Ventilationsanordningen på vinden i ett privat hus: luftvägar, dörrfönster, galler

Ägare är ofta rädda för att utrusta ventilationen av ett kallt vinden i sina privata hem, med hjälp av följande antaganden.

 • Genom ventilationsgallerna på vinden från huset lämnar värmen. Man tror att byggnaden kommer att svalna snabbare. Men oftast ligger problemet i dålig värmeisolering av väggar eller tak. Förresten tränger fuktig varm luft genom det dåligt isolerade taket in i vinden. Vad är dess fara, vi kommer att berätta i nästa kapitel;
 • Ventilation kallt höfttak eller tak på taket är endast nödvändigt på sommaren. Enligt många behövs ventilationsgaller och fönster på vinden endast för ventilation i fylligheten. Faktum är att på vintern blir taket på en ouppvärmd och oventilerad vindsvåning till en grotta, övervuxen med isstalaktiter.
 • Det spelar ingen roll vilken storlek som öppnar sig. Området med ventilationsfönster och luftvägar på vinden måste noggrant beräknas. Hur man gör det rätt - läs vidare.

Attic ventilation i ett privat hus är ett viktigt element i termoregulering. Rätt organiserade, det låter dig spara pengar på uppvärmning eller kylning av bostadsutrymme och för att behålla strukturen i sig intakt och intakt. Särskilt viktigt är ventilationen på vinden över vinden.

Loftet i ett privat hus behöver ventilation både vinter och sommar.

Så, under den heta årstiden, värmer ett rött hett tak luften på vinden upp till 150 grader. Huvuddelen av denna värme ges till taket på övervåningen, klimatanläggningen måste arbeta med ökad belastning för att eliminera överskottsvärme. Om det inte finns något luftkonditioneringsapparat, försvinner ägarna från helvete och stuffiness.

På vintern är luftutbyte nödvändigt för att avlägsna överskott av fukt. Enligt tekniska krav bör temperaturskillnaden mellan gatan och vinden vara 4 grader eller mindre. Temperaturminskningar mellan bostadsgolvet och gatan bidrar till ackumulering av kondensat på takbalkarna. Fuktighet fryser gradvis och skapar hela kaskader av istappar. I tina smälter de och fukt droppar på golvet på vinden. Tak och takens stödkonstruktioner förstörs. På träspärrar utvecklas formen.

För övrigt hindrar högkvalitativ ventilation av den kalla vinden att ackumulera snö och is på taket på huset.

Vad är vindsugning?

Fri luftutbyte mellan takytan och gatan utförs genom luckor och öppningar. Det mest effektiva är hålen i skridskor och under takets överhäng. Så placerade använder de trycket från vinden och värmen som kommer från husets tak.

Om ventilationen av ett kallt vinden i ett privat hus är ordentligt utrustat, fördubblas luften över hela taket från insidan om en timme. Strömmarnas rörelse riktas från botten ut ur luftkanalerna under taken upp till åsplattorna med speciella hål. Om taket är isolerat, för en fri passage av luft mellan takmaterialet och isoleringen lämnas ett mellanrum på upp till 5 cm.

Den bästa huven är försedd med en kombination av luftkanaler i åsen och stigande element monterade nära åsen. För kaklatak görs kakel med luftkanaler för luftutbyte.

Och ett sätt att ventilera vindarna i privata hem är att installera bafflar (turbiner för ventilation) som ger mekanisk dragkraft. Metoden är bra för ventilation av den uppvärmda vinden över vinden.

En liten lutning av taket måste också beaktas vid planering av ventilationen på en kall vind. Hål i skridskan kan fyllas med snö, så de ersätts av rör vars höjd måste ligga över snöskyddet.

Den antika ventilationsmetoden är ett ventilationsfönster på vinden. För att ge en utmärkt luftutbyte i en kall vind, en kombination av luftkanaler under takskenorna, i skridsko- och dammfönstren.

Ventilation kalla hus med ett gambreltak är annorlunda eftersom huset inte har några gavlar. Därför finns det ingen plats att installera ventilationsfönster på vinden. Sålunda ventileras kalla vindar under de hakade taken med åsar och takflänsar.

Loftet ventilation över vinden är mer komplicerat. Här är luftvägar försedda med slitsar i takpjäsen och mekaniska drivmedel. Ventilation på vinden är dold i kolumnerna.

Attic ventilation genom dormer windows

Som ventilationen på vinden kan du bara använda dvärgfönstren, utan att utrusta ventilations- och ventilationssystemet. Det här alternativet är inte särskilt effektivt, eftersom luften kan stagnera under fönstren och ovanför dem.

För att förbättra luftutbytet och minska volymen av stillastående utrymmen, gör storleken på de hörande rutorna 60 cm x 80 cm. De är monterade i motsatta gavlar. För det första är träramar gjorda, fastsatta av rack till spjällen. Takmaterialet är fäst vid ramen. Fönstren dekorerad med samma material som taket ser bättre ut. Som dekorationen av öppningarna runt fönstren är väl lämpad. Fönsterkassetten i öppningen är inställd senast. Alla luckor mellan fönstret och taket ska stängas noggrant.

Regler för placering av ventilationsfönster:

 • Fönster är placerade på lika avstånd från åsen, kronhjulet och sidorna;
 • mellan fönstren bör vara ett avstånd på mer än en meter;
 • Fönsterutformningen ska passa harmoniskt i byggnadens övergripande utseende.
 • i fönstret kan du montera ventilationsgallret på vinden, måla det så att det passar taket.

Tak och tak

Produkterna är hål i taket för ventilation av en kall eller varm vind. Produkterna är åsar eller takläggningar beroende på platsen. Eaves är anordnade på båda sidor av takskenorna och representerar luckorna mellan taket och väggen ca 2 cm bred. De kallas slitsade. Om luftluftarna är gjorda i form av hål kallas de prickade. Ju mindre höjden på sluttningarna är desto större är luftflänsens diameter eller bredd men inte mer än 2,5 centimeter.

Riggluckor är gjorda i form av slitsar upp till 5 cm breda eller i form av flyugarkov med intervall upp till 8 meter. Randproduktioner installeras också i taktak, till exempel kaklade. Särskilda plattor med hål placeras en rad från åsen.

Hål för övre delen av taket är gjorda i form av luftare, ett gavelgitter eller utdragbart takutlopp. Ryggluftsfläktar och stigutgångar kan köpas tillsammans med takmaterialet.

Produkter är det enda sättet att ventilera vinden utan dörrfönster.

Ventilationsluftare

Takfläktar är en modern och bekväm typ av luftkanaler. Det är ett rör på toppen täckt av ett lock. Luftbehållare avlägsnar ånga, fukt och stillastående luft, vilket ger ventilation av en kall vind i ett privat hem. Luftbehållare installeras på takets sluttningar, där luftens rörelse är försedd med skillnaden i temperatur och tryck, vilket ersätter åsluftens luftvägar. Luftbehållare är kontinuerliga och punkt. Dot luftare är utrustade med fläktar och säkerställa god luftrörelse. Utseende, de liknar svampar.

