Reparation av ett platt tak av en lägenhet hus uppskattning

Uppskattningar för reparation av tak (20 uppskattningar)
Uppsamling av beräkningar för reparation av tak: demontering av beläggningar, byte av mantel, montering av takfästen, takläggning, montering av block i yttre och inre dörröppningar, primingfasader, plasterytor, anordnande av takrännor, lastningsarbeten för vägtransport, godstransporter med lastbilar och andra
2012-12-17 | Popularitet: 51668

Dela en länk till materialet i det sociala nätverket:

Vill du lägga en offert på vår hemsida? Skriv oss om det.

Reparation av taket på en lägenhet i Nizhny Novgorod

Hittills är installation och restaurering av taket på en bostadshus en av de svåraste händelserna, vilket inte bara kräver stora investeringar utan också en stor mängd ledig tid, tålamod och ansträngning.

I de flesta fall, när det finns problem av någon art som är direkt relaterade till taket, hanterar husets invånare direkt situationen. Detta beror på det faktum att kontakt med allmännyttiga företag kräver stor återhållsamhet och tid, vilket många inte kan skryta med.

I det här fallet är det mycket lättare för hyresgästerna att ta itu med problemen själva, ha samlat in de nödvändiga fonderna och beställa ett kontraktsföretagets tjänster. Vårt byggföretag på en rekordtid utför vattentätning av taket med polyurea i Nizhny Novgorod. Vår prissättningspolitik är ganska lojal, därför tillgänglig för alla delar av befolkningen.

Oberoende återuppbyggnad av taket på en bostadshus är ett stort misstag, eftersom denna plikt tillhör de tjänster och organisationer som tillhandahåller verktyg för detta hus. Vid läckage, förlust av värmeisolering eller vattentätning måste husets invånare lämna in en motsvarande ansökan till allmänheten för att snabbt lösa problemet.

Reparation av taket i en lägenhetsbyggnad är en komplex och krävande process, som omfattar ett antal arbeten som syftar till att återställa integritet och estetik på takplattan.

Egenskaper av takreparation

Idag finns det två huvudtyper av förbättring av taket i flervåningsbyggnader: kapital och nuvarande (delvis arbete). Mindre reparationer behövs i händelse av att hyresgäster har identifierat mindre skador som kan avsevärt minska takets prestanda.

Vid allvarliga läckor, genom hål eller större skador på taket, krävs större reparationer. Dess skala är mycket större, och nivån på förbrukade materialresurser är högre.

Vårt företag tillhandahåller högkvalitativa tjänster som syftar till att täta taket med polyurea i Nizhny Novgorod, så när de första allvarliga problemen uppstår kan våra specialister korrigera situationen på rekordtid.

Översyn av taket i en bostadshus


Denna byggprocess är anmärkningsvärd för dess komplexitet och ansvar. Översynen görs för att återställa eller ersätta hela sektioner eller hela omkretsen av webben, liksom olika stödstrukturer.

Evenemanget omfattar även återuppbyggnad av ventilations- eller dräneringssystemet. Anledningen till behovet kan vara sådana faktorer som en hög grad av slitage på grund av långvarig drift, överbelastad nivå av atmosfärisk nederbörd, väderförhållanden, brist på regelbundna inspektioner och snabb reparation etc.

I de flesta moderna lägenhetsbyggnader finns en platt typ av tak, för att kunna reparera ett platt tak i en lägenhetsbyggnad är det nödvändigt att använda en byggnadsentreprenörs tjänster. Vårt företag till lägsta kostnad kommer snabbt och effektivt att utföra arbete för att täta taket med polyurea i Nizhny Novgorod.

Omarbetningen utförs i steg:

 • Det första steget är att vädja invånarna i den skadade lägenhetsbyggnaden till allmänheten (särskilt inom bostads- och verktygssektorn), varefter organisationens anställda ska hitta och kontakta det upphandlande bolaget som ska utföra uppgiften.
 • Utför diagnostik av allmänna villkor och operativa egenskaper, upprätta en korrekt rapport om upptäckta avvikelser och defekter. På grundval av denna mycket dokumentation är nödvändigheten av kapitalåterställning eller fullständig rekonstruktion upprättad.
 • Genomförande av nödvändiga bygg- och installationsaktiviteter.

För ett framgångsrikt genomförande av kapitalåterställningen är det nödvändigt att utarbeta en särskild uppskattning. Detta dokument kan innehålla följande punkter: demontering, installation av en ny beläggning, ny utrustning och material, restaurering av strukturer på platsen för deras ursprungliga läge.

Uppdatering innebär följande typer av arbete:

 • demontering av gamla och installera nya takläggningar.
 • reparation eller fullständig restaurering (rekonstruktion) av takkomponenterna.
 • behandling av hela ytan av ytan med ett speciellt korrosionsskyddsmedel, konstruktion antiseptisk och olika flamskyddsmedel.
 • Restaurering av ytterligare värmeisolering. Vattentätningen av ureattaket i Nizhny Novgorod med garanterad kvalitet på resultatet utförs av vårt företag.
 • Måla ytan om det behövs.

Nuvarande reparation av taket i en lägenhetsbyggnad

Den nuvarande reparationen av taket kallas mindre konstruktion, som syftar till att eliminera mindre skador och defekter i takplåten, vilket kan uppstå under drift. Huvudsyftet med denna process är att behålla takets övergripande prestanda och dess prestandaegenskaper.

Den nuvarande förbättringen totalt är att ersätta oanvändbara och skadade element utan att behöva demontera webben och installera en ny. Delvis eller aktuell reparation är nödvändig vid detektering av skador på komponenter, förlust av ljudisoleringsegenskaper, identifiering av isolationsproblem.

Även det aktuella arbetet i en lägenhetsbyggnad kan behövas om du behöver återställa beläggningens estetiska utseende. I det här fallet är alla åtgärder begränsade till målning, noggrann rengöring från smuts och skräp.

Kostnaden för att reparera taket


Den totala kostnaden för att reparera taket på en bostadshus och byggnadsarbeten som syftar till restaurering beräknas utifrån deras skala och komplexitet. Korrekt bedömning av alla byggprocesser tillhandahålls av entreprenörsföretaget, som professionellt bestämmer kostnaden för det arbete som utförs av sina anställda. Vid beräkningen av slutpriset för de tillhandahållna tjänsterna beaktas följande faktorer:

 • helt eller delvis ersättning av takelement.
 • Det totala antalet och omfattningen av de åtgärder som vidtagits för att förbättra driftsparametrarna.
 • behovet av att använda nya material
 • användning av ytterligare isolering
 • totala ytan på hela taket.

