Hur man isolerar vinden från insidan - gör det själv värmeisolering av vinden taket

Attic - poets, artister, kreativa och kreativa människor. Tack vare nya byggmaterial kan vindgolvet användas som ett rum under taket som ett vardagsrum eller tvättstuga (zon) inte bara på sommaren utan också på vintern (för vinterliv). Utomhus, väldesignad och inredd vindsvåning och alls hör till kategorin bohemiska bostäder.

I modern bostadsbyggnad är ett vindhus inte bara en utrustad varm vind, det är ett effektivt sätt att öka bostadshusets funktionella utrymme. Anmärkningsvärt är det faktum att taket i enlighet med stadsplaneringsstandarder beaktas vid bestämning av antalet våningar i byggnaden.

Fördelarna med isolerade vindar:

 • sparar på materialkostnaden under byggandet av en bostadsbyggnad;
 • arrangemang av funktionellt extra utrymme;
 • Det ursprungliga utseendet på ett privat hus med ett vind
 • minskning av värmeförlust genom takytan.

Bland bristerna: sluttande tak, behovet av ytterligare isolering, svårigheter med den rationella organisationen av bostadsutrymmet.

De flesta av vindens minuser är helt borttagbara och blir fördelarna med rätt tillvägagångssätt.

Förberedelser för vindisolering

Ett särdrag på vinden är närvaron av ett sluttande tak. Enligt normerna i SNiP 2.08.01-89 "Bostadshus" kan höjden på vindsvåningen inte vara lägre än 2,5 m. Det är tillåtet att minska höjden i ett område som inte överstiger 50% av rummets totala yta.

Andra funktioner på vinden är:

 • beroende av värmeförlust på materialet från vilket huset är byggt: trä, cellbetong, tegel eller deras kombination;
 • beroendet av vindsäkerhetssystemen från de befintliga i huset. Det lämnar fingeravtryck på kommunikationstekniklösningar;
 • En mängd olika arkitektoniska former av mansardtaket: brutet, singelt, dubbelt sluttande tak;
 • olika designlösningar. Materialet för tillverkning av lagerelement på vinden kan fungera som trä, metall, armerad betong;
 • plats specifika. Att vinden kan ligga inom byggnadens område eller gå utöver dess gränser med stödet på kolumnerna eller konsolförlängningen av interflooröverlappningen.

Således, när man bestämmer hur man värmer upp vinden för vinterlivet, måste man gå vidare från designens egenskaper på vindsvåningen.

Observera att arbetet med att isolera ett bostadshus eller lägenhet för att fungera exakt lokalerna, eftersom Ett sådant tillvägagångssätt ger en skiftning av fryspunkten mot värmaren monterad på väggens yttre sida.

Men uppvärmningen av vinden från insidan är ett allestädes närvarande alternativ, eftersom Alla ytor som är isolerade är inuti vinden (rum) golvet - taket, golvet och väggarna. Undantaget är gaveln, som kan värmas inom ramen för vinden isoleringen eller samtidigt som hela huset uppvärms.

Faktorer som påverkar vindsäkerhetsisolering

Fackmän identifierar två nyckelfaktorer som har en betydande inverkan på graden av värmeförlust och prestanda på vinden, efter det att isoleringsarbetet har slutförts.

 • För det första är det ett värmeisoleringsmaterial. Med tanke på det faktum att vinden golvet är det kallaste rummet i huset, och det är tänkt att utföra vinden uppvärmning med egna händer, måste du ta en balanserad inställning till valet av isolering.
 • För det andra är det en vattentätfilm. Att den är utformad för att skydda isoleringen från fukt som går in i vindsalen från utsidan (utsidan), genom takmaterialet och från insidan, genom golvet.

Vilken isolering på vinden är bättre att välja?

För att isolera vinden i huset kan du använda vilket isoleringsmaterial som har fungerat bra i praktiken.

Bland de mest populära materialen: ull, skum, polyuretanskum och deras sorter. Man bör komma ihåg att isoleringen på vinden är vald med hänsyn till de faktorer som är förknippade med ett visst hus och med hänsyn tagen till kompetensnivån hos vem som ska vara engagerad i installationen av isoleringsmaterial.

De egenskaper som bestämmer isoleringens lämplighet för användning i ett visst fall framgår av tabellen.

Uppvärmning av ett mansardtak av ett privat hus

Kvaliteten på mansardtakets isolering måste överensstämma med bestämmelserna i SNiP II-3-79, dokumentet styr parametrarna för fuktighet och temperatur i rummet, med hänsyn till värmekonduktiviteten hos byggnadsstrukturerna och byggnadens klimatzon.

SNiP II-3-79. Konstruktionsteknik. Fil att hämta (klicka på länken för att öppna PDF-filen i ett nytt fönster).

Uppvärmning av ett mansardtak av ett privat hus

Loft i ett privat hus

Funktioner av beräkningar

Takets värmebeständighet med ett enkelskikt av isolering beräknas med en komplex formel, det tar hänsyn till isoleringens tekniska egenskaper, krav på värmeisolering av byggnader, klimatzon, standard för inomhusklimat, utnämning av lokaler och andra faktorer. Formeln som används av professionella arkitekter under skapandet av projektet.

Uppvärmning av ett takhus inom polyfoam

Vanliga utvecklare behöver inte sådana beräkningar, det är nog att använda de praktiska rekommendationerna från byggarna:

 • För de södra delarna av vårt land ska tjockleken på mineralull eller skum vara inom 10 cm;
 • För tempererade klimatregioner är isoleringstjockleken inte mindre än 15 cm;
 • För de norra regionerna är isoleringens tjocklek minst 20 cm.

I alla fall menas det att polystyren eller mineralull används som värmare - dessa material har den lägsta värmeledningsförmågan bland alla som används vid konstruktion.

