Beräkning av takets minsta och optimala lutningsvinkel i procent och grader, beroende på typ av tak och takmaterial

Taket upptar en viktig plats vid utformningen av alla typer av byggnader, eftersom den är ansvarig för att tillhandahålla grundläggande komfortförhållanden och tillåter inte yttre faktorer att skada husets dekoration.

För högkvalitativt skydd är det naturligtvis nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer i designprocessen. En av huvudpositionerna i detta sammanhang är beräkningen av takets lutningsvinkel.

Varför är det så viktigt och vad du behöver veta så att beräkningen är korrekt och senare behöver du inte göra om taket delvis, om inte helt? Om detta och prata i den här artikeln.

Beräkningen av takets lutning görs bäst med hjälp av en speciell online-kalkylator, som ligger nedanför.

Varför mäta beläggningens lutningsvinkel och vilka faktorer detta värde beror på

Vinkeln på takhöjden är den geometriska bildningen av korsningen mellan två plan. Av dem menas ett horisontellt plan och en liknande yta av en sluttning.

Så varför mäta takets vinkel:

 1. Mätning av konstruktion azimut, först och främst, möjliggör att "uppskatta" takkonstruktionens lämplighet med hänsyn till det valda takmaterialet, klimatfunktionerna, sikten och takets struktur.
 2. Dessutom är det efter räkningarna möjligt att rationalisera framtida finansiella kostnader, men också för att verifiera korrekthet och tillförlitlighet hos konstruktionen, vilket inte medför förluster på grund av läckor, fall, raviner och andra incidenter.
 3. Takets lutning sker beroende på två parametrar - det första gäller väderförhållandena och mängden nederbörd, och den andra kännetecknas av specifika typen av tak. Följaktligen, när det gäller norra och snöiga områden, kommer det framtida taket att ta itu med anständiga laster. Invånarna i bergsområdena känner inte till sådana svårigheter.
 4. Vissa tak måste klara snöskydd i 6-8 månader om året. Under dessa förhållanden har ägare av snötäckta hus betydligt förenklat livet av en brant lutningsgrad. I sin tur tillåter ett sådant bygglager att höften rationellt hanterar nederbörd och dess konsekvenser i form av smältvatten. Även med detta tillvägagångssätt ökar storleken på det användbara området.

Naturligtvis är inte allt så bra med en skarp rumba, eftersom behovet av ytterligare volymer av både takmaterial och strukturella element ökar proportionellt genom att öka höjden. Det blir också relevant att öka motståndet hos lagerdelarna.

Inte mindre viktigt vid beräkning av lutningen är materialets specifikationer, vilket kommer att komplettera kapselns struktur från utsidan. Det är ingen hemlighet för någon att varje typ av bostadsläge särskiljs av dess operativa egenskaper och kostnad.

Samtidigt kan det finnas nyanser som endast är karakteristiska för denna typ av takskikt. Du kan till exempel behöva lägga ut ytterligare lager, eller du behöver stora kostnader för värme och vattentätning.

Lutningsvinkel beror på vindrosa

Kanske är den tredje viktigaste faktorn som beräknad sluttning beror på att etablera exploaterad eller icke utnyttjad status. Den oanvända ytan ger utrymme för uteslutning av tak vid korsningen av taket och den yttre skyddsstrukturen.

Visuellt ser tolkningen av konceptet mycket enklare ut, eftersom vid syn på platta höfter eller när det finns en liten lutning (i intervallet 2-7%) blir det omedelbart tydligt varför det fick ett sådant namn. Opererade vindar indikerar närvaro av vinden utrymme.

Beräkning av takets vinkel: en räknare

Hur man beräknar takets vinkel och inte gör ett misstag i beräkningarna? Detta hjälper dig med vår byggkalkylator.

Denna räknemaskin beräknar täckningen för ett gaveltak.

Innan du går till beräkningarna, i det övre högra hörnet av kalkylatorn, måste du välja takbeläggningen.

Nedan finns räknare för andra typer av tak:

Fältbeteckningar i räknaren

Beräkningsresultat

Snöbelastningsregionen

Tolkning av räknefält

Takhöjd i procent och grader

Hur bestämmer du takets lutningsvinkel i grader? Den lutande vinkeln, liksom någon liknande siffra enligt geometriska kanoner, mäts i grader.

Men i många dokument, inklusive SNiP, visas detta värde i procent, så det finns inga strikta krav och motiveringar som endast styrs av en mätenhet.

Det viktigaste i denna situation är att veta proportionerna för förhållandet, om du plötsligt behöver konvertera grader till procenttal och vice versa, till exempel, för enkelhet under beräkningsåtgärder.

I allmänhet varierar konverteringsfaktorn för grader till procentsatser från 1,7 (för 1 grad) till 2 (för 45 grader). I de fall då indikatorerna, inte uttryckt i procent, är grundläggande viktiga, används ppm i den digitala displayen - hundratals%.

Om du litar på teorin, kan lutningarna nå 60 eller till och med 70 grader, men i praktiken ser det inte ut som det passar. Och i utseende är intrycket "so-so", förutom att ditt hus ligger någonstans i Alperna och du måste bygga ett tak som ständigt upplever snöbelastningar.

Konvertera grader till procent

Specificitet av platt och hälltak

Plana golv representeras inte av en strikt vågrät yta, oavsett hur missvisande namnet är. Konstruktion azimut i denna situation har också en lutning, men inte betydande - dess minsta värde bör vara 3 grader.

När det gäller de optimala värdena för plana ytbeläggningar fluktuerar det platta taket runt 5-7 grader. Detta beror på det faktum att taket med en vinkel på över 10º är svår att ringa platt. I sin tur behandlas 12-15 grader i de flesta situationer redan som ett minsta tröskelvärde för höjda ytor. De optimala värdena är tillräckligt breda.

Den optimala lutningsvinkeln för taket för snösmältning är 40-50 grader.

Platt takhöjning

Till exempel antas 20-30 grader för snedställda tak och i fallet av gavlar stiger denna siffra till 45º. Det är bara ett sådant volymintervall i större utsträckning indikerar de enskilda egenskaperna hos typen av tak och klimatfunktioner.

Minsta takhöjning

Takmaterial, vilket är ett av huvudelementen i uppbyggnaden av det övre planet, ger också vissa rekommendationer av lutningen beroende på dess typ.

 • Vid profilerad plåt är vinkeln inställd på 12 grader, för metallplattor bör denna siffra ökas till 15º.
 • Ondulin eller mjuk kakel på vanligt språk kan läggas på en sluttning på 11 grader. Men endast i detta fall finns också en nyans, som består av en kontinuerlig kista.
 • Vid täckning av keramiska plattor ska lutningen vara minst 22º. Det är också värt att överväga att trussystemet är föremål för tunga belastningar vid en lutning i lutningen. För att undvika överbelastning bör denna faktor antas under design.
 • Skiffer är en av de vanligaste typerna av ytbeläggningar. Vid läggning av asbestcement-korrugerade ark bör takindikatorn inte överstiga 28%. Samma krav på stålplan.
 • Minsta lutningen på taket på smörgåsplattorna enligt normerna är 5 grader, om fönster planeras i panelerna ökar höjden till 7 grader.

Av vilken SNiP ser takhöjden? Du kan se den optimala och minsta höjden på takmaterialet i SNiP II-26-76 Tak.

Beroende på höjden på valet av takläggning

Hur man bestämmer takets lutningsvinkel själv

För att mäta lutningsvinkeln kan du använda en mirakelanordning som kan lindra hela beräkningsbelastningen. Apparatens namn talar för sig själv - inklinometer (grader).

