Online-kalkylator för beräkning av vinkel-, hissystem och taktak

Beräkna området på taket, för dem som vet hur man använder ett måttband och en räknare kommer inte vara svårt. Eftersom hela beräkningen reduceras för att beräkna områdena för enskilda skridskor, och om husets tak inte är komplicerat, men den vanliga två eller fyra lutningen, blir det ännu enklare att beräkna området.

Det finns ett stort antal olika typer och geometriska former av tak av privata hus, men taket på taket är i regel av fyra geometriska former:

 • rektangel
 • trapets
 • liksidig triangel
 • parallellogram

I den här artikeln kommer vi att överväga endast området av stigande tak, vi kommer inte att räkna platta och inverterade tak, eftersom området av sådana tak, i de flesta fall, kommer att vara lika med området av huset eller dess del ligger under detta tak.

Och om man lär sig att beräkna arean av varje sådan sluttning separat, vars formler presenteras i diagrammen nedan, så blir det väldigt lätt att beräkna takets totala yta.

Man måste komma ihåg att ju fler ramper på taket kommer det att bli svårare, inte bara när det gäller konstruktion utan även takets isolering, dess dekoration och underhåll. Och med själva konstruktionen kommer det att finnas många oanvända skrapor som blir onödiga finansiella kostnader.

Och innan du får en räknare och börjar räkna, måste du ha en takplan till hands. Om det inte finns någon måste du ta ett måttband, en bit papper, en penna och börja mäta stingraysna.

Vilka storlekar ramper behövs, och vad som är exakt att mäta beror på vilken typ av tak i ett privat hus som beskrivs i detalj i en av de föregående artiklarna, och här kommer jag att berätta hur man korrekt tillämpar områdesberäkningen på en viss typ.

Låt oss nu försöka beräkna området för en annan typ av tak med konventionella geometriska formler.

Beräkning av takbeläggning

Detta är den enklaste beräkningen som kan utföras utan en detaljerad takplan.

Det är nödvändigt att mäta längden C och bredden D på lutningen.

Längden på lutningen är inte svår att beräkna, du måste mäta längden på byggnaden och glöm inte att lägga takets överhäng på båda sidor. Om bredden på lutningen inte kan mätas av någon anledning, måste du mäta takets höjd och framsidan av lutningen A (enligt schemat). Efter applicera Pythagoreas teorem och hitta bredden på sluttningen C.

Beräkning av området av huset med dubbla tak

Beräkningen av ett sådant tak tror jag inte heller vara svårt.

För att beräkna området med ett konventionellt dubbelhöjdstak i ett hus, är det nödvändigt att beräkna området för enskilda skridskor, som i föregående exempel, och vika det.

Beräkning av området för höft, halvhängsling och höfttak i ett privat hus

Det är lite svårare att beräkna området för höfttaket i ett privat hus än de tidigare typerna, men det är fortfarande inte särskilt svårt.

För att beräkna är det nödvändigt att mentalt bryta höfttaket i fyra separata backar, som visas i diagrammet, och räkna sedan varje lutning separat.
Efter uppbrytning borde du ha två trapezier och två liksidiga trianglar, om motsatta sluttningar är lika.

Nu ska vi beräkna områdena av dessa geometriska figurer med enkla geometriska formler, så lägger vi till de erhållna områdena i figurerna. Vid denna tidpunkt är beräkningen över, som du har sett, finns det inget komplicerat här.

Området med det privata husets halvhängda tak anses vara detsamma, förutom att de triangulära sluttningarna kommer att vara mindre än höftens och de största stora backarna måste delas in i två geometriska figurer, en trapezform och en rektangel, räkna deras område separat.

Tekniken för att beräkna området på höfttaket i huset skiljer sig inte från höften, eftersom vi delar upp taket i fyra backar, bara här ska fyra liksidiga trianglar visa sig. Området av dessa trianglar beräknas som i de tidigare exemplen.

Beräkning av arealet av ett komplext tak med många backar

Dessa tak, som regel, omfattar kupolerade och flera tak tak av privata hus som innehåller ett stort antal olika backar.

Även om formlerna för beräkningarna är mycket enkla, är det fortfarande inte lätt att beräkna området för ett sådant tak. All komplexitet kommer att finnas i ett stort antal mätningar, eftersom varje lutning måste mätas separat, och ju hårdare taket är, desto hårdare blir det att göra. Uppgiften kan förenklas genom att ha en exakt takplan.

Tekniken för att beräkna området för ett komplext tak

Till att börja med slår vi taket i separata plattramper. Som det sagts i början, kan sluttningarna av ett komplext tak vara i form av tre geometriska figurer:

 • liksidig triangel
 • rektangel eller fyrkant
 • trapets
 • parallellogram

Och nu ska vi försöka beräkna arean för varje geometrisk figur separat, som visas i diagrammet.

Beräkning av materialet för taket på ett privat hus

Att beräkna materialet för taket är mycket svårare än att beräkna själva takets yta. Ibland är takytan hälften av det material som beställts. För att inte misstas i beräkningarna och inte köpa för mycket, och det händer ännu värre när materialet inte räcker, behöver du kontakta specialisterna från det företag som du kommer att beställa materialet från. För de flesta organisationer är denna tjänst gratis. De kommer mycket noggrant att beräkna antal och storlek på lakan och ge dig en layout på taket.

Eftersom takmaterialet i regel har en rektangulär form och takets sluttningar inte alltid är det nödvändigt att trimma arken och justera dem till lutningens hörn. Och ju hårdare taket är desto mer behöver du inte trimmen. Det måste komma ihåg, vilket material du väljer att täcka taket, när du installerar lakans layout ska alltid vara till hands så att du inte skär det felaktiga arket när du skär.

Online kalkylator för beräkning av taket eller hur man beräknar takbeläggningen för taket taket?

Taket är ett av de viktigaste delarna av taket, som tar över alla slag som kommer från atmosfären.

Huvudfunktionen är att avleda vatten och sprida lasten på toppen av byggnaden efter snön faller.

Högkvalitativ takläggning värderas för långsiktig drift och ett trevligt utseende.

Beräkning av taket online (kalkylator med ritningar) - hjälper dig att göra en pålitlig beräkning av antalet tak, tak och kasser.

Vanliga typer av takläggning

I konstruktion finns flera typer av beläggningar, som i sin tur är vidare indelade i underarter. De vanligaste ytorna i byggnaderna är platta (ibland exploaterade och outnyttjade) och garret (detta inkluderar en hel grupp av tak: enhällig, dubbelhöjning, hippad, flerkniv, avsmalnande och andra). Utan tvekan när det gäller att välja typ av tak blir ytterligare definition av ytmaterial relevant.

