Hur man gör ett ångspärr tak vindsinnet kallt

Ångspärren i taket på den sista våningen är en obligatorisk del av det komplexa arbetet med isolering av det kalla golvet. För betongfunderingar är det tillräckligt att försegla sömmarna tätt, lägga en ångtät film ovanpå plattorna, därefter isolering och ett vattentätt membran. Ångspärr och isolering av trägolv gör annorlunda.

Varför behöver jag en ångspärr

 • skydda isoleringen från fuktånga i den tillsammans med varm luft från det uppvärmda rummet;
 • hindra skapandet av villkor för våtbyggnadsmaterial;
 • skydda bostäder från partiklar av mineralull i dem.

Och om den sista punkten syftar till att erbjuda bekväma förhållanden för en person och är en följd av materialets egenskaper, är de två första obligatoriska enligt gällande standarder.

Hela strukturen i "kakan" av den isolerade överlappningen på den kalla vinden måste uppfylla kraven i SP 23-101-2004, som regleras av konstruktionsstandarderna för termiskt skydd.

Enligt punkt 8.5 i de allmänna bestämmelserna bör tekniska lösningar säkerställa tillförlitlig vattentätning av värmeisoleringsmaterial och begränsa penetreringen av vattenånga till dem så mycket som möjligt. Och lagens gemensamma arrangemang bör utesluta förutsättningar för ackumulering av fukt och skapa förutsättningar för dess väderförhållanden.

Installationsregler

Trägolv är balkar med brädor fyllda med utrymme på sidan av rummet eller sköldarna på utkastet taket. En sådan anordning bestämmer detaljerna för sekvensen av skikten. Om på betonglocket placeras ångspärren på plattan under isoleringen (såväl som vid isolering av ett platt tak), då ska det i detta fall också skydda träkonstruktionerna.

Sekvensen av lager och installation av ångspärren kommer att vara enligt följande:

 1. Ordna taket - ett dragloft hämmas mot balkar (nummer 8 i diagrammet).
 2. Från takets sida är taklocket täckt med en ångspärrfilm (nummer 9 i diagrammet). Om det är ett förstärkt ångspärr (med en två-, treskiktskonstruktion) eller värmereflekterande ånghydropro isolering, ska den antikondensatösa ytan eller det metalliserade skiktet vändas inuti rummet.
 3. Överlappningen mellan panelerna, oavsett installationsriktning, gör 15-20 cm.
 4. Ångskärmens kanter på utsidan av utmatningen på väggen och fastsatta på dem.
 5. Kläderna och omkretsens fogar limmas med ångtätande tejp.
 6. Ett mellanrum behövs mellan material med antikondensation eller reflekterande ytor och fin ytbehandling av taket. Det tillhandahålls genom att fylla en 4-5 cm tjocka lister.

Uppvärmning av överlappning av en kall vind är utförd så:

Mineralull (i mjuka mattor eller i rullar) placeras mellan balkarna på takets yta. Ett isoleringslager beräknas så att det totala reducerade motståndet mot värmeöverföring av hela golvstrukturen inte är mindre än standardvärdet.

I enlighet med kraven i punkt 8.20 SP 23-101-2004 krävs vattentätning av isolering längs omkretsen av en kall vind med en bredd av 1 m eller mer. I privata hus, med ett relativt litet område i byggnaden, kommer de helt enkelt in - ett vattentätt membran med hög diffusionsförmåga ligger över hela värmeisoleringsskiktets yta. Ånggenomträngligheten för vattentätning behövs för att väder överflödig fukt från isoleringen när temperatur och luftfuktighet i atmosfären förändras.

Membranet läggs utan spänning mot vitisoleringens isolering. Fäst vid takets tak och runt omkretsen. Överlappningen mellan panelerna - 15 - 20 cm.

Skenorna är fyllda med balkar med en tjocklek på 4-5 cm (nummer 3 i diagrammet), vilket säkerställer isoleringsskiktets ventilationsläge.

På diskbänken golv.

Vad du behöver veta, för att inte falla från taket

Uppvärmning av en uppvärmd vindsvåning kan utföras endast om den är ventilerad (avsnitt 8.19 SP 23-101-2004).

 • I ett kontinuerligt stigat tak ska ventilationshålen vara minst 0,1% av golvområdet.
 • Vid takets höjda tak kan takmaterial uteslutas med ventilationshål - tillräckligt med luckor mellan takets delar.

Det är möjligt att släcka uppvärmningen först efter takets isolering och takets ångspärr är fullt genomförd.

Tak med kallt vinden

De flesta hälltak i vårt land har i sin konstruktion en kall vind. Detta namn beror på lufttemperaturen på vinden, som inte bör skilja sig mycket från lufttemperaturen utanför huset. Med en sådan vindsurfning bildas en tillräckligt stor buffertluftszon, som gör att du effektivt kan reglera temperaturen på vinden med sitt ordnade arrangemang.

Kalllocksdesign

Under byggandet av taket på huset, tycker många om att göra en kall vind eller vinden under den? Det enklaste sättet att organisera ett tak med en kall vind Byggnaden av vinden kommer att vara flera gånger dyrare och kommer att kräva mer arbete. Även om det är obestridligt att salen avsevärt utökar vardagsrummet.

Tak med kallt vinden har följande huvudkomponenter i kakan:

 1. takläggning;
 2. Garret yttre väggar (gäller för gaveltak med gavlar);
 3. isolerat golv mellan vardagsrummet och vinden.

Ventilation tillhandahålls av takkärl och åsar. Luften som passerar genom eaves hål kallas tilluft, och luften som strömmar ut genom åsen är avgaser. Dessutom kan du göra ventilation genom takfönstren på gavlarna eller takets sluttningar. Fönstren är utrustade med louvres för möjlighet att justera ventilationsintensiteten.

Dormer fönster ligger på motsatta sluttningar av taket så att det inte finns några oventilerade områden.

Dormerfönster kan vara rektangulär, triangulär och halvcirkelformad. Deras nedre del ska vara i en höjd av högst 0,8-1,0 m från takets tak på vinden och övre delen får inte vara lägre än 1,75 m från golvet på vinden. De kan också fungera som utgång till husets tak för inspektion av tak-, ventilations- och skorstenen.

Ånga och värmeisolering av en kall vind

För tak med kallt vindutrymme är det viktigast att minimera värmeförlusten genom vinden. Både för trä- och armerad betongöverlappning är ångspärren obligatorisk. Den passar på mycket överlapp och skyddar isoleringen från ångor som kan kondensera i isolatorn och passera genom bostadets tak. Plåt och bulkmaterial kan användas som isolering. Takpaj består av ångspärr, takbjälkar och isolering.

I taklocket används följande typer av värmeisolatorer ofta:

 • polystyrenskum och skumplattor;
 • mineralullskivor eller mattor;
 • expanderade lergranuler;
 • bränsle eller granulat slagge;
 • sågspån med lime eller lera;
 • pimpsten.

Tjockleken på det önskade isoleringsskiktet väljs beroende på den beräknade vintertemperaturen med hjälp av tabellen nedan.

Vintertemperaturen beräknas enligt SNiP 2.01.01-82 (byggnadsklimatologi och geofysik) eller vald av Ryska federationens område från motsvarande klimatkartor.

Isoleringen är placerad mellan takets lags eller balkar, och ovanifrån gör de en strandpromenad för vindsätet. Lags är vanligtvis 50 mm tjocka och golvskivorna är 25-35 mm tjocka.

För ventilerade vindsvåningar anses mjuka eller halvfasta värmeisoleringsmaterial vara det mest optimala.

Vattentätningsaggregat

Vattentäta tak med kallt vinden, enligt många experter, en kontroversiell fråga. Vissa säger att vattentätning måste vara närvarande under takmaterialet, och någon rekommenderar starkt att det överges. Mycket beror på typen av takmaterial och takets lutningsvinkel.

Metalltak är mest utsatta för korrosion som uppstår när det är möjligt små läckor eller kondens. Därför uppmärksammar vi återigen att ventilation spelar en av huvudrollerna i kampen mot det bildade kondensatet.

Experter rekommenderar att man installerar superdiffusionsmembran för platta metalltak. Det hindrar fukt från att komma in på takets utsida när det blåsar snö eller regn. Oavsett hur bra taket låg, finns det alltid möjlighet att läcka läckor. Det är därför, lite överbetala, får du extra skydd mot fukt på isoleringen i taket på den kalla vinden.

Möjlig läckage eller kondensat när de injiceras i hydrofoba isolatorer minskar signifikant deras isolerande egenskaper.

Om till exempel skiffer används som takmaterial, kan vattentätning överges. Det finns också ett professionellt golv med kondensbeläggning på marknaden, som kan rymma upp till 1 liter vatten per 1 m 2. Vi rekommenderar att vi alltid använder vattentätningsmembran, eftersom det är det billigaste och enklaste extra sättet att skydda ditt tak mot eventuella läckor.

