Loft - livet under taket

De flesta klagomål, redan på den färdiga vinden, kan höra att det inte finns tillräckligt med värme i det uppbyggda rummet, det är fuktigt och det är en dålig lukt. Det verkar som om alla har förutsett, värmt, gjort vattentät och ångspärr, men fick inte det önskade resultatet.

Det första misstag som görs kanske inte är iakttagande av alla subtiliteter under isoleringsarbetet. Till exempel, bristen på isolerande dynor vid montering av truss fötter från brädorna.

Det finns missar och i arrangemanget av taket "tårta". Taket på vinden skiljer sig från det vanliga taket, eftersom det upplever en dubbel effekt av värmeflöden: värme och fukt kommer in i taket från nedre våningen och ovanifrån är taket utsatt för yttre temperaturförändringar och nederbörd. Och inte alltid, särskilt på vintern, sammanfaller dessa temperaturer. Härifrån och kondensat, fukt och förångning.

Tak Pie Scheme

Om isoleringens tjocklek inte beräknas med hjälp av speciella tabeller och formler är detta nästa byggfel. Installation "vid ögat" leder till onödig temperaturförlust på vintern. Det bör noteras att valet av isolering är av stor betydelse. Om du har ett val, ta en roll isolering eller kakel, ge preferens kaklade. Isolering i plattorna rullar inte ner, deformeras inte och flyttas inte ner.

Glöm inte om ventilation, ångspärr och vattentätning. Använd inte vattentätning eller ångspärrfilm med luckor, deformationer. Även ett litet hål, som erhålls under transport eller själva installationen, leder till onödiga konsekvenser. Varje del av taket ska vara noggrant ventilerat. Detta är svårt att göra om mansardtaket har många fönster och olika öppningar för ventilation av rummet, skorstenar.

Det finns fall där ett vattentät material, för att spara eller omedvetet, inte överlappa varandra. Då måste den atmosfäriska fukten falla på isoleringen, följaktligen dålig lukt och ruttning av spjällen. På den moderna marknaden visas många nya vattentätfilmer. När du installerar måste du noga läsa bruksanvisningen för en sådan film. Speciellt är det värt att uppmärksamma de membran som behöver läggas med ett visst ansikte uppåt. Violerar denna metod för läggning, du får defekt vattentätning.

En annan takpanneskema

För god ventilation rekommenderas att du använder "superdiffusion" vattentäta filmer. Då kommer luftningen endast att ske under det yttre skiktet på takmaterialet och filmen på grund av det utrymme som bildas av kassen eller motgitteret.

Nästa misstag i arrangemanget av taket "tårta" kan vara den ofullständiga passningen av ångspärrfilmen till isoleringen. Detta hänvisar till närvaron av hål nära fönstren, skorstenen etc. Genom dem kommer varm luft från de nedre rummen att tränga in i isoleringen, kondens kommer att uppstå, vilket leder till värmeförlust och träförfall. Det rekommenderas att lima ångspärren vid lederna, till väggarna, runt alla öppningar.

Underlåtenhet att följa alla krav leder till en minskning av taket på taket.

Byggande av trähus.

Attic uppvärmningskaka - arrangemang regler

Behovet av att värma tårtrummet

Specialister kallar värmeisoleringskonstruktionen bestående av successivt lagda lager av material, som börjar med takets tak och slutar med inredningen av rummet, som en tärning av vinden isolering. Fyllningen är isolerande material i en viss ordning.

Dålig prestanda av teknik för takisolering kan leda till utseendet på en viktigaste fiende i ett trähus - fukt. Fukt kan komma från utsidan och från vardagsrummen. Bildandet av kondensat i takytan gör att det isolerande materialet blir våt, mögel och rutt, förstörelse av takkonstruktioner och skador på takmaterialet. Resultatet av allt kommer att bli svårt dyra reparationer. Den korrekta vindsakskakan skyddar inte bara bostadsutrymmet mot värmeförlust, utan skyddar även trä- och metallelementen i taket. Eftersom vinden ligger i närheten av taket, är processen med att värma och kyla luften i den mycket intensivare än i andra rum. Värmeisoleringsmaterial är utformade inte bara för att skydda interiören från penetration av kyla från utsidan, men också från överhettning i varmt väder.

Under byggandet av ett nytt hus med en vind, utförs alla steg av uppvärmning i processen att skapa ett tak. Men ofta ägs ägarna av redan byggda hus med ett vindhus självständigt att bygga upp den övre delen av byggnaden och skapa ytterligare bostadsyta under taket. Tekniken för takisolering är inte för komplicerad, och med viss konstruktion och nödvändig information är det ganska möjligt att skapa en högkvalitativ paj för taket på vinden med egna händer.

Erforderliga isoleringsmaterial för takisolering på vinden

Av stor vikt är det korrekta valet av isoleringsmaterial för att skapa den högra vinden. Många husägare föredrar mineralull som material med alla egenskaper som krävs för isolering och låg kostnad.

Inte mindre populär är användningen av skum. Den har goda värmeisoleringsegenskaper, vattenmotstånd och låg vikt. Den täta strukturen gör att du kan klippa den i bitar av önskad storlek vilket förenklar processen för att installera isolering. Modern industri erbjuder ett brett utbud av värmeisoleringsmaterial med den senaste tekniken och har utmärkta egenskaper. Men vanligtvis är deras kostnader högre än traditionellt använda material.

Det är inte mindre försiktigt att närma sig valet av vatten- och ångspärrmaterial. Av deras kvalitet beror på effektiviteten hos det isolerande materialet.

Sekvensen och reglerna för arrangemanget på vinden tårtan

Den viktigaste uppmärksamheten bör göras till den tekniska sidan för att skapa en paj för uppvärmning av vinden. För detta behöver du ha kännedom om de processer som förekommer i taket under påverkan av yttre förhållanden.

Arbetet måste utföras i strikt följd och i enlighet med alla installationsregler:

 1. Först och främst är det nödvändigt att identifiera alla fall av förstörelse av takkonstruktioner. Platser som drabbas av råtta skärs noggrant tills det finns friskt trä. Det kan bli nödvändigt att byta vissa element till nya om destrueringsprocessen har gått för långt. För att skydda mot mögel och buggar behandlas takfläktar med speciella medel.
 2. Nästa steg är läggandet av vattentätningsskiktet. Materialet är fastsatt på taksystemet med en häftapparat. Alla sömmar ska förseglas med självhäftande tejp. En förutsättning för att skapa en vindkaka är arrangemanget för korrekt ventilation av takytan. Det är nödvändigt att skapa möjlighet till naturlig luftcirkulation som skyddar innerytan av takmaterial från fukt. För att göra detta måste taket och vattentätningsmaterialet vara ett ventilationshål, vars bredd bestäms av typen av takmaterial. Vid användning av mjukvals tak och platta material ska det vara minst 5 cm. För profiler är 2,5 cm tillräckligt. Fri luftutbyte gör det möjligt att behålla en konstant temperatur på taket, vilket skyddar det från isbildning och isbildning bild på vintern och från överhettning av luft på vinden på sommaren. För tillträde och utträde av luft i takets nedre del och på takets tak ska det vara utrustad med ventilationshål.
 3. Detta följs av installationen av isoleringsskiktet. Mellan taken passar ett lager av isolering. Skikten av mineralull ska passa snyggt mot strålarna för att förhindra förekomst av "kalla broar". Vid användning av skum förseglas slitsarna med monteringsskum. Det är också nödvändigt att lämna ledigt utrymme mellan vattentätningsmaterialet och isoleringen för att förhindra kondens som leder till våt och försämring av isoleringsskiktet. För detta ändamål byggs ett system av träkorsband, vilket ger den nödvändiga klyftbredden (2-3 cm).
 4. Installera en ångspärr skyddar isoleringen från förångning som uppstår i ett bostadsområde. Filmen för att skapa en barriär spikas på spärren ovanpå isoleringsmaterialet.
 5. Hela den sammansatta konstruktionen är täckt med kasse, monterad av träplattor eller metallskenor. Ansiktsmaterial kommer att fästas på det. Valet av material för inredning beror på designbesluten inom inredningen.

