Passagen av ventilation genom metallets tak

Passagen av ventilation genom metallets tak

Installation av ventilationsutlopp för metallplattor

Ventilationsanordningen är en del av arbetet vid byggandet av huset. Mikroklimatet inuti rummet och dess invånares komfort beror på hur bra det kommer att göras.

Ventilationsutloppet för metallplattor är installerat på taket och anslutet till ventilationskanalen, som är utformat för att avlägsna avluft och lukt från rummet. Detta säkerställer takets täthet på platserna för passage.

Den inledande designfasen är utvecklingen av ett ventilationsschema. I en bostadsbyggnad är det nödvändigt att föreskriva avlägsnande av luft från sådana lokaler som:

 • badrum;
 • badrum;
 • kök (inklusive kök-matsal).

Utöver ventilationskanalerna krävs utloppet till taket för avloppsröret. Om möjligt borde alla kanaler stå vertikalt, utan starka böjar.

Det är inte nödvändigt att minska alla kanaler i ett och göra en allmän slutsats för taket. Detta kommer att förenkla installationen, men kommer att minska effektiviteten av ventilation och orsaka allvarliga problem vid drift.

Luftkanaler i huset rekommenderas att placeras så att röret kommer ut nära takets tak. I det här fallet kommer det mesta av byggnaden att vara inne i byggnaden, så:

 • frostpenetration förhindras
 • risken för rörskador på grund av vind eller andra biverkningar minskas.

För att hålla ventilationsröret genom taket nära åsen måste du i förväg tänka på layouten på lokalerna, platsen för kök och badrum.

Valet av passageelement för metallplattor

Vid köp av ett ventilationsutlopp är det viktigt att uppmärksamma beläggningsprofilen, delen måste exakt upprepa vågens konturer, passa snyggt till ventilationsröret och metallplattan.

Det finns flera typer av takbeläggningar:

Valveless eller med ventil. Vid byggandet av ett bostadshus bör preferenser ges till billigare modeller utan ventil. Det andra alternativet är lämpligt för ventilationssystemet i en administrativ eller industriell byggnad.

Med eller utan isolering. I områden med kalla vintrar är det bättre att välja ett ventilationsuttag för en metallplatta med värmeisolering. Detta är speciellt nödvändigt när röret ligger nära takskenorna. När du installerar uttaget nära åsen eller i de södra regionerna, kommer det att vara ett billigt alternativ utan isolering.

Med manuell eller automatisk styrning. För ständigt fungerande system i ett bostadshus används enkla modeller med en kabel för att reglera luftcirkulationen.

Det är viktigt att inte förvirra ventilationspenetrationen med samma detalj för skorstenar. Lufttemperaturen i den senare är mycket högre, så du måste försörja för brandskydd.

Monteringssekvens

För att korrekt utföra arbetet måste du strikt följa tillverkarens rekommendationer. I det allmänna fallet kommer ventilenheten genom metallplattan att se ut så här:

 1. Passagenhetens mönster på ytan av takbeläggningskonturen skisseras. Detaljdetalj i den övre delen av vågnet av metallplattor.
 2. Saxar för metall eller mejsel längs konturhålet.
 3. Genom hålets storlek i tätningens tätningspackning skisseras delen i takets vattentätning med en markör. Därefter klippa försiktigt ett hål med en kniv längs den drogade linjen. Det är väldigt viktigt att inte skada vattentätningen på resten av rampen.
 4. Ett tätningsmedel appliceras på tätningsmedlet. Delen är installerad på en vattentätfilm och fastsatt med skruvar i kassen.
 5. Ett tätningsmedel appliceras på passageelementet. Därefter installeras delen på takbeläggningen och fixeras på plattan på skruvarna.
 6. Utloppet från ventilationshuven eller avloppsröret är monterat på penetreringen. Efter kontroll av vertikaliteten är delar av strukturen fästa med skruvar.

Utsidan av ventilationshuven med en kanal inuti huset är direkt ansluten. För att minska avloppsrören med utlopp, använd ett korrugerat element.

Kontrollera kvaliteten på arbetet, du bör vara uppmärksam på basen av passagen. Det ska vara mycket hårt tryckt på taket. Så mycket så att överskott av tätningsmedel pressas ut från under packningen.

Ventilationsuttag för metallventilation: enhet och installation

Korrekt tillagd ventilationsåtkomst till taket hjälper till att undvika onödiga problem och skyddar mot många skador på taket. I den moderna världen finns det ett stort antal takläggningar, men vi kommer att fokusera på metall - det vanligaste. Så låt oss se hur du kan göra genomgången av ventilation genom metallplattan.

Är takventilation verkligen nödvändig?

Vissa kan fråga: varför behöver vi utföra ventilation och spendera extra medel när du kan göra utan dessa verk. Svaret är uppenbart. För det första upprätthåller ventilation ett fördelaktigt mikroklimat inne i taket. Detta kommer att hjälpa var och en av dess element att tyst utföra sitt arbete utan rädsla för förstörelse. Kvaliteten på isoleringsarbetet beror också på ventilation, om du utförde dessa arbeten vid montering av taket med hänsyn till rörets höjd ovanför åsen.

Felaktig ventilation eller brist på ventilation kan leda till följande problem:

 • Kondensbildning på material. Trämaterial, till exempel spärrar och balkar, kommer för tidigt att kollapsa eller riva. Och kondensat på metall och andra element kommer att orsaka korrosion och ytterligare fullständig förstöring (läs artikeln: "Hur man tar bort kondensat under taket").
 • Fukt bildas på takets yta. Detta kan redan leda till isbildning och förstörelse av vissa typer av takmaterial.
 • Kondensation av ånga på en värmare. Ett lager av isolering blir våt och förlorar därefter dess isolerande egenskaper. Det betyder att det kan bli värre med isolering än utan det.

Ventilationsanordning på stigade tak

För att cirkulera frisk luft under taket, i nedre delen av taket är det nödvändigt att installera den så kallade luftvägarna - taktaket. I detta fall kommer luftens rörelse att ge luftflöde genom takytan.

Vilka uppgifter ska utföra ventilationsrören på taket:

 • Först och främst är det förvirring av vattenånga. Frånvaron av vattenånga tillåter inte att den kondenseras på någon yta och därigenom orsaka dess förstöring.
 • Ställ in takets temperatur. Takventiler bör bibehålla samma temperatur genom taket, då kan is och is inte bildas när snön smälter på en av takets delar.
 • Minskar mängden värme efter uppvärmning av solens tak. Luftning kommer inte att tillåta att takytan överhettas mycket på soliga dagar och kommer att behålla en konstant lufttemperatur inuti rummet.

Ventilationsutloppet till taket måste vara närvarande när det finns en huva eller annan tvångsventilation i huset. Även i något civiliserat hus kommer det att finnas ett avloppssystem, därför behövs en utväg för avloppsrören så att det inte finns några obehagliga lukt i huset. Fläktrörets utlopp är anslutet till stigaren med en annan korrugerad och utrustad med en övergångsring. Kåpan på ventilationsröret är inte sliten för att förhindra isbildning (läs också: "Kåpan på skorstensröret").

För luftning under taket måste du använda en deflektor - en lågtrycks takfläkt. Om det behövs kan du göra en ventilationsavledare med egna händer. Det hjälper till att ta bort all onödig fuktighet. I modern konstruktion använd olika delar av takets ventilation. Ofta är ingångarna till luftflödet stängda med metallstänger. Om vi ​​pratar om flygutbud, är de indelade i två kategorier: punkt och kontinuerlig. Punktuttag är monterade på vissa delar av taket och ser ut som en ventilationssvamp på taket. Kontinuerliga utgångar ligger längs hela längden av åsen och är målade i takets färg, vilket är osynligt för nyfikna ögon. Det är därför ventilationssvampen på taket är så populär.

Installation av ventilationsrör, expertråd:

Hur är installationen av ventilation?

Naturligtvis innebär installationen av utgångarna att man borrar hål i taket. Men utan ordentlig vård kan de bli till verkliga hål, vilket senare kommer att orsaka att taket läcker ut. För att eliminera risken för takläckage måste du köpa speciella passeringselement för metallplattor. matchande färg till övergripande design.