Kakelisoleringssystem

Golvräknare

Beroende på isoleringstjockleken på dess värmeledningsförmåga

Hur man väljer en värmare

För närvarande används två typer av isolering mest - mineralull eller skum. Mineralull kan pressas och rullas, med eller utan foliebelagd. Skummet är vanligt eller extruderat robust, med eller utan sidolås. Dessutom producerar olika företag produkter med mindre förändringar, men dessa skillnader spelar ingen roll. Vad exakt väljer isolering - frågan är ganska komplicerad. För att göra det enklare att fatta rätt beslut, bekanta dig med de båda egenskapernas jämförande prestandaegenskaper.

Mineralull eller skum

Exakt jämförelse är nästan omöjligt att göra, för många faktorer påverkar prestandan. Tabellen ger genomsnittsdata, mindre avvikelser har ingen märkbar effekt på de slutliga egenskaperna.

Tabell. Jämförelse av egenskaperna hos mineralull och skum.

Miljövänlighet och brandsäkerhet

Slutsats - Ett tydligt svar, vad är bättre, nej, varje värmare, samtidigt som du observerar den rekommenderade tekniken, kommer att ge högkvalitativ isolering. Och omvänd, om det under tillverkningen av verk gjordes grova fel, då kommer ingen isolering inte att utföra sina uppgifter. Loftet kommer inte bara att vara kallt, det är möjligt att kritiska skador på takkonstruktioner är möjliga på grund av ökad fuktighet.

Isolering av taket på vinden kan utföras på två sätt: innan du täcker taksystemet med takmaterial utanför eller efter att du har monterat taket från insidan. Det första fallet har kritiska nackdelar - det finns en hög sannolikhet att isoleringsmedlet blir vått med alla negativa konsekvenser. I detta avseende kommer vi inte att överväga alternativet, vi kommer bara att ge stegvisa instruktioner för isolering av mansardtaket från insidan. Tänk på två alternativ för det material som används - mineralull och skum.

Utomhusisolering har sina nackdelar.

Steg-för-steg-instruktion om mineralullisolering

Beräkna den önskade mängden mineralull, köp materialet. Du behöver en vass kniv, häftapparat, elektrisk borr och mätverktyg. Vi överväger möjligheten att installera isolering med användning av metallprofiler, de ger möjlighet att påskynda arbetet och förbättra prestandaegenskaperna hos ett varmt tak.

Vi värmer mansardtaket med mineralull

Steg 1. Mäta avståndet mellan intilliggande spärrar. Ta mätningar med en marginal på ca 2-3 cm, den skurna delen av mineralull ska vara något bredare och därigenom säkerställa en tätare passform av materialet till spjällen.

Mät avståndet mellan spjällen

För att göra detta, rulla ut en rulle mineralull, ge några minuter för att återställa den ursprungliga fabrikstjockleken. Placera ett måttband eller vikningsmätare på mineralull och gör små skär med en skarp kniv.

Mindre nedskärningar görs

Steg 2. Skär en bit bomull i storlek. Om du inte har en lång linjal, kan du istället använda en bit OSB av lämplig storlek.

En bit mineralull är skuren.

Steg 3. Utför linjerna på spärren, avståndet från linjerna till vindskydd bör vara lika med mineralullens tjocklek. Vidare längs denna linje kommer fästen att fixas för fästning av remsorna av en metallprofil. Med en stigning på ca 40 cm gör du märken på spjällen, på dessa ställen är specialbeslag fixade för att fixera metallprofiler.

Avståndet mellan märkena ska vara ca 40 cm.

Steg 4. Skruva elementen till spärren med träskruvar, se till att de är placerade på samma linje, fästena har justeringshål för att jämföra positionen. När den exakta positionen är vald, fixera elementen med en andra skruv.

Fäste fastsättning

Fästplatsen är inriktad

Konsolen fixeras av den andra skruven

Är viktigt. Avståndet mellan hakarna och takets ändar ska vara lika med summan av tjockleken hos de två lager av mineralull.

Fäste montering process

Steg 5. Anslut metallprofilerna med fästena. Använd en lång räls eller regel, kontrollera den korrekta positionen av metallprofilerna. Det finns problem - åtgärda dem, för att göra det, lossa skruvarna, justera positionen och dra åt hårdvaran igen.

Metallprofilinstallation

Alla lameller är installerade

Efter att alla lameller har installerats och kontrollerats, demonteras dem. De stör installationen i stället för bitar av mineralull.

Steg 6. Sätt in det skurna stycket mineralull mellan spjällen, korrigera dess position. Observera att det inte finns några luckor, mineralullen ligger exakt utan snedvridningar. På samma sätt isolera taket längs hela längden på vinden. Den maximala höjden som kan nås från golvet utan att använda steglister eller ställningar.

En bit mineralull sätts in mellan spjällen

De återstående bitarna av mineralull läggs.

Steg 7. Rulla ut en rulle mineralull 5 cm tjock och montera den över spjällen. Det här skiktet stänger alla luckor på de första 10 cm tjocka. Vid monteringsstället ska fästet försiktigt riva genom duken.

En rulle mineralull staplad över spjällen

Isoleringen bryter i stället för montering av konsolen

Steg 8. Montera metallprofilerna på plats, de håller båda skikten glasull på en gång. Sätt dubbelsidigt tejp på dem, ta bort skyddande papper.

Installera om metallprofiler

Limning dubbelsidig tejp

Steg 9. Förbered membranet, sträck det försiktigt över profilerna och lima till bandet. Under sträckningen var uppmärksam på att membranet ligger platt över hela ytan.

Klibbande membran på dubbelsidig tejp

Steg 10. Försegla membranöverlappningarna. Överlappets bredd ska vara ca 10 cm.

Överlappningar är stängda med skottband.

Överlappningar rullas av en liten vals.

Är viktigt. Ju snäva membranet, desto mindre fukt kommer in i isoleringen. På grund av detta minskar värmeledningsförmågan, salarna kommer att vara varma.

Det rekommenderas att dessutom försegla hörnen på rummen, använd en häftapparat och skivband. Taket är klart för efterbehandling.

Hörnet är förseglat med en häftapparat.

