Online-kalkylator för beräkning av vinkel-, hissystem och taktak

Taket upptar en viktig plats vid utformningen av alla typer av byggnader, eftersom den är ansvarig för att tillhandahålla grundläggande komfortförhållanden och tillåter inte yttre faktorer att skada husets dekoration.

För högkvalitativt skydd är det naturligtvis nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer i designprocessen. En av huvudpositionerna i detta sammanhang är beräkningen av takets lutningsvinkel.

Varför är det så viktigt och vad du behöver veta så att beräkningen är korrekt och senare behöver du inte göra om taket delvis, om inte helt? Om detta och prata i den här artikeln.

Beräkningen av takets lutning görs bäst med hjälp av en speciell online-kalkylator, som ligger nedanför.

Varför mäta beläggningens lutningsvinkel och vilka faktorer detta värde beror på

Vinkeln på takhöjden är den geometriska bildningen av korsningen mellan två plan. Av dem menas ett horisontellt plan och en liknande yta av en sluttning.

Så varför mäta takets vinkel:

 1. Mätning av konstruktion azimut, först och främst, möjliggör att "uppskatta" takkonstruktionens lämplighet med hänsyn till det valda takmaterialet, klimatfunktionerna, sikten och takets struktur.
 2. Dessutom är det efter räkningarna möjligt att rationalisera framtida finansiella kostnader, men också för att verifiera korrekthet och tillförlitlighet hos konstruktionen, vilket inte medför förluster på grund av läckor, fall, raviner och andra incidenter.
 3. Takets lutning sker beroende på två parametrar - det första gäller väderförhållandena och mängden nederbörd, och den andra kännetecknas av specifika typen av tak. Följaktligen, när det gäller norra och snöiga områden, kommer det framtida taket att ta itu med anständiga laster. Invånarna i bergsområdena känner inte till sådana svårigheter.
 4. Vissa tak måste klara snöskydd i 6-8 månader om året. Under dessa förhållanden har ägare av snötäckta hus betydligt förenklat livet av en brant lutningsgrad. I sin tur tillåter ett sådant bygglager att höften rationellt hanterar nederbörd och dess konsekvenser i form av smältvatten. Även med detta tillvägagångssätt ökar storleken på det användbara området.

Naturligtvis är inte allt så bra med en skarp rumba, eftersom behovet av ytterligare volymer av både takmaterial och strukturella element ökar proportionellt genom att öka höjden. Det blir också relevant att öka motståndet hos lagerdelarna.

Inte mindre viktigt vid beräkning av lutningen är materialets specifikationer, vilket kommer att komplettera kapselns struktur från utsidan. Det är ingen hemlighet för någon att varje typ av bostadsläge särskiljs av dess operativa egenskaper och kostnad.

Samtidigt kan det finnas nyanser som endast är karakteristiska för denna typ av takskikt. Du kan till exempel behöva lägga ut ytterligare lager, eller du behöver stora kostnader för värme och vattentätning.

Lutningsvinkel beror på vindrosa

Kanske är den tredje viktigaste faktorn som beräknad sluttning beror på att etablera exploaterad eller icke utnyttjad status. Den oanvända ytan ger utrymme för uteslutning av tak vid korsningen av taket och den yttre skyddsstrukturen.

Visuellt ser tolkningen av konceptet mycket enklare ut, eftersom vid syn på platta höfter eller när det finns en liten lutning (i intervallet 2-7%) blir det omedelbart tydligt varför det fick ett sådant namn. Opererade vindar indikerar närvaro av vinden utrymme.

Beräkning av takets vinkel: en räknare

Hur man beräknar takets vinkel och inte gör ett misstag i beräkningarna? Detta hjälper dig med vår byggkalkylator.

Denna räknemaskin beräknar täckningen för ett gaveltak.

Innan du går till beräkningarna, i det övre högra hörnet av kalkylatorn, måste du välja takbeläggningen.

Nedan finns räknare för andra typer av tak:

Fältbeteckningar i räknaren

Beräkningsresultat

Snöbelastningsregionen

Tolkning av räknefält

Takhöjd i procent och grader

Hur bestämmer du takets lutningsvinkel i grader? Den lutande vinkeln, liksom någon liknande siffra enligt geometriska kanoner, mäts i grader.

Men i många dokument, inklusive SNiP, visas detta värde i procent, så det finns inga strikta krav och motiveringar som endast styrs av en mätenhet.

Det viktigaste i denna situation är att veta proportionerna för förhållandet, om du plötsligt behöver konvertera grader till procenttal och vice versa, till exempel, för enkelhet under beräkningsåtgärder.

I allmänhet varierar konverteringsfaktorn för grader till procentsatser från 1,7 (för 1 grad) till 2 (för 45 grader). I de fall då indikatorerna, inte uttryckt i procent, är grundläggande viktiga, används ppm i den digitala displayen - hundratals%.

Om du litar på teorin, kan lutningarna nå 60 eller till och med 70 grader, men i praktiken ser det inte ut som det passar. Och i utseende är intrycket "so-so", förutom att ditt hus ligger någonstans i Alperna och du måste bygga ett tak som ständigt upplever snöbelastningar.

Konvertera grader till procent

Specificitet av platt och hälltak

Plana golv representeras inte av en strikt vågrät yta, oavsett hur missvisande namnet är. Konstruktion azimut i denna situation har också en lutning, men inte betydande - dess minsta värde bör vara 3 grader.

När det gäller de optimala värdena för plana ytbeläggningar fluktuerar det platta taket runt 5-7 grader. Detta beror på det faktum att taket med en vinkel på över 10º är svår att ringa platt. I sin tur behandlas 12-15 grader i de flesta situationer redan som ett minsta tröskelvärde för höjda ytor. De optimala värdena är tillräckligt breda.

Den optimala lutningsvinkeln för taket för snösmältning är 40-50 grader.

Platt takhöjning

Till exempel antas 20-30 grader för snedställda tak och i fallet av gavlar stiger denna siffra till 45º. Det är bara ett sådant volymintervall i större utsträckning indikerar de enskilda egenskaperna hos typen av tak och klimatfunktioner.

