Beräkning av steget och avståndet mellan spjällen

Takets kvalitet och hållbarhet är i stor utsträckning beroende av korrekt beräkning av stegspärrarna. Det påverkar placeringen av isolering, montering av takmaterial och installation av ytterligare delar. Observera endast kraven på avståndet under takplåtarna, då kan det finnas problem med isoleringsplattor. Omvänt kan justering mot isoleringens dimensioner göra ramen för svag, och på vintern kommer det att bli ett hot om att kollapsa. Hur räknar man avståndet mellan takstakarna? Låt oss prata om detta i vår artikel.

Grunderna för att bestämma spärrar

Som regel beror tonhöjden mellan spjällen på flera faktorer. Men vanligtvis varierar avståndet mellan 0,6 och 1,2 meter. Dessa indikatorer är avrundade, i praktiken kan avståndet skilja sig åt flera centimeter i mindre riktning. För en noggrann bestämning är det nödvändigt att utföra följande beräkningar:

 1. Bestäm längden på lutningen, genom att mäta kanten av huset. Antag att det visade sig vara 17,8 meter.
 2. Dela den resulterande siffran på de planerade stegspärrarna. Om det bestämdes att avståndet mellan strålarna skulle vara 0,8 meter, då 17,8 / 0,8 = 22,25.
 3. Därefter avrundas resultatet och vi lägger till en: 23 + 1 = 24. Vid detta tillfälle bestäms antalet behövande spärrar.
 4. Nu beräknar vi avståndet mellan balkarnas axlar. För att göra detta måste längden på lutningen divideras med antalet spärrar: 17,8 / 24 = 0,74 m.

Så bestämmer du det faktiska avståndet på vilket spärrar för metalltak eller något annat material ska stå.

Ofta, när du planerar en takram, används specialkalkylatorer. De anger grundläggande data och får det färdiga resultatet. Programmet borde dock inte vara helt betrodat, eftersom endast en person kan ta hänsyn till vissa villkor. Vid beräkning är det möjligt att förstå hur systemet fungerar, vilken mängd handling. Om det behövs görs justeringar för att stärka eller underlätta utformningen. Oberoende beräkning kommer att bidra till att mer exakt bestämma det nödvändiga stegspjällets dubbla och enkla taktak.

Beräkning av tonhöjd beroende på takmaterialet

För varje beläggning utvecklas egna standarder och dimensioner för trussystemet. Huvudfaktorerna är materialets styrka, dess vikt och motståndskraft mot yttre belastningar. Tänk på huvudtyperna av beläggningar.

trall

Steget med spärrar för böljande golv kan variera från 0,6 till 0,9 m. Slutresultatet beror på ytterligare villkor, vilket kommer att diskuteras nedan. Om av någon anledning steget ska vara längre, lägg till ett tvärsnittskort med en större sektion. I det här fallet är spärren själva vanligtvis valda i mått på 50x100 eller 50x150 mm.

Utöver spärren, applicera en kista på 30x100 millimeter. Klyftan mellan brädorna borde vara ca 0,5 meter. Det kan vara mer, det beror helt på typen av plåt och våghöjd. Kratskivor som sticker ut över takskenorna bör vara 1,5 cm tjocka än vanligt. Detta görs på grundval av behovet av att fixa ventilation, skorsten eller dränering.

Keramiska plattor

Den största svårigheten att designa en karmram för keramiska plattor är den stora vikten av materialet för taket. Den är tyngre än korrugerad 10 gånger och det är 40 till 60 kg per kvadratmeter.

Under denna beläggning använd torra strålar, med en vattenhalt av endast 15%. Deras tvärsnitt ska vara antingen 50x150 eller 60x180 mm. Med sådana indikatorer kan det maximala tillåtna avståndet mellan spjällen vara 1,3 meter. Den minsta tillåtna höjden genom vilken spjällen kan installeras är 0,8 m. Takets höjd påverkar det slutgiltiga beslutet: vid 15 ° görs tonhöjden 0,8 m, vid 75 ° - 1,3 m.

Längden på kepsfoten beaktas också. Ju kortare det är desto större är klyftan och vice versa. Dessutom, om lutningen är mindre än 45 °, och planering på ytan är planerad, monteras balkarna i steg om högst 0,85 m.

Avståndet mellan batten på batten väljs så att varje korsning av plattan har sin egen bas. Materialets standardlängd är 400 mm och mängden överlappning under installation varierar mellan 55 och 90 mm. Det visar sig att avståndet mellan binds centrala axlar kan vara antingen 310 eller 345 millimeter.

Metallplattor

Under senare år är frågan särskilt akut: hur man bestämmer avståndet mellan spjällen under metallplattan? Det imiterar dyrare keramiska material, men har samtidigt positiva egenskaper hos plåtarna. Installation av en sådan beläggning är enkel och kräver inte stora finansiella kostnader. Allt detta gör materialet attraktivt för tak av privata hus.

Metallens vikt är mindre keramisk, så en enklare ram krävs. Sektionen av strålarna minskar till 50x150 mm och avståndet mellan kassen ökar. Spjällhöjden för metallplattor varierar mellan 0,6 och 0,95 m.

För metall rekommenderar experter att man använder isoleringstjockleken på 0,15 meter. Men om du planerar att göra bostadshus, montera mattor eller plattor 0,2 m tjocka.

Ondulin

Den tillåtna höjden för beläggningen av ondulin är 0,6-0,9 meter. Standardtvärsnittet av spjäll är 50x200 millimeter. Sådana dimensioner tillåter att klara takets takbelastning på gaveltaket.

På toppen av motgaller är fästet en rattkorg som mäter 40x50 millimeter. Tonvikten mellan den centrala axeln är 600 mm.

Ytterligare faktorer

Vid beräkningen av spärren uppmärksammar inte bara typen av takläggning. Många andra punkter beaktas, uppgifterna om vilka finns i referensböcker och SNiPs. Här är några av faktorerna:

 1. Snö och vindbelastning. Ju mer snö faller på vintern och ju starkare vinden blåser desto mindre är avståndet mellan strålarna. Men om du ökar takets lutningsvinkel över 45 °, får du öka steget.
 2. Valet av isolering. För att minska kostnaden för isoleringsplattor rekommenderas att de överväger deras standardstorlekar. De producerar mattor med bredd 600, 800 och 1200 mm. Om vi ​​försummar detta tillstånd kommer det att visas ett stort antal underbud, kalla broar och konstruktion kommer att försenas.
 3. Kvaliteten på timmer. Det tar hänsyn till träslag, sort och sektion. Som nämnts ovan påverkas styrkan av hur väl strålen torkades. När du köper trä, var uppmärksam på jämnheten och förekomsten av en defekt i form av knutar och spår av skadedjur.
 4. Balkar av överlappning och åtdragning. Om du byggar ett vindsvåning under ett taktak, ska det maximala avståndet mellan spjällen vara 0,75 meter.

