Tillverkning av professionellt blad: Allvarlig utrustning och manuella maskiner

I flera decennier har professionellt golv aktivt använts inom byggbranschen och på många andra områden. Detta tillförlitliga material, för tillverkning av vilket en speciell maskin för produktion av wellpapp krävs, används som huvudelement av väggläggning, det täcker tak av byggnadsstrukturer, revets väggar och löser också en hel lista med andra uppgifter relaterade till både kapital och privat konstruktion.

Däck görs genom kallvalsning

Produktionen av professionella ark kan utföras både på mekaniserad och handhållen utrustning, som om så önskas kan tillverkas med egna händer. Att veta alla nyanser av sådan produktion är det möjligt att organisera ett lönsamt företag för produktion av professionellt ark i efterfrågan på marknaden eller att producera sådant material för egna behov med minimal kostnad.

Egenskaper av ett professionellt golv

Däck, som idag finns representerat av flera huvudvarianter, kan tillverkas av olika material. Det huvudsakliga råmaterialet för framställning av professionellt ark är emellertid kallvalsat stålplåt, på vilket ett tunt lager av zink appliceras. För att ge stålplåten den önskade konfigurationen med användning av metoden för dess valsning, vilken kan utföras i ett varmt eller kallt tillstånd. Produktion av korrugerade golv, där stålplåten preliminärt utsätts för betydande uppvärmning, utförs endast av stora stålverk. Hemma eller på skalaen av en liten produktionsanläggning tillverkas det professionella arket genom kallvalsning.

Huvudtyperna av profilerat ark

Beroende på villkoren för vidare användning och de belastningar som det profilerade arket kommer att uppleva, kan stål av olika tjocklek användas för att göra det. Istället för en zinkbeläggning kan ett lager av färg eller annat material som kan ge tillförlitligt skydd av metallplåten från den negativa påverkan av den yttre miljön appliceras på ytan av profilplåten. Med hänsyn till det faktum att konstruktioner gjorda av böljande golv drivs huvudsakligen i friluft, tillåter närvaron av en beläggning som skyddar dem från intensivt slitage under inverkan av korrosion att vi kan utrusta sådant material med den erforderliga hållbarheten.

Villkoren för att utrustning för produktion av profilerad plåt drivs påverkar också kvaliteten på den färdiga produkten. Så både den manuella maskin som används för produktion av wellpapp och den automatiska linjen för tillverkning av sådant material bör installeras i ett torrt och uppvärmt rum där det inte finns några kraftiga temperaturfluktuationer. Värdet och förutsättningarna för att råvarorna för framställning av profilerade ark lagras - spolarna av stålplåt - spelas. Det utrymme där en sådan förvaring utförs måste också vara torr och uppvärmd.

Typer av utrustning för tillverkning av plåt

Eventuell utrustning för produktion av korrugerade arbeten enligt standardordningen. Platt stålplåt för att ge den önskade konfigurationen drivs genom rullsystemet, som är utrustad med en maskin som används för framställning av plåt. Som ett resultat av denna tekniska operation deformeras det platta stålplåten, förvärvar den erforderliga geometriska formen.

Valsens storlek och form beror på konfigurationen av det profilerade arket som tillverkas på maskinen

Som det huvudsakliga råmaterialet från vilket det profilerade arket är tillverkat, som nämnts ovan, används plåtstål som tillförs från fabriker i rullar. Om stålplåten rullas in i en sådan rulle har en liten tjocklek, blir det inte ett stort problem att installera det. Det kan till och med göras manuellt. Situationen är helt annorlunda om ett profilerat ark är nödvändigt att använda stålplåt med stor tjocklek. I det här fallet måste maskinen som används för tillverkning av professionellt ark utrustas med en extra enhet som kommer att ansvara för böjning av plåt med stor tjocklek.

Beroende på önskad prestanda kan maskinen för professionell golv utrustas med manuell eller mekaniserad enhet. En enklare design skiljer sig naturligtvis från manuell maskin för framställning av plåt. Samtidigt som man bestämmer sig för att använda sådan utrustning bör man komma ihåg att arbetet med en manuell maskin för framställning av professionellt ark kräver stor fysisk ansträngning, därför är det problematiskt att använda en sådan anordning för tillverkning av profilerat ark av stor tjocklek.

Manuell profilegib LSP-2000 är konstruerad för tillverkning av professionellt ark eller skhetnika från metall med en tjocklek på upp till 0,55 mm

Samtidigt är produktionen hemma utrustad med en mekaniserad drivmaskin för produktion av wellpapp också förknippad med vissa svårigheter. Faktum är att i sådan utrustning för professionell golv bör det finnas en anordning som möjliggör skärning av profilerade ark i produkter av en viss längd. För att utföra denna tekniska operation kommer konventionella guillotinskjuvar inte att fungera, eftersom detta kräver anordningar vars arbetsorgan fullständigt motsvarar deras form till konfigurationen av ett profilerat stålplåt.

Profilformning på en specialiserad linje sker på en rullande kvarn.

Avskilja två teknologier på vilka produktion av professionellt golv på specialutrustningen kan utföras. Den första av dessa kallas samtidig profilering och innebär deformation av båda sidor av stålplåten som används för tillverkning av profilerat ark. Maskiner för produktion av wellpappar, som arbetar enligt principen om sekventiell profilering, deformeras separat på vardera sidan av stålplåten.

Den högsta effektiviteten vid tillverkning av professionella ark kännetecknas av en specialiserad linje för produktion av wellpapp, vars struktur redan innehåller all nödvändig utrustning.

Produktionslinje struktur

För att säkerställa den höga kvaliteten på de producerade produkterna bör produktionslinjerna för tillverkning av plåt vara utrustade med följande mekanismer och anordningar.

 • I en sådan linje krävs en mekanism som säkerställer fixering av spolar med plåt, såväl som deras avlindning. Tillverkningsstål proflist i industriell skala innebär användning som ett råmaterial av spolar av plåt, vars vikt kan uppgå till tio ton. Manipulering av sådana rullar utan användning av specialverktyg är nästan omöjligt.
 • En speciell enhet gör att du automatiskt kan justera graden av slingning av arbetsstycket mellan avlindningsmekanismen och maskinens mottagande del. Linjen för produktion av wellpappar utför i regel plåtbearbetning med hög hastighet, vilket helt enkelt inte tillåter justering av saggning av arbetsstycken i manuellt läge.
 • För att säkerställa hög produktivitet och den krävda kvaliteten hos de tillverkade produkterna är professionell utrustning för tillverkning av metallprofiler utrustad med flera grupper av arbetsrullar. Sådana grupper av rullar, som kallas står, utför olika funktioner, som ingår i en automatiserad linje för framställning av profilerat ark. Typiskt används dessa stativ, som består av olika antal arbetsrullar, för att ladda plåten in i bearbetningsområdet för bearbetning, för att utföra arbetsoperationer och lossa den färdiga produkten från maskinen.
 • I produktionslinjen finns en drivmekanism som måste ha tillräcklig kraft för att säkerställa hög prestanda av tekniska operationer som är förknippade med tillverkningen av profilerat ark genom att rulla.
 • En skärningsanordning, som är utrustad med professionell utrustning för tillverkning av professionell plåt, bör tillhandahålla högkvalitativ skärning av den färdiga produkten, utan att burr och böjningar bildas på kanterna. Förekomsten av sådana defekter minskar avsevärt kostnaden för den färdiga produkten.
 • Maskinen för produktion av wellpappar i industriella volymer bör också vara utrustad med ett fack där färdiga produkter lagras.