Installation av ventilationsrör på taket för metall innehåller flera viktiga punkter:

 • För varje 60 kvadratmeter bör det finnas ett utlopp för punktventilation.
 • Avståndet från åsen till punktventilationselementet ska vara mindre än 60 cm.
 • Takkonstruktionens komplexitet ökar antalet utgångselement.
 • När du installerar ett element måste en mall användas, som vanligtvis är kopplad till leveransuppsättningen.
 • Hålen på metallplattan ska ligga på samma utpekade linje.
 • Med hjälp av skruvar bör du fästa en gummitätningsring och applicera sedan ett tätningsmedel av silikon.
 • Passageelementet är installerat på plats, varefter elementstiften är anslutna till förseglingens gångjärn.
 • All denna konstruktion är fastsatt på taket med hjälp av de medföljande skruvarna.
 • Från vinden till skiktet av vattentätande, spikförseglad tätning. Om ventilationsrören till taket passerar genom värmeisoleringsskiktet, ska denna plats dessutom förseglas med silikon tätningsmedel och andra tätningar.

För att installera fläkten på taket behöver du inte ge allt det bästa i materiella termer (mer: "Takfläkt och dess sorter"). Ett regelbundet ventilationsrör på taket lägger till högst 5% av kostnaden för taket, men det hjälper till att spara dyrbar tid och nerver under ytterligare användning av byggnaden. Nedbrytningar som kan uppstå om ventilation inte är korrekt installerad är mycket dyr att reparera.

Därför är det viktigt att uppmärksamma till och med sådana detaljer som höjden på ventilationsröret ovanför taket, så att du senare inte kan oroa dig för det (läs: "Rörets höjd över taket"). Användningen av högkvalitativa material för ventilation och överensstämmelse med alla regler för installation av ventilation reducerar risken för problem till noll. Kom ihåg: du borde aldrig spara på installationen av några system i huset! Allt arbete måste utföras kvalitativt och enligt instruktionerna, då kan ditt hus bli "din fästning".

Arrangemang av ventilations takläggning av metallplattor

Bra ventilation av metalltaget hjälper till att undvika många problem. Således blir de av med kondensat som bildas på insidan av metallplattan och på det värmeisolerande skiktet på grund av temperaturskillnaden. Orsaken till ökad luftfuktighet kan också vara snö eller regn, som på grund av starka vindar ibland faller under taket. När fukt kommer in i isoleringen försämras dess värmeisoleringsegenskaper väsentligt. Träkonstruktionen och manteln utsätts för den destruktiva effekten av hög luftfuktighet.

Särskilt starkt påverkad av kondensat i offseasonen, då omgivnings temperaturen minskar. Under denna period kommer varm luft från vardagsrummet, där det finns fukt och kondenserar när det kommer i kontakt med takets kalla yta. En takventilationsanordning hindrar de negativa effekterna av de skadliga effekterna av hög luftfuktighet och hjälper till att skapa ett bekvämt mikroklimat, inte bara under takytan utan hela rummet.

Hur man utrustar ventilen för metall

För att säkerställa utsläpp av ackumulerad luft tillsammans med fukt från under taket är det nödvändigt att utföra ett konstant flöde av frisk luft från gatan. På grund av enheten för sådan cirkulation utförs följande uppgifter:

 • Metallplattans yta kyls. Som ett resultat av detta smälter inte snön på det, och frost bildar inte, och det kommer inte finnas några ispärlor på takskenorna.
 • Under den heta säsongen överhettar takytan och taket inte.

Med tanke på att ånga har en hög penetreringsförmåga är det nödvändigt att skapa en ventilationsgap mellan taket och isoleringen (vanligtvis är det lika med 50 mm).

För att utrymmet ska kunna ventileras på ett naturligt sätt, används ventilationsuttag, som består av ett metallrör som placeras i ett plasthölje och isoleras med polyuretan. Kapsdeflektorn är installerad på toppen av röret för att skydda den från nederbörd. Strukturellt är deflektorn utformad på ett sådant sätt att det kan öka luftutkastet.

Systemet med naturlig ventilation kommer endast att fungera om ventilationsuttagen placeras strängt på föreskrivet sätt, med beaktande av egenskaperna hos takets designfunktioner och riktningen av de rådande vindarna i detta område. Annars kan motsatt effekt inträffa när luften dras inåt.

En av de viktigaste tekniska problemen vid installationen av ventilationsutloppet är att säkerställa tätheten av dess korsning mot taket. För att uppnå denna uppgift kan du applicera tätningar internt, externt och passande element för metallplattor. I detta läge kan olika ventilations- och avloppsrör, antenn penetrationer och andra användas. När ventilationsfläktar och fläktar är monterade används även takträngningar. De hjälper till att uppnå den önskade nivån på täthet på vilken typ av tak som helst.

Hur man installerar ventilationselement

För att slutföra installationen av penetration genom taket:

 1. Skiss och skär sedan hålet för röret i metallen enligt mallen.
 2. Använd självuttagande skruvar, fixera passagen i den, innan du applicerar ett tätningsmedel på den.
 3. Ett utlopp (avlopp, ventilationsluft eller annat) sätts in i passagenheten och sätts vertikalt med en nivå med den efterföljande fastsättningen av utloppet med självuttagande skruvar.
 4. Avgasutloppet är anslutet till luftkanalen inuti huset med hjälp av ett korrugerat rör. Det sträcker sig genom ångspärren, vattentätning och isolering. Alla passagepunkter är förseglade med klisterband, tätning för stängning av vatten- och ångspärrar, tätningsmedel.

Högkvalitativ penetration kan motstå vibrationer, utfällningstryck, effekterna av temperaturskillnader. I de flesta fall är materialet för tillverkningen av detta element silikon eller gummi. De korroderar inte, smälter inte i solen, passar snyggt mot takytan, tjänar som en tillförlitlig barriär mot fukt och skräp innanför och bidrar därigenom till att taksystemet sörjer för destruktion.

Pass-through-elementen väljs i enlighet med typen av takmaterial och diameteren på objektet som visas på det.

Vid installation av ventilation bör särskild uppmärksamhet ägnas åt arrangemanget av passagen genom axelns takkonstruktion. Vid denna tidpunkt installeras en speciell enhet, kallad passagenoden genom taket på ventilationen. Det finns flera sorter som skiljer sig från installationsmetoden. Valet av någon av dem beror på vilken typ av ventilation som ska installeras rör: avlopp, rök eller antenn. Hålen för röret i metallen kan också bearbetas på olika sätt.

I de flesta fall utförs installation av luftkanaler på armerade betongglas och de är fastsatta med muttrar och förankringsbultar. Sådana noder kan användas för att överföra luft med en fuktighet av högst 60% och en temperatur av 80 ° C eller mindre. Noderna är förenade, deras tekniska egenskaper uppfyller kraven i GOST-15150.

Ventilation av taket av metall

När takets lutning är 1: 3 eller ännu mindre, installeras ett ventilationsrör för metallplattor. Höjden i detta fall är 0,5 m och den erforderliga mängden bestäms utifrån det faktum att för 60 m 2 av taket är det nödvändigt att installera ett rör.

Plastventilationsrör används oftast. De har ett estetiskt utseende, lång livslängd, uppfyller hygien- och miljökrav, är lätta att installera. På grund av deras fördelar ersätter de alltmer traditionella galvaniserade metallkomponenter.

När takhöjden har en längd på mer än 6 meter och en mild takhöjd, och rören för ventilation inte kan installeras, använd ventilationskanaler. Deras höjd i förhållande till taket får inte vara mindre än 400 mm.

För klimatzoner där det finns möjlighet till kraftigt snöfall bör ventilationsrörets höjd vara 650 mm. Detta hjälper till att hindra snö från att somna.

Vid byggandet av ett nytt hus är det mycket viktigt att följa takventilationssystemets installationsteknik. Lusten att rädda ett så viktigt element inom en snar framtid kommer att orsaka allvarliga problem. Om du vill att taket ska tjäna mer än ett dussin år utan ytterligare reparationer, var noga med att installera takventilation.

Takrör

Avloppsrör: Ett nödvändigt element i avloppssystemet

Ett avloppsrör eller avluftningsrör är en nödvändig egenskap hos alla avloppssystem för avloppsvatten. Att installera ett sådant rör löser samtidigt två problem. Först avlägsnas gaserna från rörledningsnätet genom ventilation. För det andra behövs ventilation för att upprätthålla ett konstant tryck i rörsystemet, eftersom vid tidpunkten för nedstigningen av en stor mängd vatten i avloppet finns ett vakuum i luften.

Avloppsrör

Fanovo kallas rör, som förbinder avloppsröret med atmosfären. Närvaron av ett sådant rör förhindrar att vakuum uppträder i systemet, vilket i sin tur inte tillåter störningar av vattenportarna.

I frånvaro av ett trattrör, vid tidpunkten för nedstigningen av en stor mängd vatten, i alla anordningar ovanför kan det störa hydraullås. Och genom de tomma siffrorna börjar en otrevlig lukt av avloppsvattnet strömma in i rummen.

