Taköverlapp och takbyte i Voronezh av erfarna hantverkare med nyckelfärdiga takhanterare

Takläggningsarbeten är ett separat block av bygg- och installationsarbeten. Vid utövandet av erfarenhet och specialkunskap behövs. Byggteknik förbättras ständigt: nya metoder utvecklas, takmaterial uppstår.

Taket är en av de viktigaste delarna i en byggnad, beroende på takets kvalitet är hållbarheten av hela byggnaden. Mjukt takläggning är ett av de populära materialen som används för att installera hälltak. Denna typ av takläggning är lämplig för alla arkitektoniska strukturer: ett bostadshus, ett sommarhus, en handelspaviljong etc. Mjukt tak har låg värmeledningsförmåga, vilket garanterar att det inte finns snö och isklibbning.

Prislista för reparation av mjukt tak i Voronezh 2018

Prissättning för en platt (mjuk) takanordning för kapitalkonstruktion och reparation

Prislista för takbeläggning (mjukt tak)

Prislista för takarbete (hårt tak)

Slutpriset för arbetet och beräkningen av materialet efter inspektion av taket av en specialist.
Avresa runt Voronezh och upp till 40 km från staden Gratis.

Takläggning är en mödosam och ansvarsfull process som kräver speciella färdigheter. Våra specialister har lång erfarenhet av takbeläggning med ett mjukt tak. Företaget "Roof Krov" kan tillhandahålla nödvändiga godkännanden och certifikat för utförande av arbeten med ett uppbyggt tak.

Typer av mjukt tak:

 • Det uppbyggda taket rullade bitumen och bituminösa och polymera materialet.
 • Mastertak - vinylharts.
 • Baserat på termoplastiska material.
 • Baserat på elastomermaterial.

Vid takläggning, med hjälp av guidade rullande material, uppfylls normerna för TB i konstruktion. Arbetet genomförs genom uppvärmning av det guidade skiktet med en brännare som körs på flytande gas (propanbutan).

Hur går takläggningen i "Roof Krov?"

Produktion och teknisk avdelning i vårt företag kommer att göra en fullständig beräkning av priser på takläggningsarbeten (med hänsyn till materialkostnaden per 1 kvm), i enlighet med alla tekniska normer för materialförbrukning, överlappning över och över, tekniskt förstärkning av ytterligare lager (anslutningar, dräneringståg, etc. byggnadselement av taket).

Typer av takarbete:

 • Demontering av sliten beläggning.
 • Mätning av objektet, beräkning av arbetskostnaden för ett mjukt tak.
 • Enheten är ett mjukt tak med användning av rull- och bitmaterial.
 • Takisolering
 • Enheten är ånga, värme och vattentätning.
 • Takskydd.
 • Enheten är platt, hälltak med användning av bitmaterial.
 • Enhetens metalldelar av taket.
 • Takreparation (nuvarande reparation, nödsituation, större).

Om du behöver ett pålitligt och högkvalitativt tak, kontakta vår specialist, vi utför alla typer av tak- och vattentätverk, med hjälp av de mest nya materialen, tekniken och utrustningen. Det finns ett stort urval av kvalitetscertifierade material. Beställningar utförs av erfarna takfartyg på kort tid och till rimliga priser. Vi utför avgång på mätning till kunden och leverans av material, i staden och området.

För att klargöra prissättningen av arbeten på mjukt takläggning, ring telefonnumret som finns tillgängligt på företagets hemsida och vår personal kommer att ge dig ett fullständigt samråd om alla frågor.

Takarbete

Taket är den viktigaste delen av huset både från den estetiska sidan och från den funktionella. På hur korrekt utförs takbeläggningen beror på fuktmotstånd, värmeisolering av inredningen och livslängden i huset självt.

När de beställer en nyckelfärdig huskonstruktion väljer de i takt med att man installerar taket från metallplattor och korrugerade golv med ett polymerskyddande skikt av polyester, matt polyester, plastisol och pural, vilket anses vara mest tillförlitliga och dyra.

Vi utför takarbeten med användning av metallplattor, profilerad plåt, mjuka plattor med installation av avloppssystem och isolering i Voronezh-regionen. Våra brigader av takläggare har många års erfarenhet av takläggning av varierande komplexitet.

Vi hjälper dig att hitta de bästa materialen utan orimliga överbetalningar för takläggning, inköp och leverans till webbplatsen.

Montering av taket

Takarbeten börjar efter väggens konstruktion (lådor) hemma. Vid installation av ett tak från en flexibel kakel, en metallplatta och ett professionellt golv är korrekt geometri i huset mycket viktigt. Lådans väggar hemma borde vara på samma nivå.

Först börjar de att korrigera felet i husets geometri, så det är bäst att beställa byggandet av ett hus från en entreprenör för att undvika problem med väggens geometri.

Installation av takpriset i Voronezh

- installation av 1 m2 tak av metallplattor pris från 1 090 rubel.

- installation av 1 m2 tak av mjuka plattor pris från 1 290 rubel.

- installation av 1 m2 överlagrat tak med ett kopplingspris från 575 rubel., utan screed från 275 rubel.

Ovanstående pris för installationen av taket i Voronezh ges utan att ta hänsyn till materialkostnaden.

Vi lämnar utan kostnad på mätning och vi räknar upp beräkningen av kostnaden för nyckelfärdiga takbeläggningar med material!

Du kan beställa en offert gratis.

Tak från en metallplatta och ett professionellt golv

Installation av metalltak och korrugerad takläggning börjar med ett kupésystem, täckt med en ångspärrfilm, kassen är gjord av trä som är förbehandlad med antiseptiska monterade delar av avloppssystemet, sedan täckt av metallplåt eller böljande golv med takskruvar med tätande gummibricka.

Mellan spjällen lägger isoleringen, botten sträcker ångspärrfilmen, fyller taket och trimmer gipsskivan eller klädbrädet.

