Hur man gör ljudisolering på taket av korrugerat eller metall, vilket material är bättre att använda

Det framträdande utseendet och de goda kvalitetskraven hos metallplattorna gör det väldigt populärt bland konsumenterna. Sådant material ersätter framgångsrikt de traditionella men betydligt dyrare keramiska plattorna. Den enda nackdelen med metallprofilen kan betraktas som sin resonansförmåga, det vill säga en hög ljudnivå under regn, hagel eller blåsigt väder. I denna artikel kommer vi att prata om hur man utför ljudisolering av taket av ett hus av metall med olika material.

Egenskaper för taket av metall och korrugerad

Metallplattor är gjorda av galvaniserat stålplåt med skyddande beläggning genom att pressa, vilket ger arken önskad profil. Som regel används den på stigade tak med en lutning i intervallet 15-45º. Tätningen av sömmarna säkerställs genom att materialet läggs med en överlappning.

Metallprofilen har följande egenskaper:

 1. Lätt vikt I grund och botten är massan av 1 m 2 av det producerade materialet 6,5 kg. För golvbeläggningen av en sådan beläggning behövs därför inte ett förstärkt taksystem och lathing.
 2. Lång livslängd. Om installationstekniken observeras kan materialet vara upp till 30 år, och små defekter kan enkelt repareras.
 3. Motståndskraft mot mekanisk stress. Beläggningen kan klara en betydande massa, till exempel snöfall i vinter. Dessutom är den resistent mot mekanisk skada.
 4. Väderbeständighet. Metallprofilen är inte rädd för temperaturförändringar, UV-strålning och har även skydd mot korrosion i form av ett zink- och polymerskikt.

Observera att en av de få nackdelarna med detta material är behovet av obligatorisk värme- och ljudisolering av takbeläggningen, vilket naturligtvis kräver extra kostnader. Om du gör allt arbete korrekt, kommer dock en sådan täckning att vara mycket lång.

Varför finns det ljud från husets tak

Tunna metallplåtar från vilka metallplattorna är gjorda har en tendens att avsevärt förbättra yttre ljud, vilket kan vara en obehaglig överraskning för ägarna, även om taket är monterat helt korrekt.

Dessutom kan vissa nackdelar när beläggningen läggs signifikant öka ljudnivån:

 1. Asymmetrisk obreshetka kurva. Med olika bredder av plattans läggning och tjocklek kan plåtslagren sakta, vilket ger en obehaglig visselpipa i vindsvindar.
 2. Inte tillräckligt med fästen. Enligt standarderna för fastsättning av varje metallplåt ska minst 7-10 självgängande skruvar med neoprenpackningar användas. Färre fästelement ökar stålets resonanskapacitet.
 3. Ignorera de termiska expansionsluckorna av stål. Twisted skruvar kan skada beläggningen, som kommer att expandera under påverkan av hög temperatur. I det här fallet finns det en krasch och en hög hum.

Det är anmärkningsvärt att stålets resonansseffekt ökar, eftersom brantens branthet ökar, vilket är förknippat med egenskaperna hos vätskans rörelse på en lutande yta. Följaktligen ökar behovet av att stärka ljudisoleringen av taket av wellpapp.

Varianter av material för ljudisolering

På marknaden kan du hitta ett brett utbud av material för ljudisolering av taket på korrugerade huset. De skiljer sig inte bara i komposition och kostnad, men också i effektivitet. Ofta kräver polymera material som kännetecknas av en lång livslängd.

När du väljer ett material bör du vara uppmärksam på följande egenskaper:

 • Dynamisk elasticitetsmodul. Det visar vad förhållandet är mellan materialets densitet för ljudisolering av taket och ljudets hastighet i det. Ju lägre dataindikatorn är desto högre är ljudisolatorns effektivitet. Exempelvis är skumets dynamiska modul för elasticitet i intervallet 0,6-1,35, ull skiljer sig i värden på 0,3-3,5, medan för basaltfiber är det upp till 0,05.
 • Ljudabsorptionsindexet, det vill säga mängden ljudenergi som en isolator kan absorbera. Detta är huvudfaktorn som vittnar om effektiviteten hos materialet för ljudisolering wellpapp. Den nedre gränsen för ett sådant index för metalltak är 0,5. Eftersom skumvärdet av indexet är 0,3, används det inte för ljudisolering av tak. Metalltaksteglar är huvudsakligen isolerade med mineral (0,6) eller glasull (0,7). Den mest effektiva anses emellertid vara basaltfiber med ett index på 0,9.

Således utförs i de flesta fall isoleringen av metallplattor med användning av mineralull, glasull och basaltfiber. Det senare alternativet är dock betydligt dyrare än alla andra.

Ljudisoleringsteknik

Det är att föredra att alla nödvändiga arbeten med ljudisolering av det profilerade arket kommer att tillhandahållas vid konstruktionssteget och utförs under överlappning av taket. Om behovet av sådana händelser uppstått efter takets slut eller i syfte att återuppbygga det, kan vindisolering utföras.

Sekvensen av arbeten kommer att se ut så här:

 1. På det färdiga taksystemet sprider vattentätande lager av takmaterial, film eller membran.
 2. Fyllning av ramen, inte glömma innan du lägger på processen, den nedersta sidan av varje skena med silikonlim eller byggskum. Detta kommer att undvika skador på filmen eller förekomsten av ljudbroar.
 3. På toppen av rackramen monteras ett lager av ljudisolering, inte krossa den. Nästa lager läggs isolering av skum eller skum, vilket är fastsatt på spjällen.
 4. I slutet är en motgrill och en mantel fäst på taksystemet, vilket kommer att tjäna som grund för att lägga taket.

Observera att vibreringen av metallplattan som överförs till väggbeklädnaden endast kan elimineras med ett speciellt tätningsmedel under installationen av batten.

Ljudisolering av taket på metallets hus

Ljudisoleringsmetalltak behövs för att säkerställa komfort och bekvämlighet med akustik för invånare som bor i detta hus. Ljudisoleringsmaterial kan installeras efter att takläggningen har lagts. Det mest effektiva sättet är att tänka på installationen av ljudisolerat material i processen att bestämma takets arkitektur (design).

Idag isolering - ett måste steg för att säkerställa komfort och trivsel i ditt hem. Buller förstör humöret, orsakar trötthet och irritabilitet. Buller kan också ha negativ inverkan på din mänskliga kropp. Ljudisolering av hela rummet krävs, men speciellt taket, eftersom det här är den mest utsatta delen av huset.

