Attic ventilation i ett privat hus: gör rätt sak

Luftning av takytan är nödvändigt för att skapa ett balanserat mikroklimat under taket. Det är också viktigt för korrekt och långsiktig användning av hela takkonstruktionen. Idag finns det många lösningar på marknaden för ventilation. De mest effektiva och vanliga sätten att göra detta kommer vi att överväga här.

Vad som är nödvändigt för att ventilera vinden

Korrekt utrustad vindsugning gör det möjligt att eliminera kondenseringen på elementen på takpannan. Under ventilationen säkerställs luftflödet, vilket eliminerar kvarvarande fukt. Genom att avlägsna denna fuktighet ökar livslängden hos alla trästrukturer, med vilka takpannan är mycket rik.

Dessutom finns det två fler säsongsegenskaper vid luftning:

 1. På vintern tillåter ordentligt organiserad ventilation att du effektivt hanterar is, särskilt på takkanten. Naledi kan uppstå på grund av dålig ventilation, vilket resulterar i att överskottsvärme blir kondensat och i sin tur till isuppbyggnad.
 2. På sommaren kommer det rörliga luftflödet att bidra till viss kylning av takmaterial, vilket är särskilt viktigt för bitumenhaltiga material.

Sätt att skapa vindsugning

Först och främst tillhandahåller de luftflöde som regel i takets tak. För att göra vindluftsventilationen med egna händer, använd i de flesta fall strålkastare med perforeringar. De är installerade i takets nedre del, och perforeringen tillåter luft att tränga in utan att fördröja eventuella ingrepp av olika insekter.

Soffits kombinerar korrekt dekoration och funktionalitet, vilket gjorde dem till den mest populära lösningen för luftinlopp till vinden.

Attic ventilation i ett privat hus behöver också luftutflöde. För detta finns följande element:

 • ventilerad skridsko;
 • inerti turbiner;
 • elektriska fläktar;
 • takfläktar.

Taket runt omkretsen bör ha ett ventilationsgap på minst 40-50 mm. Detta avstånd tillhandahålls ofta av bredden på battarna, vilket tillåter luft att cirkulera fritt under taket. Denna metod är till exempel lämplig för tak av metall, wellpapp eller ondulin. Formen på dessa takmaterial gör det möjligt att enkelt passera luften under dem och ge ventilation.

Ventilationskanalerna ska vara 0,2% av det totala arealet i det ventilerade rummet.

Vid användning av mjuka material för takläggning är räknaren gjord inte solid, men med luckor. Detta gör att du kan kringgå de mest problematiska och svåra delarna av toppad pie.

I de mest problematiska områdena av taket, till exempel, för dalar eller höfter, är det nödvändigt att göra en punktventilation, som tillhandahålls av luftare eller turbiner.

Ventilation kallt loft

Ventilation kallloft kan enkelt göras med hand. Detta kommer att kräva kunskaper om en liten teori och några praktiska färdigheter. För att åstadkomma tillräcklig ventilation i kylrummet kommer det inte att orsaka några speciella svårigheter på grund av den stora luftvolymen och frånvaron av hinder för normal luftcirkulation. Luftutbytet kan utföras genom takkanten, taket och takets tak, samt fönsterfönster och galler.

För gaveltak görs ventilationen av kalla takar antingen genom gavlarna eller genom löst monterade trähemming av takskenorna. Om gavlarna är gjorda av sten, så kan du göra hål i dem för dörrfönster med ventilationsgaller.

Dormerfönster bör installeras på motsatta sidor för att säkerställa en ordentlig ventilation av vinden.

Det finns också ett alternativ, mer ekonomiskt alternativ. För att göra detta, installera standardventilationsgaller (frontside ventiler), varav den ena är justerbar och den andra nedtrycks av luftkanalerna. För att skydda mot insekter är detta galler försedd med ett skyddande myggnät.

Höjtak har inte gavlar på grund av den speciella formen på deras struktur, så för dem finns det ett annat alternativ att ge ventilation på vinden - med hjälp av hänglängder. Inflödet av luft kommer att ligga genom taket av taket, och dess utmatning kommer att ligga på toppen av åsen. Om arkiveringen är gjord av trä med egna händer, lämnar mellan listerna små luckor för passage av luft. Vid plastering av takskenorna med plastfilmer är denna procedur valfri, eftersom det finns perforeringar på elementen som tidigare gjordes hål.

Utgången från luften är gjord från ovan, genom takets tak. Dess designfunktioner beror på vilken typ av takmaterial som används. Som regel har alla tillverkare av takmaterial sina egna färdiga och praktiska lösningar!

Endovy (gallsten) är en av de problematiska och komplexa delarna av taket. För att åstadkomma normal ventilation av vindytan längs dalens ände installeras pinhole luftare. Denna metod är emellertid acceptabel för tak med sluttningar på 45 ° och mer. På sluttande tak finns det stor sannolikhet för snöackumulering i dalen och därför blir sådan ventilation inte ineffektiv på vintern. Du kan bekämpa detta genom att installera tvångsventilation - inertiella turbiner, takfläktar eller använda höga munstycken som inte kommer att vara täckta med snö.

Arrangemang av varm vindsugning

Svårare är ventilationen av en varm vind (vind). Ventilationsskikt passerar mellan spjällen. Utrymmet för ventilation mellan bottenytan av vattentätningen och värmeisoleringsmaterialet ska vara minst 20-30 mm.

Om en mineralullplatta används som värmeisolator bör den framtida ökningen i volymen med 10-30% av det ursprungliga tillståndet beaktas.

Om djupet på spjällen inte räcker för att ge den nödvändiga spalten mellan isolatorn och vattentätningen, höjs höjden med hjälp av brädor eller lameller. Men som du förstår är denna metod för ventilation ganska svår att implementera för tak med komplexa former. Därför föredrar experter nyligen diffusion (ånggenomsläppliga) membran, som kan monteras direkt på isoleringen och tillåter fukt att passera endast i en riktning.

Utrymmet för ventilation är skapat genom att montera en batten, vars tjocklek ska vara minst 40-50 mm. Luft för ventilation tas genom soffitsna eller andra element på takets takfot, och dess naturliga utmatning sker genom takets tak.