Video - Attic uppvärmning, takpannan

 • De viktigaste förberedande faserna av isolering av trähus ::

Nästan varje hus behöver värme. Hur man förbereder sig på isolering i trä.

Även vid planeringsstadiet av landbyggnation, rekommenderar experter att tänka på byggandet.

Den plot som valts för konstruktion ska vara platt och fri från träd, stubbar och dödved.

 • Stiftegrop för huset - förberedelse för byggnadsarbete ::

Alla seriösa affärer bör börja med att lägga grunden. Är inget undantag och erektion.

För att ha ett bekvämt mikroklimat i huset året runt måste du ta hand om allt.

Elektriska apparater själva kommer inte att fungera, ljuskronor kommer inte att lysa heller, för det du behöver.

© 2018 Byggande av hus av trämaterial
Joomla! är fri programvara som släpps ut under GNU General Public License.
Mobilversion av Mobile Joomla!

Hur man gör taket isolering på taket - steg för steg instruktioner

Att använda en vindsvåning som bostadsutrymme kräver skapandet av bekväma levnadsförhållanden, som direkt beror på isoleringens kvalitet i den här delen av huset. Värmeisolering på vindsvåningen ger en dubbel fördel: på vintern kommer rummet att hållas varmt, och på sommaren skapas en trevlig kylning. Men för att uppnå detta mål behöver du veta och förstå isoleringstekniken. Dessutom kan värmeisoleringsarbete utföras i närvaro av en betydande mängd ledig tid, viljan att arbeta och uppleva med vissa verktyg.

Taket tak isolering process

Golvbeläggningen är isolerad analogt med ett konventionellt tak, men med hänsyn till strängare krav, vilket förklaras av rummets designfunktioner.

I synnerhet talar vi om väggarna på vinden, som i de flesta fall är en med taket. Detta leder till snabb kylning på vintern och stark uppvärmning i sommarvärmen.

Korrekt Mansardkaka

I allmänhet ser soltakskakan ut som följer:

 • Lägger ångspärrskikt.
 • Isolering.
 • Skapa en ventilationsgap.
 • Vattentätande material.
 • Takbeläggning.

Varje lager av taket taket takter sin funktion, därför kommer frånvaron av en av dem att betraktas som en kränkning av taket isoleringsteknik. Särskild uppmärksamhet i arbetsprocessen bör ges till isolering och ventilation, eftersom dessa faktorer garanterar en bekväm vistelse på vinden.

För att förstå hur man på ett korrekt sätt utför takisolering av vinden typ, är det nödvändigt att veta orsakerna till att denna typ av arbete utförs.

För det första kan isoleringen behålla maximal mängd värme under den kalla årstiden.

För det andra bidrar närvaron av isolering till att skydda vindsalen från alltför hög värme i sommarvärmen.

Detta beror på att alla värmeisoleringsmaterial har egenskapen för värmeledningsförmåga. Med denna parameter kan du bestämma hur mycket värme materialet kan erkänna i rummet eller att släppa ut det. En låg konduktivitet för värmeledningsförmåga motsvarar ett tunnare isoleringslag, vilket är nödvändigt för att skapa bekväma levnadsförhållanden.

Värmeledningsförmågan är en ganska viktig faktor av flera anledningar. Enligt fysikens lag stiger den varma luften från ett rum uppåt, där det säkert är anslutet till taket. På vintern är takmaterialet täckt med snölock, som vid en viss temperatur och i närvaro av inre luftfickor är en slags extern isolering. Om en stor mängd värme passerar genom taket, börjar snön på taket smälta. Men som ett resultat av den låga lufttemperaturen på vintern bildar det smälta skiktet en isskorpa, som inte har snöets isolerande egenskaper. Dessutom utövar ismassan en signifikant belastning på taket och kan orsaka förstöring av takmaterialet. Korrekt utvald isolering kan bibehålla värmen på vinden och därmed förhindra smältning av snö och bevara dess naturliga egenskaper.

Om vi ​​överväger värmeisoleringens funktion på sommaren, är situationen här som följer. Den brännande sommarsolen värmer upp takmaterialet, och värmen från taket passerar in i vinden. Felaktig isolering av taket på vinden orsakar outhärdlig värme, som även luftkonditioneringsapparater inte klarar av. Korrekt vindkaka kommer att ge svalhet i rummet, vilket skapar förutsättningar för en bekväm vistelse.

Egenskaper av takpannan

Efter att ha förstått syftet med värmeisolering bör man även studera takkonstruktionens påverkan på isoleringens kvalitet. För att göra detta är det nödvändigt att ta reda på hur taket på vinden typ skiljer sig från den vanliga konstruktionen.

Huvudskillnaden är storleken på ventilationsutrymmet mellan taket och vardagsrummet. Ett vanligt tak kännetecknas av närvaro av vind- och takfönster och för taktak kännetecknas av ett ventilationsutrymme på högst 15 cm. Därför är korrekt ventilation en ganska viktig uppgift, liksom materialets värmeledningsförmåga.

Anledningen till detta är följande:

 • Den fria rörelsen av luften i takytan bidrar till att fukt avges i den här delen av taket. Detta gör att du kan spara och förlänga hela takkonstruktionens livslängd.
 • På vintern tillåter kompetent ventilation inte taket att värmas upp, så snölocket smälter inte och bildar inte en isskorpa.
 • Under sommarvärmen tar den fri cirkulationsluften överflödig värme från under taket, vilket förhindrar överhettning av konstruktionselementen och upprätthåller komforten i vinden.

Regler för val av värmeisoleringsmaterial

För att kvalitativt isolera vindgolvet är det nödvändigt att närma sig isoleringsvalet på ett mycket ansvarsfullt sätt, eftersom sammansättningen av takpannan och dess tjocklek i stor utsträckning beror på dess egenskaper. Den moderna marknaden erbjuder värmeisolering i ett ganska stort sortiment. Följande material är särskilt populära i denna sort:

 • Glasull.
 • Mineralull.
 • Polyfoam och expanderad polystyren.
 • Skumat glas.
 • Polyuretanskum.

Inte mindre populära är naturliga värmare, bland annat följande:

 • Straw.
 • Paper.
 • Spånen kvarstår efter bearbetning av trä.

När du väljer ett värmeisoleringsmaterial ska du styra följande parametrar:

 • Värdet av värmeledningsförmågan. Det bästa alternativet är isolering, vars koefficient inte är mer än 0,05 W / m * K.
 • Motståndskraftig mot fukt. Med en ökning av denna parameter ökar också kvaliteten egenskaper.
 • Motståndskraft mot eld.
 • Överensstämmelse med miljökrav.

