Är det möjligt att ta bort ventilationsrören inte till taket, men till vinden?

Fråga: Rrv

Jag planerar en huva i köket och i badrummet i taket. Överkall, ventilerad. Är det möjligt att få ventilationsrören inte till taket, men till vinden?

kommentarer

Det är möjligt att bara vinden bör inte ventileras, men ett rör borde komma ut ur det och det ska dras ovanför åsen, som förväntat, med 0,5 m. Diametern på detta rör borde vara samma som rören som kommer till vinden (mängd). Det vill säga om två rör på 100 mm vardera avlägsnas från badrummet och köket till vinden, skulle det utgående röret från vinden vara 200 mm.

Hur hög ska rören gå till vinden?

Hur många centimeter ned ska det totala avgasröret (vilket är 0,5 meter högre än åsen) gå?

Om du lägger fläkten på huven, var var, på varje rör eller på det vanliga?

Jag kommer att försöka svara dig imorgon. Ange, just i fall, höjden på vinden och området. Och kåpans diametrar (de som antas).

Attic höjd 4 m, dubbelt tak. Området på 90 m 2 (10 * 9). Diametern på huvarna är nu inte redo att säga, beräkningen har ännu inte gjorts, och det beror på fläktens närvaro / frånvaro.

På vinden kan du ta röret en halv meter (de som ligger nedanför). Och den som går ner till toppen, med en halv meter. Det är bättre att installera en fläkt i den (i den som leder till taket). Två botten tillval.

Ventilation kallt loft: viktiga kvalitetsnyanser

Modellerar vinden i ett privat hus, du måste skapa bra ventilation. Kompetent monterad ventilation av en kall vind är viktigt för att säkerställa ett hälsosamt mikroklimat under taket på en bostad. Med otillräcklig luftning minskar signifikant strukturens livslängd.

Behöver jag en kall vindsugning

Ingen försegling av huset kan helt isolera ångan från bostaden till vinden. Enligt termodynamiklagen stiger varm luft, och ångan finner i alla fall ut. Överlappningarna är huvudsakligen gjorda av trä. Med uppsamling av fukt på träytor bildas en naturlig miljö för utveckling av olika destruktiva mikroorganismer, mögel. Det finns obehagliga smaklös lukt, en känsla av fuktighet. Det skapar ett ohälsosamt mikroklimat av rummet som helhet.

Temperaturförändringar bidrar till konstant kondensation och, om det inte finns någon ventilation i kylrummet, sker ett snabbt slitage på strukturen.

Orsaker till kondens:

 • brist på god ventilation
 • Överträdelse av takisoleringen;
 • otillräcklig vattentätning
 • brist på ventilationskanaler;
 • äktenskap i byggmaterial.

Ventilation, tillverkad enligt tekniska föreskrifter, skyddar strukturen mot skador.

Den kalla vinden är ett bostadsutrymme under taket av byggnaden utan dekorativa dekorationer. Frågan om ventilation är viktigt att bestämma under projektets uppbyggnad hemma när man planerar funktionerna i takkonfigurationen.

Ventilationsoperation - beroende av utvalda material

Huvuduppgiften att ventilera en kall vind är konstant luftbyte. För att målet ska kunna genomföras optimalt är det nödvändigt att bedöma kvaliteten och typen av takmaterial som används. Var och en av dem har funktioner.

Om skiffer eller ondulin väljs för takläggning, flyttar luften lätt mellan vågiga kurvor till vinden och går också fritt utåt.

När man skapar en kall vindsugning från en metallplatta är det viktigt att lägga en ångspärrfilm, som kondensationsformer. Metallplattor ventileras genom åsens tätning. För ett taktak ligger ventilationskanaler på gavlarna. Högkvalitativ ventilation utförs med en jämn fördelning av luckor.

Det finns några nyanser när du installerar ett höfttak. I detta fall bör inloppet placeras i bindemedlet och utgången - nära åsen. Denna typ av tak hinkas och det finns inga gavlar.

Vid arbete med bältros, är det nödvändigt att installera en ventilerad ås, för en klassisk "keramik" - en takventil.

Vid användning av överhänget av trästänger är det nödvändigt att observera ett intervall på flera millimeter. När plaststygnhål görs i elementen. Hemming kallas en soffit.

Kan jag ta bort ventilationen - kall vind

Rätt ventilation krävs för att:

 • Undvik ackumulering av ångor som kommer hemifrån;
 • skydda trädramens träram på grund av fukt;
 • motverka bildandet av svampar;
 • bibehålla konstant temperatur.

Under förutsättning att vindsugningsventilation skapas - ett kallt vinden
från huset är fuktuppsamlingen oundviklig. Ett tjockt lager av kondensat bildas snabbt på oisolerade tak. Även om taket var isolerat kunde inte kondens undvikas, men i så fall skulle husets väggar bli våta.

Ofta finns det en fråga: Kan ventilationen bringas till en kall vind

Det är möjligt att dra tillbaka, men den här typen av ventilation är fel beslut och leder till en kränkning av vindsummets mikroklimat, skador på trästrukturen, gradvis förfall och oundvikligt slitage.

Viktiga rekommendationer för att säkerställa att ventilationen av en kall vind är av hög kvalitet och hållbar:

 1. Installera de nödvändiga ventilationselementen för att skydda produkterna från skräp, grenblad och insekter - på skridskor, kronor, åsar, endovah.
 2. Skydda ventilationsgapet från damm.
 3. Oavsett takets egenskaper är arean i ventilationskanalerna 400-500 cm2 / m.
 4. Kontrollera om öppningarna är smalare för att undvika kondens på grund av otillräcklig luftcirkulation.
 5. Använd hjälpventilationsstrukturer, om takets längd är mer än 10 meter.
 6. Undvik en betydande expansion av klyftan, eftersom på grund av den resulterande turbulensen minskar luftutbytet under taket.
 7. Ge ventilationsisolering på vinden så att ventilationssystemets rörsystem inte utsätts för temperaturförändringar och kan fungera smidigt.

Attic ventilation i ett privat hus: gör rätt sak

Luftning av takytan är nödvändigt för att skapa ett balanserat mikroklimat under taket. Det är också viktigt för korrekt och långsiktig användning av hela takkonstruktionen. Idag finns det många lösningar på marknaden för ventilation. De mest effektiva och vanliga sätten att göra detta kommer vi att överväga här.