Strukturen av det automatiska produktionslinjens professionella ark

En produktionslinje avsedd för tillverkning av ett professionellt ark kan styras med hjälp av ett automatiserat system eller en enklare enhet som inte kan tillhandahålla en adekvat nivå av automatisering av den tekniska processen. Under tiden kan även skickliga operatörer använda maskinen för profilerad plåt, styrd av en enklare enhet.

Hur man gör en maskin för produktion av professionella lakan

Maskinen för tillverkning av ark, vars profil har en trapezformad konfiguration, kan tillverkas manuellt. Man bör emellertid komma ihåg att sådan utrustning kommer att skilja sig åt i begränsad teknisk kapacitet och det kommer att vara möjligt att använda den för att bearbeta plåtsplåtar av liten tjocklek. En sådan hemlagad maskin kan användas inte bara för tillverkning av professionellt ark, utan även för tillverkning av element av takkonstruktioner - skridskor, gardinskenor etc.

Ritning hemmagjord böjningsmaskin, som också kan användas för tillverkning av professionellt ark

Grunden för en sådan maskin, vars detaljer om produktionen finns på video, är en ram monterad på en betongbotten och fixerad på den med förankringsbultar. På denna ram är monterad skrivbord, vars längd måste överstiga arbetsstyckets längd. Skrivbordet till den självtillverkade maskinen som är avsedd för tillverkning av professionellt golv används både för att ge beredning till en bearbetningszon och för utvinning av en färdig produkt.

För tillförlitlig fixering av plåtvalsen på maskinramen används en specialstång, vilken är fixerad med hjälp av en skruvförband. Den mekaniska effekten på plåten som bearbetas, från vilken den profilerade plåten bildas, utförs med hjälp av en handspak monterad på utrustningsramen. Med hjälp av en sådan spak, vars utformning dessutom kan utrustas med en spännfjäder, är inte bara tillförseln av stålplåt till behandlingsområdet utan även deras vinkel.

När man själv tillverkar en manuell maskin för professionell golv bör man komma ihåg att du inte helt kan göra sådan utrustning med egna händer: Vissa delar av dess design måste beställas från metallbearbetningsspecialister. Sådana element, i synnerhet, är rullningsaxlar, med hjälp av vilka bildandet av den erforderliga profilen av arbetsstycket utförs.

För tillverkningen av denna mobila profilegib behöver lager, vinkel och rör

Vagnen är huvudmonteringen av en hemlagad maskin.

Rullande axlar av maskinen, avsedda för tillverkning av wellpapp, är fastsatta i ramen med hjälp av parentes och anslutna till hävarmen, som styr deras arbete. Metallämnet, från vilket det profilerade arket kommer att formas, är fastsatt på ytan av maskinens arbetsbord med speciella kuddar eller band.

Innan du på ett tillförlitligt sätt sätter fast alla bultar i konstruktionen av en improviserad maskin avsedd för tillverkning av profilerade ark, är det nödvändigt att utföra provböjning på sådan utrustning. Dess resultat visar behovet av justeringar eller omarbetande mekanismer.

Valsverk för professionellt golv

Metallprofilerad plåt är idag ett av de mest populära byggmaterialen. Det finns olika maskiner för hyra av professionellt ark, men i industriella volymer görs plåt på speciella produktionslinjer.

Valsverk för wellpapp - huvuddelen av produktionslinjen för tillverkning av metallprofilerad plåt. Det är på det med metoden för kallvalsning och bildandet av trapezformiga korrugeringar eller vågor på ytan av metallplåten.

Mill för produktion av wellpapp - en kort beskrivning av processen

Inledningsvis installeras en rulle galvaniserat tunnplåtstål eller stål med en polymerskyddande och dekorativ beläggning med en lastare eller annan lyftmekanism på uncoiler. Därefter är arkets kant gjutet i rullmaskinens mottagningsanordning. På dess arbetsställ är profilytan profilerad.

Detta händer under övergången av stålremsan mellan rullarna som utför funktionen hos munstycket och stansen. Formen på rullarna motsvarar den önskade formen av ytprofilen hos den färdiga produkten. För att rulla varje typ av profilerad plåt är det därför nödvändigt att ersätta drivenheten och motvalsarna på alla rullande ställen på valsverket.

Metalldeformation under profilering sker gradvis. Därför, ju längre längden på det korrugerade arket, liksom ju högre trapezoiden av korrugeringarna i profilplåten och ju mer komplicerad dess form, desto större måste antalet ställen ha en kvarn för produktion av wellpapp.

Efter att processen för att bilda en profil är avslutad, skärs ett ark professionellt golv av en given längd med elektromekaniska saxar. Efter saxen kommer den färdiga produkten in i mottagningsanordningen, varifrån den skickas till förpackningen med hjälp av en lyftmekanism.

Tack vare automationssystemet sker hela processen utan att personalen deltar tills ett visst programsystem är färdigt eller till nödutrustningen av utrustningen.

Anordningen av bruket för produktion av wellpapp: och de viktigaste tekniska egenskaperna

Som nämnts ovan består en rullande kvarn för produktion av wellpappning av en enhet och ett stort antal stativ, vilka var och en är en ram med rullar monterade på den.

Rullarna själva har en formningsyta, som kan modifieras för att bilda olika metallplåtprofiler. Samla rullar från rullar och avståndsringar, som är förknippade med en gemensam axel med en diameter på minst 100 mm.

Stativets utformning kan skilja sig åt vid installationen av rullarna, vilket bestäms av rullningsmönstret. Mest använda samtidiga eller kilformat.

I det första fallet bildas korrugeringar samtidigt som det bildas metall över hela arkets yta, med en kilmetod profileras mitten och sedan kanterna på metallplåten.