Bland de mest populära typerna nämns:

Taket innehåller många byggnadsdelar, men de viktigaste sakerna i den här breda listan är:

 • ramper (lutande plan)
 • spjällåda,
 • taksparrar,
 • timmer mauerlat.

Dessutom är en roll i skyddsarbetet och skyddets vidare funktion upptagna av pediment, rännor, luftare, rör för dränering och andra.

Häcksystemet är representerat som ett bärsystem, baserat på snedställande ben, vertikala pelare och även sneda stötdämpare. I vissa fall är det nödvändigt att använda subrafter strålar som kommer att "knyta" fläkthållarna. Distinguish spärrar hängande och naslonny. I den första gruppen särskiljs gårdar med sömn.

Nästa lager i mansardtakets konstruktion är lathing, som läggs över benen på trussystemet. Sålunda visas en viss grund för takbeläggning, och den rumsliga komponenten av eaveen expanderas också väsentligt. Oftast är detta element av trä eller metall.

Mauerlat följer sin ansvarets nisch. Det utför funktionen av stöd för spärren längs kanterna och lägger den på ytterväggen runt omkretsen. Ett timmer är vanligtvis timmer (tobish i trä), men det är ganska rimligt om det är en speciell metallram som används för att förbereda mauerlat.

Takberäkning online kalkylator

Hur man beräknar husets tak och hur man beräknar materialet på taket snabbt och utan fel? Här kan du speciellt utformad service - byggkalkylator för att beräkna taket på ett privat hus. Kalkylatorn beräknar mängden takläggning, vikt, kasse, spjäll, vinkel och mycket mer.

Denna räknemaskin beräknar täckningen för ett gaveltak.

Innan du går till beräkningarna, i det övre högra hörnet av kalkylatorn, måste du välja takbeläggningen.

Nedan finns räknare för andra typer av tak:

Räknefältbeteckningar

Beräkningsresultat

Snöbelastningsregionen

Tolkning av räknefält

Takbelastningar

Det är troligt att när det gäller att välja typ av tak och tak, ska det ledas inte bara av visuella krav. Först och främst är det nödvändigt att vara uppmärksam på studien av belastningen på höften.

Orsakerna och exponeringskällorna är många, men snö och vind är ledande. Vad kan vi säga, om byggnormerna kräver tvångsmässig beräkning av snöbelastningen på framtida skjul. Beräkningen har en uttalad individualitet med tanke på skillnader i mängden snöskydd som faller i en viss region.

Vindbelastningen är inte lika ofarlig som det kan tyckas vid första anblicken. I vissa fall måste vi prata om belastningen på grund av vikten av ett av elementen i höften. Oftast i rollens vikt är batten eller takläggningen.

Den faktiska utgåvan av lasten framträder för dem som kommer att använda vinden utrymme året runt. I det här fallet krävs storskalig isolering (ramper, sidoväggar etc.), vilket leder till en signifikant ökning av tryckkraften på väggarnas yta. När vinden inte är planerad att överföras till en bostad, bör endast ett tak värmas upp.

Takets bärande struktur kan också ha en betydande belastning av sin egen vikt. I nuvarande situation bestäms belastningsindikatorer med hänsyn tagen till medeltätheten av material och designvärden för parametrar av konstruktiv och geometrisk natur.

Alla ovanstående faktorer är inte så enkla i analysen, men lyckligtvis har alla nödvändiga SNiPs länge utvecklats, vars normer kan hanteras när som helst.

Beräkning av täckningsområdet

Beräkningen av takytan är oundviklig i vilken takkonstruktion som helst. Om ytan på huset visas i ett ensidigt plan är du mycket lycklig med beräkningarna.

Under sådana förhållanden mäter längden och bredden på strukturen, lägg till indikatorerna för villkorliga överhäng och multiplicera sedan de två resultaten ena med varandra.

När det gäller taket, då ska en del fler positioner användas i beräkningen, bland annat är lutningsvinkeln för ett eller annat element. Först och främst rekommenderar vi att du delar upp alla kondensiva delar av beläggningen i vissa delar (till exempel i trianglar).

I fallet med en gavelyta multiplicera ytan av varje böjd separat av cosinus av den lutande vinkeln. Den sneda vinkeln är en figur som tagits från rampens skärningspunkt och överlappar varandra. När det gäller mätningen av längden på en lutande, bör den angivna parametern fixas på det tillgängliga avståndet från åsen till kanten på takskenorna.

Beräkning av takets yta

Därför är lösningsalgoritmen i alla projekt som använder stigande takfotar likartade. Efter genomförandet av de noterade åtgärderna, för att ta reda på området i kupolen måste du sammanfatta de erhållna resultaten.

Skids med formen av en oregelbunden polygon kan säljas i byggnader och i motsvarande butiker. I det här fallet, kom ihåg de råd som redan hörde i materialet - dela planet i identiska geometriska former och efter slutet av beräkningarna, lägg dem helt enkelt till varandra.

Beräkningen av antalet material för taket på exemplet av metall

Metallplattor bör beaktas från lutningsvinkeln, som redan nämnts i föregående stycke. Om vi ​​talar om ytterligheter, så finns det all teoretisk anledning att tala om intervallet 11-70 grader. Men praktiken gör, som det är känt, sina egna justeringar och de sammanfaller inte alltid med teorin.

Experter säger att 45 grader är den optimala lutningsvinkeln.

Särskilt om vi pratar om taket på huset, som ligger i ett område med en minimal mängd nederbörd, vilket inte kräver betydande backar. Om snö är en ganska frekvent gäst, så är 45 grader de mest optimala alternativen, det är bara på grund av ökningen av vindtrycket som du behöver för att stärka lådan och taksystemet. Dessutom, desto större sluttning går, desto mer material går till eave.

Tänk på beräkningsalgoritmen för exempel på ett gaveltak:

 1. Låt den sneda vinkeln uttryckas med bokstaven A och ½ av den täckta spänningen - B, höjden blir N.
 2. Vi går in i åtgärden för att hitta tangenten, som löses genom att dividera H med B. Vi känner till de nämnda värdena, därför använder vi Bradis-bordet värdet av lutningsvinkeln A genom arktangenten (H / B).
 3. Det är bättre att använda en räknare som kan beräkna inversa trigonometriska funktioner för att lösa sådana allvarliga åtgärder. Därefter multipliceras B med längden på täckningen, vi finner området för varje lutning.