Beräkningen av avståndet mellan strålarna för dubbelt och enkelt taktak varierar. Även om det gör flera stingrays, är det nödvändigt att göra beräkningen individuellt för varje. Detta gäller speciellt för byggnader med olika längder av takväggar.

Med tanke på alla dessa faktorer är det möjligt att bestämma genom vilket avstånd att installera spärrar. Även om alla beräkningar kan göras självständigt, eftersom referensdata är fritt tillgängliga, är det bättre att kontakta de professionella. De har erfarenhet av att designa, de kommer snabbt att bestämma det avstånd som krävs mellan taken. Så, du kommer att undvika möjliga misstag och vara säker på säkerheten.

Stegspärrar under professionell golv

Avståndet mellan spärrarna under en metallplatta och ett professionellt golv

Vid uppbyggnaden av ett hus måste dess takkroppssystem, liksom alla andra konstruktionselement, utformas enligt särskilda regler och förfaranden. Endast genom att beräkna på grundval av data på belastningar kan du noggrant bestämma alla parametrar i karmramen, till vilken stagsteget tillhör, det vill säga avståndet mellan deras längsgående axlar. Om byggaren försummar beräkningen och bestämmer frekvensen för monteringen av spjälkarna "med ögat", kommer trussystemet att vara antingen onödigt besvärligt och dyrt eller inte tillräckligt hållbart och tillförlitligt. I det senare fallet kommer deformation eller fullständig förstöring av karmramen att vara oundviklig.

Allmän procedur för beräkning av stegspärrar

 1. Vi ger ungefärliga stegspärrar, som kan väljas från 600 till 1200 mm. När du gör detta bör du ta hänsyn till bredden på isolerings- och vattentätningsrullarna samt det valda takmaterialet (vilket steg ska ställas in när du lägger ett wellpapp eller metallplatta, vi kommer att se nedan).
 2. Längden på lutningen (längs takskenorna) är uppdelad i stagsteget, som vi valde i föregående stycke, avrundar det resulterande värdet till ett heltal (uppåt).
 3. Vi lägger till en till det antal som beräknats med den ovan beskrivna metoden, vilket ger antalet spärrar på en ramp.
 4. Längden på lutningen är dividerad med antalet lådor enligt definitionen i punkt 3. Som ett resultat får vi det angivna värdet av det steg med vilket spjällen kommer att installeras.

Förenklad beräkningstabell för metalltak och korrugerad takläggning

Hur man tar hänsyn till typen av takmaterial vid beräkning av stegspärrarna?

Om material som plåt eller metallplattor väljs som takbeläggning, bör ungefärligt steg av spärren i avsnitt 1 i ovanstående beräkningsmetod väljas utifrån det av tillverkaren rekommenderade intervallet. Vi kommer att beskriva dess gränser för vart och ett av dessa takmaterial i följande stycken:

A) Avstånd mellan takstänger under Profilerat golv

I monteringsanvisningarna för de mest populära professionella golvkvaliteterna indikerar det minsta steget i spjälkarna ett värde på 600 mm, medan den maximala tillåtna höjden inte överstiger 900 mm. Vid montage av spjäll med en större än angiven tonhöjd måste hela spjutssystemet förstärkas med kraftiga brädor monterade i tvärriktningen. Ryggben är av trä, vars bredd är 50 mm och höjd - 100 eller 150 mm. Materialet för lathing är ett bräda med en sektionsstorlek på 30x100 mm. Placeringen av sin installation bestäms av tjockleken och höjden på trapeziumfolien, och dess minimivärde är 500 mm. Den första styrelsen av batten, som ligger vid nivån på kronhjortet, ska vara 10-15 mm tjockare än de följande. Battens konstruktion och parametrar bör ge möjlighet att installera en skorsten, ventilationskanaler, taklampor och andra element.

B) Avståndet mellan takets takfästen under metallplattan

Idag är metallplattan det mest populära takmaterialet i enskild konstruktion. Externt ser det ut som en klassisk lera, men skiljer sig från den i sin lägre vikt, vilket möjliggör användningen av ett mindre skrymmande taksystem. Det rekommenderade steget med spärrar vid anordningen av ett metallbelagd tak ligger i intervallet från 600 till 950 mm. Bredden och höjden på trissfotavsnittet är respektive 50 respektive 150 mm. Det rekommenderas inte att göra spärrar av staplar med en mindre sektion, eftersom tekniken för montering av metallbelagd tak innebär att borrhålen är 10 till 12 mm i diameter i överdelarna av taket för att ventilera takytan.

Relaterade poster

 • Sätt att ansluta spärrar i längd och i åsen

Taket för varje tak med flera backar är taksystemet. Stålsystemet är en konstruktion

 • Enhet och beräkning av höfttak

  Attraktivt utseende på huset beror på takkonstruktionen. Dessutom är det hon

  Lathing för decking: valet av pitch och installation

  Användningen av wellpapp gör att du kan utrusta högkvalitativt och funktionellt tak. För att säkerställa tillförlitligheten och hållbarheten hos beläggningen är det viktigt att lathing för wellgolv är korrekt utformat och korrekt monterat.

  Funktioner profilerat ark

  Profilerad - ganska lätt och hållbart takmaterial, tillverkat av stålplåt. Styvheten hos det professionella arket beror på metallets tjocklek, liksom på djupet och konfigurationen av profilen, korrugeringsbredden. Plattan på batten som detta material är fastsatt beror direkt på egenskaperna hos den professionella golvets speciella profil, takets lutningsvinkel och de förväntade driftsbelastningarna.

  Ju högre profilhöjd desto högre är den ultimata belastningen som det profilerade arket klarar av.

  Enheten för lathing för wellpapp kräver användning av träkort eller brädor som ligger nära eller bara lite vinkelrätt mot spjällen. Denna design ger takets nödvändiga styrka, dess motstånd och jämn fördelning av yttre laster.

  Den är monterad vid montering av taksystem från trä eller metall, såväl som på tak med liten lutning, gjord av armerad betongplattor. Montering av trämantel för böljande golv görs med häftklamrar, naglar, skruvar, klämmor, naglar beroende på materialet på takfläkten eller takets tak.

  Principer för beräkning av mantel under professionella golv

  Precis som de flesta takbeklädnaderna, profilerat ark fäst vid kassen. Steget av en batten under ett professionellt golv anges i byggnadsnormer. SNiP specificerar kraven för denna parameter, baserat på takets lutningsvinkel:

  • med en minsta höjning på taket för installation av wellpapp, krävs en kontinuerlig kista eller en kista med en höjd av högst 400 mm (valet beror på metallets tjocklek och materialets kvalitet).
  • med en genomsnittlig lutning kan träbasen monteras med en höjd av 300 - 650 mm;
  • Om taket har en stor lutningsvinkel kan höjden vara upp till 1000 mm;
  • Individuella kvaliteter med hög styvhet kan monteras med en batten pitch upp till 3000 eller 4000 mm, om lutningen på lutningen är mer än 8 grader.