Metoden för samtidig rullning gör att du kan minska rullverkets dimensioner och eliminera bildandet av "julgranar" på kanten av profilarket.

Rullarna är gjorda av höghållfast stål (till exempel grade 40X) och axlarna är gjorda av stål 45. Rullarna är ofta anslutna till axeln med hjälp av dyvar. En sådan anslutning är mer tillförlitlig än tillfällig metod för att fästa rullarna med klämskruvar.

Rullar monterade på axeln med spacerringar är åtdragen på båda sidor med muttrar och låsnötter installerade. Mellanrummet mellan rullarna är inställt med speciella inställningsskruvar beroende på tjockleken på metallet i originalet.

Mellan sig är axlarna med de installerade rullarna anslutna med en kedjetransmission och drivs av en elektrisk enhet. I slutet av valsverket placeras en särskild givare som mäter längden på arket. Denna sensor är ansluten till styrsystemet, vilket ger kommandot att sätta på guillotinelektromekaniska saxar.

Mill för produktion av wellpapp - tekniska egenskaper och kostnader för utrustning

Rullmaskin för professionell golv har följande huvudsakliga tekniska egenskaper:

 • rullande hastighet - upp till 40 m / min;
 • produktivitet - upp till 32 m / min;
 • längd av bägare av golvplattor - från 0,1 till 14 m;
 • stålbredd i rullar upp till 1250 mm;
 • stålplåttjocklek - från 0,3 till 1,2 mm;

Tabellen nedan visar egenskaperna och kostnaden för utrustning för tillverkning av olika kvaliteter av profilerat ark.

Utrustning för produktion av wellpapp

Utrustningen för produktion av wellpapp gör det möjligt att erhålla en korrugerad profil av en viss geometri från en rulle galvaniserad metall med en polymerbeläggning.

Tillgänglig ny:

Tillgänglig ny:

Specialerbjudande! Listogib som en gåva

Fördelarna med vår utrustning

 • Hög prestanda med perfekt noggrannhet, rullande hastighet upp till 50 m / min
 • Linjer profil tunnare metall
 • Idrifttagning och utbildning ingår i priset (inklusive boende och transport)
 • Garanti - 5 år för alla komponenter och aggregat (inklusive motorer, växellådor, lager etc.)
 • Profileringsschema - kombinerade (inga "granar" vid kanterna utan skift och bländning i solen) leder inte arket
 • Genomförd automatisk arkfyllningsmekanism
 • Upp till 25 uppgifter programmeras åt gången.
 • Idealisk kvalitet på ett professionellt blad på olika metaller
 • Våra professionella linjer levereras till Europeiska unionen.
 • Kvaliteten och resursen hos maskiner som testas internt
 • Vi kan visa 30 linjer i drift (från C8 till H75)
 • Det finns ingen hydraulik - linjen fungerar i kylan

Allmänna specifikationer

Tekniska parametrar

 • Rullhastighet, m / min - upp till 50 m / min
 • Linjens produktivitet med hänsyn till skärningen till 32 m / min
 • Längden på de producerade arken av professionell golv - från 100 till 14 000 mm
 • Invändig diameter på en rulle - från 500 till 600 mm (inklusive tillverkningsrullar i Folkrepubliken Kina)
 • Bredden på originalbandet - 1 250 mm
 • Metalltjocklek - från 0,3 till 1,20 mm (beroende på typ av profil)
 • Deltagare - 1-linje operatör

Bearbetat material

 • Valsat galvaniserat stål HP enligt GOST 14918-80
 • galvaniserat valsat stål med en skyddande och dekorativ beläggning enligt GOST 30246-94

1,5 gånger snabbare
med perfekt skärningsnoggrannhet

Mer än 2 gånger snabbare
med perfekt sammanfogning av lakan på taket

Typer av lakan

S8.52-1150

S8.43-1127

S10.70-1100

S10.40-1100

S10.45-1100

S10.40-1100

S10.43-1100

S10-1100

S10-900

S10AV-1180

S10R-1150

S10.86-1147

S10.33-1100

S13-1150

SN15-800

SN15-1000

S18.20-1150

S18-1100

MP20A-1100

MP20V-1100

MP20R-1100

S21-1080

S21-1000

NS35-1000

SN44-1000

MN57-900

N60-845

N75-750

N114-600

153-840

Knutar och enheter i produktionslinjen

Roll dekoderkonsolen

En anordning för avlindning av metallrullar och vidare matning av remsan till en valsverk. Utrustad med ett automatiskt styrsystem.

Tekniska specifikationer

Fördelarna med vår decoiler

 • Möjligheten att fungera i sammansättningen av höghastighetslinjer (tillräckligt med effekt 7,5 kW för att snabbt släppa ut en tung rulla)
 • Den har en ökad livslängd, utformad för g / p 10t utan stödben
 • Tillåter dig att rulla rullar med en inre diameter på 500 mm (tillverkad i Kina)
 • Möjligheten att vända omvänd i olika riktningar
 • Skador inte rullens inre yta, i motsats till dubbelstödsavkodaren
 • Använd inte dragkullager.
 • Utrustad med sitt eget automatiska styrsystem som gör det möjligt att övervaka remsa, hastighet och rörelseriktning.

Ytterligare alternativ

Uncoiler kan vara utrustad med en lastande mobillyftvagn. Vagnen är nödvändig för lossning av kranutrustningen på verkstaden, som ständigt är involverad i försändelsen av wellpapp och tankning av nya rullar.

Avkylaren kan utrustas med en anordning för hydraulisk spoleklämning (för att underlätta snabb återfyllning av spolen)

Skärmaskin för snabb rullbyte

Skär före bruket det sista arket från ordern för att snabbt ersätta rullen med en annan färg.

Innan du fyller en annan rulle till nästa order är det nödvändigt att arket från kvarnen rullar helt ut i föregående ordning (utan avfall).

För denna automatiska linje stoppar valsverket där du vill klippa det sista arket. Skärningen utförs med en avtagbar maskin.

Saxar kan kompletteras med både manuell och elektromekanisk enhet.

Bladlamineringsknut

Det är en anordning för att fästa en filmrulle för laminering av ett jämnt ark före profilering.

Laminerade wellpappar är inte repade under transport och installation - efter installationen tas skyddsfilmen bort och ytan förblir utan repor och bländning i solen

Profilvalsverk

Utför huvudfunktionen - bildar ett korrugerat profilerat ark från ett jämnt ark.

Valsverket är en maskin för bearbetning av plåt genom tryck mellan roterande valsar för att erhålla en profil av den erforderliga geometrin. Maskinen är en uppsättning elektriskt drivna rullställ monterade på ramen.