Minsta takhöjning

Takmaterial, vilket är ett av huvudelementen i uppbyggnaden av det övre planet, ger också vissa rekommendationer av lutningen beroende på dess typ.

 • Vid profilerad plåt är vinkeln inställd på 12 grader, för metallplattor bör denna siffra ökas till 15º.
 • Ondulin eller mjuk kakel på vanligt språk kan läggas på en sluttning på 11 grader. Men endast i detta fall finns också en nyans, som består av en kontinuerlig kista.
 • Vid täckning av keramiska plattor ska lutningen vara minst 22º. Det är också värt att överväga att trussystemet är föremål för tunga belastningar vid en lutning i lutningen. För att undvika överbelastning bör denna faktor antas under design.
 • Skiffer är en av de vanligaste typerna av ytbeläggningar. Vid läggning av asbestcement-korrugerade ark bör takindikatorn inte överstiga 28%. Samma krav på stålplan.
 • Minsta lutningen på taket på smörgåsplattorna enligt normerna är 5 grader, om fönster planeras i panelerna ökar höjden till 7 grader.

Av vilken SNiP ser takhöjden? Du kan se den optimala och minsta höjden på takmaterialet i SNiP II-26-76 Tak.

Beroende på höjden på valet av takläggning

Hur man bestämmer takets lutningsvinkel själv

För att mäta lutningsvinkeln kan du använda en mirakelanordning som kan lindra hela beräkningsbelastningen. Apparatens namn talar för sig själv - inklinometer (grader).

I allmänhet kan du be om hjälp och till den mekaniska protractorn - ett budgetalternativ, men ytterligare problem utesluts inte, särskilt om du använder en sådan enhet för första gången.

Vi kommer dock att berätta specifika för den här enheten - kanske tack vare det, kommer vår läsare snart att vara i omlopp på "dig" med detta element.

 • Standard inklinometern utan elektroniska klockor och visselpipor presenteras i form av lameller med fästram. Vid korsningen av lamellerna är axeln på vilken pendeln är fixerad. Dess speciella kit innehåller 2 ringar, en vikt, en tallrik och en pekare. Enheten kompletteras med en skala med uppdelningar, som ligger i den inre delen av hakan. Om skenan sätts horisontellt, kommer pekaren att sammanfalla med nolldelarna på skalan.
 • Vi vänder nu till huvudprocessen för vilken enheten är avsedd. Rikta upp längden på räkenskapens räta vinkelrätt mot åsen. Därefter visas det önskade värdet på pendulens pekare i grader.
 • Alternativet baserat på att utföra sin egen beräkningsuppgift för mätning av lutning med hjälp av matematiska beräkningar är inte särskilt attraktivt. Under alla omständigheter kommer vi att försöka berätta på ett tillgängligt sätt hur du gör det själv. Det första steget är att räkna ut längden på hypotenusen och benen. När det gäller att mäta lutningens lutning är den direkta lutningen en bild av hypotenusen.
 • Då beräknar vi längden på det motsatta och intilliggande benet. Den första av dem är representerad som ett avstånd som skiljer överlapp och ås, och storleken på den andra ska tas som avståndet mellan överlappningens mitt och taket på taket av en viss sluttning.
 • Nu har vi redan fått två värden, det är inte svårt att hitta den tredje genom att tillämpa trigonometri. Som ett resultat, beräknar vi sinus, cosinus eller tangent (beroende på komponenternas storlek), med hjälp av en ingenjörsberäknare, beräknar vi det digitala värdet av lutningen i procent.
 • Några frågor? Titta på videoklippet nedan eller använd vår online-kalkylator.

Förhållandet mellan åsens höjd med spänning

Generellt kan algoritmen för utförande av avvecklingsoperationer uppdelas i fyra steg. För det första tar vi hänsyn till externa naturliga faktorer som påverkar det framtida ytskiktet, kontrollerar våra byggplaner med prislapp för nödvändiga resurser i nätbutiker, bestämmer typen av takmaterial och slutar inte rita information från specialiserade platser och om möjligt rådfråga professionella.

När det gäller lasterna är det bättre att inte stör med minimala förspänningar, eftersom detta kan sluta dåligt för ett "friskt" tak. Men om taket är platt och det finns ingen plats att gå, försumma inte de förstärkande redoubtsna.

Vid beräkningen av kostnaden ska du också uppmärksamma sådana begrepp som massan av husstrukturen och igen belastningen från nederbörd - det här hjälper dig att hitta inte bara rätt men också en ekonomiskt trevlig lösning för din plånbok.

Om lutningen är upp till 10 grader, blir grusytorna ett lämpligt alternativ och upp till 20º - korrugerad golv och skiffer. Stål och kopparplåt rekommenderas redan i mycket "branta" fall, när figuren på den övre rumba når 50-60 grader.

Det är faktiskt all information du behöver för självberäkning av takets lutningsvinkel.

Användbar video

Hur man beräknar takets lutningsvinkel i videofilmet:

Beräkning av skurtak, vinkel

Med hjälp av denna räknare kan du beräkna skurtaket - lutningen på lutningen, det exakta antalet sladdar, antalet och storleken på spjällen. Gratis online byggkalkylator för beräkning av skurtaket.

Beräkningsresultat

Om räknaren

Online-kalkylatorns takkalkylator hjälper till att beräkna den korrekta lutningsvinkeln i lutningen, bestämma tvärsnittet, steg och antal spärrar, ta reda på den önskade volymen av slangen och andra material som behövs vid takets konstruktion. Kalkylatorn hjälper till att göra beräkningar för de flesta av de befintliga takmaterialen. Här kan du göra beräkningar av bitumen, cement-sand, keramiska plattor, metallplattor, asbestcementskiffer, Ondulin och några andra mindre vanliga material. Denna räknemaskin kommer att kunna beräkna parametrarna för ett enda skurtak, inklusive platt.

Shed - den enklaste utformningen av taket. Eftersom det bara har en lutning är det ganska enkelt att bygga, och materialförbrukningen är minimal. Denna typ av tak används ofta vid konstruktion av garage, skjul, olika byggnader utan bostad, både med och utan vind.