I allmänhet kan du be om hjälp och till den mekaniska protractorn - ett budgetalternativ, men ytterligare problem utesluts inte, särskilt om du använder en sådan enhet för första gången.

Vi kommer dock att berätta specifika för den här enheten - kanske tack vare det, kommer vår läsare snart att vara i omlopp på "dig" med detta element.

 • Standard inklinometern utan elektroniska klockor och visselpipor presenteras i form av lameller med fästram. Vid korsningen av lamellerna är axeln på vilken pendeln är fixerad. Dess speciella kit innehåller 2 ringar, en vikt, en tallrik och en pekare. Enheten kompletteras med en skala med uppdelningar, som ligger i den inre delen av hakan. Om skenan sätts horisontellt, kommer pekaren att sammanfalla med nolldelarna på skalan.
 • Vi vänder nu till huvudprocessen för vilken enheten är avsedd. Rikta upp längden på räkenskapens räta vinkelrätt mot åsen. Därefter visas det önskade värdet på pendulens pekare i grader.
 • Alternativet baserat på att utföra sin egen beräkningsuppgift för mätning av lutning med hjälp av matematiska beräkningar är inte särskilt attraktivt. Under alla omständigheter kommer vi att försöka berätta på ett tillgängligt sätt hur du gör det själv. Det första steget är att räkna ut längden på hypotenusen och benen. När det gäller att mäta lutningens lutning är den direkta lutningen en bild av hypotenusen.
 • Då beräknar vi längden på det motsatta och intilliggande benet. Den första av dem är representerad som ett avstånd som skiljer överlapp och ås, och storleken på den andra ska tas som avståndet mellan överlappningens mitt och taket på taket av en viss sluttning.
 • Nu har vi redan fått två värden, det är inte svårt att hitta den tredje genom att tillämpa trigonometri. Som ett resultat, beräknar vi sinus, cosinus eller tangent (beroende på komponenternas storlek), med hjälp av en ingenjörsberäknare, beräknar vi det digitala värdet av lutningen i procent.
 • Några frågor? Titta på videoklippet nedan eller använd vår online-kalkylator.

Förhållandet mellan åsens höjd med spänning

Generellt kan algoritmen för utförande av avvecklingsoperationer uppdelas i fyra steg. För det första tar vi hänsyn till externa naturliga faktorer som påverkar det framtida ytskiktet, kontrollerar våra byggplaner med prislapp för nödvändiga resurser i nätbutiker, bestämmer typen av takmaterial och slutar inte rita information från specialiserade platser och om möjligt rådfråga professionella.

När det gäller lasterna är det bättre att inte stör med minimala förspänningar, eftersom detta kan sluta dåligt för ett "friskt" tak. Men om taket är platt och det finns ingen plats att gå, försumma inte de förstärkande redoubtsna.

Vid beräkningen av kostnaden ska du också uppmärksamma sådana begrepp som massan av husstrukturen och igen belastningen från nederbörd - det här hjälper dig att hitta inte bara rätt men också en ekonomiskt trevlig lösning för din plånbok.

Om lutningen är upp till 10 grader, blir grusytorna ett lämpligt alternativ och upp till 20º - korrugerad golv och skiffer. Stål och kopparplåt rekommenderas redan i mycket "branta" fall, när figuren på den övre rumba når 50-60 grader.

Det är faktiskt all information du behöver för självberäkning av takets lutningsvinkel.

Användbar video

Hur man beräknar takets lutningsvinkel i videofilmet:

Hur man beräknar takets lutning - viktiga funktioner

För att byggnadens tak ska kunna utföra alla funktioner som är tilldelade till det, är det nödvändigt att ta hänsyn till ett antal parametrar när den skapas. En av de viktigaste parametrarna på taket är dess sluttning, vilket säkerställer avlägsnande av nederbörd från ytan och påverkar förmågan att motstå yttre belastningar. Hur man beräknar takets lutning och kommer att diskuteras i den här artikeln.

Bestämning av takets sluttning - vad bestämmer

För att korrekt beräkna takets lutning är det nödvändigt att ta hänsyn till flera faktorer, bland vilka de mest framträdande är följande:

 1. Vindbelastning. På sluttningarna av backarna påverkas väldigt mycket av vinden. Så att taket normalt kan motstå dess effekter, måste du välja rätt vinkel. Om hörnen är för stora kommer belastningen på dem att vara hög, men en överdriven minskning i vinkeln kan också vara farlig - en mild vindsvamp kan helt enkelt riva av det platta taket.
 2. Snö och regnbelastningar. Allt är ganska enkelt med snö - att öka lutningsvinkeln förenklar dess nedstigning från takets yta. När taket lutar mer än 45 grader, kommer snön nästan inte att dröja kvar på den. Med regnfall samma situation - om takets lutningsvinkel är för låg kan vattnet strömma in i lederna eller stagnera på takytan.

Baserat på dessa faktorer kan du beräkna lutningsvinkeln på sluttningarna. Dessutom bör du uppmärksamma de rekommenderade indikatorerna innan du beräknar vinkeln på ett dubbelhöjt tak. För områden med starka vindar kommer en lutning på 15-20 grader att göra och i andra fall är den optimala lutningen 35-40 grader. Naturligtvis måste du förstå att taket i varje enskilt fall beräknas individuellt, och det är helt enkelt oönskade att välja medelvärden.

Beräkningsmetod

Vid konstruktion av taket är det nödvändigt att utföra ett antal beräkningar, bland vilka det alltid måste finnas en beräkning av ramparnas lutningsvinkel. Denna parameter påverkar direkt takkonstruktionen: När höjden ökar minskar snöbelastningen, men vindseffekten ökar, därför måste taksystemet stärkas ytterligare. För arrangemang av sluttningar från en stor vinkel krävs också mer material, vilket negativt påverkar byggnadskostnaden.

Innan du känner till takets lutningsgrad måste du beräkna driftsbelastningen på taket, vilket kräver två parametrar:

 • Takets totala massa
 • Toppnivåer av snöfall, typiskt för regionen där byggandet äger rum.

Den förenklade beräkningsalgoritmen reduceras till följande åtgärder:

 • Först måste du bestämma vikten på en kvadratmeter taktaket;
 • Det resulterande värdet multipliceras med takets totala yta.
 • Takets massa multipliceras med en faktor 1,1.

Ett exempel på beräkningen av takets lutning i grader

För att förstå hur man beräknar takets vinkel är det värt att överväga beräkningen med ett visst exempel. Till exempel kommer följande data att tas: lathen är 2,5 cm tjock, en kvadratmeter tak väger 15 kg, isolerande material 10 cm tjock används som isoleringsmaterial, en kvadratmeter har en vikt på 10 kg och ondulin 3 kg används för beläggning per kvadratmeter.

Beräkningen av takhöjden utförs i enlighet med ovan beskrivna metod. Substitutionen av tillgängliga data leder till följande uttryck: (15 + 10 + 3) x1,1 = 30,8 kg / kvm. Det resulterande värdet är ganska acceptabelt - den genomsnittliga belastningen på taket på bostadshus är lite mindre än 50 kg / kvm. Dessutom har formeln en koefficient på 1,1, vilket något ökar takets faktiska vikt och låter dig senare byta takbeläggningen med en tyngre.

Hur man känner till takets vinkel

Det finns ett direkt samband mellan takets sluttningar och snöbelastningen. Om takets lutningsvinkel är mindre än 25 grader, är snöbelastningskoefficienten 1 och vid vinklar från 25 till 60 grader ökar denna koefficient till 1,25. Ett tak med en stor lutningsvinkel kommer inte att utsättas för snölast alls, så att de inte beaktas i beräkningarna.