Geometrisk noggrannhet, produktkvaliteten och livslängden för själva kvarnen beror på kvaliteten på verktygstillverkningen, det valda rullningsmönstret, antalet arbetsställen, valsverkets konstruktionsegenskaper, drivkraften och konstruktionen.

Fördelar med valsverk

 • Rullhastighet upp till 50 m / min. För att uppnå denna hastighet, med snabb acceleration, bromsning och perfekt profilkvalitet har ett antal betydande förbättringar införts i vår valsverk.
 • Kombinerat rullande mönster - de första stavarna rullar korrugeringarna i mitten av arket, följt av samtidig profilering (en hel uppsättning rullar på axeln). Bladet leder inte till höger till vänster, det finns inga "granar" vid kanterna och rullarna, det professionella arket motsvarar den nya GOST 24045-10 med strängare krav på noggrannhet.
 • Fästningen av rullarna och axlarna via en nyckel, på axeln och valsen skär finerspåret (i motsats till monteringen "bogser", när valsen är fastsatt på axeln med en skruv).
 • Axelns minsta diameter är 100 mm. Detta säkerställer att axlarna inte böjer sig i mitten (en avböjning på 0,10 mm är tillräcklig så att mitten av profilplåten visuellt inte ser ut).
 • Italienska självcentrerande lager enheter används.
 • Verktygstillverkning på hög precisionsbearbetningscentraler i USA - hög precision, speciellt för tunn metallprofilering
 • Blad utan granar runt kanterna, rullar och bländning i solen
 • Verktyget med ökad belastning passerar den obligatoriska värmebehandlingen
 • Verktyget är tillverkat av stål St40H. Arbetsresursen för ett sådant arbetsredskap med ett intensivt arbete av bruket i 3 skift är inte mindre än 10 år.
 • Våra fabriker är inte knutna till vissa egenskaper hos metallen (en specifik leverantör). Vi gör utrustning för ett förutbestämt tjockleksintervall (till exempel för högkvalitativ profilering av golvet med en korrugeringshöjd 60 mm och tjocklek 0,7-0,9 mm, en kvarn med 20 arbetsställen är nödvändig och för samma ark 0,5-0,9 mm tjock det är redan nödvändigt 23 står). Men kvaliteten på profilen när profilering av metall från olika tillverkare samtidigt är konsekvent perfekt.
 • För installation på en ojämn yta utrustad med justerbara höjdben.

Tekniska egenskaper hos fabriker för olika typer av profilerad plåt

Guillotinsjuka för skärning

Designad för att skära färdiga produkter vid valsverkets utgång.

fördelar

 • Snabb sax för höghastighetslinjer, rubascykel - ca. 1 sek
 • Ingen hydraulik - sax fungerar i kylan
 • Knivar gjorda "svansstjärna" - rör inte arket mot sidan när det gnids

Tekniska specifikationer

Ytterligare alternativ

För profilerad däck, där korrugeringshöjden upp till 44 mm, användes guillotinsaxar. För ett professionellt ark från H57, installerar vårt företag in-line skär sax.

Mottagningsenhet

Den fungerar som en butik med färdiga lakan för efterföljande förpackning och leverans till lageret.

Ytterligare alternativ

Montering av den automatiska pilaren med en dumper och lossning av ett pack framåt och sidledes är möjligt.

Automatiskt styrsystem

Den kopplar alla enheter i linje och synkroniserar deras kontroll.

Fördelarna med vår SAU

 • Industriell version av ACS, ingen "hemlagad"
 • Använda komponenter endast europeiska tillverkare
 • Genomförd automatisk arkfyllningsmekanism
 • 25 uppgifter i taget
 • Uppladdning av radarbeten till USB
 • SAU kan integreras i 1C: Accounting
 • Den ursprungliga mjukvaran låter dig använda ACS i sammansättningen av höghastighetslinjer.
 • Ger det bekvämaste operatörsgränssnittet
 • Titta på nödsituationer
 • Minimerar den mänskliga faktorn

Det finns inga kinesiska komponenter!

Ytterligare alternativ

För bildandet av den avbildade "Dome" -kanten, erbjuder vi en maskin med manuell matning av ett profilerat ark. Metallvalsade och dekorerade med hjälp av vår maskin används ofta vid konstruktion av korrugerade staket med formade kanter. Mönstret av kanten är möjligt olika (beroende på bägge papperens geometri).

Denna utrustning består av ett matbord och elektromekanisk 3D-sax. Snidning av en kant är gjord för ett pass.

Maskinen levereras på begäran av kunden utöver profilprofilen. Kostnaden är 640 000 rubel.

Valsverk för produktion av wellpapp

Meddelande skickat. Vi kommer snart att kontakta dig.

Återuppringningsorder

Återuppringningsorder

Meddelande skickat. Vi kommer snart att kontakta dig.

Våra maskiner

Utrustning för produktion av korrugerad C 8:

Övriga maskiner:

Utrustning för produktion av korrugerad C 8

Vi erbjuder en rullande kvarn för wellpappade golv värda 370 000 rubel. Förvärv av utrustning gör det möjligt att bli leverantör av ett populärt byggmaterial och är övertygat om att hitta sin nisch på marknaden. Om professionell golv används för egna behov, så hjälper vår maskin till att minska kostnaderna.

Valsverket som produceras av vårt företag, utöver det överkomliga priset, har också ett antal fördelar. Vi försökte förenkla uppgiften så mycket som möjligt och minska kostnaderna för dem som bestämde sig för att starta produktion av wellpapp. Faktum är att hela processen med att organisera ett företag kan brytas ner i flera enkla operationer: För det första är utrustningen för profilerad plåt som redan är installerad i vårt företag installerad, då ett galvaniserat eller målat metallplåt köps och sedan kan tillverkningen av ett profilerat ark startas.

Två personer räcker för att betjäna vår utrustning. En valsbrukare kan utbildas om 10 minuter. En sådan kort tidsperiod på grund av det faktum att specialkompetens, förutom att säkerheten följs, inte är nödvändig från operatören. Produktionen av korrugerad golv har en mycket enkel teknik: När den rullas i en kvarn, är förzinkat eller målat ark volym och lättnad. Operatörens uppgift är att övervaka den oavbrutna driften av utrustningen, lämna in tidigt arket för rullande och ta de färdiga produkterna. Således är valsverket ganska opretentiöst i driftutrustning. Du kan installera den i en mängd olika rum. Det är möjligt att förbereda sig för arbete och börja inom flera dagar efter mottagandet.

Observera att ett av huvudprinciperna i vårt företag är överkomliga priser på utrustning för wellpapp. Det finns inga speciella krav på valsverkets placering - det kan enkelt installeras även i en vanlig kylaffär, ansluten till elnätet på både 220 och 380 volt.

