Hur man isolerar överlappande kallvatten mineralull?

Att säkerställa uppvärmning av ett privat hus och uppvärmning av taket längs taken, man får inte glömma att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en sådan plats som vinden.

Utveckling av varmvatten golv mineralull

Varmluft tenderar att stiga till toppen, och därför kan värme i ett temporärt uppvärmt utrymme undkomma genom ett kallt vinden. Därför bör frågan om vindisolering behandlas utan dröjsmål.

1 Varför behöver vi golvisolering?

Uppvärmning av kylgolv eller mineralull, stort behov i ett litet utnyttjande lokaler som är ordentligt utrustad med speciell takventilation.

Att vinden, eller snarare dess överlappning, utför funktionen av en slags gräns mellan värme och kyla. På sådana ställen överlappar vinden ut med intensiv fukt på grund av kondensatbildning.

Det är dock möjligt att värma golven på vinden i huset med mineralvatten ordentligt. Själva processen med att värma golv på vinden i mineralull är skapandet av en hållbar värmeisoleringsbeläggning som kommer att ha en låg grad av värmeledningsförmåga.

Teknologin för värmeisolering av mineralgolvet på vinden och värmeisoleringen av Energoflex för rör innebär en strikt överensstämmelse med stadier och krav.

I själva verket är denna teknik ganska enkel och okomplicerad. Bra värmeisolering på vindsvåningen med mineralull hjälper till att stänga oönskade luckor.

För denna isolering måste läggas tätt. I de flesta fall används mineralull för att värma upp vinden i huset.

Den presenterade värmaren är den mest lämpliga för denna typ av arbete, de kan också isolera golvyta i bostadshusen i huset.

Schematisk uppvärmning av vindenergi mineralull

Vid en god isolering med mineralull hålls den optimala temperaturen i bostadsområden.

Om proceduren utförs felaktigt kommer fukt som stiger från husets golv att orsaka kondensbildning.

Det ackumuleras i taket och sipprar sedan genom taket. Den resulterande temperaturskillnaden i de områden där vindgolvet ligger intill husets väggar initierar bildandet av mögel och mikroskopiska svampar som kan vara orsakssamband för allergiska sjukdomar.
till menyn ↑

1.1. Krav på isoleringskrav

Processen att värma upp vindsvåningen och värma upp taket av huset med egna händer, eller snarare kvaliteten, har en direkt inverkan inte bara på värmeförlustens storlek utan också på hur lång livslängd hela karmstrukturen och takbeläggningen är.

Faktum är att vattenånga inuti det uppvärmda rummet diffunderar till vinden i huset. För att använda isoleringen åstadkom en hög grad av konstruktionseffektivitet hos det isolerande skiktet, måste det alltid vara torrt.

På grundval av detta måste isoleringen skyddas mot överdriven fuktning genom ångan från den uppvärmda uppvärmda luften med hjälp av ett speciellt ångsäkert material.

Om vindytan är välisolerad kommer det inte bara att ge högkvalitativ värmeisolering utan också bidra till en ökad driftstakt för hela takstrukturen.

Uppvärmning av överlappning av en kall vind med mineralull

Om ångspärren är frånvarande, tränger ånga genom de oskyddade golv på vinden och kondenseras på golvytorna.

Detta kommer att leda till att fukt kommer att tappa på spjälkarna, som under sitt inflytande kommer sakta att riva från insidan.

Som ett resultat ökar sannolikheten för förstörelse av hela takpannan. Värmeisoleringsindikatorerna för konstruktionen minskar även på grund av att ångspärrens täthet har brutits.

Innan du isolerar vinden, måste du tömma skiktet och avlägsna fukt från hela vinden på vinden. För att göra detta, ventilera genom fönstren. De kan vara:

För att säkerställa maximal ventilationsintensitet ska det totala arealet av alla ventilationsöppningar vara lika med 0,2-0,5% av vindsvåningen.

Om allt arbete kommer att utföras på rätt sätt, så kommer inte istappar på vintern att bildas på vintern. Processen med att värma själva vindrummet är inte från bostadshus, men från vinden.

Så det är mest lämpligt att lägga isolering, vars val beror på vilken teknik som används och konstruktionens konstruktion.
till menyn ↑

1.2 Egenskaper hos isoleringsbalken

Vid genomförandet av ett sådant uppvärmningssystem med hjälp av mineralull lagras värme i utrymmet mellan strålarna. Deras vanliga höjd är nästan alltid tillräcklig för detta, men vid behov placeras flera barer på toppen.

Uppvärmning av taket på mineralpoolen från vinden

Den nedre delen av taket sys upp med hjälp av gjutet material som när vi sätter upp vinden i ett privat hus. För detta kan lining eller gipsskivor användas.

På toppen av strålarna är golvet på undergolvet. Det här kan vara en plåtplywoodplatta, plywoodplåt eller OSB-platta. Mineralull är anpassad på ett tidigare preparat speciellt ångspärrskikt.

Ett alternativ till det kan fungera som en vanlig film gjord med användning av polyeten. Om ångspärrmaterialet smälter, läggs det med en blank yta nedåt.

Mellanavståndet mellan strålarna är fyllt med mineralvatten med de nödvändiga tjockleksparametrarna. Ytan på balkarna måste vara utrustad med ett extra isolerande skikt.

Detta kommer att blockera de så kallade kalla broarna och avsevärt minska den totala värmeförlustnivån. Om högkvalitativt virke användes för att skapa strålarna, ska ytmaterialet placeras direkt på ytan.

Minvat placeras mellan dem som när taket isoleras med polyuretanskum och golvbeläggningen läggs på toppen. Användningen av sådan teknik är särskilt viktig i bostäder som är gjorda av stockar eller stänger.

Det är viktigt med hög grad av tillförlitlighet att skydda mineralullen från ingreppet av de minsta dropparna av fukt, det är särskilt sant om taket har mindre beläggningsfel som orsakar läckage.

Skiktet av mineralull måste skyddas på ett tillförlitligt sätt från vindens effekter från takskenorna. För detta används plåtar av mineralull med hög densitet.
till menyn ↑

2 Varför används det för att värma vinden av mineralull?

I de flesta fall, när vi isolerar vindgolv, faller konsumenternas val på mineralull. Dess fördel ligger i att installationen inte kräver speciella färdigheter.

Mineralull kännetecknas av utmärkta isolerande egenskaper. Dess struktur består av tunna glasögonfibrer, vars längd sträcker sig från 2 till 60 millimeter.

Golvisolering mineralull

Höga ljudisoleringsegenskaper tillhandahålls på grund av närvaron av ett stort antal luftporer.

Dessa porer ligger i utrymmet mellan fibrerna och kan uppta 95% av den totala volymen isolering. Minvat presenteras i tre sorter, det kan vara basaltglas och sten.

Basaltull tillverkas med hjälp av smälta basaltstenar till vilka bindningselement läggs till.

Detta kan vara en bergart av karbonat, som reglerar nivån av surhet hos ett ämne, vilket medför en ökning av isolationens livslängd. Glasull har höga värmebeständiga egenskaper och kan tåla temperaturer upp till +450 grader Celsius.
till menyn ↑

2.1 Teknik för uppvärmning av vinden golv mineralull

Under arbetet med mineralull är det viktigt att följa alla krav och säkerhetsbestämmelser.