Behovet av att använda de roliga rören

Exempel på att använda ett roligt rör

Enligt byggnormerna, vid byggandet av avloppssystem i enhusbyggnader, är undantaget från avloppsrörets system tillåtet. Denna tolerans baseras på det faktum att en stor mängd avloppsvatten inte kan bildas samtidigt i småhus.

Ett sådant element som ett avloppsrör för avloppsvatten kommer emellertid inte vara överflödigt i en låghus. Installationen av detta rör är nödvändigt om samtidigt, när en stor volym vatten dräneras, överlappar sektionen av stigröret helt överlapp.

I de flesta fall är hålets diameter i avloppstanken 70 mm och dräneringen från toaletten utförs med användning av ett rör med en diameter av 110 mm. Avlopp från badet samlas upp från rör med en tvärsnitt på upp till 50 mm. Vid användning av endast en punkt av VVS, kan den kompletta stigaren inte uppstå.

De återstående VVS-enheterna är utrustade med grenar med rör med liten diameter. Därför har deras användning ingen signifikant inverkan på den totala volymen av samtidig utmatning. Därför är monteringen av ett trattrör i envåningshus valfri.

Tips! Som regel bildas den största mängden avloppsvatten när vattnet dräneras samtidigt från toaletten och badkaret.

Framtida avloppsventilationsrör

En annan sak - ett hus på två våningar och över. Det är självklart i de fall där badrummen är belägna på varje våning. Vid samtidig dränering av vatten från två toaletter är rissens tvärsnitt helt blockerad, därför är installation av avloppsrör i sådana hus obligatoriskt.

Det är sålunda nödvändigt att inkludera ett fläktrör i systemet om:

 • För konstruktionen av stigaren användes röret med ett tvärsnitt på mindre än 110 mm.
 • Huset har flera toaletter och det är möjligt att de kommer att användas samtidigt.
 • Om huset har en enhet som kan ge ett samtidigt utseende av en betydande mängd av avloppsvatten. Dessa anordningar innefattar exempelvis en pool.
 • Huset är utrustat med lokalt avloppsvatten och behandlingsanläggningen ligger kort avstånd från huset. I detta fall bidrar ventilationen från avloppsrören till att förhindra penetrering i rummen i huset lukten av gaser som genereras under nedbrytningen av organiskt material i septiktanken.

Installation och reparation av ventilationsrör

Ett exempel på att installera en trattrör och septiktank

Trakten kan vara tillverkad av både plast och gjutjärn, men det finns villkor som måste uppfyllas under alla omständigheter:

 • Tunnelrörets diameter måste vara lika med (eller större) avloppsrörets diameter. Användning av ett rör med mindre tvärsnitt är förbjudet.
 • Fläktröret visas vanligtvis på taket. Den ska inte installeras nära fönster och balkonger. Minsta avstånd från takytans yta är 30 cm.

De grundläggande reglerna för installation av rör är roliga

När du installerar rörfläkten måste du strikt följa rekommendationerna i SNiP.

 • När du köper material måste du se till att traktorns diameter inte är mindre än stigarens diameter.

Tips! I privat konstruktion används oftast ett plaströr med en sektion på 110 mm för konstruktion av stigare och följaktligen trattrör.

 • Utgångspunkten för avloppssystemet måste nödvändigtvis vara i ett uppvärmt rum. Men dess slutpunkt, tvärtom, borde vara placerad på ett kallt ställe. Detta kommer att ge den nödvändiga skillnaden i temperatur och tryck och tillåta ventilation för att effektivt avlägsna gaser.
 • Ventilationsröret i avloppssystemet är faktiskt en fortsättning på stigaren, därför är den gjord av samma material som riserna själv.

Tips! Ibland är den konstanta närvaron av en otrevlig lukt av avloppsvatten i lokalerna på grund av det faktum att under installationerna för VVS installerade otillräckliga siffror. Om du inte använder enheterna i flera dagar, kommer vattenstoppet helt enkelt att torka ut och obehagliga luktande gaser tränger in i rummen. Installera ett roligt rör hjälper dig att lösa detta problem. Luften i huset kommer att förbli fräsch, även om VVS kommer att vara vilolös utan användning.

På slutet av ventilationen på taket

Avloppsventilationsrör på taket

Här är de grundläggande principerna för korrekt installation av det roliga röret:

 • Ventilationsröret på taket bör organiseras i en höjd av minst 30 cm och helst 50 cm från åsen. Men om taket är ett manövrerat föremål (till exempel finns det en sommarterrass på den), så kan höjden på utloppet nå tre meter.
 • Om det finns flera stegar i huset, kan de vara utrustade med ett fläktrör.
 • Det horisontella avståndet från byggnadens fönster och balkonger till utgången av trattröret ska vara mer än 4 meter.

Vid konstruktion av avloppsventilation är det strängt förbjudet:

 • Doppa röret på vinden, inte på taket.
 • Att organisera uttagning av fläktröret tillsammans med skorstenens och ventilationskanalens avgaser.
 • För att avlägsna travertöret under takets överhäng, som på vintern, när snön och isen faller från taket, kan röret vara skadat.

Behöver jag installera extra avgasuttag?

Vissa husägare, som försöker förbättra arbetet med avloppsventilering, försöker att installera ytterligare avgasutrustningar på röret. Sådana anordningar ger inte bara den önskade effekten, utan kan också bidra till att kondensat ackumuleras i systemet. Och under den kalla årstiden kan fukt frysa och blockera vägarna för luft och gaser.

Kontrollera ventilinstallationen

Kontrollera ventilen till avlopp

En backventil ska installeras på trattröret. Sätt denna apparat omedelbart efter att du har installerat toaletten (artikel om ämnet: Kontrollera ventilen för avloppsvatten). Principen för drift av ventilen:

 • När vattnet dräneras från avloppstanken öppnas ventilkåpan och släpper ut i avloppet.
 • Om det inte finns någon vätska från huset är ventilkåpan tätt stängd. Samtidigt har den en sådan design att det är omöjligt att öppna det från baksidan.

Det vill säga att ventilens montering hjälper till att undvika en sådan obehaglig situation, när avlopp från den yttre rörledningen (till exempel som följd av igensättning) tränger in i huset, översvämning av lokalerna med smutsigt vatten.

Således är avloppsröret ett element i avloppssystemet som används för att ventilera rörledningen och upprätthålla normalt tryck i systemet. Installationen av trattröret måste utföras i enlighet med byggnadskodens krav.

Vad är ett roligt rör - syfte, installation, reparation

Avloppsröret är ett nödvändigt element i alla avloppssystem. Med hjälp av fläktröret är den vertikala avloppsröraren och atmosfären anslutna, varigenom möjligheten av vakuum på avloppsvattnet som strömmar ner stigaren elimineras. Således är det möjligt att undvika inslag av lukter som är karakteristiska för avloppssystemet in i vardagsrummet genom en tömma sipponen. I den här artikeln kommer vi att fokusera på de roliga rören, deras egenskaper och installationsmetoder.

Med byggandet av byggnader, antalet våningar där mindre än två byggnadskoder tillåter dig att göra utan ett fläktrör. Faktum är att i en liten byggnad är volymen av samtidigt dränerad avlopp liten, så det blir ingen dammsugning. Ett undantag kan endast uppstå om det finns flera sanitära anläggningar i huset som används samtidigt - volymen av avloppsvatten kommer att öka dramatiskt, så det behövs ett avloppsrör för normal drift av avloppssystemet.

När du installerar avloppssystemet måste du i varje fall ta hänsyn till utrustningen för ansluten VVS-utrustning och börja från denna faktor när du bestämmer behovet av ett fläktrör:

 1. Det är nödvändigt att utrusta ett system med en ansluten toalettskål med ett fläktrör om en gångsvolymen av avlopp kan helt blockera stigaren. Beräkning av avloppssystemet i ett privat hus, den viktigaste faktorn som beaktas är ett engångsavlopp, vilket uppnås samtidigt som det dräneras från toaletten och badkaret.
 2. Toaletter är vanligtvis anslutna till avloppsrör med en diameter av högst 110 mm (i regel används 70 mm rör för avrinning). Med tanke på den föregående faktorn kan man dra slutsatsen att trapprörets diameter kan vara 110 mm - detta kommer att vara tillräckligt för att en gångsflödet av vatten inte blockerar stigaren.
 3. För avlägsnande av vätska från badet används oftast 50 mm rör anslutna till en standard 110-mm stigare. Denna situation liknar den föregående - en siffran i badrummet har alltid en diameter på mindre än 50 mm, så en engangsavlopp kommer inte att orsaka problem.
 4. Det finns inga speciella krav för andra VVS-armaturer - deras avloppsvolym är obetydlig, så det är inte värt att överväga det separat.