Mjukt tak eller mjukt kakel

En mjuk takaggregat liknar en takpanel gjord av metallplattor och korrugerade golv, förutom att kisten på vilken metalltäckning eller takbeläggning läggs vid metallbeläggning är mantlad med OSB eller fuktresistent plywood i form av fast golv. Efter fixering av droppskenan och krokarna i avloppssystemet fortsätter de till installationen av en vattentättfodral. Om taket inte är av en enkel form, måste en slutmattas läggas över mattan.

Installation av bältros börjar med att lägga startremsan. Den mjuka plattan fastnar naglarna. Under temperaturens verkan limmar bitumenkompositionen på bältrosets baksida tillsammans elementen av mjuk kakel som bildar ett monolitiskt takbeläggning.

Tak på deponerade material

Montering av takmaterialet av deponerade material består av installation av ångspärr, en avrinningsanordning, en cement-sandplatta, en screed-primer, installation av två lager av uppbyggnadstaket, montering av parapeter och korsningspunkter.

Tak reparation

Varje tak behöver repareras över tid på grund av läckage.

Ofta är reparationen av ett metalltak bara att ersätta den gamla beläggningen, men ibland är det nödvändigt att byta ut taksystemet och batten. Vid mindre skador på metalltaget är det inte lämpligt att byta hela arket, läckage kan repareras med tätningsmedel.

Vid reparation av ett mjukt tak på plana tak tas det gamla lagret helt eller delvis bort, varefter den nya är monterad. Reparation av mjuka tak görs endast under den varma säsongen.

Reparation av taket på ett privat hus kostnaden för takläggning

Priserna på takbeläggning beror på komplexiteten i takets tak, arbetshöjden och andra förhållanden, vars bedömning endast kan göras på taket.

Den totala kostnaden för takbeläggning för att reparera taket på ett privathus beräknas först efter avgången till objektet, grundräntorna anges nedan.

Vid reparation av taket är det nödvändigt att demontera det gamla taket. Demonteringsarbetet kommer att vara ca 30% av installationskostnaden.

Vi lämnar gratis mätning och förväntar oss en uppskattning av takbeläggningen med materialet!

Du kan beställa en offert gratis.

Takläggningspris

Takläggning är en uppsättning inbördes samband beroende på vilka typer av material som används för att täcka taket, behovet av isolering, installation av dräneringssystem och snöhållande och antireflexsystem.

Priset på taket av metall

Låt oss till exempel överväga vad kostnaden för ett enkelt gaveltak på en metallplatta är utan byggnad av golvbalkar, isolering, pediment, snöhållningssystem och dräneringssystem. För enkelhetens beräkningar kommer vi att acceptera följande villkor: Envåningshus 10x10 takområde 150m2:

- Mauerlata installation - 150 rubel. rm x 20 smp = 6 000 gnidning

- timmerbehandling med antiseptisk - 70 rubel. m2 x 150 m2 = 10 500 rubel.

- installation av taksystem - 300 rubel. m2 x 150 m2 = 45 000 rubel.

- formande kronor - 200 rubel. rm x 20 mp = 4 000 gnid.

- montering av hörnbandet - 100 rubel. rm x 20 mp = 2000 rubel.

- installation av ångspärrfilm - 70 rubel. m2 x 150 m2 = 10 500 rubel.

- Installation av motgrill - 70 rubel. m2 x 150 m2 = 10 500 rubel.

- installation av lådor 350 mm höjd - 200 rubel. m2 x 150 m2 = 30 000 rubel.

- installation av metallplattor - 300 rubel. m2 x 150 m2 = 45 000 rubel.

Priset på arbetet på 1 m2 metalltak kommer att vara från 1 090 rubel.

Pris mjukt tak

Låt oss exempelvis titta på vad som kostar kostnaden för ett enkelt duktäckt mjukt tak av mjuka bitumenplattor utan montering av golvbalkar, isolering, pediment, snöhållningssystem och avloppssystem. För enkelhet accepterar vi följande villkor: ett våningshus 10x10 takområde 150m2:

- Mauerlata installation - 150 rubel. rm x 20 smp = 6 000 gnidning

- timmerbehandling med antiseptisk - 70 rubel. m2 x 150 m2 = 10 500 rubel.

- installation av taksystem - 300 rubel. m2 x 150 m2 = 45 000 rubel.

- formande kronor - 200 rubel. rm x 20 mp = 4 000 gnid.

- montering av hörnbandet - 100 rubel. rm x 20 mp = 2000 rubel.

- installation av ångspärrfilm - 70 rubel. m2 x 150 m2 = 10 500 rubel.

- Installation av motgrill - 70 rubel. m2 x 150 m2 = 10 500 rubel.

- installation av lådor 350 mm höjd - 200 rubel. m2 x 150 m2 = 30 000 rubel.

- installation av en solid bas OSB, fuktresistent plywood - 150 rubel. m2 x 150 m2 = 22 500 rubel

- installation av beklädnadsmattan - 100 rubel. m2 x 150 m2 = 15.000 rubel.

- installation av flexibla / mjuka plattor - 250 rubel. m2 x 150 m2 = 37 500 rubel.

Priset på arbetet på 1 m2 mjukt kakeltak kommer från 1.290 rubel.

Priset på det uppbyggda taket

Låt oss till exempel överväga vad kostnaden för ett enkelt uppbyggt tak är utan isolering:

- masonry screed förstärkning platt mjukt tak - 50 gnidning. m2;

- screed-enhet upp till 40 mm platt mjukt tak - 300 rubel. m2;

- basprimer platt mjukt tak - 25 rubel. m2

- Anordningen av en takmattan i 2 lager är ett platt mjukt tak - från 200 rubel. m2.

Priset på arbetet på 1 m2 överlagrat tak med en kopplare kommer att vara 575 rubel, utan en koppling från 275 rubel.