Vid installation av vattentäta membran med hjälp av en rattgitter. Det utför funktionen av en fästskena och, på grund av dess höjd, ger den nödvändiga clearance för ventilation av taket. Anordningen av en lathing på en kall vind är olika i inget från de uppvärmda taken. Dimensionerna av batten och dess steg bestämmer vilken typ av takläggning som ska installeras.

Temperaturförhållande på en kall vind

För att förhindra isbildning och istappar på taket, är det nödvändigt att behålla de korrekta temperatur- och fuktighetsförhållandena på vinden. Med otillräcklig tjocklek på det isolerande materialet uppträder signifikant värmeförlust genom överlappningen. Varmluft, uppvärmning av takbeläggningen, orsakar smältning av snön och frostbildning. Korrekt valt isoleringslager kan undvikas.

För att utvärdera effektiviteten hos isolatorn kan du använda en temperaturmätning av det övre isolationsskiktet. Elektronisk termometer är nedsänkt i en värmare för 10-20 mm. Avläsningarna ska motsvara värdena i tabellen nedan.

Som du kan se, skiljer enheten av en paj på ett kallt vinden inte särskilt konstruktiv komplexitet. Huvuduppgiften är att tillhandahålla den nödvändiga ventilationsintensiteten och tjockleken på det värmeisolerande skiktet i taklocket.

Ångbomber golv

Ångbommen på vinden på den kalla vinden skyddar takkonstruktionerna från taket och isoleringen från ångsprut från husets rum. Ångkondensering på balkarna kan skada träet med svampar och mögel, vilket minskar strukturens livslängd. Kondensering i isoleringens tjocklek ökar värmeförlusten i huset, eftersom Vattnet i sig är en bra ledare av värme. Dessutom förstörs vatten, som fryser i isoleringens tjocklek under den kalla årstiden, fibrernas polymerbindningar och minskar materialets livslängd.

Ångspärren på en kall vind, vid användning av smutsiga material, förutom den huvudsakliga funktionen, möjliggör att värmeförluster och följaktligen uppvärmningskostnader reduceras genom att skapa en värmereflekterande skärm.

Dampbarriär vindsubstanser presenteras på marknaden av 2 huvudtyper:

 1. Filmångspärr - tillåter inte ånga (endast ångspärr).
 2. Folieångspärr - passerar inte ånga och speglar värmestrålning (ånga och värmeisolering). Denna ångspärr är monterad folie sida till lokalerna.

På grund av dess egenskaper är ångspärren på vindsvåningar med smutsiga material det mest föredragna när man bygger ett pålitligt och värmeffektivt hus av betong, tegel eller monolit.

Ångspärr för vinden "paj":

 1. Golv i taket (stegar) - behövs för underhåll, reparation av tak och takytor. För att komma till vinden, ge en vinden trappa med en uppvärmd lucka (Thermo). För att komma ut ur vinden på taket rekommenderar vi att du monterar blinda eller glasluckor på taket (Velux, Vilpe, etc.)

Ångspärr överlappande kallvatten (schema):

Yrkesutlåtanden: Den effektivaste vindisoleringen av vinden i ångspärren för Moskva och Leningrad-regionerna är vinden på vinden med mineralplattor med en tjocklek av 300 mm med folieångspärr.

Ångspärr för tak i lövträ: Tekniska regler för enheten

För att minska värmeförlusten genom byggnadskonstruktioner är de utrustade med ett lager av värmeisolering. Nästan alla typer av isolering krävs för att skydda mot penetrering av atmosfäriskt vatten från utsidan och inhemska rök från insidan.

Anordningen av en ångspärr kan inte behandlas med förakt eftersom den här komponenten av isoleringssystemet spelar mindre roll än vattentätning. Det är särskilt viktigt att veta hur en ångspärr är konstruerad för ett tak i ett trätak, eftersom konstruktionen använder material som är extremt känsliga för överskott av vatten.

innehåll

Ångspärrens roll i konstruktion

Byggnadskonstruktioner från insidan påverkas ständigt av ångbastningar som släpps ut vid obligatorisk hushållsarbete, andning av hushåll, hygienprocedurer mm. Inträngningen av vatten som sugs in i luften i systemen som skyddar och isolerar huset påverkar deras tekniska och operativa egenskaper negativt.

Svampens koloni ligger på fuktiga ytor i snabb takt, vilket gör att nästan alla typer av byggmaterial blir oanvändbara med överraskande hastighet. Träelementen ruttnar och kollapsar. Wetted isolering förlorar ungefär hälften av de isolerande egenskaperna, eftersom vatten som finns i det ökar signifikant värmeledningsförmågan.

Varm luft mättad med vatten som är suspenderad i det rusar alltid till där det finns mindre tryck och fuktinnehåll. På våra norra breddgrader, större delen av året, är parametrarna för temperatur och luftfuktighet i byggnader betydligt högre än ute. Denna funktion förklarar rörelseriktningen för att innehålla par luftmassor som flyttar från lokalerna till den yttre miljön.

Den övervägande volymen av avdunstning, enligt sin egen fysiska natur, riktas uppåt för att "flyga" in i atmosfären genom inneslutningssystemen. De mest aktiva luftflödena, inklusive ångan "angriper" taket, det övre segmentet av väggarna och takkonstruktionen. De måste också vara starkt skyddade från vattenintrång i luften.

Processen med överflödiga luftmassor i zoner med mindre tryck och vattenmättnad kallas diffusion. Det finns inget särskilt hemskt i det om fel inte gjordes under byggandet av byggnadsstrukturer. Fuktig luft passerar helt enkelt inte in i den isolerande kakans tjocklek eller rör sig utan att skada strukturen.

Om emellertid vid konstruktion av ett hus med isoleringssystem åsidosatts av tekniska regler, kommer vattnet att stanna kvar i de inneslutande strukturerna. I bästa fall kommer resultatet att öka värmeförlusten, en känsla av evig kyla och fukt. I värsta fall kommer förstörelse eller skador på strukturer, vilket dikterar behovet av kapitalreparationer.

Skydd av vinden golv från ånga

Funktionen hos ångspärrfilmen i isoleringskakan är för att förhindra att vatten tränger in i luften i byggnadsstrukturen. Så det är ångspärren som bör stoppa förångningen för att inte missa alls eller minska till minimivärden vad som har kunnat passera genom det.

Vi har redan upptäckt att i våra regioner rör sig ånga tillsammans med luftflödet oftast från byggnader till utsidan. Bara i sommarens värme är omvänd ström möjlig. Den första i vägen för fuktig luft bör vara ett ångspärr. Följaktligen läggs det på sidan av de exploaterade lokalerna före värmeisolering.

Apparatens ångspärr på taket utförs om du inte tänker värma upp vinden. I det här fallet är det inte lugnt att vindusutrymmet värms överallt, för Det kommer inte att användas alls eller kommer att användas som ett kallt lager.

Det är fortfarande nödvändigt att skydda material som pläterar sluttningar och trussar. Vattentätning är etablerad från yttre påverkan, från kondensatbildning, som uppstår på grund av temperaturskillnaden inuti och utanför strukturen, är ett ventilationssystem anordnat.

Enligt byggnadsstandardens regler bör vinteren inom ramen för den kalla vinden inte överskrida den på gatan med mer än 5 - 6º C. Reglerna enligt SP 17.13330.2011 säger att för att utjämna temperaturfuktighetsparametrarna inom och utanför vinden måste man ordna en naturlig typ av ventilation.

Det innebär att det är nödvändigt att tillhandahålla takkonstruktionen med produkter, dormers, luftare etc. Ventilationshålens totala yta oavsett typ och syfte ska vara i genomsnitt 1/300 av golvytan eller takets horisontella utskjutning. Den beskrivna åtgärden är tillräckligt för att bibehålla temperatur- och fuktighetsbalansen, med tanke på konstruktionsstandarderna.

Specifikationerna för enhetens ångspärr

Som ångspärrskydd på vindsvåningen används material med lägsta ångpermeabilitet. Denna egenskap indikerar förmågan att genomföra indunstning i en viss volym per area-area, betecknad i mg / m² per dag. Alla byggmaterial har det i större eller mindre omfattning.

Trots träens förmåga att passera genom avdunstning är ett överskott av fukt exponering oönskad. Naturliga organiska ämnen är instabila i linjära dimensioner, det expanderar när de fuktas. Naturligtvis är denna egendom vanligtvis beaktad av konstruktörer, men överdrivna rörelser av elementen i trästrukturer går inte till deras fördel, dessutom leder de ofta till förfall.

För normal drift av taket, som ligger under kallt vinden, är det nödvändigt att placera komponenterna korrekt på grund av deras förmåga att passera fuktig luft. Den första ska placeras komponent med en minimal förmåga att åstadkomma ånga, då med ångpermeabilitet, mer än den föregående.