Vid behov av mindre mindre verk reduceras kostnaden till 300-500 rubel per 1 kvadratmeter. Trots detaljerna i figurerna kan det totala priset på byggnadsarbetet variera dagligen beroende på materialpriset och prissättningspolicy för det utövande företaget etc.

Kostnaden för att reparera taket på en bostadshus kan representeras som ett medelvärde, med hänsyn till flera redan genomförda projekt och deras finansiella mätningar. Det är således inte svårt att beräkna att en noggrann reparation av taket på ett standardhus med fem våningar kommer att omfatta att täcka takets yta med konstruktionspolyuretan, samt med bitumenmastik.

Du måste också installera ett uppbyggt tak, som i de flesta panelhus är takramen gjord av betongplattor. En sådan översyn av taket på taket i en bostadshus kommer att kosta det verkställande företaget 4,5 miljoner rubel.

Mängden verkar helt enkelt orimligt, men en enstaka utförande av en sådan översyn kan spara huset från allvarliga problem i många år. För att förhindra att det behövs större reparationer är det möjligt att ta tidigt reparationsarbete på taket, att den är snabb och att den ska fungera i rätt tid.

Uppskattningar för reparation av taket i en bostadshus

Vid restaurering av taket uppmärksammas uppskattningarna av takövervakningen. Detta beror på ett betydande stort antal byggprocesser och behovet av att spendera en betydande materialbudget.

För att framgångsrikt slutföra reparationen av taket i en lägenhetsbyggnad är det nödvändigt att köpa material, hyra professionell utrustning och använda flera byggnadspersonalers tjänster. På grund av dessa egenskaper utmärks schablon alltid med stor volym.

För att helt eliminera läckaget av taket i en lägenhetsbyggnad är det nödvändigt att täta taket med polyurea. Dessa tjänster i Nizhny Novgorod ger vårt företag. De totala uppskattningarna kan innehålla följande punkter:

 • Byte av ett gammalt skadat skydd
 • Installation av nya konstruktionselement och vattenstugor.
 • Hel eller delvis ersättning av takfot, parapeter och överhäng.
 • Installation och montering av det uppbyggda taket.

Den slutgiltiga listan över komponentarbeten i beräkningen görs av den verkställande organisationen och entreprenören.

slutsats

Att upprätthålla en högt fungerande prestanda i en lägenhetsbyggnad är en viktig och extremt svår uppgift. Från tidpunkten för diagnosen och undersökningen av takplattan hemma beror på dess integritet och motstånd mot alla typer av belastningar, påverkan från utsidan.

Våra fördelar

Livslängd
tak
mer än 25 år

100% sömlös
inga sömmar - inga läckor

Arbetets omfattning
(≈ 3 varv runt jorden)

Arbetshastighet
1000 m² per dag

säkerhet
ingen öppen eld används

Översyn av taket i en bostadshus: tips och tricks

Praktiskt taget alla hyresgäster på de övre våningarna i bostadshus har periodiskt ett ganska obehagligt problem - behovet av att reparera taket. I husen i den gamla byggnaden handlar det inte bara om att eliminera läckor, utan också ett takfall. Och om det är i den privata sektorn är det klart vem som är ansvarig för detta, när det gäller en bostadshus är det här en uppgift med många okända, allt från tekniska frågor till ekonomiska.

I dag, vid reparation av tak används högteknologiska material och teknologier, vilket gör det möjligt att avsevärt öka sina tekniska och operativa egenskaper. Taket och försämringen av taket kan naturligtvis skilja sig, och i enlighet med detta är de utförda typerna - delvis eller kapital - också olika.

Ombyggnaden av taket i en bostadshus ger möjlighet till återställande eller byte av alla grundelementen, externt tak, taksystem, avloppssystem och det andra vid allvarliga skador på dem eller när taket är helt förfallit. Det är svårt att ens förstå hur mycket sådana händelser kan göra.

Vem finansierar övervakningen av taket i en bostadshus ↑

Såsom är välkänt är förvaltningsbolaget ansvarigt för det nuvarande arbetet med att behålla takets tillstånd av denna typ av hus.

Men när huvudproblemet uppstår är det meningsfullt att dra nytta av det regionala programmet för översyn av bostadshus inom ramen för lagen "om bostads- och kommunalreformfonden". Tal i det här fallet kan handla om väldigt seriösa summor, och det här programmet möjliggör nästan helt att förskjuta byrån för att finansiera ombyggnaden av bostäder från medborgare till staten.

Hur man deltar i översynsprogrammet

Enligt programmets villkor ges förvaltningsorganisationerna ekonomiskt stöd upp till 95% av kostnaden för arbete enligt uppskattningar. Listan över arbeten med att reparera taket av programmet innehåller i synnerhet:

 • utbyte dränering;
 • utbyte av takläggning, inklusive även dess individuella element
 • restaurering av temperaturen på vinden, såväl som luftfuktighet;
 • beläggning av träkonstruktioner med brand och antiseptiska föreningar.

Vilka specifika åtgärder måste vidtas ↑

 • Att på bolagsstämman diskutera huruvida taket behöver större reparationer och fatta ett lämpligt beslut.
 • Därefter utarbetas en typisk defektlista för relevanta verk på taket. Den innehåller:

Det blir inte överflödigt att bifoga bilder av skada på sedeln, helst färgade.

 • Uppskattningen och det tekniska projektet, kontraktet för sitt uppförande.
 • Betala dina hyresavdrag, om några.
 • Ansök om reparation av taket av byggnaden enligt statsprogrammet till de lokala myndigheterna.

Svaret om beviljande av subventionen överlämnas till strafflagen eller till medeägarnas auktoriserade representant inom 10 arbetsdagar.

Hur man organiserar reparation av ett platt tak ↑

Normalt är bostadshus krona med ett platt tak och om behovet av restaurering har skapats kan du inte göra det utan ett entreprenörfirma. Du måste agera enligt följande mekanism.

Husets invånare vädjar till bostadsavdelningen eller strafflagen, varefter de anställda i dessa organisationer är knutna till ett entreprenadföretag som är specialiserat på denna typ av verksamhet.

Entreprenörens specialister diagnostiserar takets skick, sammanställer en lista över fel som ska korrigeras, kostnadsberäkningar och referensvillkor. Allt detta bör ingå i dokumentpaketet.

I det tekniska uppdraget beskrivs tydligt bestämmelserna i det föreslagna arbetet, varje steg som kommer att utföras av entreprenörens lag och presenteras vid slutet av arbetet vid leverans av objektet. Vid upprättande av en teknisk uppgift rekommenderas att man använder diagram och ritningar av konstruktionselement och föremål som är planerade för utbyte eller restaurering. Närvaron i dokumentflödespaketet är välkommet.