När det gäller kostnaden för materialet, adresseras liknande beräkningar i det slutliga designstadiet. Först måste du beräkna ytan som läggs och direkt måtten på takmaterialet. Som ett exempel ger vi en metallplatta.

Så den verkliga breddsparametern är 1180 mm, effektiv - 1100 mm. Vi vänder nu till beräkningen av längden på kåpan på huset, som vi redan har beskrivit. När vi analyserar den färdiga beräkningen som ett exempel, låt den angivna indikatorn vara lika med 6 meter.

Detta nummer divideras med effektiv bredd och vi får 5.45. Beslutet av åtgärden visar antalet ark som behövs och eftersom numret inte visade sig vara ett heltal, av uppenbara skäl är det avrundat uppåt.

Således behöver vi 6 lak metallplattor för golv en rad längs taklängden. Vi vänder oss till beräkningen av antalet ark vertikalt.

Låt avståndet vara 4 meter och överhänget - 30 cm. Med ett enkelt tillägg får vi en storlek på 4,3 meter. Ta en villkorlig längd på ett metallplåt som 1 meter. Med hänsyn till överlappning kommer den effektiva längden av en takenhet att vara 0,85 m.

Därefter delas resultatet av 4,3 m av effektiv längd och i slutet får vi 5,05 ark. I en så liten avvikelse från hela numret rekommenderar vi att det rinner upp för att minska.

Beräkning av ånga och vattentätning

Paro- och vattentätningsmaterial anses vara mycket enkelt. För att göra detta delar du bara området som ska täckas av samma parameter på taket golv. Vi talar till exempel om en gavelbalk.

Konventionellt tar vi sluttningslängden på 5 meter och bredden är 4 m. Därför är området på en enhet 20 kvadratmeter. m, och den totala siffran för de två sluttningarna kommer att vara 40 kvadratmeter. m. Paro- och vattentätningsmaterial anses vara på rullar.

Om en sådan rulle innehåller 80 kvm. m, då även med mindre överlappningar och liknande avvikelser, får vi minst 65-70 kvadratmeter. m, vilket är mer än tillräckligt för en beräknad yta. Det är allt med vad vi ville dela om det här ämnet.

Beräkning av dubbelt tak: Principerna för urval av proportioner och beräkning av förbrukningsmaterial

Taket är en viktig strukturell del av huset som utför ett antal viktiga funktioner. Det skyddar mot atmosfäriska faror och utfällningar, ger isolering och bidrar väsentligt till bildandet av sin egen byggstil. För att en sådan signifikant struktur för att "perfekt" klara det betrodda arbetet är det nödvändigt att noggrant tänka över projektet och noggrant räkna ut dimensionerna.

Noggrann analys och beräkning av dubbelt sluttaket krävs för både oberoende hantverkare och ägare av förortsfastigheter som använder byggnadsorganisationernas tjänster. Låt oss ta reda på hur du gör det korrekt.

innehåll

Vad behöver du veta innan du beräknar?

Taket, som liknar en inverterad typ V i en sektion, av goda skäl leder i listan över stigande strukturer. Genom enkel konstruktion och effektivitet har dubbelsidigt tak praktiskt taget inga rivaler. Under århundraden har tekniken för att bygga dubbla sluttande tak som har testats i praktiken varit grunden för byggandet av de flesta takkonstruktioner.

Enkla planade plan kräver ingen komplex skärning av beläggningen och andra material, vilket resulterar i en imponerande mängd avfall. Inga specifika knep behövs för att förverkliga sofistikerade konfigurationer. Nedbörd hålls inte på lutande ytor, så det är inte nödvändigt att stärka vattentätningen. Som ett resultat är enheten dvuhskatnoy tak ofta billigare än en skjul.

Ett tak med två backar kan vara ett självständigt föremål eller en del av ett komplex av strukturer av liknande eller utmärkt form. Den enklaste versionen av den har inga inbyggda takfönster och baldakiner över entrén, dvs. Det finns inga extra frakturer, åsar och tillhörande dal.

Frånvaron av konvexa och konkava hörn berövar mästaren av "nöje" att drabbas av ett antal svåra operationer. Återigen kommer ägarna inte att få det imaginära nöje från läckor, som ofta förekommer i lederna av höjda takelement.

I princip stör ingen att älskare av fancy arkitektur utrusta två stingrays med många inbyggda strukturer. Det är sant att det finns restriktioner på klimatskyltar: i områden med hög volym av nederbörd i vinter är uppförande av tak med många komponenter oönskade. Guttrarna som bildas av överdrivenhet skapar gynnsamma förutsättningar för ackumulering av snöinsättningar. De måste rensas snabbare än vanligt, och överdriven flitighet inom snöborttagning kan orsaka skador på ytan med alla konsekvenser.

Efterföljare av enkla och tydliga former bör dock inte slappna av. Takvinkelns konfiguration måste vara perfekt matchad och beräknad, annars kommer det inte att kunna utföra ett pålitligt arbete på ett perfekt sätt.

Trots den bedrägliga elementära naturen finns det några smutsiga knep vid bestämningen av strukturen optimalt. Att övervinna och kringgå dem är omöjligt utan kunskap om tekniska subtiliteter, eftersom alla parametrar i strukturen är inbördes relaterade:

 • Bredden på dubbelt sluttak beror på boxens dimensioner och typen av beläggning, vilket i sin tur påverkar valet av lutningens sluttning.
 • Takets sluttning beror på byggnadsområdets klimatiska egenskaper och på typen av takmaterial.
 • Kombinationen av dessa omständigheter, bredd och lutning, bestämmer konstruktionens höjd, vilket i slutändan kanske inte uppfyller arkitektoniska krav och estetiska överväganden.

I ett immaculately designat tak är alla proportioner perfekt matchade. Dess bredd och höjd bestämmer uppgången och lutningen som krävs för avlägsnande av nederbörd i ett visst område. Nedan är det inte av tekniska skäl, det är dyrare och orimligt om den unika arkitekturen inte kräver det.

Notera att tillsammans med ökningen av branthet, byggnadsbudgeten växer. Enligt höjden plocka takmaterial. Taket på dess vikt och specificitet är takramen konstruerad och beräknad. Beräkningen av stativramen görs med hänsyn till de angivna parametrarna och med hänsyn till belastningarna som verkar från utsidan på strukturen.

Den ömsesidiga beroendet av takets proportioner, komplexiteten hos häftarens ram och nyanser av valet av beläggningen gör det nödvändigt att bestämma den bästa formen med hjälp av ett banalt urval. Om något inte passar, ersätt eller stärka stödstrukturerna. Lyckligtvis är sortimentet på byggmarknaden nu stort, och olika metoder har utvecklats för att stärka strukturen.

