Hur man isolerar vinden från insidan - gör det själv värmeisolering av vinden taket

Attic - poets, artister, kreativa och kreativa människor. Tack vare nya byggmaterial kan vindgolvet användas som ett rum under taket som ett vardagsrum eller tvättstuga (zon) inte bara på sommaren utan också på vintern (för vinterliv). Utomhus, väldesignad och inredd vindsvåning och alls hör till kategorin bohemiska bostäder.

I modern bostadsbyggnad är ett vindhus inte bara en utrustad varm vind, det är ett effektivt sätt att öka bostadshusets funktionella utrymme. Anmärkningsvärt är det faktum att taket i enlighet med stadsplaneringsstandarder beaktas vid bestämning av antalet våningar i byggnaden.

Fördelarna med isolerade vindar:

 • sparar på materialkostnaden under byggandet av en bostadsbyggnad;
 • arrangemang av funktionellt extra utrymme;
 • Det ursprungliga utseendet på ett privat hus med ett vind
 • minskning av värmeförlust genom takytan.

Bland bristerna: sluttande tak, behovet av ytterligare isolering, svårigheter med den rationella organisationen av bostadsutrymmet.

De flesta av vindens minuser är helt borttagbara och blir fördelarna med rätt tillvägagångssätt.

Förberedelser för vindisolering

Ett särdrag på vinden är närvaron av ett sluttande tak. Enligt normerna i SNiP 2.08.01-89 "Bostadshus" kan höjden på vindsvåningen inte vara lägre än 2,5 m. Det är tillåtet att minska höjden i ett område som inte överstiger 50% av rummets totala yta.

Andra funktioner på vinden är:

 • beroende av värmeförlust på materialet från vilket huset är byggt: trä, cellbetong, tegel eller deras kombination;
 • beroendet av vindsäkerhetssystemen från de befintliga i huset. Det lämnar fingeravtryck på kommunikationstekniklösningar;
 • En mängd olika arkitektoniska former av mansardtaket: brutet, singelt, dubbelt sluttande tak;
 • olika designlösningar. Materialet för tillverkning av lagerelement på vinden kan fungera som trä, metall, armerad betong;
 • plats specifika. Att vinden kan ligga inom byggnadens område eller gå utöver dess gränser med stödet på kolumnerna eller konsolförlängningen av interflooröverlappningen.

Således, när man bestämmer hur man värmer upp vinden för vinterlivet, måste man gå vidare från designens egenskaper på vindsvåningen.

Observera att arbetet med att isolera ett bostadshus eller lägenhet för att fungera exakt lokalerna, eftersom Ett sådant tillvägagångssätt ger en skiftning av fryspunkten mot värmaren monterad på väggens yttre sida.

Men uppvärmningen av vinden från insidan är ett allestädes närvarande alternativ, eftersom Alla ytor som är isolerade är inuti vinden (rum) golvet - taket, golvet och väggarna. Undantaget är gaveln, som kan värmas inom ramen för vinden isoleringen eller samtidigt som hela huset uppvärms.

Faktorer som påverkar vindsäkerhetsisolering

Fackmän identifierar två nyckelfaktorer som har en betydande inverkan på graden av värmeförlust och prestanda på vinden, efter det att isoleringsarbetet har slutförts.

 • För det första är det ett värmeisoleringsmaterial. Med tanke på det faktum att vinden golvet är det kallaste rummet i huset, och det är tänkt att utföra vinden uppvärmning med egna händer, måste du ta en balanserad inställning till valet av isolering.
 • För det andra är det en vattentätfilm. Att den är utformad för att skydda isoleringen från fukt som går in i vindsalen från utsidan (utsidan), genom takmaterialet och från insidan, genom golvet.

Vilken isolering på vinden är bättre att välja?

För att isolera vinden i huset kan du använda vilket isoleringsmaterial som har fungerat bra i praktiken.

Bland de mest populära materialen: ull, skum, polyuretanskum och deras sorter. Man bör komma ihåg att isoleringen på vinden är vald med hänsyn till de faktorer som är förknippade med ett visst hus och med hänsyn tagen till kompetensnivån hos vem som ska vara engagerad i installationen av isoleringsmaterial.

De egenskaper som bestämmer isoleringens lämplighet för användning i ett visst fall framgår av tabellen.

Så här värmer du vinden om vinteren: från insidan med egna händer + Video

Många husägare är frestade att utrusta en bekväm vind i huset. En sådan önskan är naturligtvis ett utmärkt tillfälle att öka bostadsområdet och bostadsytan. Dessutom ger den byggnaden en speciell charm, lägger till sitt utseende en viss mängd romantik.

Särskilda takfönster förstärker intrycket. Idag byggs de flesta av de nya privata bostäderna omedelbart med en vind. Men ofta vill de äga bostadsägande, och i nya bostäder, utrusta och ägna ägarna de gamla fastighetshusen.

Att vinden ligger nästan under taket. Vad är de vanliga kraven för dem? Det är viktigt att sommaren är kall nog och vintern är torr och varm. För att rummet skall kunna uppfylla de angivna kraven är det viktigt att veta vilka processer som sker i den, för att förstå kärnan i kompetent isolering.

Att göra allt nödvändigt arbete med egna händer är lätt, deras teknik är ganska enkel. Det viktigaste för detta är en flitig partner och tillgången till nödvändiga verktyg. Om allt är tekniskt korrekt kommer träspärren inte att bli våta och kommer inte att ruttas, och det isolerande materialet kommer att fungera länge och på ett tillförlitligt sätt.

Attic: varför behöver vi takisolering?

Bostäder under taket - rummet är speciellt. Väggarna ligger intill takets yta medan ventilationshålen är endast 10-15 cm. Det hör samman med rummets karaktäristiska drag - det är omedelbart upplyst på vintern och det värmer upp på sommaren strax framför våra ögon. Genom taket på vintern, så värdefullt för värmehuset förångas, på sommaren tvärtom är det väldigt varmt, vilket ökar rummets temperatur avsevärt.

De pågående processerna är beroende av ventilationens kvalitet, liksom värmeledningsförmågan hos de material som används för tillverkning.

På sommaren är den uppvärmd, värmer hela strukturen, varför luften i rummet också är mycket het. Om byggnaden har ett välbekant kallt vinden, så sker allting annorlunda.

Värmeisolatorns funktion i en sådan bostad utförs av luften på vinden och snön på taket på vintern.

Laddade material på golvet, tillsammans med luften, kvarhåller värmen från nedan, från bostaden.

På grund av detta hålls även i mycket frostiga vintrar t på vinden runt 0 grader. Snön utanför smälter inte, det är ytterligare en extra isolator. På sommaren regleras t av ventiler på gavlarna, som spelar rollen som ett slags ventilationssystem. Hur värmar du vinden?

Golvisolering: material

Valet av det optimalt lämpliga materialet är en mycket krävande uppgift. När allt kommer omkring beror mycket på utseendet - tjockleken på "kakan" av att värma sig, antalet minimala lager i det.