För att bestämma takets lutningsvinkel måste du använda Bradis-bordet och en enkel metod: takkonstruktionens höjd divideras med längden på gaveln uppdelad i två, varefter det återstår att hitta bordsvinkeln som motsvarar resultatet.

Takets höjd i åsen bestäms enligt följande:

 • Det första steget är att beräkna bredden på spänningen;
 • Det resulterande värdet divideras med 2;
 • Resultatet av föregående beräkning multipliceras med en koefficient som motsvarar en viss lutningsvinkel.

Till exempel är genomförandet av en sådan beräkningsmetod följande: med en byggbredd på 8 meter och en 25 graders takhöjd är den uppskattade koefficienten 0,47. Som ett resultat av substitution av värden erhålls ett uttryck av följande form: 4x0,47 = 1,88 m. Det erhållna värdet är höjden på taket, vilket motsvarar tillgängliga initialdata.

Valet av takläggning, beroende på takets lutning

Takmaterial finns på marknaden i ett stort sortiment, så det kommer inga speciella problem att välja rätt alternativ. Takbeklädnad skiljer sig åt i egenskaper och applikationsmöjligheter, och alla parametrar måste studeras före mätning av takets tak - endast i det här fallet kommer det att vara möjligt att skapa en pålitlig och effektiv design.

Att välja materialet för taket är värt att åberopa från följande rekommendationer:

 1. Om takvinkeln är mellan 2,5 och 10 grader är det best att stenkross eller grusbeläggningar är bäst. I det första fallet har beläggningens toppskikt en tjocklek på 3-5 mm och i den andra - 10-15 mm.
 2. När vi lutar mer än 10 grader, blir grovkornet eller valsat material, kompletterat med bitumen vattentätning, det bästa alternativet.
 3. För arrangemang av hälltak med en lutningsvinkel på högst 20 grader används vanligtvis profilerad eller ark asbestcement. Alla leder och leder mellan takmaterial måste behandlas med tätningsmedel.
 4. Om takets lutningsvinkel ligger i intervallet 20-60 grader, är det oftast täckt med metallplåt. Materialens leder i detta fall måste förseglas utan att misslyckas.

slutsats

Att veta hur man tar reda på takets lutningsgrad i grader kommer att förenkla processens design och låta dig skapa den mest tillförlitliga konstruktionen som kan skydda lådan i byggnaden väl från nederbörd, vind och kyla.

Takvinkel för olika förhållanden och takmaterial

Husets tak kan ha en annan form, liksom en annan lutning på taket. Dessutom ligger takets lutningsvinkel ofta inte på grund av estetiska överväganden, utan den praktiska sidan och vissa krav. På grund av hur skarp eller platt taket är, beror dess styrka och funktion. Därför beräknas lutningen med hänsyn till alla nödvändiga parametrar.

Tre huvudfaktorer som påverkar takhöjden

För byggare mäts detta värde (vinkeln där takhöjden ligger i förhållande till horisonten) i grader eller procent. För att få exakt resultat använd det geodetiska verktyget. För att vara tydlig motsvarar 0 grader ett helt platt tak och stora vinklar - ett vinklat tak. För hälltak ligger det vanligen mellan 11 0 och 45 0. Under konstruktionen är det nödvändigt att beräkna vad denna vinkel ska vara. Och för detta måste du vara uppmärksam på följande saker.

Vindbelastning

Om starka vindar råder i ditt område, bör du inte tänka på ett projekt med ett skarpt tak. På grund av takets höga vindkraft med en stor sluttning är den mer mottaglig för vindens skadliga effekter. I det här fallet är det bättre att göra taket mer platt (ju lägre rampens lutning är, desto säkrare) och spjällen för att bygga en stark, förstärkt typ. Även om konstruktionen blir mycket dyrare, blir taket mycket bättre skyddat från vinden. Men byggnaden av taket av huset bör dock ta hänsyn till inte bara vindkraften, men också dess riktning. Så, för metall, är det önskvärt att vinden blåste direkt in i arkets plan. Om hans impulser går från ändarna, så är takplåtarna mer benägna att böja. Därför, beroende på den rådande vindriktningen, är det nödvändigt att rotera takhöjden i enlighet därmed.

Regnskur och snöbelastning

Om du bor i ett sådant klimat där snöskyddet är ganska soligt på vintern, är taket gjord med en taktak på 45 grader (mer är möjligt men inte mindre). Detta är nödvändigt för att snön ska glida ner, annars kommer den att kollapsa på taket och bilda ett alltför stort lager som kan skjuta genom beläggningen. Men om taket har en tillräcklig vinkel (ca 45 grader), kan du inte oroa dig för att stärka spärren. Som dock och om systemet för kvarhållande av snö. Men vindbelastningen för ett sådant tak ökar. Därför görs det slutliga valet med hänsyn till alla klimatförhållanden.

Det bör noteras att inte bara snö, utan även regn, hagel och brännande solstråle testar regelbundet ditt tak för styrka. Om terrängen är solig och det är lite regn på ett år, kan det begränsas till ett platt tak med en sluttning nära läget.

Viktigt: trots att det platta taket kallas ett platt tak, är det fortfarande nödvändigt för att det ska vara lutande. Minsta lutningen för ett platt tak är 1 grad eller 1,7%.

Takmaterial

Takmaterialet kan vara jämnt eller grovt. I det senare fallet kommer vattnet som dräneras från taket att bli sämre, vilande på ytan (såväl som snö). Men med en jämn beläggning dräneras all fukt direkt. Det finns andra designparametrar som minsta och maximala lutningen beror på.

Minsta tillåtna takhöjd för olika material

Metallplattor

Den minsta lutningsvinkeln på taket på metallen från taket är 15 grader (enligt vissa tillverkare av metall - 14 grader). Med små backar rekommenderar vissa tillverkare att smörja varje fog av arken med en lufttät och vattentät, icke-frostbeständig förening. Det var emellertid experimentellt avslöjat att snön mest av allt gillar att ligga på metallkaklade tak med en sluttning på 20 till 35 grader. För liten lutning är också dålig - vattnet har inte tid att tömma från taket, pressar på taket och läcker under lederna med för mycket regn. Några kommer att fixa situationen bara valet av plattor med ökad våghöjd.

Professionellt ark (professionellt golv)

Tja, och takets minsta lutning från ett professionellt ark har ett något lägre värde - 12 grader. Små lutningsvinklar kräver tvåvågsöverlapp, och vinklar på 15 grader kräver överlappning på 20 centimeter. Battens tonhöjd ökar med ökande lutning. I nästan plana tak gör de en kontinuerlig kista, eftersom en stor mängd snö kan få taket att avböjas.

Bältros (mjukt tak)

Crate under bältros är en solid bas av plåt av plywood eller OSB. Den minsta tillåtna lutningshöjden för denna takbeläggning är minst 11 grader.

Bitumenbaserade material

För sådana mjuka beläggningar är minimin bara ingenting - ungefär två grader. En mycket liten lutningsvinkel kräver en ökning av antalet takskikt (eftersom ett gott fuktskydd är extremt viktigt för plana tak). Om vi ​​endast tillhandahåller 1 eller 2 lager av beläggning måste du göra lutningen minst 15 grader.

Euroslate (Ondulin)

För det här materialet är det lilla takets minsta lutning liten, det är 11 grader. Men när man arbetar med ondulin på tak med en liten bias finns det ett tillstånd: du behöver en kista av kontinuerlig typ.

