Installera ett takfönster: auditiv eller mansard?

Fönstren i taket på huset? Det verkar för vad de kan behöva det? Men modern arkitektur erbjuder fönster i taket, inte bara i form av ett litet hörlursfönster, men också med funktionerna i en fullvärdig källa till belysning och uppvärmning av vindsvåningar.

Innan du går vidare till arrangemanget av ett takfönster, måste du bestämma vad du behöver för en viss husbyggnad. Auditerande fönster är de som ligger på taket och behövs för att lufta och belysa vinden. Eftersom de placeras på taket vertikalt - det är nödvändigt att ordna ett separat system av takfästen, som kommer att byggas in i takkonstruktionen. Detta är deras huvudsakliga skillnad från fönstren på vinden, som är installerade på taket på vindhöjden. I moderna projekt av bostadsbyggande blev vindrutan alltmer utbredd och populär. Med tanke på att fönster av alla typer av samma storlek upptar samma takyta, ger dessa öppningar, tack vare den lutande installationen, mer ljus i mansardrummet och deras installation är enklare än andra fönsterramar.

Huvudtyper av takfönster

Ofta frågan om val: vilken typ av fönster ska installeras? Om husbyggnaden är gammal och du kommer att behöva hålla fast vid befintliga arkitektoniska lösningar, är det bättre att välja installation av ett dormerfönster. I det nya, enda byggda huset, när man bestämmer sig för arrangemanget av vinden på taket, skulle det vara tillrådligt att installera ett takfönster.

För en början är det värt att överväga huvuddragen i båda typerna av Windows för att välja den som passar för en viss byggnad.

För att installera dörrfönstret i taket på huset behövs särskilda nischer som redan borde vara på taket. Rammen på trianglarna, karmar och väggar på sidorna kräver ett tillräckligt stort antal anslutningar till huvudtaket, det är mycket svårt att göra utan korrekta beräkningar - "för ögonen". Detta kräver ritningar som utarbetats av en utbildad specialist. Väggarna på sidorna och pedimentet sys med byggplywood och mantel med fasadbyggnadsmaterial. Takmaterialet placeras på taket på samma nivå som huvudtaket. Var noga med att genomföra vattentätning och isolering av korsningen av ett sådant dormerfönster mot taket.

Den andra typen - mansard, är fast i utrymmet mellan de två spärren. Windows på vinden är vanligtvis ett hinder för det normala flödet av vatten från skyddshuset, så öppningarna av en sådan konstruktiv lösning installeras ofta i tak med en 15-20 ° lutning.

Moderna fönster för mansards är strukturellt ganska komplexa, väl skyddade från flödet av vatten och penetrering av kyla genom dem in i lokalerna. Det är omöjligt att göra ett sådant fönster konstruktion av högkvalitativa och tillförlitliga oberoende. Det är därför bättre att helt enkelt beställa produktion av ett fönster från en pålitlig och ansvarig tillverkare. Fastsättning till taket på vinduskonstruktionen utförs med hjälp av stödplattan. För avlägsnande av fukt har ramen en särskild rapport bestående av en stålram som ligger längs hela fönstret. För att öppna den har fönsterkonstruktionen friktions gångjärn, som ligger något högre från fönstret. Denna design när du öppnar fönsterramen förhindrar ackumulering av vatten i rummet, och all fukt som faller på den avtar på taket.

Skapa ett fönsteröppning i befintligt tak

I enskilda hus finns det ibland behov av arrangemang i taket på en fönsteröppning och installation av ett fönster i det. Att helt omarbeta taket är en ganska dyr, tidskrävande och komplicerad process, så det finns möjligheter i flera steg att göra ett fönsteröppning för ett fönster fönster.

Fönstren på taket på bostäder bör inte ta mer än 10% av takytan under dem.

Öppningar av stor storlek på taket leder till hög värmeförlust. För stora fönster är glaset dessutom mindre hållbart och mindre motståndskraftigt mot naturlig och mekanisk belastning från utsidan än för små fönster. Optimal installation - placering av fönsterramen exakt i mitten av taket i klyftan mellan de två lagertakstrålarna.

Montering av takfönster

I början av arbetet skärs ett hål av den önskade storleken för att skapa en öppning i takbeläggningen, och installationen av fönsterramen börjar. Den är placerad på takets takbjälkar med hjälp av en separat monterad träram med 4x5 cm stavar. Det är bäst att fästa detaljerna i denna konstruktion mot spjällen med hjälp av icke-frätande byggmaterial. Ramdetaljerna är kopplade till specialskruvar för träkonstruktioner, fäst dem tätt på spjällen. Akustiska ramrutor är också installerade parallellt med husbyggnadens tak, men för att ordna en så komplex och arbetskrävande konstruktiv lösning är det bäst att locka till sig professionella takläggare.

Tätning och efterbehandling fönsteröppningar

Tätningsmedel som används för dessa ändamål är följande: silikon, bitumen, akryl och ett vattentätt självexpanderande tejp.

Den bästa tätningen för takfönster är ett självutökande tejp som placeras längs hela längden av öppningen i ett lager. Hål och spår i den övre delen av fönsterkarmsramen kan förseglas med akryltätningsmedel. Avslutnings- och tätningsarbete görs bäst på sommaren.

Typer av dörrfönster

Hörsel av takfönster på ett plant tak monteras vanligen tillsammans med rännor för avrinning av vatten, därför ska taket ha en lutning mellan 5 och 15 °. Den rektangulära formen på taket med en eller två planade planar liknar ett fönster med ett platt tak, men det borde ha en något större lutning av stigplanen - mer än 15 °.

Typer av dörrfönster

Det triangulära hörselfönstret är oftast avgjort på taken på stugan och taken på förorts enskilda hus. Ett fönster av denna typ har inga väggar på sidorna, och deras funktioner utförs av takramar. Denna typ av takfönster minskar avsevärt den mängd vattentätningsarbete som utförs med den, men minskar belysningen på vindsalen och i synnerhet vinden, om framsidan av detta fönster inte riktas mot den främre delen av husbyggnaden själv. Under de senaste åren kan du hitta mer och mer ovanliga - rund - typ.

Det mest funktionella takfönstret anses vara ett fönster - som ett takfönster. Utåt ser det ut som en lätt, nästan viktlös bit som inte gör taket tyngre, och viktigast av allt, det lyser upp hela taket. Specialister vid skapande av projekt följer oftast sådana värden för att bestämma storleken och antalet hörlösa takfönster: bredden ska inte överstiga ½ bredden på vindsalen, deras nedre plan ligger minst 0,9 m över golvet och ju högre det hörande takfönstret Ju större belysningen kommer att vara i detta rum.

