Konstruktioner, typer och egenskaper av takstaket

Det är ingen hemlighet att i vinter kan snön som ligger på taken under vissa omständigheter falla ner och skada människor och deras egendom. För att förhindra att en lavinliknande snöfall, samt skydd mot skador på personer som arbetar på taket, är takfäktning ordnat.

För enhetlig konvergens av snöskikten från taket installeras snöhållare på den. Då genomgår taket staket speciella prov. De tillåter att göra en slutsats om takets skick och dess förmåga att säkerställa säker drift av människor på den.

I europeiska länder är det nödvändigt att teknisk provning av inneslutande takkonstruktioner är i drift vid ett föremål. Hans frånvaro ger dig inte rätt att försäkra dig om sådan fastighet.

Konstruktionsproduktionstekniken har också sina egna krav på strukturen av omslutande strukturer. Därför bör SNiP vid utformning av takfäktning beaktas och anses som grund för högkvalitativt installationsarbete. De måste göras innan taket görs.

Funktioner av takfäste

Taket, som andra delar av byggnaden, kräver periodisk inspektion, underhåll och reparation. För att utföra sådant arbete är det nödvändigt att säkerställa människors säkerhet. Av detta skäl är det nödvändigt att utföra arbete på fästen på taket under byggandet av byggnader.

Byggnadsstandarder och GOST takstaket, förplikta att installera det när höjden på byggnader överstiger 10 meter och takhöjden är högst 12?. Detta bör göras även när höjden på huset är mer än 7 meter, på takets sluttning - mer än 12?. Det är också nödvändigt under några förutsättningar att bygga ett sådant staket på

 • platta tak
 • loggior och balkonger;
 • utomhus gallerier;
 • stegar och plattformar utomhus.

Det är ingen hemlighet att byggnader skiljer sig från en inte bara med sina fasader, men också med typen av tak eller snarare deras konstruktion. Enligt typen av byggnad av taket är platt och lutad.

Beroende på takkonstruktion kan antal och placering av sluttningar, höjda tak vara en-, två- eller fyrahöjning. Tak av denna typ är stugor, hus och stugor.

Tak Mansard typ skiljer sig ganska brant sluttning. I detta avseende är det oftast omöjligt att göra takstaket på det.

Flera tak har flera backar som är ordnade i en komplex order i förhållande till varandra. Att göra staket på dem är också ganska svårt.

Av ett antal skäl är vanliga plana tak särskilt populära idag. Dessutom används de inte bara i höghusbyggande utan även i byggandet av stugor, hus och kontorsbyggnader. Tack vare denna design är det möjligt att få ett extra utrymme på taket för utflykter, rekreation etc. Ett sådant tak kan betraktas som en sorts balkong och därför spelar höjden på taket i detta fall inte bara en skyddande men också en estetisk roll.

Oavsett utformningen är alla typer av tak indelade i två typer - drivna och outnyttjade. Det spelar ingen roll om de är kasta eller platta.

Inhägnad tak

Det opererade taket har en design som gör att människor kan gå ut på taket och utföra olika arbeten där - att installera utrustning, ta bort snö etc. Allt detta innebär att för ett tillförlitligt skydd för människor måste det ha en solid och pålitlig takfäste. Enligt dess krav är det identiskt med ett balkongstängsel, nämligen:

 • När en byggnad har en höjd på mindre än 30 m ska häckens minsta höjd vara 110 cm och med en höjd av mer än 30 m - 120 cm.
 • När du installerar ett parapet-stängsel minskar häcket på staketet till hålen på parapet.
 • De vertikala och horisontella elementen i staketet måste ligga på ett visst avstånd från varandra. Vertikal - högst 10 cm, horisontellt - högst 30 cm.
 • Takstakar andra än en gallerstångsram kan utrustas (enligt GOST) med en gångjärnskärm, som är tillverkad av specialglas.

De exploaterade taken kännetecknas av det faktum att de är utrustade med en stel bas, på vilken materialet sedan läggs för det slutliga takbeläggningen. Tack vare denna grund får människor möjlighet att ofta dyka upp på taket och utföra olika arbeten - att reparera själva taket, installera nödvändig utrustning och periodiskt rensa snön. Takbarriärer vid denna tidpunkt fungerar som deras skydd.

Reglerar kraven på fästen av taket GOST 25772-83 "Staket av trappor, balkonger och ståltak".

Fäktning av taket under exploatering

Även om det outnyttjade taket inte är utformat för det faktum att människor ska visas på det med dess designfunktioner, behöver det fortfarande regelbundna reparationer och konstant underhåll. Takhinder, i detta fall, säkerställa säkerheten för de som är involverade i sådana arbeten. Höjden måste vara minst 60 cm och beror inte på byggnadens höjd och antalet golv.

De horisontella elementen i ett sådant takstängsel bör inte placeras mellan sig på ett avstånd av mer än 30 centimeter.

Fäktning av taket under exploatering

Eftersom rörelsen av människor på ytan av ett oexploderat tak inte är tillhanda- hållet är det inte nödvändigt att installera en styv botten för takläggning. Men som livet visar kan det finnas oförutsedda situationer när utseendet på en person på taket blir helt enkelt nödvändigt. För sådana fall, ett särskilt fäktningstak. Dessa kan vara övergångsbroar eller speciella stegar, vars syfte är att minimera risken för att en person faller från taket. De hjälper till att jämnt fördela viktbelastningen från närvaron av människor på hela takytans yta.

Kraven för SNiP gäller även för denna typ av tak, men de tekniska parametrarna som anges av GOST är något annorlunda:

 • Takhöjden har ett minimivärde - 60 centimeter. Det är inte direkt beroende av byggnadens höjd eller på dess höjd.
 • Avståndet mellan balustrar och tvärstänger, som är separata delar av staketet, är högst 30 cm.

För att säkerställa säkerheten vid drift och reparation av lövtak, används de för att installera ytterligare element - snödrivare, takstegar, broar samt takfäste.

Takfönster - från vilka material?

Modern teknik som används vid tillverkning av staket för taket möjliggör tillverkning av enskilda element och strukturer av metall, som är belagd med en pulverlackering. Med det moderna skyddet kan du göra taket av taket mer motståndskraftigt mot miljöpåverkan. Samtidigt förbättras dess estetiska egenskaper, och det blir ett attraktivt element i den konstruerade strukturen.

Bland de mest effektiva materialen som används vid tillverkning av staket anses rostfritt stål. Den har hög styrka och har ett attraktivt utseende. Användningen av specialglas, som kombineras med metall, kan avsevärt öka kapaciteten hos designers och artister som skapar individuella takstaket. De bör inte bara vara tillförlitliga utan också utåtriktade och harmoniskt anpassade till strukturens allmänna sammansättning och inte locka för mycket uppmärksamhet.

