Avstånd mellan spärrar: korrekt beräkning

Takets tillförlitlighet och dess livslängd beror huvudsakligen på hur bra beräkningarna görs.

En av de viktigaste parametrarna i trussystemet är hur långt spärren är placerade från varandra.


Efter allt beror fördelningen av belastningen på ramen på den önskade parametern.

Om beräkningen görs felaktigt, kan deformation uppträda och taket kollapsar.

Det är därför oerhört viktigt att göra en exakt beräkning av intervallet mellan truss fötter vid upptagning av tak.

Huvudbestämmelserna i beräkningen

Stegspärrar är avståndet från ett spår till det andra.

Under byggandet av tak av privata hus är detta värde lika med 1 meter.

Men den här siffran är ungefärlig.

För att erhålla intervallets exakta storlek är det nödvändigt att utföra beräkningen av bärkapaciteten hos trussystemet av den valda typen.

För att utföra rätt beräkning ska du använda följande schema:

 • Först måste du bestämma vad som är längden på takhöjden;
 • nu ska den resulterande siffran divideras med värdet av den grovt valda trusshöjden. Om du tidigare valde sitt värde på 1 meter måste du dela med 1.

Om du väljer 0,8, ska du dela med 0,8 mm.

 • Efter det, lägg till en till resultatet och runda upp det. Denna åtgärd är nödvändig för att få det exakta antalet spärrar som måste installeras på en ramp;
 • Höjdenas totala längd måste divideras med antalet trussben som erhållits i föregående beräkning. Och vi får det exakta avståndet mellan dem.
 • För att bättre förstå allt, låt oss titta på ett exempel.

  Mät längden på takhöjden, fick 27,5 meter.

  Välj ett steg på 1 meter för att göra det enklare att räkna.

  Ytterligare beräkningar kommer att se ut så här:

  Lägg nu till enheten 27,5 m +1 = 28,5 m.


  Runda upp till närmaste värde och få nummer 29.

  Det är på en sluttning av vårt tak måste du installera 29 trussben.

  Nu är takets längd dividerat med deras antal: 27,5 / 29 = 0,95 m.

  Så, i vårt fall, bör steget med rafterben vara 0,95 meter.

  Detta är en allmän beräkning.

  Vid vilken funktionen av ett specifikt takmaterial inte beaktas.

  Och han kan väsentligt ändra denna parameter.

  När du vet exakt vilket material du ska använda på taket måste du göra några ändringar i beräkningsordningen.

  Optimalt och minimalt värde

  Steg är en kontonhet.

  Det beror först och främst på belastningen på takets ram och tvärsnittet av stänkbenen.

  Du kan ta en tjock bräda för sin konstruktion och göra ett intervall på 120 cm mellan dem.

  På detta avstånd kan kistan börja sakta.

  Ja, och isolering hur man lägger sig?

  När allt kommer omkring har de flesta material en bredd på 1 meter.

  Så de tar i beräkningen ett ungefärligt steg på 1 meter.

  Minsta avstånd mellan truss fötter är 70 cm.

  För att få det optimala värdet för varje material är det nödvändigt att utföra en beräkning.

  Bestämning av tonhöjden för ett skurtak

  Skurtak är det enklaste.

  Faktum är att i taket är ett sådant tak bara trussben.

  Det finns inga strutar, strutar, hängslen i sin design.

  De brukar ordna sådant tak i garage, tillägg, badhus.

  För att bestämma steget med spärrar på ett ensidigt tak kan du använda bordet:

  Avståndet mellan spjällen för olika typer av tak och material

  Takets betydelse för varje byggnad är meningslös att argumentera. Inte utan anledning i hela mänsklighetens historia uppfanns mer än ett dussin olika typer av takläggningar, från enkla till ganska komplexa i design och konstruktion. Ett viktigt element i planeringen av takets konstruktion är steget mellan spjällen - starka stavar som ligger till grund för konstruktionen. Detta kommer att diskuteras i den här artikeln.

  Avståndet mellan takbeläggningsunderlaget är inte konstant och beror på följande komponenter:

  • typ av tak
  • lutningsvinkeln;
  • vilken typ av takmaterial som ska installeras
  • storlekar av spjälsektion.

  Innan man påbörjar processen med att bygga husets övre struktur är det nödvändigt att utföra en beräkning som bestämmer det optimala avståndet mellan spjällen.

  Steg spärrar gaveltak

  De vanligaste i vårt land har taktak. De är en struktur med två parallella plan, med en lutningsvinkel i förhållande till horisonten från 20 till 50 grader.

  Med en otillräcklig lutning av taket på taktaket i snötäckta områden finns det risk för ackumulering av stora snömassor, vilket kan leda till att strukturen förstörs. Att öka lutningsvinkeln i regioner med övervägande starka vindar är också fylld med höga belastningar och risken att inte bara bryta taket utan också hela strukturen.

  Mansard rafter system

  De flesta privata hem har ett exploaterbart under takutrymme, kallat en vind. Denna design kännetecknas av en ökad höjning av höjden, vilket beror på behovet av att skapa ett vardagsrum med en bekväm höjd. Som regel bryts mansardtakets sluttningar med en varierande lutningsvinkel. För deras installation, använd ett dubbelt trussystem.

  Brantheten hos mansardtakets nedre halvskelett överstiger signifikant höjden av deras övre fortsättningar. Flygbelastningen uppfattas av dem inte stor. På grund av detta kan spärren i underdelen installeras med maximal tonhöjd. Det rekommenderas att montera de övre åsen sluttningar med en minskad lucka från varandra.

  Rafters i ett skurtak

  För uthus och några hus i takets privata utförande, med en enda ramp. På grund av begränsningen av lutningsvinkeln appliceras högt tryck på dem. Experter rekommenderar att man använder timmer av ökat avsnitt för spärrarna i ett enda taktak, med installationen av ett minsta steg från varandra.

  Vid beräkning av avstånden vid vilka takbalkar är installerade bör särskild uppmärksamhet ägnas åt snöbelastningen i ett visst område. Med en liten bias är denna egenskap av stor betydelse. Takmaterial för sådana tak är bättre att välja med minsta egenvikt, vilket minskar böjningsbelastningen.

  Gångjärnssystem

  Den svåraste konstruktionen anses vara hussystemets trussystem. Denna typ kallas chetyrehskatnoy, eftersom taket bildas inte bara på sidan, men även i ytterbackarna, där monteringen av spärrar utförs inte på åsen, men på hörnsträngen. Detta ställer speciella krav på takramens utformning.

  Under höfttaket är vinden inte ordnat ofta. Detta beror på den lilla vinkeln på taket och taket som helhet. När det gäller att öka vinkeln på sluttningarna till horisonten ökar avståndet mellan spjällen med minskande - vice versa. En extra aspekt av beräkningen är det använda takmaterialet.

