid detta kan du göra en stor paus - vinden är helt skyddad från regn.

Attic rummet är tillförlitligt skyddad från regn

Byggare är tyst engagerade i andra hushållsarbeten, ytterligare isolering beror inte på vädret och kan göras vid vilken som helst lämplig tidpunkt. På sidan av vinden monteras en värmare, som är fast i nischerna mellan flänsbenen och förseglad med en ångspärr.

Installation av isolering från vinden

Isolering stängd ångspärr

Vilken ångspärr skiljer sig från vattentätning? Vilken typ av materialångspärr och vindruta? Varför välja membran? Hitta svar på dessa frågor i artikeln på vår hemsida "Hydro och ångisolering för takläggning". Egenskaper av olika material och regler för deras installation.

Fördelen är uppenbar - nederbörd påverkar inte kvaliteten och tidpunkten för byggandet av ett varmt tak. Den enda och mycket villkorliga nackdelen är att det är svårt att styra klyftan mellan vindrutan och isoleringen. Men det här är inte kritiskt av två skäl:

 1. De första erfarna takåkare har egna metoder för att kontrollera avståndet mellan isolering och vindskydd.
 2. För det andra - det finns de modernaste membran som kan läggas nära mineralullen, deras effektivitet minskar inte från detta.

För isolering av mansardtaket kan du applicera flera typer av material. Det specifika valet bör ta hänsyn till kostnaden för isolering, byggnadens klimatzon och kundens önskemål.

Vilka material kan isolera taket på vinden

Ett brett utbud av isolering sätter en oerfaren byggare i en svår position. Det är svårt för dem att hitta objektiv information, varje tillverkare annonserar kraftfullt endast sina produkter. Dessutom är reklam ofta inte helt sant. I tabellen nedan kommer vi att försöka ge en objektiv prestanda för varje typ av isoleringsmaterial.

Valsad och pressad mineralull

Vi ger inte specifikt jämförande indikatorer för värmeledningsförmåga hos olika material, de är nästan lika och i praktiken är skillnaderna inte märkbara.

Golvräknare

Eventuella brott mot byggnadstekniken hos ett varmt tak orsakar mycket större värmeförlust än att ersätta en typ av värmeisolator med en annan. Det är läggningstekniken som måste ges maximal uppmärksamhet. I vissa fall, på grund av dem, minskar effektiviteten av isoleringen inte bara, men även trästrukturerna i trussystemet är skadade. Deras reparation är mycket svårt och dyrt.

Du vet inte vad man ska isolera taket på ett privat hus? På vår webbplats hittar du den mest relevanta och detaljerade informationen om detta ämne. Valet av material, jämförande egenskaper och stegvisa installationsanvisningar i artikeln följer länken.

Tak takisolering med polyuretanskum i cylindrar

Attic tak innan isolering

Bildbehandling före termisk bildbehandling

Det här alternativet är inte så vanligt, men det är ett av de få sätten på vilket allt arbete kan utföras av amatörer. Ingen särskild utrustning och verktyg behövs.

Är viktigt. Vid applicering av isolering måste skyddsutrustning användas för ögon och andningsorgan. Arbetet ska vara i arbetshandskar.

För installation behöver du vatten, direktisolering och en monteringspistol

Isolering i en behållare POLYNOR. PPU värmeisolering

Personlig skyddsutrustning

Polyuretanskum appliceras av en professionell pistol, temperaturen hos burken är inom + 18-20 ° С, yttemperaturen är minst 5 ° С. Innan du börjar arbeta är det nödvändigt att rengöra plåtarna av damm och läs noggrant tillverkarens anvisningar.

Innan du börjar arbeta, rengör plåtarna

Steg 1. Sätt på pistolen ett speciellt munstycke för expansion av strålen, den säljs komplett med varje cylinder.

Skruva pistolen i cylindern

Skruva flaskan tätt på pistolens trådar och blanda innehållet noggrant. För att underlätta blandning i tanken finns en metallkula, den bör slå botten och sidoväggarna med kraft.

Steg 2. Sätt på personlig skyddsutrustning och applicera vatten på träytor. Det är inte nödvändigt att fukta stora delar av plattan, dimensionerna ska vara sådana att fukten före slutet av isoleringsområdet inte hade tid att förånga.

Är viktigt. Vätningsprocedurer missas ofta av skrupelfria byggare. Du behöver veta vad det är nödvändigt att göra innan du lägger på byggskum och inte bara under takets takisolering. Ytan på strukturen måste fuktas under montering av fönster eller dörrramar, vid tätning av tekniska luckor etc. Vatten förbättrar väsentligt vidhäftningsparametrarna och tar en aktiv roll i bildandet av skum.

Steg 3. Börja omedelbar uppvärmning. Öppna materialmatningen till maximivärdet, håll munstycket på ett avstånd av ca 15 cm från ytan och med jämn, jämn rörelse, kör pistolen. Se till att skumskiktet är jämnt och utan luckor.

Applicering av isolering, det första lagret

Steg 4. Efter att sprayningen är färdig, fukta de yttre ytorna med vatten för att förbättra och accelerera polymerisationen av kompositionen. Härdningstid 20-30 min.

Praktiska råd. Polymeren är helt ut ur burken endast i sitt vertikala läge, om det är nödvändigt att isolera de sluttande delarna av taket, så kan du göra det på två sätt.