När du bygger ett skurtak kan du använda alla typer av takmaterial, isoleringsmaterial och isolering. Det är möjligt att installera ett sådant tak i olika vinklar, men oftare blir vinkeln liten, upp till 0º (platt tak). Men det är viktigt att komma ihåg att ju mindre vinkeln desto svårare det påverkar snölast, vilket innebär att ett sådant tak måste rengöras snö i rätt tid.

När du fyller i räknarens fält kan du kontrollera ytterligare information under skylten.

Om du har några frågor eller har idéer att förbättra kalkylatorn, kan du använda formuläret för kommentarer längst ner på sidan. Ser fram emot att höra din åsikt.

Ytterligare information om resultaten av beräkningarna

Takvinkel

Vinkeln vid vilken rampen och spjällen är lutade mot takplanet. Olika takmaterial har individuella begränsningsvinklar. Kalkylatorn kommer att informera dig om det är möjligt att bygga ett tak i en viss vinkel från det valda materialet. Om du behöver byta vinkeln, räcker det med att justera taklyftans höjd (B) eller bredden på basen (A).

Takytan

Området på takets hela yta, inklusive sido- och ändöverhäng. Detta värde hjälper dig att beräkna önskad mängd tak, isolering och annat material.

Ungefärlig vikt av takmaterial

Den totala ungefärliga vikten av takmaterialet. Beräknat på grundval av ett givet takområde, med hänsyn till överhängen.

Antal rullar av isoleringsmaterial

Mängden isoleringsmaterial som krävs för att bygga taket, anges i rullar. Den är baserad på standardrullen - 15 meter lång, 1 meter bred. Beräkningen tar också hänsyn till överlappningen på 10% vid lederna.

Ladda på taksystemet

Maximal vikt per taksystem. Vind- och snöbelastningar, takets lutningsvinkel och vikten av hela konstruktionen beaktas.

Rygglängd

Full längd av spärrar från takets tak till kanten av lutningen.

Antal spärrar

För byggnaden av taket behöver du en viss mängd spärrar, om du placerar dem med det steg du anger.

Minsta tvärsnittet av spjäll / spärrvikt / timmervolym

 1. För att säkerställa takets mekaniska styrka bör du följa spjällen som anges i den första kolumnen. Kalkylatorn är baserad på den totala belastningen som kan påverka byggandet av taket.
 2. Den andra kolumnen visar den totala vikten av alla spärrar för taket på denna struktur.
 3. För att göra det lättare att göra ytterligare beräkningar indikeras den totala volymen av takstrålen i kubikmeter.

Antal rader av lådor

Antalet båtar, som behövs för hela taket med de angivna parametrarna.

Uniform avstånd mellan battens

Avståndet, som rekommenderas för att hålla mellan battens, för att optimera materialförbrukningen och utan att trimma den.

Mängden battskivor

Den totala mängden brädor per kista (för hela taket). För enkel beräkning av kostnader för sågat virke, använd detta värde, angivet i kubikmeter.

Räknare för lutning av ett gaveltak

Gabeltak kan tillskrivas den mest populära bland privata utvecklare. Deras trussystem är vanligtvis inte så komplicerat, både i beräkningar och i praktiskt genomförande. Men i sig blir ett gaveltak mycket tillförlitligt, praktiskt, attraktivt utseende, och förutom - med korrekt planering gör det möjligt att använda vindsytan, upp till utrustningen i ett fullt utrustat vardagsrum.

Räknare för lutning av ett gaveltak

En av de viktigaste parametrarna i beräkningarna av taksystem och takbeläggningar, inklusive de belastningar som kommer att falla på dem under drift, är rampens lutningsvinkel. Hans beräkning är i princip enkel, men formlerna som lagras medan de fortfarande är i skolan tenderar att glömmas bort. För att förenkla din uppgift - använd räknemaskinen för att beräkna höjden på ett gaveltak, som föreslås i denna publikation. Några nödvändiga förklaringar kommer att ges nedan.

Räknare för lutning av ett gaveltak

Förklaring av användningen av räknaren

Om man argumenterar mer korrekt är det snarare en räknare som tydligt visar beroende av höjden på kanten av gavelkrokssystemet på vinkeln på bromsens branta vinkel. Men detta tillvägagångssätt är kanske ännu bättre när man planerar, eftersom det med hjälp av varierande värden av bromsvinkeln är möjligt att hitta det optimala förhållandet, med en konstant parameter - storleken på själva byggnaden.

Beräkningen är baserad på den trigonometriska formeln för beroende av sidornas längder och vinklarna i en rät vinklad triangel. I det här fallet är "konstant" den horisontella utskjutningen av lutningen d, det vill säga avståndet från skärningsfotens skärningspunkt med kraftplattan till punkten för utskjutningen av åsen på kraftplattan.

De kvantiteter som ingår i beräkningen.

Höjd H är det vertikala avståndet från mowerlatplanet till skridskobanan. Och vinkeln motsatsen till den här höjden är exakt höjden på taket vi behöver.

Med hjälp av en miniräknare kan du, så att säga, lösa de direkta och omvända problemen:

 1. Det krävs att lutningen har en strikt angiven lutningsvinkel. Beräkningen visar hur höga näten är N.
 2. Det är nödvändigt att montera taket med den planerade höjden på åsen N. Det är nödvändigt att bestämma vad rampens lutning kommer att vara samtidigt. I det här fallet kostar det ingenting genom att helt enkelt söka efter värdena i ingångsfältet för brantvinkeln för att snabbt ta reda på för vilket ett önskat resultat H kommer att erhållas (eller närmast det). Det tar bara några sekunder.

En annan nyans. Gabeltaket är inte alltid konstruerat för att vara symmetriskt, det vill säga det kan vara med olika värden på brantvinkeln och längden på motsatta ramper. Ingenting komplicerat - du måste bara utföra beräkningen för varje sida separat.

Schema som visar funktionerna i beräkningarna för asymmetrisk gaveltak

Naturligtvis, i efterföljande beräkningar i detta fall antas att höjden på åsen för båda sidor ska vara densamma. Annars är allt detsamma som förklarat ovan.