  Beroende steg spärrar från takmaterial

  Förutom snö och vindbelastningar relaterade till variabler, verkar en konstant (statisk) effekt också på taket, vars kraft beror på vilket takmaterial som används. Det är ingen hemlighet att olika typer av takläggning har sin egen vikt, vilket kan variera med 10 eller flera gånger.

  Rätt materialval påverkar inte bara de övre, men också alla andra delar av byggandet av ett bostadshus och andra byggnader. Inte undra på att du vid utformningen av en stiftelse måste bestämma i förväg om valet av takläggning.

  Tak från ett professionellt blad

  För närvarande är ett av de vanligaste takmaterialen ett profilerat ark, tillverkat galvaniserat eller med efterföljande polymerbeläggning. De särdragen hos den professionella listan kommer att innehålla följande parametrar:

  1. Hög korrosionsbeständighet;
  2. Som ett resultat, lång livslängd (mer än 15 år)
  3. Enkel installation, även utan nödvändiga kvalifikationer;
  4. Låg arkmassa (vikt 1 m 2 är 4-5 kg).

  Eftersom det här takmaterialet inte utövar en hög belastning på hissystemet, väljes avståndet mellan elementen så mycket som möjligt för en viss lutningsvinkel. Dessutom kräver det professionella arket inte höghållfasthetsegenskaper från taket. Allt detta tillsammans ger dig möjlighet att minimera den totala belastningen på fundamentet och väggarna.

  Metall takläggning

  Den andra vanliga typen av stål takmaterial är metall. Denna typ av professionellt ark, som framgångsrikt efterliknar naturligt lermaterial, men med en lägre massa (10 eller mer). En känsla av spärrar för metallplattor är en mindre sektionsstorlek.

  Att välja på vilket avstånd att installera takfångare, först och främst är det nödvändigt att styras av dynamisk belastning. Förutom det professionella arket är metallplattan inte krävande i storlekarna på stiftbenen och är väl monterad på en impregnering från en tumbräda av barrträd. Allt detta gör metalltaket billigt.

  Rafter system under ondulin

  I det 21: a århundradet ersatte en mer hållbar och lätt analog - ondulin de korrugerade arkmaterialen. Bland annat - det lättaste materialet. Skiktets vikt överstiger inte 6 kg.

  Den lilla tjockleken av ondulinplåtarna vid höjden på sluttningarna mindre än 15 o kräver arrangemanget av en kontinuerlig burk av plywoodplåtar, som exempelvis kräver ett lämpligt steg av spärren. Detta bör beaktas i beräkningarna.

  Skiffertak

  Inte så länge sedan användes ett vågigt material från asbest-cementblandning, kallad skiffer, allmänt. Hög massa och ömhet - de viktigaste nackdelarna, men fortfarande finner han sina fans i byggandet av olika uthus.

  Hög massa, som är jämförbar med vikten av lera plattor tillåter inte användningen av samma trussystem som under metallplattan. Byggkoder ställer in minsta vinkel på takets sluttning på 22 o eller mer. Annars överstiger lasten från själva materialet och trussystemet med batten de tillåtna parametrarna. Steg lutande stänger, liksom deras tvärsnitt väljs individuellt i varje fall.

  Polykarbonat på taket

  Under de senaste åren har ett konstgjort polymermaterial - polykarbonat - använts i allt större utsträckning på taken på verandor och arbor. Finns i två versioner - monolitiska och cellulära. Den första i sina egenskaper liknar vanligt kvartsglas, men överträffar det väsentligt i styrka. Den andra har mindre mekaniska egenskaper, men hög värmeisolering och ljusöverföringsförmåga.

  Mobilpolykarbonatstandarden är mycket lättare än en monolitisk kollega. Den används som tak utan användning av lådor, förutsatt att tonhöjden inte överstiger ½ bredden av materialplattan. Den höga styrkan hos den monolitiska analogen tillåter dig också att undvika tvärgående spärrelement. Tillräcklig flexibilitet gör att du kan täcka de halvcirkelformade taken på en metallram, vars steg inte överstiger 0,9 meter.

  Rafters under det mjuka taket

  Det ursprungliga mönstret kan erhållas genom användning av mjuka takmaterial, krypande med ett klisterlager. Vilka är installerade på en kontinuerlig kista av plywood eller OSB. Spjällhöjden bör möjliggöra fästning av arken, så det är valt att vara en multipel av ½ bredd. Förutsatt att standardstorlekarna av plywood är 1520x1520 mm, är mittavståndet mellan spjällen: 1520: 3 = 506 mm.

  Stegstavlar under isolering

  Installationen av bostadsytor under taket kombineras ofta med läggning av isoleringsplattor i takramen. De vanligaste plattorna med mått 600x1000mm. Dessa parametrar och användning som start.

  Beräkningssystemet steg spjäll

  Enligt byggnormerna ligger taktaket på 0,6-1 meter. Dess slutliga beräkning utförs med en enkel formel, beroende på takets totala längd. För att kunna beräkna måste du utföra följande lista med åtgärder:

  1. bestämma hur stor avståndet ska ligga mellan spjällen för dina specifika konstruktionsförhållanden. Katalogen bestäms av mängden vind- och snölast i området.
  2. Takets längd divideras med önskat avstånd genom att lägga till en. Resultatet blir lika med antalet karmar, som är installerade på samma takets tak. Om värdet inte är ett heltal är det avrundat.
  3. Takets längd är dividerad med antalet spärrar som beräknas ovan, vi får det sista steget i meter.

  Till exempel, när lutningen är 30 grader, är det maximala avståndet mellan taket på gaveltaket under metallplattan 0,6 mått. Längden antas vara 16 meter. därför:

  1. 16: 0,6 + 1 = 27,66;
  2. avrunda resultatet, vi får 28 spärrar på en ramp;
  3. 16: 28 = 0,57 meter - centrumavståndet på flänsbenen för givna specifika förhållanden.

  Som du kan se är beräkningstekniken inte komplicerad, men det här är bara ett ungefärligt schema. Beaktningen av många andra parametrar som nämns ovan kan göra vissa justeringar.

  Beräkna avståndet mellan spjällen

  Före uppbyggnaden av trussystemet och takets organisation måste ett antal enkla åtgärder vidtas, vilket kommer att fungera som en garanti för konstruktionens integritet. Detta inkluderar att välja typ av tak.

  Det kan hänga eller hänga, eller det kan vara en kombinerad version. Det här är när två typer kombineras i en byggnad.

  Därefter bör du beräkna avståndet mellan spjällen (spärrar steg). Denna parameter beror på temporära och permanenta belastningar.

  Tillfälliga laster är snöskydd på taket på vintern, vattenströmmar från regn på sommaren, vind, lasten som en person utövar när man utför servicearbete under takets drift etc.

  De konstanta belastningarna inkluderar själva takets vikt, takmaterialets vikt och taktaket, inredningsviktens vikt, om ett vindsol ska organiseras på byggnadens vinden.