Detta beror på det faktum att luften i processen att klippa och stapla sådant material fylls med små partiklar som kan komma in i andningsorganen och därmed skada människors hälsa.

Vid installation, var noga med att ta hand om tillgängligheten av personlig skyddsutrustning. Skyddsglasögon, andningsskydd och tjocka gummihandskar ska vara tillgängliga.

Processen med att värma vindgolv börjar med valet av nödvändiga verktyg och extra material. Gör inte här utan:

 • Plattor och plywood;
 • Ångspärrfilm;
 • Minvaty (en utmärkt värmare för ett mansardtak);
 • tätskikt;
 • Scotch tape;
 • roulette;
 • En kniv;
 • Konstruktion häftapparat;
 • Spatel.

Kärnan i isoleringstekniken ligger i det faktum att isoleringen måste placeras noggrant i utrymmet mellan vinden eller balkarna.

För att förbättra de isolerande egenskaperna bör man använda tillförlitligt ångspärrskydd. Varm och mättad med luft kommer ständigt att stiga upp från vardagsrummet och genom taket för att komma till toppen.

Där, under taket utrymme, han kommer att möta ett lager av isolering. På grund av det faktum att mineralull är allmänt känd som ett ångtät material, kommer det att ta all utgående fukt i sig.

Om det förblir utan nödvändig tillgång till luft och solljus, kommer det gradvis att krympa och i slutändan förlora alla dess isolerande egenskaper.

Kakelgolv däck på 20 cm min ull

För att undvika sådana destruktiva effekter bör ett ångspärr läggas under lagret av mineralull.

Innan huvudarbeten påbörjas måste det noggrant beräknas den önskade isoleringsmängden.

För att göra detta är det nödvändigt att beräkna total yta på hela ytan på vinden och sedan förvärva högsta kvalitet och pålitlig isolering som måste uppfylla alla nödvändiga krav.

Mängden ull som köps beror på hur många lager du planerar att använda när du täcker vinden. Dessutom är parametern för isoleringstjockleken direkt beroende av klimatförhållandena i regionen.
till menyn ↑

Golvtaksenhet

Loft - vardagsrum, ordnat under taket av huset. Enkelt uttryckt är detta ett bostadshus.

Erfarenheten av bostäder under taket av byggnaden kom till oss från Frankrike. På en gång började invånarna i Paris att mäta vindar, se fördelarna med att få ytterligare bostadsutrymme.

I moderna individuella byggnader utrustade husägare med vilje utrustad med vinden under taket av sina hem. Golvet är en del av golvbyggnaden. Hur man gör golv på vinden, så att den uppfyller moderna krav? Vi kommer att berätta om det i den här artikeln.

Golvplan på vinden

Taket är stort beroende av formen på taket på huset. Som regel är takets lutningsvinkel olika i varje husbyggnad. Om taket är dubbelsidigt har vinden två ändar vertikala väggar.

Förekomsten av fönster i dessa väggar är mycket viktigt. Fyra taktak eller tak med en mer komplex konfiguration kräver att fönsteröppningar sätts in i taket på huset.

Alla dessa faktorer påverkar storheten på vinden, inklusive storleken på området. Dessutom är golvytans storlek associerad med utformningen av passagen till rummet från första våningen.

Funktioner av enheten till vinden

Husägare är ofta begränsade till en liten lucka på vinden.

En liten lucka gör att du kan passera en person eller leverera en liten last till vinden.

När det gäller armerade betonggolv är luckan tillverkad med dimensioner på högst 700x700 mm.

När enheten kläcks i den färdiga armerade betongplattan kommer du att möta komplicerat och tidskrävande arbete vid skärning av öppningen och förstärkning.

Ju mer utrymme är reserverat för trappan, desto lättare blir det att klättra.

För att komma till mannen på vinden, måste han klättra en obekväm, nästan vertikal stege. Och vad sägs om barn, äldre? När unga ägare utrusta sina hem, tänker de ofta inte på det.

Från denna situation finns det bara en väg ut - enheten av en yttre stege. Naturligtvis kommer detta att vara förknippat med extra kostnader. Men det finns en stor fördel, det ligger i det faktum att du sparar vindsurfområdet, obegränsad passage.

Typer av golv under taket av huset

I privathem används huvudsakligen två typer av golv:

 • lövträ golv;
 • armerade betongplattor.

Golv på vinden på trägolv

Överlappningen består av träbjälkar. Med en längd av 6 till 12 m i längd placeras balkar från en tallerken med en sektion på 200 x 200 mm. På träbjälkar ordna golv av brädor 40-50 mm tjocka.

Skikt från timmer med en höjd på 400-500 mm placeras på trägolv. Överlappningen värms upp.

Värme och ljudisoleringsgolv

Först och främst är golvytan täckt med ett ångspärr av tjock polyetenfilm. Mellan lagren läggs isolering. Dessa kan vara mineralullmattor, polyuretanplattor eller liknande material.

Det används ofta mineralull i form av golvisolering på grund av dess billighet. Men du borde veta att vid den minsta penetrationen av fukt i underjorden blir bomullsullen till oanvändbart damm.

Om det finns uppvärmning i huset och användningen av byggnaden på vintern behöver man inte behöva ytterligare värmeisolering på vinden. Av högsta vikt är enhetens ljudisolering överlappande.

Vissa experter rekommenderar att man fyller ångspärren med ett litet lager av sand och förklarar att effekten av ljudlösning på påsen med sand.

Det sandiga skiktet är tillverkat med pålitlig bärkraft på golvets botten.

Efterbehandling golv

På stockarna är det bäst att lägga en 20 mm tjock strandpromenad med spärrspärr. Utkast till golv fäst på stockar med naglar eller skruvar.

Fästarnas bon bör sänkas in i trädet. Golv från en spånplåt av plåt behöver inte ytterligare justering av en yta.

Golv är marken för hand med sandpapper eller en kvarn. Impregneras sedan nödvändigtvis med antiseptisk eller linolja. Golvet är målat eller lackerat.

Plywood - billig och praktisk täckning

Det behandlade golvet på vinden används också som en undergolv för ytbeläggningen.

Vad kommer att vara golv vindsrum, beror på smak och ekonomiska möjligheter ägare av huset.

Du kan lägga laminatparkett, lägga linoleum, matta. Det är också ganska acceptabelt att arrangera en vinyl golvbeläggning.

Enhetens golv på vinden av armerade betonggolv

Golvet på vinden på en betongbotten skiljer sig inte från den vanliga trottoaren på golv av armerade betongplattor. Golvanordningen består av flera steg:

 1. Betongbasen rengörs av damm och smuts. Hål och marker fyllda med cementmortel.
 2. Hela området är täckt med ångspärr av plastfilm.
 3. En film av mineralull, polyuretanplattor placeras på filmen eller de fylls med expanderad lera. I allmänhet kan isoleringsmaterialet vara från olika material.
 4. Utvidgad leraunderlag täckt med ett lager av cementmortel. Screed gör med en horisontell och jämn yta.
 5. Den isolerade isoleringen är stängd med fiberplåt eller spånplattor.
 6. För anordningen av trägolv på ångspärren sätts loggar från en träbar. Isolering sätts mellan lags.
 7. På stockarna låg de ombord.
 8. För cementplåt ordna en golvbeläggning av någon typ av golv. Skiktet behandlas med en primer. På den här grunden är det bekvämt att lägga självhäftande linoleum eller vinylparkett med en klibbig bas.