Hur man självständigt beräknar och monterar ett gaffelsystem?

Beräkningen som visas ovan är en "start-up" - följt av ett antal andra som bestämmer huvudparametrarna för hela trussystemet. Med alla detaljer från design till steg-för-steg-instruktioner om hur man utför installationsarbete - i en särskild publikation av vår portal "Installering av taktak av ett taktak med egna händer".

Takberäkning

Innan beräkningarna börjar, är det nödvändigt att förstå att taket och taket inte är identiska begrepp. Med "tak" menar vi hela systemet som står på mauerlaten: takbjälkar, lathing och counter gitter, all sorts isolering, och slutligen takmaterial, det vill säga direkt "takläggning". Online takräknaren med ritningar gör att du kan få data både på taket och på taket - i ett format som passar dig.

Den färdiga beräkningen av taksystemet och metallplattor på taket (liksom andra typer av takläggning) kan sparas antingen som enkla siffror med antalet byggmaterial eller som ritningar och 3D-modeller. Du kan spara resultatet på en dator eller en mobil enhet från vilken du angav data, och även skicka det via e-post till dig själv eller till en specialist som var engagerad i utformningen av ditt objekt. Förresten, innan du köper, rekommenderas att samråda med honom eller med en professionell uppskattare. En online-kalkylator för att beräkna taket med takteckning är utformat för standardinledningsdata - ditt objekt kan ha funktioner som tjänsten inte tar hänsyn till.

Med tjänsten kan du göra beräkningarna:

 • singel, dubbel, fyrkantig, inklusive höfttak
 • Alla listade typer av tak med avseende på vinden.
 • någon av de angivna typerna av tak, med hänsyn till den olika lutningsvinkeln;
 • takytan.

Alla data är angivna i centimeter, så längden på taket längs åsen, som kommer att vara 12 meter, måste anges som 12000 centimeter; service resultat ger också i centimeter.

Om det behövs, kan du, under grundläggande uppgifter, lägga en kryssning för att ta reda på ytterligare material: mauerlat, kontrreshetki, vattentätning och isolering. Tjänsten tar hänsyn till de mest använda typerna och märkena av material.

Hur man beräknar takets vinkel och får en pålitlig design?

Kronan att bygga ett hus är alltid taket, och hur det kommer att bero beror inte bara på hyresvärdens önskemål utan också hur man beräknar takets vinkel.

Vad behöver du innan du beräknar takets vinkel?

Det är vanligtvis inte svårt att installera stiftben, men om du har nödvändiga fästelement, verifierar du vinkeln där ramperna läggs, men du kan göra ett misstag om du inte känner till några av finesserna. Till exempel kommer ett mycket högt tak i områden med starka vindar ständigt att utsättas för tunga belastningar och kommer troligen att förstöras. För att undvika detta, är det därför ibland värt att föredra ett inte alltför spektakulärt men stabilt lågt tak. Det finns många sådana exempel, men ta hänsyn till de faktorer som själva påverkar takets höjd. Vad kan det bero på?

Som det redan har blivit klart innan det beräknas takets lutningsvinkel är det först och främst nödvändigt att ta hänsyn till områdets klimatfunktioner. Så, till exempel, skarpare gaveltaket, ju sämre snön håller på det och regnvattnet rinner ner från det lättare. Men vad är det med sådan en brant sluttning, med en stark vind, vet vi redan. På de ställen där solen är varm är det bättre att bygga sluttningar med en minsta lutning eller till och med utan dem, det vill säga att takytan är platt, vilket desto starkare tar emot och överför värmen ner, desto större är dess område. Den senare ökar i proportion till sluttningen.

Ju mer tak i taket är desto större är sannolikheten att starka vind- och regnvindar kommer att driva fukt under takets kanter.

Du bör bland annat tänka på hur utrymmet under taksystemet kommer att användas - som ett vinden eller som bostadshus. I det första fallet får avståndet till åsen vara mindre än en persons genomsnittliga höjd. I det andra fallet är det nödvändigt att det finns tillräckligt med utrymme för rörelse, det vill säga att avståndet i mitten av rummet ska vara minst 2,5 meter och helst minst en och en halv meter vid den lägsta punkten av taket. En signifikant inverkan på takets lutningsvinkel kan ha ett beläggningsmaterial som endast kan läggas med en viss grad av branthet i lutningen.

Beräkningen av det erforderliga värdet av lutningen på taket på vinden

Det viktigaste i vilket rum som helst är det användbara området, det vill säga det som kan användas för att ordna möbler och rörelse samt för att lagra saker. På vinden är det ibland svårt att använda vissa delar av utrymmet där den lägsta punkten av takbeklädnaden är belägen. Sådana platser kan dock bara tas under lagring av saker, där man gör inbyggda skåp och skåp. En annan sak - zonen för fri rörlighet, dess område beror på höjden på åsen, och därmed takets tak.

Tänk på ett exempel. Låt oss säga att bredden på huset är 9,5 meter. Om du vill ha utrymme ovanför huvudet inom 3 meter åtminstone i mitten av rummet, ska vinkeln mellan sluttningarna vara minst 35 grader, eftersom redan vid 30 höjden på skridskoåten blir något mer än 2,5 meter. Dock bör man komma ihåg att bredden på det utrymme som är tillgängligt för fri rörlighet (upp till taket på två meter) kommer att vara något över 3,5 meter. Om du håller dig i samma höjd vid de nedre punkterna i det sluttande taket och samtidigt gör takvinkeln 30 grader, kommer bredden på rummet att minskas till 2,4 meter. Det blir mest bekvämt på vinden under taket med en vinkel på mer än 40 grader, men det bör noteras att en sådan konstruktion, jämfört med en mild sluttning (ca 10 grader), ökar vindbelastningen nästan 5 gånger.

I allmänhet underlättar takets vinkel på höjden av åsen endast beräkningarna av trussystemet.

Takvinkelräknare

Men för beräkningar är det nödvändigt att känna grunden för geometrin ganska bra. Tvärsnittet av takkonstruktionen på sidorna av gavlarna är oftast en triangel, liksidig, ensam eller av en annan typ. Följaktligen kan man med hjälp av de enklaste formlerna beräkna längden på varje sida och vinkeln intill den, med kännedom om basen och höjden. I det här fallet behöver vi, förutom mätrulletten, Bradisbordet, eftersom vi måste ta itu med tangenter.