Tekniska egenskaper hos utrustningen:

 • typ av profil som produceras - С 8;
 • tjockleken på arket som används från 0,4 till 0,6 mm;
 • typ av ark som används: galvaniserad, polymerbelagd (målad);
 • max produktivitet - upp till 8 smp / min;
 • Antalet ställen för profilering - 7;
 • mat - 220/380 Volt;
 • kraft - 2,2 kW;
 • dimensioner - 3,7 x 1,65 x 1,0 m;
 • vikt - 870 kg;
 • närvaro av omvänd nödstopp.

Det är den profilerade plåtmaskinen som är centrum där någon produktionslinje för produktion av professionell plåt C8 byggs. Den ger rullande stålplåt med en förutbestämd profilhöjd. Kallvalsat stål med galvaniserat eller polymerbeläggning är lämpligt för profilering. Det är viktigt att lägga till att vi erbjuder utrustning med den mest utarbetade designen. Maskinen för profilerad plåt är utrustad med styrenheter på ingångsenheten, ramen, rullarna på profilens axlar, samt kedjor, styrenheten och drivmekanismen ingår också i dess konstruktion. Rammen förstärks, livslängden ökas, arbetsaxlarna bearbetas dessutom.

När du väljer utrustning är det viktigt att först och främst ta hänsyn till de faktorer som bäst motsvarar dina behov och förmågor. Förutom ett rimligt pris är det viktigt att förstå dina produktionsmöjligheter. Om du till exempel har en liten verkstad och det finns ett behov av att spara mycket när du köper, är vår lakanordning det bästa valet.

En galvaniserad plåt samt ett polymerbelagt plåt (målade) med en tjocklek från 0,4 mm till 0,6 mm fungerar som råmaterial för produktion på vår utrustning. Det säljs fritt i någon region, stad på metallbaser och från företrädare för metallurgiska fabriker.

För de köpare som behöver en linje för produktion av wellpapp, liksom om de planerar att arbeta med metalltråd, förutom valsverket, erbjuder vi att köpa en winder, en rullkniv för skärning av arket. Således får du en billig, förenklad version av en komplett uppsättning profilerad linjelinje som inte är sämre i prestanda till automatiserade och väldigt dyra motsvarigheter.

Teknisk produktionslinje av wellpapp:

Produktion av profilblad

Allmänna egenskaper

Det professionella golvet är ett universellt material som är oersättligt i de flesta områdena inom byggbranschen. Naturligtvis är tillverkningen av profilerad plåt för länge sedan inte ny hos våra tillverkare, men efterfrågan på efterfrågan på melonbyggnadsmaterial ökar årligen direkt i förhållandet att öka volymen och densiteten i konstruktionen. Produktionslinjen i ett professionellt golv: används enligt uppsättningar eller en ny är ett önskvärt förvärv för någon entreprenör.

Profilerat metallplåt är spolat stål. Ytan, när den bearbetas på specialutrustning, blir korrugerad eller vågig.

Syftet med denna operation är att öka längdbar styvhet samt bärkapaciteten hos råmaterialet.

Detta gör det möjligt att använda kallvalsat stål av relativt liten tjocklek för att kunna producera olika byggnadsstrukturer, med beaktande av de som påverkas av enorma dynamiska och statistiska belastningar.

Det aktuella profilerade golvet är av stål, vars tjocklek varierar från 0,55 till 1,4 mm. Metallprofilerad plåt kan delas upp i två huvudrader - bärare och vägg, beroende på behov. De skiljer sig åt metallets tjocklek och profilens form. Det profilerade arket kan ha hög prestanda. Med tanke på att den relativt låga kostnaden, vilket gör tillverkningen till en mycket attraktiv och viktigast kostnadseffektiv och smart investering av pengar.

Råmaterial

Den professionella golv är gjord efter hyra av högsta eller 1 kategori:

 1. valsat stål. Polymer, dekorativ skyddande beläggning (enligt GOST 31247-83);
 2. galvaniserat spolat stål (enligt GOST 76482-63);
 3. Alyumotsinkovye stål obelagd och belagd (TU 75-25-289-03).

För automatiserade linjer tillverkas metallen i form av en rullad räkning. För manuell profilering används färdiga metallplåtar. De kan erbjuda våra inhemska tillverkare. Men utländska partners har ingen brådska att bakom sig och erbjuda dem också. Namnlösa: Kina, Sydkorea, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, England, Ukraina.

Produktionsteknik

Tillverkningstekniska profiler är ganska enkelt. Det är baserat på metoden genom vilken kallvalsningen av plåtmetaller utförs. Med hjälp av specialutrustning, används ibland av en rulle av zinkstål eller stål med en polymerbeläggning. Således kan vi få en metallprofil med den geometriska ytan vi behöver.

I dagens tid finns det två huvudmetoder för metallprofilering:

 • samtidig;
 • kombinerad (eller sekventiell).

Råmaterial för tillverkning av wellpapp, nämligen rullen, som är en plåt med galvaniserat stål. Rullen kan beläggas eller inte. Det finns en installation på avvecklingsutrustning. En kant av metallrullen måste fästas på rullstativets fyllnadsbur. Vidare serveras allt vid önskad hastighet. Ser ut som en kontinuerlig tejp.

Du måste springa på linjen önskat program, vilket säkerställer frisättning av profilerade ark på önskade parametrar.

Skärningslinje

Endast bredden förblir oförändrad, du kan bestämma vilken längd som helst, men som regel är den inte högre än 11-14 mm, eftersom den begränsar transportörens dimensioner. Pressen med giljotinknivar skär det smidiga arket smidigt. Vidare bestäms det på mottagningstabellen.

Förutom bränsleparet kan profileringsverket också ha en serie arbetsaxlar eller stativ. Var och en av dem är utrustad med en uppsättning rullade stålrullar, vilket ger den geometriska och nödvändiga höjden av korrugeringarna. Rullande tejp passerar mellan de nedre och övre axlarna och tar därefter formen som tidigare programmerats. Prioritering av automatiserad tillverkningsteknik är att rullningen av hela korrugeringen sker samtidigt och samtidigt. Detta gör att du kan få högkvalitativt material utan äktenskap.

I receptionen placeras de färdiga profilerade arken i en förpackning och transporteras till lageret av färdiga produkter.

utrustning

Installation för produktion av wellpapp, är utformad för att lämna det profilerade arket av olika former. Den är tillverkad av valsad tunnplåt med en polymer, galvaniserad yta. Maskiner för professionella lakan representeras av olika installationer och linjer, som omfattar hela produktionscykeln för professionella lakan i ett automatiserat läge. Maskiner för korrugerade olika:

 • profileringsmaskiner;
 • antalet profilerande rader och formen av skärverktyg.