 1. Börja arbeta med sluttande tomter. Ballongen är fortfarande full, skummet kommer ut i rätt mängd. När vätskan i cylindern är mindre än en tredjedel av den ursprungliga volymen, bör du zapenivat de områden som låter dig hålla pistolen i upprätt läge.
 2. Använd ett speciellt munstycke. Den sätts på spetsen av vapnet och ändrar riktningen av strålen.

Båda metoderna är likvärdiga, varje mästare väljer den mest lämpliga.

Steg 5. Efter det att polymeriseringen av det första skiktet är avslutat kan det andra skiktet appliceras. Övervaka noggrant ytans kvalitet, var noga med att stänga av alla luckor. I de flesta fall räcker det inte med två lager för effektiv uppvärmning, men specifika beslut bör fattas med hänsyn till bostadsens klimatzon.

Ritning av följande lager

Det rekommenderas starkt att använda flamskyddsmedel som appliceras på det ännu inte fullständigt polymeriserade skummet (det fortsätter att expandera). På grund av detta tränger komponenterna sig djupt in i skummet och förhindrar brinnande processer

Det är nödvändigt att veta att polyuretanskum har mycket låga vidhäftningsgrader med polyetenfilmer, isoleringen appliceras ej på sådana baser. Men dessa filmer används lämpligen för att skydda olika föremål och skumplast.

Steg 6. Vid slutet av arbetet, var noga med att skölja pistolen med en städare. För att göra detta, skruva av burken med polyuretanskum och dra åt det med en renare. Blås pistolen flera gånger tills all polymer är borttagen.

Materialförbrukningen vid en skumtjocklek på 5 cm är ungefär en cylinder per kvadratmeter.

Kakel efter isolering. Dekorativ trim krävs

Bildbehandling efter värmeisolering

slutsats

Tjockleken på takisoleringstaket från 10 cm till 20 cm eller mer, beroende på minimitemperaturen, betyder det att du för en kvadratmeter behöver minst två cylindrar med idealiskt samma tjocklek. I praktiken, för att uppnå det även teoretiskt omöjligt. Följaktligen kommer det att vara nödvändigt att spruta minst 2,5 patroner per kvadratmeter, beräkna deras kostnad. Till det lägger priset på eldblandningen.

Det tar ungefär 30 minuter att polymerisera skummet, du måste vänta en halvtimme innan du använder den andra patronen. Om en mätare kräver minst 2,5 patroner, kommer det i allmänhet att ta en och en halv timme att isolera en kvadratmeter tak. Tänk på hur lång tid det tar att isolera ett litet tak med en total yta på 100 m2? Minst sex dagar.

Tänk på att en mycket stor vind kan ta flera dagar att värma.

Skumplattor eller mineralull, ett sådant tak kan värmas på en dag. I detta fall kommer skiktets tjocklek alltid att vara densamma, och kostnaden för arbetet är mycket lägre. Detta indikeras inte av tillverkarna av polyuretanskum, deras mål är att sälja maximal mängd av sina produkter.

Video - Sprayisolering i cylindrar

Stepan Rusovs huvudredaktör

Författare av publikationen 08/26/2018

Gilla den här artikeln? Spara för att inte förlora!

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
5

Frågor och svar

Hur länge kommer keramiska plattor att fungera?

På en keramisk plattor ganska stort livslängd. Och det bästa beviset på detta är att de gamla plattorna ofta används för restaurering av byggnader. Dessutom bekräftar arkeologiska fynd det långa livet på detta takmaterial. Åldern för vissa prover är till exempel mer än 5 tusen år.

Vad ska man göra om det är knäckt skiffer?

Ett sådant problem löses bättre genom att ersätta ett skiffer, men det är svårt att klara av det. Den snabbaste och enklaste lösningen är att placera skiffer på den skadade platsen eller dess (plats) tätning. Om skiffer kan ses hål från naglarna, kan de också förseglas; Som ett alternativ kan du lödda en bit av takmaterial med en ficklampa.

Vad är lasten på taket?

Lasten på taket kan sträcka sig från 70 kg till 200 kg per 1 m² horisontell projektion. Vad som är karakteristiskt, måste taket - oavsett hur mycket det väger - också klara de så kallade tillfälliga lasterna, som inkluderar reparationer, snölager på vintern och dess (snö) rengöring.

Hur tätar hålen i skruvans profil?

Den enklaste lösningen är att skruva nya skruvar in på dessa ställen. Om det inte finns någon sådan möjlighet av någon anledning eller annat, kan hålen förseglas med en polyuretan eller akryltätningsmedel.

Har ett mjukt tak brister?

Det mjuka taket har sina nackdelar och signifikanta. Så det är inte alltid möjligt att helt täta ångspärrskiktet, eftersom vattenånga, som kommer in i isoleringsmaterialets lager, ackumuleras där (trots allt på grund av den täta vattentätningsmattan, avdunstar inte fukten). Med tiden börjar fukten som ackumuleras i isoleringen att strömma ner och våta fläckar uppträder i taket. Dessutom fryser fukten vid frysningstemperaturen, volymen ökar och vattentätningen, som ett resultat, kommer från basen. Även under drift utsätts vattentäthet för mekanisk / klimatpåverkan, på grund av vilka sprickor som förekommer på den. Genom dessa sprickor går vattnet in i huset, och det är ibland ganska svårt att upptäcka och eliminera orsaken till sådana läckor.