I synnerhet idag planerar de flesta husborna att skapa en bostad på vinden, så skydd mot ljud är en av komponenterna i komforten i den här delen av huset. Metallplattan i synnerhet behöver denna procedur, eftersom den har höga resonansegenskaper.

Utmärkande drag hos metalltaget

Den största fördelen med en metallplatta är en stor operativ term. Nästan varje person har råd med det här takmaterialet, det är lätt att installera. Metallens vikt är liten. Den kan användas för tak som har en komplex struktur.

Materialet har ett brett utbud av färger - det ökar valen. Trots alla dessa fördelar har detta takmaterial en allvarlig nackdel - metallplattan har svaga isolerings- och ljudisoleringsegenskaper. Därför är isoleringen av metallplattor och takisolering ett obligatoriskt förfarande som du måste utföra när du gör en paj på taket i ditt hus.

De främsta orsakerna till takbuller

Regnet, som slår träffade metallplattan, gör ett obehagligt ljud, och du hör det, orsaken är bristen på ljudisolering.

Om installationen av takbeläggningen görs med vissa fel ökar bruset mycket mer. Även med en liten vind börjar taket ramla.

Vanliga fel vid installation av takläggning:

 • Skiktet på obreshetin under metallplattans material är monterat ojämnt. Vid installation, brukar man använda lameller av olika tjocklek. Därför börjar breda säten på taket att sänka, vilket ger en resonanseffekt - bullret ökar flera gånger.
 • Kontanter sparades på material för fästelement. Om du använder mindre än tio skruvar per kvadratmeter under installationen kommer regndropparna att bli mycket tydligare. Det räcker inte att skapa ett visst antal fästpunkter, dessutom är det nödvändigt att använda fästelement, som bör förses med en neoprenpackning.
 • Skärningen av metallplattor utfördes felaktigt. Därför börjar materialet i det här fallet att kollapsa i sig, även utan påverkan av yttre faktorer. Under en värme eller frostskivor börjar deformeras ännu mer. Buller uppstår även när det inte finns någon vind ute.

Tätheten av ljudisolerande material beror på takets lutningsvinkel. Ju mindre denna vinkel, tätaren ska vara isoleringen av taket av metall.

Om du undviker alla vanliga misstag under montering av takpannan kan du göra effektiv ljudisolering av det metallbelagda taket.

Ljudisoleringsmaterial

Olika material används för högkvalitativ ljudisolering. När du köper dessa material måste du vara uppmärksam på följande egenskaper:

 • brusreduceringsindex;
 • elasticitetsmodul.

Den första egenskapen anges på förpackningsmaterialet hos ett visst byggföretag eller i instruktionerna. Ljudabsorptionsindexvärdet representerar möjligheten för ett material att absorbera ljudenergi. Det är nödvändigt att välja material med högsta parameter.

I rollen som ljudisolatorer kan det vara material från polymerer - skum eller penoplex (isoleringsmaterial).

Hög ljudisoleringsindex har wadded material:

 • glasfibermaterial (glasull);
 • mineralull eller mineralull på ett annat sätt;
 • basaltfiber.

Alla dessa material är överkomliga och samtidigt utmärkt kvalitet.

Den nästa egenskapen är den dynamiska modulen för elasticitet. Ju lägre förhållandet mellan denna egenskap, desto bättre, ljudskydd är mycket högre. De bästa materialen är basaltfiber eller glasfiber. Det finns en nyans - basaltfiber har det högsta värdet på byggmarknaden.

Utför ett ljudisoleringsförfarande

Det finns två alternativ för att installera ljudisolering för taket. Ljudisoleringsmaterial är antingen monterat på insidan eller utsidan. När takets montering redan har utförts, använd ljudisolering från utsidan.

Vid installation av ett nytt tak ovanpå stöden för takkonstruktionen (spjäll) är en specialkonstruerad kartong (takmaterial) impregnerad med en speciell förening placerad. Ovanför vattentätningsmaterialet är rätt montering av ställningsramen.

Försök att inte skada ruberoid i områden där det inte finns stöd för montering av taket.

Innan du börjar med fästanordningar är det nödvändigt att behandla alla ramar i ramen med monteringsskum från botten, som ligger intill takmaterialet eller membranet.

Ljudisoleringsmaterial faller in i rasterna. För att hålla fasten är ljudisolering inte nödvändigt.

För att få ljudisolerande material krävs en marginal.

Om ramen är täckt med mineralull (en av varianterna av ljudisolering av takläggningen av metallplattor) ska den vara formad skumpanel eller skum (isolering). Längs de lutande trussbenen är det nödvändigt att installera en antiseptisk behandlad stång (contrabreshetka). Då är det viktigt att montera batten, för att producera det sista taket. Samtidigt är det nödvändigt att följa metoden för montering av ett metallplattak.

För att öka effektiviteten av takbeläggningens ljudisolering är det nödvändigt att avlägsna elementen i den omgivande ljudisoleringsstrukturen (akustiska broar) under installationen av metallplattan.

Det kan också finnas ljudvibrationer (vibrationer) som börjar sändas genom stöden för montering av taket (takfästen) på väggens vändning. För att eliminera detta problem används speciella isoleringsplattor. De installeras under installationen av en antiseptisk behandlad bar (motgrill). Ljudisoleringsplattor kan vara gummi eller polyetenskum.

Alla tätningar som är konstruerade för att isolera vibrationer måste ha lika tjocklek.

Vanliga metoder för ljudisolering

Det finns metoder som används allmänt:

 • Användning av material för taket med speciella parametrar. Dessa inkluderar metall, som tenderar att absorbera bullriga ljud.
 • Lägger ytterligare ett lager av ljudisolering. Den läggs på ett vattentätlager eller på ett sprickat golv för takläggning (kista). Polystyren kan fungera som ett extra ljudisolerat lager.
 • Ljudisolering av metallöverdrag från insidan. Mellan plattorna för takmonteringen installeras materialplattor för ljudabsorption och isoleringsskiktet är dessutom täckt av smala, välarbetade, tätt monterade brädor (klädbräda), gipsskivor och takplattor.
 • Den övre delen av metallen är täckt med en specialdesignad blandning, som består av färglös lack och mineralullbasalt damm. Insidan av metallplattorna börjar belägga med denna blandning. Då måste det fixas på kort tid så att det inte har tid att torka ut.
 • Till sist gör du ett bostadshus, som ligger mellan huset och taket.