Uppskattningen för restaurering omfattar följande typer av arbete:

 • demontering - det kan vara permanent eller tillfälligt, det vill säga endast under byggandet;
 • installation;
 • nya material;
 • restaurering av befintliga strukturer på sina platser.

Varje del av uppskattningen åtföljs av en indikation på arbetskostnaden för en viss måttenhet.

exempel på uppskattningar för taket

Det här systemet, som fullt ut återspeglar hela listan över uppgifter som ska utföras, anger kostnader och tidsfrister, gör det möjligt att skydda sig från potentiella brister och överbelastning med de därmed uppkomna kostnaderna.

Efter beräkning av uppskattningen mellan entreprenören och kunden, undertecknas ett standardavtal för reparation av ett platt tak där villkoren för utförandet av arbetet anges:

 • deadlines
 • force majeure, till exempel situationen när de lägre rummen översvämmade under reparationer,
 • avvikelser från schemat och relaterade böter,
 • Vilket ansvar åläggs parterna för överträdelser av kontraktets klausuler.

Mellan parterna kan det vara missnöje eller ett krav på takhantering av dålig kvalitet eller andra kontroversiella problem. Med korrekt utförda handlingar kan tvisten lösas i domstol.

Om din lägenhetskomplex av någon anledning inte kan få ekonomiskt stöd från staten, så är den totala kostnaden för det arbete som ska ske dividerat lika mellan bostadsrättsägarna, det vill säga medeägarna till den gemensamma egendomen.

Revidering av taket: de viktigaste stadierna i videon

Hur man organiserar reparation av taket (tak) i en lägenhetsbyggnad?

Till skillnad från ägare till privata hus, som är vana vid det faktum att de måste övervaka de tekniska förutsättningarna för sin egendom själva, förloras hyresgästerna av flerlägenhetslägenhetsbyggnader med typisk utveckling ofta när en nedbrytning eller läckage sker genom taket. Situationen är komplicerad av det faktum att endast hyresgäster på de övre våningarna lider av skummet och resten märker inte ens problemet. Att reparera taket på en bostadshus är dock en komplex, ekonomiskt kostsam uppgift som måste hanteras kollektivt. I den här artikeln kommer vi att berätta för vem, när och för vem pengar ska reparera taket, om det gav en läcka.

Typer av läckor

Även om bostadslägenheten bara var i drift, är dess tak inte skyddad mot läckage, frysning och mekanisk skada. Ägare av lägenheter som ligger på de övre våningarna i höghus kommer att bekräfta att dropparna kan förekomma i någon säsong, vilket orsakar skada på ytbehandling av rummet vilket medför fukt och fukt. Tekniska föreskrifter klassificerar läckage genom taket i följande kategorier:

 • Snow. Sådana läckor uppträder under snabba upptining av snö när det nedre skiktet på snölocket töjs, vilket kommer i kontakt med takmaterialets yta.
 • Heavy. Vätning av denna typ uppstår vid kraftigt nedbörd på grund av dräneringssystemets ofullständighet eller flödet av vätska i sömmarna.
 • "Flimmer". Flimmer kallas läckande, vilket kan manifestera sig slumpmässigt, oavsett årstid, närvaro eller frånvaro av nederbörd, oftast uppstår de på grund av ett brott mot takbyggnadstekniken eller på grund av sprickor på ytan av vattentätningsbeläggningen.
 • "Torr". Torka läckor är de som inte orsakas av kraftigt regn eller smältande snö. De manifesterar sig som vätning av taket och väggarna på de övre våningarna på grund av ackumulering av kondensat inuti taket.

Observera att det enklaste sättet att identifiera och eliminera snö och regn läckage, eftersom de verkar systematiskt och lätt förklaras av ofrivilligheten i dräneringssystemet eller otillräcklig isolering av taket. "Dry" och "flickering" drift är svårare att diagnostisera, eftersom de kan uppstå när som helst och är vanligtvis lokaliserade på en liten del av takytan.

Vanliga orsaker till läckage

Taket på en bostadsbyggnad utför barriärfunktioner, skyddar en persons hem från ingreppet av nederbörd och kyla. På grund av det stora området är det ofta en svag punkt i strukturen, genom vilken mer värmeförlust uppstår. Identifiera takets gång är ganska enkelt, det är mycket svårare att bestämma vad som orsakas av överträdelsen av beläggets integritet. Bedömning av erfarenhet av professionella takmästare, oftast går taket på grund av följande fel:

 1. Överträdelse av konstruktionen av taket. Detta är den mest troliga orsaken till takets läckage, eftersom entreprenörer ofta bryter mot tekniska föreskrifter för att förkorta perioden för takreparationer och minska kostnaden för denna process.
 2. Taket på taket. Varje takmaterial har sitt eget liv, varefter det kräver omedelbar ersättning. Ofta behåller vattentäta beläggningar driftsegenskaper i 5-15 år.
 3. Dålig kvalitet, billigt, substandard takmaterial, som hade defekter före starten av driften.
 4. Mekanisk skada på vattentätningsskiktet som kan uppstå på grund av mänsklig aktivitet.
 5. Exponering för negativa miljöfaktorer. Nedgångar, snöfall, temperaturfall, stark vind - ett hot mot takets integritet.

Det är viktigt! För att försena reparationen av taket eller taket i en bostadshus och inte förbise mindre defekter som ännu inte har visat sig läckage, är det nödvändigt att inspektera dess yta minst två gånger per år. Vårt och hösttakskontroll - arbetet med specialföretagen för förvaltningsföretag rekommenderar vi dock att vi ska ta reda på när den här händelsen kommer att hållas och skicka en representant från husets råd för att delta i utarbetandet och undertecknandet av lagen.

Vem ska du kontakta?

Omhändertagning och övervakning av taket i en bostadshus utförs av förvaltningsbolaget eller den upphandlande organisationen som anställts för sin order. Taket, som vindarna, är den allmänna egendomen i huset, så de ekonomiska kostnaderna för att återställa statens regelverk går inte bara till invånarna i de övre våningarna, men till alla ägare som har lägenheter i detta hus. Om det finns läckage genom takytan måste du agera enligt följande:

 • Först och främst är det nödvändigt att göra en ansökan till förvaltningsbolaget som betjänar huset, som beskriver flödet och dess natur. Dokumentet sammanställs i 2 exemplar och skickas till organisationen personligen eller med registrerat brev med anmälan.
 • Om läckaget orsakat skada på din egendom i lägenheten måste du ringa en specialist från förvaltningsorganisationen som ska utvärdera kostnaden tillsammans med dig. Den utarbetade lagen är nödvändig för skada genom domstolen.
 • Förvaltningsbolaget inom en period av högst tio arbetsdagar från dagen för mottagandet av ansökan måste skicka en specialist för att inspektera taket och upprätta en defektlista.
 • På grundval av det sammanställda uttalandet bestäms volymen, reparationens tidpunkt och en uppskattning upprättas.