De två första parametrarna är de främsta anledningarna till att valet kan luta sig mot ett visst material. Men motståndet mot brinnande och miljösäkerhet med ett särskilt inflytande på antalet lager och tjockleken på takpannan har inte.

Medan man föredrar mineralull eller glasull, bör man komma ihåg att vissa egenskaper hos dessa material under operationen blir mycket värre. För det första tenderar materialet att koagulera eller helt enkelt smula. Detta beror på att ullen är dålig mot mekaniska belastningar, vilket resulterar i förstöringen av isoleringens struktur. För det andra överstiger fuktnivån i värmaren av denna typ avsevärt de tillåtna normerna, och bomullsull, som är välkänt, har utmärkt hygroskopicitet. Det bör också komma ihåg att värmeisolering med bomullsull kräver att man skapar en tjockare kaka bestående av flera lager isolering. Endast i detta fall finns det en sannolikhet att uppnå önskat resultat. Dessutom ska en takkaka baserad på mineralull eller glasull innehålla flera lager av ångspärr och vattentätning. Vi får emellertid inte glömma den låga kostnaden för sådana isoleringsmaterial och deras tillgänglighet. I viss utsträckning är detta ett mycket allvarligt argument.

Användningen av skum för att isolera mansardtaket kan kallas det mest lönsamma alternativet, vilket förklaras av materialets goda värmeisoleringsegenskaper och dess motståndskraft mot fukt. Att tillämpa sådant material är dock inte alltid möjligt. Det är bäst att använda för detta ändamål extruderat polystyrenskum. Han är inte heller rädd för vatten, mindre brandfarlig och har en optimal värmeledningsförmåga. Nackdelen med expanderad polystyren är dess syntetiska ursprung och ganska hög kostnad.

Husägare som föredrar miljövänliga material kan använda skumglas, halm och granulerat papper för takisolering av vinden. De har utmärkt värmeledningsförmåga och fullständig överensstämmelse med miljöstandarder. Men som andra värmare har naturliga material sina negativa sidor. För det första är många av dem lättantändliga, och för det andra kräver nästan alla dem speciell kunskap och utrustning för arbete.

Egenskaper av vinden isolering

Tak takisolering utförs i tre steg:

 • Beredningsutrymme.
 • Lägger isolering.
 • Direkt fixering av material.

Det är nödvändigt att lösa problemet enligt följande:

 • Under monteringen av trussramen bestäms steget mellan spjälkarna. Det här avståndet bör inte minska takkonstruktionens hållfasthet, men samtidigt ska den valda isoleringen passa tätt mellan takflänsarna.
 • Användningen av värmeisoleringsmaterial, som inte absorberar fukt, gör att du kan hoppa över steget att lägga en ångspärr. Mineralull kan dock inte monteras utan detta lager.
 • Den vadderade motgallan bidrar till skapandet av ett ventilationsgap mellan batten och isoleringen.
 • Isoleringen passar tätt mellan flänsbenen och fixeras ordentligt på plats. Man bör komma ihåg att metallbjälkarna kan bli en slags kalla broar. Detta kräver installation av ett ytterligare kontinuerligt isoleringslager.

Taket på vinden typen blir allt populärare, men om det inte är ordentligt isolerat kan hyresvärd inte få det önskade resultatet. Bara genom att förstå syftet med värmeisolering och göra rätt taket tak taket, kan du känna skönheten att bo på vinden våningen.

Så här värmer du vinden om vinteren: från insidan med egna händer + Video

Många husägare är frestade att utrusta en bekväm vind i huset. En sådan önskan är naturligtvis ett utmärkt tillfälle att öka bostadsområdet och bostadsytan. Dessutom ger den byggnaden en speciell charm, lägger till sitt utseende en viss mängd romantik.

Särskilda takfönster förstärker intrycket. Idag byggs de flesta av de nya privata bostäderna omedelbart med en vind. Men ofta vill de äga bostadsägande, och i nya bostäder, utrusta och ägna ägarna de gamla fastighetshusen.

Att vinden ligger nästan under taket. Vad är de vanliga kraven för dem? Det är viktigt att sommaren är kall nog och vintern är torr och varm. För att rummet skall kunna uppfylla de angivna kraven är det viktigt att veta vilka processer som sker i den, för att förstå kärnan i kompetent isolering.

Att göra allt nödvändigt arbete med egna händer är lätt, deras teknik är ganska enkel. Det viktigaste för detta är en flitig partner och tillgången till nödvändiga verktyg. Om allt är tekniskt korrekt kommer träspärren inte att bli våta och kommer inte att ruttas, och det isolerande materialet kommer att fungera länge och på ett tillförlitligt sätt.

Attic: varför behöver vi takisolering?

Bostäder under taket - rummet är speciellt. Väggarna ligger intill takets yta medan ventilationshålen är endast 10-15 cm. Det hör samman med rummets karaktäristiska drag - det är omedelbart upplyst på vintern och det värmer upp på sommaren strax framför våra ögon. Genom taket på vintern, så värdefullt för värmehuset förångas, på sommaren tvärtom är det väldigt varmt, vilket ökar rummets temperatur avsevärt.

De pågående processerna är beroende av ventilationens kvalitet, liksom värmeledningsförmågan hos de material som används för tillverkning.

På sommaren är den uppvärmd, värmer hela strukturen, varför luften i rummet också är mycket het. Om byggnaden har ett välbekant kallt vinden, så sker allting annorlunda.

Värmeisolatorns funktion i en sådan bostad utförs av luften på vinden och snön på taket på vintern.

Laddade material på golvet, tillsammans med luften, kvarhåller värmen från nedan, från bostaden.

På grund av detta hålls även i mycket frostiga vintrar t på vinden runt 0 grader. Snön utanför smälter inte, det är ytterligare en extra isolator. På sommaren regleras t av ventiler på gavlarna, som spelar rollen som ett slags ventilationssystem. Hur värmar du vinden?

Golvisolering: material

Valet av det optimalt lämpliga materialet är en mycket krävande uppgift. När allt kommer omkring beror mycket på utseendet - tjockleken på "kakan" av att värma sig, antalet minimala lager i det.

Det finns speciella krav för det:

 • Låg värmeledningsförmåga. Materialet med en koefficient som inte överstiger 0,05 W / m * K passar bäst.
 • Lätthet. Materialets vikt betyder att den inte bör överbelasta taket.
 • Låg fuktpermeabilitet. Om taket plötsligt läcker, ska han inte bli våt och förlora sina egenskaper. Eller det ska vara välisolerat för att undvika att bli våt.
 • Brandbeständighet Det är absolut nödvändigt att materialet är brännbart och inte brinner.
 • Elasticitet, håller formen. På grund av sitt läge kan lätta mineralbaserade material glida, som det var, lämnar tomrum. Därför är det viktigt att han behåller sin form.
 • Motståndskraftigt mot plötsliga temperaturförändringar.
 • Hållbarhet och hållbarhet.

Självklart är alla dessa punkter idealiska, men det här är inte ofta.

Glasull

Det här är kanske den mest framgångsrika lösningen för att isolera taket på vinden från insidan. Det är ett plastmaterial som kompakt passar mellan spjällen och täcker allt ledigt utrymme. Mineralull håller inte förbränning och brinner inte själv. Den är extremt lätt och har utmärkta isoleringsegenskaper.