Om du skrämmer de kommande beräkningarna och datasamlingen, är det bättre att tillgripa en win-win-lösning - ett typiskt projekt. Inte för ingenting, alla utomlands, alla hus i en bosättning är utrustade med tak med samma höjd och täckt med material av samma färg och egenskaper. Att skriva kan du motstå landskapsidentitet och minska designkostnaderna.

Men även en typisk designlösning är inte ett paradis för tekniska sjukdomar och estetiska brister. Vi får inte glömma de enskilda dimensionerna i lådan där det är planerat att bygga ett tak. Kompatrioter nekade utjämning i höjd och lutning, eftersom vi fortfarande vill ta itu med storleken på takkonstruktionen.

Steg för steg beräkningar

Konfigurationen och dimensionerna för varje höjt tak sätter stativramen. På flänsarnas benbitar placeras sluttningar som bildar en dihedralvinkel. De bygger trussystem från metallrull och trä, används i byggnadsindustriella strukturer och timmer.

Låt oss överväga vilka alternativ som är tillgängliga för tillämpningen av ansträngningarna hos en oberoende mästare, dvs. byggnadsmetod för montage av timmerramens takram.

Steg # 1 - välj typ av trussystem

Metoden att bygga ett dubbelt sluttak är indirekt relaterat till dimensionerna, men utan hänsyn till skillnaden i strukturen i strukturen blir det svårt att förstå de geometriska parametrarna.

Två traditionella tekniker används vid konstruktion av dubbla sluttande tak:

 • Upphängd, enligt vilken topp- och bottenbalkarna har en stark stödpunkt. Bottenstödet är väggarna i huset, utrustad med en kraftplatta. Den övre delen av de snedställande benen ligger på balkbjälken som bildar åsen. Strålbommen stöds på ett stödsystem speciellt byggt för det, på innerväggen eller på stallgallorna i lådan byggd på takkonstruktionen. Den suspenderade metoden används huvudsakligen i arrangemang av stora hus med en inre lagervägg eller nära kolumner.
 • Hängande, enligt vilket bjälkarna med toppar bara vilar mot varandra. Stöd till botten är väggarna, som i föregående fall. Hängande benben bildar en liksidig triangel, vars bas kallas en puff. Sammantaget skapar ett sådant system inte ett tryck, d.v.s. Överför inte en sprängbelastning på boxens väggar. Truss trianglar är antingen inställda för installation, dvs. samlas på marken eller konstrueras från separata spärrar på plats. Frånvaron av det övre stödet introducerar korrigeringar i användningsområdet: Hängningsmetoden används i arrangemanget av endast små byggnader med små spänner.

Båda typerna av trussystem innehåller ett minimum av strukturella element när de täcker lådor upp till 8-10 m breda.

När arrangemanget spänner sig större, finns det en risk för deformering av stänkbenen. För att eliminera avtagning och sagning av trädelar från timmer, montera förstärkningselement: strutar, slagsmål, sidobjälkar etc.

Ytterligare detaljer ger styvhet och stabilitet i en stor struktur, men ökar belastningen. Eftersom den totala belastningen bestäms och elementet i trussystemet är beräknat, har vi redan granskat.

Steg # 2 - breddberäkning

Båda typerna av trästrossystem är konstruerade på golvbalkar eller på mauerlat. Stiftelsens typ beror på hur takets bredd beräknas:

 • När de är monterade på golvbalkar, är det de som bildar kronhjulets överhäng, dvs bestämma takets dimensioner.
 • När den monteras på mauerlat bestäms takets bredd genom att lägga till tre värden. Det är nödvändigt att sammanfatta bredden på lådan och två utsprång av bredden på takskyddet. I beräkningar används dock endast bärardelen av takbredden, lika med boxens bredd.

Funktionen hos mauerlat i ramkonstruktioner utförs av det övre omslaget, som samtidigt förbinder de olika elementen i ett enda skelett. I träkonstruktion tjänar den övre kronan som består av en bar eller en logg som en mauerlat.

Vid användning av en "stråle" -anordning används så kallade matriser - barer eller stockar som läggs under fotens övre krona som en överlappning.

Gardinskärmarna på taken som är installerade på mauerlat kan bildas direkt av flänsar, filéer eller tegelproteser som är fästa på dem. Det senare alternativet är självklart vid konstruktion av tegelväggar. Valet av överhängets bredd dikteras av typen av tak och det material från vilket väggarna viks.

Exempel på rekommenderad överhängningsbredd:

 • För skiffertak högst 10 cm;
 • För bältros i intervallet 30-40cm;
 • För metall 40-50cm;
 • För professionellt ark 50cm;
 • För keramiska plattor 50-60cm.

Väggarna av stockar och timmer kräver förbättrat skydd mot snedställda regn, eftersom överhängen över dem vanligtvis ökar med 10-15cm. När gränsen för överhängningsbredd som rekommenderas av tillverkaren överskrids, är det nödvändigt att vidta åtgärder för att stärka den.

Det är möjligt att installera externa stötdämpare på väggarna eller stödstolparna, som samtidigt kan spela rollen som strukturella element på terrassen, veranda och veranda.

Steg # 3 - bestämning av lutningen

Längden av sluttningarna av sluttningarna får variera i de bredaste gränserna, i genomsnitt från 10º till 60º med tillåtna avvikelser i båda riktningarna. Traditionellt har båda planen i det dubbla sluttande taket lika lutningsvinklar.

Även i asymmetriska strukturer för bostadshus ligger de huvudsakligen i lika vinkel och effekten av asymmetri uppnås genom att bygga ramar av olika storlek. Ofta observeras skillnader i lutningen av takets huvuddelar under byggandet av hus och hushållsobjekt.

Förfarandet för att bestämma den optimala lutningen på ett dubbelhöjdstak påverkas signifikant av tre faktorer:

 • Typ av beläggning, i kombination med vikten av lådor avsedda för den. Typ av takmaterial bestämmer installationstekniken och metoden för installation av basen för fastsättning. Ju tätare taket är, ju mindre värde kan vara i lutningen. Ju mindre överlappningar och leder mellan beläggningselementen, desto lägre tak får det vara. Och vice versa.
 • Takets vikt tillsammans med takpanelens komponenter. Den tunga ytan som ligger i en vinkel mot horisonten trycker endast på grund av dess utsprång. Kort sagt, ju högre sluttningen är, desto mindre vikt överförs till överlappningen. dvs under det tunga taket behöver du bygga ett brant tak.
 • Klimatspecifikationer för regionen. Den höga sluttningen bidrar till snabba avlägsnande av snö och vatten, vilket är mycket önskvärt i områden med betydande nederbörd. Höga backar är emellertid mycket känsliga för vindarnas effekter som tenderar att slå dem ner. Därför är det i regioner med karakteristiska starka vindar vanligt att bygga platta strukturer och i områden med rikliga regnfall med hög höjd.