Kontinuerliga luftare är en tallrik längs åsen med hål. De är täckta ovanpå taket, de är nästan osynliga och ger intensiv luftrörelse på grund av hålets stora område.

Olika typer av luftare är skapade specifikt för taket på:

 • bältros;
 • platt tak
 • metall keramik;
 • keramik.

Luftbehållare installeras endast där takfönster är försedda. Det finns andra villkor för deras installation:

 • endast tak med en lutning på 15-45 grader är lämpliga;
 • ett avstånd på minst 30 cm hålls kvar från skorstenen eller väggen;
 • luftare ser över slitsen 25 cm i båda ändarna av skridskan;
 • Punktmodeller är monterade inte längre än 50 cm från åsen.

Attic ventilation beräkning

De som bestämde sig för att utrusta vindsugningsventilen med egna händer innan man började arbetet måste göra beräkningar. För att garantera det bästa resultatet kan endast specialist. Och för de mest modiga har vi förberett ett tips:

Förhållandet mellan produktionsområde och vindzonen är 1: 500.

Vid 500 kvadratmeter. meter på vinden bör stå för 1 kvadrat. mätare ventiler. I extrema fall kan du styras av ett förhållande på 1: 300, 200 kvadratmeter. Attiska mätare ska utgöra minst 0,4 kvadratmeter. meter produhov. Beräkningarna tar hänsyn till området för sann ventilation, det vill säga även bredden på gallren, vars kanter stör luftflödesrörelsen, är utesluten.

Överskott av rymdprodukter är oönskat som nackdelen. Snö och regn kan komma in i för stora hål, eftersom det är de mest utsatta platserna på taket som du behöver komma ihåg.

Utsläppsutrymmet (åsar och stiggitter) ska vara 12-15% större än inflödesområdet (kronbensprodukter).

Ventilera en kall vind med egna händer

Många ägarna tänker på hur man gör vinden ventilation, efter några år bor i huset. Snuskig lukt och fukt på vintern gör att du tar upp verktyg. Vi kommer att berätta om byggandet av ventilationen av någon vind med sina egna händer.

Med ett taktak är det enklaste sättet att utrusta vinden med egna händer genom att göra ventiler i gavlarna. Gables, som regel, är gjorda av trä och detta underlättar arbetet mycket. Stängt träd- och vindöverhäng på takets sidor. Alla slitsar måste göras jämnt, vilket ger luftflöde över hela vinden.

Det finns inga luckor i stengallar, så du måste arma dig med ett instrument och borra två dörrfönster. De är stängda med barer och myggnät.

När du utrustar vindsugning med egna händer beror placeringen av luftkanalerna i stor utsträckning på takets form. Olika alternativ erbjuds i diagrammet ovan.

Du behöver inte oroa dig för hur du kan göra vinden ventilation, om skiffer, kakel eller ondulin används som takmaterial. Den vågformiga formen ger tillräckligt med hål för luftens passage. Och lägg arken på kassen med luckor genom vilka luften flyter. Metallplattan, även om den har en vågliknande form, samlar kondensat när temperaturen sjunker, så den är täckt med en ångspärrfilm nedanifrån.

Kompetent ventilation på vinden är inte mindre viktig än installationen. Och särskild uppmärksamhet bör ägnas åt väderförädling av rör.

Isolering av ventilationsrör

Ventilationsrör måste isoleras på vinden och över takytan. Denna procedur utförs för att undvika ackumulering av kondensat, vilket kommer att ackumuleras på innerväggarna och strömma ner. Eftersom ledningarna i ventilationsrören inte är lufttäta tränger fukt genom stödstrukturerna, förstör finishen och leder till att byggnaden gradvis förstörs. Ja, och ventilationskanalerna lider av kontakt med fukt, om de är tillverkade av galvaniserade rör.

På vintern växer ventilationskanalens lumen med hoarfrost och bokstavligen inom en månad kommer det normala röret med 15 cm diameter att stängas helt.

Utseendet av kondensat i ventilationskanalerna är oundvikligt: ​​människor andas ut vattenånga, tvätta, bada och tvätta. Samtidigt släpps fukt ut i luften. Luftfuktigheten i den varma luften i en bostadsbyggnad kan nå 100%. Vid kontakt med den svaga ytan på ventilationsaxlarna sätter vattnet på sig.

För att förhindra denna process och genomföra isolering av ventilationsrör på vinden. Här ligger gränsen mellan husets varma luft och det kalla uppvärmda vinden.

Det billigaste alternativet isolering: mineralull. Det brinner inte, men när det är vått, förlorar det helt dess egenskaper. Lättare monterad korrugerad med mineralullisolering.

Skum i form av speciella flyttbara "skal" är väldigt lätt att installera och billigt. Men det brinner väl och avger giftig rök, därför rekommenderas det inte för bostadshus.

De bästa materialen för isolering av ventilationskanaler: polyuretanskum, polyetenskum, polypropen.

Professionella rekommendationer

Och i slutet av dagen, några viktiga tips för dem som är intresserade av hur man korrekt gör vinden ventilation:

 • Alla ventilationselement måste vara resistenta mot alla väderförhållanden.
 • Noggrant överväga placeringen av åsna luftvägarna. De är installerade så nära som möjligt till åsen;
 • Kontinuerliga soffits fungerar effektivt som gardinstänger. De bästa materialen för dem är icke-rostande aluminium eller plast. Spotljusets yta är täckt med ett fint nät;
 • Vid utrustad med vindsugning utan dörrfönster bör särskild uppmärksamhet ägnas åt luften mellan spjällen. Det är viktigt att de inte är igensatta med skräp och damm under driften.
 • Dra åt en professionell vind för att beräkna vinden över vinden.
 • Montera dekorativa ventilationsfönster på vinden, ger charm och en speciell stil till ditt hem;
 • Utrusta utloppsventilen på vinden. Montera aggregatet på det renaste stället, inte närmare än 8 meter från avgasröret.

Ventilation av den kalla taket på taket av ett privat hus med egna händer: fönster eller utmatning genom gavlarna + foto

Ingen är förvånad över behovet av tvångsuppvärmning av vindsvåningen för att skapa ett bekvämt mikroklimat i bostaden. Många tycker inte ens om det ordentliga ventilationssystemet i det här rummet. Men högkvalitativ ventilation på vinden bidrar till underhållet av mikroklimatet där, förhindrar att svampar, rot och mögel uppstår, ökar takets konstruktion. Korrekt beräknad och genomtänkt ventilation är inte mindre viktigt än kompetent ång- och värmeisolering.

Loftrummet: Behovet av ventilation

Anordningens ventilationssystem är en viktig del av konstruktionen. Ventilation är inblandad i värmeväxlingsprocesserna i hela bostadsstrukturen.

Under den varma årstiden kan taket värma upp över hundra grader, och den uppvärmda varmluften kommer in i huset och förvärrar värmen i den. Vid kallt väder kan andra problem uppstå. Den kylda luften bildar kondensatdroppar på de värmda golv: den här fukten påverkar träelementen negativt.