Rekommendationer av moderna takläggare för vindsugning

För att ordentligt göra ventilationen på vinden med egna händer, följ följande tips från erfarna takläggare:

 • På någon del av taket bör ventilationskanalens område vara 400-500 cm 2 / m. Denna motsvarar bara höjden på gapet på 40-50 mm;
 • damm som blåses in i ventilationsgapet, har en viss hygroskopicitet, vilket kan orsaka fuktisoleringsvärmare.
 • ventilationsventiler på endov, skridskor, kronhjärtor och åsar bör skyddas mot ingress av lövverk, insekter och fåglar. Särskilda ventilationselement, som ligger inom taket tillverkare, kan slåss med detta;
 • Förminskning av ventilerade kanaler eller strukturella hinder kan bidra till otillräcklig ventilation och kondensatbildning.
 • Om takbeläggningens längd överstiger 10 m, rekommenderas användning av hjälpmedel för att förbättra ventilationens kvalitet.
 • En signifikant ökning av klyftans höjd förbättrar inte luftningen. Tvärtom ökar motståndet mot luftflödet tvärtom på grund av den turbulens som uppstår, vilket leder till en minskning av luftutbytet under taket.

Sammanfattningsvis noterar vi att ventilationen av vindytan är en av de viktigaste och viktigaste faktorerna. När du ordnar det med egna händer, behandla med all allvar för att undvika typiska misstag och misslyckanden.

Kallt vind: vindventilation

För att säkerställa en bekväm vistelse i ett privat hus, måste du göra det varmt. När du planerar byggnaden är därför noggrann uppmärksamhet åt luftutbytet och behåll önskad temperatur inne i rummet.

För att undvika att många problem uppstår (kondens, deformation av huset) är det nödvändigt att designa ventilationssystemet på vinden

Orsaker till kondensation

Ett tecken på kondens är den karakteristiska smakliga lukten av fukt. Bildandet av kondensat och alla relaterade problem påverkas av följande installationsfel:

 • ingen bra ventilation
 • Taket har inte högkvalitativ värmeisolering;
 • felaktig ångspärr, vattentätning;
 • äktenskap i byggmaterial.

Uppsamlingen av kondensat under taket leder till att de varma våningarna börjar rotna, formen och svampen börjar. Anledningen till detta kan också vara ett otillräckligt antal öppningar.

Normalt måste du ha 1 kvadratmeter ventilationshål för varje 500 kvadratmeter tak. För att fukten ska kunna avdunsta är det nödvändigt att skapa förhållanden för att blanda den interna och yttre luften.

Systemet är extremt nödvändigt i sommarvärmen, när taket värmer upp mer än 100 grader. Ofta försummar människor ventilation, vilket tyder på att värmen läcker igenom den under den kalla årstiden.

Värmeförluster beror på dålig värmeisolering. Den kalla, fuktiga luften som går in i takytan är ett villkor för den ofrånkomliga bildandet av mögel. Därför är det nödvändigt att ventilera vinden, inte bara på sommaren utan också på vintern.

Ventilationsmetoder

Det mest rationella sättet att säkerställa enhetlig luftbyte är placeringen av luftvägarna längs byggnadens omkrets, liksom längs hela längden av takets tak.

En separation av den ventilerade volymen till en zon med positiva och negativa tryck bildas. I den första zonen är inloppshål, och i andra utblåsningen. För att skydda produkterna från fåglar är de täckta med nät och spärrade.

Det finns flera sätt att ventilera takytan:

 • gör dormers på vinden
 • skapande av ventilation av åsen av dubbelt sluttande taket, vilket också är bra för vinden,
 • takskärmar syn på ventilation
 • specialformade skridskor;
 • användningen av enskilda element med hål för ventilation;
 • takfläktar;
 • Förekomsten av ventilationsluckor, initialt eller under takets återuppbyggnad.

Ett av ventilationsalternativen är dormerfönster.

Kompetent vindventilation kommer att hålla den kalla vinden från destruktiva processer.

Typ av organisation av ventilationssystemet på ett kallt vinden rum beror på takets typ, dess yta, luftens luftfuktighetskoncentration och isolationssituationen från ångtagsstrukturen. Men det påverkar också valet av metod och materialet från vilket taket är gjort.

Det finns en ungefärlig uppdelning av material till hårt och mjukt. Lera och metallplattor hör till styva material, men var och en har sina egna egenskaper. Den första är ett mycket bräckligt material, och det andra är av arktyp som är känsligt för korrosion vid de platser där förstöringen av den skyddande beläggningen utförs.

Ventilationskonstruktion

För att skapa en normal luftutbyte, förhindra ackumulering av kondensat, värmeförlust, måste du designa de nödvändiga elementen. Strukturella egenskaper hos olika typer av tak av hus, olika material har egna egenskaper vid organisationen av ventilation.

Ventilation av takytan på ett kallt vinden

För att säkerställa inställning av ventilationssystemet på kallhallen, bör spärren och manteln inte stängas. Luftutbyte kan tillhandahållas genom sömnad med luckor.

Det funktionella luftväxlingssystemet är baserat på att skapa luckor på ca 4-5 cm. Fri luftcirkulation i utrymmet under taket kan förses med båtar. Så du kan skapa takventilation av korrugerad, ondulin, metall.

Taket täckt med skiffer eller ondulin gör det möjligt att dispensera med ventiler. Cirkulering av luftflödet sker mellan takmaterialets vågor. Metall kan emellertid ackumulera, så du behöver använda en ångspärrfilm.

Detta perforerade membran hjälper till att eliminera fuktighetens inträngning i hissystemet, liksom isoleringen kan passera ångorna från vinden. Till dess att kondensatet har bildats transporterar luften dem utanför. Ridged tak är gjorda på denna typ av tak för att ge regelbunden dragkraft för ventilation.

För ett skurtak är det nödvändigt att göra ett mellanrum mellan taksystemet och taket. Om det är gjort korrekt kan du uppnå spontan tryck på grund av höjdskillnaden. Monteringen av gaveltaket börjar med placering av ventilationskanaler i gavlarna.

Totalt borde hålområdet vara 0,2 procent av det totala takytan. Du kan använda en sömlös sömnad. För enhetlig ventilation av vinden på det höjda taket bör slitsarna vara små.

Dormer fönster är en vanlig metod för att organisera vindsugning

 • storleken på fönstren - från 60Õ80;
 • plats - motsatt gavlar;
 • respekt för lika avstånd från byggnadens sidor, åsar, krokodil;
 • intervallet mellan närmaste fönster - från 1 m;
 • Det är möjligt att montera fönstret i ventilationsgalleriet.

Ventilation kallt höfttak

Ventilation av ett kallt höfttak, hittills, är gjort med en annan metod. Hus med höft och höft tak har inga gavlar. Hål för luftintag måste ske runt omkretsen. Varje av backarna måste vara ventilerad. Det är nödvändigt att göra två typer av hål.

Ingångar är gjorda i ett bindemedel, helger - på toppen, nära skridskoåkning. Arkivering av trästänger kan göras med luckor på några millimeter. Om arkivering gjordes utan luckor under installationen kan du använda plastpaneler med hål, så kallade soffits.