Linjen för produktion av wellpapp, priset på installationer och själva komplexet är väldigt annorlunda och beror på profileringsmetoden. Utrustning, som inkluderar stålplåt med galvaniserad eller polymer epiblema. Användande maximal bredd betyder bättre kvalitet. Skalan av det valsade stålet, som används - 1245mm.

Linje med torkning av professionellt ark efter målning

Den är avsedd för utrustning och produktion av råmaterial, som är under utveckling.

 • Skärande hydraulisk kniv.

Kniv, figurerad form, vilket garanterar kvaliteten på skärning av professionellt ark i en viss längd. Guillotin installeras på valsverkets ram.

Det praktiseras när det gäller den konsekventa döden av metallen, vilken bearbetas, till de önskade formerna, genom att rulla genom fräsrullarna.

Reglering och samordning av installationen av linjen.

Den hydromekaniska drivenheten som är nödvändig för användning av en avtagbar kniv.

Hydraulisk guillotin för profilerad plåt

 • Tjockleken på det råmaterial som bearbetas - 0,8 mm.
 • Bredden på råmaterialet som behandlas - 1245 mm.
 • Effektivitet - 25 rm. m / min
 • Noggrannhet vid trimning - ± 1,5.
 • Dödvikt på avlindningsanordningen är 5500 kg.
 • Ämnet i avlindningsanordningen är en elektromagnetisk rackmontering.
 • Schema - halvautomatisk.
 • Elektromekanisk prigon - växellåda.
 • Drivkedja.
 • Behovet av ledning - gör det möjligt att säkerställa automatisk bearbetning av linjen efter bensinstation av råmaterial i en profilböjningsmaskin.
 • Patronage personal - 2-3 personer.
 • Måttlinje - 9 m.
 • Prestanda - 7 kW.
Hyra av professionella golvplattor på 10 m

Från rullrengöraren, som installeras på utrustningen, hälls stålplåt på gjutmaskinen. Ansökningen av den övre metallen börjar ske där. Vidare tappas det färdiga arket av wellpapp till hydraulskivorna. De skär produkten till en viss storlek. Profilen kan bero på axelns geometri, vilken är installerad på bilen.

Hela produktionsprocessen inspekteras av kontrollsystemet. Detta gör det möjligt att justera rullande hastighet, längd, antal ark av produkten. Efter bitar bildas de färdiga arken av korrugerad i mottagningsanordningen.

Följaktligen är framställningen av korrugerad plåt i följande steg.

En rulle av polymerstål, såväl som stål med galvaniserad yta, kan installeras före avkylaren, vilket garanterar en noggrann och jämn arkmatning. En ände av arket införes i valsverkets formningstank.

Det automatiserade hanteringssystemet har parameterns huvudsakliga hierarki:

Utrustningen startar, vilket innebär att produktionen av wellpappar börjar.

inköp

Varje entreprenör som arbetar inom byggbranschen kan köpa denna utrustning, både ny och använd. När allt kommer omkring, på vilken sökplattform som helst, öppnas dussintals annonser med innehållet "säljer en professionell golvproduktionslinje i utmärkt skick" och allt annat beror bara på din önskan.

Det finns en lista över kvalitetslinjer som underlättar ditt arbete:

Hur man gör en hemlagad maskin för att skapa ett professionellt ark med egna händer

Nuförtiden blir byggmaterial ständigt dyrare och profilerat, vilket är mycket van vid konstruktion, inget undantag. Materialet är tillverkat av ett metallplåt, som har en viss form.

Huvudfunktionen hos en sådan maskin är skärning och rullning av arbetsstycket, vilket resulterar i form av ett färdigt profilerat ark. En sådan manuell maskin för tillverkning av wellpapp i vår tid kan göras även med egna händer, veta hur man arbetar med metallämnen och helst med tekniska färdigheter.

Automatiska och manuella professionella arktillverkningsmaskiner

Huvudskillnaden mellan ett professionellt blad från andra liknande metallplåt - korrugeringen har trapezform. Vid första anblicken kan det tyckas att det är omöjligt att göra en maskin för produktion av sådant material, men det är inte så.

Produktionslinjer av sådant material är ett komplex av mekanismer, som var och en utövar sina funktioner.

Så även den enklaste automatlinjen för produktion av professionella ark består av:

 • rullar av metallplåtar;
 • valsverk, på vilken materialet faktiskt bildas;
 • sax, som framträder som en guillotin;
 • mottagningsanordning.

Det är uppenbart att det inte går att göra en sådan automatisk linje själv. Men här är det ganska möjligt att skapa en manuell maskin som kan böja den önskade vinkeln till önskad vinkel så att det blir ett ark av wellpapp.

Man bör komma ihåg att hemmanualen inte kan producera för tjocka professionella ark - arbetsstyckets maximala tjocklek är ca 5 mm.

Förberedelse av stöd och bord för tillförsel av ämnen

Oberoende produktion av en rullande maskin börjar med monteringen av ramen för att rymma alla komponenter i utrustningen. Det är nog att installera tillförlitliga stöd, säkra dem på grundval av: helst - betonggolvet.

Sedan monteras bordet, på vars yta blankan matas in i maskinen. Dess längd bör vara flera gånger längre än längden på den färdiga produkten, eftersom ytan kräver ledigt utrymme så att du kan få den färdiga produkten. Det optimala materialet för bordets yta är aluminiumplåt.

Det borde finnas en speciell plank på bordet, som med hjälp av bultar kommer att kunna fixa arbetsstycket på bordet. På samma sätt är den manuella spaken fast, vilken matar materialplåten in i lakan på bordet och ställer in önskad matningsvinkel.

Installation av rullande axlar och första lanseringen

Nästa komponent - rullande axlar - är mycket svår att montera med egna händer, därför är det bäst att få dem redo. Hitta i vår tid på marknaden kommer sådana enheter inte vara svåra.

Med hjälp av fästen från metallhörn fixeras axlarna på maskinramen nära handspaken.

Åtdragning av alla bultar är inte i full styrka, nästan helt gjort manuellt maskin för tillverkning av plåt är klart för materialets första gång. Om den tillverkade däcken har önskad form kan delarna fixeras på plats, dra åt alla bultar ordentligt. I annat fall utförs justering av dessa eller andra detaljer, och proceduren upprepas.

Funktioner i arbetet med den självtillverkade manuella maskinen

Även om du är en erfaren mästare, bör du arbeta mycket noga med en handgjord maskin, eftersom eventuella fel i någon del av mekanismen kan leda till skador vid användningen.

Det bör inte glömmas om säkerhet, arbetar med extrem försiktighet, speciellt om guillotinen används för skärning av metall.