  Mer detaljerat med kratstegrets beroende på profilmärket kan hittas genom bordet:

  Takets tak, hagel

  Tabell. Beroende på mantelsteget på profilen på arket

  Vid konstruktion av taksystem är det nödvändigt att i förväg bestämma materialet i ytbeläggningen. Tillverkare av wellpappar i den medföljande dokumentationen anger kraven för att lägga ett visst material. Det rekommenderas att utföra beräkningen av lathing för korrugerad golv, i enlighet med parametrarna som anges av tillverkaren (de går inte utöver kraven för SNiP).

  Vid privat konstruktion väljs ofta plåt med en profilhöjd på 35 mm från stålplåt med en tjocklek på 0,6-0,7 mm. Sådant material kan monteras på batten med ett steg på upp till 1,5 meter, medan taket är konstruerat för en last på upp till 600 kg per kvadratmeter. Det är möjligt att röra sig utan rädsla på sådant tak vid rengöring eller reparation, men det bör noteras att denna struktur med ökad styrka är något dyrare än takläggning gjord av böljande golv med lägre styvhet.

  Om det är tänkt att använda ett professionellt golv med en profilhöjd på 21 mm eller mindre, bör höljet på manteln under professionell golv vara minimal, eller en kontinuerlig obreshetina ska monteras. Detta takmaterial är inte konstruerat för hög belastning, det kräver en stark bas för att undvika skiktdeformation.

  Den profilerade plåten med en profilhöjd på 44 mm används praktiskt taget inte i privat konstruktion, eftersom materialet är avsett att arrangera taket på industriella konstruktioner.

  Framställning av material för batten

  För att beräkna mängden timmer som krävs måste du veta längden och bredden på lutningen samt utföra beräkningssteget. Dessutom bör det noteras att vid åsen och takskenorna bör monteras på två brädor för att ge takbeläggningen nödvändig styrka. Förstärkningar kräver att man anbringar skorstenar, dormers, ventilationskanaler etc. Till resultatet av beräkningarna bör läggas ytterligare 10%. som vid installationen måste timmeret skäras till önskad storlek och en del kommer att gå i spill.

  Tvärsnittet av stången ska vara minst 50 × 50 mm. Lathing kan också göras av kantad eller oförsedd plåt 50 mm tjock. Det är nödvändigt att använda vältorkat timmer. Det rekommenderas att använda stavar och brädor från gran, tall, bok, alder. Materialet får inte vara fugovany, men du bör vara uppmärksam på rakheten på dess ytor.

  Brädor och ved bör inte snedställas, om nödvändigt bör elementets yta korrigeras.

  Lathing för böljande golv hanteras under hög luftfuktighet, så det finns en stor risk för skador på träelement av svamp och mikroorganismer. För att förhindra att träet ruttnar, måste timmer behandlas med antiseptika. Också krävs brandskydd av takelement. Idag produceras speciella formuleringar för brandbiobeskydd, vilket gör det möjligt att genomföra båda typerna av behandling i taget.

  Det är tillåtet att bearbeta den färdiga kassen, men takkonstruktionen kommer att vara mycket mer effektivt skyddad om den är monterad från element som är förimpregnerade med brandskyddssammansättning i förväg.

  Monteringskasser

  Hur man gör en kista under profilerade? Först och främst bör man vara uppmärksam på strukturen hos den tunna takpannan, om det professionella golvet används som topplack. Det är nödvändigt att lägga vattentätning av takmaterial eller ett speciellt vattentätt membran över spjällen. Taket på det profilerade arket kräver högkvalitativ ventilation, så längs spärren, över vattentätningen, är det nödvändigt att fylla stavarna med en sektion på 50 × 50 mm - mot galleren gör det möjligt att skapa den önskade ventilationsgapet.

  Kassen är fäst vid disken. För detta är brädorna eller stängerna packade parallellt med skenan horisontellt. För att förenkla installationen rekommenderas att dra åt repet, säkra kanterna på rampen och tro på sin horisontella position, det är bättre att använda en trämall. Till träbjälken i diskbänken är fästet fastsatt med fästen eller naglar. Om metallelement används, ska man använda självgängande skruvar. Den är fastsatt på takets betongbas med hjälp av dyvar.

  I nedre delen av lutningen, parallellt med takskenorna, är huvudplanken på batten fast, dess tjocklek måste vara större än den för de andra elementen. Tjockleken på brädet väljs utifrån profilprofilens höjd, liksom längden på det använda fästet, med vilket ytterplattan av ytterplattan är fixerad. På änden av takhöjden måste du installera vindbrädor. Deras yta bör vara högre än de andra elementen i batten, till profilens höjd.

  Installationen av lathing för böljda golv utföres vidare från botten uppåt. Varje stapel är fäst på varje spärr på en spik. För att fästa brädet på varje båge ska du använda två spikar längs övre och nedre kanterna för att undvika att brädan vrids om skador på taket under höga belastningar. Docka elementen i kassen längs spärren, fäst varenda ände med naglar eller klammer. På ett rafterben bör inte docka kanten av de närliggande nivåerna.

  Hur man gör en kista under profilen, observera installationstekniken, kan du lära av en speciellt förberedd video.

  Relaterade nyheter

  Kommentarer (2)

  Stegspärrar under professionell golv

  Tillförlitligheten och styrkan i den uppförda byggnaden ger naturligtvis grunden. Skönheten bestäms av fasadens utformning, fönstren ger huset en livlig färg. Styrka, skönhet, funktionalitet kommer att förlora sin attraktionskraft och säkerhet, om ramen på taket på en byggnad är utformad felaktigt, golvet sätter och passerar snö, regn, vind. Det mest hållbara materialet kommer att förlora kvalitet med felaktigt arrangemang av skelettet på taket i den nya byggnaden. Den avgörande rollen spelas av korrekt beräkning av lasten av korrugerat ark på takets taksystem.

  Rafters installerade med rätt tonhöjd, det vill säga mellanavståndet, behåller taket utan att ersättas i många år.

  Varning. Våra läsare tror att morgonen fiske är en myt! Avtäckt fångens hemlighet, du behöver bara upplösa 1 påse i 0,5 liter vatten läs mer.