Lera kakel och asbestcement skiffer

Dessa takmaterial kräver backar lika med 22 grader. Samtidigt är det nödvändigt att noggrant överväga beräkningen av hissystem, eftersom belastningarna från tungt material kommer att vara betydande. Och om du lägger till ett skikt av snö eller kraftfulla vindstrålar får du ökade krav på takstödsystemet. Och det bör också noteras att minskning av lutningen medför en ökad belastning på spärren.

Hur man beräknar takets lutning: några rekommendationer

Nu överväg hur man beräknar takets vinkel. Till att börja med kan höjden, som noteras ovan, mätas i grader och procentandelar. Ibland oerfarna utvecklare förvirrar dem, vilket leder till fel i beräkningarna. Men dessa värden är inte lika stora. Att vara uppmärksam och använda speciella tabeller kan dock göra en snabb överföring av värden.

Förhållandet mellan grader och procent i takets sluttning

# 1. Höjden, mätt i grader, är den verkliga vinkeln mellan överlappningen och hävarmen. Det kan beräknas genom att dela höjden på åsen (ovanför plattan) med halva takets bredd. Om taket har en trasig form, så är den del av bredden på huset som ligger under denna taksektion tagen. Till exempel har huset ett enkelt tak 10 meter bred. Åsen har en höjd av 2 meter. Vi gör beräkningarna. Vi delar upp 2 av 5 och tar emot 0,4. Det är lätt att översätta till procentandelar: multiplicera antalet med 100. Det blir 40 procent.

# 2. Du kan gå ännu enklare sätt. Gå online, hitta en onlinetjänst med en räknare för att beräkna takhöjden (det finns gott om dem på webben). Ange de önskade värdena. Detta är byggnadens bredd och höjden på åsen. Parallellt med dig och längden på takbjälkarna räknas omedelbart. Principen för drift av sådana räknemaskiner är baserad på det faktum att alla tak består av dubbelhöjning, som beräknas som en vanlig triangel.

# 3. Och en gång till - det passar dem som litar på sina händer och ögon mer än beräkningar. Du behöver bara ta och mäta lutningen, med hjälp av detta en enkel enhet - inklinometer (annars, graden). Idag finns det många varianter av denna enhet, både analoga och digitala.


Elektronisk protractor, som kan mäta takets lutningsvinkel.

# 4. Eftersom husets bredd inte kan ändras är det möjligt att variera takets lutning genom att ändra höjden på åsen. Naturligtvis, bara när både väggarna i huset och dess grund är tillförlitliga, och deras styrka har en reserv. Efter att ha valt den optimala lutningen för sig själv kan utvecklaren bestämma höjden som han behöver. För att hjälpa honom finns det speciella tabeller med koefficienter, som ska multipliceras med en sekund av överlappets bredd (lutningen är inställd).

# 5. I praktiken kan skridthöjden bestämas helt enkelt. Vi tar och märker de två ytterväggarna i huset (längs dem kommer vi att hitta vår ramp). Gnid sladden med krita och tätt sträcka mellan dessa märken. Vi mäter i mitten av sladden, och vid denna tidpunkt ställer du in fältet. Det ska vara strängt vinkelrätt mot överlappningsplanet (för noggrannhet, kontrollera det med hjälp av en kvadrat).

Om du ändrar strängens position i förhållande till plattan (flyttar den upp) försöker vi uppnå önskad lutning. För att göra detta, kolla regelbundet vinkeln från väggen. Så snart det önskade resultatet uppnåtts sätter du ett märke på stapeln. Efter att ha klippt av den här delen gör vi en mall för stöden på skridskan. Om stöden inte behövs bestämmer vi vid varje ände av taket höjden på sammankopplingen av de två spjällen och säkrar lamellerna med spänningen.

Regler för beräkning av takets lutning

Byggnaden av taket är ett av de viktiga stadierna av byggandet. Taket skyddar huset och utför en estetisk funktion som gör konstruktionen av byggnaden komplett. Att välja rätt material är inte det enda viktiga. Det är också nödvändigt att korrekt beräkna takets lutning. Så här gör du det här, kommer den här artikeln att berätta.

Särskilda funktioner

I moderna projekt av land vill man ta hänsyn till ett stort antal krav. Utövarna tvingas inte bara uppfylla normerna utan också att översätta kundernas önskemål och lustar. Men i förgrunden är det fortfarande lagstiftningskrav, eftersom taket framför allt måste vara tillförlitligt. Därför går ofta arkitektoniska läckerheter vid vägen.

Takläggning bör uppfylla sitt avsedda syfte - för att skydda mot fukt. I vissa fall krävs termisk och ljudisolering. Det är nödvändigt att öka rummets funktionalitet under taket. Därför kan takets design inte kallas en enkel sak. Detta jobb kräver extra ansvar, särskilt om kunden insisterar på en komplex konfiguration. I olika situationer använder yrkesverksamma olika tekniker. Beräkningar görs med lämplig programvara.

Teorin om beräkningar kan vara intressant och ägaren till huset. Till exempel gör sådan kunskap det möjligt att verifiera huruvida rätt teknik tillämpades av proffs. De hjälper också till att korrekt presentera författarens idéer. Dessutom kan de beräknade parametrarna bestämma rätt mängd byggmaterial för taksystemet och takläggningen.

Funktionerna i beräkningarna ligger i att yrkesverksamma använder olika kvantiteter för mätningar. Till exempel mäter inte alla lutningsvinkeln i grader. I vanlig användning av några mästare uppstår sådana begrepp som procentuell eller relativ bildförhållande. Du behöver också veta vad som tas för takets vinkel.

Takets lutningsvinkel bildas av korsningen mellan två parametrar:

 • ett horisontellt plan
 • ett plan på takhöjden.

Denna parameter mäts från övre kanten till basen av trussystemet. Vid beräkningen beaktas endast skarpa hörn, eftersom obstruktiva vinklade strålar inte existerar per definition. Branta sluttningar är sällsynta. Som regel används de till dekoration (till exempel när man bygger torn i gotisk stil).

Tak på vinden kan vara brant. I detta fall placeras de nedre spjällen i en mycket stor vinkel. Rampar upp till 45 grader är monterade på vanliga tak.

För en bättre uppfattning om hur det ska se ut, kan du ta en grader och titta på divisionerna med graden av grader.

Lutningsvinkeln beräknas som förhållandet mellan åsarnas parametrar och halva bredden på strukturen multiplicerat med 100. De flesta professionella byggare använder de så kallade tabulära graferna. Beroende på prestanda är taket uppdelat i typer.

Experter identifierar flera huvudtyper av tak.

 • Shed tak. I det här fallet ser taket platt ut. Det har distinkt höjdparametrar.
 • Gabeltak. Det är ett pålitligt, lätt att installera alternativ. Taket innehåller två sluttningar kopplade i rät vinkel.
 • Höjtak. Den är försedd med fyra backar, varav två är trianglar och ytterligare två - trapes. Övre delen av detta tak ser avskuren. Trots designens komplexitet är sådana tak mycket ekonomiska när det gäller materialförbrukning.
 • Vågad tak typ. Det är sällsynt, eftersom det innebär ett begränsat materialval. Sådana alternativ är bara byggda av tegel eller sten. Det sällsynta valet för sådana tak är också på grund av deras tyngd. I liten privat konstruktion används denna typ nästan aldrig.
 • Multipeltyps takläggning. Det är komplext i konfiguration, men väldigt vackert. Ett sådant tak är svårt att lägga på på grund av de många anslutningarna och hopparna.