  Beräkning av trussystem

  När du skapar ett projekt med ett eller dubbelt tak, först och främst, välj typ av karmkonstruktion, lutningsvinkeln på takhöjderna, samt material för konstruktion av konstruktionen. Vid beräkning av avståndet mellan spjällen bör du överväga de belastningar som kommer att påverka byggnadens tak under drift.

  De konstanta belastningarna inkluderar:

  • Takmaterialets vikt
  • Vikten av byggmaterial som takramen är byggd;
  • Vikt av isolering, ångspärr, vattentätning;
  • Vikten av ytbehandlingsmaterialet på vinden eller bostadslocket.

  Följande tillfälliga belastningar påverkar också takets konstruktion:

  • Snövikt
  • Vindbelastning;
  • Vikten av den anställde som utför underhåll och reparation av taket.

  För korrekt beräkning av spjällhöjden är det nödvändigt att ta hänsyn till tvärsnittet av elementen i den uppbyggda strukturen, förekomsten av takisolering, typen av mantel och takläggning. Beräkningar bör göras på basis av SNiP 2.01.85 "Laster och effekter".

  Video om hur man beräknar trussystemet:

  Schemat för beräkning av avståndet mellan spjällen

  Alla beräkningar utförs i byggnadens konstruktionsstadium. De utförs av designingenjörerna i organisationen där projektet av huset beställdes.

  Om projektet inte har upprättats och personen bara bygger på erfarenheterna från de hantverkare som är uppdragna att bygga taket, är det i detta fall nödvändigt att lära känna den relevanta dokumentationen. Dessa är SNiP 2.01.85 "Belastningar och effekter" och "Ändringar med SNiP 2.01.85".

  Det finns ett detaljerat beräkningsschema och en karta över landets klimatzoner.

  Vidare är de bestämda med typen av taksystem och syftet med vinden. Beroende på om det är en ouppvärmd vinden eller vardagsrummet, kommer belastningen på spjälkarna att vara annorlunda, och följaktligen kommer även beräkningsförloppet att förändras.

  Så, stegspärrarna - är avståndet mellan spännbotten. Det kan variera i intervallet 0,6 m - 1,0 m.

  Beräkningsförloppet:

  1. Takets sluttningslängd mäts först. Vidare är detta värde dividerat med steglängden av spjälkarna hos det valda materialet. Denna indikator tas från SNIP och för varje byggmaterial är den unik och beror också på den använda strålsektionen.
  2. en enhet läggs till i resultatet av tidigare beräkningar och avrundas till det större numret. Således erhålles ett heltalvärde och det indikerar det erforderliga antalet strålar;
  3. Takets sluttningslängd är dividerad med det resulterande heltalet. Resultatet visar hur många strålar som behövs för att bygga ett högkvalitativt och hållbart tak.

  Experter pekar på följande inslag av taket med en brant sluttning. När den är uppbyggd är det möjligt att minska avståndet mellan spjällen. Detta beror på överföring av last från balkarna på husets vägg.

  Avståndet mellan spjällen för olika typer av takläggning

  Beräkningen av avståndet mellan spjällen kan emellertid inte tydligt göras. Den här typen beror ju på vilken typ av strukturellt takmaterial som används.

  Avståndet mellan strålarna för metallets tak

  Medelvikten på en metallplatta på taket är 35 kg / m². För att klara det måste taket ha ett stegspärr på 0,6-0,9 m. Samtidigt används baren med sektion 50kh150mm.

  Men metall används ofta i byggandet av hus och stugor. Och i sådana mönster utrustade vinden oftast ett vardagsrum.

  Detta leder till installation av takpannan och olika isoleringsmedel, som i sin tur utövar en extra belastning på spjällen. Därför rekommenderas att öka strålens tvärsnitt för balkar. Detta gäller särskilt regioner med låga lufttemperaturer på vintern. Rekommenderade takstöddimensioner är 50x200mm.

  Dessutom kan avståndet mellan spjälkarna anpassas till isoleringens bredd. Detta ökar inte bara takets bärkapacitet, utan förenklar även det isolerande lagrets arrangemang, minskar förbrukningen av isolering.

  Avstånd mellan balkar för tak från professionellt golv

  Det rekommenderade steget av takfack för takläggning av wellpapp är 0,6 m - 0,9 m. Men här måste du ta hänsyn till prestandegenskaperna hos professionella golv. Om steget är stort kommer den professionella golvet att "saga" under sin vikt och därigenom ändra takets geometri och dess tekniska egenskaper.

  För att förhindra detta måste du installera ytterligare brädor med ett stort tvärsnitt som en batten. De kommer att spela rollen av spjälsar på något sätt.

  Tvärsnittet av spärren för taket av korrugerat 50x100 mm eller 50x150 mm. Kassen är gjord av bräda, med en sektion på 30x100 mm.

  Avståndet mellan balkarna för taket av keramiska plattor

  Keramiska plattor - tungt material för taket. Det utövar en belastning på spjällen i intervallet 40-60 kg per m². Därför är avståndet mellan spjällen i detta fall minimalt - 80-130 cm. Ju större tyngd desto mindre är avståndet. Den senare siffran kan emellertid minska, beroende på takets lutningsvinkel. Ju större det är desto mindre du kan montera balkar.

  Installation av en struktur för ondulin

  Step-rafterfotens ondulin ska vara 60-100 centimeter. För tillverkning av spärrar används timmeravsnitt 200 × 50 mm. Detta räcker för att skapa den mest hållbara och pålitliga trussramen.

  Det bör noteras att under det här takmaterialet måste du göra en kontinuerlig kista. På grund av detta kommer materialet bättre att motstå snöbelastning och solexponering.

  Ibland används en förtunnad typ av batten. För sin tillverkning används trästråle. Avståndet mellan angränsande element bör vara mindre än 30 centimeter. Detta alternativ är som regel dyrare jämfört med en fast kista.

  Rafter skiffer system

  Slate takläggning anses vara den vanligaste i Ryssland. Den främsta orsaken är den låga kostnaden för detta takmaterial, enkelhet och snabbhet i installationsarbetet. En viktig fördel är också möjligheten att ersätta enskilda skadade skifferark med nya.

  Avståndet mellan kupelfötterna för taket på skiffer bör vara 80 centimeter. Detta avstånd anses vara det mest optimala.

  Under monteringen av trussystemet bör man vara medveten om den ständiga säkerhetsmarginalen. Det kan vara nödvändigt vid dåligt väder och mekanisk belastning.

  Rafter ram för mjukt tak

  Mjuka tak omfattar mjuka takplattor, bitumenpolymer och bitumenrullmaterial samt takmembran. De främsta fördelarna med taket av denna typ inkluderar låg vikt, såväl som avsaknaden av behovet av att bygga ett massivt system av spärrar.