Sådana konstruktioner är tillförlitliga eftersom de är gjorda av metall som är belagd med ett speciellt dekorativt och skyddsskikt. Pulversprutning kan avsevärt öka byggnadshöljets hållbarhet. Taket stängsel "Metallprofil" för idag anses vara den mest moderna och attraktiva.

Bortsett från det faktum att det handlar om stängselns tillförlitlighet och attraktion, måste det uppfylla sin direkta funktion - att vara ansvarig för människors säkerhet. Med överensstämmelse med installationstekniken och tillämpningen av normerna och kraven på regeldokument kan du vara helt säker på sin skyddande funktion.

När fästning på takets tak inträffar bör takets fästning skyddas mot korrosion med ett speciellt tätningsmedel. Särskilda pluggar kommer att kunna skydda de intilliggande delarna av taket.

För att förbättra människors säkerhet utöver fästen på taket, genomförs övergångsbroar, vilket bidrar till att minska snöslagets vikt och storlek under vintersäsongen.

Om du väljer att utföra underhåll eller reparera arbete på taket, där det inte finns något stängsel, riskerar du din hälsa och liv! Att på ett kompetent sätt samla upp material och utföra takstaket på ett bra sätt, minskar risken att falla under sådant arbete.

Ett av alternativen för att fästa taket

Sådan konstruktion som takstaket är ganska enkelt och utförs enligt allmänt accepterade standarder. Den består av vertikala stöd och två horisontella tvärstänger, som är fast fastsatta ihop. Ett stålhörn används som ett stöd, som är böjd i form av en triangel i nedre delen. Den horisontella delen av denna triangel är fäst på takytan, den vertikala är utformad för att acceptera funktionell belastning, och den diagonala komponenten används för att ge ytterligare styvhet till strukturen.

Arrangerar takets staket, stödnivå i förhållande till takets sluttning och fixeras med bultar. Därefter fixeras det på träet i takets nedre del med hjälp av 3 galvaniserade självgängande skruvar, som är utrustade med speciella gummitätningar.

Var uppmärksam! Takhinder bör utföras med följande parametrar: höjden på stöden upp till 70 cm, avståndet mellan stöden och takkanten - minst 35 cm, avståndet mellan intilliggande stöd på 90-120 cm.

Materialet för de horisontella tvärstängerna är stålrör med en längd av 3 meter. De är installerade i speciella hål i stöden, där tvärbalkarna fixas med hjälp av skruvar med en borr. Den andra änden av röret är stängd med en plugg.

Takhinder kan vara gjorda av rostfritt och galvaniserat stål, koppar, aluminium och annat material. Om det är nödvändigt kan de målas i vilken färg som helst som är mest kompatibel med taket på taket.

Takräcke: typer och installationsdetaljer

Varje tak, även i ett bostadshus, måste utrustas med staket. Detta gäller särskilt när människor bor nere. Förr eller senare kommer toppen att lyftas för olika ändamål, och då kommer bara fäktningsstrukturen att bli den sista barriären mot olycka.

Särskilda funktioner

Tak stiger av olika skäl. Någon solar eller granskar grannskapet. Någon rensar snön. Någon reparerar taket eller installerar något (demonteras) på toppen. Under alla omständigheter kan säkerheten endast garanteras enligt de fastställda standarderna. Varje formulering, varje siffra i förordningarna beräknas mycket noggrant, och deras bristande överensstämmelse kan bli extremt obehagliga konsekvenser. Således hindrar höjden på 1200 mm säkerligen att personer i vilken höjd som helst faller av misstag, oavsett hur otrygg deras position är (i alla sinnen).

Inbyggnadsstrukturerna är ganska olika. Tack vare snöskyddet är det möjligt att undvika kollaps av tjocka lager av snö och is. De kan döda eller förlamna någon, skada bilar och träd. Beroende på situationen är ett sådant system monterat endast på enskilda platser eller på hela omkretsen av byggnadens övre del. Moderna tillverkare har lärt sig hur man skapar snöfångare avsedda för säker fastsättning på ett vikt tak.

Med övergångsbroar kan du göra rörelsen på byggnadens tak det säkraste. Att introducera kopplingselementen i konstruktionen, öka broarnas längd, medan ytterligare detaljer inte skulle orsaka besvär. Det rekommenderas att välja sådana modeller där lutningsvinklarna varierar beroende på situationen.

Väggtrappor är utformade för att:

 • lösa problemet med säker klättring upp;
 • hjälpa till med genomförandet av en mängd olika steeplejack-arbeten;
 • underlätta evakuering och penetration av räddningstjänsten inuti huset i extrema situationer.

Dess funktioner har ett staket för platta och sluttande tak. Det är lättast att installera en barriär för ett platt tak, och kvalificerade specialister utför detta arbete mycket snabbt och enkelt. Det är svårare att skydda dem på sluttande tak, listan över krav växer betydligt. En säkerhetsanordning på ett gavel eller chetyrehskatnoy tak bör ta hänsyn till en betydande lutningsvinkel, särskilt på vinden. Och på takets multicore-variant är förebyggande åtgärder i allmänhet individuella och beräknas separat varje gång.

Fäktmärke Borge absorberade erfarenheterna av svenska utvecklare under det senaste halva århundradet. Upprepade gånger testades barriärerna för detta märke i de svåraste och oförutsägbara livssituationerna - och de mötte alltid förväntningarna på dem. Det är viktigt att samma lösning kan appliceras på mjuka plattor, metallplattor och vikta tak: ingen anledning att tänka på vilken möjlighet att föredra. Tillverkaren anordnar regelbundet de mest allvarliga inspektionerna av sina produkter för att matcha hans rykte. Exakta testrapporter, tillsammans med deras resultat och utvärderingskriterier, sprids via Internet.

anordning

Alla nyanser av stängselarrangemang regleras av regleringsdokument. Enligt SNiP 1997 är staket av taket med handräcke absolut nödvändigt om höjden på byggnaden är 10 m eller överstiger detta märke. På den här typen av höga strukturer kan man inte göra sluttning brantare än 12 grader. Dess lutning kan endast ha ett större värde i korridoren från 7 till 10 m. GOST 25772-83, som beskriver installationsarbetet, har också specifika krav.