Basaltull i plattorna håller perfekt form. Dess nackdel är att det enkelt absorberar ånga och vatten och behöver därför ytterligare vatten- och ångisolering. Detta är mycket viktigt: om mineralull blir våt, kommer den oåterkalleligt att förlora mer än hälften av dess fördelaktiga egenskaper. Om det händer måste du ändra det.

Trots denna nackdel är det ett av de mest lämpliga materialen för att isolera taket från insidan. Det är lätt att jobba med henne, hon har ett överkomligt pris. Strikt efterlevnad av tekniska riktlinjer när man arbetar med det eliminerar eventuella brister.

Skumplast

Detta är ett mycket populärt och eftertraktat material. Men användningen av polystyrenskum för isolering av vinden bör övervägas mer detaljerat.

Materialet har individuella egenskaper som kan betraktas som praktiskt taget unika.

Detta är dess extremt låga värmeledningsförmåga, minimal vikt, låg fuktgenomsläpplighet, idealiskt stel form.

Men tillsammans med dessa anmärkningsvärda positiva egenskaper har det också uppenbara nackdelar. Olika materialkvaliteter har olika grader av brandbeständighet. Och för uppvärmning av dess brännbara sorter används ofta. Och det här är extremt farligt. När den antänds stiger elden upp och om isoleringen kommer på är det nästan omöjligt att överleva på en sådan flammande vind.

Styrofoam är inte särskilt bekvämt för arbete, så det smuler ganska starkt vid skärning, skärning och montering. I tillämpningen förblir luckor mellan spjällen kvar, och de måste repareras på något sätt. Från tid till annan kollapsar det och börjar krumma ännu mer. Baserat på allt ovan kan vi dra slutsatsen att användningen av skum i detta fall inte är mycket rimligt.

Extruderad polystyren extruderad

Detta är ett underbart material för att värma upp vinden utomhus, för att lägga under taket på taken. Den är ganska hållbar, behåller sin form perfekt, den är inte rädd för hög luftfuktighet och, mycket viktigare, det brinner inte. Särskild uppmärksamhet ges på att värmen kräver ett inte mycket tjockt lager - 5-10 cm.

Polyuretanskum

Det här är materialet i den nya generationen. Med hjälp av en speciell installation blåses den in i hålen i materialet som isoleras och lämnar inga luckor eller hål. Sådan sprutning förhindrar bildandet av kalla broar.

Detta material är inte rädd för eld och vatten, det är ljust, hållbart, håller sin form väl. Men han har också en minus - han har ett extremt lågt ångpermeabilitetsindex: han andas nästan inte. Därför kommer det aldrig att vara hög luftfuktighet utan att ordna tvångsventilation.

Ecowool

Kanske är detta en av de mest lämpade för isolering från insidan av material, och användningen är egentligen ett idealiskt alternativ.

Han, som den föregående, tränger igenom de minsta hålen och fyller alla luckor.

Det är också extremt lätt, inte rädd för fukt, stöder inte brinnande alls och "andas" perfekt.

Dessutom är dess kardinalskillnad från andra material att det är helt ofarligt för hälsan och helt miljövänligt. Varken de minsta partiklarna, eller till och med ekovationen av ekoliv, kan skada hälsan, till skillnad från samma mineralull.

Taket tak: hur man isolerar från insidan

När man väljer det bättre att isolera taket på vinden, bör man uppmärksamma inte bara prestandaegenskaperna hos det isolerande materialet utan även de specifika funktionerna i dess tillämpning. Det är bekvämt att genomföra insidan av rummet med hjälp av metoden från insidan: om det inte finns kontraindikationer för detta, och utrymme tillåter.

Olika typer av värmare används för detta - mineralull och extruderat skum, blåser ekowool eller polyuretanskum. Nyckeln till tillförlitlighet och hållbarhet av material är efterlevnaden av en kompetent kombination, eller "pie" av takisolering. Detta kommer också att säkerställa komforten att leva under det, det vill säga på vinden rum.

Värmande Pie - från insidan till utsidan

 • Avslutningsmaterial.
 • Ventilationsavstånd med kista.
 • Ångisoleringsmembran.
 • Glasull som värmare.
 • Layer vattentätning.
 • Ventilationsavstånd med kista.
 • Takets material.

Vid användning av vadderade material krävs en ångspärrfilm för isolering. Med hjälp kommer mineralull inte att utsättas för fukt som kommer från bostaden med ånga.

Oavsett den valda isoleringen krävs vattentätning under alla omständigheter. Dess syfte är att skydda trädelarna på takkonstruktionen. Vattentäthets roll spelas av speciella superdiffusiva membran, som särskiljs av speciella egenskaper.

De kan släppa ut ånga, men samtidigt passera inte in i fukt. Mellan taket och vattentätningsmembranet måste ett utrymme lämnas för ventilation. Dess storlek kan variera från 4 cm till 10 beroende på material och typ av tak. Genom det kommer överskott ånga avlägsnas från isoleringen.

Tak: takisolering utanför

Det är bekvämare att göra detta medan konstruktionen pågår. Om det redan är klart måste du ta bort takmaterialet. Den yttre metoden för uppvärmning av taket håller intakt allt befintligt bostadsutrymme. Besluten från vissa designers föreslår också att taket takfästena som dekorativa element i inredningen.

teknik

För den yttre isoleringen används exklusivt plåtmaterial med hög densitet.

Penoplex (extruderat polystyrenskum) hör också till dem.

Fukt är inte hemskt för honom, och han behöver inte ångspärr. "Pie" för utomhusisoleringsskumbräda ser ut så här:

 • Extruderad polystyren i plattor;
 • Vattentätande membran;
 • Utrymme med ventilationskanal;
 • Takets material.

Den uppenbara fördelen med denna uppvärmning är fri tillgång till spjälkarna, när som helst underlättar deras inspektion och till och med reparation. Metoden för värmeisolering med Penoplex över takbjälkar är annorlunda genom att du kan utrusta det isolerande skyddsskiktet helt och förhindra skapandet av kalla broar.

Om ett speciellt gångjärnssystem används för isolering kan glasull med vattentätning och ångspärrfilmer användas som isolering. Och under den planerade våtfasaden kan du med framgång bifoga det vanliga skummet. Nyckeln till framgång är en strikt överensstämmelse med tekniken.

Mansard tak tårta med isolering

Utanför är det omöjligt att skilja ett hus med ett stigat tak, under vilket vinden är utrustad, från byggnader med vind, utom genom vindsurfönster. Men om du dyker in i takstrukturen kan du hitta betydande skillnader. Attic rummen värms endast från sidan av taket för att inte släppa varm luft från bostadsgolvet. Pie mansardtak innehåller många lager som gör att du kan skapa ett gynnsamt levande mikroklimat i utrymmet under taket.

Designfunktioner

Låt oss först titta på vad som kallas en takkaka. Dessa är de nödvändiga strukturella skikten av taket, som staplas i en viss ordning och är nödvändiga för isolering av konstruktionen, skydd mot kondensation och fuktpenetration från gatan, liksom grunden för att lägga själva taket.