I den föreskrivna dokumentationen som används vid beräkningen av vinklarna för byggandet av dubbelglasade tak finns det enheter som kan förvirra bostadsbyggare som är oerfarna i takläggning. Det enklaste värdet uttrycks i dimensionella enheter, det mest begripliga - i grader.

Den andra versionen överför förhållandet mellan takets höjd och hälften av dess bredd. För att bestämma det, ritas en linje från mittpunkten överlappning till toppen av taktriangeln. En riktig linje ritas på husdiagrammet, tänkt på objektet. Värdet anges antingen som en procentandel eller som ett matematiskt förhållande av typ 1: 2,5... 1: 5, etc. Procentdelen är klokare och mer obekvämt.

Steg # 4 - bestämmer skridthöjden

På taket med två backar på begäran av ägaren kan eller inte vara vinden. På vindsutrymmena i dubbla sluttningar är det inte tänkt att ordna användbar plats. För att göra detta finns en teknik för konstruktion av brutna tak. Dock är höjden på vinden som används för underhåll och inspektion av takvinklar inte godtyckliga.

Enligt brandkårens föreskrifter från toppen till överlappningen bör det vara minst 1,6 m. Den övre gränsen dikteras av designernas estetiska övertygelser. De hävdar att om höjden på taket är större än höjden på lådan, så är det som om man "trycker" på byggnaden.

Det är lättast att bestämma höjden på åsen på taket för upphängda takbalkar byggda av ritningsmetoden:

 • Rita ett diagram över lådan hemma i skala.
 • Vi letar efter mitten av den övre överlappningen.
 • Från mitten uppåt plottar vi symmetriaxeln.
 • På vardera sidan av mitten sätter vi undan halva takets bredd - vi får överhangets yttersta punkt.
 • Med hjälp av en grader från ytterpunkten av överhänget ritar vi en rak linje i en vinkel som rekommenderas av taktillverkaren. Korsets mittpunkt med axeln blir toppen av taket. Mät avståndet från toppen till överlapp, vi får höjden.

För att få hela bilden, måste du dra den andra rampen på ett liknande sätt på systemet. Parallellt med rakids rader bör två linjer dras på ett avstånd som motsvarar tjockleken på hävarmens ben i samma skala.

Om takkonfigurationen inte passar dig kan du "spela" med höjden på papperet, ändra toppunktets och takhöjden inom rimliga gränser. Samma manipuleringar kan utföras i ett av ritprogrammen.

När du ritar takets kontur, konstruerad av marinteknik, bör du överväga balkens tjocklek. Med imponerande kraft, kommer den att skifta något av skridternas läge.

Hantverkare tror att beräkningar av elementet i trussystemet för byggandet av ett tak med två sluttningar i allmänhet kan reduceras för att beräkna endast balkens sektion. Detta är det mest laddade elementet, alla andra har rätt att bli tunnare. Om till exempel, om beräkningar visar att ett 100 × 150 mm material kommer att krävas för en åsare, så behöver en stift, stöd och stag bara en 50 × 150 mm bräda.

Processen att hitta höjden på strukturer med överhäng, som bildas av fyllning, skiljer sig lite från de beskrivna metoderna. Bara höjningsvinkeln dras inte från överhängets yttersta punkt, men från den nedre fästpunkten på häftapparaten till kraftplattan. Under alla omständigheter är variationer med branthet och dimensioner som är planerade för konstruktion av ett dubbelt sluttande tak bättre valt på papper än på byggarbetsplatsen.

Steg # 5 - Beräkna materialförbrukning

Normal ägare i förväg tänker på byggnadsbudgeten. I den preliminära uppskattningen kommer dock per definition det vara felaktigheter. Processen med att bygga ett dubbelt lutatak ställer sina egna korrigeringar på den ursprungliga beräkningen av materialet, men det hjälper till att ta reda på volymen av grundläggande kostnader.

Preliminära uppskattningar bör omfatta

 • Bar för enheten mauerlat. I bostadsbyggande används sågt virke med en sektion från 100 × 150 mm till 200 × 200 mm. Metrisk area beräknas runt lådans omkrets med en 5% marginal för bearbetning och anslutningar. Liknande material köps för en sängklädsel, om den är konstruerad.
 • Styrelse för tillverkning av spjäll. Oftast för tillverkning av trussben använder man ett material med ett tvärsnitt på 25 × 150 mm till 100 × 150 mm. Metriska området bestäms genom att multiplicera längden på ytterkanten med numret. Material köpt med en marginal på 15-20%.
 • Styrelse eller bar för att utföra hängslen, puffar och stöd med en sektion på 50 × 100, 100 × 100 mm, beroende på projekt. Behöver också ett lager på ca 10%.
 • Material för enheten obreshetki. Konsumtionen beror på vilken typ av finish. Kassen är konstruerad antingen fast, om bitumenplattor läggs eller tunnas under profilerad plåt, metallplattor, vanlig kakel, skiffer etc.
 • Rull vattentätning, vars bild avgör vilken typ av tak och sluttning. Höga tak täcker vattentätningsmattan endast längs överhängen, åsen och i konvexa eller konkava hörn. Mjukt täcke med en massiv matta.
 • Finish. Mängden beräknas genom att summera områdena i backarna. Om det finns inbyggda dörrfönster, räknas även deras område. Beräknas endast som en rektangel, men inte faktiskt. Mängden lager för läggning rekommenderas av beläggningstillverkare.
 • Material för trimväggar och överhäng.
 • Hörn, plattor, skruvar, klammer, naglar. Letar efter ett ankare och studs, deras nummer kommer att leda till projektet.

Fortfarande krävs formade element för arrangemang av genompassager genom taket, dalarna, överhängen, åsen. Den presenterade kostnadsberäkningen gäller för kall konstruktion. För det isolerade taket kommer det vara nödvändigt att köpa isolerings- och ångspärrfilm, ett block för motgrill och material för takbeklädnaden från insidan.

Videoinstruktioner med användbara tips

Vi har valt ett antal videoklipp för dig, där byggteknik är ännu mer detaljerad:

Att beräkna allt innan ett tak byggs med ett hörn är en nödvändig och mycket användbar affär. Trots formens enkelhet och enkel installation, finns det tekniska nyanser i beräknings- och byggprocessen. Deras design och korrekta tillämpning kommer att hjälpa före design och dimensionering.