Byggkoderna föreskriver att i hus upp till 30 m krävs att man sätter barriärer på minst 1,1 m höga, och om byggnaden är ännu högre, så är minsta siffran i allmänhet 1,2 m. Samtidigt läggs höjder av strukturer. Standardkraven måste uppfyllas under byggandet. Avståndet mellan de horisontella ställen är högst 300 mm och mellan vertikalt - endast 100 mm. Det är ganska tillåtet att använda glasgardinskärmar (från speciella sorter av höghållfast glas), men alla parametrar bör strikt anges i projektdokumentationen

Huvuddelen av takets inneslutande konstruktioner är nästan alltid metallställ. De kan göras både från rör och från profilelement. Viktigt: provet måste utföras på marken innan sådana delar lyfts upp till toppen. Förstärkningsdiametern som används för att skapa ramverkets tvärstänger bör vara 0,4 till 0,8 cm. Anslutningselementen - olika vinklar och grosteins - tillåter att spärren monteras på alla ytor och lutas vid behov.

För att knyta konstruktionen tillsammans, använd:

Normalt tak har vertikala barriärer med en höjd av 0,6-0,9 m; Detta värde låter dig vila mot barriären på hösten eller höfterna eller midjan beroende på höjd. Horisontella stänger kan ha en längd på upp till 290 cm. Dessa horisontella stänger är anslutna till varandra med kopplingar. Varje metalldel ska täckas med en korrosionsbeläggning som gör att du inte kan vara rädd för de negativa effekterna av väderförhållandena. Att ordna en parapet stängsel är mycket svårare, men dess skyddande egenskaper och estetik är mycket högre.

funktioner

Inbyggnadsstrukturer kan:

 • förhindra att falla från taket av semesterfirare och arbetare;
 • undvika snabba kollaps av snömassor;
 • eliminera kollaps av balkar, tegelstenar, antenner och andra föremål;
 • förbättra takets estetiska egenskaper.

Typiskt utförande av barriären syftar främst till att säkerställa säkerheten. Dekorativa stunder och organisering av rymden är sekundära.

Staketet är installerat i sådana fall:

 • Byggnadens totala höjd överstiger 10 m;
 • höjden till takskenorna är 7 till 10 m, och takhöjden överstiger 6,8 grader;
 • utrustade plana tak av någon höjd är utrustade;
 • placeras i spola med galleriets tak, balkonger och loggier;
 • öppna yttre trappor, trappor och plattformar visas på taket.

Det är nödvändigt runt omkretsen så nära som möjligt för att ansluta alla element. Det är strängt förbjudet att använda strukturer som är defekta eller brutna svetsar. Situationen är oacceptabel när de inneslutande delarna passerar eldstoppet eller stör något med användningen. Höjden av brandsläckarna måste vara minst 300 mm. Vid provning tillämpas den nödvändiga belastningen i minst 120 sekunder.

Fäktning för det icke-operativa taket enligt standarderna förutsätter närvaro av övergångsbroar och speciella stegar. Det är omöjligt att förutse när och var exakt folk kommer att dyka upp. Oavsett hur många våningar, och oavsett absolut höjd i meter, måste du sätta hinder på 60 cm i höjd. I det här fallet bör gapet mellan rackarna och korsstängerna i strukturen vara högst 30 cm, annars uppfattas det som opålitligt.

För det utnyttjade taket gör reglerna ännu högre krav. Det är inte tillåtet att beställa byggnader av någon höjd, där barriärstrukturer kommer att vara mindre än 1,1 m. Fäktning av metallprofiler kan göras i olika variationer, bland vilka gallerskärmar används mest. Vid tillverkning med både vanligt och rostfritt stål. Den verkliga lönsamheten för den första varianten avskrivs av låg hållbarhet och behovet av att nödvändigtvis använda en isolerande blandning från väderförändringar.

I de flesta moderna konstruktioner utförs sådan bearbetning redan i produktionen, vilket frigör kunderna från att ta hand om det och minskar den tid som krävs för installationen. Taket på smörgåspanelarna är skyddat på ett speciellt sätt: om du monterar barriärerna på tapparna kommer kakans integritet att brytas. Därför rekommenderas att använda parenteser i ett speciellt prov, de är mycket mer sparsamma för basen. Monteringsfästet har hål i den övre delen i vilken systemet som blockerar människors väg till fara är fast. Fästning av barriärer på armerad betong bör ske med hjälp av gångjärnsfästen - de erkänns av experter som det mest kompetenta och tillförlitliga sättet att lösa detta problem.

Om byggnaden är täckt med ett vikat tak måste du använda flera andra metoder. Det bästa sättet att blockera tillgången till kanten är konstruktionen av formade rör eller av samma material som takets huvuddel. För att förbättra staketets estetiska kvalitet, hjälper han färgning med pulverfärger. För att fixa de element som används universella fästen som fästs på liknande delar av takbultarna. Två andra typer av parentes behövs - hatt och häftklammer.

Monteringsmetoder

Byggnadens höjd påverkar inte särskilt arbetsmetoderna, men typen av tak och material som används är mycket viktigare. Standardkraven är att hålla barriären rak och rak utan att avbryta hela omkretsen. Det är vanligtvis avlägsnat från takkanten över 350 mm eller mer. Men detta är inte alltid möjligt, och därför föreskrivs bestämmelserna för en alternativ lösning - montering på parapeter eller tak. Alla tvärgående rör är fastsatta med en speciell krympning in i det angränsande röret och hålls på plats med bultar.

Ibland visar knutens dimensioner sig för stor, och i sådana fall är det nödvändigt att skära metallen strängt med hand eller elektriska sågar. Användningen av slipmedel är oacceptabelt kategoriskt! Punkterna där fästena kommer att stå är täckta med en gummitätning. Genom den skruvas delen till brädorna med självgängande skruvar, placera fästena i steg om högst 100 cm. Därefter måste du fästa justeringsfästena, i vilka stöden som blockerar banan sätts in.

Dessa konstruktioner är fixerade strikt vertikalt, gångjärnsblocket är fixerat med en bult- eller dynbrickor. Korsa tvärstångsledningen genom de förberedda hålen och stärka bultarna. Produktionen av barriärsystemet fortsätter genom att säkra pluggarna i rörens ändar, varvid varje anslutning behandlas med ett tätningsmedel. Räcken görs lite annorlunda: på taket som ska drivas ska det vara tillverkade av svetsade delar, och på backarna används vinkelelement som ökar den totala stabiliteten. Skyddsskenan krävs för att bära en testbelastning på 700 newton meter som tillämpas på ett godtyckligt valt ansvarigt område.