Ljudisolering färdigt tak

Det är möjligt att göra ljudisolering av en metallplatta efter avslutat arbete vid montering av takbeläggning. För närvarande är den bästa ljudisolatorn en värmare tillverkad av en rulle. Det finns en läggning av rulleisoleringen mellan stöd för takkonstruktionen (spjäll), och fixeringen görs med hjälp av skenor.

Om, under installationen av metallplattor, inte tätningar användes för att isolera vibrationer, är effektiviteten av ljudisolering inuti väsentligt reducerad.

Buller är det allvarligaste problemet som kan uppstå efter att ha ordnat din bostad. Speciellt problemet blir akut om du täcker taket med en metallplatta. Kom ihåg: i början bör du ta reda på orsaken till det högljudda ljudet. De kan vara olika. Du måste också välja rätt material.

Den ska ha ett högt ljudisoleringsindex (IZ) och en låg dynamisk elasticitetsmodul. Hela processen med ljudisolering kan utföras självständigt, men det är bättre att lita på de experter som kommer att utföra detta arbete kvalitativt. Tips från den här artikeln kommer att ge dig möjlighet att spendera oberoende ljudisolering av taket av metall.

Vi önskar dig att göra ljudisolering av taket av metallplattor framgångsrikt och effektivt!

Hur man gör en kompetent ljudisolering av ett tak i huset

Buller - en ständig följeslagare av människor som bor i stora städer. Dess överskott orsakar trötthet, nervositet, irritabilitet. Därför är det mycket viktigt att säkerställa en tillförlitlig ljudisolering av utvändig beläggning av en byggnad, och först och främst takläggningen, eftersom den är den mest utsatta delen av byggnaden. Taket utsätts för direkta effekter av nederbörd, extremiteter i temperaturen och kvaliteten på dess täckning är direkt relaterad till ljudisolering. Och med hänsyn till de senaste årens tendens att bosätta sig på vinden i rymden för att utöka bostadsutrymmen blir skydd av taket från nederbörd och främmande ljud ett av huvudkriterierna för att bygga ett hus. Ljudisolering av taket på huset är särskilt viktigt för tak av metallplåt, metall, eftersom de har höga resonansegenskaper.

innehåll

Varför är taket rasande? ↑

På marknaden för moderna takmaterial är huvudandelen (upp till 80%) metalltak och korrugerade golv. Detta beror på den höga kvaliteten på dessa material och den långa livslängden (upp till 50 år) av ett sådant tak. Men med alla de positiva egenskaperna hos metalltak avger man mycket ljud, till exempel med starka vindar och trummor, vilket ger vissa obehag. Utan att skapa ett tillförlitligt lager av ljudisolering av taket när man installerar sin struktur i detta fall kan det inte.

Ljudgenerering är emellertid ofta inte förknippad med takets karakteristiska egenskaper, men med analfabeter vid takets montering:

 • Taket kommer att sakta i vissa områden och resonera även med svagt vindstrålar om ramen under metalltaget är ojämnt installerad, med hjälp av skenor med olika tjocklek, anordnade i varierande tonhöjd;
 • När du sparar fixeringsutrustning (självgängande skruvar) för montering, kan taket ge starka ljudeffekter även under ett ljust regn eller vind. Därför bör det rekommenderade minimala självuttagande skruvarna observeras - 8-10 st. per 1 kvm m metallbeläggning. Det är också viktigt att endast använda de skruvar som rekommenderas av tillverkaren av takmaterialet och inte några lös på gården.
 • Felaktig skärning av lakan och lägger dem i täthet leder till deformation av materialet, även utan belastning. Med stark kylning eller soluppvärmning ökar takets deformation, och det börjar sova tungt;
 • isoleringsmetalltaket borde vara tätare, desto mindre vinkeln på stödkonstruktionen - det här är reglerna enligt fallet av fallande regndroppar på plåtmaterial.

Det är inte lätt att ändra takets konfiguration för att uppnå akustiska fördelar, och det är inte svårt att ta hänsyn till de tre första punkterna när du installerar taket, desto mer, eftersom det förbättrar kvaliteten på ljudisoleringsarbetet avsevärt.

Vanliga metoder för takbeläggningsisolering ↑

Det finns flera vanliga metoder för ljudisolering av tak:

 1. Använd takmaterial med speciella egenskaper. En av dem är till exempel en metallplatta med en ljudabsorberande effekt.
 2. Lägger högtalarsystemet (extra ljudabsorberande skikt) på vattentätskiktet eller på batten och spjällen. Elastiska och viskösa material, såsom polystyren, anses lämpliga.
 3. Ljudisolerade tak från insidan. Dessutom placeras plattor av ljudabsorberande material mellan spjällen och isoleringsskiktet är täckt med klädbräda, gipspapp och takplattor (de absorberar också ljud).
 4. Välj universellt material som inte bara kan isolera taket, utan också lösa problemet med vattentätning och ljudisolering. Dessa är polystyrenskumplattor och mineralull.
 5. Täck metallplattan på toppen med en speciell blandning av klarlack och basaltflis. Omedelbart innan den inre sidan av metallplattan läggs beläggs med denna blandning och snabbt fixeras tills skiktet har torkat.
 6. Slutligen arrangerar de en ljudisolerad kudde (vind) mellan rummet på huset och taket.

Ljudisolering av taket på huset utförs emellertid i de flesta fall med användning av speciella ljudisoleringsmaterial. Vad är deras parametrar?

Välj ett ljudisoleringsmaterial för taket ↑

Vid val av ljudisoleringsmaterial är de huvudsakliga kriterierna som ska styras två parametrar: det första är ljudabsorptionsindexet och det andra är den dynamiska modulen för elasticitet. Var och en av dem påverkar kraftigt ljudisoleringens kvalitet.

Bullerabsorptionsindexet visar hur mycket ljudvågorna har absorberats av materialet. Godkvalitativt takmaterial har ett ljudreduktionsindex på minst 0,6. Till exempel är trädindex 0,08-0,16, skum är 0,16-0,26, men mineralull har ett index på 0,65-0,8. Därför är de bästa ljudisoleringsmaterialen mineralull, ekolo (cellulosisolering). De skapar en tillförlitlig termisk barriär och skyddar samtidigt huset från främmande ljud. Polyfoam kan inte rekommenderas för ljudisolering av taket.