Experter identifierar också typer av tak som senare kan utnyttjas och alternativ som inte kan utnyttjas. Om yrkesverksamma anser att taket är den typ som inte utnyttjas betyder det att det praktiskt taget inte finns något utrymme mellan själva taket och övre taket. Detta område kan användas, men endast som en teknisk. Det här är till exempel ett låghöjt, enkelthöjdstak.

Skurtak är de mest lönsamma för byggandet. De kräver ett minimum av materialkostnader, arbetet kan ske självständigt. Om taket har en liten lutning, är det på dess yta möjligt att förverkliga en viloplats utan byggnad av en komplex vind.

Utrymmet under taket kan användas om taktypen sänks. Attic-området kan användas för hushållens behov. Också på grund av det kan du expandera ditt bostadsutrymme.

Valet av en eller annan typ av takbeläggning är förknippad med många nyanser. En av huvudfaktorerna är klimatfaktorn.

Klimatpåverkan

Ofta associerar experter takets sluttande vinkel med den rekommenderade optimala prestanda för en viss region. Det innebär att valmöjligheterna är kopplade till det område där byggnadsarbetet ska genomföras.

Till exempel kan en stor belastning på trussstrukturen uppstå från vinden. Även en liten ökning i sned vinkel ökar vindbelastningen. Om exempelvis takets lutningsvinkel är mer än standardvärdena med 30 grader blir vindbelastningen fem gånger större. Därför kan även en liten ökning av prestanda spela ett grymt skämt med husägaren under en naturkatastrof.

I regioner med starka och täta vindar är sluttande tak med en lutningsvinkel på 25-30 grader rekommenderade för installation. Med en liten vindbelastning i regionen är höjda tak med en sluttning på 30-45 grader tillåten.

Inte mindre destruktiv effekt på takets nederbörd. Samtidigt kommer en väl valda något större lutning att undvika ackumulering av snö på ytan. Det finns inget snöfall alls med en takhöjd på 30 grader. Och med en lutning på 45 grader uppfylls normerna för snöbelastning på taket.

I norra länder (Sverige, Finland, Norge, etc.) är det vanligt att göra mycket höga taktak. Det är uppenbart att snö inte längtar på höga backar. Men det anses att vissa snölager på taket spelar rollen som ytterligare värmeisolering.

För att eliminera risken att bryta takmaterialet utförs ett robust trussystem, eftersom mycket vikt kommer att påverka hela strukturen.

Det är värt att komma ihåg att ju större takets takvinkel är, desto mer pengar kommer att spenderas på byggandet. Kostnaderna är också förknippade med valet av möjligheten att täcka taket (inte allt material kan läggas på höghöjda tak).

För olika material

Innan du väljer ett takmaterial bör du noggrant överväga de tekniska egenskaperna hos beläggningen. Detta hjälper till att göra det bästa beslutet och välja det mest pålitliga alternativet. Det finns regler som bestämmer förhållandet av takets lutningsvinkel med den applicerade takstrukturen.

Skifferbeläggning eller kakel kan läggas på taket med en minsta lutning på 22 grader. På tak med en mindre sluttning i skarvarna av delar samlas och suger fukt inuti. Om taket har en lägre grad kan du använda takfilt och andra bituminösa material som är monterade med en solid duk.

Tillverkare av profilerat ark hävdar att detta material kan läggas i en vinkel på minst 12 grader. Dessutom, om lutningsvinkeln är minimal, måste fogarna mellan lakan limas med tätningsmedel.

För metallplattor är den minsta möjliga lutningen av höjden 14 grader. Samtidigt finns det regler för arrangemang av golv. Om till exempel vinkeln är mer än 45 grader ändras installationsplatsen för underpanelen. Metoden för montering av skridskoåten ändras också. Vid små värden av värdet mellan skateboard och kakel är en luftrulle fäst. Han tillåter inte snöets penetration under taket.

För taket täckt med ondulin är minsta möjliga sluttning 6 grader. För mjuk kakel är den optimala lutningen på ytan 11 grader. Även om detta material är tillåtet och en större förspänning. I så fall måste kassen vara fast.

Större mångsidighet är beläggningar av membrantyp. PVC-membran, EPDM-membran, TPO-membran - dessa är moderna material som är lämpliga för tak i alla former. Universitet av material orsakas av utmärkta tekniska egenskaper och lång livslängd.

Vid val av beläggningsmaterial är det nödvändigt att ta hänsyn till inte bara funktionerna i backarna utan även takets hållfasthetsvärden. Strukturer måste hålla inte bara sin egen vikt utan även takmaterialets vikt. Dessutom måste hela taksystemet klara avstånd mot yttre belastningar.

Längden av backarna är ofta associerad inte bara med valet av material, men också med valet av typen av batten. Om lutningsvinkeln har ett litet värde monteras den kontinuerliga lådan. Vid installation av ett platt tak är det också nödvändigt att installera ett dräneringssystem. För eventuella takalternativ finns regleringsparametrar. De bör komma ihåg, även om det enklaste platta alternativet är valt.

Regelvärden

Arrangemang av ett platt tak är en enkel händelse. Det viktigaste är att använda korrekt valt högkvalitativt material. Lika viktigt är razuklonka platt tak.

Faktum är att ett platt tak inte är helt horisontellt. En razuklonka, lika med 15 grader, är byggd på ett sådant tak. Skidor måste vara närvarande, eftersom det bara i detta fall kommer att dränera vattnet i avloppet. Om razuklonka inte görs enligt fastställda normer kommer vattenstagnation att bildas på takytan.

För att ordna razuklonki på ett platt tak används en mängd olika material.

Det kan vara:

 • värmeisolering;
 • lätta betongskikt;
 • expanderad lera, grus, slagge;
 • golvplattor;
 • vanligt screed.

Vid val av en eller annan grund bör man ta hänsyn till byggnadstypen. Till exempel, om överlappningen är trä, så är ytterligare vikt för taket kontraindicerat.

Hittills kan du på försäljningen hitta specialplattor, kännetecknade av höga värmeisoleringskvaliteter. Sådana plattor är kilformade. Material tillräckligt för att ligga på en plan yta. Resultatet blir en bias som motsvarar standardindikatorerna. Den enda nackdelen med materialet är ganska hög kostnad.

När du använder andra material måste du först kontrollera att ytan är helt platt. Sedan är det installerade fyrkanter. Lutning bör riktas mot takrännor.

När man skapar razuklonki värt att överväga takets yta. För garageets tak är det till exempel värt att överväga en ramp som kommer att skickas till dränktratten. Liten bas för ett standardhus på 80 kvm. m kommer att vara 2-4 lutning. Samtidigt måste alla styras till avloppssystemet för att fritt kunna leverera vatten till det.

Hur man beräknar?

Om arrangemanget av ett plant tak normalt inte uppkommer, då för installation av ett tak med flera backar krävs ingenjörsberäkningar. Det enklaste sättet att beräkna och bestämma värdena i grader. Till exempel, för att ordna ett tak med en sluttning på 30 grader, kan du använda en matematisk metod.

Detta kommer att kräva två mätningar.

 • Vertikal höjd (H). Värdet mäts från toppen av det lutande planet till botten av kupésystemet (från åsen till takkanten).
 • Pantsättning (L). Detta är den horisontella längden från mitten av nedre punkten till lutningen till takskenorna.