Hur man gör ett kompetent takprojekt utan hjälp av specialister

Många vill ha sitt eget hus, där du kan gå på en helg och vila från stadens rörelse. För att börja bygga är det nödvändigt att utarbeta projektet. Dock bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att skapa en takplan för byggnaden.

Takdesign

Takprojekt idag skapas med hjälp av speciella datorprogram. Om det inte finns någon erfarenhet i sådant fall rekommenderas att använda tjänster av kvalificerade arkitekter, varav de flesta kan erbjuda färdiga versioner av taken i privata byggnader. Ett lämpligt alternativ ska väljas utifrån personliga preferenser.

När det gäller självutvecklingsplan för takkonstruktion är det viktigt att känna till dess struktur, samt vilka material som ska användas i ett visst fall. Det är viktigt att förstå vad som behövs för varje detalj av taket. Om det inte finns någon kännedom om takets enhet, är det inte möjligt med ett kvalitetsprojekt. Huvudelementen i taket inkluderar följande:

 1. Hölje. Isoleringsmaterialet och taket är fastsatta på denna del. Kassen är fastsatt på takfästet.

Kassen är grunden för montering av isolerings- och takmaterial

Riggbalken sätter takets övre gräns och bildar korsningen av två ramper.

Upphängda spjäll är monterade om det finns en huvudavdelning i huset

Mauerlat läggs på väggens övre ände och fungerar som en länk mellan byggnadsramen och taksystemet

Takmaterialet är en ytbehandling, för vilken hela takramen är monterad.

Detaljer hålls ihop av små dubbar, kallade ruffs. Vidare skäras i vissa fall stödniches under stänkbenen, vilka är fästa med ståltråd ca 4-6 mm tjocka.

För att bygga ett hissystem bör du använda kvalitativt trä. Ibland kan metallstrukturer hittas, men trä är ett mer tillgängligt material. För truss stöd används trä från 40x150 mm till 100x250 mm. Valet av materialstorlekar beror på avståndet mellan stöden, designbelastningen och takets designfunktioner. Spärrets tvärsnitt bestäms utifrån deras längd.

Tabell: Materialparametrar för taket

Takformer

I enskild konstruktion finns flera former av tak:

 1. Platt tak. Denna design blir lönsam om det är planerat att bygga ett vindsur under den, och inte en fullfjärdig vind. Det kan vara varmt: eftersom lutningen är minimal är det möjligt att lägga en stor mängd isoleringsmaterial. Taket kan användas för byggnader av någon konfiguration, även den där det sluttande taket verkar brutet och stort. Ett platt tak görs ofta exploaterbart. På den kan ytterligare utrymme för vila organiseras. Emellertid bör utformningen av ett sådant tak innefatta ett snösmältningssystem som förhindrar ackumulering av snö och is i stora mängder. Designen är inte populär i Ryssland, så få företag kan kompetent göra ett projekt av ett sådant tak.

Plattak görs ofta exploaterbara: de ordnar trädgårdar, växthusar, rekreationsområden och till och med parkeringsplatser.

Vid konstruktion av ett skurtak är det alltid en avvägning: lutningsvinkeln kan inte göras för stor för att inte bygga en mycket hög frontvägg, men den måste säkerställa fri utmatning av fällningarna

Med taktaket kan du utrusta vinden

Det finns gavlar i den halvhängda takkonstruktionen, med vilken vinden kan tändas och luftas.

Auditor- och darmfönster måste finnas i höfttaket

Höfttaket är endast lämpligt för fyrkantiga byggnader.

Det brutna höfttaket är lämpligt för stora privata hus.

I samband med utarbetandet av ett projekt är det nödvändigt att ta hänsyn till materialet från vilket taket görs. För tillfället kan du hitta många typer av tak på försäljning:

 • järn;
 • cement och sandplattor;
 • skiffer;
 • reed, halm eller reed;
 • trästavla;
 • metallplattor;
 • takläggning;
 • metallprofil.

Hur man bestämmer takets lutning

Typ av takmaterial påverkar strukturens lutning. För att förenkla beräkningen kan du tillämpa ett specialsystem som gör det möjligt att välja takets material på grundval av dess lutning.

Takets lutning beror på många faktorer, inklusive materialet som ska täckas.

Om lutningen är från 0 till 25%, kan materialen i rullar användas för att överlappa taket. Om lutningsvinkeln ligger i intervallet 12-25%, är installation av ett lager tillåtet, till exempel material med fyllning. På tak med en höjd på mindre än 28% kan vågiga ark av asbestcement läggas. Lämpligaste skiffer. Om lutningsvinkeln är mer än 33% används ofta kakel.

När takets vinkel och materialet som överlappar strukturen bestäms, är det nödvändigt att beräkna höjden på åsen. En matematisk metod används för detta: du måste ta bredden av byggets spännvidde och dela den med 2. Resultatet multipliceras med den relativa indikatorn som tas från bordet.

Tabell: Relativt indexberoende på takhöjden

Till exempel, med en spänning på 8 m och en sluttning på 25 °, blir åsens höjd 8/2 x 0,47 = 1,88 m.

Vid upprättandet av taket är det viktigt att överväga dessa regler:

 1. Beräknad vindbelastning är 35 kg / m 2. Om hissens sluttning är större än 30 °, bör en hjälpstruktur installeras för att öka motståndet.
 2. Beräknad snöbelastning beror på lutningens lutning. Om det är mindre än 60 °, blir det minst 180 kg / m 3. Om lutningen är större, beaktas ofta inte belastningen.
 3. För att stärka konstruktionen tillåts användningen av järnelement. För att skydda dem mot fukt, rost eller kondens bör de behandlas med speciella medel.

Design av ett stort hustak

Om du planerar att bygga ett stort privathus, rekommenderas det inte att använda ett skurtak. Om önskan att göra detsamma är det nödvändigt att förse förekomsten av flera lutar till tak. De måste kombineras och placeras i en vinkel i olika riktningar. Om det inte finns någon önskan att bygga höga väggar, ska taket inte ha en stor sluttning.

Ur estetikens synvinkel är den bästa lösningen att använda ett höftbrutet tak. Det är nödvändigt att förutse närvaron av hörsel- och dörrfönster så att taket kan ventileras.