Tänk på att reparera ett tak på bekostnad av pengar hemma eller inte, beslutas på ett bolagsstämma. För att göra ett positivt beslut "för" borde minst 51% av invånarna rösta. Ägarnas beslut måste vara officiellt inspelat.

Typer av reparation

Beslutet om vilka reparationer taket behöver för att reparera läckor görs på grundval av defektlistan, som består av specialisterna i förvaltningsbolaget eller den upphandlande organisation som anställts av den för att utföra detta arbete. Beroende på arten och området för skador är följande typer av reparation utmärkande:

 1. Current. Delvis eller rutinmässig reparation av takbeläggning utförs när läckor uppträder på ytan, om någon av de enskilda delarna av taket är skadad, försämras ljudisoleringen eller värmeisoleringsegenskaperna hos taket, och strukturen är störd. Det kostar mycket mindre än kapitalet, går oftare, eftersom det syftar till att behålla taket i ett regelverk.
 2. Major. Målet med översynen är en fullständig återuppbyggnad av taket, vilket innefattar att demontera den gamla trottoaren och bygga en ny takpann, som ersätter delar av dräneringssystemet och stödstrukturer, brandbekämpning och antiseptisk bearbetning av träramelement.

Tänk på att ombyggnaden av taket i en bostadshus kostar mycket mer än nuvarande reparationer. Prissättning för denna typ av arbete börjar från flera tusen rubel per kvadratmeter. Den totala kostnaden beror på typen av takmaterial och värmeisolering.

Hur man betalar?

Om det finns behov av att reparera taket på en bostadshus, uppstår frågan vem som ska betala för det. Naturligtvis faller kostnaden för underhåll och rekonstruktion av fast egendom på alla ägare i förhållande till det ockuperade området. Det finns två sätt att betala för översyn av ett tak med flera våningar:

 • Betalningshanteringsföretag. Alla husägare överför till förvaltningsbolaget en betalning för underhållet av huset, varav en del spenderas på dess nuvarande reparationer och underhåll, och en del är ackumulerad i form av medel för större reparationer. Efter att ha fattat beslut om återuppbyggnaden av taket och samordnar uppskattningen med serviceorganisationen måste ägarna hålla möte med boende och rösta. Att betala pengar från allmänna huset står för reparationer, det är nödvändigt att få samtycke av 51% av hyresgästerna.
 • Statliga subventioner. I Ryssland finns en federal lag nr 185 "På reformen för bostads- och hjälpmedelreformen", som ger medborgarna rätt att få samfinansiering för ombyggnad av en bostadshus. För att kunna få statligt stöd måste ägarna dock göra en nedbetalning på minst 5% av kostnaden för att ta taket i ordning enligt uppskattningen.

Kom ihåg att för att kunna förlita sig på kapital eller löpande reparationer från förvaltningsbolaget måste alla ägare betala månatligt underhåll av huset, samt göra bidrag till kapitalreparationsfonden. Ett kvalitativt och tidigt renoverat hus gör det möjligt för sina hyresgäster att spara betalkort för värme eller el, eftersom det skyddar mot onödig värmeförlust.

Hur mycket är reparationen av taket på ett lägenhetshus

För närvarande är ett stort antal privata hantverkare och reparations- och byggföretag specialiserade på konstruktion och reparation av olika typer av tak för flerhusbyggnader och privata hus. Och de som vägrade att göra den här typen av arbete med egna händer är intresserade av hur mycket det kostar för att reparera taket på en lägenhetsbyggnad. Nedan ger vi de genomsnittliga priserna som vi identifierade på grundval av analysen av prislistor på många företag, liksom en hel del annan användbar information.

Typer av takläggning varierar beroende på typ av konstruktion:

Takplattor, bituminösa material, plåt, skiffer och andra används för takläggningen.

Vid reparation av taket i en lägenhetsbyggnad måste du ta hänsyn till egenskaperna och egenskaperna hos varje material. Du kan beställa installation eller reparation av takläggning från skiffer, kakel, metallplatta, bältros, evroshfera, plåt etc.

Komplexet av reparationsåtgärder beroende på vilket material som används kan skilja sig från

En av de vanligaste orsakerna till att reparera ett tak av kakel är ett brott mot tekniken när man installerar enskilda delar av taket. Kakelplattor utsätts för höga belastningar (källarskift, termiska expansioner, effekterna av utfällning), strukturella spänningar bildas, vilket leder till förstöring av materialet och bildandet av mikrosekvenser. Det är viktigt att byta ut det skadade takelementet, och i vissa fall krävs en delvis omläggning av flera rader kakel.

 • Tak av bituminösa material.

Som regel görs reparation av ett bitumentak med delvis eller fullt utbyte av takbeläggningen. Reparationsarbetet omfattar cement-sandskikt och ersättning av isolering. Med betydande skador är det bättre att göra en komplett byte av taket.

 • Tak av plåtmaterial.

I huvudarkmaterialets roll används galvaniserat stål med olika polymerbeläggningar. I försäljningen finns ark av koppar, zink, aluminium. Vanligtvis används rullade metallplåtar med en vikad fastsättning. När det gäller enkel reparation och underhåll är ett sådant tak det bästa alternativet. Det räcker att helt enkelt byta paneler, och du löser problemet med läckaget.

För att utföra arbetet krävs strikt överensstämmelse med tekniken för montering och fixering av paneler och tillgången på specialverktyg.

 • Pitched tak.

Med minimal skada på taket måste du snabbt identifiera problemområdet, eftersom det i fall av våtisolering kommer att skada inredningen och läckaget. Utför reparation av hälltak, kräver lämpliga kvalifikationer och lång erfarenhet.

Vad kan vara takhantering?

Bland de främsta orsakerna till takskador är:

 • subjektivt - osjämt utseende, buller, föråldrad funktionalitet, inkonsekvens med arkitektonisk stil;
 • läckage, frysning, kondensation, deformation av strukturella element.

Trots typen av tak är det nödvändigt att ibland genomföra rutinmässiga inspektioner och planerat reparationsarbete enligt processbestämmelserna. Det är bättre att överlåta detta företag till proffs som kvalitativt utför nuvarande, nöd- eller kapitalreparationer av taket.

De kommer snabbt att klara av hela byggkomplexet för att eliminera läckor:

 • avlägsna den gamla beläggningen;
 • utbyte av taksystem
 • installation och installation av värme- och ångisolering;
 • täcker takfotar och takrännor;
 • installation av nya takläggningar;

Allt arbete måste utföras på rätt nivå och med en garanti.