Dormer ram på taket av huset

Ramverket på takfönstret på taket installeras samtidigt med att takets tak är monterat. Om skyddshuset har två planade plan, kommer sitt korssystem och lathing att utrustas för fönsterramen. Därför innebär installationen av ramen för sådana fönster byggandet av ett separat mini-tak. Vid arrangering av taklocksystemet inom områdena planerad installation av takfönster, är det nödvändigt att förse placeringen av framtida öppningar som omsluter spärren med armerade hållfasthetsegenskaper. När allt kommer omkring kommer takbjälkar och andra detaljer på trussstrukturen att ta på sig många delar av takfönstret.

Placera sedan tvärbalkarna på topparna: toppen - motsvarar storleken på själva fönstret och i nivå med husets yttervägg - botten. På den nedre balken placeras ställen i vertikalt läge och förbinder de tvärgående stolparna på toppen. Det visar sig att fönsterramen hålls ihop med längsgående stavar med toppstången, som placeras på de befästa balkarna. Så det visar sig den färdiga ramen, men utan fönsterfästen. Mansard-systemspjällen är uppbyggda på modellen för huvuddakningsstrukturen.

Triangelfönsterram

Placering av lintar är inte önskvärt att montera fönsterdelarna, skära dem i spjällen på takets huvudspjällsystem, för att inte försvaga bärkapaciteten hos alla delar. Alla ramkomponenter är fasta med galvaniserade stålfästen.

Efter att ha kontrollerat styrkan och tillförlitligheten på ramen i horisontella och vertikala planer kan du fortsätta till placeringen av åsen och de små spjällen för takfönstret.

För att betydligt förenkla arbetets komplexitet skärs spärren på ett färdigt mallämne. Väggarna på sidorna sys upp med fuktresistenta byggmaterial.

Fönster tak är staplade samtidigt som takläggning är monterad på hela taket.

Viktigt: att strikt följa arbetssekvensen vid montering av delar av takfönster i taket på huset.

Vad är takfönstren - typer och installationsalternativ gör det själv

För att lätta och ventilera vinden eller vinden, är det säkert att fönster är ordnade i taket. I denna artikel kommer vi att beskriva hur man bygger fönster för taket av privata hus, vad de är och vilka är de viktigaste skillnaderna mellan dem.

Typer av takfönster

För att förstå vad som heter ett takfönster, måste du räkna ut hur det kan vara. Om den är placerad vertikalt och är inbyggd i taklocksystemet, och även tjänar till att belysa och ventilera vindsummet, är det här ett takfönster. Samtidigt är takfönster inbyggda i taket vid en lutning, vilket möjliggör bättre tillgång till ljus. Dessutom är sådana fönster mycket enklare att bygga. Det är anmärkningsvärt att dörrfönstren först uppträdde i början av 1800-talet och dormersna - efter andra världskriget.

Att bestämma vilken av alternativen som ska fungera på ett eller annat sätt är värt att överväga några av byggnadens arkitektoniska särdrag. Om huset är gammalt och det är oönskat att göra några förändringar i utseendet, skulle dormerfönstret vara det bästa alternativet. Samtidigt är takfönster i stor efterfrågan. Detta alternativ kan lösas om du vill utrusta ett bostadshus ovanför huset.

Låt oss ta en närmare titt på vilka hörlösa takfönster. För att göra ett sådant fönster är det nödvändigt att ha speciella nischer i taket. Fönstrets skelett bör förenas på flera ställen med huvudkroppen, därför är det nödvändigt med korrekta beräkningar för sitt arrangemang. Sidoväggarna och gaveln måste vara mantlade med plywood och ytmaterial. Platsen där fönsteröppningen dockar med huvudtaget bör vara isolerad och vattentät.

Men takfönstren på vinden typen är fastsatta mellan de två spjällen. Sådana fönster monteras som regel i tak med en lutning på 15-20º, eftersom de kommer att bli föremål för nederbörd. För närvarande produceras dörrfönster, som är tillförlitligt skyddade mot läckage och kall luft. Du bör dock inte försöka göra dem själv, det är bäst att köpa en färdig design från tillverkaren. Sådana fönster i taket på taket måste fixas med hjälp av stödplattan. De är också utrustade med en särskild lön, det vill säga en metallram, som med hjälp av friktionsslingor kan öppnas så att vattnet som faller inuti det dräneras på taket.

Vi monterar fönstret i takets gamla tak

Ganska ofta, när ägare av privata hus försöker utrusta fönstret på vinden, vill de fortfarande inte överhämta taket. I ett sådant fall kommer arrangemanget av hörselöppningen att vara en acceptabel väg ut. Att göra liknande takfönster med egna händer är ganska möjligt.

Platsval

Enligt föreskrifterna bör fönstrets bredd inte överstiga 10% av takets omkrets. Detta beror på att stora öppningar leder till betydande förluster. Dessutom kan glasrutan inte helt skydda taket från yttre påverkan. Det är bäst om fönsteröppningen ligger i mitten av taket mellan stödbalkarna.

Gör-det-själv-raminstallation

Innan du installerar fönstret på taket måste du klippa genom takmaterialet, till exempel skiffer, hålet i önskad storlek. Därefter monterar du på takets takbjälkar en träram av trä 40 × 50 mm, där fönsterramen är installerad. Det är lämpligt att använda rostfria fästanordningar. Ramen själv är fastsatt på spärren med skruvar. Alternativt kan du utrusta ramens inbyggda fönsterfönster, vilket kommer att vara parallellt med huvudtaket, men det är bättre att du inte utför sådant arbete själv.

För vattentätning kan du använda dessa tätningsmedel:

 • akryl;
 • baserad på bitumen;
 • silikon;
 • självutbyggande ångsäker tejp.

Det är värt att notera att det sista alternativet är det mest acceptabla. I den övre delen av luckan kan fyllas med akrylbaserat tätningsmedel. Det är lämpligt att utföra allt arbete under torr och varm årstid. Men för dem som fortfarande vill utrusta en dammare i taket på vinden med egna händer, kommer vi att beskriva denna process mer detaljerat.

Typer av dörrfönster

Om vi ​​pratar om ett takfönster med ett platt tak, ska det vara utrustat med takrännor. I detta avseende bör höjden av sin sluttning vara i intervallet 5-15º. Det fyrkantiga fönstret med ett enda eller gaveltak ska ha brantare sluttningar med en sluttning på 15º.