Vad som är nödvändigt för att ventilera vinden

Korrekt utrustad vindsugning gör det möjligt att eliminera kondenseringen på elementen på takpannan. Under ventilationen säkerställs luftflödet, vilket eliminerar kvarvarande fukt. Genom att avlägsna denna fuktighet ökar livslängden hos alla trästrukturer, med vilka takpannan är mycket rik.

Dessutom finns det två fler säsongsegenskaper vid luftning:

 1. På vintern tillåter ordentligt organiserad ventilation att du effektivt hanterar is, särskilt på takkanten. Naledi kan uppstå på grund av dålig ventilation, vilket resulterar i att överskottsvärme blir kondensat och i sin tur till isuppbyggnad.
 2. På sommaren kommer det rörliga luftflödet att bidra till viss kylning av takmaterial, vilket är särskilt viktigt för bitumenhaltiga material.

Sätt att skapa vindsugning

Först och främst tillhandahåller de luftflöde som regel i takets tak. För att göra vindluftsventilationen med egna händer, använd i de flesta fall strålkastare med perforeringar. De är installerade i takets nedre del, och perforeringen tillåter luft att tränga in utan att fördröja eventuella ingrepp av olika insekter.

Soffits kombinerar korrekt dekoration och funktionalitet, vilket gjorde dem till den mest populära lösningen för luftinlopp till vinden.

Attic ventilation i ett privat hus behöver också luftutflöde. För detta finns följande element:

 • ventilerad skridsko;
 • inerti turbiner;
 • elektriska fläktar;
 • takfläktar.

Taket runt omkretsen bör ha ett ventilationsgap på minst 40-50 mm. Detta avstånd tillhandahålls ofta av bredden på battarna, vilket tillåter luft att cirkulera fritt under taket. Denna metod är till exempel lämplig för tak av metall, wellpapp eller ondulin. Formen på dessa takmaterial gör det möjligt att enkelt passera luften under dem och ge ventilation.

Ventilationskanalerna ska vara 0,2% av det totala arealet i det ventilerade rummet.

Vid användning av mjuka material för takläggning är räknaren gjord inte solid, men med luckor. Detta gör att du kan kringgå de mest problematiska och svåra delarna av toppad pie.

I de mest problematiska områdena av taket, till exempel, för dalar eller höfter, är det nödvändigt att göra en punktventilation, som tillhandahålls av luftare eller turbiner.

Ventilation kallt loft

Ventilation kallloft kan enkelt göras med hand. Detta kommer att kräva kunskaper om en liten teori och några praktiska färdigheter. För att åstadkomma tillräcklig ventilation i kylrummet kommer det inte att orsaka några speciella svårigheter på grund av den stora luftvolymen och frånvaron av hinder för normal luftcirkulation. Luftutbytet kan utföras genom takkanten, taket och takets tak, samt fönsterfönster och galler.

För gaveltak görs ventilationen av kalla takar antingen genom gavlarna eller genom löst monterade trähemming av takskenorna. Om gavlarna är gjorda av sten, så kan du göra hål i dem för dörrfönster med ventilationsgaller.

Dormerfönster bör installeras på motsatta sidor för att säkerställa en ordentlig ventilation av vinden.

Det finns också ett alternativ, mer ekonomiskt alternativ. För att göra detta, installera standardventilationsgaller (frontside ventiler), varav den ena är justerbar och den andra nedtrycks av luftkanalerna. För att skydda mot insekter är detta galler försedd med ett skyddande myggnät.

Höjtak har inte gavlar på grund av den speciella formen på deras struktur, så för dem finns det ett annat alternativ att ge ventilation på vinden - med hjälp av hänglängder. Inflödet av luft kommer att ligga genom taket av taket, och dess utmatning kommer att ligga på toppen av åsen. Om arkiveringen är gjord av trä med egna händer, lämnar mellan listerna små luckor för passage av luft. Vid plastering av takskenorna med plastfilmer är denna procedur valfri, eftersom det finns perforeringar på elementen som tidigare gjordes hål.

Utgången från luften är gjord från ovan, genom takets tak. Dess designfunktioner beror på vilken typ av takmaterial som används. Som regel har alla tillverkare av takmaterial sina egna färdiga och praktiska lösningar!

Endovy (gallsten) är en av de problematiska och komplexa delarna av taket. För att åstadkomma normal ventilation av vindytan längs dalens ände installeras pinhole luftare. Denna metod är emellertid acceptabel för tak med sluttningar på 45 ° och mer. På sluttande tak finns det stor sannolikhet för snöackumulering i dalen och därför blir sådan ventilation inte ineffektiv på vintern. Du kan bekämpa detta genom att installera tvångsventilation - inertiella turbiner, takfläktar eller använda höga munstycken som inte kommer att vara täckta med snö.

Arrangemang av varm vindsugning

Svårare är ventilationen av en varm vind (vind). Ventilationsskikt passerar mellan spjällen. Utrymmet för ventilation mellan bottenytan av vattentätningen och värmeisoleringsmaterialet ska vara minst 20-30 mm.

Om en mineralullplatta används som värmeisolator bör den framtida ökningen i volymen med 10-30% av det ursprungliga tillståndet beaktas.

Om djupet på spjällen inte räcker för att ge den nödvändiga spalten mellan isolatorn och vattentätningen, höjs höjden med hjälp av brädor eller lameller. Men som du förstår är denna metod för ventilation ganska svår att implementera för tak med komplexa former. Därför föredrar experter nyligen diffusion (ånggenomsläppliga) membran, som kan monteras direkt på isoleringen och tillåter fukt att passera endast i en riktning.

Utrymmet för ventilation är skapat genom att montera en batten, vars tjocklek ska vara minst 40-50 mm. Luft för ventilation tas genom soffitsna eller andra element på takets takfot, och dess naturliga utmatning sker genom takets tak.