Hur mycket är reparationen av taket i en lägenhetsbyggnad: det genomsnittliga priset

För att beräkna priset för den kommande reparationen, skriv till oss via feedbackformuläret. Men samtidigt, kom ihåg att beloppet i stor utsträckning beror på typ och mängd arbete samt på de nödvändiga materialen:

 1. Omhändertagande - en komplett och dyraste uppsättning aktiviteter. Det innebär en fullständig ersättning av de delar av taket i en lägenhetsbyggnad.
 2. Underhåll av taket - det är inget som det planerade arbetet. De garanterar takets hållbarhet och är förknippade med underhållet av taket i en lägenhetsbyggnad.
 3. Nödtagsreparationer eller brådskande reparationer tillhandahålls oftast i nödsituationer. Experter återställer takets skick snabbt. Huvuduppgiften är att tillhandahålla tillförlitliga skyddsegenskaper för takvattentätningen.

Medelpriset för reparation av taket i en bostadshus är från 320 rubel per m 2. Vi beräknade det baserat på analysen av många prislistor som publicerades på platsen för reparations- och byggföretag. Nu kan du enkelt beräkna den totala kostnaden för reparationer.

Beskrivning av moderna metoder för att reparera ett förfallet platt tak

Arrangemang och reparation av ett platt tak görs av två typer av material: mjuk eller bulk. De ger utmärkt tätning av taklagren, skyddet av huset från de skadliga effekterna av miljön och lång livslängd. Det finns typiska skador på taket av mjuka material, vilket periodiskt uppstår, oberoende av kvaliteten på de material som används.

Typ av skada

Ta reda på om det finns behov av återuppbyggnad av taket, du kan med noggrann inspektion av dess yta. Detektera defekter i taket på huset kan vara, om du bara går på den. Skadade områden kan krossa, bränna ut och svälla.

Takvillkor Bedömning

Skador på ett plant tak:

 • "Kaktslagstiftning": helt eller delvis
 • svullnad beläggning;
 • förekomsten av bubblor;
 • utseende av sprickor;
 • bildandet av urtag och tåg fyllda med regnvatten;
 • skalning av beläggningen runt skorstenen;
 • spirande insida lager täcker alla typer av vegetation.

Om du regelbundet utför en rutinbesiktning av husets tak för defekter, kan du göra en liten rutinmässig ytreparation med egna händer. Men om du inte gör det i tid, kommer defekterna gradvis att utvecklas, och taket kan börja läcka. I det här fallet kan det vara nödvändigt att inte bara översyna taket på huset, men också för att återställa inredningen i rummet.

Takfel

Konsekvenser av sen reparation av taket:

 • tillväxten av mos och annan vegetation;
 • utseendet av mögel;
 • deformation av träväggar och golv i huset;
 • kränkning av inredningen
 • förekomst av perkolation;
 • isbildning av husets väggar och golv på vintern;
 • utseendet av flera sprickor
 • Delaminering av ytmaterial, accelererade deras förstöring på grund av förfall.
Deformerad beläggningsområde

Det rekommenderas att förebyggande åtgärder vidtas under vart och ett av årstiderna:

 • i början av hösten så att det inte finns några problem med ett läckande tak;
 • på våren, efter upptining av snö - för att eliminera skadorna efter vintern;
 • På sommaren är det nödvändigt att ta bort löven och rengöra taket från moset.
 • vinter behöver tid för att rensa snön.

Detta kommer att bidra till att minska kostnaderna för underhåll hemma.

Hur man reparerar ett platt tak

Beroende på storleken och arten av ytfel kan två typer av reparationer noteras:

Det finns två effektiva metoder för att reparera ett platt tak:

 • sticker på mastic
 • fusion med användning av högtemperaturexponering.

Membrantaksenhet

PVC-membran är ett mjukt material för takreparation, som du enkelt kan reparera. Ett stort plus på sådana beläggningar är att stapling är möjlig i ett lager direkt på den tidigare takbeläggningsbeläggningen. Det enda kravet är att ytan måste vara ren (utan stenar, skräp, gamla fettfläckar, vattenpölar).

Membran tak struktur

För arbetet behöver:

 • rullar av PVC-membran;
 • svetsmaskin;
 • saxar,
 • vals;
 • Dowel-naglar.

Materialet läggs i ett lager.

Tekniska arbeten

Rullarna rullas på ytan av taket och avskurna de nödvändiga bitarna av tyg. Klingorna läggs med en överlappning på 12 cm. Kanterna på dukarna är fastsatta med naglarna varje 40 cm. Kanterna är anslutna till uppvärmd luft från svetsmaskinen. Samtidigt under duken rikta flödet av hetluft och omedelbart rullade med en rulle. Denna metod är motiverad vid reparation av stora områden.

Tillämpning av euroroofing material

Denna reparationsteknik är mycket mer ekonomisk, men ytan måste vara helt ren. Golvmaterialet är tillverkat i två lager. Den första - den huvudsakliga och den andra - dekorera. Tack vare ett speciellt pulver är dekorativa takfiltar inte rädda för solen, frosten, spricker inte och torkar inte ut, är kemikaliebeständig och har ett långt livslängd (cirka 30 år). Material tillverkas i rullar.

Material och verktyg för arbete:

 1. Två typer av euroroofing material;
 2. Gasbrännare;
 3. Särskilda saxar;
 4. Hook.

Fusionsteknik

Ränder med önskad längd mäts och vridas igen för bekvämlighet i rullar. Varje duk uppvärms med en gasbrännare och rullas, hålls för att undvika att bli bränd, med en järnkrok. I detta fall är materialet fast fastsatt på ytan. Ovanpå bottenskiktet placeras dekorativt enligt samma algoritm. Sedan smälter de två skikten samtidigt, vilket garanterar tillförlitlig vidhäftning och hållbarhet hos beläggningen.

Andra sätt

En liten reparation av husets mjuka tak kan göras med vanligt takmaterial. Det har förvisso inte alla fördelar med moderna analoger, men för små defekter i taket kan du använda bitar av takmaterial och lägga dem på smält bitumen. Materialet kan till och med läggas ovanpå järn eller skifferytor.

Eliminering av mindre defekter

För små sprickor i skifferplanet hjälper flikarna av tyg i oljemaling - de kan reparera mindre skador.

Stora fragment av skador är föremål för ersättning eller fullständig överlappning av taket med nytt material.

Hur man beräknar kostnaden för återuppbyggnad

Tekniken för mindre underhåll kräver inte sådana preparat, det kan utföras spontant utan någon tidigare förberedelse.