Med varmt golv på vinden

Idag, den verkliga enheten varma golv på vinden. Naturligtvis pratar vi inte om att installera ett vattenvärmesystem.

Det är dyrt och inte tillrådligt.

Alternativ som elkabeluppvärmning vid torrpåfyllning eller infraröd uppvärmning är dock ganska möjliga. För detaljer om hur man gör golv på andra våningen, se den här videon:

Minst alla arbetskostnader uppstår vid installation av infraröd värme. IR-elementen placeras direkt under laminatparkettens substrat.

Hur man värmer golvet på vinden i huset

Förbereder golvet på vinden för isolering

Det är nödvändigt att lägga isoleringsmaterial på vinden mellan balkarna. Om golvet redan har lagts där, är det därför nödvändigt att demontera tidigare använda material. Samtliga föroreningar som återstår under dem rengörs också. Ibland under sådana förfaranden finns luckor som behöver täckas med kitt eller annan murbruk för att märkbart minska värmeförlusten. När sådant arbete utförs bör golvet på vinden också täckas med polyeten.

Placerar isoleringsmaterial

Nu kan du gå vidare till installationen av isolatorn. Det är bäst att använda mineralull för detta, eftersom det är miljövänligt och har en hög brandsäkerhet. Skivor av mineralull som förberedelse för läggning bör skäras så att de passar tätt mellan golvbalkarna. Då kommer det inte att finnas någon lucka genom vilken värme kan "strömma ut". Om det inte var möjligt att lägga mineralullen tätt, är det nödvändigt att ta den med metallfästen på balkarna och fylla alla kvarvarande luckor med skum. Efter isoleringen läggs ett annat vattentätande lager av polyetenfilm. Det är omöjligt att utan vattentätning, eftersom fukt snabbt fördärvar mineralullen.

Hur man gör golv på vinden på golvbalkarna med egna händer

Utrustad vindsvåning i huset ökar vardagsrummet och rationaliserar det. Efter att ha slutfört solens isolering och dekoration används den som ett fullt utrustat vardagsrum. Särskild uppmärksamhet vid uppbyggnaden av vinden bör betalas till golvläggningen, eftersom grundelementen läggs under byggprocessen och golvets tillförlitlighet och hållbarhet beror på golvets kvalitet.

Funktioner av arrangemanget av golvet på vinden

Processen att arrangera golv på vinden har vissa funktioner:

 • Trots att golvet på vinden inte är i kontakt med den kalla yttre miljön behöver den högkvalitativ värme- och ljudisolering.
 • Material för uppvärmning av golvet bör ha en liten vikt för att inte väga ner strukturen.
 • Attic har olika konfigurationer, så att du kan öppna nya möjligheter för att förverkliga designidéer. Övning visar att det är billigare att göra ett rum ut ur ett vindrum än att bygga en fullsträckt andra våningen trots kostnaderna för att värma rummet.
 • På grund av de olika formerna och konfigurationerna av strukturen ger vinden vinden det ursprungliga utseendet på huset.
 • Kvalitetsgolvet beror på materialkvaliteten för tillverkningen och tekniken i byggprocessen.
 • När du placerar golv i timmerhus ska storleken på strömställaren och underrafterbalkarna vara densamma och vara en stark ram för att fästa Mauerlat på den.
Hus med bostadshus

Mansard-golvteknik, huvudstadier

Varje byggprocess består av flera steg och arrangemanget av golvet är inget undantag. För att få en kvalitetsbasis är det nödvändigt att tänka på processen i förväg och utarbeta ett projekt som innehåller ritningar och beräkningar för inköp av byggmaterial.

Ytterligare processer kan delas in i sådana steg.

Läggande bjälkar

I de flesta fall görs beläggning av balkar i speciellt förberedda slitsar av väggarna. Detta alternativ används vid scenen för att bygga ett hus. I det här fallet är installationen i denna ordning:

 • Trä behandlas med speciella antiseptiska medel som minskar risken för råtta av slaktkroppen och skyddar träet från skador på barkbaggar och mögel.
 • Efter avslutad torkning, trimma tvärbalkarna i en vinkel på 60 grader. Kanterna är målade med bitumenmastik och är insvept i två lager av takmaterial för vattentätning.
 • Installation måste börja med läggandet av de extrema två tvärstängerna. Avståndet från väggen ska vara högst 5 cm.

Det är viktigt! Loggar sätts in i spåren i genomsnitt med 10 cm, vilket ger ett gap på högst 3 cm.

 • För att utföra kontrollen av horisontella stänger läggs en platt bar över balkarna, där nivån ligger på toppen.
 • För att justera strålarna på bubbelnivån används speciella blad som är inneslutna i spåren under strålen. De måste behandlas med bitumenfärg.
 • För att undvika knäckande tvärstänger och eliminera luftpassagen är luckan fylld med sladd eller isoleringsull.
 • Nivellering av basen med hjälp av kontrollstången och nivån, de andra strålarna läggs i förhållande till den. Teknologi som ligger i spåren är densamma som de extrema två.
 • Varje femte tvärstång måste fästas på väggen med ankare.
Bar laying technology

Om huset redan är klart kan golvbalkarna fixas på ett annat sätt.

 • De första loggarna behandlas med antiseptiska ämnen.
 • Märkningarna är gjorda på väggarna för tvärbalkarnas placering.
 • På de markerade platserna är stöden fixerade i rollen av klämmor eller hörn.
 • Fästning med skruvar.
 • Efter att ha lagt loggar på stödet görs montering med samma självuttagande skruvar.
 • Med färdig tvärstång kan du gå vidare till golvets arrangemang.

Installation av kranialstänger

 • Cranialstänger används för att lägga valsplattor på dem, som är en grov bas för tak och golv. Du kan undvika dem, om knurlbrädorna fäster direkt på balkarna från botten. De är fastsatta med skruvar, eftersom spikning upprätt är svår och obekvämt.
 • Från vindzonen på båda sidor av staplarna, längs kanterna, är kranialstänger på 5 * 5 cm naglade, så att den ska sättas på så sätt att den nedre delen går i spola med balkens bottenyta.

Roll-up läggning

 • Läggande av rullbrädor är gjorda på vinden. Placering av dem på kranialstängerna sker fixering.
 • Vid användning av kranialstänger bör rullstavarna på ändarna ha en intensiv depression till kranialstångens storlek.

Det är viktigt! Bristen på kranialstänger är att de äter upp en del av det användbara korsstångsutrymmet, vilket kan användas för att lägga isolering.

Installation av rullkort

Göra ett grovt golv, du kan gå till weatherization.

Lägger ångspärrmaterial

 • Innan du lägger isoleringsmaterialet är det nödvändigt att förinstallera ångspärrmembranet.
 • Ångspärrmembranet passar över tvärstången. Den är fäst vid balkarna med en bygghäftare.
 • Tape läggs över varandra, inte mindre än 10 cm, lederna är tapade.