Nedan följer de grundläggande priserna för takläggningsarbeten i Voronezh (exemplen ovan beräknas på basbeloppet):

- demonteringsarbeten - 30% av installationskostnaden

- Mauerlata installation - 150 rubel. MP.;

- timmerbehandling med antiseptisk - 70 rubel. m2;

- installation av golvbalkar 100x150 mm - 350 rubel. m2;

- installation av ett trussystem - från 300 rubel. m2;

- formande kronor - 200 rubel. MP.;

- montering av hörnbandet - 100 rubel. MP.;

- installation av avloppssystemet - 350 rubel. MP.;

- Enhetsänden - 300 rubel. MP.;

- installation av ångspärrfilm - 70 rubel. m2;

- Installation av motgrill - 70 rubel. m2;

- installation av lådor 350 mm höjd - 200 rubel. m2;

- installation av metallplattor - 300 rubel. m2;

- installation av metallprofiler - 270 rubel. m2;

- skridskoåkning - 300 rubel. MP.;

- installation av en solid bas OSB, fuktresistent plywood - 150 rubel. m2;

- installation av beklädnadsmattan - 100 rubel. m2;

- installation av flexibla / mjuka plattor - 250 rubel. m2;

- tillverkning av en höft paraply på en skorsten med en ram - 4500 rubel. MP.;

- installation av ett paraply på skorstenen - 1800 rubel. st.

- isolering av avgasrör längs ramen - 450 rubel. m2;

- C8 rörmantel - 550 gnid. m2;

- Angränsande väggar och skorstenar - 250 rubel. MP.;

- installation av snöhållningsstång - 200 rubel. MP.;

- installation av rörformig snöhållning - 250 rubel. MP.;

- installation av ett vindsväng fönster - 6500 rubel. st.

- arkivering av takskenorna med C8-metallprofiler - 400 rubel. MP.;

- Device Gable Frame - 350 rubel. m2;

- installation av vindrutan på gaveln - 70 rubel. m2;

- Montering av lathing på gaveln - 150 rubel. m2;

- gaveltrim (sidospår, metallprofiler) - 350 rubel. m2;

- isolering av taket (läggande isolering) 200 mm - 300 rubel. m2;

- installation av en ångspärrfilm med stödjande lath -300 gnidning. m2;

- Anordningen av en takmattan i 2 lager är ett platt mjukt tak - från 200 rubel. m2;

- värmeisoleringsanordning platt mjukt tak - från 100 rubel. m2;

- screed-enhet upp till 40 mm platt mjukt tak - 300 rubel. m2;

- masonry screed förstärkning platt mjukt tak - 50 gnidning. m2;

- basprimer platt mjukt tak - 25 rubel. m2;

- Enhet razuklonki expanderad lera 100 mm platt mjukt tak - från 120 rubel. m2;

- Anordningen av en enkelskikts uppbyggd ångspärr ett platt mjukt tak - 160 rubel. m2;

- installation av avloppsrör, luftare, deflektor, platt mjukt tak - från 700 rubel. st.

- Anordningen av en parapet som täcker ett platt mjukt tak - från 130 gnidning. rm

Beräkning av uppskattningar för byggandet av taket

Takets konstruktion, och i synnerhet taket, som komponentdel, är inte ett billigt nöje. Den som har kommit nära byggprocessen vet hur irriterande det är att lära av entreprenören under byggandet att kostnadsberäkningen ökar. För att undvika sådana obehagliga situationer, eller åtminstone det var mindre, måste du spendera lite tid och bekanta dig med vad som utgör taket på taket.

Vad kostar kostnaden för taket?

Det är väldigt svårt att, utan att förlita sig på specifika förhållanden, bedöma ett eller annat byggobjekt. Ibland har två angränsande hus, byggda på samma projekt, olika uppskattade kostnader. Det beror på sådana till synes obetydliga faktorer som säsongen där byggnaden uppfördes, installationsgruppens sammansättning och kvalifikationer, erfarenhet av föraren och till och med tillståndet för tillfartsvägarna.

utformning

Att utarbeta ett projekt är en integrerad del av vilken konstruktion som helst. Bara några gör det i huvudet, andra - på papper (eller elektroniskt). Det är skillnad, eftersom endast en ritning på ett tillräckligt sätt kan förmedla avsiktet. Alla dimensioner, material, fästelement och andra detaljer är skrivna på planen. Ger en specifikation för dolda noder som inte är synliga. Ritningen godkänd och undertecknad av den ansvariga personen är huvuddokumentet på byggarbetsplatsen. Med sin hjälp löses kontroversiella problem.

Skissen visar det ömsesidiga arrangemanget av strukturella element med en indikation på de exakta dimensionerna.

Kostnaden för konstruktionsarbete är som regel 1,5-3% av den totala uppskattade kostnaden för objektet. Det spelar ingen roll vad som utformas - en stuga, en stadion eller arrangemang av möbler i vardagsrummet.

Design engagerad i arkitektoniska och designkontor. Det är nödvändigt att endast ansöka om de organisationer som har licenser för denna typ av verksamhet. Avgiftens storlek beror på graden av arbete och komplexa tjänster. Oftast inkluderar det godkännande av projektet i licensieringsmyndigheterna - sanitära epidemiologiska station, brandservice, GorGaz, GorVodokanal och andra.

Naturligtvis, om taket är en enkel struktur på ett enkel- eller dubbeltak, är projektet inte nödvändigt att beställa. Det räcker att självständigt göra de nödvändiga beräkningarna och rita batten och täcka på ett papper. Ritningen kommer att vara användbar, som vid hyra av en brigad av takläggare och med självmontering.

På en enkel ritning indikeras höjdenas dimensioner med hänsyn till framkantens och takets överhäng.

Design gör att användaren kan använda automatiska program för att beräkna taket.

Beräkning av materialkostnaden

Eftersom taket består av två komponenter - mantel och täckning, omfattar kostnadsberäkningen två saker.