Vid planering av en stor översyn av taket är det ganska rimligt att göra en preliminär beräkning av kostnaden för reparation av taket från rullmaterial.

Du måste först beräkna materialförbrukningen.

Förfarande för reparationsplanering:

1. Mätning av det område inom vilket ersättning av beläggningen planeras.

2. Utarbeta en lista över alla nödvändiga material, med hänsyn till arten av defekterna.

3. Lägga till i listan över material för tillverkning av cement-sandmortörer, om du planerar att uppdatera dessa delar av taket.

4. Till det erhållna resultatet lägg till 10-20% överskridande av material.

5. Beakta förslag från olika butiker av byggmaterial, notera kampanjer och leveransvillkor för material.

översyn

Uppdateringen av taket kräver stora utgifter och tidskrävande, men förfarandet i sig kan väl göras för hand, förutsatt att du har några färdigheter.

Komplett ersättning av den gamla beläggningen

Tekniska händelser:

 1. Demontera takpannan och kontrollera tillståndet för alla isolerande lager.
 2. Om det upptäcks några skadade beläggningar ska en ersättning göras över hela området.
 3. Gör en cement-sand screed, guidad av instruktionerna på förpackningsmixen.
 4. Häll lösningen i ett lager av 2-4 cm och vänta tills ytan torkar.
 5. Gör primerbitumenemulsionen.
 6. Behandla hela takdelen med mastic.
 7. Lägg de föruppvärmda delarna av hela banan på ytan av taket och tryck på den med en klubb. Förfarandet är lättare att utföra tillsammans.
 8. Låt alla band överlappa, hålla 15-20 cm foder.
 9. Tätningssömmar, leder och svårtillgängliga platser.
 10. Om så önskas kan du göra ytterligare ett lager av mjukt tak och rulla rullen i vinkelrätt riktning.

För att reparera taket för att ge resultatet och för nästa dussin år för att spara på sådana händelser, bör du följa alla regler när du lägger beläggningen. Det bör också noteras att beläggningens tillstånd kommer att bero på kvaliteten på det material som valts. Det är bättre att välja produkter av välrenommerade tillverkare.

Provprognoser för reparation av taket

Varje tak, oavsett om det är på en privat- eller lägenhetsbyggnad, måste då och då repareras. Vilken som helst, även den minsta läckaget av taket kan leda till att en läcka kommer att observeras på övervåningen. För att reparera korrekt utan brist och materialavfall är det nödvändigt att göra en uppskattning, där alla åtgärder för restaurering klart kommer att beräknas och kostnaderna för dem kommer att återspeglas.

Innan dokumentet utarbetas bedöms takets tillstånd och en handling utförs där resultaten av inspektionen reflekteras. Dessa data överförs till den defekta listan och beräknar redan på grundval av den. Denna artikel avslöjar ämnet av uppskattningar och presenterar deras prov.

Obligatoriska uppgifter i beräkningen

Först av allt visar uppskattningsdokumentet alltid åtgärderna för att ta bort den gamla beläggningen, som utförs i flera steg. Detta innefattar demontering av betongskiktet, demontering av isolering och ångspärr, demontering av parapeter, vid behov avlägsnande av takrännor och vattenintagståg, demontering av taket.

Nästa punkt kommer att vara att restaurera ytan, vars lista kan öka eller minska beroende på det tillstånd där taket ligger:

 • Installation av nya parapeter
 • Applicering på primerbasen
 • Screed alignment
 • Lägger ång- och värmeisoleringslager
 • Montering av angränsande takmaterial på sidorna
 • Installation av nya takrännor och vattenstugor
 • Restaurering eller installation av nya ventilations- och skorstensrör
 • Installation av takmaterial

Den beräknade beräkningen för kapitaltillskott kommer att skilja sig från avvecklingsdokumentet för den nuvarande, eftersom det förutvarande kräver stora mängder arbete, ofta inte bara restaurering, utan fullständig ersättning av vissa sektioner.

Kostnadsberäkning

Först och främst är det nödvändigt att noggrant bestämma restaureringen av vilken typ av tak som behövs: mjuka, metallplattor, korrugerade golv eller något annat. Det är nödvändigt att utarbeta ett dokument i den ordning som beror på material och teknik som används för takläggning. Till exempel, för reparation av ett metalltak av korrugerad golv i beräkningen, kommer utbyte av metallplåtar och dess åtföljande åtgärder att anges. Det kommer inte att finnas en artikel som täcker bitumenskiktet, eftersom det helt enkelt inte är på ett sådant tak.

Du måste också bestämma vilken typ av återhämtning som ska göras: kapital eller nuvarande:

 1. Beräknat blad för översyn. Om det behövs en större översyn av taket ska projektdokumentationen utvecklas i förväg av den organisation som har tillstånd för detta, det vill säga SRO-tillståndet för sådana byggnadsverk. Det skapade projektet kommer att vara utgångspunkten för upprättandet av uppskattningar för taket.
 2. Uppskattningsbladet för den aktuella reparationen. Kostnadsberäkningen är baserad på defektlistan, som sammanställs av en teknisk specialist efter bedömning av takets tillstånd. Sådana uppskattningar utarbetas också av ett företag som är engagerat för att utföra takåterställning av förvaltningsbolaget. I det här fallet är det inte nödvändigt för företaget att ha ett SRO-tillstånd, eftersom arbetet med tekniskt icke-komplexa och icke-farliga anläggningar kan ske utan det.

Uppskattningsbladet är ett officiellt dokument och måste nödvändigtvis ha en underskrift av den person som var dess upphovsman, liksom den person som kontrollerade den. Efter att det har sammanställts måste det avtalas mellan kunden och den utövande och försäkrade.

Exempel uppskattningar för reparation av mjukt tak kan ses nedan:

Kostnadsfaktorer

Utarbetandet av detta dokument är inte knepigt, men vissa nyanser kan betydligt förändra kostnaden för arbetet. Dessa inkluderar:

 • Det område där arbetet ska utföras. Följaktligen desto större är det skadade området, ju större mängden material som behövs för att användas och arbetet som ska utföras.
 • Kostnaden för material som skickas till marknaden, vilket kan variera beroende på leverantör.
 • Typ av utfört arbete: kapital eller aktuell reparation.
 • Avfallsnivån av materialet som används för att återställa taket.
 • Behovet av att använda extra utrustning, till exempel för att lyfta eller transportera.

slutsats

Uppskattningar för reparation av taket måste sammanställas så att kunden och entreprenören kan hålla register över nödvändiga material och arbeten och känna till sin slutliga kostnad. Det förenklar samspelet mellan kunden och entreprenören, eftersom det inte finns något behov av ständig förtydligande av vad material behövs. Dokumentet reglerar allt och är garant för det relevanta arbetet i sin helhet.