Så vi tittar på pedimentet och ser en liksidig triangel bestående av två rektangulära, en av benen som är vanlig. Det finns en formel enligt vilken tangenten av vinkel A vid basen är lika med förhållandet mellan det motsatta benet och den intilliggande, det vill säga Tg A = H / (L / 2). Med andra ord är det i vårt fall höjd H dividerad med hälften av basen L. Vi tar samma bredd på 9,5 meter, den halva den motsvarar 4,75, vi delar med detta värde höjden på åsen, som vi anser vara bekväma, till exempel 4 meter. Som ett resultat får vi 4 / 4.75 = 0.84, titta på Bradis-bordet, leta efter motsvarande position i tangentbordet och se att vi behöver en vinkel på 40 °.

Hur kan materialet påverka takhöjden?

Varje tak är en slags lagkaka gjord av vatten- och ångisolering, isolering, lådor och yttre beläggning. Allt detta läggs på taksystemet i en viss vinkel, vilket begränsar användningen av ett visst material. Huvudvis bör du styras av instruktionerna som föreslagits av tillverkaren, som också gäller för lutningskrav för ramper. Takmaterial är rullade, inlagda (kakel och skiffer), ark, såväl som flexibla delar, och för varje typ finns en minsta takvinkel.

För valsade beläggningar anses en lutning på högst 15 grader vara optimal, förutsatt att materialet placeras i 2 lager. Om taket är gjord av tre lager, ska det vara ännu grundare, ca 5 grader, medan ytterligare lathing krävs för att öka styrkan vid en ökning av temporär last (snö, regn). Men det finns ett undantag - membranbeläggning som kan användas vid takets lutning.

Typiskt material tolererar inte heller branta backar, av den enkla anledningen att de kan flytta under egen vikt med den minsta förutsättningen för detta, som en stormvind av vind. Det är emellertid också omöjligt att göra vinkeln för liten eftersom i detta fall belastningen av takmaterialet i onödan kommer att belasta stödstrukturerna, dvs spärren, batten och andra element. En optimal vinkel på 22 grader anses vara tillräcklig så att luften under regn löper fritt och blåser inte av vinden under lederna.

Beträffande balsammetall och metallplattor är minsta lutningen 12 respektive 14 grader, tillräckligt plan så att utfällningarna strömmar från taket och dess täthet vid lederna inte stördes. På ett stort sätt kan lutningen öka utan begränsningar, dock med hänsyn till det faktum att ett stort område av taket har en solid massa. Också, glöm inte vindbelastningen och hög vindhastighet med tak i 45 grader vinkel. Den optimala lutningen är ca 27-30 grader.

Men i mjukt kakel, som består av enskilda bitar av material av typisk storlek, är takets vinkel förknippad med bindans densitet. Om backarna är mycket skonsamma bör avståndet mellan lamellerna göras så litet som möjligt. Detta beror på det faktum att snömassan kan bli en outhärdlig last för beläggningen. I fallet då sluttningarna av sluttningarna bibehålls inom 30-40 grader tillåts gitterhöjden vara större, upp till 45 centimeter.

Takräknare

Att bygga ett hus kräver en rimlig beräkningsberäkning. Valet av byggmaterial, byggnadsprocessen av en byggnad eller struktur beror på det. Oberoende beräkna kostnaden för taket, du kan använda ett speciellt program.

Mängden material som krävs och antalet ytterligare element beror på takets geometri. Ju hårdare taket är, desto mer grundläggande och förbrukningsartiklar kommer att krävas.

Mät och fyll i data. Om takets konstruktion är komplex, bryts den in i separata plan och mäter alla avstånd för skärning av material och geometrisk konstruktion. Vid beräkning bör särskild uppmärksamhet ägnas åt takytan, men till storleken på varje sluttning.

Varje material har sina egna installationsfunktioner, olika tilläggsdelar och fästelement. Därför, innan du gör en beräkning, är det nödvändigt att bestämma direkt på materialet.

Ovanför taklayouten finns produktprofilomkopplare, så att du kan välja önskad profil med hänsyn till arbetsbredden och förbjudna längder. För att se layouten på ark på rampen, välj rampen genom att klicka på den. Använd pilarna för att ändra längden på lakan för att passa ditt behov för den valda rampen.

Genom att byta arken kan du välja en mer ekonomisk och symmetrisk layout.

Offset sheets till höger (lutning 1)

Offset sheets till höger (lutning 2)

För att beräkna kostnaden för takmaterial och lämpliga ytterligare element, välj önskad produkt. Med hjälp av filtret kan du välja färg, tjocklek eller beläggning du är intresserad av.

Nedan finns parametrarna för ditt tak och mängden material som krävs, med hänsyn till de förbjudna längderna och överlappningarna av arken. Sedan kan du lägga till föremålet i vagnen och, om det behövs, släppa några föremål i vagnen.

Beräkning av takläggning

En lättanvänd takräknare gör att du kan ta reda på mängden material som krävs per kvadratmeter, antalet ytterligare och komponentelement. Om du är förlorad med avvecklingen, beställa en återuppringning. Grand Line-chefer ger dig detaljerad teknisk information om olika typer av tak, priser, betalningsvillkor, leverans och gör en exakt uppskattning.

Beräkningen av taket utförs efter nödvändiga mätningar. De resulterande dimensionerna måste anges i räknarens lämpliga fält. Vid mätning är det nödvändigt att överväga följande parametrar:

 • Takets tak och geometri (singel / dubbel, höft, mansard, hippad);
 • Förekomst av luckor och andra element som lämnar utan takläggning.

Dimensionerna på ritningarna, byggnadens planer kan skilja sig avsevärt från de faktiska dimensionerna. Den mest exakta beräkningen kommer endast att göra en högkvalificerad specialist.

Vid beräkning av det komplexa taket är taket uppdelat i separata plan och varje element mäts. Särskild uppmärksamhet ägnas åt skridskor.