Rekommendationer av moderna takläggare för vindsugning

För att ordentligt göra ventilationen på vinden med egna händer, följ följande tips från erfarna takläggare:

 • På någon del av taket bör ventilationskanalens område vara 400-500 cm 2 / m. Denna motsvarar bara höjden på gapet på 40-50 mm;
 • damm som blåses in i ventilationsgapet, har en viss hygroskopicitet, vilket kan orsaka fuktisoleringsvärmare.
 • ventilationsventiler på endov, skridskor, kronhjärtor och åsar bör skyddas mot ingress av lövverk, insekter och fåglar. Särskilda ventilationselement, som ligger inom taket tillverkare, kan slåss med detta;
 • Förminskning av ventilerade kanaler eller strukturella hinder kan bidra till otillräcklig ventilation och kondensatbildning.
 • Om takbeläggningens längd överstiger 10 m, rekommenderas användning av hjälpmedel för att förbättra ventilationens kvalitet.
 • En signifikant ökning av klyftans höjd förbättrar inte luftningen. Tvärtom ökar motståndet mot luftflödet tvärtom på grund av den turbulens som uppstår, vilket leder till en minskning av luftutbytet under taket.

Sammanfattningsvis noterar vi att ventilationen av vindytan är en av de viktigaste och viktigaste faktorerna. När du ordnar det med egna händer, behandla med all allvar för att undvika typiska misstag och misslyckanden.

Ventilationsanordningen på vinden i ett privat hus: luftvägar, dörrfönster, galler

Ägare är ofta rädda för att utrusta ventilationen av ett kallt vinden i sina privata hem, med hjälp av följande antaganden.

 • Genom ventilationsgallerna på vinden från huset lämnar värmen. Man tror att byggnaden kommer att svalna snabbare. Men oftast ligger problemet i dålig värmeisolering av väggar eller tak. Förresten tränger fuktig varm luft genom det dåligt isolerade taket in i vinden. Vad är dess fara, vi kommer att berätta i nästa kapitel;
 • Ventilation kallt höfttak eller tak på taket är endast nödvändigt på sommaren. Enligt många behövs ventilationsgaller och fönster på vinden endast för ventilation i fylligheten. Faktum är att på vintern blir taket på en ouppvärmd och oventilerad vindsvåning till en grotta, övervuxen med isstalaktiter.
 • Det spelar ingen roll vilken storlek som öppnar sig. Området med ventilationsfönster och luftvägar på vinden måste noggrant beräknas. Hur man gör det rätt - läs vidare.

Attic ventilation i ett privat hus är ett viktigt element i termoregulering. Rätt organiserade, det låter dig spara pengar på uppvärmning eller kylning av bostadsutrymme och för att behålla strukturen i sig intakt och intakt. Särskilt viktigt är ventilationen på vinden över vinden.

Loftet i ett privat hus behöver ventilation både vinter och sommar.

Så, under den heta årstiden, värmer ett rött hett tak luften på vinden upp till 150 grader. Huvuddelen av denna värme ges till taket på övervåningen, klimatanläggningen måste arbeta med ökad belastning för att eliminera överskottsvärme. Om det inte finns något luftkonditioneringsapparat, försvinner ägarna från helvete och stuffiness.

På vintern är luftutbyte nödvändigt för att avlägsna överskott av fukt. Enligt tekniska krav bör temperaturskillnaden mellan gatan och vinden vara 4 grader eller mindre. Temperaturminskningar mellan bostadsgolvet och gatan bidrar till ackumulering av kondensat på takbalkarna. Fuktighet fryser gradvis och skapar hela kaskader av istappar. I tina smälter de och fukt droppar på golvet på vinden. Tak och takens stödkonstruktioner förstörs. På träspärrar utvecklas formen.

För övrigt hindrar högkvalitativ ventilation av den kalla vinden att ackumulera snö och is på taket på huset.

Vad är vindsugning?

Fri luftutbyte mellan takytan och gatan utförs genom luckor och öppningar. Det mest effektiva är hålen i skridskor och under takets överhäng. Så placerade använder de trycket från vinden och värmen som kommer från husets tak.

Om ventilationen av ett kallt vinden i ett privat hus är ordentligt utrustat, fördubblas luften över hela taket från insidan om en timme. Strömmarnas rörelse riktas från botten ut ur luftkanalerna under taken upp till åsplattorna med speciella hål. Om taket är isolerat, för en fri passage av luft mellan takmaterialet och isoleringen lämnas ett mellanrum på upp till 5 cm.

Den bästa huven är försedd med en kombination av luftkanaler i åsen och stigande element monterade nära åsen. För kaklatak görs kakel med luftkanaler för luftutbyte.

Och ett sätt att ventilera vindarna i privata hem är att installera bafflar (turbiner för ventilation) som ger mekanisk dragkraft. Metoden är bra för ventilation av den uppvärmda vinden över vinden.

En liten lutning av taket måste också beaktas vid planering av ventilationen på en kall vind. Hål i skridskan kan fyllas med snö, så de ersätts av rör vars höjd måste ligga över snöskyddet.

Den antika ventilationsmetoden är ett ventilationsfönster på vinden. För att ge en utmärkt luftutbyte i en kall vind, en kombination av luftkanaler under takskenorna, i skridsko- och dammfönstren.

Ventilation kalla hus med ett gambreltak är annorlunda eftersom huset inte har några gavlar. Därför finns det ingen plats att installera ventilationsfönster på vinden. Sålunda ventileras kalla vindar under de hakade taken med åsar och takflänsar.

Loftet ventilation över vinden är mer komplicerat. Här är luftvägar försedda med slitsar i takpjäsen och mekaniska drivmedel. Ventilation på vinden är dold i kolumnerna.

Attic ventilation genom dormer windows

Som ventilationen på vinden kan du bara använda dvärgfönstren, utan att utrusta ventilations- och ventilationssystemet. Det här alternativet är inte särskilt effektivt, eftersom luften kan stagnera under fönstren och ovanför dem.

För att förbättra luftutbytet och minska volymen av stillastående utrymmen, gör storleken på de hörande rutorna 60 cm x 80 cm. De är monterade i motsatta gavlar. För det första är träramar gjorda, fastsatta av rack till spjällen. Takmaterialet är fäst vid ramen. Fönstren dekorerad med samma material som taket ser bättre ut. Som dekorationen av öppningarna runt fönstren är väl lämpad. Fönsterkassetten i öppningen är inställd senast. Alla luckor mellan fönstret och taket ska stängas noggrant.

