Snö på Ryska federationens tak

Vi gör ständigt forskning på takmarknaden och är alltid uppdaterad med nya trender. Vi känner till hela "interna köket", från produktion till installation. Vår personal är också utbildad av leverantörer av takmaterial (chefer har certifikat för utbildning).

Vi är smal specialiserade, vilket ger oss en fördel gentemot andra företag. Vi har stor erfarenhet av marknaden för material för takläggning och värmeisolering av huset och hjälper dig att göra ett svårt beslut om materialvalet.

Takfönster och dess nödvändighet

Under byggandet av en ny byggnad är det ofta frågor om hur man gör strukturen ännu säkrare och hållbarare. De flesta entreprenörer och ägare av byggnaden tror att de extra kostnaderna för att stärka och stänga taket inte alls behövs. Och förgäves, eftersom moderna säkerhetssystem är ett mycket användbart och nödvändigt förvärv.

I Europa är installationen av dessa konstruktioner på alla byggnader under uppbyggnad redan erkänd som en nödvändighet och införlivad i lagstiftningen. Trots det faktum att det inte finns några sådana lagar i Ryssland än, finns det en tydlig motivering för behovet av att montera taksäkerhetssystem.

Varje tak kräver att det höjas från tid till annan. Ett sådant behov kan uppstå, till exempel vid installation av en antenn, rengöring av avloppsvatten, inspektion av ytan. Men att resa på taket är mycket riskabelt, eftersom man på grund av lutningsnivån och ytan inte känner sig trygg och lugn.

Det är inte nödvändigt att offra takets estetiska utseende och installera till exempel platt istället för graciöst sluttande. I sådana fall kommer en takstege att rädda, vilket gör att du enkelt kan klättra upp, såväl som broar, längs som du kan bekvämt och säkert flytta. Och det speciella brandskyddet på taket kommer inte att tillåta att det faller ner i händelse av misslyckade omständigheter. Produktion och installation av systemet är ganska snabbt, det förstör inte utseendet på ditt tak från någon typ av material, det tjänar länge.

Snegozaderzhateli representerar en speciell design, som är tillverkad av galvaniserade rör och installeras framför kanten av taket. De håller snömassorna och hindrar dem från att glida ner. Detta undviker skador på parkerade bilar, fotgängare, träd och buskar runt huset. Snöskydd ger också skydd för själva taket, avloppssystem och olika kommunikationer.

Takstaket gör det möjligt att bekvämt och säkert flytta runt taket, samt utföra underhåll eller reparera arbete på takets yta. Fästen av taket är ett vertikalt galler, som installeras på takets nivå.

Övergångs- eller takbryggor ger dig också möjlighet att säkert flytta runt taket och samtidigt förhindra snöfall. Dessa element har ett elegant utseende, är lätta att installera och mycket pålitliga.

För att säkert klättra upp på taket kan du installera väggtrappor. De kan också användas som brandmän för att ge tillgång till en byggnad eller för att evakuera människor. Och tack vare trappan på sluttningen kan du säkert flytta runt det sluttande taket och utföra reparations- och installationsarbeten.

Du bör inte rädda och utsätta dig själv, dina nära och kära, och även den förvärvade egendomen till onödig risk. Det är bättre att köpa säkerhetssystem och installera dem på byggnadsstadiet. tak säkerhetssystem gör att du kan minska risken för en plötslig försvinnandet av snö från taket, för att undvika skador på hälsan hos rinner ner människor, för att förhindra eventuella skador på personlig egendom, som är inom räckhåll: maskiner, byggnader, trädgårdsväxter, etc. Du kommer att kunna förenkla reparation och underhåll.. tak, och även förbättra sitt utseende genom att lägga till estetik. Denna försiktighet kommer slutligen att löna sig.

SNÖFÖRVENTORER för takläggning

Snegozaderzhateli för taket (eller snoderzhateli, snöskärare, snöblocker, snöstoppar, snöspärrar, snöproppar) är gjorda av galvaniserat stål, de kan vara rörformade, galler, plattor och därmed är rör, galler eller plattor förstärkta på tak parallell dess kant med stålstöd. Över zinkbeläggningen kan taket snegozaderzhi färgas på takmaterialets färg, vilket förbättrar korrosionsskyddet, och gör det också möjligt att blanda dem harmoniskt med takets övergripande utseende.
En av de viktigaste kraven på byggnader är deras säkerhet, eftersom det i stort sett skapas hus för att skydda människor från obekväma förhållanden och faror i världen, och det är oacceptabelt att de själva är en källa till sådan fara. I klimatförhållandena i Ryssland är den viktigaste åtgärden för att förbättra säkerheten för bostäder närvaron av snöhållare för taket.
Snöskyddet på taken kan nå en betydande massa, dessutom kan den täppa till och bli utsatt för isbildning, för att få en hög densitet. Förstöringen av en sådan snömassa från det stigna taket är fylld med väldigt allvarliga konsekvenser, till och med för den mänskliga vägtullen. På platser där det finns risk för snö som kommer från taket till passagerare eller parkerade bilar, måste det därför installeras takfångare.

Men i områden som inte utgör ett hot mot människors säkerhet är snöhållare på taket också nödvändiga, eftersom plantorna faller ner, nedre backarna på ett tak på flera plan, element i avloppssystemet och glidning av isiga snölager kan skrapa polymerbeläggningen av takmaterial, vilket bidrar till därigenom påskyndat slitage.
Snöhattar är monterade på taket ovanför stödväggen eller något högre med självgängande skruvar med gummiblommor direkt på höljet genom taket. Installation av snegozaderzhatel både i en rad och i schackbrädans ordning är möjligt. På sluttningar med ökad längd (från 5,5 m) rekommenderas att installera flera rader med ett intervall på 2-3 m.

Att bygga ett hus eller en byggnad för något ändamål är en mycket ansvarsfull och mödosam process. Tillsammans med byggandet av väggarna och takets montering är det nödvändigt att överväga frågan om säkerheten för framtida hushåll. Frågan om säkerhet är speciellt akut på vintern när en stor mängd snö ackumuleras på husets tak. Den sammansvetsar, toppskiktet ices för att bilda en skorpa och förvandlas till en klump av enorm densitet, som vid de första strålarna av solen eller under sin egen vikt faller från taket. Resultatet av denna process kan vara extremt beklagligt för dem som bor i huset eller förbipasserande. För att lösa problemet snegozaderzhateli för taket.

Hittills är säkerhetselement för tak representerade av flera typer av snödrivare - nätverk, rörformiga och lamellära. Den första typen inkluderar produkter gjorda i form av ett barriärnät baserat på en stel metallram. De används på tak av höghus (i de flesta fall) eller i bostäder som har ett kaklatak för att hålla is och snö från att bryta. Mått - längden varierar från 1,25 till 2,5 meter och höjden är ca 15 cm. De är monterade på taket i rader eller anslutna med hjälp av anslutningsspår.

Vårt företag erbjuder ett brett utbud av metallelement av byggnadsstrukturer, inklusive olika snöställ på taket. Vi säljer snöskydd för taket av alla typer av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Kvalitativt gjorda och professionellt installerade takläggningar snegozaderzhateli kommer att garantera säkerheten i ditt hem och harmoniskt passar in i utseendet.

Vad är snegozaderzhateli

Under vinterkylan samlas snömassor och ackumuleras på byggnadens tak, frostformar. I princip stör snön på platta och gaveltak inte någon, men samlingen under upptining kan orsaka skador på motståndare. För att förhindra att snömassorna kommer ner genom stora tunga lager på metallgalltak, är de så kallade snöhållarna monterade på taket av barriär eller genomströmningstyp.

Snö och hus

Påverkan av snö på taket

Innehavare av Rysslands snöregioner har upprepade gånger stött på snöproblemet på husens tak. Snö på taket har ofta orsakat kollaps av husstrukturer. Det är nödvändigt att behandla takdesign mycket noggrant, med tanke på snödensiteten i regioner (Rysslands banor). Så densiteten av snöskydd i norra delen motsvarar 220-280 kg / m3; i genomsnitt - 240-320 kg / m3.

Hus av snöregionerna i Ryssland

Snö är en form av nederbörd, som bildas av frysning i molnen av vattendroppar som lockas till dammpartiklar. Därför är snö små iskristaller. Ökningen i snedets densitetskaraktär beror direkt på temperaturökningen. När snön är mättad med vatten bildar isgranuler i sig, vilket medför att snöheten ökar med 50%. Följaktligen kommer den överförda belastningen att växa och detta faktum måste beaktas när man samlar befintliga laster. Samlingen av laster är summan av permanent (vikt av konstruktioner) och temporära belastningar (snö och vind).