Behovet av att använda ett roligt rör

Ett avloppsrör måste installeras om följande villkor är uppfyllda:

 • Antalet golv i huset överstiger två, och var och en innehar en separat gren av avlopps- och vattenförsörjning.
 • Rör med en diameter av 50 mm användes som stigare;
 • Byggnaden har ett rum med en pool eller annan stor utrustning som inte har egen produktion.
 • Autonomt avloppsvatten ligger i närheten av huset.

När du installerar ett trattrör måste du se till att två huvudregler följs:

 1. Oavsett tillverkningsmaterialet borde rörets diameter i ett privat hus alltid vara minst samma som avloppsröret. För bästa effektivitet är det värt att välja en tratt med en något större diameter.
 2. Den övre änden av utloppet bör vara så hög som möjligt så att avloppsvattnet släpper in i atmosfären. Röret stiger som regel över takets nivå ungefär en halv meter.

Installation och reparation av roliga rör

Materialet för tillverkning av avloppsrör är vanliga avloppsrör med önskad diameter. De är anslutna till stigarens övre del och blir dess fortsättning, som går in i atmosfären genom en särskild ventilationskanal. I vissa fall (till exempel om det finns för få ventilationskanaler) uttages inte utloppsröret genom taket, utan genom väggen.

Det installerade fläktröret utesluter helt och hållet möjligheten att avloppslukt "tränger" in i vardagsrummen, men denna regel fungerar bara om avloppssystemet kompletteras med högkvalitativ ventilation. Det mesta av det moderna röret är utrustat med en liten sifon, så mängden vatten i vattenfallen är liten. Om en sådan anordning inte används kontinuerligt, kommer vattentätningen helt enkelt att torka ut och sluta att utföra sina funktioner.

Utöver luftläckor från atmosfären säkerställer avloppsröret korrekt ventilation av avloppsrören. Varm luft som lämnar atmosfären skapar ett vakuum som inte tillåter lukt att förbli i rummet, och med en torkad sifon kommer volymen av luft som kommer in i rummet att vara mycket mindre.

Installera ett fläktrör ska vara i ett uppvärmt rum - frysning minskar avsevärt ventilationssystemets effektivitet. Om det inte finns någon möjlighet att montera röret på en varm plats måste den isoleras, vilket inte bara säkerställer systemets funktion utan förlänger dess livslängd.

Kontrollera ventilen för avlopp

Täppt avlopp är ett allvarligt problem, så det behövs en backventil för att förhindra att avloppsvattnet kommer in i rummet, vilket fungerar enligt följande:

 • En cylindrisk backventil installeras i avloppsröret omedelbart efter att toaletten är ansluten.
 • Under avloppet är locket öppet, så att avloppet passerar, och sedan stängs det med hjälp av en fjäder, därför kan avfallet inte återvända.
 • Ventilens konstruktion är helt förseglad, vilken är försedd med gummiringar.

Efter installationen av ventilen kan du inte oroa dig för avlopp som redan har fallit i avloppet. Det är inte nödvändigt att tänka på att byta ut en backventil inom en snar framtid - livslängden för dessa element mäts årtionden.

Installation av det roliga röret

Installationen av det roliga röret utförs enligt följande algoritm:

 1. Först måste du demontera det gamla avloppssystemet, om det finns några. Gjutjärnskonstruktionen måste i alla fall demonteras - metallprodukter har länge varit föråldrade, så de måste gradvis bytas ut med plast. För att demontera måste du först stänga av stigaren och sedan avbryta alla systemkomponenter i följd.
 2. Installationen av ett nytt roligt rör börjar från den extrema referenspunkten, som ligger i den vertikala huvudvägen. När du installerar röret i ett privat hus är referenspunkten den linje som anges av den lagda grunden. I de bärande väggarna är det nödvändigt att förbereda hål av lämpliga dimensioner, i vilka fläktröret kommer att fixeras. Därefter monteras all rörledning, och därefter kan den anslutas till fläktröret.
 3. Om korrugerade delar används för trattröret måste tätningselementen smörjas med silikon eller tvål före installationen - detta kommer att förenkla processen för att ansluta konstruktionsdelarna avsevärt.
 4. Endast metallklämmor är lämpliga för fastsättning av fläktröret - de visar anslutningens bästa kvalitet. Dessutom kan dessa klämmor kompensera för mindre avvikelser från den ursprungliga märkningen, som ofta uppstår under drift.
 5. För att ge högkvalitativ ljudisolering av trattröret använder de flesta byggare skum eller ljudisolerade material gjorda i form av plåtar. Det första alternativet är lättare att genomföra, men det kommer inte att vara möjligt att demontera strukturen i framtiden.

Reparation av roliga rör

Vid reparation eller byte av fläktröret måste du följa några nyanser:

 • Diametern på röret som ska installeras måste vara lika med eller större än diametern på stigaren till vilken det nya elementet är anslutet.
 • Trapprörets utlopp på taket måste vara i tillräcklig höjd för att vinden ska kunna släppa lukten ut.
 • Det är möjligt att installera ett trattrör endast i ett varmt rum, men dess uteffekt ligger alltid i kylområdet. En sådan konstruktion kommer att säkerställa tryckskillnaden i rörsektionerna, på grund av vilken luft som kommer att strömma ut.
 • Byggnadens konstruktion bör alltid ta hänsyn till behovet av att ta bort tratten, vilket är särskilt viktigt om du måste ta bort flera stigare med lämpligt antal tåg till taket.

För att eliminera fel i trattröret är det tillräckligt att ta bort gamla delar och anslut nya till avloppsrännaren. På andra håll är monterade vakuumventiler, bestående av gummitätningar och fjädrar. Ett fungerande avloppssystem väcker uppkomsten av ett vakuum i ventilens inre hålrum, på grund av vilket det tar luft från rummet. När trycket stabiliseras stänger fjädern ventilen, vilket förhindrar att en obehaglig lukt återfår tillbaka i byggnaden, vilket därigenom fullt ut rättfärdigar syftet med trattrören.

Denna artikel ger omfattande information om vad ett fläktrör är. Att installeras på den övre kanten av avloppsröret, utför ett sådant rör mycket användbart arbete, vilket leder den förorenade luften till atmosfären. Vid den första möjligheten att byta gjutjärnslister för plast måste du göra det omedelbart. Plastprodukterna är mycket mer tillförlitliga och effektiva, särskilt om man tittar på det långsiktiga perspektivet.

Fläktrör - nästan komplicerat. Tipsforum.

04/30/2014 Tashtabanov Rinat

Ett modernt hus är otänkbart utan avloppssystem. Men vet du varför det behöver ett fläktrör?

Ofta kan följande frågor höras från ägarna av stugorna: Behöver du en tratt och, om nödvändigt, vad är rörets diameter som behövs eller var är det bäst att placera det?

Det hände sålunda att i tvisterna om fläktröret var många kopior brutna. Det är dags att klargöra ovanstående frågor, och den ovärderliga erfarenheten av användare av forumhouse.ru hjälper oss här.

Men innan vi kommer till svaren, borde du förstå syftet med det roliga röret.

I avloppssystemet fungerar fläktröret som en länk mellan septiktanken och atmosfären.

Det spelar ingen roll om du använder ett autonomt avloppssystem på din webbplats eller självständigt gör en septiktank från betongringar.

Man bör komma ihåg att fläktröret i de flesta fall är helt enkelt nödvändigt, eftersom avloppet av avloppsvatten genom avloppssystemet skapar ett vakuum. På grund av detta börjar vattnet i hushållsrörets sipphinnor, till exempel i toalettskålar och sänkor, sugas in i avloppsröret, vilket kan leda till avbrott i vattenfallen och uppkomsten av obehaglig lukt i rummen.

En sifon eller vattentätning är ett krökt rör, till exempel, beläget under ett handfat eller bakom en toalett och fylld med vatten. Således är vätskan ständigt belägen i den krökta delen av sifonen som spelar rollen som en vattenplugg - förhindrar penetrering av obehagliga lukt från avloppet in i rummet.

Hur man närmar sig valet av en pumpstation för ett privat hus i denna del av forumet.