 1. Kostnaden för material till lådorna. Det är nödvändigt att överväga inte bara brädor (eller stänger, plywood eller OSB) utan även fästelement, med hjälp av vilka materialet är fastgjort till spjällen. Kassen är ordentligt fastsatt på spjällen som bär huvudbelastningen
 2. Kostnaden för takläggning. Här är det viktigt att komma ihåg att någon täckning har två indikatorer på området - totalt och fungerande. När man räknar antalet material måste man ta hänsyn till det faktum att vid montering av takplåtarna överlappar varandra varandra i det horisontella och vertikala planet. Det effektiva området minskar samtidigt. Som i första stycket måste antalet fastningsmaterial beaktas vid beräkningen. Däck, såväl som metall, är vanligtvis monterad på en tvåhöjd mantel

För tydligheten betraktar vi ett visst exempel. Ett dubbelt sluttande tak ges, med måtten på varje sluttning 8 mx 5 m. Taket är 45 °. En täckning - ett professionellt golv av C-8 varumärket.

 1. Däck, såväl som metall kräver bra ventilation. Därför är det vanligt att de gör en dubbelkista. Den första kan vara ett kontinuerligt lager av plywood, OSB eller spånskiva, med en tjocklek av 10 mm. Den andra nivån på batten är lath i steg från 0,5 m till 0,7 m (med en brant lutningsvinkel). Med en sluttning "höjd" på 5 m behöver du 10 + 1 rader, var 8 meter lång. Du kan sammanfatta mellanresultatet: för att göra ett tak av denna storlek behöver du 2x (8x5) = 80 m 2 fast beläggning (till exempel vattentät plywood). För barens motgitter kräver 2x (11x8) = 176 m. träskivor eller lameller. Ett hölje av fasta paneler accelererar installationsprocessen och takets täthet
 2. Fästet för obreshetki beräknas empiriskt. En fast beläggning är fäst på spärren, och antalet skruvar (eller spikar) bestäms av frekvensen av spännbensbenen. Till exempel ligger takplattor i steg om 0,8 m. Därför kommer vid 8 m bredd att vara 10 spärrar. Ett plåt av plywood är fixerat med skruvar var 45-50 cm. Det betyder att på ett avstånd av 5 m kommer det att finnas 10 fixeringspunkter (10 skruvar). Totalt, på en sluttning kräver en kontinuerlig beläggning 10x10 = 100 skruvar. Två vingar av ett tak - 200. Antalet skruvar för en stång beräknas också. På en rad behöver du 8m / 0.5 = 16. Och hela serien är 22. För att installera tvärbalkarna behöver du 22x16 = 352 skruvar. Totalt visar det sig 200 +352 = 552 skruvar. Vid inköp är det nödvändigt att ta hänsyn till att förbrukningen av fästmaterial som regel ökar på grund av bortfall och förluster under installationen. Därför förvärvar erfarna installatörer självgängande skruvar med en marginal (cirka 10% mer). Skruvans storlek är vald beroende på tjockleken på manteln

Nu tar vi resultaten från beräkningarna till listan:

 • fuktresistent plywood (10 mm) - 80 m 2;
 • timmer (40x40 mm) - 176 m
 • Skruvar (3,5x2,5 mm) - 550 + 10% = 600 st.

Det här gäller kasser. Därefter utför vi beräkningar för takmaterialet.

 1. Bredden på S-8-professionell ark är 1200 mm, men arbetsbredd (med hänsyn till vertikala och horisontella överlappningar) är 1150 mm. Baserat på detta beräknar vi antalet ark i en (horisontell) rad. 8m / 1,15m = 6,95. Runda upp och få 7 ark. Låt oss nu se hur många rader det kommer att finnas. För att göra detta dela 5 meter med 0,95 - arkets arbetslängd. Vi får 5,3 rader. Multiplicerar 7 med 5,3, vi får reda på antalet buntar av wellpapp som krävs för att täcka en sluttning: 7x5,3 = 37,1 st. För hela takområdet 37,1 x 2 = 75,2 ark. Runda upp till ett heltal och få 76 ark. Specifikation för modellen C-8 visar de grundläggande parametrarna för produkten och värdet på användbar bredd
 2. Fästning för profilerade - specialskruvar med brett lock och gummi eller silikonpackning. I slutet finns det nödvändigtvis en borr som gör materialkopplingen så tät som möjligt. Från praktiken är det känt att 9-10 skruvar behövs för en kvadratmeter tak. Att veta detta är lätt att räkna rätt mängd. I vårt fall - 80 m 2 x10 = 800 st. Självgängande skruvar matchas med arkens färg

Låt oss nu göra en annan lista för beräkning av takmaterial:

 • Skivor profilerade C-8 - 76 st.
 • Skruvar för fastsättning wellpapp - 800 st.

Genom att ersätta prisvärdena för varje position får vi takets fulla kostnad med de angivna parametrarna.

Kostnaden för installationsarbetet

Idag är det ganska svårt att tydligt bedöma installationsarbetet. Prissättningen påverkas av många faktorer, inklusive marknads- och sociala. Varje företag sätter sina priser på arbete, och det anges ofta att det finns så kallade "kontraktspriser".

För att få en uppfattning om prisnivån för installationen av en viss typ av tak, måste du bekanta sig med förslag från flera företag och välja rätt. Procentandelskostnaderna beräknas vanligen uppgå till 40-50% i förhållande till takets totala uppskattning. Att veta kostnaden för material, inklusive alla komponenter, kan du ungefär bestämma kostnaden för installationsarbetet.

Procentandelen av kostnaden för installationsarbetet, kostnaden för takläggning och ytterligare material (används i 2015-priser)

Kostnaden för ytterligare arbete och material

Ytterligare arbete under takets konstruktion är:

 • Installation av angränsande takets tak till vertikala strukturer: skorstenar, ventilationsrör, väggar etc.;
 • installation av åsen;
 • installation av frontlister;
 • installation av front- och takskenor;
 • installation av droppare;
 • installation av ett avloppssystem;
 • montering endovy. Ytterligare element mäts i löpande mätare, med hänsyn till monteringsöverlappningen på 15-20 cm

Beskrivningen av huvud- och tilläggsarbeten utförs i kontraktet, som i detalj beskriver arbetstypen, deras pris och körtiden. Ofta levererar företag som utför installationen sina material. Detta är inte meningslöst, eftersom ansvaret för kvaliteten på slutprodukten faller direkt i den här fallen.