Hängande takspetsar - vad är det?

Hängande kallade dessa taksparrar, som endast är baserade på två ytterväggar. Det här är en slags takkarmar som loftet är monterat på. Om spännvidden i de hängande spärren överstiger märket på 6 meter, läggs dessutom en vertikal hängande bar mellan de övre ändarna på spännbenen. Om spänningen varierar från 6 till 12 meter kompletteras spjällens konstruktion med stag, vilket minskar längden på spjällbenen.

Hur bryr du om en metallplatta?

För att säkerställa en lång livslängd och optimala förhållanden för användning av metallplattor, är det nödvändigt att regelbundet inspektera taket. Så att polymerbeläggningen hålls ren är det ofta tillräckligt med regnvatten, men här faller inte fallna löv och andra föroreningar i alla fall. Därför är det nödvändigt att rengöra ytan minst en gång per år. Detsamma gäller för dräneringssystem.

Använd vatten och en mjuk borste för att avlägsna smuts och mörka ytor. Taket kan rengöras med en ström av vatten (trycket ska inte överstiga 50 bar), och för att avlägsna envis smuts, använd rengöringsmedel avsedda för färgade polymerbeläggningar. Innan du börjar arbeta, var noga med att läsa instruktionerna för diskmedel för att se till att den passar exakt för en sådan yta. Om föroreningar inte avlägsnas kan du försöka ta bort dem med en trasa fuktad med alkohol. Taket måste tvättas, flyttas från topp till botten, så att tvättmedlet är helt tvättat. Därefter tvättas ytan och dräneringssystemet med vatten.

När det gäller snö rullar den vanligtvis upp från taket, och det som återstår är helt i överensstämmelse med strukturens bärkraft.

Vad är det bästa sättet att värma taket?

Det är viktigt att det material som ska användas för att isolera taket, hade goda värmeisoleringsegenskaper och var:

 • säkert (det vill säga hade inte i sammansättningen av skadliga ämnen);
 • Effektivt (isolerat material måste uppfylla alla energieffektivitetskrav);
 • tillförlitlig (de ursprungliga egenskaperna hos isolatorn bör inte gå förlorade under hela strukturen).

Vad är behovet av ångspärrstak?

Dampbarriärens huvuduppgift är att förhindra att en "daggpunkt" uppträder inuti byggnaden. Vem inte vet, med "daggpunkt" avses den temperatur vid vilken luftfuktigheten är över 100%, vilket medför att överskott av fukt blir dugg (kondensation uppstår) och fryser. Dessutom orsakar det mögel och mögel, både inuti takkakan och i själva byggnaden.

Tippat tak - vad är det?

Det är svårt att överskatta alla fördelar med halmtak. På sommaren är det coolt under det, och på vintern är det varmt, byggnaden "andas" och lever i allmänhet ett lugnt lugnt liv. Även ljudet av regn i närvaro av ett sådant tak "släckt" kännetecknas det av motstånd mot vindar och andra atmosfäriska influenser. Förutom allt detta, halmtak kan betydligt spara pengar på grunden och överlappningen, eftersom de inte behöver förlita sig på tunga belastningar.

1 - halm (reed), 2 - mesh, 3 - kakel, 4 - framre, 5 - skena, 6 - dragkabel, 7 - karmsystem, 8 - 5 mm fästtråd, 9 - 11 - spännplatta, 12 - förstyvning, 13 - ångspärr, 14 - OSB-lista

Tippat tak kan läggas på taket av absolut vilken design som helst, det finns inga begränsningar vad gäller form i detta fall. Slutligen når livet på ett sådant tak 50 år. På originalitetens design är det inte värt att prata om!

Hur man värmer upp vinden från insidan med egna händer

Du behöver värma varje rum i ett privat hus, speciellt om det ligger under taket. Om vi ​​försummar detta eller stör isoleringsteknik, under den kalla årstiden, kommer vinden blåser i alla sprickor, vilket resulterar i kondens kommer att samlas på takbjälkar och taket, som säkerligen kommer att leda till röta av trä delar av taket. Därför är det nödvändigt att förutse alla nyanser i förväg och korrekt isolera vindytan.

Än att värma taket på vinden från insidan

Utbudet av värmeisoleringsmaterial är så stort att det är ganska svårt att omedelbart bestämma valet av isolering lämplig för vinden.