Läggande av värme och ljudisolerande material

Huvuddragen i isoleringsmaterial är tät packning i förhållande till balkar. Följande material används för att isolera vinden i ett privat hus:

 • glasull;
 • mineralull;
 • polystyrenskum;
 • filt och andra.

I de flesta fall utförs värmeisolering med mineralull, eftersom den har höga värmebeständigheter och fuktmotstånd. Dessutom är materialet miljövänligt och påverkar inte människors hälsa. Den enda nackdelen är att när man använder den är det nödvändigt att genomföra isolering, eftersom fibrerna lätt tränger in i alla sorters sprickor vilket orsakar obehag för personen.

 • Isolering rekommenderas att läggas i två lager, och om läggningen gjordes med kakelmaterial, då när det läggs på det andra skiktet, bör föregående sömmar blockeras.
 • För att minska bruset ovanifrån staplas lagren av en ljudisolator inte mindre än 5,5 mm tjock på isoleringen.
 • Mellan tvärbalkar är det nödvändigt att tillhandahålla kanaler för kommunikation.

Genomförande av vattentäta yta

 • Efter att ha lagt en värmare utförs grundvattentätningen. För detta placeras en vattentätfilm ovanpå isoleringsmaterialet. Det förhindrar passage av fukt från utsidan, på isoleringens yta.
 • Membranet läggs i remsor överlappade med 10-15 cm. För att förhindra att fukt kommer in genom lederna limas de med tejp.
Stegor av golvinstallation

Fäst undergolvet

För golv på vindsalen är det rekommenderat att använda skivor av spånskiva eller OSB, eftersom de har goda egenskaper i förhållande till temperatur och fuktighetsvariationer.

Att lägga plywood eller spånskivor kan göras på två sätt:

 • Den första metoden innebär att lägga på balkar golvlager, förbehandlade med ett antiseptiskt medel. Det resulterande utrymmet kommer att fungera som ventilation på insidan av golvet. Lags används även om tvärstångsloggen har en inte så jämn yta och för att lägga plywood, utförs nivellering med lags.

Efter att ha hittat den högsta punkten, utföra nivelleringsåtgärder genom att lägga kilar under dem.

Fästelement gjorda med skruvar, kör dem i en vinkel på 45 grader.

Efter att ha fått en färdig platt ram kan du gå vidare till läggning av plywood eller spånskivor.

 • Den andra metoden innebär att du lägger plywood direkt på golvbalkarna med samma skruvar. Steget mellan de självuttagande skruvarna är 20-30 cm.
Ordningen på vinden våningen på stockarna

efterbehandling

Efterbehandling är en ytbeklädnad med golvmaterial som laminat, linoleum eller andra beläggningar, vars val beror på användningen av rummet, vare sig det kommer att värmas upp och utformningen av rummet.

Om vinden i trähuset inte kommer att användas som ett vardagsrum, kan undergolvet lämnas utan att avslutas. Men det är fortfarande rekommenderat att måla eller åtminstone en basprimer för att förhindra förstöring från exponering för negativa klimatförhållanden.

Video, hur man gör ett golv på vinden:

Tips om hur man gör golv på vinden om golvbalkar är svaga

Om man köper ett färdigt hus och vill ha ett vardagsrum på vinden är det ett problem med svag överlapp, rekommenderar experter att stärka den. För detta används följande metoder:

 • Strålarna är klädda på båda sidor med plywood, 15-20 mm tjock. Eller metallplåtar. Denna åtgärd ökar signifikant ökningarnas lagerförmåga.
 • Nästa sätt är att ansluta bjälkarna mellan varandra i små block som är fästa vid botten av tvärbalkarna.
 • Om det inte finns någon åtkomst till spikskivor underifrån, är det möjligt att lägga strålar på skenorna och fästa dem med speciella anordningar.
 • Ett annat effektivt sätt är att spika kabeln 6-8 mm längs balkarna i form av en engelsk bokstav V. Fixa den med böjda naglar.
 • Om problemet ligger i det stora avståndet mellan strålarna, så från sidan av de väggar som betoningen läggs på, är det nödvändigt att göra hoppare kopplade till ändarna av tvärbalkarna. På dessa hoppare för att lägga de tvärgående stängerna.
 • Alla metoder för att öka bärkapaciteten utförs, tidigare befintliga balkar nedan.

Sammanfattningsvis kan vi säga att det är bekvämt att använda vinden som vardagsrum, det viktigaste är att utrusta ytorna på vinden och utföra högkvalitativ isolering. Golvet på vinden kan göras direkt på takbjälkarna, det viktigaste villkoret för att få en pålitlig bas är att uppfylla kraven på installationsteknik.

Husbyggande

En av de viktigaste platserna för värmeförlust i huset är taket. Denna slutsats kan göras genom praktiska observationer och initial fysik, eftersom varm luft tenderar att stiga upp. Det är därför som vinden bör isoleras. Om du inte utför högkvalitativ värmeisolering på vindsvåningen under byggnadsfasen av ett hus, senare under vintern, kan kallluft blåsa kraftigt från taket. Armstrong hängande tak är en utmärkt lösning för ett privat hus. Frågan uppstår hur man isolerar vinden i hemmet. Samtidigt kan husägarnas önskemål vara helt annorlunda: för vissa är det viktigaste billigare, för någon att göra arbetet enklare, och för någon som vill isolera endast med miljövänliga eller naturliga material. I denna artikel kommer vi att prata om den allmänna tekniken för vindisolering och material som kan användas för detta.

Innan jag går direkt till materialen för uppvärmning vill jag förtydliga lite, vad som är nödvändigt för att värma vinden i ett privat hus och vilken funktion den utför. Våra förfäder var inte dumma eller okunniga, varför gamla hus är över 100 år, medan huset alltid är varmt och taket och trästrukturerna är alltid torra. Vad är hemligheten? Faktum är att den ideala isoleringen är luft. Fri, naturlig, alltid närvarande, och dessutom kan den ändras beroende på årstiden. Tidigare gjordes taket tvåhöjt, med en sådan sluttning som snö lätt drog på den. Också förresten, billig isolering. Under takets sluttning gjorde ett vindusrum med ett eller två fönster i husets gavlar. Vid behov behölls dessa fönster stängda, då luften klämde fast på vinden, fungerade som en värmeisolator. I en annan situation, till exempel på sommaren, öppnades fönstren på natten, så att luften svalnade och sedan stängd före en varm dag och därigenom reglerade temperaturen.

Med början på vintern föll snö på taket med en hatt. Även i starkaste förkylning var denna naturliga isolering tillräcklig så att temperaturen på vinden inte faller under noll, även om den är -25 ° C utanför. Luften på vinden och ytterligare värmeisolering av taket var nödvändigt för att säkerställa en temperatur på +20 - + 25 ° С i huset. Samtidigt isolerades inte takhöjden från insidan, så att snön inte skulle smälta, och spjällen skulle vara öppna för diagnostik och reparation. Uppvärmd vindsvåning med en uppvärmd ramp är inte längre ett vindrum, oavsett form det skulle ha. Det här är en vind, med alla konsekvenser.