Om du planerar att göra ett krossat krossat tak, bör du ta hand om monteringen av takfönstret

I den här designen kan du skapa vindsvåningen, vilket kommer att lägga till ett användbart område för byggnaden. När du placerar dammaren måste du ta hand om:

 • Takets vinkel var mer än 35 °;
 • Ventilernas dimensioner var i intervallet 80x60 till 120x80 cm;
 • Överbyggnaden ovanför taköppningen avlägsnades från de yttre väggarna på kort avstånd.

För att utrusta takfönsterkarmar kan du använda följande klädmaterial:

Under utarbetandet av taket måste man göra en separat ritning av takfönster. Under skapandet av projektet bör hänsyn tas till följande nyanser:

 • öppningens bredd under ett sådant fönster bör vara mer än hälften av vindsummets bredd;
 • stöden måste ha samma tjocklek som takräcken;
 • Ramelementen ska fästas med stålfästen.

Video: Dormer fönsterprojekt på taket

Takprojekt för stuguthyrning

Chaletbyggnader var de första som gjordes av invånare i bosättningarna i Alperna, men för närvarande kan de ses i Västeuropa, USA, Kanada och vissa regioner i Ryssland.

Ett gaveltak passar för ett stughus, men det ska hänga över väggarna.

Ett kännetecken av utseendet på byggnaden i stil med en stuga är taket, som hänger tungt över väggarna. Under ett liknande skydd, kommer källaren, det blinda området, källaren och väggarna i byggnaden att vara tillförlitligt skyddade mot nederbörd och solljus. Att ta ut taket kan göras upp till 300 cm för att se till att vattnet efter regnet från byggnadens egenskaper dräneras. Att ta ut taket kan också spara från fukt i källaren och på första våningen. Detta kommer att bidra till en ökning av den möjliga användningsperioden för byggnaden.

Chaletens takkonstruktion har stora överhäng i form av baldakiner som kan skydda terrassen från vind och nederbörd, belägen längs byggnadens fasad, eller bilda ett användbart område som också är tillförlitligt skyddat mot förväxling.

På vintern kommer ett sådant tak att hålla snön och kommer att kunna ge ytterligare isolering. Det är värt att notera att även om ett sådant tak visuellt verkar vara stort, gör det inte konstruktionen tyngre. Men för tillförlitlighet bör du bygga konsoler på väggarna, som kommer att fungera som extra stödjande delar för taköverhängen.

Detta görs enligt följande:

 1. Varje skena i botten måste sättas fast med en konsol på väggen. Det kommer att vara ett tillförlitligt stöd.
 2. På de extrema delarna av lamellerna måste vara fastspända. Huvudrollen är den stödjande delen för takbeläggning.
 3. Om byggnaden är planerad att byggas av kvarter, betong eller tegelstenar som håller på att ordna det pansarbältet, är det nödvändigt att bygga inte bara stift för kraftplattan utan även ankar för att fästa fästena. I det här fallet kommer trussbenen att vara säkert fastsatta i två plan.

Speciella konsolelement ska fästas på väggen som stöder taket.

För ett platt tak ska projektet innehålla ett förstärkt taksystem, eftersom taket måste tåla en tung last av snö. Med en sluttning på mer än 45 ° kan snöbelastning ignoreras.

De flesta byggnadsprojekten i chaletstil inkluderar en stor veranda, vilket är en fördel för en stor familj. Det är viktigt att komma ihåg att byggandet av ett sådant hus är en dyr process, men i slutändan kommer strukturen inte bara att ge glädje till familjen utan också lyfta fram ägarens status.

Chalet stil design har följande funktioner:

 1. Kupertak med två backar, långt utbuktande visorer och betydande överhäng.
 2. En stor terrass som sträcker sig utanför byggnadens omkrets och lutar ofta på kolonner.
 3. Hög källare gjord av sten.
 4. Andra våningen, tillverkad av trädelar.
 5. Balkonger, som ligger under takets överhäng.

Det finns inga speciella krav för det inre av ett sådant hus, vilket inte kan sägas om utsidan. Projekten uppfyller emellertid oftast vissa standarder. Grundregeln är användningen av trä och sten. Dessa naturmaterial kommer att kunna skapa en atmosfär av värme och komfort i rummen. Taket och golvbasen är oftast byggda av trädelar. Väggarna på nedre våningen kan vara plasterad, vitkalkade och dekorerade med dekorativa detaljer.

Genomförande av kompetenta och fullständiga beräkningar av belastningarna kommer att ge möjlighet att få ett solidt och pålitligt tak som uppfyller alla krav. Det finns projekt av småbostadshus där en "hut" konstruktion används. Taket i dessa byggnader når praktiskt taget marken och kombinerar väggens och takets funktioner. Sådana byggnader har ett ovanligt och vackert utseende.

Program för att designa ett tak

Takdesign och projektutveckling är komplexa förfaranden. Om det inte finns någon erfarenhet av att utföra sådant arbete, rekommenderas att du kontaktar kvalificerade specialister eller använder lämplig programvara. Idag kan du hitta ett stort antal specialiserad programvara, men det är värt att räkna ut vilken är den mest praktiska.

Många specialister gör traditionellt beräkningar manuellt, men det är värt att förstå att resultatet av att beräkna ett program på en dator blir mer exakt och visuellt.

 1. Ett av de bästa programmen för beräkning av tak är FloorPlan3D. Det passar även en person som inte har någon erfarenhet inom arkitekturområdet. Med hjälp kan du skapa tredimensionella taklayouter och beräkna önskad mängd material. Den största fördelen med denna programvara är gränssnittets bekvämlighet och enkelhet. Programmets obestridliga fördel är ett av de lägsta priserna på marknaden.

I programmet FloorPlan3D kan du göra ett takprojekt utan att ha speciella färdigheter

ArCon är ett av de bästa programmen för designen av hela byggnaden och omgivningen, men med hjälp kan du beräkna taket separat

Autocad-programmet är inte billigt, så det används oftast av specialister.

Om ett takprojekt kommer att förberedas för dig själv, rekommenderas FloorPlan3D. ArCon och AutoCad-program är mer lämpliga för yrkesverksamma som regelbundet bedriver denna verksamhet.