Även grundventilation kan förhindra för tidig skada på spärrar.

Loftrum: ventilation

I olika byggnader finns olika typer av vindar: de har olika syften, respektive arrangemang och dekoration är olika. Enligt huvudfunktionen är vindarna uppdelade i två huvudtyper - varma och kalla. Den senare typen är mer traditionell. I sådant fall är systemet med takkonstruktioner inte skyddat på något sätt, eftersom endast överlappning är isolerad. Den andra typen har bara ett viktigt mål - att skydda teknikkommunikationen ordentligt.

Kallvåning: ventilationsanordning

I ett kallt vinden rum måste det finnas justerbar ventilation. För att utrusta den, lämna inte stängda takar och lådor. Ett bra alternativ kan vara en speciell sömnad med luckor, vilket gör att luften kan cirkulera fritt. Om emellertid skiffer eller ondulin används som takbeläggning, och det finns inga ång- och vindisoleringsfilmer, bör du inte oroa dig för en speciell enhet på vindsvågen.

Enheten ventilerar takytan på taket

Mellan de enskilda vågorna på taket tränger luften utan störningar in i utrymmet under taket och går utåt.

Metall kan också ventileras på egen hand, men det kan orsaka kondens, så det är nödvändigt att använda en isolerande film.

Vid dubbelt sluttande tak ligger ventilationskanaler i gavlarna. Löst placerat överhäng kan vara ett ganska effektivt sätt att lösa problemet.

Smala luckor, jämnt fördelade, kommer att gynna högkvalitativ ventilation av hela vinden.

Men om sömmen är för tätt, eller i fallet där gavlarna är gjorda av sten, måste hål göras i väggarna. Det kommer att vara rationellt att ordna dem på motsatta sidor och därigenom säkerställa eliminering av stagnationsfoci. Den totala S (arean) av ventilationskanalerna ska vara 0, 2% av den totala golvyta.

Ventilationsgaller för taket på huset

Ett annat alternativ är att spara pengar. Det innebär installation av standardgaller för ventilation, varav den ena är justerbar, den andra riktas nedåt med sina öppningar. Myggnätet kommer att skydda dem från insektsinfiltrering.

Om vi ​​hanterar ett höfttak, kommer ventilationsanordningen att göras annorlunda. I botten, i bindemedlet, är ett inlopp gjord, och på toppen, vid åsen är utgången. I det fall då överläggets arkivering är gjord av trä behöver stavarna inte placeras tätt, det kan vara ett mellanrum på några millimeter mellan dem. Om sömmen utfördes med plast, så borde alla komponenter ha hål. Sådana paneler kallas spotlights.

Det är möjligt att arkiveringen är ganska snäv. Hur är det i det här fallet? För dessa speciella gitter är tillgängliga, utrustade med ett nät. De har en diameter på fem centimeter: de placeras var 0, 8 meter längs hela längden av vindhöjden. För att göra hål använder du en borr med en lämplig (rund) borr. Ovan är den översta slutsatsen.

Hur går den ventilerade åsen på taket av huset

I allmänhet är typer av ventilation i stor utsträckning beroende av typen av tak. Till exempel är den klassiska hästen lämplig för skiffer och euro-skiffer. Ett flexibelt, flexibelt tak använde framgångsrikt en ventilerad skridsko eller sköldpadda. Dessutom används en speciell ventil för keramiska plattor.

Metallplattor är välventilerade med en standardrygg. Jag måste säga att hästen inte bara är en ekonomiskt fördelaktig ersättning av ventilen. Det är också ett bra sätt att få ett ventilationssystem på kortast möjliga tid.

Ibland används speciella dörrfönster, med galler eller glasfönster, men deras design är en ganska svår uppgift, vilket kräver teoretisk kunskap och praktisk skicklighet.

Varm vind: ventilation

I moderna värmesystem används inte naturlig cirkulation. Med andra ord, om det är planerat att sätta upp vinden på en vind, ska taket vara helt ventilerat. För ett tak av bältros eller plåtmaterial, kommer det att vara nödvändigt att utrusta ett särskilt ventilerat område: en mot-skena sys på spjällen.

För metallbelagda tak är det lämpligt att använda en vindtät film. Skiffertaket kan utan skenan, eftersom luften måste passera fritt från botten uppåt. En inmatning är anordnad i bindemedlet, utgången sker genom åsen.

Loftet ska ventileras på samma sätt som andra rum. Luften går in genom fönstren (det är möjligt att enheten är utrustad med BTC-ventiler) och lämnar huset genom ventilationsöppningarna. Om de är frånvarande i väggarna, görs svampar (luftare) på huven på taket.

Attic ventilation i huset: sanningen och fiktion

Frågor om kvalitetsventilation på vinden, övervuxna med rykten och spekulation. Vilka fakta om korrekt ventilation är rättvisa och vilka är det inte?

Går värmen genom vinden i ett privat hus?

 • Är det sant att varm luft flyr genom ventilationskanalerna på vintern? Det antas att ventilationsarbetet under den kalla årstiden bara stämmer med uppvärmningen av hemmet. Det är faktiskt osannolikt att detta beror på hål. I de fall då bostaden värms upp länge och sedan snabbt kyler, är det inte ventilationen som är att skylla, men isolering. Jag måste säga att inte mycket högkvalitativ isolering kan låta fuktig luft komma in på vinden. Konsekvensen av detta fenomen är ofta bildandet av kondensatdroppar, vilket i sin tur orsakar skador och ruttande trägolv.
 • Är det sant att ventilation endast krävs under varmt väder? Det är tro att ventilationsarbetet är nödvändigt endast på sommaren, med en stark temperaturökning. Det är faktiskt inte. Om du inte utför ventilationsaktiviteter på vintern, är det fylligt med isbildning, utveckling av svampar och mögel.
 • Är det sant att storleken på ventilationshålen inte spelar någon roll? Detta är också en illusion. Det är inte nödvändigt att utrusta kanalerna "med ögat", eftersom det är troligt att effektiviteten hos ett sådant system kommer att tendera att nollas. Produkterna bör relateras till överlappningar som en till femhundra.

Attic ventilation: tips

 • Hur man utrustar vindsugningsventilen

Hål som ligger längs takets tak ska uppmärksammas. Traditionellt ligger de så nära som möjligt till åsen.

 • Ventilationssystemet måste vara tillräckligt stabilt och klara några klimatförhållanden.
 • Ett viktigt villkor för högkvalitativ ventilation - inuti vinden, mellan spjällen, måste vara installerad luftvägar. Hål måste göras för att eliminera risken för luftstopp eller blockering.
 • Kontinuerliga soffits kan installeras under takskenorna. Ett granskningsnät ska monteras på dem. Föredragna hål av aluminium eller plast, ej mottagliga för frätande processer.
 • Det är bra att använda en fläkt monterad på taket, från utsidan, för att dra ut luften. Det ska finnas ett avstånd på åtta meter mellan fläkten och insugsystemet.
 • För att installera ventilation måste du välja rummets renaste utrymme.
 • En särskild värmeväxlare är installerad för kylning och uppvärmning av luften.
 • Ventilationsrör måste förseglas med diffusorer eller galler.
 • Särskilda dörrfönster är inte bara av betydelsefull funktionell betydelse, men tjänar också till att dekorera strukturen.
 • Attic ventilation i ett privat hus: gör rätt sak

  Luftning av takytan är nödvändigt för att skapa ett balanserat mikroklimat under taket. Det är också viktigt för korrekt och långsiktig användning av hela takkonstruktionen. Idag finns det många lösningar på marknaden för ventilation. De mest effektiva och vanliga sätten att göra detta kommer vi att överväga här.