 1. Glasfibermaterial är det billigaste, men det har fortfarande många fördelar. Till exempel, det brinner inte, är giftfri, håller fast vid andra material och behåller värme. Driftsegenskaper är endast bevarade under förutsättning att installationstekniken överensstämmer fullständigt. Men glasfiber har sina nackdelar. Detta material avger inte skadliga ämnen, men här kan fint damm från glasfiberfragment visas i rummet. Resultatet av kontakt med sådant damm kan vara hudproblem, det börjar klia, vilket kan orsaka repor som inte läker under lång tid. Därför är det väldigt viktigt att använda andningsskydd under arbetet med materialet och följ noga säkerhetsföreskrifterna. Fiberglas är också svårt att lägga på väggarna, som ligger under sluttningen, vilket innebär att det kan vara svårt med vindisoleringen. Glasfiberisolering kan orsaka permanent obehag.
 2. Mineralull är en naturlig isolering med tillsats av syntetfibrer som förbättrar prestanda. Dess främsta fördelar är ljusstyrka, miljöskydd, ljudisoleringsegenskaper. Därför passar det här materialet för isoleringshyllor nästan perfekt. Den kan tillverkas både i form av plattor och i rullar. För vindisolering är det bekvämare att använda det första alternativet. Mineralull anses vara god isolering på grund av dess brandbeständighet.
 3. Polyfoam - ett material som perfekt kombinerar bra värmeisoleringsegenskaper med lågt pris och enkel installation. Detta material väger lätt uppbyggnaden av vinden och behöver i praktiken inte speciella färdigheter för läggning. Skummet kan emellertid inte passera ånga. Det finns också en mer signifikant nackdel - möss älskar det. Skum kan locka möss
 4. Polyuretanskum. Den unika värmaren har flytande struktur. För att dra den speciella anordningen för dispersion används. Därefter hårdnar polyuretanskummet och bildar en monolitisk beläggning utan sömar, vilket innebär att närvaron av kalla broar är utesluten. Polyuretanskum har ursprungligen en flytande struktur.
 5. Foliematerial utför flera funktioner samtidigt: isolering och spegelreflektion, vilket inte tillåter värme att gå utåt. Kanske är det bara om materialet läggs med ett aluminiumskikt på vinden. Det är också nödvändigt att lämna ett gap på 5 cm mellan isoleringen och ångspärrskiktet. Folieisolering utför flera funktioner samtidigt.

Video: skum eller mineralull - vad man ska välja

Grundregler för vindsurfning inuti

Uppvärmning av vinden från insidan medför arrangemanget av en konstruktiv paj. Det har ett visst system, det rekommenderas inte att avvika från det:

 1. Facing av plåtar av gips.
 2. Ångspärr. Det rekommenderas att använda ett membran. Ångspärren är en beläggning som är gjord av valsat material med en överlappning på 10 cm. Plåtarna ska fästas längs vertikala och horisontella fogar med hjälp av en speciell tejp. Ångspärr förhindrar kondens
 3. Hölje. Det utför tre funktioner samtidigt: det håller det isolerande materialet, utgör grunden för ångspärrskiktet, bildar ventilationsutrymmet (där det inte alltid finns ett behov, är det huvudsakligen nödvändigt vid användning av smutsad isolering).
 4. Värmeisoleringslager. Det kan staplas i flera lager om det behövs. När du isolerar vinden från insidan passar isoleringen in i utrymmet mellan spjällen. Oftast placeras isoleringen i utrymmet mellan spjällen.
 5. Vattentätande lager. Det är nödvändigt att skydda isoleringen från att bli våt. Om vi ​​försummar denna regel kommer det isolerande skiktet att förlora sina driftsegenskaper. Det rekommenderas att lämna ett ventilationsgap mellan isoleringen och vattentätningen så att kondensat inte bildas inuti kakan.
 6. Motgaller behövs för att ge en ventilationsgap. Dessutom måste du göra hål i området av backarna och endova. Bredden på ventilationsgapet är helt beroende av det använda takmaterialet. När den är belagd med skiffer eller annat liknande material är denna parameter 25 mm. Vid installation av ett plant material är det 50 mm.
 7. Vindisolering. Detta skikt utför en vindtät funktion, den behåller värme när för mycket ventilation är i ventilventilen. Vindisolering läggs över spärren, fast med lameller. Efter att materialet har lagts, produceras efterbehandlingen av taket. När vinden isolering är viktig för att observera en viss sekvens av lager.

Sätt att värma

Isolering av vinden från insidan kan göras på flera sätt:

 1. Montering av isolering mellan spjällen. Denna metod anses vara den enklaste, så när du värmer dig själv med dina egna händer kan du säkert använda den. Det finns vissa regler, vars iakttagande är obligatoriskt. För det första handlar det om förekomsten av ett ventilationsgap, vilket nödvändigtvis måste vara mellan vatten och värmeisoleringsskikt. Detta förhindrar ackumulering av kondensat. Det rekommenderas också att noggrant övervaka isoleringens tjocklek. Det måste helt uppfylla tjockleken på spjällen. Därför väljer man oftast mineralull när man väljer den här isoleringsmetoden. Värmeisoleringsplattans dimensioner måste vara större än måtten på utrymmet mellan spjällen
 2. Omfattande isolering. I detta fall används flera typer av värmeisoleringsmaterial som har hydrauliska egenskaper. Det finns emellertid risk för ackumulering av kondensat, eftersom det inte finns något ventilationsgap och takhöjden blir mindre.
 3. Montering av isolering över spärrar. Med den här metoden kan du spara användbart utrymme. Själva spärrar kan spela rollen som inredning. Vid uppvärmning är det mycket viktigt att utrusta vatten- och ångspärrskiktet. Rafters kan vara en del av inredningen.

Värmer upp vinden från insidan med egna händer i steg

Det speciella inslaget på vinden är att detta vindgolv nästan helt bildas av takytan. Det är en lutande del av systemet med spärrar, vilket behöver värmas upp. Dessutom kan du isolera golvet och vinden.

Material och verktyg

Ofta för att värma vinden från insidan används mineralull, så listan över verktyg och material kommer att ges lämpligt. För isolering behövs:

 • hammare för att anpassa de enskilda isoleringsstyckena från insidan;
 • hammare;
 • mejsel; Mejsel behövde arbeta med trä
 • mejsel;
 • naglar och skruvar för användning vid träbearbetning;
 • hyveln;
 • en yxa;
 • jack-planet; Sherebel kommer att göra ytan på taken perfekt jämn
 • skyddsutrustning, nämligen handskar, kostym och ansiktsmask.