Triangulära dörrfönster monteras ofta i stugor. Denna design förutsätter frånvaron av sidoväggar, vars funktion utförs av backarna. Även om det i detta fall krävs mindre ansträngning för att utföra vattentätning, är ljusets tillgänglighet genom sådana fönster fortfarande betydligt reducerad. Undantagen är fall då fasadens fönster är riktade mot fasaden av hela byggnaden. En av de nya varianterna av dörrfönster är ett runt fönsteröppning.

Det bästa valet bland alla typer av dörrfönster är en form av anti-flygplanljus. Tillsammans med att den här konstruktionen inte gör taket tyngre, ger det högkvalitativ belysning på vinden. Det finns standarder för dormers som beaktas under konstruktionen: öppningens bredd ska inte överstiga ½ bredden på vinden, avståndet från golvet till undersidan av dammfönstret bör vara från 0,9 meter. Kvaliteten på belysningen förbättras när höjden på fönstret ökar.

Monteringsram i taket

Det är nödvändigt att installera ett trussystem för ett fönsterhissfönster samtidigt med montering av en gemensam takram. När det gäller ett gavelfönster, kommer en sådan ram att vara ett separat tak i miniatyr. Det är anmärkningsvärt att i närheten av öppningarna, där dammfönstren kommer att lokaliseras, måste förstärkta spjäll installeras som kan klara av den extra belastning som överförs av sitt spännsystem.

På toppen av rafterbenen är monterade tvärbalkar: den övre kommer att motsvara fönsterdimensionerna, och den nedre ska placeras i nivå med byggnadens yttervägg. På den nedre strålen är monterade vertikala stöd, anslutna överst på den tvärgående strålen. Som ett resultat visar det sig att ramen som måste anslutas till strålkastaren, placeras på spärren, med hjälp av längsgående stavar. Efter det kommer rafterbenen för dämparen att monteras på denna ram.

Vilken ram behövs för ett triangulärt fönster?

Observera att när du installerar hoppare bör du inte försvaga bärkraftens huvudkapacitet, så att de skärs. För att fixa ramdelarna är det lämpligt att använda metallfästen. När kontrollen av nivåerna är slutförd kan du fortsätta med monteringen av åsen och låsbenet för takfönstret på taket. För att underlätta arbetet med tillverkning av spärrar kan, om du först skapar mallar. På sidoväggarna på dammfönstret är det nödvändigt att sy ett fuktbeständigt ytmaterial. Efterbehandling av takläggning på takfönstret läggs samtidigt med taket överlappande på huvudbyggnaden.

För att undvika läckor och deformationer av trätakningsstrukturer, måste lederna mellan huvudtaket och takfönstret vara ordentligt vattentät.

Vad är takfönster?

Det är relativt lätt att göra ett takfönster, men det är värt att komma ihåg att det finns ett stort antal sorter av dem, så innan du börjar jobba eller anställa specialister måste du tydligt bestämma vilken design du vill se. Inte bara kostnad, utan även funktionalitet och utseende av ett fönster beror på det. Varje typ av produkt kräver en annan truss system design; om vilka fönster som är, låt oss prata mer.

Varianter av fönster

Takbelysning för taket jämfört med konventionella konstruktioner har flera fördelar. Det mest uppenbara av dem är deras förmåga att ge mer ljus, praktiskt taget utan att utnyttja det användbara utrymmet. Faktum är att ett sådant fönster lutas, vilket möjliggör en ökad överföringskapacitet för solens strålar. Att utrusta ett sådant fönster är också lättare än vanligt.

Valet av vilket fönster som ska installeras är ganska svårt, särskilt för gamla byggnader som har utformats med vissa arkitektoniska funktioner. Du kan inte bara vinden, men också dökaren, oftast är detta alternativ det mest acceptabla för gamla hus. För en relativt nybyggnad passar ett vindusfönster på taket väl, så att du kan vända överbyggnaden till ett fullt utrustat vardagsrum.

På eventuella dörrfönster är det nödvändigt att hämta gardiner eller persienner för dem. Läs på vår sida om deras sorter.

För detaljerade anvisningar om hur man reparerar och isolerar dormerfönstret, läs dem i vårt material på http://oknanagoda.com/okna/mansardnie/mansard-remont.html.

Dormer fönster

Dormer fönster är ganska vanliga. De är installerade i en speciell nisch som finns i taket. Huvuddelen av denna design är ett stort antal anslutningar, det kräver hög noggrannhet och mätning. Därför kommer montering av en ram med ögat inte att fungera. Rammen är fastsatt på huvudtaket; För att montera ett sådant fönster måste du involvera en specialist som åtminstone kan skapa en kompetent ritning. För att fönstret ska vara där du ska infoga måste du skära pedimentet med plywood och trimma fasaden. Därefter kan takmaterial läggas på taket vid huvudytans höjd. Fönstren och takets fogar måste värmas, vattentäthet kommer inte att störa. Sådana fönster för taket är relativt svåra att installera, det kräver en god förståelse för hur denna installation utförs.

takfönster

Den andra vanliga typen av fönster är mansard. De är bra ljuskällor och kan blockera vattenvägen, de ska installeras på tak med en lutning på minst 15-20 grader. Takfönstret är en tekniskt komplex struktur som har goda egenskaper. Detta fönster motstår väderleksförhållanden, tillåter inte fukt och förkylning.

Det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att tillverka ett sådant fönster om du vill ha en kvalitet hermetisk konstruktion, det är bättre att köpa det på en fönsterfabrik eller i en butik. Dessa fönster är relativt billiga. Takbelysning på taket är fastsatt av en specialplåt. För avlägsnande av nederbörd är ramen utrustad med en speciell metallram som skyddar fönstret från alla håll. Något över den centrala delen av fönstret har en speciell slinga. De behövs så att sashen kan öppnas, men samtidigt kommer vatten från glaset på taket inte in i rummet.

Montering av en fönsteröppning i det färdiga taket

Sällan ger takstrukturen inte installation av ett fönster i det. Det är emellertid ibland nödvändigt att installera fönster i taket. Redoing av designen helt - ganska tidskrävande och dyr process. Du kan spara, kringgå den hörbara öppningen. Innan du gör en ruta för ett fönster måste du exakt bestämma platsen där den ska placeras och dess storlek.

Fönsterstorleken får inte överstiga 10% av rummets rum, annars kommer det att finnas en stark värmeförlust och värmekostnaderna kommer att öka betydligt.