För att en anordning ska skydda mot ånga, är material som är förmågan att passera par nära noll eller lika med fraktioner av en enhet alltså vald. Observera att det kan vara flera dussin, men bör vara mindre än värmeisolering. Även med tanke på att träet har en ganska hög förmåga att ånga, bör materialet för en skyddsanordning mot det inte passera mer än några tiotals mg / m 2 ånga per dag.

Schemat för isolerade trägolv, sett från sidan av de utrustade lokalerna, ska se ut så här:

 • Parozolyatsiya. Ett skikt av glas, diffusionsmembran, polypropen eller polyetenfilm. Under konstruktionen läggs den ovanpå taket. Vid reparation är den installerad på taket från rummen, limmade eller fastsatta med remsor.
 • Värmeisolering. Skiktet som utförs genom fyllning, rullning eller platta typer av värmare. Ofta fyller det utrymmet mellan takbalkarna, oftare stackar det ovanpå taket på det grova golvet eller skiktet. Om du inte tänker använda vinden, ska isoleringen installeras utan vattentätning och vindskydd.
 • Tätskikt. Ett lager tillverkat av ett diffusionsmembran eller perforerad polyeten. Arrangeras endast vid takets funktion, passa under golv eller golvbeläggning.

Om användningen av vinden inte är planerad, finns det inget behov av vattentätning över isoleringsskiktet. Det överförs till backarna, där det gör jobbet att skydda hela taksystemet från atmosfäriskt vatten. Skiktet över isolering överlappar inte heller vindskydd, eftersom skyddar byggnaden själv från att blåsa värme från dess tjocklek.

För underhåll av taksystemet inom oexploderat vind, installeras stegar. De läggs direkt på stockarna om plattan eller rullmaterialet används. Stegar installerade på benen, om isoleringen bildades av återfyllning av expanderad lera. Isolatorer som lossas löst på vinden måste periodiseras så att de isolerande egenskaperna inte minskas från kakning.

Tekniska detaljer om att lägga en ångspärr

Ångspärrskiktet under isoleringen läggs i form av en pall med en slags sidoväggar på väggarna. dvs så att denna barriär inte bara är mellan taket och isoleringen, men också mellan isoleringen och delar av väggarna som är i kontakt med den. Skyddsmaterial krävs för att täcka varje stråle eller vägg av sköldar.

Läggande av ångspärrmaterial på golvet görs:

 • Med rundning av varje stråle. Materialet "utan spänning" läggs i längsgående remsor vinkelrätt mot strålarna med en urtagning i mellanspalten. Skärning av ångspärren görs med hänsyn till denna omständighet. Om längden på en remsa inte räcker, utförs limning av panelerna.
 • Med inslagning från insidan av varje fack av lådan på lådan. Materialet är skuren i stycken, vilket motsvarar skärmens storlek och höjden på dess väggar.
 • Om du lägger på ett grovt golv eller med fästning från insidan till taket, om isoleringen utförs för att förbättra konstruktionens isoleringsegenskaper under reparationsperioden.

Oavsett planen för takanordningen ska ångspärren för taket under vinden i ett trähus bilda en fast matta som inte tillåter att vatten passerar in eller genomför det i minsta utsträckning. För den här banan av rullat material staplas de med den överlapp som anges av tillverkaren, vars storlek anges i anvisningarna och limmade ihop med varandra med en- eller dubbelsidig tejp.

Rull över taket Ångspärrmaterialet ska vara som det sårades av tillverkaren. Inget att vända och spola tillbaka är inte nödvändigt. För att inte förvirra sidorna på installationen, anger tillverkaren den sida som kommer i kontakt med golvet.

Hur man väljer rätt material

Det är viktigt att inte bara lägga ett ångspärr korrekt, utan också att välja det lämpligaste materialet för enheten. Tandem ångspärr - Isolering måste fungera perfekt, vilket hindrar möjligheten till våtisoleringskaka.

Den äldsta varianter av ångskyddsanordningen är oljig lera som användes för att bearbeta taket underifrån eller över. Tillsammans med lera användes en torr mark och ett vegetativt lager för att förhindra att varm luft penetreras i värme och kyla i kallt väder. Istället för marken kan fin torv, flis, sågspån, torrt blad och liknande material användas.

I stället för föråldrade isolerande sorter används nu material som är speciellt konstruerade för att skydda mot ång- och värmeläckage. Deras läggning görs mycket lättare och signifikant till högre priser. Men genom deras isolerande egenskaper är de underlägsna de gamla beprövade metoderna.

För apparaten används ångblockskydd på vinden golv nu:

 • Pergamin. Budgetalternativet med ångpermeabilitet på ca 70 mg / m² per dag. Den används främst i hushållsbyggnader som inte medför en ökning av luftfuktigheten över standardvärdena.
 • Filmer av polypropen och polyeten. Ångpermeabilitet beräknas i enheter på ungefär 3-5 mg / m² per dag. De flesta är förstärkta material som är resistenta mot extremiteter, mekanisk stress och UV-exponering. Lämplig för konstruktion av trägolv under fyllnadsisoleringsmedlet.
 • Ångisoleringsmembran med foliemantel. Ånggenomsläppligheten är i genomsnitt 0,04 - 2,55 mg / m². De används för att ordna rum med hög luftfuktighet och instabil temperaturbakgrund: bastur, ångbad av ryska bad, simbassänger, kombinerade sanitära anläggningar.
 • Antikondensatdiffusionsmembran. Deras förmåga att passera ånga varierar inom ett brett område från 3 till 15 eller flera tiotals mg / m². Det här är de senaste versionerna av universell möte. I det drivna vinden golvet kan installeras på den undre och övre sidan av isoleringen.

Antikondensatsorter finns i form av dubbelsidiga polymermembran. Å ena sidan, som ska vända sig till ett par, är de grova och därigenom förhindrar bildandet av dagg. Den motsatta sidan är slät, det förhindrar inåtkomst av fukt från utsidan.

Video om reglerna för enhetens ångspärr

Exempel på att lägga ett ångspärrvalsmaterial på taket:

Video om detaljerna om att lägga en ångspärrfilm:

Hur skiljer man ångspärrmaterial från vattentätning:

En ångspärr i enlighet med de tekniska kraven kommer att förhindra för tidigt slitage och förstörelse av byggnadsstrukturer, eliminera kostsamma värmeläckage och eliminera möjligheten till fukt i ett lanthus.

Ångspärr under kallt vinden

Ångspärr är en praktisk lösning på problemet med utseendet av takkondensat i hus med kall vind. Materialet förhindrar penetration av fukt, skyddar överlappningen från kondensatbildning och ytterligare destruktion, och förhindrar också förekomst av mögel och svamp i isoleringsplattorna.

Funktioner av enhetens design

Den kalla vinden inkluderar ytan av ett taktak med takmaterial och ett uppvärmt golv som skiljer vardagsrummet från vinden. För att säkerställa ventilation är vinden utrustad med dörrfönster, utan vilken luftutbytet på vinden blir störd, vilket leder till kondensatbildning på taket.

Golv på vinden är ett tak som fungerar som taket på bostaden samtidigt. Med en minskning av gattemperaturerna blir överlappningen utsatt för kondensat, vars bildning orsakas av temperaturskillnaden mellan dess undre och övre delar. För att kondensatdropparna inte tränger in i taket täcker den på toppen med speciella material som inte tillåter vatten att passera genom.

Förutom att skydda basen mot fukt, utför materialet en viktig värmeisoleringsfunktion, vilket förhindrar att varm, fuktig luft stiger upp. Denna teknik minskar väsentligt värmeförlusten hos bostaden och medför betydande besparingar vid uppvärmning. Ångspärr bör utföras på vilken typ av substrat som helst, inklusive betong- och trägolv. I isoleringens roll kan användas plattor av isover, glasull eller bulkmaterial.

Ångspärr i kallt vinden: materialtyper och rekommendationer för användning

Ägare av privata hus observerar ofta bildandet av kondensat i taket. Anledningen till detta är en kall vind. Den enklaste och mest effektiva lösningen på detta problem är arrangemanget för ångspärren.

Särskilda funktioner

Konstruktionen av praktiskt taget vilken som helst bostad innebär utformning av vinden av olika slag. Enkla vindar är kalla loft som inte kan hålla temperaturen på samma nivå.

En sådan konstruktion består av flera huvuddelar:

 • Takbeläggning. I de flesta fall finns det ingen isolering, och endast ytmaterialet används för att skydda mot regn.
 • Ytterväggar.
 • Överlappning. Varm vind kan kompletteras med ett lager av isolering.

Vad är det för?

Ångspärr är ett speciellt material som inte kan passera fukt. Dessa produkter är utformade för att skydda isoleringen, såväl som inre ytor i huset från möjlig penetration av fukt.