Dynamisk elasticitetsmodul - den andra parametern. Det kännetecknar materialets elasticitet. Ju lägre värdet av denna parameter är desto högre ljudabsorberande egenskaper hos materialet. Med andra ord återspeglar det täta materialet bättre än fräckbart. Om vi ​​exempelvis jämför de ljudreflekterande egenskaperna hos glasfiberplattor och skumplast, kan vi vara säkra på att de första isolatorerna är bättre än den andra.

Funktioner av ljudisoleringstaket ↑

Utan tvekan är valet av kvalitetsmaterial mycket viktigt för takets ljudisolering. Men det är lika viktigt att följa reglerna för dess installation, så att alla isoleringskvaliteter, inklusive ljudisolering, visas i sin helhet. De viktigaste faktorer som påverkar ljudisoleringens kvalitet är:

 • Högkvalitativ akustisk isolering i ställen för korsning med takbjälkarna och insidan av vinden.
 • Förekomsten av ett mellanrum mellan det ljudisolerade materialet och den inneslutande takkonstruktionen.

Om dessa krav beaktas, är effekten av anti-noise barriären tvivelaktig.

Installation av ljudisoleringsmaterial ↑

Ljudisoleringsmaterial läggs vid allmän takbeläggning, vilket gör det möjligt att i början göra en lämplig takpanna med termisk, vattentät och akustiskt skydd.

Installation av ljudisolering av taket utförs i följande ordning:

 1. Vattentätningen läggs på spärren, mantelskenorna fylls på den. Varje element behandlas med en vattentät limlösning eller skum. Hantera direkt framför fästet den sidan, som ligger intill vattentätningsskiktet.
 2. Sätt sedan ljudisolering på taket, vilket ger en ersättning för lamellerna. Skenans tjocklek måste matcha det ljudisolerade materialets tjocklek. Från ovan kommer materialet att tryckas på takisolering, så det behöver inte fixas, men ska läggas smidigt, utan pauser. Beräkna mängden ljudisolering, du måste lägga till ca 10-15% av det totala området för trimning.
 3. Ljudisoleringsmaterial måste läggas under isoleringen (skum, skum, mineralull). Om takpannan visar sig vara för stor, kommer det att vara nödvändigt att fylla i ytterligare ramar på ramen för att på ett säkert sätt kunna fästa taket.
 4. I sista etappen, installation av takläggning. Speciella isoleringsremsor av filt-, gummi- eller polyetenskum placeras mellan burk- och metallplåten för att förhindra att kyla och vibrationer tränger in under takets yta.

Ljudisolering av taket inuti ↑

I de fall där det är omöjligt att utföra arbete under takytan, läggs ljudisoleringsskiktet på insidan på detta sätt:

 • ark ljudisolerat material placeras i klyftan mellan spjällen utan raster och luckor;
 • materialet är skuren i bitar (de borde vara mer än 8-10 centimeter fler sammankopplande öppningar), som kommer att sitta tätt och hålla sig väl inuti;
 • För att förhindra att materialet slås av oavsiktligt ovanifrån håller träskivorna på plats.

Att lägga in ljudisoleringsskiktet från insidan är ett svårare alternativ ur installationens synvinkel, men i det här fallet kan du uppnå bra resultat så att huset är så tyst och varmt som möjligt.

Några tips från proffsen ↑

 1. Taket är uppbyggt i dussintals år framåt, så du bör inte spara på värmeisoleringsplattor, vilket ger effektiv ljudisolering för taket. Köp högklassiga ljudisoleringsmaterial med ett högt ljudabsorptionsindex.
 2. Mineralullmaterial används i kombination med nya ljudisoleringsmetoder som innebär användning av speciella ljudisoleringsfäste vid konstruktion av akustiska strukturer.
 3. Utan att misslyckas, stapla alla lager av takläggning "paj" som rekommenderas av experter. Tänk inte att du kan göra utan någon av dem. Varje material har en separat syfte.
 4. Det är bättre att köpa alla komponenter på takplattformen på ett ställe för att spara på rabatter och minimera risken för att förvärva falska varor (i stora hårdvaruaffärer är det praktiskt taget omöjligt).

Och i slutsats - de viktigaste råd. Efter att ha spenderat stora medel för inköp av dyra takmaterial, spara inte på att locka kvalificerade specialister för installation av taket. Professionella kommer att göra arbetet i strikt överensstämmelse med tekniken, vilket anges av tillverkaren i instruktionerna, och detta garanterar lugn och ro i ditt hem.

Ljudisolering tak

En av de utsatta delarna av huset är taket, eftersom det ständigt utsätts för atmosfäriska effekter: nederbörd, stark vind, temperatur extremiteter. Därför måste isolering av taket av huset göras mycket hög kvalitet. För att göra detta måste du förbereda de nödvändiga verktygen och materialen, liksom korrekt utföra ljudisoleringsteknik.

Nödvändiga material

För arbetet behöver du följande material:

 • Tätskikt.
 • Träplattor för lådor.
 • Polyuretanskum.
 • Limlösning.
 • Ljudisoleringsmaterial.
 • Ångspärr.
 • Klibbigt akrylband.
 • Plywood eller gips.

Följande material används som vattentätningsmaterial: expanderad polyeten, penofol. Detta material är installerat för att skydda isoleringen från utsidan, och ångspärren används för att skydda insidan.

Adhesiv akrylband används för att ansluta lederna mellan ångspärren. Skivor av plywood eller gips kommer att krävas för att slutföra det sista steget - förbereda väggen för yttre dekoration.

instrument

Från de material du behöver ha:

 • Byggnivån.
 • Roulette.
 • Penna.
 • Byggkniv.
 • Skruvmejsel.
 • Konstruktion häftapparat.

Skruvmejsel kommer att krävas för montering av träkasser. Bygghäftaren är lämplig för montering av vatten- och ångspärrfilmer på träplattor.

Välja rätt material

För förvärv av materialet styrs vanligtvis av sådana parametrar som den dynamiska modulen för elasticitet, såväl som ljudabsorptionsindexet. Den sista indikatorn kan ses på produktförpackningen. Det signalerar hur mycket en ljudisolator kan minska bruset. Ju högre antal, desto mer absorberar ljudabsorbenten ljud.

Om du tar hänsyn till materialets frihet, är det bättre att välja glasull, mineralull eller basaltfiber, när du väljer en ljudisolator. Men det senare alternativet kostar lite mer än glasfiber eller mineralull.