Det är bekvämt att placera fönstret i mitten av strukturen, det är bäst att placera det mellan stödblocken. Produkten är värt att köpa med slitstarkt glas eftersom det kommer att påverkas av olika väderfenomen i mycket större utsträckning än det vanliga fönstret som sätts in i väggen.

Monteringsarbete

Att veta hur man gör ett takfönster kan du inte bara försöka göra själv, men också kontrollera arbetet i företaget, som du bestämmer dig för att överlämna detta förfarande till.

För att börja, i skiffer eller annan beläggning måste du klippa den önskade hålstorleken. När det är klart kan du börja montera själva ramen. För att göra detta är ett timmer på 40x50 mm fäst på takets stödspärrar. Det blir lagerramen på fönsterkonstruktionen.

För att fixa ramen är bäst med rostfria element.

Vid installationen är det nödvändigt att se till att rammen pressas tätt mot spjällen. För brukar använda skruvar på trädet. Av samma princip monteras dörrfönster som är parallella med husets takkonstruktion.

Även om man vet hur man gör ett takfönster, är det bättre att överlämna detta arbete till proffs. Ett felaktigt monterat fönster kommer att läcka eller låta genom förkylningen, dess livslängd kan minskas.

Montering av takfönstret

Dörrfönstret har strukturella skillnader från mansard. Först och främst krävs det en rännan, så takets lutning måste vara minst 5 grader. Den mest populära konstruktionen, som har formen av en fyrkantig.

För stugor används ofta trekantigt fönster. Istället för sidoväggar har det takhöjningar. Tack vare den här designen kan du spara på vattentäthet, eftersom arbetsområdet som utförs kommer att minskas betydligt. Nackdelen med denna lösning är mindre ljus.

Luftfartygsfönster

Läsaren får fråga vad är fönstets namn på taket av den hörande typen, men samtidigt den mest effektiva. Det här fönstret kallas anti-flygplan ljus.
Det har ett antal fördelar:

 • Låg vikt, så att du kan installera strukturen på vilket tak som helst.
 • Ger en hel del ljus.
 • Ger optimala temperaturförhållanden (låg värmeförlust).
 • Produkten är mycket funktionell.
 • Lätt att installera jämfört med andra former av analoger.
 • Pålitlig att använda.
till innehåll ↑

Takfönster för privata hus

Det är nödvändigt att tänka på montering av takfönster vid takets konstruktion, när takbjälkarna är uppbyggda. Fönsterramen måste ha sin egen kista, har sina egna spärrar, det vill säga, du måste skapa ett miniatyrtak, åtskilda i en separat. Huvudsystemet av spärrar ska ha öppningar för framtida fönster. På dessa ställen kommer det att krävas ett solidt staket som klarar av det framtida fönstret.

Innan du installerar ett takfönster, läs vad konsumenterna tycker om takfönster. Vilka fönster är bättre, billigare eller dyrare?

Vad är bättre, plast eller trä takfönster, läs vår artikel på länken http://oknanagoda.com/okna/mansardnie/mansard-comparison.html.

Ramdörrfönster: arbetsorder

Efter att trussbenen är installerade placeras tvärbalkar på dem, den nedre strålen måste spola med väggen och den övre strålen måste sammanfalla med fönstret. Den övre stången, som ligger tvärsöver, kommer att hålla de vertikala strukturerna. Den resulterande ramen måste vara bunden med en stapel som ligger längs med. Därefter, i bilden av takets takspetsar, gör trussystemet för takfönstret.

Om takfönster för taket av privata hus kan installeras efter att byggnaden har uppförts, ska dammfönster läggas omedelbart vid byggandet av huset, annars måste du göra om taklocksystemet.

Takljus: variationer, byggnadsval och installationsrekommendationer

Även bostadsutrymmen bör vara utrustade med fönster. Detta bidrar till att förenkla användningen och spara på el. Men att välja och installera sådana strukturer bör vara så noga som möjligt för att eliminera det minsta misstaget.

Särskilda funktioner

Tak på bostadshus är ganska olika, men de mest populära strukturerna med lutande sluttningar. Tack vare dem lyckas de göra volyinösa vindar, för att underlätta snöets drift och avrinningen av regn ner. Men för att byggnaden verkligen ska bli färdig, är det nödvändigt att utrusta den i fönstret. En gång användes de enbart för ventilation, och sedan fann de att sådana mönster tillåter att öka belysningen och visuellt expandera utrymmet. Traditionellt kallas små fönster i taket, men ibland blir de stora och ventilationen och stabiliseringen av byggnaden tillhandahålls på annat sätt.

Ett dammfönster är en sådan typ av "hus" med ett par yttre strålar. Mansardöppningar spolas i lutningen och täcks inte av markiser, vilket gör det möjligt för dem att passera maximalt ljus. För vertikalt akustiska fönster är det nödvändigt att bilda en speciell ram. Som regel är de gjorda trekantiga, inte inbädda området från sidan av pedimentet inåt, men utsätter det i samma plan som fasaden. I det akutvinklade taket är pediment ibland utrustade med stora ramar, kompletterade med atypiska detaljer som lånas från tempelarkitekturen.

Takfönster kan monteras både på en sluttning, på en gavel och på ett sluttande tak.

Alla typer av takkonstruktioner kan kombineras med öppningar av olika storlekar och geometrier. Huruvida man ska placera sådana öppningar på takets yta eller på gaveln - bara husägare bestämmer. Det finns vanligtvis inga tekniska hinder för någon lösning. Om fönstren är utrustade med ett platt tak, måste avloppet ibland kompletteras med nya rännor med en lutning från 5 till 15 grader.

En taklucka krävs inte i mindre utsträckning, och ibland i större utsträckning än ett enkelt fönster.

Att komma ut ur det är mycket bekvämare, speciellt om du vill inspektera och reparera belägna höga eller på svåra att nå platser:

 • antenn;
 • konditioneringssystem;
 • avlopp;
 • skridskor;
 • blixtstänger.

Även i avsaknad av sådana element på toppen utan lucka, enligt reglerna, kan endast ett tak med ett område på mindre än 100 kvadratmeter drivas. Vid utloppet från luckan kan en extern eller skjutstege installeras. Stegar är ofta monterade nära väggarna, liksom takstegar. Stepladders placeras vanligtvis vinkelrätt mot horisonten i ytterväggens plan. Varje trappa måste skyddas mot korrosion och tillverkas på ett sådant sätt att det är absolut säkert att använda. På det plana taket är det bekvämare att klättra yttertrapporna, vilka är ordentligt fastsatta på väggarna.