I modern konstruktion fungerar dessa principer också. Låt oss därför prata om hur du kan isolera vinden i ett privat hus, vilket material som ska isolera vinden, dvs golv vind eller tak av huset.

Vad kan isolera vinden

Först och främst väljs materialet för vindisolering med hänsyn till vad golvet är gjord av. Om den är gjord av träbjälkar och ett trägolv läggs på toppen, så kan du använda lätta bulkmaterial, rulle och plåt. dvs Valet är så stort som möjligt. Om överlappningen är en betongplatta, då är det nödvändigt att använda täta plåster eller i extrema fall tunga bulkmaterial, eftersom man kan göra en cementplåt på toppen av dem.

Bulkmaterial för vindisolering:

 • sågspån;
 • halm;
 • vass;
 • Bovete Stipa;
 • Ecowool (cellulosolja);
 • Lin (bearbetning av linolja);
 • Glasull;
 • Utvidgad lera;
 • tång;
 • slagg;
 • Chaff från grödor;
 • Granuler av polyfoam.

Rullmaterial för vindisolering:

 • Mineralull;
 • Glasull;
 • len;
 • Stegar från tång.

Material i plattor och mattor:

 • halm;
 • Skumplast;
 • Extruderat polystyrenskum;
 • tång;
 • Mineralull i tallrikarna.

Om du väljer att bättre isolera vinden, bör du styras av materialets isolerande egenskaper, tillgängligheten i en viss region, dess förmåga att inte ändra dess egenskaper med temperaturdroppar, enkel installation, användningen av rummet, och också viktigt - miljövänlighet och bättre naturlighet. Till exempel, att bygga ett trähus och isolera vinden med skumplast skulle vara åtminstone nonsens, eftersom trä är ett andningsbart material och skumplastik är inte. Som ett resultat kommer huset att vara fuktigt och otäckt, och med tiden kommer trästrukturerna att rota och försämras. Och självklart kommer valet av isolering att bero på ägarens ekonomiska förmåga.

Hur man isolerar en kall vind med fyllnadsmaterial

Golvisolering med fyllnadsmaterial är den äldsta metoden som har bevisat sig i århundraden. Oftast används den om överlappningen är trä, då faller den bara mellan lagsna.

Den allmänna tekniken för denna isolering är följande: Kraftpapper eller annat liknande material (asfaltpapper, lösa kartonger) läggs på trägolv eller överlagras med lera, värmeisoleringsmaterial hälls på toppen, skiktet beräknas baserat på bostadsområdet. kommer att gå. Lukten som leder till vinden är också isolerad.

Ryktar om att den naturliga isoleringen snabbt komprimeras, något överdriven. Därför kan du, utan rädsla, välja den som kommer att locka till sig mest och kommer att vara tillgänglig.

Golvisolering med lin

För att isolera vinden med egna händer behövs ingen speciella färdigheter. Tillräcklig skicklighet och grundläggande kunskaper i fysik. Det första steget är att reparera alla sprickor i trägolvet. De kan täckas med lera, och du kan använda moderna material. Sedan läggs kraftpapper ovanpå eller hela golvytan är belagd med lera med ett lager av 2 cm.

Bonfire - avfall från linhantering. Materialet är mycket billigt i vissa regioner, motståndskraftigt mot svampar och mikroorganismer, rotnar inte, lätt. Mössen börjar inte i elden, eftersom det är omöjligt att göra ett hål (ett bo) i det, faller det omedelbart och fyller passagen. Materialet är komprimerat, men det kan alltid hällas högst upp eller ersättas med en ny. Den obestridliga fördelen med linnematerial är att det inte finns några problem med återvinningen, det räcker bara för att skopa ut från vinden och bränna, vilket inte kan sägas om glasull.

Elden är täckt med ett lager från 180 till 350 mm. Det finns ingen omslag ovanifrån, för bekvämligheten att gå på vinden, kan du expandera brädorna, men fyll inte hela utrymmet, gör inte fullt golv. Detta tillåter materialet att andas, för att ge fukt. På vinden är ventilationen alltid försedd i form av små eller medelstora fönster. Från tid till annan kontrolleras materialet, om det är lite fuktigt, öppnas fönstren för att torka ut rymden och linan.

Kakelisolering sågspån

Ställer en fråga om hur man isolerar en kall vindsurf korrekt, många är benägna till det gamla föråldrade sättet - att isolera sågspån. Detta gäller särskilt i områden där det finns träförädling i närheten, där du kan köpa sågspån till löjliga pengar eller till och med få det gratis i vilken mängd som helst.

Till att börja med, som vid linsisolering, är alla luckor i golvet belagda med lera. Top kan sprinklas lätt med sand. Det är nödvändigt att se till att om lera sprickas, föll sanden i gapet. Stänk sedan med all släckt kalk med karbid. Detta kommer att vara skydd mot möss. Från ovan somnar vi oss med ett lager av 100-200 mm. Eftersom sågspån är ett brännbart material sprinkles de vanligtvis med slagge ovanifrån. Särskilt på platser runt skorstenar eller andra heta föremål. Istället för slagg kan du använda andra material, till exempel, för att bearbeta sågspån med flamskyddsmedel. Ingenting läggs på sågspånet, förutom brädor som kan gå på.

Golvisolering med halm

Istället för sågspån kan du använda halm eller korn från spannmål. Kraftpapper eller glassin läggs också under det, men du kan smita golvet med lera med ett lager på upp till 5 cm. Halm hälls omedelbart med ett lager av 200 till 500 mm, beroende på region och vinterkylans allvar. För att minska strålningens brännbarhet, kan det här smutsas ut med lera ett lager av 1-2 cm. Mot möss används samma metod som med sågspån eller annan folkmedicin.

Värmande vindsol Ecowool

Ecowool är ett modernt material, en produkt av återvinning av tidningar och annat avfallspapper med tillsats av mineralbindemedel och andra tillsatser som ger en låg brandbarhetsklass.

På grund av att ekologen kan absorbera fukt från luften i dess fibrer, är det inte nödvändigt att lägga ångspärrmaterialet, men det är fortfarande värt att lägga en film.

Ecowool placeras omedelbart direkt på trägolv, detta görs med hjälp av en speciell blåsgjutningsenhet. Denna princip för installation gör att du kan göra ett lager isoleringsmonolitiskt, utan ett enda gap, även i det kommer att vara omslutet i stora mängder luft, som fungerar som en värmeisolator. För många regioner i Ryssland är ett ekolagskikt på 250 mm tillräckligt, men det är möjligt att utrusta både ett 300 och 500 mm lager.

Det är viktigt! Efter ca 1-3 veckor bildar en skyddande skorpa på toppen av ekologin. Detta är lignin, vilket bländar fibrerna i det övre lagret. Därför används ibland vid installation av denna värmare vattensprutning för att påskynda processen för bildning av lignin.

På grund av det faktum att ekologen är knäckt, sänks dess skikt, så vid blåsning ska den användas 5-15% mer än den planerade mängden ecowool.

Golvisolering med glasfiber

En ganska vanlig metod att värma upp vinden är att sova i glasfiberskiktet 150-250 mm. Detta material, men inte brinnande, ruttnar inte, är inte rädd för fukt, mus och mikroorganismer börjar inte där, men det är ganska giftigt. När du lägger på golvet på vinden, var noga med att klä dig från huvud till fot i tjocka kläder, handskar och andningsskydd. Efter allt arbete med att lägga på kläder måste brinna.