Vid tätt monterad arkivering används gitter med 5 cm rutnät. De ligger längs längden på vindhänget på 90 cm. Tonhöjden kan vara olika beroende på typ av tak. Det övre uttaget är monterat ute.

Ventilation av en kall vind från en metallplatta

Den kalla vinden, täckt med en metallplatta, kräver att träelementen i strukturen behandlas med ett antiseptiskt medel. Ångspärr används inte för spjäll, de är kvar öppna.

För att organisera luftflödet tillträde till de konstruktioner som är tillverkade av trä, måste kassen fixas med intervaller. Utrymmet under metallen blåses tillräckligt bra, men kondens uppstår. Därför rekommenderas att använda en vattentätning under taket.

När du är belagd med metall eller skiffer, kan du installera en klassisk ås, vilket är en universell metod som gör att du kan få ventilation mycket snabbt och billigt.

Ryggbrädan som skiljer sig från takets två sluttningar används för detta. Området med åsna luftvägar bör vara lika med området för ventilationsluckor vid takskenorna.

Ventilation av ett kallt skydd av ett taktak från ett professionellt golv

Organisationen av luftutbyte med en sådan beläggning utförs med en naturlig metod. I området med takskenorna tränger luftflödet in i utrymmet under golvet. Vidare går luften upp till åsen och avlägsnas.

Beläggningen i form av korrugerad stål har fördelen med lägre kostnad men har en signifikant nackdel - känslig mot korrosion på grund av kondensatbildning.

Takmaterial kan användas för att skapa en vattentätningsmatta

Vattentätning ska inte nå takets tak, så att paren kommer ut obehindrat. Denna typ av tak ska vara utrustad med element i form av luftkanaler, ventilerade åsar, luftare eller deflektorer. Åsen är förseglad med ett "topprull" system för att undvika att vatten strömmar från utsidan.

Andra typer av beläggningar

Sköldpadda, ventilen kan tillverkas med en flexibel typ av tak. Bältros är ett mjukt material. Försök att ge den styrka, beläggningen läggs på en betongbotten, eller under den bildas en fast kista. Men då förlorar ventilationssystemet.

Överskott av fukt kommer att leda till separation av materialet, dess avlägsnande från basen. Sådan trycksättning av taket får taket att läcka. Därför är det nödvändigt att göra luckor i lådan. För det keramiska taket passar en specialventil.

Moderna metoder för ventilation

Takfläkt är ett ventilationsrör, ett nytt sätt att frigöra utrymmet under taket från överskott av fukt. De hjälper till att skapa rätt luftutbyte i ett kallt vindrum om naturlig ventilation inte räcker till.

Enheten ser ut som ett rör där ett lågtrycksområde skapas på grund av extern vindrörelse. Åtgärdstekniken är baserad på tillämpningen av tryckskillnaden mellan uteluften och takytan.

För att säkerställa ventilation av takets lokaler används punktluftare. För att skapa allmän ventilation, används kontinuerliga luftare över hela takets längd. Punkt typ luftare, beroende på installationsplatsen, är uppdelad i höjden och räfflad.

Ventilation av en kall vind i ett privat hus är nödvändigt för att skydda sin struktur från för tidig förstörelse. Därför måste du bestämma i förväg på typen av vindsvåning. Det är nödvändigt att ta hand om ventilationsdäckelement som är direkt i färd med att bygga ett hus.

För att taksystemet ska kunna ligga så länge som möjligt och mikroklimatet i huset var normalt rekommenderas det att göra god ventilation.

Ventilationsanordningen på vinden i ett privat hus: luftvägar, dörrfönster, galler

Ägare är ofta rädda för att utrusta ventilationen av ett kallt vinden i sina privata hem, med hjälp av följande antaganden.

 • Genom ventilationsgallerna på vinden från huset lämnar värmen. Man tror att byggnaden kommer att svalna snabbare. Men oftast ligger problemet i dålig värmeisolering av väggar eller tak. Förresten tränger fuktig varm luft genom det dåligt isolerade taket in i vinden. Vad är dess fara, vi kommer att berätta i nästa kapitel;
 • Ventilation kallt höfttak eller tak på taket är endast nödvändigt på sommaren. Enligt många behövs ventilationsgaller och fönster på vinden endast för ventilation i fylligheten. Faktum är att på vintern blir taket på en ouppvärmd och oventilerad vindsvåning till en grotta, övervuxen med isstalaktiter.
 • Det spelar ingen roll vilken storlek som öppnar sig. Området med ventilationsfönster och luftvägar på vinden måste noggrant beräknas. Hur man gör det rätt - läs vidare.

Attic ventilation i ett privat hus är ett viktigt element i termoregulering. Rätt organiserade, det låter dig spara pengar på uppvärmning eller kylning av bostadsutrymme och för att behålla strukturen i sig intakt och intakt. Särskilt viktigt är ventilationen på vinden över vinden.

Loftet i ett privat hus behöver ventilation både vinter och sommar.

Så, under den heta årstiden, värmer ett rött hett tak luften på vinden upp till 150 grader. Huvuddelen av denna värme ges till taket på övervåningen, klimatanläggningen måste arbeta med ökad belastning för att eliminera överskottsvärme. Om det inte finns något luftkonditioneringsapparat, försvinner ägarna från helvete och stuffiness.

På vintern är luftutbyte nödvändigt för att avlägsna överskott av fukt. Enligt tekniska krav bör temperaturskillnaden mellan gatan och vinden vara 4 grader eller mindre. Temperaturminskningar mellan bostadsgolvet och gatan bidrar till ackumulering av kondensat på takbalkarna. Fuktighet fryser gradvis och skapar hela kaskader av istappar. I tina smälter de och fukt droppar på golvet på vinden. Tak och takens stödkonstruktioner förstörs. På träspärrar utvecklas formen.

För övrigt hindrar högkvalitativ ventilation av den kalla vinden att ackumulera snö och is på taket på huset.

Vad är vindsugning?

Fri luftutbyte mellan takytan och gatan utförs genom luckor och öppningar. Det mest effektiva är hålen i skridskor och under takets överhäng. Så placerade använder de trycket från vinden och värmen som kommer från husets tak.

Om ventilationen av ett kallt vinden i ett privat hus är ordentligt utrustat, fördubblas luften över hela taket från insidan om en timme. Strömmarnas rörelse riktas från botten ut ur luftkanalerna under taken upp till åsplattorna med speciella hål. Om taket är isolerat, för en fri passage av luft mellan takmaterialet och isoleringen lämnas ett mellanrum på upp till 5 cm.

Den bästa huven är försedd med en kombination av luftkanaler i åsen och stigande element monterade nära åsen. För kaklatak görs kakel med luftkanaler för luftutbyte.