Bestämning av brytningsbelastning

För detta ändamål utvecklades 10 avsnitt "Snöbelastning" av joint venture 20.13330.2011 "Loads and Impacts". Denna uppsättning regler presenterar värdena på snötäckning och värdet av snöbelastningen av territoriella platser i Rysslands regioner.
För att ta reda på hur stor belastning takkonstruktionen börjar kollapsa är det nödvändigt att utföra en beräkning för brytbelastningen, kg / m3. Denna figur visar beroendet av den kritiska tjockleken på snö på dens densitet. Så i Moskva antas den skadliga belastningen vara 126 kg / m2. Detta tyder på att tjockleken på locket på lös snö med en densitet på 100 kg / m3 inte får överstiga 126 cm.

Följaktligen, under tinningsperioden ökar snödens densitet och tjockleken på det destruktiva skiktet minskar. I det ögonblicket, när släden når en densitet på 600-700 kg / m3, för att förhindra att taket förstörs, bör snödjockleken inte överstiga 18 cm. För tak med en sluttning på upp till 25 ° är tjockleken på det kritiska snöskyddet 46 cm.

Hur upprätthåller strukturen integritet

Häcksystemet uppfattar den aktuella lasten och sänder den till väggarna i strukturen. För att förhindra att taket förstörs under drift, är det nödvändigt att beräkna elementen hos stödramen, såsom spänningen och höjden av strukturerna, liksom träelementets sektion. Enligt SNiP II-25-80 och i enlighet med kraven i SNiP 2.01.07. En guide för design är SP 31-105-2002.

De maximala spännen på takets takter med de beräknade snöbelastningarna från 1,5 till 3,0 kPa, beroende på stavets steg och tvärsnitt. När man använder truss balkar med en storlek på 38x140 mm, med en beräknad snödast på 3,0 kPa och ett steg på 600 mm spärrar, bör spänningen inte överstiga 2,66 m och med en beräknad belastning på 2,5 kPa och samma steg, bör spänningen inte överstiger 2,86 m. Med en minskning av konstruktionsbelastningen och en ökning av tvärsnittets bredd ökar maximal spännvidde. Mer exakt information finns i tabellerna B-6 och B-7 SP 31-105-2002.

Fästkroppsstrukturer

Fästelement sker med hjälp av klämmor (naglar). Dykans längd bör vara dubbelt så stor som bredden på spärrdelen. Med en minskning av takets lutningsvinkel ökar antalet naglar som används. När takets sluttning 45 ° behöver du 5 naglar för en anslutning.

En fullständig guide för att bestämma storleken och antalet naglar som tagits ges ges i tabell 8-2 SP 31-105-2002.

Takets lutning spelar en viktig roll för att motstå snöbelastningar.

Fästkroppsstrukturer

Taket, som är anordnat i en vinkel på 45 °, kommer bättre att kunna motstå snömassorna än tak av mindre sluttningar.

Rafters överför upplevda laster till byggnadens utsida.
Det finns två typer av taksystem: distanshållare och icke-avlägsna. När det gäller en distansutformning arbetar spärren i kompression och böjning, överförs arkstyrkorna till väggarna. För att minska denna ansträngning etableras horisontell åtdragning (dragkraft), vilket inte tillåter att strålarnas baser sprids under påverkan av snö och vindbelastningar. Vid installationen måste ett stöd fixas och den andra mobilen. För att eliminera farliga laster som uppfattar väggarna, borde den nedre delen av spjällen ligga mot kraftplattan. Vid ett felfri system arbetar de strukturella elementen uteslutande med böjning, och rafterbenen vilar på björken. Det är viktigt att båda stöden har möjlighet till fri rotation. I ett höljesfritt system bör båda sidorna vara gångjärn, vilket tillåter enbart rotation.

Uppvärmning och ventilation av de ordnade taken

Det är nödvändigt att närma sig uppvärmningen och ventilationen av taket med fullt ansvar, med tanke på att under vintern kan snö på taket gå igenom flera steg av upptining och frysning. Resultatet av en sådan process kan vara bildandet av isblock. Och under smältprocessen bildas vattenbassänger som leder till läckage av taket och läckage i husets lokaler. Vi kan inte låta dessa processer förvärras genom att värma upp taket med varm luft hemma. För detta har system utvecklats för byggnad av vindsrum i bostadshus: isolerade, så kallade vindsvåningar och uppvärmda (kalla) vindar.

Skillnaden mellan den kalla vinden och vinden är inte bara i enhetens teknik utan även i rummet. Till skillnad från vinden kan vinden användas som bostad.

Vid konstruktion av en vind är det mycket viktigt att uppmärksamma valet av isoleringstjocklek och organisationen av ventilationshål och åsventilation. Det är obligatoriskt att värma gavlarna. Värmeisoleringen av själva taket löper längs takets sluttningar från insidan. Mellan kassen och takarna ordnar vattentätning med hjälp av ett diffusionsmembran. Utrymmet mellan spärren är fyllt med isolering. På isoleringsskiktet fästs ångspärrfilm. Diffusionsmembranet är bättre att använda med en kapacitet på 750-1000 g / m2 per dag. Vid användning av ång- och vattentätningsmaterial av dålig kvalitet rekommenderas att man anordnar en andra ventilationsgap som dränerar fukt från filmytan.
Vid konstruktion av en oisolerad vindsvåning läggs ett lager av värmeisolering på taket, medan gavlarna kan lämnas oisolerade. Utrymmet från isoleringen till takkonstruktionen fungerar som ett ventilationsskikt. Konstruktioner som går genom vinden måste också isoleras.

Bestämning av utloppsluckans storlek

Området för alla ventilerade fönster i taket bör vara en trehundradedel av området för all ventilation för att förhindra kondens på ytan. Dimensionerna för avgaserna anges i SP 17.13330.2011. Tabell nr 2 i uppförandekoden bestämmer beroende av höjden på ventilationsfönstren och storleken på inlopps- och utloppsöppningarna på lutningens tak, takytor och fuktighet. Så med takets sluttning upp till 25 ° uppföres ventilationskanalen med en höjd av 60 mm, med dimensionerna 1/200 vid ingången och 1/400 vid utgången; För tak med sluttningar från 25 ° till 45 ° är avloppshöjdens höjd 40 mm och hålens dimensioner är 1/300 för inloppet, 1/600 för utloppet. Tak med en höjd på mer än 45 ° höjden på ventilationskanalen förblir densamma och inloppet är 1/1400, utgången är 1/800. Dessa värden är relevanta när taklängden är upp till 10 m, annars ökar den givna data med 10%. Ventilationsluckorna är skyddade med myggnät och hemmed med träremsor. Arkivering av takets överhängning utförs med hjälp av specialremsor - strålkastare som är fästa vid styrprofilerna. Profiler monteras på en träram med självgängande skruvar. Plankar av strålkastare leder in i väggen och takskenor, och fästs i kassen. Hålets totala tvärsnitt i soffitpanelen får inte överstiga värdet av tillåtet värde.

Säkerhetsarbete

För byggnader vars takhöjd överstiger 5 °, oberoende av avloppssystemet, är det nödvändigt att tillhandahålla snöhållningsanordningar. Snegozaderzhateli fäst vid taket eller kassen, för att förhindra fritt fall av snömassor från taket.

Ovanför ingångs- och takfönstren, på ett avstånd av 0,6-1,0 m från takskenorna, är snöskydds slingan installerad utan att säkerställa säkerheten. Längs takets omkrets är fasthållningsanordningar fasta vid behov.
Det finns två typer av snöskydd:
1. rörformig;
2. lokal

Vid användning av rörformiga anordningar är det nödvändigt att tillhandahålla en kontinuerlig kista. Stativet för stöden för fixering avgör snöområdet och takets lutning. Layouten hos de lokala apparatelementen tillhandahålls av tillverkaren med avseende på konstruktionens typ och lutning.

Rengöring av snömassans tak

Snöborttagning från taket

För att inte öka belastningen på takkonstruktionen är det nödvändigt att rengöra den från snö. Vid rengöring är det viktigt att följa säkerhetsåtgärder och några regler:

Vid rengöring av taket är det förbjudet att vara direkt på taket för att undvika att falla. Det är omöjligt att städa hela snöskiktet, eftersom det är möjligt att skada det övre taket. Markrengöring av taket utförs med hjälp av skrapor.

Clips är trapesformad spetsbredd på 50-60 cm monterad på ett långt handtag. För att förbättra denna produkt kan rullar fästas på basen, vilket underlättar glidning av skrapan över snön och skyddar taket från skador. Det är nödvändigt att sätta klämmorna på taket, fördjupa sig i snöhöljet och dra över.
Glöm inte att sannolikheten för att få skador på taket är mycket högre än att bli skadad av fallande snö från ett orent tak uppställt utan att bryta mot de tekniska förutsättningarna och säkerheten för snö på taket

Du kanske också är intresserad av dessa artiklar:

Funktioner av byggandet av ramhus.