Regler för placering av ventilationsfönster:

 • Fönster är placerade på lika avstånd från åsen, kronhjulet och sidorna;
 • mellan fönstren bör vara ett avstånd på mer än en meter;
 • Fönsterutformningen ska passa harmoniskt i byggnadens övergripande utseende.
 • i fönstret kan du montera ventilationsgallret på vinden, måla det så att det passar taket.

Tak och tak

Produkterna är hål i taket för ventilation av en kall eller varm vind. Produkterna är åsar eller takläggningar beroende på platsen. Eaves är anordnade på båda sidor av takskenorna och representerar luckorna mellan taket och väggen ca 2 cm bred. De kallas slitsade. Om luftluftarna är gjorda i form av hål kallas de prickade. Ju mindre höjden på sluttningarna är desto större är luftflänsens diameter eller bredd men inte mer än 2,5 centimeter.

Riggluckor är gjorda i form av slitsar upp till 5 cm breda eller i form av flyugarkov med intervall upp till 8 meter. Randproduktioner installeras också i taktak, till exempel kaklade. Särskilda plattor med hål placeras en rad från åsen.

Hål för övre delen av taket är gjorda i form av luftare, ett gavelgitter eller utdragbart takutlopp. Ryggluftsfläktar och stigutgångar kan köpas tillsammans med takmaterialet.

Produkter är det enda sättet att ventilera vinden utan dörrfönster.

Ventilationsluftare

Takfläktar är en modern och bekväm typ av luftkanaler. Det är ett rör på toppen täckt av ett lock. Luftbehållare avlägsnar ånga, fukt och stillastående luft, vilket ger ventilation av en kall vind i ett privat hem. Luftbehållare installeras på takets sluttningar, där luftens rörelse är försedd med skillnaden i temperatur och tryck, vilket ersätter åsluftens luftvägar. Luftbehållare är kontinuerliga och punkt. Dot luftare är utrustade med fläktar och säkerställa god luftrörelse. Utseende, de liknar svampar.

Kontinuerliga luftare är en tallrik längs åsen med hål. De är täckta ovanpå taket, de är nästan osynliga och ger intensiv luftrörelse på grund av hålets stora område.

Olika typer av luftare är skapade specifikt för taket på:

 • bältros;
 • platt tak
 • metall keramik;
 • keramik.

Luftbehållare installeras endast där takfönster är försedda. Det finns andra villkor för deras installation:

 • endast tak med en lutning på 15-45 grader är lämpliga;
 • ett avstånd på minst 30 cm hålls kvar från skorstenen eller väggen;
 • luftare ser över slitsen 25 cm i båda ändarna av skridskan;
 • Punktmodeller är monterade inte längre än 50 cm från åsen.

Attic ventilation beräkning

De som bestämde sig för att utrusta vindsugningsventilen med egna händer innan man började arbetet måste göra beräkningar. För att garantera det bästa resultatet kan endast specialist. Och för de mest modiga har vi förberett ett tips:

Förhållandet mellan produktionsområde och vindzonen är 1: 500.

Vid 500 kvadratmeter. meter på vinden bör stå för 1 kvadrat. mätare ventiler. I extrema fall kan du styras av ett förhållande på 1: 300, 200 kvadratmeter. Attiska mätare ska utgöra minst 0,4 kvadratmeter. meter produhov. Beräkningarna tar hänsyn till området för sann ventilation, det vill säga även bredden på gallren, vars kanter stör luftflödesrörelsen, är utesluten.

Överskott av rymdprodukter är oönskat som nackdelen. Snö och regn kan komma in i för stora hål, eftersom det är de mest utsatta platserna på taket som du behöver komma ihåg.

Utsläppsutrymmet (åsar och stiggitter) ska vara 12-15% större än inflödesområdet (kronbensprodukter).

Ventilera en kall vind med egna händer

Många ägarna tänker på hur man gör vinden ventilation, efter några år bor i huset. Snuskig lukt och fukt på vintern gör att du tar upp verktyg. Vi kommer att berätta om byggandet av ventilationen av någon vind med sina egna händer.

Med ett taktak är det enklaste sättet att utrusta vinden med egna händer genom att göra ventiler i gavlarna. Gables, som regel, är gjorda av trä och detta underlättar arbetet mycket. Stängt träd- och vindöverhäng på takets sidor. Alla slitsar måste göras jämnt, vilket ger luftflöde över hela vinden.

Det finns inga luckor i stengallar, så du måste arma dig med ett instrument och borra två dörrfönster. De är stängda med barer och myggnät.

När du utrustar vindsugning med egna händer beror placeringen av luftkanalerna i stor utsträckning på takets form. Olika alternativ erbjuds i diagrammet ovan.

Du behöver inte oroa dig för hur du kan göra vinden ventilation, om skiffer, kakel eller ondulin används som takmaterial. Den vågformiga formen ger tillräckligt med hål för luftens passage. Och lägg arken på kassen med luckor genom vilka luften flyter. Metallplattan, även om den har en vågliknande form, samlar kondensat när temperaturen sjunker, så den är täckt med en ångspärrfilm nedanifrån.

Kompetent ventilation på vinden är inte mindre viktig än installationen. Och särskild uppmärksamhet bör ägnas åt väderförädling av rör.

Isolering av ventilationsrör

Ventilationsrör måste isoleras på vinden och över takytan. Denna procedur utförs för att undvika ackumulering av kondensat, vilket kommer att ackumuleras på innerväggarna och strömma ner. Eftersom ledningarna i ventilationsrören inte är lufttäta tränger fukt genom stödstrukturerna, förstör finishen och leder till att byggnaden gradvis förstörs. Ja, och ventilationskanalerna lider av kontakt med fukt, om de är tillverkade av galvaniserade rör.

På vintern växer ventilationskanalens lumen med hoarfrost och bokstavligen inom en månad kommer det normala röret med 15 cm diameter att stängas helt.

Utseendet av kondensat i ventilationskanalerna är oundvikligt: ​​människor andas ut vattenånga, tvätta, bada och tvätta. Samtidigt släpps fukt ut i luften. Luftfuktigheten i den varma luften i en bostadsbyggnad kan nå 100%. Vid kontakt med den svaga ytan på ventilationsaxlarna sätter vattnet på sig.

För att förhindra denna process och genomföra isolering av ventilationsrör på vinden. Här ligger gränsen mellan husets varma luft och det kalla uppvärmda vinden.