  Vad som är nödvändigt för att ventilera vinden

  Korrekt utrustad vindsugning gör det möjligt att eliminera kondenseringen på elementen på takpannan. Under ventilationen säkerställs luftflödet, vilket eliminerar kvarvarande fukt. Genom att avlägsna denna fuktighet ökar livslängden hos alla trästrukturer, med vilka takpannan är mycket rik.

  Dessutom finns det två fler säsongsegenskaper vid luftning:

  1. På vintern tillåter ordentligt organiserad ventilation att du effektivt hanterar is, särskilt på takkanten. Naledi kan uppstå på grund av dålig ventilation, vilket resulterar i att överskottsvärme blir kondensat och i sin tur till isuppbyggnad.
  2. På sommaren kommer det rörliga luftflödet att bidra till viss kylning av takmaterial, vilket är särskilt viktigt för bitumenhaltiga material.

  Sätt att skapa vindsugning

  Först och främst tillhandahåller de luftflöde som regel i takets tak. För att göra vindluftsventilationen med egna händer, använd i de flesta fall strålkastare med perforeringar. De är installerade i takets nedre del, och perforeringen tillåter luft att tränga in utan att fördröja eventuella ingrepp av olika insekter.

  Soffits kombinerar korrekt dekoration och funktionalitet, vilket gjorde dem till den mest populära lösningen för luftinlopp till vinden.

  Attic ventilation i ett privat hus behöver också luftutflöde. För detta finns följande element:

  • ventilerad skridsko;
  • inerti turbiner;
  • elektriska fläktar;
  • takfläktar.

  Taket runt omkretsen bör ha ett ventilationsgap på minst 40-50 mm. Detta avstånd tillhandahålls ofta av bredden på battarna, vilket tillåter luft att cirkulera fritt under taket. Denna metod är till exempel lämplig för tak av metall, wellpapp eller ondulin. Formen på dessa takmaterial gör det möjligt att enkelt passera luften under dem och ge ventilation.

  Ventilationskanalerna ska vara 0,2% av det totala arealet i det ventilerade rummet.

  Vid användning av mjuka material för takläggning är räknaren gjord inte solid, men med luckor. Detta gör att du kan kringgå de mest problematiska och svåra delarna av toppad pie.

  I de mest problematiska områdena av taket, till exempel, för dalar eller höfter, är det nödvändigt att göra en punktventilation, som tillhandahålls av luftare eller turbiner.

  Ventilation kallt loft

  Ventilation kallloft kan enkelt göras med hand. Detta kommer att kräva kunskaper om en liten teori och några praktiska färdigheter. För att åstadkomma tillräcklig ventilation i kylrummet kommer det inte att orsaka några speciella svårigheter på grund av den stora luftvolymen och frånvaron av hinder för normal luftcirkulation. Luftutbytet kan utföras genom takkanten, taket och takets tak, samt fönsterfönster och galler.

  För gaveltak görs ventilationen av kalla takar antingen genom gavlarna eller genom löst monterade trähemming av takskenorna. Om gavlarna är gjorda av sten, så kan du göra hål i dem för dörrfönster med ventilationsgaller.

  Dormerfönster bör installeras på motsatta sidor för att säkerställa en ordentlig ventilation av vinden.

  Det finns också ett alternativ, mer ekonomiskt alternativ. För att göra detta, installera standardventilationsgaller (frontside ventiler), varav den ena är justerbar och den andra nedtrycks av luftkanalerna. För att skydda mot insekter är detta galler försedd med ett skyddande myggnät.

  Höjtak har inte gavlar på grund av den speciella formen på deras struktur, så för dem finns det ett annat alternativ att ge ventilation på vinden - med hjälp av hänglängder. Inflödet av luft kommer att ligga genom taket av taket, och dess utmatning kommer att ligga på toppen av åsen. Om arkiveringen är gjord av trä med egna händer, lämnar mellan listerna små luckor för passage av luft. Vid plastering av takskenorna med plastfilmer är denna procedur valfri, eftersom det finns perforeringar på elementen som tidigare gjordes hål.

  Utgången från luften är gjord från ovan, genom takets tak. Dess designfunktioner beror på vilken typ av takmaterial som används. Som regel har alla tillverkare av takmaterial sina egna färdiga och praktiska lösningar!

  Endovy (gallsten) är en av de problematiska och komplexa delarna av taket. För att åstadkomma normal ventilation av vindytan längs dalens ände installeras pinhole luftare. Denna metod är emellertid acceptabel för tak med sluttningar på 45 ° och mer. På sluttande tak finns det stor sannolikhet för snöackumulering i dalen och därför blir sådan ventilation inte ineffektiv på vintern. Du kan bekämpa detta genom att installera tvångsventilation - inertiella turbiner, takfläktar eller använda höga munstycken som inte kommer att vara täckta med snö.

  Arrangemang av varm vindsugning

  Svårare är ventilationen av en varm vind (vind). Ventilationsskikt passerar mellan spjällen. Utrymmet för ventilation mellan bottenytan av vattentätningen och värmeisoleringsmaterialet ska vara minst 20-30 mm.

  Om en mineralullplatta används som värmeisolator bör den framtida ökningen i volymen med 10-30% av det ursprungliga tillståndet beaktas.

  Om djupet på spjällen inte räcker för att ge den nödvändiga spalten mellan isolatorn och vattentätningen, höjs höjden med hjälp av brädor eller lameller. Men som du förstår är denna metod för ventilation ganska svår att implementera för tak med komplexa former. Därför föredrar experter nyligen diffusion (ånggenomsläppliga) membran, som kan monteras direkt på isoleringen och tillåter fukt att passera endast i en riktning.

  Utrymmet för ventilation är skapat genom att montera en batten, vars tjocklek ska vara minst 40-50 mm. Luft för ventilation tas genom soffitsna eller andra element på takets takfot, och dess naturliga utmatning sker genom takets tak.