Matematisk beräkning görs med formeln. Du kan beräkna den önskade parametern enligt följande: I = H: L. Till exempel är längden 5 m och höjden är 3 m. I detta fall kommer lutningen att vara lika med 0,6 (vid beräkning av I = 3: 5). Detta värde måste multipliceras med 100. Det visar sig 60 procent.

För att omvandla ett värde till grader kan du använda ett speciellt tabellförhållande. Den finns i specialiserade läroböcker. Ibland kan ett sådant bord hittas i försäljning på stormarknader. Det är inte nödvändigt att konvertera relativa värden. Med värdena från ovanstående exempel kommer lutningsvinkeln att vara 30 grader.

Bestämning av takets nominella vinkel

Det är svårt att föreställa sig någon byggnad utan tak. Taket ska skydda byggnaden mot effekterna av naturligt nederbörd, har brandbeständiga och vattentäta egenskaper för att säkerställa effektiv avlägsnande av nederbörd. Byggnadens hållbarhet och dess individuella element beror i stor utsträckning på takets kvalitet. För att uppnå bästa möjliga resultat är det värt att använda enklare typer av höjda tak: enhöjd, dubbelhöjning, hinkad, halvhammad, mansard.

Minsta lutningsvinkeln på metallets tak bör vara 14 grader.

Grunddata

Grafik av valet av takmaterial beroende på takets lutning.

Den tillåtna lutningsvinkeln för metalltaket mäts vanligen med egna händer, baserat på klimatförhållandena i området där konstruktionen utförs och takmaterialet. Minsta lutningsvinkeln bör vara 110 °, den maximala lutningsvinkeln kan bestämmas genom analys av väderförhållanden, dess värde kan vara 45 °. och mer. För varmare och torrare klimat används ett mindre sluttande tak. En brant lutningsvinkel gör det möjligt att minimera snö och därmed minska snöbelastningen. Till exempel gör en 45 ° sluttning det nästan omöjligt att ta hänsyn till vikten av snötäcke.

Tillsammans med detta ökar en ökad lutningsvinkel drastiskt vindtrycket på taket. Med en sluttning på 45 ° är vindtrycket 5 gånger större än 11 ​​°. Därför, för en större lutningsvinkel uppstår behovet för fler skenor för att förstärka lattarna och spjälkarna. Från takets sluttning vinkel beror direkt på kostnaden.

För ett tak med en lutningsvinkel på cirka 40-45 ° behövs mer material (ca 1,5 gånger) än för ett platt tak och för 60 ° krävs mer än 2 gånger mer takmaterial. När du väljer en konfiguration är det viktigt att komma ihåg att valet av takmaterial direkt beror på lutningsvinkeln. Med hänsyn till lutningsvinkeln kan du bestämma materialet för taket, samt att beräkna skiktets tak och dess yta.

Beroende på vindsubstansens användbara område på takets sluttning.

Takmaterial enligt deras egenskaper (teknisk, ekonomisk, fysisk) kombinerades i grupp 1-11.

På diagrammet visas de med bågformade pilar. Lutningslinjerna visar rampens lutning. Den markerade (djärva) raden i diagrammet anger förhållandet mellan den fulla höjden av en given åsna h till hälften av sin vanliga grund ½. Förhållandet 1/2 indikerar att det vertikala segmentet h ligger på det horisontella segmentet ½ två gånger. Den lutande linjen på halvcirkelformen visar lutningsvinkeln i grader och skalan ligger vertikalt - takets lutning i%.

Räkna sålunda minsta förspänning för dessa eller andra takmaterial. Som ett exempel, med hjälp av denna graf, kommer vi att beräkna önskad lutningsvinkel för ett givet tak med metallplattor.

Hur mäta bias

Förhållande mellan graden och procentandelen för takhöjden.

I diagrammet letar vi efter en lutande linje med vilken den bågformade pilen 2 är sammanfogad. Korsningen av den lutande linjen med vertikal skala bestämmer lutningen som är minst acceptabel för ett givet tak, vilket är 50%. Vi vet att höjden av lutningen bestäms av förhållandet mellan åsens höjd och hälften av starten. Utför beräkningen på följande sätt:

i = 10 meter (start)

h = 4 meter (höjden på åsen)

i = h / (1/2) = 4 / (10/2) = 0,8

För att mäta bias i% multipliceras detta förhållande med 100

Således kommer en sluttning på 80%, under överensstämmelse med byggnadsnormerna, att säkerställa en tillräcklig utsläpp av regnvatten från hela området. För taket av polymerbitumenvalsade, bitumen- och mastmaterial med en lutning på 10 ° behövs ett skyddsskikt för det huvudsakliga vattentätningsskyddet av grus eller stenstoft, som har en frostbeständighetsklass på minst 100. Det samma skyddsskiktet används för takets tak med filmvalsade material med en vinkel på upp till 2,5%. Skiktet för skydd av grus bör vara 1-1,6 cm tjockt och skiktet med grovkornigt toppläggning ska vara 0,3-0,5 cm.

Vidare krävs på tak med en lutning på upp till ca 2,5% med hjälp av elastiska filmmaterial i rullar, gjorda med fritt läggande, ett viktningsskikt av grus med en hastighet av 50 kgf / kvm.

På tak av bitumen-polymer- eller bitumenbeläggningar i rullar med en sluttning över 10% är det översta lagret av vattentätt skydd täckt av grovkornig förband. På taken av mastiska material med en vinkel på mer än 10% ger ett skyddande skikt av färgglada kompositioner.

När du skapar ett tak av asbestcementplåt, såväl som wellpapp och metallplattor med en lutning på upp till 20% över hela området, är det nödvändigt att försegla lederna. Högst 5% får avvika från takets lutning av små material. Genom att göra dessa beräkningar kan du ta reda på golvytan på vinden eller vinden.

Enheter och verktyg

En digital display med kontrollelement är inbyggd i metallstrukturen.

Lutningen på alla ritningar kan anges i grader eller i procent, och det är självt angivet med bokstaven "i". För närvarande finns det inga strikta regler för hur man anger detta värde. Måttenheten anses vara grader eller procentandelar (%).

Lutningsvinkeln mäts på två sätt:

 1. Särskild inklinometer.
 2. Matematiskt, med hjälp av beräkning.

Inclinometern är en specialskena med en ram, som har en axel mellan lamellerna, på vilken pendeln är fixerad, och sin egen skala av delning. När denna skena är i ett horisontellt läge avböjs pendeln på sin skala av noll grader. För att mäta lutningens lutning är skenan av anordningen anordnad vinkelrätt mot åsen i upprätt läge.

Skalan bestämmer pendelens böjningsvinkel, vilket indikerar lutningen på den här takets höjning i grader. Denna metod för definition används mycket, mycket sällan. För närvarande har många geodetiska instrument utvecklats för att bestämma dessa värden och speciella nivåer för höjningsnivåer, både droppe och elektroniska.

Du kan säkert beräkna takets lutning utan att tillgripa användningen av speciella geodetiska, mekaniska och andra typer av instrument för att mäta lutningen. Du behöver bara mäta några parametrar av taket:

 1. Vertikal höjd (betecknad som H) är höjden från toppunkten av denna lutning (vanligtvis räknad från åsen) till den lägsta punkten (den så kallade kronkanten).
 2. Stiftelsen är ett horisontellt gap från den lägsta punkten av denna sluttning till sin högsta punkt.

Takets tak (dess värde) med hjälp av en matematisk beräkning hittas så.

Lutningsvinkeln hos en separat lutning i uttrycks i förhållande till förhållandet mellan den uppmätta höjden på taket H och avståndet till stiftelsen L. Således

För att noggrant bestämma detta värde i procent multipliceras förhållandet i med 100. Då, för att bestämma dess värde i grader, översätter vi procenten i grader.