Det billigaste alternativet isolering: mineralull. Det brinner inte, men när det är vått, förlorar det helt dess egenskaper. Lättare monterad korrugerad med mineralullisolering.

Skum i form av speciella flyttbara "skal" är väldigt lätt att installera och billigt. Men det brinner väl och avger giftig rök, därför rekommenderas det inte för bostadshus.

De bästa materialen för isolering av ventilationskanaler: polyuretanskum, polyetenskum, polypropen.

Professionella rekommendationer

Och i slutet av dagen, några viktiga tips för dem som är intresserade av hur man korrekt gör vinden ventilation:

 • Alla ventilationselement måste vara resistenta mot alla väderförhållanden.
 • Noggrant överväga placeringen av åsna luftvägarna. De är installerade så nära som möjligt till åsen;
 • Kontinuerliga soffits fungerar effektivt som gardinstänger. De bästa materialen för dem är icke-rostande aluminium eller plast. Spotljusets yta är täckt med ett fint nät;
 • Vid utrustad med vindsugning utan dörrfönster bör särskild uppmärksamhet ägnas åt luften mellan spjällen. Det är viktigt att de inte är igensatta med skräp och damm under driften.
 • Dra åt en professionell vind för att beräkna vinden över vinden.
 • Montera dekorativa ventilationsfönster på vinden, ger charm och en speciell stil till ditt hem;
 • Utrusta utloppsventilen på vinden. Montera aggregatet på det renaste stället, inte närmare än 8 meter från avgasröret.

klimat

Behovet av att värma vinden för att säkerställa en bekväm atmosfär i huset på vintern är osannolikt att någon kommer att bestrida. Men av någon anledning glömmer många människor ventilation för att bevara temperaturregimens konstantitet. Under tiden upprätthåller korrekt ventilation av vinden inte bara mikroklimatets konstantitet utan bidrar också till en ökning av takets liv och förhindrar utseendet av mögel och svampfoci. Korrekt utformad ventilation är lika viktig som god värmeisolering.

innehåll:

Vad är vindsugning för?

Ventilation är ett viktigt konstruktionsstadium som möjliggör reglering av värmeöverföring. På sommaren värms taket upp till 160 grader, och den brinnande luften går in i huset. Men det här är inte den enda oroen. Under den kalla tiden ackumuleras kondensat på uppvärmda tak och förstör trä. Luftning hjälper till att undvika för tidigt slitage av takbjälkar.

Ventilationssystemet syftar till att blanda temperaturen på den yttre miljön och taket och förhindrar utseendet av is, stora is och en lavin vid smältning av snö. Som du kan se är frågan om att ordna ett tillförlitligt luftväxlingssystem verkligen viktigt.

Hur man gör ventilation på vinden?

Loftet kan vara kallt och varmt. Det första alternativet är traditionellt. I det här fallet är hissystemet inte alls skyddat, eftersom endast taket är isolerat. Den andra är ett eko av den sovjetiska perioden, som strävar efter ett enda mål - skyddet av ingenjörskommunikation.

Kalldosa Ventilation

Ventilation kallluft bör vara justerbar. För detta är det nödvändigt att inte stänga lådan och spjällen. Alternativt kan det blinka med luckor som tillåter fri luftcirkulation. Om ondulin eller skiffer läggs på taket (i frånvaro av vind- och ångisoleringsfilmer), bör du inte oroa dig - luften tränger fritt mellan takets vågor på vinden och går ut.

Detta är viktigt!
Metallplattan ventileras också, men kan bilda kondensat, vilket innebär att golvfilmen blir obligatorisk.

Om taket är dubbelsidigt ligger ventilationskanalerna i gavlarna. Ganska effektiv lösning - lös passande träöverdrag. Den enhetliga fördelningen av smala slitsar bidrar till effektiv ventilation av hela vinden.

Om abutmentsna och symen är monterade tätt, eller om gavlarna är gjorda av sten, är det nödvändigt att göra hål i väggarna. De borde vara på motsatta sidor, vilket kommer att bidra till att eliminera stillastående skador.

Detta är viktigt!
Ventilationskanalernas totala areal beräknas baserat på 0,2% av den totala golvyta.

Det finns ett mer ekonomiskt alternativ - installation av typiska ventilationsgaller. Ett galler skulle kunna justeras, det andra - vred hålen neråt. Myggnätet skyddar mot insekter.

För höfttakets ventilationsarrangemang kommer att ske i ett annat scenario. Inloppet är gjort från botten (i bindemedlet) och utgången från toppen, vid åsen. Om inlägget av överhängen är av trä, så kan stängerna ordnas inte riktigt tätt, med ett intervall på flera millimeter. Vid sömnad med plast måste enskilda komponenter ha hål. Sådana paneler kallas spotlights.

Vad ska man göra om filen redan har monterats och monterats tätt? Det finns också en väg ut ur den här situationen - släppning av galler med en mask med 5 cm i diameter. Vanligtvis placeras de längs vindhöjden med ett steg på 80 cm. För att göra hål behöver du en borr med en rund borr. Den övre utgången är överst. Observera att mycket beror på vilken typ av tak som helst.

För ett flexibelt tak montera ventilen (sköldpaddan) eller ventilerad ås. För skiffer och evroshifer - klassisk häst. För keramiska plattor - en specialventil. Metallplattan får ventileras med hjälp av en standardrygg. Det bör noteras att hästen inte bara är en ekonomiskt fördelaktig ersättning för ventilen utan också en möjlighet att utrusta ventilationssystemet på kortast möjliga tid.

Vissa tränar installationen av takfönster (du kan glasera, eller du kan lägga gitter på dem), men den här uppgiften är svår att genomföra och kräver teoretisk och praktisk träning.

Ventilation varm vind

Naturlig cirkulation i värmesystem idag används nästan aldrig. Detta innebär att taket ska vara fullt ventilerat när man planerar omloppet av vinden till bostadshallen. För plåt och bältros, är det nödvändigt att utrusta det ventilerade området - sy en räcke på spärren. Vindbeständiga filmer föredras för metalltak. För skiffertak är moträcken valfria, eftersom luften måste flöda fritt från botten till toppen. Ingången är gjord i bindemedlet, och utgången är genom åsen.