Dessutom används tejp

Attic rum redo för efterbehandling

Stegvis instruktioner för skumisolering

Isoleringsskum har sina fördelar och nackdelar. Slutvalet påverkas av många faktorer, varje utvecklare måste själv bestämma sig. Uppvärmningen sker med två skikt skum, för att minimera värmeförlustskivorna monteras i ett rutmönster. För produktion av verk behöver en skarp kniv eller handsåg med fina tänder och skum.

Steg 1. Skär ett skumskikt till storlek och placera det mellan spjällen. Plåtstorlek ska vara 0,5-1,0 cm större än avståndet mellan spjällen. För att fixera plåten till träkonstruktioner, använd monteringsskum. Det håller inte bara isoleringen utan även hermetiskt förseglade alla sprickor. Använd samma algoritm, montera det första skiktskiktet över hela takytan. Användningen av polyuretanskum har en annan fördel - processen med att lägga skumplattorna är mycket lättare och snabbare.

Mäta avståndet mellan spjällen

Skära skum med en hacksåg

Är viktigt. Om du har ett ångskydd mellan takbeläggningen och taksystemet, fixa du inte arken tätt mot membranet, men med ett mellanrum på ca 2-3 cm. Detta är nödvändigt för naturlig ventilation, annars ökar kondensat, takstrukturen på taksystemet påverkas av rot.

I närvaro av ångspärr läggs polystyren med ett litet gap

Efter det att skummet har hårdnat, skar försiktigt bort eventuellt överskjutande överskott med en skarp monteringskniv.

Steg 2. Förbered skummet för det andra lagret, storleken och kvantiteten är ungefär samma som för den första. Placera det mellan spjällen, glöm inte att lakan ska skjutas och stänga lederna. Detta är en ytterligare åtgärd, lederna är redan väl förseglade med monteringsskum.

Vi börjar lägga det andra skiktskiktet (montering)

Är viktigt. Båda skikten ska passa så nära varandra som möjligt. Om det finns gap mellan dem, kommer värmeförlusterna att öka på grund av luftens konvektion. Och detta kommer säkert att påverka komforten på vindsutrymmet.

Innan du installerar det andra lagret rekommenderas att applicera skummet på alla sömmar och omkretsen av arken i det första lagret. Skummet ska stå i ungefär fem minuter och först därefter kan du limma det övre skiktet av skum. Om du inte ger extrakt och omedelbart trycker på skummet, förlorar det helt dess egenskaper, ökar inte i volymen, håller inte skumark mellan dem.

Polyuretanskum appliceras

Tätningsskumfog mellan isoleringsplattorna

Skum innan du lägger det andra skiktet ska hållas i ca 5 minuter.

Steg 3. Sätt in det andra skiktskiktet och försiktigt blåsa alla luckor runt omkretsen med skum.

Praktiska råd. Om du har bekymmer om tillförlitligheten för att fixera det andra skiktskiktet till det första, så zapenivayte stora ytskiktet.

Spåren på omkretsen av arket i det andra skiktet skummade

Steg 4. Isolera korsningen av mauerlat till spärren. Detta är ett väldigt viktigt node truss system, tål maximala belastningar. Men det har också en mer egendom - det ändrar sin storlek och konfiguration under sommar / vinterperioden. Detta innebär att enskilda element ständigt rör sig, oscillationsens amplitud är obetydlig men tillräcklig för penetration av fukt. Arbeta på dessa ställen mycket noggrant, känner inte ledsen för skummet, det tätar perfekt knutpunkterna och samtidigt kan elementen ändra linjära dimensioner.

Var särskilt uppmärksam på den plats där mauerlat ansluter till spjällen.

Värmeisolering av taket med skumplast är ett mycket viktigt moment vid konstruktionen av mansardlokaler. En avvikelse från den rekommenderade tekniken har extremt negativa konsekvenser. Som ett resultat av felen får fuktig varm luft under takpannan, ångan kondenserar, timret blir våt. Torkning är mycket långsam av två skäl. Det första är att ett träd absorberar vatten mycket lättare än vad det förångar. Den andra - den nästan fullständiga frånvaron av naturlig ventilation sänker torkningen av träkonstruktioner ännu mer.

Värmeisolering av taket med skum är ett mycket viktigt moment vid byggandet av mansardlokaler

Och viktigast av allt. Förfalskningsprocesserna uppträder i ett slutet utrymme, de kan inte påvisas visuellt i de tidiga stadierna. I bästa fall kommer våta fläckar framöver på målväggen. I värsta fall kommer problem att avslöjas efter deformation av trussystemet. Under reparationer kommer det att vara nödvändigt att demontera utsidan av vinden, ta bort isoleringen och granska taksystemet. Om spärren inte kan repareras, kostar deras ersättning mycket mer än att bygga nya. Tänk på detta och ta en mycket ansvarsfull inställning till isoleringen av taket på ett privat hus.

Praktiska råd

Varje fel under isoleringen orsakar försämring av mansardtakets prestanda. Vissa av dem förvärrar inte bara indikatorerna för värmebeskydd utan blir också en orsak till kränkningen av tråksystemets bärkraft, vilket är en mycket obehaglig följd, det tar mycket tid och pengar för att eliminera det. Vilka obligatoriska regler bör följas?

 1. Använd en nylongänga eller tunn koppartråd under isolering av taket med mineralull. Efter att mineralullen sätts in mellan spjällen, dra ihop trådarna i form av spindelväv underifrån. De kommer att behålla isolering från lossning. Tro inte tillverkarna att den pressade bomullsulden har tillräcklig mekanisk styrka, alla mattor, utan undantag, sakta till tiden. Bara några gör det rhinestones efter installationen, och det senare inom några månader. I sistnämnda fall är saggen redan omärkbar, isoleringen är stängd genom att avslutas, men detta minskar inte de negativa effekterna.

Under isoleringen är den sträckta nylongängan

Isolering staplad i två lager på ett förskjutet sätt.

Sömmarna av ångspärr tejpade

Om du limar lederna behövs inte omvänd överlappning.

Kontringstävlingar i detta fall krävs

Counter Strike inuti rummet

Och den sista, viktigaste regeln - följ alla de angivna rekommendationerna, och vinden rummen blir varma!