Kontraktet är mellan kunden och entreprenören och är rättsligt bindande vid eventuella tvistemål. Det är obligatoriskt att ange detaljerna för de två sidorna, objektets plats samt form och betalningsförfarande för de levererade materialen och det arbete som utförts. En progressiv form av upphandlande anses vara ett kontrakt upprättat med en beskrivning av sanktioner för överträdelser av avtal med den ena eller den andra.

Förutom ovan nämnda extra material och deras installation inkluderar uppskattningarna ofta:

 • tätskikt;
 • värmeisolering;
 • ångspärr. Monteringen av isoleringsmaterial beror på vilken typ av tak som helst.

Kostnaden för dessa tjänster bestäms enligt en allmän princip och består av materialpriset och priset på installationen. "Takpannan" installeras ibland före, ibland efter montering av taket. Till exempel är vattentätning monterad innan foderskridskor. Därför är det rimligt att inkludera denna operation i den allmänna listan över ytterligare (eller förberedande) arbete.

Komplexiteten i takets design


Takets form och dimensioner har direkt inverkan på komplexiteten i arbete och materialförbrukning. Om enkla och tvåhöjda tak är självförsörjande lätt att beräkna, tält, hakade, och även tak med fönsterfönster och "kukor" kräver speciell kunskap. Beräkning av materialkonsumtion är komplicerad icke-standardform och skärblad. Ett stort antal skrot bildas.

Ju mer mångfacetterad takets form, desto svårare är det att utföra de rätta beräkningarna.

I det här fallet är det lämpligt att använda automatiska program för beräkning av takytan. Många av dessa program innehåller ytterligare alternativ, som vi beskriver nedan.

Transportkostnader

Att göra uppskattningen bör du inte försumma registreringen av transportkostnaderna. Daglig leverans av material under konstruktion leder till betydande kostnadsöverskridanden. Det bästa är leverans med minimal transportanvändning. Detta uppnås genom rimligheten av stadierna för leverans av material och framställning av ett preliminärt installationsschema.

För att spara användning av transport och lastutrustning är det nödvändigt att minimera

Dessutom spelar en materialleverantör en viktig roll vid leveransen. Det är ingen hemlighet att ett stort antal lager och butiker levererar tjänster för leverans av ett system. material. Och vissa har mycket "fina" priser. Men tyvärr händer det ofta som ordstaven säger: "Fri ost är bara i en musefälla". Kvaliteten på varor lämnar mycket att önska. Och istället för att en gång föra materialet till byggarbetsplatsen måste du göra ett klagomål, returnera materialet till lageret och leta efter en ny leverantör. I slutändan - förlora tid och pengar.

I genomsnitt, enligt lagstiftningsdokument, bör kostnaden för transport och leverans av material inte överstiga 5-7% av den totala budgeten i förorterna. Konstruktion utanför staden är naturligtvis dyrare. Och därför bör frågor om leverans (och lagring) av material utarbetas med största försiktighet.

Installation av dräneringssystem

Många entreprenörer inkluderar installation av takrännor i taklistan. Och logiken i det här är förstås. Trots det är ombyggnaden av taket utan vattentankar omöjligt. Utvärdera arbetet i hela strukturen som helhet, inklusive taket, är endast möjligt genom slutresultatet - bortskaffande av vatten eller smältvatten i rätt riktning och volym.

Installation av takrännor är en förutsättning innan taket testas

Hur mycket är taket i ett privat hus


När du ställt en sådan fråga är det en massa disk:

 • vilket material behöver blockera taket?
 • vilken form är taket?
 • Behöver du demontera den gamla beläggningen?
 • Vad är takets yta?
 • och så vidare.

Efter att ha svarat på dessa frågor kommer nya att uppstå, vi kommer inte att trösta läsaren med uppräkningen av det uppenbara. Och vi kommer att ge en sammanfattande tabell över priser, vilket återspeglar den genomsnittliga kostnaden för takläggning i Moskva-regionen. Det är uppenbart att priserna kan variera i en eller annan riktning. Som regel, ju längre från stora byggnadsbaser, ju högre är priset på material. Men detta kompenseras delvis av lägre installationskostnader.

Hur mycket kostar det att bygga ett tak

Innehållet i artikeln

 • 1. Ungefärlig beräkning av kostnaden för taket
 • 2. Kostnadsindikatorer för olika takmaterial
 • 2.1 Artiklar av utgifter på taket
 • 2.2 Slutlig beräkning av kostnaden för det färdiga taket
 • 2.3 Beräkning av extra material för arrangemang av taket
 • 2.4 Genomsnittliga priser på takinstallationstjänster av professionella takläggare i Moskva
 • 3. Video

Alla som var tvungna att bygga upp, är det välkänt hur allvarlig inställningen till valet av material för taket borde vara. Eventuella försök att spara på den här delen av bostadsstrukturen kostar ofta, som de säger "dyrare", så sökandet efter en rimlig kompromiss är i detta fall helt berättigad.

Valet av en eller annan typ av källmaterial bestämmer slutligen förfarandet för att beräkna kostnaden för arbete, d.v.s. hur mycket kostar det att bygga taket på ett hus.

Dessutom påverkas kostnaden för taket signifikant av den typ av byggnad som byggs upp. Så, för tillfällig konstruktion är det ganska lämpligt för ett enkelt takbeläggning, inte utformat för lång livslängd. När det gäller kapitalhus borde tjänstens livslängd jämföras med hela byggnadens livslängd.

När du väljer ett lämpligt material för taket bör också komma ihåg att dess fulla kostnad kommer att inkludera alla extrakostnader, nämligen:

 • Kostnaden för isolerande material;
 • installationskostnader;
 • transportkostnader etc.