Stiftelsen Enhöga trähus (utan källare och vind) ramkonstruktion med fyllning med effektiv värmeisolering är lätt, så det är inte nödvändigt att bygga en traditionell remsa grund till det fulla djupet av jordfrysning. Du kan applicera en frostbeständig grund grund. Detta kan betydligt minska volymen av jordarbeten, arbetskraftskostnaderna - och därmed minska kostnaden och minska nollcykelns varaktighet, vilket är mycket...

Konstruktionskompetens hos ett trähus

Att bygga ett hus är ett mycket viktigt steg för varje person. Många av oss åtminstone en gång i sitt liv engagerade sig i byggandet av sådana enkla strukturer som skjul, skur eller gazebos. Oftast var det bara lanthus. Livslängd och tillförlitlighet har minimerats, liksom kostnaden för dem. Men om det handlar om...

Vi bygger ekonomiska block

Ekonomiska block - billigt! Inte varje person i sitt liv byggt något. Och, förvärva en tomt, inte ens föreställa sig hur man utrusta den. Och om budgeten för byggande är begränsad, verkar det som om situationen stannar. Varianter av billiga sommarbehov erbjuds av V. Unizhuk i förorten Zelenograd. Brigaden kan klara av det oberoende arrangemanget av webbplatsen...

Köper ett ramhus

Provkammarhus "K-5" När du köper ett färdigt ramhus från utvecklaren eller från en privat säljare måste du följa vissa regler som gör att du kan skydda dig från framtida problem. Den bästa tiden att se hus på landet är under vårmånaderna. Ökade grundvattennivån och smält snö gör det möjligt för oss att upptäcka problemet med källsäsongens översvämningar, samt förenkla bedömningen av effektivitetsnivån...

Alla rättigheter förbehållna © 2017 ASK Builder. Byggande av panelhus, timmerhus och timmerhus |

Vilka är typerna av snegozaderzhatel - egenskaper, valet av lämplig typ av skydd mot snö

En viktig, om än valfri del av taket, är snegozaderzhateli. Dessa delar av takkonstruktionen är särskilt relevanta om byggnaden ligger i en region med hög snödjup. Snegozaderzhateli förhindrar snöskivor från takytan och därigenom skyddar alla föremål och personer som för närvarande är under huset. Dessutom har snömassorna som rör sig på taket en negativ effekt på taket och takramen.

Det finns flera typer av snegozaderzhateli lämpliga för arrangemang av taket. Att välja rätt element kan kompliceras av olika arbetsprinciper och funktionella egenskaper hos varje typ. Om vad snegozaderzhatel bättre att välja på taket, och kommer att diskuteras i den här artikeln.

Behovet av snöskydd

I det inhemska rummet blev snegozaderzhateli känt relativt nyligen, trots att de i de flesta europeiska länder används nästan överallt. Det beror bland annat på att inte mycket framgångsrika marknadsföringsdrag som utgör en felaktig åsikt om dessa produkter - de flesta potentiella köpare anser fortfarande snövakt som ett värdelöst förvärv.

Men de flesta vanliga människor ändrar sig efter en ungefärlig beräkning av mängden snö på taket. I ljus frost utövar en meterlängd snöskorp ett tryck på taket lika med 60 kg per kvadratmeter. Om snön är våt kan detta värde öka till 200 kg per kvadratmeter. Indikatorerna är väldigt signifikanta, särskilt med tanke på sannolikheten för att all denna massa kan när som helst kollapsa på någonting eller någon.

Ett annat argument som drivs av motståndarna till snöfångarna är att taket blir ful och visuellt verkar för laddad. Detta uttalande är också väldigt långt ifrån sanningen: även de enklaste moderna anordningarna för snöbibehållning skiljer sig åt i ganska bra dekorativa egenskaper, för att inte tala om de element som är speciellt utformade för inbäddning i ett visst exteriör av byggnaden.

Dessutom måste du förstå att installationen av snegozaderzhateley - uppgiften är inte alls obligatorisk. I alla befintliga byggkoder finns det inte en enda punkt om att dessa element måste monteras oberoende av alla förhållanden. Det finns endast rekommendationer som anger i vilka situationer det är önskvärt att använda snöhållare.

Om vi ​​sammanför alla ovan kan vi härleda följande: installationen av snöskyddar på taket blir inte överflödig, så om möjligt är det här värt att göra. Naturligtvis är snöfångarens funktion för det mesta osynligt, men i vissa situationer kan de spara inte bara egendom utan också någons liv.

Typer och egenskaper hos snöskydd

Ibland finns takpaket till salu, som även inkluderar snegozaderzhateli. Naturligtvis kan förvärvet av en sådan uppsättning kallas den enklaste lösningen, men det finns inga garantier för att taket ser bra ut och hanterar snölast normalt.

För att uppnå maximal effektivitet och bra dekorativa egenskaper hos snegozaderzhateley, måste du välja dem själv, före detta, noggrant studera egenskaperna hos alla typer av dessa enheter.

Beroende på handlingsprincipen utmärks följande typer av snöproppar:

 1. Snöhinder Sådana anordningar är nödvändiga för att fullständigt förhindra snöpassning. Med hänsyn till principen om deras arbete är det lämpligt att endast använda snöspärrar om mängden snö som behöver hållas är liten.
 2. Snöplogar. Enheter av denna typ fungerar i enlighet med deras namn - snöblåsare krossar snömassan, vilket säkerställer sin gradvisa nedstigning från taket i små portioner.

De presenterade typerna av snegozaderzhatel har flera versioner som bör övervägas mer detaljerat.

Den enklaste designen - loggar på krokar

Snegozaderzhateli av de vanliga stockarna, hängande från taket på krokarna - det här är en ganska gammal idé som har använts i Alperna i många århundraden, särskilt på kaklatak. Naturligtvis är skyddet av skorstenen mot snösmältning i sin ursprungliga form irrelevant. Under loggen som hänger på taket kommer frost troligen att uppträda vid upptining, vilket snart leder till att loggen bryts från takytan.

För att bli av med denna nackdel utvecklades moderna analoger av liknande design, vilket möjliggör att snö på taket behålls. Ett mer modernt skydd mot snö på taket kännetecknas av högkvalitativa krokar och förekomsten av speciella metallanordningar som säkerställer kvarhållandet av snömassor.

Hörn Typ av snöskydd - Enkelt skydd mot snö

Nästa typ av snegozaderzhateley, som kommer att diskuteras - hörn (lamellära) snöbarriärer. Strukturellt består detta skydd mot snösmältning från taket av vanliga metallplåtar som är böjda på ett sådant sätt att ett tröskelvärde uppnås som fördröjer snö på takytan.

Corner snegozaderzhateli tillhör kategorin av de minst tillförlitliga enheterna, vilket till stor del beror på den lilla tjockleken hos den använda metallen och den därmed sammanhängande låga styrkan hos produkterna. Givetvis är tillverkarna väl medvetna om detta problem och förstärker hörnet med ytterligare ett element som ökar styvheten i strukturen, men i praktiken är detta ofta inte tillräckligt.

Den ansåg typen av enheter fungerar enligt principen om ett snöskydd, det vill säga det håller snö på taket. Med tanke på den låga styrkan hos hörnsnöskydd är det lämpligt att montera dem endast på de tak som själva har åtminstone en liten förmåga att hålla snö.

För korrekt effektivitet används hörnvaktskydd i kombination med åk - små stopp som monteras på takets sluttningar med stor lutning. Trågen har en liten höjd och håller snömassorna i sin lägsta del och därmed skyddar hörnet snöhinder från nedstigningen av en stor mängd snö.

Naturligtvis har snöhållare av hörntyp också positiva egenskaper. På grund av den triangulära tvärsnittsformen har sådana anordningar god styvhet med tvärgående och längsgående belastningar. Dessutom, för bit bältros, keramiska och sandiga tak, hörn snö stopp är den mest tillförlitliga enheten möjligt.

För enhetlig belastningsfördelning installeras hörndon i rader förskjutna. För att ett sådant system ska vara tillräckligt effektivt måste du veta hur långt snöhållarna är installerade. Steget för installation av skyddselement måste vara lika med avståndet mellan plattorna, fördubblat.

Lattice snövakt

Gitteranordningar för att behålla snö, även kallade dekorativa, installeras exklusivt längs takets kant med hjälp av parentes.

Listan över fördelar med dessa enheter ser imponerande ut:

 • Universaliteten tillåter att använda trellised snegozaderzhateli på något tak;
 • Säkerhet för tak- och dräneringssystem;
 • När du använder den här typen av snö, kommer snö lätt från taket och är uppdelad i små delar vilket förenklar smältprocessen.