Loftet kommer att ventileras precis som andra rum. Luft går in genom fönster (installation av VTK-ventiler är tillåtet), kommer ut genom luftventiler. Om de inte finns i väggarna installeras luftare (svampar) på taket (vid utvinningsplatsen).

Loftventilation i huset: myter och fakta

Problemet med ventilation av vindytan gav upphov till många myter. Så vilka fakta du behöver veta för att säkerställa full ventilation?

Myt nummer 1. Genom ventilationskanalerna på vintern lämnar varm luft i rummet. Det är allmänt trodde att ventilation under vintermånad hindrar uppvärmning. Det är dock osannolikt att fallet här i närvaro av hål. Om huset värms upp länge och kyler snabbt, är problemet i isolering, inte i ventilation. Det är värt att notera att lågkvalitativ isolering alltid tillåter fuktig luft till vinden, vilket skapar gynnsamma förhållanden för förekomst av kondensat och efterföljande förfall av trägolv.

Myt nummer 2. Ventilation behövs endast under den heta säsongen. Många är övertygade om att ventilationssystemet bara är nödvändigt för att säkerställa ventilationen av byggnaden på sommaren. Det är faktiskt inte helt sant. Otillräcklig ventilation på vintern är orsaken till att istappar, mögel och mögel ökar.

Mytnummer 3. Området i ventilationshålen spelar ingen roll. Och igen en illusion. Lita på chansen, med kanalerna i ögat, förstås inte värt det. Effektiviteten hos sådan ventilation kommer att vara noll. Produkterna har ett förhållande på 1: 500 (var för varje 500 m2 finns 1 m2 ventilation).

Viktiga tips från proffs

 • Ventilationssystemet måste vara hållbart och klara alla väderförhållanden.
 • särskild uppmärksamhet bör ägnas åt hålen på takets tak. Med tradition bör de vara så nära åsen som möjligt;
 • Under takkanten kan du installera kontinuerliga soffits. De måste vara utrustade med ett tunnt skärmnät. Hålen måste vara gjorda av plast eller aluminium, vilket eliminerar korrosionens utseende.
 • En av förutsättningarna för effektiv ventilation är installationen av luftkanaler inuti vinden (mellan spjällen). Hålen måste vara anordnade på ett sådant sätt att luftblockering eller igensättning inte hindras.
 • Välj en plats för lufthantering noggrant. Detta borde vara det renaste området på vinden.
 • Placera en fläkt på utsidan av taket som drar ut luften. Avståndet mellan insugningssystemet och fläkten måste vara minst 8 meter;
 • Glöm inte att installera en värmeväxlare avsedd för värme och kyla.
 • Dormerfönster är inte bara av praktisk användning, men de kan också ge strukturen ett unikt utseende.
 • Leverera avluftningsrör med galler eller diffusorer.

Nu vet du inte bara hur du ska utrusta din egen ventilation, men hur man gör det rätt och undvik de vanligaste misstagen. Och det här är det viktigaste!

Är det möjligt att ta ut ventilationsröret från badrummet till den uppvärmda vindsvåningen?

dialog

 • 30/11/2016

Hallå En sådan fråga: Jag bor i ett tvåhus hus. Från badrummen visas avloppsugan på vinden (kall). Jag skulle vilja isolera vinden, men samtidigt är det tvivel att fukt på grund av ett sådant ventilationssystem kommer att ackumuleras på det och isoleringen blir oanvändbar. Så är det nödvändigt att ta bort ventilationsrören utanför byggnaden eller finns det andra alternativ?

Anton! I allmänhet är slutsatsen att ventilationen från badrummet till vinden är inte den bästa lösningen, eftersom även om det finns bra ventilation på vinden, kondenserar ångan på takmaterialet, spjällen och kassen. Efter att ha värmt vinden, kommer du självklart inte att blåsa den av alla vindar, så att huven inte fungerar på ett naturligt sätt, men även om du installerar en avgasfläkt, var kommer ångan att gå ut med våld? Det är nödvändigt att ta ut röret. Hur man gör detta beskrivs i detalj i artikeln om att installera en luftare på taket.

Jag tror att många användbara tips finns i artikeln om hur man gör naturlig ventilation av huset.

Attic ventilation: En översikt över nuvarande system och hur man implementerar dem

Använd inte en rymlig vind som extra rum minst slösigt, och det är därför ventilationen av takytan är så nödvändig

Planerar du att använda vinden utrymme som bostadsutrymme, men vet inte hur man gör det bekvämt? Jag kommer att prata om hur vinden ventilation fungerar. Med lämplig utrustning för att byta frisk luft med frisk luft kan du göra vinden lämplig för en bekväm semester under hela säsongen. Dessutom kommer anvisningarna på enhetens ventilationssystem att vara användbara för dig, även om vinden i ett privat hus inte ska användas som bostad.

Fyra skäl till ventilerad ventilation

Ett exempel på en anordning för ventilation av tilluft och avgasventilation på ett modernt tak

 1. Komforten att bo på vinden. Ren frisk luft är ett av de viktigaste förutsättningarna för bekvämt boende inomhus. Därför, om rummet under taket används för att bo, bör normal luftutbyte tas hand om även vid takets konstruktion.
 2. Ingen kondens Effektiv luftutbyte kan förhindra utseende av kondens på fönstren, vilket är viktigt om taket används som vindsvåning.
 3. Brist på en form. Tidig ersättning av varm, fuktig luft med frisk luft hindrar utseendet av mögel på byggytor. Det vill säga om luften inte stagnerar på vinden, blir det ingen form i hörnen, oavsett vilket material som används för att avsluta.
 4. Långt takresurs. Överdriven fuktighetsskadlig effekt på takmaterialets tillstånd. Dessutom, om du inte tar bort fuktig luft under taket, kommer kondensering att ackumuleras på ångspärren, vilket kan minska isoleringstiden. Korrekt organiserat ventilationssystem ökar takets livslängd utan att det behövs reparationer.

Ventilation på vinden, som det händer

Det bästa alternativet är ett trycklufts- och avgassystem som fungerar enligt den naturliga principen, som visas i diagrammet.

Under taket över taket är lufthålen anordnade, genom vilken frisk kall luft tillföres, medan varmare, fuktig luft kommer att strömma in i takfönstren eller andra tekniska öppningar i gavelens eller lutningens övre del.