Taket på en kall vind och en varm vind är betydligt annorlunda. I det första fallet används mindre strukturella lager. Detta är vanligtvis spärrar, vattentätning, lathing och takläggning. När du placerar bostadshallen under taket består den korrekta takkakan av följande lager, som är ordnade från botten till toppen:

 • inredning;
 • ångspärrskikt;
 • trussystem och isoleringsmaterial, som ligger mellan spjällen;
 • vattentäta mattan;
 • utrymme för ventilation av takytan (det bildas genom att lägga räknaren)
 • spjällåda;
 • takläggning, nämligen det valda takmaterialet.

Vart och ett av dessa lager utför sina specifika funktioner, så bristen på ett lager eller felaktig installation kan leda till stora värmeförluster och betydande kostnader för uppvärmning av huset. På grund av ackumulering av kondensat kan isoleringen dämpas, och stödsystemens stödsystem snabbt förstöras.

Det är viktigt! Det är värt att komma ihåg att inte bara närvaron av ett visst lager och dess korrekta installation är av stor betydelse utan också valet av ett lämpligt material i enlighet med byggnadens särdrag och klimatförhållandena i byggregionen.

Egenskaper hos varje lager

Därefter tittar vi på vindsakskakan i lager med en indikation på designfunktionerna samt nyanserna vid valet och placeringen av material. Vi kommer att överväga alla lager av mansard tak konstruktion, flytta från rummet till utsidan.

Det allra första lagret, som ligger på sidan av rummet, är inredning. För dessa ändamål kan du använda gipsplåt, plastpaneler, träpaneler och andra ytor. Bland alla material för att klara vinden, har gips och trä en fördel, eftersom de naturligtvis kan reglera luftfuktigheten i rummet vilket bidrar till ett gynnsamt mikroklimat.

Ångspärr

Ångspärren är fastsatt på taksystemet nedan. Det behövs för att skydda de inre strukturerna på taket och isoleringen från kondensatbildning på grund av temperaturskillnader inuti och utanför.

Varning! Frånvaron eller lågkvalitets ångspärr leder till ackumulering av kondensatfuktighet i isoleringen. På grund av fukt kan isoleringen inte utföra sina värmeisoleringsfunktioner, och det blir kallt i rummet.

Ångisoleringsrullmaterial rullar över spjällen och är fastsatta med en bygghäftare. Samtidigt är det nödvändigt att göra överlappande remsor av 150 mm. Platser med dockningsband av material förseglas dessutom med speciella band eller vanligt band.

Följande material används som ångspärr:

 1. Pergamin är den billigaste och billigaste ångspärren. Under årens lopp reduceras dess egenskaper för skydd mot kondensatfuktighet, så det är bättre att inte använda den.
 2. Speciellt ångspärrmembran. Detta är en plastfilm som kan ha ytterligare förstärkande och reflekterande lager. Det klarar av sina uppgifter och sätter inte på sig.
 3. Folieångspärr. Detta är det dyraste materialet, men förutom skydd mot fuktighet kan du effektivt lagra värme i rummet på grund av det reflekterande skiktet. Den filmade filmen måste fixeras med ett gap på 10-20 mm från isoleringen. För att få denna lucka innan du fixerar filmen på spärren, fylls lameller av lämplig tjocklek.

Det är värt att veta: Ångspärren ska inte passa snyggt mot isoleringen mellan spjällen, så materialet är fastgjort till spjällen med en liten slak (ca 2 mm).

Rafter system

Vid tillverkning av takbjälkar i ett privathus används element av natteliv av minst 1 grad med en vattenhalt av högst 15%. Det optimala tvärsnittet av spjäll 150x50 mm. I mittenklimatlistan i vårt land, för effektiv uppvärmning av mansardtaket, är det nödvändigt att använda ett värmeisoleringsmaterial med en tjocklek av 200 mm. Som du kan se är höjden på spjällen på 15 cm inte tillräckligt, så att ett trä med en sektion på 50x50 mm kan fästas på dem nedanifrån.

Monteringssteget på kepsen beror på takkonstruktionen, bredden på det isolerande materialet och typen av takläggning. Det är också värt att komma ihåg att ju större steget av trussystemet är, desto större måste vara tvärsnittet av ett element. För spärrar med en sektion på 5x15 cm är den optimala spetsen 800-900 mm.

Det är viktigt! Alla träelement i den bärande takramen måste skyddas mot ruttning och bränning. För att göra detta förbehandlas de med antiseptika och flamskyddsmedel.

isolering

Det viktigaste i byggnaden av taket taket är isoleringskakan, eftersom det bestämmer komforten att bo på vinden, samt ljudisolering av lokalerna. För värmeisolering av stigande strukturer används vanligtvis:

 • Mineralplattor. De är gjorda på basis av basaltfiber, ganska täta, ej brännbara och behåller värmen väl.
 • Glasfiber är ett brandfarligt, miljövänligt material. Dess nackdel är instabiliteten hos strukturen och möjligheten att slingra.
 • Polyfoam är ett billigt och effektivt material som inte absorberar fukt alls, men vid bränning avger det giftiga ämnen.
 • Utvidgat polystyren är ett mycket lätt, icke-brandfarligt och giftfritt material som inte ackumulerar fukt. Det har emellertid en hög ångpermeabilitet, så på sommaren kan det finnas hög luftfuktighet på vinden. Utvidgad polystyren på grund av sin höga styvhet är svår att lägga på svåra delar av taket.

Tips! För att värma vinden är det bättre att använda mjukt mineralull på basis av basalt. De monteras lätt i svåra områden och passar snyggt mot spjäll utan bildandet av kalla broar.

För varje byggnadsregion beräknas det isolerande materialets tjocklek individuellt. Det minsta isoleringsskiktet 150 mm. För områden med svåra vintrar är det nödvändigt att använda ett värmeisoleringsmaterial med en tjocklek på minst 20 cm. I det här fallet läggs isoleringen endast på torra träspärrar. Annars kommer fuktighet att tränga in i det isolerande materialet och minska dess effektivitet.

tätskikt

Huvudsyftet med vattentätning är att skydda isoleringen från fukt genomträngande från taket, liksom förmågan att passera vattenånga, som avdunstar från isoleringsmaterialet. Det är därför att ångspärrfilmen inte är lämplig för dessa ändamål, eftersom det inte tillåter vattenånga att passera genom. För vattentäta tak använder du speciella material:

 1. Diffusionsmembran. Dessa är filmer med mikroskopiska hål i form av en tratt. Materialet placeras på ett sådant sätt att den stora delen av tratten vrids mot isoleringen och smal mot taket. I det här fallet är det nödvändigt att skapa två ventilationsluckor och lägga materialet från isoleringen på kort avstånd så att tågen inte blockeras med vattenånga. Dessa membran kan endast användas med de takbeläggningar som inte är rädda för fuktsamling från baksidan.
 2. Superdiffusionsmembran. Effektiviteten av detta material kräver inte arrangemanget av luftgapet på isoleringssidans sida. Sådana filmer är lämpliga för bostäder där taket ligger i den redan bebodda byggnaden. Membran skyddar mot vind väl.

Det är viktigt! Båda typerna av membran kan inte användas med Euroboard och metallbeläggningar, eftersom deras baksida måste vara tillförlitligt skyddad från kondensat. Men för beläggningen av mjuka och traditionella plattor är dessa membran idealiska.