Det finns speciella krav för det:

 • Låg värmeledningsförmåga. Materialet med en koefficient som inte överstiger 0,05 W / m * K passar bäst.
 • Lätthet. Materialets vikt betyder att den inte bör överbelasta taket.
 • Låg fuktpermeabilitet. Om taket plötsligt läcker, ska han inte bli våt och förlora sina egenskaper. Eller det ska vara välisolerat för att undvika att bli våt.
 • Brandbeständighet Det är absolut nödvändigt att materialet är brännbart och inte brinner.
 • Elasticitet, håller formen. På grund av sitt läge kan lätta mineralbaserade material glida, som det var, lämnar tomrum. Därför är det viktigt att han behåller sin form.
 • Motståndskraftigt mot plötsliga temperaturförändringar.
 • Hållbarhet och hållbarhet.

Självklart är alla dessa punkter idealiska, men det här är inte ofta.

Glasull

Det här är kanske den mest framgångsrika lösningen för att isolera taket på vinden från insidan. Det är ett plastmaterial som kompakt passar mellan spjällen och täcker allt ledigt utrymme. Mineralull håller inte förbränning och brinner inte själv. Den är extremt lätt och har utmärkta isoleringsegenskaper.

Basaltull i plattorna håller perfekt form. Dess nackdel är att det enkelt absorberar ånga och vatten och behöver därför ytterligare vatten- och ångisolering. Detta är mycket viktigt: om mineralull blir våt, kommer den oåterkalleligt att förlora mer än hälften av dess fördelaktiga egenskaper. Om det händer måste du ändra det.

Trots denna nackdel är det ett av de mest lämpliga materialen för att isolera taket från insidan. Det är lätt att jobba med henne, hon har ett överkomligt pris. Strikt efterlevnad av tekniska riktlinjer när man arbetar med det eliminerar eventuella brister.

Skumplast

Detta är ett mycket populärt och eftertraktat material. Men användningen av polystyrenskum för isolering av vinden bör övervägas mer detaljerat.

Materialet har individuella egenskaper som kan betraktas som praktiskt taget unika.

Detta är dess extremt låga värmeledningsförmåga, minimal vikt, låg fuktgenomsläpplighet, idealiskt stel form.

Men tillsammans med dessa anmärkningsvärda positiva egenskaper har det också uppenbara nackdelar. Olika materialkvaliteter har olika grader av brandbeständighet. Och för uppvärmning av dess brännbara sorter används ofta. Och det här är extremt farligt. När den antänds stiger elden upp och om isoleringen kommer på är det nästan omöjligt att överleva på en sådan flammande vind.

Styrofoam är inte särskilt bekvämt för arbete, så det smuler ganska starkt vid skärning, skärning och montering. I tillämpningen förblir luckor mellan spjällen kvar, och de måste repareras på något sätt. Från tid till annan kollapsar det och börjar krumma ännu mer. Baserat på allt ovan kan vi dra slutsatsen att användningen av skum i detta fall inte är mycket rimligt.

Extruderad polystyren extruderad

Detta är ett underbart material för att värma upp vinden utomhus, för att lägga under taket på taken. Den är ganska hållbar, behåller sin form perfekt, den är inte rädd för hög luftfuktighet och, mycket viktigare, det brinner inte. Särskild uppmärksamhet ges på att värmen kräver ett inte mycket tjockt lager - 5-10 cm.

Polyuretanskum

Det här är materialet i den nya generationen. Med hjälp av en speciell installation blåses den in i hålen i materialet som isoleras och lämnar inga luckor eller hål. Sådan sprutning förhindrar bildandet av kalla broar.

Detta material är inte rädd för eld och vatten, det är ljust, hållbart, håller sin form väl. Men han har också en minus - han har ett extremt lågt ångpermeabilitetsindex: han andas nästan inte. Därför kommer det aldrig att vara hög luftfuktighet utan att ordna tvångsventilation.

Ecowool

Kanske är detta en av de mest lämpade för isolering från insidan av material, och användningen är egentligen ett idealiskt alternativ.

Han, som den föregående, tränger igenom de minsta hålen och fyller alla luckor.

Det är också extremt lätt, inte rädd för fukt, stöder inte brinnande alls och "andas" perfekt.

Dessutom är dess kardinalskillnad från andra material att det är helt ofarligt för hälsan och helt miljövänligt. Varken de minsta partiklarna, eller till och med ekovationen av ekoliv, kan skada hälsan, till skillnad från samma mineralull.

Taket tak: hur man isolerar från insidan

När man väljer det bättre att isolera taket på vinden, bör man uppmärksamma inte bara prestandaegenskaperna hos det isolerande materialet utan även de specifika funktionerna i dess tillämpning. Det är bekvämt att genomföra insidan av rummet med hjälp av metoden från insidan: om det inte finns kontraindikationer för detta, och utrymme tillåter.

Olika typer av värmare används för detta - mineralull och extruderat skum, blåser ekowool eller polyuretanskum. Nyckeln till tillförlitlighet och hållbarhet av material är efterlevnaden av en kompetent kombination, eller "pie" av takisolering. Detta kommer också att säkerställa komforten att leva under det, det vill säga på vinden rum.

Värmande Pie - från insidan till utsidan

 • Avslutningsmaterial.
 • Ventilationsavstånd med kista.
 • Ångisoleringsmembran.
 • Glasull som värmare.
 • Layer vattentätning.
 • Ventilationsavstånd med kista.
 • Takets material.

Vid användning av vadderade material krävs en ångspärrfilm för isolering. Med hjälp kommer mineralull inte att utsättas för fukt som kommer från bostaden med ånga.

Oavsett den valda isoleringen krävs vattentätning under alla omständigheter. Dess syfte är att skydda trädelarna på takkonstruktionen. Vattentäthets roll spelas av speciella superdiffusiva membran, som särskiljs av speciella egenskaper.

De kan släppa ut ånga, men samtidigt passera inte in i fukt. Mellan taket och vattentätningsmembranet måste ett utrymme lämnas för ventilation. Dess storlek kan variera från 4 cm till 10 beroende på material och typ av tak. Genom det kommer överskott ånga avlägsnas från isoleringen.

Tak: takisolering utanför

Det är bekvämare att göra detta medan konstruktionen pågår. Om det redan är klart måste du ta bort takmaterialet. Den yttre metoden för uppvärmning av taket håller intakt allt befintligt bostadsutrymme. Besluten från vissa designers föreslår också att taket takfästena som dekorativa element i inredningen.

teknik

För den yttre isoleringen används exklusivt plåtmaterial med hög densitet.

Penoplex (extruderat polystyrenskum) hör också till dem.

Fukt är inte hemskt för honom, och han behöver inte ångspärr. "Pie" för utomhusisoleringsskumbräda ser ut så här:

 • Extruderad polystyren i plattor;
 • Vattentätande membran;
 • Utrymme med ventilationskanal;
 • Takets material.

Den uppenbara fördelen med denna uppvärmning är fri tillgång till spjälkarna, när som helst underlättar deras inspektion och till och med reparation. Metoden för värmeisolering med Penoplex över takbjälkar är annorlunda genom att du kan utrusta det isolerande skyddsskiktet helt och förhindra skapandet av kalla broar.