Vägledande personlig erfarenhet av våra medlemmar i forumet. Tänk på en av de mest ställda frågorna. Forumhouse-medlemmet (smeknamn på Latysya-forumet) frågar:

- Jag har en septiktank - betongringar med botten och lock. Det ligger 6 meter från huset. I denna riktning finns det 3 fönster. Först trodde jag att sugröret kom ut ur avloppsröret som toaletten är ansluten till, genom taket på badrummet, sedan in i vindfickan och taket på huset.
Jag anser att detta är nödvändigt så att gaser och andra luktar som bildas i fyllnadsseptiktanken går ut genom det och sprider sig över taket. Det var, att om en septiktank var det ingen lukt. Men problemet är att jag inte vill perforera taket. Frågor: behövs en uppställning? Kommer det att finnas en lukt från en septiktank utan ventil? Och vilken diameter ska det här röret vara?

Konsulten i vårt forum, Evgeny Fadeev, svarar:

- Latysya, du har helt rätt. En stångrör krävs och röret ska vara 110 mm i diameter. Om det inte finns någon fläktstiger, kommer lukten att bero på torkning eller nedbrytning av hydraullås. I avsaknad av normal ventilation med en fläktstiger, en tillströmning på filterkonstruktionen och avgaser på taket, kommer lukten på något sätt sprida sig runt distriktet. När det gäller rörets diameter bör du komma ihåg en enkel regel:

Flödet genom 50: e röret är cirka 16 gånger mindre än flödet genom 110: e. Således kommer det inte längre att vara ventilation, men en uppsättning anslutningsrör.

Ibland kan man höra uppfattningen att installationen av ett avloppsrör inte är nödvändigt, eftersom volymen av ett enda avlopp inte kan blockera hela tvärsnittet av avloppsröret. Men det är lätt att gissa vad som kommer att hända om till exempel vatten från diskbänken, bad och toalett dräneras omedelbart. Men vanligtvis i ett modernt hus monterade två eller flera badrum.

Hur man tillhandahåller ett hus med rent vatten och installerar ett avloppssystem beskrivs i denna artikel.

Man bör komma ihåg att fläktröret är nödvändigt i följande fall:

 • Vid användning i ett kommunikationssystem, avlopp med en diameter av 50 mm;
 • Huset har två eller flera våningar utrustade med badrum;
 • Huset har en pool eller annan utrustning, vars engångsflöde kan blockera avloppssystemet.

Placering av fläktröret

Tänk på följande - en mycket vanlig situation: huset har redan byggts, en septiktank har grävts, slutsatserna från sanitetsanläggningarna skisseras, och där hyresvärden ännu inte har bestämt var man ska sätta trattröret.

Användarforum (nick på forumet Prorab_2009):

- För tillfället är situationen här: huset är byggt, taket är kaklat, nu har det nått avloppsröret, från huset till septiktanken 6m. Det är möjligt att genomborra taket och installera ett trattrör under plattorna på en kall vind.
Är det möjligt att göra endast ett fläktrör per meter före septiktanken, om så är fallet, hur högt ska det höjas?

Enligt rådgivaren på vårt forum Vadim är i detta fall följande layout av fläktröret möjligt, och preferens bör ges till metodnummer 1.

- Den första metoden är den mest föredragna. Svampen behövs inte på stigaren. Varm luft stiger genom röret, kondensat kan frysa på svampen och kan blockera röret. Dra inte ut till vinden - och svagt drag och vind. Om ventilationsröret är långt ifrån toaletten, ska en vakuumventil läggas på toaletten. När det gäller placeringen av röret rekommenderas det inte att göra rörets utlopp under takskenorna, eftersom trycket i detta fall minskar.

Det är inte heller rekommenderat att ta bort fläktstället genom väggen under takets överhäng. Var uppmärksam på den här bilden. På vintern, i händelse av snösmältning från husets tak kan det störa trappröret.

Användaren av vårt forum (smeknamn på VladimirKu forumet) rekommenderar att du följer följande regler när du visar ett fläktrör

- Fläktröret ska gå upp till taket, minst 30 cm. Och så nära som möjligt till åsen så att snön inte sliter av det när det lämnar taket. Och det tjänar inte bara att skydda hydraullås i det inre avloppssystemet i ditt hem, men också för att ventilera avloppsrör. Om huset är mer än 2 våningar och med långt horisontellt internt avloppsrör i huset, så kan du behöva visa en andra fläktrissare. Om du har ett autonomt biostädningssystem med mikroorganismer som kräver syre för deras vitala funktioner, är ventilationssystemet extremt nödvändigt.

Röret är tillverkat så rakt som möjligt, eftersom ventilationen är tyngdfri och inte tvungen, och därför bör böjningar och vridningar undvikas för att inte skapa motstånd mot luftflödet.

Användare av forumhouse.ru kan lära sig mer om fläktstället i det här avsnittet i vårt forum. Det finns en uppvärmd diskussion om hur ett avloppsrör på ett tak ska sluta.

Och i den här videon visar tydligt alla faser av arbetet med att åka ut stigaren genom taket.

Jag stod på en ventil på en stigare, i början verkade det vara bra, men efter ett tag började luktarna bryta ut. Gummiventilen visade sig tyvärr att det var tyst. Därför tog jag en trag på den andra våningen och badrummet installerades. och ledde röret genom väggen med en lutning mot gatan (för ett fläktrör spelar det ingen roll). För frågan om ett fläktrör fanns ingen lukt bredvid en septiktank, och tvärtom när jag klättrade på taket kände jag en avhållande lukt av avföring. intill huset luktar inte och vinden bär alla dofter på toppen.

8 månader sedan

100% överens. Vi har monterat den i 10 år nu.

8 månader sedan

det finns en idé att ta fläktröret till den befintliga ventilationsaxeln, till exempel från badrummet på andra våningen. gör det på vinden. Kommer det att fungera?

8 månader sedan

Övning, diskuterar ofta teorin. I 17 år har jag bott i ett 2-vånings hus i 2 badrum utan detta rör alls. Det finns inga problem i samband med dess frånvaro. Min bror har samma situation. Nästan 30 år lever utan det.

7 månader sedan

Och jag har allt problem med detta rör. På sommaren sätter arbetarna, jag anländer igår, och hon lät tyst över cm under snön på 20. Förmodligen behöver vi sätta hållaren. Även om jag inte har sett dem någonstans. Vad som nu kan förväntas från taket, kommer det förmodligen att flöda på våren

7 månader sedan

Jag går med på IliaVoronkovs uppfattning. Också en fläkt står vid 50, bort från rummet på badrummet under taket genom väggen i en vinkel på 90 grader. Utgången visade sig vara strax under takets överhäng och stannade där, ledde inte längre. Diametern hos fläktröret med 50 väljs också av deras överväganden av skillnaden i viskositet hos vatten och luft. Allt fungerar. Det finns inget speciellt inloppsrör i den pumpade septiktanken, men det finns ett utkast i fläktröret på grund av svagheterna av luckorna på toppen av septiktanken. Det finns ingen lukt nära septiktanken. Generellt. Om du klättrar trappan under takets överhäng och håller näsan vid utgången av trattröret kan du lukta det i vinden. Vindrosen tar allt. -) Ilya, förlåt mig. Jag ville lägga ett plustecken på ditt meddelande, och popupbilden varar bara en sekund. Jag hade inte tid att klappa och slog av minus. Den som läser detta - lägg ett plustecken till Ilya, pliz, som delar vår synvinkel. Och till författarna till artikeln - mer uppmärksamt, herrar. Under de senaste 3 åren har följande hängt där: "Flödet genom 50: e röret är cirka 16 gånger mindre än flödet genom 110." Det är faktiskt 4,84 gånger. Uppdatera formeln för cirkelns sektionsområde, men korrigera den. Men tydligen skrev och glömde de, och även kommentarerna läste inte.

Avloppsrissare i ett privat hus

Hur man installerar en avloppsrissare

 • Väljer en webbplats för stigaren
 • Riser indent
 • Rörval
 • Ventilerad och ej ventilerad stigare
 • Så här installerar du
  • Passage genom överlappningen
  • Passage genom taket

I den här artikeln kommer jag att prata i detalj om att välja en plats och installera en avloppsrissare i ett lanthus. Observera: om numret i parentes i slutet av meningen anges - detta är numret på motsvarande stycke i joint venture 30.1330.2012 "Intern vattenförsörjning och avlopp". Detta dokument är en uppdaterad utgåva av relevant SNiP. Om någon norm fastställs av joint venture 31-106-2002 "Design och konstruktion av tekniska system för enfamiljebyggnader" kommer detta att anges uttryckligen.

Riser är huvudelementet i det inre avloppsnätet. Riserens huvuduppgift är avloppsvatten från golvavloppet och avloppet till den horisontella samlaren.