 1. Kondensatfilmer används för takskivor och metalltak, eftersom de inte tillåter vattenånga att passera. I detta fall ackumuleras överskottsfukt från det värmeisolerade materialet på den fleecy sidan och bringas ut till utsidan genom ventilationsgapet. I sådana konstruktioner bör ett andra ventilationsspalt göras mellan vattentätningsmattan och golvet så att kondensat inte ackumuleras på baksidan av taket.

Räknare och kasse

Om det är nödvändigt att utrusta ventilationsutrymmet på takytan, fylls motgrillskenorna över vattentätningsmattan. För att göra detta, använd en stång med en höjd på 30-40 mm, vilket spikas i riktning mot hävarmen.

Detta följs av ett lager av lådor. Det kan vara solid eller gles. Det första alternativet löses med mjukt takläggning, till exempel bältros, och är tillverkat av OSB eller fuktresistent plywood. Mellan elementen i de kontinuerliga lådorna måste man lämna ett deformationshål på 2-3 mm. I det andra fallet används brädor med en tjocklek av 25 mm, som spikas över spjällen med ett steg på 30-40 cm. Därefter läggs taket.

Vinden. Takisolering

Varmt "tårta" mansardtak "href = 'tillgångar / bilder / Stroi / Krovlya / 2014-04 / Ustroystvo_teplogo_piroga_krovli.jpg'> En energieffektivitet i ett hus beror på många faktorer, varav en är värmeförlust genom tak och tak. Takstrukturen, såväl som deras korrekta val, kommer inte bara att hjälpa till med att lösa detta problem, utan också säkerställa dess långa livslängd och byggnader som helhet.


Tak takisolering från insidan

Allmänna stunder

Som nämnts ovan ger taket i huset med en mansard, utöver dess huvudfunktioner (skydd mot nederbörd), också värmebesparing av vardagsrummet under den kalla årstiden. På sommaren skyddar taket "paj" taket från överhettning. För att uppnå sådana resultat måste därför takkonstruktionen bestå av följande skikt och i en sträng definierad sekvens:

 • takläggning;
 • spjällåda;
 • tätskikt;
 • värmeisolering;
 • ångspärr;
 • interiör trim.

I denna konstruktion ger värmeisolering minimal värmeförlust från lokalerna, samt förbättrar vindens akustiska egenskaper. Vattentätning skyddar isoleringen från utomhusfukt, och bidrar också till att rökgenomgången är fri från byggnaden. Ångspärr fungerar som en inre isolering av isoleringen mot fukt genomträngande från rummet.

En av huvudkomponenterna i taket "paj" är värmeisolering, som vanligtvis används mineralull. Mats i form av plattor, gjorda av glasfiber eller balzat, placerade i utrymmet mellan spjällen. På grund av sin fibrösa struktur håller mineralull luften inuti den, vilket lagrar värme väl. Detta är grundprincipen för mineralullisolering, vilket förklarar deras höga värmeisoleringskvaliteter.

Naturligtvis har material redan dykt upp som utför funktionerna för isolering och ångspärr samtidigt, till exempel mineralull, utrustad med aluminiumfolie på ena sidan. Efter att ha lagt sådana material, är det bara nödvändigt att lima alla leder med en tätningstejp, och denna värmare kommer också att utföra funktionen av en ångspärr. Följaktligen kommer behovet av användning av ångspärrfilm inte att vara.

Nyligen har sådant material som penoizol, som kan användas både för takisolering och väggisolering, golv, tak och andra strukturella element, blivit utbredd.

Nästa. För att välja de geometriska parametrarna för värmeisolering är det nödvändigt att utföra en termisk beräkning av hela takstrukturen. Det genomförs i enlighet med de fastställda kraven i DBN V.2.6-31-2006 "Byggnadsstrukturer och byggnader. Värmeisolering av byggnader". Det bör komma ihåg om ändringarna från 01 juli 2013. Det rekommenderas också att lägga isolering i två lager och vrazbezhku för att överlappa lederna av de övre plattans nedre plattor. Sådan läggning kommer att lindra uppkomsten av kalla broar i skivornas leder.

Den vanligaste metoden att lägga och fixera isolering är placeringen av isoleringsmaterial mellan spjällen. Detta tillvägagångssätt garanterar en rationell och effektiv användning av utrymmet mellan spjälkarna, samtidigt som man behåller det användbara rummet inuti rummet. Med denna isoleringsvariant i stället för korsningen med spärren kan emellertid kalla broar uppträda, och isoleringsskiktets tjocklek överstiger inte bredden på stänkbenen. Därför rekommenderas att använda glasfiberprodukter (helst plåtar) som isolering, som har hög elasticitet, kompressibilitet och 100% återvinningsförmåga. Ovanför den isolerade isoleringen, från sidan av rummet, är det nödvändigt att sätta en ångspärrfilm.


Ånga och vattentätning

För att skydda isoleringen såväl som hela byggnadsstrukturen som helhet, från penetration och ackumulering av fukt (nederbörd, vattenånga, kondensat etc.) ska taket "paj" innehålla lager av ånga och vattentätning.

Ett vattentättlager behövs för att skydda isoleringen från:

 • möjlig penetration av vatten i taket på "tårtan" genom fästanordningar och fogar i taket, tillsammans med luften genom ventilationssystemet;
 • atmosfärisk fuktighet;
 • kondensat och därtill hörande negativa effekter.


Ångspärr är utformad för att skydda isoleringen från vattenånga. Som tidigare nämnts behåller ångspärrskiktet det mesta av vattenångan i luften i ett bostadshus, som stiger upp i enlighet med fysikens lagar och rusar genom taket till gatan. Självklart försöker inte alla par komma ut genom taket, deras del går ut genom ventilationskanalerna och öppningsfönstren. Men ändå kan bristen på ångspärr leda till ackumulering av fukt i isoleringen, med efterföljande försämring av dess isolerande egenskaper. Dessutom leder överdriven fukt till att ruttna, liksom ruttning av trussstrukturen, utseende av svamp och obehagliga lukt.

 • Perforerade filmer som har en hög grad av ångpermeabilitet på grund av närvaron av mikrohål. Används endast för vattentätningsskikt.
 • Icke-perforerade polyetenfilmer avsedda för både ånga och vattentätning.

Det finns också speciella förstärkta polyetenmaterial med aluminiumfolie på insidan. De används endast för ångspärr, eftersom besitter de ökade paroizolyatsionnyegenskaperna.

 • högre styrka än polyeten;
 • ökad motståndskraft mot UV-strålning.


På grund av dessa indikatorer kan sådana filmer ersätta takbeläggningen i flera månader.

Ångspärren är fäst på spjällen med en bygghäftare var 10: e cm. Samtidigt överlappas filmen och dess fogar limmas med självhäftande tejp. Platser som gränsar till filmerna till hindren (väggar, skorstenar, ventiler, etc.) förseglas också försiktigt.

Och till sist. Allt, vatten, ånga och värmeisoleringsmaterial ska väljas utifrån kvalitet, och inte på grundval av kostnad. Och kvaliteten på dessa material beror först och främst på deras hållfasthetsegenskaper. Enligt tillverkarna av dessa material måste filmens hållbarhet vara minst 50 år.

vindruta
Det vindtäta skiktet ska ge minimal luftgenomträngning inne i taket "paj". Dvs. desto mindre luft passerar 1 m 2 / h av vindbeständigt material vid ett visst tryck, desto säkrare är det värmeisolerande skiktet skyddat mot vindens negativa påverkan.