Oftast gitter snegozaderzhateli installerat på taket av naturliga plattor och har en ganska dekorativa karaktär. En sådan konstruktion kommer givetvis att kunna hålla utdelade bitar av kakel på takytan, men det är osannolikt att klara en stor mängd snö. Dessutom kan snöhållaren sannolikt dra i skåpet med avloppet vid en nedbrytning.

För att förbättra monteringen och minska belastningen på bärelementen måste de fästas direkt på kåpan och ej själva beläggningen. För att konstruktionen ska kunna vara så stark och tillförlitlig som möjligt är det önskvärt att förstärka fästpunkterna med ytterligare plankor - det vill säga alla takelement, inklusive snödrivare, måste förutse sig på förhand.

Generellt har gitteranordningar både fördelar och nackdelar, så du måste välja lämpliga element klokt. Det här är något som inte kan nekas för dessa snöhållare - det är i de dekorativa egenskaperna som gör att du kan implementera de mest ideologiska designidéerna. Om regionen där byggnaden är belägen inte kännetecknas av en hög snöfall, bör gittersnöskarna först och främst uppmärksammas.

Nätverks snöskydd

Snegozaderzhateli-nätverkstyp är i själva verket en typ av gitteranordningar, men har vissa strukturella skillnader. I det här fallet utförs skyddet av taket från snö inte av gitterets vertikala element, utan av gallret som är fastsatt på metallramen. Snöskyddets höjd av denna typ når 15 cm, och längden varierar mellan 12-25 cm.

Ofta installeras nätverksenheter på flera våningar - det är svårare att rengöra snön på dem, och dess massa är mycket högre än det kan ackumuleras på taket på ett privat hus. Sådana snöhållare kan installeras antingen en efter en eller av strukturer av flera bitar (i det andra fallet är de anslutna med avtagbara slitsar).

Tandskydd mot snöskydd

En annan typ av apparat för att lösa problemet med massorna av snö som finns på taket är sneda snödelare på taket eller "tänder". Principen för deras arbete är direkt relaterad till apparatens armaturer: visuellt är konstruktionen en krökt bar, i slutet av vilken det finns en krok eller en tand.

Listan över fördelar med sådana snöblåsare ser blygsam ut, men den innehåller alla nödvändiga egenskaper, inklusive:

 • Enkel design;
 • tillförlitlighet;
 • Bra dekorativa egenskaper.

Som regel är utrustning av växellådan monterad på tak som håller snö bra, till exempel tak täckta med mjuka plattor. För att skydda taket från snön var så effektivt som möjligt, installeras "tänderna" tillsammans med gitteranordningar.

Tubular snöskydd

För att förhindra snön från husets tak, kan du använda ett rörformigt snöskydd. Dessa enheter är ganska mångsidiga och lämpade för installation i svåraste situationer, där andra typer av snöskydd inte kan klara av sig.

Rörformiga anordningar ger en gradvis nedstigning av snö i små portioner, vilket minskar graden av fara till ett minimum. Mått på snöhållare på taket ser ut så här: ihåliga rör 11 mm i diameter eller fasta metallrör 10-15 mm i diameter kan fungera som arbetselement.

Polykarbonat snöfällor

När polykarbonat utvecklades med sina unika egenskaper blev användningen av detta material inom byggindustrin en fråga om tid. Naturligtvis användes det först som ett alternativ till plexiglas, vilket underlättades av gott motstånd mot mekanisk belastning, tät struktur och motstånd mot temperaturförändringar, men materialet gick gradvis vidare till andra industrier.

Relativt nyligen har polykarbonat snöhållare dykt upp på marknaden, vilket för alla deras fördelar också särskiljas av deras låga kostnad jämfört med metallkomponenter. Ett karakteristiskt kännetecken för polykarbonatprodukter är möjligheten att montering endast på lim, vilket gör det möjligt att bevara takbeläggningens integritet. Visst är den kombinerade metoden oftare använd för fixering - snöhållare är fastsatta på skruvar och lim.

Polykarbonatskydd från fallande snö från taket är ibland helt enkelt oersättligt - det är omöjligt att installera andra enheter på vissa typer av beläggningar. Till exempel, om själva taket är tillverkat av polykarbonat, kommer det inte att vara möjligt att installera andra typer av snöhållare på den på grund av den för stora höjden av batten.

Det är i dessa situationer att polykarbonatskorstens skydd mot snö kommer att komma till räddningen. Att fästa det med skruvar är helt enkelt meningslöst, eftersom en sådan anslutning säkerställs genom att strama stången i ett exakt borrat hål. Med polykarbonat fungerar denna metod dåligt, så det blir mycket lättare och säkrare att använda en bra limkomposition.

Val av snöskydd - höjd, storlek

När du väljer snöskydd, behöver du veta exakt vilken belastning byggnaden är konstruerad för. Poängen är inte snöskyddets vikt - det är minimal - men i takramens individuella drag. Till exempel, för en byggnad med små backar, belägna i en region med lite snöfall, är billiga lösningar också lämpliga - du kan till och med göra en hemlagad snökydd på taket. Vid ett stort område av taket måste använda mer hållbara och sofistikerade lösningar.

När du köper enheter för att behålla snö måste du vara uppmärksam på de laster som de kan tåla. Logiken är enkel - Snödrivare, konstruerade för krafter upp till 75 kg, måste sättas i två eller tre rader så att de kan tåla mycket snö. Om den valda enheten kan tåla laster upp till 300 kg, kommer det enda snöskyddet att räcka till.

Du måste också förstå att det finns en viss kritisk massa av snö som kan förstöra takramen. Så att denna massa inte ackumuleras, bör snöhållarna bara hålla en del av snön, så att den kan röra sig ned i små satser när det ackumuleras på taket. Naturligtvis påverkar takbeläggningen även snömassornas förmåga att slå sig ner - på mjuka tak med liten lutning kommer snö att ackumuleras mycket lättare.

En viktig parameter är den enhetliga fördelningen av snegozaderzhateley över takytan - om de är för små, ökar belastningen på vissa stödelement, och de kan helt enkelt slits av. Av samma anledning är det omöjligt att placera enheter för att hålla snön för nära takskenorna.

slutsats

Att använda snöfångare på taket är valfritt men önskvärt. För att snöförvaringssystemet ska fungera effektivt och vara tillräckligt pålitligt är det nödvändigt att närma sig sin konstruktion och konstruktion med fullt ansvar.

Takläggning för en snöig vinter

Snö i Ryssland är ett vinterkort, därför bör taket på varje stuga utformas för betydande snöbelastningar. "Takparametrarna som gör det möjligt att hålla tyngden av snö läggs under byggnadsfasen av huset", säger Vasily Desyatun, chef för takprocessens avdelning för Metal Profile Group, en ledande tillverkare av tak- och fasadsystem i Ryssland. - Trussystemet samt väggarna i huset där det vilar måste tåla inte bara takets vikt med beläggningen och personer som kommer att klättra på taket för att kontrollera dess skick och reparation, men också vikten av snö på vintern, liksom den belastning som skapas av vindar vindar. "

Allt som har sagts är mer än allvarligt, så man får aldrig ta taket för öga: konsekvenserna av ett sådant tillvägagångssätt kan vara ledsen. Det är bäst att tilldela beräkningen av trussystemet och hela takkonstruktionen till specialister. Vi kommer att fokusera på några allmänna punkter om vilka det är användbart att ha en idé till någon husägare.

Engineering "tricks"

I motsats till populär tro bland invånarna är sluttningarna på taket inte gjorda "för skönhet". "Taket på vårt hus är platt, så efter varje snöfall måste det rengöras, annars kan det inte klara sig," hyresägaren Vladimir Kharitonov (Vladikavkaz) delar sin erfarenhet.

Att öka takhöjden bidrar till att minska snöbelastningen avsevärt. Till exempel, för ett taktak med en sluttning på 45 °, är snöbelastningen i norra delen av Moskvaområdet 130 kgf / m2, vilket är halva lasten på taket med en sluttning på 30 °. Med sluttningar över 60 ° anses inte snöbelastningen alls. Men man bör inte glömma vindbelastningen: Tvärtom växer den med en höjning i lutningen. I områden med starka och vindkraftiga vindar måste trussystemet stå emot periodiska jerkbelastningar i horisontalplanet. Så senast i slutet av december 2011 i Stavropol blåste vinden av tak från många hus, ofta med kista. Därför är det för varje region nödvändigt att leta efter en "mitten".

Dessutom, om vinkeln är för stor, blir taket "gyllene" genom att öka förbrukningen av material. Till exempel är ett takområde med en sluttning på 60 ° 1,7 gånger området av ett liknande tak med en sluttning på 30 °.