  Den allmänna principen om beräkning av truss konstruktion

  Taket på takkonstruktionen är ett trästacksystem, som fungerar som ram för montering av professionellt plåtskydd. Den exakta beräkningen av avståndet mellan stavarna bör utföras noggrant, för att undvika att beläggningen försvinner, deformation av korrugerade golv, vilket innebär en oförskjuten ersättning. Steget med spärrar för wellpapp bestäms av metallets tjocklek som utgör grunden för materialet, typen av polymerbeläggning.

  Ju högre massan av takmaterialet desto mindre är avståndet mellan strålarnas "ben".

  Beräkna avståndet kommer att hjälpa till att mäta längden på takets lutning, motsvarande längden på takskenorna. Ytterligare matematiska operationer utförs enligt algoritmen:

  1. Längden på takhöjden dividerad med en mängd som är lika med avståndet mellan ramarna i ramen.
   (Till exempel: längden på lutningen är 30 m, storleken mellan stavarna är 0,7 m. 30 0,7 = 42,8);
  2. Lägg till 1 till det här värdet (42.8 1 = 43.8);
  3. Antalet som ska runda till högre (43,8 avrundat till 44);
  4. För att bestämma det exakta värdet av avståndet mellan strålarna delas lutningen längs med det resulterande numret (30 44 = 0,68). Stavar installeras på ett avstånd av 0,68 m.

  Detta är den allmänna beräkningsprincipen. Monteringen av ramen kräver mer noggranna, seriösa beräkningar, med hänsyn till skelettens lagerparametrar under beläggningen på profilarket.

  Mot taket med profilerat stål

  Vikten av takbalkgolv, som har en högre korrugeringsprofil än väggprofilen, fluktuerar mellan 5-8 kg och bestäms av tjockleken hos den använda metallen, typen av galvaniserad färgbeläggning, vilken är tillverkad i enkla skikt eller i flera steg. Installation av stänger bestäms av ett avstånd på 0,6-0,9 meter. Med ett större värde är det nödvändigt att utrusta tvärelementet, vilket bevarar taket från avböjning, beläggningsdeformation. Takskenan är installerad femton till tjugo centimeter tjockare och förstärker takets kant.

  Spjälkarna tilldelas skelettets bärande roll i strukturen. Profilhöjden bestämmer diametern för de använda guiderna. Lastgränsen på kärnan ställs in, med hänsyn tagen till den korrugerade vågens höjd, materialets bärkraft. Produktionsdokumenten som följer med den valda takplattformen innehåller rekommendationer om tillåtna laster, vilket bestämmer styrkan av beläggningen per kvadratmeter golvbeläggning.

  Rutinunderhåll, eventuell reparation av det uppställda taket innebär att man rör sig längs takhöjden. Tillförlitligheten ligger på de installerade spjällen. Stegavståndet är ansvarigt för arbetssäkerheten, förhindrande av sagging, deformation av ytan.

  Fysikaliska egenskaper hos de använda materialen

  Takfläkten, som bär hela takkonstruktionen, har en central roll. Huvudmaterialet för att göra skelettet är en trästråle med lämplig diameter, som kan bära vikten av den valda profilerade beläggningen. Huvudindikatorerna för tvärsnittet ökar med flera procent, vilket skapar en säkerhetsmarginal. Ett professionellt ark som är felaktigt fäst på en hiss kan deformeras över tiden på grund av påverkan av temperaturskillnaden mellan vinden. Avståndet mellan "benen" som är installerad under den profilerade metallen måste beräknas med hänsyn till alla nödvändiga indikatorer som följer med att takmaterialet monteras och används. Annars är det nödvändigt att ändra täckningen snart.

  Korrugerade ark takprofiler

  Bäst av allt är en spåntagare av barrträd, helst tall, lämplig för däck. adekvat svar på effekterna av atmosfäriska förändringar, säsongens ökade fuktighet. Hardwood är föremål för förfall, sprickbildning, uttorkning, deformation, vilket gör att materialet blir oanvändbart mycket snabbt. Fuktigheten i "right" -fältet, som kan ge bästa prestandaindikatorer, är fem till femton procent. Torrt ved bryts under beläggningens vikt, vått - själv deformerar, leder till deformation av taket, fodrad med böljande golv.

  En stång med ett tvärsnitt på mindre än fem centimeter kan användas under profilremsor med en höjd av mindre än två centimeter, det vill säga en vägg. Profilen används vid uppbyggnad av tak av hushållsbyggnader av en typ som inte kräver uppvärmning och förstärkning av skelettet.

  Rammonteringskåpa

  Profilerad beläggning innebär genomförande av fästelement med speciella komponenter. Taket på byggnaden är ständigt utsatt för luftströmmar, vars styrka varierar säsongsmässigt. Arken är fäst på ramsystemet endast med speciella skruvar som har en spetsig skruv, ett enhetligt hexhuvud, vilket möjliggör användning av en skruvmejsel. Fittings förhindrar skador på hålen med gummiblott, absorberar vid temperaturbyte, ökar vind. Beläggningens styrka ger installation av skruvar i varje våg av professionellt ark, lederna är förseglade. Användningen av takspikar orsakar deformation, skador på arken, därför - en oförutsedd ersättning av material, åtföljd av extra kostnader.

  Stegspärrar för olika typer av tak och takmaterial

  Truss konstruktion är ett grundläggande element i ett sluttande tak. Felaktigt beräknat avstånd mellan spjällen, felaktig bedömning av belastningen på det uppställda systemet med strålar, deras felaktiga installation, kommer sannolikt att leda till deformation och kollaps. Trissystemets stabilitet beror på:

  1. från hållfasthetens fäste till mauerlat nedanför, till åsen i övre delen;
  2. Drakens giltighet stöder för spärren, med hänsyn till längden på spännvidden;
  3. träkvalitet;

  Det är uppenbart att det viktigaste villkoret för takkonstruktionens tillförlitlighet är korrekt beräknat avstånd mellan spjällen. Hur man bestämmer detta värde för en enda, gavel, höft tak, du kan räkna ut det.

  Vad är beräkningarna för längden på spännerna?

  Kompetent designberäkning, där steget på alla stegar är beräknat enligt samma princip för vilken typ av tak som helst, baseras på följande indikatorer:

  1. last på 1m2 tak
  2. typ av takmaterial (metall, skiffer etc.);
  3. avstånd (spänn) mellan intilliggande stöd
  4. Vinkeln där fötterna på hävarmen är fastsatta.

  För att beräkna den maximala lasten på taket, vilket är viktigt, måste du analysera och sammanfatta:

  • vikten av häftapparat;
  • isoleringsvikt;
  • takvikt
  • mantelvikt
  • snö;
  • vind;

  vikten på den person eller personer som därefter kommer att vara förlovad, reparera själva taket och föremålen på den.

  Snö och vind - värdena för varje region är olika, du måste leta efter dessa indikatorer i referensinformationen för ett visst område, region.