Således är en personmonterad maskin för profilerad plåt redo. Principen för dess funktion är mycket enkel:

 • det tomma arket placeras på bordet;
 • Med hjälp av ett specialband sätts arbetsstycket fast på bordet;
 • Med den manuella spaken upprättas den optimala vinkeln på materialtillförseln till valsaxlarna.
 • vid utgången ska det färdiga arket röra sig fritt runt bordet.

För att inte få några arbetsskador, måste du ständigt följa säkerhetsbestämmelserna när du arbetar med en sådan maskin.

Maskinen på vilken professionell golv är gjord är en mycket farlig utrustning, eftersom den har många skär och piercing komponenter som kan vara farliga för operatören. Därför är arbetet på maskinen endast tillåtet i skyddskläder och glasögon.

Innan varje arbete med en sådan handhållen enhet, ska alla komponenter i drift kontrolleras noggrant. På manuella maskiner rekommenderas det inte att böja mycket tjocka metallplåtar.

Att ha färdigheter att arbeta med metallmaterial, även med egna händer, kan därför skapa en mekanism för rullande professionellt ark, vilket säkerställer en tillräckligt hög kvalitet på produkterna. Det viktigaste är att inte göra några misstag när du monterar det, och också komma ihåg reglerna för säker användning av arkböjningsutrustning.

Billiga och högkvalitativa maskiner för korrugerad

Maskinen för professionell golv har länge upphört att vara ett verktyg uteslutande för industriella ändamål. En kvarn av detta slag kommer att kunna tillverkas av någon, på bekostnad av minsta resurser och med högst skrotmaterial.

Hur skiljer sig maskinerna?

Enligt tekniken kan metallen utsättas för två typer av bearbetning: kall och varm. Men, utan undantag, bearbetar maskiner endast metall vid rumstemperatur. Denna faktor minskar avsevärt produktionskostnaden och gör maskinen relativt säker för operatörerna.

Automatiserade rullande maskiner

En sådan maskin är inte en separat enhet, men en produktionslinje av plåt ansluten i en viss ordning. Bland de som är involverade i utvecklingen av enheter kan identifieras:

 • Uncoiler bay;
 • Valsverk;
 • saxar,
 • Automatisk processtyrsystem;
 • Den mottagande enheten.

Med denna design kan du skapa någon profilgeometri och få högkvalitativt material utan sprungor och oegentligheter. Konsekvensen av detta är den nästan fullständiga frånvaron av äktenskap. Det enda negativa av den automatiska linjen är dess höga pris. Endast en specialiserad organisation har råd med en sådan apparat. Att få en linje för personliga ändamål är inte meningsfullt, eftersom det helt enkelt inte rättfärdigar de pengar som spenderas.

Den mobila maskinen för professionell golv

Mobilfabrikerna väljer sig för sig huvudsakligen konstruktionsteam och arbetar ständigt på olika platser.
De flesta mobila maskiner installeras direkt på byggarbetsplatsen vid arbete på stora föremål. Så, till exempel, mantel av en hangar med ett professionellt ark gör det möjligt att spara betydligt på metalltransporter.

Manuell valsverk

Den manuella maskinen för professionell golv appliceras generellt på små produktioner. Det är möjligt att göra wellpappar utan el, eftersom nyckelrollen i denna process endast spelas av operatörernas fysiska styrka.

Det skulle emellertid vara mer lämpligt att arbeta med en vanlig galvaniserad profil i en sådan kvarn. Metall med polymer och färgbeläggning på dem behandlas inte.

En annan fördel med handverket är att det är lätt att montera. Att göra en sådan apparat för egna ändamål kommer att kunna till den som vet hur man helt och hållet uppfyller instruktionerna i instruktionerna.

Processen att göra kvarnen

Innan du börjar arbeta med tillverkningen av en manuell profilerad plåt, måste du fylla på följande uppsättning verktyg:

 • Svetsmaskin;
 • Bultar, muttrar och kanaler;
 • Metallrör och hörn;
 • Gångjärn och gångjärn.

Alla komponenter kan enkelt hittas i någon hårdvaruaffär till ett relativt lågt pris. Men innan man går vidare till den direkta produktionen är det viktigt att förstå systemet, på grund av vilket maskinen kommer att monteras.

Framställning av ämnen

Utformningen av den hemmagjorda böjningsmaskinen består av flera element: enhetens botten, klämman och stansen på vilken handtaget ska monteras.
Först måste du förbereda stiftelsen. För dessa ändamål är det bäst att ta en kanal - en lätt och samtidigt hållbar metallprofil med U-form.

Längden på en sådan bas är inte mer än 500 mm för metall med märkning nr 8, som anger avståndet mellan kanalens yttre kanter. En liknande profil bör väljas för tillverkning av klämman, men det kommer att finnas tillräckligt med kanalnummer 5. Detta bör ta hänsyn till det faktum att klämman ska vara något kortare än basen - minst 50-70 mm.

Extremt allvarligt bör närma sig valet av material för stansen - det strukturella elementet med vilket metallen kommer att stämplas. För honom är det att föredra att välja metallhörnnummer 5. Kinnar på arkböjningsmaskinen, vilka är sidorna på produkten, kommer att tillverkas från samma hörn.

Vidare, på ett avstånd av 30 mm från basens ändar, borras två hål med en diameter av ca 8,5 mm. Det är i dem att klämskruvarna kommer att installeras senare för att fästa strukturen.

Processen att samla konstruktion

Efter att ha förberett alla komponenter kan du gå vidare till produktens direkta samling. Inledningsvis viks både basen och stansen ihop och kläms fast i en skruv för att undvika skevning. För att underlätta vidare montering av fästelement rekommenderas det att skära en avfasning om 30 mm lång med parametrarna 7x45 ° längs stansytan.

Nästa på axelns axel är det nödvändigt att lägga på kinderna, som kan lösas genom svetsning eller med hjälp av flera skruvar. Men innan du slutligen monterar klämman, rekommenderas att du utför flera provböjningar av ett tunt metallplåt. Därefter korrigeras pojkens position, och de svetsas till änden av basen.

Hur man bygger

Installationsprocessen omfattar följande komponenter:

 1. Klämfäste som gör att du säkert kan fixa böjningsmaskinen på ytan;
 2. Kinder, som begränsar metallets längd;
 3. Direkt bas;
 4. Metallhörn med vilken strukturen kommer att fästas;
 5. Klämbalk;
 6. Stansens axel, genom vilken den kommer att utföras;
 7. Stansen själv.