Följande material kommer också att krävas:

 • isolering direkt - mineralull, som rekommenderas att klippas i förväg i lämpliga delar;
 • träräknare.

Takisolering

Attiska sluttningarna ligger under en sluttning, vilket innebär att för deras uppvärmning behöver du använda ett material som inte deformeras med tiden. Det rekommenderas också att inte ta ett kontinuerligt isoleringsmaterial, men dess delar. Detta gör det möjligt för materialet att sitta ordentligt mellan spjällen och det sjunker inte under egen vikt. Hela processen med takisolering ser ut så här:

 1. Klipp mineralull i bitar som är något större än utrymmet mellan spjällen. Mineralull måste klippas i storlek som är lämplig för installation.
 2. Placera isoleringen mellan spjällen, dessutom kan du lägga den under spännbenen och på dem. Du kan lägga materialet mellan spjällen eller under dem
 3. Fyll i luckorna med isolerande material. För att göra detta, skär en remsa av 2-2,5 cm mer än ett gap från en rulle mineralull. Det resulterande materialet med en kraft för att driva in i gapet.
 4. På ett ställe där taket ändrar sitt plan är det väldigt viktigt att passa in isoleringsstycken ordentligt. Först och främst gäller det åsen och korsningen av taket med väggen.
 5. Isoleringen måste täckas med ett ångspärrmembran som passar överlapp och fästs med parentes. Dampbarriärmembranet överlappar varandra

För att täta mellanrummen mellan isoleringsplattorna är det strängt förbjudet att använda skum. Därför rekommenderas att förskuren materialet i förhållande till lageret, så att isoleringen ligger i änden till slutet.

Video: hur man isolerar taket på vinden från insidan

Isolering av golv

Under byggandet av ett privat hus, utrustad med ett loft, används en av tre typer av golv. Det är därför det finns tre sätt att värma dem:

 1. Väggen är av armerad betong, och golvet är en självhäftande eller betongplatta. I detta fall användes extremt slitstark isolering. Förutom isolering bör detta material absorbera ljud. Perfekt hantera detta skum.
 2. Vägg av armerad betong och trägolv. Som värmare kan du använda material baserat på basaltfibrer. Samtidigt är det nödvändigt att lämna ventilationshålen. Det är möjligt att öka ljudisoleringen genom installation av specialläggning från specialmaterial.
 3. Trägolv kräver isolering över balkar och undergolv. Med denna isoleringsmetod måste det nödvändigtvis vara ett vattentätlager. Vid isolering av trägolv behövs ett vattentätningsskikt.

Rullmaterial kan användas på en horisontell yta, och materialstycken av lämplig storlek kan användas på en vertikal yta.

Uppvärmningsväggar

Isoleringsmetoden beror på byggnadsstrukturen:

 1. I händelse av att för byggandet av huset var skiktat murverk, är isoleringen monterad mellan skikten. Basaltull, som tillverkas i form av plattor, är idealisk för detta. Principen för uppvärmning av gavlar är samma som takets uppvärmning
 2. Om gips kommer att användas som mål, kan skumisolering eller kaklat stenull användas för isolering. Men det är mycket viktigt att säkerställa tätheten hos isoleringsskiktet och geometrisk stabilitet.

Värmeisolering av skiljeväggar

Att isolera väggarna på vinden i ett privat hus är bättre att välja en platta mineralull. Detta beror på det faktum att det är omöjligt att väga strukturen, och det rekommenderas att säkerställa brandmotståndet. För att isolera partitioner du behöver:

 1. Ordna partitionerna själva med hjälp av guideprofiler. Den senare spelar rollen som bärande pläteringselement och isolering.
 2. Plåtar av mineralull att ligga längs dessa guider eller mot. Detta gör att ljudisolerade partitionerna, vilket är mycket lämpligt om det finns flera rum på vinden. När man anordnar rum på vinden, är varje partition dessutom isolerad med mineralull
 3. För bättre ljudabsorption lägger dessutom ett speciellt ljudisoleringsmaterial i klyftan mellan skiljeväggarna och golvet.

Video: Skumisolering

Recensioner av olika typer av isolering

Det är väldigt oönskat att värma upp vinden med polystyren (polystyrenskum), inte ens för att det inte kommer andas, men eftersom klassen av brandfarlighet i detta material är lämplig för isolering av fundamentet eller golv för hällning. Definitivt bättre att isolera med basaltisolering (Rokvul eller Parok), men om du redan vill spara, kan du isolera med glasfiber som Urs, Knauf, Isover.

NikopolSPb

https://www.forumhouse.ru/threads/152214/

Om du värmer den vertikala väggen kommer den att förbli ett kallt och oanvändt fack. Luftning kommer att bli bra, men du kan inte använda. Om du värmer längs spjällen kommer det att bli ett nytt men varmt utrymme. Jag har lådor i den. Kölden kommer inte att gå någonstans, om konturen av isolering och ångspärr är stängd, helt enkelt kommer hela rummet att separeras från gatan med isolering, det kommer inga sprickor. Ibland glömmer de elementära saker: till exempel hänger vinden över första våningen och isoleringen är klar vid takskenorna och värmer inte golvet på vinden, där det inte finns någon isolering.