Om ett speciellt gångjärnssystem används för isolering kan glasull med vattentätning och ångspärrfilmer användas som isolering. Och under den planerade våtfasaden kan du med framgång bifoga det vanliga skummet. Nyckeln till framgång är en strikt överensstämmelse med tekniken.

Hur man värmer upp vinden med egna händer - steg för steg

Om vi ​​försummar uppvärmningen av rummet under taket av huset, eller gör det fel, som det borde vara så kommer du inte att komma i trubbel. Den kalla vinden på vintern kommer att blåsa in i sprickorna, och fukt kommer att ackumuleras i form av kondensat på spjällen och taket. Som ett resultat kommer trädet att börja mögel och ruttna. Och du måste värma mer, eftersom värmen delvis kommer att förångas genom taket. Därför är det bättre att förutse allt på förhand, har lärt sig hur man ordentligt värmer vinden och inte gör misstag samtidigt. Så läst.

Vilket material är bättre att använda

Bra värmeisolatorer idag produceras inte så lite. De mest populära är glasfiber och mineralull. Att de används oftast när vi värmer vinden.

Glasfibermaterial är det billigaste. Det är bra som inte brinner, innehåller inte skadliga komponenter och organiska ämnen. Om glasfibern är tätt mot basen, håller den värmen mycket bra. Men detta händer bara om installationen av strukturen görs i överensstämmelse med alla subtiliteter av teknik.

Det finns glasull och signifikanta nackdelar. Först och främst är det förekomsten av fint damm från glasfiberfragmenten. Det är mycket farligt om sådant damm kommer in i ögonen. Låt inte det slå på huden - det börjar klia och de repor som visas kommer inte att läka under lång tid. Och när glasfragmenten svävar i luften kommer inget bra av det. Det och se, andas in det här dammet. Men om du bär en andningsapparat eller en byggnadsmask, kommer det inte att hända något hemskt. Och det är obekvämt att använda glasull när de väger väggarna som ligger i en lutning - efter en stund kommer denna isolering inte längre att passa tätt mot dem.

Bomullsull från mineralbasaltfibrer på många sätt visar bättre resultat än glasull. Dess naturliga ingredienser kompletteras effektivt med syntet, och som ett resultat uppnås den nödvändiga balansen. Detta material är lätt och kan inte orsaka sådan hälsorisk som glasfiber. Därför, för vinden i ett privat hus, bör denna värmare användas mer föredraget än glasull. Och det är också mycket bra för dem att isolera gipsskiva partitioner för att skydda mot buller. Det är trots allt mycket bättre att fördröja ljudet än bomullsull från glasgängor.

En erfaren professionell byggare som länge varit engagerad i isoleringsarbetet kommer inte att tveka länge. På frågan om hur man isolerar vinden med egna händer svarar han att det är bäst att använda stenull av basaltfibrer. Låt det vara något dyrare, men säkrare och mer tillförlitligt i drift. Därför är det ofta meningsfullt att inte räkna med ett öre, men att välja det bästa alternativet.

Mineralull tillverkas vanligtvis antingen i form av kvadratiska plattor eller i form av en trasa som rullas in i stora rullar. Denna matta är bekväm att värma de horisontella ytorna, och plattorna är bra att använda där ytan är vertikal eller belägen i en vinkel.

Golvisolering i etapper

Först måste vi isolera strukturerna runt omkretsen i rummet. Nästa steg kommer att vara att isolera isoleringen från fukt, samt anordna en ångspärr och ventilation runt isoleringens kontur.

Vi bildar en solid isolerad krets

Ett lager av isolering ska placeras på taket, golv och skiljeväggar. Om det finns ett pediment, bör det värmas upp.

# 1. Takisolering

Eftersom takets sluttningar på vinden ligger under en sluttning måste de läggas med ett material som inte förändras i form och storlek över tiden. Därför är det bättre att inte bestämma hur man korrekt isolerar taket på vinden, det är bättre att inte ta ett solidt blad basaltull och klippa (till exempel i form av plattor). I isoleringsprocessen kan de enkelt kopplas samman. För att på ett tillförlitligt sätt isolera taket är värmeisolatorplattorna tätt införda mellan sina spärrar. Dessutom placeras isoleringen under spjällen eller ovanför dem. Samtidigt håller kassen det, vilket visas i figuren.

Om plattans bredd är otillräcklig och luckan förblir fylld med en remsa av material som skärs med en kniv med hjälp av en kniv. Samtidigt läggs en centimeter av 2 eller 2,5 med förväntan att stenull kan krympa något över tiden. Den resulterande biten måste köras in i utrymmet mellan plattan och spjällen.

Det är mycket viktigt att noga överväga och genomföra isoleringen av sådana komplexa element som åsen, överhängen, endovaen. När takets plan ändrar sin form, måste du försöka docka alla detaljer i värmaren. Detta säkerställer att isoleringskretsen är stängd. Detaljerna visas i följande två siffror.

Du bör också vara mycket försiktig med takets leder med väggar och öppningar för fönster. För att undvika frysning bör vindrutan isoleras med material av tillräcklig tjocklek, som visas i Figur 4.

När det gäller taköverhänget ger vi fuktskydd mot det samt ventilationshål. Så här gör du det här, se följande bild.

# 2. Värme av golv.

Vid byggandet av huset med en takvåning kan tre typer överlappningar användas. Därför utförs på detta sätt värmen på vinden med egna händer på ett av tre sätt.

 • Om golvet är gjord av armerad betong och golven - självutjämnande eller kaklade, måste du använda en mycket hållbar värmeisolator. Inte bara det - det ska också ha bra ljudabsorption. Därför är det bästa alternativet att använda ett polystyrenmaterial.
 • Om golven är gjord av armerad betong, och golven är trä, läggs med hjälp av en logg, då kan den användas för att värma plattan av basaltfibrer. I hörnen av rummet lämnar hål för ventilation. För att förhindra att yttre ljud tränger igenom överlappningen placerar vi lags på speciella dynor av ljudabsorberande material, se figuren.
 • Om golven är tillverkade av träbjälkar, så ovanför dessa balkar eller under dem gör ett grovt golv. Värmeisoleringsmaterial slår i sin tur på golvet. Dessutom är det nödvändigt att tillhandahålla ett fuktbarriärskikt, såsom visas i figuren.

På en plan, plan yta som ligger horisontellt är det bäst att använda rullad isolering. Det rullas över hela planet, samtidigt som du sätter igång mellanrummen mellan spjällen.

# 3. Uppvärmningsgavel.

För pedimentet används också tre isoleringsmetoder, som beror på byggnadsstrukturen.

 • Så, om ett hus är byggt med laminerat murverk, läggs värmeisolatorn inuti detta murverk. Utanför står den, och inuti - lagerväggen. För att göra detta är det bäst att använda basaltull i form av plattor. Ångspärrskiktet läggs i det fall då, enligt de beräknade uppgifterna, värmaren kommer att absorbera vatten.
 • Tekniken för "ventilerad fasad" möjliggör också användning av basaltfiberplattor. Mellan dem och fodret bör vara ett utrymme av 4 till 15 centimeter. Så att på vinden rummet inte är tunnan, och isoleringen blir inte våt, monterar vi ett speciellt membran. Den skyddar mot regn och vind, se figur 8.
 • Om vi ​​har en gipsfasad är det möjligt att ta antingen polystyrenskum eller kaklat stenull för isolering. I detta fall är formens styrka och geometriska stabilitet viktig.