Barriären på gavelens sida längs metallplattan sammanfogar profilerna direkt genom materialens ark. Det är omöjligt att fästa de inneslutande elementen endast på plattan själv. Sektionerna är anslutna med bultförbindelser. Stegen på kudden kan monteras både i stationär och i mobila utföranden. I grund och botten är sådana konstruktioner monterade nära rökgas- och ventilationsrören, eftersom de behöver systematiskt underhåll. Ryggstegar rekommenderas att vara utrustade med fotstöd som förhindrar oavsiktlig glidning.

På höfttaket är fäktningsstrukturer gjorda från hörnen av rören. Sådana element är fasta på metallplattor med en höjd av 300-400 mm, och framförallt är de monterade på universella konsoler med en höjd av 110 cm. Element från Borge är utrustade med vinkelövergång. Tack vare honom förenklas skapandet av hinder som stängs runt omkretsen. En snöfälla kan ingå.

Professionella tips och knep

Testning av staketet före godkännande rekommenderas i flera steg. Först inspekterar de det, sedan upprepar inspektionen efter ett tag, inklusive med en möjlig starkare vind. Synliga fel elimineras genom svetsning och installationsarbete. Vid kontroll ska endast kvalificerade specialister vara inblandade och varningsskyltar placeras längst ner och i far radien. Vart femte år bör staketet, oavsett - i en privat eller flervåningsbyggnad - omprövas i största möjliga utsträckning.

Video installationsanvisningar för fäktning tak och snö slutar vänta på dig i videon nedan.

Alla rättigheter förbehållna, 14+

Kopiering av material på webbplatsen är endast möjligt om du installerar en aktiv länk till vår webbplats.

Metallfäste tak: säker och säker drift av taket

Bland de element som bör installeras i takt med byggandet av taket är det nödvändigt att markera dess fäktning. Eftersom de används för säkerhetsändamål anses deras tillgänglighet för ett antal takkonstruktioner, enligt byggkoder, vara obligatoriskt. Det mest praktiska och prisvärda alternativet för ett sådant skyddselement är takets metallfäste.

Vad är anledningen till populariteten av metall takstaket ↑

Särskilt relevant är användningen av denna typ av fäktning under vintermånaderna med betydande snömängder som ackumuleras på taket, vilket utgör en fara inte bara för personer som arbetar på taket, men också för passagerare eller fastigheter som ligger bredvid byggnaden. Sådana hinder hindrar okontrollerad snö och säkerställer säkerheten.

Montering av staket utförd under takets konstruktion.

Höjden på takets tak i SNiP är bestämd att vara mer än 10 m för tak med en sluttning mindre än 12 °. Säkerhetselement krävs även för sluttningar större än 12 °, endast i dessa fall är höjden på taket över 7 meter enligt samma byggkoder och föreskrifter.

Externt är metallskyddetak monterat på omkretslocket. Strukturellt består de av två vertikala stöd och horisontella tvärstänger som är fastsatta för dem. Ett av de mest effektiva materialen för tillverkning av barriärer anses vara rostfritt stål. Det kännetecknas av ökad styrka och attraktivt utseende.

Metallen som används vid tillverkningen har en skyddande beläggning och en speciell dekorativ beläggning. På grund av pulversprutning ökar livslängden för metallgjutningar avsevärt. Möjligheten att välja olika färger och färgläggningar i nästan vilken färg som helst gör det möjligt för dig att harmoniskt passa barriärerna i byggnadens övergripande stil.

Deras fördelar kan också innehålla:

 • en rad olika former och dimensioner av strukturen;
 • hållbarhet och användbarhet
 • nonsusceptibility korrosion;
 • överkomliga priser.

Kompetent utvalt material och korrekt utförda takfönster gör att reparations- och underhållsarbetet på taket är helt säkert.

Funktioner fäktning platt tak ↑

I offentliga och bostadshus har ett platt tak upphört att vara en "picker" av sand och damm. Idag är det inte bara en konstruktion avsedd att skydda byggnaden från nederbörd. Det växande priset på mark tomter tvingar arkitekter och byggare att leta efter nya sätt att effektivt använda varje kvadratmeter bebyggd area.

Plattakar, som läggs med betong eller keramiska plattor, som du lätt kan gå eller med storjord speciellt för växter, gjorde det möjligt att titta på de arkitektoniska möjligheterna i ett låghus och ge bostaden en ny funktionell potential.

Ett plant tak som är utrustat för vila måste säkras. I denna fråga spelar staketet runt omkretsens omkrets en ovärderlig roll. Vid en höjd av 75-120 cm används metall (aluminiumprofil eller rostfritt stål) för tillverkning. Staketets stativ är fasta (svetsade) på de inbyggda plattorna på betonggolvet.

Förutom att det höga barriäret effektivt skyddar människornas säkerhet på taket, kan det bli en dekorativ dekoration av byggnaden. Till exempel kan staketet förankrat med stammarna på en växt bli en levande skärm som skyddar trädgården från vinden.

Installation av strukturer runt omkretsen ↑

Takbarriärer installeras vanligen längs takskenorna runt takets tak. I närvaro av en övergångsbron kan skyddselement installeras där för större bekvämlighet. För att säkerställa sin höga tekniska kvalitet är det nödvändigt att följa vissa regler vid installationen. Vertikala stöd på takets säkerhetsbarriär. som är fastsatta vid takskenorna måste vara integrerade.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fästningen av takets fästning, vilket med rätta anses vara sin huvudsakliga plats - detta är en viktig punkt som säkerställer säkerheten.

Vid ett vikt tak säkerställer tillförlitligheten av fastsättning på takets yta användningen av en fästklämma. Samtidigt bryts inte tätheten och integriteten hos de vikta målningarna.

Om staketet är monterat på ett profilerat tak måste det först göras kontinuerlig kista. På nivån av det hörnmonterade vertikala gallret. Stödet är fastsatt med speciella M8x50 galvaniserade skruvar till underkanten av metallplattan eller takplattan. Skruven genom gummipackningen och takmaterialet måste tränga in i stödstrålen. Stöd reglerar höjden på taket. Efter montering av stödet monterar du staket i hålet och fixerar det direkt till stödet med hjälp av bultar: M8x55 på understången och M10x35 på överstången.

Genomgående hål borras i respektive övre och nedre grindarna - vertikalt och horisontellt. För att ansluta till de intilliggande delarna av takstaket använd speciella kopplingar, vilka fixeras med hjälp av M8x40-bultar. För att förhindra korrosion stängs gränssnittet med lock och täckt med tätningsmedel. Satsen innehåller vanligtvis speciella brickor som tillåter installation utan att skada färgen. Standardavståndet mellan stöden är ca 90 cm.