Matilda

https://www.forumhouse.ru/threads/48437/

Jag använde mineralull Parok för att värma min vind. Plattans dimensioner och densitet möjliggör en effektiv uppvärmning av fasaden, taket och taket, samtidigt som det ger bra ljudisolering och skapar bekväma förhållanden i lokalerna. Och det är ganska lätt att jobba med henne.

vetalbon

http://forum.gvozdem.ru/topic/1216-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0% B8% D1% 82% D1% 8C% D0% BC% D0% B0% D0% BD% D1% 81% D0% B0% D1% 80% D0% B4% D1% 83 /

Med polyfoam spärrar kommer inte att vara mycket bra. Jag har 15 cm mineralullisolering på mansardtaket och staplade tre lager i ett rutmönster (så att lederna inte sammanfaller). På motgitteret naglade han lamellerna 2x5 cm över batten. Men det här är inte bra för mig - 40 cm. Parisolering är izospan A, jag glömde vilken typ av vindruta det ser ut som en film. Vallarna är igensatta med ett bräda - 30 mm. Från sidan av gatan är det 5 cm mer. Heat. Även om frosten var en bra -42 nått.

CCRV

https://forums.drom.ru/house/t1151797950.html

Att värma vinden från insidan med egna händer är lätt. Det viktigaste är att välja rätt isolering, metoden för installationen och noggrant följa installationstekniken.

Isolering av vinden från insidan: möjliga problem och lösningar

Intern isolering av taket är en av de svåraste byggnadsuppgifterna. Och allt eftersom resultatet är viktigt här: hur kommer takkakan att verka på vintern, kommer det inte bli fläckar, kommer det att bli fuktig lukt och det är inte nödvändigt att demontera det senare. Var är svårigheterna? Faktum är att oavsett hur noggrant planerat budgeten för byggandet av huset, är det som regel inte tillräckligt för allt. Fram till dess att även laminatägarna till det framtida familjen boet bestämmer sig för att köpa billigare - bara för att slutföra reparationerna och bara börja leva. Och det mest populära utgiftsstödet, som omedelbart sänks, så fort som brist på medel blir klart - det är vinden på vinden. "Senare, i framtiden" lovar ägarna sig själva, särskilt eftersom uppvärmningen av vinden från insidan inte är något problem alls och det kan startas när som helst, även på vintern.

Faktum är att det finns massor av nyanser och nyanser, och därför, om du redan har tagit upp den här verksamheten - läs noga denna artikel. Och allt kommer att dyka upp!

innehåll

Till att börja med erbjuder vi dig ett videoklipp med allmän information:

Varför uppstår problem?

Det finns statistik: upp till 30% av vinden måste återställas efter den första vintern. Taket täcker, inredning och filmer avlägsnas och isoleringen torkas. Många material måste kastas bort, och det här är en annan oplanerad kostnad. Även om du anställde ett professionellt konstruktionsteam, är det inte en garanti för framtida vindsvårigheter, speciellt om takkakan är tänkt utan att ta hänsyn till det lokala klimatets särdrag.

Varför händer detta? Så i Ryssland är fukt, kyla och dygnet runt negativa temperaturer inte ovanliga. Ju lägre atmosfärstemperatur desto större är volymen av ånga som tränger igenom ångspärren - allt på grund av ökningen av partiell tryckfall. Och samtidigt sänks migrationen av fukt genom det kalla membranet avsevärt, även om det inte stannar. Bottom line: Situationen är ännu värre än under standard testade förhållanden. Därför är det omöjligt att testa ångpermeabiliteten hos takpannan i europeiska förhållanden och förvänta sig med samma goda resultat i de sibiriska områdena.

Här är en enkel illustration för att få dig att förstå vad vi pratar om här:

Observera att det maximala trycket av vattenånga på takpannan är i bostadshallen. Och saken är inte i det faktum att i ett sådant rum är en person oftare än i en vanlig kall vindsofa - helt enkelt läggs trycket av varm luft till ångtrycket. Dessutom är dessa processer så distinkt att de kan observeras i form av verkliga läckor!

Faktum är att våtisolering förlorar sina egenskaper mycket snabbt. Och ju mer fuktig luften som kommer till det desto snabbare går isoleringen ner. Exempelvis förlorar basaltisoleringen med en fuktinnehåll på endast 5% sin värme med 20% än torr.

Till exempel, bara en kubikmeter luftutrymme, om dess relativa luftfuktighet är 100%, vid en temperatur av 20 ° C innehåller 17,3 gram vatten - helt enkelt i form av ånga. Och ju lägre temperaturen är desto svårare är det för luften att hålla vattnet i ett bunden tillstånd. Och när temperaturen sjunker till 16C, kommer vattenånga i samma luft redan att vara bara 13,6 gram och resten kommer att lösas i form av vatten i en värmare. Vi sluter till: fukt i isoleringen framträder på grund av kondensation av överskott av vattenånga från luften som sänker temperaturen. Och det måste aktivt slåss. Och det här är inte det enda problemet - nu ska vi hantera alla.

Komma igång - Arbetsteknik

Låt oss börja med det första problemet - otillräcklig fördjupning, om du isolerar vinden efter att ha byggt hela huset och installerat takläggning. Varför så? Låt oss ta en närmare titt på denna fråga.