Video: Utveckling av taktaktssystemets projekt i ArchiCad-programmet

Självutvecklingsprojekt av taket

Arbetet med utarbetandet av projektet är uppdelat i tre steg:

 1. Sketch preparation. Arbetet är att bestämma takkonstruktionen som ska göras, visualisera utseendet och välj materialet som ska beläggas. Det är viktigt att komma överens om byggnadens och takets grundläggande stil och bestämma sedan strukturen. Detta steg är förberedande. Alla tankar och idéer måste överföras till papper.
 2. Utveckling av de viktigaste designplanerna. Det kommer att bli nödvändigt att utföra beräkningar med hänsyn tagen till de förväntade belastningarna på taket, hämta sedan materialet för spännbensbenen och deras dimensioner. Därefter måste du göra en ritning av taket, att tänka över huvud detaljerna. Därefter görs en uppskattning: den erforderliga mängden material beräknas, en lista över verktyg och material utarbetas, kostnaden för utrustning och arbete bestäms.
 3. Byggnadsarbete. Projektet bör genomföras i praktiken. Under denna period är det bara nödvändigt att utföra extraberäkningar. De kommer, för det är ganska svårt att ta hänsyn till allt. Under arbetets gång kommer vissa justeringar att göras.

Det privata huset på planen måste delas upp i rektanglar. Inuti dem är dragna linjer som indikerar konjugeringen av sluttningarna från insidan och utsidan. Därefter måste du ange platsen för dalar och skridskor. En del av delarna kommer att ligga utanför ytterväggarna, eftersom taket måste ha ett överhäng. Projektioner av fram- och sidodelar ska göras med hänsyn till sluttningarna av sluttningarna. De ställs in när ett helhus utarbetas, eftersom det är viktigt att ta hänsyn till syftet och strukturen samt vilken typ av material som används för taket.

På takritningen måste du ange den exakta platsen för huvuddelarna, samt ange storlek och form.

Den grafiska delen av projektet är upprättad med hjälp av datorprogram. Planen måste ha koordinataxlar. Med hjälp blir det lättare att navigera i rymden. För detta behöver du:

 1. Beskriv planen för ett privat hus.
 2. Gränserna av huvudstadens väggar och andra rader av byggnaden för att överföra till takets ritning.
 3. Ovanför varje rektangel av byggnaden för att rita en bild av taket, börjar med den största.
 4. Markera linjerna i skottens projektion.
 5. Rita endovy.

I projektet är det nödvändigt att ange placeringen av kanaler för avgaser av rök och ventilation. Om du planerar att installera dörrfönster bör de också markeras på planen. Linjerna bör avgöra sluttningarna av backarna, såväl som rännarnas riktning. På alla axlar och konturer av projektet är det nödvändigt att ange de faktiska dimensionerna.

Separata objekt i projektet måste innehålla ritningar av noderna på de olika elementen i taket:

 • fastsättning av strutar, strutar, puffar och andra element;
 • fixering av stiftben till mauerlat;
 • fästning av åsarböjningen, fästplatsens ställning till varandra och andra detaljer.

I den grafiska delen av planen bör det vara en skiss av taket, vilket kan ge en allmän uppfattning om taket. Detta krävs främst för att utvärdera estetiken och utseendet.

En skiss av taket behövs för att kunna utvärdera sitt utseende.

Om du planerar att klippa in några element måste du visa dem i en separat ritning. Det är absolut nödvändigt att ange skärmens form och dess faktiska dimensioner.

I själva arbetet med att utarbeta ett projekt är det viktigt att ta hänsyn till sådana regler:

 1. Skärplanets skärningspunkt ska bilda en ås eller endova. Rektangulans vinkel bör delas in i 2 lika delar med hjälp av projektionen av backarna.
 2. Genom de två linjerna som möts eller skärs på ett ställe, passerar den tredje linjen nästan alltid.
 3. Linjen i åsen och överhängen ska vara parallella. Utsprånget av åsens linje ska gå mitt i byggnaden.
 4. Projektet av en platt konstruktion består av flera linjer. Ett tak med flera backar har många utsprång av dalar och skridskor. Sådana tak har en komplex form, de kräver förberedelse av ett förstärkt system av spärrar och en stor lutning.

Video: do-it-yourself takplan

Beräkning av takytan

Vid utarbetandet av projektet måste du veta uppgifterna om byggnadsområdet Detta krävs för att kunna korrekt beräkna mängden takmaterial, isolering, fästelement och vattentätning.

 1. Taket med en lutning är det enklaste att beräkna, eftersom det är gjord i form av en rektangel. Du måste multiplicera byggnadens längd och bredd. 0,5 m på varje sida måste läggas till takhänget.
 2. I taket med två backar kan området beräknas på samma sätt. Justeringar är endast gjorda med hänsyn till längden på stiftbenen, takets överhäng på taken och takskenorna. Ett liknande tak kan delas in i 2 rektanglar.

För att beräkna området för ett taktak måste du veta längden och bredden på huset, liksom åsens höjd

Fel som tillåts vid utarbetandet av projektet

När planen är utvecklad är det en önskan att börja implementera den. Det rekommenderas dock att man först samråder med experter. Om under utarbetandet av projektet kommer att felberäknas, kan ändringen kräva mycket tid och pengar.

Ofta gör designers misstag som kan delas in i två typer:

 • konstruktiva felberäkningar;
 • arkitektoniska felberäkningar.

De sistnämnda är i de flesta fall förknippade med brister när det gäller ventilation av takelementen. Om byggnaden är isolerad är det viktigt att inte bara skydda det isolerande materialet från fukt, men också till sådana detaljer som ventilationssystemet i taket eller taket.

Den normala funktionen av sådana mekanismer påverkas av hjälpdelar, som omfattar vindar, parapeter, etc. Om de är felaktigt installerade kan de påverka luftintaget negativt. Därför rekommenderas att höjden på lufthålen ökar eller att vissa element inte kan installeras.

Ett annat vanligt misstag är ett felaktigt utformat avloppssystem.

Dräneringssystemet kan vara öppet eller stängt, men i vilket fall som helst är det nödvändigt att korrekt beräkna tvärsnittet av dess passageelement.

Ofta används dekorativa takrännor, som är av otillräcklig storlek. I det här fallet kan vattnet övergå. Detta kan leda till skador på byggnadens fasad. Ett annat misstag är en liten takhöjd. Detta leder ganska ofta till en kritisk ökning av belastningen på spånmekanismen under frost.

Vid val av material som överlappar en struktur är det nödvändigt att ta hänsyn till sådana rekommendationer:

 • För metallplattor är den tillåtna lutningsvinkeln mellan 30 °;
 • För korrugerad golv är minsta lutningen 8 °;
 • för skiffer är det optimala området av lutningsvinklar 25-30 °;
 • För flexibel tonhöjd är den tillåtna lutningen 5 ° och mer.

Takets konstruktion bör uppmärksammas, för om det görs mindre mindre misstag, blir taket bräckligt. Följaktligen kan det vara nödvändigt att genomföra oplanerade reparationer snart efter tillverkningen.