Video - Värmer upp vinden med mineralull

Stepan Rusovs huvudredaktör

Författare av publikationen 11/16/2017

Gilla den här artikeln? Spara för att inte förlora!

Isolering av vinden från insidan, om taket redan är täckt: material och teknik

Arrangemang av bostadsutrymme på plats på ett vindusutrymme har länge upphört att vara ett sällsynt fenomen. Fler och fler husägare är intresserade av hur man korrekt reparerar, så att livet "under taket" inte var mindre bekvämt än i huset självt. Överväg hur man gör vinden isolering, om taket redan är täckt, vilka material passar bäst för detta ändamål och vilka nyanser du bör uppmärksamma.

Vid arrangering av vinden är isoleringen huvudpunkten, eftersom taket anses vara ett av de kallaste områdena i byggnaden

Isolering av vinden från insidan, om taket redan är täckt: förberedelse av rummet

Attic - är inte bara en beboelig vind. Det finns några regler som skiljer dessa två rum från varandra. Först av allt måste taket på vinden nödvändigtvis ha en sluttning. Dessutom måste rummets standardhöjd vara minst 2,5 m.

För vindisolering används olika material, såsom mineralull, skum etc.

Med fokus på det attraktiva utseendet bestämmer många om arrangemanget på vinden. Men i verkligheten måste vi möta några nyanser som det är önskvärt att bekanta sig med innan arbetet påbörjas:

 • De material som används för att bygga vinden, bestämmer direkt värmeförlusten i detta rum. Därför bör deras val tas upp på ett mycket ansvarsfullt sätt.
 • Det rätta valet av tekniska lösningar, som gör det möjligt att tillhandahålla all nödvändig kommunikation på övervåningen, har ingen mindre inverkan.
 • En stor roll spelas av takets form. Det kan vara en-lutning, gavel eller bruten;
 • För att dölja takets lagerelement är det nödvändigt att visa fantasi;
 • vinden kan vara lokaliserad inte bara inom husets territorium, men också gå bortom det, förlita sig på kolumner.

Var och en av dessa aspekter har sitt inflytande på det tillvägagångssätt som kommer att krävas för högkvalitativ takisolering. Men huvudrollen hör fortfarande till de två huvudmaterialen - värme och vattentätning. Å ena sidan ligger utrymmet under taket i det kallaste området av byggnaden. Å andra sidan orsakar en stark skillnad mellan temperaturen inuti och utomhus ofta kondens, vilket har en destruktiv effekt på material.

När man isolerar vinden bör man vara uppmärksam inte bara på taket utan även på väggarna

Det bästa materialet för uppvärmning gör det själv

För solens inre isolering finns många lämpliga alternativ. Men du måste göra ditt val baserat på egenskapen hos bostadsområdet, liksom designfunktionerna hos ett visst tak för att fungera. Tänk på vilka alternativ som finns idag och vilka funktioner som är typiska för dem.

Golvskyddsskum: Fördelar och nackdelar med materialet

Polyfoam - en av de mest kända värmare, som upptar sin nisch bland billiga isoleringsmaterial. Priset är faktiskt betydligt lägre än för många andra, men det här är inte den enda fördelen:

 • skum absorberar inte alls fukt. Om materialet förbehandlas med en speciell impregnering, kommer vattnet helt enkelt att flyta ner på ytan;
 • låg vikt är en annan fördel som väsentligt underlättar transport och installation, samt minskar lasten på taket.
 • Skumets värmeledningsförmåga är mycket liten, så att den klarar av sina direkta funktioner mer än fullständigt;
 • skum är lätt att klippa och fästa. Detta gör att du kan arbeta med honom utan några problem även om ingen erfarenhet saknas.

Polyfoam - en av de enklaste och billigaste värmare

Intressant! När det gäller kostnad kan denna metod endast jämföras med takets isolering med expanderad lera, men nu används denna metod mindre och mindre.

Baserat på dessa egenskaper kan vi dra slutsatsen att skummet nästan är en win-win-möjlighet när det gäller att värma upp vinden från insidan. Men isoleringen av väggarna från skumins insida har också nackdelar, och ibland visar de sig att vara betydligt större fördelar:

 • ångpermeabilitet hos skum är på en mycket låg nivå. Som ett resultat är rummet ofta täppt och varmt. Det leder också till en ökning av fuktighet, vilket medför utveckling av svampar och mögel på takets takelement.
 • Trots sitt konstgjorda ursprung utsätts detta material ofta för skador från gnagare;
 • över tiden tenderar trä att krympa, vilket leder till bildandet av sprickor mellan skumelementets element. Det här är omöjligt att fixa, och det enda sättet att lösa problemet är att helt ersätta det isolerande materialet.

För att skumma polystyren (skum) fungerat som värmare under lång tid, bör du följa installationstekniken

Många tror att dessa brister är mer än fördelar och isoleringen av vinden med skumplastik är inte motiverad. Men det måste erkännas att detta är en av de mest budgetmässiga alternativen, vilket ger ett minimum av krångel, och om installationstekniken observeras kan det bli ett alternativ till dyrare lösningar.

Golvisoleringspolystyrenskum: fördelar, nackdelar och egenskaper

Extruderad polystyrenskum är mycket lik skumplast. Deras tekniska egenskaper är nästan identiska, med undantag för en betydande aspekt - installationsteknik. Om du behöver lägga skummet mellan spjällen, läggs polystyrenskum på toppen, vilket eliminerar risken för sprickor och luckor.

Bra råd! Vissa tillverkare erbjuder kunderna plattor med stegade leder, vilket gör det möjligt att göra lederna ännu mer hållbara och tillförlitliga. Sådan fixering av element i sig är ett idealiskt alternativ för att värma taket på vinden.

Bland andra fördelar med isolering av polystyrenskumt tak är det omöjligt att inte nämna sin låga vikt, vilket kombineras perfekt med hög hållfasthet och motståndskraft mot yttre påverkan. Dessutom är det här materialets operativa livslängd ganska lång, med förbehåll för överensstämmelse med hela tekniken för isolering av vinden pentoplex.