Vid val av material för ljud och värmeskydd bör du styras av följande rekommendationer:

 • Köp varor från en betrodd tillverkare.
 • Materialet måste vara brandfarligt och motstå fuktbrunn.
 • Det ska enkelt klippas med en kniv, vilket i hög grad kommer att förenkla installationen.
 • Måste stå emot gnagarnas effekter.
 • Att särskiljas av ett högt ljudabsorptionsindex (över 0,6).

Vid beräkning av önskad mängd material är det nödvändigt att beräkna takytan och lägga till minst 10% av marginalen för trimning. När allt kommer omkring kan inte stycken som inte klipps alltid vara lämpliga för vidare användning. Du måste försöka göra så få leder som möjligt.

När du köper en produkt måste du vara uppmärksam på förpackningen. Det ska vara utan synlig skada. Du bör också inte spara på produkten, eftersom isolatets hållbarhet beror på den. Det är trots allt bättre att göra 1 tid kvalitativt än att ständigt göra om det.

Ljudisolering av taket på metallets hus

Metallplattan skiljer sig åt, eftersom den praktiskt taget inte rymmer yttre ljud. Regndroppar, fåglar som sitter på taket, en liten sten ger upphov till starkt ljud. Därför måste sådana tak vara ljudisolerade. Dessutom isoleras från insidan av taket rummet på vinden är lämplig för att leva.

Följande teknik används för ljudisolering av metalltak:

 • Vattentätning installeras.
 • Värmaren är monterad.
 • Dessutom installerade horisontella lameller med att lägga mellan dem ett andra lager av isolering.
 • Monterad ångspärrfilm.
 • Installera plywood.

Innan du arbetar med ljud- och värmebeständighet är det nödvändigt att montera metallplattan på kassen.

Det första du behöver kontrollera alla ställen för fästning av metall till lådskruvarna. Om så är nödvändigt skruvas anslutningarna. Tips om hur man väljer skruvar finns här.

Vattentätning för metalltak är nödvändigt för att absorbera fukt som bildas från takets utsida. Detta är särskilt sant i de fall då kondens visas på takets insida under den varma säsongen.

Vid uppförande av ett metalltak är det nödvändigt att skapa en ventilationsgap mellan huvudytan och träspärren. Därför kan ljudet inte brytas vid ljudisolering av taket.

På toppen av den takmonterade, hydro-vindtäta filmen som inte tillåter fukt på utsidan till isoleringen. Men samtidigt ger det här materialet möjlighet att ta bort oönskade fukt från isoleringen.

Därefter är installationsfasen värme- och ljudisolering. Skivor av material är förutmätta och infogas mellan trä vertikala spärrar.

Om du behöver göra ytterligare isolering, lägger du det andra skiktet av ljudisolering. För detta:

 • Horisontella skenor är packade på vertikala träspärrar.
 • Avståndet mellan lamellerna ska vara ca 590 cm, om isoleringstjockleken är 600 mm.
 • Mellan lagret passar det andra lagret av isolering.

Du måste se till att sömmarna mellan det första och andra isoleringslaget inte sammanfaller. Detta kommer att bidra till att undvika bildandet av kalla broar.

Därefter installeras en ångspärrfilm. Det är nödvändigt för att skydda isoleringen mot fuktpenetration från rummet. Detta säkerställer god tätning. Det sista steget är installationen av plywoodskivor, där ytterligare efterbehandling kan utföras.

Ljudisolering av ett tak från ett professionellt golv

För att utföra ljudisolering av taket av korrugerad kan man fokusera på tekniken för taket av metall. Efter allt professionellt golv, såväl som metallplattan, är det tillverkat av kallvalsat stål. Men skillnaden är i profilritningen, vilket gör metalltaket dyrare. Därför kan du använda ovanstående teknik för att utföra arbete på takets isolering.

Ett annat sätt är att använda en beläggning av bitumenmastik. Det bidrar till att minska ljudet av regn. Men likaledes, förutom skydd mot buller, är det bättre att omedelbart försäkra isoleringen av byggnaden.

Professionella tips

För att utföra högkvalitativ ljudisolering rekommenderas att följa råd från professionella:

 • Välj ljudisoleringsmaterial med ett bullerabsorptionsindex på minst 0,6. Glasull, mineralull eller basaltfiber kommer att göra.
 • Vid installation av paro- och vattentätfilm ska den inte vara överdriven.
 • Fogarna mellan filmen måste limmas och förseglas, annars kommer fukt att komma in i isoleringen.
 • Montering av en värmeisolator mellan kassen bör utföras utan leder. I annat fall tränger ljud och kyla igenom sådana luckor.
 • Tjockleken på träskivorna, mellan vilka skivorna är monterade, måste matcha isoleringens tjocklek.
 • Om värmeisolatorn passar i ett lager, måste du fylla träskivorna på toppen, vilket hindrar material från att röra sig.

En sådan takkaka kan skydda inte bara från ljud, men ger också bra värmebeskydd och förhindrar inträngning av fukt.

Om du inte isolerar materialet från fukt kan det eventuellt deformeras. Fuktfylld isolering kommer att förlora sin form, det kommer att böja och börja släppa in kall luft och ljud från gatan. Dessutom kommer detta material att vara mer mottagligt för mögel. För att undvika dessa problem är det bättre att använda lämpligt skydd för värmeisolering.

Hur man utför ljudisolering av taket finns i den här videon. Ett steg för steg uppvärmning av taket med rekommendationer och expertråd presenteras.

Bra takskydd mot taket ger inte bara isolering från yttre ljud, det bidrar också till att bevara värmen i huset. Det kommer också att säkerställa underhåll av en bekväm temperatur i rummen under värmen. Det viktigaste som inte bör glömmas är överensstämmelse med tekniken i enlighet med alla regler för att skydda materialet mot fukt.

Är det nödvändigt att isolera taket på ett metallhus?

Metallplattan används aktivt i låghusbyggnad på grund av dess höga prestanda, hållbarhet, tillförlitlighet och attraktivt utseende vilket simulerar en spektakulär men dyr keramikplatta. Emellertid har tunnplåtbeläggning en hög resonansförmåga, varför husägare har obehag under regn, hagel eller till och med vind. För att minska denna obehagliga akustiska effekt behöver du högkvalitativ isolering av taket på metallhuset. I denna artikel kommer vi att beskriva vilka isoleringsmaterial som används för detta och hur de monteras.