Väljer en webbplats för stigaren

I urbana lägenheter är stigaren installerad när man bygger ett hus - vanligtvis i ett hörn eller på baksidan av badrummet. Det kan inte överföras.

Under byggandet av ett privat hus väljs platsen för stigaren inom ramen för skapandet av interna avloppsprojekt. När du väljer en plats, kom ihåg att:

 • laterala kranar ska vara så raka som möjligt (8.2.2);
 • stigaren bör också vara så enkel som möjligt, men indrag är också tillåtna (förskjuten av stigaren horisontellt) under vissa förhållanden;
 • Röret av polymermaterial (rör PP, PVC, HDPE, LDPE) borde göras inuti gruvan eller kanalen, vars väggar är tillverkade av icke brännbara material (förutom dörren, som ger tillgång till stigaren. Dörren är tillverkad av brännbart material som inte är lägre än G2) 8,28);
 • I källarna, där det inte finns några produktions- eller lagringsutrymmen, på vindarna och i badrummen, kan stigar av plaströr placeras öppet;
 • öppen installation av stigare i bostadsområden är inte tillåtet.

Riser indent

Det bör komma ihåg att:

 • Horisontell offset-streck bör inte vara mer än 1 m;
 • För att skapa ett streck bör böjningar med en vinkel på högst 45 ° användas.
 • Diametern hos inloppsutloppen måste inte vara mindre än det vertikala rörets diameter.

Om den horisontella insprutningen ska vara större än 1 m eller avstängningsvinkeln vara större än 45 (det är knappast möjligt att skapa ett avloppssystem i ett privat hus, men vem vet), bör vattnets hastighet i insprutningsområdet vara minst 0,6 m / s. och stigaren under intrycket bör ha en diameter som kan jämföras med den horisontella kollektorens diameter.

Monteringsindragen ovanför kranarna är oönskade men tillåts om:

 • platsen för stigaren som ligger under strecket kan fungera som ej ventilerad;
 • Den nedre delen av stigardelen är utrustad med ett ventilationsrör eller en ventilationsventil (8.2.3).

Ibland skapas indenter för att minska flödeshastigheten och ljudnivån. I det här fallet bör indragningen se ut så här:

Val av rör för stigaren

Information om rör av olika slag finns i motsvarande avsnitt. De vanligaste polypropenrören.

Det är också viktigt att korrekt bestämma riserens diameter. Kapaciteten måste vara tillräcklig för samtidig borttagning av avlopp från alla anslutna golvkranar. Att beräkna stigningen av flerhusbyggnader med ett stort antal anslutna enheter med en komplex formel. För ett privat hus kan du använda en förenklad beräkningsalgoritm som endast tar hänsyn till den totala förbrukningen av avloppsvatten från olika enheter. Läs mer om beräkning av avloppsrörets diameter.

Ventilerad och ej ventilerad stigare

I avloppssystem ackumuleras avloppsgaser kontinuerligt. De kan vara giftiga eller explosiva, och smutsiga säkert. För att förhindra att dessa gaser kommer in i lokalerna via mottagare är sanitetsapparater utrustade med hydraulventiler. Avtryckaren är en böjning av röret, inuti vilket det finns vatten. Vatten passerar inte gaser i rummet.

Med den intensiva passagen av avloppsvatten i tornet bildas ett vakuum i det. Om vakuumet överstiger tröskelgränsen dras vatten från vattenfallen till stigaren - en så kallad vattenfälla kommer att uppstå. Avloppsgaser, utan att träffa vattnet, kommer fritt in i lokalerna.

Undvik utspädning samtidigt för att säkerställa att avloppsgaser sugs in i atmosfären, gör det möjligt att installera ett ventilations- eller fläktrör. Trakten är en fortsättning på stigaren - den visas på taket. En stigare med ett fläktrör kallas ventilerad, utan ett fläktrör kallas det ej ventilerat. En ej ventilerad stigare anses också vara en stigare utrustad med en ventilventil eller en grupp med 4 eller fler stigare, vilka kombineras ovanifrån med en gemensam rörledning utan avgasdel. Termen "fan stand" används vanligen som en träff.

Utloppsdelen av stigaren utmatas genom taket eller genom ventilationsaxeln. Utsugningsrörets höjd ovanför taket ska vara:

 • på platta och upplagda oexploaterade tak - inte mindre än 20 cm;
 • över ventilationsaxelns kant - inte mindre än 10 cm;
 • på opererade tak - inte mindre än 3m.

Dessutom måste avståndet mellan öppningsfönstren eller balkongerna och ventilationsrörets utlopp vara minst 4 m.

Diametern på stigarventilationsröret ska vara lika med huvudrörets diameter (8.2.16). Om en skorsten kombinerar flera stigare, bör dess diameter vara lika med diametern på den största stigaren från den kombinerade gruppen (8.2.17).

När du lägger i ouppvärmda vindar måste avgasröret vara isolerat.

Viktigt: Det är förbjudet att installera försämrade deflektorer vid stigarens munning - den kommer att frysa i den första frosten.

Om du inte har möjlighet att installera en ventilerad stigare, kan du göra den oventilerad. Installation av ej ventilerade stigare är tillåten om:

 • Ventilationsläget för det externa avloppsnätet upprätthålls;
 • Den andra utsläppet av avfall överstiger inte kapaciteten hos en icke-ventilerad stigare med lämplig höjd (se data om kapaciteten hos icke-ventilerade stigare i referensmaterial).

Byggnadens golv spelar ingen roll, även om det i den gamla versionen av SNiP var något olika krav (SNiP 2.04.01-85). Jag rekommenderar dock starkt att du installerar normal ventilation av stigaren.

En icke-ventilerad stigare bör sluta med en revision eller en ren lucka.

Ställa in revisioner

Risers bör vara utrustade med revideringar. Revisionerna ska installeras i övre och nedre våningen (8.2.2) och i en höjd av mer än 5 våningar - var tredje våning (8.2.3). Om stigaren är inrymmad måste det finnas en granskning på golvet, som ligger ovanför stigarens insprång. I ett enstegs privathus är en revision tillräcklig, i en två våningar också - (på andra våningen).

Revisionen ligger i en höjd av 1 meter över golvet. Golvsidan bör ses över. Avståndet mellan anslutningspunkten och översynen är minst 150 mm.

Så här installerar du en stigare i ett privat hus:

 1. Förbereda platsen: skapa öppningar i tak och tak. Om polypropenrören kommer att vara inbäddad i väggen är det också nödvändigt att göra de nödvändiga spåren.
 2. Vi förbereder de nödvändiga komponenterna. Skarpa teor och kors, liksom revisionselement kommer att behövas. Bättre om kors och tees kommer att ha en 45º vinkel - detta ökar kapaciteten hos stigaren. Om det är nödvändigt tillåts det att använda raka kors, men endast i ett vertikalt plan.
 3. Provinstallation av stigaren. Stigerören är monterad från botten uppåt, och den samlas upp genom vattenflödet - stickkontakten på varje rörsegment måste ligga på toppen. I detta fall kommer förbindelsen inte att hindra rening av avloppsvatten. Kom ihåg att:
  • stigaren ska vara strikt vertikal med en avvikelse högst 2 mm vid 2 meter av stigarens längd;
  • Det är oacceptabelt att placera rörledaren i stället för att passera genom taket.
  • Avståndet mellan uttagen och väggen måste vara minst 20 mm.
 4. Efter montering av stigaren markerar vi stickkontakterna på väggen och bestämmer fästpunkterna på klämmorna. Rissarna är fastsatta på väggen under socklarna. Avståndet mellan klämmorna är högst 4 meter: så måste det finnas minst en klämma på varje våning.
 5. Om allt gick bra kan du börja borra hål för fästklämmor. Det rekommenderas att förmontera stigaren.
 6. Den slutliga installationen av avloppsrören. Vi monterar stigaren, ansluter golvets laterala grenar, kontrollerar den vertikala strukturen. Om allt är bra fixar vi rören med klämmor och ständigt övervakar vertikaliteten.

Om klämmor för stigare och ljudisolering

En betydande del av bullret från en arbetsavloppsrörare är förknippad med överföringen av vibrationer till väggarna genom de klämmor som håller röret. Detta problem kan lösas med hjälp av en dämpkrage med en gummibåt.

Passagen av avloppsröret genom taket

Som nämnts ovan borde det inte finnas några leder i stället för stigning av stigaren genom taket. Av den uppenbara orsaken - att flyta i stigaren uppträder oftast genom leden, och om det ligger inom överlappningen - det här är ett problem.