Ungefärlig beräkning av kostnaden för taket

Det är uppenbart att taket på plattorna kommer att kosta dig mycket dyrare än arrangemanget av beläggningen av andra material, för därigenom behöver du en kraftfullare och som ett resultat dyrare system av spärrar. Vi erbjuder dig att jämföra kostnaden för takläggning från olika material på exemplet på ett lanthus, byggt på ett enskilt modellprojekt. Beräkningsgrunden är hämtad från följande källmaterial:

Takets huvudparametrar för vår beräkning:

 • Taket är 200 kvm. meter.
 • Längden på åsen är 20 meter.
 • Endovy och pediment - 16 respektive 40 meter.
 • Kanten på längden är 20 meter.

Användning av speciella tabeller (se bilaga), som ger data på kostnaden för 1 kvadrat. meter av det färdiga taket, med hänsyn till alla extrakostnader, kommer du att kunna göra en grov uppskattning av utgiftsbudgeten för den framtida byggnaden.

För vårt exempel, kostnaden för 1 kvadrat. meter av tak är ungefär från 2600 till 3000 rubel. Och det dyraste taket är tillverkat av mjukt kakel och det billigaste - från metall med polyesterbeläggning.

Kostnadsindikatorer för olika takmaterial

Data från tidigare beräkningar anger övertygande följande. En omfattande bedömning av hur mycket det kostar för att bygga ett tak av ett hus visar att ökningen av kostnaden för ett fullt utrustat tak (beroende på materialet) sker i följande ordning:

 1. Metall med polyesterbeläggning.
 2. Mjuka plattor.
 3. Metallplatta med polyuretanbeläggning.
 4. Kakelplattan är cement och sand.

Vi har redan noterat att taket i en byggnad ur värderingssynpunkt innehåller ett antal konstruktionselement, till exempel spärrar, lathing samt värme, ånga och vattentätning. Endast med ordentligt arrangemang av alla dessa element kommer ditt tak att kunna skydda huset från väder och nederbörd.

Sammanfattningsvis, några ord om valet av hjälpmaterial för taket i ett lanthus.

För att säkerställa en bekväm vistelse och minska uppvärmningskostnaderna måste värmeisoleringsskiktets tjocklek vara minst 20 cm.

Uppskattningar av alla andra stödmaterial, som på ett eller annat sätt används vid byggandet av taket, finns i tabellerna som bifogas denna artikel.

Takutgifter

Den slutliga beräkningen av kostnaden för det färdiga taket

Beräkning av extra material för arrangemang av taket

Genomsnittliga priser på takinstallationstjänster av professionella takläggare i Moskva

video

Vi erbjuder dig en videoöversikt av material som används för takbeläggning.

Hur mycket är takets tak

Den slutliga kostnaden bestäms efter vår specialists utgång till arbetsplatsen för att bedöma komplexiteten och volymen. Avgång av experten på mätning till kunden, beräkning och uppskattningen tillhandahålls av oss gratis!

Pris på hårt (tak) tak i Voronezh

Minimipriser för installation för enkla gaveltak. Beroende på takets komplexitet, byggnadens höjd och volymen kan priserna för takets montering variera. Den slutliga kostnaden för installation kommer att ges till dig efter avgång av en specialist vid anläggningen och beredning av uppskattningar.

Priserna för takbeläggning fungerar i juni 2018

Tak av nyckelfärdig ondulin från 1300 rubel per kvadratmeter

Tak på nyckelfärdig ondulin med material från 2500 rubel per kvadratmeter

Nyckelfärdigt mjukt tak från 1500 rubel per kvadratmeter

Nyckelfärdigt mjukt takläggning med material från 3200 rubel per kvadratmeter

Nyckelfärdig metallplatta från 1200 rubel per kvadratmeter

Nyckelfärdig metallplatta med material från 2500 rubel per kvadratmeter

Nyckelfärdig profil från 1000 rubel per kvadratmeter

Nyckelfärdig profil med material från 2300 rubel per kvadratmeter

Takdesign gratis under efterföljande montering av taket

Montering av rännan från 200 rubel per rännan

Installation av avloppsrör från 150 rubel per meter

Installation av ventilation från 500 rubel för 1 ventilation.

Installation av metallplattor Från 200 rubel per kvm.

Demontering av taket på 100 rubel per kvadratmeter

Takvattentätningsanordning från 50 rubel per kvadratmeter.

Diagnostik av taket 2000 rubel

Reparation av taket efter takets diagnos

Foderskikt Från 50 rubel per kvm.

Takets diagnos Från 2000 rubel per kvadratmeter.

Reparation efter takdiagnostik

Takreparationspriset kommer att vara känt efter utvärderingen.

Diagnostik av taket 2000 rubel

Takreparation efter volymberäkning

Diagnostik av taket 2000 rubel

Takreparation efter volymberäkning

Mineralisolering från 150 rubel per kvadratmeter.

Värmeisoleringsskum från 150 rubel per kvadratmeter

Isolering med expanderad lera från 150 rubel per kvadratmeter

Värmande glasull från 150 rubel per kvadratmeter.

Värmande platt tak på 150 rubel per kvadratmeter

Uppvärmning av ett nötkreaturtak från 150 rubel per kvadratmeter

Montering av bältros Från 300 rubel per kvadratmeter.

Montering av rafter system, obreshetka, mauerlat Från 500 rubel per kvadratmeter.

Installation av OSB Från 100 rubel per kvm.

Installation av kompositplattor från 300 rubel per kvadratmeter

Installation av professionellt ark Från 200 rubel för kvm.

Montering av ett faltsevärt tak från 600 rubel för kvadratmeter

Installation av ondulin från 200 rubel per kvadratmeter

Installation av skiffer från 250 rubel per kvadratmeter

Montering av det uppbyggda taket från 50 rubel per kvadratmeter

Installation av självreglerande kabel från 200 rubel per meter

Fönsterinstallation från 5000 rubel per fönster

Montering av membrantak från 300 rubel per kvadratmeter

Installation av det opererade taket Förhandlat

Diagnostik av taket 2000 rubel

Takreparation efter volymberäkning

Installation av skurtak Förhandlat

Installation av ett nyckelfärdigt gaveltak från 800 rubel per kvadratmeter

Installation av nyckelfärdigt höfttak från 800 rubel per kvadratmeter

Installation av nyckelfärdiga tälttak från 800 rubel per kvadratmeter

Installation av nyckelfärdiga mansardtak från 800 rubel per kvadratmeter

Installation av rörplätering är förhandlingsbart

Värmande stenull från 150 rubel per kvadratmeter.