Innan du utför beräkningen måste du välja ett material (korrugerad eller metallplatta). Varje typ av beläggning utmärks av funktioner i installationsarbetet, ytterligare element, fästelement. För tak med en liten sluttning med ett vikt tak. Fold - en speciell söm genom vilken metallplåt är sammankopplade.

Programmet låter dig välja tjockleken på metallen och beläggningens färg. Tack vare det stora utbudet av färger kan du välja det bästa alternativet för ditt hem.

Hur man beräknar strålkastarna för taket?

Vår kalkylator låter dig hantera den här uppgiften online. Beräkningen av strålkastare görs automatiskt med hänsyn till materialet (metall / PVC). Spotlights används för att trimma takfönster och gavelhängor.

Om det är nödvändigt kan du överge beräkningen av skruvar, isolering, ytterligare element och komponenter. Detta kommer att minska kostnaden för beställningen. Beräkningen görs med hänsyn till de förbjudna längderna och överlappningarna av arken.

När du har slutfört beräkningen lägger du till ordern i vagnen. Leverans av takmaterial är möjligt i någon region i Ryska federationen.

Beräkning av dubbelt takhissystem, takytor, vinkel, material med 3D

 • Ritning av avståndet mellan takets takbjälkar
 • Ritning obreshetki singel vridtak
 • Måttritning av enkelsidiga takstakar
 • Måttritning av ensidiga takstakar i installationsläge <<#drawings>>
 • <>

Beräkningsresultat

tak
taksparre
mauerlat
Ångspärr
Avstånd mellan takbjälkar
Avstånd mellan battens

Byggmaterial

Takplattor
taksparrar
Räknarkassett
svarvning
mauerlat
Ångspärr
isolering

Specificerat "Dimensioner"

display
Typ av tak
tak
mauerlat
taksparre
Ångspärr
Räknarkassett
svarvning
Spånskivor
Takplattor

Observera:

 • Grön anger giltiga beräkningsvärden.
 • Röd belyser de värden som exponerar strukturen för risken för förstörelse eller utnyttjar produkten obekvämt.
Ladda ner PDF

Hämta PDF-fil från ritningar ritningar och 3D-projektioner, såväl som med detaljerade beräkningsresultat och material.

Hämta PNG

ZIP-arkiv med PNG-filerrita bilder och 3D-projektioner aktuell scen i fliken "Visa i 3D".

Hämta OBJ

Obj fil med scenelement, att markeras i fliken "Visa i 3D." En sådan fil kan öppnas i 3ds Max, ArchiCAD, AutoCAD eller andra program för att arbeta med 3D-grafik.

Skicka till mail

Ett email med en PDF-fil kommer att skickas till din e-postadress. beräkning, Ziparkivritningar ritningar PNG och OBJ-fil3D-projektioner. Denna metod kombinerar funktionerna med tre andra metoder (PDF + PNG + OBJ).

30 dagar obegränsade nedladdningar
365 dagar obegränsade nedladdningar
Lägg till i bokmärken
del

Hur sparar du beräkningen på din dator?

 1. Välj de nödvändiga parametrarna i beräkningen.
 2. Välj lämplig "Spara metod".
 3. Välj "Betalningsalternativ" för att ge tillgång till programvara:
  • Prenumerationen "Nybörjare" aktiverar åtkomst till detaljerade ritningar och beräkningar. Att spara varje unik beräkning laddas separat. I enlighet med gällande prislista. Eventuella köpta beräkningar kan laddas ner kostnadsfritt ett obegränsat antal gånger. Listan "Sparade beräkningar" finns tillgänglig i det personliga kontot.
  • Prenumeration "Handyman" aktiverar tillgång till detaljerade ritningar och beräkningar, ger möjlighet att spara och ladda ner några beräkningar ett obegränsat antal gånger under prenumerationen.
  • Prenumerationen "Profi" låter dig installera din logotyp på ritningarna eller inaktivera den befintliga. Det aktiverar tillgång till detaljerade ritningar och beräkningar, ger möjlighet att spara och ladda ner några beräkningar ett obegränsat antal gånger under prenumerationen.
 4. Efter framgångsrik betalning för åtkomst till programvaran hämtas resultatet av beräkningen till din dator eller skickas till posten (som du angav när du registrerade), beroende på den valda "Spara-metoden".
 5. Tiden för att spara beräkningsresultaten överskrider normalt inte 1 minut.

Vid problem med att spara beräkningsresultatet, informera oss om felet genom formuläret Feedback på kontaktsidan.

Hämta demoversikten:

Alla mottagna medel kommer att användas för att utveckla nya räknare och förbättra funktionaliteten hos befintliga.

Unikt och bekvämt verktyg

Kalkylatorn fungerar direkt på din webbplats. Vi lockar inte dina besökare till oss, men vi ger faktiskt ett bekvämt och användbart verktyg.

Förmån för dig och dina besökare

Öka antalet besökare genom att placera våra widgets på din webbplats. Användare kommer att rekommendera din webbplats när de har en framgångsrik upplevelse.

Ökning i popularitet

Placera widgeten på webbplatsen eller direkt i publikationerna på din blogg. Användare kommer tillbaka till dig igen eftersom våra räknare är enkla och bekväma.

Lätt att installera och installera

Du kan installera alla tillgängliga kalkylator widgets på din webbplats. Välj bara den du behöver, kopiera den resulterande koden och installera den på webbplatsen.


Ta reda på vad widgeten kan här.

Eller uppgradera din webbplats just nu och börja bli fler kunder!

Fråga dig själv frågor: hur man beräknar dubbelhöjdstaket, dess yta, material för det och de viktigaste strukturella elementen?

Vi erbjuder en professionell kostnadsberäkning av ett taksystem med hjälp av onlinekalkylatorn KALK.PRO, 3D-visualisering och detaljerade ritningar. Detaljerad beräkning av tak och tak, alla material, lathing, takspett, Mauerlat. Prova beräkningen av gaveltaket just nu!