Det föredragna alternativet vid användning av moderna takmaterial är en anordning av diskristen med ventilationshål. Samtidigt löses luftutbytet i vindsolens uppvärmda utrymme separat, med tilluft och avgassystem.

Tänk på att vindventilation ska planeras och byggas som ett integrerat system. Det vill säga i projektet är det nödvändigt att tillhandahålla ett luftväxlingssystem både på vinden och i takytan, såväl som isolering av rör och isolering av annan kommunikation. Dessutom bör utformningen av ventilationen utföras med hänsyn till vilken typ av värmeisoleringsmaterial som används.

Typer av ventilation på vinden

Bristen på ett system är ett alltför stort beroende av temperaturen utanför huset. Det är under den varma säsongen blir luftningen svag.

Fördelen med det tvingade systemet är att det inte beror på klimatförhållanden: avluft med lika effektivitet kommer att avlägsnas både på vintern och på sommaren.

Sätt att avgasa utomhus på utsidan

Under åsplanken på bägaren av wellpapp eller av metallplattor med egna händer, är produkten ordnad, täckt med ett galler. Anordningen är sådan att kondensatet bildat under den kalla årstiden inte kommer att strömma in i rummet, men kommer att strömma till lutningen.

Lösningen är sällan att fönstren är ständigt öppna oavsett säsong. För att förhindra penetration av djur och fåglar installeras dekorativa galler över fönstren.

Fördelen med speciella luftare över ett konventionellt rör inbäddat i taket är en speciell konstruktion som förhindrar bildandet och penetreringen av kondensat i rummet.

Till salu finns det ventiler med manuell och automatisk styrning.

Loftventilation i ett privat hus

För att säkerställa en bekväm vistelse på ett privat hus, är det nödvändigt att skapa rätt luftväxlingsmönster. Så du kan garantera underhållet av önskad temperatur inuti. För att förhindra ett antal obehagliga stunder bör du tänka på den korrekta utformningen av vindsugningsventilationssystemet. I den presenterade artikeln kommer vi att ge ett antal användbara tips som du kan utrusta en fullfjädrad luftutbyte med.

Anledningarna till att arrangera vindsugningsventilationssystemet

Med korrekt utformning av ventilationsschemat är det möjligt att förhindra utseende av kondensat på ytan av byggmaterial. Full luftflöde bidrar till fullständig eliminering av restfuktighet. Som ett resultat ökar livslängden på trästrukturen som används för att skapa takpannan.

Också värt att notera är två ytterligare funktioner:

 • Under vinterperioden bidrar välutrustad ventilation till effektiv kontroll av frost, vilket vanligtvis förekommer på varje hängsling. Anledningen till deras förekomst är just i dålig luftning. Följaktligen omvandlas överskottsvärmen till kondensat, vilket i framtiden blir till en isuppbyggnad;
 • Under sommarperioden säkerställer den konstanta luftrörelsen en minskning av materialets temperatur. Således är element som innefattar bitumen mycket längre.

Kalldosa Ventilation

Om rummet är av kalltyp, dvs. det är inte uppvärmt, justerbar ventilation bör installeras här. Principen om skapande är ganska enkel - vissa battar och spärrar täcker inte någonting. Som ett utmärkt alternativ sys med närvaron av luckor genom vilken luft cirkuleras utan problem genom det inre utrymmet. Vid användning av ondulin eller skiffer, där det vanligen inte finns vind- och ångspärrfilm behövs ingen särskild apparat på vinden.

Luften utan problem kommer in i den kalla vinden genom utrymmet under den, varefter det också fritt går tillbaka till gatan. När det gäller metallplattor kan kondensat uppstå under drift, även om det finns ledig ventilation. Följaktligen är det inte tillräckligt med en isolerande film.

Duplex tak ger plats för ventilationskanaler i gavlarna. Om syet av överhängen inte är tillräckligt tätt kan problemet med ventilation lösas. Ett annat alternativ är en jämn fördelning av smala slitsar. Om de är för täta är det nödvändigt att ordna speciella hål. Kom ihåg att området för kanaler för ventilation i summan ska vara högst två tiondelar av det inre området på vinden.

Totalt sett regleras vindsugningsventilen på olika sätt, beroende på typ av takmaterial. När det gäller konventionella skiffer och euroslate kan en skridsko av klassisk typ passa. Flexibelt elastiskt takläggning är väl ventilerat med hjälp av en bugg eller en ventilerad ås. Vid användning av keramiska plattor kan inte utan en specialventil.

Standardkanten är också lämplig om ägaren bestämde sig för att installera metalltak. Det är värt att notera att denna metod är fördelaktig inte bara ur ekonomisk synvinkel. Det här är en bra lösning för dem som vill installera ett ventilationssystem och spenderar lite tid på det.

I vissa fall används darmfönster på vinden med en glaserad struktur eller med närvaro av galler. En sådan metod kräver emellertid tillämpning av praktiska färdigheter och specialteoretisk kunskap.

Ventilation varm vind

Moderna värmesystem tillhandahåller inte förekomst av naturlig cirkulation. Detta innebär att om du vill utrusta vinden på vinden, måste takkonstruktionen ventileras. För detta måste ett tak av ark eller böjligt material ha ett förberedt ventilerat område. För att göra detta, häng en räcke på spjällen.

I närvaro av en metallbeläggning för taket rekommenderar experter att använda en vindsäker film. Skifferskivan klarar sig bra med uppgiften och utan att använda skenor, eftersom luftmassan passerar från den nedre zonen till den övre zonen utan några problem. Filen tar emot en särskild post. Samtidigt sker luftutloppet genom åsen.

Luftning på vinden bör ske på samma sätt som vid andra rum i byggnaden. Luft som tränger in i den varma vinden genom fönstren, lämnar den genom ventilation. Om det inte är föreskrivet i konstruktionen skapas luftdämpare på taket.

Användbara tips

Nedan föreslår vi att du ska bli bekant med ett antal användbara tips från erfarna hantverkare.