Extruderat skum görs med en annan teknik, den är mer tät och resistent mot deformation.

Utvidgad polystyren är inte benägen för processerna för sönderfall eller sönderdelning, vilket också är viktigt vid arbete på taket. På toppen av det kan appliceras någon topplack som ger ett attraktivt utseende och ger extra skydd.

Det är enkelt att arbeta med polystyrenskum själv: olika limblandningar och mastik är lämpliga för att fixera den. Och ibland används även en bygghäftare. Så för installation är det inte nödvändigt att köpa några dyra ytterligare element.

Men bakom alla dessa positiva egenskaper borde vi inte glömma den enda, men ganska allvarliga bristen på isolering av polystyrenskum från insidan av väggarna och taket - materialet har ökad brännbarhet. För ägare innebär detta behovet av mer noggrann och omtänksam sammanfattning av all kommunikation, i synnerhet el.

Naturligtvis försöker tillverkare minska denna nackdel till ett minimum, men idag kan vi med säkerhet säga att den här frågan är öppen, och varje ägare som har valt väggisolering från insidan av penoplexen måste ta hand om sin säkerhet.

Ordningen med isolering av vinden takytan från insidan

Intressant! Det är ingen slump att det här materialet oftast är valt att isolera balkongen. Styrofoam har en mycket låg värmeledningsförmåga, och samtidigt på balkongen behöver han nästan inte komma i kontakt med el.

Atticisolering från insidan av mineralpoolen: ett värdigt alternativ till penoplex

Mineralull - ett annat isoleringsmaterial som används överallt och är allmänt känt för dess egenskaper. Det fick sitt namn på grund av den fibrösa strukturen, som liknar medicinsk bomull. Du kan köpa den i rullar, vilket gör transport och installation ännu bekvämare.

Låg värmeledningsförmåga kombineras perfekt med förmågan att inte absorbera fukt. Även om det här händer materialet torkar snabbt, utan att förlora sitt utseende och tekniska egenskaper.

Minvat tillhör kategorin miljövänliga och säkra material, vilket blir märkbart även om takets övre del är täckt med metallplattor, som är utsatt för stark uppvärmning under inverkan av solljus. Dessutom fungerar mineralullen också som en ljudabsorberande barriär, och i motsats till skumplast är det helt inte intressant för gnagare och olika insekter.

Egenskaper av mineralull i att det inte bara bibehåller värme, men har också utmärkta ljudisoleringsegenskaper

Uppvärmning av taket från mineralullens insida bör ske med hänsyn till att det är ett ganska elastiskt material trots sin mjuka fiberstruktur. Han är ganska kapabel att hålla mellan spärrar under förutsättning av högkvalitativ fixering.

Bra råd! Vid bearbetning av mineralull för att placera lakan mellan spjällen är det nödvändigt att lämna en reserv på ca 2 cm. Detta gör att de kan hålla och inte falla ut även om det inte finns några ytterligare fästelement.

Uppvärmning av taket från insidan av glasull: om du ska använda detta material

Enligt dess egenskaper är glasull lik mineralull, men i detta fall är fibrerna som utgör materialet längre, vilket i allmänhet ökar materialets elasticitet. Något högre och styrka indikatorer och ljudisolering förmåga. Men när det kommer i kontakt med fukt, ger glasull till mineralull och absorberar mer vatten.

Användningen av glasull för isolering av bostadslokaler leder inte till några negativa konsekvenser för invånarnas hälsa. Inga giftiga ämnen används i produktionsprocessen. Dessutom kännetecknas glasull av ett lågt brandbarhetsindex.

Glasull är bra ur brandsynssynpunkt, och bibehåller också värme perfekt och är inte mottaglig för skador med form och andra influenser.

I arbetet med att arbeta med materialet krävs att säkerhetsbestämmelserna följs för att undvika införandet av glasullsfibrer i luften. De små partiklarna kan orsaka irritation av slemhinnorna, och därför är användningen av andningsskydd och skyddsglasögon absolut nödvändigt.

Bra råd! Ibland kan glasfiberfibrer orsaka hudirritation, därför är det i arbetet med att arbeta med det rekommenderat att bära stängda kläder och till och med handskar.

Uppvärmning av taket från insidan med egna händer med användning av stenull

Stenull är det dyraste alternativet bland sådana material. Men samtidigt är det den säkraste för människors hälsa och, med graden av tillförlitlighet, överstiger alla andra alternativ. Här är några av dess främsta fördelar:

 • Värmekonduktivitetskoefficienten för detta material är en av de lägsta;
 • stenull är helt miljövänlig även vid uppvärmning;
 • skiktet av denna värmeisolator är också en utmärkt ljudbarriär;
 • ångpermeabilitet är mycket hög;

Stenull används inte ofta på grund av sin höga kostnad, men effektiviteten i detta material är hög i alla avseenden

 • materialet brinner inte i praktiken;
 • inga mekaniska belastningar kan deformera stenull eller påverka dess egenskaper
 • materialet skiljer sig på lång sikt
 • Stenull kan köpas i form av plattor som enkelt skärs i segment av önskad längd och fästs på takytan.

På grund av den höga kostnaden för stenull försöker man ofta ersättas med mineralull eller glasull. Men en sådan ersättning kan inte kallas en fullvärdig, eftersom den påverkar isoleringens kvalitet ganska seriöst. Många användare hävdar att priset på materialet är berättigat och med förbehåll för installationstekniken betalar det mycket snabbt för kostnaderna.

Relaterad artikel:

Typer av isolering för tak och golv. Mineral och syntetisk isolering för taket. Uppvärmning av ett mansardtak.

Dessutom är det mycket möjligt att utföra allt arbete på att väta taket på vinden med egna händer. En videohandledning kan visa arbetsordningen, och rekommendationerna från experter hjälper till att undvika vanliga misstag.