  Minsta stegspärrarna är 60 centimeter och maximalt 150 centimeter. När du ställer upp en karmram under ett mjukt tak, bör du överväga lutningsvinkeln på sluttningarna. Med andra ord, ju mindre takets sluttning lutar, desto mindre behöver man göra avståndet mellan karmarna för en kontinuerlig sprickbildning.

  Avståndet mellan spjällen beror också på materialet från vilket kistan ska tillverkas. Ju större tjockleken på arket av plywood eller OSB, desto mer kan du ta ett stegspärr.

  Tak sandwich paneler

  Taket av denna typ, som regel, är uppfört på byggnader av hangar-typ eller hus av sip paneler. Sandwichpaneler har böjstyvhet, så installation av traditionella trussben behövs inte för installationen.

  Om spännen från den övre delen av väggen till åsen på det dubbla sluttaket är små, är smörgåspanelerna monterade utan extra stöd.

  Med en spännlängd på mer än 400 centimeter är det nödvändigt att utföra installationen av ytterligare körningar. När man bygger ett tak av smörgåspaneler i en bostadsbyggnad, upprättas ofta en traditionell trussram. I det här fallet kan avståndet mellan stolpbenen dock vara stort eftersom de tjänar som stöd för körningarna.

  Välj avståndet mellan spärrarna baserat på längden på de bärande väggarna och längden på materialet för balkarna. Tak sandwichpaneler tål höga driftsbelastningar.

  Konstruktion av en takfläkt under polykarbonat

  Nyligen används polykarbonat ofta vid konstruktion av takläggning. Den används vid konstruktion av skjul, vinterträdgårdar och gazebos. Stativramen och kassen är gjorda av metall eller trä.

  Polykarbonat skiljer sig i vikt, vilket beror på arkets tjocklek. Löpningssteget under polykarbonat bör vara 60-80 cm. Ett lath av metall eller trä är fast på spärrar (rak eller välvt).

  Avståndet mellan takflänsarna under polykarbonat är som regel 150-230 cm. För korrekt beräkning av avståndet mellan spjällen måste du ta hänsyn till glasrutans, tjocklek och dimensioner av arken. Det bör också komma ihåg att polykarbonatarken är monterade med små luckor.

  Beräkning av avståndet mellan spjällen

  Takfläkten är en av de enskilda elementen i takets stödstruktur, med hjälp av vilken dess lutning bildas. Under konstruktionen är fästet fast med sin övre ände till åsen, och nedre änden vilar på mauerlat, vid en rak ramp eller på ett ställ (med ett brutet tak). Spärren är gjorda av kantade brädor med en sektion av 150x60 mm eller timmer 150x100 mm. Avståndet mellan spjällen, på vilka de är separerade från varandra efter installationen, kallas tonhöjden, som kan ligga i intervallet 600-100 mm.

  Rafter system, deras typer


  Beroende på vilken typ av truss ben som är installerad, är systemen indelade i tre typer:

  1. Bunk system Den är monterad i hus med en central lageravdelning. I detta fall vilar bjälkarna med sin övre del på väggen och den undre delen på kärnplattan ligger på den yttre lagerväggen. Takets vikt fördelas på muren och byggnadens ytterväggar. I praktiken är detta det mest rationella sättet för en ramkonstruktion, men endast under förutsättning att avståndet mellan det centrala externa stödet inte är mer än 7 m / n.
  2. Hängande system. Används utan centrala väggar och ställen. I det här fallet beror rafteren på den hängande hästen och mauerlat. Dessutom är spärrarna fästade ihop med horisontella puffar. Med ett litet område av lätta tak består konstruktionen bara av spjäll och puffar. Men om avståndet från åsen till ytterväggen är stor, eller om taket självt är tungt, är dess struktur förstärkt med ytterligare ställningar och hängslen. Alla dessa ytterligare element är installerade för att förbättra takets styrka, men samtidigt tar de bort något av vindytan. Maximala avståndet mellan byggnadens ytterväggar, för installation av hängande takfält bör inte vara mer än 14 m / n. och steget mellan spjällen är 0,60-1,2 m. Denna takmonteringsteknik används ofta för takhus, som har en takhöjning med två sluttningar, eftersom det gör det möjligt att spara mer utrymme.
  3. Kombinerat system. Det här är en blandad typ av truss-konstruktion, när en byggnads centrum i stället för en partition läggs ner från en stråle och fasthållningsstolpar monteras på den. Ryggstången är förstärkt på stödstolparna, och stiftbenen är fastsatta på den.

  Varför kan bero på installationssteget

  Step rafter på taket beror på faktorer som:

  1. Formen på taket (monopitch, gavel, trasig eller höft).
  2. Takets vinkel (med brutna sluttande tak).
  3. Tvärsnittet av virke som används för tillverkning av spjäll.
  4. Truss konstruktion (kan glida, hänga eller luta sig).
  5. Det komplexa av sannolika laster som kommer att påverka taket, inklusive egen vikt och dess täckning, samt atmosfäriska effekter i form av snö och vind.
  6. Material för batten (100x20 mm bräda eller 50x50 mm bar) och dess monteringsparametrar (fast eller med mellanrum från brädorna).

  Med tanke på beräkningen av alla dessa indikatorer kan du få en solid och pålitlig takkonstruktion, som under lång tid kommer att vara ett kvalitetsstöd för taket.

  Det är beräkningen, i överensstämmelse med grundreglerna för regelbundna belastningar, kan du välja avståndet mellan taken. Normalt kan standardvärden bestämmas från Sheaves, och beräknade värden är härledda individuellt för varje struktur.

  I det här fallet är det taget som standardvärde för att använda flätadeben med en sektion på 150x50 mm med ett optimalt avstånd mellan spjällen inom 0,8 - 1,8 m / p. men det bör komma ihåg att när höjden på takhöjden ändras, ändras avståndet mellan spjälkarna.

  Beräkning av truss konstruktion

  Vid beräkning av valet av det optimala avståndet mellan takfästena fattas följande parametrar:

  1. Typ av beläggning på taket.
  2. Typ av taksystem och takets designfunktioner.
  3. Genomförbarhet och besparingar.

  För ett litet hus kan beräkningen av takets konstruktion göras på egen hand. Visst är metoden att beräkna elementen för takkroppssystemet ganska komplicerad, och det rekommenderas att göra det med hjälp av specialtillverkade program för detta. Speciellt om du behöver beräkna ett komplext trasigt tak med ett stort område, kommer det troligtvis inte en specialist att göra det här. Samtidigt kommer beräkningen av raftersteget också att baseras på standarderna - minimisteget är 0,6 m, det maximala är 1,2 m.

  Beräkningsmetod

  Produceras på detta sätt.

  - Mätt längs byggnadens taklängd.

  - Den resulterande längden divideras med det uppskattade avståndet mellan spjällen. Till exempel kommer den uppskattade stegeträknaren att vara 0,8 m / p. (Medelvärdet är 950 mm).