För en fullständig förståelse av denna metod presenterar vi en tydlig beräkning:

Takhöjning i grader och procent

I artiklar om takkonstruktioner finns ibland två begrepp som karakteriserar takets lutning. Fram till nu förstår vissa utvecklare inte deras värderingar, skillnader och behovet att använda. Under hundratals år mätt byggare uppför backarna i grader, och deras struktur står fortfarande. Vad var anledningen till att introducera en annan metod för mätning av sluttning, vilka är de faktiska fördelarna med detta? Vi kommer att försöka ge svar på denna och andra frågor i den här artikeln.

Takhöjning i grader och procent

Varför behöver du veta takets lutning

Utan en korrekt förståelse av denna fråga är det omöjligt att hantera backarna i grader och procentsatser. Vad påverkar sluttningarna av backarna?

Typ av takmaterial

Vind och snökraft

Som framgår av bordet är takhöjdernas lutningsvinkel en av de viktigaste tekniska parametrarna för taksystemet hemma. De uppmärksammar det från början av byggprojektet.

Varför behöver du veta lutningsvinkeln

Projektdokumentation av byggnader tar hänsyn till ett stort antal enskilda faktorer, medan specialister försöker ta hänsyn till det maximala antalet kundkrav. Men bara under ett villkor - deras önskningar påverkar inte styrkan och tillförlitligheten hos strukturerna och uppfyller de befintliga lagstadgade kraven i statliga standarder.

En av de viktigaste elementen i en byggnad eller struktur är takbeläggning, under designen kommer säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet, inte design, till första början. I moderna byggnader skyddar taket inte bara det från nederbörd, men förhindrar också värmeförlust.

Gantry Angle Calculator

I vilka värden mäts lutningsvinkeln

Vid första anblicken, en mycket märklig fråga. Under hundratals år mäter alla världens forskare lutningsvinkeln i grader eller ppm. Och byggherrarna har nyligen kommit med några andra mått på att mäta takhöjden - takten. Varför det här är gjort är okänt för oss, eftersom det också är okänt vilket intresse som gör det enklare, vilka beräkningar är lättare att göra med dem, hur de kan visuellt ersätta grader. Till exempel, om kunden vet att lutningsvinkeln på sluttningarna är 45 °, representerar han den vinkel som han har ett tak på. Och om han fick veta att lutningsvinkeln är 50%, vilken typ av tak ska han föreställa sig?

Varför behöver du takets lutningsvinkel

Beroende på typ av tak och klimatzon på byggplatsen väljer designarna den optimala lutningsvinkeln. I framtiden används detta värde under olika beräkningar av trussystemet. Vad påverkar lutningen?

 1. Träbenens linjära dimensioner. Med hänsyn till lutningsvinkeln förändras storleken på de vertikala och horisontella krafterna. Utan lutningsvinkelen hjälper inte förstärkningsvetenskapen till att beräkna de faktiska värdena för lasterna, och på grundval av dessa data bestäms bredden och tjockleken hos timmer som används för tillverkning av flätadeben.
 2. Step rafter. Om du planerar att använda vindarutrymmet för bostäder, så är stegarna inom 60 cm. Detta beror på att på taket uppvärms taken, nämligen isoleringens bredd. Det spelar ingen roll om det är pressat eller rullat mineralull, polystyrenskum, polystyrenskum eller andra polymera isoleringsmedel. För kalla tak är regleringsavståndet till honung med hjälp av spärrben inte reglerat och beror endast på storleken på brädorna och lutningsvinkeln på sluttningarna.

Steg mellan spärrarna

Urval av tvärsnitt och längd på trussfot

Single Shed Roof Length Calculator

Exempel på att använda takets lutningsvinkel i grader

Ta till exempel husstorleken på 8 × 10 m, taket kommer att skjulas. Längden på sluttningarna är 10 m, lutningsvinkeln är 20 °. Beräkna alla andra dimensioner av trussystemet. För beräkningar rita du en högra triangel med vertikalerna A, B, C och, sidor a, b och c.

 • a är höjden på trussystemet (vindrum);
 • b - halva bredden av huset, ett känt värde, i vårt fall 4 m;
 • c - längden på häftapparaten utan takskenorna.

Vinkel A är lutningsvinkeln på sluttningarna, ett känt värde, i vårt fall 20 °.

Vi behöver veta längden på trissfoten utan storleken på takskyddet (c) och höjden på trussystemet (a). Allt detta kan göras, med vetskap om lutningsvinkeln. Tänk på, inte procenten av lutningen, men lutningsvinkeln på sluttningarna.

Trussfotens längd bestäms av formeln (se figuren nedan).

Vi har b = 4 m och lutningsvinkeln A = 20 °. Nu med hjälp av en enkel räknare definierar vi = 0,939. Att ersätta de kända värdena i formeln c = 4: 0,939 = 4,25 m. Detta är längden på hävarmen.

Nu behöver du veta höjden på trussystemet. Vi definierar det med formler (se figuren nedan).

Det finns inga problem med de två första formlerna, vi vet alla data. För att kunna använda den tredje formeln behöver du veta vinkel B. Detta görs mycket enkelt. Summan av alla inre hörn av en triangel är alltid 180 °. Vi vet rätt vinkel på 90 ° och lutningsvinkeln på sluttningarna på 20 °. Summan av dessa två vinklar är 90 + 20 = 110 °. Därför är vinkeln B lika med 180-110 = 70 °.

Bestäm höjden på trussystemet för alla tre formlerna:

 • a = c × sin A = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 × 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

Som du kan se var resultaten i alla fall densamma. I vårt fall är trussystemets höjd 1,14 m. Således har vi, med hjälp av lutningsvinkeln och elementära trigonometriska funktioner, lärt oss alla dimensioner av intresse. Då kan man beräkna antalet byggmaterial etc.

Är viktigt. Det är nödvändigt att komma ihåg en mycket viktigare faktor. Alla byggverktyg och enheter visar lutningsvinklarna endast i grader, det finns ingen skala med procentandelar.

Om du finner det svårt att beräkna, så finns det speciella tabeller eller onlinekalkylatorer. Ersätt din källdata och genkänna omedelbart de saknade dimensionerna. Allt är enkelt och pålitligt. Nu är det nödvändigt att bo mer detaljerat om bestämningen av takets lutning i procent.

Vad är procentuell bias

Det är värt att prata om lutningsvinkeln i skridskor i procent. Begreppet "lutningsvinkel i procent" är tekniskt analfabet och används endast av dem som inte bygger någonting själva.

Är viktigt. Alla raster av rafterben ges i grader, under montering av rafter system ingen använder en procentandel. Speciellt eftersom det inte finns några mätverktyg som mäter vinklar i procent. Det finns speciella tabeller för att konvertera intresse för vinklar, men mer om det senare.

Beakta dessa definitioner i praktiken. Antag att sluttningen av backarna är 30%. Vad betyder detta? Detta innebär att takets tak är 30% halv bredden av byggnaden. För beräkningar kommer vi att använda samma triangel.

Hastighetsprocenten beräknas med formeln (se bilden nedan).

 • a är åsens höjd;
 • b - hälften av byggnaden.