Isolering av vinden från insidan: möjliga problem och lösningar

Intern isolering av taket är en av de svåraste byggnadsuppgifterna. Och allt eftersom resultatet är viktigt här: hur kommer takkakan att verka på vintern, kommer det inte bli fläckar, kommer det att bli fuktig lukt och det är inte nödvändigt att demontera det senare. Var är svårigheterna? Faktum är att oavsett hur noggrant planerat budgeten för byggandet av huset, är det som regel inte tillräckligt för allt. Fram till dess att även laminatägarna till det framtida familjen boet bestämmer sig för att köpa billigare - bara för att slutföra reparationerna och bara börja leva. Och det mest populära utgiftsstödet, som omedelbart sänks, så fort som brist på medel blir klart - det är vinden på vinden. "Senare, i framtiden" lovar ägarna sig själva, särskilt eftersom uppvärmningen av vinden från insidan inte är något problem alls och det kan startas när som helst, även på vintern.

Faktum är att det finns massor av nyanser och nyanser, och därför, om du redan har tagit upp den här verksamheten - läs noga denna artikel. Och allt kommer att dyka upp!

innehåll

Till att börja med erbjuder vi dig ett videoklipp med allmän information:

Varför uppstår problem?

Det finns statistik: upp till 30% av vinden måste återställas efter den första vintern. Taket täcker, inredning och filmer avlägsnas och isoleringen torkas. Många material måste kastas bort, och det här är en annan oplanerad kostnad. Även om du anställde ett professionellt konstruktionsteam, är det inte en garanti för framtida vindsvårigheter, speciellt om takkakan är tänkt utan att ta hänsyn till det lokala klimatets särdrag.

Varför händer detta? Så i Ryssland är fukt, kyla och dygnet runt negativa temperaturer inte ovanliga. Ju lägre atmosfärstemperatur desto större är volymen av ånga som tränger igenom ångspärren - allt på grund av ökningen av partiell tryckfall. Och samtidigt sänks migrationen av fukt genom det kalla membranet avsevärt, även om det inte stannar. Bottom line: Situationen är ännu värre än under standard testade förhållanden. Därför är det omöjligt att testa ångpermeabiliteten hos takpannan i europeiska förhållanden och förvänta sig med samma goda resultat i de sibiriska områdena.

Här är en enkel illustration för att få dig att förstå vad vi pratar om här:

Observera att det maximala trycket av vattenånga på takpannan är i bostadshallen. Och saken är inte i det faktum att i ett sådant rum är en person oftare än i en vanlig kall vindsofa - helt enkelt läggs trycket av varm luft till ångtrycket. Dessutom är dessa processer så distinkt att de kan observeras i form av verkliga läckor!

Faktum är att våtisolering förlorar sina egenskaper mycket snabbt. Och ju mer fuktig luften som kommer till det desto snabbare går isoleringen ner. Exempelvis förlorar basaltisoleringen med en fuktinnehåll på endast 5% sin värme med 20% än torr.

Till exempel, bara en kubikmeter luftutrymme, om dess relativa luftfuktighet är 100%, vid en temperatur av 20 ° C innehåller 17,3 gram vatten - helt enkelt i form av ånga. Och ju lägre temperaturen är desto svårare är det för luften att hålla vattnet i ett bunden tillstånd. Och när temperaturen sjunker till 16C, kommer vattenånga i samma luft redan att vara bara 13,6 gram och resten kommer att lösas i form av vatten i en värmare. Vi sluter till: fukt i isoleringen framträder på grund av kondensation av överskott av vattenånga från luften som sänker temperaturen. Och det måste aktivt slåss. Och det här är inte det enda problemet - nu ska vi hantera alla.

Komma igång - Arbetsteknik

Låt oss börja med det första problemet - otillräcklig fördjupning, om du isolerar vinden efter att ha byggt hela huset och installerat takläggning. Varför så? Låt oss ta en närmare titt på denna fråga.

Så kan vinden isolering delas in i grundläggande och extra. Basen är den isolering som görs även under byggnaden av taket på huset och innebär användning av ljusisolering direkt i karmstrukturen. Men ytterligare isolering konverterar redan bostaden till ett fullt loft.

Med grundisolering är huvuduppgiften att minska värmeförlusten av huset genom taket så mycket som möjligt, dessutom kan sådan grundläggande isolering enkelt ersätta den ytterligare inre, om du bara väljer isoleringsmaterialet klokt, inte ångra dess tjocklek och tänka över trussystemet. Så ofta kanske de byggare av sitt eget hus, som förstår att 20 rum inte räcker till i framtiden, och ytterligare utrymme för ett biljardrum, bibliotek eller bastu kan inte störa. Och därför är det först och främst bättre att bygga ett bostadshus, och inte slutföra något senare.

Men om du under byggandet av ditt hus bestämde dig för att komma överens med elementär värmeisolering och nu är du entusiastiskt på väg över arrangemanget av bostads- och mysigt vindsvåning, så är det enda alternativet för dig dessutom internisolering med alla nyanser, vars huvudsakliga sak är otillräcklig tjocklek av takbjälkar, som inte ursprungligen var konstruerad för tät inre isolering. Men problemet är helt löst, som bevis för vilka vi har förberett för dig en detaljerad mästerklass:

Och nu kommer vi till mer kusliga ögonblick, som inte är mindre viktiga: rätt ångspärr och vattentätning, vilket du kanske måste göra om.

Ingen fukt och fläckar!

För varje värmare är det extremt viktigt att skapa de rätta förhållandena, annars kommer materialet att snabbt dämpas och istället för en värmekälla blir en källa till fukt, mögel och kyla. Vilka är dessa villkor? Låt oss se mer i detalj!

Vad är daggpunkten?

Den första och viktigaste kvaliteten på någon isolering är låg värmeledningsförmåga. Tack vare det, separerar uppvärmningsskiktet den varma luften inuti från den kalla utsidan. Det verkar som att en värmare sattes in i spjällen, säkrad - och allt annat du behöver? Inte här var det!

Först från utsidan måste hela saken vara noggrant vattentät från regn och fuktig luft, för En sådan takpärla i detta avseende är en riktig svamp. För det andra har någon isolering samtidigt en andra kvalitet - ångpermeabilitet, d.v.s. "Andas". Och nu låt oss komma ihåg fysiken: varm fuktig luft inuti rummet under taket (alltid fuktigt!), Utan att hitta ett hinder passerar lätt in i värmaren och kolliderar med sin kallare del, den som ligger närmast takpannan. Och där kondenserar denna luft och sätter sig i form av droppar, som kallas daggpunkten. Och vad är användningen av extern vattentätning? Mineralullisolatorer är särskilt mottagliga för detta fenomen, noterar vi.

Därför är vår första uppgift att se till att så lite ånga som möjligt passerar genom isoleringen, för att även superdiffusa membran inte klarar av produktionen av vattenånga i kylan på grund av den avsevärda nedbromsningen av fuktöverföringsprocesser. Och det här är en fråga om den ordentliga ångisoleringen av ångspärren.