Och ett sätt att ventilera vindarna i privata hem är att installera bafflar (turbiner för ventilation) som ger mekanisk dragkraft. Metoden är bra för ventilation av den uppvärmda vinden över vinden.

En liten lutning av taket måste också beaktas vid planering av ventilationen på en kall vind. Hål i skridskan kan fyllas med snö, så de ersätts av rör vars höjd måste ligga över snöskyddet.

Den antika ventilationsmetoden är ett ventilationsfönster på vinden. För att ge en utmärkt luftutbyte i en kall vind, en kombination av luftkanaler under takskenorna, i skridsko- och dammfönstren.

Ventilation kalla hus med ett gambreltak är annorlunda eftersom huset inte har några gavlar. Därför finns det ingen plats att installera ventilationsfönster på vinden. Sålunda ventileras kalla vindar under de hakade taken med åsar och takflänsar.

Loftet ventilation över vinden är mer komplicerat. Här är luftvägar försedda med slitsar i takpjäsen och mekaniska drivmedel. Ventilation på vinden är dold i kolumnerna.

Attic ventilation genom dormer windows

Som ventilationen på vinden kan du bara använda dvärgfönstren, utan att utrusta ventilations- och ventilationssystemet. Det här alternativet är inte särskilt effektivt, eftersom luften kan stagnera under fönstren och ovanför dem.

För att förbättra luftutbytet och minska volymen av stillastående utrymmen, gör storleken på de hörande rutorna 60 cm x 80 cm. De är monterade i motsatta gavlar. För det första är träramar gjorda, fastsatta av rack till spjällen. Takmaterialet är fäst vid ramen. Fönstren dekorerad med samma material som taket ser bättre ut. Som dekorationen av öppningarna runt fönstren är väl lämpad. Fönsterkassetten i öppningen är inställd senast. Alla luckor mellan fönstret och taket ska stängas noggrant.

Regler för placering av ventilationsfönster:

 • Fönster är placerade på lika avstånd från åsen, kronhjulet och sidorna;
 • mellan fönstren bör vara ett avstånd på mer än en meter;
 • Fönsterutformningen ska passa harmoniskt i byggnadens övergripande utseende.
 • i fönstret kan du montera ventilationsgallret på vinden, måla det så att det passar taket.

Tak och tak

Produkterna är hål i taket för ventilation av en kall eller varm vind. Produkterna är åsar eller takläggningar beroende på platsen. Eaves är anordnade på båda sidor av takskenorna och representerar luckorna mellan taket och väggen ca 2 cm bred. De kallas slitsade. Om luftluftarna är gjorda i form av hål kallas de prickade. Ju mindre höjden på sluttningarna är desto större är luftflänsens diameter eller bredd men inte mer än 2,5 centimeter.

Riggluckor är gjorda i form av slitsar upp till 5 cm breda eller i form av flyugarkov med intervall upp till 8 meter. Randproduktioner installeras också i taktak, till exempel kaklade. Särskilda plattor med hål placeras en rad från åsen.

Hål för övre delen av taket är gjorda i form av luftare, ett gavelgitter eller utdragbart takutlopp. Ryggluftsfläktar och stigutgångar kan köpas tillsammans med takmaterialet.

Produkter är det enda sättet att ventilera vinden utan dörrfönster.

Ventilationsluftare

Takfläktar är en modern och bekväm typ av luftkanaler. Det är ett rör på toppen täckt av ett lock. Luftbehållare avlägsnar ånga, fukt och stillastående luft, vilket ger ventilation av en kall vind i ett privat hem. Luftbehållare installeras på takets sluttningar, där luftens rörelse är försedd med skillnaden i temperatur och tryck, vilket ersätter åsluftens luftvägar. Luftbehållare är kontinuerliga och punkt. Dot luftare är utrustade med fläktar och säkerställa god luftrörelse. Utseende, de liknar svampar.

Kontinuerliga luftare är en tallrik längs åsen med hål. De är täckta ovanpå taket, de är nästan osynliga och ger intensiv luftrörelse på grund av hålets stora område.

Olika typer av luftare är skapade specifikt för taket på:

 • bältros;
 • platt tak
 • metall keramik;
 • keramik.

Luftbehållare installeras endast där takfönster är försedda. Det finns andra villkor för deras installation:

 • endast tak med en lutning på 15-45 grader är lämpliga;
 • ett avstånd på minst 30 cm hålls kvar från skorstenen eller väggen;
 • luftare ser över slitsen 25 cm i båda ändarna av skridskan;
 • Punktmodeller är monterade inte längre än 50 cm från åsen.

Attic ventilation beräkning

De som bestämde sig för att utrusta vindsugningsventilen med egna händer innan man började arbetet måste göra beräkningar. För att garantera det bästa resultatet kan endast specialist. Och för de mest modiga har vi förberett ett tips:

Förhållandet mellan produktionsområde och vindzonen är 1: 500.

Vid 500 kvadratmeter. meter på vinden bör stå för 1 kvadrat. mätare ventiler. I extrema fall kan du styras av ett förhållande på 1: 300, 200 kvadratmeter. Attiska mätare ska utgöra minst 0,4 kvadratmeter. meter produhov. Beräkningarna tar hänsyn till området för sann ventilation, det vill säga även bredden på gallren, vars kanter stör luftflödesrörelsen, är utesluten.

Överskott av rymdprodukter är oönskat som nackdelen. Snö och regn kan komma in i för stora hål, eftersom det är de mest utsatta platserna på taket som du behöver komma ihåg.

Utsläppsutrymmet (åsar och stiggitter) ska vara 12-15% större än inflödesområdet (kronbensprodukter).

Ventilera en kall vind med egna händer

Många ägarna tänker på hur man gör vinden ventilation, efter några år bor i huset. Snuskig lukt och fukt på vintern gör att du tar upp verktyg. Vi kommer att berätta om byggandet av ventilationen av någon vind med sina egna händer.

Med ett taktak är det enklaste sättet att utrusta vinden med egna händer genom att göra ventiler i gavlarna. Gables, som regel, är gjorda av trä och detta underlättar arbetet mycket. Stängt träd- och vindöverhäng på takets sidor. Alla slitsar måste göras jämnt, vilket ger luftflöde över hela vinden.

Det finns inga luckor i stengallar, så du måste arma dig med ett instrument och borra två dörrfönster. De är stängda med barer och myggnät.

När du utrustar vindsugning med egna händer beror placeringen av luftkanalerna i stor utsträckning på takets form. Olika alternativ erbjuds i diagrammet ovan.