Efter installationen av stigaren förseglas passagen genom överlappningen med cement över hela tjockleken på överlappningen (8.2.8). Dessutom är det nödvändigt att skydda den nedre delen av stigaren till betong med en höjd av 8..10 cm. Betongskiktets tjocklek är 2... 3 cm.

Innan försegling av stigaren med betong är nödvändig, är det nödvändigt att linda röret med vattentätningsmaterial. Det ska inte finnas några luckor i skyddet för vattentätning.

Bullerisolering avloppsrör

Om du är orolig för ljudet från stigaren, kan du använda polyuretanskum eller skumskal. Polyuretanskum är dyrare, men flexibiliteten gör det möjligt att effektivt isolera de krökta rörsektionerna. Skumskal är endast lämpliga för raka sektioner, men det är betydligt billigare. Dessutom är det väldigt lätt att arbeta med en skumljudisolator för rör - jag satte den in, knäppte den in, fixerade den med tejp.

Jag rekommenderar inte att du använder skumpolyeten som ljudisoleringsmaterial - det är billigt men mycket kortlivat. Polyuretanskum är helt värdelöst - det absorberar nästan inte ljud.

Passage av avloppsrör genom taket

Utloppet på stigaren måste sättas till taket. För att passera genom taket kan du använda de vanliga takbeläggningarna. Valet av passager för rör med en diameter på 100, 110 och 150 mm är bra - det kommer inga problem med köpet.

Förutom att sjunka, rekommenderar jag att du köper isolerade avloppsuttag - speciellt om du bygger ett hus i Moskva, Moskva eller ännu längre norrut.

Verken själva utförs i följande ordning:

 • ta bort isoleringen på platsen för den avsedda passagen genom taket;
 • leta efter området mellan elementen i batten och markera mitten av detta område;
 • Vi bor ett genomgående hål med liten diameter i stället för det föreslagna utgångscentret;
 • vi flyttar till taket och skär ett hål i taket av önskad form (använd en stencil);
 • Sätt på tätningselementet på penetrationen på taket och anpassa det till avlastningen. Elementet böjer lätt, så det kan pressas tätt jämnt på taket med svår lättnad.
 • fixa tätningen med hjälp av ett icke-axiellt tätningsmedel och skruvar. Avståndet mellan skruvarna - 3,4 cm;
 • Om axlarna i avloppsöppningen och huvudelementet i ventilationsröret inte sammanfaller något, fäst ett speciellt korrugerat rör till avloppsutloppet. Om felmatchningen är signifikant måste du montera det lutande elementet;
 • Fäst takpenetrationen till tätningselementet. Metoden för fastsättning beror på utformningen av penetrationen

Observera: Utsidan av ventilationsröret måste vara lutande. Minsta höjden är 2 cm per 2 m längd. Detta är nödvändigt för att säkerställa att kondensatet rullar fritt ner och i avloppet.

 • vi sätter in en avlopps slutsats i en körning och vi fixar det. Utgången måste vara strikt vertikal;
 • vi återvänder till vinden och fästs hydraulisk tätningstätningen till hydrolysen (levereras med takpenetrering);
 • Vi förbinder ett korrugerat rör eller ett avloppsrör utlopp med ett fläktrör med en slangklämma.

Och en mycket bra video om stigarens stigning genom taket

Utformningen av avloppsvatten i ett privat hus - gör ledningarna med egna händer

I enskilda hushåll kännetecknas avloppssystem av deras autonomi. Utvecklingen av avloppsvatten i ett privathus är utvecklat med hänsyn till kraven i byggnads- och sanitetsreglernas dokument.

Reglerna som förklarar hur man konstruerar ett dräneringssystem är enkla, men de måste genomföras. Men för det här måste du först ta reda på hur man gör avlopp i ett privat hus.

Du kan inte erbjuda en bekväm vistelse i ett lanthus eller i landet, när det inte finns något badrum. Därför måste du, tillsammans med utformningen av byggandet av bostadshus, planera utformningen av tekniska system. Aktiviteter relaterade till arrangemang av avloppssystem, inbegriper planering av det externa motorvägen och inbyggnadsnätet.
Det externa nätverket är ett tillförselrör och en septiktank (lagring av avloppsvatten). Det inre systemet är en stigare, utrustad med ett trattrör och ledningen av avloppsrör i ett privat hus i riktning mot apparater installerade i köket, badrummet, tvättstugan och andra verktygs- och tvättstugor.

Utformningen av det inre avloppssystemet

System för nätverksläggning planeras i processen med projektutveckling hemma. Samtidigt borde vi inte glömma ett enkelt mönster: desto enklare är det desto mer tillförlitliga avfallshanteringssystemet fungerar (mer: "Inhemskt avlopp i ett privat hus - gör det själv"). Vid utformningen av ett bostadsområde ligger de så kallade "våta" rummen helst så nära som möjligt till varandra. Som ett resultat kommer det att räcka till att bygga en avloppsrissare.

I det fall då vattenintagspunkterna är planerade att ligga på ett stort avstånd från varandra, är det nödvändigt att åstadkomma arrangemang av flera stigare eller för att säkerställa vätskans rörelse med hjälp av pumpar.

Utformningen av avloppsvatten i ett privathus utvecklas med beaktande av följande huvudpunkter:

 • 50 mm rör används för att avlägsna avlopp från badkar, duschkabin, tvättställ, diskbänk (läs också: "Avloppsfördelning i badrummet - installationsproceduren");
 • För avlägsnande av avloppsvatten från toaletter, använd rör med en diameter av 110 mm. För stigaren kommer att krävas produkter med liknande diameter;
 • desto större avloppsrörs rörsektion, desto närmare borde det vara för stigaren. Vanligtvis är det en toalett;
 • Det är förbjudet att planera rörledningens begränsning mot stigaren;
 • Polymerrör av material som polyvinylklorid eller polypropen används bäst för att skapa avloppssystem, eftersom de är billigare än gjutjärnsprodukter, och det är lättare att montera dem. Men gjutjärnsprodukter är mindre hållbara.
 • Fördelningen av avloppsrör i ett privat hus under byggnationen av husnätverket bör ske med en minsta lutning på 3 centimeter per meter. Det är förbjudet att ändra lutningsvinkeln under en gren (läs också: "Hur man gör avlopp i ett privat hus med egna händer");
 • Avloppsröret ska placeras vertikalt, utan att vrida om en anslutning av sanitär apparat är utformad nedan.
 • På stigaren är det nödvändigt att utrusta revisioner, en backventil eller en tratt, vilket är en fortsättning på stigaren, vilken sätts till taket. Dess syfte är att utjämna trycket i avloppssystemet och säkerställa normal drift.

DIY självkartning

För ett detaljerat schema behöver du flera ark "grafpapper", en linjal, en penna och ett måttband (läs också: "Avloppsplan i ett privat hus med egna händer - Exempel på genomförande").

 • För att göra en byggplan att skala, mäts måtten med ett måttband. De läggs på papper;
 • bestämma platsen där stigaren kommer att vara belägen (eventuellt flera);
 • redogöra för platsen för hygienprodukter
 • Applicera ledningarna på rör som går från enheterna till stigaren, vilket indikerar deras storlek. Dessutom bör det noteras installationsplatsen för anslutande noder och element.

Processen med att bygga interna nätverk i ett privat hus

När det finns ett detaljerat schema som speglar avloppsplaneringen i ett privat hus, kan du fortsätta förvärva de nödvändiga materialen och börja montera. Installation i detta fall, med förbehåll för användningen av plaströr är inte komplicerat. Anslutning av rör utförs med "till sockeln" -metoden - vilket inte medför användning av dyr utrustning. Montering sker i full överensstämmelse med systemet, med hjälp av klämmor för fastsättning av rör till väggarna.

Avloppsutrustning

Avloppsledningar i ett privat hus med egna händer gör det möjligt att genomföra anslutningen av internt nätverk och den externa motorvägen, vilket kräver att rörledningen släpps för att dränera avloppsvatten genom en öppning i fundamentet. Den är gjord på steget att lägga grunden.

För att utesluta möjligheten till nätfrysning och dess innehåll bör rör läggas på ett djup som överstiger markens frysning. Naturligtvis leder djupbädden till en betydande ökning av byggnadskostnaden (läs också: "Rör av avloppsrör i ett privat hus med egna händer"). För att montera rörledningen på ett sådant djup med en sluttning måste storskaliga jordarbeten utföras.
Av denna anledning frigörs utlösningen vid ett djup av 50-70 centimeter och rören är kvalitativt isolerade. För deras avlägsnande genom byggnaden av byggnaden i det förberedda hålet införs ett rörstycke med en större diameter jämfört med frisättningen. Vanligtvis för fodret ta 150-160 mm produkt av sådan längd att den sticker ut på båda sidor av byggnaden med 150 millimeter. Hur det ser ut, kan ses på bilden.