Vad som är viktigt är typen av takläggning. Om vinkeln är för liten för en viss typ av material kan vattnet sippra genom lederna av de enskilda fragmenten. I allmänhet kan lutningen variera mycket - från 5 ° till 60 °. För de vanligaste gaveltak är det rekommenderat att välja en vinkel i intervallet från 20 ° till 45 °. Om du använder en beläggning av tunnplåtstål (till exempel metallplatta), ska vinkeln göras minst 12 °.

I allmänhet är metallplatta det föredragna alternativet för regioner med långa vintrar och tungt snöfall. Det här takmaterialet utmärks av noll hygroskopicitet (förmåga att absorbera fukt) och, till skillnad från bitumenbaserade beläggningar, tål det låga temperaturer perfekt. Det är därför det är populärt i de skandinaviska länderna, där klimatet inte är så mildt som i Central- och Sydeuropa. Rädsla för vissa husägare om läckage mellan metallplattor är grundlös. "Korrekt monterade takplattor passar tätt ihop, så det läcker inte fukt mellan dem. Dessutom övergår vattentäthet under takbeläggningen, - förklarar Vasily Desyatun (GK Metal Profile). - Och användningen av specialskruvar med ett målat huvud och en vattentätande EPDM-packning eliminerar helt fuktighetens penetration genom monteringshålen. Därför är ett korrekt monterat tak inte rädd för läckor. "

Om taket har en komplex konfiguration måste detta också beaktas i beräkningarna. Detta är särskilt viktigt om det finns många så kallade snöspåsar på taket. "Sådana områden är föremål för den största belastningen under hela vintern, därför är det nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt styrkan i bärande strukturer på dessa ställen", säger specialist. - Inte mindre viktigt är vattentätning: vanligtvis i dalen görs en extra membranöverlapp, och dess fogar är limmade med monteringsband. Detsamma görs under parningsparametrarna. Då under tjuv och fjäder behöver du inte ta itu med konstanta läckor. "

I allmänhet är kvaliteten på vattentät isolering en mycket viktig faktor. Det är nödvändigt att montera filmer och membran med slak, sedan de kan bli spända på grund av temperaturförvrängning, vilket gör det svårt för vatten att strömma. Men billiga filmer med mikroperforering tenderar att bli våta när de är i kontakt med isoleringen och eftersom klyftan mellan den och takbeläggningen är liten är det nästan omöjligt att hålla koll på avståndet över hela takytan, därför är läckor oundvikliga. Besegra dem tillåter användning av berövad av ovan beskrivna brist på vattentätningsmembran: till exempel Tyvek, som också har god ångpermeabilitet.

"Att utforma en förstärkt takkonstruktion som tar hänsyn till snöbelastningen vid trussystemet är inte ett problem," tillägger privatarkitekt Nikolai Vasenev. - Det finns tekniska krav, det finns relevant kunskap. Dessutom, i många arkitektoniska stilar, är snö på taket en extra dekoration. Chalets är till exempel utformade så att snön blir kvar på taket, för det här är också ytterligare uppvärmning, och vintrarna i Ryssland är hårda. "

Snö på huvudet

Så, snö på taket ska vara. Men om det släpper ut för mycket, kan hela massan glida från taket. Och massan, som vi kommer ihåg, är inte alls liten. Därför är det nödvändigt i förväg när man bygger ett tak, för att ta hand om människors säkerhet och säkerheten för egendom, till exempel om bilar parkerade utanför huset. För detta ändamål, servera tubular snegozaderzhateli som skär snömassa. I det här fallet kollapsar det inte från taket med en lavin, men kommer av jämnt, i små bitar.

Rörsnittsskydd är monterade runt takets ytterkant ovanför takskyddet (så att snöbelastningen är fördelad ovanför taket), liksom över takfönstren (för detta ändamål används speciella snöskyddsmedel på 1 m längd) och på varje nivå av tak på flera plan. Med en stor längd på sluttningen bifogas ytterligare en rad snöskydd, eftersom En rad kan inte stå emot en stor snöbelastning. Du kan också ställa in snöfångaren, vilket förhindrar scree av små is och snöspån. "Detaljerade anvisningar för installation av snöhållare och andra säkerhetselement finns på vår hemsida (www.metallprofil.ru)," tillägger Vasily Desyatun.

Inte snö singel

Som det är känt, ger kallt väderblandningar ibland värme, och sedan börjar den ackumulerade snön på taket gradvis bli till vatten. Om taket är mycket hygroskopiskt (till exempel som cementcement i Europa) absorberar den fukt som fryser under nästa kylning och förstör bräckligt material. Naturligtvis visas resultatet av detta fenomen inte omedelbart, men efter ett visst antal frys-tina cykler - nödvändigtvis.

Således för att förbereda taket för den ryska vintern är det nödvändigt att inte bara beräkna det korrekt, men också att korrekt välja ett takbeläggning som inte kommer att vara rädda för den kalla och höga belastningen på vintern, såväl som fukt på våren. "Takläggning är ett system där alla element är sammankopplade med varandra. Hela takets livslängd beror direkt på takbeläggningens livslängd. Under förhållandena på den ryska vintern bör beläggningen vara både hållbar och skyddad mot förväxling, i synnerhet - korrosion. Tyvärr har zinking, populär i det förflutna, inte uppfyllt det andra kravet. Dess förmåga att motstå korrosion överstiger inte 10 år. Därför har galvaniserats idag ersatts av stål med moderna polymerbeläggningar, varav den är tillverkad av profilerad plåt och metalltak, säger Vasily Desyatun.

Med modern teknik kan du skapa material för vilka tillverkaren ger en utökad garanti. Till exempel, metallkakan NormanMP åtföljs av en 10 års garanti, men tack vare standardiserade egenskaper och strikt kvalitetskontroll kan den faktiska livslängden för sin tjänst beräknas i årtionden. Det finns också alternativ för husägare som vill ha ett autentiskt tak: till exempel en metallplatta belagd med granitgolv, imitera naturplattor.

Vädermirakel kan inte förutsägas. Och så att varje ankomst av kallt väder och snöfall inte ser ut som en oväntad naturkatastrof, måste du tänka på de kommande vintrarna, även vid scenen av att bygga ett hus. Undvik eventuella problem i samband med snö på taket, tillåta behörig beräkning av taksystemet, korrekt val av tak och takkonfiguration samt användning av säkerhetsfunktioner.

Press Service av Metal Profile Group of Companies

Låt oss som en liten övning kontrollera om snö- och vindbelastningen på taket är så stor. För att göra detta beräknar vi det i kvadratmeter av det "klassiska" gaveltaket i ett hus som ligger i norra delen av Moskva, vars sluttningar har en sluttning på α = 30 ° till horisonten. Praktiken visar att för taktak med en sådan lutning spelar en ökning av snöbelastningen på grund av vindens arbete, som bär betydande massor av snö i takets takkant, en viktig roll. Så beräkningen gör det möjligt för oss att få maximal uppskattning av snöbelastningen på gaveltaket med en metallbeläggning som motsvarar det rekommenderade området av lutningsvinklar

SNiP 2.01.07-85 "Loads and Impacts" instruerar att beräkna värdet av snöbelastningen genom att multiplicera den uppskattade vikten S av snöskydd per kvadratmeter av jordens horisontella yta med koefficienten μ, vilket gör det möjligt att gå från den horisontella ytan till den lutande. För tak av olika konfigurationer beräknas koefficienten μ på olika sätt. Detta beror på det faktum att snö inte generellt bildar en lika tjocklek på takets hela yta: det tenderar att rulla av taket, ackumulera i snöspåsar över dalen, i urtagen, nischer, nära de dekorativa och funktionella elementen samt på lejdsidan tak. Om det finns ytterligare drift, kommer det att finnas en ökad belastning på stödkonstruktionerna, vilket måste beaktas under byggandet. Detaljerade förklaringar av beräkningsmetoden finns i stycken. 5.3-5.6 och obligatorisk bilaga 3 till SNiP 2.01.07-85.

I vårt enklaste fall med ett taktak är beräkningsmetoden enligt följande. För sluttningar mindre än 25 ° antas μ = 1. För sluttningar större än 60 °, antas μ = 0. För mellanvärden på 25 °

Detta är dock inte allt. Som vi har sagt, tenderar snö att ackumulera på leyardsidan, vilket ger en större belastning på taket. Och SNiP 2.01.07-85 innebär införandet av ändringar i detta konto. För vårt fall (20 °

Eftersom vi måste uppskatta maxbelastningen tar vi största möjliga värde:

Den uppskattade vikten av snöskydd på en horisontell yta kan bestämmas med hjälp av kartan från tillägg 5 till SNiP 2.01.07-85:

Snöregioner i Ryska federationen (uppskattat värde för snöskyddsvikt Sg per 1 m2 av jordens horisontella yta):

Snöhållare på taket - 87 bilder på installation och design av olika mönster

Många regioner, där vintern är ganska snöig, står inför problemet med snösmältning från husens tak. Snö som glider från en stor höjd är en stor fara och kan inte bara skada egendom utan också ta bort flera människoliv.