Du behöver inte oroa dig för hur du kan göra vinden ventilation, om skiffer, kakel eller ondulin används som takmaterial. Den vågformiga formen ger tillräckligt med hål för luftens passage. Och lägg arken på kassen med luckor genom vilka luften flyter. Metallplattan, även om den har en vågliknande form, samlar kondensat när temperaturen sjunker, så den är täckt med en ångspärrfilm nedanifrån.

Kompetent ventilation på vinden är inte mindre viktig än installationen. Och särskild uppmärksamhet bör ägnas åt väderförädling av rör.

Isolering av ventilationsrör

Ventilationsrör måste isoleras på vinden och över takytan. Denna procedur utförs för att undvika ackumulering av kondensat, vilket kommer att ackumuleras på innerväggarna och strömma ner. Eftersom ledningarna i ventilationsrören inte är lufttäta tränger fukt genom stödstrukturerna, förstör finishen och leder till att byggnaden gradvis förstörs. Ja, och ventilationskanalerna lider av kontakt med fukt, om de är tillverkade av galvaniserade rör.

På vintern växer ventilationskanalens lumen med hoarfrost och bokstavligen inom en månad kommer det normala röret med 15 cm diameter att stängas helt.

Utseendet av kondensat i ventilationskanalerna är oundvikligt: ​​människor andas ut vattenånga, tvätta, bada och tvätta. Samtidigt släpps fukt ut i luften. Luftfuktigheten i den varma luften i en bostadsbyggnad kan nå 100%. Vid kontakt med den svaga ytan på ventilationsaxlarna sätter vattnet på sig.

För att förhindra denna process och genomföra isolering av ventilationsrör på vinden. Här ligger gränsen mellan husets varma luft och det kalla uppvärmda vinden.

Det billigaste alternativet isolering: mineralull. Det brinner inte, men när det är vått, förlorar det helt dess egenskaper. Lättare monterad korrugerad med mineralullisolering.

Skum i form av speciella flyttbara "skal" är väldigt lätt att installera och billigt. Men det brinner väl och avger giftig rök, därför rekommenderas det inte för bostadshus.

De bästa materialen för isolering av ventilationskanaler: polyuretanskum, polyetenskum, polypropen.

Professionella rekommendationer

Och i slutet av dagen, några viktiga tips för dem som är intresserade av hur man korrekt gör vinden ventilation:

 • Alla ventilationselement måste vara resistenta mot alla väderförhållanden.
 • Noggrant överväga placeringen av åsna luftvägarna. De är installerade så nära som möjligt till åsen;
 • Kontinuerliga soffits fungerar effektivt som gardinstänger. De bästa materialen för dem är icke-rostande aluminium eller plast. Spotljusets yta är täckt med ett fint nät;
 • Vid utrustad med vindsugning utan dörrfönster bör särskild uppmärksamhet ägnas åt luften mellan spjällen. Det är viktigt att de inte är igensatta med skräp och damm under driften.
 • Dra åt en professionell vind för att beräkna vinden över vinden.
 • Montera dekorativa ventilationsfönster på vinden, ger charm och en speciell stil till ditt hem;
 • Utrusta utloppsventilen på vinden. Montera aggregatet på det renaste stället, inte närmare än 8 meter från avgasröret.

Ventilation på vinden

Attiet, trots att det används ganska sällan, är fortfarande en viktig del av huset. Följaktligen är det nödvändigt att värma det, eftersom detta kommer att tillåta att hålla värmen inomhus, särskilt på vintern. Varje husägare kommer ihåg detta. Men de flesta betalar inte tillräckligt med uppmärksamhet på ventilation på vinden. Det gör det inte bara möjligt att bibehålla temperaturen i luften, men också för att bibehålla den i optimalt skick.

Men den största fördelen med korrekt utformad ventilation är att den inte tillåter kondensat att ackumuleras, vilket avsevärt minskar styrkan och följaktligen strukturens livslängd.

Varför behöver du vindsugning

Loftet ventilationssystem i ett privat hus är en av huvuddelarna av hela strukturen tack vare vilken värme som byts ut. På sommaren, under solens strålar, kan ett metalltak värma upp till nivåer över 150 grader Celsius. Varmluft kommer in i huset, vilket leder till förekomsten av stuffiness.

Detta är dock inte det enda minus frånvaron av det beskrivna systemet. På vintern, när temperaturskillnaden utanför och inuti rummet är tillräckligt hög, uppstår kondens i ventilationen av ett privat hus. Endast ett väl utformat system kommer att kunna ge god ventilation.

Kalldosa Ventilation

Ventilation av en kall vind är en ganska lätt konstruktion, som du kan göra dig själv utan problem. För att designa och skapa ett system behöver du veta de grundläggande aspekterna av teorin och ha grundläggande färdigheter.

Att skapa ett ventilationssystem på ett kallt vinden i ett privat hus är en lätt uppgift. Det fungerar på grund av den stora volymen luft och frånvaron av några hinder för normal cirkulation. Den beskrivna ventilationsmetoden kan skapas genom att ventilationen på vinden genom hjälp av flera konstruktioner: takfönster, takfönster, grillar, ås och takkammar mm

För rum med ett duo-taktak, skulle det bästa alternativet vara valet av vindrutor eller gardinstänger. De är bäst lämpade för att utforma denna typ av vindsugningsventilationssystem.

Om dina likvida medel är knappa nog, kan du använda alternativet med konventionella nät som ett budgetalternativ. Vanligtvis installeras de i en mängd av två stycken, där man kan justera och den andra är statisk, men samtidigt som den vetter mot produkten i en nedåtriktad riktning. Som ett extra tillbehör kan ett myggnät fästas på dem, vilket hindrar tillgången av insekter.

Utformningen av tak av höftyp har inga gavlar. Därför, för att skapa ett ventilationssystem, är det möjligt att installera endast takskenor på dem. I det här fallet matar luften ut genom takets tak.

Den svåraste situationen uppstår i arbetet med dalar. På grund av sin specifika design är det ganska svårt att tillhandahålla ventilation vid arbete med dem. Detta kan dock göras med hjälp av punktridåluftare.

Genom dörrfönster

Attic ventilation kan göras på många sätt. En av de vanligaste är designtekniken med hjälp av ett system av dormer windows. Denna design eliminerar behovet av ytterligare hål, produkter och slitsar etc.

Många experter noterar att användningen av speciella dörrfönster inte är tillräckligt effektiv för att säkerställa korrekt luftcirkulation på vinden, men de är tillräckligt för att bekämpa kondensat.

Om du vill skapa din egen vindsugningsventilation med hjälp av dörrfönster, måste du följa dessa regler:

 • Minsta storlek på varje fönster ska vara 60 x 80 cm;
 • Installation av dammfönster bör utföras strikt på de motsatta gavlarna.
 • i förhållande till takkanten och kanterna på vinden bör de vara belägna i mitten;
 • Minsta avståndet mellan två hål ska vara minst en meter;
 • varje fönster installeras direkt i själva gitteret.