Hur man gör en kretsinstallation av externa avloppsrör

På extern motorvägs plan finns följande:

 • rör för installation av avloppsledningar som ligger i marken. Tillverkare målar dem i orange. Båda rör och rördelar som används vid installation av utomhusavlopp måste särskiljas med hög hållfasthet.
 • en uppsättning rördelar;
 • inspektionsbrunnar för underhåll och förebyggande av nät
 • septiktank eller tank för avloppsrening.

Funktioner av design och installation

 1. När du planerar utomhusnät ska du i första hand välja platsen för den framtida septiktanken. Den måste placeras vid den lägsta punkten på det område som ligger intill huset, så att man vid skapandet av ledningens lutning kunde använda funktionerna i den naturliga lättnaden.
 2. Vid val av plats för septiktank eller förvaring av avloppsvatten observeras hygienkrav och krav. Det är förbjudet att installera en avloppsanläggning nära en bostadsbyggnad (minsta avstånd är 5 meter). Har också en septiktank så långt som möjligt från källan till dricksvatten. Å andra sidan, när avloppsverket är långt ifrån huset, kommer det att kräva byggandet av en lång pipeline.
 3. Stommen bör läggas så rakt som möjligt. Om det behövs, utför en tur på denna plats måste du utrusta revisionen väl, eftersom den oftast utgör blockeringar.
 4. Ledningselementens leder bör vara lufttäta så att läckage inte leder till förorening av mark och grundvatten.
 5. Det är nödvändigt att ansluta undervattensröret till septiktanken med en gummiblandningshylsa. Ett sådant tillvägagångssätt under säsongsbundna rörelser kan skydda avloppssystemet från förstörelse.

Genom att utarbeta ett system för att späda avloppet i ett privat hus, måste du kontaktas ansvarsfullt och seriöst. Annars kommer systemet inte heller att fungera eller blir ständigt igensatt.

Hur man gör en avlopp i ett privat hus

För att avloppssystemet ska fungera felfritt måste flera nyanser beaktas vid konstruktionen. Vi kommer att berätta idag vad avlopp för ett privat hus är, hur man installerar det korrekt och vilka misstag som bör undvikas.

Rörledning

Avloppsfördelning är en av de svåraste processerna, så dess uppmärksamhet bör ägnas åt arrangemanget. Dess montering måste uppfylla kraven i SNiP.

Installation av avloppssystem sker i steg:
• Först placeras utloppet (ett rör som förbinder yttre gatan och inbyggnadssystemet);

• nästa är stigaren monterad - ett centralt rör placerat vertikalt; För att underlätta underhållet är det bättre om han är ensam i huset. Det ligger som regel i tvättstugor eller toaletter. Installera det inte i vardagsrum eller kök. den är installerad öppet eller placerad i en speciell axel;

• Den sista kranen är ansluten. börjar med korsarna, bara upp på klockorna; Samtidigt är toalettskålen ansluten till stigaren endast med ett separat 100-110 mm rör, resten av enheterna kan anslutas till ett gemensamt utlopp med 50 mm tunna rör.

Rådet. För att underlätta införandet av rör i fästanordningarna kan du använda flytande tvål.

Installationsfrisättning

1. Det är bättre för honom att montera ett speciellt hål även när man bygger ett hus. Om det inte är det görs ett hål i stiftelsen 200-250 mm bredare än rörets diameter.

2. Hålet är vattentät med bitumenmastik.

3. Därefter sätts en specialhylsa in i den (segmentet med en diameter på 20-40 mm är större än utloppsröret). Det tjänar till att förhindra att huvudledningen faller ner. Hylsan måste skjuta ut från basen på båda sidor med 150 mm.

4. Utloppsröret är placerat i hylsan. Utrymmet mellan dem är noggrant fyllt med skum.

5. Foderet är anslutet till husets avloppsrör med en snett tee (45 ° tee) och en avlopp.


Avloppskors, tees och utlopp

Lutningsvinkeln

Eftersom avloppsvatten strömmar genom rören av gravitation, för att undvika blockeringar är det nödvändigt att korrekt bestämma vinkeln på deras sluttning. Det beräknas baserat på rörledningens diameter. Och för varje sanitär enhet väljs den separat:

Naturligtvis är ju längre enheten från stigaren, desto mer bör du öka lutningen. Antag att avloppshålet ligger på ett avstånd av 200 m från stigaren själv. För att få önskad lutningsvinkel måste du byta röret i höjd med 60 mm.


Lutningsvinkel på rören

Rådet. Vid val av rör för avloppsvatten ska du observera att utomhusledningar alltid är målade i orange och rör för inomhusinstallation är grå.

Installation av stigaren

1. Han går bara från botten upp. För ett sådant rör i taket och taket förbereder motsvarande öppningar. För att minska ljudet från passage av vatten från väggen eller spåren ska dra sig tillbaka 20 mm.

2. Stigerören är monterad endast stående vertikalt. Små avvikelser på upp till 2 mm för varje 2 m är tillåtna.

3. För att förhindra att fogarna hindrar passage av vätska, monteras socklarna ovanifrån.

4. Vid samling kopplas sidoböjningar och inspektionsluckor gradvis. För detta används skarpa teor och korsar.

5. Vid anslutning av rörböjningar som löper parallellt med golvet placeras de på specialstöd.


System för avloppssystem

6. Överdriven rörvridning bör undvikas, om man inte kan undvika dem är det bättre att använda två tees vid 45 °, och ännu bättre, tre vid 30 °; om du väljer en vid 90 °, kommer avfallet i det att stagnera; Dessutom, när det är i rät vinkel, kommer trycket i stigaren att vara extremt, vilket leder till överdriven buller i rummet.

Rådet. Eftersom blockeringar oftast förekommer i hörnen, var noga med att tillhandahålla inspektions- eller inspektionsluckor bredvid dem.

7. Till stigarens vägg sitter fast på klämmorna, som borde ligga under socklarna. Avståndet mellan klämmorna är upp till 4 m. För att inte skada systemet ska hålen för dem förberedas i förväg eller när de förbereds ett tag för att demontera stigaren.


Riserens monteringsschema

Hood arrangemang

För att undvika att lukt kommer in i rummet längst ner på alla sanitära apparater (handfat, toaletter, etc.), är ett krökt rör tillhandahållet - hydrauliskt lås. Men med intensiv användning av avloppsvatten i stigaren, ibland bildas ett vakuum. I det här fallet finns det en "nedbrytning av vattentätningen" - gaser utan vattenbeständighet börjar komma in i huset.

För att undvika detta är det nödvändigt att förse deras utsläpp i atmosfären. Ett utloppsrör för ventilation av avloppssystemet släpps ut genom taket. Diametern är alltid lika med huvudrörets diameter. Om fläktröret passerar genom ett ouppvärmt vindsrum, måste det isoleras.

Med en liten bandbredd tillåter avloppsvatten utrustning avlopp utan avgaser. Men i detta fall måste stigaren nödvändigtvis sluta i en ren eller inspektionslucka.


Inspektionslucka och rengöringshål (utrustad med en plugg)

Grundläggande ledningsregler

För att aldrig ha några problem med avloppsvatten under drift bör det styras av följande regler:

• För att förhindra utsläpp av avlopp, är all rörledning ansluten ovanför toaletten.

• För att undvika blockeringar är inga kraftiga böjningar och överdrivna vassa rörledningar tillåtna.


Installation av avloppssystem

• Tilluftsrörets diameter är vald för att vara lika med eller något större än storleken på det största grenröret från sanitetsapparaten.

• Om det finns en toalettskål i huset, måste totalrörets diameter vara större än eller åtminstone lika med 100 mm - toalettskålens diameter.

• eyeliner till det ska inte överstiga en meter; Andra VVS-armaturer kan ha en linerlängd på upp till 3 m. om det av någon anledning blir större, då ökas dess diameter till storleken på den totala stigaren (minst 100 mm); För att inte öka dess diameter är det möjligt att utrusta en vakuumventil vid sin övre ände;

• För underhåll av systemet, bör utrustningsluckor och rengöringsluckor tillhandahållas; De ska placeras var 10: e m;

• För att förhindra att rören frostar under vintern, bör de försiktigt värmas på platsen för deras passage under jord.