Efter att materialet är knäckt måste det bytas ut med en ny, och här finns det vissa svårigheter, eftersom materialet inte bortskaffas på vanligt sätt. Det största besväret uppträder när det inte finns några fönster på vinden, genom vilket det kan kastas ut på gatan, och det måste transporteras genom huset.

Golvisolering med expanderad lera

Utvidgad lera är mycket väl lämpad för isolering av betonggolv. Den är fylld med ett lager av ca 200-250 mm, och cementskiktet är belagt med ett skikt upp till 50 mm ovanpå. På så sätt kan du göra ett golv på vinden, där du inte bara kan gå fritt, men också där du kan ordna eller sprida onödiga saker. Cement-sandblandning för screed bör inte ha en vätska, men en tät konsistens, för att inte flöda för mycket i fyllningen med expanderad lera.

Hur man värmer vindsubstansmaterialet

Valsade material är bra för uppvärmning så att de kan läggas i utrymmet mellan lagren upp till 180-200 mm. Huvudsakligen använda material som är lätta att skära och snabbt ta den önskade formen.

Golvisolering mineralull

Mineralull - ett modernt isoleringsmaterial, allestädes närvarande. Det används mycket ofta för att värma vinden, eftersom det inte brinner, rotnar inte, är inte rädd för mikroorganismer och gnagare, såväl som fukt.

Nedan läggs en ångspärrfilm på trägolvet, vars leder är limmade med ett speciellt band, eftersom bomull absorberar fukt, men ger praktiskt taget inte bort det.

Rullar av mineralull kan läggas ovanpå filmen. Under arbetet måste du klä dig i tjocka kläder, vilket är fallet med glasfiber. Vata tar sin fulla storlek i 15-20 minuter. Från ovan behöver det inte täcka någonting, men du kan lägga brädet för att gå. Vattentätande material för att skydda ullen från läckor ligger bara under taket.

Golvisolering med algerstegar

Algergångar är ett utmärkt naturmaterial för uppvärmning av vindar. Tack vare havsalt och jod, som impregneras med alger, startar inte möss, och inte heller ruttnar de och är inte rädda för mikroorganismer. Ganggångarna är genomborrade mattor från Seagrass Zostera. Värmeisoleringsegenskaperna hos detta material är inte på något sätt sämre än moderna syntetiska material. En av de främsta fördelarna är miljövänlighet, liksom det faktum att stegarna praktiskt taget inte brinner, bara smolder något och inte avger giftiga ämnen.

Alger är inte rädda för fukt, så det finns ingen anledning att ha paroizolitgolv, omedelbart på golvet kan du lägga stegar med ett lager upp till 200 mm eller mer. Från ovan kan du utrusta ett trägolv eller lappbrädor för att gå.

Användningen av vindar för värmeisolering på vinden är mycket användbar för husets invånares hälsa, eftersom de ger idealiska förutsättningar och inomhusmikroklimat och släpper också användbar jod i luften.

Golvisolering med linneisolering

Modern linneisolering tillverkas i samma rullar som mineralull. Endast deras fördel i absolut miljövänlighet. Lin är ett utmärkt val för att värma ett trähus i ett trähus eller ett hus av andra miljövänliga material - till exempel adobe.

Innan du lägger det rullade materialet ska alla luckor i golvet förseglas med lera, det finns inget behov av en annan ångspärr. Linneisolering läggs på toppen, knyts samman och lämnar inga luckor.

Hur man isolerar vindplattans material och mattor

Det är ingen mening att värma ett trägolv med plattmaterial, även om det är möjligt. I grund och botten används sådana material för värmeisolering av betonggolvplattor. Med det efterföljande arrangemanget av golvet på vinden.

Golvisolering med polystyrenskum eller extruderat polystyrenskum

Polyfoam eller polystyrenskum är inte ett mycket tätt material, men det kan användas för att värma upp vinden. Men extruderat polystyrenskum är idealiskt för detta ändamål, eftersom det är mycket tätare. Innan du lägger skum eller extruderat polystyrenskum, måste du kontrollera att plåten är oregelbundna. Ytan ska jämnas så att du kan försiktigt lägga isoleringsplattorna. Lägg ett ångspärr på den plana ytan.

Därefter staplas plattorna på ett förskjutet sätt, och lederna förseglas med skum. Efter det att skummet torkar, är det nödvändigt att toppa cementsandskiktet med ett skikt av ca 4 till 5 cm. Efter att skiktet har torkat kan det användas som ett golv.

Kakelisolering

Plåtar av vass började göras relativt nyligen, då efterfrågan på miljövänliga material började bli populärare. De värmeisolerande egenskaperna hos vass är inte värre än moderna material. Även om de inte behandlas med brandskyddsmedel är klassen brandfarlig G2-G3 och efter bearbetning - G1. Du kan inte säga om skummet och EPPS som bränner och avger giftiga ämnen.

Reed plattor kan värmas både trä och betonggolv. Samtidigt är en ångspärr valfri. Och på toppen kan du ordna ett trägolv eller golv.

Den moderna marknaden är fylld med en mängd olika isoleringsmaterial, och säljare försöker lova dem och tillskriva obefintliga meriter. Avslutningsvis vill jag säga när man väljer ett material för vindisolering, fokusera på det allmänna begreppet hus och livsprioriteringar. Om ditt hus är gjord av miljövänligt trä, så ska isoleringen vara naturlig så att du inte bara sparar trä utan också din hälsa. Om ditt hus är gjord av skumblock eller annat icke andningsmaterial, kan du använda mineralull, det blir inte värre.

Hur och vad man ska isolera vinden i ett trähus

Det är omöjligt att uppnå fullständig isolering av huset, om du bara uppmärksammar sina väggar. Isolera och behöver vinden golv och vinden. Särskilt akut uppkommer denna fråga med avseende på vinden. Vi kommer alla ihåg fysikens lag, som säger att uppvärmd luft har en mindre andel än kall luft. Därför går han upp hela tiden.

Samma sak händer i huset. Varm luft stiger upp till vinden, medan kalla koncentrater närmar sig golvet. Om du inte säkerställer att du är försiktig med solskyddet kommer 30% av den varma luften att lämna rummet utan hinder.

Låt oss sedan prata om vilka egenskaper som har vindisolering i ett trähus, vilka material för detta du behöver använda, och hur man ska isolera på vinden ordentligt.

Innehåller vindisolering

Rätt hemisolering kräver alltid att ett antal krav uppfylls:

 • varm luft är alltid mättad med hushållsånga. Det betyder att den uppvärmda luften alltid har föroreningar av vatten. Trä som påverkas av hög luftfuktighet tenderar att rotna och mögel. Därför är det värt att tänka på att skapa ett vattentätlager;
 • Värmeisoleringsmaterial kräver också vattentätning, eftersom trädet kan "andas" och låt luften passera. Trä har en lägre bärkraft än tegel eller metall. Därför bör det isolerande materialet inte skapa en extra belastning på golvet. För att undvika eld måste isoleringen nödvändigtvis uppfylla brandskyddskraven.