Återvändande till fönstren kan man inte säga om sina takalternativ. Sådana mönster är gjorda i en helt annan stil, kan vara olika i form. Deras roll är inte begränsad till en enkel belysning av vinden rummet - ofta kan bara den här tekniken skapa en ljus och romantisk atmosfär i hemmet. Det är inte nödvändigt att använda ett enkelt rektangulärt eller kvadratiskt system: Runda fönster ser ännu bättre ut.

Installation av färgat glas hjälper till att komplettera den ovanliga känslan.

Anti-flygplan fönster gör en stark konkurrens till de vanliga belysningselementen och glasmålningarna. De bör monteras av kvalificerade specialister, eftersom det är omöjligt att göra allt kvalitativt utanför en viss teknik.

De gör aldrig platt, konsumenterna har val mellan sådana former som:

 • klippa kon
 • halvcirkel;
 • kupolen;
 • trapets.

Tack vare en speciell konfiguration och en omsorgsfullt genomtänkt montering, implementerar spridningen av ljus fullt ut utvecklarens avsikt. Vid framställning av takljus kan polykarbonat användas förutom glas. dessutom kan enkla glaselement i de flesta fall inte tåla den erforderliga belastningen. Med hjälp av lyktor är det möjligt att belysa hallarna och vinden rummen som inte kan utrusta med det önskade antalet fönster. Denna belysning används i byggnader av stort område, när du vill belysa rummet, sträcker du 20-30 meter.

För att öppna zenitfönstret tar det några klick på knapparna.

Dessutom är några av dessa anläggningar utrustade med system som automatiskt öppnar utloppet till taket vid brand eller annan nödsituation. I bostadshus är ett sådant tillvägagångssätt praktiserat endast ibland, framförallt där, luftfartygsljusen ger en känsla av lyx och ökar byggnadens övergripande dekorativa utseende. Elektronisk utrustning, om den finns, är monterad tillsammans med mekaniken. Innan den slutliga fästningen av glas eller polykarbonat är deras position noggrant justerad.

Det triangulära fönstret i taket är installerat när du utrustar huvudspjällsystemet. Trots skillnaderna i den färdiga formen bör utloppsöppningarna vara i form av en vanlig rektangel. Sedan lägger de vertikala former av spärrar, vilket ger kanterna på den triangulära designen utöver konturerna på huvudöppningen. Riggbommen förbinder takbalkarna med högsta punkten i triangeln och går strikt horisontellt. I de flesta fall finns det tillräckligt med ved med en sektion av 10x5 cm.

En sådan produkt skiljer sig från ett vanligt väggfönster genom närvaro av en flottör - ett utsprång, inuti vilket en tätning är belägen; till kant och pressat monterat glas. I de flesta fall görs inte glasrutor direkt på ramen, men på speciella fodningar, varigenom risken för chipping och deformation minskas. För att förbättra de estetiska egenskaperna hos systemet hjälper sprosy, det vill säga speciell sammanvävning av inre delar av glas. För att fästa paketet, applicera pärlor. Oftast varierar storleken på fixeringsprofilerna för en viss ramstorlek, eftersom en balans måste upprätthållas mellan att hålla glaset och bevara dess integritet.

Blind ljusfönster är inte avsett för ventilation eller utgång. Det antas ofta att sammanställningen av sådana konstruktioner från bara några detaljer gör det möjligt att installera dem utan onödig svårighet. Men det här är inte helt sant om bara för att det bara finns delvis blinda fönster. De låter dig spara pengar och drastiskt minska belastningen på delar av tillbehör. Ju färre rörliga delar, desto mindre är det, och därför kommer fönstret som helhet att vara längre.

Ofta blinda fönster är gjorda av PVC-profil, vilket dessutom stärks.

Döva glasrutor är att föredra eftersom det gör att kunderna kan spara pengar. Uteslutningen av ventilens profil och specialtillbehör minskar omedelbart styrelsen med 30-40%. Även om fönstret bryts blir det enklare, snabbare och billigare att reparera det än designen med öppningsdelar. Att byta allt på en gång krävs endast med fullständig förstöring, och det händer mindre ofta. Huvuddelen av defekterna elimineras genom att glaset ersätts, utan att profilen påverkas.

Dövfönster är mycket effektivare än att öppna när det gäller värmebesparingar, eftersom pärlan alltid är tätare än de starkaste och mest stabila armaturerna. Viktigt är att den enda begränsningen under installationen är glasets styrka. Och om det finns fönsterluckor är det nödvändigt att beakta storleken på armaturen och den tillåtna belastningen på gångjärnen, vilket begränsar konstruktionens storlek. För att inte tala om det faktum att den slutna ramen upptar endast öppningsutrymmet och möjliggör en mer fullständig användning av vindens inre volym.

Bristen på tillgång till luften är det mest uppenbara av svårigheterna med att använda blinda fönster.

Vanligtvis löses detta problem genom ventilation, men detta alternativ är inte alltid och inte överallt acceptabelt. Ju större glaset är desto större är risken att det kommer att brytas. Förebyggande åtgärder (bokning) eliminera risken, men då måste du glömma att spara pengar. Det är mycket svårt att tvätta ett hermetiskt fönster, ofta slutar detta arbete i fall från en höjd; svårt och evakuering i nödfall, så att allt detta måste beaktas.

material

Med alla skillnader i form, storlek och design av fönster på taket har de en gemensam funktion - användningen av ett strängt begränsat materialutbud. Metallkonstruktioner har sådana otvivelaktiga fördelar som miljövänlighet, lång service, visuell överklagning och överkomliga priser. I vilket fall som helst är värdet av materialtypen större än namnet på det företag som tar på sig arbetet. I sin tur är glasenheten viktigare än profilen, eftersom den är tunnare i prestanda. Ett enkelt plastfönster på taket är att föredra eftersom det inte släpper in nästan värme, den termiska expansionen av profilen och glaset ligger mycket nära, förutom den har en anständig elasticitetsmodul, det överför lätt laster.

Träprodukter ser vackra ut och håller länge, men betydande tekniska svårigheter gör dem inte billigt.

Även kvaliteten på trä, som är bättre än PVC, tillåter inte att den lämnar eliten nisch. För produktion av fönster av högsta kategori används sibirisk cederträ eller teak, båda raserna har tjänstgjort i över 100 år. Lark ganska lite når denna bar. Tallträ är relativt billigt, windows från det har funnits i ca 60 år, vilket är ganska acceptabelt i praktiken.