Husbyggande

Det idealiska taket omfattar inte bara högkvalitativt och dyrt material för dess täckning, komplexitet i konfigurationen eller unik design, men också ett säkert staket. I Europa kommer den byggda byggnaden inte att tas i bruk om inte ett skyddssystem är installerat. Den består av ett snöskydd, en stege, säkerhets krokar, övergångsbroar och själva fäktningsdesignen.

innehåll:

Fäktning av taket med räcke förhindrar att en person faller under reparationsarbetet på taket, installerar antennen, rengöringsventilation eller skorstensrör, och under vintermånaderna och vårmånaderna kommer det att fördröja snö eller is. Dessutom skyddar människor och egendom från oavsiktliga fall av föremål under takarbete. Fäktning för taket är en stålgitter, som är i form av balustrar eller parapeter, högt uppe över taket.

Det finns ett stort urval av både material och färger på staket, lämplig för alla typer av takmaterial: från rostfritt och galvaniserat stål, aluminium och koppar. En sådan mångfald gör det möjligt för dem att harmoniskt passa in i byggnadens övergripande utseende.

Element av byggnaden av fäktningstak

Snegozaderzhatel, förhindrar att det faller ett skikt av snö. Dess installation kan utföras runt byggnadens omkrets eller att stänga endast en del av byggnadens tak, och installera endast på problemområden. Den är tillverkad med båda universella fästelement för någon form av beläggning och med en fäste som är utformad speciellt för det vikta taket.

Övergångsbryggor används för säker rörelse på taket. Med hjälp av anslutningselement ökar deras längd, medan fästfragmenten inte stör den fria rörelsen. Vid behov kan lutningsvinkeln justeras.

Väggstegar ger en säker klättring till taket för olika typer av arbete, och kan också fungera i nödsituationer, vilket ger tillgång till byggnaden.

Krav på fäktningstak

Tak är uppdelade efter typ av konstruktion: platt och ställd, och underhålls - och oexploaterad. Även om den senare typen av tak inte förutsätter närvaro av människor på den, är det fortfarande nödvändigt att utrusta med ett staket, minsta höjden ska vara 600 mm, oberoende av höjden på själva byggnaden.

Mansardtak har ofta en ganska brant lutningsvinkel, därför är anordningen att fästa taket ganska svårt, och ofta inte alls möjligt.

Enligt byggnadsstandarder måste en byggnad med takhöjningsvinkel på upp till 12% och en höjd på mer än 10 m samt en byggnad med en höjd på mer än 7 m med takhöjd över 12% installeras fästning.

Avståndet från takkanten vid installationen ska vara 35 cm. Takets höjdhöjd beror på höjden på konstruktionen, om den är upp till 30 m, bör strukturen vara 1100 mm, om mer än 30 m, därefter 1200 mm. Strukturen, ursprungligen utrustad med en parapet, skyddas av ett spärrsystem i dess höjd.

Avståndet mellan stigarna ska inte överstiga 1200 mm och kan, beroende på takmaterialet, justeras.

Takräcken ska vara säkra och lätta att installera. Det monterade systemet samt fästelementen på det sluttande taket måste passera ett hållfasthetsprov för att bestämma dess tillförlitlighet.

För detta ändamål läggs en horisontell belastning motsvarande 54 kgf på punkter som inte är mer än 10 m från varandra, efter ett par minuter avlägsnas den. Om det inte föreligger någon kränkning av strukturens integritet och är frånvarande, innebär den resterande deformationen att testet var framgångsrikt.

Vad är ett fäktningstak

Som regel är det en hopfällbar design som gör det möjligt att utföra installationen på en ganska kort tid. Dess installation kan utföras på absolut alla typer av takmaterial och till och med en vågig yta. Nedan är en ritning av taket stängsel.

9-skruv med sexkanthuvud 8x50 mm;

Fästen och diagonala stopp ger det styvhet. Med hjälp av ett gångjärn monteras staketet på taket med nästan vilken lutning som helst.

Profil för takets metallfäste har olika tjocklek och konfiguration. Men i alla fall spelar kvaliteten på materialet för tillverkningen och för alla komponenter en viktig roll. Det vanligast använda galvaniserat och rostfritt stål, sorbitol, belagt med en speciell pulversammansättning eller koppar.

Typer av material och deras egenskaper

Galvaniserat stål på grund av rullning med ökad noggrannhet används för tillverkning av fästanordningar och någon form av fäktning. Hög korrosionsbeständighet uppnås genom att applicera en zinkbeläggning. Produkter gjorda av denna metall kan användas i genomsnitt 50 år. Dessutom är galvaniserat stål motståndskraftigt mot temperatur extremiteter och kan tåla från -80 ° C till + 300 ° C, medan det har en låg grad av värmeledningsförmåga och är betydligt billigare än andra material med liknande egenskaper.

Galvaniserat stål med en speciell beläggning, vars sammansättning bidrar till en ökning av livslängden, liksom användningen av det, kan du ge produkten flera färg nyanser.

Rostfritt stål - det innehåller olika legeringskomponenter, till exempel krom, titan, nickel, molybden etc. När huvuddelen av legeringen är krom (upp till 20%), desto högre dess innehåll i stål, ju högre grad av korrosionsbeständighet. Den resulterande filmen skyddar stålet mot exponering för omgivande atmosfär.

Koppar är ett värme- och elektriskt ledande material med utmärkta korrosionsegenskaper, smältpunkten är 1083 ° C. Efter ca 10-15 års drift är produkterna täckta med en mörkgrön patina som blir en ogenomtränglig barriär mot exponering för atmosfäriska ämnen.

Slutförande av skyddskonstruktionen

Satsen innehåller stödstolpar med fästen för fastsättning och 3 m rörfäste. Om höjden på ställen är 600 mm behövs två rörledningar med en höjd på 800 mm, tre eller flera linjer. Beroende på konstruktionen ingår det önskade antalet skruvar och bultar i förpackningen.

För högkvalitativ och bekväm installation, innehåller satsen alla nödvändiga fästanordningar och andra tilläggsdelar som: pluggar för rack som förhindrar för tidig utveckling av korrosion på sin inre, omärlade yta. Samt gummitätningar som förhindrar inmatning av fukt i hålen under installationen.

I vissa utföranden görs anslutningen av rören av övergångstypen av mamma-pappa, vilket gör att du kan öka längden utan att använda skärnings- och svetsutrustning.

Monteringen är en viktig plats vid montering av stället på takytan. Fixering till det vikta taket sker med hjälp av en klämanordning - en klämma, den här metoden tillåter inte att bryta mot den vikta bildens täthet och integritet.