För att undvika ett sådant problem är det tillräckligt att sätta ett snöskydd på husets tak. Denna design gör det möjligt att hålla snön på taket tills det ögonblick när det blir vatten. För att installera ett snöskydd på taket finns flera faktorer att tänka på: takets vinkel, täckmantelns material och snöhet i regionen.

Typer snöskydd

Det finns två kategorier av snöskydd - snöskär och snöspärr. Den första är ett hinder för snö och håller det helt fram till våren, medan den senare skär skiktet av snö i små bitar, så att snön säkert kan falla av i små bitar.

Snöskyddarna skiljer sig också åt i materialet från vilket de tillverkas.

rörformig

Denna snegozaderzhatel är en struktur tillverkad av vertikala plattor och rör som sätts in mellan dem. Plåtarna skruvas på taket med skruvar.

En sådan snöhållare kan enkelt installeras på taket med en stor sluttning (upp till 60◦).

Tubular snöhållare tillhör kategorin snöskärare, och de är osannolikt att installeras längs hela omkretsen av byggnaden.

gitter

Den har en ganska enkel design - det är de fästen mellan vilka gallret är fixerat. Hela snöskyddet är nästan alltid av galvaniserat stål och kan målas, vilket gör att du kan hämta ett snödräkt av samma färg som taklocket (vid metallplatta eller wellpapp).

En sådan snöhållare tillhör kategorin snöspärr, eftersom den helt håller snön kvar tills den smälter.

Men det finns en nackdel - om det finns för mycket snö, kan gallret böja och deformeras under behållarens tryck.

förkläde

En sådan typ av snöhållare installeras på plattan med en liten mängd snö i området.

Platt snöskydd är gjorda av samma färg och material som taklocket, vilket är mycket bekvämt och förstör inte byggnadens allmänna utseende.

På många bilder av snöhattar för taket kan du se att designen är en enkel triangel av metall. Denna typ av snökydd används vanligtvis för tak med liten lutningsvinkel (upp till 30◦).

prickade

Sådana snöhållare används vanligtvis som ett tillägg till snöslunghållare för rörformiga eller slat, eftersom de fördröjer minsta snöhastighet.

Denna typ kan endast installeras vid montering av taket, eftersom den är fastsatt under takmaterialet.

Träsloggen

Den enklaste och billigaste typen av snegoderzhatel. En sådan logg monteras ofta på ett träskydd och fixeras på speciella fästelement.

Installera snöskydd

När husägaren bestämmer sig för att köpa snöskydd, tänker han omedelbart frågan om hur man installerar snöskydd? Det finns flera svar. Allt beror på lockets material, takets lutning etc.

Det är viktigt att installera sådana strukturer ovanför de platser där det finns ett stort kors (på tak i ett bostadshus, affärer, på byggnader nära parkeringsplatser etc.).

Varför behöver vi snöhållare, hur man väljer och installerar dem korrekt

Väderförhållandena i vårt land försäkrar förekomsten av tungt snöfall på vintern. Beroende på regionen kan 0,5 till 1,5 m snö falla under en säsong. Med ankomsten av värme under dagen börjar snön smälta och gradvis lämna taket, och en isskorpa bildas på natten. Detta leder till sannolikheten för en lavin, som består av snö och isblock. Samtidigt faller en stor massa snö är farlig inte bara för bilar och andra föremål i närheten av huset, men också för livet för människor som passerar. För att förhindra fall av stora massor av snö från taket, är det nödvändigt att installera enheter som kallas snöfångare på den.

Vad är snövakt och varför behövs de?

Med vårens ankomst eller under vinterns tina ökar sannolikheten för plötsligt fall av snö och is från hustaken kraftigt. När temperaturen stiger, börjar takmaterialet, speciellt om det är metalliskt, värmas upp snabbt, snön börjar komprimera, det lägre lagret smälter och som ett resultat framträder idealiska förhållanden för lavin att komma ner. Vissa människor kanske tror att det inte finns något fel med snön som faller till marken. Detta är inte fallet - om folk går längs med varandra kan tunga snö och ismassor leda till allvarliga skador och ibland dödsfall. Dessutom kan bilar, fönster av byggnader och andra föremål som faller på en sådan snömassa påverkas.

När snö och is kryp in är takytan skadad, den är repad, minskningen av beläggningens livslängd. Om det i europeiska länder är installationen på taket av snövakterna strikt kontrollerad och det är omöjligt att sätta huset i drift utan dessa enheter, måste vi också installera sådana element på tak med en höjd på mer än 5% enligt punkt 9.12 i SNiP II-26-76, men detta är klart inte alltid

För att öka takets säkerhet och förhindra att stora massor av snö och is kommer ner, är det tillräckligt att installera enheter som kallas snegozaderzhateley. Dessa enheter kan ha en annan konstruktion och metod för installation, men uppgiften för dem alla är densamma - för att förhindra att stora block av snö och is faller från taket.

Snegozaderzhateli kan placeras i en eller flera rader, liksom över hela takytan

Moderna snegozaderzhateli bryter inte ut takets utseende och passar perfekt in i något designbeslut. Färgen på snöhållare är vald för att matcha takmaterialet, så att de inte förstör husets allmänna utseende och säkerställer säkerheten hos människor som passerar i närheten, nära bilar och andra föremål.

Video: Varför behöver vi snegozaderzhateli

Vad är tjockleken och belastningen motstå snegozaderzhateli på taket

Innan du väljer ett snöskydd för en viss typ av tak, måste du först bestämma vilken belastning taksystemet är konstruerat för. Detta beror inte på snövakternas vikt, eftersom den är minimal och kommer att vara omärkbar för takkonstruktionen, men med takramens särdrag. Om huset ligger i en region med en liten mängd snö och taket är litet, kan du köpa billiga snöskydd eller göra det själv. Om takytan är stor och det finns mycket snö på vintern måste du förvärva starka och tillförlitliga strukturer.

Ryska federationens territorium är indelad i sju zoner av snödryck, varav en viss snö faller. Det finns speciella onlinekalkylatorer för beräkning av antalet snöhållare, för vilka du behöver veta vilken zon huset är i, längden på rampen från takkanten till åsen och takets lutningsvinkel samt det material med vilket taket är täckt.

Ryska federationens territorium på snödrycksnivån är uppdelad i sju zoner

När du köper ett snöskydd i en butik måste du veta vilken belastning de är avsedda för. Därefter bestäms mängden snö som faller i denna region. Beroende på designen kan snöhållare tåla från 75 till 300 kg snö. Om lasten är cirka 300 kg måste man sätta tre rader snöproppar, konstruerade för 75 kg eller en rad enheter som kan stå emot 300 kg.

Om massan av snö som ackumuleras på taket överstiger de kritiska parametrarna för takets kraft, kommer det helt enkelt att kollapsa. För att förhindra att detta händer måste snöfångarna bara hålla en del av snön. Som ackumulering av snö kommer att gå ner i små bitar. På mjuka tak och på tak med liten förspänning ligger snö mycket bättre än på järnytor. Om höjden överstiger 60%, kommer snön inte att kunna motstå den.

Tabell: Beroende på snöbelastningen i regionen

Snöfällor ska fördelas jämnt över takytan. Om de är koncentrerade på ett ställe kommer det att ackumulera mycket snö, vars massa kan störa stödjande element. Med tanke på detta rekommenderar experter inte att installera snegozaderzhateley nära takkanten.

Typer av snegozaderzhatel, deras fördelar och nackdelar

Vissa tillverkare kompletterar takmaterial och säljer snöskydd, men vanligtvis måste dessa föremål köpas separat. För att korrekt välja sådana anordningar för varje typ av tak måste du först bestämma vilka snöskydd, vad är deras fördelar och vad de har nackdelar med. Det finns två typer av sådana enheter:

 • snöhinder - förhindra snökonvergens och kan användas i de regioner där mängden är liten;
 • snöblåsare - krossad snö och ismassa, vilket gör det möjligt att gå ut på taket i små portioner.

Följande typer av snegoderzhatel presenteras på den moderna byggmarknaden.