Att värma vinden med ekologisk olja är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa förkylningen

Ecowool är ett förkrossat material som först blåses in i slitsarna och sedan använda samma metod lägger man ett skikt mellan överlappningen och spjälkarna med hjälp av en speciell konstruktion för detta ändamål. Detta är ett dyrt förfarande, men det gör det möjligt att helt eliminera alla risker med utkast och för att säkerställa den mest effektiva isoleringen.

Teknologin för att applicera ekowool gör att du kan tillhandahålla fullständig värmeisolering utan sömmar och sprickor

Ecowool för 80% består av ett helt naturligt material - papper, vars egenskaper är mycket lika de som kännetecknar trä. Med sitt naturliga ursprung minskar nivån på värmeförlust ekologin inte mindre effektivt än andra material.

En av komponenterna som ingår i ekowool är borax. Enligt dess egenskaper är det ett antiseptiskt naturligt ursprung, vilket gör att träelementen i taket ger ett effektivt skydd mot formning av mögel och mögel.

Ecowool appliceras med ett tunt lager, men samtidigt ger det en anständig nivå av inte bara värme utan även ljudisolering. Materialet behåller sina egenskaper även efter årtionden av användningen. Så inte för låg kostnad - den enda nackdelen med detta material, vilket är ganska motiverat av dess utmärkta egenskaper.

Golvisolering med polyuretanskum: grunderna för teknik och materialegenskaper

Polyuretanskum är den mest moderna bland alla de angivna sätten att värma vinden. Dess huvudsakliga skillnad i fullständig frånvaro av leder eller luckor, vilket kan vara en källa till kall luft. Dessutom är driftsperioden för detta material en av de längsta och upp till 30 år.

Polyuretanskum är en av de mest effektiva isoleringen idag.

Polyuretanskum är inte föremål för krympning, även om träets taktak med tiden börjar gradvis deformeras. Den solida strukturen eliminerar helt risken för fuktabsorption, vilket eliminerar behovet av att installera ytterligare ett ångspärrskikt.

Men det finns aspekter som väsentligt komplicerar processen med att använda polyuretanskum som takisolering från insidan. Först och främst gäller det ansökningsförfarandet, vilket kräver komplex och dyr utrustning. Hans köp är nästan aldrig berättigat, så vanligtvis hyrs det.

En annan aspekt är den komplexa tekniken för tillämpning, vilket ger en viss erfarenhet inom detta område och tillåter inte nybörjare att klara själva uppgiften kvalitativt.

Bra råd! Det perfekta alternativet är att bjuda in ett team av arbetare som kommer med egen utrustning och inom några timmar kommer att göra en högkvalitativ isolering av vinden i ditt hem.

Vid arbete med polyuretanskum är det nödvändigt att använda skyddskläder och observera säkerhetsåtgärder.

Värmer upp vinden från insidan med egna händer med penofola

Penofol är ett slags polyetenskum - en teknik som upptar sin nisch bland metoderna för modern isolering av väggar och hus. Tillsammans med hög ljudisolering är det värt att notera att Penofol har en högkvalitativ aluminiumbeläggning som kan appliceras på en eller två sidor.

Här är några fler argument för att använda penofol för vindisolering:

 • materialet utgör inget hot mot människors hälsa eller dess miljö
 • dess värmeledningsförmåga är extremt låg;
 • Det slutna systemet med luftbubblor som är karakteristiska för detta material är ett utmärkt hinder för ångpenetration.

Denna metod gäller inte heller billigt och kräver betydande finansiella investeringar för genomförandet. Men som praktiken visar är det bättre att tillbringa en gång på högkvalitativt material och därigenom säkerställa bekväma levnadsvillkor under många år framöver.

Det är inte ovanligt och en kombination av material. Materialen i kombination med egenskaper kan användas för uppvärmning tillsammans. Exempelvis kombineras mineralull och polystyrenskum perfekt. Den första placeras mellan spjällen och den andra ligger närmare takets kant. Denna kombination kommer att uppnå önskad effekt och avsevärt spara på förvärv av material.

Penofol kan ge tillförlitlig värmeisolering i kombination med andra material.

Som du kan se från beskrivningarna har varje värmare sina egna fördelar och nackdelar. Den enda frågan är att välja det lämpligaste alternativet som kommer att uppfylla tanken på att materialets pris och kvalitet överensstämmer.

Ett av de vanligaste misstag som ägarna gör är ett missvisat val till förmån för det billigaste alternativet för vindisolering. Videor och artiklar kan visa de positiva aspekterna av ett beslut, men valet måste ta hänsyn till alla nyanser och egenskaper. Försök att spara på värmeisoleringsmaterial kan leda till att efter en viss driftstid är det nödvändigt att utföra reparationsarbete eller till och med helt ersätta allt material.

Värme vind från insidan med egna händer: video och arbetsfaser

Var och en av materialen har sina egna fästfunktioner och bör användas uteslutande enligt tillverkarens rekommendationer. Men om vi talar om den allmänna arbetsordningen, så finns det obligatoriska steg som utförs nästan alltid, oavsett vilket material som väljs.

Den första läggs ut ett lager av vattentätande material, vilket bör skydda isoleringen mot de skadliga effekterna av fukt. Filmen placeras överlappande på ett sådant sätt att ett skikt är 10-15 cm på den andra. De fixar materialet med en bygghäftare, och lederna är dessutom limmade med tejp.

Utförande av isolering i förhållande till byggnadens tak

Då, om det finns ett behov av detta, skapas en kista. För det kan man använda trattlattar som är 8-10 cm breda. De måste fästas på spjällen och ha dem parallella med varandra på ett avstånd av 50-60 cm. Det är mycket viktigt att inspektera varje element separat med hjälp av en byggnivån. Detta förhindrar att eventuella fel i taket uppträder i framtiden.

En värmeisolator placeras på spjällen eller kassen och är ordentligt fastsatt för det. Om vi ​​till exempel pratar om att använda någon typ av ull som säljs i form av rullar, så skärs materialet i stycken av rätt storlek för att sätta mellan spjällen. Isoleringens tjocklek ska vara så att den matchar lagrets bredd. Det är särskilt viktigt om du bestämmer dig för att göra väggisolering i mineralullen plus gips. I det här fallet ska allt ledigt utrymme fyllas med isolering.