Funktioner av taket av metallprofilen

Faktum är att metallplattor är tunna plåt av galvaniserat stål med en polymerbeläggning, som ges en våg avlastning med en press. Det här materialet rekommenderas att användas för tak med en lutning på 15-45 grader, den överlappas, vilket ger pålitlig vattentätning. Följande egenskaper anses vara fördelar med metallplattor:

 • Hållbarhet. Livslängden på taket på metallprofilen, med förbehåll för rekommendationerna om installationen av drift och underhåll av mer än 30 år. Dessutom är de mycket underhållbara.
 • Väderbeständighet Metallplattan är resistent mot temperatur, korrosionsskydd, uppnås genom användning av ett zink- och polymerskikt, liksom tolerans mot ultraviolett strålning.
 • Mekanisk styrka. Taket av metall är väldigt slitstarkt, det klarar stora viktbelastningar och utsätts inte för mekanisk skada.
 • Lättvikts. I genomsnitt väger 1 kvadratmeter galvaniserat ståltak 6,5 kg, så installationen kräver inte en förstärkt trussram och kista.

Det är viktigt! Tillgängligheten och låga priser på metallplattor i praktiken innebär att installationen av detta takmaterial kräver det obligatoriska utförandet av isoleringsarbetet i samband med extrakostnader. Högkvalitativ ljudisolering och isolering av strukturen löser emellertid enkelt problemet med hög värmeledningsförmåga och beläggningens resonansförmåga.

Orsaker till buller

Även ett välmonterat metalltak utan extra ljudisolering har hög resonanskapacitet vilket ökar ljudet under regn, tack vare lakans lilla tjocklek och metallets egenskaper. Högt ljud orsakar obehag, speciellt om taket används som bostadshus. Denna skada förstärks av följande brister i konstruktionen:

 1. Kurvkasse. Om kistan är gjord av ett material av olika tjocklek eller det flytande steget mellan staplarna, placeras metallplattorna ovanför de breda sektionerna, vilket ger en resonans effekt, vilket ger ett starkt ljud vid varje vindstråle.
 2. Brist på fästanordningar. För att fästa plåt i kassen används speciella takskruvar med neoprentätningsmedel, och minst 7-10 fästdon används för varje kvadratmeter beläggning. Om fästpunkterna är mindre, ökar den resonansseffekt som uppstår när dropparna faller på rampen.
 3. Installation utan termisk expansion av materialet. Om skruvarna spänns under installationen så långt de kommer att gå, med locket in, kan arken deformeras på grund av värmeutvidgning, vilket ger en hög hum och sprickbildning.

Det är viktigt! Kvalificerade hantverkare noterar att ju större höjden på taket på en metallplatta är, desto mer uttalad är dess resonansseffekt, vilket förklaras av de fysiska egenskaperna hos dropparnas rörelse längs lutningen. Därför är ju brantare taket, desto mer ljudisolering behöver den.

Materialval

Byggmarknaden erbjuder ett brett utbud av material för ljudisolering av metalltakstakar, olika i komposition, effektivitet och kostnad. De mest populära är polymerprodukter med lång livslängd. För att kunna välja ljudisolerat material korrekt är det nödvändigt att överväga följande faktorer:

 • Ljudabsorptionsindex. Detta index är huvudindikatorn för materialeffektivitet, vilket återspeglar hur mycket ljudenergi som kan absorberas av den. Ju högre ljudabsorptionsindexvärdet desto bättre. Den lägre gränsen för tillämpligheten av ljudisolering för tak med hög resonanskapacitet är 0,5. Därför rekommenderas inte skum, ljudabsorptionsindex som är 0,3. Ljudisolering av metalltäckning utförs med glasull, samma indikator är 0,6, mineralull med ett index på 0,7. Basaltfibrer är mest effektiva, dess ljudabsorptionsindex är 0,9.
 • Dynamisk elasticitetsmodul. Denna indikator visar förhållandet mellan ljudisolatorns densitet och fortplantningshastigheten för ljudvågor i den. Ju lägre det är desto effektivare är materialet för ljudisolering. Skumets dynamiska modul för elasticitet är 0,6-1,35, mineralull - 0,3-, 35, basaltfiber - upp till 0, 05.

Det är viktigt! Glasull, mineralull och basaltfiber anses vara det mest effektiva materialet genom vilket ljudisolering av husets tak från metallplatta utförs. I detta fall kommer basaltfiber att kosta utvecklaren flera gånger dyrare.

Bullerisoleringsteknik

Åtgärder för ljudisolering av taket med beläggning av metall kommer att vara effektivare om du planerar dem på konstruktionsstadiet och utför under de viktigaste takarbetena. Om det behövs kan du göra ljudisolering av det färdiga taket och lägga isoleringsmaterial från vinden. Arbeten utförs i följande ordning:

 1. Efter att trussramen är monterad, placeras ett vattentätningsmaterial (film, membran eller vanligt takmaterial) på spjällen.
 2. Ovanpå den vattentätande fastgjorda rackramen. Dessutom måste varje skena behandlas med monteringsskum eller silikonlim från bottensidan före installation för att förhindra skador på vattentätfilmen och utseendet av "ljudbroar".
 3. Ljudbeständigt material läggs på ramen, under inga omständigheter krossas eller stansas. På toppen av ljudisolatorns stapelskikt av isolering (skum, skum), säkrar det på spjällen.
 4. Därefter är längs flakbensbenen en gitter och en gitter fastsatt, på vilken ett takbeläggning läggs.

Observera att ljudisoleringsmaterialet inte eliminerar vibrationerna som överförs från metallplattan till väggbeklädnaden. För att eliminera dem måste du använda en speciell tätning när du monterar batten.

Ljudisolering av taket på en metall eller hur man inte blir galen med bruset

Metallplattan är ett bra och praktiskt nogmaterial för alla, men mycket bullriga - stålplattor ryms bokstavligen i stark vind och regn. Men lyckligtvis kan och måste denna brist bekämpas. Därför rekommenderar jag att du bekanta dig med den effektiva tekniken för dess ljudisolering till alla som har täckt taket med en metallplatta eller bara kommer att göra det.

Taket på metallen under regnet ger mycket ljud

Ljudisoleringsteknik

Först och främst noterar jag att ljudisolering utförs på exakt samma sätt som värmeisolering, eftersom samma fibrösa material kan skydda ett rum från både kalla och effektivt undertrycka ljud. Därför utförs arbetet i följande ordning:

Stegor av ljudisolering av metallets tak

Nästa steg för steg överväger vi hur denna procedur utförs.