I avsaknad av möjligheten till yttre isolering av väggarna av frantons kan den inre isoleringen av väggarna appliceras, hur man gör det korrekt, se artikeln:

# 4. Uppvärmning av skiljeväggar.

Undrar hur man isolerar vinden från insidan, de tänker också på isoleringen av dess skiljeväggar. Det är bäst att göra detta med mineralullskivor - konstruktionen blir ganska lätt, ej brännbar och bibehåller värmen väl. Dessa skiljeväggar tillverkas vanligen på en ram med styrningar, vilka också tjänar som stödelement för höljet. Detta underlättar installationen av isolering. Plattor av mineralull placeras antingen längs dessa guider eller i vakuum. Det bör noteras att ljudet i detta fall kan vara väl ljuddämpat. För bättre undertryckning av ljud mellan partitionen och golvet placera ett lager av ljudabsorberande material, se figur.

Vi skyddar isoleringen från vind, regn och förångning

För att värmeisolatorn ska fungera länge utan att förlora dess egenskaper, är det nödvändigt att lägga ett vattentätlager både över och under det. Glöm inte ventilationen. Så att isoleringsskiktet inte blir vått från kondensation av förångning i kontakt med en kall yta, tillhandahåller vi ångspärr. Det förhindrar diffusion av ånga på utsidan. Som ett resultat är isoleringen fortfarande torr, och väggarna med spjältar rotnar inte och mögel. Ett skikt av vattentät skyddar inte bara fukt, men förhindrar även vinden att blåsa värme, se figur.

Vatten som har tagit på taket efter regn eller snö tas ut med ventilation på två plan. Dess första nivå ligger mellan vattentätt och takmaterial och den andra mellan värmeisolatorn och vattentätningsskiktet. Luftinlopp görs på överhänget och helgerna - på takets tak. För att det värmeisolerade materialet skall vara väl ventilerat finns det speciella ventilationsanordningar i den fuktsäkra filmen, se figur.

Avståndet mellan taket och den vattentäta filmen måste vara minst 2 centimeter, annars kommer kondensatet att blötlägga isoleringen. För fixering av filmen monteras speciella räknare, vars höjd inte är mindre än 2,4 centimeter. Filmen ska inte sträckas, annars kan det brista under flödet av flytande vatten när lufttemperaturen ändras.

Det är mycket praktiskt att använda speciella superdiffusionsmembran - deras användning gör en av ventilationsnivåerna överflödig. I detta fall är ett lager av vatten- och vindisolering, som ligger ovanför isoleringen, tillräckligt. Och luftgapet mellan membranet och värmeisolatorn behöver inte längre användas.

Och nu en annan råd till dem som vill veta hur man ordentligt värmer vinden från insidan. Rummets inre väggar, som ligger under taket, måste täckas med en ångspärrfilm. Den är fastsatt med häftklamrar för en häftapparat och vid fogarna förseglas den försiktigt med en speciell tejp avsedd för en sådan film.


Basalt bomullsull belagd med ett ångspärrmembran.

Så, om du tar hänsyn till alla dessa rekommendationer, välj rätt material och gör allt i rätt ordning, kommer resultatet säkert att glädja dig. Och du kan vara säker på att ingen avkylning kommer att tränga in i din vind, och inte snö och regn kommer att blötlägga det.

Golvisolering från insidan: val av material och arbetsorder

Loft i huset - ett utrymme med stor potential. Den har ett rymligt område för att tjäna som en plats för att lagra saker eller en säsongsbetonad semester och en icke triviell form som kan ligga till grund för förverkligandet av designidéer. Att inte använda sina möjligheter är en stor underlåtenhet.

Ordna golvrummet på olika sätt. Men de mest rationella av dem är arrangemanget för bostäder. Detta kommer att hjälpa självuppvärmande vind från insidan. Valet av material och arbetsordning kommer inte heller att vara svårt efter en detaljerad bedömning av materialets egenskaper och isoleringsprocessen.

Varför varmt?

En bra varm vind har ett antal fördelar över ett ouppvärmt golv:

 • Kan användas som vardagsrum året runt.
 • Ointressant form lämplig för inredning i en ovanlig stil.
 • Övre våningen på grund av dess isolering och singularitet kan fungera som sovrum, studie eller barnrum. Särskilt på vinden, naturligtvis, barn.
 • Dormer fönster är ordnade annorlunda än vanligt och släpper in mycket ljus. Detta är användbart om det finns ett barnrum, och även lämpligt för andra ändamål, eftersom naturlig belysning alltid är bättre än artificiell.
 • När du överför funktionen av något rum i huset till vinden golvet, är mycket användbart utrymme släppt.

Samtidigt arbetar vindenisoleringen, trots namnet, i motsatt riktning. Sommarfyllhet och värme, koncentrerad under taket av huset - inte de bästa kompanjonerna av komfort. Så att luften i vinden på golvvärmen inte värms upp eftersom solen värmer taket hela dagen, behöver du värmeisolering.

Många glömmer det, väljer isolering på vinden från insidan, och istället för ett rum för hela säsongsanvändningen får man möjlighet att övervintra. På sommaren är det omöjligt att stanna där på grund av höga temperaturer och täppt luft.

Varför varmt är vinden klar: att öka det användbara området i huset genom att vrida vinden i ett bostadsområde. Vilken typ av rum detta kommer beror på familjens individuella behov. Det kan finnas ett växthus, ett matsal (vilket är väldigt bekvämt, eftersom det blir lättare att ordna huven och luktarna av mat kommer inte exakt att tränga in i andra rum), ett barnrum, ett sovrum, en studie, ett rum för husdjur, ett omklädningsrum, ett gästrum.

Takbyggnadsalternativ

Bekvämligheten på vinden för att leva beror i stor utsträckning på takets storlek och form, som bildar väggarna och taket på rummet. Komplexiteten hos uppvärmningsförfarandets form påverkar också. Typ av tak läggs under konstruktion enligt byggnadens konstruktion.