  Hur man beräknar kuporna

  Det exakta avståndet mellan stolpbenen beräknas med hjälp av komplexa matematiska formler, materialstyrka, men många hantverkare hanterar denna uppgift på egen väg. Efter beräkningen av den maximala belastningen bör du utföra följande åtgärder:

  • mäta takets längd;
  • Det erhållna resultatet divideras med takramens spänn eller ett ungefärligt steg för montering av spärrar, (spärrsteg är avståndet från en fot till det andra av spännsystemet, vanligtvis medräknat standardvärdet, ungefär valt);
  • lägg till en enhet till resultatet, runt det erhållna värdet;

  Därefter ska längden på takhöjden divideras med det erhållna värdet (antalet krossar) - du får de önskade stegspjällen.

  Ett exempel på beräkning. Lutningen har en längd på 27m, det valda steget är 0,8m.

  27: 0,8 = 33,75
  33,75 + 1 = 34,75
  avrundning = 35, betyder antalet 35 att du måste sätta 35 spjäll.

  Bestäm avståndet mellan spjällen: 27: 35 = 0,8. Det vill säga foten är avskild från varandra på ett avstånd av 80 cm.

  Den allmänt accepterade standarden är ett värde som är lika med 1 meter, ett steg på åttio, sjuttio, nittio cm kan också vara optimalt. Beräkningsförfarandet kan givetvis inte kallas korrekt eftersom typen av takmaterial inte beaktas.

  Intervaller mellan spjällen som används för olika typer av takmaterial

  Vid beräkningen av fotstängarnas tonhöjd är det nödvändigt att ta hänsyn till takmaterialets egenskaper och dimensioner. De mest populära är följande typer av takläggning:

  • professionella golv;
  • keramiska plattor;
  • metallplattor;
  • Ondulin;
  • skiffer.

  Dessa typer av takläggning används för montering av tak av hus, bad, uthus. För varje typ av tak och takform, ensidigt, dubbelsidigt eller på annat sätt används ett visst mellanrum mellan spjällen.

  trall

  Profilerat modernt hållbart material av galvaniserat ark, formad i en specifik profil. Materialet är lätt, hållbart. När du använder den, är beräkningen av avståndet mellan angränsande spärrar 60-90 centimeter. Längre avstånd är endast möjligt om det finns en fästbalk med stor tvärsnitt. Lathing för wellpapp är gjord av trettio brädor, monterade 50 cm från varandra, om takvinkeln är 15 °, läggs det profilerade arket på batten, täckt utan luckor.

  Steget med spärrar under ett professionellt golv beror inte på dess varumärke. Så, C44 är det tyngsta materialet som är fäst vid kassen med ett spänne på 30 cm, men stiftet stiger inte.

  Keramiska plattor

  Beräkningen av stavbalkarnas tonhöjd under keramikplattan, ett material av stor vikt, dyrt, är något annorlunda än de andra. För materialvikten, som är stor, används endast torkade starka balkar med en sektion av 50x150, 60x180 cm. De optimala standarderna för standarderna mellan spjällen varierar från 80 till 120 cm. Valet av intervall beror på lutning och typ av tak. Beräkningen måste göras med hänsyn till längden på spännbalken. För den längsta höjden krävs en minsta höjd och vice versa tillåter den lilla längden på hävarmen användningen av en höjd med maximal bredd.

  Metallplattor

  Metallplattor kan kallas ledare bland alla takmaterial. Den används för komplexa, höft, gavel, hippade, ensidiga tak. Montera det är mycket lättare keramiska plattor. Metallplattor kan sättas på det gamla taket, byt ut den keramiska plattan, skiffer, med det gamla steget. Metallplattan är mindre än 10 gånger mindre, så strålar med en mindre sektion 50x150 används, steget mellan spjälorna är 60-90 cm, standardvärden. Det är särskilt lämpligt att isolera ett sådant tak genom att inkludera bredden på rull- eller arkisoleringen i beräkningen.

  Ondulin

  Denna typ av mjukt tak blir allt populärare, lättviktigt, bekvämt att installera, hållbart och hållbart. Ondulinfolierna är fästa i överlappningen på 40x50-kassen av nålskogsplankor (60 cm stigning).

  Steget med rafterben på samma gång från 60 till 90 cm. Strålar är nödvändiga med en sektion 50x150 eller 50x200.

  skiffer

  Skiffer används ofta för att täcka hushållsbyggnader, badhus, hus, garage. Därför är det många som känner till hur stor avståndet mellan spjällen när man använder det här takmaterialet. Användningen av detta material skapade systemet av stegspärrar 60-80, battens 50x50. Kassen är gjord av stavar 50x50 eller 30 stycken, beroende på lutningen. För ett platt sluttande tak används en 45 cm gitterhöjd för ett taktak - 65 cm.

  Hur skiljer sig stegens spjälsängar och tak med ett sluttande tak

  Varje typ av tak har sin egen styrka. Av det faktum att säkerhetsmarginalen bör läggas vid montering av en viss typ av tak beror på stegstrålarna.

  Skurtak, som är typiska för enkla byggnader för hushållsändamål, gjorda av barer, befästa på väggarna. Avståndet mellan takets tak är beroende av längden. Det är också viktigt att ta hänsyn till tvärsnittet av den använda strålen, förutsatt att ju längre klyftan är desto större blir belastningen.

  Bestäm det önskade avståndet mellan taken på taket på din byggnad

  Takramens tillförlitlighet beror direkt på beräkningsberäkningarna, inklusive stegen av spärrarna kommer att väljas.

  Felaktig bestämning av parametrarna hos spjällen vid beräkning av lasten på spånkonstruktionen kan inte bara orsaka deformation och kränkning av takbeläggningen utan också leda till att takbotten faller ihop.

  Vid beräkning av takkonstruktionen är det också nödvändigt att beräkna det avstånd som kommer att ligga mellan spjällen.

  På vilket avstånd att placera spärren, liksom andra aspekter och egenskaper som påverkar dess värde, kommer vi att försöka ta reda på i vår artikel. Den obligatoriska förteckningen över beräkningar för takkonstruktionen innefattar beräkning av avståndet mellan spjällen.

  Den allmänna metoden att beräkna tonhöjden för olika typer av täckning

  Avståndet mellan två ben kallas spärrar steg. Baserat på den omfattande erfarenheten av uppförande av tak anses det att taket placeras på ett avstånd av mer än 1 m vid takets konstruktion, medan det minsta tillåtna avståndet varierar inom 60 cm.

  Vi räknar oss på vilket avstånd det är nödvändigt att installera takbjälkar.