Om detta material inte används kan en betydande mängd vatten kondensera på båda sidor av taket. Vätskan tränger in i byggnadsmaterialens porer och leder till svampbildning, förstörelsen av bärbalkarnas struktur på taket på den kalla vinden, etc.

Inomhus påverkar hög luftfuktighet ytbehandling av väggar, tak och golv.

Typer och material

Ångspärr är det vanliga namnet på olika material. Tidigare, som sådana produkter, använde man oljig lera, som inte kunde passera fukt. Idag har många olika modifieringar av polymermaterial ("Izospan" etc.) dykt upp på marknaden, vilket är mycket lättare att stapla.

film

Denna typ av ångspärrmaterial är den vanligaste och mest populära.

Denna grupp innehåller följande typer av produkter:

 • Polyetenfilm. Relativt billigt material som skyddar sig väl mot ångpenetration. Den kan endast användas vid måttliga temperaturer, vilket inte leder till störningar i strukturen. En annan nackdel med polyeten kan betraktas som en liten styrka. När du lägger en sådan film kan du enkelt riva den utan att ens märka mindre skador.
 • Polypropylenfilm. Materialet överför redan temperaturfall mycket bättre än polyetenbaserade produkter. Det tål lätt mot ultraviolett vilket ökar sitt livslängd flera gånger.

Idag lägger tillverkarna till filmerna också viskos och cellulosa. Det resulterande materialet kan bibehålla en betydande mängd fukt. Experter rekommenderar att du använder den här filmen endast på platser där det finns ventilation, genom vilket vatten kan förångas.

 • Membran. Framträdde på marknaden relativt nyligen och har redan fått bred distribution. Materialet kan bara passera fukt i en riktning. Därför är det viktigt att beakta läget i förhållande till porerna vid läggning.

omintetgjort

Rullångspärr är inte avsedd att användas vid höga temperaturer. Den används främst i byggandet av privata hus. Men om du bestämmer dig för att isolera taket på badet, bör du använda folieprodukter. Utseende liknar de filmer, men samtidigt är en av sidorna täckt med ett tunt lager av folie. En sådan struktur tillåter inte bara att kvarhålla ånga, men också för att kvalitativt reflektera termisk strålning.

Beroende på strukturen kan foliefilm delas in i följande typer:

 • Folie på kraftpapper. En av de billigaste produkterna. Även om materialet är lätt att passa, men med tiden skadas det av en svamp. En annan nackdel är dess hygroskopicitet.
 • Lavsan kompositioner på hantverk papper. Tillverkare hävdar att ämnet kan tåla temperaturer upp till +140 grader. Men många användare hävdar att dessa material i själva verket beter sig under sådana förhållanden. Vidare skadas sådana beläggningar lätt av kemiska blandningar. Därför är det inte i badet önskvärt att använda tvättmedel och andra aggressiva kompositioner.
 • Folie appliceras på glasfiber. Högsta kvalitet ångspärr, kännetecknad av hög hållfasthet och högkvalitativa isolerande prestanda. Den enda nackdelen är det höga priset, vilket är långt ifrån tillgängligt för alla.

Vilken man ska välja?

Ångspärr används ofta endast med isolering (glasull, etc.).

När du väljer en sådan produkt bör du överväga flera faktorer:

 • Användnings miljö. Om det är en vanlig bostadsbyggnad, skulle det bästa alternativet vara membran eller polypropenförstärkt film. De passerar väl i bara en riktning. För isolering av taket i badet behöver du bara använda foliematerial.
 • Tillverkare. De mest populära märkena av ångspärr för takläggning är "Izospan" och "Yutafol NAL". Här hittar du både film- och folieprodukter som uppfyller alla standarder.
 • Styling-teknik. Ibland är det svårt att förånga vindsvåningen, eftersom material kommer att utsättas för svåra påkänningar. För sådana ändamål är det bättre att använda slitstarka membran.

Tips och tricks

Kvaliteten på takskydd beror på hur man installerar ångspärrmaterial.

För att utesluta eventuella skador och eventuella brister bör man följa några enkla regler:

 • Polyeten eller polypropenfilm är önskvärt att monteras endast med klammer eller små naglar. Experter rekommenderar att du lägger en tunn träplank under fästen. Det kommer inte bara att minska risken för skador på materialet, men det kommer också att trycka in det på ramen bättre.
 • Oavsett vilken ångspärr som används, måste alla delar dockas med en överlappning på minst 15 cm. Fogarna limes nödvändigtvis tillsammans med ett brett band som finns i en specialbutik. Om en ångspärr baserad på folie används, måste den fästas med folieband.

Ångbomber överlappar kallt vinden

Hur man isolerar överlappande kallvatten mineralull?

Att säkerställa uppvärmning av ett privat hus och uppvärmning av taket längs taken, man får inte glömma att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en sådan plats som vinden.

Utveckling av varmvatten golv mineralull

Varmluft tenderar att stiga till toppen, och därför kan värme i ett temporärt uppvärmt utrymme undkomma genom ett kallt vinden. Därför bör frågan om vindisolering behandlas utan dröjsmål.

1 Varför behöver vi golvisolering?

Uppvärmning av kylgolv eller mineralull, stort behov i ett litet utnyttjande lokaler som är ordentligt utrustad med speciell takventilation.

Att vinden, eller snarare dess överlappning, utför funktionen av en slags gräns mellan värme och kyla. På sådana ställen överlappar vinden ut med intensiv fukt på grund av kondensatbildning.

Det är dock möjligt att värma golven på vinden i huset med mineralvatten ordentligt. Själva processen med att värma golv på vinden i mineralull är skapandet av en hållbar värmeisoleringsbeläggning som kommer att ha en låg grad av värmeledningsförmåga.

Teknologin för värmeisolering av mineralgolvet på vinden och värmeisoleringen av Energoflex för rör innebär en strikt överensstämmelse med stadier och krav.

I själva verket är denna teknik ganska enkel och okomplicerad. Bra värmeisolering på vindsvåningen med mineralull hjälper till att stänga oönskade luckor.

För denna isolering måste läggas tätt. I de flesta fall används mineralull för att värma upp vinden i huset.

Den presenterade värmaren är den mest lämpliga för denna typ av arbete, de kan också isolera golvyta i bostadshusen i huset.

Schematisk uppvärmning av vindenergi mineralull

Vid en god isolering med mineralull hålls den optimala temperaturen i bostadsområden.

Om proceduren utförs felaktigt kommer fukt som stiger från husets golv att orsaka kondensbildning.

Det ackumuleras i taket och sipprar sedan genom taket. Den resulterande temperaturskillnaden i de områden där vindgolvet ligger intill husets väggar initierar bildandet av mögel och mikroskopiska svampar som kan vara orsakssamband för allergiska sjukdomar.

1.1. Krav på isoleringskrav

Processen att värma upp vindsvåningen och värma upp taket av huset med egna händer, eller snarare kvaliteten, har en direkt inverkan inte bara på värmeförlustens storlek utan också på hur lång livslängd hela karmstrukturen och takbeläggningen är.

Faktum är att vattenånga inuti det uppvärmda rummet diffunderar till vinden i huset. För att använda isoleringen åstadkom en hög grad av konstruktionseffektivitet hos det isolerande skiktet, måste det alltid vara torrt.

På grundval av detta måste isoleringen skyddas mot överdriven fuktning genom ångan från den uppvärmda uppvärmda luften med hjälp av ett speciellt ångsäkert material.

Om vindytan är välisolerad kommer det inte bara att ge högkvalitativ värmeisolering utan också bidra till en ökad driftstakt för hela takstrukturen.

Uppvärmning av överlappning av en kall vind med mineralull

Om ångspärren är frånvarande, tränger ånga genom de oskyddade golv på vinden och kondenseras på golvytorna.

Detta kommer att leda till att fukt kommer att tappa på spjälkarna, som under sitt inflytande kommer sakta att riva från insidan.

Som ett resultat ökar sannolikheten för förstörelse av hela takpannan. Värmeisoleringsindikatorerna för konstruktionen minskar även på grund av att ångspärrens täthet har brutits.

Innan du isolerar vinden, måste du tömma skiktet och avlägsna fukt från hela vinden på vinden. För att göra detta, ventilera genom fönstren. De kan vara:

För att säkerställa maximal ventilationsintensitet ska det totala arealet av alla ventilationsöppningar vara lika med 0,2-0,5% av vindsvåningen.

Om allt arbete kommer att utföras på rätt sätt, så kommer inte istappar på vintern att bildas på vintern. Processen med att värma själva vindrummet är inte från bostadshus, men från vinden.

Så det är mest lämpligt att lägga isolering, vars val beror på vilken teknik som används och konstruktionens konstruktion.