  - Efter att ha utfört denna åtgärd bör du lägga till en enhet i resultatet och runda den resulterande mängden. Således visar det sig att den erforderliga mängden spärrar på ena sidan av rampen. Därefter måste byggnadens längd divideras med antalet mottagna spärrar, och som ett resultat bestäms den exakta axiella spetsen av spjällen.

  Exempel - bygglängd 26,5 m / n. Avståndet mellan spjällen antas vara 0,8 m. Så:

  - 26,5 m ˸ 0,8 m = 33,1 33,1 + 1 = 34,1. I slutet, efter avrundning visar det sig att 34 spjäll måste installeras på en ramp.

  26,5 m / p 34 art. = 0,77 m - detta värde är avståndet spärrar mellan varandra längs deras centrala axlar.

  Men det här är bara en allmän beräkningsmetod, som inte tar hänsyn till funktionen hos det planerade taket. Därför rekommenderar experter att man gör beräkning av steget mellan spjällen under ett visst takmaterial och isolering, till exempel, under de mest populära idagens takplattor.

  Rafter konstruktion under metallplattan

  Metallplattan imiterar visuellt keramiska takplattor. Den är gjord av tunnplåt av kallstämpling. På grund av polymerbeläggningen har det högt väderbeständighet och ett ganska attraktivt visuellt utseende, är inte rädd för plötsliga temperaturförändringar.

  Fördelen med metallplattor

  1. Av alla takbeläggningar är dess vikt nästan det minsta, men vad gäller styrka råder det över många takmaterial.
  2. Ganska enkel installation.
  3. Praktiskt taget inget behov av att bygga en kraftfull truss struktur.

  Används ofta vid konstruktionen av de flesta mansardtak.

  Tvärsnittet av spärrar av trä under taket av metall är vanligtvis standard 150-50 mm, men avståndet mellan dem kan vara 600 mm, men inte över 900 mm (beroende på lutningsvinkeln, som kan variera mellan 22 och 45 grader). En sådan begränsning av spjällavståndet beror på det faktum att lathingen under metallplattan är monterad med ett avstånd av 300 mm från varandra. Standardbaren som används för batten har en sektion på 30x50 mm eller 50x50 mm. Detta innebär att varje takfläkt utsätts för ytterligare belastning.

  Stabiliteten hos trussystemet

  Takkonstruktionens stabilitet mot olika mekaniska belastningar beror på fyra faktorer:

  1. Styrkan att fixera spärren mellan dem själva genom puffar, samt till åsen, och speciellt till kraftplattan på taket.
  2. Kompetent utformad och monterad stödjande konstruktion.
  3. Korrekt valda tvärsnitt av flätade ben.
  4. Korrekt valt avstånd mellan axlarna.

  En viktig faktor vid beräkning av trussstrukturen är den uppskattade maximala belastningen på taket, vars bildning innefattar:

  1. Tyngden på hela truss strukturen.
  2. Vikten av manteln under beläggningen.
  3. Viktisolering och takläggning.
  4. Snöbelastning (bestämd av en speciell, unik katalog för varje region).
  5. Vindbelastning (även enligt en särskild katalog för regionen).
  6. Vikt av personen med verktyget (reparationer, uppskattad vikt - 175 kg / m²).

  Vid installation av ett korssystem bör avståndet på kardborre inte överstiga ett medeltal på 0,9 m / n. med undantag för separata, förväntade fall.

  Om beräkningen av lasten kommer att bli felaktig vid valet av material för taket och platsen för spärren kan det deformeras och förstöringen av takbeläggningen. Tillförlitlig takkonstruktion garanteras endast med korrekt beräkning av spärrets tvärsnitt och deras installationssteg.

  Det bör komma ihåg. Den universella betydelsen av beräkningen av karmar existerar inte. Vid byggandet av varje hus krävs individuell beräkning.

  Rafters för ensidiga tak

  Skurtak kan ofta hittas på små gårdar. De kan användas på privata hem, men ganska sällan. I sådana fall är takets lutningsvinkel ganska liten, och med ett sådant arrangemang av stödbalkarna är det mycket på dem, särskilt på vintern.

  Därför installeras bärbärande balkar från ett stort tvärsnitt mellan 60x150 och 100x220 mm beroende på hur stort spänningen överlappar varandra. Avståndet på vilket spärren är placerade från varandra, bör ligga i intervallet 400 - 800 mm, beroende på takets lutningsvinkel.

  För ett skurtak behöver inte komplex konstruktion av spjäll, de kan helt enkelt läggas på väggarna, även utan att använda en kraftplatta. I områden där det finns ganska snöiga vintrar med mycket snö, rekommenderas att du tar upp takets lutning med en maximal vinkel på 35 och placerar taket längs "vinden". Detta minskar vindkraft och leder till självrengöring.

  Gabeltak

  Representerar en struktur som är sammansatt av spärrar sammankopplade i form av en triangel. Den övre delen som ligger på åsen och den nedre delen på kraftplattorna, som är parallella med varandra på motsatta väggar. I enkla ord är det ett tak som består av två motsatta backar, förbundna med en ås.

  Takkonstruktionen, beroende på sitt område, är monterad från individuella styva element som förbättrar takets hållfasthet. Dessa inkluderar rack, stödjande spärrar, puffar, som kopplar spärren till varandra, lashing, balkar, stödbalkar, etc.

  För ett taktak är ofta takbjälkarna monterade med hänsyn till isoleringen med ett steg på 0,9-1,2 m / n. I detta fall kommer styrkan hos den monterade strukturen att vara högst om den resulterande triangeln är jämn. I regioner med starka vindar rekommenderas takbjälkar att monteras med en sluttning på ca 20, och i snöiga områden ska den optimala vinkeln vara 45.

  Även om gaveltaket anses vara en klassiker, har det flera alternativa "besläktade" arter.

  Mansard tak

  För mansardtaket tas lastparametern inom intervallet 40-60 kg för varje 1 m / p som designparametern för bestämning av steget mellan spjällen och deras antal. takbjälkar och maximal böjning av dess längd - 1/250. Vanligtvis med ett korrekt valda tvärsnitt är detta avstånd längs spärrcentra, som för ett taktak 0,6-1,2 m / n.

  Det bör noteras att den genomsnittliga belastningen på vinden är cirka 200 kg / m2. Så att vid standardberäkning av stavfäste är det rekommenderat att lägga till en liten procentandel av säkerhetsmarginalen.

  Höjtak

  Bland alla truss strukturer anses det vara en av de svåraste. Det är nästan ett hissat tak, med spärrarna i ändlängderna fästade vid sina övre ändar till hörnsträngen och inte på åsen. Därför, för denna typ av tak, under konstruktionen kan ha sina egna specifika krav. I det här fallet installeras spärren på samma sätt som ett gaveltak på ett avstånd av 60 cm - 1,2 m / n.