  1. Mät längden på lutningen längs strukturens L tak
  2. Vidare är det nödvändigt att dela upp den erhållna längden i måttenheter (det valda spärrsteget). Det vill säga vid ett steg på 1 m måste längden divideras med 1 m, vid ett steg på 0,6 m - dividerat med 0,6 osv. Vilket steg att välja i förväg finns nedan
  3. Därefter läggs man till resultatet, och det resulterande värdet avrundas. På så sätt visar det exakt antalet spärrar som ska installeras på en takhöjd;
  4. Därefter divideras den totala längden av lutningen med den resulterande mängden spärrar, resultatet är värdet av mittavståndet mellan dem, med andra ord - stegspärrarna.

  Bordet för att beräkna längden på spjällen, steget mellan dem och timmerets tvärsnitt.

  Om till exempel längden på takhöjden är 12 m och det tidigare valda steget är 0,8 m långt, kommer beräkningen att vara enligt följande:

  12m / 0,8m = 15 + 1 = 16. Vid ett icke-heltalsnummer utförs avrundning till närmaste större heltal. I det här fallet krävs 16 takfästen på takets sluttning.

  12 m / 16 st = 0,75 m - Avståndet mellan axlarna på spjällen monterade på takets sluttning.

  Den allmänna beräkningsmetoden tar emellertid inte hänsyn till de specifika egenskaperna hos ett visst takmaterial, så vi kommer att överväga vilket steg installationen av häftapparaten ska rekommenderas av proffs när man installerar hissystemet för de mest populära typerna av takbeläggning.

  Installation under beläggning av keramiska plattor

  Konstruktionen för läggning av keramiska plattor har sina egna detaljer. Keramiska plattor är ett ganska tungt material. Dess vikt är 10 gånger vikten av metallplattan.

  Det följer att belastningen på bärkonstruktionen är ungefär 40-60 kg per kvadratmeter. m tak.

  Strukturen av takläggningen av naturliga plattor.

  Därför bör spärren för detta ramsystem väljas från torrt trä med en vattenhalt av högst 15%. Takramens material är gjord av virke med en sektion på 50 * 150 mm (för större tillförlitlighet är det bättre att välja 60 * 180 mm).

  Tonvikten ska variera mellan 60 och 80 cm, och ju brantare takets höjd, desto större blir avståndet mellan dem.

  När lutningsvinkeln är upp till 45 grader ökar avståndet med 80 cm, om vinkeln är 75 grader - steget blir lika med 100 cm.

  Vid beräkningen av avståndet är det dessutom nödvändigt att överväga längden på spärren. Den maximala längden kräver en enhet med ett minsta avstånd mellan dem, om längden är kort kan steget mellan dem vara långt.

  En annan egenskap hos anordningen av ett keramiskt tak är steget av batten, med vilket det fylls på spjällen. Stegstorleken beror på vilken typ av kakel som valts, och dessutom måste det säkerställas att ett stort antal rader kan placeras på rampen.

  Installation under metallbeläggningen

  Metalltak är kanske den vanligaste beläggningen vid byggandet av hus.

  Det här takmaterialet, som idealiskt efterliknar golvbeläggningen av lera plattor, har ett antal fördelar jämfört med sin lera motsvarighet:

  • plåtplattor är mycket mer högteknologiska vid utförandet av installationen, så att takets konstruktionstid kan minskas avsevärt.
  • Takmaterial av denna typ är mycket lättare än plattor av naturliga ler, och skillnaderna i massan av 1m2 av beläggningen uppgår till 35 kg, beroende på hur tjock den naturliga plattan är.

  En signifikant minskning av takbeläggningens vikt kan väsentligt förenkla efterlevnaden av många parametrar i strukturramen, till exempel minska tjockleken hos basmaterialet, öka installationssteget, minska bommens tvärsnitt.

  Den optimala stigningen och tvärsnittet av spärren under metallplattan.

  Steget att installera stänkben under den metallbelagda beläggningen är anordnad i området 600-950 mm med tvärsnittsdimensionen av konstruktionselementet 150 * 50 mm.

  Ökning av tonhöjden här rekommenderas inte vid användning av en korsektion i 30 * 50 mm.

  Vid montering, för att säkerställa bättre ventilation av utrymmet fylld med isolering, borras ett antal hål 10-12 mm i diameter i spärren nära övre kanten.

  Generellt har trusskonstruktionen under metallplattan inga grundläggande skillnader från någon annan konstruktion. Kanske är det enda som gör det speciellt att det övre stödet av spjällen ska göras inte på sidan av åsen, men på toppen av åsen.

  Frizonen mellan de sammanfogade spjälkarna främjar luftcirkulationen under takbeläggningen, vilket, med tanke på dess metallyta, minskar risken för kondensering.

  Om monteringen av taket på ett trähus, vilket innebär att man byter ut den traditionella mauerlat med en övre krona, där de nödvändiga stekarna är gjorda för tillförlitlig fastsättning, utförs, om beräkningen är felaktig, är det mycket svårt att överföra spärren.

  Stegspärrar under professionell golv

  När det gäller ett professionellt golv varierar det rekommenderade avståndet mellan de vanliga spjällen i detta fall från 60-90 cm.

  Monteringsanvisningar profilerade.

  Om avståndet är större än det angivna, är det nödvändigt att använda tvärskivor (kasser) med stor tvärsnitt. Här är sektionen av spärrar vanligtvis vald att vara 50 * 100 mm eller 50 * 150 mm.

  Som en lathing för wellpapp används skivor med 30x100 mm. De är monterade i steg om 50 cm och mer. Tonhöjden beror på materialets höjd och tjocklek.

  Vid placering av lathing för wellpappade golv bör man inte glömma att brädan vänd mot spånen ska vara 10-15 mm tjockare än resten.

  Montering av spärrar under skifferbeläggning

  Skiffer, som tidigare, är ganska populärt takmaterial. Och för att montera det, välj spärrar med ett tvärsnitt på 50 * 100-150 mm och montera dem på ett avstånd på 600-800 mm från varandra.

  Under skifferbeläggningen kan du välja spärrar med ett tvärsnitt på 50 * 100 mm och installera dem på ett avstånd av 700 mm (600-800) mm.

  Vid tillverkning av en obreshetka applicera en trästång på 50 * 50 mm i sektion eller ett bräda på 25 * 100 mm. Gitterhöjden för skiffer väljs beroende på takets sluttning.

  Med en liten förspänning räcker det med att stödja ett ark med 4 bar (ca 45 cm), med större förspänning, 3 stavar är tillräckliga och läggs i steg om 630-650 mm.

  Kom ihåg att vid uppbyggnad av trussystem rekommenderas det alltid att ge en viss säkerhetsmarginal vid oförutsedda situationer, bland annat vid beräkning av häftavståndet.