Framställning av material

Så, för ljudisolering av taket, som i själva verket, och andra ytor, är en utmärkt lösning mineralull, nämligen basaltull. Det enda du behöver tänka på är att uppgiften är bättre överensstämd med låg densitet bomullsull, eftersom den är mjukare.

Faktum är att den dynamiska modulen för elasticitet hos ett material är direkt relaterat till densitet. Ju högre det är desto lägre ljudisoleringskvalitet. Förresten, detsamma gäller värmeisoleringskvaliteten hos mineralull - med ökad densitet ökar värmeledningsförmågan också.

Basaltfibrer klarar av brusavstängning

Jag måste säga att i försäljning kan du även hitta speciella mineralplattor, avsedda för ljudisolering. Tillverkare hävdar att de på grund av fibrernas speciella arrangemang har ett högre ljudabsorptionsindex. Det är dock meningsfullt att använda det bara för att kompensera slagverksljuden.

Eftersom vår uppgift bara är att undertrycka akustiskt brus, är det inte meningsfullt att använda en särskild mineralull, eftersom den är dyrare. Samtidigt klarar konventionellt isoleringsmaterial också bra med uppgiften.

Använd plåtar som är minst 100 mm tjocka.

Mineralullens tjocklek ska vara minst 100 mm. För det första kommer det att göra taket varmare, och för det andra kommer materialet bättre att klara avlösen av ljud.

Förutom basaltull, behöver du några andra material:

 • Penofol, som ska fungera som ångspärr, samt ge ytterligare ljudisolering;

Använd som en ångspärrmaterial penofol.

 • Rails för montering av lådor;
 • Antiseptisk för trä;
 • Scotch.

Om du inte har täckt taket, men bara planerar att bygga, kom ihåg att det finns en tyst metallplatta till salu. Dess yta är täckt med krummor, vilket gör att det, även med kraftig regn, inte ramlar. Det är sant att det är värt det här taket är mycket dyrare än konventionell metall.

På marknaden finns en tyst metallplatta, som skiljer sig från den vanliga sprinklingens närvaro

Det är allt vi behöver för att isolera taket.

Takberedning

Innan du börjar ljudisolera taket på ett hus måste du förbereda ett trussystem, dvs bearbeta antiseptiskt trussystem. Det är möjligt att applicera struktur med en pensel eller till och med en spray.

Innan du fortsätter med ljudisolering, var noga med att skydda spånen med ett antiseptiskt material.

Längs vägen, noggrant inspektera alla detaljer i designen. Om du hittar sprickor på vissa delar, var noga med att stärka dem genom att fästa stängerna eller plankorna. Om detta inte är gjort, kan ljudsystemet efter snabbt ljudisolering snabbt bli oanvändbart.

Bullerskydd

Akustiskt skydd är följande:

 • Fyll ut mellanslaget mellan truss fötter med basaltull. Materialet kan användas både i plattor och i rullar;
 • Om det finns luckor någonstans vid lederna, var noga med att fylla dem med bomullsull;
 • För att fixa ljudisoleringen mellan spjällen, montera linteller eller kör i dubbar och dra nylongängan mellan dem på ett zigzag-sätt.

Mineralull kräver noggrann vattentätning. Därför, om du inte är säker som en barriär innan du lägger bomullsullen, fäst en superdiffusionsfilm mellan spjällen. Det enda som måste noteras är att mellan den och den gamla filmen måste du försäkra dig om ett litet mellanrum.

 • Rulla ut rullen och säkra med band över spjällen. Använd en häftapparat för fixering. Hammerklammer i steg om 10-15 cm;
 • Bandförband försiktigt skottband.

Det är också möjligt att ljudisolera taket av wellpapp, som har samma egenskaper som taket av metall.

Det här arbetet är klart. Vi tittade på hur takets isolering utfördes från insidan efter att ha lagt taket. Arbetet kan dock utföras utanför takinstallationsprocessen, vilket är ännu enklare.

Minwatu lättare att ligga utanför

I detta fall är penofol fäst från insidan och kassen är omedelbart monterad. Sedan läggs utsidan på penofol Minvat, varefter superdiffusionsmembranet är fäst på spjällen. När du installerar ljudisolering ute behöver du inte heller fixa det.

Om du vill ljudisolera taket på lusthuset eller taket, sätt penofol under taket, dvs säkra den direkt till kassen.

slutsats

Nu vet du hur man isolerar taket på en metallplatta, och därigenom säkerställer en bekväm vistelse i huset. Om du stöter på några svårigheter i arbetsprocessen, vänligen kontakta mig i kommentarerna och jag hjälper dig gärna med råd.

Hur man håller tystnad i huset med ett tak av wellpapp?

Karakteristisk för takmaterial - profilerat

Profilerat golv (profilerat) - pålitlig, miljövänlig, förseglad, bekväm i form av fästmaterial. Profilerat ark, eller galvaniserat profilerat, är ett mer mångsidigt och krävande modernt byggmaterial, som har ett unikt lågt pris, utmärkta tekniska egenskaper och oöverträffade installationsmöjligheter.

Strukturen av arket profilerade.

Egenskaper av takplåt

De viktigaste fördelarna med profilerad plåt är:

 • perfekt slagkraft och förmåga att motstå svåra mekaniska belastningar;
 • anspråkslöshet och hållbarhet
 • termisk och klimatisk inertitet.

Förutom de positiva egenskaperna hos professionell golv finns det en nackdel: minimal ljudisolering (beläggning ökar volymen av omgivande ljud flera gånger). Invånare i hus vars tak är täckta med wellpapp ofta klagar på ökat ljud, något regn, hagel ger sådant ljud att det verkar som att maskingevärlden har börjat.

Byggare är övertygade om att detta beror på fel som tillåts under installationen, såväl som lätthet av material. Men experter säger att du i själva verket kan ta bort bruset med hjälp av takpannan, som är verkligen komplex och har den nödvändiga isolerande kompositionen.

En bra byggnad kommer också att spara dig från onödigt ljud.

En uppsättning verktyg för att lägga takprofilerad plåt

Verktyg för att arbeta med däck.