1.2 Egenskaper hos isoleringsbalken

Vid genomförandet av ett sådant uppvärmningssystem med hjälp av mineralull lagras värme i utrymmet mellan strålarna. Deras vanliga höjd är nästan alltid tillräcklig för detta, men vid behov placeras flera barer på toppen.

Uppvärmning av taket på mineralpoolen från vinden

Den nedre delen av taket sys upp med hjälp av gjutet material som när vi sätter upp vinden i ett privat hus. För detta kan lining eller gipsskivor användas.

På toppen av strålarna är golvet på undergolvet. Det här kan vara en plåtplywoodplatta, plywoodplåt eller OSB-platta. Mineralull är anpassad på ett tidigare preparat speciellt ångspärrskikt.

Ett alternativ till det kan fungera som en vanlig film gjord med användning av polyeten. Om ångspärrmaterialet smälter, läggs det med en blank yta nedåt.

Mellanavståndet mellan strålarna är fyllt med mineralvatten med de nödvändiga tjockleksparametrarna. Ytan på balkarna måste vara utrustad med ett extra isolerande skikt.

Detta kommer att blockera de så kallade kalla broarna och avsevärt minska den totala värmeförlustnivån. Om högkvalitativt virke användes för att skapa strålarna, ska ytmaterialet placeras direkt på ytan.

Minvat placeras mellan dem som när taket isoleras med polyuretanskum och golvbeläggningen läggs på toppen. Användningen av sådan teknik är särskilt viktig i bostäder som är gjorda av stockar eller stänger.

Det är viktigt med hög grad av tillförlitlighet att skydda mineralullen från ingreppet av de minsta dropparna av fukt, det är särskilt sant om taket har mindre beläggningsfel som orsakar läckage.

Skiktet av mineralull måste skyddas på ett tillförlitligt sätt från vindens effekter från takskenorna. För detta används plåtar av mineralull med hög densitet.

2 Varför används det för att värma vinden av mineralull?

I de flesta fall, när vi isolerar vindgolv, faller konsumenternas val på mineralull. Dess fördel ligger i att installationen inte kräver speciella färdigheter.

Mineralull kännetecknas av utmärkta isolerande egenskaper. Dess struktur består av tunna glasögonfibrer, vars längd sträcker sig från 2 till 60 millimeter.

Golvisolering mineralull

Höga ljudisoleringsegenskaper tillhandahålls på grund av närvaron av ett stort antal luftporer.

Dessa porer ligger i utrymmet mellan fibrerna och kan uppta 95% av den totala volymen isolering. Minvat presenteras i tre sorter, det kan vara basaltglas och sten.

Basaltull tillverkas med hjälp av smälta basaltstenar till vilka bindningselement läggs till.

Detta kan vara en bergart av karbonat, som reglerar nivån av surhet hos ett ämne, vilket medför en ökning av isolationens livslängd. Glasull har höga värmebeständiga egenskaper och kan tåla temperaturer upp till +450 grader Celsius.

2.1 Teknik för uppvärmning av vinden golv mineralull

Under arbetet med mineralull är det viktigt att följa alla krav och säkerhetsbestämmelser.

Detta beror på det faktum att luften i processen att klippa och stapla sådant material fylls med små partiklar som kan komma in i andningsorganen och därmed skada människors hälsa.

Vid installation, var noga med att ta hand om tillgängligheten av personlig skyddsutrustning. Skyddsglasögon, andningsskydd och tjocka gummihandskar ska vara tillgängliga.

Processen med att värma vindgolv börjar med valet av nödvändiga verktyg och extra material. Gör inte här utan:

Kärnan i isoleringstekniken ligger i det faktum att isoleringen måste placeras noggrant i utrymmet mellan vinden eller balkarna.

För att förbättra de isolerande egenskaperna bör man använda tillförlitligt ångspärrskydd. Varm och mättad med luft kommer ständigt att stiga upp från vardagsrummet och genom taket för att komma till toppen.

Där, under taket utrymme, han kommer att möta ett lager av isolering. På grund av det faktum att mineralull är allmänt känd som ett ångtät material, kommer det att ta all utgående fukt i sig.

Om det förblir utan nödvändig tillgång till luft och solljus, kommer det gradvis att krympa och i slutändan förlora alla dess isolerande egenskaper.

Kakelgolv däck på 20 cm min ull

För att undvika sådana destruktiva effekter bör ett ångspärr läggas under lagret av mineralull.

Innan huvudarbeten påbörjas måste det noggrant beräknas den önskade isoleringsmängden.

För att göra detta är det nödvändigt att beräkna total yta på hela ytan på vinden och sedan förvärva högsta kvalitet och pålitlig isolering som måste uppfylla alla nödvändiga krav.

Mängden ull som köps beror på hur många lager du planerar att använda när du täcker vinden. Dessutom är parametern för isoleringstjockleken direkt beroende av klimatförhållandena i regionen.

Kallvåning

Enheten på den så kallade kalla vinden används i ett betydande antal stigande tak av privathem och bad. Detta beror på ett antal fördelar som tillhandahålls av en sådan konstruktiv lösning. Den främsta fördelen är att, trots närvaron i ordet "kall", kan en sådan uppvärmd vindsvåning avsevärt minska värmeförlusten av byggnaden.

Anordningen av en kall vind är det enklaste ur synvinkel av tekniklösningen, speciellt i jämförelse med alternativet varmt alternativ eller byggnaden av vinden. Lufttemperaturen för ett sådant rum är som regel lite högre (högst 4 grader) än luftens utsida.

Strukturen för den betraktade strukturen innehåller följande element (från topp till botten):

 • takläggning;
 • yttre vindsväggar;
 • Isolerad överlapp mellan vinden och vardagsrummet under den.

Det bör noteras att uppvärmningen av överlappningen på en kall vind med mineralull eller annat värmeisoleringsmaterial kan utföras både ovanifrån och underifrån från vardagsrummet, oavsett om det är trä eller betong.

Det övervägda alternativet har ett antal fördelar:

 • tillförlitlighet av vattentäta beläggning. Uppnås genom att minska antalet överbyggnader som skjuter ut över taket, som i regel är de svagaste punkterna;
 • enkel drift. Det tillgängliga interna takytan gör det enkelt att inspektera och underhålla alla golv och takkonstruktioner.
 • området för överlappning är mindre än arean av höjt tak, området för eventuella värmeförluster reduceras;
 • Förekomsten av ytterligare drivna lokaler.

För att fördelarna med uppbyggnaden av en kall vindsäck ska vara fullt manifesterade är det nödvändigt att korrekt och kompetent adressera flera problem relaterade till isoleringen på vindsvåningen samt korrekt ventilation av den kalla vinden.

Ventilationsorganisation

Huvudsyftet med ventilation är i detta fall följande:

 • avlägsnande av överskott av vattenånga som tränger igenom överlappningen från botten av bostadsdelen för att förhindra kondens och fukt i isoleringen och taket
 • skapa ett optimalt mikroklimat.
 • Ventilation sker på grund av två typer av produkter:
 • takfläktar (luften som passerar genom dem kallas inflöde);
 • ridged (avluft passerar genom dem).

Deras totala yta bör vara 0,2-0,33% av takbeläggningsområdet, med andra ord för ett täckområde på 1000 kvm. produktionsområdet bör variera från 2 till 3,33 kvm. Denna beräkning utförs enligt SNiPs normer och gör det ganska enkelt. Det gäller lika med olika varianter av en takkaka med beläggning av metallplatta, wellpapp eller mjukt kakel.

Grundregeln för produkternas placering är följande: det mest effektiva är driften av ventilationssystemet vid maximal avstånd från inlopp och utlopp.

I de flesta fall används ett system med en ungefär enhetlig anordning av luftvägar längs byggnadens omkrets under takkanten och längs hela takets tak.

Extra ventilation utförs ofta genom takfönstren installerade på gavlarna eller takets sluttningar, vilket bidrar till ökad ventilation. När de installeras styrs de av symmetrins regel: För att förhindra förekomsten av oventilerade områden borde darmfönstren vara placerade på motsatta ramper.

Vanligtvis är dörrfönster av tre typer:

De är installerade på ett sådant sätt att fönstrets nedre del ligger på ett avstånd av högst 1 meter från golvnivå och den övre är minst 1,75 meter över golvnivån. Ofta används fönsterluckor som utgång till taket för att inspektera taket och elementen i ventilationssystemet och skorstenar installerade på den. Ibland installeras en speciell lucka.

För att undvika fåglar levereras öppningarna med skyddsnät eller galler, och persienner installeras på takfönstren.

Värmeisoleringsalternativ

Byggnaden av en kall vind kan användas i byggnader av några antal våningar. En av de obligatoriska förutsättningarna för sin normala drift är golvets isolering av hög kvalitet. Det utförs på ett av två sätt:

 • från vinden
 • från insidan av bostadsdelen av byggnaden.