Byte av tak i ett privat hus i Voronezh

Du kan ta reda på kostnaden för att byta tak i ett privat hus och hitta specialister i Voronezh som har råd med den här tjänsten billigt hos YouDo. Våra artister är högkvalificerade och har stor erfarenhet av installation, modernisering och isolering av taken på stugor, lantgårdar och trädgårdar.

För att beställa en takreparationsservice, skicka en förfrågan på youdo.com, vilket indikerar:

 • vilket arbete som behöver göras (delvis reparera eller helt byta taket på ett privat hus med en ny)
 • typ av takläggning (skiffer, metall, keramik, etc.)
 • var och när du måste komma till befälhavaren för mätning och kostnadsberäkning
 • värdet du räknar med

Snart kommer experter från Voronezh att svara på ordern, och du kommer bara att behöva välja en utövare vars villkoren för samarbete är optimalt lämpade.

På sidan youdo.com finns också möjlighet att söka oberoende mästare. För att göra detta, studera profilerna för de utövande som erbjuder byggservice, läs recensionerna från tidigare kunder och erbjuda uppgiften till en av specialisterna.

Vad fungerar DoDo mästare?

Yuda-specialisternas yrkeskunskaper och erfarenhet gör det möjligt för dem att reparera tak av all komplexitet. Du kan gärna kontakta Masters of Yuda om du behöver byta ut några delar av taket eller helt modernisera det.

Om en stor ombyggnad av taket krävs, kommer den master som du väljer att utföra i steg:

 • demontering av gamla beläggnings- och isoleringsmaterial
 • delvis eller fullständigt byte av trussystemet
 • Enhetspartitioner för supportkolumner
 • konstruktion av nya lådor och avloppssystem
 • installation av avloppsrör
 • isolering med moderna vattentätningsmaterial
 • lägga en ny beläggning (metallplatta, ondulin eller någon annan av ditt val)

Om så är nödvändigt kommer sångaren Yuda att installera dörrfönster, slutföra vindsvåningen och andra arbeten du behöver. Överför bryr sig om modernisering av taket på ett privat hus till Yuda-specialister - konstruktionens hållbarhet och tillförlitlighet garanteras.

Vilka material arbetar Yuda artister med?

Befälhavare registrerade på youdo.com reparerar tak av alla strukturer, oavsett om de är enkla eller brutna, med komplexa arkitektoniska former.

Du kan beställa takrekonstruktionstjänster från Yuda-specialister från:

 • metallplattor
 • skiffer
 • arkmaterial
 • komposit, rulle, cement, keramiska plattor
 • Ondulina
 • keramoplast och så vidare.

Förutom modernisering av tak erbjuder hantverkare Yuda billiga tjänster för utformning av nya takstrukturer. Om det behövs kommer den utvalda personalen på YouDo att utveckla ett individuellt projekt, göra en beräkning av kostnaden för arbetet, med hänsyn till dina önskemål och ekonomiska möjligheter.

Hur mycket kostar Yuda-artister?

En specialist som är registrerad hos YouDo kommer snabbt och effektivt att ersätta det gamla taket med en ny i ett privat hus (serviceavtalet är nödvändigtvis avtalat innan reparationsarbetet påbörjas). För att ta reda på hur mycket taket rekonstruktion kostar, kan du från prislistor som finns i mästarnas profiler på webbplatsen youdo.com. Priserna i prislistorna är ungefärliga och kan variera i riktning mot minskning eller ökning.

Slutpriset på reparationsarbetet beräknas individuellt och beror på:

 • område och höjd av huset
 • takstruktur komplexitet
 • volymen av nedmonteringsåtgärder
 • Takslitage
 • behovet av att använda lyftmekanismer och specialutrustning
 • säsongsmässighet (om vinteren kommer installationstjänsterna att kosta mer)

Priserna för Yuda-specialister är prisvärda och demokratiska - i genomsnitt är de 20-30% lägre än i byggföretag i Voronezh. Beställa takrekonstruktionstjänster från YouDo-artister - kostnaden för att byta tak i ett privat hus och kvaliteten på det utförda arbetet kommer att vara helt tillfredsställande.

Hur mycket kostar det att bygga ett dubbelt sluttande tak: egenskaper och pris

Duplex tak - en av de vanligaste i bostäder. Den genomsnittliga kostnaden varierar mellan Ryssland mellan 800 och 3 000 rubel per kvadratmeter.

Definition av ett taktak

Redan från namnet dvukhskatnaya blir det klart att ett sådant tak bildas av två sluttningar (plan) som är sammankopplade vid en övre punkt i en vinkel och i botten lutande på lagerväggarna. Det blev särskilt populärt och fördelat på grund av den sällsynta kombinationen av effektivitet mot effekterna av yttre faktorer (snö, regn, vind), funktionalitet (svaghet, montering av takfönster), enkelhet och snabbhet på installationen. Om du gör ett längdsnitt kan du se huvudkomponenterna:

 • Material av vilket taket ska göras (skiffer, metallplatta, professionellt golv, mjukt tak, kakel)
 • Svarvning.
 • Kontrobreshetka (med isolering).
 • Vattenisolering (tjock film som skyddar isoleringen mot fukt).
 • Takbjälkar.
 • Isolering mellan spjällen (oftast använd mineralull).
 • Ångspärr (låter uppvärmaren andas, men tillåter inte fukt).