 1. Måttet hjälper dig att ställa in kassen med samma avstånd, samt att göra alla nödvändiga mätningar.
 2. Du behöver en brevpapper för att klippa ljud och värmeisoleringsmaterial.
 3. Skruvmejsel med olika typer av munstycken.
 4. Häftpistol Det behövs för att fixa ljud och vattentätning.
 5. En pistol som används för att arbeta med tätningsmedel. Denna enhet behövs för att täta lederna i det sista arbetet.
 6. Tänger av typen "korrugering" kommer att behövas vid vikning av vikta ark på ark som behövs för att fixa dräneringssystem.
 7. Bandböjningen behövs för genomförandet av arkens vikar i avloppens rännor.
 8. Handtagssax, skärblad för skärning av metall.

Vilka material ska du välja för ljudisolering av taket?

För att korrekt välja ljudisoleringsmaterialet är det nödvändigt att ha kunskap om akustik inom byggnadsfältet. Om du bara lyssnar på andras råd och inte förstår kärnan i processen för att absorbera ljudvågor, kommer det ingen garanti att du effektivt kommer att lösa problemet med ljudisolering. För att välja rätt material för ljudisolering behöver du veta följande två indikatorer: ljudabsorptionsindex och dynamisk elasticitetsmodul.

Den första berättar hur mycket av den totala mängden ljudenergi som emitteras av materialet redan har absorberats, det vill säga hur effektivt det fungerade som en ljudisolator. Detta värde uppskattas vid laboratorietester (ljudfrekvensområdet 125 till 4000 Hz är brusspektrumet i bostadshus).

Positiv ljudisolering av taket är möjligt om du använder material med en indikator som inte är lägre än 0,6. Så till exempel i trä är detta ljudabsorptionsindex 0,07-0,14, i mineralteknisk ull är det 0,6 - 0,9 i skumplast, trots att det är bra med avseende på dess isoleringskvalitet, det ser väldigt blygsamt ut - 0, 13 - 0,2. Skummet rekommenderas därför inte för ljudisolering av tak.

Dynamisk elasticitetsmodul har mätningar i MPa, den karakteriserar materialets elastiska egenskaper. Ju högre det är, desto sämre blir ljudet absorberat av materialet. Detta beror på det faktum att det täta materialet är bättre än sprött, speglar ett ljud. Genom att jämföra glasfiber- eller basaltplattor (deras elasticitetsmodul är 0,05-0,25) med skumplast (dess värde varierar från 0,5 till 1,4) kan man dra slutsatsen att fibermaterial är mer lämpliga.

Dessutom kan den användas för ljudisolering och glasfiber. Det är lite dyrare, och dessutom behöver du ytterligare ångspärr för ditt tak, men samtidigt värmer du också din byggnad.

Kork kan också bli en bra ljudisolator (vanligtvis säljs den i rullar upp till 10 m, tjocklek från 2 till 8 mm). Hon kommer att fungera som värmare. Det finns ett flytande korkmaterial, det är inte billigt, men taket ser bra ut.

Penofol (dess tjocklek är 8 m) är ett utmärkt ljud-, ång- och värmeisolator. Om du fäster den med folien ner kommer den återspeglade värmen att återvända till huset.

Ett annat billigt sätt att minska bullret på ditt tak av böljande golv är att täcka det med polymer eller bitumenmastik. Det kommer att vikta täckmaterialet och minska ljudet av regn vilket förbättrar profilens golv.

Om du hämtar ett utmärkt ljudisolerande material, löser du samtidigt problemet med värmeisolering, eftersom allt fibröst och lös material behåller värmen perfekt. När du får ett kvalitetsmaterial är nästa steg att välja den optimala designen för installation.

Montering av ljudisoleringstak

För att undvika takets ljudledningsförmåga måste du följa de rekommendationer som anger tillverkarna av plåt. Till att börja med är det nödvändigt att installera vattentätning på rullar (spärrar), vilket i framtiden avsevärt förhindrar rötning av trägolv. För att öka ljudisolationsnivån är det också nödvändigt att fylla trattlådans lådor. Det viktigaste steget är korrekt installation av isolering, vars uppgift är att skydda utrymmet under taket från yttre miljöpåverkan, det ökar ljudets ljudisolering.

System för montering av ljudisolering av taket.

Det är nödvändigt att lägga på ljud och vattentätningsmaterial på spjällen i vågrätt läge. Installation måste börja med takets överhäng. För detta ljud och vattentäthet måste material monteras mellan spjällen. För att förbättra ljudisoleringen är polymerpolyesterull, vilken tjocklek är 20 cm, dessutom tillsatt ovanifrån. Därefter placeras en ångspärrfilm. I det här fallet bör överlappningen vara ca 15 cm. Ett viktigt tips är att inte överbelägga materialet. Det blir bättre om du lämnar lite slack. Material är fastsatta med häftklamrar med hjälp av en häftpistol. Efterbehandling av hydro- och ljudisoleringsskikt, fixa dem med hjälp av en räcke. Mellan lagren är det bättre att lämna ett litet gap. Därefter måste du bygga en kista. Det rekommenderas att använda en träbar för installation av batten. Det är bättre att göra steget på batten 90-120 cm. Glöm inte att det bara är nödvändigt att fixa professionell golv efter alla fogar är helt täta!

Isoleringsmaterial rekommenderas att installeras mellan spjällen. Ovanifrån ansluter den till lådan, därför är kravet att säkerställa ett mellanrum mellan sådana element som ljudisolering och däckning utförs automatiskt.

Men om du inte eliminera inverkan av takstolarna - akustiska broar, som överför vibrationer till locket kantar väggarna i strukturen, - isoleringsplåt kommer inte att fungera till 100%. Som ett resultat kan vi få en stor yta som resonans, och därför kommer isoleringen inte att minska dess vibrationer.

Också för att lösa detta problem med ljudisolering galvaniserad plåt kan isolerande packning - något flexibelt material (lämplig för både konventionell filt och skum). Om du installerar isoleringsremsor längs spjällen, kommer det externa bruset inte att överföras till huset genom profilerad plåt.

Specialister och byggare för att lägga professionella golv hävdar att om installationen genomförs i överensstämmelse med all ovanstående teknik kommer takets ljudisolering att vara ganska hög.

Som ett resultat kommer vi att notera en annan faktor, vilken ljudisolering inte direkt beror på, men det bör beaktas när du utför takarbeten.

Om du dåligt monterar arken kommer de att deformeras av temperatur, nederbörd och vind. Och detta kommer naturligtvis att leda till det faktum att bruset, knycka och rattle du kommer att tillhandahållas. Därför vårt råd till dig: börja ta itu med problemet är nödvändigt från den allra första skruven, swirled in i ditt tak!