Ovanstående metod är vanligast vid byggandet av stugor. Det har dock en betydande nackdel. Vid användning av byggmaterial av dålig kvalitet kommer luft att ackumuleras under och över takfönstret, vilket i sin tur kommer att störa ventilationen. Du kan själv installera dörrfönstren. Det räcker att studera lite teori och ha grundläggande konstruktionskunskaper.

produhi

Produkter i taket är speciella öppningar som kan användas för att skapa ventilation på vinden av en termisk typ eller på en kall vind. Det finns två typer av produkter: ås och takljus.

Ventilation av vinden i huset, gjord med den första typen, är ett litet mellanrum, upp till 5 cm bred. De är belägna runt omkretsen på åtta meter avstånd från varandra.

Ventilationsanordningen på vinden med luftventiler under takskenorna är ett mellanrum mellan taket och väggen. Deras bredd är ca 2 cm. Ett alternativ är ett prickat arrangemang.

Hålets storlek beror på lutningshöjden, men diametern kan inte vara mer än 2,5 cm. Att designa vindsugning med luftluftar är den enda tekniken som kan göras utan att använda fönsterhissar.

Ventilationsluftare

Takfläkt - med hänsyn till andra enheter är det en ganska ny typ av produkter. Externt är det ett rör, vars topp är täckt med en speciell "hatt".

Ventilationssystemet på vinden i ett privat hus, baserat på dem, klarar helt avlägsnande av ånga, fukt och stillastående luft, vilket ger högkvalitativ ventilation på vinden av den kalla typen.

Luftbehållare installeras på takets sluttningar, eftersom luften rör sig på dessa platser på grund av den befintliga skillnaden mellan temperatur och tryck. Således ersätter de åsen produhi. Luftbehållare är uppdelade i punkt och kontinuerlig. I designen av de första specialfläktarna installeras.

Kontinuerlig typ är en platta med hål placerade längs åsen. På grund av det faktum att det är täckt ovanifrån av taket på taket är det praktiskt taget osynligt, men ventilationen av rummet utförs kvalitativt.

Beroende på materialet från vilket taket på taket är gjord, är det nödvändigt att använda olika luftare. Totalt finns fyra typer, som var och en är avsedd för ett visst tak:

 • från bältros;
 • från metallkeramik;
 • från keramik;
 • och även för ett platt tak.

Det är nödvändigt att installera luftningsanordningar på de ställen där arrangemanget av spånskålar är anordnade. Dessutom måste flera villkor följas vid installation av dem:

 • Takets lutning bör ligga inom intervallet från 15 till 45 grader;
 • luftare bör installeras på minst 30 cm från skorstenen och väggarna;
 • De måste buga ut ur taket på taket med 25 cm.
 • Punktmodeller är installerade på mer än en halv meter från åsen.

Ventilation varm vind

I moderna värmesystem används det naturliga luftcirkulationssystemet mycket sällan. Därför är det nödvändigt att ge absolut ventilation vid renovering av vinden på vinden.

För ett tak av plåt och bältros av en flexibel typ är det nödvändigt att sya räcken, spärrar och lådor. Ventilation av en varm vind, vars tak är skapad enbart av metall, utförs med specialiserad vindsäker film - geosyntetik.

För tak som är täckta med skiffer är användningen av motströmmar inte obligatorisk, eftersom vinden kommer att ventileras på samma sätt som i andra rum.

Loftventilation

Atticventilation är en mer komplex struktur än ett kallt ventilationssystem. Lager bör ligga mellan spjällen och mellanrummet mellan isoleringens undre och övre yta och det material som behåller värmen bör vara minst 2-3 cm.

Det är svårt att göra vindsugning med egna händer, men med nödvändig teoretisk kunskap och färdigheter är det ganska möjligt. En av de vanliga svårigheterna är situationen när djupet på de använda spärren inte räcker för att ge den nödvändiga klyftan mellan materialen. I detta fall skapas ytterligare utrymme på bekostnad av brädor och lameller.

Detta är lätt att göra på enkla tak. Men om din vind är inte standard, så är det bästa sättet att använda speciella diffusionsmembran. Deras fördel är att de kommer att ge högkvalitativ ventilation av rummet, även om de ligger direkt på värmeisoleringsskiktet.

Lägg i utrymme i vindsugningsventilationssystemet med egna händer. Detta kan göras med hjälp av specialkasser. Dess tjocklek ska vara minst 5 cm. I det här fallet kommer luften för ventilation att klättra upp genom speciella strålkastare och lämna rummet på ett vanligt sätt - genom takets ände.

Hur man värmer

Rörsystemet måste isoleras, särskilt med hänsyn till utformningen av ventilationen på vinden i ett bad eller en bastu. Detta är nödvändigt för att förhindra ackumulering av kondensat på innerväggarna. På grund av att röranslutningarna inte är täta måste du göra ytterligare isolering av ventilation på vinden.

Faktum är att utseendet av kondensat i ventilationskanalerna är oundvikligt. Människor andas ut, använd hett vatten, tvätta sig etc. - allt detta leder till utsläpp av rikliga mängder fukt. I speciella fall kan nivån på relativ fuktighet nå hundra procent, vilket naturligt påverkar integriteten hos både ventilationssystemet och vinden som helhet.

För att undvika detta måste du isolera röret med specialmaterial. Du kan använda skumplast, mineralull, olika geosyntetika etc.

Attic ventilation beräkning

De som bestämmer sig för att göra ett ventilationssystem på vinden i ett privat hus på egen hand borde känna till beräkningsmetoden och genomföra den innan installationsprocedurerna påbörjas. För att garantera högsta kvalitetsnivå för det skapade projektet kan det bara vara professionellt. Det finns dock några regler, vars överensstämmelse gör det möjligt att säkerställa god ventilation på vinden.

För 1000 meter kvadratiskt borde det finnas två kvadratmeter luftventiler. I speciella fall kan du använda förhållandet 1 till 300. Det är viktigt att förstå att vid beräkningen är det nödvändigt att använda värdena utan hänsyn till bredden på gallren och längden på revbenen, trots att de bryter mot den naturliga rörelsen av luftflöden.

Naturligtvis kommer överskottet av storleken på de tillverkade produkterna också att påverka kvaliteten på ventilationssystemet, såväl som deras brist. Snö, vatten, etc. kan komma in i stora hål.

Vanliga missuppfattningar

Det finns ett stort antal stereotypa missuppfattningar om design och installation av vindsugningsventilationssystem. Konstigt nog, de flesta tror verkligen att dessa myter är sanningen. De viktigaste är följande.