  Rekommendationer av moderna takläggare för vindsugning

  För att ordentligt göra ventilationen på vinden med egna händer, följ följande tips från erfarna takläggare:

  • På någon del av taket bör ventilationskanalens område vara 400-500 cm 2 / m. Denna motsvarar bara höjden på gapet på 40-50 mm;
  • damm som blåses in i ventilationsgapet, har en viss hygroskopicitet, vilket kan orsaka fuktisoleringsvärmare.
  • ventilationsventiler på endov, skridskor, kronhjärtor och åsar bör skyddas mot ingress av lövverk, insekter och fåglar. Särskilda ventilationselement, som ligger inom taket tillverkare, kan slåss med detta;
  • Förminskning av ventilerade kanaler eller strukturella hinder kan bidra till otillräcklig ventilation och kondensatbildning.
  • Om takbeläggningens längd överstiger 10 m, rekommenderas användning av hjälpmedel för att förbättra ventilationens kvalitet.
  • En signifikant ökning av klyftans höjd förbättrar inte luftningen. Tvärtom ökar motståndet mot luftflödet tvärtom på grund av den turbulens som uppstår, vilket leder till en minskning av luftutbytet under taket.

  Sammanfattningsvis noterar vi att ventilationen av vindytan är en av de viktigaste och viktigaste faktorerna. När du ordnar det med egna händer, behandla med all allvar för att undvika typiska misstag och misslyckanden.

  Ventilation av ett kallt vinden i ett privat hus och dess utrustning: galler, ventilationsluckor och fönsterluckor

  Från författaren: Hej, kära läsare! Efter att ha bott ett par år i ett privat hus bestämmer många ägarna att de ska installera ventilation på vinden, främst på grund av obehaglig lukt och fukt. I artikeln kommer vi att förklara hur man gör egen ventilation för en kall vind i ett privat hus.

  Installationsskäl

  Loftet i ett privat hus ska vara utrustat med ett ventilationssystem. Detta faktum är viktigt för placering när som helst på året.

  På sommaren går värmen från det röda hetta taket in i rummet och värms ibland till 150 grader. Huvuddelen av värmen fördelas överst och luftkonditioneringen arbetar i ett förbättrat läge. Och i avsaknad av det, är ägare av huset tvungna att lida av stuffiness och värme.

  På vintern bidrar ventilationen till att avlägsna ackumulerad fukt. Enligt de tekniska säkerhetskraven bör temperaturen på vinden och gatan skiljas med högst 4 grader, eftersom plötsliga temperaturförändringar skapar gynnsamma förutsättningar för ackumulering av kondensat, som därefter bildar istappar. När de töms smälter de och fukt sätter sig på golvet, vilket leder till deformation och förstörelse av takkonstruktionen och taket. En farlig mögel uppträder på taken.

  Trots vikten av ventilation är många ägarna rädda för att installera den, eftersom de tycker att varm luft strömmar genom gallren på vinden och rummet svalnar snabbare. I själva verket ligger orsaken till att värmeisolering av tak och väggar är av dålig kvalitet, och dessutom tränger fukt genom dåligt uppvärmda tak till vinden.

  Viktigt: Ventilation av ett kallt vinden av höft eller höfttak behövs, oftast endast under sommarperioden.

  Ventilationsgaller på vinden i ett privat hus spelar en viktig roll för termoregulering. Med rätt installation sparar de värme, ger den nödvändiga kylgraden och skyddar rummet mot negativa yttre påverkan. Förutom alla ovanstående fördelar tillåter vindsugning inte vinterns nederbörd att ackumuleras på taket på en byggnad.

  Principen för drift av ventilationssystemet

  Oimpederad luftcirkulation från gatan under takytan är möjlig på grund av hålen, vars effektivaste är under överhänget och i skridskor. Detta arrangemang möjliggör användning av luft-termiskt tryck som kommer från takzonen.

  Om vindluftsventilen installeras enligt alla regler passerar luftflödet två gånger under taket på rummet inom en timmes tid - rörelsen riktas från botten upp till skridskor med hål från luftventilerna.

  Tips: I närvaro av ett uppvärmt tak mellan taket och det isolerande skiktet lämnas ett mellanrum på ca 5 cm för fri luftutbyte.

  För att säkerställa en högkvalitativ huva behövs en kombination av förmonterade element och luftkanaler i skridan själv. För kakeltak används speciella kakel med luftbyte.

  Det finns ett annat sätt att ventilera vinden - installera ventilationsturbiner (ventiler) för mekanisk dragning. Denna typ av installation rekommenderas för ventilation av den uppvärmda vinden över vinden.

  Viktigt: När du installerar ventilation måste du vara uppmärksam på takets lutning. Ridges, täckt med snö, kan ersättas med rör som överskrider snöhöjden.

  Ventilationsfönster

  Den äldsta kända ventilationsmetoden på vinden - ventilationsfönstret. För bra luftutbyte finns det tillräckligt med subkartiska och åsarprodukter, samt dammfönster. Höfttaket antas i frånvaro av gavlar. I det här fallet finns det inget utrymme för ventilationsfönster, och sådana vindar är ventilerade med takfönster och åsar.

  Svårare är fallet med vindsugning under vinden. I detta fall utför prodruhs roll sprickor i blodomloppet. Ett oumbärligt element i ett sådant tak är mekaniska anordningar av tryckkraft. Ventilen ligger i kolumner.

  Dormer fönster

  Utan installation av luftventiler och luftventiler kan dammfönster utrustas för luftutbyte på vinden. Denna metod är emellertid inte effektiv nog, eftersom luften kan stagnera i undervingen och över fönstret.

  För att förbättra ventilationen och minska stillastående luft rekommenderas att dimmervinduer mäter 60 × 80 cm, placera dem i motsatta gavlar. Hur man gör en gör-det-själv-installation kan du få reda på genom att titta på videon.

  I teorin är detta följande: på förframgjorda träramar, som är fästa på spjällen med speciella ställen, läggs takmaterialet. För att avsluta öppningarna passar normal foder. Sedan är fönsterkassetten monterad i öppningen. I detta fall är gapet mellan taket och ramen självt stängd.

  Regler för installation av ventilationsfönster:

  • luftkanaler för ventilation, tak och takluftkanaler är nödvändiga;
  • Avståndet mellan fönster - högst 1 m;
  • lika avstånd från fönster från takkanten, sidorna och åsen;
  • fönsterdesign bör inte bryta mot det övergripande konceptet om utseendet på byggnaden.

  Ventilation Airways

  Produkterna är öppningar för luftutbyte på en kall eller varm vind. De är belägna i taket och är det enda sättet att ventilera ett vindsvåning utan dörrfönster.

  Produkterna är av två typer: gardin eller ås. Eaves är placerade på båda sidor av takskenorna och i själva verket är ett mellanrum mellan väggen och taket, vars bredd är ca 2 cm. De kallas slits. Hål gjorda i form av hål kallas prickade. Ventilernas bredd och diameter bör inte vara mer än 2,5 cm beroende på lutningens sluttning.

  Ridged produkter har en slitsform upp till 5 cm bred eller en flöjtform med intervaller på högst 8 meter. Denna typ av luftväg används också i kakelbeläggningar, med hål en rad från åsen.

  Ventilerna för takets övre skikt är gjorda i form av ett utdragbart utlopp på taket, luftare eller ett gavelgitter. Alla dessa varor kan köpas med resten av byggmaterialet.

  luftare

  Takfläkt är överlägset den mest bekväma och moderna typen av ventilationskanaler. Luftbehandlare ger bra luftutbyte på grund av att överflödig fukt, ånga och stillastående luft är borta i det privata husets kalla vind, de är installerade på takhöjderna och ersätter åsarnas motsvarigheter.