Vårt online truss miniräknare kommer att beräkna gaveltaket:

 • beräkning av längden på taktaket
 • antalet spärrar och steg
 • beräkning av dubbeltakets yta och lutningsvinkeln
 • beräkning av lådor på taket
 • Antalet takbeläggningsmaterial (till exempel korrugerad plåt, skiffer)
 • ångspärr och isoleringsparametrar

För att utgöra beräkningen av gaffeltakräkaren måste du mäta och ange följande dimensioner i lämpliga fönster:

Tvärsnittet (tjocklek x bredd) och spjällets steg beror på takets lutningsvinkel, dess typ, längden på stagfoten, maximala basbelastningar, liksom på takbeläggningens typ och vikt, och till och med i viss utsträckning på isolationsbredden. Om du inte vet var du ska få standardparametrarna för takbjälkar och -battar, kommer vår artikel "Det optimala tvärsnittet, höjden av batten och takflänsarna beroende på typen av tak" att hjälpa dig.

Kalkylatorn utför beräkning av material på taket, med utgångspunkt från måtten på takplåten du har angett och på takets beräknade värde. Vi rekommenderar att du köper mängden takmaterial för tak, brädor och ved för taksystemet med en liten marginal. Det är alltid bättre att överlämna restmaterialen till hårdvaruaffären än att betala mycket pengar för leverans av ett par brädor som inte räcker till.

Var uppmärksam! Nätsäkerheten hos online-kalkylatorn gör att du kan beräkna gaveltaket.

Förenkla dina beräkningar och spara tid. Programmet självt ritar en plan för gaveltagens takspeglar och visar resultaten av beräkningen av gaveltaket enligt de data du skrev in i form av en ritning av gaveltaket i olika betraktningsvinklar och dess interaktiva 3d-modell.

På fliken "3 D-View" kan du bättre se ditt framtida gaveltak i en volymetrisk vy. Vi anser att visualisering i byggande är en mycket nödvändig möjlighet.

Fliken "Spara" hjälper dig att inte förlora takprojektet du beräknade. Skicka beräkningen av taket på gaveltaket till postkontoret, spara i ett av de valda formaten eller lägg till i bokmärken.

Om du har ett gaveltak med olika sluttningar i projektet, bör du göra en beräkning med en kalkylator två gånger - för varje lutning separat.

Beräkning av höfttaket: designfunktioner och beräkning på en miniräknare

Om du ska bygga ett hus och räknar med din ekonomi kommer det inte att skadas åtminstone ungefär för att ta reda på hur mycket material som behövs. I den här artikeln kommer vi att beskriva hur man korrekt beräknar takytan på ett hakatak och hur den här online-kalkylatorn kan hjälpa till.

Beräkningen av höft taket börjar med specifikationen av längden på väggarna i huset

Takkonstruktion

För att förenkla beräkningarna är det nödvändigt att veta hur höfttaket består av vilka element det består av. Designen innehåller:

Åsen är en bar som ligger vid högsta punkten och är ett stöd för de flesta spärren.

Centrala takräcken - installeras på ramperna med hänsyn till deras parametrar.

Hörnspärrar - det här är den viktigaste delen av taket, som ligger snett från åsen till kanten av huset.

Höftspärrar - fast på åsen, samt hörnspärrar.

Funktioner höft tak

Den liknande typen av tak skiljer sig i utmärkt operativa egenskaper, men enhetens komplexitet. Designen består av fyra sidor - två ändar, som har formen av en triangel och sidan, som liknar en trapezformad. Överdelen är ansluten med en ås och sidorna är höftribben. I förhållande till basen har ytorna samma vinkel. Med tanke på dina önskemål kan taket ha ett hörnhänge.

Endast en specialist kan göra en korrekt beräkning av taket på taket med fyra sluttningar, men preliminära "uppskattningar" kan göras med hjälp av en onlinekalkylator.

Vid beräkningen används dessa längder av sluttningar, väggar och övre åsar. På vår hemsida kan du hitta kontakter av byggföretag som erbjuder service för att beräkna och installera takläggning av komplexitet samt rekonstruktion och ombyggnad av nyckelfärdiga hus. Du kan direkt kommunicera med representanter genom att besöka "Low-Rise Country" -utställningen av hus.

Trots komplexiteten i beräkningarna och anläggningarna hänvisar höfttak till de mest populära strukturerna. Detta beror på flera fördelar:

Det finns vissa nackdelar:

Många avfallsmaterial

Beräkningarna är komplexa

Kräver speciella installationsfärdigheter

Med tanke på att fördelarna är mycket större, och svårigheterna inte skrämmer dig, kommer kalkylatorn på taket på taket med fyra sluttningar att hjälpa till att utföra ungefärliga beräkningar. Enligt deras resultat är det redan möjligt att bilda en ritning med visualisering av preferenser.

Utför en beräkning

Beräkningen av takytan på taket med fyra höjder baseras på summan av de trapesformiga sidorna och två trianglar med samma höfter. För att utföra beräkningar av höftbackar kan du använda formeln av en likriktad triangel. För att ta reda på området för de trapesformiga sidorna behöver du en formel för beräkning av trapesformen, som är inbäddad i höfttakets räknare.

Standard geometriska formler används för att beräkna området på takets sidor.

Databasen med miniräknare innehåller information om de mest populära takmaterialen. För att få resultatet är det nog att notera:

parametrar av takets botten;

uppskattade stegspärrar;

föredraget takmaterial

typ och storlek av trä som ska användas för att skapa lådor;

Systemet utför självständigt en fullständig beräkning av taket på det fyrsidiga taket och kommer att producera det färdiga resultatet.

Vid beräkningar beaktas utvecklingsområdets meteorologiska situation. Samtidigt undersöks intensiteten av nederbörd, liksom vindhastigheten och styrkan i dess flöden. Men det är nödvändigt att ta hänsyn till att alla formulär av räknare respektive de inneboende felen ligger inuti gränssnittet, därför kan ingen onlineläsare ge en garanti för noggrannhet.

Det kan vara intressant! I artikeln på följande länk, läs om online-kalkylatorn om kostnaden för att bygga ett hus.