Totalt finns det ett dussin typer av tak, i varierande grad, lämpliga för att dekorera vinden:

 • Pent. Lutningen kan vara på vänster eller höger sida. Detta bestämmer framtida husets plan, utformad i enlighet med byggkoder. Denna typ av tak är inte det bästa, men inte det mest obekväma alternativet för bostadslokaler. Minst hälften av vinden är lämplig för att en person ska passa in i sin fulla höjd och kunna röra sig fritt. Den andra kan tas under organisationen av lagringssystem eller säng.
 • Gavel eller gavel. Den är utbredd både i symmetriska och asymmetriska versioner. På vinden av denna typ är allt ledigt utrymme koncentrerat på den plats där taket är den högsta punkten. Under backarna är det mindre och mindre, och om lutningen är platt, kommer det mesta av området inte att användas.
 • Valmat. Taket har fyra backar: två i form av en trapezform, två i form av fasade trianglar.
 • Tält. Ett slags höfttak, som är uppfört ovanför basen av ett kvadratformat hus. Alla 4 lutningar i detta fall har samma typ av fasade trianglar.
 • Poluvalmovaya. Det här är ett slags taktak, som i praktiken syftar på sidolägen på gaveldelen. Det är bekvämare att ordna vindgolvet än de två föregående alternativen.
 • Något mindre vanligt polupalmovaya chetyrehplatnaya tak. Dess gavel delar är bildade av fönster, och under dem är backar.
 • Mansard tak. Det anses vara optimalt eftersom det är närmast den välskötta U-formen av bostaden. Ett sådant tak innebär inte några begränsningar för arrangemanget av funktionella områden inuti vinden. Det är lätt att placera barnets rum i det, som senare kan omvandlas till sitt eget kontor eller sovrum.
 • Polygonal eller polyklin. Dessa är alternativ för komplexa designideer. Det är omöjligt att entydigt säga hur passande de är för att ordna en varm vind, eftersom deras form kan vara mycket varierande. Men de arter som mest liknar U-formade, är definitivt lämpliga för detta ändamål.

Lastberäkning enligt SNiP

När det gäller vindisolering är det nödvändigt att överväga flera typer av SNiP: allmänna regler för arrangemang av bostadshus och regler för val av material för värmeisolering av bostadsbyggande.

 • Beräkning av lasten på byggnadens stödstruktur. Egen vikt och tjocklek på material, dekorativt trim, inredning av vinden, ökar väsentligt belastningen på stödkonstruktionerna i ett hus av vilken typ som helst. Den maximala tillåtna belastningen för varje alternativ är olika, men de planerade ändringarna får inte överstiga den.
 • Den rätta bedömningen av de uppförda strukturerna. För rekonstruktion av huset, som i många fall kommer att tillskrivas omorganisationen av vinden i bostadshallen, behöver vi lagliga skäl. Varje enskilt fall är individuellt.

I en, om dokumenten körs korrekt och huset är byggt omedelbart med vinden, kan det ändras på något sätt utan onödig byråkrati.

I en annan kan vinden betraktas som olaglig expansion av området. Detta medför en fin och demontering av byggnaden på egen bekostnad.

I ett privat hus beror byggnaden av ett loft endast på golvens höjd och överensstämmelse med belastningen på stödkonstruktionerna, i en lägenhetsbyggnad är det viktigt att överväga sin status. Om detta är ett arkitektoniskt monument, kommer byggnaden av vinden inte att lyckas.

 • Överensstämmelse med hygienstandarden. De reglerar minsta höjden på vinden rummet, graden av belysning och insolation - skydd mot ultravioletta strålar.
 • Antalet golv i huset. Konstruktionsstandarder tillåter högst tre våningar, medan källar- och halvkammaren rum, som skjuter ut över marken med mer än en meter, övervägs också. Om det efter att vinden isoleras blir det ett fullvärdigt vardagsrum och fjärde våningen i huset, kommer en sådan byggnad att anses vara olaglig. I teorin är det föremål för rivning.
 • Graden av brandmotstånd. Det mäts i minuter och i de flesta positioner är:
 1. för nedre våningarna 60 minuter,
 2. för vinden - 30, eftersom elden sprider sig uppåt och risken för tändning av de nedre våningarna från vinden är mindre.

Förnyelse av vinden, särskilt trä, under vardagsrummet, måste du uppfylla alla krav: behandlat trä speciella impregneringar, flamskyddsmedel, välj brandsäkra material av hög kvalitet bana av kommunikation.

Det är också viktigt att beräkna vilket lager som behövs vid användning av olika material. Som regel anges den rekommenderade tjockleken och densiteten hos skummet, mineralull, polyuretanskum eller skumglas av tillverkaren eller GOST för ett visst material.

Granskning av material: Fördelar och nackdelar

Byggmaterialmarknaden erbjuder sig i överflöd. Det är emellertid inte tillräckligt med isolering, eftersom tekniken innebär att skiktet använder material för olika ändamål:

 • Material för takläggning och väggar. Dessa är de element som ligger till grund för vinden. Husets väggar kan vara trä, tegelsten, kvarter. För taket väljer du professionella lakan, ondulin, skiffer, metallplatta eller keramikplattor.
 • Barer för motbribbar. Trä används trä, monterat på spjäll. Kontragitteret är nödvändigt för att skapa luftcirkulation så att ingen kondens bildas under takets arkmaterial.
 • Vindisolering och vattentätning. Polypropylen och polyetenfilmer, olika icke-vävda rullmaterial används. I filmens prioritet med anti-kondensatbeläggning. De läggs överlappade med 20-25 cm mellan staplarna och takmaterialet, limmade ihop.
 • Värmeisolering. Olika typer av isolering, som placeras på ett avstånd av 25 cm från vattentätningsfilmen under skiffer eller kakel och 45-50 cm under arkmaterialen.
 • Ångspärr. Det behövs från utsidan av isoleringen för att skydda den från ångor och fukt i luften inuti rummet. Olika film- och foliematerial används för att förhindra bildandet av kondensat och växthuseffekten.
 • Invändig kista. Dekorativ dekoration av tak och väggar. I vissa fall, när höjden på taket tillåter, kan du "hylla" taket. Luftutrymmet mellan det och taket gör isoleringen effektivare.

Om med de flesta frågor av frågor inte uppstår, då valet av en värmare - det mest ansvarsfulla ögonblicket. Hans val är brett, vilket är både ett plus och en minus, eftersom det är nödvändigt att utvärdera ett stort antal alternativ.

Isolera vinden:

 • sågspån;
 • mineralull;
 • ecowool;
 • basaltyp av ull;
 • polyuretanskumplattor;
 • extruderat skum;
 • Penoplex;
 • skumglas;
 • konstruktion skum;
 • folie och värmereflekterande material.

Används för värmeisolering av sågspån - en beprövad och effektiv metod. Det är billigt, blandningarna framställs med egna händer, men i närvaro av alternativa material är metoden redan föråldrad. Mycket tid spenderas, arbetet med sågspån är rent men obehagligt, och golvet kommer inte att skilja sig från hållbarheten. Ekologisk renlighet i detta fall är förmodligen inte till hands, eftersom träfibrer är en utmärkt miljö för reproduktion av organismer.

Av materialet i det förflutna gäller och vanligt skum. Det har ett antal fördelar: låg vikt, lågt pris, enkel montering ensam, ganska lång livslängd, bra isolerande egenskaper. Men nackdelarna är fortfarande signifikanta: Bräcklighet och bräcklighet, behåller fukt inuti, lämplig miljö för reproduktion av levande organismer, du behöver ett tjockt lager av material.