Värmeisolering från vinden

Detta alternativ anses vara det mest effektiva. Isolering för taket för kallt vinden kan användas mest varierande: mineralull (det vanligaste alternativet), skum, expanderad lera etc.

Arbetsfasekvensen:

 • Apparatens ångspärr (som ett ångspärrmaterial kan vara vanlig PVC-film eller moderna material med mycket mer hög prestanda);
 • läggning av mineralullisolering i två lager;
 • skapande av en skyddande beläggning av cementpartikelskivor.

Denna webbplats är en av de många möjliga, som uppfyller de grundläggande kraven för uppvärmning av överlappningen på en kall vind och möjliggör följande fördelar:

 • På grund av närvaron av ångspärr går fukt inte in i isoleringen.
 • locket från TsSP tillåter att röra sig fritt utan att samtidigt skada en värmare;
 • konstruktionen är tillräckligt pålitlig och hållbar (för att ytterligare öka livslängden rekommenderas att behandla DSP-ytan med antiseptika, vilket avsevärt minskar sannolikheten för svampar eller mögel).

Var noga med att dessutom värma vinden omkretsen. Det genomförs genom att lägga ett lager av mineralull 0,75-1 m bred och en skikttjocklek på 10 cm. Detta kommer att minska eller helt undvika risken för frysning av övre våningsrummen i hörnen.

Värmeisolering från insidan av vardagsrummet

Taket i ett privat hus med kall vind och isolering från insidan är mycket mindre vanligt, eftersom arbetet åtföljs av ett antal nackdelar:

 • tak nivåer droppar;
 • Arbetet på isoleringen bryter mot målningen, om det redan har gjorts, och kräver efterföljande reparation.
 • Inte alla värmeisoleringsmaterial är användbara och ekologiskt säkra, vilket leder till antingen en ökning av kostnaden för arbete eller en minskad levnadsförmåga. Av denna anledning rekommenderas användningen av mineralull inte. Dessutom rekommenderas alltid att lämna ett ventilationsgap mellan det värmeisolerade materialet och efterbehandling.

Genomförandet av värmeisolering från insidan görs ofta parallellt med installationen av hängande tak.

Ett av de vanligaste sätten att isolera från insidan är en variant med extruderad polystyrenskum (skumad polystyren):

 • Först installeras en kista på vilken gipset kommer att fixas på. Samtidigt bör tjockleken på lathingens lathing vara 2-3 mm mer än isoleringens tjocklek, och lathing pitchen ska vara 1-2 mm mindre än skumplastens bredd;
 • Därefter fästs isoleringen mellan batten i batten med ytterligare fastsättning av hängslen till taket;
 • som efterbehandling av det upphängda taket är monterat gips eller upphängt tak.

Det finns många andra möjliga sätt att isolera taket, men med all skillnad i teknik och material som används ska de grundläggande principerna överensstämma med ovanstående.

Anordningen av en kall vind med korrekt arbetsförmåga och överensstämmelse med kraven på teknik är en effektiv och ändamålsenlig konstruktiv lösning.

Tak med kallt vinden

De flesta hälltak i vårt land har i sin konstruktion en kall vind. Detta namn beror på lufttemperaturen på vinden, som inte bör skilja sig mycket från lufttemperaturen utanför huset. Med en sådan vindsurfning bildas en tillräckligt stor buffertluftszon, som gör att du effektivt kan reglera temperaturen på vinden med sitt ordnade arrangemang.

Kalllocksdesign

Under byggandet av taket på huset, tycker många om att göra en kall vind eller vinden under den? Det enklaste sättet att organisera ett tak med en kall vind Byggnaden av vinden kommer att vara flera gånger dyrare och kommer att kräva mer arbete. Även om det är obestridligt att salen avsevärt utökar vardagsrummet.

Tak med kallt vinden har följande huvudkomponenter i kakan:

 1. takläggning;
 2. Garret yttre väggar (gäller för gaveltak med gavlar);
 3. isolerat golv mellan vardagsrummet och vinden.

Ventilation tillhandahålls av takkärl och åsar. Luften som passerar genom eaves hål kallas tilluft, och luften som strömmar ut genom åsen är avgaser. Dessutom kan du göra ventilation genom takfönstren på gavlarna eller takets sluttningar. Fönstren är utrustade med louvres för möjlighet att justera ventilationsintensiteten.

Dormer fönster ligger på motsatta sluttningar av taket så att det inte finns några oventilerade områden.

Dormerfönster kan vara rektangulär, triangulär och halvcirkelformad. Deras nedre del ska vara i en höjd av högst 0,8-1,0 m från takets tak på vinden och övre delen får inte vara lägre än 1,75 m från golvet på vinden. De kan också fungera som utgång till husets tak för inspektion av tak-, ventilations- och skorstenen.

Ånga och värmeisolering av en kall vind

För tak med kallt vindutrymme är det viktigast att minimera värmeförlusten genom vinden. Både för trä- och armerad betongöverlappning är ångspärren obligatorisk. Den passar på mycket överlapp och skyddar isoleringen från ångor som kan kondensera i isolatorn och passera genom bostadets tak. Plåt och bulkmaterial kan användas som isolering. Takpaj består av ångspärr, takbjälkar och isolering.

I taklocket används följande typer av värmeisolatorer ofta:

 • polystyrenskum och skumplattor;
 • mineralullskivor eller mattor;
 • expanderade lergranuler;
 • bränsle eller granulat slagge;
 • sågspån med lime eller lera;
 • pimpsten.

Tjockleken på det önskade isoleringsskiktet väljs beroende på den beräknade vintertemperaturen med hjälp av tabellen nedan.

Vintertemperaturen beräknas enligt SNiP 2.01.01-82 (byggnadsklimatologi och geofysik) eller vald av Ryska federationens område från motsvarande klimatkartor.

Isoleringen är placerad mellan takets lags eller balkar, och ovanifrån gör de en strandpromenad för vindsätet. Lags är vanligtvis 50 mm tjocka och golvskivorna är 25-35 mm tjocka.

För ventilerade vindsvåningar anses mjuka eller halvfasta värmeisoleringsmaterial vara det mest optimala.

Vattentätningsaggregat

Vattentäta tak med kallt vinden, enligt många experter, en kontroversiell fråga. Vissa säger att vattentätning måste vara närvarande under takmaterialet, och någon rekommenderar starkt att det överges. Mycket beror på typen av takmaterial och takets lutningsvinkel.

Metalltak är mest utsatta för korrosion som uppstår när det är möjligt små läckor eller kondens. Därför uppmärksammar vi återigen att ventilation spelar en av huvudrollerna i kampen mot det bildade kondensatet.

Experter rekommenderar att man installerar superdiffusionsmembran för platta metalltak. Det hindrar fukt från att komma in på takets utsida när det blåsar snö eller regn. Oavsett hur bra taket låg, finns det alltid möjlighet att läcka läckor. Det är därför, lite överbetala, får du extra skydd mot fukt på isoleringen i taket på den kalla vinden.

Möjlig läckage eller kondensat när de injiceras i hydrofoba isolatorer minskar signifikant deras isolerande egenskaper.

Om till exempel skiffer används som takmaterial, kan vattentätning överges. Det finns också ett professionellt golv med kondensbeläggning på marknaden, som kan rymma upp till 1 liter vatten per 1 m 2. Vi rekommenderar att vi alltid använder vattentätningsmembran, eftersom det är det billigaste och enklaste extra sättet att skydda ditt tak mot eventuella läckor.

Vid installation av vattentäta membran med hjälp av en rattgitter. Det utför funktionen av en fästskena och, på grund av dess höjd, ger den nödvändiga clearance för ventilation av taket. Anordningen av en lathing på en kall vind är olika i inget från de uppvärmda taken. Dimensionerna av batten och dess steg bestämmer vilken typ av takläggning som ska installeras.

Temperaturförhållande på en kall vind

För att förhindra isbildning och istappar på taket, är det nödvändigt att behålla de korrekta temperatur- och fuktighetsförhållandena på vinden. Med otillräcklig tjocklek på det isolerande materialet uppträder signifikant värmeförlust genom överlappningen. Varmluft, uppvärmning av takbeläggningen, orsakar smältning av snön och frostbildning. Korrekt valt isoleringslager kan undvikas.

För att utvärdera effektiviteten hos isolatorn kan du använda en temperaturmätning av det övre isolationsskiktet. Elektronisk termometer är nedsänkt i en värmare för 10-20 mm.

Som du kan se, skiljer enheten av en paj på ett kallt vinden inte särskilt konstruktiv komplexitet. Huvuduppgiften är att tillhandahålla den nödvändiga ventilationsintensiteten och tjockleken på det värmeisolerande skiktet i taklocket.