  Mansardrum under ett sådant tak görs i sällsynta fall, eftersom dess sluttningar "äter upp" ett visst område på vinden, särskilt i höjd.

  Avståndet mellan takets takstänger

  Avståndet mellan spjällen: Lär dig att välja rätt

  Avståndet mellan spjällen är en av nyckelparametrarna som påverkar styrkan i strukturen. Kompetent beräkning av monteringssteget på spärren gör att du kan bygga ett tak som är motståndskraftigt mot höga belastningar.

  Takbelastning och beräkning av trussystemet

  Utvecklingen av ett projekt med ett tak med ett eller dubbelt tak börjar med valet av typ av korssystem, lutningsvinkeln (takhöjd) och material för konstruktion av konstruktionen. Beräkningen av avståndet mellan stänkbenen utförs med hänsyn till de belastningar som taket upplever under drift. Fasta laster inkluderar:

  • vikten av de material av vilka trussystemet är tillverkat;
  • takvikt
  • vikten av takpannans material (vattentätning, ångspärr, isolering);
  • vikten av elementet på bostaden vind eller vinden.

  Förutom konstanta belastningar upplever taket också tillfälliga belastningar, vilket inkluderar:

  • vindbelastning;
  • snöskyddsvikt
  • vikten av en person vid underhåll och reparation av taket.

  För att korrekt beräkna installationssteget är det nödvändigt att ta hänsyn till förekomsten av takisolering, tvärsnittet av konstruktionselementen, typen av takmaterial och batten. Beräkningen utförs på grundval av SNiP 2.01.85 "Laster och effekter".

  Under tonhöjden menas avståndet mellan spjällen i en sluttning. Genom att utföra beräkningen av en enkelhöjd, gavel eller komplext tak följer vanligtvis följande schema:

  • längden på den framtida takhöjden mäts;
  • det erhållna värdet divideras med det optimala numeriska värdet av häftsteget;
  • en enhet läggs till det resulterande värdet, resultatet avrundas;
  • Takets sluttningslängd delas av det avrundade resultatet.

  Slutresultatet kommer att avgöra avståndet genom vilket stänkbenen ska placeras. Definitionen av steget kan inte vara extremt noggrann, eftersom det är nödvändigt att ta hänsyn till ett antal ytterligare faktorer, inklusive isoleringens bredd, installationen av batten för olika typer av takmaterial. Om taket är konstruerat med en skorsten kan steget justeras så att det passar platsen, så att du inte behöver ta bort en del av stativet i framtiden och installera en stödkonstruktion, som ett speciellt trussystem.

  Avståndet mellan spjällen under skifferet

  Skiffer är ett traditionellt takmaterial. Dess fördelar är sådana egenskaper som motståndskraft mot yttre påverkan (exklusive mekanisk) och låg kostnad. Skiffer kan du skapa ett takskydd, vars reparation kan reduceras till att ersätta enskilda delar. Slate är tung och kräver installation av ett ganska kraftigt trussystem. Beräkningen av avståndet vid vilket det är nödvändigt att placera spärren under skifferet utförs med hänsyn till strålens tvärsnitt för tillverkning av spånbensben.

  Den optimala lösningen är att installera systemet under skiffer, där mellanrummet mellan spjällen ska vara minst 800 mm. För att skifferkonstruktionen ska tåla inte bara materialets vikt utan också ökade yttre belastningar är lathen gjord av en stång eller bräda med ett tvärsnitt på minst 30 mm. Genom att utföra beräkningen av taksystemet under skiffer bör det läsas att det här materialet har tillräckligt stora begränsningar för valet av rampens lutningsvinkel.

  Rafters under metallplattan

  Metal takläggning används aktivt som ett praktiskt och estetiskt takmaterial för att arrangera en enkelhöjd, gavel, höft eller komposittak. Ramverket under en metallplatta bygger på standardprinciper. För att beräkna på vilket avstånd det är bättre att placera takfångare, är det nödvändigt att ta hänsyn till lasten och takets lutningsvinkel. Metallplattan karaktäriseras av en relativt liten vikt, så att den kan fungera som ersättning för det gamla skifferet eller det keramiska taket. I det här fallet behöver spärren inte stärka eller ändra steget i deras installation.

  Standardsteget av spärrar under en metallplatta gör 600-900 mm. Tvärsnittet av element kan vara 50-150 mm - det här räcker för att skapa en pålitlig ram för metallplattor. Men om isolering ska användas, vars lager ska vara 200 mm i områden med låga vintertemperaturer, rekommenderas att man använder en 200x50 bar för takbjälkar under metalltak för att inte installera ett extra system som håller isoleringen. Det är bättre att passa klyftan mellan spärren under metallplattan till bredden på arket eller rullvärmeisolatorn.

  Decking: spjäll och obreshetka

  Det professionella golvet hör till enkla och praktiska takmaterial i applikation. Galvaniserad eller täckt med ett dekorativt och skyddande lager av böljande golv kan användas för montering av ett enkelt tak i ett tvättstuga eller ett garage och för ett dubbelt sluttande tak i en bostadsbyggnad. Hur beräknar man det avstånd som krävs för att installera spärren under profilen?

  För att ge den nödvändiga styvheten i strukturen, är det tillräckligt att installera spärrar under korrugerad golv med ett steg på 600-900 mm. Det är nödvändigt att vara uppmärksam på takets vinkel. Beräkningen visar att med höga yttre belastningar är täckplattan bättre placerad på systemet med minimisteget. Men om avståndet mellan spjällen under böljande golv ligger nära maximet, och takets lutningsvinkel är liten, blir konstruktionen förbättrad med hjälp av hyppigare battar. I det här fallet bör höljet på manteln under professionell golv vara ca 50 mm, bredden på elementen - inte mindre än 100 mm.

  Rafter system under det mjuka taket

  Mjuka tak omfattar bitumen och bitumenpolymervalsade material, takmembran och mjukt kakel. Ett mjukt tak kännetecknas av en relativt liten vikt och det behöver inte installeras en massiv truss struktur.

  Minsta avstånd mellan stolpbenen är 600 mm, maximalt 1500 mm. Vid montering av ett stöd för ett mjukt tak är det viktigt att ta hänsyn till lutningsvinkeln i sluttningarna: Ju mindre vinkeln är, desto mindre är avståndet mellan stöden för en fast batt. Valet av tonhöjd påverkas också av materialets tjocklek - ju tjockare arket av plywood eller OSB, desto större steg kan man installera häftapparna.

  Ondulin: beräkning av spärrar

  Ondulin (bituminös skiffer) läggs på en platt kontinuerlig kista, gjord av plåtmaterial. Detta gör att taket framgångsrikt kan motstå vind- och snöbelastningar. Lutningen under ondulin vilar på spjällen, som måste placeras med ett steg på 600-1000 mm, beroende på lutningsvinkeln för dubbelsidigt eller ensidigt tak.