Mineralull - mer relevant isolering. Dess fördelar:

 • hög värmeisoleringskoefficient
 • motståndskraftig mot fukt, kemikalier och alkalier;
 • ger god ventilation i rummet;
 • bidrar till att öka ljudisoleringen;
 • hög brandmotstånd
 • lång livslängd
 • hållfasthet;
 • säkerhet för bostadsanvändning.

nackdelar:

 • Med dålig organisering av vattentätning och ångspärrskikt, kontakt med nederbördsmaterial, minskar mineralull några procent av värmeledningsförmågan.
 • Kan ackumulera damm över tiden.
 • Kvalitet mineralull är ganska dyr men är miljövänlig. På marknaden finns det ofta förfalskningar där formaldehydhalten överstiger normen. De är hälsofarliga och är förbjudna för användning i bostadsområden.

Ecowool representerar inneboende cellulosafiber tre fjärdedelar av konvojen, och återstoden, som står för material, gör det möjligt att använda cellulosa som byggnadsmaterial - är borax och borsyra. De ökar eldbeständigheten hos bomullsull, förhindrar utseende av mikroorganismer, svampar, råtta.

Fördelarna inkluderar förmåga och god termisk isolering för att hålla värmen i rummet att inte hindra ventilation, högkvalitativ isolerande egenskaper, naturlig och säker råvara vid basen av cellulosafiber.

Materialet har en minus, och en signifikant. Ecowool är inte gjord i form av plattor eller lakan, det är en smulig fiber som måste appliceras våt vid användning av specialutrustning. Och att arbeta med utrustningen behöver kvalificerade installatörer.

Utöver ekologisk utrustning erbjuder utländska tillverkare andra typer av isolering baserade på växtfibrer: ekologisk bomull och bomullstygsisolering.

En annan typ av ull är basalt. Det är relaterat till mineral. Eftersom dess komponenter är närvarande i kompositionen, men basen av materialet är basaltsten. Basalt ger materialet unika egenskaper.

Dess fördelar:

 • Komponenter av organiskt ursprung utan formaldehyder och skadliga hartser;
 • värmeisolering kvalitet, isolering;
 • antänds inte, upprätthåller inte förbränning
 • biostabilitet;
 • Plattorna är bekväma och lätta att använda;
 • serverar dussintals år.

nackdelar:

 • den höga kostnaden för att värma en kvadratmeter med basaltplattor;
 • absorberar fuktbrunn.

Den tredje typen av bomullsull - glasull har liknande egenskaper. Det är mer praktiskt att använda eftersom materialet rullas.

Extruderad polystyren eller extruderad polystyren kombinerar kvaliteterna och fördelarna med mineralplattor och konventionell polystyren tack vare en speciell produktionsteknik.

Dess prestandaegenskaper är mest positiva:

 • lätt, men slitstark - det låter dig använda det för uppvärmning i stora mängder, bara med det;
 • stängda porer av materialet är fuktbeständiga;
 • lätt att skära i fragment, det är icke-krusigt och smälter inte;
 • orsakar inte intresse, som livsmiljö, varken i svampar eller i gnagare;
 • låg kostnad

Nackdelarna innefattar: ångpermeabilitet, låg brandbeständighet.

Gruppen av gasfylld plast i den nya generationen innefattar polyuretanskum (PUF). Dess fördelar gör materialet räckvidd att isolera vindsvåningen: det är lätt, fuktbeständig och brandsäkra, inte samlar damm, innebär inte levande organismer, är mycket tålig.

Det finns två typer: ark och sprutas. Plåtmaterialet är väldigt bekvämt, eftersom det inte smuler i processen att klippa fragment och detaljerna är noga monterade på delen. Spridd typ av skydd skapar ett monolitiskt skikt under taket, på grund av vilket han inte är rädd för att komma in i nederbörd, kallt. Den har också god vidhäftning med olika ytor, är resistent mot mikroorganismernas utseende och möjliggör installationsarbetet så snart som möjligt.

Spraymaterial skapar bättre isolering och hjälper till att dämpa yttre ljud, men det har två allvarliga nackdelar. Först kommer applikationen att behöva en dyr tjänst av professionella med särskild utrustning. För det andra är det så tätt att det "andas inte". Rummet kommer att ackumulera fuktig och sultrig luft om det inte var möjligt att organisera ytterligare ventilation.

Det är lämpligt att använda båda typerna av PUF samtidigt. Stora områden är täckta med plåtmaterial, och svårtillgängliga platser och spår sprutas. Detta kommer helt att lösa problemet med även den kallaste vinden.

Skumglas är ett ovanligt och orättvist förskjutet material. Anledningen till detta är enkelt - ett mycket högt pris. Skumglas, som namnet antyder, tillverkas av skummande glasfiber. Det visar sig poröst (cellulärt) material, som absolut inte är känsligt för eld, säkert, slitstarkt och uppfyller alla krav på isolering. Om finansiella möjligheter tillåter ska skumglas som värmeisolering betraktas som först.

En separat grupp från derivat av plast och glas är försmält material för uppvärmningsrum från insidan. De har i sig en liten tjocklek, så de kombineras ofta med olika variationer av skummade cellulära material som ligger inuti två skikt av folie.

Fördelarna med reflekterande material är uppenbara:

 • Lätt vikt och liten tjocklek. Att vinden är sällan stor, speciellt med tanke på att dess dimensioner döljs av takets form och 20 mm folieark är mycket praktisktare än 200 mm skumplast.
 • Materialet är lätt att skära, smälter inte, glider inte på ytan.
 • Det finns varianter av självhäftande ark, där den ena sidan är täckt med ett reflekterande skikt och det andra med ett limhäftande. De förenklar ibland installationsarbetet.
 • Folie är en utmärkt värmereflektor. Tack vare sin förmåga, under den kalla årstiden, lämnar värmen inte rummet, och i varmt väder förblir det ute.
 • Reflekterande beläggningar är hydrofoba, de avstänger bara vatten.
 • Det är samtidigt isolering från nederbörd, damm, vind, kallt.
 • Trots minsta tjocklek klarar av ljudisoleringens funktion.
 • Elastisk och flexibel.
 • Biostabilitet.
 • Utsläpp inte toxiner och formaldehyd vid upphettning.
 • Hållbara.

Hur man väljer?

Valet av en lämplig värmare är ett viktigt steg i arrangemanget av bostadslokaler på vinden.

Det finns flera viktiga faktorer att tänka på:

 • Beaktande av klimatförhållanden. Om svåra frost rasar i regionen under den kalla årstiden, bör isoleringen vara cellulär eller porös. Dess struktur gör det möjligt för den varma luften att fylla de tomma utrymmena och behålla värmen i rummet. Det fungerar som PVC-profiler och dubbelruta på fönster. Ju fler lager av celler, ju bättre materialet, så ska tjockleken på lagret vara större än 1-2 cm.
 • För regioner med hög luftfuktighet är i första hand materialets hydrofobicitet. Alla typer av ull är oönskade här, men derivat av polyeten och plast kommer att vara rätt. Du kan säkert använda polystyrenskum och polyuretanskum.
 • Med stor utfällning på vintern, vilket ger lasten på taket, föredras lätta material. Till exempel skum och folie.