Så kan vinden isolering delas in i grundläggande och extra. Basen är den isolering som görs även under byggnaden av taket på huset och innebär användning av ljusisolering direkt i karmstrukturen. Men ytterligare isolering konverterar redan bostaden till ett fullt loft.

Med grundisolering är huvuduppgiften att minska värmeförlusten av huset genom taket så mycket som möjligt, dessutom kan sådan grundläggande isolering enkelt ersätta den ytterligare inre, om du bara väljer isoleringsmaterialet klokt, inte ångra dess tjocklek och tänka över trussystemet. Så ofta kanske de byggare av sitt eget hus, som förstår att 20 rum inte räcker till i framtiden, och ytterligare utrymme för ett biljardrum, bibliotek eller bastu kan inte störa. Och därför är det först och främst bättre att bygga ett bostadshus, och inte slutföra något senare.

Men om du under byggandet av ditt hus bestämde dig för att komma överens med elementär värmeisolering och nu är du entusiastiskt på väg över arrangemanget av bostads- och mysigt vindsvåning, så är det enda alternativet för dig dessutom internisolering med alla nyanser, vars huvudsakliga sak är otillräcklig tjocklek av takbjälkar, som inte ursprungligen var konstruerad för tät inre isolering. Men problemet är helt löst, som bevis för vilka vi har förberett för dig en detaljerad mästerklass:

Och nu kommer vi till mer kusliga ögonblick, som inte är mindre viktiga: rätt ångspärr och vattentätning, vilket du kanske måste göra om.

Ingen fukt och fläckar!

För varje värmare är det extremt viktigt att skapa de rätta förhållandena, annars kommer materialet att snabbt dämpas och istället för en värmekälla blir en källa till fukt, mögel och kyla. Vilka är dessa villkor? Låt oss se mer i detalj!

Vad är daggpunkten?

Den första och viktigaste kvaliteten på någon isolering är låg värmeledningsförmåga. Tack vare det, separerar uppvärmningsskiktet den varma luften inuti från den kalla utsidan. Det verkar som att en värmare sattes in i spjällen, säkrad - och allt annat du behöver? Inte här var det!

Först från utsidan måste hela saken vara noggrant vattentät från regn och fuktig luft, för En sådan takpärla i detta avseende är en riktig svamp. För det andra har någon isolering samtidigt en andra kvalitet - ångpermeabilitet, d.v.s. "Andas". Och nu låt oss komma ihåg fysiken: varm fuktig luft inuti rummet under taket (alltid fuktigt!), Utan att hitta ett hinder passerar lätt in i värmaren och kolliderar med sin kallare del, den som ligger närmast takpannan. Och där kondenserar denna luft och sätter sig i form av droppar, som kallas daggpunkten. Och vad är användningen av extern vattentätning? Mineralullisolatorer är särskilt mottagliga för detta fenomen, noterar vi.

Därför är vår första uppgift att se till att så lite ånga som möjligt passerar genom isoleringen, för att även superdiffusa membran inte klarar av produktionen av vattenånga i kylan på grund av den avsevärda nedbromsningen av fuktöverföringsprocesser. Och det här är en fråga om den ordentliga ångisoleringen av ångspärren.

Här är ett levande exempel på hur obehagligt konsekvenserna av att ignorera begreppet daggpunkt:

Ångspärr: Varma europeiska vintrar och ryska frost

I västeuropa, där vintern alltid har varit mild, behöver man inte ha ett ångspärr med speciella egenskaper - enkla förpackningsfilmer är ganska lika. Här kommer de ibland ibland till Ryssland, trots att deras ångspärregenskaper inte är höga. Dessa är rullade filmer av LDPE, som står för "lågdensitetspolyeten". I sådana filmer är oregelbundenhet i tjocklek och mikrodefekter märkbara. Deras huvudsakliga syfte är produktförpackning.

Förstärkt material är något bättre, vilket görs genom hetpressning av en film till ett nät av snodd garn. Vid framställning av sådana filmer skadas om nätets noder, och som ett resultat av låga ångspärrar reduceras ytterligare egenskaper. Även om filmen själv är mycket starkare än vanligt, förstås.

Väskan väv gjorda av polypropen garn och spunbond kan kallas mer tillförlitlig. De första är dessutom laminerade med smält PEF, men den enhetliga och kontinuerliga filmen misslyckas fortfarande, men styrkan glädjer sig. Och sistnämnda är gjorda av non-woven polypropylen fiber, men dess ångpermeabilitet ligger fortfarande i intervallet 15-25 g / m2 per dag, vilket är en mycket låg siffra.

Och de bästa ångspärregenskaperna kan skryta med aluminiumfolie, vilket även är lämpligt för att anordna ångrum, där trycket och volymen av vattenånga är högst. Den enda punkten: Denna ångspärr skapar dessutom en termos effekt på vinden, samtidigt som de osynliga värmestrålarna återspeglas i rummet. Och eftersom ett litet vindrum är bättre att inte värma, men för det rymliga - det mesta.

Därför, om du vill spara värme så mycket som möjligt, eller på vinden, planerar du att göra en bra bastu, då behöver du en sådan ångspärr:

Eller omedelbart köpa isolering med aluminiumsidan:

Stäng tillgång till vattenånga

Men kom ihåg att en bra ångspärrfilm fortfarande är viktig för att den ska ligga och vattentät, annars kommer vattenånga fortfarande att hitta sin väg.