  Rafrar för ondulin är gjorda av virke med en sektion på 200 × 50 mm. Att välja på vilket avstånd som ska placeras för byggnadsarbeten under ondulin rekommenderas att hänsyn tas till isoleringsmaterialets bredd för att förenkla installationen. Med denna beräkning kan du minska de ekonomiska kostnaderna för takets arrangemang.

  Tak av sandwichpaneler

  Takmacka rejste ofta på gärspanelernas hus eller byggnader av hangartypen. En egenskap hos smörgåsen är dess böjstyvhet, vilket gör att du kan göra utan att installera traditionella spjäll. Små spänner från åsen av det dubbla sluttande taket till den övre delen av väggen (eller avståndet mellan stödstrukturerna i det enkla sluttaket) möjliggör installation av en smörgås utan extra stöd.

  Om spänningen överstiger 4 meter måste ytterligare körningar installeras. För installation av ett smörgåstak i en bostadshus är det traditionella trussystemet ofta installerat, men i det här fallet kan spjälkarna placeras med en stor tonhöjd - de tjänar som stöd för körningarna. Avståndet mellan kappbenen väljs utifrån längden på det material som är tillgängligt för klackarna och längden på stödväggarna. Smörgåsens tekniska parametrar gör det möjligt för taket att motstå höga driftsbelastningar.

  Polykarbonat: konstruktion av stödkonstruktionen

  Polykarbonat har nyligen använts aktivt som takmaterial. Först och främst är polykarbonat efterfrågan i byggandet av lusthus, skjul och vinterträdgårdar. Lathing och trussystem för polykarbonat kan tillverkas av trä eller metall.

  Polykarbonat varierar i vikt beroende på arkets tjocklek. Kassen för polykarbonat rekommenderas att tillverkas med ett steg på 600-800 mm. Batten (trä eller metall) är monterad på spärrar, som kan vara raka eller ha en välvd form. Vanligtvis är gapet mellan spjällen under polykarbonatet från 1500 till 2300 mm. För att kunna beräkna på vilket avstånd det är bättre att pissa på spjällen är det nödvändigt att ta hänsyn till glasrutans yta, storleken och tjockleken på arken, för att ta hänsyn till att polykarbonatet är fastsatt med luckor för termisk expansion.

  Avståndet mellan spjällen: Principer och exempel på beräkningar av stegspårningssystemet

  Uppgiften att korrekt beräkna avståndet mellan spjällen är mycket viktigt. Inte bara tillförlitligheten och hållbarheten på taket, men också allt efterföljande arbete på det beror på hur seriöst du går vidare till sin lösning: lägger isolering, installerar takläggning, installerar ytterligare element. Om du jonglera spärren steg under takets tak, så många som det är, är det inte ett faktum att det finns värmeisolering mellan spjällen. Om du bara fokuserar på isoleringen - kommer den allra första vintern med den rikliga ryska snön att krossa taksystemet. Det är därför som hela poängen är att välja det optimala steget av spärrar för alla rampar, och nu ska vi lära dig denna färdighet.

  Vad bestämmer stavplatsens placering?

  Så avståndet mellan spjälkarna bestäms av sådana viktiga faktorer:

  1. Takets form (gavel, enkel eller flera lutningar).
  2. Takets vinkel.
  3. Parametrar av virke, som används för tillverkning av spärrar (bredd, tjocklek).
  4. Trissystemets konstruktion (ombord, hängande eller glidande).
  5. Totaliteten av alla laster på taket (beläggningsvikt, atmosfäriska fenomen etc.).
  6. Materialet i lathing (20x100 eller 50x50) och dess parametrar (fast, med utrymmen 10 cm, 20 cm eller fast av plywood)

  Och var och en av dessa parametrar måste beaktas, vilket är exakt vad den här artikeln handlar om.

  Dekorativa taktrar: 0% belastning

  Först av allt, bestämma den viktigaste punkten: typen av tak och dess syfte. Faktum är att taket på ett bostadshus på vintern tål en stor hatt av snö, en konstant vind i höjd och det är ofta isolerad från insidan, men taksystemet av en liten trädborr, gömd under trädkonsolen, har helt olika krav.

  Om du till exempel bygger en pergola i sin klassiska mening, spelar det ingen roll hur mycket avstånd det kommer att få mellan spärren - det här är en rent estetisk faktor:

  I ovanstående illustration är det uppenbart att även i en sådan byggnad finns ett taksteg. När allt kommer omkring ger det både den estetiska faktorn och styvheten hos själva strukturen. Men välj ett steg på en godtycklig väg.

  Funktionella spärrar: detaljerad beräkning

  Vi närmar oss huvudfrågan: Vilken avstånd ska det finnas mellan taken på taket i en bostadsbyggnad? Här är du tålmodig och noggrant undersöker alla nyanser.

  Punkt 1. Väggens längd och valet av stegspärrar

  Det första steget är att monteringen av takbjälkar på taket av en bostadsbyggnad vanligtvis konstrueras byggnadsens storlek, även om man tar hänsyn till många andra faktorer.

  Till exempel är det lättast att installera spärrar i steg om 1 meter, så för en vägg 6 meter lång är 7 spjäll standard. Samtidigt kan du spara genom att placera dem med ett avstånd på 1 och 2 meter, och du får exakt 5 spärrar. Du kan också placera med ett avstånd på 2 och 3 meter, men stärka sedan kassen. Men det är extremt oönskat att få spjälkarna att gå mer än 2 meter.

  Punkt 2. Effekten av snö och vindbelastning på takets form

  Så stannade vi på det faktum att det genomsnittliga avståndet mellan taken på ett konventionellt tak är 1 meter. Men om området har en betydande snö- eller vindbelastning, eller om taket är mer eller mindre platt eller bara tungt (t ex täckt med lera plattor), så ska avståndet minskas till 60-80 cm. Men på taket med en lutning på mer än 45 grader till och med öka med ett avstånd på 1,2 m-1,4 m.

  Varför är detta så viktigt? Låt oss se. Faktum är att luftflödet kolliderar på väg med väggen under byggnadens tak, och det finns en turbulens, varefter vinden träffar takfoten över taket. Det visar sig att vinden strömmar runt takets sluttning men samtidigt försöker lyfta den. Och i taket just nu finns det krafter som är klara att bryta eller bryta om det - det här är två vindsidor och en hiss.

  Det finns en ytterligare kraft som uppstår av vindens tryck och verkar vinkelrätt mot lutningen, försöker som om man trycker på takljuset inåt. Och ju större lutningsvinkeln på takhöjden är, desto viktigare är säker vindkraft och mindre tangent. Och ju större lutningsvinkeln är, desto mindre måste du sätta takbjälkar.

  Den här kartan över den genomsnittliga vindbelastningen hjälper dig att förstå om du kan göra ett högt tak eller ett platt tak:

  Den andra punkten: I den ryska regionen påverkar ett atmosfäriskt fenomen som snö ständigt husets standardtak. Och här måste du också beakta att snöspiken brukar ackumuleras mer på någon sida av taket än på den andra.