Det översta lagret i denna "tårta" är ett lager av ångisoleringsmaterial, som kan användas som en polyetenfilm, asfalt eller takfilt. Som vid vattentätning överlappar det valda materialet. I det här fallet görs fästningen bäst genom att använda tunna trälister, placera dem i steg på 40-50 cm. Samtliga fogar måste limmas med tejp.

Bra råd! Om du behöver lägga flera lager av värmeisoleringsmaterial måste en ångspärr läggas mellan var och en av dem. Detta gäller särskilt för kalla områden.

Du kan spara betydligt på vinden uppvärmning, om du förstår vilka material som är bättre och billigare

Som ett sista steg förblir det bara att ta hand om en lämplig ytbeläggning, som kan fästas på kassen eller, i dess frånvaro, direkt till stängerna. Det är värt att ta hänsyn till vikten på de använda dekorpanelerna, eftersom installationen av de tyngsta av dem kan kräva förmontering av en ram tillverkad av en metallprofil.

De största misstag som gjorts i processen med vindisolering

Slutresultatet av det arbete som görs för hand beror på hur noggrant tekniken och alla föreskrivna regler följs. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt förfarandet för att lägga vattentätningsskiktet, som material som kan absorbera fukt, i framtiden redan torkar ut, vilket ofta orsakar kallt i rummet.

Här är några rekommendationer från experterna, med vilka du kan minimera de negativa effekterna:

 • Om takets lutningsvinkel inte överstiger 13 °, kommer detta att orsaka försening i nederbörd på ytan. Som ett resultat - utseendet av rost och utseendet av läckor. Allt detta kan negativt påverka isoleringens tillstånd, så det är viktigt att se till att lutningsvinkeln är tillräckligt stor innan du börjar arbeta.
 • installation av isoleringsmaterial på väggar och tak - detta är inte allt nödvändigt arbete. Det är nödvändigt att ta hand om fönsterisolering (enligt svensk teknik). För att göra det är det bäst att bjuda in experter för att förhindra läckage. Speciellt om installationen av lutande fönster är nödvändig;

Installation av värmeisoleringsmaterial på väggar och tak kan ske självständigt eller med hjälp av specialister

 • För att ge isoleringsmaterialet luftning och förmågan att torka ut om det är våt, är det lämpligt att lämna ett mellanrum på ca 2-3 cm mellan materialet och taket.
 • Kategoriskt är det omöjligt att sakna åtminstone ett av de erforderliga skikten av ång- eller vattentätningsmaterial.
 • Om det värmeisolerade materialet överskrider spärren i tjocklek, kan deras höjd ökas med självhäftande extraskenor.

Dessa enkla rekommendationer kan hjälpa till i arbetet, vilket ökar kvaliteten på isoleringen avsevärt. Om det emellertid finns tvivel i styrka och erfarenhet, skulle det vara bättre att bjuda in en specialist. Naturligtvis måste du betala för det, men i det här fallet behöver du inte göra om allt två gånger.

Att värma vinden på vinden från insidan är långt ifrån den svåraste uppgiften som en husägare kan möta. Ofta vill ägarna på översta våningen ha en balkong, vars isoleringsteknik också har sina egna egenskaper.

Liksom för väggarna kan en mängd olika material användas för att isolera taket på balkongen, men det är värt att notera att loggias isoleringsteknik, som inte nämnts tidigare, ofta används här. Detaljerad steg för steg med funktionerna i denna process hjälper dig att räkna ut steg för steg instruktioner "Värmer balkongen från insidan med egna händer."

Schemat för temperaturens konturer på vinden

Värma upp vinden från insidan med mineralull gör det själv: videoinstruktion

Som ett illustrativt exempel rekommenderas att titta på träningsvideoen, som beskriver väggisoleringstekniken från insidan av mineralullen. Detta gör att du kan bekanta dig med alla nyanser och undvika de vanliga förekommande misstag som nämnts tidigare.

Några ord om vindsvalets kvalitet från insidan.

Tak takisolering - steg för steg instruktioner

För att kunna göra allt kvalitativt och under lång tid måste du förstå den grundläggande principen att värma varje rum. Först måste vi komma ihåg att luften i rummet där människor befinner sig är mycket fuktigare än det där ute, särskilt på vintern. Denna fukt kommer att stiga med varm luft, blötlägg ett lager av isolering. I likhet med denna process kommer fukt från gatan (under regn, dimma, när luftfuktigheten är hög, 85%) att impregnera de torrare isoleringslagen som ligger under takbeläggningen. Därför bör sekvensen av lager göras strikt som beskrivs nedan.

 1. Det första lagret är takmaterial. Det kan vara skiffer, metallplatta, euroroofingmaterial - utan skillnad är valet ditt.
 2. Layer vattentätning. Skydd från den yttre miljön. Materialet läggs direkt på spärren under skiffer eller annan takbeläggning. Spik kontrollskenan till varje takfläns så att materialet inte skadas av vinden, vilket kommer att gå lite där. Vissa byggare använder vanligt takfilt, men effektiviteten är extremt tveksam, eftersom det kan spricka när temperaturen sjunker, blir den snabbt oanvändbar.
 3. Isolering. Det kan vara skum, vanlig mineralull, glasull, papper. Huvuddelen är att tjockleken ska vara minst 10 centimeter, så att även de största frostarna inte kunde hämta värme från rummet.
 4. Ångspärr. Det här är en skyddsfilm som inte ger fukt, från rummet för att komma på isoleringsmaterialet och värmen går ut. Detta lager är obligatoriskt och utan det kan du inte värma rummet eftersom effektiviteten av sådant arbete blir mindre.
 5. Avslutningsmaterial. Nästa kommer foder, plast, OSB-platta, gips - i allmänhet allt du vill bifoga. För bekvämligheten är kistan fylld, till vilken det är bekvämt att montera ytan.