Skarvarna av ångspärrstänger förseglas vanligtvis med ett speciellt tejp av butylgummi, men även i detta fall kan inte full spänning garanteras. Saken är att det med tiden minskar vidhäftningen av klisterskiktet och med extra belastning är plåtarna avskurna. Därför lägger många av en extra kista när du monterar den yttre ytan när du kan montera samma gipsskiva direkt på ångspärren. Dess uppgift är inte så mycket att säkerställa att mållinjen fixas jämnare (vilket också är viktigt), men att trycka på tejpen eller tätningsmedlet med lamellerna.

Dessutom tillåter denna lathing (vanligtvis med laths upp till 3 cm tjock) dessutom att lägga elektriska ledningar direkt under höljet, och inte genom isolering, så många gör det och det är svårt att kalla det en tekniskt ljudlösning.

Men anslutningen av ångspärr till passande rör och tegelväggar måste isoleras med speciella tätningsmedel eller band.

En annan viktig punkt: Sträck aldrig ångspärren - montera med en liten marginal. Faktum är att alla träkonstruktioner, som är trussystemet, naturligt torkar ut och blir lite mindre. Ramen i sig blir rörlig, och under taket utanför och under beklädnaden inuti finns risk för bristningar. Och då - en överraskning!

Är "yttre vattentäthet" andas "?

Så, från den varma insidan av värmaren sätter vi en ångspärr som inte tillåter fuktig luft att komma från rummet. Och från den yttre, svalare sidan befäster vi redan vattentätningen, vilket skyddar isoleringen under takpannan från externa oavsiktliga läckor av smältvatten eller regn.

Och den vidare utvecklingen av händelser beror på hur "andas" den övre vattentätfilmen visar sig vara. Så, om du köpte den vanligaste rullen av billig vattentätning - saker är dåliga, kommer fukten från takpannan att evaporera under en lång tid och hårt, vilket resulterar i - fukt och gradvis förstöring av isoleringen. Men moderna ånggenomträngliga membran kallas inte utan förnuft "smart": de släpper inte in fukt och vattenånga tas ut. Det handlar om deras ovanliga, väl utformade struktur. Varför visar det sig att när du använder billiga barriärfilmer lever inte ens dyr isolering långt och reparationer är inte långt borta.

Observera att det diffusa membranet ska passa så nära som möjligt till isoleringen, utan någon lucka, som en vanlig film. I annat fall kyles membranmaterialet starkare och temperaturen blir lägre än den ånga som migrerar genom isoleringen. Du kommer att se resultatet i form av is direkt på membranet, vilket kommer att förlora ännu mer ånggenomträngliga egenskaper.

När måste du demontera taket?

Ofta installeras takmaterial eller förstärkta filmer under taket som takvattentätning. Ett par år senare, när vinden var mycket nödvändig och all läxa började reparera det entusiastiskt, visar det sig att det utan en fullständig analys av taket inte skulle fungera.

Vad är det där? Faktum är att sådan vattentätning inte "andas" alls, och någon värmare under den kommer helt att böjas. Det är därför, om huset på ditt tak fortfarande är under uppbyggnad, men du funderar på hur du skjuter ut vindusisoleringen för framtiden, använd ett bra superdiffusivt membran som vattentätning.

Men hur kan något komma in i isoleringen om vi redan har installerat en ångspärr? Faktum är att inte en enda film i världen kan behålla vattenånga på 100% - de är mycket små. Och oavsett hur svårt tillverkarna försöker finns det inget absolut hinder. Och ännu mer: moderna ångspärrfilmer klarar inte ens deras arbete med hälften, och endast de högsta kvalitetarna kan fälla ånga med 75-80%. Alla övriga, tyvärr tränger in på takpannan.

Låt oss sammanfatta det. Du borde ha en takkaka med två filmer som har helt motsatta egenskaper: den inre låter inte ånga i isoleringen, och den andra sparar den från en liten mängd personer som oavsiktligt kommer dit.

Isolering av komplexa strukturella element

Om du bestämmer dig för isolering och isoleringsmaterial - grattis! Förbered allt grundligt, beräkna allt du behöver och fortsätt med mod. Det viktigaste är att göra monteringsarbetet endast i ett välventilerat område. Och till slut, när man arbetar med moderna värmare, rekommenderar många tillverkare att använda en dammsugare innan de värmer upp taket på vinden från insidan och i slutet.

Det är inte svårt att isolera de stigna och raka väggarna på vinden, och den första svårigheten du stöter på är fönster och andra komplexa strukturella element. De är också viktiga för att de ska värmas ordentligt och lämnar ingen chans att läcka fukt eller vattenånga. Vet du vad som vanligtvis är de mest problematiska platserna i mansardrum som "glädjer" med mögel och smet? Så, ta itu med denna fråga på allvar:

Här är ett annat knepigt ögonblick, när vinden överlappar inte en fördröjning, men en solid plåt. Det är nödvändigt att värma det så:

Och slutligen, efter uppvärmningen av vinden, se till att snön inte ackumuleras senare i plommon och på åsen - ingången och utloppet av underlagsluftens rörelse. För att göra detta är det mer rationellt att installera ventilationsrör längs hela takets tak och göra åsen själv ej ventilerad. Det är alla svårigheter!