  Det är därför på platser där en sådan väska är möjlig, måste du sätta ihop parade korsben eller göra en kontinuerlig kista. Det enklaste sättet att bestämma sådana platser är av vindrosen: Enstaka spärrar placeras på vindsidan och paras på leksidan.

  Om du bygger ett hus för första gången hittar du inte din egen världsutsikt, men bestämmer snittbelastningen för ditt område enligt officiella uppgifter:

  Punkt 3. Frågan om isolering och mattens standardbredd

  Om du värmer taket, är det lämpligt att placera spärren steg under standarddimensionerna av isoleringsplattor, som är 60, 80 cm och 120 cm.

  Moderna värmare idag säljer en standardbredd, vanligtvis vid samma standard stegspärrar. Om du tar dem och anpassar dem till redan befintliga parametrar, kommer det att bli mycket avfall, sprickor, kalla broar och andra problem.

  Punkt 4. Kvalitet och styrka hos det använda timmeret

  Av stor betydelse är också det material som du använder för byggandet av trussystemet. Så för varje träart finns det en egen regleringsdokumentation som avser dess bärkapacitet:

  eftersom För tillverkning av taklocksystemet i Ryssland används oftast furu och gran, deras böjhållfasthet och användningsegenskaper har länge förskrivits. Om du använder trä av andra arter, kommer det att vara möjligt att härleda en korrigeringsfaktor.

  Dessutom, om spärren kommer att ha sektioner, skär eller bulthål, bör den bärande kapaciteten i baren beräknas med en koefficient på 0,80.

  Punkt 5. Avstånd mellan puffar och golvbalkar

  En annan punkt: Om taket är byggt med karmstolpar kopplade till varandra, och deras lägre ackord används samtidigt som golvbalkar, måste avståndet mellan karmarna ske inom 60-75 cm för att ta hänsyn till framtidens golv.

  Punkt 6. Lasten på trussnoderna

  Så här är de viktigaste lasterna som fungerar på taket

  1. Statisk, som inbegriper vikten av trussystemet själv, takets vikt, snö ligger på taket och ytterligare element.
  2. Dynamisk, som inkluderar vindkraft, oväntad skada på taket, en persons vikt och utrustning för reparation och liknande faktorer.

  Och alla dessa faktorer kan vid en viss tid påverka taket samtidigt, och därför finns det en sådan sak som ett kritiskt värde. Det här är exakt värdet på de laster där taket inte står och deformeras.

  Om byggnaden är under uppbyggnad med betydande spänningar, så används stålbalkar nödvändigtvis. Faktum är att spänningen i sådana stavar redan är frånvarande, och hela belastningen faller på noderna - här påverkas de av tryck- och dragkrafter. Och avståndet mellan sådana gårdar beräknas beroende på taktyp och uppbyggnad av taket självt.

  Vanligtvis placeras en enhetlig gård med en spännvidd på sex, och därför görs ett avstånd på 1,5 meter mellan truss noderna.

  Artikel 7. Taket av taksystemet och takpannan

  Glöm inte att det huvudsakliga syftet med takbjälkar är att hålla hela taket på sig själv, och vikten är avgörande:

  Punkt 8. Bekväm installation av takläggning

  Faktorn mellan det valda takbeläggningen påverkar också avståndet mellan spjällen. Ju högre takets tak är, desto mer takmaterial kommer att användas. Och ju hårdare de är, desto oftare måste de sätta spärrar under dem. Men hur är det med fast obreshetka? Faktum är att hon har sin egen vikt:

  Varje typ av tak har sina egna optimala stegspärrar. När allt kommer omkring måste många standardark på kanterna monteras direkt i takfästet eller kassen, och det är viktigt att de matchar. Annars blir arbetet med att täcka taket lätt till ett levande helvete på en höjd, tro mig.

  Det är därför innan du börjar installationen det är nödvändigt att göra en layout, kolla allt flera gånger. Och veta några viktiga detaljer om varje typ av beläggning.

  Bestämning av totalbelastningen på taket som helhet och takfläkten separat

  Så vi har bestämt att förutom andra designfaktorer, fungerar en hel mängd laster samtidigt på takets taksystem: takets vikt, locket på snö, vindtrycket. När du har lagt till alla laster tillsammans, var noga med att multiplicera dem med en faktor 1,1. Så alla räknar med oväntade gynnsamma förhållanden, det vill säga att lägga ytterligare 10% procent styrka.

  Och nu måste du bara dela upp den totala belastningen med det planerade antalet spärrar och se om var och en av dem kommer att klara sin uppgift. Om det verkar som att konstruktionen blir smidig - lägg till 1-2 spjäll till summan, och du kommer att vara lugn för ditt hem.

  Du måste göra beräkningen för förstörelse, dvs. vid full belastning, som fungerar på taket. Alla dessa belastningar bestäms av de tekniska egenskaperna hos material och byggkoder.

  Takets standardkonstruktion är takbjälkar, gitterbalkar, och var och en av dessa element fungerar endast på lasten som lägger tryck på den och inte på det gemensamma taket som helhet. dvs Varje last på takfläkten har sin egen belastning, totalt men dividerad med antalet stänkben och genom att ändra platsens tonhöjd, ändrar du belastningsytan på spjällen - reducerar den eller ökar den. Och om du ändrar steget med spärrar obehagligt för dig, arbeta sedan med parametrarna i avsnittet av stänkbenen och takets totala bärförmåga ökar betydligt:

  I den här beräkningen försök att försäkra dig om att den längsta spåren var i ditt projekt inte mer än sex och en halv meter, annars - skarva längden längs. Nu kommer vi att förklara mer detaljerat. Så, på taken med sluttningslängder upp till 30 grader är spjäll de så kallade "böjningselementen". dvs de arbetar just för böjning, och det finns vissa krav på dem. Och möjligheten att avböjning av spärrar beräknas med hjälp av en speciell formel, och om resultatet överstiger normen, höjs spärren i höjd och gör en ny beräkning igen.

  Men på taket med en höjning av lager på mer än 30 grader vilka takbjälkar redan betraktas som "böj-komprimerade" element. Det vill säga att de inte bara påverkas av en likformigt fördelad belastning, vilket orsakar böjning av spjällen, men också av krafter som redan verkar längs axelns axel. I enkla termer böjdar spärren här inte bara en bit under takets vikt, men klämmer också från åsen till kraftplattan. Dessutom måste spänningen kontrolleras av bulten, som vanligtvis håller tillbaka två rafterben.

  Som du kan se kommer även människor som är långt ifrån konstruktion att klara sådana beräkningar. Det viktigaste är att ta hänsyn till allt, var uppmärksam och redo att spendera lite mer tid på design, så att allt arbete fortsätter som klockverk!