  Luftare är punkt, med inbyggda fläktar för att säkerställa korrekt luftcirkulation och kontinuerlig (ås), som representerar en platta med hål som ligger längs åsen. Den senare är täckt med ett tak på toppen. De ger konstant luftbyte och subtila.

  Källa: allremont59.ru
  Källa: stroydom.guru

  Alla typer av takluftare är gjorda av:

  • keramik;
  • metall keramik;
  • bältros;
  • platt tak.

  Luftare monteras vanligtvis på platser med gardinstänger. Men det finns andra alternativ för deras placering:

  • punktmodeller placeras på ett avstånd av högst 50 cm från åsen;
  • luftare sträcker sig över en 25 cm slits i båda ändarna av skridskan;
  • luftare är uteslutande lämpade för takläggning med en lutning av 15 till 45 grader;
  • Avståndet från väggen eller skorstenen är inte mindre än 30 cm.

  Beräkning av ventilation

  Innan du installerar vindsugningsventilation rekommenderas det att göra noggranna beräkningar. Garanterade resultat kan bara ge en specialist. Men om du bestämmer dig för att självständigt beräkna och installera, kommer du säkert att hjälpa till med våra rekommendationer och råd.

  I närvaro av ett dubbelt sluttak kan du utrusta ditt eget ventilationssystem genom att göra speciella hål i gavlarna, som oftast är gjorda av trä, vilket gör uppgiften mycket enklare. Vindstänger är också täckta med träbalkar och lämnar även luckor.

  I pedalerna, gjorda av sten, finns det i regel inga sprickor. I det här fallet är det nödvändigt att borra dörrfönstren och stänga dem med myggnät och galler.

  Om taket är tillverkat av kakel, ondulin eller skiffer, är installationen av ventilation mycket förenklad, eftersom materialets böljande form bildar hålrum för tillräcklig luftcirkulation. Byggplattor placeras på kassen med intervall genom vilka luften passerar. För en metallbelagd beläggning, för att undvika kondensatkoncentration, är taket täckt med en ångspärr på botten.

  Korrekt placerad ventilationsutgång spelar en viktig roll - såväl som isolering av rör!

  Uppvärmning av ventilationsrör

  Ventilationsrören är isolerade över takytan och på vinden för att minska ackumulering av kondensat, vars utseende i ventilationsrören är oundvikligt. På grund av den lätta tätheten av lederna mellan rören överför fuktigheten till lagerpelarna och med tiden leder det till att hela byggnaden förstörs. På vintern är luckorna i ventilationskanalen täckta med frost, vilket hotar att helt blockera röret.

  Ibland kan fuktigheten överstiga de tillåtna normerna, och avdunstning avsätts på ventilationsaxelns yta. För att förhindra en sådan situation isoleras rören på vinden, oftast med mineralull, polyuretanskum, polypropenskum eller polyetenskum.

  Tips! Mineralull brinner inte, men vid kontakt med vatten förlorar det dess egenskaper!

  Sammanfattningsvis belyser vi några viktiga punkter angående ventilationen av den kalla vinden:

  • ås luftvägar ligger närmare åsen;
  • Använda element måste vara resistenta mot olika väderförhållanden.
  • För gardinstänger, använd kontinuerliga soffits av plast eller aluminium, som täcker ytan med ett fint nät.
  • bjuda in en professionell att göra beräkningar på rätt sätt;
  • Följ reglerna för utmatning av ventilation och installera enheten i en ren klyfta, inte mer än 8 meter från avgasröret.

  Glöm inte estetik - dekorativa ventilationsfönster på vinden kommer att ge en unik charm till ditt hem. Se dig på sidorna på vår sida!

  I enlighet med gällande lagstiftning frånskriver administrationen eventuella förklaringar och garantier, vars bestämmelse annars är underförstådd och avstår från ansvarsskyldighet avseende webbplatsen, innehållet och dess användning.
  Läs mer: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

  Var artikeln till hjälp? Berätta för vänner

  Ventilation av pedimentet: konstruktion av en ventilerad konstruktion och installation av galler

  Kompetent organisering av luftutbyte inom vinden är nödvändigt för normal drift av takets konstruktionskomponenter. Felfritt anordnad gavelventilation kommer att lindra utseendet på svamp på träelementen i trussystemet, vilket förlänger livslängden på komponenterna i takpannan.

  Det kommer att ge torkning av isolering, eliminera minskningen av dess termiska prestanda, förhindra bildandet av destruktivt kondensat. För att ventilationen klarar av den stora listan över uppgifter är det värt att bekanta sig med specifikationerna för enheten.

  innehåll

  Syftet med anordningens ventilationssystem

  Ventilationssystemets huvuduppgift är att bilda en regelbunden cirkulation av luftflödet och tvätta takets konstruktionselement.

  Tillsammans med kontinuerligt rörliga luftmassor avlägsnas kondensat från det utrymme som avgränsas av gavlar och sluttningar. Hushållens avdunstning, som är karakteristisk för alla typer av bostäder, försvinner.

  Organiserad luftutbyte är nödvändig både för utrustade takvåningar och för outnyttjade vindsutrymmen. Systematiska rörelser av luftmassor krävs av husets ägare, som behöver skapa ett mikroklimat som är positivt för andning och byggmaterial.

  Samtidigt med utgången av överskott av fukt och uttömd luftmassa, utjämnar ventilationssystemet tryckvärdena utanför takkonstruktionen och inuti det avgränsade utrymmet. Att minska trycket inuti vinden är nödvändigt för att förhindra störning av anslutningsenheterna och bryta taket.

  Enligt bestämmelserna om insamling av bestämmelser från Gosstroy som publicerades 1964 om förebyggande åtgärder för underhåll av byggnader regleras det totala tvärsnittet av alla typer av ventilationsöppningar. Det bör ligga i intervallet 1/300 till 1/500 av golvområdet på vinden eller vinden.

  I enlighet med kraven i samma gamla regleringsdokument bör luftmassan uppdateras två gånger per timme under den mest ogynnsamma väderperioden. Indikationer av en termometer på en fast bostad i frosttid bör avvika från mätningar "överbord" med 5 - 6ºі.

  Observera att efter ett imponerande antal år var kraven för ventilationsanordningen nästan oförändrade. Men det fanns nya byggmaterial och olika typer av ytor, vilket förhindrade det naturliga flödet och luftflödet från vinden. Skydd mot vind, atmosfäriskt vatten och värmeförlust ökade avsevärt tätt, samtidigt som det bildades en ogenomtränglig barriär för luftflödet.