I hjärtat ligger trussystemet, som avlastar alla laster från taket till de bärande väggarna. Den består av en kraftplatta, truss fötter, strängar, en åsstång, reoler, fyllor och en batten. Komplexiteten i detta system beror på formen av det framtida taket.

Typer av taktak

Det finns flera varianter av dubbel-taket taket. Denna variation orsakas inte bara av utseendet utan också av de uppgifter som takkonstruktionen måste lösa.

Symmetriskt gaveltak - när åsen ligger mitt i byggnaden som byggs upp. Det klarar av yttre påverkan - oavsett om det är vind eller regn, men det är bättre att ge snöskydd för snö, eftersom det glider under ett svep. Med rätt takhöjd och isolering tillåter du ett sådant tak att placera vindsalen. Kostnaden för ett sådant tak med materialet och arbeta i genomsnitt 800-1000 rubel per m2.

Symmetriskt gaveltak

Asymmetrisk, med oregelbundna vinklar av sluttningar är redan ganska sällsynta. Denna design byggs för att kombinera flera utrymmen samtidigt: huvudhuset med förlängning eller garage. Detta beslut ser original ut, men det finns en nyans. På den längsta sluttningen kan mycket snö luta sig (speciellt om tomten misslyckas i förhållande till "vindrosen"), kommer det därför att krävas en förstärkning av trussystemets konstruktion. Följaktligen kommer kostnaden för detta tak redan att vara 1200-1300 rubel per kvadratmeter.

Asymmetrisk gaveltak

Det brutna gaveltaket används när det finns höjdsbegränsningar, men det är nödvändigt att ordna en vind. Det anses vara den dyraste och svårare tekniska lösningen för andra typer (från 1500 rubel per m2). Allt är villkorat av ett mer komplext trussystem och större arbetsintensitet.

Brutet gaveltak

Vad är priset

Först måste du bestämma hur du ska göra beräkningen. Kvadratmeter av taket betraktas som summan av sluttningsområdena, och en sluttning är åsens längd multiplicerad med avståndet från åsen till takskenorna. Den slutliga kostnaden för en kvadratmeter är gjord av flera komponenter:

 • Trissystemets komplexitet, vilket beror på typen av tak.
 • Typ av takläggning - från billiga asbestcementplåt (skiffer), till dyrare plattor.
 • Behovet av isolering, vilket leder till användningen av trussystem med ett elnät, och dessutom inkluderar kostnaden för isolering, vattenisolering och ångspärr.
 • Behovet av att sya gavlar, om väggarna var upptagna endast till nivån på kraftplattan.
 • Anordningens avloppssystem, beroende på takets komplexitet.
 • Eaves enhet, sy.
 • Behovet av enhetsställningar.
 • Tilläggstjänster - i form av en snöskyddsanordning, en bypass för byte av skorsten eller ventilationsrör, samt montering av takfönster.

Kostnaden kan variera från mindre till större mängd, baserat på mängden arbete, strukturens komplexitet och kundens önskemål.

Beräknad arbetskostnad

Det finns ett brett utbud av priser för vissa verk i Ryssland, men det genomsnittliga priset kan särskiljas vilket visas i ett litet bord:

Metall kakel pris i Voronezh

Hur mycket kostar en metallplatta i Voronezh? Var kan man köpa metall i Voronezh billigt? Vad är plåtens dimensioner? Vad är priset på ett tak täckt med en metallplatta?
Du hittar svar på dessa frågor med oss.

Metaller kakel pris i Voronezh - är det värt att spara? Kostnaden för metall kan vara vilken som helst.
Men glöm inte ordstaven: "En miser betalar två gånger"

Våra produkter, som inte på något sätt är sämre än konkurrenter från nära till utlandet, men som har ett lägre pris, kan också beställa och köpa metallplattor från oss, så att de passar dina personliga krav.
Vi erbjuder att bekanta sig med priserna på olika typer och storlekar av ark. Metallbeläggningspris i Voronezh per m2.

Metallbeläggningspris per m2

RAL-färger

I tabellen nedan kan du se alla möjliga färger.

Pris på metallplattor

Det totala priset på metalltak består av flera komponenter:

 • priset på själva takmaterialet (vanligtvis priset per kvadratmeter, sällan priset per ark),
 • installationskostnad,
 • Kostnaden för ytterligare föremål och komponenter.

Bara när priserna på allt material och verk är öppna för dig kan man dra slutsatser om kostnaden för arbete vid byggandet av ett nytt tak.

Ange priset på en metallplatta i Voronezh via telefon: 252-90-80, 229-92-58.

Komponenter för metalloperty

Var kan man köpa metall billigt?

Var kan jag köpa metallplattor? I vårt "Fasadtak" kan du köpa metallplåtar från tillverkaren. Vi erbjuder våra kunder högkvalitativa metallplattor "Monterrey", "Supermonterrey", "Cascade", "Maxi" från den inhemska tillverkaren - företaget "Metal Profile". Om du är intresserad av vilka egenskaper järnkakan har, dimensioner och andra funktioner, kan du alltid få råd från telefonchefen. I våra lager finns alltid ett stort sortiment av metallplattor! Ring oss och vi hjälper dig att beräkna priset på metallplattor per kvadratmeter på taket med alla nödvändiga tillbehör.

Vi föreslår att du köper en metallplatta till ett rimligt pris. Du kommer att bli positivt överraskad av kostnaden, eftersom våra plattor kommer direkt från tillverkaren, vilket medför betydande besparingar på byggandet. Priset på metall kan variera beroende på typ, men i alla fall erbjuder vi de lägsta priserna i Voronezh. Dessutom är det möjligt att leverera materialet till webbplatsen. "Facade-Roofing Center" erbjuder även en professionell installation av styvt takläggning. Kostnaden för installation av metall är en av de billigaste i staden.

Priset på metallplattor beror direkt på tillverkaren och inköpsvolymerna. När du går till "Fasadtaket" får du detaljerad information om alla typer av produkter. Byggmaterial säljs billigt till det mest attraktiva priset.

Video om metallplattor

Tillverkarens tillverkare av video för installation av metall.