Uppdatering av taket

Korrekt monterat tak tjänar i många år. Men med oförutsedda mekaniska effekter eller från naturlig åldrande förstörs omslaget. Och då behövs nuvarande eller kapitaltillverkningar. I lägenhet och offentliga byggnader genomförs stora företagsledningar av förvaltningsbolag, och behovet av sådant arbete analyseras och registreras av ingenjörs- och teknisk personal. Och i privata hem bestäms graden av skada av ägaren av bostaden själv och bestämmer vilken typ av reparation som behövs i detta fall.

Vad är ett takövervakning

Takövervakningsplanen innehåller en lista över arbeten om fullständig restaurering av alla takbeläggningar, inklusive byte av vatten-, ljud- och värmeisoleringsskikt. Sladdarna, golvplattformarna, avloppssystemen och takets korsning till gavlarna och krockarna är också föremål för reparation.

Uppdatering är indelad i två typer:

 • reparation av hälltak - med styv metall, asbestcement, kaklat eller polymert takmaterial på lutande tak. Sådana tak består av en takkaka av en viss struktur, begränsad till åsar, gavlar och takfönster
  Omhändertagande av ett hälltak innebär en delvis eller fullständig ersättning av träkonstruktioner och lager av takpannor
 • reparation av plana tak - med en mjuk beläggning som läggs på en armerad betongbotten eller böljande golv. Det är begränsat till parapeter och har ett internt dräneringssystem. Taktaket av sådana tak är monterat med en förspänning för avlägsnande av fukt. Uppdateringen av det platta taket måste utföras med partiell eller fullständig ersättning av takpannan och det inre avloppssystemet, liksom med återställandet av integriteten hos betonggolvans leder

Överträdelser av takbeläggningen bestäms visuellt genom förekomst av hål, sprickor, svullnad eller skalning i lederna. Implicita läckage kräver inspektion av hela takpannan och trussystemet (eller golvplattor).

När visuell inspektion för att bestämma typen av den kommande reparationen bör du vara uppmärksam på följande skada:

 • störningar av beläggningsark, hål, sprickor och ojämnheter vid korsningspunkterna;
 • brytning av avloppssystemet, bildandet av pooler på ytan av det mjuka taket;
 • vätning, spår av mögel eller förstörelse av spärrar och lådor, fuktisolering;
 • läcker i sömmarna mellan golvplattorna eller på platserna för att tappa avledningsröret.

Fotogalleri: Skadetyper som kräver stora reparationer

Om mer än 40% av taket är skadat och det är omöjligt att lokalt eliminera defekterna, bör det beslutas att byta ut det helt.

Grunden för översynen är också uppskattningen av driftstiden för elementen i takpannan, golv, truss och dräneringssystem specificerade i BCH 58-88 (p) instruktionen.

Tabell: Taket för driften av taket av olika material

För att bestämma kostnaden och sekvensen för reparationsarbetet är det nödvändigt att sammanställa konstruktion och uppskatta dokumentation på grundval av reglerna SP 17.13330.2017 "SNiP II-26-76 Roofs" och CO 002-02495342-2005.

Det färdiga projektet beräknar mängden material som behövs, dess kostnad och arbetsplan som måste utföras under torrt väder och under dagsljus med obligatorisk tillsyn från den ansvariga organisationens ingenjörs- och tekniskarbetare.

Skillnad översyn från strömmen

Den naturliga processen med försämring av taket kräver regelbundna reparationer av takbeläggningen och uppvärmningsbeläggningen, systemet med spjäll och takrännor.

Nuvarande reparation säkerställer takets bra skick efter starten av dess drift och före den efterföljande översynen.

Omfattningsgraden av underhållet bestäms av graden av slitage på takets element. Det föreskrivs i "resolutionen från Ryska federationens statskommitté för 27 september 2003 nr 170", som anger kraven för tillsyn och underhåll av tak.

Under rutinmässiga reparationer på det metallbelagda taket, ersätts de skadade delarna med nya.

En omfattande översyn innebär en fullständig ersättning av slitna takpannor, delvis byte av träkonstruktioner och reparation av prefabricerade armerade betonggolv och avlopp. Samtidigt återställs ventilationsaxlarna, parapeterna, och de ger en tillförlitlig anslutning av taket till dem.

För att öka takets livslängd fram till nästa översyn, ersätts föråldrade material med moderna: med mindre behov av mellanliggande reparationer.

Tabell: Huvudskillnaderna mellan kapital och nuvarande reparationer

I detta fall görs brandskyddsmedel och antiseptisk behandling av trästrossar minst en gång vart tionde år.

Kostnaden och tidpunkten för översynen överstiger avsevärt kostnaden för partiell reparation. Efter fullföljandet av översynen utfärdas dokumentariska certifierade garantiförpliktelser med angivande av det reparerade takets livslängd.

Demontering av det gamla taket är en lång process, men det gör det möjligt att helt förnya beläggningen, ersätta den med en bättre och modernare

Enligt Ryska federationens bostadskod ingår 1554 bidrag för reparation av bostadshus i strukturen av månatliga betalningar för bostadshus. I ett antal regioner finns subventioner för bostadsbeståndsövervakning. Därför genomförs förvaltningsföretagets samordning av reparationsarbetet, vars ingenjörssekreterare utför teknisk tillsyn och accepterar det slutförda arbetet.

Steg för samordning och översyn

Beslutet att översyna taket på en bostadshus eller en offentlig byggnad görs i följande fall:

 • i händelse av en nödsituation under destruktiva väderhändelser
 • efter att ha mottagit ett uttalande från hyresgästerna om takets obehörighet, bekräftat genom avslutandet av den tekniska kommittén;
 • med början av takets maximala livslängd i enlighet med normerna och normerna.

Enligt Ryska federationens stadsplaneringskod är det för vissa byggnader nödvändigt att samordna reparationsarbetet med distriktsförvaltningen, arkitektonisk förvaltning, service och specialiserade organisationer. Men om övervakningen inte förändrar byggnadens arkitektoniska utseende och görs på grund av objektiva omständigheter, behövs inga speciella tillstånd.

För att bekräfta behovet av kapitalreparationer skapas en kommission med specialister från designorganisationer som ger en åsikt utifrån takets nuvarande tillstånd och tekniska certifikat för byggnaden. Efter att de högre bostads- och kommunmyndigheterna godkände slutsatsen om takets slitage och överens om arbetsordningens finansiering, utgör organisationen en teknisk uppgift att skapa en uppsättning design och uppskatta dokument för utförandet av takövervakningen. Dokumentation och ritningar utvecklas med hänsyn till alla villkor för ett visst objekt, grunden för deras skapande är instruktionen MDS 13-1.99.