Eventuella åtgärder i samband med isoleringen av huset får endast ske efter det fullständiga krympningen. Det vill säga innan du börjar värma upp vinden, måste du vänta på ett och ett halvt år. Det mesta av krympningen under denna tid kommer att ha tid att hända, alla efterföljande förändringar kommer inte att vara så signifikanta och kommer inte att medföra någon deformation av det isolerande materialet.

Vilka material används för att värma upp vinden

Som regel är bara taket utsatt för värmeisolering. Men, om vinden är planerad att användas som bostadsyta, är det också nödvändigt att värma taket på huset.

Följande isoleringsmaterial används för att isolera vindytan:

 • mineralull och glasull;
 • polyuretanskum;
 • polystyrenskum.

Mineralull och glasull

Mineralull och glasull är material som kan klassificeras som miljövänliga. Även sådana värmare har brandbeständighet, ljushet. En annan fördel är enkel installation.

Bland bristerna kan endast en överdriven vattenabsorption noteras. Detta leder till att mineralull och glasull kräver ytterligare vattentätning och en ångspärr.

Polyuretanskum

Det här är en plast som är fylld med gas. Sådant material säljs i form av cylindrar under tryck. Applicera genom spray.

Bland dess fördelar är frånvaron av sömmar och som ett resultat av frånvaron av kalla broar. Polyuretanskum har hög vidhäftning mot trä, och kräver inte ytterligare fästsystem.

Denna isolering har låg vikt, och utövar inte en extra belastning på överlappningen. Polyuretanskum har också hög prestanda inom isolering och ljudisolering, motståndskraft mot förfall och aggressiv miljö. Dess enda nackdel är det höga priset i jämförelse med liknande produkter.

expanderad polystyren

Styrofoam är ett skum som är föremål för ytterligare behandling. Materialet har hög hållfasthet. Under förutsättning av korrekt drift har värmaren utmärkt ångmotstånd. Polystyren har emellertid en betydande nackdel - materialet bidrar till spridningen av eld i byggnaden.

Golvbeläggningsteknik

I det fall att vinden inte bär funktionen av en bostad, kommer uppvärmningsprocessen att se ut som följer:

 • Till att börja med ska ytan som kommer att värmas rengöras av skräp och mögel.
 • då måste du behandla golvet med en antiseptisk och caulk gapen, om några;
 • då måste du täcka vinden med vattentätande lager; som måste passera ånga för att undvika rottning överlappning.
 • sedan - lösa loggarna, till vilka golvet kommer att fixas;
 • då är det nödvändigt att lägga ut isoleringen i ett jämnt lager med rörelserna av luckorna och slitsarna;
 • då måste du bana en vattentätning, men utan att absorbera ånga;
 • Vidare, om vinden är planerad att bli en bostadsyta, måste alla lager täckas med expanderad lera med ytterligare viskösa
 • den slutliga åtgärden är mål.

Vi rekommenderar att du kontaktar byggföretaget "Bruscenter". Ett företag med erfarna specialister specialiserar sig på byggande av trähus och nyckelfärdiga bad och för krympning.

Isolering vind - en av de viktigaste aktiviteterna i isoleringen av huset. Därför är det värt att ägna vederbörlig uppmärksamhet åt materialvalet och kvaliteten på prestanda.

Regler för att skapa ett säkert golv på vinden i ett privat hus

Särskilda krav ställs på vindsvåningen

Närvaron av ett vindhus i huset öppnar nya möjligheter för ägarna. För det första bidrar det till att ge ett snyggt utseende till strukturen som helhet, och för det andra hjälper det att rationalisera och öka bostadsutrymmet. Med förbehåll för alla regler kan vinden användas som ett fullvärdigt bostadsområde. Särskild uppmärksamhet vid uppförandet av vinden bör betalas till golvet. För att golvet på andra våningen ska uppfylla de fastställda standarderna, för att vara hållbar och tillförlitlig, är det nödvändigt att följa de fastställda reglerna vid byggverksamhet.

Attic funktioner

Innan du börjar arbeta med att skapa ett kvalitets- och varmt golv på vinden, borde du vara medveten om huvuddragen i rummet:

 • Golvbeläggningen kan ha någon geometri, det beror helt på valet av typ av tak. Det kan vara trasigt, symmetriska eller asymmetriska strukturer. Placeringen av takytan kan vara både längs hela längden och också belägen på samma sida av längdaxeln.
 • Placeringen av vinden golv kan sträcka sig till hela byggnaden eller till någon del av byggnaden. Om utsprånget är begränsat placeras ett sådant rum på konsolen.
 • Det planerade projektet beror på flera faktorer. Huvudparametern är arkitekturen för hela strukturen och bärkapaciteten hos husets väggar.

För att utrusta vindgolv, tak och väggar rekommenderar experter att man väljer relativt lätta byggmaterial för att inte väga ner hela byggnadens struktur.

 • Normalt är området på vinden stor, så det är viktigt att undvika värmeförlust under arrangemanget. Trots det faktum att bottenplanet inte är i kontakt med den yttre miljön behöver området bra värmeisolering.

Typiskt husprojekt med vinden

Attic kan ha någon konfiguration som öppnar nya möjligheter till intressanta designprojekt. Förutom rationaliseringsaspekten och ökad bostadsutrymme är vindgolven ekonomisk. Praktiken visar att byggnaden på vinden är billigare än byggandet av ett fullt golv i samma område. Förutom funktionella fördelar är det omöjligt att inte säga om estetik. Loftrummet ger hela byggnaden ett mer uttryckligt och ovanligt utseende. Förstå funktionerna i byggnaden av vinden i ett privat hus är det möjligt att i planeringsstadiet ta hänsyn till alla viktiga punkter vid arrangering av golvet för att undvika misstag och obehag i framtiden. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att värma golvet.

Privat hus med loft är en unik design av intern layout och originalutseende

Lägre planarrangemang

På grund av hallens konstruktionskännetecken måste man komma ihåg att för att kunna stiga till andra våningen är det nödvändigt att utrusta luckan som senare kommer att vara ansluten till trappan. För att göra detta väljer du dess plats och lämnar tillräckligt med utrymme för enheten. Algoritmen för att arrangera det nedre planet på vindsvåningen är som följer:

 1. Vi gör städning för att bereda grunden. För att göra detta tar vi bort sopor, verktyg och främmande föremål från ytan.
 2. Nästa steg är att kontrollera överlappsstyrkan. Vad är det för? Det är överlappande att den huvudsakliga driftsbelastningen faller, därför är det extremt viktigt att säkerställa deras hållbarhet och tillförlitlighet. Vi undersöker grundligt strålarna för integritet och brist på förfall.
 3. Vi förbereder trälagret. Deras installation är ett grundläggande steg, arbetet beror på flera faktorer. Valet av fördjupningssektionen och avståndet mellan dem under läggningsprocessen beror på golvhöjden liksom styrelsens tjocklek. Laggens längd ska motsvara taket i taket.
 4. Installation av extrema stödstänger. Montering och fastsättning görs med skruvar eller naglar. Remmar är fastsatta direkt på gaveln eller sidoväggarna. Installationsprincipen beror på takkonstruktionens placering.
 5. Det är nödvändigt på kanten av den påstådda luckan att sätta en solid tvärstång. För att säkra monteringen kan du använda stålhörn.
 6. Efter den slutgiltiga bestämningen av luckans placering för att komma in på vinden golvet, är de återstående lagren uppställda med hänsyn till designfunktionerna. Samtidigt bör träkorsorna placeras i samma plan.