  Hur man gör väggventilation

  För att säkerställa ventilationen av vindsäkrahus och byggnadsstrukturer används tekniska metoder för olika utföranden:

  • Konstruktionen av en ventilerad gavel. Metoden består i att anordna ventilationshål mellan material med olika värmeutrustningar. Mellanrummen på 3-5 cm bildas mellan vindrutan och isoleringen, tegel- eller skumbetongvägg och värmeisolering.
  • Enheten av ventilationsfönster och galler. Metoden syftar till att säkerställa luftmassans rörelse genom rummet och minska trycket på vinden / vinden. Auditoriska fönster kan inbäddas i ramper, men det enklaste sättet är att installera dem på gaveln.
  • Installation av ventilationsventiler. De används för både ventilation och avgaser med naturlig och mekanisk stimulering. Samarbeta med fans och utan. Enligt deras funktionella syfte är de lika med takfönstren.

  Dessa alternativ för ventilation utesluter inte varandra, för var och en löser sina egna problem. De fungerar inte bara i par, men också med tillägg i form av åsar och hällare, produkter, turbo-deflektorer etc. Men eftersom denna artikel handlar om gavlar, låt oss hantera dessa tre sorter.

  Konstruktionen av en ventilerad gavel

  Ventilationsluckor mellan material med olika värmeutrustningar skapas genom att man monterar en stång på tegel- och skumbetongytor. Observera att fodret på träväggar vid reparation eller efterbehandling utförs utan att luckor bildas. Undantaget är en extremt ojämn yta som kräver korrigering med hjälp av en falsk vägganordning.

  För konstruktion av ramen på tegel- och betongytor, använd en stång minst 2,3 cm tjock, vilken är installerad:

  • Vertikalt. För horisontell installation av alla typer av väggpaneler, natur- och plasthusblock, profilerat ark, sidospår mm Detta är det mest lämpliga sättet att installera ramskenorna för att bilda en naturlig rörelse av luftmassor genom ventilationsgapet längs gaveln och isoleringsplätering, om det finns en.
  • Horisontellt. För vertikal installation av ovanstående typer av ytor. Det horisontella arrangemanget av skenorna hindrar det naturliga flödet av luftflödet, som normalt rör sig vertikalt. Därför är den horisontella ramen installerad "med ett mellanrum" - det är monterat från stångsegment.

  Med ett vertikalt arrangemang av beklädnadselementen rekommenderas att man konstruerar en dubbelkasse för att inte försvaga grunden för gaveldekorationen med luckor. I det här fallet kommer vertikalt installerade lameller att ge ventilation i önskad volym, och horisontellt placerade element kommer att fungera som grund för höljet.

  Ramelementets vertikala installationsschema används, och om det antas diagonal installation av väggpanelen. Om det finns tvivel om skenans bäraförmåga eller en komplex typ av finish planeras med upprepade ändringar i klädselns riktning, är det bättre att installera en dubbelram.

  För konstruktionen av ramen, som samtidigt spelar rollen för väggarna i ventilationskanalerna, är den inte bara lämplig för en barrstång utan även en metallprofil med tandade fästen som tillverkats speciellt för att underlätta deras installation och justering av positionen. Prioriteten är emellertid fortfarande timmer som den mest kompatibla med att slutföra husets organiska.

  Ventilationen av gavelväggen är nöjd med:

  • På två nivåer, om i gaveln av gaveln används polyetenfilm som vindruta och vattentätning. I sådana fall skapas luckor mellan isoleringen och filmen samt mellan filmen och utsidan.
  • På en nivå, om ett diffust membran används, vilket kan spontant passera fukt ut när ett övertryck inträffar i isoleringen.

  Membranet får nära kontakt med värmeisolering. Det kommer fritt att låta ånga och kondensat ut från isoleringens tjocklek, till skillnad från polyeten, vilket är en praktiskt taget ogenomsläpplig vattentätbarriär.

  Trots den högre kostnaden för polymerdiffila vattentäta alternativ med vattentätning, är de mycket praktiska eftersom de tillåter att minska konsumtionen av sågat virke och avsevärt förlänga driftstiden för isoleringssystem.

  Installation av ventilationsfönster och galler

  Ventilationsfönster och gallor är utrustade huvudsakligen med outnyttjade vindrum. Vid inredning på vinden, föredras traditionella träramar med glaserade dörrar och luftventiler för att upprätthålla den önskade fukttemperaturbalansen.

  För anordningen av ventilationsfönster släpper de färdiga kit, inklusive en låda och en platta för utvändig dekoration av installationsplatsen. De är gjorda av trä och plast, vilket är mycket billigare än naturmaterial. Konfigurationen kan vara rund, halvcirkelformad, polygonal, oval, enkel rektangulär eller triangulär etc.

  Ventilationsfönster för att anordna gavlar är indelade i två typer:

  • Döv. Dessa är vanliga louveredgrillar som inte medför möjlighet till upplösning för direkt ventilation. Oreglerade eller justerbara lameller, som luckor, är monterade i ramen. Justering av lamellerna ger möjlighet att ställa in volymen av luftflödet genom vinden.
  • Swing. Utrustad med en eller två dörrar för periodisk ventilation av vinden. De är gjorda enligt principen om traditionella fönster, men de är sämre i storlek.

  Det finns också kombinerade alternativ, inklusive både sash för periodisk ventilation och louvres för konstant cirkulation av luftmassor.

  Med färdiga fabrikslösningar kan du konstruera och bygga ett fönster för pedimentet med egna händer. Det är endast nödvändigt att, analogt med industriprodukter, stänga resultatet av självständig produktion med ett litet metallnät på baksidan. Det behövs som skydd mot insekter, damm och liknande atmosfärisk suspension.

  Fönstret för ventilation är valt utifrån ovanstående regler. Installation i gaveln utan isolering kan göras efter konstruktion och beklädnad av konstruktionen. I främre väggen skär du bara ut öppningen, lika stor och formad som fönsterkassetten. Montera sedan strukturen i hålet och stäng den utanför höljet.

  I de värmeisolerade ramväggarna bör en plats för placering av galler och fönster lämnas i förväg och förses med en låda. Det säkerställer korrekt installation av ramen, underlättar installationen, och samtidigt motstår krossning och sänkning av isoleringen.

  För att arrangera monolitiska tegelstenar, betong- och stenstrukturer, produceras galler med ett rör som är vinkelrätt fastsatt på dem. De installeras helt enkelt:

  • Ytan på hålet förborras i väggen behandlas med ett lämpligt lim.
  • Separat från gallermonteringsklämma och fälg.
  • Ett isolerande tejp eller tätningsmedel appliceras mellan väggen och bakre ytan av gallret i kontakt med den.
  • Ett rör sätts in i det bearbetade hålet upp till grillstoppet utanför.
  • Gitteret installerat i hålet är fixerat. Fästdon sätter genom ytterramen in i väggen.
  • Apparater som används i ett organiserat ventilationssystem är anslutna till ventilationskanalerna. Gitter för naturlig ventilationstyp stängs av analoger från lokalerna.
  • Det monterade gallret på gatan är stängt med en kant. Om installationen av ventilationsattributet gjordes före väggpanelen, är fälgen installerad efter avslutad arbeten.