 1. Vinkel eller lamellära element. Det här är ett enkelt och effektivt, men inte särskilt pålitligt sätt att fördröja snö, eftersom tunna metallplåtar ofta används för att göra sådana snöhinder. För att öka styvheten kan ytterligare kanter skapas, men styrkan blir fortfarande liten. Hörnprodukter rekommenderas att monteras på tak som har möjlighet att hålla snö. För dessa typer av takläggning, som bältros, är dessa element de mest tillförlitliga. För att maximera effektiviteten hos ett sådant system, bör steget mellan snövakterna vara dubbelt så mycket som avståndet mellan kakelarna i kakelarna. För att öka effektiviteten av snöhållning på tak med stor lutning, fästs de tillsammans med små proppar, som kallas ok. Trågen håller snöslaget i sin nedre del och skyddar vinkelanordningarna mot skador på grund av konvergensen av en stor snömassa. Fördelarna med sådana element är i sin triangulära form, vilket ger tillräcklig styvhet vid längd- och tvärbelastning. För att jämnt fördela lasten från snötäckan installeras hörnelement i ett rutmönster. Hörnelement är de mest populära eftersom de är billiga och lätta att göra med egna händer.
 2. Galler. Dessa element monteras längs takets kant och fästs med specialfästen. Förutom att förhindra massiv konvergens av snö, utför gitterkonstruktioner också en dekorativ funktion. De kan användas på alla typer av tak, eftersom de är säkra för avloppssystemet och takmaterialet, och under snedens konvergens delar de skikten i små portioner. Gitterelementen har hög hållfasthet och kan klara av en belastning på 60-80 kg (och de mest kraftfulla produkterna upp till 300 kg), men ett stort skikt av snö kan bryta snöhållaren tillsammans med takskenorna och avloppet. För att stärka fixeringen av gitterrörhållare kan de fastas inte på takmaterialet, utan till takpåsystemet. Om det inte finns mycket snöfall i din region, är det värt att välja sådana föremål. De har utmärkta dekorativa egenskaper och hjälper till att inse olika designbeslut. Gridelementen har ett attraktivt utseende och kan användas på alla typer av tak.
 3. Network. Detta är en av sorterna av gitterelement, men de har sina egna egenskaper. Från snökonvergensen skyddas området med ett galler, som är fastgjort på en metallram. Höjden på en sådan enhet kan vara upp till 15 cm, och standardlängden är 123 och 246 cm. Vanligtvis installeras de på flera våningar. Nätverkssnöskydd installeras oftast på flera våningar
 4. Toothed dividers. Detta är ett annat sätt att bekämpa snödräkten från husets tak. Sådana element är gjorda i form av en remsa på vilken är krökta tänder eller krokar. Dessa är enkla och robusta konstruktioner som har ett attraktivt utseende. Det här alternativet brukar användas på tak som är täckta med ett mjukt tak, vilket i sig kan ganska försena snöets konvergens. För maximalt skydd av taket rekommenderas serrated snöskydd för att användas tillsammans med gitterelement. Växelelement används ofta på tak täckta med bältros
 5. Tubular. Dessa är universella enheter som kan användas i svåra situationer och där andra typer av snöskydd inte kan klara av uppgiften. De skär genom snödrocket på taket och säkerställer konvergensen i små portioner. För tillverkning av sådana anordningar kan användas ihåliga eller all-metal-rör med en diameter av 10-15 mm. Tubular snöskydd är de mest kraftfulla och kan hålla en stor massa snö.
 6. Polykarbonat. Dessa är moderna enheter som har hög hållfasthet och motståndskraft mot mekaniska belastningar, temperaturfall och låg vikt. Förutom allt detta är polykarbonat snöskydd billigare än sina metallkomponenter. Om det finns behov av att bevara takmaterialets integritet, kan sådana element endast sättas fast med lim. För att säkerställa tillförlitlig fastsättning brukar man använda en kombinerad metod för installation med lim och skruvar. Sådana element är en utmärkt lösning för ett polykarbonattak, eftersom det är omöjligt att installera andra snöskydd på den på grund av det stora steget i batten. Polykarbonat snöhållare är mycket billigare än sina metallkomponenter

Video: Funktioner av val av snöskydd

Varianter av att göra snöhållare med egna händer

Det är inte nödvändigt att köpa snöhållare i affären. Om du har tid och grundläggande färdigheter kan du själv göra det. För att göra enheterna inte sämre än deras egenskaper till de som monteras i produktion, måste man följa reglerna för tillverkningen och utföra allt arbete kvalitativt.

Skapa ett hörn snöskydd

Corner snegozadderzhateli - det här är det enklaste alternativet, vilket är billigt i butiken, men om du gör det själv kommer det att kosta ännu mindre.

För att utföra det arbete du behöver:

 • Plåt - det är nödvändigt att ta ett rostfritt stål och det är bättre att det hade en extra polymerbeläggning;
 • hacksåg och skär för metall;
 • listogib;
 • elektrisk borrning

Varje del av snöplogen har formen av en rektangulär triangel, vars höjd är 70 mm och hypotenusen är 100 mm, med två inslag på 30-50 mm för fästelement.

 1. Först, skapa ett kartongämne, som kommer att vara tillverkat av metallelement. För att minimera materialförbrukningen är det nödvändigt att korrekt markera.
 2. För skärning av hörn kan du använda en hacksåg eller sax för metall. Det är omöjligt att göra det med kvarnen, eftersom metallvärmen orsakar skador på korrosionsbeläggningen. För att fästa hörnelementet i dess nedre del gör hyllan 30 mm lång
 3. Enligt markeringen med hjälp av en arkböjningsmaskin är bägaren böjd och hål är gjorda på plats för fästelement. På hyllorna kan hål för fästanordningar göras i förväg eller vid installation av element

För att effektivt hålla snön på taket med längden på sluttningarna upp till 6 meter är det tillräckligt med två rader av sådana hörn.

Rosterelement

Det är svårare att göra snökapén, men du kan göra det här arbetet själv. För att göra det behöver du:

 • rostfritt stål för att skapa ett rutnät;
 • metallhörn med en hylla bredd på 30-40 mm;
 • rördiameter 10-15 mm;
 • suspensionsbärare;
 • svetsmaskin;
 • hacksåg eller kvarn;
 • byggnadsnivå.

Förfarandet för att skapa ett snödräktskydd kommer att vara enligt följande.

 1. Gör först en skiss av den framtida designen.
 2. Skär i storlek alla nödvändiga ämnen, lägg dem i en given ordning och kontrollera korrektheten med hjälp av byggnivån.
 3. Från hörnen är ramen svetsad och förstärkt med vertikala tvärstycken av rör, avståndet mellan vilket är 40-50 mm. Vertikalt monterade rör eller plattor kan användas för att förstärka ramen på gallerelementet.

Upphänget stöd är bättre att köpa i butiken. De är monterade på taket först, och till dem är gjorda gitter.

Göra snöstopp

Jämfört med gitterelement är krokar mycket lättare att göra. För att göra detta måste du förbereda:

 • rostfritt stålplåt;
 • böjningsmaskin eller kraftig tang;
 • sax för metall;
 • elektrisk borrning

Arbeten utförs i följande ordning.

 1. På stålplåten gör markeringen och klippa remsan med önskad längd.
 2. Med en plåtböjningsmaskin eller tång böjs remsan så att dess ände har formen av en triangel. För tillverkning av snöstopp måste du använda ett ark med 3-4 mm tjocklek
 3. Borra hål för montering.

Det är möjligt att installera sådana element endast under takets montering samtidigt som den raka delen är fixerad först, varefter den är täckt med takmaterial och endast en triangel kvarstår på ytan.

Tubular snöskydd

Rörformiga snöhållare är svårare att göra eftersom de måste hålla en stor belastning och du behöver en ganska tjock metall (2-3 mm eller mer) för att göra dem. Från verktyg och material behöver du:

 • rör med en diameter av 10-15 mm;
 • metall hörn med en hylla bredd på 30-40 mm;
 • suspensionsbärare;
 • svetsmaskin;
 • hacksåg eller kvarn;
 • byggnadsnivå.

Förfarandet för tillverkning av rörformiga snöskärare upprepar i stor utsträckning processen som beskrivits i granskningen av gitterprodukter.

 1. Först tillverkas de trekantiga sidoplattorna.
 2. De är borrade hål som matchar diameteren av rörets externa storlek.
 3. Rören sätts in i de borrade hålen, varefter strukturen blir färdig. Efter installationen av rören i de förborrade hålen får snöfångaren ett komplett utseende.
 4. Hjulen är svetsade i botten av varje triangel, som kommer att tjäna som stöd för fastsättning på takkonstruktionen.
 5. Alla element är primerade och målade i takets färg.

Installation av snegozaderzhatel på olika typer av tak

Snegozaderzhateli kan installeras på alla typer av tak, men beroende på vilket material som används kommer typen av element att variera. Det finns platser där det är nödvändigt att installera snödrivare: ovanför vindrutan, ingången till huset, över gångarna, om de ligger nära byggnaden. För att säkerställa maximal säkerhet rekommenderar experter att placera sådana element genom takhöjden.