Vad är 30% och hur är ett tak med ett sådant procentandelskikt mycket svårt att föreställa sig. För att konvertera detta värde till grader bör du använda ett specialtabell. Med hjälp hjälper vi oss att 30% innebär att takhöjden är ca 16,5 °. Faktum är att för 16 ° är andelen 28,7% och för 17 ° är denna parameter 30,5%. Om befälhavaren vet att lutningen på lutningen är ca 16,5 °, kan han lätt föreställa sig takets utseende och geometri, beräkna linjära dimensionerna på takflänsarna, takets vertikala stöd, dimensionerna på plåten. Hur görs sådana beräkningar om det finns en procentuell lutning?

Exempel på att använda lutningsvinkeln i procent

Beräkningen av parametrarna i trussystemet med procentandelsförhållandet av åsens höjd och halva bredden på byggnaden görs med hjälp av en miniräknare.

Med en initial formel görs ytterligare beräkningar med användning av elementära aritmetiska ekvationer. Först måste du konvertera en liten formel.

I detta fall är X procentandelen av takets lutning, vilket vi enades om, till exempel, ta 30%. Detta värde är känt och fastställt under beräkningarna.

För preliminära beräkningar är det nödvändigt att omforma formeln något i denna form (se figuren nedan).

Nu definierar vi separat värdena för a och b.

 • a är höjden på trussystemet,
 • b - halva bredden på byggnaden, och
 • X är höjdenes procentuella lutning.

Procentdelen är känd för oss, för ytterligare beräkningar kommer det att vara nödvändigt att mäta antingen höjden på kepsen eller halva bredden av byggnaden. På grund av att det är mycket lättare att ta reda på det andra värdet, kommer vi att mäta det.

Till exempel. Bredden på byggnaden är 8 meter respektive halv är 4 meter (b = 4 m).

Vi känner igen höjden på trussystemet (se bilden nedan).

Ta reda på höjden på trussystemet

Höjden på trussystemet på 1,2 meter, den lutningsvinkel vi lärde oss från bordet, är cirka 16,5 °.

Därefter borde vi beräkna längden på trussbenet utan taket på taket. Det finns två sätt att gå.

Den första. Med hjälp av Pythagoreas teorem, där c är längden på häftapparaten.

Följaktligen kan värdet av c representeras av formeln i illustrationen nedan.

Hypotenuslängd Formel

Ett exempel på beräkning (se bilden nedan).

Den andra. Använda trigonometriska funktioner. Som vi har angett ovan kan beräkningen av längden på häftapparaten utföras enligt formeln nedan.

Beräkningen av längden på hävarmen

Alla data vi har, lutningsvinkeln är 16,5 °, halva bredden på byggnaden är 4 m.

Beräkningsexempel

Det finns små skillnader längs längden på fläkten. Detta beror på det faktum att lutningsvinkeln valts ungefär.

Vilka är de bästa definitionerna att hantera?

Frågan kan anses vara retorisk. Från skolan vet alla att vinkeln ska mätas i grader och representerar lätt dess verkliga värde. Takets lutningsvinkel - vinkeln som bildas mellan den horisontella linjen och lutningen, på ritningarna har olika bokstavsbeteckningar, det spelar ingen roll. Längden på sluttningarna får inte överstiga 90 °, oftast ligger den inom 10 ° -40 °. De nedre raderna av spärrar av ett brutet vindsak kan vara ganska branta, på grund av en sådan konstruktion ökar det effektiva området med vindsutrymmen.

Brutet takhissystem

Om allt är klart och bekant med dessa begrepp, varför används fraktioner? För att vara ärlig kan ingen ge ett begripligt och helt entydigt svar. Vidare, för att konvertera ränta till grader, är det nödvändigt att använda tabeller, utan grader under konstruktionen av trussystemet är inte tillräckligt.

Ibland försöker de att visa lutningen med en bråkdel, i övre delen av bråkdelen anges höjden på trussystemet, längst ner i längden på spjutets längd på den horisontella ytan. Helt enkelt kallas denna projektion halva bredden av huset. I vissa artiklar kan du hitta beteckningen lutning 1: 4 eller 2,5: 6. Om dessa värden delas upp och multipliceras med 100, får vi definitionen i procent.

Tabellerna är sammanställda på grundval av hur många grader en procent har av förhållandet mellan takets höjd och halva bredden. En grad är ungefär 1,8-1,9%. Nu kan du dela procentsatserna med detta värde och få lutningsvinkeln i grader. Till exempel är procenten av takets lutning 30%. För att konvertera till grader ska detta värde divideras med 1,9.

Betyg och Procent

Men värdena är felaktiga, beroendet är mycket mer komplicerat och icke-rätlinjigt, du kan bara använda översättningen för klarhet, använd metoden som erhållits med denna metod vid lutningsvinkeln i lutningen i grader för ytterligare beräkningar är förbjuden, för mycket fel. För tydligheten har designarna utvecklat ett specialschema för förhållandet mellan måttenheter av takets lutningsvinkel.

Noggranna data kan erhållas från ett specialbord, om det inte finns där, använd sedan online-kalkylatorn för omvandling av värdena för bestämning av takets sluttningar.

Hur vinklar vinkeln på vinden

Ju större vardagsrummet på vinden - desto bekvämare är det att bo i det, desto mer prestigefyllda är byggnaden övervägd. Utvecklarna är företrädesvis förinriktade beroende på dessa prestandaegenskaper av takets form, och kunskapen hjälper dig att välja det bästa lösningssystemet. Det kan göras bekvämt och billigt, lämpligt för användning av olika takmaterial.

Beroende på vindsubstansens användbara område på takets vinkel

Diagrammet visar tydligt hur området på ett rum ändras med en förändring i lutningsvinkeln på sluttningarna. Under bestämningen av vindsummets storlek måste man komma ihåg att att höjden på rummet mindre än två meter är opraktisk, sådana rum har en nedtryckande effekt på hyresgästerna.

Men det finns negativa faktorer som uppstår när lutningsvinkeln ökar.

 1. Antalet byggmaterial kommer att öka. Ju större lutningsvinkeln är desto större är längden på fläkten. Tänk på ett exempel. Längden på sluttningarna är 45 °, bredden på huset är 8 m.

Med sådan data är längden på en häftare

Längden på två trussben är 5,66 + 5,66 = 11,32 m. Detta är trots att byggnadens bredd är bara 8 m. I praktiken betyder det att för ett sådant tak måste du köpa på 8: 11.32 × 100 = 70 % mer timmer och tak än ett magert till platt tak.

 • Den beräknade kostnaden för takläggning ökar. Inte bara på grund av en ökning av mängden material som behövs, men också på grund av en ökning av komplexiteten i takarbetet. Sådana uppgifter kan endast utföras av högkvalificerade specialister, och deras tjänster är mycket dyra.
 • Öka vindbelastningen på taket. Ansträngningarna är vändning, ytterligare särskilda konstruktionsåtgärder krävs för att öka tillförlitligheten för att fixera mauerlat till fasadväggarna och höjderbenen till mauerlati.
 • Steg-för-steg-instruktioner för att bestämma storleken på trussystemet

  Det är nödvändigt att känna till dimensionerna av elementet i trussystemet, om byggnadens bredd och rampens lutningsvinkel är kända. Tak vanlig duo-pitch. Husbredden B = 8 m, lutningsvinkel på 35 °.

  Steg 1. Beräkna höjden på taksystemets vertikala stöd. De är installerade under åsbalken och tar upp den vertikala belastningen. För att veta takets höjd bör du använda formeln nedan.

  Formel för beräkning av takets höjd

  Steg 2. Beräkna trussfoten utan överhäng.

  Längd på spjutbenet utan överhäng

  Steg 3. Kontrollera beräkningarna korrekta. Därför rekommenderas att använda Pythagorasatsen.