Monteringen på profilerade och plana tak utförs med hjälp av fästskruvar, tätningsbrickor. Skruvskruven deformerar packningsbrickan, som fyller utrymmet runt monteringshålet. Montera staketet på det stigna taket, vars vinkel är 15-45%, hjälper gångjärnet utan att använda ytterligare verktyg.

Ett sådant fäktningssystem bär både en funktionell och en dekorativ komponent. Vid behov kan den dessutom vara utrustad med snöskydd.

Montering av takfäste på svängbara fästen

För den här typen av fästning krävs en kontinuerlig kista. Det är värt att notera att installationen kan utföras både före takläggning och efter.

Arbetet börjar med att bestämma platsen där stativets stöd ska fästas. Mät det önskade avståndet från kanten av takskenorna. Efter att ha monterat konsolen på önskad punkt, placeras en gummipackning med självgängande skruvar, den är fastsatt i burken genom beläggningsmaterialet, och höjden mellan stöden ska vara 900 mm. Om takytan är täckt med ett vågigt material, görs fästet i stället för dess avböjning.

Då måste du justera önskad lutningsvinkel för stödet och fixa gångjärnsenheten vid önskad punkt med brickans tätningar. Vidare passerar röret genom de färdiga hålen och fixeras med bultar, samma manipuleringar bör utföras med den andra och tredje tvärstången (om sådan tillhandahålls av konstruktionen).

Det sista steget av arbetet innefattar installation av pluggar och bearbetning av tätningsmedel.

Principen och framsteg för installationen av staketet på kappskyddet är detsamma, endast monteringssystemet är annorlunda. För denna typ av tak används en specialanordning, som är en åtdragningsfäste. Den är monterad på vagnens höjd med hjälp av en speciell klämma, vilket helt säkerställer takbeläggningens integritet och därigenom eliminerar läckage.

Design för fäktning gör det själv

För taket av boskapstyp rekommenderas att använda förstärkta staket av fabriksprestanda. En struktur som liknar en räcke, lämplig för plana tak med en plan horisontell yta, kan byggas med egna händer. Det viktigaste att komma ihåg är att människors säkerhet beror på högkvalitativa material och väl utförda arbeten med att ansluta alla komponenter.

För ramen på en sektion med en höjd av 600 mm och en längd på 2,5 m behöver du:

 • 6,5 m U-formad metallprofil 40x25 mm;
 • 4 m profil 25x25 mm eller stavar Ø 16 mm;
 • skruvar (fästbultar) för att fästa sektionen på taket.

instrument:

 • svetsmaskin;
 • bulgarian;
 • borra med metallborr;
 • Du kan behöva en stansning.

Från profilen (40x25) med hjälp av slipmaskinen är det nödvändigt att förbereda följande delar: 2 stöd på 600 mm vardera, 2 horisontella tvärstänger på 2,5 m vardera; Från en 25x25 mm profil eller en metallstav med en tvärsektion på 16 mm, skärs 8 horisontella tvärstänger med en längd av 500 mm och 2 hållarstolpar på 400 mm vardera. Behöver även 4 metallplattor med en tjocklek av 10 mm och en storlek på 7x10 cm.

Arbetsfaser:

 • Alla 4 plattor är förborrade monteringshål för efterföljande fastsättning på takets botten, borrets diameter bör vara något större än skruvens eller förankringsbultens diameter.
 • stödben är svetsade på plattan i en vinkel på 90 °;
 • sedan fasthållande element svetsas till metallplattan i en vinkel som är lika med inte mindre än 30 °;
 • Vidare är ett vertikalt övre tvärsnitt svetsat till två raka stolpar;
 • 500 mm mäts från den och installationen av den andra gränslinjen utförs;
 • Återstående clearance på 100 mm tillåter inte att damm, löv eller snö hänger på taket.
 • vertikala linjer är monterade mellan tvärbalkarna från en profil eller stång, vars höjd är ungefär 300 mm. De kan fästas både från insidan och från utsidan av strukturen;
 • Det återstår att fästa stöd till den färdiga ramen.
 • Konstruktionen är monterad i kassen med skruvar. Om takytan är tillverkad av betong, är det nödvändigt att göra hål med perforator och använda förankringsbultar som fastsättningsmaterial, vars längd ska vara minst 160 mm.

Det bör noteras att för att öka längden på strukturen kan det vara nästan oändligt med hjälp av ytterligare sektioner. Varje efterföljande block utförs dock utan den första stödkolonnen, i det här fallet svetsas horisontella tvärstänger till sista raden i föregående ram.

Uppskattat takfäste

Ovan har presenterats en detaljerad lista över alla nödvändiga material. Den totala kostnaden beräknas individuellt för varje tak och beror på ett stort antal faktorer. Men för att få en uppfattning om sin slutliga kostnad finns nedan en lista över priser på material för att fästa taket.

Det är viktigt att observera alla försiktighetsåtgärder vid installation av någon typ av takstängsel. Ett sådant system är ett oumbärligt element i vilken struktur som helst, vilket säkerställer säkerheten hos både personer på taket under reparationer, liksom fastigheter som ligger i omedelbar närhet av byggnaden från fallet av olika byggnadsartiklar.

Takfäste: GOST och monteringsegenskaper av barriärstrukturer

Takstrukturen i någon struktur är ganska komplex, den består av många element som kompletterar varandra, vilket ökar styrkan, tillförlitligheten och hållbarheten. Erfaren takmästare noterar att inte bara takets bärkraft är viktigt, men också dess säkerhet vid drift.

Takräcken är en av de viktigaste faktorer som säkerställer säker användning och underhåll av tak, de är monterade på lutande och plana tak. I avsaknad av reglerande stängsel på taket kan byggnaden till och med förhindras att användas. I den här artikeln kommer vi att berätta om GOST, som reglerar installation av fäktning, typer av parapet och hur det ska ordnas.

Behovet av staket

Takreling är ett obligatoriskt element i takkonstruktionen, vilket säkerställer säker drift, reparation och underhåll. Enligt GOST bör alla tak vara utrustade med barriärstrukturer som skyddar mot nedstigning av snö, som faller från höjden av människor och föremål. Höjden av blockerande parapet bestäms av typen av takkonstruktion, sluttningen av sluttningarna och antalet våningar i byggnaden. Beroende på vilken typ av tak som utförs, kommer fästningen av byggnadens tak att utföra följande uppgifter:

 • På de opererade taken, på vars yta det är möjligt att bo, för att utrusta viloplatser eller till och med för att bryta upp trädgårdar, enligt GOST, är parapeten fastsatt för att förhindra att människor faller från en höjd. Säkerhetsbarriären måste vara tillräckligt hög för att säkerställa säker drift av byggnaden.
 • Takräcken installeras också på oexploaterade taktak. Men dess huvudsakliga funktion är inte skydd från personer som faller från en höjd, men snöhållande. Staketet, som installeras längs taket, hjälper till att hålla sig från fallande snömassor som ackumuleras på sluttningens yta.