  För att säkerställa regelbunden luftbyte i standardvolymer installeras blinda och gångjärnsfönster på gavlarna så att de är mellan minst 80 cm, men inte mer än 100 cm mellan deras underkant och överplan.

  Installation av ventilationsventiler

  Ett utmärkt men dyrare alternativ till konventionella ventilationsgaller för montering av gavlar är ventilerna. De används för att anordna vindarna på vinden för regelbunden ersättning av den uttömda luftmassan med en ekvivalent volym men fräsch del.

  Förutom tillförsel av friskluft eller avlägsnande av avgassmassan utför också ventilerna många användbara funktioner. De tillverkas för tillförsel och kombinerade system som används för att utrusta både naturliga ventilationsalternativ och sorter med artificiell, dvs. mekanisk körning av luftflödet.

  Innovativa försörjningsenheter är utrustade med att släcka, ljud, värma luftflödet, filtrera och justera volymen automatiskt. Utanför ser de ut som bekanta ventilationsgaller. Inuti lokalerna representerar de en liten låda monterad på vinden vägg strax under fönstret.

  Funktionsprincipen för inloppsventilationsanordningen:

  • Andelen frisk luft genom gallret fångas av ventilen. Luftflödesriktningen i det naturliga systemets anordning beror på tryckskillnaden utanför huset och inuti den. Mekaniska anordningar direkt luftmassa av fläktar.
  • Då tar brusabsorberaren det. Tillverkare erbjuder ventiler med olika ljudreduceringsanordningar. DomVent tillverkar till exempel ventiler med ljudabsorbenter i form av ett korrugerat polymerrör med inbyggt myggnät.
  • Efter behandlingen kommer luften ut ur enheten och levereras omedelbart till kylaren, från vilken den mottar termisk energi, sedan fördelas den i det behandlade utrymmet.

  För att avlägsna avluft, som tidigare levererats av inloppsventilen, används antingen konventionella galler eller enheter med fläktar.

  Installation av väggventiler är gjord i analogi med installationen av enkla ventilationsgaller, utrustade med ett förlängningsrör.

  Gör en gitter gör det själv

  Tänk på möjligheten att bygga ett ventilationsgaller för ett lågvalsat tak. Anordningen för tillförsel av färska luftdelar kommer att vara placerad högst upp, vilket inte är för effektivt för konstruktioner med branta sluttningar, eftersom kan inte helt tvätta rummet med luftflöde.

  Strukturen kommer att ha en yttre ram, som upprepar formen av taket på taket som ska utrustas och dess interna "stöd", vilket är uppdraget att fästa persienner i öppningen och hålla lamellerna. För enheten är de första brädorna parallella med sluttningarna, för den andra installeras de platta - parallellt med gavelväggen.

  För tillverkning av behållare timmer från trä, den mest motståndskraftiga mot atmosfäriska attacker. Författaren av designen rekommenderar att lagra grovt behandlat cederträ. Om medel finns tillgängliga kan du köpa en myr ek. Konstigt nog fungerar inte lärkaren väl under sådana förhållanden. Barriga raser i ventilationsgallerna tjänar bättre, dessutom är de nöjda med en mer rimlig kostnad.

  Alla företag, oavsett omfattning och verklig skala, kräver noggrann förberedelse och design. I det exempel som vi föreslog skapades inte ett system på en skala, men ingen förbjuder de som brukar arbeta med det för att göra en ritning med minskade dimensioner av produkten. Befälhavaren lade omedelbart ut gallret på ett plåt av plywood i reell storlek för att inte förväxlas med överföringen och överföringen av avstånd.

  I en sådan särskild ritning är det lättare att beräkna den faktiska materialkonsumtionen och därefter övervaka genomförandet av lederna av lamellerna med bäraren och ytterramen.

  Ytterligare arbete med tillverkning av ventilationsanordningar utförs i följande ordning:

  • Enligt skissen ritad på plywood tillverkar vi skärbrädor för tillverkning av den inre stödramen, justering av detaljerna för perfekt passform.
  • Vi monterar bärramen med skruvar eller naglar med hjälp av galvaniserad maskinvara.
  • Vi bifogar den färdiga ramen till installationsplatsen för märkning och montering. Vi skisserar ramens interna kontur, så att genom denna markering skärs i gavelporten.
  • När det gäller storleken på den inre ramen hos bärramen gör vi den yttre delen av ramen av två plankar kopplade av ett "hus". Ventilationsgallans vinklade lameller ligger under den.
  • Vi förbinder två ramar med galvaniserade skruvar. Till att börja med installerar vi brädorna med ett "hus" på limet som appliceras längs kanten till bärramen. Efter åtdragning är det lämpligt att täcka lock med vattenavstötande tätningsmedel.
  • Blanks för slats mörkarna skärs, med fokus på storleken på deras längsta sida. Vi kontrollerar med ritningen när du skär. Om det inte finns någon erfarenhet är det bättre att göra ämnen med en längd på 2-3 cm, så att den kan anpassas efter det faktum.
  • Med alla arbetsstycken skryter vi i en enda vinkel, som får ligga i intervallet 22 till 45º.
  • För trovärdighet markera hörnen på skivlistorna, lägg dem på ritningen och ta bort överskottet.
  • Vi monterar lamellerna i det utrymme som bildas av båda ramarna. Montera persiennerna i en vinkel, fixa naglarna till husets yttre ram.
  • Vi börjar fylla gallret från toppen, från den kortaste nivån, vi flyttar ner från den. Vi arrangerar remsor så att de inte böjer sig för bärramen på insidan.
  • Omvänd designen. Fäst också persiennerna på bärarramen.

  Lämna designen i samma position för att klippa och fästa det på myggnätet av tunn aluminiumtråd. Vi fixar gallret inte bara på bärramen, men också på flera lameller för snygg passform.

  Monteringen av detta självtillverkade galler är gjord utanför byggnaden. Fästningen genomförs genom stödramen till gavelväggen. Efter installationen ska de yttre fästpunkterna täckas med tätningsmedel och appliceras på ramarnas övre foglinjer. Om det finns en önskan att förbättra dekorativa egenskaper och skydda veden, är det meningsfullt att måla strukturen.

  Ett annat alternativ för att försegla lederna för att skydda dem från atmosfäriskt vatten är att skapa likhet med gjutningarna av tunnplåt. Efter att ha böjt ett hörn en remsa, etablera först från ena sidan med en överlappning genom strukturens övre del. Då görs detsamma på den andra.

  Video om metoderna för ventilation av gavelväggarna

  Vid installation av ventilation av vinden genom att installera gallret introduceras följande video:

  Videoinstruktion hjälper dem som vill installera en ventilventil med egna händer:

  En demonstration av installationsprocessen för en tekniskt sofistikerad ventilationsenhet kommer att bidra till att förstå kärnan i arbetet:

  Frontväggens ventilationsanordning är en händelse som lämnar ingen tvekan om betydelse och nödvändighet. För sin organisation räcker det med att använda de metoder som föreslås av oss. De ska användas i komplexet, så att både gaveln och vindytan är i obefläckat skick.