 1. Om hålen ligger längs takets tak, måste de ägna särskild uppmärksamhet. Som praktiken visar de vanligtvis placeras så nära som möjligt på åsarstrukturen.
 2. Innan du gör ventilation på vinden måste du köpa ett galler eller diffusorer för ventilationsrör. Detta gör att du kan begränsa luftflödet samtidigt som du garanterar hållbarheten i strukturen och bevarandet av bekväma mikroklimatiska förhållanden inuti.
 3. Ett viktigt villkor för högkvalitativ ventilation är placeringen av luftkanaler. Hål är utformade för att förhindra utspädning av skadliga partiklar i luftmassan eller fullständig blockering av dess tillgång.
 4. Installationen av kontinuerlig soffit bör utföras direkt under takskenorna. De bör innehålla ett screeningsnät. Nyligen föredras mer hål i plast eller aluminium. Anledningen är att dessa material inte kan motstå korrosion.
 5. Ett bra alternativ är att installera en fläkt på utsidan av taket. Han kommer att dra ut luften. Mellan inloppssystemet och utrustningen är det nödvändigt att hålla ett avstånd som är lika med 8 meter och mer.
 6. Innan du utför installationsarbetet bör du tänka på installationsplatsen för systemet. Enligt experter bör den renaste platsen i rummet väljas.
 7. För att värma och kyla luften kan du använda en speciell recuperator.
 8. Ventilationssystemet måste ge tillräcklig motståndskraft mot förväxling. Det är gjort för att klara klimatförhållandena på vilken nivå som helst av komplexiteten.
 9. Oavsett takets yta borde ventilationskanalerna ligga i intervallet 400 till 500 kvadratcentimeter per meter. Denna indikator är helt i överensstämmelse med parametrarna för höjden på klyftan, lika med 4-5 centimeter.
 10. Kom alltid ihåg att damm som tränger igenom ventilationshålen är hygroskopiskt. Följaktligen kan isoleringen i framtiden, under dess inflytande, fuktas.
 11. För att skydda ventilerande luftvägar installerade på skridskor, endovy och kronor från slående fåglar, insekter och löv, kan du använda speciella ventilationselement. Du hittar dem inom kända tillverkare.
 12. Det är uppfattningen att kvaliteten med ventilationen förbättras avsevärt med en betydande ökning av klyftans höjd. Faktum är faktiskt bara motsatsen. Turbulens framträder, vilket resulterar i ökad nivå av motstånd mot luftflödet. Som ett resultat blir värmeöverföringen under taket sämre.

I vissa typer av konstruktioner installeras ett speciellt ventilationsfönster på vinden. Kom ihåg att det används inte bara för att utföra direkt funktionalitet, men också för att uppnå attraktiviteten hos byggnadens yttre del. Följaktligen är det nödvändigt att titta snävt inte bara på effektiva men också vackra mönster.

rön

Korrekt ventilation på taket gör att du kan förlänga sitt liv. Som praktiken visar, när man sätter upp luftvägar på vinden (öppningar), gör många dem för små eller för stora - man borde alltid hålla sig till det gyllene medelvärdet. Arrangemanget bör bibehållas beroende på vilka material som används och rummets funktionella syfte. Fel i designen, garanterad att leda till dåliga resultat i framtiden. Det skulle inte vara överflödigt att först samråda med experter.

Är det värt att få fläktröret till en kall vind eller tillräckligt med luftventiler?

God eftermiddag Jag bygger ett privat hus med två våningar av mansard och började lägga avlopp. Det kom till fläktröret. Jag har två badrum, som ligger exakt ovanför varandra. Jag tror att de tar in en gemensam stigare under taket. Jag har en liten vinden där (ungefär en meter) nära åsen. Och jag ville fråga om det var möjligt att hålla det här röret längs taken exakt i denna kalla vind och lämna den där utan att ta den utåt. Hur motiverat är detta system och kommer det att fungera normalt? Eller kanske är det bättre att vägra fläktröret helt och hållet, ersätta det med luftventiler nära varje toalettskål?

Fördelar och nackdelar med ventilation på taket

I ditt fall antyder kombinationen av rör i en gemensam stigare sig själv. Detta är ett bra beslut. Men slutsatsen bara på vinden är inte värt att göra. Även om du inte kommer att använda den (bedöma med storleken), men hela rymden stinker med "lukt" i avloppssystemet och sannolikt kommer lukten också att märkas på vinden.

Denna installation är skadlig för ditt tak. Varm, fuktig luft kommer att blåsa från stigaren, som börjar avgöra på de inre takkonstruktionerna med svagt kondensat. Så är allt träet fuktigt och gradvis täckt av svamp. Och på vintern omvandlas sedimenterad fukt till istappar och frost. Därför, om och avlägsna ventilationen är det på taket.

Ett rör på 20-30 cm räcker för normal ventilation. Ju högre du lyfter den ovanför taket desto snabbare fryser det, eftersom luften inuti är varmare och temperaturskillnaden leder till att en isplugg bildas. Av samma skäl placerar röret inte skovel och deflektorer som förhindrar utlopp av varm luft. Du bör inte vara rädd att den lilla höjden på röret på vintern kommer att stängas av en snölock. På grund av utsläpp av varma rök, smälter snön i hålet fortfarande, vilket ger en typ av tratt genom vilken ditt avlopp kan "andas".

Var noga med att se hur långt ditt rör kommer att vara från vindgolvets öppningar och fönster. Det är inte värt att lägga sig nära, eftersom det kan suga alla luktar med en omvänd retur i huset

Om din tratt befinner dig i takets motsatta ände, bort från ventilationssystemen, kommer avloppsluken inte att dras tillbaka in i huset.

Utgåvan med luftventiler till ett privat hus är också acceptabelt, speciellt om du bara har ett bad. Samtidig dränering i båda toaletterna tillåter inte så starkt vattenflöde att störa vattenfallen, så att VC kan ställas in. Men om du har din egen septiktank, kommer luktarna från avloppssystemet utan ett fläktrör att höras bredvid det. Dessutom är ventilerna inte eviga, och om de misslyckas kommer kloaksluktarna att komma till huset tills du ersätter den misslyckade delen. Och det händer att ägarna lämnar länge, och sifongen, blockerande lukt, har tid att torka upp. Föreställ dig hur du suger upp huset med en stink tills familjen återvänder från en lång resa! För att erodera sådana luktar är mycket svårt.

Ett roligt rör är ett mer tillförlitligt alternativ. Som de säger installeras en gång - och glömde för alltid.