Beräkningsresultat

Rapporten från vår räknare innehåller följande punkter:

Tak. Baserat på de angivna kraven kommer räknaren att rekommendera den optimala vinkeln på trussystemet. Dessutom bestäms mängden av erforderlig ruberoid, såväl som massan av täckmaterialet.

Takbjälkar. Den optimala längden på spjällen ges, med hänsyn till överhängen och den nödvändiga mängden för takets konstruktion.

Svarvning. Kalkylatorn bestämmer antalet rader som krävs för att skapa batten på det angivna området, såväl som den önskade volymen av annat sågat virke.

För att få rätt data drivs alla tillgängliga parametrar i räknarens fält.

Under beräkningarna tar programmet hänsyn till alla detaljer: takparametrarna, dimensionerna på taklisterna, framkantens överhäng. Denna information hjälper till att utföra beräkningen av höfttakets höfttak med en ritning.

Typer av takläggning

Vid bestämning av materialet som används för en viss typ av tak beaktas lutningsvinkeln hos ytorna.

kakel

Det vanligaste materialet för takläggning av denna typ. Kakel är cement, keramik, mjuk bitumen, metall.

skiffer

Gäller alla typer av höfttak. Typ av material påverkas av typen av vinden. Om du planerar att skapa en vind, ska metallskiffer (profilerade ark) överges. Optimal för bostadshus är en euroslate, bestående av glasfiber- och bitumenimpregnering. Nackdelen är bara den höga kostnaden.

Videobeskrivning

Exempel på beräkningar för ett fyrsidigt tak i en video:

slutsats

Att bygga ett hus är en komplex och noggrann process. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt beräkningarna, ompröva varje resultat. En onlinekalkylator hjälper dig att utföra nödvändiga beräkningar, men du bör alltid komma ihåg att sådana onlinetjänster är mer sannolika assistenter vid uppskattning av kostnader och materialmängder. För att använda data som erhållits på detta sätt kommer data inte att vara någon självrespekt specialist.

Beräkning av takbeläggning

Använd kalkylatorn för online shed tak. Beräkna lutningens lutning, antalet lattar och storleken på spjällen.

Beräkningsresultat

Ytterligare information om räknaren

En online-kalkylator för att beräkna ett enkeltakts tak hjälper till att beräkna den optimala lutningsvinkeln för lutningen, storleken och det totala antalet spärrar, battens och det antal material som krävs för byggandet av taket. På basen av kalkylatorn finns populära takmaterial: skiffer, ondulin, cement-sand, keramik- och bitumenplattor, metallplattor. Med denna räknemaskin kan du beräkna storleken på både sluttande och plana tak.

Beräkningarna tar hänsyn till parametrarna som anges i TCP 45-5.05-146-2009 och SNiP "Loads and Impacts".

Shed är den enklaste typen av tak som används idag i byggnader. Ett sådant tak kräver en minimal förbrukning av material och arbete, eftersom det bara finns en ramp i den. Denna typ av tak finns ofta i moderna byggnader, i regel är det uthus, skjul, garage och andra liknande strukturer. Ett sådant tak kan ge en vind eller avstå från den.

För byggandet av denna typ av tak används olika typer av tak och isoleringsmaterial. Lutningsvinkeln för ett enda taktak kan vara något, men i de flesta fall används små vinklar upp till ett plant tak. Ju mindre vinkeln är desto viktigare är det att rengöra taket snö i rätt tid, eftersom lasten på taket ökar med minskande takhöjd.

När du matar in data i räknaren, kontrollera med alla de extra uppgifter som är markerade med den här ikonen. Här hittar du ytterligare information.

Längst ner på sidan kan du lämna en recension, fråga din egen fråga till utvecklarna, eller föreslå en idé att förbättra räknaren.

Förklaring av beräkningsresultaten

Takvinkel

Vid denna vinkel lutas taken och takets lutning. Kalkylatorn tar inte bara hänsyn till den vinkel du anger, utan bestämmer också hur kompatibel det är med ditt valda takmaterial. Du kan ändra takets vinkel genom bredden på basen eller höjden på taklyften.

Takytan

Takets totala yta (inklusive överhäng av en viss längd). Bestämmer antalet tak- och isoleringsmaterial som behövs för arbetet.

Ungefärlig vikt av takmaterial

Ungefärlig vikt av ditt valda takmaterial som krävs för att täcka hela taket.

Antal rullar av isoleringsmaterial

Bestämmer den totala mängden isoleringsmaterial, baserat på en rulllängd på 15 meter och en bredd på 1 meter. Beräkningarna görs med 10% överlappning.

Ladda på taksystemet

Maximal belastning på taksystemet. Beräkningarna tar hänsyn till vikten på hela taksystemet, takkonstruktionen, samt vind- och snöbelastningen i regionen du specificerade.

Rygglängd

Full längd av spjäll från början av lutningen till takets tak.

Antal spärrar

Det totala antalet takskivor som krävs för byggandet av taket med ett givet steg.

Minsta tvärsnitt av spjäll, vikt och volym timmer för spjäll

Tabellen visar de rekommenderade storlekarna av spärrkorsare (enligt GOST 24454-80), som du kan använda vid takkonstruktionen med de angivna parametrarna. Beräkningen utförs med hänsyn till det angivna takmaterialet, arean, vinklarna och de regionala belastningarna. De intilliggande kolumnerna visar den totala vikten och volymen på dessa takräcken för hela takkonstruktionen.

Antal rader av lådor

Det totala antalet battar rader för ett tak av dessa storlekar. Vi rekommenderar också att du kontaktar säljarna av takmaterialet efter eget val om den önskade höjden för att fästa detta material på batten. Detta kan justera tonhöjden eller storleken på batten du angav.

Uniform avstånd mellan battens

För att jämnt installera lådan, använd detta värde för att undvika onödig överskridande.

Antalet brädor lathing standard längd 6 meter

För att kasta hela taket behöver du ett visst antal brädor. I beräkningarna använder man standardlängden på brädan - 6 meter.

Mängden battskivor

Den erforderliga mängden brädor för lådor i kubikmeter.

Ungefärlig vikt av battens

Beräknad totalvikt av battens. För att beräkna massan används de genomsnittliga värdena för densitet och fuktighet för barrträd.