Ångspärr för tak i lövträ: Tekniska regler för enheten

För att minska värmeförlusten genom byggnadskonstruktioner är de utrustade med ett lager av värmeisolering. Nästan alla typer av isolering krävs för att skydda mot penetrering av atmosfäriskt vatten från utsidan och inhemska rök från insidan. Anordningen av en ångspärr kan inte behandlas med förakt eftersom den här komponenten av isoleringssystemet spelar mindre roll än vattentätning. Det är särskilt viktigt att veta hur en ångspärr är konstruerad för ett tak i ett trätak, eftersom konstruktionen använder material som är extremt känsliga för överskott av vatten.

Ångspärrens roll i konstruktion

Byggnadskonstruktioner från insidan påverkas ständigt av ångbastningar som släpps ut vid obligatorisk hushållsarbete, andning av hushåll, hygienprocedurer mm. Inträngningen av vatten som sugs in i luften i systemen som skyddar och isolerar huset påverkar deras tekniska och operativa egenskaper negativt.

Svampens koloni ligger på fuktiga ytor i snabb takt, vilket gör att nästan alla typer av byggmaterial blir oanvändbara med överraskande hastighet. Träelementen ruttnar och kollapsar. Wetted isolering förlorar ungefär hälften av de isolerande egenskaperna, eftersom vatten som finns i det ökar signifikant värmeledningsförmågan.

Varm luft mättad med vatten som är suspenderad i det rusar alltid till där det finns mindre tryck och fuktinnehåll. På våra norra breddgrader, större delen av året, är parametrarna för temperatur och luftfuktighet i byggnader betydligt högre än ute. Denna funktion förklarar rörelseriktningen för att innehålla par luftmassor som flyttar från lokalerna till den yttre miljön.

Den övervägande volymen av avdunstning, enligt sin egen fysiska natur, riktas uppåt för att "flyga" in i atmosfären genom inneslutningssystemen. De mest aktiva luftflödena, inklusive ångan "angriper" taket, det övre segmentet av väggarna och takkonstruktionen. De måste också vara starkt skyddade från vattenintrång i luften.

Processen med överflödiga luftmassor i zoner med mindre tryck och vattenmättnad kallas diffusion. Det finns inget särskilt hemskt i det om fel inte gjordes under byggandet av byggnadsstrukturer. Fuktig luft passerar helt enkelt inte in i den isolerande kakans tjocklek eller rör sig utan att skada strukturen.

Om emellertid vid konstruktion av ett hus med isoleringssystem åsidosatts av tekniska regler, kommer vattnet att stanna kvar i de inneslutande strukturerna. I bästa fall kommer resultatet att öka värmeförlusten, en känsla av evig kyla och fukt. I värsta fall kommer förstörelse eller skador på strukturer, vilket dikterar behovet av kapitalreparationer.

Skydd av vinden golv från ånga

Funktionen hos ångspärrfilmen i isoleringskakan är för att förhindra att vatten tränger in i luften i byggnadsstrukturen. Så det är ångspärren som bör stoppa förångningen för att inte missa alls eller minska till minimivärden vad som har kunnat passera genom det.

Vi har redan upptäckt att i våra regioner rör sig ånga tillsammans med luftflödet oftast från byggnader till utsidan. Bara i sommarens värme är omvänd ström möjlig. Den första i vägen för fuktig luft bör vara ett ångspärr. Följaktligen läggs det på sidan av de exploaterade lokalerna före värmeisolering.

Apparatens ångspärr på taket utförs om du inte tänker värma upp vinden. I det här fallet är det inte lugnt att vindusutrymmet värms överallt, för Det kommer inte att användas alls eller kommer att användas som ett kallt lager.

Det är fortfarande nödvändigt att skydda material som pläterar sluttningar och trussar. Vattentätning är etablerad från yttre påverkan, från kondensatbildning, som uppstår på grund av temperaturskillnaden inuti och utanför strukturen, är ett ventilationssystem anordnat.

Enligt byggnadsstandardens regler bör vinteren inom ramen för den kalla vinden inte överskrida den på gatan med mer än 5 - 6º C. Reglerna enligt SP 17.13330.2011 säger att för att utjämna temperaturfuktighetsparametrarna inom och utanför vinden måste man ordna en naturlig typ av ventilation.

Det innebär att det är nödvändigt att tillhandahålla takkonstruktionen med produkter, dormers, luftare etc. Ventilationshålens totala yta oavsett typ och syfte ska vara i genomsnitt 1/300 av golvytan eller takets horisontella utskjutning. Den beskrivna åtgärden är tillräckligt för att bibehålla temperatur- och fuktighetsbalansen, med tanke på konstruktionsstandarderna.

Specifikationerna för enhetens ångspärr

Som ångspärrskydd på vindsvåningen används material med lägsta ångpermeabilitet. Denna egenskap indikerar förmågan att genomföra indunstning i en viss volym per area-area, betecknad i mg / m² per dag. Alla byggmaterial har det i större eller mindre omfattning.

Trots träens förmåga att passera genom avdunstning är ett överskott av fukt exponering oönskad. Naturliga organiska ämnen är instabila i linjära dimensioner, det expanderar när de fuktas. Naturligtvis är denna egendom vanligtvis beaktad av konstruktörer, men överdrivna rörelser av elementen i trästrukturer går inte till deras fördel, dessutom leder de ofta till förfall.

För normal drift av taket, som ligger under kallt vinden, är det nödvändigt att placera komponenterna korrekt på grund av deras förmåga att passera fuktig luft. Den första ska placeras komponent med en minimal förmåga att åstadkomma ånga, då med ångpermeabilitet, mer än den föregående.

För att en anordning ska skydda mot ånga, är material som är förmågan att passera par nära noll eller lika med fraktioner av en enhet alltså vald. Observera att det kan vara flera dussin, men bör vara mindre än värmeisolering. Även med tanke på att träet har en ganska hög förmåga att ånga, bör materialet för en skyddsanordning mot det inte passera mer än några tiotals mg / m 2 ånga per dag.

Schemat för isolerade trägolv, sett från sidan av de utrustade lokalerna, ska se ut så här:

 • Parozolyatsiya. Ett skikt av glas, diffusionsmembran, polypropen eller polyetenfilm. Under konstruktionen läggs den ovanpå taket. Vid reparation är den installerad på taket från rummen, limmade eller fastsatta med remsor.
 • Värmeisolering. Skiktet som utförs genom fyllning, rullning eller platta typer av värmare. Ofta fyller det utrymmet mellan takbalkarna, oftare stackar det ovanpå taket på det grova golvet eller skiktet. Om du inte tänker använda vinden, ska isoleringen installeras utan vattentätning och vindskydd.
 • Tätskikt. Ett lager tillverkat av ett diffusionsmembran eller perforerad polyeten. Arrangeras endast vid takets funktion, passa under golv eller golvbeläggning.

Om användningen av vinden inte är planerad, finns det inget behov av vattentätning över isoleringsskiktet. Det överförs till backarna, där det gör jobbet att skydda hela taksystemet från atmosfäriskt vatten. Skiktet över isolering överlappar inte heller vindskydd, eftersom skyddar byggnaden själv från att blåsa värme från dess tjocklek.

För underhåll av taksystemet inom oexploderat vind, installeras stegar. De läggs direkt på stockarna om plattan eller rullmaterialet används. Stegar installerade på benen, om isoleringen bildades av återfyllning av expanderad lera. Isolatorer som lossas löst på vinden måste periodiseras så att de isolerande egenskaperna inte minskas från kakning.

Tekniska detaljer om att lägga en ångspärr

Ångspärrskiktet under isoleringen läggs i form av en pall med en slags sidoväggar på väggarna. dvs så att denna barriär inte bara är mellan taket och isoleringen, men också mellan isoleringen och delar av väggarna som är i kontakt med den. Skyddsmaterial krävs för att täcka varje stråle eller vägg av sköldar.

Läggande av ångspärrmaterial på golvet görs:

 • Med rundning av varje stråle. Materialet "utan spänning" läggs i längsgående remsor vinkelrätt mot strålarna med en urtagning i mellanspalten. Skärning av ångspärren görs med hänsyn till denna omständighet. Om längden på en remsa inte räcker, utförs limning av panelerna.
 • Med inslagning från insidan av varje fack av lådan på lådan. Materialet är skuren i stycken, vilket motsvarar skärmens storlek och höjden på dess väggar.
 • Om du lägger på ett grovt golv eller med fästning från insidan till taket, om isoleringen utförs för att förbättra konstruktionens isoleringsegenskaper under reparationsperioden.

Oavsett planen för takanordningen ska ångspärren för taket under vinden i ett trähus bilda en fast matta som inte tillåter att vatten passerar in eller genomför det i minsta utsträckning. För den här banan av rullat material staplas de med den överlapp som anges av tillverkaren, vars storlek anges i anvisningarna och limmade ihop med varandra med en- eller dubbelsidig tejp.