Produkter av rent aluminium är sämre än trä och plast, eftersom deras värmeledningsförmåga är hög. Dessutom har aluminium och glas olika värmeutvidgningar, så att användningen av fönstret minskas. Med tanke på dessa problem och metallens komparativa mjukhet rekommenderas det att användas för dekorativa ändamål eller att harmoniskt kombinera med PVC - så att de ömsesidigt släcker varandras brister. När det gäller glaskompositer korsas nästan noll värmeledningsförmåga av instabilitet vid allvarlig frost.

utformning

Genom att välja geometri och material för fönstret på taket måste du noggrant förstå dess design. Chalet stil präglas av ett stort område av panoramafönster. Romanska (medeltida stil) mönster är relativt små och liknar snarare sprickor. Om byggnaden upprätthålls i den gotiska andan är det värt att använda pilformade, riktade uppåtgående öppningar eller efterliknande av eldens tungor (det här är sena gotiska). Inte alla kommer givetvis att vara nöjda med en sådan stilistisk uppsättning.

Barock arkitektur passar bäst med den krökformade formen av fönstren - rund, elliptisk och så vidare. Underarter av sådana element - franska fönster, som börjar nästan från själva golvet. Classicism i den form som det kom till slutet av XVIII - början av XIX århundradena, ser alltid ut som enkel och monumental. Symmetriska konstruktioner och element som är vanliga i geometri används i stor utsträckning. Det blir inte ett stilistiskt misstag att använda imposter på nedre flikar och udda kurvor.

Helt annorlunda än designen av genomskinliga strukturer kom i modernitetstiden - från början av tjugonde århundradet.

Efterlikna denna stilistiska riktning är det nödvändigt att överge några raka linjer och vinkelfönster. Användning av ytterligare korsstänger för övre transom, utrustad med raka eller runda mullions, är tillåtet. Ofta är delarna uppdelade i små segment, men den nedre delen av flikarna förblir alltid intakt. Funktionsstilar, som framträdde lite senare, utmärks av användningen av asymmetriska dörrar. Konstruktivism uttrycks främst i stränga kvadratiska och rektangulära versioner, men för art deco-älskare är det bättre att föredra stegade eller zigzagformade fönster, ett överflöd av krökta plan.

dimensioner

Oavsett stil och form, är storleken på fönster på taket tydligt reglerad av bestämmelserna i GOST. Det finns många attraktiva erbjudanden på marknaden, men det är ganska lätt att förstå dem. Som i den vanliga vinden, varje 10 kvadratmeter. m på vinden bör tändas med hjälp av 1 kvadrat. m glas. Om ett barnrum eller ett vardagsrum är utrustat inuti är förhållandet redan 8: 1. Det går att öka belysningen av det inre utrymmet genom att montera fönstren på båda ramparna samtidigt.

Mått och konfiguration väljs också med hänsyn till takets planeringsschema. På plana tak fungerar höga fönster bäst. Små genomskinliga konstruktioner är optimala för toaletter: en viss ljusintensitet och svårigheten att kippa från utsidan behövs där.

Öppningsaxeln kan vara belägen:

Placering i mitten är erkänd av experter som den mest praktiska och praktiska, och de andra två metoderna kommer inte att bli skadade när fönstret är öppet. Observation av omvärlden och vad som händer är det ganska möjligt om fönstret är 1 m högt och brett.

Vanligtvis gör avståndet från golvet 90 till 120 cm.

Den första av dessa siffror är minimal och bör under inga omständigheter underskattas. På taket med en sluttning på 35 grader är fönstren 1,6 meter långa, och om den är 70 grader, är rammen redan gjord 1 till 1,2 m lång.

Enhetsalternativ

Konstruktionen av fönstret i det akutvinklade taket gör det möjligt att placera stora ramar på gavlarna med hjälp av originaldelar. I husen i den gamla byggnaden som behöll de gamla arkitektoniska egenskaperna är det lämpligt att använda det vanliga dimmervinduet. När bostaden är modernare i anda, är det redan tillåtet att använda vindformatet. En viktig skillnad i dörrfönstren är att de inte installeras utan speciella nischer i taket. Antalet monteringar är väldigt stort i det här fallet.

Skylights enkelt fäst in i spjällens spalt. Sådana element utöver dess huvudsakliga funktion utgör ett hinder för vattenflödet. Därför rekommenderas de att monteras på sluttande tak, vars lutningsvinkel är från 15 till 20 grader. Det är nödvändigt att noggrant tänka igenom hela systemet, rita upp en ritning. Stor uppmärksamhet ägnas åt att skydda inredningen från kall luft, vind och nederbörd.

En speciell typ av takfönster är "balkongen".

Med hjälp av det kan du fixa bristerna hos designerna och utnyttja fortfarande den nästan kompletta balkongen på vinden. En liknande teknisk lösning hittades relativt nyligen när designers från västeuropeiska länder tog över arbetet. Konceptet för en transformator är baserad, och korrekt val av dimensioner för byggnadsparametrar hjälper till att inte överbelasta fasader utöver mätningen.

Hur man gör sig själv?

Dormer fönster börjar göra, tänker igenom och monterar ramen. Det är tillrådligt att kombinera detta arbete med arrangemanget av takbjälkar som helhet. Fönstret ska ha en autonom ryggstråle, sina egna spjäll och kista, en takpjäsa läggs på dem. Faktum är att det här är ett annat tak, bara i en miniatyrversion. Montering av flänsben för att skydda öppningen ska vara gjord av de mest slitstarka materialen. De måste ju tåla lasten från alla komponenter och taket.

Den tvärgående strålen, som ligger nedanför, placeras i spola med ytterväggen. Överdelen är ordnad enligt hur högt ett fönster de vill få. De vertikala stolparna vilar mot den nedre strålen och sedan fästas med en tvärstång på toppen. I den färdiga ramen måste du lägga till en längsgående stråle, som kommer att ansluta den med en strålstöd på spjällen. Denna ram kompletteras senare av takbjälkar, de måste byggas på samma sätt som under bostadens huvudtak.

Broarna måste fästas utan att klippa in i bakflänsens baser, för då blir de för svaga.

Fästena lagras i förväg och kontrollerar noggrant om de är gjorda av bra metall. Efter att du har slutfört monteringen av ramen med egna händer, behöver du definitivt utvärdera sin jämnhet. Kontrollen är gjord av nivå och plumb, och även de mest obetydliga största störningarna är i princip oacceptabla. Utan ett sådant test är det inte önskvärt att sätta en häst och sätta takbjälkar.

Sidoväggarna i fönstren är täckta med vattentäta material och särskild uppmärksamhet ägnas åt sannolika läckagepunkter. Sådana problem uppstår ofta i leder och hörn, vid rörledningar och ventilation.