Låt oss nu överväga steg för steg hur man värmer upp vinden från insidan och vad som behöver göras så att värmen inte rinner från rummet till gatan under den kalla vintern.

Du har spjäll med en timmerhöjd på 12-15 centimeter, sedan vattentätning (takmaterial), följt av takmaterial. Det vill säga, du behöver bara installera isolering och ångspärr. För detta kommer det att vara tillräckligt 10 centimeter. Vi mäter avståndet mellan spärren, där vi lägger isoleringsstyckena. Detta kan vara fiberboard, glasull, men mineralull med en densitet på 45 kg / m 3 är bäst. Det tar mätningar på ett sådant sätt att det är 2-3 cm större än avståndet mellan de två stängerna, så att ullen kommer i mycket tätt och under tryck.

Detta bör göras med en speciell vass kniv, som är avsedd för denna verksamhet. Det viktigaste att följa reglerna för skärning: Du kan inte göra de släta kanterna på klippbussen, du behöver bara göra en rätt vinkel. Några mästare försöker "välja mellan" till 2 buskar gick in i spåret. Men det här är redan överflödigt - fogen kan enkelt limas med tätningsmedel, speciellt eftersom du inte kommer att ha "bomullsullbom" -fogar med korrekta mått, bara bomullsull.

Du kommer att få ett rektangulärt stycke mineralull exakt i cellen mellan spjällen, 2-3 cm mer. För att den ska sitta i sin plats måste du klämma den lite, tryck på den. På sidorna kan du bättre placera honom med ett skarpt föremål, som en skruvmejsel. Mineralplattor gör att du kan göra solskydd med egen hand om några minuter - det är mycket snabbt och enkelt att arbeta med dem, särskilt i jämförelse med andra värmeisoleringsmaterial.

Detta kan göras på flera sätt. Om du har lite extra ekonomiska resurser, välj sedan de bästa kontrollerna. Tvärs över taken är tunna träremsor packade som håller mineralullen. Det är inte nödvändigt att fylla dem väldigt ofta - varje 50 cm kommer att vara tillräckligt, speciellt eftersom arket av bomullsull sällan försvinner någonstans från sitt säte. Det andra sättet att fixa är ännu enklare och kräver inte heller några kostnader. För detta behöver du bara ett par dussin dubbar, du kan kurvor och en trådspets. Du hammar en spik genom varje 70-80 centimeter, sträcker sedan en tråd eller tråd mellan dem, en slags spindelväv erhålls. Den är inte lika stark som en rake, men det är mer än tillräckligt för att hålla ett blad mineralull som kan "flytta" bort från sätet.

Hur man värmer upp vinden från insidan, vi räknade ut, nu gå vidare till sista scenen - avsluta väggen. Oftast tar de ett ark av OSB, fyller det från insidan på spärrar, det visar sig en platt yta där du kan lima tapeter eller skruvplast, väggpaneler. Vissa mästare enkelt "täcker" värmen med ett ark OSB, tryck dem med mineralull och lämna sedan det utan att slutföra. Detta görs om ett plåt med gipsmur är installerat för tillverkning av ett vindsvå med platta vertikala väggar, utan sådana "backar". Men det här är rätten till varje ägare och bara du väljer.

Hur man isolerar taket och vilket material man ska välja

När du har bearbetat rummets väggar och ökat effektiviteten när det gäller värmebesparing, måste du arbeta i taket, eftersom mycket värme kan "springa" genom det, därför - dina pengar. Taket är som regel gjort, det vill säga ett plåt med gipsmur installeras av puffar, vid ca 220-240 centimeter beroende på rummets tekniska egenskaper. För att värmeffektiviteten ska vara bra måste taket vara välskött.

Först är gipsskivan skruvat och lämnar ett fönster genom vilket du kan gå upp på trappan, gå igenom puffarna. En ångspärr läggs på gipset, följt av 10 centimeter mineralull eller glasull. Använd "kronblad" för att hålla materialet i luftvägarna, annars kan det finnas allvarlig irritation. Nästa är kablarna över puffar, fäst på dem med metallklämmor. Om det finns extra pengar och en önskan att arbeta hårt, kan du täcka toppen med OSB och vattentätning inifrån. Teoretiskt sett bör detta ha en positiv effekt på energibesparingar i vindsolvärmesystemet, helt avlägsna kondensat, men i praktiken är relevansen av den senare åtgärden extremt tveksam. Om du gör ett bra tak behövs inte vattentätning.

Vad ska man göra med golvet så att benen inte fryser över

Inte bara taket och väggarna bör behandlas. Upp till 10% av rummets värme kan "springa" genom golvet, speciellt om huset är tegelsten. För att undvika detta måste du göra följande steg i strikt följd.

 1. Vi skapar ett galler från en trästång med en höjd av 70 millimeter, cellstorleken är 60 centimeter.
 2. Vi somnar med glasull eller ekopapper, skiktet ska vara något högre än staplarna så att papperet eller bomullen kommer att komprimeras något under spikningen själva golvet.
 3. Vi fyller OSB med en plåttjocklek på 12 mm eller 15 mm, om belastningen på golvet är stor. Du kan fylla tjocka brädor på platser där en stor belastning på golvet förväntas, till exempel installera ett akvarium på 600-700 liter.
 4. Vi lägger ett golv mjukt täcke eller linoleum.

Den enda nackdelen med denna process är den höga kostnaden, eftersom en träbalk kostar mycket pengar, precis som en tjock OSB-spis. Men dessa kostnader lönar sig för flera års användning av vinden, eftersom det praktiskt taget inte behöver värmas upp. En anordning på 400-500 W räcker för att höja temperaturen om några minuter och spara det under en längre tid.

Om vinden ligger ovanför vardagsrummet är det praktiskt taget inte nödvändigt att värmas på våren och hösten, temperaturen från första våningen (genom golvet) kommer att räcka för en bekväm vistelse på andra sidan. På vintern, särskilt i blåsigt väder, måste du värma lite. Ett radiatorcentraliserat värmesystem är tillräckligt.