Här är ett levande exempel på hur obehagligt konsekvenserna av att ignorera begreppet daggpunkt:

Ångspärr: Varma europeiska vintrar och ryska frost

I västeuropa, där vintern alltid har varit mild, behöver man inte ha ett ångspärr med speciella egenskaper - enkla förpackningsfilmer är ganska lika. Här kommer de ibland ibland till Ryssland, trots att deras ångspärregenskaper inte är höga. Dessa är rullade filmer av LDPE, som står för "lågdensitetspolyeten". I sådana filmer är oregelbundenhet i tjocklek och mikrodefekter märkbara. Deras huvudsakliga syfte är produktförpackning.

Förstärkt material är något bättre, vilket görs genom hetpressning av en film till ett nät av snodd garn. Vid framställning av sådana filmer skadas om nätets noder, och som ett resultat av låga ångspärrar reduceras ytterligare egenskaper. Även om filmen själv är mycket starkare än vanligt, förstås.

Väskan väv gjorda av polypropen garn och spunbond kan kallas mer tillförlitlig. De första är dessutom laminerade med smält PEF, men den enhetliga och kontinuerliga filmen misslyckas fortfarande, men styrkan glädjer sig. Och sistnämnda är gjorda av non-woven polypropylen fiber, men dess ångpermeabilitet ligger fortfarande i intervallet 15-25 g / m2 per dag, vilket är en mycket låg siffra.

Och de bästa ångspärregenskaperna kan skryta med aluminiumfolie, vilket även är lämpligt för att anordna ångrum, där trycket och volymen av vattenånga är högst. Den enda punkten: Denna ångspärr skapar dessutom en termos effekt på vinden, samtidigt som de osynliga värmestrålarna återspeglas i rummet. Och eftersom ett litet vindrum är bättre att inte värma, men för det rymliga - det mesta.

Därför, om du vill spara värme så mycket som möjligt, eller på vinden, planerar du att göra en bra bastu, då behöver du en sådan ångspärr:

Eller omedelbart köpa isolering med aluminiumsidan:

Stäng tillgång till vattenånga

Men kom ihåg att en bra ångspärrfilm fortfarande är viktig för att den ska ligga och vattentät, annars kommer vattenånga fortfarande att hitta sin väg.

Skarvarna av ångspärrstänger förseglas vanligtvis med ett speciellt tejp av butylgummi, men även i detta fall kan inte full spänning garanteras. Saken är att det med tiden minskar vidhäftningen av klisterskiktet och med extra belastning är plåtarna avskurna. Därför lägger många av en extra kista när du monterar den yttre ytan när du kan montera samma gipsskiva direkt på ångspärren. Dess uppgift är inte så mycket att säkerställa att mållinjen fixas jämnare (vilket också är viktigt), men att trycka på tejpen eller tätningsmedlet med lamellerna.

Dessutom tillåter denna lathing (vanligtvis med laths upp till 3 cm tjock) dessutom att lägga elektriska ledningar direkt under höljet, och inte genom isolering, så många gör det och det är svårt att kalla det en tekniskt ljudlösning.

Men anslutningen av ångspärr till passande rör och tegelväggar måste isoleras med speciella tätningsmedel eller band.

En annan viktig punkt: Sträck aldrig ångspärren - montera med en liten marginal. Faktum är att alla träkonstruktioner, som är trussystemet, naturligt torkar ut och blir lite mindre. Ramen i sig blir rörlig, och under taket utanför och under beklädnaden inuti finns risk för bristningar. Och då - en överraskning!

Är "yttre vattentäthet" andas "?

Så, från den varma insidan av värmaren sätter vi en ångspärr som inte tillåter fuktig luft att komma från rummet. Och från den yttre, svalare sidan befäster vi redan vattentätningen, vilket skyddar isoleringen under takpannan från externa oavsiktliga läckor av smältvatten eller regn.

Och den vidare utvecklingen av händelser beror på hur "andas" den övre vattentätfilmen visar sig vara. Så, om du köpte den vanligaste rullen av billig vattentätning - saker är dåliga, kommer fukten från takpannan att evaporera under en lång tid och hårt, vilket resulterar i - fukt och gradvis förstöring av isoleringen. Men moderna ånggenomträngliga membran kallas inte utan förnuft "smart": de släpper inte in fukt och vattenånga tas ut. Det handlar om deras ovanliga, väl utformade struktur. Varför visar det sig att när du använder billiga barriärfilmer lever inte ens dyr isolering långt och reparationer är inte långt borta.

Observera att det diffusa membranet ska passa så nära som möjligt till isoleringen, utan någon lucka, som en vanlig film. I annat fall kyles membranmaterialet starkare och temperaturen blir lägre än den ånga som migrerar genom isoleringen. Du kommer att se resultatet i form av is direkt på membranet, vilket kommer att förlora ännu mer ånggenomträngliga egenskaper.

När måste du demontera taket?

Ofta installeras takmaterial eller förstärkta filmer under taket som takvattentätning. Ett par år senare, när vinden var mycket nödvändig och all läxa började reparera det entusiastiskt, visar det sig att det utan en fullständig analys av taket inte skulle fungera.

Vad är det där? Faktum är att sådan vattentätning inte "andas" alls, och någon värmare under den kommer helt att böjas. Det är därför, om huset på ditt tak fortfarande är under uppbyggnad, men du funderar på hur du skjuter ut vindusisoleringen för framtiden, använd ett bra superdiffusivt membran som vattentätning.

Men hur kan något komma in i isoleringen om vi redan har installerat en ångspärr? Faktum är att inte en enda film i världen kan behålla vattenånga på 100% - de är mycket små. Och oavsett hur svårt tillverkarna försöker finns det inget absolut hinder. Och ännu mer: moderna ångspärrfilmer klarar inte ens deras arbete med hälften, och endast de högsta kvalitetarna kan fälla ånga med 75-80%. Alla övriga, tyvärr tränger in på takpannan.

Låt oss sammanfatta det. Du borde ha en takkaka med två filmer som har helt motsatta egenskaper: den inre låter inte ånga i isoleringen, och den andra sparar den från en liten mängd personer som oavsiktligt kommer dit.

Isolering av komplexa strukturella element

Om du bestämmer dig för isolering och isoleringsmaterial - grattis! Förbered allt grundligt, beräkna allt du behöver och fortsätt med mod. Det viktigaste är att göra monteringsarbetet endast i ett välventilerat område. Och till slut, när man arbetar med moderna värmare, rekommenderar många tillverkare att använda en dammsugare innan de värmer upp taket på vinden från insidan och i slutet.

Det är inte svårt att isolera de stigna och raka väggarna på vinden, och den första svårigheten du stöter på är fönster och andra komplexa strukturella element. De är också viktiga för att de ska värmas ordentligt och lämnar ingen chans att läcka fukt eller vattenånga. Vet du vad som vanligtvis är de mest problematiska platserna i mansardrum som "glädjer" med mögel och smet? Så, ta itu med denna fråga på allvar:

Här är ett annat knepigt ögonblick, när vinden överlappar inte en fördröjning, men en solid plåt. Det är nödvändigt att värma det så:

Och slutligen, efter uppvärmningen av vinden, se till att snön inte ackumuleras senare i plommon och på åsen - ingången och utloppet av underlagsluftens rörelse. För att göra detta är det mer rationellt att installera ventilationsrör längs hela takets tak och göra åsen själv ej ventilerad. Det är alla svårigheter!