  Material och verktyg som behövs för att installera spärrar

  För tillverkning och montering av spärrar behöver du först och främst ett tallskog med en vattenhalt av högst 15%. Minsta storleken på virket är 50 x 150 mm och styret för batten är minst 30 mm tjockt. Brädet kan användas och obehandlat. I så fall var noga med att ta bort barken. Under taklängden för keramiska plattor krävs en stång på 50 x 50 mm.

  För att fästa taket i kistan behöver du fästelement (självgängande skruvar eller skifferöglor beroende på valt tak).

  Det är bättre att fixa kassen med naglar 80 mm långa.

  När du installerar och tillverkar spärrar behöver du ett vanligt snickeriverktyg, liksom en elektrisk borr. Om du gör ett tak av metall, korrugerad, skiffer som inte ingår i ovanstående ämne, behöver du ha en kvarn.

  OBS: Se stegen markup på ett ansvarsfullt sätt. Korrekt markerade installationsspärrar kommer att förenkla ditt arbete i framtiden. Var noga med att kontrollera diagonalen på din sluttning, vilket gör att du enkelt kan ta takets tak.

  Avståndet mellan spjällen: Principer och exempel på beräkningar av stegspårningssystemet

  Uppgiften att korrekt beräkna avståndet mellan spjällen är mycket viktigt. Inte bara tillförlitligheten och hållbarheten på taket, men också allt efterföljande arbete på det beror på hur seriöst du går vidare till sin lösning: lägger isolering, installerar takläggning, installerar ytterligare element. Om du jonglera spärren steg under takets tak, så många som det är, är det inte ett faktum att det finns värmeisolering mellan spjällen.

  Om du bara fokuserar på isoleringen - kommer den allra första vintern med den rikliga ryska snön att krossa taksystemet. Det är därför som hela poängen är att välja det optimala steget av spärrar för alla rampar, och nu ska vi lära dig denna färdighet.

  innehåll

  Här är en bra video handledning om hur man självständigt kan beräkna avståndet mellan spjällen:

  Vad bestämmer stavplatsens placering?

  Så avståndet mellan spjälkarna bestäms av sådana viktiga faktorer:

  1. Takets form (gavel, enkel eller flera lutningar).
  2. Takets vinkel.
  3. Parametrar av virke, som används för tillverkning av spärrar (bredd, tjocklek).
  4. Trissystemets konstruktion (ombord, hängande eller glidande).
  5. Totaliteten av alla laster på taket (beläggningsvikt, atmosfäriska fenomen etc.).
  6. Materialet i lathing (20x100 eller 50x50) och dess parametrar (fast, med utrymmen 10 cm, 20 cm eller fast av plywood)

  Och var och en av dessa parametrar måste beaktas, vilket är exakt vad den här artikeln handlar om.

  Online-räknare vs. anteckningsbok och penna

  För korrekt beräkning av spjällens tvärsnitt och steg för deras installation finns idag många komplexa formler. Men kom ihåg att sådana formler utvecklades mer och mer så att det inte var så mycket möjligheter att idealiskt beräkna takkonstruktioner för att studera arbetet med sådana element.

  Till exempel är dagens okomplicerade online-program som ganska väl beräknar parametrarna av takspettar populära. Men helst, om du självständigt kan bestämma specifika uppgifter och beräkna allt du behöver. Det är viktigt att förstå i detalj vad som händer exakt i taksystemet under drift, vilka slags krafter det påverkar och vad som belastar. Ett datorprogram kan inte alltid ta hänsyn till allt som mänsklig hjärna märker. Därför rekommenderar vi dig att göra alla beräkningar på samma sätt manuellt.

  Dekorativa taktrar: 0% belastning

  Först av allt, bestämma den viktigaste punkten: typen av tak och dess syfte. Faktum är att taket på ett bostadshus på vintern tål en stor hatt av snö, en konstant vind i höjd och det är ofta isolerad från insidan, men taksystemet av en liten trädborr, gömd under trädkonsolen, har helt olika krav.

  Om du till exempel bygger en pergola i sin klassiska mening, spelar det ingen roll hur mycket avstånd det kommer att få mellan spärren - det här är en rent estetisk faktor:

  I ovanstående illustration är det uppenbart att även i en sådan byggnad finns ett taksteg. När allt kommer omkring ger det både den estetiska faktorn och styvheten hos själva strukturen. Men välj ett steg på en godtycklig väg.

  Funktionella spärrar: detaljerad beräkning

  Vi närmar oss huvudfrågan: Vilken avstånd ska det finnas mellan taken på taket i en bostadsbyggnad? Här är du tålmodig och noggrant undersöker alla nyanser.

  Punkt 1. Väggens längd och valet av stegspärrar

  Det första steget är att monteringen av takbjälkar på taket av en bostadsbyggnad vanligtvis konstrueras byggnadsens storlek, även om man tar hänsyn till många andra faktorer.

  Till exempel är det lättast att installera spärrar i steg om 1 meter, så för en vägg 6 meter lång är 7 spjäll standard. Samtidigt kan du spara genom att placera dem med ett avstånd på 1 och 2 meter, och du får exakt 5 spärrar. Du kan också placera med ett avstånd på 2 och 3 meter, men stärka sedan kassen. Men det är extremt oönskat att få spjälkarna att gå mer än 2 meter.

  Punkt 2. Effekten av snö och vindbelastning på takets form

  Så stannade vi på det faktum att det genomsnittliga avståndet mellan taken på ett konventionellt tak är 1 meter. Men om området har en betydande snö- eller vindbelastning, eller om taket är mer eller mindre platt eller bara tungt (t ex täckt med lera plattor), så ska avståndet minskas till 60-80 cm. Men på taket med en lutning på mer än 45 grader till och med öka med ett avstånd på 1,2 m-1,4 m.

  Varför är detta så viktigt? Låt oss se. Faktum är att luftflödet kolliderar på väg med väggen under byggnadens tak, och det finns en turbulens, varefter vinden träffar takfoten över taket. Det visar sig att vinden strömmar runt takets sluttning men samtidigt försöker lyfta den. Och i taket just nu finns det krafter som är klara att bryta eller bryta om det - det här är två vindsidor och en hiss.

  Det finns en ytterligare kraft som uppstår av vindens tryck och verkar vinkelrätt mot lutningen, försöker som om man trycker på takljuset inåt. Och ju större lutningsvinkeln på takhöjden är, desto viktigare är säker vindkraft och mindre tangent. Och ju större lutningsvinkeln är, desto mindre måste du sätta takbjälkar.

  Den här kartan över den genomsnittliga vindbelastningen hjälper dig att förstå om du kan göra ett högt tak eller ett platt tak:

  Den andra punkten: I den ryska regionen påverkar ett atmosfäriskt fenomen som snö ständigt husets standardtak. Och här måste du också beakta att snöspiken brukar ackumuleras mer på någon sida av taket än på den andra.