Rull över taket Ångspärrmaterialet ska vara som det sårades av tillverkaren. Inget att vända och spola tillbaka är inte nödvändigt. För att inte förvirra sidorna på installationen, anger tillverkaren den sida som kommer i kontakt med golvet.

Hur man väljer rätt material

Det är viktigt att inte bara lägga ett ångspärr korrekt, utan också att välja det lämpligaste materialet för enheten. Tandem ångspärr - Isolering måste fungera perfekt, vilket hindrar möjligheten till våtisoleringskaka.

Den äldsta varianter av ångskyddsanordningen är oljig lera som användes för att bearbeta taket underifrån eller över. Tillsammans med lera användes en torr mark och ett vegetativt lager för att förhindra att varm luft penetreras i värme och kyla i kallt väder. Istället för marken kan fin torv, flis, sågspån, torrt blad och liknande material användas.

I stället för föråldrade isolerande sorter används nu material som är speciellt konstruerade för att skydda mot ång- och värmeläckage. Deras läggning görs mycket lättare och signifikant till högre priser. Men genom deras isolerande egenskaper är de underlägsna de gamla beprövade metoderna.

För apparaten används ångblockskydd på vinden golv nu:

 • Pergamin. Budgetalternativet med ångpermeabilitet på ca 70 mg / m² per dag. Den används främst i hushållsbyggnader som inte medför en ökning av luftfuktigheten över standardvärdena.
 • Filmer av polypropen och polyeten. Ångpermeabilitet beräknas i enheter på ungefär 3-5 mg / m² per dag. De flesta är förstärkta material som är resistenta mot extremiteter, mekanisk stress och UV-exponering. Lämplig för konstruktion av trägolv under fyllnadsisoleringsmedlet.
 • Ångisoleringsmembran med foliemantel. Ånggenomsläppligheten är i genomsnitt 0,04 - 2,55 mg / m². De används för att ordna rum med hög luftfuktighet och instabil temperaturbakgrund: bastur, ångbad av ryska bad, simbassänger, kombinerade sanitära anläggningar.
 • Antikondensatdiffusionsmembran. Deras förmåga att passera ånga varierar inom ett brett område från 3 till 15 eller flera tiotals mg / m². Det här är de senaste versionerna av universell möte. I det drivna vinden golvet kan installeras på den undre och övre sidan av isoleringen.

Antikondensatsorter finns i form av dubbelsidiga polymermembran. Å ena sidan, som ska vända sig till ett par, är de grova och därigenom förhindrar bildandet av dagg. Den motsatta sidan är slät, det förhindrar inåtkomst av fukt från utsidan.

Golvisolering mineralull

Oavsett om vinden är uppvärmd eller inte, måste den värmas upp. Om det här rummet inte är bostadsområde, uppförs uppvärmning av taket på den kalla vinden med mineralull mellan takets stödbalkar. Om vinden tillhandahålls värmesystem och det kommer att leva människor, då är isoleringen placerad mellan takets tak. När du väljer mineralull, var uppmärksam på bindemedlets sammansättning. Det kan innehålla fenolformaldehyd - det är gift. Det är bättre att ta material på akrylbasis.

Värmer den kalla vinden med mineralull

Under ångspärren sätts en ångspärr.

För att värma överlappningen på en kall vind med mineralull kan du ta material av någon densitet, från låg till hög. I det här fallet är det bättre att bo på lättare material för att inte skapa ytterligare belastningar på balkarna. Vissa experter är benägna att tro att glasull är bättre lämpad för att värma en vind med mineralull än stenull. Den senare är för ömtålig, och hennes vikt är stor.

Som du redan har förstått, uppvärms den kalla vinden i ett privat hus med mineralull utförs genom att lägga isolering mellan bärbalkarna direkt på första vånings taklocket. På grund av mineralullens höga hygroskopicitet är det nödvändigt att använda en ångspärrfilm. I princip kan även enkel polyeten användas. Det kommer inga speciella laster på filmen och med noggrann installation kommer den inte att bryta. För att vara helt säker på det skyddande skiktets tillförlitlighet måste du använda en polypropylenångspärr, förstärkt med glasfibernät.

Uppvärmning av en vinden av mineralull, teknik:

 • Stödbalkarna sys upp nedanifrån - det här är taket på första våningen;
 • på sidan av vinden ångspärr läggs på utkastet beläggning;
 • Mineralull sätts på toppen av filmen.

Tejpspärren bör överlappa varandra, lederna är limmade dubbelsidigt tejp. Minvat sätts på dörren så att det inte finns några kalla broar på de ställen där värmaren gränsar till strålarna.

Värmande kall vindsalt mineralull föregås alltid av beräkningen av isoleringens tjocklek. I vilket fall som helst kommer skiktet att vara minst 10 cm. Minvat produceras med en tjocklek av 5 cm. Det är bättre att lägga isoleringen i två lager med förskjutna leder. Detta kommer att eliminera risken för värmeförlust genom leder av ark av mineralull.

Efter uppvärmning av bottenvåningen i mineralpoolen över balkarna kan du omedelbart lägga golvet. Det är lämpligt att stänga isoleringsvattentätningen före detta - ett material som inte tillåter vatten att passera, men låter också ånga passera, men bara i ena riktningen. Det är viktigt att inte förväxla vilken sida som ska sättas vattentät, annars kommer fukt att ackumuleras i mineralullen, vilket resulterar i att materialets värmeledningsförmåga ökar betydligt.

Det är ganska möjligt att använda en eldstad för uppvärmning av ett lanthus. Därför är en värmeväxlare inbyggd ovanför ugnen.

Värmande uppvärmd vindsalt mineralull

Om vinden är uppvärmd och den tillhör vardagsrummet, så är det redan en vind. Naturligtvis behöver hon uppvärmning. I det här fallet är värmeisoleringen inte placerad mellan takbalkarna, men mellan takbalkarna. Samtidigt finns det två metoder för isolering av en mineralulls vind.

Tänk på det första alternativet - isolering mellan spärren från takets tak till överlappningen på första våningen. I fig. 1 rött markerat användningsområde för isolering. Kom ihåg att du behöver isolera inte bara vinden, utan också ett litet segment av överlappningen på första våningen, som är markerad i grön. Som du kan se löser detta alternativ båda problemen på en gång. Monteringsmetod (skikt från insidan):

 • ångspärr - häftapparat fastsatt på spjällen. Monteras med överlapp och i tätt. Fogarna är förseglade
 • mineralull - lägg på en överraskning. Du kan använda glasull av någon konfiguration (mattor, tallrikar, rullar) eller basaltull i plåtar med en mjuk ände.
 • vattentätning - ett polypropylendiffusionsmembran med tre lager. Tape läggs horisontellt och överlappas, från takets kant.
 • kontrobreshetka - tvärsnitt av stänger beror på längden på taket sluttningar;
 • lackfärgen.

När det gäller funktionalitet skiljer sig vertikala rörformiga värmeväxlare inte från horisontella.

I den här artikeln hittar du information om värmeplattor: egenskaper, typer, installationsmetoder, drift och underhåll.

Den andra metoden för att isolera vinden i ett privat hus med mineralull är något annorlunda (se figur 2). Isoleringen passar på vinden golvet. Därefter utför vi väggisolering enligt principen värmeisolering ram hus. Isoleringen läggs också på taket på första våningen från vinden vägg till slutet av byggnaden. Det är viktigt att isoleringen läggs ner utan raster, det vill säga från en yta måste den överföras till en annan och helst utan fogar. Om det finns en korsning måste isoleringen tätt pressas mot varandra.

Med denna installation kommer materialet naturligtvis att gå mer, men i framtiden finns det en fördel. Du behöver inte värma kvadratmeter som inte används för bostäder, digaren måste betala mindre för att värma huset.

Idag räknade vi ut hur man ordentligt värmer vinden med mineralull och kom fram till följande slutsatser. Om vinden är uppvärmd (kall) placeras isoleringen mellan takbalkarna. Om vinden är uppvärmd placeras isoleringen mellan takets tak. Det finns ett sätt att lägga isolering på vinden, så är väggen själv isolerad och sedan överlappar första våningen från vägg till kanten av byggnaden. Detta tillvägagångssätt kommer att göra det möjligt att minska värmekostnaderna lite, eftersom det inte finns något behov av att värma extra kvadratmeter.

För arbete är det bättre att använda glasull, eftersom den inte bryts och efter komprimering återställer den tidigare formen. Den är lätt och överbelastar inte de bärande golvbalkarna och trussystemet. Om du använder stenull måste du ta en platta med en mjuk ände så att de kan sättas in mellan styrningarna på baksidan. En ångspärr läggs mellan det uppvärmda rummet och isoleringen. När du lägger isolering på taket behöver du även vattentätning, som placeras på utsidan. Det måste finnas ett ventilerat mellanrum mellan vattentätning och efterbehandling.