Installation på professionellt golv

Ett av de mest budgetta takmaterialen är profilerade. Den har nästan samma egenskaper som metallplattan, men har ett mindre attraktivt utseende. Det professionella bladet har en slät yta och en plåt. På den är snegozaderzhateli installerade inte bara för att säkerställa säkerheten, men också för att bevara framsidan. Is som bildas under skiktet av snö kan skrapa det översta lagret på takmaterialet, varför dess livslängd är signifikant minskad.

Slanghållare med rörformad, lamellär eller gitter kan monteras på taket som är täckt med profilerad plåt.

Teknikinstallation på taket av korrugerad kommer att vara nästa.

 1. Märkning av snöskyddets monteringspunkter utförs.
 2. På platserna för fästning av rörformiga element förbättras taklängden med hjälp av trästänger.
 3. De rörformiga elementen monteras, men bultarna är inte helt åtspända.
 4. Monterat takmaterial.
 5. I korrugerade borras hål för installation av snegozaderzhateley.
 6. Konsolerna bultas genom takmaterialet med gummipackningar. Fästena är fastsatta på professionell golv och metall takläggning med gummi kuddar.

På de profilerade fästorganen är installerade i underdelen av vågan, som passar snyggt mot kassen. Fastsättning genom vågens hölje leder till deformering av takmaterialet.

Snödräktens fästpunkter bör falla på den förstärkta delen av manteln

Under tubformiga snegozaderzhateli behöver stärka lådan. Därför är det bättre att planera installationen av sådana enheter i förväg för att bestämma deras plats före montering av trussystemet. Annars måste du delvis demontera taket. Installationen av gallret och hörnelementen utförs på den övre vågen, för dem är det inte nödvändigt att förstärka batten. Fästelement fixerade genom vågan.

Installation på ett mjukt tak

Det är nödvändigt att arbeta på ett mjukt tak mycket noggrant, som med slarvig rörelse på en sådan yta kan den lätt skadas. Bältros läggs vanligen på tak vars sluttning inte överstiger 15 o. Eftersom takmaterialet har en grov yta och en liten sluttning, är sannolikheten för en snökalongkonvergerande praktiskt taget utesluten. I detta avseende är det inte nödvändigt att installera kraftfulla rörformiga snöskydd på ett mjukt tak, det kommer att finnas tillräckligt med gitter, lamellar eller punktelement.

Det rekommenderas att montering av punktsnöhållare utförs vid montering av takmaterialet, men i vissa fall kan det göras även efter installationen.

Montage av snöproppar utförs i denna ordning.

 1. Märkning för placering av hörn. De monteras var 50-70 cm i 2-3 rader.
 2. Ett element är monterat på kassen så att monteringsplattan ligger under takmaterialet medan den triangulära delen är över taket. Dotelementen installeras var 50-70 cm i flera rader eller över hela takytan.
 3. Om punktsnöpparna redan är installerade på det belagda takmaterialet, monteras de ovanpå det mjuka taket med obligatorisk användning av gummipackningar.

Montering på ett takfönster

För rörformig takläggning kan endast rörformiga eller gitterelement användas, andra typer av snöskydd används inte här. Deras installation är nästan densamma, men vid installation av rörformiga element är fästen monterade på sömmen, så att takmaterialets yta inte är skadad.

Montering av snöklämmor utförs med hjälp av speciella klämmor.

 1. På en vik sätta på ett klipp.
 2. Med hjälp av bultar fixar fästen på sömmen. Fästen monteras direkt på vikningarna på det vikta taket
 3. I de monterade konsolerna sättes in rör eller galler, beroende på vilken snöhållare som är vald.

Denna teknik kräver ingen skada på takmaterialet, så att beläggningen inte blir störd, och ytterligare förstärkning av batten är inte nödvändig. Allt arbete vid installation av snöfångare utförs efter installationen av takmaterialet.

För att fixera rörformiga eller gitterelement så tydligt som möjligt rekommenderas att montera fästen på varje fälla.

Galvaniserade konstruktioner säljs i satsen och koppar - vid biten. Du kan separat köpa rör, övre, undre fäste. Även om kostnaden för kopparelement är högre, men de passar perfekt in i utformningen av ett vikat tak och har en mycket längre livslängd.

För cement och sandplattor

På tak som är täckta med naturliga plattor, installeras gitterskyddsskydd normalt. Grindar monteras nära takets kant och är säkert fastsatta på taket. För att dissekera och fördröja snö installeras de oftast runt takets tak, men de kan endast monteras på de största riskerna.

För en tre meter gitterstruktur bör det finnas fyra stöd. Om det finns färre av dem är det bättre att inte köpa sådana produkter.

Egenheten vid montering på keramisk cement-sandplatta är att snöskyddarna är fasta inte på takmaterialet, men till batten.

 1. Om installationen redan är gjord på det täckta locket, är det nödvändigt att ta bort en rad kakel framför vilka snöskyddet ska installeras.
 2. Kassen är förstärkt med träbjälkar.
 3. Med hjälp av skruvar fixas specialfäste. För fixering av snöfångarna på takplattorna används speciella fixeringar för att inte skada takmaterialet.
 4. Kakan håller på platsen.
 5. Snöstöden är fastsatta på stöden - dessa kan vara gitter, rörformade eller spetselement. För naturlig kakel kan användas tubulär, slatt eller punkt snöskydd

Vissa tror att installera snöhattar på naturplattor förstör takets utseende. Detta är emellertid inte så, eftersom moderna produkter är gjorda utan synliga svetsar och målade i ett brett spektrum av färger, så att de är bra kombinerade med keramiska och cement-sandplattor. Ett utmärkt alternativ skulle vara snöplogar som gjuts när du skapar plattor. Sådana plattor bör enkelt läggas på taket på de nödvändiga ställena och fästas på samma sätt som de vanliga elementen i beläggningen är fixerade.

Video: allmänna riktlinjer för installation av snöskydd

Fel vid montering av snöfångare

Mästare som installerar snö snöhållare för första gången gör ofta misstag som kan undvikas genom att först undersöka tekniken för att installera olika typer av element på olika takmaterial.

De vanligaste felen är följande felaktiga åtgärder.

 1. Ouppmärksamhet vid inköpstillfället. Var särskilt uppmärksam på antalet fästelement. Vissa tillverkare, som försöker minska kostnaden för sina produkter, minskar deras rekommenderade belopp. Vid tre meter ska snegozaderzhatel vara minst fyra pelare. Om de är mindre kommer hållfastheten att vara otillräcklig, så konstruktionen kan skadas av en stor massa snöverkan.
 2. Fel systemval. För varje typ av tak rekommenderas att du använder en viss typ av snöskydd. Det är nödvändigt att ta hänsyn till typen av takläggning, lutningsvinkeln och längden på lutningen.
 3. Felaktig beräkning. Innan du köper material måste du korrekt bestämma det önskade antalet varor. Rör eller galler måste vara ordentligt fastsatta i parentes
 4. Fel installationssteg. Om steget är väldigt stort ökar belastningen på snöhållningselementen, vilket leder till att de kan deformeras. För lite ett steg på taket kan ackumulera en stor mängd snö, vilket kommer att leda till brott av trussystemet. Om snöskyddet är felaktigt valt, beräknat eller installerat, då under snöets vikt kan det bryta
 5. Otillräcklig höjd på använda delar.
 6. Korta skruvar. Detta är det vanligaste misstaget, eftersom samma skruvar ofta används för att fästa takmaterialet. Det är nödvändigt att använda självgängande skruvar med en längd på minst 50 mm och bättre, så att de inte vrider sig in i batten, men in i spjällen, för vilka det är nödvändigt att korrekt beräkna monteringssteget på fästena.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt installationen av snegozaderzhateley i dalarnas område, eftersom det är mest uppkomna snöar. Planera installationen av sådana element är nödvändig under takets utformning. Ett integrerat tillvägagångssätt hjälper till att öka takets styrka, tillförlitlighet, säkerhet och öka livslängden.

För att säkerställa säkerheten för människor och alla föremål nära huset, är det nödvändigt att installera snöskydd på de sluttande taken. Valet av sådana element bör utföras med beaktande av typen av tak, använt takmaterial samt längden, sluttningen av lutningen och det område där huset ligger. Närvaron av snöhållare på taket utesluter inte nödvändigheten att städa den från snö. Med intensiv nederbörd kan massan av ackumulerad snö skada taksystemet. Om du inte har tillräckligt med pengar för att köpa snöhatt i butiken, kan du alltid göra det själv, eftersom de har en ganska enkel design.