  Det är därför på platser där en sådan väska är möjlig, måste du sätta ihop parade korsben eller göra en kontinuerlig kista. Det enklaste sättet att bestämma sådana platser är av vindrosen: Enstaka spärrar placeras på vindsidan och paras på leksidan.

  Om du bygger ett hus för första gången hittar du inte din egen världsutsikt, men bestämmer snittbelastningen för ditt område enligt officiella uppgifter:

  Punkt 3. Frågan om isolering och mattens standardbredd

  Om du värmer taket, är det lämpligt att placera spärren steg under standarddimensionerna av isoleringsplattor, som är 60, 80 cm och 120 cm.

  Moderna värmare idag säljer en standardbredd, vanligtvis vid samma standard stegspärrar. Om du tar dem och anpassar dem till redan befintliga parametrar, kommer det att bli mycket avfall, sprickor, kalla broar och andra problem.

  Punkt 4. Kvalitet och styrka hos det använda timmeret

  Av stor betydelse är också det material som du använder för byggandet av trussystemet. Så för varje träart finns det en egen regleringsdokumentation som avser dess bärkapacitet:

  eftersom För tillverkning av taklocksystemet i Ryssland används oftast furu och gran, deras böjhållfasthet och användningsegenskaper har länge förskrivits. Om du använder trä av andra arter, kommer det att vara möjligt att härleda en korrigeringsfaktor.

  Dessutom, om spärren kommer att ha sektioner, skär eller bulthål, bör den bärande kapaciteten i baren beräknas med en koefficient på 0,80.

  Punkt 5. Avstånd mellan puffar och golvbalkar

  En annan punkt: Om taket är byggt med karmstolpar kopplade till varandra, och deras lägre ackord används samtidigt som golvbalkar, måste avståndet mellan karmarna ske inom 60-75 cm för att ta hänsyn till framtidens golv.

  Punkt 6. Lasten på trussnoderna

  Så här är de viktigaste lasterna som fungerar på taket

  1. Statisk, som inbegriper vikten av trussystemet själv, takets vikt, snö ligger på taket och ytterligare element.
  2. Dynamisk, som inkluderar vindkraft, oväntad skada på taket, en persons vikt och utrustning för reparation och liknande faktorer.

  Och alla dessa faktorer kan vid en viss tid påverka taket samtidigt, och därför finns det en sådan sak som ett kritiskt värde. Det här är exakt värdet på de laster där taket inte står och deformeras.

  Om byggnaden är under uppbyggnad med betydande spänningar, så används stålbalkar nödvändigtvis. Faktum är att spänningen i sådana stavar redan är frånvarande, och hela belastningen faller på noderna - här påverkas de av tryck- och dragkrafter. Och avståndet mellan sådana gårdar beräknas beroende på taktyp och uppbyggnad av taket självt.

  Vanligtvis placeras en enhetlig gård med en spännvidd på sex, och därför görs ett avstånd på 1,5 meter mellan truss noderna.

  Artikel 7. Taket av taksystemet och takpannan

  Glöm inte att det huvudsakliga syftet med takbjälkar är att hålla hela taket på sig själv, och vikten är avgörande:

  Punkt 8. Bekväm installation av takläggning

  Faktorn mellan det valda takbeläggningen påverkar också avståndet mellan spjällen. Ju högre takets tak är, desto mer takmaterial kommer att användas. Och ju hårdare de är, desto oftare måste de sätta spärrar under dem. Men hur är det med fast obreshetka? Faktum är att hon har sin egen vikt:

  Varje typ av tak har sina egna optimala stegspärrar. När allt kommer omkring måste många standardark på kanterna monteras direkt i takfästet eller kassen, och det är viktigt att de matchar. Annars blir arbetet med att täcka taket lätt till ett levande helvete på en höjd, tro mig.

  Det är därför innan du börjar installationen det är nödvändigt att göra en layout, kolla allt flera gånger. Och veta några viktiga detaljer om varje typ av beläggning.

  Bestämning av totalbelastningen på taket som helhet och takfläkten separat

  Så vi har bestämt att förutom andra designfaktorer, fungerar en hel mängd laster samtidigt på takets taksystem: takets vikt, locket på snö, vindtrycket. När du har lagt till alla laster tillsammans, var noga med att multiplicera dem med en faktor 1,1. Så alla räknar med oväntade gynnsamma förhållanden, det vill säga att lägga ytterligare 10% procent styrka.

  Och nu måste du bara dela upp den totala belastningen med det planerade antalet spärrar och se om var och en av dem kommer att klara sin uppgift. Om det verkar som att konstruktionen blir smidig - lägg till 1-2 spjäll till summan, och du kommer att vara lugn för ditt hem.

  Du måste göra beräkningen för förstörelse, dvs. vid full belastning, som fungerar på taket. Alla dessa belastningar bestäms av de tekniska egenskaperna hos material och byggkoder.

  Takets standardkonstruktion är takbjälkar, gitterbalkar, och var och en av dessa element fungerar endast på lasten som lägger tryck på den och inte på det gemensamma taket som helhet. dvs Varje last på takfläkten har sin egen belastning, totalt men dividerad med antalet stänkben och genom att ändra platsens tonhöjd, ändrar du belastningsytan på spjällen - reducerar den eller ökar den. Och om du ändrar steget med spärrar obehagligt för dig, arbeta sedan med parametrarna i avsnittet av stänkbenen och takets totala bärförmåga ökar betydligt:

  I den här beräkningen försök att försäkra dig om att den längsta spåren var i ditt projekt inte mer än sex och en halv meter, annars - skarva längden längs. Nu kommer vi att förklara mer detaljerat. Så, på taken med sluttningslängder upp till 30 grader är spjäll de så kallade "böjningselementen". dvs de arbetar just för böjning, och det finns vissa krav på dem. Och möjligheten att avböjning av spärrar beräknas med hjälp av en speciell formel, och om resultatet överstiger normen, höjs spärren i höjd och gör en ny beräkning igen.

  Men på taket med en höjning av lager på mer än 30 grader vilka takbjälkar redan betraktas som "böj-komprimerade" element. Det vill säga att de inte bara påverkas av en likformigt fördelad belastning, vilket orsakar böjning av spjällen, men också av krafter som redan verkar längs axelns axel. I enkla termer böjdar spärren här inte bara en bit under takets vikt, men klämmer också från åsen till kraftplattan. Dessutom måste spänningen kontrolleras av bulten, som vanligtvis håller tillbaka två rafterben.

  Som du kan se kommer även människor som är långt ifrån konstruktion att klara sådana beräkningar. Det viktigaste är att ta hänsyn till allt, var uppmärksam och redo att spendera lite mer tid på design, så att allt arbete fortsätter som klockverk!