Alla dessa områden är försedda med vattentätning, för den kan användas:

 • tryckstänger;
 • membran;
 • Väderbeständiga silikonbaserade tätningsmedel.

Nedre balkar rekommenderas att tillverkas på mallar, och innan installationen sås onödiga delar, vilket ger produkten det önskade värdet. Efter att ha satt alla delar på plats är taket av fönstret täckt med hydrofob kryssfiner och en utvald takbeläggning. Kryssfiner placeras flyttar från toppen av åsen balkar, detta är särskilt viktigt i en brant lutning. Skivan ska vara tydligt orienterad på den övre änden. När plywoodet är fastsatt, gå ner, mäta och justera de övriga hörndelarna.

Att arbeta med mansardtak verkar enklare eftersom det inte finns något behov av att bygga "hus". Men i själva verket växer listan av krav endast av denna anledning. Med hjälp av markiserna tillhandahölls skydd mot mekaniska belastningar. Lönen på en mängd olika material väljs utifrån typen av tak, eftersom den måste ligga på samma nivå med sluttningen.

Dessutom är en extern krets monterad för att skydda strukturen mot värmeförlust och från att bli våt.

Persienner och gardiner levereras nästan aldrig i satsen, så du måste köpa dem separat, med inriktning på inredningen och dina egna smakpreferenser. Ändå vara säker på att använda backarna. Har du funderat på hur många fönster du måste sätta, vad blir deras storlek, fortsätt till markeringen. De nödvändiga poängen är markerade med en reserv på 20-30 mm höger och vänster; Övre och undre märken bör ha en reserv på 100-150 mm. Vid skärning av vattentätningsmaterial är att ge ett lager på 0,2 m i alla riktningar jämfört med fönsterets storlek.

Om huvudtaget redan har lagts ovanpå, avlägsnas eller skärs det på den avsedda platsen. I vissa fall är det nödvändigt att demontera karmar som förhindrar normal drift. På botten 80-100 mm från batten är en stödstång spikad, dess tvärsnitt är 5 cm. Vattentätets nedre del måste fyllas med denna bar och toppen är fastsatt på batten. Vattentätsmaterialets sidodelar ska tas ut.

Att fästa ramen från olika tillverkare kan inte vara densamma.

Det är bäst att läsa instruktionerna i satsen eller få råd från leverantörens officiella representant. När installationen av ramen är klar är fästena fästade på den. Isoleringen måste fixeras på toppen, den är placerad på stödstången längst ner. Nu kan du montera sashen och justera dess klämdensitet med hjälp av de övre hakarna.

De tidigare släppta kanterna av vattentätning fästs på ramen, under vilken de lägger isolering. En dräneringsskena är monterad ovanför, vilket bör ta hänsyn till designspecifikiteten hos fönsterändringen. Nästan alltid på detta stadium vänder de sig till teknisk dokumentation eller till hjälp av konsulter. Fönstret är utrustat från utsidan med ett förkläde som sparar från läckage.

Detta förkläde är konsekvent fäst vid:

 • övre lådan;
 • ram;
 • propping bar;
 • taksparrar.

Förklädenas kanter vrids under lådan och en rännan är placerad ovanför botten. Fyll inte fogarna med skum. Det förbättrar leddets vattentätningsegenskaper, men det starka trycket i flödet kan snedvrida vindriktarens geometri. Kvalificerade mästare applicerar tätningsmedel, resistenta mot atmosfäriska förhållanden. Vid uppbyggnad av både dammare och dörrfönster är det nödvändigt att använda utrustning och säkerhetsanordningar för att arbeta i höjder.

Spektakulära exempel

För ett privat hus kan du tillämpa en mängd olika takfönster. Så här ser en av lösningarna ut - ett fönsterblock av ädel svart färg öppnas uppåt. Dess yttre attraktivitet kombineras harmoniskt med en ogenomskinlig ljusbrun metallplatta runt.

Och här gjorde de inte färgkontrast - de spelade bara på symmetrin i två mönster.

Döva rektangulära fönster i en mycket brant sluttning av taket ser ganska trevligt ut.

Fönstret i ett balkongformat kan se ut så här: En del stiger, och den andra, som har en barriär av medelhöjd längs omkretsen, visar sig vara utanför. Så klart som möjligt på bilden, om allt är korrekt beräknat, är systemet ganska stabilt och vackert, det förhindrar ingenting att gå ut i friska luften. Detta är ett av de sista stegen i installationen av eleganta fönster på taket: kassen är redan full, men det vända materialet har ännu inte lagts ut. Och dessa vita fönster, inbyggda i ett litet utskjutande "hus", kommer inte att lämna någon likgiltig, särskilt på grund av kontrast med den matta rödaktiga takytan.

Gör-det-själv byggandet av ett vind: hur man gör en byggnad varm och ljus

Ett rum på vinden är kallat ett vind Det uppfanns i Paris år 1630 och relevansen av denna arkitektoniska lösning går inte förlorad förrän, och med tanke på tillväxten i volymen av förortsbyggnad används den hela tiden.

Trycket på vinden bör fungera som ett tak

Taket utformas av typen av taket självt. Historiskt är den optimala takprofilen för vinden rummet det så kallade brutna taket. Figuren visar förhållandet mellan rummets volym i fallet med en gavel och en trasig linje.

Även med blotta ögat är det klart att storleken på rummet under ett sluttande tak, mer än under gaveln. Det är också klart att det är större i området än det som ligger på bottenvåningen, detta beror på designen hos huset självt. Ja, och det är lite lättare att göra.

Attic ram utan isolering

Byggandet av mansardrummet innebär att det automatiskt blir en integrerad del av takkonstruktionen. Det vill säga barerna som går till tillverkningen av väggar och vindsäkra tak, ta lasten från takkonstruktionen, vilket gör den mer hållbar och hållbar.

För tillverkning av vinden i ett ramhus är det nödvändigt att tillämpa samma material som användes vid konstruktionen av huvudväggarna och taket på första våningen.

Det vill säga om en vägg på 150x50 mm användes för väggarna, då bör samma användas vid inredning av vinden.

Som stöd, under vägggen använder timmerna på taket på första våningen. Fastsättning utförs med hjälp av naglar eller ett hörn och skruvar på ett träd. Hur exakt att fixa strålarna som utvecklaren själv väljer utifrån sin erfarenhet och kunskap.