Var uppmärksam! Takfästen med snöskydd kan ha olika mönster och färger. Oftast är det en svetsad konstruktion av stålrör eller hörn, installerad längs överkanten. På grund av sitt snygga utseende gör barriärstrukturerna driften av byggnadens tak säkrare, men förstör inte utseendet.

Fäktningsfunktioner

Moderna byggkoder reglerar tydligt typ och höjd på staket, som ska vara utrustade med ett tak beroende på dess typ, sluttningshöjd och antal våningar i byggnaden. Många utvecklare, som utnyttjar kundens okunnighet, sparar på arrangemanget av barriärskärmen. Enligt GOST kan byggnaden dock inte ens tas i bruk om taket inte är utrustad med fästning av önskad höjd. Takfästen enligt SNiP utför följande funktioner:

 1. Förebyggande av spontan nedstigning av snö från takhöjder. De hinder som ligger vid kanterna på överhänget försenar eller minskar snöhastigheten för fallande snö som glider nerför sluttningarna. Detta hjälper till att undvika skador när de faller från taket av snö och is på huvudet på en person. Snöhållande konstruktioner installeras på stigade tak med en lutningsvinkel på 15 grader. Ju större sluttningen är desto kraftigare bör snövakterna vara.
 2. Säkerställa människors säkerhet under drift, reparation eller underhåll. Montering av takstaket utförs för att förhindra att en person faller från taket under underhåll, rengöring av skorstenar, montering av antenner, reparation av takläggning.
 3. Förhindra avrinning av vatten. Fäktning av ett plant tak utöver barriärfunktionen förhindrar att vatten strömmar ut ur ytan, vilket ofta orsakar en oskärpa av det blinda området och fundamentet.

Intressant kan takets metallfäste inte bara utföra enhetsfunktioner för att förhindra att höjden faller under underhåll, reparation och underhåll av strukturen, det kan vara ett dekorativt element som förbättrar byggnadens utseende.

Element av barriärstrukturer

Enheten på takets hängning beror på typ och typ av takets användning, höjden på sluttningarna, antalet våningar i byggnaden, typ av takläggning. Alla parametrar av barriärstrukturer regleras tydligt av GOST och SNiP och tillämpas på ritningen i byggdesignen. De klimatförhållanden som är typiska för den region där konstruktionen utförs har viss inverkan på parapetens antal och höjd. Typiskt innefattar kompositionen av barriärstrukturer:

 • Snöfällor. Apparater monterade på takets överdel för att fälla snömassan på takhöjderna. Enligt deras funktioner är de uppdelade i snöskärare som skär snöpastaen, glider från lutningen till tunna plattor, minskar dess hastighet och snöhinder - staket som helt stannar snön. Dessa enheter måste installeras på hälltak runt omkretsen eller bara på platser där människor är farligt nära överhänget.

Det är viktigt! Alla barriärstrukturer är gjorda av slitstark, korrosionsbeständig metall. Moderna byggkoder föreskriver obligatorisk provning av takstaket för hållbarhet efter installation. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till vikten av hindren och belastningen som de lägger på takramen så att taket inte deformeras under deras vikt vid utformningen.

Barriärkrav

Fäktning av det stigna taket regleras av GOST, samtidigt som alla krav är uppfyllda, är det möjligt att göra strukturen mer lättare och säkrare. Höjden på takets höjd, avståndet mellan de vertikala stöden, avståndet från taket till nedre skenan av parapeten beror på byggnadens höjd, vilken typ av taket som används och höjden av höjden. Därför beräknas dessa parametrar individuellt och förhandlas fram av projektet. Vid inrättande av takbarriärer beaktas följande säkerhetskrav:

 1. Takhinder är monterade på byggnader med en höjd av mer än 10 m, om lutningen inte överstiger 12 grader, och på byggnader mindre än 7 meter, om lutningsvinkeln på sluttningarna är mer än 12 grader.
 2. Minsta höjden på parapetet för outnyttjade tak är 600 mm, och för de som är i bruk - 1200-1500 mm, beroende på konstruktionens höjd.
 3. Avståndet mellan parapetens vertikala stöd får inte överstiga 120 cm, men vanligtvis är denna indikator mycket mindre för att öka styrkan i strukturen.
 4. Avståndet från taket till bålens botten ska inte överstiga 35 cm.

Tänk på att för att bestämma lämpligheten för driften genomförs test fäktning tak för styrka. Det består i att införa i två punkter som ligger på ett avstånd av 10 m eller närmare varandra, en horisontell belastning på 54 kgf appliceras i 2-3 minuter. Efter avlägsnande av varorna utvärderas strukturernas tillstånd, om de inte deformeras kan de användas säkert.

Allt om takfäktning

Allt arbete på takets organisation och installation av relaterade konstruktionselement samt tekniken för byggande av tak av byggnader för olika ändamål regleras på lagstiftningsnivå enligt normerna för vissa byggkoder, statliga normer, regler och andra handlingar med juridisk kraft. Överensstämmelse med befintliga tekniska krav är ett nödvändigt villkor för normal och säker drift av alla strukturer. I synnerhet är takets fäktning styrd av normerna i federal lag av den 30 december 2009 N 384-ФЗ, GOST 53254-2009, 23120, 25772, 23118 och 25772-83, SNiPs: SP 54.13330, SP 56.13330 och SP 17.13330.2011.

Typer av tak och tak

Taket kan varieras, men efter typ kan du skilja mellan två huvud:

Plattak - den vanligaste typen av takkonstruktioner, som finns i de flesta vanliga höghus. Oftast, i stället för ett takfäste, tillverkas traditionella solida parapeter på dem.

Plattformen är också populär i byggandet av byggnader av handelshus, nöjes- och affärscentra, flerfasiga bostadsområden av premiumklass. I dessa fall utför stängslet på taket inte bara en skyddande, men också en estetisk funktion. De kan göras både i form av parapeter, och utan dem. Normerna för organisering av sådana element regleras av GOST 53254 2009.