 1. Det finns en uppfattning att värmen i vintersäsongen vid negativa lufttemperaturer lämnar huset genom ventilationssystemets kanaler. Faktum är att värmen kommer att lämna huset genom kanalerna endast om systemet är utformat felaktigt eller otillräckligt. Den verkliga källan till detta problem är dåligt värmeisoleringsmaterial som gör det möjligt för fuktig luft att strömma till vinden. Följaktligen leder detta till kondensatbildning, vilket i sin tur påverkar takets integritet.
 2. Vissa människor tror att ventilationssystemet endast är relevant vid varmt väder. Det fungerar faktiskt när som helst på året. Vid värme, systemet främjar luftcirkulationen, vilket förhindrar bildandet av stuffiness. På vintern, vid hög relativ fuktighet, förhindrar det att svamp och isbildning bildas.
 3. Mycket ofta, i designprocessen på vindsugningsventilationen, betalar människor inte tillräcklig hänsyn till ventilationshålens storlek. Som redan nämnts är det bara möjligt att skapa ett högkvalitativt högkvalitativt projekt med de rätta beräkningarna. Med ett kaotiskt val av hålens storlek och placering är det troligtvis att ventilationseffektiviteten blir noll. Medelförhållandet mellan produkter till tak bör vara 1 till 500.

Expertråd

Attic ventilation i ett privat hus, utformad av dig själv - detta är en tillräcklig risk. Så snart en högkvalificerad professionell kan skapa ett system som garanterat ger bra ventilation.

Men om du fortfarande bestämmer dig för att skapa den själv, rekommenderas det starkt att du följer följande tips från experter.

 1. Försiktigt uppmärksamhet måste ägnas åt ventilationshålen som ligger längs omkretsen av taket på taket. I de flesta fall använder man standardmetoden, vilket innebär att de ligger så nära som möjligt till åsen.
 2. Ventilationssystemet ska vara konstruerat för att klara alla möjliga temperaturer och väderförhållanden i ditt klimat. Detta kommer att vara en garanti för lång service som själva ventilationen och hela taket som helhet.
 3. Ett viktigt villkor, utan att överensstämma med vilket att skapa ett ventilationsprojekt som ger högkvalitativ ventilation av rummet, är att det borde finnas utrymmen i vindsutrymmet mellan taken. De måste placeras på ett sådant sätt att fullständigt eliminera risken för blockering eller blockering av luftflödet.
 4. Vid installation av kontinuerliga soffits under takskenorna är det också nödvändigt att dessutom installera ett specialiserat screeningsnät. Den är tillverkad av aluminium eller plast. Både det och annat material är absolut stabila mot korrosion.
 5. Om du planerar att installera ett ventilationssystem av inloppstypen, ska det placeras i rummets renaste utrymme.
 6. Systemets rör måste vara stängda med diffusorer eller galler.

Således, med minimal teoretisk kunskap och grundläggande färdigheter kan du, enligt ovanstående tips, skapa ett högkvalitativt ventilationssystem som ger bra ventilation utan några speciella problem. Vid utveckling av ett projekt är det nödvändigt att noggrant beräkna antalet hål för att bibehålla sitt idealförhållande med området.

Ventilation av ett kallt vinden i ett privat hus och dess utrustning: galler, ventilationsluckor och fönsterluckor

Från författaren: Hej, kära läsare! Efter att ha bott ett par år i ett privat hus bestämmer många ägarna att de ska installera ventilation på vinden, främst på grund av obehaglig lukt och fukt. I artikeln kommer vi att förklara hur man gör egen ventilation för en kall vind i ett privat hus.

Installationsskäl

Loftet i ett privat hus ska vara utrustat med ett ventilationssystem. Detta faktum är viktigt för placering när som helst på året.

På sommaren går värmen från det röda hetta taket in i rummet och värms ibland till 150 grader. Huvuddelen av värmen fördelas överst och luftkonditioneringen arbetar i ett förbättrat läge. Och i avsaknad av det, är ägare av huset tvungna att lida av stuffiness och värme.

På vintern bidrar ventilationen till att avlägsna ackumulerad fukt. Enligt de tekniska säkerhetskraven bör temperaturen på vinden och gatan skiljas med högst 4 grader, eftersom plötsliga temperaturförändringar skapar gynnsamma förutsättningar för ackumulering av kondensat, som därefter bildar istappar. När de töms smälter de och fukt sätter sig på golvet, vilket leder till deformation och förstörelse av takkonstruktionen och taket. En farlig mögel uppträder på taken.

Trots vikten av ventilation är många ägarna rädda för att installera den, eftersom de tycker att varm luft strömmar genom gallren på vinden och rummet svalnar snabbare. I själva verket ligger orsaken till att värmeisolering av tak och väggar är av dålig kvalitet, och dessutom tränger fukt genom dåligt uppvärmda tak till vinden.

Viktigt: Ventilation av ett kallt vinden av höft eller höfttak behövs, oftast endast under sommarperioden.

Ventilationsgaller på vinden i ett privat hus spelar en viktig roll för termoregulering. Med rätt installation sparar de värme, ger den nödvändiga kylgraden och skyddar rummet mot negativa yttre påverkan. Förutom alla ovanstående fördelar tillåter vindsugning inte vinterns nederbörd att ackumuleras på taket på en byggnad.

Principen för drift av ventilationssystemet

Oimpederad luftcirkulation från gatan under takytan är möjlig på grund av hålen, vars effektivaste är under överhänget och i skridskor. Detta arrangemang möjliggör användning av luft-termiskt tryck som kommer från takzonen.

Om vindluftsventilen installeras enligt alla regler passerar luftflödet två gånger under taket på rummet inom en timmes tid - rörelsen riktas från botten upp till skridskor med hål från luftventilerna.

Tips: I närvaro av ett uppvärmt tak mellan taket och det isolerande skiktet lämnas ett mellanrum på ca 5 cm för fri luftutbyte.

För att säkerställa en högkvalitativ huva behövs en kombination av förmonterade element och luftkanaler i skridan själv. För kakeltak används speciella kakel med luftbyte.

Det finns ett annat sätt att ventilera vinden - installera ventilationsturbiner (ventiler) för mekanisk dragning. Denna typ av installation rekommenderas för ventilation av den uppvärmda vinden över vinden.

Viktigt: När du installerar ventilation måste du vara uppmärksam på takets lutning. Ridges, täckt med snö, kan ersättas med rör som överskrider snöhöjden.