Projektet för övervakning av taket i en bostadsbyggnad utförs av specialister av licensierade organisationer och innehåller följande dokument:

 • Uppgift om inspektion av byggnadens tak med ett tekniskt åsikt, mätningar och en förteckning över föremål som är föremål för större reparationer.
 • teknisk pass av byggnaden;
 • referensram för utveckling av design och uppskattningsdokumentation med förslag till modernisering med hänsyn till nya material;
 • arkitektonisk och byggnadsdel med en lista över utförda arbeten och tekniska motiveringar;
 • Uppskatta dokumentation med hänsyn till kostnaden för arbete och material.
 • uppsättning arbetsritningar med specifikationen av material enligt GOST.

Efter godkännande av projektet i moderorganisationen håller förvaltningsbolaget ett anbud och väljer ett entreprenadföretag som gör en stor översyn i strikt överensstämmelse med detta projekt och instruktioner för arbete. Ibland är det tillåtet att ersätta byggmaterial, om det inte leder till en kvalitetsförlust.

Uppdatering av taket utförs i flera steg:

 1. Säkra arbetsförhållanden med säkerhetsfästen, byggnadsställningar och stegar säkerställs.
 2. Demonteringen av den gamla takpannan, skadade träelement och komponenter i avloppssystemet samt de slitna delarna av parapeterna, ventilationssystemets ändar och inläggning av kronhjulet och gavelhöljet utförs. Vid omhändertagning är det först nödvändigt att demontera hela det slitna taket och det skadade taket.
 3. Avloppssystemet repareras, golvplattorna sätts ihop, ventilationssystemens lock ändras och parapeterna återställs.
 4. På de stigande taken repareras taksystemet med vattentätning, och på plana tak återställs ångspärren och nivelleringen utförs med hjälp av cementskrot. Ett lager av ångspärr tillverkat av moderna material deponeras på korrugerade golv, vilket ökar metalltaktets livslängd efter övervakning
 5. Uppvärmd isolering och ett lager av vattentätning. Därefter installeras ett takbeklädnad med lämplig överlappning och tätning inom området parapeter, ventilationskanaler och avlopp. Och på de sluttande taken finns dessutom åsar, kronhjul och vindremsor. Högkvalitativ installation av isolerings- och takläggning på det reparerade underlaget ger en lång livslängd på hela taket.
 6. Eaves överhäng, dräneringssystem, stegar och trappor är återställda, och krokar för fastsättning av säkerhetslina är installerade. Om nödvändigt repareras utgångar och luckor på taket och antenn eller annan utrustning är installerad.

Video: Sekvensen av översynen på ett platt tak

Reglerna för översynen

Uppdateringen av taket är föremål för kraven i normerna och reglerna för konstruktion vid SNiP: s höjd 12-03-2001 och utförs även med hänsyn till brandsäkerhetsregler.

Satsen av design och uppskattningsdokument för översynen måste nödvändigtvis innehålla kapitel om miljövänlighet och arbetssäkerhet som måste utföras.

Allmänna regler för kapitalreparationer:

 1. Husets invånare måste meddelas om reparationsarbetet påbörjas. Zonen är inhägnad och under sänkning och lyftning sätts tjänstepersonal.
 2. Säkerheten för arbetstagare säkerställs.
 3. Taket öppnas i torrt väder - demonteringen sker i delar så att det inte finns några läckor vid oväntat nederbörd. Den redan öppna takdelen är dessutom skyddad mot regn.
 4. Efter en fullständig rengöring av taket på skräp utförs arbetet så snart som möjligt i enlighet med kraven på reparationskvalitet.
 5. Vid installation av mjuka tak med gasutrustning beaktas att brandskyddsåtgärder följs.
 6. Arbetet uppfyller nödvändigtvis miljökrav, tillämpar säkra byggmaterial.
 7. Tillträdesluckor och dörrar till taket är brandbeständiga, isolerade, försedda med packningar och lås (eller lås).
 8. Vid det sista skedet av översynen återställs de borttagna antennerna, utrustning och blixtskydd.
 9. Efter avslutad närvaro av ansvariga personer utarbetas en godkännanderapport för utfört arbete. Förändringar registreras i byggnadens tekniska pass, fastställs garantitiden för det reparerade taket.

Monteringsregler för takmaterial beror på deras typ och tillverkas på det sätt som rekommenderas av tillverkare eller leverantörer av produkter.

Garantiperiod på taket efter omhändertagande

Garantiperioden för det förnyade taket registreras i avtalet mellan kunden (betalaren) och entreprenören (entreprenören). Den indikerar livslängden för varje applicerat material och garantiperioden för hela det reparerade taket. Den rekommenderade garantiperioden för reparation av mjuka, skiffer och metalltak och mellanpanelsömmar är 3 år, under vilken den verkställande organisationen är skyldig att eliminera fel på egen bekostnad, förutsatt att taket används korrekt.

Rekommendationer för att bestämma garantiperioden anges i artikel 754 i Ryska federationens civila lagar, som beskriver entreprenörens ansvar för felaktigt utförande av reparationsarbete eller kränkning av projektets mandat. I händelse av fordringar kan du använda informationsbrevet från presidiet till högsta skiljedomstolen i Ryska federationen den 24 januari 2000 N51. Kontroversiella frågor om den dåliga kvaliteten på arbetet och bristande överensstämmelse med garantivillkoren för takoperationen på grund av den upphandlande organisationens fel löses i domstol.

Utöver den grundläggande garantiperioden kan efterbehandlings takunderhåll anges i kontraktet. Det utförs på ömsesidigt acceptabla villkor för kunden och entreprenören och betalas utifrån det utförda arbetet.

Garantiperiodens giltighet efter övervakning av taket börjar med undertecknandet av godkännanderapporten för slutfört arbete, vilket är en bilaga till kontraktet. Handlingen är undertecknad av entreprenörens och kundens företrädare i närvaro av en specialist i projektorganisationen som skriftligen bekräftar övervakningen av korrekt genomförande av reparationen enligt projektet.

Video: Budgetalternativ omhändertagande mjukt tak

Uppdatering av taket är en svår och dyr, men nödvändig typ av byggnadsarbete. Det är viktigt för ägaren av ett privat hus att hitta en balans mellan kvalitet och reparationskostnad. Vi måste dock komma ihåg att billiga material kommer att vara mindre. Lägenhetsbyggnader repareras med deltagande av professionella byggare, och kvaliteten på deras arbete garanteras på avtalsenlig basis enligt gällande lagstiftning.