Närvaron i våningshusets privata hus ger dig möjlighet att utnyttja sitt användbara område

Man måste komma ihåg att golvet på vinden är taket för husets nedre våning. Därför blir tillförlitligheten hos golv och kvalitetsutrustning viktig för komfort och säkerhet för alla hushåll. Vid detta tillfälle avslutas det förberedande arbetet med att arrangera golvet. Du kan flytta till en lika viktig del av arbetet - väderleksförändringen.

Valet av isolering

Om du väljer en värmare för golvet på vinden, bör du undvika att väga strukturen. Det finns många material på marknaden för byggnadsisolering. Vilken av dem är optimal för golvvärme vind, bör du förstå i detalj. Vi kommer ihåg att taket på nedre våningen också ligger till grund för vinden. Därför bör tunga värmare undvikas, eftersom de utövar en stor belastning på takbjälkarna och golv. Experter rekommenderar följande värmare:

 1. Polyfoam - det enklaste sättet att värma golvet. fördelar:
 • överkomliga priser;
 • utmärkt värmeledningsförmåga;
 • fuktmotstånd och biologisk stabilitet;
 • enkel installation

Förutom fördelarna med att använda skum som värmare för golvet på vinden är det också nackdelar. Materialet har låg ångpermeabilitet, lite hållbar och är också fruktbar miljö för gnagare.

För närvarande anses skumgolvisolering vara ett av de enklaste och mest prisvärda sätten, och det är därför särskilt populärt bland konsumenterna.

 1. Extruderad polystyren. Representanten för den moderna generationen isolering för golvet, som har följande fördelar:
 • hög fuktmotstånd
 • låg värmeledningsförmåga tröskel;
 • fästningssystem för fästning.

Nackdelarna innefattar den höga kostnaden för materialet och lågångpermeabiliteten.

Extruderat polystyren är ett av de bästa alternativen för modern typisolering.

 1. Mineralull - det bästa valet för golvisolering på vinden. Fördelar med användning:
 • eldfast material;
 • har låg värmeledningsförmåga
 • fuktbeständig;
 • ekologiskt säkert för hushållen.

Nackdelarna är den höga kostnaden och förekomsten av leder under installationen. De luckor och leder som kan uppstå som en följd av installationen, du behöver stänga speciella mastik.

Att värma vinden med mineralull är ett effektivt och miljövänligt sätt att värma huset

 1. Utvidgad lera - ett av de mest effektiva materialen för golvisolering. fördelar:
 • ljushet;
 • maximal fyllning av hålrum
 • minsta belastning och enkel installationsteknik;
 • miljöskydd.

Val av claydite för isolering, det är nödvändigt att ta hänsyn till dess krympning, är koefficienten lika med 1,15.

För isolering med expanderad lera, bör du överväga väggens, golvets och hela rummets designfunktioner, då är isoleringen effektivast

Den klassiska isoleringen är glasull. Men tillsammans med säkrare och modernare isoleringsmaterial är dess egenskaper inte perfekta. Om du väljer isolering för golvet behöver du inte bara fortsätta med ekonomiska möjligheter utan också från hållbarhetsaspekten. Som de säger, betalar miseraren två gånger! Därför är besparingar i åtgärder för att värma vindsvåningen inte lämplig.

Värmer golvet på vinden

Arrangemang golv vind - ett viktigt stadium. I processen är det nödvändigt att eliminera eventuella fel som kan leda till negativa konsekvenser. Till följd av felaktig installation kan taket på husets nedre våning lida. Arbetsalgoritmen för golvvärme omfattar flera steg:

 1. Skapa ett högkvalitativt ångspärrskikt. För att göra detta täcker hela den färdiga ytan en speciell film. Detta är nödvändigt för att undvika ackumulering av kondensat från nedre våningen. När du lägger beläggningen är det nödvändigt att göra inlopp av tyg på 15-20 centimeter.
 2. Installation av isolering. Mellan lagren passar isoleringen. Det är viktigt att övervaka bildningen av luckor mellan plattorna, så det rekommenderas att göra ett inlopp på 2 centimeter.
 3. På toppen av isoleringen ligger nästa lager av ångspärrfilm. I det här fallet görs installationen på en plan yta, och materialet är fixerat på stockarna med klammer eller naglar.
 4. Förbereda kista för att lägga golvbrädor.
 5. På toppen av korsstången är läggandet av trägolv. Du kan använda faner eller kantade brädor. Fogarna mellan lamellerna är fästa med häftklamrar, skruvar eller naglar. Sådana golv kallas ett golv.
 6. Efterbehandling av ett golv är gjord.

Schemat för uppvärmning av trägolv på andra våningen - interfloor överlappning

När man använder trä i arbetet bör man uppmärksamma antiseptisk och brandbehandling. Detta kommer att bidra till att förhindra ruttning som en följd av fuktinmatning, kommer att öka nivån på brandsäkerheten i rummet.

Det är nödvändigt att skapa ett luftgap på 50 millimeter mellan lagren av vatten- och ångisolering. Detta kommer att hjälpa till att öka golvets driftstid på vinden!

Vid val av material för arrangemang av golvet bör preferensen ges till lätta, energibesparande, ångsäkra och ljudisolering.

Golvinstallation på andra våningen

Allmänna rekommendationer

Det finns flera grundläggande regler för att skapa högkvalitativt, hållbart och pålitligt golv på vinden våningen:

 • Fokus ligger på att försegla hela strukturen. För att göra detta behandlas alla fogar, hörn eller slitsar med fett-tätningsmedel eller isolerande tejp.
 • Vid installation av ett självnivellerande golv är ytan förberedd. För en helt jämn golv används en självnivellerande förening, utspädd med vatten i rätt proportion. På ett sådant golv kan du lägga kakel, mattor, laminat eller någon annan dekorativ beläggning.
 • Lämna inte utrymmet mellan lagren tomma. Om du inte fyller tomrummet kan golvet resonera med högt blomstrande ljud. För att fylla utrymmet kan du använda en lös isolering, expanderad polystyren i granulat eller krummet av expanderad lera. Denna teknik hjälper till att utföra både ljudisolering och isolering.
 • Det är bättre att göra golvisolering i tvåskiktsform. Samtidigt utförs bandning av sömmar och balkar med en tjocklek av minst 150 millimeter.

Teknikens isolering på vindsvåningen skiljer sig inte från värmeisolering av golvet i ett trähus eller till exempel på balkongen

Arrangemanget av golvet beror på det material från vilket golven är gjorda i huset. Dessa kan vara träbjälkar eller armerade betonggolv.

I arbetet med arrangemanget av golvet bör ges inte bara valet av kvalitetsmaterial, men också säkerhet. Efter att ha lärt sig alla detaljer och en steg-för-steg-algoritm för handlingar kan du göra allt arbete med egna händer, inte mindre kvalitativt än professionella med erfarenhet.

Riktig vindisolering och vindsäkert tak