Det sista steget är en stationär klämfästning, i vilken hål borras ca 8,5 mm i storlek. Därefter fästs klämman på basen med bultar och grovheten skärs med en kvarn. Detta är nödvändigt för att undvika utseende av oegentligheter och grovhet på den färdiga produkten.

Rätt val av utrustning för tillverkning av plåt

För att kunna producera högkvalitativt byggmaterial är det nödvändigt att använda hög precisionsmaskiner. Därför bör valet av utrustning för tillverkning av plåt ansvara, särskilt om du vill öppna ditt eget företag.

Vad är profilerat?

Så måste du först räkna ut vilken typ av material. Däck är metallkonstruktioner som har skyddande beläggning och förstyvning. De tillverkas på speciella maskiner genom kallvalsning. Korrugeringar kan ha olika höjder och placeras på olika avstånd inom samma ark. Tack vare revbenen är arket hållbart och håller sin form.

Råmaterial för produktion av korrugerad är inte dyrt. Faktum är att galvaniserat stål används för att tillverka det presenterade materialet. Naturligtvis måste råmaterialet vara av hög kvalitet. I produktionsprocessen täcks stålet med ett ytterligare skyddande skikt och rullas under maskinens rullar, vilket bildar korrugeringarna.

Typer av lakan

Det bör noteras att valet av utrustning för produktion av wellpapp beror på vilken typ av material du behöver producera. När allt kommer omkring måste maskinen justeras till korrugeringshöjden, samt ta hänsyn till avståndet mellan revbenen. Så, vi kan skilja mellan följande typer av lakan:

- Wall. Det används inte bara för beklädnad av byggnader, utan även för byggnad av staket. Dessutom kan den användas för arkivering av tak. En egenskap hos arket är en liten höjd på ribben (endast 2 cm eller mindre).

- Takläggning. Sådana plåtar är styva eftersom korrugeringshöjden i detta fall överstiger 2 cm. De används för tak på bostads-, lager- och industrilokaler.

- Bearer. I det här fallet har arken en större tjocklek och ribbens största höjd. Oftast används detta material för arrangemang av formning och golv.

Vilken utrustning används för produktion?

För tillverkning av materialet används olika maskiner. Bland dem är följande:

1. Maskin för avveckling. Faktum är att produktionen av råvaror sätts i rullar och först då bearbetas. För att mata bandet vidare i en rak linje måste den vikas av. En sådan maskin för produktion av wellpapp kan vara en konsol eller tvåbärande.

2. Valsverk. Det kan anpassas för att bilda kanter av olika höjd och position. Denna maskin är den viktigaste. Utan det kan materialet inte tillverkas. Böjning av arbetsstycket görs med speciella metallaxlar monterade på maskinen. Det bör också noteras att rullande processen kan vara sekventiell eller samtidig. I det andra fallet görs alla korrugeringar på arket samtidigt. Den första typ av utrustning som presenteras gör varje kant separat.

3. Guillotin. Den används för skärning av material.

4. Mottagare, som lämnar det redan bearbetade arket.

Vilka egenskaper ska ha utrustning?

Först och främst måste jag säga att maskinen för produktion av wellpapp måste vara av hög kvalitet, annars kan materialet vara defekt. Den nödvändiga utrustningen måste uppfylla följande egenskaper:

- hög noggrannhet och kvalitet;

- förmågan att bearbeta arbetsstycken av vilken storlek som helst;

- höghastighetsarbete.

I princip är dessa egenskaper tillräckligt för att producera kvalitetsprodukter även i ett litet rum. Men om du vill expandera ditt företag måste du köpa en komplett uppsättning utrustning.

Vilka maskiner består produktionslinjen av?

För att materialet ska vara av hög kvalitet måste du använda hela uppsättningen utrustning. Linjen för produktion av wellpappar består vanligtvis av följande element:

- Enhet för att säkra rullarna. Den kan tåla rullar som väger 10 ton. Dessutom är enheten utrustad med automatisk, vilket inte tillåter metallbandet att sakta. Bladets avlindningshastighet är ganska stor, så i manuellt läge kan allt detta inte göras.

- Maskinen för produktion av professionellt golv som utför hyra. Tja om han kommer att ha flera fack som kommer att ge tankning och lossning.

- Bladskärutrustning. Samtidigt bör proceduren utföras så kvalitativt som möjligt, eftersom burren redan är ett äktenskap. Därför måste skärmens skärpa övervakas.

- Plattform för mottagning av färdiga ark.

- Automatiskt styrsystem. Det bör noteras att om utrustningen fungerar fullt ut, blir dess prestanda högre. Men du behöver en erfaren person som ska tjäna en sådan linje.

Egenskaper av utrustningsval

För att dina maskiner ska fungera långt och effektivt måste du välja dem korrekt. För att göra detta, var uppmärksam på flera parametrar. Först och främst överväga hur produktiv utrustning är. Mängden material du kan göra per dag beror på detta. Här måste du vara uppmärksam på hyrans hastighet.

Naturligtvis bör utrustningen vara av hög kvalitet, så försök att bara köpa maskiner från de tillverkare som har ett gott rykte, namn och positiva recensioner. Försök att köpa dem endast vid certifierade försäljningsställen.

Du bör också vara uppmärksam på hur funktionella maskinerna kommer att vara. Det är bra om rullande maskiner har ett stort antal funktioner och kan omarrangeras så att skikt av olika tjocklek kan bearbetas och korrugeringar av önskad storlek kan tillverkas.

Egenskaper av tillverkningsmaterial

För att producera ett sådant ark är det nödvändigt att genomföra en hel teknologisk process. Först av allt levereras metallrullar till verkstaden. De kan omedelbart täckas med ett speciellt skyddsskikt som inte kan skadas under bearbetningen, annars börjar produkten rost snabbt.

Vidare flyttar tejpen på valsverket för produktion av professionellt golv. Naturligtvis måste det först konfigureras. Efter rullning går det färdiga arket under giljotskjuvarna, vilket skär materialet. De måste vara skarpa så att inga burrar bildas på arkets kant. Därefter skickas produkten till lossningsburen, där den tas från och lagras.

Metall för produktion av korrugerad kan ha en annan tjocklek. Det måste emellertid skyddas mot korrosion.

Användbara tips

Om det behövs kan du köpa handhållna maskiner, men de är inte lämpliga för transportörsproduktion. Om du producerar begränsade arktyper behöver du inte köpa utrustning med ett stort antal funktioner. För det första är det dyrt. För det andra, de flesta funktionerna behöver du inte.

Försök regelbundet inspektera alla maskiner så att linjen inte misslyckas vid det mest oupphörliga ögonblicket. Det är nödvändigt att arbeta med den presenterade utrustningen så noggrant som möjligt, eftersom personalen i hög hastighet kan bli skadad. Det är allt.