Byggnadsdetaljer

Komplicerat liv för byggare är behovet av att installera fönster, därför är det nödvändigt att komplicera takets design eller att använda fönster som är avsedda att användas på vinden. En annan punkt som kan komplicera utvecklarens liv är otillräcklig naturlig ventilation, det vill säga, det är nödvändigt att vidta åtgärder för att skapa tvångsventilation på vinden. Dessutom innebär ett komplext tak en ökning av arbetsintensiteten vid anordnande av värme och vattentätning. Men alla dessa svårigheter uppväger den attraktiva utsikten över huset med mansardtak och det extra rummet gör aldrig ont.

Icke-stödande delar av vindsramen

De icke-stödande elementen på vinden rummet inkluderar de som används för beklädnad väggar och tak, liksom för värme och ångisolering av själva rummet. I det här fallet kan du behöva skapa en extra ram på de vertikalt installerade strålarna i ramen på rummets väggar. För utsmyckning av rummet brukar användas foder, det viktigaste är att när man klämmer fast är det oacceptabelt att komma in i sprickor på isoleringsstycken.

Golvisolering

Arbetet i samband med vindisoleringen har många svårigheter, nämligen det är ganska mödosamt och komplext, och vissa utvecklare bryter mot arbetsordningen för att påskynda arbetet.

Isoleringens tjocklek beror på vilken del av vårt land huset är inbyggt, om vi talar om Rysslands mittzon, då är användningen av en värmeisoleringsmatta med en tjocklek av 150 mm optimal.

I detta fall är ett material som basaltull eller motsvarande lämpligt för takisolering.

Vissa mästare använder polystyrenskum. Eventuellt takmaterial är lämpligt för takbeklädnad, men man måste komma ihåg att det finns material som kräver konstant ventilation, som metallplatta och dess analoger. Med andra ord måste utvecklaren tillhandahålla ett gap på 20-30 mm i storlek mellan metallplattan och filmen som täcker värmeisoleringen.

Teoretiskt sett ska taket inte passera fukt och kondensat bildas inte under det att alla subtiliteter och kvaliteten på det utförda arbetet observeras. Om emellertid under takets uppläggning gjordes fläckar, kommer kondensatet bildat under plattorna att sätta sig på ytan av filmen, vilket inte tillåter att det kommer in i isoleringen. Och efter ett tag torkar det bara.

Isoleringen är placerad mellan spjällen och om brädans bredd är mindre än värmeisoleringsmattans tjocklek, kan en ytterligare spjälk spikas på spjällen eller gipsplåten kan fixeras, men i så fall ska ytan på arket och mattan separeras med ett speciellt ångspärrspapper. En sådan konstruktion kommer att säkerställa tillhandahållandet av normal ångpermeabilitet, med andra ord ångan som genereras som ett resultat av temperaturskillnaden mellan rummet och det inre isoleringsskiktet kommer att sedimentera på pappersytan och gradvis avdunstas. För att säkerställa dess avdunstning mellan isoleringen och vattentätningsskiktet är det nödvändigt att lämna ett mellanrum på ca 10-15 mm, längs vilket ånga kommer att avlägsnas.

En annan liten detalj, för garanterat avlägsnande av ånga, är det önskvärt att takets tak är kallt, för att små fönsterfönster kan ordnas i gaveln tillåter ett sådant tillvägagångssätt att undvika kondensatbildning även i stark kylning.

För att vindsalen ska ha naturlig belysning är det lämpligt att arrangera fönstren. Innan du bestämmer vilka fönster och hur många de behöver installeras, måste du komma ihåg att ett fönster som ligger på taket alltid ger mer ljus.

När det gäller en mansard, kommer ett stort fönster att ge ljus till något mindre än två små installerade på kort avstånd från varandra. För större effektivitet är det lämpligt att placera fönster så högt som möjligt från mansardrummet, men det är nödvändigt att ta hänsyn till höjden på den person som ska bo i detta rum.

Vid beräkning av fönstret är det möjligt att använda en empirisk formel, det vill säga härledd från praktisk erfarenhet. Det ideala förhållandet är 1 till 8, det vill säga när området för ett rum är 16 kvadratmeter, bör fönstersektionen vara 2 eller fler kvadratmeter.

Windows på vinden

Windows på vinden är placerade i utrymmet mellan spjällen och de installeras samtidigt med taket. Fönsterramen kan fästas direkt på spjällen.

Om fönsterdimensionerna är mindre än bredden på spärrsteget, är det nödvändigt att göra en kista för den, det vill säga fylla ytterligare råttor på spjällen och, om nödvändigt, installera en stödfält. Om storleken på fönstret överstiger bredden på fäststeget, är det möjligt att antingen göra skär i spärren eller att installera en mantel under fönstret, så som visas i figuren nedan

balkong

Balkong för vinden kan ordnas på flera sätt, från gavelens sida eller från sidan av sluttningen.

För enheten av en balkong från ett tak av befälhavaren använd en fönster-balkong kombination. Denna konstruktion visas i figuren nedan. Den är installerad enligt samma regler som ett enkelt fönster.

Fönster balkong på vinden

Balkongen från gavelns sida kan ha flera versioner, till exempel är gavelväggen placerad på ett avstånd av två eller tre steg av takbjälkar och på det lediga utrymmet täcker golvet och räcken sätts i spola med takets tak.

Balkong under taket

Om det finns en önskan om att skapa en bärbar balkong, kan även balkar upplängas till önskad längd även vid konstruktionen av en överlappning mellan varandra. För att öka tillförlitligheten hos en sådan design, kommer det inte att skadas för att installera stödjande kolumner under det, precis som det visas i figuren nedan.

Balkong, av den totala volymen av huset

Husprojekt med vindsvåning

Och det här är ett 6 meter vid 4 meter projekt, den totala bebyggelsen är 24 m2. Total yta: 36 m2.

Hus med vinden tak 6x4 Plan av 1: a våningen och vindsvåning

Vi vill erbjuda dig ett urval av flera alternativ för projekt av hus med loft.
Till exempel, det första alternativet. Hus 6x6 meter, total yta - 30 m2

Hus med vind och veranda 6x6 Volymen av den inre organisationen av huset 6x6 Volymen av den inre organisationen av huset 6x6

Och det här är ett mycket vackert, ekonomiskt och kompakt hus med en byggnad på 6x9 m2. Total yta: 86,86 m2.

Hus med en mansard och en veranda 6x9 Planlösning av ett hus med mansard 6x9

För fler projekt av ramhus av olika storlekar, se avsnittet "Husprojekt".

video

Vi erbjuder dig att titta på en video om att bygga ett hus med ett mansardtak på egen hand med stegvisa bilder.