Ventilationsfönster

Den äldsta kända ventilationsmetoden på vinden - ventilationsfönstret. För bra luftutbyte finns det tillräckligt med subkartiska och åsarprodukter, samt dammfönster. Höfttaket antas i frånvaro av gavlar. I det här fallet finns det inget utrymme för ventilationsfönster, och sådana vindar är ventilerade med takfönster och åsar.

Svårare är fallet med vindsugning under vinden. I detta fall utför prodruhs roll sprickor i blodomloppet. Ett oumbärligt element i ett sådant tak är mekaniska anordningar av tryckkraft. Ventilen ligger i kolumner.

Dormer fönster

Utan installation av luftventiler och luftventiler kan dammfönster utrustas för luftutbyte på vinden. Denna metod är emellertid inte effektiv nog, eftersom luften kan stagnera i undervingen och över fönstret.

För att förbättra ventilationen och minska stillastående luft rekommenderas att dimmervinduer mäter 60 × 80 cm, placera dem i motsatta gavlar. Hur man gör en gör-det-själv-installation kan du få reda på genom att titta på videon.

I teorin är detta följande: på förframgjorda träramar, som är fästa på spjällen med speciella ställen, läggs takmaterialet. För att avsluta öppningarna passar normal foder. Sedan är fönsterkassetten monterad i öppningen. I detta fall är gapet mellan taket och ramen självt stängd.

Regler för installation av ventilationsfönster:

 • luftkanaler för ventilation, tak och takluftkanaler är nödvändiga;
 • Avståndet mellan fönster - högst 1 m;
 • lika avstånd från fönster från takkanten, sidorna och åsen;
 • fönsterdesign bör inte bryta mot det övergripande konceptet om utseendet på byggnaden.

Ventilation Airways

Produkterna är öppningar för luftutbyte på en kall eller varm vind. De är belägna i taket och är det enda sättet att ventilera ett vindsvåning utan dörrfönster.

Produkterna är av två typer: gardin eller ås. Eaves är placerade på båda sidor av takskenorna och i själva verket är ett mellanrum mellan väggen och taket, vars bredd är ca 2 cm. De kallas slits. Hål gjorda i form av hål kallas prickade. Ventilernas bredd och diameter bör inte vara mer än 2,5 cm beroende på lutningens sluttning.

Ridged produkter har en slitsform upp till 5 cm bred eller en flöjtform med intervaller på högst 8 meter. Denna typ av luftväg används också i kakelbeläggningar, med hål en rad från åsen.

Ventilerna för takets övre skikt är gjorda i form av ett utdragbart utlopp på taket, luftare eller ett gavelgitter. Alla dessa varor kan köpas med resten av byggmaterialet.

luftare

Takfläkt är överlägset den mest bekväma och moderna typen av ventilationskanaler. Luftbehandlare ger bra luftutbyte på grund av att överflödig fukt, ånga och stillastående luft är borta i det privata husets kalla vind, de är installerade på takhöjderna och ersätter åsarnas motsvarigheter.

Luftare är punkt, med inbyggda fläktar för att säkerställa korrekt luftcirkulation och kontinuerlig (ås), som representerar en platta med hål som ligger längs åsen. Den senare är täckt med ett tak på toppen. De ger konstant luftbyte och subtila.

Källa: allremont59.ru
Källa: stroydom.guru

Alla typer av takluftare är gjorda av:

 • keramik;
 • metall keramik;
 • bältros;
 • platt tak.

Luftare monteras vanligtvis på platser med gardinstänger. Men det finns andra alternativ för deras placering:

 • punktmodeller placeras på ett avstånd av högst 50 cm från åsen;
 • luftare sträcker sig över en 25 cm slits i båda ändarna av skridskan;
 • luftare är uteslutande lämpade för takläggning med en lutning av 15 till 45 grader;
 • Avståndet från väggen eller skorstenen är inte mindre än 30 cm.

Beräkning av ventilation

Innan du installerar vindsugningsventilation rekommenderas det att göra noggranna beräkningar. Garanterade resultat kan bara ge en specialist. Men om du bestämmer dig för att självständigt beräkna och installera, kommer du säkert att hjälpa till med våra rekommendationer och råd.

I närvaro av ett dubbelt sluttak kan du utrusta ditt eget ventilationssystem genom att göra speciella hål i gavlarna, som oftast är gjorda av trä, vilket gör uppgiften mycket enklare. Vindstänger är också täckta med träbalkar och lämnar även luckor.

I pedalerna, gjorda av sten, finns det i regel inga sprickor. I det här fallet är det nödvändigt att borra dörrfönstren och stänga dem med myggnät och galler.

Om taket är tillverkat av kakel, ondulin eller skiffer, är installationen av ventilation mycket förenklad, eftersom materialets böljande form bildar hålrum för tillräcklig luftcirkulation. Byggplattor placeras på kassen med intervall genom vilka luften passerar. För en metallbelagd beläggning, för att undvika kondensatkoncentration, är taket täckt med en ångspärr på botten.

Korrekt placerad ventilationsutgång spelar en viktig roll - såväl som isolering av rör!

Uppvärmning av ventilationsrör

Ventilationsrören är isolerade över takytan och på vinden för att minska ackumulering av kondensat, vars utseende i ventilationsrören är oundvikligt. På grund av den lätta tätheten av lederna mellan rören överför fuktigheten till lagerpelarna och med tiden leder det till att hela byggnaden förstörs. På vintern är luckorna i ventilationskanalen täckta med frost, vilket hotar att helt blockera röret.

Ibland kan fuktigheten överstiga de tillåtna normerna, och avdunstning avsätts på ventilationsaxelns yta. För att förhindra en sådan situation isoleras rören på vinden, oftast med mineralull, polyuretanskum, polypropenskum eller polyetenskum.

Tips! Mineralull brinner inte, men vid kontakt med vatten förlorar det dess egenskaper!

Sammanfattningsvis belyser vi några viktiga punkter angående ventilationen av den kalla vinden:

 • ås luftvägar ligger närmare åsen;
 • Använda element måste vara resistenta mot olika väderförhållanden.
 • För gardinstänger, använd kontinuerliga soffits av plast eller aluminium, som täcker ytan med ett fint nät.
 • bjuda in en professionell att göra beräkningar på rätt sätt;
 • Följ reglerna för utmatning av ventilation och installera enheten i en ren klyfta, inte mer än 8 meter från avgasröret.

Glöm inte estetik - dekorativa ventilationsfönster på vinden kommer att ge en unik charm till ditt hem. Se dig på sidorna på vår sida!

I enlighet med gällande lagstiftning frånskriver administrationen eventuella förklaringar och garantier, vars bestämmelse annars är underförstådd och avstår från ansvarsskyldighet avseende webbplatsen, innehållet och dess användning.
Läs mer: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Var artikeln till hjälp? Berätta för vänner