Isolering av vinden från insidan: möjliga problem och lösningar

Intern isolering av taket är en av de svåraste byggnadsuppgifterna. Och allt eftersom resultatet är viktigt här: hur kommer takkakan att verka på vintern, kommer det inte bli fläckar, kommer det att bli fuktig lukt och det är inte nödvändigt att demontera det senare. Var är svårigheterna? Faktum är att oavsett hur noggrant planerat budgeten för byggandet av huset, är det som regel inte tillräckligt för allt. Fram till dess att även laminatägarna till det framtida familjen boet bestämmer sig för att köpa billigare - bara för att slutföra reparationerna och bara börja leva. Och det mest populära utgiftsstödet, som omedelbart sänks, så fort som brist på medel blir klart - det är vinden på vinden. "Senare, i framtiden" lovar ägarna sig själva, särskilt eftersom uppvärmningen av vinden från insidan inte är något problem alls och det kan startas när som helst, även på vintern.

Faktum är att det finns massor av nyanser och nyanser, och därför, om du redan har tagit upp den här verksamheten - läs noga denna artikel. Och allt kommer att dyka upp!

innehåll

Till att börja med erbjuder vi dig ett videoklipp med allmän information:

Varför uppstår problem?

Det finns statistik: upp till 30% av vinden måste återställas efter den första vintern. Taket täcker, inredning och filmer avlägsnas och isoleringen torkas. Många material måste kastas bort, och det här är en annan oplanerad kostnad. Även om du anställde ett professionellt konstruktionsteam, är det inte en garanti för framtida vindsvårigheter, speciellt om takkakan är tänkt utan att ta hänsyn till det lokala klimatets särdrag.

Varför händer detta? Så i Ryssland är fukt, kyla och dygnet runt negativa temperaturer inte ovanliga. Ju lägre atmosfärstemperatur desto större är volymen av ånga som tränger igenom ångspärren - allt på grund av ökningen av partiell tryckfall. Och samtidigt sänks migrationen av fukt genom det kalla membranet avsevärt, även om det inte stannar. Bottom line: Situationen är ännu värre än under standard testade förhållanden. Därför är det omöjligt att testa ångpermeabiliteten hos takpannan i europeiska förhållanden och förvänta sig med samma goda resultat i de sibiriska områdena.

Här är en enkel illustration för att få dig att förstå vad vi pratar om här:

Observera att det maximala trycket av vattenånga på takpannan är i bostadshallen. Och saken är inte i det faktum att i ett sådant rum är en person oftare än i en vanlig kall vindsofa - helt enkelt läggs trycket av varm luft till ångtrycket. Dessutom är dessa processer så distinkt att de kan observeras i form av verkliga läckor!

Faktum är att våtisolering förlorar sina egenskaper mycket snabbt. Och ju mer fuktig luften som kommer till det desto snabbare går isoleringen ner. Exempelvis förlorar basaltisoleringen med en fuktinnehåll på endast 5% sin värme med 20% än torr.

Till exempel, bara en kubikmeter luftutrymme, om dess relativa luftfuktighet är 100%, vid en temperatur av 20 ° C innehåller 17,3 gram vatten - helt enkelt i form av ånga. Och ju lägre temperaturen är desto svårare är det för luften att hålla vattnet i ett bunden tillstånd. Och när temperaturen sjunker till 16C, kommer vattenånga i samma luft redan att vara bara 13,6 gram och resten kommer att lösas i form av vatten i en värmare. Vi sluter till: fukt i isoleringen framträder på grund av kondensation av överskott av vattenånga från luften som sänker temperaturen. Och det måste aktivt slåss. Och det här är inte det enda problemet - nu ska vi hantera alla.

Komma igång - Arbetsteknik

Låt oss börja med det första problemet - otillräcklig fördjupning, om du isolerar vinden efter att ha byggt hela huset och installerat takläggning. Varför så? Låt oss ta en närmare titt på denna fråga.

Så kan vinden isolering delas in i grundläggande och extra. Basen är den isolering som görs även under byggnaden av taket på huset och innebär användning av ljusisolering direkt i karmstrukturen. Men ytterligare isolering konverterar redan bostaden till ett fullt loft.

Med grundisolering är huvuduppgiften att minska värmeförlusten av huset genom taket så mycket som möjligt, dessutom kan sådan grundläggande isolering enkelt ersätta den ytterligare inre, om du bara väljer isoleringsmaterialet klokt, inte ångra dess tjocklek och tänka över trussystemet. Så ofta kanske de byggare av sitt eget hus, som förstår att 20 rum inte räcker till i framtiden, och ytterligare utrymme för ett biljardrum, bibliotek eller bastu kan inte störa. Och därför är det först och främst bättre att bygga ett bostadshus, och inte slutföra något senare.

Men om du under byggandet av ditt hus bestämde dig för att komma överens med elementär värmeisolering och nu är du entusiastiskt på väg över arrangemanget av bostads- och mysigt vindsvåning, så är det enda alternativet för dig dessutom internisolering med alla nyanser, vars huvudsakliga sak är otillräcklig tjocklek av takbjälkar, som inte ursprungligen var konstruerad för tät inre isolering. Men problemet är helt löst, som bevis för vilka vi har förberett för dig en detaljerad mästerklass:

Och nu kommer vi till mer kusliga ögonblick, som inte är mindre viktiga: rätt ångspärr och vattentätning, vilket du kanske måste göra om.

Ingen fukt och fläckar!

För varje värmare är det extremt viktigt att skapa de rätta förhållandena, annars kommer materialet att snabbt dämpas och istället för en värmekälla blir en källa till fukt, mögel och kyla. Vilka är dessa villkor? Låt oss se mer i detalj!

Vad är daggpunkten?

Den första och viktigaste kvaliteten på någon isolering är låg värmeledningsförmåga. Tack vare det, separerar uppvärmningsskiktet den varma luften inuti från den kalla utsidan. Det verkar som att en värmare sattes in i spjällen, säkrad - och allt annat du behöver? Inte här var det!

Först från utsidan måste hela saken vara noggrant vattentät från regn och fuktig luft, för En sådan takpärla i detta avseende är en riktig svamp. För det andra har någon isolering samtidigt en andra kvalitet - ångpermeabilitet, d.v.s. "Andas". Och nu låt oss komma ihåg fysiken: varm fuktig luft inuti rummet under taket (alltid fuktigt!), Utan att hitta ett hinder passerar lätt in i värmaren och kolliderar med sin kallare del, den som ligger närmast takpannan. Och där kondenserar denna luft och sätter sig i form av droppar, som kallas daggpunkten. Och vad är användningen av extern vattentätning? Mineralullisolatorer är särskilt mottagliga för detta fenomen, noterar vi.

Därför är vår första uppgift att se till att så lite ånga som möjligt passerar genom isoleringen, för att även superdiffusa membran inte klarar av produktionen av vattenånga i kylan på grund av den avsevärda nedbromsningen av fuktöverföringsprocesser. Och det här är en fråga om den ordentliga ångisoleringen av ångspärren.