Ställda tak är främst prerogativet för privat och elitekonstruktion på grund av den högre kostnaden för inte bara material utan fungerar också relativt platt. Även om de också kan hittas på låghus i gamla bostadsfonder. De delar upp två, tre och många, men kraven på takkonstruktioner beror direkt på lutningsgraden, dvs. Chevrolet.

Tak är också uppdelat i:

 • drivs (kan användas som ett extra område för ett rekreationsområde eller ett vandringsområde och ger fri tillgång till taket: vanligt i bostads-, offentliga och industriella byggnader);
 • icke-fungerande (innebär inte att man har öppet tillträde till taket, ett undantag är personal för bostads- och underhållstjänster som utför rutinmässiga inspektioner av takbeläggningen och vid behov utför reparationsarbete).

Men i detta och i ett annat fall är närvaron av personer i den här delen av byggnaden inte utesluten, och därför måste taket vara utrustat med speciella skyddselement. Endast kraven för deras organisation, beroende på typen av tak har skillnader.

Regulatoriska krav för organisering av takstaket

Så är taket en del av byggnaden som behöver systematiskt utföra vissa aktiviteter: reparationsarbete, snöborttagning, installation av ytterligare kommunikationer och så vidare. Att säkerställa säkerheten för människorna på den är av största vikt.

Organisationen av brandsläckningar och fäktning av taken regleras av bestämmelserna i GOST 53254 2009, 23118, 23120, 25772, etc. Byggandet av mansardtyp och flertalltak gör att installationen av skyddande element av denna typ är praktiskt taget omöjlig. Deras funktion kan utföra särskilda broar och stegar. Dessutom ska anordningen av ett sådant tak utföras på ett sådant sätt att lasten från en person kan jämnt fördelas över takplåten.

Krav på exploaterade tak

Krav på montering av takstaket på det opererade taket liknar en balkong:

 • Om byggnaden inte är högre än 30 m, ska staketet vara minst 1,10 m högt, och om mer - inte mindre än 1,20 m;
 • Eftersom staketets struktur ger en korsformad struktur är avståndet mellan de längsgående elementen upp till 10 cm och mellan de tvärgående upp till 30 cm;
 • Om det finns en parapet på taket, är takets höjd reducerad med tanke på dess höjd;
 • i kombination med stängsel kan en skärm av metall eller organiskt glas utrustas.

Tak av denna typ bör ha en solid grund så att människor säkert kan flytta på ytan. Om designen ger en parapet på den, konstaterar SNiP II-26-76 att dess höjd inte ska vara mindre än 1,2 m. För kommersiella och offentliga byggnader förstör en sådan nivå av det inneslutande elementet ofta utsikten och döljer en del av granskningen, därför utvecklarna till kompromisslösning. De bygger en monolitisk kantring ca 0,5 m uppåt och redan på den monteras ett metallstaket.

Byggkoden anger skillnaden mellan byggnader beroende på deras syfte. Så i takhöjder i bostadshus, både runt takets omkrets och i områden med farliga höjdskillnader, ska det vara 1,2 m. Samtidigt tillhandahålls sådana strukturer för fasta, d.v.s. kontinuerlig, och de kräver ytterligare räcken som klarar en belastning på minst 0,3 kN / m.

När det gäller administrativa byggnader anger denna kod höjden på skyddselementen från 0,9 m och för industribyggnader - från 0,6 m, inklusive om de inkluderar en parapet.

Fäktning av kooperativt tak är nödvändigt, förutsatt att höjden på byggnaden är mer än 10 m och lutningsvinkeln inte överstiger 12 °. Om det är större, ska fästningsstrukturer monteras på byggnader med en höjd av 7 m.

Krav på icke exploaterade tak

De outnyttjade taken utesluter inte utseendet på människor på dem, därför måste du också installera skyddselement. I detta fall är kraven för dem något annorlunda:

 • höjden på taket från 60 cm, oavsett byggnadens höjd;
 • Avståndet mellan längsgående och tvärgående element upp till 30 cm;
 • Om takets lutningsvinkel är tillräckligt brant, är det i stället för den vanliga fästningen särskilda broar och stegar.
 • För att ge ytterligare säkerhet kan snöfångare installeras på dem.

Höjden på parapet på ett plant tak, förutsatt att byggnaden är högre än 10 m, enligt SNiP II-26-76, får inte vara mindre än 45 cm.

Alla staket måste tillverkas och installeras i enlighet med föreskrivna standarder och i slutet av byggnadsarbetet måste kontrolleras enligt föreskrivet förfarande och åtföljas av ett protokoll. Åtgärden att testa takets fäktning görs på modellen. Testning med förbehåll för:

 • Dimensionerna på staketet och kvaliteten på de material från vilka de är gjorda.
 • ytans integritet kring dem och själva strukturen i strukturen, vilket också måste överensstämma med GOST;
 • ladda att skyddselementen kan tåla.

Trots det faktum att kraven på outnyttjade tak är något enklare, undviker deras överensstämmelse en stor böter.

Takfönster strukturer

Takets standardfästning ger följande strukturella element:

 • stöd (stålrör med en tjocklek av minst 1,4 mm och en höjd som motsvarar byggnadens höjd);
 • horisontella tvärstänger av viss diameter och tjocklek beroende på konstruktionstypen;
 • konsoler, med vilka stöden är monterade i vertikalt läge vid de nödvändiga vinklarna;
 • fästanordningar.

Beroende på utseendet på staketet är de uppdelade i gitter (traditionella öppna metallkonstruktioner), skärm (den dyraste stängd typen), kombinerad (kombinera element i de två tidigare) och klassiska armerade betongparapeter.

Valet av material för staket är tillräckligt stort. Idag är de gjorda av galvaniserat stål med och utan beläggning, rostfritt stål och koppar. Skärmsorter är gjorda av organiskt glas eller höghållfast metall.

För hälltak är det rekommenderat att använda förstärkt fäktning. När det gäller 2-takiga tak är samma standarder som för alla outnyttjade tak.

Montering av takfäste

Organisationen av staket för plana tak är mycket enklare än vad betongtak gör. Oavsett lutningens lutning bör de ställas i en vinkel på 90 ° i förhållande till marken. För att öka konstruktionens tillförlitlighet är det önskvärt att använda gångjärnsfästen. Fogarnas leder måste behandlas med en hermetisk komposition.

Alla svetsade konstruktioner, såväl som deras beläggningar, fästanordningar och fästelement måste uppfylla kraven i nuvarande SNiP och GOST och ha stöddokumentation. Arbetet med organiseringen av skyddselement bör utföras av kvalificerade specialister, och byggnaden bör beställas först efter testning och utarbeta en handling av teknisk efterlevnad av resultaten.