Här är ett levande exempel på hur obehagligt konsekvenserna av att ignorera begreppet daggpunkt:

Ångspärr: Varma europeiska vintrar och ryska frost

I västeuropa, där vintern alltid har varit mild, behöver man inte ha ett ångspärr med speciella egenskaper - enkla förpackningsfilmer är ganska lika. Här kommer de ibland ibland till Ryssland, trots att deras ångspärregenskaper inte är höga. Dessa är rullade filmer av LDPE, som står för "lågdensitetspolyeten". I sådana filmer är oregelbundenhet i tjocklek och mikrodefekter märkbara. Deras huvudsakliga syfte är produktförpackning.

Förstärkt material är något bättre, vilket görs genom hetpressning av en film till ett nät av snodd garn. Vid framställning av sådana filmer skadas om nätets noder, och som ett resultat av låga ångspärrar reduceras ytterligare egenskaper. Även om filmen själv är mycket starkare än vanligt, förstås.

Väskan väv gjorda av polypropen garn och spunbond kan kallas mer tillförlitlig. De första är dessutom laminerade med smält PEF, men den enhetliga och kontinuerliga filmen misslyckas fortfarande, men styrkan glädjer sig. Och sistnämnda är gjorda av non-woven polypropylen fiber, men dess ångpermeabilitet ligger fortfarande i intervallet 15-25 g / m2 per dag, vilket är en mycket låg siffra.

Och de bästa ångspärregenskaperna kan skryta med aluminiumfolie, vilket även är lämpligt för att anordna ångrum, där trycket och volymen av vattenånga är högst. Den enda punkten: Denna ångspärr skapar dessutom en termos effekt på vinden, samtidigt som de osynliga värmestrålarna återspeglas i rummet. Och eftersom ett litet vindrum är bättre att inte värma, men för det rymliga - det mesta.

Därför, om du vill spara värme så mycket som möjligt, eller på vinden, planerar du att göra en bra bastu, då behöver du en sådan ångspärr:

Eller omedelbart köpa isolering med aluminiumsidan:

Stäng tillgång till vattenånga

Men kom ihåg att en bra ångspärrfilm fortfarande är viktig för att den ska ligga och vattentät, annars kommer vattenånga fortfarande att hitta sin väg.

Skarvarna av ångspärrstänger förseglas vanligtvis med ett speciellt tejp av butylgummi, men även i detta fall kan inte full spänning garanteras. Saken är att det med tiden minskar vidhäftningen av klisterskiktet och med extra belastning är plåtarna avskurna. Därför lägger många av en extra kista när du monterar den yttre ytan när du kan montera samma gipsskiva direkt på ångspärren. Dess uppgift är inte så mycket att säkerställa att mållinjen fixas jämnare (vilket också är viktigt), men att trycka på tejpen eller tätningsmedlet med lamellerna.

Dessutom tillåter denna lathing (vanligtvis med laths upp till 3 cm tjock) dessutom att lägga elektriska ledningar direkt under höljet, och inte genom isolering, så många gör det och det är svårt att kalla det en tekniskt ljudlösning.

Men anslutningen av ångspärr till passande rör och tegelväggar måste isoleras med speciella tätningsmedel eller band.

En annan viktig punkt: Sträck aldrig ångspärren - montera med en liten marginal. Faktum är att alla träkonstruktioner, som är trussystemet, naturligt torkar ut och blir lite mindre. Ramen i sig blir rörlig, och under taket utanför och under beklädnaden inuti finns risk för bristningar. Och då - en överraskning!

Är "yttre vattentäthet" andas "?

Så, från den varma insidan av värmaren sätter vi en ångspärr som inte tillåter fuktig luft att komma från rummet. Och från den yttre, svalare sidan befäster vi redan vattentätningen, vilket skyddar isoleringen under takpannan från externa oavsiktliga läckor av smältvatten eller regn.

Och den vidare utvecklingen av händelser beror på hur "andas" den övre vattentätfilmen visar sig vara. Så, om du köpte den vanligaste rullen av billig vattentätning - saker är dåliga, kommer fukten från takpannan att evaporera under en lång tid och hårt, vilket resulterar i - fukt och gradvis förstöring av isoleringen. Men moderna ånggenomträngliga membran kallas inte utan förnuft "smart": de släpper inte in fukt och vattenånga tas ut. Det handlar om deras ovanliga, väl utformade struktur. Varför visar det sig att när du använder billiga barriärfilmer lever inte ens dyr isolering långt och reparationer är inte långt borta.

Observera att det diffusa membranet ska passa så nära som möjligt till isoleringen, utan någon lucka, som en vanlig film. I annat fall kyles membranmaterialet starkare och temperaturen blir lägre än den ånga som migrerar genom isoleringen. Du kommer att se resultatet i form av is direkt på membranet, vilket kommer att förlora ännu mer ånggenomträngliga egenskaper.

När måste du demontera taket?

Ofta installeras takmaterial eller förstärkta filmer under taket som takvattentätning. Ett par år senare, när vinden var mycket nödvändig och all läxa började reparera det entusiastiskt, visar det sig att det utan en fullständig analys av taket inte skulle fungera.

Vad är det där? Faktum är att sådan vattentätning inte "andas" alls, och någon värmare under den kommer helt att böjas. Det är därför, om huset på ditt tak fortfarande är under uppbyggnad, men du funderar på hur du skjuter ut vindusisoleringen för framtiden, använd ett bra superdiffusivt membran som vattentätning.

Men hur kan något komma in i isoleringen om vi redan har installerat en ångspärr? Faktum är att inte en enda film i världen kan behålla vattenånga på 100% - de är mycket små. Och oavsett hur svårt tillverkarna försöker finns det inget absolut hinder. Och ännu mer: moderna ångspärrfilmer klarar inte ens deras arbete med hälften, och endast de högsta kvalitetarna kan fälla ånga med 75-80%. Alla övriga, tyvärr tränger in på takpannan.

Låt oss sammanfatta det. Du borde ha en takkaka med två filmer som har helt motsatta egenskaper: den inre låter inte ånga i isoleringen, och den andra sparar den från en liten mängd personer som oavsiktligt kommer dit.

Isolering av komplexa strukturella element

Om du bestämmer dig för isolering och isoleringsmaterial - grattis! Förbered allt grundligt, beräkna allt du behöver och fortsätt med mod. Det viktigaste är att göra monteringsarbetet endast i ett välventilerat område. Och till slut, när man arbetar med moderna värmare, rekommenderar många tillverkare att använda en dammsugare innan de värmer upp taket på vinden från insidan och i slutet.

Det är inte svårt att isolera de stigna och raka väggarna på vinden, och den första svårigheten du stöter på är fönster och andra komplexa strukturella element. De är också viktiga för att de ska värmas ordentligt och lämnar ingen chans att läcka fukt eller vattenånga. Vet du vad som vanligtvis är de mest problematiska platserna i mansardrum som "glädjer" med mögel och smet? Så, ta itu med denna fråga på allvar:

Här är ett annat knepigt ögonblick, när vinden överlappar inte en fördröjning, men en solid plåt. Det är nödvändigt att värma det så:

Och slutligen, efter uppvärmningen av vinden, se till att snön inte ackumuleras senare i plommon och på åsen - ingången och utloppet av underlagsluftens rörelse. För att göra detta är det mer rationellt att installera ventilationsrör längs hela takets tak och göra åsen själv ej ventilerad. Det är alla svårigheter!